BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 234. Aantal = 11.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Uiterstegracht.097-099
267/05

/
Cornelis Jacobszraemwachter
1579-05-20
Cornelis Jacobsz raemwachter echtgen oot za van Maritgen Joostendr nu getrouwd met Arent Jansz Coster haar man ende voocht
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5914/16a

/
Heynrick Franszdoelwachter
1542-06-20
Heynrick Fransz
Kerven-1581 (bewoner)Groenhazengracht.012-014
106/106
Huig Claesz {wachter}
/3
Huych Claesz doelwachterdoelwachter
1581-12
Huych Claesz doelwachter
Omslag-1583 (bewoner)Groenhazengracht.012-014
104/1
Huig Claesz {wachter}
/3
Huych Claesz doelwachter doelwachter
1583-07-14
Huych Claesz, doelwachter
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenhazengracht.012-014
312/1
Huig Claesz {wachter}
3/
Huych Claesz doelwachter van de Cloeveniers Doelendoelwachter
1581-09
Huych Claesz doelwachter van de Cloeveniers Doelen
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenhazengracht.012-014
311/1
Jacob Pouwelsz {wachter}
6/
Jacob Pouwelsz doelwachter van de Voetboochs Doelendoelwachter
1581-09
Jacob Pouwelsz doelwachter van de Voetboochs Doelen
Omslag-1583 (bewoner)Groenhazengracht.012-014
103/1
Jacob Pouwelsz {wachter}
/3
Jacop Pouwelsz doelwachter doelwachter
1583-07-14
Jacop Pouwelsz, doelwachter
Kerven-1581 (bewoner)Groenhazengracht.012-014
105/105
Jacob Pouwelsz {wachter}
/3
Jacop Pouwelsz duelwachterduelwachter
1581-12
Jacop Pouwelsz duelwachter
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8472/149Vb

/3,2
Louris Pietersz Zuyrmontstadhuistorenwachter
1599-05-14
Louris Pietersz Zuyrmont
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Breestraat.098.1
1/1
Gerrit Hendricksz {organist}
0/0-0-0/0-0-0
stadthuisbewaerderstadthuysbewaerder
1606-08
het raethuys mitsgaders d'huisinge die bij de stadthuisbewaerder wert bewoont, es vrij ende oversulcx nyet
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7301/128a

/3,2
Willem Willemszsergeant van de stedelijke compagnie wachters
1588-04-09
Willem Willemsz