BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 231. Aantal = 126.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.012
214/1
Adriaentgen Matthijsdr {spinster, vrouw van Jan Jansz}
1/
Adriaentge Thijsdr wed spinsterspinster
1581-09
Adriaentge Thijsdr wed spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Vrouwensteeg.006
91/2
Aechte Jansdr {spinster}
0/
Aechte Jansdr spinsterspinster
1581-09
Aechte Jansdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaardesteeg.025
231/2
Aechte Jorisdr {spinster}
0/
Aechte Jorisdr wed spinsterspinster
1581-09
Aechte Jorisdr wed. spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.034
55/2
Aefgen Garbrantsdr {spinster}
0/
Aefgen Gerbrantsdr spinsterspinster
1581-09
Aefgen Gerbrantsdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaardesteeg.008.1
240/3
Aeltgen Pietersdr {spinster}
0/
Aeltgen Pietersdr een spinsterspinster
1581-09
Aeltgen Pietersdr een spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Raamsteeg.000.16
96/2
Anna Joostendr {spinster}
0/
Anna Joosten als boven spinstersspinster
1581-09
Anna Joosten als boven spinsters
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.016.3
30/6
Anna Schipmans {spinster}
0/
Anna Schipmans jonge maegt spinsterspinster
1581-09
Anna Schipmans jonge maecht spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.016.3
31/2
Annetgen Lenaertsdr {spinster}
0/
Annetgen Lenaertsdr wollespinsterwollespinster
1581-09
met Annetgen Lenaertsdr wollespinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Paradijssteeg.016.1
141/1
Annetgen Mattheusdr {spinster}
1/
Annetgen Theesdr Claes Mathijszn wed spinsterspinster
1581-09
Annetgen Theesdr Claes Mathijszn wed spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.071-073
178/3
Annetgen Matthijsdr {spinster}
0/
Annitge Thijsdr spinsterspinster
1581-09
Annitge Thijsdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVest.111-121
134/1
Adriana Symonsdr {spinster}
1/
Arien Symonsdr weduwe van Pieter Werboutszn spinsterspinster
1581-09
Arien Symonsdr weduwe van Pieter Werboutszn spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.025
199/1
Baertgen Hendricksdr {spinster}
5/
Baergen Heynrixsdr wed v Jan Lenaert Cruys spinsterspinster
1581-09
Baergen Heynrixsdr wed v Jan Lenaert Cruys spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.132.4
103/1
NN Pancraes Cornelisz {spinster}
2/
Bancraes Cornelisdr op te Aspinster
1581-09
Bancraes Cornelisdr op te A spinster hyer gewoont 6 jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.112-114
97/1
Barbara Claesdr {spinster}
2/
Barbara Claesdr ongehuwd persoon spinsterspinster
1581-09
Barbara Claesdr ongehuwd persoon spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Molensteeg.019
63/1
Barbara Jansdr {spinster}
1/
Barbargen Jansdr wed v Adriaen Pietersz spinsterspinster
1581-09
Barbargen Jansdr wed v Adriaen Pietersz v Rotterdam spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.149
88/3
Belle Beeljels {spinster}
0/
Beelken Beeljels zijn moeder spintsterspinster
1581-09
Beelken Beeljels zijn moeder spintster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.066-068
114/7

0/
Belijtgen spinsterspinster
1581-09
Belijtgen spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Koenesteeg.000.13
170/2
Brechte {spinster}
0/
Brechte spinstersspinster
1581-09
Brechte spinsters
TiendePenning-1561 (eigenaar)Doezastraat.039
1118/1
Gerburch Cornelisdr {spinster}
/5-0-0
Burchgen Cornelisdr spinsterspinster
1561-12
Burchgen Cornelisdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.175
95/6
Calleken Bruneels
0/
Calleken Bruneels van Wervic in Vlaenderen beyde ongehoude persoonen ende spintstersspinster
1581-09
Calleken Bruneels van Wervic in Vlaenderen beyde ongehoude persoonen ende spintsters
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.085-087
69/2
Cathalina {spinster-Hogewoerd}
0/
Catalyna van Honschoten hier gewoont ii jaeren spinsterspinster
1581-09
Catalyna van Honschoten hier gewoont ii jaeren spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Kuipersteeg.004
82/2
Cathalina {spinster, vrouw van Pieter}
0/
Cathelijne van Honschoten spinster zijn huysvrouespinster
1581-09
Cathelijne van Honschoten spinster zijn huysvroue
Volkstelling-1581 (bewoner)Clarensteeg.014-016
27/2
Claertgen Claesdr {spinster}
0/
Claertgen Claesdr spinsterspinster
1581-09
Claertgen Claesdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Koenesteeg.000.11
171/1
Claesgen Claesdr {spinster}
1/
Claesgen Claesdr wed van Jan Jansz brouwersknegt spinsterspinster
1581-09
Claesgen Claesdr wed van Jan Jansz brouwersknegt spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.015
36/6
Christina {spinster}
0/
Cristijn haer zuster spinsterspinster
1581-09
met zijn wijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.027
177/1
Daniëltgen Jansdr {spinster}
3/
Danieltgen Jansdrspinster
1581-09
Danieltgen Jansdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.016.3
30/3
Maria Matthijsdr {vrouw van Frans Maertensz, spinster}
0/
De weduwe van Frans Mertensz spinsterspinster
1581-09
De weduwe van Frans Mertensz spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.018
32/1
Aechte Wiggersdr {vrouw van Jacob Jansz, spinster}
2/
de weduwe van Jacob N spinsterspinster
1581-09
de weduwe van Jacob N spinster NN
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.016.3
30/1
NN {vrouw van Maerten Lodijse, spinster}
6/
De weduwe van Maerten Lodijse wollespinsterwollespinster
1581-09
De weduwe van Maerten Lodijse wollespinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Koenesteeg.010-012
174/1
NN {vrouw van Jan Verweylle, spinster}
7/
Die wed van Jan Verweylle bij Cassel vandaan spinsterspinster
1581-09
Die wed van Jan Verweylle bij Cassel vandaan gewoont iiii jaeren spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Sionsteeg.004
185/1
Diewertgen Jansdr {spinster}
3/
Diewer Jansdochter weduwe van Thomas Jansz van Warmont spinster alhier gewoont 7 jaerenspinster
1581-09
Diewer Jansdochter weduwe van Thomas Jansz van Warmont spinster alhier gewoont VII jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.076.1
14/1
Dignum Dircksdr {spinster}
1/
Dignum Dircxdr spinsterspinster
1581-09
Dignum Dircxdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.060
74/3
Duifgen Pietersdr {spinster}
0/
Duyfgen (zijn zuster beyde spinster)spinster
1581-09
Duyfgen (met zijn zusters beyde spinsters)
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.010
124/1
Elsgen Gerritsdr {spinster}
1/
Elsgen Gerritsdr wed van Dirck Willemsz scoemaker spinsterspinster
1581-09
Elsgen Gerritsdr wed van Dirck Willemsz spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Barbarasteeg.002
251/2
Engeltgen Matthijsdr {spinster}
0/
Eyngeltgen Thijsdr zuster spinstersspinster
1581-09
Eyngeltgen Thijsdr zuster spinsters
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.034
55/3
Fijtgen Dircksdr {spinster}
0/
Fijtgen Dircxsdr mede spinsterspinster
1581-09
Fijtgen Dircxsdr mede spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.005
2/6
Francina Fransdr {spinster}
0/
Franchyne Franss van Nieukercke spinsterspinster
1581-09
Franchyne Franss van Nieukercke spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.054.2
38/2
Geertruid Jansdr {Haarlemmerstraat}
0/
Geertruyt Jansdr van Leyden spinster (suster van Niesgen)spinster
1581-09
Geertruyt (Jansdochteren gesusters van Leyden spinsters)
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.062
167/1
Goolte Hendricksdr {spinster}
1/
Goolte Heyndricksdr van Hazerswoude weduwe van Dirck Jansz pottebacker spinsterspinster
1581-09
Goolte Heyndricksdr van Hazerswoude hier gewoont xxx jaeren weduwe van Dirck Jansz pottebacker spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.016
5/1
Griete Gerritsdr {spinster-Haarlemmerstraat16}
4/
Griete Geritsdr van Leyden spynsterspynster
1581-09
Griete Gerritsdr van Leyden spynster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.040
18/1
Griete Gerritsdr {spinster-Haarlemmerstraat40}
1/
Griete Gerrisdr van Leydenspinster
1581-09
Griete Gerritsdochter spinster van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaardesteeg.021-023
232/2
Grietgen Lenaertsdr {spinster}
0/
Grietgen (beyde zijn zusters spinsters)spinster
1581-09
Grietgen (beyde zijn zusters spinsters
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.035
217/1
Grietgen Jansdr {spinster}
3/
Grietgen ende Lysbeth Jansdrs zusters ende spinsters ongehuwdspinsters
1581-09
Grietgen Jansdrs zuster ende spinster ongehuwd
Volkstelling-1581 (bewoner)Clarensteeg.038-042
48/1
Grietgen Anthonisdr {spinster}
1/
Grietgen Thonisdr van Warmont spinsterspinster
1581-09
Grietgen Thonisdr van Warmont spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.014.1
127/1
Hillegond Willemsdr {spinster}
1/
Hillegont Willemsdr spinsterspinster
1581-09
Hillegont Willemsdr ongehuwt spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.034.1
26/1
Immetgen Willemsdr {spinster}
4/
Immetgen Willemsdr wed v Mourin Ghijsbertszspinster
1581-09
Immetgen Willemsdr wed v wijlen Mourin Ghijsbertsz van Zoeterwoude spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)SintUrsulasteeg.018
16/2
Jacobmijn Cornelisdr {spinster}
0/
Jacobine Cornelisdr huysvrou van Verdoest Nieuwen van Hontschoten spinster hier gewoont 3 jaerenspinster
1581-09
Jacobmine Cornelisdr huysvrou van Verdoest Nieuwen van Hontschoeten spinster hier gewoont III jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.173
94/3
Jacobmijn {spinster}
0/
Jacobmijntgen haer zusters dochter spintsterspinster
1581-09
Jacobmijntgen haer zusters dochter spintster
Volkstelling-1581 (bewoner)Dolhuissteeg.018
50/1
Jacoba Hesselsdr {spinster}
4/
Jacobmina Hesselsdr weduwe van Pieter Huysinck van Nieukerck spinsterspinster
1581-09
Jacobmina Hesselsdr weduwe van Pieter Huysinck van Nieukerck spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.031
239/4
Jaepgen Wollebrantsdr {spinster}
0/
Jaepgen Wollebrantsdr Trijn Wollebrants zuster ongehuwt een spinster
1581-09
Jaepgen Wollebrantsdr Trijn Wollebrants zuster ongehuwt een spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Paradijssteeg.002
135/1
Jannetgen Bartholomeusdr {spinster}
1/
Jannetgen Bartsdr ongewhuwd persoon spinsterspinster
1581-09
Jannetgen Bartsdr ongewhuwd persoon spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.149
88/6
Jannetgen Claesdr {spinster}
0/
Jannetgen Claesdr van Honschoten spintster heeft hier gewoont een jaerspinster
1581-09
Jannetgen Claesdr van Honschoten spintster heeft hier gewoont een jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.146-148
112/1
Jannetgen Cornelisdr {spinster}
4/
Jannetgen Cornelisdr weduwe van Arien Fransz van Alcmaer spinsterspinster
1581-09
Jannetgen Cornelisdr weduwe van Arien Fransz van Alcmaer spinster
TiendePenning-1543 (eigenaar)Breestraat.057
17/1
Jannetgen Jansdr {spinster}
/4
Jannetgen die spinsterspinster
1544
Jannetgen die spinster een camer, siaers
Volkstelling-1581 (bewoner)Barbarasteeg.002
251/1
Jannetgen Matthijsdr {spinster}
3/
Jannetgen Thijsdrs zusters spinstersspinster
1581-09
Jannetgen Thijsdr zuster spinsters
Volkstelling-1581 (bewoner)Clarensteeg.032-036
47/1
Jannetgen Thomasdr {spinster, Taerling, vrouw van Jeroen Jansz}
3/
Jannetgen Thomasdr wed van Philips Taerling spinsterspinster
1581-09
Jannetgen Thomasdr wed van Philips Taerling spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.175
95/5
Jorine Bou
0/
Joryn Bou van Deckebis in Vlaenderen beyde ongehoude persoonen ende spintstersspinster
1581-09
Joryn Bou van Deckebis in Vlaenderen beyde ongehoude persoonen ende spintsters
Volkstelling-1581 (bewoner)Korevaarstraat.028.3
208/1
Cathalina van Steenvoorn {spinster}
4/
Lyngen v Steenvoorn in Vlaenderen wed v Maljart Vernoy spinsterspinster
1581-09
Lyngen v Steenvoorn in Vlaenderen wed v Maljart Vernoy spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Barbarasteeg.011
244/1
Lysbeth Arentsdr {spinster}
1/
Lysbet Arentsdr spinsterspinster
1581-09
Lysbet Arentsdr een spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.003
108/1
Lysbeth Reyersdr {spinster}
1/
Lysbet Reyersdr spinsterspinster
1581-09
Lysbet Reyersdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.085-087
69/1
Lysbeth {spinster}
4/
Lysbet uyt Vlaenderen bij Duynkerckenspinster
1581-09
Lysbet uyt Vlaenderen bij Duynkercken hier gewoont ii jaeren spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Lobbesteeg.000.3
169/1
Lysbeth Adriaensdr {spinster}
2/
Lysbeth Ariensdr spinsterspinster
1581-09
Lysbeth Ariensdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.123
73/1
Lysbeth Clementsdr {spinster}
2/
Lysbeth Clementsdr ongehuwde persoonspinster
1581-09
Lysbeth Clementsdr spinster ongehude persoon
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.035
217/2
Lysbeth Jansdr {spinster}
0/
Lysbeth Jansdrs zuster ende spinster ongehuwdspinster
1581-09
Lysbeth Jansdrs zuster ende spinster ongehuwd
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.022.3
136/1
Machteld Dircksdr {spinster}
2/
Machtelt Dircxdr van Warmont vrijsterspinster
1581-09
Machtelt Dircxdr van Warmont een vrijster spinster alhier gewoont VI jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.008
68/1
Magdalena de Busschere {spinster}
2/
Maddelena de Busschere van Meenen spinsterspinster
1581-09
Maddelena de Busschere van Meenen spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.029
39/2
Magdalena Jansdr {spinster}
0/
Magdaleen Jansdochter van Oestgeest spinsterspinster
1581-09
Magdaleen Jansdochter van Oestgeest spinster
TiendePenning-1561 (eigenaar)LangeMare.057
2680/2
Marytgen Bouwensdr {spinster}
/5-0-0
Marie Bouwens spinsterspinster
1561-12
Marie Bouwens spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.014
62/5
Marie {spinster}
0/
Marie schapenspinsterschapenspinster
1581-09
Marie Claesdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.065
69/1
Marytgen Augustijnsdr {spinster}
1/
Marijntgen Augustijns wed spinsterspinster
1581-09
Marijntgen Augustijns wed spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.058-060
63/1
Marytgen Jacobsdr {vrouw van Pieter Hendricksz}
3/
Marijtgen Jacobsdr weduwe van Pieter bontwerker spinsterspinster
1581-09
Marijtgen Jacobsdr weduwe van Pieter bontwerker spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Koenesteeg.026-032
183/8

0/
Maritgen Ariaens een spinster hout haer eygen costspinster
1581-09
Maritgen Ariaens een spinster hout haer eygen cost
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.043
103/1
Marytgen Adriaensdr {spinster}
1/
Maritgen Ariensdr ongehuwd persoon van Leydenspinster
1581-09
Maritgen Ariensdr ongehuwede persoon spinster van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwebrugsteeg.008
164/4
Marytgen Cornelisdr {spinster}
0/
Maritgen Cornelisdr een spinsterspinster
1581-09
Maritgen Cornelisdr een spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.014
126/1
Marytgen Dircksdr {spinster-Levendaal14}
1/
Maritgen Dircksdr ongehuwt spintsterspintster
1581-09
Maritgen Dircksdr ongehuwt spintster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.097
60/1
Marytgen Dircksdr {spinster-Hogewoerd}
1/
Maritgen Dircksdr spinsterspinster
1581-09
Maritgen Dircksdr een spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.042
230/1
Marytgen Dircksdr {spinster-Levendaal42}
2/
Maritgen Dircksdr wed spinsterspinster
1581-09
Maritge Dircksdr wed spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaardesteeg.025
231/1
Marytgen Dircksdr {spinster-Kaardesteeg}
2/
Maritgen Dircksdr wed spinsterspinster
1581-09
Maritgen Dircksdr wed. spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.185-187
104/2
Marytgen Dircksdr {spinster}
0/
Maritgen Dircxdr haer zuster mede alsvorenspinster
1581-09
Maritgen Dircxdr haer zuster mede alsvoren
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.185-187
104/1
Marytgen Dircksdr {spinster, vrouw van Lenaert Gerritsz}
2/
Maritgen Dircxdr van Rhijnsburg Leenaert Gerritsz weduwespinster
1581-09
Maritgen Dircxdr van Rhijnsburg Leenaert Gerritsz wedue heeft hier gewoont acht jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.091-095
62/3
Marytgen Engelsdr {spinster}
0/
Maritgen Eyngelsdr een spinsterspinster
1581-09
Maritgen Eyngelsdr een spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.131
77/2
Marytgen Gerritsdr {spinster}
0/
Maritgen Gerritsdr ongehoude persoon spinsterspinster
1581-09
Maritgen Gerritsdr ongehoude persoon spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.132.4
103/2
Marytgen Joachimsdr {spinster}
0/
Maritgen Iochamsdr van Reynsaterwoude mede spinsterspinster
1581-09
Maritgen Iochamsdr van Reynsaterwoude mede spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.031.1
4/3
Marytgen Quirijnsdr {spinster}
0/
Maritgen Quierijnsdr spinster weduwe van Walraven Janszspinster
1581-09
Maritgen Quierijnsdr spinster weduwe van Walraven Jansz
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.085-087
67/1
Marie Claesdr {spinster}
3/
Mary Claesdr spinsterspinster
1581-09
Mary Claesdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Legewerfsteeg.004-010
204/2
Marie Jansdr {spinster}
0/
Mary Jansdr mede spinsterSpinster
1581-09
Mary Jansdr mede spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Raamsteeg.000.16
96/1
Marytgen Claesdr {spinster}
2/
Marytgen Claesdr ongeh pers spinsterspinster
1581-09
Marytgen Claesdr ongeh pers spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.164
119/10
Marytgen Jacobsdr {spinster-VanDerWerffstraat}
0/
Marytgen Jacobsdr (spinsters haer eygen cost doende)spinster
1581-09
Marytgen Jacobsdr (spinsters haer eygen cost doende)
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.036
82/1
Marytgen Jacobsdr {spinster-Papengracht}
1/
Marytgen Jacopsdr spinsterspinster
1581-09
Marytgen Jacopsdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.071-073
178/1
Marytgen Matthijsdr {spinster}
3/
Marytgen Thijsdr spinsterspinster
1581-09
Marytgen Thijsdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.034
55/5
Marytgen Thomasdr {spinster}
0/
Marytgen Tomasdr wollespinsterwollespinster
1581-09
Marytgen Tomasdr wollespinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.113.03
27/07
Marytgen Tryons {spinster}
0/
Marytgen Tryons uyt Vlaenderen heeft hier gewoont iiij jaren spinsterspinster
1581-09
Marytgen Tryons uyt Vlaenderen heeft hier gewoont iiij jaren spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.170
123/5
Mayken Cornelisdr {spinster}
0/
Mayken Cornelis van Vlaenderen uyt Vlaenderen werckster in de wollewerckster inde wolle
1581-09
Mayken Cornelis van Vlaenderen uyt Vlaenderen werckster in de wolle
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.173
94/4
Mayken Hendricksdr {spinster}
0/
Mayken Henricx zijn broeders dochter spintsterspinster
1581-09
Mayken Henricx zijn broeders dochter spintster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.192
162/8
Mayken Pietersdr {spinster}
0/
Mayken Pietersdr Van Poperinge kegelgaernspinsterkegelgaernspinster
1581-09
Mayken Pietersdr Van Poperinge kegelgaernspinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.029
39/4
Mijnsgen Cornelisdr {spinster}
0/
Meynsgen Cornelisdr van Oestgeest spinsterspinster
1581-09
Meynsgen Cornelisdr van Oestgeest spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.066-068
114/6

0/
Meynske spinsterspinster
1581-09
Meyncken (spinsters)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.016.3
1814/1
Neeltgen Andriesdr {vrouw van Rembrant Pouwelsz}
/6-0-0
Neeltgen Arysdr spinsterspinster
1561-12
Neeltgen Arysdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.138-140
97/1
Neeltgen Cornelisdr {spinster}
3/
Neeltgen Cornelisdr van Deynse uyt Vlaenderenspinster
1581-09
Neeltgen Cornelisdr van Deynse uyt Vlaenderen spinster heeft hier gewoont i jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.022.1
153/1
Neeltgen Dircksdr {spinster}
1/
Neeltgen Dircxdr weduwe van Willem Dircxz van Leyden spinsterspinster
1581-09
Neeltgen Dircxdr weduwe van Willem Dircxz van Leyden spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.023
29/1
Neeltgen Jansdr {spinster}
1/
Neeltgen Jansdrspinster
1581-09
Neeltgen Jansdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Vollersgracht.025-037
61/5
Neeltgen Pietersdr {spinster}
0/
Neeltgen Pietersdr ongehuwd persoon spinsterspinster
1581-09
Neeltgen Pietersdr ongehuwd persoon spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Koenesteeg.000.13
170/3
Neeltgen {spinster}
0/
Neeltgen spinstersspinster
1581-09
Neeltgen spinsters
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.034
55/4
Niesgen Dircksdr {spinster}
0/
Niesgen Dircksdr spinsterspinster
1581-09
Niesgen Diricksdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.054.2
38/1
Niesgen Jansdr {Haarlemmerstraat54.2}
3/
Niesgen ende Geertruyt Jansdrn gesusters van Leydenspinster
1581-09
Niesgen ende (Jansdochteren gesusters van Leyden spinsters)
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.004.4
17/4
Niesgen Lubbrantsdr {spinster}
0/
Niesgen Lobberts spinster haer zusterspinster
1581-09
Niesgen Lobberts spinster haer zuster
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaardesteeg.021-023
232/3
Rusgen Lenaertsdr {spinster}
0/
Rusgen (beyde zijn zusters spinsters)spinster
1581-09
Rusgen (beyde zijn zusters spinsters
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.177
96/1
Sameken van Loo {spinster}
2/
Sameken van Loo weduwe van Bruggen in Vlaenderen spinsterspinster
1581-09
Sanneken van Loo weduwe van Bruggen in Vlaenderen spinster heeft hier gewoont omtrent twee jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVest.007-017
177/1
Talimckgen Diusael {spinster}
5/
Talimckgen Diusael van Nieukercken spinster weduwe van …spinster
1581-09
Talimckgen Diusael van Nieukercken spinster weduwe van …. alhier gewoont IIII jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.020
49/5
Tanneken van Habbe {spinster}
0/
Tanneken van Habbe van Hoochstraten wollespinsterspinster
1581-09
Tanneken van Habbe van Hoochstraten wollespinster
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.017
221/3
Tete Maertensdr {spinster}
0/
Tete Maertensdr spinsterspinster
1581-09
Tete Maertensdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.145
86/1
Trijntgen Cornelisdr {spinster}
3/
Trijn Cornelisdr ende Trijn Jorisdr spinsters tsamen huyshoudendspinster
1581-09
Trijn Cornelisdr ende Trijn Jorisdr spinsters tsamen huyshoudende
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.189-193
106/1
Catrijn Dammasdr {spinster}
1/
Trijn Dammasdr ongeh pers spinsterspinster
1581-09
Trijn Dammasdr ongehuwede persoon spintster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.253
113/3
Trijntgen Gerritsdr {spinster}
0/
Trijn Gerritsdr zijn zuster spintsterspinster
1581-09
Trijn Gerritsdr zijn zuster spintster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.145
86/2
Trijntgen Jorisdr {spinster}
0/
Trijn Jorisdr spinsterspinster
1581-09
Trijn Jorisdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Raamsteeg.000.10.2
93/1
Trijntgen Matthijsdr {spinster}
1/
Trijn Tijssen wed v Cornelis Geritsz volre spinsterspinster
1581-09
Trijn Tijssen wed v Cornelis Geritsz volre spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Krauwelsteeg.000.04
199/7
Trijntgen Willemsdr {spinster-Krauwelsteeg}
0/
Trijn Willemsdr spinsterspinster
1581-09
Trijn Willemsdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.060
74/2
Trijntgen Pietersdr {spinster}
0/
Trijntgen (zijn zuster beyde spinster)spinster
1581-09
Trijntgen (met zijn zusters beyde spinsters)
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.001.3
22/1
Trijntgen Claesdr {spinster}
4/
Trijntgen Claesdochter van Voorschotenspinster
1581-09
Trijntgen Claesdr van Voorschoten heeft hier gewoont 8 jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.071-073
176/1
Trijntgen Willemsdr {spinster-Hogewoerd}
1/
Trijntgen Willemsdr spinsterspinster
1581-09
Trijntgen Willemsdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.046-050
92/1
Trijntgen Oliviersdr {spinster, vrouw van Jan Jansz}
1/
Tryntgen Olyphiersdr ongeh pers spinsterspinster
1581-09
Trijntgen Olyphiersdr ongehuwede persoon spintster
Volkstelling-1581 (bewoner)Legewerfsteeg.004-010
204/1
Ermgaert Barentsdr {spinster}
2/
Urmgeart Barentsdr spinsterSpinster
1581-09
Urmgeart Barentsdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.071-073
178/2
Wijntgen Matthijsdr {spinster}
0/
Weyntge Thijsdr spinsterspinster
1581-09
Weyntge Thijsdr spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.170
123/4
Wilhelmina Meesters
0/
Willemine Meesters van Ayken wollespinsterwollespinster
1581-09
Willemine Meesters van Ayken wollespinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.051
85/3
Willemtgen Cornelisdr {spinster}
0/
Willemtgen Cornelisdr een spinsterspinster
1581-09
Willemtgen Cornelisdr een spinster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.164
119/11
Ida Jansdr {spinster}
0/
Yda Jansdr (spinsters haer eygen cost doende)spinster
1581-09
Yda Jansdr (spinsters haer eygen cost doende)