BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 252. Aantal = 134.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.044
125/4
Adriaen Adriaensz {knecht}
0/
Adriaen Adriaensz zijn knechtknecht
1581-09
Adriaen Adriaensz uyt Brabant sijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.004
26/3
Adriaen Cornelisz {knecht}
0/
Adriaen Cornelisz zijn neeff ende knechtknecht
1581-09
Adriaen Cornelisz zijn neeff ende knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.013-017
26/6
Aelbrecht Cornelisz {knecht}
0/
Aelbrecht Cornelisz (beyde zijn knegts)knegt
1581-09
Aelbrecht Corneliszoon (beyde zijn knegts)
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.027.1
131/7
Arnoud van Oudenborch {knecht}
0/
Aernoudt van Oudenborch zijn knechtknecht
1581-09
Aernoudt van Oudenborch zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.017
102/6
Allert Hendricksz {knecht}
0/
Allart Heyndricksz van Alcmaer zijn knecht hier gewoont een half jaer ende gaat met hen in de cost xviii jaerknecht
1581-09
Allart Heyndricksz van Alcmaer zijn knecht hier gewoont een half jaer ende gaat met hen in de cost xviii jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.021
192/07
Andries Willemsz {knecht}
0/
Andries Willemsz knecht daer ten huyse ouerknecht
1581-09
Andries Willemsz knecht daer ten huyse ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.088.2
50/5
Arent Gerritsz {knecht}
0/
Arent Gerritsz 20 jaer zijn knechtknecht
1581-09
Arent Gerritsz 20 jaer zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.029
258/7
Adriaen Jansz {knecht}
0/
Arien Jansz van Bodegraven de knecht ouerknecht
1581-09
Arien Jansz van Bodegraven de knecht ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.013-017
77/7
Asing Aelbrechtsz {knecht}
0/
Asing Aelbrechtz van Harlingen uyt Vrieslant knechtknecht
1581-09
Asing Aelbrechtz van Harlingen uyt Vrieslant knecht
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.140
165/1

2/2-10-0/2-10-0
Barent Jacobsz knecht vant gildeknecht vant gilde
1606-08
De Cleermaeckershuys, bewoondt by Barent Jacobsz., knecht vant gilde opt aengeven van deselve
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.066-068
5/6
Bernard {knecht}
0/
Bernaerdt zijn knegt ouerknegt
1581-09
Bernaerdt zijn knecht over
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.022.4
116/06
Christoffel van Broesegem
0/
Christoffel van Broesegem zijn knecht ouerknecht
1581-09
Christoffel van Broesegem zijn knecht over
Volkstelling-1581 (bewoner)Weddesteeg.023-027
233/6
Claes Cornelisz {knecht-Weddesteeg}
0/
Claes Cornelisz knecht aldaer ouerknecht
1581-09
Claes Cornelisz knecht aldaer ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Plaatsteeg.000.06
41/4
Claes Cornelisz {knecht}
0/
Claes Cornelisz van Alphen sijn knechtknecht
1581-09
Claes Cornelisz van Alphen sijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.006
71/6
Claes Dircksz {knecht}
0/
Claes Dircxz haer knechtknecht
1581-09
Claes Dircxz haer knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.037
181/5
Claes Jacobsz {knecht}
0/
Claes Jacobsz zijn knechtknecht
1581-09
Claes Jacobszn knecht over
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.029
64/5
Claes Jansz {knecht}
0/
Claes Jansz zijn knecht van Wassenaer alhier gewoont 1 jaerknecht
1581-09
Claes Jansz zijn knecht van Wassenaer alhier gewoont 1 jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.001
59/4
Claes Lenaertsz van Overrijn
0/
Claes Lenertszn van Overrijn haer knechtknegt
1581-09
Claes Lenertszn van Overrijn haer knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwstraat.002
91/3
Claes Willemsz {knecht}
0/
Claes Willemsz sijn knecht van Cortrijckknecht
1581-09
Claes Willemsz sijn knecht van Cortrijck
Volkstelling-1581 (bewoner)Weddesteeg.023-027
233/7
Clement Jansz {knecht}
0/
Clement Jansz knecht aldaer ouerknecht
1581-09
Clement Jansz knecht aldaer ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
72/007
Cornelis Cornelisz {knecht-Catharina gasthuis}
0/
Cornelis Cornelisz van Soeterwoude dienstknechtdienstknecht
1581-09
Cornelis Cornelisz van Soeterwoude dienstknecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.089
62/8
Cornelis Cornelisz van het Schou {knecht}
0/
Cornelis Cornelisz van t Schou haer knechtknecht
1581-09
Cornelis Cornelisz van t Schou haer knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Boomgaardsteeg.014
54/3
Cornelis Cornelisz {knecht}
0/
Cornelis Cornelisz zijn knechtknecht
1581-09
Cornelis Cornelisz zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.053
46/3
Cornelis {knecht}
0/
Cornelis de knechtknecht
1581-09
Cornelis de knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.011.2
17/5
Cornelis Gerritsz {knecht}
0/
Cornelis Gerrits zoonen gebroeders van Breda zijn knechtsknecht
1581-09
Cornelis Gerrits zoonen gebroeders van Breda zijn knechts
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.069
200/4
Cornelis Jacobsz {knecht}
0/
Cornelis Jacobsz van Sluypic knecht aldaerknecht
1581-09
Cornelis Jacobsz van Sluypic knecht aldaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.056
42/3
Cornelis Jansz {knecht}
0/
Cornelis Jansz zijn knecht van Leydenknecht
1581-09
Cornelis Janssen van Leyden zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.013-015
139/07
Cornelis Meesz {knecht}
0/
Cornelis Meesz de knechtknecht
1581-09
Cornelis Meesz de knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.023
82/5
Cornelis Mourijnsz {knecht}
0/
Cornelis Mourijnsz van Soeterwoude geboren haer knecht ouerknecht
1581-09
Cornelis Mourijnsz van Soeterwoude geboren haer knecht ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.068
37/5
Cornelis Sebastiaensz {knecht}
0/
Cornelis Sebastiaensz zijn knechtknecht
1581-09
Cornelis Sebastiaensz zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hoogstraat.006
49/8
Cornelis Willemsz van Bokreick {knecht}
0/
Cornelis Willemsz van Bokreick sijn leer knecht alhier gewoont 2 jaerknecht
1581-09
Cornelis Willemsz van Bokreick sijn leer knecht alhier gewoont 2 jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.028-030
220/4
Cors Ewoutsz {knecht}
0/
Cors Ewoutsz van Schevening sijn knechtknecht
1581-09
Cors Ewoutsz van Schevening sijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.042-044
20/5
Cors Pietersz {knecht}
0/
Cors Pietersz van Zassem haer knegtknegt
1581-09
Cors Pieterssen van Zassem haer knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.184-186
3/7
Quirijn Matthijsz {knecht}
0/
Crijn Thijssen van Warmondt geboren haer knecht over 18 jaerenknecht
1581-09
Crijn Thijssen van Warmondt geboren haer knecht over 18 jaeren
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Middelweg.003
188/1a
Dirck Cornelisz {bouwmansknecht-Middelweg}
/2-11-0
de wedue van Dirc Cornelisz bonknechtbonknecht
1601
de wedue van Dirc Cornelisz bonknecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.045-047
266/4
Dirck Florisz {knecht}
0/
Dirck Florisz van Jacobswoude de knechtknecht
1581-09
Dirck Florisz van Jacobswoude de knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.020
34/6
Dirck Hendricksz {knecht}
0/
Dirck Heynrickz sijn knechtknecht
1581-09
Dirck Heynrickz sijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.078
65/5
Dirck Lenaertsz {knecht}
0/
Dirck Lenaertssen van Delft zijn knechtknecht
1581-09
Dirck Lenaertssen van Delft zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.053
88/7
Dirck Jeroensz {knecht}
0/
Dirick Jeroensz de knechtknecht
1581-09
Dirick Jeroensz de knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.105
6/3
Everard Blanchaert {knecht}
0/
Everardus Blanchaert heur knechtknecht
1581-09
Everardus Blanchaert heur knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Raamsteeg.000.08
91/4
Floris Lenaertsz {knecht}
0/
Floris Lenaertsz van Delft knegt hier vii weeckenknegt
1581-09
Floris Lenaertsz van Delft knegt hier vii weecken
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.024-026
162/3
Frans Cornelisz {knecht}
0/
Frans Cornelisz zijn knechtknecht
1581-09
Frans Cornelisz zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.003
45/8
Frans {knecht}
0/
Frans uuyt Brabandt de knegt out xx (20) jaerknegt
1581-09
Frans uuyt Brabandt de knegt out xx (20) jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.023
65/6
Garbrant Pietersz {knecht}
0/
Garbrant Pietersz de knechtknecht
1581-09
Garbrant Pietersz van Leyden de knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/22
Caspar Verstrepen {knecht}
0/
Gasper Verstrepen zijn knechtknecht
1581-09
Gasper Verstrepen zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.028
9/6
Gerrit Cornelisz {knecht}
0/
Gerrit Cornelisz van Noortwijck sijn knechtknecht
1581-09
Gerrit Cornelisz van Noortwijck (beyde zijn knechts)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.054.3
39/6
Gerrit Jansz {knecht}
0/
Gerrit Jansz zijn knechtknecht
1581-09
Gerrit Jansz zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.092
3/3

0/
Gherret Woutersz zijn knecht ov 18 jarenknecht
1581-09
Gherrit Woutersz zijn knecht over 18 jairen
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.026
221/6
Gijsbrecht Arentsz {knecht}
0/
Ghijsbrecht Arents uuyt Den Haech de knecht aldaer ouerknecht
1581-09
Ghijsbrecht Arents uuyt Den Haech de knecht aldaer ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.15
125/2
Gijsbrecht Dircksz {knecht}
0/
Gijsbregt Dircxsz doet lantwerck voor knecht van Soeterwoude (ouer)knecht
1581-09
Gijsbregt Dircxsz doet lantwerck voor knecht van Soeterwoude (ouer)
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.084
44/6
Gillis Carelsz {knecht}
0/
Gilies Carelsz Floris Heyndricksz knechtknecht
1581-09
Gilies Carelsz Floris Heyndricksz knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.093
7/11
Gillis {knecht}
0/
Gillis van ???? knegt van den voornoemd Gottengijsknegt
1581-09
Gillis van ???? knegt van den voornoemd Gottengijs
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.083
60/3
Gommer Jacobsz {knecht}
0/
Gommer Jacobsz van Woerden zijn knechtknecht
1581-09
Gommer Jacobsz van Woerden zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkchoorsteeg.006-008
160/3
Govert Adriaensz {linnenwever}
0/
Govert Adriaensz zijn knegtknegt
1581-09
Govert Adriaensz sijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.005-006
25/5
Hendrick Hendricksz {knecht}
0/
Heyndric Heyndricxz uyt tweeshuys zijn knechtknecht
1581-09
Heyndric Heyndricxz uyt tweeshuys zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.077
55/7

0/
Heynric Meynertsz van Leyderdorp ovknecht
1581-09
Heyndric Meynertsz van Leyderdorp knecht over
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.065-067
180/10
IJsbrant Jacobsz {knecht}
0/
IJsbrandt Jacobsz uuyt de Kempen de knecht aldaer ouerknecht
1581-09
IJsbrandt Jacobsz uuyt de Kempen de knecht aldaer ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.023-025
245/6
Jacob Cornelisz {knecht}
0/
Jacob Cornelisz uuyt Den Haech de knecht ouerknecht
1581-09
Jacob Cornelisz uuyt Den Haech de knecht ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.005-006
85/6
Jacob Daniëlsz {knecht}
0/
Jacob Danielsz zijn knechtknecht
1581-09
Jacob Danielsz zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/05
Jacob de Munck {knecht}
0/
Jacob de Munck van Gent haer knecht oud 18 jaerenknecht
1581-09
Jacob de Munck van Gent haer knecht oud 18 jaeren
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6762/85Va

/
Jacob de Vrient
gratis; doopsgezind en daarom geen eed gedaan of borg gesteld.
knecht van Jaecques de Ruysscher ?
1583-03-23
Jacob de Vrient
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.052
120/6

0/
Jacob Goetgen uyt Vireslant zijn knegtknegt
1581-09
Jacob Goetgen uyt Vrieslant zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.033
92/4
Jacob Mahieusz {knecht}
0/
Jacob Mahieus van Gent haer knechtknecht
1581-09
Jacob Mahieus van Gent haer knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.084
2/11
Jacob Cornelisz Paedts
0/
Jacob Paets Cornelisz zijn knechtknecht
1581-09
Jacob Paets Cornelisz zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.014
10/4
Jacob Woutersz {knecht}
0/
Jacop Woutersz uyten Hage zijn knegtknegt
1581-09
Jacop Woutersz uyten Hage zijn knegt
Hoofdgeld-1622 (bewoner)Hogewoerd.004
2/4
Jacques Bouraen
0/
Jaecques Bouraen (de knecht) (doorgehaald)
wert verantwoort in t bon van Overmaren Lantsijde fol 3a
knecht
1622
Jaecques Bouraen (de knecht) (doorgehaald)
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.043
15/4
Jan Adriaensz {knecht}
0/
Jan Adriaensz sijn knecht van Delft alhier gewoont 2 jaerknecht
1581-09
Jan Adriaensz sijn knecht van Delft alhier gewoont 2 jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Lokhorststraat.015-029
1/08
Jan Arentsz van Doef
0/
Jan Aertsz van Doef knegt van de voorschreven Jan van Alckemadeknegt
1581-09
Jan Aertszoon van Delf knecht van de voors. Jan van Alckemade
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.012
125/4
Jan Arysz {knecht}
0/
Jan Arisz van Catwijck zijn knechtknecht
1581-09
Jan Arisz van Catwijck zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.044
209/3
Jan Barthoutsz {knecht}
0/
Jan Baertoutsz de knecht aldaerknecht
1581-09
Jan Baertoutsz de knecht aldaer
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.042
16/5
Jan Baltensz {knecht}
0/
Jan Baltensz sijn knecht van Leidenknecht
1581-09
Jan Baltensz sijn knecht van Leiden
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.158-162
13/4
Jan Dircksz {knecht-OudeRijn}
0/
Jan Dircxz haer knechtknecht
1581-09
Jan Dircxz haer knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.009
103/4
Jan Dircksz {knecht-Maarsmansteeg}
0/
Jan Dircxz knechtknecht
1581-09
Jan Dircxz van Coudekerck zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.057
6/6
Jan Fredericksz {kuiper}
0/
Jan Fredericxz van Breda zijn knecht omtrent een maand alhier gewoontknecht
1581-09
Jan Fredericxz van Breda zijn knecht omtrent een maand alhier gewoont
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.011.2
17/4
Jan Gerritsz {knecht}
0/
Jan Gerrits zoonen gebroeders van Breda zijn knechtsknecht
1581-09
Jan Gerrits zoonen gebroeders van Breda zijn knechts
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.086
124/6
Jan Harmensz {smidsknecht}
0/
Jan Harmansz van Wesel ov haer knechtknecht
1581-09
Jan Harmansz van Wesel haer knecht over
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.028.2
98/11
Jan Meesz {tinnegieter}
0/
Jan Meesz (zijn knecht) schutterknecht
1581-09
Jan Meesz (zijn knecht) schutter
Volkstelling-1581 (bewoner)Krauwelsteeg.000.04
199/6
Jan Michielsz {knecht}
0/
Jan Michielsz uite Veenen zijn knecht xxv jaerknecht
1581-09
Jan Michielsz uite Veenen zijn knecht xxv jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.34
48/11

0/
Jan Symonsz zijn knechtknecht
1581-09
Jan Symonsz zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.009.1
67/3
Jan Ulricksz {knecht}
0/
Jan Ulricxsz van Leyden haer knecht het ambacht leerendeknecht
1581-09
Jan Ulricxsz van Leyden haer knecht het ambacht leerende
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.086
1/5
Jan Isaacsz {knecht}
0/
Jan Ysaacxz sijn knechtknecht
1581-09
Jan Ysaacxz sijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.076
215/5
Jan de Roy {knecht}
0/
Jantgen de Roy haeren knecht ouerknecht
1581-09
Jantgen de Roy haeren knecht ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.029-031.2
187/5
Jacob van Kerckhoven {knecht}
0/
Jaques van Kerckhoven van Antwerpen de knecht ouerknecht
1581-09
Jaques van Kerckhoven van Antwerpen de knecht ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.061
83/6
Joost Claesz {knecht}
0/
Joost Claesz de knecht ouerknecht
1581-09
Joost Claesz de knecht over
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.109
9/6
Joost Huigenz {knecht}
0/
Joost Hughen van Heemstede haer knechtknecht
1581-09
Joost Hughen van Heemstede haer knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.055
183/4
Joris Boulman {knecht}
0/
Joris Boulman de knechtknecht
1581-09
Joris Boulman de knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.014
227/5
Joris Jansz {knecht}
0/
Joris Jansz uut Vlaenderen de knecht aldaerknecht
1581-09
Joris Jansz uut Vlaenderen de knecht aldaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.021
48/1
Joris Jacobsz Mol
4/
Jorys Jacopsz Piedmontois knecht van den Lombaertknecht
1581-09
Jorys Jacopsz Piedmontois knecht vd Lombaert
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.028.2
98/12
Lambrecht Cornelisz {knecht}
0/
Lambrecht Cornelisz (zijn knecht)knecht
1581-09
Lambrecht Cornelisz van Schoonhoven (zijn knecht)
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.054
119/8

0/
Louris Cornelisz zijn knegtknegt
1581-09
Henric Cornelisz sijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.002
87/6
Louris Daniëlsz {knecht}
0/
Louweris Danielsz zijn knechtknecht
1581-09
Louweris Danielsz zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.011.2
17/6
Moses van Loo {knecht}
0/
Moijses van Loo uuyt Engelant mede zijn knechtknecht
1581-09
Moijses van Loo uuyt Engelant mede zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.015-016
18/4
Nicolaes Fiefvet {knecht}
0/
Niclaes Fivet haeren knecht van Bergenhenegouwen ouerknecht
1581-09
Niclaes Fivet haerluyden knecht van Bergenhenegouwen over
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.014
117/10
Noé Passchiersz {knecht}
0/
Noé Passier van Halewijng zijn knecht xxv jaerenknecht
1581-09
Noé Passier van Halewijng zijn knecht xxv jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkstraat.002.1
164/6
Ogier Cornelisz {knecht}
0/
Oiguer Cornelisz zijn knegtknegt
1581-09
Oiguer Cornelisz zijn knegt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haarlemmerstraat.081
40/3

5/7-0-0/7-10-0
opt aengeven van de knecht
knecht
knecht
1606-08
Jacob Dircxz. van Overkerck, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de knecht
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haarlemmerstraat.095
47/3

4/4-16-0/6-0-0
opt aengeven van de knecht
knecht
knecht
1606-08
Arent Jansz., spinwielmaker, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de knecht
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Apothekersdijk.007
145/3

3/2-10-0/3-15-0
opt aengeven van de knecht
knecht
knecht
1606-08
Pieter Goossensz. Smith, eygen[aer] dat hij bewoondt opt aengeven van de knecht
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeRijn.022
82/3

3/6-18-0/4-10-0
opt aengeven van de knecht
knecht
knecht
1606-08
Dirck Joosten, eygen ende bruycker opt aengeven van de knecht
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeRijn.002-016
91/3

2/3-4-0/3-0-0
opt aengeven van de knecht
knecht
knecht
1606-08
Dezelve, bewoont bij Marcus Paling opt aengeven van de knecht
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haarlemmerstraat.155-157
138/3

9/11-5-0/13-10-0
opt aengeven van de knecht
knecht
knecht
1606-08
Gerrit Cornelisz (sic) in de Pot, bewoont bij Guilliame Nolet opt aengeven van de knecht
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haven.007-011
217/3

3/4-1-0/4-10-0
opt aengeven van de knecht
knecht
knecht
1606-08
Jan Cornelisz., scheepmaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van de knecht
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Havenkade.006.2
237/3

1/12-17-0/1-10-0
opt aengeven van de knecht
knecht
knecht
1606-08
Dirck Pietersz. Buytenvest, bewoont Heyndric van Hooff opt aengeven van de knecht
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Kijfgracht.007
254/3

3/1-15-0/3-0-0
opt aengeven van de knecht
knecht
knecht
1606-08
Alecxsander de Foree, eygen ende bruycker opt aengeven van de knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.056.1
17/9
Paulus Reymers {knecht}
0/
Pauls Reymers van Loeven zijn knegt ouerknegt
1581-09
Pauls Reymers van Loeven zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.008
35/6
Pieter Cornelisz {knecht}
0/
Pieter Cornelisz zijn knegtknegt
1581-09
Pieter Cornelisz van Sint Jacobs Kerc zijn knegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.027-028
69/6
Pieter Hendricksz {knecht}
0/
Pieter Hendrixz out xx (20) jaeren de knechtknecht
1581-09
Pieter Hendrixz van Oudewater out xx (20) jaeren de knecht
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004.1
6/1
Pieter Jansz Pijn/van den Bosch
/2
Pieter Jansz Pyn knecht van de weescamerknecht van de weescamer
1581-12
Pieter Jansz Pyn knecht van de weescamer
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.028
9/7
Pieter Maertensz {knecht}
0/
Pieter Maertensz van Leyden zijn knechtknecht
1581-09
Pieter Maertensz van Leyden (beyde zijn knechts)
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.013-017
26/5
Pieter Pietersz {knecht}
0/
Pieter Pietersz van Harlingen uyt Vrieslant (beyde zijn knegts)knegt
1581-09
Pieter Pietersz van Harlingen uyt Vrieslant (beyde zijn knegts)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.110
80/4
Pieter van Bebber
0/
Pieter van Bebber zijn knechtknecht
1581-09
Pieter van Bebber uuyt lant van Guylick zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.034
21/7
Pieter {knecht}
0/
Pieter van Homa zijn knegtknegt
1581-09
Pieter van Homa zijn knegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.016
169/4
Pieter Symonsz Suyck {kleermaker}
0/
Pieter zijn broeder ende knecht (ouer)knecht
1581-09
Pieter zijn broeder een knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.052.2
204/3
Reyer Hendricksz {knecht}
0/
Reyer Heyndricxsz de knecht daer ten huyseknecht
1581-09
Reyer Heyndricxsz de knecht daer ten huyse
Hoofdgeld-1622 (bewoner)Hogewoerd.002
1/8
Roelof Egbertsz {knecht}
0/
Roelof Egbertsz de knechtknecht
1622
Roelof Egbertsz de knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.011-013
58/10
Rijck Zegersz {schipper}
0/
Ryck Zegersz sijn knechtknecht
1581-09
Ryck Zegersz sijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.018.4
169/8
Samson Christiaensz {knecht}
0/
Sansum Cristiaensz van Meenen zijn knechtknecht
1581-09
Sansum Cristiaensz van Meenen zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.056.2
34/4
Stoffel {knecht}
0/
Stoffel van Swammerdam zijn knechtknecht
1581-09
Stoffel van Swammerdam zijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.040
24/4
Zweer Claesz {knecht}
0/
Sweer Claesz van Niewcoop (zijn knecht)knecht
1581-09
Sweer Claesz van Niewcoop (zijn knecht)
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.054
203/4
Anthonis Dircksz {knecht}
0/
Thonis Dircxsz van Haerlem sijn knecht ouerknecht
1581-09
Thonis Dircxsz van Haerlem sijn knecht ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.081-083
174/08
Anthonis Jansz {knecht}
0/
Thonis Jansz van Dordrecht de knecht daer ten huyseknecht
1581-09
Thonis Jansz van Dordrecht de knecht daer ten huyse
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.005
47/6
Werbout Jansz {tinnegieter}
0/
Wermbout een zoon van Jan Claess backer knechtknecht
1581-09
Wermbout van Leyden out xix (19) jaer een zoon van Jan Claess backer beyde Havix knechts
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.003-005
30/3
Willem Boeckelsz {knecht}
0/
Willem Boeckelsz zijn knechknech
1581-09
Willem Boeckelsz zijn knech
Volkstelling-1581 (bewoner)Gerecht.002-004
78/9
Willem Evertsz {knecht}
0/
Willem Evertsz van Zwol heure knegtknegt
1581-09
Willem Evertszoon van Zwol heure knecht
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8279/128b

/3,2
Willem Jacobszknecht op het Amsterdamse Veer
1596-05-03
Willem Jacobsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.040
24/5
Willem Jacobsz {knecht}
0/
Willem Jacobsz van Niewcoop (zijn knecht)knecht
1581-09
Willem Jacobsz van Niewcoop (zijn knecht)
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.036
97/5
Willem Lourisz {knecht}
0/
Willem Lourijsz zijn knecht ende neveknecht
1581-09
Willem Lourysz zijn knecht ende neve
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.037
20/7
Willem Maertensz {knecht}
0/
Willem Maertensz zijn knecht van Leydenknecht
1581-09
Willem Maertensz zijn knecht van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.031
38/07
Willem {knecht}
0/
Willem… zijn knegtknegt
1581-09
Willem…. zijn knegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.021
192/08
Wolphert Franckenz {knecht}
0/
Wolphert Vranckensz knecht daer ten huyse ouerknecht
1581-09
Wolphert Vranckensz knecht daer ten huyse ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Weddesteeg.029
232/4
Wouter Woutersz {knecht}
0/
Wouter Woutersz uuyt het Noorderlant de knechtknecht
1581-09
Wouter Woutersz uuyt het Noorderlant de knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.011.3
18/3
Yem Pietersz {knecht}
0/
Yem Pietersz uut Vrieslant sijn knechtknecht
1581-09
Yem Pietersz uut Vrieslant sijn knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.049
267/5
Isaac Jacobsz {knecht}
0/
Ysaeck Jacobsz de knechtknecht
1581-09
Ysaeck Jacobsz de knecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.024.1
136/3
Willem Jacobsz Langevelt {knecht}
0/
zijn knecht Willem de soon van Jacob Langeveltknecht
1581-09
zijn knecht Willem de soon van Jacob Langevelt