BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 244. Aantal = 11.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.027
42/1
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/3-17-0
Aernt Cornelisz Brenen rederreder
1601
Aernt Cornelisz Brenen reder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.025
43/1
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/2-11-0
Aernt Cornelisz Brenen rederreder
1601
Aernt Cornelisz Brenen reder
Aflezingsboek-E (vermelding)Middelstegracht.029
107/1.3.4.1
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantzreder
1580-11-22
Cornelis IJsbrantz
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.040-044
191/1
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/7
Cornelis Ysbrantss rederreder
1585
Cornelis Ysbrantss reders huys verhuyrt es getaxeert op 7 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.126
73/1
Joris de Goe {lakenbereider}
2/
Joris de Ghoe rederreder
1581-09
Joris de Ghoe reder van Hontschoten heeft hier gewoont 11 jaren
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.035
49/1
Pieter Adriaensz {drapier}
/3-4-0
Pieter Adriaensz rederreder
1601
Pieter Adriaensz reder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.072-074
11/1
Pieter Jacobsz {drapier}
/11
Pieter Jacobsz rederreder
1576
Pieter Jacobsz reder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.062
413/07
Pieter Jacobsz van Medemblik
/
Pieter Jacobsz reder
het gaat om de achterzijde van Hooigracht.062!
reder
1581-05-05
Streckende voor uyt de voors. graft tot achter met twe huyskens opte Middelwech. Belegen hebbende de voors. huyskens aen d'een zijde Pieter Jacobsz reder ende aen d'ander zijde Thomas de brouwersknecht.
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.062
414/07
Pieter Jacobsz van Medemblik
/
Pieter Jacopsz reder
het gaat om de achterzijde van Hooigracht.062!
reder
1581-05-05
Streckende voor uuyt de voors. graft tot achter mit de voors. twe huyskens opte Middelwech. Belegen hebbende aen d'een zijde Pieter Jacopsz reder ende aen d'ander zijde Thomas de brouwersknecht.
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.048.1
10/1
Thomas Adriaensz {drapier}
/10
Thomas Adriaensz rederreder
1576
Thomas Adriaensz reder
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
155/01
Willem Traedsaert {lakenbereider}
11/
Willem Traedsaert rederreder
1581-09
Willem Traedsaert reder van Zuytschoten by Yperen heeft hier ghewoont iii jaren