BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 230. Aantal = 102.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Paradijssteeg.002
230/03
Adriaen Jansz Codde {leertouwer}
/
Adriaan Jansz Kodde leertouwerleertouwer
1564-09-30
Adriaan Jansz Kodde leertouwer (met Govert Florisz bierdrager als borg)
Vetus-1585 (eigenaar)Paradijssteeg.002
223/1
Adriaen Jansz Codde {leertouwer}
/8
Adriaen Janss Codde touwers
Kapittel van Hogelande: 0-7-8 pj
touwer
1585
Adriaen Janss Codde touwers huys, getaxeert op 8 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Paradijssteeg.012
317/09
Adriaen Jansz Codde {leertouwer}
/
Adriaen Janss leertouwer met zijn poorteleertouwer
1577-08-25
Adriaen Janss leertouwer met zijn poorte ende gange daeronder gaende
Grote-Bewijzen-B (voogd)Middelstegracht.030-032
933/07
Adriaen Jansz Codde {leertouwer}
/
Adriaen Jansz leertouwerleertouwer
1572-06-18
Adriaen Jansz leertouwer
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Paradijssteeg.002
157/03
Adriaen Jansz Codde {leertouwer}
/
Adriaen Jansz leertouwerleertouwer
1585-04-30
Adriaen Jansz leertouwer
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Paradijssteeg.002
158/03
Adriaen Jansz Codde {leertouwer}
/
Adriaen Jansz leertouwerleertouwer
1585-04-30
Adriaen Jansz leertouwer
Grachtenboek-59 (eigenaar)Paradijssteeg.004-006
20/1
Adriaen Jansz Codde {leertouwer}
/
Adriaen Jansz leertouwerleertouwer
1586-06-26
Adriaen Jansz leertouwer
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.004-006
110/1
Adriaen Jansz Codde {leertouwer}
/
Adriaen Jansz leertouwerleertouwer
1590~1597
Adriaen Jansz leertouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Clarensteeg.032-036
458/07
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis de leertouwerleertouwer
1579-12-28
daeraen Anthonis de leertouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Clarensteeg.039
124/1
Anthonis Jansz {leertouwer}
/1-12-0
Anthonis Janss leertouwerleertouwer
1601
Anthonis Janss leertouwer
Waarboek-67 G-1578 (koper)Clarensteeg.032-036
61/12
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1578-09-06
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Clarensteeg.032-036
62/11
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1578-09-06
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Clarensteeg.032-036
189/07
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1580-09-07
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Clarensteeg.032-036
247/03
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1581-01-01
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 H-1580 (koper)Uiterstegracht.132.1
330/05
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1581-01-10
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Uiterstegracht.132.1
331/04
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1581-01-10
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Clarensteeg.039
261/03
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1582-04-30
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Clarensteeg.039
262/03
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1582-04-30
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 K-1582 (borg)Clarensteeg.028-030
392/05
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1582-05-02
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 K-1582 (belending)Clarensteeg.026
392/06
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwer
Mirakelsteeg.030-032 is Clarensteeg.022-024
leertouwer
1582-05-02
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Clarensteeg.024
213/03
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1583-05-06
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Clarensteeg.024
214/03
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1583-05-12
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 M-1584 (belending)Clarensteeg.026
44/06
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1585-01-14
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Clarensteeg.032-036
188/07
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwer met zijn erve uytsteeckende tot aen gheen zijde van den bornputleertouwer
1580-09-07
Anthonis Jansz leertouwer met zijn erve uytsteeckende tot aen gheen zijde van den bornput
Volkstelling-1581 (bewoner)Clarensteeg.039
80/1
Anthonis Jansz {leertouwer}
6/
Anthonis Jansz leertouwer van Hoorn bij Rumunt hier v jaren gewoont hebbendleertouwer
1581-09
Anthonis Jansz leertouwer van Hoorn bij Rumunt hier v jaren gewoont hebbend
Vetus-1585 (eigenaar)Mirakelsteeg.034-040
82/1
Anthonis Jansz {leertouwer}
/-
Anthony leertouwerleertouwer
1585
Anthony leertouwers erff es met 't voorhuys getaxeert daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.026
86/1
Anthonis Jansz {leertouwer}
/10
Anthony leertouwerleertouwer
1585
Anthony leertouwers huys es getaxeert op 10 gulden
Bonboek-06C (eigenaar)Clarensteeg.026
178/001
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthony leertouwerleertouwer
1586 na
Anthony leertouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)Paradijssteeg.038-044
145/1
Adriaen Jansz Codde {leertouwer}
3/
Arien Janss Codde leertouwerleertouwer
1581-09
Arien Janss Codde leertouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Paradijssteeg.004-006
235/2
Adriaen Jansz Codde {leertouwer}
/0/0-0
Arien leertouwerleertouwer
1558-06-08
Arien leertouwer
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaardesteeg.005
126/04

/
Cornelis Claesz leertouwerleertouwer
1560-12-31
Cornelis Claesz leertouwer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5851/8Va

/
Cornelis Jansz
Mechelen (B.) Op een ingestoken papiertje staat een verklaring dat op 28 januari 1538 (sic! Bedoeld zal zijn 1539) Cornelis aangenomen heeft om voor 25 juli van dat jaar een certificaat te zullen leveren van zijn handel en wandel op religieus gebied, af t
leertouwer
1539-01-28
Cornelis Jansz
Glippers-1574 (huurder)Hooigracht.039-041
21/1
Dirck Wesselsz {leertouwer}
/5-10-0
Dirck Wesselszoon leertouwerleertouwer
1574
Dirck Wesselszoon leertouwer
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6648/80Vb

/
Floris Michielszleertouwer
1581-04-28
Floris Michielsz
Waarboek-67 E-1571 (koper)LangeMare.047
227/05
Floris Michielsz {zeemtouwersknecht}
/
Floris Michielsz leertouwerleertouwer
1573-05-23
Floris Michielsz leertouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.043
73/06
Floris Michielsz {zeemtouwersknecht}
/
Floris Michielsz leertouwerleertouwer
1581-10-14
Floris Michielsz leertouwer
Grote-Bewijzen-C (belending)LangeMare.043
147/13
Floris Michielsz {zeemtouwersknecht}
/
Floris Michielszn leertouwer met de Caedsbaenleertouwer
1589-06-07
Floris Michielszn leertouwer met de Caedsbaen
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.043
190/1
Floris Michielsz {zeemtouwersknecht}
/-
Florys Michielss leertouwers caetsbaenleertouwer
1585
Florys Michielss leertouwers caetsbaen hiervooren in de Camp met zijn huys getaxeert zijnde hier mede niet
Crim-Vonnisboek-05 (ouder)
206/04

/
Frans Gieliszn leertouwerleertouwer
1601-10-09
Frans Gieliszn leertouwer
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.056-058
9/1
Gijsbrecht Reyersz {leertouwer}
/14
Ghijsbert Reyerss leertouwerleertouwer
1585
Ghijsbert Reyerss leertouwers huys es getaxeert op 14 gulden
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)LangeMare.054
127/05
Gijsbrecht Dircksz {leertouwer}
/
Ghijsbrecht Dircxz leertouwers wedueleertouwer
1546 na
d' erfgenamen Lucie Wermboutsdr Ghijsbrecht Dircxz leertouwers wedue
Vetus-1585 (eigenaar)Koddesteeg.005.1
32/1

/-
Ghijsbrecht Reyerss leertouwerleertouwer
1585
Ghijsbrecht Reyerss leertouwers thuyn es met 't voorhuys getaxeert daeromme alhier niet
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)LangeMare.056-058
51/08
Gijsbrecht Reyersz {leertouwer}
/
Ghysbert Reyerszn leertouwer broederleertouwer
1581-06-30
Ghysbert Reyerszn leertouwer en Katryn Reyersdr t weeskind broeder ende zuster
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.056-058
4/1
Gijsbrecht Reyersz {leertouwer}
2/
Gijsbert Reyersz leertouwerleertouwer
1581-09
Gijsbert Reyersz leertouwer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8266/126Va

/3,2
Guilliame van der Soest
Cassel (F.)
leertouwer
1596-03-18
Guilliame van der Soest
Omslag-1583 (bewoner)LangeMare.056-058
2/1
Gijsbrecht Reyersz {leertouwer}
/4
Gysbert Reyersz leertouwerleertouwer
1583-07-14
Gysbert Reyersz, leertouwer
Waarboek-67 H-1580 (koper)LangeMare.056-058
482/08
Gijsbrecht Reyersz {leertouwer}
/
Gysbrecht Reyersz leertouwerleertouwer
1581-06-13
Gysbrecht Reyersz
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.056-058
2/1
Gijsbrecht Reyersz {leertouwer}
/4
Gysbrecht Reyersz leertouwerleertouwer
1581-12
Gysbrecht Reyersz leertouwer
Grachtenboek-62 (eigenaar)Clarensteeg.028-030
110/1

/
het huys van Anthonis de leertouwerleertouwer
1586-06-27
het huys van Anthonis de leertouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.057
138/1

/1-12-0
Jacob Cornelisz leertouwerleertouwer
1601
Jacob Cornelisz leertouwer
Waarboek-67 A-1560 (belending)
76/08

/
Jacob Gerrytsz eertijts leertouwereertijts leertouwer
1560-10-04
Jacob Gerrytsz eertijts leertouwer
Waarboek-67 F-1576 (koper)Paradijssteeg.041-043
425/04
Jan Dircksz {leertouwer}
/
Jan Dircksz leertouwerleertouwer
1578-01-29
Jan Dircksz leertouwer
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Paradijssteeg.041-043
426/04
Jan Dircksz {leertouwer}
/
Jan Dircksz leertouwerleertouwer
1578-01-29
Jan Dircksz leertouwer (met als borg Lenaert Willemsz schoenmaker)
Waarboek-67 H-1580 (borg)Clarensteeg.000.4
70/07
Jan Dircksz {leertouwer}
/
Jan Dircksz leertouwerleertouwer
1580-05-16
Catrijn Barentsdr weduwe van Adriaen Jacobsz brouwersknecht met Gerrit Jacobsz van Brenen als voogd en Jan Dircksz leertouwer als borg
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.204
65/05
Jan Dircksz {leertouwer}
/
Jan Dirckz leertouwerleertouwer
1581-10-03
Jan Dirckz leertouwer
Grachtenboek-61 (eigenaar)Vollersgracht.044
50/1
Jan Dircksz {leertouwer}
0/
Jan Dircxsoon leertouwerleertouwer
1586-06-26
Jan Dircxsoon leertouwer
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Paradijssteeg.041-043
10/01a
Jan Dircksz {leertouwer}
/
Jan Dircxzleertouwer
1575-07-23
Jan Dircxz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Paradijssteeg.041-043
82/11
Jan Dircksz {leertouwer}
/
Jan Dircxz leertouwerleertouwer
1581-10-08
Jan Dircxz leertouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Paradijssteeg.041-043
99/07
Jan Dircksz {leertouwer}
/
Jan Dircxz leertouwerleertouwer
1581-10-20
Jan Dircxz leertouwer
Vetus-1585 (eigenaar)Paradijssteeg.041-043
214/1
Jan Dircksz {leertouwer}
/6
Jan Dircxz leertouwerleertouwer
1585
Jan Dircxss leertouwers huys, getaxeert op 6 gulden
Waarboek-67 M-1584 (borg)Pieterskerkhof.024
147/05
Jan Dircksz {leertouwer}
/
Jan Dircxz leertouwerleertouwer
1585-04-24
Jan Dircxz leertouwer
Waarboek-67 M-1584 (borg)Pieterskerkhof.024
148/05
Jan Dircksz {leertouwer}
/
Jan Dircxz leertouwerleertouwer
1585-04-24
Jan Dircxz leertouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)Paradijssteeg.041-043
130/1
Jan Dircksz {leertouwer}
4/
Jan Dircxzn leertouwerleertouwer
1581-09
Jan Dircxzn leertouwer
Poorterboeken-D-1532 (borg)
7062/103Vb

/
Jan Dirczleertouwer
1586-04-02
Jan Dircz
Voogdenboek-A (ouder)Paradijssteeg.041-043
248/03
Jan Dircksz {leertouwer}
/
Jan Dirxsz leertouwersleertouwers
1582-02-14
Jan Dirxsz leertouwers weeskind gewonnen bij Maria Gillisdr zijn zaliger huisvrouw
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6050/25Va

/
Jan Pietersz van Loeven
Leuven (B.) ?
leertouwer
1542-07-26
Jan Pietersz van Loeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.019.4
193/1
Jasper Pietersz {leertouwer}
/1-12-0
Jasper Pieterss leertouwerleertouwer
1601
Jasper Pieterss, leertouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.048
319/1

/1-6-0
Jasper Pieterss leertouwerleertouwer
1601
Jasper Pieterss, leertouwer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8179/116Va

/3,2
Jasper Pietersz
Mechelen (B.) beide getuigen stelden zich borg
leertouwer
1595-06-23
Jasper Pietersz
Stratenboek-30 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.019.4
100/1
Jasper Pietersz {leertouwer}
/
Jasper Pietersz leertouwerleertouwer
1588~1597
Jasper Pietersz leertouwer
Stratenboek-30 (eigenaar)VanDerWerffstraat.042-046
320/1

/
Jasper Pietersz leertouwerleertouwer
1588~1597
Jasper Pietersz leertouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.078
187/1
Jasper Pietersz {leertouwer}
/2-0-0
Jasper Pietersz leertouwerleertouwer
1601
Jasper Pietersz, leertouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.030-032
175/08
Louris Dircksz {leertouwer}
/
Louris Dircksz leertouwerleertouwer
1562-09-16
Louris Dircksz leertouwer
Grote-Bewijzen-B (belending)Middelstegracht.030-032
848/15
Louris Dircksz {leertouwer}
/
Louris Dircksz leertouwerleertouwer
1564-10-26
Louris Dircksz leertouwer
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Middelstegracht.030-032
933/05
Louris Dircksz {leertouwer}
/
Louris Dircksz leertouwerleertouwer
1572-06-18
kinderen van Louris Dircksz leertouwer en wijlen Dieuwertgen Jansdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.030-032
561/08
Louris Dircksz {leertouwer}
/
Louris Dircxz leertouwerleertouwer
1566-09-12
Louris Dircxz leertouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.030-032
631/08
Louris Dircksz {leertouwer}
/
Louris Dircxz leertouwerleertouwer
1567-03-10
Louris Dircxz leertouwer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.030-032
160/08
Louris Dircksz {leertouwer}
/
Louris Dircxz leertouwerleertouwer
1577-02-04
Louris Dircxz leertouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.030-032
121/08
Louris Dircksz {leertouwer}
/
Louris Dircxzoon leertouwerleertouwer
1564-02-24
Louris Dircxzoon leertouwer
Bonboek-06C (eigenaar)Clarensteeg.026
178/992

/
Nu op Isaac Wijnbeek als op t 5 voorgaandeleertouwer
1748-08-03
Nu op Isaac Wijnbeek als op t 5 voorgaande
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.038
68/1
Pieter Pietersz {leertouwer}
/4
Pieter Pieterss touwertouwer
1585
Pieter Pieterss touwers huys es getaxeert op 4 gulden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Groenesteeg.038
97/07a
Pieter Pietersz {leertouwer}
/
Pieter Pietersz
ondertrouw; Leyden
leertouwer
1580-11-19
Pieter Pietersz
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.038
133/1
Pieter Pietersz {leertouwer}
4/
Pieter Pieterszleertouwer
1581-09
Pieter Pieterssen leertouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenesteeg.038
71/1
Pieter Pietersz {leertouwer}
/1-6-0
Pieter Pietersz touwertouwer
1601
Pieter Pietersz touwer
Kleine-Bewijzen-A (overledene)LangeMare.056-058
3/13
Reyer Gijsbrechtsz {leertouwer}
/
Reijer Ghijsbrechtsz leertouwers weduweleertouwer
1569-10-21
Adriane Pietersdr Reijer Ghijsbrechtsz leertouwers weduwe
TiendePenning-1543 (eigenaar)LangeMare.056-058
3/1
Reyer Gijsbrechtsz {leertouwer}
/6
Reijer Gijsbrechtsz leertouwerleertouwer
1544
Reijer Gijsbrechtsz. leertouwer een huijs, siaers
Grote-Bewijzen-C (overledene)LangeMare.056-058
51/04
Reyer Gijsbrechtsz {leertouwer}
/
Reyer Ghysbertszn leertouwerleertouwer
1581-06-30
Reyer Ghysbertszn leertouwer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)LangeMare.056-058
483/07
Reyer Gijsbrechtsz {leertouwer}
/
Reyer Ghysbrecht
Geertruyt Reyersdr, ongeveer 19 jaar, weeskind van Reyer Gijsbrechtsz, leertouwer, en Adriane Pietersdr
leertouwer
1581-06-13
Reyer Ghysbrecht
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.056-058
8/1
Reyer Gijsbrechtsz {leertouwer}
/8/0-16
Reyer Ghysbrechtsz leertouwerleertouwer
1558-06-08
Reyer Ghysbrechtsz leertouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)LangeMare.056-058
2167/1
Reyer Gijsbrechtsz {leertouwer}
/10-0-0
Reyer Gysbertsz leertouwerleertouwer
1561-12
Reyer Gysbertsz leertouwer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)LangeMare.056-058
482/06
Reyer Gijsbrechtsz {leertouwer}
/
Reyer Gysbrechtsz leertouwerleertouwer
1581-06-13
Reyer Gysbrechtsz
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Clarensteeg.041
115/1

2/2-10-0/2-10-0
Sander de Leertouwerleertouwer
1606-08
Jacob Bancraesz. [Pancraesz.] bewoont by Sander de Leertouwer opt aengeven van de meyt
Waarboek-67 J-1581 (belending)Mirakelsteeg.034-040
323/08
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Thonis Jans leertouwerleertouwer
1582-05-25
Belegen hebbende aen d'een zyde Thonis Jans leertouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Clarensteeg.024
322/07
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Thonis Jansz leertouwerleertouwer
1582-05-25
belegen hebbende aen d'een zyde Thonis Jansz leertouwer
Volkstelling-1581 (overledene)VanDerWerffstraat.084
212/1a
Wessel Dircksz {leertouwer}
0/
wed van Wessel Dircxzn leertouwerleertouwer
1581-09
Hillegont Willemsdr wed van Wessel Dircxzn leertouwer
Volkstelling-1581 (overledene)Noordeinde.031
259/3a
Dirck Wesselsz {leertouwer}
0/
weduwe van Dirck Wesselsz leertouwerleertouwer
1581-09
Catrijn Willemsdr weduwe van Dirck Wesselsz leertouwer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)OudeRijn.071
49/06
Reyer Gijsbrechtsz {leertouwer}
/
weduwe van Reyer Gijsbrechtsz leertouwerleertouwer
1568-01-04
weduwe van Reyer Gijsbrechtsz leertouwer
Waarboek-67 K-1582 (overledene)VanDerWerffstraat.084
11/21
Wessel Dircksz {leertouwer}
/
weduwe van Wessel leertouwerleertouwer
1582-07-25
weduwe van Wessel leertouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)VanDerWerffstraat.084
193/1
Wessel Dircksz {leertouwer}
/0/0-0
Wessel Dircxsz leertouwer
te weck 1 st
leertouwer
1558-06-08
Wessel Dircxsz leertouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)VanDerWerffstraat.084
2371/1
Wessel Dircksz {leertouwer}
/6-0-0
Wessel Dircxz leertouwerleertouwer
1561-12
Wessel Dircxz leertouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)VanDerWerffstraat.084
204/05
Wessel Dircksz {leertouwer}
/
Wessel Dircxz leertouwerleertouwer
1564-07-28
Wessel Dircxz leertouwer
Grote-Bewijzen-B (overledene)LangeMare.056-058
891/12
Reyer Gijsbrechtsz {leertouwer}
/
wijlen Reyer Ghijsbrechtsz leertouwerleertouwer
1569-10-15
kinderen van wijlen Reyer Ghijsbrechtsz leertouwer en Adriana Pietersdr