BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 255. Aantal = 279.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.013-015
39/3

0/
Adriana Cornelisdr joncwijff van Leydenjoncwijff
1581-09
Adriana Cornelisdr joncwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.008.1
10/8
Aechgen Jansdr {dienstmeid}
0/
Aechgen Jansdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Aechgen Jansdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.064.2
3/4
Aechgen {dienstmeid}
0/
Aechgen t joncwijffjoncwijff
1581-09
Aechgen t joncwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Diefsteeg.015
118/7
Aechte Jansdr {dienstmeid}
0/
Aechte Jansdr van der Goude zijn joncwijfjoncwijf
1581-09
Aechte Jansdr van der Goude zijn joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.078
105/2
Aefgen Jansdr {dienstmeid}
0/
Aefgen Jansdr zijn jongwijffjongwijff
1581-09
Aefgen Jansdr zijn jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.066-068
5/8
Aefgen {dienstmeid}
0/
Aeftgen (beyde joncwijf)joncwijf
1581-09
Aeffgen (beyde joncwijfs)
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.019
35/3
Aefgen Dircksdr {dienstmeid}
0/
Aeftgen Dircxdr van Leyden joncwijffjoncwijff
1581-09
Aeftgen Dircxdr van Leyden joncwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.029
196/8
Aeltgen Jansdr van Duynen {dienstmeid}
0/
Aelgen Jansdr van Duynen bij Steenwijck zijn dienstmeyddienstmeyd
1581-09
Aelgen Jansdr van Duynen bij Steenwijck zijn dienstmeyd
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.131
31/5
Aeltgen Franckendr {dienstmeid}
0/
Aelgen Vrancken uyt t lant Gulick haer joncwijfjoncwijf
1581-09
Aelgen Vrancken uyt t lant Gulick haer joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.102
102/5
Aeltgen Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Aeltgen Cornelisdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Aeltgen Cornelisdr van Heel uuyt Brabandt 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Bouwelouwensteeg.041-043
225/6
Aeltgen Cornelisdr {dienstmeid-Bouwelouwensteeg}
0/
Aeltgen Cornelisdr haer dienstmeiddienstmeid
1581-09
Aeltgen Cornelisdr haer dienstmeid
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.084
2/13
Aeltgen Jacobsdr {dienstmeid}
0/
Aeltgen Jacobsdr van Leyderdorp zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Aeltgen Jacobsdr van Leyderdorp zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.023
36/6
Aeltgen Jansdr {dienstmeid}
0/
Aeltgen Jansdochter haer … jongwijffjongwijff
1581-09
Aeltgen Jansdochter van Leyden haer … jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.09
83/4
Aeltgen Jansdr {dienstmeid-Burchtgracht}
0/
Aeltgen Jansdr haer joncwijffjoncwijff
1581-09
Aeltgen Jansdr haer joncwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.073.1
55/5
Aeltgen Jansdr {dienstmeid-Haarlemmerstraat}
0/
Aeltgen Jansdr van Reynsburch zijn dienstmeydensdienstmeyt
1581-09
Aeltgen Jansdr van Reynsburch (zijn dienstmeyssens)
Volkstelling-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.18
21/4
Aeltgen Jansdr {dienstmeid-Zonneveldstraat}
0/
Aeltgen Jansdr van Zwartesluys heur dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Aeltgen Jansdr van Zwartesluys heur dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.023
65/8
Aeltgen Lommen
0/
Aeltgen Lommen uuyt tlandt van Cleeff 't jongwijffjongwijff
1581-09
Aeltgen Lommen uuyt tlandt van Cleeff 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.043
15/5
Aeltgen Matthijsdr {dienstmeid}
0/
Aeltgen Tijssendr jongwijff van Leydenjongwijff
1581-09
Aeltgen Tijssendr jongwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.021
34/10
Aeltgen Zijpendr {dienstmeid}
0/
Aeltgen Zijpendr van de Cuinder uuyt Vrieslandt 't jongwijffjongwijff
1581-09
Aeltgen Zijpendr van de Cuinder uuyt Vrieslandt 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.009
147/6
Ariaentgen Jansdr {dienstmeid}
0/
Aerntgen Jans zijn wijfs meydenmeyd
1581-09
Aerntgen Jans zijn wijfs meyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.053
26/5
Alijd Reyersdr {dienstmeid}
0/
Alijt Reyersdr van Beusecom zijn dienstmeyskendienstmeysken
1581-09
Alijt Reyersdr van Beusecom zijn dienstmeysken
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.078
5/2
Agnietgen Jansdr {dienstmeid}
0/
Angniet Jansdr hair dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Angniet Jansdr hair dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.019-020
81/5
Anna Dircksdr van Coudekerk {dienstmeid}
0/
Anna Dircxdr van Coudekerk zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Anna Dircxdr van Coudekerk zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
72/004
Anna Dircksdr {dienstmeid-Catharina gasthuis}
0/
Anna Dircxdr van Voorschoten (dienstmeysens)dienstmeys
1581-09
Anna Dircxdr van Voorschoten (dienstmeysens)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.125
74/4
Anna Jansdr {dienstmeid}
0/
Anna Jansdr van Haerlem haeren dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Anna Jansdr van Haerlem haerluyden dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.013-015
139/09
Anna Joostendr {dienstmeid}
0/
Anna Joostendr joncwijffjoncwijff
1581-09
Anna Joostendr (jongwijfs)
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.012.2
63/7
Anna Woutersdr {dienstmeid}
0/
Anna Woutersdr hen jong wijfjongwijf
1581-09
Anna Woutersdr hen jong wijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.005
47/8
Annetgen Adriaensdr {dienstmeid}
0/
Annatgen Adriaensdr van Leyden 't jongwijffjongwijff
1581-09
Annatgen Adriaensdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Korenbrugsteeg.001
100/8
Annetgen Jacobsdr {dienstmeid}
0/
Annatgen Jacobsdr van Haezertswoude beyde haer jongwijffsjongwijff
1581-09
Annatgen Jacobsdr van Haezertswoude beyde haer jongwijffs
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.133
32/2
Annetgen Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Annegen Cornelis van Soeterwou zijn joncwijfjoncwijf
1581-09
Annegen Cornelis van Soeterwou zijn joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.023.03
38/4
Annetgen Dircksdr {dienstmeid}
0/
Annetgen Dircxdr het jongwijfdienstmeid
1581-09
Annetgen Dircxdr het jongwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.054-056
12/5
Annetgen Lenaertsdr {dienstmeid}
0/
Annetgen Lenaertsdr van Zoeterwoude haer meytmeyt
1581-09
Annetgen Lenaertsdr van Zoeterwoude haer meyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Burgsteeg.005
100/2
Annetgen Luuffven {dienstmeid}
0/
Annetgen Luuffven van Uytrecht sijn joncwijffjoncwijff
1581-09
Annetgen Luuffven van Uytrecht sijn joncwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.012.2
63/3
Annetgen Matthijsdr {dienstmeid}
0/
Annetgen Mathijsdr uyt t lant te Luycq heur jong wijfjongwijf
1581-09
Annetgen Mathijsdr uyt t lant te Luycq heur jong wijf
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.032-033
24/7

0/
Annetgen Pietersdr jonwijff uyt Friesland altesamen alhier gewoont vijff vierendeel jaerenjonwijff
1581-09
Annetgen Pietersdr jonwijff uyt Friesland altesamen alhier gewoont vijff vierendeel jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.038-040
57/4
Annetgen {dienstmeid}
0/
Annetgen t JoncwijffJoncwijff
1581-09
Annetgen t jonckwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
72/002
Annetgen Willemsdr {dienstmeid}
0/
Annetgen Willemsdr uyten Haech (dienstmeysens)dienstmeys
1581-09
Annetgen Willemsdr uyten Haech (dienstmeysens)
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
72/006
Apollonia Jansdr {dienstmeid-Catharina gasthuis}
0/
Appollonytgen Jansdr (dienstmeysens)dienstmeys
1581-09
Appollonytgen Jansdr (dienstmeysens)
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.026.3
10/4
Apollonia Fredericksdr {dienstmeid}
0/
Appolonia Vredricxdr zijn zuster ende meytdienstmeyt
1581-09
Appolonia Vredricxdr zijn zuster ende meyt
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.050-051
10/6
Apollonia Adriaensdr {Vergeyl}
0/
Appolonijtgen Adriaensdr van Homade jonwijff alhier gewoont bij 7 jaerjonwijff
1581-09
Appolonijtgen Adriaensdr van Homade jonwijff alhier gewoont bij 7 jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.020
34/7
Apollonia Pietersdr {dienstmeid}
0/
Appolonijtgen Pietersdr jongwijff van Leydenjongwijff
1581-09
Appolonijtgen Pietersdr jongwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.006-008
22/4
Ariaentgen Dircksdr {dienstmeid}
0/
Arien Dircxsdr van Hillegom haer joncwijfjoncwijf
1581-09
Arien Dircxsdr van Hillegom haer joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.200-202
166/3

0/
Baeffgen Pietersdr van Sassen (haer dienstweggevallen)dienstmeid
1581-09
Baeffgen Pietersdr van Sassen (haer dienstweggevallen)
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.025
91/07
Barbara Dircksdr {dienstmeid}
0/
Barbara Dircxdr dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Barbara Dircxdr van Amsterdam zijn dienstmeit
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.016.1
79/7
Barbara Pietersdr {dienstmeid}
0/
Barbara Pietersdr uyt Caech haer zuster ende dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Barbara Pietersdr uyt Caech haer zuster ende dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.127
75/7
Beatrix {dienstmeid}
0/
Beatricx …dr van Wuerden zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Beatricx …dr van (?) Wuerden zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.025-027
79/10
Beatrix Harmensdr {dienstmeid}
0/
Beatris Harmensdr jonwijff van Leydenjonwijff
1581-09
Biatris Harmensdr jonwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.022.02
116/3

0/
Bely Jacopsdr t joncwijf aldaerjoncwijf
1581-09
Bely Jacopsdr t joncwijf aldaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
72/099
Gerburch Claesdr {dienstmeid, vrouw van Hobbe, Gerrit Hendricksz}
0/
Burchgen Claes Pouwelsdr dienstmeysensdienstmeysens
1581-09
Burchgen Claes Pouwelsdr dienstmeysens
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/08
Cathalina Leremita {dienstmeid}
0/
Catalina Leremita (??) van Brugge haer dienstmeydendienstmeyt
1581-09
Catalina Leremita (??) van Brugge haer dienstmeyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.095-099
10/4
Cathalina {dienstmeid}
0/
Catelina van Culenburch zijn joncwijfjoncwijf
1581-09
Catelina van Culenburch zijn joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.034
23/3

0/
Claertgen Adriaensdr van Swanenburg jonwijffjonwijff
1581-09
Claertgen Adriaensdr van Swanenburg jonwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.015.2
56/5
Claertgen Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Claertgen Cornelisdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Claertgen Cornelisdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.061
114/7
Claertgen {dienstmeid}
0/
Claertgen t joncwijffjoncwijff
1581-09
Claertgen t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.098
91/4

0/
Claesgen Evertsdr uite kinder haerluider dienstmeytdienstmeijt
1581-09
Claesgen Evertsdr uite kinder haerluider dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.027.2
130/4
Claesgen {dienstmeid-Hooigracht}
0/
Claesgen t joncwijffjoncwijff
1581-09
Claesgen t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.013-015
139/13
Claesgen {dienstmeid}
0/
Claesgen t joncwijffjoncwijff
1581-09
Claesgen t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.008
35/7
Deliaen Hendricksdr {dienstmeid}
0/
Delyaen Hendricxdr haeren dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Delyaen Hendricxdr haeren dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.003-007
56/3

0/
Dieuwertgen Pietersdr van Woens Jonwijff alhier gewoont vier Jaerenjonwijff
1581-09
Dieuwertgen Pietersdr van Woens Jonwijff alhier gewoont vier Jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.009
94/3
Dignum Isaacsdr {dienstmeid}
0/
Dignum Ysaacsdr van Noortwijc heur dienstmijtdienstmijt
1581-09
Dignum Ysaacxdr van Noortwijc heur dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.014.1
6/6
Dirckgen Adriaensdr {dienstmeid}
0/
Dirckgen Adriaensdr van Leyden 't jongwijffjongwijff
1581-09
Dirckgen Adriaensdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.024
31/3
Dirckgen Maertensdr {dienstmeid}
0/
Dirckgen Maertensdr joncwijffjoncwijff
1581-09
Dirckgen Maertensdr joncwijff
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Hogewoerd.004
2/3

4/16-0-0/6-0-0
door 't aengeven van de meyt
meid

1606-08
Adriaen Corneliszn dat hij bewoont door 't aengeven van de meyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.025
38/5
Elandt Huibrechtsdr {dienstmeid}
0/
Elandt Hubrechtsdr van Wassenaer 't jongwijffjongwijff
1581-09
Elandt Hubrechtsdr van Wassenaer 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.098.1
1/5
Elisabeth Gerritsdr {dienstmeid}
0/
Elizabeth Gerytsdr van Woerden 't jongwijffjongwijff
1581-09
Elizabeth Gerytsdr van Woerden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.112
96/7
Elsgen Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Elsgen Cornelisdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Elsgen Cornelisdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.004.2
12/3
Elsgen Goossendr {dienstmeid}
0/
Elsgen Goossensdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Elsgen Goossensdr van Alphen 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.025
30/4
Elisabeth Jansdr {dienstmeid}
0/
Elysabet Jansdr van Flissingen jonwijff alhier gewoont vijff jaerenjonwijff
1581-09
Elysabet Jansdr van Flissingen jonwijff alhier gewoont vijff jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.007-011
74/6
Elisabeth Jacobsdr {dienstmeid}
0/
ELysbet Jacobsdr joncwijffjoncwijff
1581-09
Katryna Allaertsdr en ELysbet Jacobsdr joncwijff aldaer van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.032-033
24/8

0/
Ermetgen Jansdr van Rotterdam jonwijff van alhierjonwijff
1581-09
Ermetgen Jansdr van Rotterdam jonwijff van alhier
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.028.2
98/10
Geertgen Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Geertgen Cornelisdr dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Geertgen Cornelisdr van Coudekerc zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.084
2/12
Geertgen Cornelisdr {dienstmeid, Rijnsburg}
0/
Geertgen Cornelisdr van Reynsburch zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Geertgen Cornelisdr van Reynsburch zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.082
3/6
Geertgen Cornelisdr {dienstmeid, Leiderdorp}
0/
Geertgen Corn[elis]dr van Leyderdorp haer dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Geertgen Corn[elis]dr van Leyderdorp haer dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hoogstraat.001
54/6
Geertgen Gerritsdr {dienstmeid}
0/
Geertgen Gerytsdr joncwijffjoncwijff
1581-09
Geertgen Gerytsdr joncwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.045
13/9
Geertgen Jacobsdr {dienstmeid}
0/
Geertgen Jacobsdr jongwijff van Leydenjongwijff
1581-09
Geertgen Jacobsdr jongwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.023-025
41/4
Geertgen Jansdr {dienstmeid-Groningen}
0/
Geertgen Jans van omtrent Groningen haer joncwijfJoncwijf
1581-09
Geertgen Jans van omtrent Groningen haer joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.108.1
99/5
Geertgen Jansdr {dienstmeid-Everdingen}
0/
Geertgen Jansdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Geertgen Jansdr van Everdingen 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.016
38/3
Geertgen Jansdr {dienstmeid-NieuweRijn}
0/
Geertgen Jansdr van Leerdam jonwijff alhier wonende 2 jaerdienstmeid
1581-09
Geertgen Jansdr van Leerdam jonwijff alhier wonende 2 jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.055
49/4
Geertgen Jansdr {dienstmeid-Apothekersdijk}
0/
Geertgen Jansdr van omtrent Schoorl zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Geertgen Jansdr van omtrent Schoorl zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
72/082
Gerritgen Dircksdr van Taneel {dienstmeid}
0/
Geritgen Dircsdr van Taneel bij Coelen jongwijffjongwijff
1581-09
Geritgen Dircsdr van Taneel bij Coelen Jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.039-040
18/05
Gerburch {dienstmeid}
0/
Gerreberch jongwijff van Haerlemjongwijff
1581-09
Gerreberch jongwijff van Haerlem
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.076.1
7/5
Gerritgen Joostendr van Geest
0/
Gerytgen Joostendr van Geest zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Gerytgen Joostendr van Geest zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.091
99/3

0/
Griet Jansdr t joncwijffjoncwijff
1581-09
Griet Jansdr t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.017
58/4
Grietgen Barentsdr van Ulsen
0/
Grietgen Baerntsdr van Ulsen 't jongwijffjongwijff
1581-09
Grietgen Baerntsdr van Ulsen 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.101-103
66/2
Grietgen Barentsdr {dienstmeid}
0/
Grietgen Barentsdr haer dienstmeyskendienstmeyt
1581-09
Grietgen Barentsdr haer dienstmeysken
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.043
85/7
Grietgen Claesdr {dienstmeid}
0/
Grietgen Claesdr jonwijffjonwijff
1581-09
Grietgen Claesdr jonwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.025
62/4
Grietgen Cornelisdr {dienstmeid-OudeRijn}
0/
Grietgen Cornelisdr jonwijffjonwijff
1581-09
Grietgen Cornelisdr jonwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.087
101/7
Grietgen Cornelisdr {dienstmeid-NieuweRijn}
0/
Grietgen Cornelisdr t joncwijffjoncwijff
1581-09
Grietgen Cornelisdr t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.018
59/4
Grietgen Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Grietgen Cornelisdr vant landt zijnde 't jongwijffjongwijff
1581-09
Grietgen Cornelisdr vant landt zijnde 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.046-048
12/8
Grietgen Dircksdr {dienstmeid-Leiden}
0/
Grietgen Dircsdr jonwijff van Leidenjonwijff
1581-09
Grietgen Dircsdr jonwijff van Leiden
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.046-048
12/7
Grietgen Dircksdr {dienstmeid-Middelburg}
0/
Grietgen Dirxdr van Middelburg jongwijff gewoont 3 jaerjongwijff
1581-09
Grietgen Dirxdr van Middelburg jongwijff gewoont 3 jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.001
43/7
Grietgen Gerritsdr {dienstmeid-Botermarkt}
0/
Grietgen Gerritsdr van Oudewater 't jongwijffjongwijff
1581-09
Grietgen Gerritsdr van Oudewater 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.028.1
97/5
Grietgen Gerritsdr {dienstmeid-Aalmarkt}
0/
Grietgen Gerytsdr uit Vlaenderen zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Grietgen Gerytsdr uyt Vlaenderen zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwstraat.000.4
92/4
Grietgen Jeremiasdr {dienstmeid}
0/
Grietgen Jeremiasdr joncwijff van Leydenjoncwijff
1581-09
Grietgen Jeronymusdr joncwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.019
60/3
Grietgen {dienstmeid-Botermarkt}
0/
Grietgen jongwijffjongwijff
1581-09
Grietgen van Leyden jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwstraat.000.2
93/7
Grietgen {dienstmeid-van Warmond}
0/
Grietgen Van Warmond jonckwijff alhier gewoont 2 jaerenjonckwijff
1581-09
Grietgen van Warmont jonckwijff alhier gewoont ii jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.030
5/9
Grietgen {dienstmeid-Apothekersdijk}
0/
Grietgen …dr van Warmont haere dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Grietgen …dr van Warmont haerluyden dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwstraat.004
90/3
Haesgen Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Haesgen Cornelisdr joncwijff van Noortwijckjoncwijff
1581-09
Haesgen Cornelisdr Joncwijff van Noortwijck
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwstraat.006-008
89/9
Haesgen Reyersdr {dienstmeid}
0/
Haesgen Reyersdr joncwijffjoncwijff
1581-09
Haesgen Reyersdr joncwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.092-094
3/5
Haesgen {dienstmeid}
0/
Haesgen uuyt Den Haech 't jongwijffjongwijff
1581-09
Haesgen uuyt Den Haech 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.032
84/2
Hester Jacobsdr {dienstmeid}
0/
Hester Jacobsdr van Harderwijc heur jongwijfjongwijf
1581-09
Hester Jacobsdr van Herderwijc heur jongwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.012
33/4
Hendrickgen Jansdr van Notersom {dienstmeid}
0/
Heyndrickgen Jansdr van Notersom haer meyskenmeysken
1581-09
Heyndrickgen Jansdr van Notersom haer meysken
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.014
54/5
Hillegond Quirijnsdr {dienstmeid}
0/
Hillegondt Quieringsdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Hillegondt Quieringsdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.121
26/5
Hillegond Jacobsdr {dienstmeid}
0/
Hillegont Jacops uyt Vrieslant haer joncwijfJoncwijf
1581-09
Hillegont Jacops uyt Vrieslant haer Joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.002-004
1/6
Hillegond Pietersdr {dienstmeid}
0/
Hillegont Pietersdr joncwijff van Noortwijckjoncwijff
1581-09
Hillegont Pietersdr joncwijff van Noortwijck
Volkstelling-1581 (bewoner)Vrouwensteeg.008
90/6
Hillegond {dienstmeid}
0/
Hillegont …dr haeren dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Hillegont ….dr haerluyden dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Vismarkt.002
15/5
Hillegond Gerritsdr {dienstmeid}
0/
Hillegundt Gerrytsdr 't jongwijffdienstmeid
1581-09
Hillegondt Gerytsdr van Oudewater 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/27
Hillegond van Montfoort {dienstmeid}
0/
Hilleken van Montfoort haer dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Hilleken van Montfoort haer dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.123
27/4
Immetgen {dienstmeid}
0/
Immegen van Almeno haer joncwijfjoncwijf
1581-09
Immegen van Almeno haer joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.039-040
18/10
Immetgen de Bos
0/
Immetgen de Bos jongwijff van Mechelenjongwijff
1581-09
Immetgen de Bos jongwijff van Mechelen
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.012-014
21/9
Jacobmijn {dienstmeid}
0/
Jacobmijne t jonckwijffjonckwijff
1581-09
Jacobmijne t jonckwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.079
86/6
Jaepgen Aelbrechtsdr {dienstmeid}
0/
Jaepgen Aelbrechtsdr van Oogstgeest zijn jongwijffjongwijff
1581-09
Jaepgen Aelbrechtsdr van Oostgeest zijn jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.043-045
121/3

0/
Jaepgen Cornelisdr t joncwijffdienstmeid
1581-09
Jaepgen Cornelis t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.003
45/7
Jaepgen Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Jaepgen Cornelisdr van Oudewater 't jongwijffjongwijff
1581-09
Jaepgen Cornelisdr van Oudewater 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.009
147/5
Jaepgen Jansdr {dienstmeid}
0/
Jaepgen ende Aerntgen Jans dochteren zijn wijfs meydenmeyd
1581-09
Jaepgen Jansdr zijn wijfs moyen
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.073.1
55/6
Jaepgen Amelisdr {dienstmeid}
0/
Jaepgen melisdr van Noortwijc zijn dienstmeydensdienstmeyt
1581-09
Jaepgen Melisdr van Noortwijc (zijn dienstmeyssens)
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.069
6/6
Jaepgen Pietersdr {dienstmeid}
0/
Jaepgen Pietersdr t JoncwijffJoncwijff
1581-09
Jaepgen Pietersdr t jonckwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.023
82/6
Jannetgen Willemsdr {dienstmeid-Doezastraat}
0/
Jannegen Willemsdr van de Oude Weteringe t joncwijfjoncwijf
1581-09
Jannegen Willemsdr van de Oude Weteringe t joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.001
48/3

0/
Jannetgen de taftmaeckster van Ouwater jonwijff alhier gewoont zes jaerentaftmaeckster, jonwijff
1581-09
Jannetgen de taftmaeckster van Ouwater jonwijff alhier gewoont zes jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.023
61/3

0/
Jannetgen Jacobsdr joncwijff van Leydenjoncwijff
1581-09
Jannetgen Jacobsdr joncwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.026
39/4
Jannetgen Jansdr {dienstmeid-Warmoesmarkt}
0/
Jannetgen Jansdr van Leyden 't jongwijffjongwijff
1581-09
Jannetgen Jansdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwstraat.014
86/4
Jannetgen Jansdr {dienstmeid}
0/
Jannetgen Jansdr van Woerden joncwijff alhier gewoont 11 jaerjoncwijff
1581-09
Jannetgen Jansdr van Woerden Joncwijff alhier gewoont ii jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.070
7/8
Jannetgen Ottendr {dienstmeid}
0/
Jannetgen Ottendr t jongwijfjongwijf
1581-09
Jannetgen Ottendr t jongwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.012
7/5
Jannetgen Pietersdr {dienstmeid}
0/
Jannetgen Pietersdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Jannetgen Pietersdr van Zwammerdam 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
72/003
Jannetgen Pietersdr {dienstmeid-Catharina gasthuis}
0/
Jannetgen Pietersdr van Zoeterwoude (dienstmeysens)dienstmeys
1581-09
Jannetgen Pietersdr van Zoeterwoude (dienstmeysens)
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.011
51/4
Jannetgen Thomasdr {dienstmeid}
0/
Jannetgen Thomasdr jongwijffjongwijff
1581-09
Jannetgen Thomasdr van Leyden jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.004
109/4
Jannetgen {dienstmeid}
0/
Jannetgen uyt Vlaenderen zijn jongwijffjongwijff
1581-09
Jannetgen uyt Vlaenderen zijn jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.011
33/3
Jannetgen Willemsdr {dienstmeid-Haarlemmerstraat}
0/
Jannetgen Willemsdr van Delft haeren dienstmaechtdienstmeyt
1581-09
Jannetgen Willemsdr van Delft haeren dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.021
109/8
Josina Gorisdr van den Bosch {dienstmeid}
0/
Josina Gorisdr van den Bosch zijn dienstmeysdienstmeys
1581-09
Josina Gorisdr van den Bosch zijn dienstmeys
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.017
107/7
Josina Pietersdr {dienstmeid}
0/
Josyna Pietersdr van Brugge zijn dienstwijffdienstwijff
1581-09
Josyna Pietersdr van Brugge zijn dienstwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.015-016
18/5
Josina {dienstmeid}
0/
Josyntgen haer nichte ende bodedienstmeyt
1581-09
Josyntgen haer nichte ende bode
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.015
106/8
Judith {dienstmeid}
0/
Judith uit Engelandt zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Judick [niet ingevuld] uit Engelandt zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.014
170/3
Jutgen {dienstmeid}
0/
Jutgen dr van Deventer hear jongwyffjongwyff
1581-09
Jutgen Cornelisdr van Deventer heur jongwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.026
68/4
Jutgen Jansdr {dienstmeid}
0/
Jutgen Jansdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Jutgen Jansdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.006
57/3
Catrijn Jansdr {dienstmeid-Nieuwsteeg}
0/
Katrijn Jansendr heur jongwijfjongwijf
1581-09
Katrijn Jansdr heur jongwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.031
25/5
Catrijn Pietersdr {dienstmeid}
0/
Katrijn Pietersdr jonwijff uyt Vlaenderen alhier gewoont 1 jaerjonwijff
1581-09
Katrijn Pietersdr jonwijff uyt Vlaenderen alhier gewoont 1 jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.061
83/5
Catrijn {dienstmeid-OudeRijn}
0/
Katrijn t joncwijffjoncwijff
1581-09
Katlijn t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.053-054
8/8
Catrijn {van Kleef}
0/
Katrijna haer Jonwijff uyt tland Cleeff alhier gewoont van mey septemberJonwijff
1581-09
Katrijna haer Jonwijff uyt tland Cleeff alhier gewoont van mey september
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.011-013
58/09
Catrijn Jansdr {dienstmeid}
0/
Katrijna Jansdr beyde jonwijff uyt Leydendienstmeid
1581-09
Katrijna Jansdr beyde jonwijff uyt Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hoogstraat.006
49/7
Catrijn Jansdr {dienstmeid-Hoogstraat}
0/
Katrijna Jansdr jonwijffjonwijff
1581-09
Katrijna Jansdr jonwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.026
29/10
Catrijn Symonsdr {dienstmeid}
0/
Katrijna Sijmensdr joncwijff van Leydenjoncwijff
1581-09
Katrijna Sijmensdr joncwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.007-011
74/5
Catrijn Allertsdr {dienstmeid}
0/
Katryna Allaertsdr joncwijffjoncwijff
1581-09
Katryna Allaertsdr en ELysbet Jacobsdr joncwijff aldaer van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.02
67/03
Leentgen Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Leentgen Cornelisdr van Soeterwouw joncwijff alhier gewoont 7 jaerenjoncwijff
1581-09
Leentgen Cornelisdr van Soeterwouw joncwijff alhier gewoont 7 jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.049
28/7
Cathalina Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Lientgen Cornelis van t lant haer dienstmeiskendienstmeisken
1581-09
Lientgen Cornelis van t lant haer dienstmeisken
Volkstelling-1581 (bewoner)Mandenmakerssteeg.000.4
89/3
Lysbeth Loysdr {dienstmeid}
0/
Lysbet Loyendr zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Lysbeth Loyendr zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.005-006
44/3
Lysbeth Adriaensdr {dienstmeid}
0/
Lysbeth Adriaensdr van Noortwijck jonwijff alhier gewoont een half jaerjonwijff
1581-09
Lysbeth Adriaensdr van Noortwijck jonwijff alhier gewoont een half jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.023
110/4
Lysbeth {dienstmeid-Maarsmansteeg23}
0/
Lysbeth dr haer dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Lysbeth ... dr haer dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.025
111/6
Lysbeth {dienstmeid-Maarsmansteeg25}
0/
Lysbeth dr zijn dienstmeysdienstmeys
1581-09
Lysbeth [niet ingevuld] dr zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.086
1/6
Lysbeth Jacobsdr {dienstmeid}
0/
Lysbeth Jacob Geryt bodes dr zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Lysbeth Jacob Geryt bodes dr zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.052
13/5
Lysbeth Willemsdr {dienstmeid}
0/
Lysbeth Willemsdr haers dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Lysbeth Willemsdr haers dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Vismarkt.009
21/5
Machteld Ewoutsdr {dienstmeid}
0/
Machtelt Ewoutsdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Machtelt Ewoutsdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.12
18/4
Machteld Harmensdr {dienstmeid}
0/
Machtelt Hermansdr heur joncwijfjoncwijf
1581-09
Machtelt Hermansdr heur joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.031-033
40/3
Machteld Jansdr {dienstmeid-Haarlemmerstraat}
0/
Machtelt Jansdr haer zuster ende meytdienstmeyt
1581-09
Machtelt Jansdr haer zuster ende meyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.044
17/5
Machteld Jansdr {dienstmeid}
0/
Machtelt Jansdr van Reynsburch haer dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Machtelt Jansdr van Reynsburch haer dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.030
85/7
Machteld Pietersdr {dienstmeid}
0/
Machtelt Pietersdr heur jongwijfjongwijf
1581-09
Machtelt Pietersdr heur jongwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.048.1
66/8
Mayken {dienstmeid-Middelstegracht}
0/
Maeycken t joncwijffjoncwijff
1581-09
Maeycken t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.027.1
131/8
Mayken van Eck {dienstmeid}
0/
Maeycken van Eck t joncwijffjoncwijff
1581-09
Maeycken van Eeck t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/10
Margriete Rijckendr {dienstmeid}
0/
Margrieta Rycken van Emden haer dienstmeysensdienstmeyt
1581-09
Margrieta Rycken van Emden haer dienstmeysens
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/07
Margriete van Loo {dienstmeid}
0/
Margriete van Loo van Brugge haer dienstmeydendienstmeyt
1581-09
Margriete van Loo van Brugge haer dienstmeyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.186
151/5
Marytgen Cornelisdr {dienstmeid-Haarlemmerstraat}
0/
Marijtgen Cornelisdr van Leyderdorp haerluider meyskendienstmeid
1581-09
Marijtgen Cornelisdr van Leyderdorp haerluider meysken
Volkstelling-1581 (bewoner)Boommarkt.014.3
61/12
Marytgen Adriaensdr {dienstmeid}
0/
Maritgen Adriaensdr van Noortwijkerhout haer diensmeytdiensmeyt
1581-09
Maritgen Adriaensdr van Noortwijckerhout haer dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.024
37/7
Marytgen Cornelisdr {dienstmeid-Warmoesmarkt}
0/
Maritgen Cornelisdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Maritgen Cornelisdr van Coudekerck 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.007
49/6
Marytgen Cornelisdr {dienstmeid-Botermarkt}
0/
Maritgen Cornelisdr van Zoeterwoude 't jongwijffjongwijff
1581-09
Maritgen Cornelisdr van Zoeterwoude 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.029
6/5
Marytgen Dircksdr {dienstmeid}
0/
Maritgen Dircxdr van de Vennip haer dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Maritgen Dircxdr vanden Vennip haer dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Botersteeg.004
79/5
Marytgen Gerritsdr {dienstmeid}
0/
Maritgen Gerritsdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Maritgen Gerritsdrvan Lisse 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.016.2
78/6
Marytgen Hendricksdr {dienstmeid-StilleRijn}
0/
Maritgen Heyndricxdr van Warmondt zijn meytdienstmeyt
1581-09
Maritgen Heyndricxdr van Warmondt zijn meyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.016
57/8
Marytgen Hendricksdr {dienstmeid-Botermarkt}
0/
Maritgen Heyndrixdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Maritgen Heyndrixdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.002
87/5
Marytgen Jacobsdr {dienstmeid-StilleRijn2}
0/
Maritgen Jacobsdr haer dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Maritgen Jacobsdr haer dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.001-003
27/3
Marytgen Jacobsdr {dienstmeid-Apothekersdijk}
0/
Maritgen Jacobsdr zijn dienstmeyssensdienstmeyt
1581-09
Maritgen Jacobsdr (zijn dienstmeyssens)
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.012-013
81/7
Marytgen Jacobsdr {dienstmeid-StilleRijn12}
0/
Maritgen Jacobsdr zijn meyskendienstmeyt
1581-09
Maritgen Jacobsdr zijn meysken
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.011-013
58/08
Marytgen Jansdr {dienstmeid}
0/
Maritgen Jansdr jongwijf uyt Leydenjongwijf
1581-09
Maritgen Jansdr jongwijf uyt Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
4/4
Marytgen Jansdr {dienstmeid-Breestraat}
0/
Maritgen Jansdr van den … hair dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Maritgen Jansdr van den … hair dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Vismarkt.008
20/4
Marytgen Jansdr {dienstmeid-Vismarkt}
0/
Maritgen Jansdr van Leyden 't jongwijffjongwijff
1581-09
Maritgen Jansdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleMare.011
76/3
Marytgen Meesdr {dienstmeid}
0/
Maritgen Meessen haeren dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Maritgen Meessen haerluyden dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.024
66/8
Marytgen Ottendr {dienstmeid}
0/
Maritgen Ottendr van Leyden 't jongwijffjongwijff
1581-09
Maritgen Ottendr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.027-028
69/8
Marytgen Symonsdr {dienstmeid}
0/
Maritgen Symonsdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Maritgen Sijmonsdr van Oostgeest 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Vismarkt.005
18/5
Marytgen Anthonisdr {dienstmeid}
0/
Maritgen Thonisdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Maritgen Thonisdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.040.2
19/8
Marytgen Wichmans {dienstmeid}
0/
Maritgen Wichmans zijn dienstmeydensdienstmeyd
1581-09
Maritgen Wichmans zijn dienstmeydens
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.072
9/6
Marie Claesdr {dienstmeid}
0/
Mary Claes t joncwijfjoncwijf
1581-09
Mary Claes t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.101
94/4

0/
Mary Dammes t joncwijffjoncwijff
1581-09
Mary Dammes t jonckwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.013
25/6
Marie Pietersdr {dienstmeid}
0/
Mary Pietersdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Mary Pietersdr van Leyden 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.066-068
5/7
Marytgen {dienstmeid}
0/
Marytgen (beyde joncwijf)joncwijf
1581-09
Marytgen (beyde joncwijfs)
Volkstelling-1581 (bewoner)Burgsteeg.006
97/6
Marytgen Barentsdr {dienstmeid}
0/
Marytgen Barentsdr joncwijff van Leydenjoncwijff
1581-09
Marytgen Barentsdr joncwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.039-040
18/11
Marytgen Butz
0/
Marytgen Butz jongwijff van Amersfoort altesamen 3 vierendeel jaerjongwijff
1581-09
Marytgen Butz jongwijff van Amersfoort altesamen 3 vierendeel jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.026
58/3
Marytgen Claesdr {dienstmeid}
0/
Marytgen Claesdr van Castericum zijn dienstmijtdienstmijt
1581-09
Marytgen Claesdr van Castericum zijn dienstmijt
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.011
116/4
Marytgen Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Marytgen Cornelisdr heur jongwijffjongwijff
1581-09
Marytgen Cornelisdr heur jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
72/030

0/
Marytgen Cornelisdr jonc wijff van de oude zaeljoncwijf
1581-09
Marytgen Cornelisdr jonc wijff van de oude zael
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.022.12
106/7
Marytgen Cornelisdr {dienstmeid-Steenschuur}
0/
Marytgen Cornelisdr van Soeterwou t joncwijfjoncwijf
1581-09
Marytgen Cornelisdr van Soeterwou t joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwstraat.019.2
113/3
Marytgen Gerritsdr {dienstmeid-Nieuwstraat}
0/
Marytgen Gerytsdr sijn jonwijff van Leydenjonwijff
1581-09
Marytgen Gerytsdr sijn jonwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.029
80/06
Marytgen Jacobsdr {dienstmeid-Hooglandsekerkgracht}
0/
Marytgen Jacobsdr van Noortwijck jonwijffjonwijff
1581-09
Marytgen Jacobsdr van Noortwijck jonwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.052
9/6
Marytgen Jansdr {dienstmeid-NieuweRijn}
0/
Marytgen Jansdr van Bleyswijck jongwijff alhier gewoont 7 jaerenjongwijff
1581-09
Marytgen Jansdr van Bleyswijck jongwijff alhier gewoont 7 jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Mirakelsteeg.001
36/6
Marytgen Joachimsdr {dienstmeid}
0/
Marytgen Joachimsdr van Rijnsaterwoude haer jonckwijfjonckwijf
1581-09
Marytgen Joachimsdr van Rijnsaterwoude haer jonckwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.013-015
39/4

0/
Marytgen Lambrechtsdr jonckwijff van Aelsmeerjonckwijff
1581-09
Marytgen Lambrechtsdr jonckwijff van Aelsmeer
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.031-033
82/2
Marytgen Pietersdr {dienstmeid}
0/
Marytgen Pietersdr joncwijff van Leydenjoncwijff
1581-09
Marytgen Pietersdr joncwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.075
107/5
Marytgen {dienstmeid-Hooigracht}
0/
Marytgen t joncwijffjoncwijff
1581-09
Marytgen t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.057
6/7
Marytgen Thomasdr {dienstmeid}
0/
Marytgen Thomasdr van Leyden jonwijffjonwijff
1581-09
Marytgen Thomasdr van Leyden jonwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/23
Mayken {dienstmeid-Breestraat}
0/
Mayken van St Truyen haers dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Mayken van St Truyen haerluyden dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.016-018
31/03
Mijnsgen Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Meyns Cornelisdr die dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Meyns Cornelisdr die dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Boommarkt.024
68/7
Mijnsgen Jacobsdr {dienstmeid}
0/
Meysgen Jacobsdr zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Meysgen Jacobsdr zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.023.06
41/07
Neeltgen Adriaensdr {dienstmeid}
0/
Neeltgen Adriaensdr heur jongwijffdienstmeid
1581-09
Neeltgen Adriaensdr heur jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.071.1
54/5
Neeltgen Aelbrechtsdr {dienstmeid, vrouw van Cornelis Jaspersz}
0/
Neeltgen Aelbrechtsdr van Egmont haer dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Neeltgen Aelbrechtsdr van Egmont haer dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.029.1
128/5
Neeltgen Cornelisdr {dienstmeid-Hooigracht}
0/
Neeltgen Cornelisde t joncwijffjoncwijff
1581-09
Neeltgen Cornelisdr t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.080
213/3
Neeltgen Cornelisdr {dienstmeid-VanDerWerffstraat}
0/
Neeltgen Cornelisdr haere dienstmeiddienstmeid
1581-09
Neeltgen Cornelisdr haere dienstmeid
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.013-015
139/08
Neeltgen Jansdr {dienstmeid}
0/
Neeltgen Jansdr joncwijffjoncwijff
1581-09
Neeltgen Jansdr (jongwijfs)
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
72/107
Neeltgen Jansdr {dienstmeid-CG}
0/
Neeltgen Jansdr van Delft de dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Neeltgen Jansdr van Delft de dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.009
103/5
Neeltgen Jaspersdr {dienstmeid}
0/
Neeltgen Jaspersdr dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Neeltgen Jaspersdr zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.005
101/6
Neeltgen Lambrechtsdr {dienstmeid}
0/
Neeltgen Lambrechtsdr dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Neeltgen Lambrechtsdr zijn zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.036
97/6
Neeltgen Lourisdr {dienstmeid-Apothekersdijk}
0/
Neeltgen Lourijsdr zijn nichte ende dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Neeltgen Lourysdr zijn nichte ende dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.090
4/9
Neeltgen Lourisdr {dienstmeid-Breestraat}
0/
Neeltgen Lourisdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Neeltgen Lourisdr 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.042
16/6
Neeltgen Quirijnsdr {dienstmeid}
0/
Neeltgen Quyrijnsdr joncwijffjoncwijff
1581-09
Neeltgen Quyrijnsdr joncwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.019
76/4
Neeltgen Symonsdr {dienstmeid}
0/
Neeltgen Symonsdr jonwijffjonwijff
1581-09
Neeltgen Symonsdr jonwijff van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.152
73/4
Neeltgen Willemsdr {dienstmeid}
0/
Neeltgen Willemsdr vant landt jongwijffdienstmeid
1581-09
Neeltgen Willemsdr vant landt jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.070-072
9/05
Neeltgen {dienstmeid}
0/
Neeltgen … van der Goude haer meytdienstmeyt
1581-09
Neeltgen … van der Goude haer meyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.022-024
90/09
Neeltgen Dircksdr van Woens
0/
Nellegen Dircxdr van Woens (zijn dienstmeysens)dienstmeys
1581-09
Nellegen Dircxdr van Woens (zijn dienstmeysens)
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.076.1
7/6
Niesgen Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Niesgen Cornelisdr van Deventer zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Niesgen Cornelisdr van Deventer zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.022
14/3
Niesgen Gerritsdr {dienstmeid}
0/
Niesgen Gerytsdr van Lis zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Niesgen Gerytsdr van Lis zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.007
105/2
Otgen Gerritsdr {dienstmeid}
0/
Oetgen Gerytsdr van Uytrecht haer joncwijfjoncwijf
1581-09
Oetgen Gerytsdr van Uytrecht haer joncwijf
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haarlemmerstraat.015
9/3

10/11-15-0/15-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Leonardt Cornelisz. Stoter, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haarlemmerstraat.021-023
11/3

3/5-0-0/4-10-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Cornelis Adriaensz. weduwe, eygen[aeres] ende bruyckster opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haarlemmerstraat.041
20/3

4/6-9-0/6-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Jan Claesz. van Thol, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haarlemmerstraat.047-049
23/3

2/11-5-0/3-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Gillis Barnaert, bewoondt bij Andries Ruych opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haarlemmerstraat.073.1
36/3

14/45-8-0/21-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Frans Pietersz., brouwer, dat hij bewoont opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haarlemmerstraat.093
46/3

5/4-0-0/7-10-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
De weduwe van Cornelis Adriaensz. van Tethroede dat zij bewoondt opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)StilleRijn.015
70/3

2/4-8-0/3-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Pouwels Jansz., bewoont bij dezelve opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)StilleRijn.014.1
73/3

3/5-0-0/4-10-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Willem Louwerisz., eygen[aer] dat hij gebruyct opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Vrouwensteeg.008
96/3

6/7-4-0/9-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Jan Engelsz., backer, eygen[aer] dat hij bewoont opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haarlemmerstraat.073.2
107/3

6/12-0-0/9-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Frans ende Jan Pietersz., brouwers, dat zij gebruycken, eygen[aers] opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Apothekersdijk.015-016
136/3

4/4-0-0/6-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Jan de Schoelapper dat hij bewoondt opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Apothekersdijk.001-003
155/3

1/4-13-0/1-10-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Jacob Cornelisz. In de Werelt, bewoondt bij Jacques Vriesencoer opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Prinsessekade.000.05-07
160/3

2/1-5-0/2-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Aeltgen Ghijsbrechtsdr. dat zij bewoondt opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeRijn.174
8/3

1/2-0-0/1-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Marijtgen Eeuwoutsdr. dat zij gebruyckt opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeRijn.164
13/3

3/8-0-0/4-10-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
De weduwe van Cornelis IJsbrantsz., eygen ende bruyckster opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeRijn.130
29/3

2/7-5-0/3-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Meeus Jacobsz., zeylmaecker, bewoont bij Gijsbrecht Jansz. opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeRijn.088.2
53/3

3/8-3-0/4-10-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Jacob Dammasz. Caescooper, eygen ende bruycker opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeRijn.074
59/3

3/4-8-0/4-10-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Willem Foyten, bewoont bij Claes Willemsz., warmoesman, opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeRijn.044
72/3

5/8-0-0/7-10-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Catharijn Dammasdr., eygen ende bruyckster opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeRijn.018-020
84/3

3/6-5-0/4-10-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Matheeus Gerritsz., eygen ende zelffs bruycker opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haarlemmerstraat.135.1
98/3

5/8-15-0/7-10-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Heyndrick Adriaensz. Backer, bewoont bij Cornelis Jacobsz., tinnegieter, opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Haarlemmerstraat.131
100/3

7/10-0-0/10-10-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Dirck Jansz. van der Beeck, bewoont bij Aeltgen Jans opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Donkersteeg.009.2
108/3

5/12-0-0/7-10-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Claes Cornelisz. van Noort, bewoont bij Cornelis Claesz. van Noort opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeRijn.130
186/3

2/4-0-0/3-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Jan Cornelisz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)Waardstraat.000.2
219/3

8/is ongetaxeert--/12-0-0
opt aengeven van de meyt
meid
meyt
1606-08
Stadtsherberch, bewoont bij Ghijsbrecht Vermij opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (aangever)OudeRijn.134
27/3

3/5-0-0/4-10-0
opt aengeven van zijn meyt
meid
meyt
1606-08
Claes Jansz., bierdrager, eygen ende gebruyct opt aengeven van zijn meyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.019
137/5
Perone Hobbels {dienstmeid}
0/
Perone Hobbels t joncwijffjoncwijff
1581-09
Perone Hobbels t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.011
73/8
Pietergen Andriesdr {dienstmeid}
0/
Pietertgen Andriesdr haer dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Pietertgen Andriesdr haer dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.005-006
85/7
Rusgen Claesdr {dienstmeid}
0/
Rusgen Claesdr haeren dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Rusgen Claesdr haerluyden dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.047-049
45/5
Rusgen Doe {dienstmeid}
0/
Rusgen Doe haeren dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Rusgen Doe haerluyden dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
72/098
Sara Fransdr {dienstmeid}
0/
Sara Franssdr van Mechelen dienstmeysensdienstmeysens
1581-09
Sara Franssdr van Mechelen dienstmeysens
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/09
Sophia Florisdr {dienstmeid}
0/
Souffya Florysdr van Delft haer dienstmeydendienstmeyt
1581-09
Souffya Florysdr van Delft haer dienstmeyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.099
65/6
Stijntgen {dienstmeid}
0/
Stijntgen van Meppelen zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Stijntgen van Meppelen zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.035
41/4
Stijntgen Christiaensdr {dienstmeid}
0/
Styntgen Christiaensdr van Coudekerck zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Stijntgen Cristiaensdr van Coudekerck zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.063
1/4
Symon Jansdr {dienstmeid}
0/
Symon Jansdr t joncwijffjoncwijff
1581-09
Symon Jansdr t joncwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.012-014
92/7
Symontgen Adriaensdr {dienstmeid}
0/
Symontgen Adriaensdr heur joncwijfjoncwijf
1581-09
Symontgen Adriaensdr heur joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.028
28/3
Symontgen Sijpendr {dienstmeid}
0/
Symontgen Sijpendr jonwijffjonwijff
1581-09
Symontgen Sijpendr jonwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.028
26/6
Toontgen Gerritsdr {dienstmeid}
0/
Toontgen Gerytsdr van Delft zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Toontgen Gerytsdr van Delft zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.018
29/5
Trijntgen Adriaensdr {dienstmeid}
0/
Trijn Adriaensdr 't jongwijffjongwijff
1581-09
Trijn Adriaensdr van Haerlem 't jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Boommarkt.019-020
65/4
Trijntgen Adriaensdr {dienstmeid-Boommarkt}
0/
Trijn Adriaensdr zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Trijn Adriaensdr zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.069
110/4

0/
Trijn Claesdr t joncwijffjoncwijff
1581-09
Trijn Claesdr t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.008-011
68/5
Trijntgen Claesdr van Brouc {dienstmeid}
0/
Trijn Claesdr van Brouc haer dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Trijn Claesdr van Brouc haer dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Korevaarstraat.016
202/6
Trijntgen Claesdr {dienstmeid-Korevaarstraat}
0/
Trijn Claesdr zijn joncwijfjoncwijf
1581-09
Trijn Claesdr zijn joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.003-004
86/3
Trijntgen Quirijnsdr {dienstmeid}
0/
Trijn Crijnen van Petten zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Trijn Crijnen van Petten zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Boommarkt.002-002a
49/4
Trijntgen Jansdr {dienstmeid}
0/
Trijn Jans van Staveren zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Trijn Jans van Staveren zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.001.09
40/5

0/
Trijn Lenaertsdr van Coudekerck haer joncwijfjoncwijf
1581-09
Trijn Lenaertsdr van Coudekerck haer joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
72/005
Trijntgen Pietersdr {dienstmeid-Catharina gasthuis}
0/
Trijn Pietersdr van Zoeterwoude (dienstmeysens)dienstmeys
1581-09
Trijn Pietersdr van Soeterwoude dienstmeysens
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.047
120/4
Trijntgen Anthonisdr {dienstmeid}
0/
Trijn Toenisdr t joncwijffjoncwijff
1581-09
Trijn Toenisdr t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.001
101/6
Trijntgen Cornelisdr {dienstmeid-Pieterskerkgracht}
0/
Trijntgen Cornelisdr heur joncwijfjoncwijf
1581-09
Trijntgen Cornelisdr heur joncwijf
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.057-059
50/3
Trijntgen Cornelisdr {dienstmeid-Haarlemmerstraat}
0/
Trijntgen Cornelisdr zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Trijntgen Cornelisdr zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.200-202
166/4

0/
Trijntgen Jansdr van Sassen (haer dienstweggevallen)dienstmeid
1581-09
Trijntgen Jansdr van Sassen (haer dienstweggevallen)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.061-063
51/2
Trijntgen Pietersdr {dienstmeid}
0/
Trijntgen Pietersdr haer dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Trijntgen Pietersdr haer dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.053
88/6
Trijntgen {dienstmeid}
0/
Trijntgen t joncwijffjoncwijff
1581-09
Trijntgen t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.001-003
27/2
Trijntgen Matthijsdr {dienstmeid}
0/
Trijntgen Thijssendr zijn dienstmeyssensdienstmeyt
1581-09
Trijntgen Thijssendr (zijn dienstmeyssens)
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.054-056
12/6
Trijntgen Claesdr {dienstmeid, Woerden}
0/
Tryn Claesdr van Woerden haer meytmeyt
1581-09
Tryn Claesdr van Wuerden haer meyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.105
67/4
Wijntgen Gerritsdr {dienstmeid}
0/
Weyntgen Gerytsdr van Alphen zijn dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Weyntgen Gerytsdr van Alphen zijn dienstmeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.022-024
90/10
Willemtgen Willemsdr {dienstmeid-Aalmarkt}
0/
Willemtgen Willemsdr (zijn dienstmeysens)dienstmeys
1581-09
Willemtgen Willemsdr (zijn dienstmeysens)
Volkstelling-1581 (bewoner)Korenbrugsteeg.001
100/7
Willemtgen Willemsdr {dienstmeid}
0/
Willemtgen Willemsdr van Woerden beyde haer jongwijffsjongwijff
1581-09
Willemtgen Willemsdr van Woerden beyde haer jongwijffs
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.005
2/5
Ybert Fransdr {dienstmeid}
0/
Ybert Franssdr van Ypre haer dienstmeyskendienstmeysken
1581-09
Ybert Franssdr van Ypre haer dienstmeysken
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.040.2
19/7
Ida Cornelisdr {dienstmeid}
0/
Yda Cornelisdr uyte Caech zijn dienstmeydensdienstmeyd
1581-09
Yda Cornelisdr uyte Caech zijn dienstmeydens
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.099
95/5
Yfgen {dienstmeid}
0/
Yfgen t joncwijffjoncwijff
1581-09
Yfgen t jongwijff
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.023
69/4
Swaentgen Willemsdr {dienstmeid}
0/
Zwaentje Willemsdr van Woerden heur dienstmeytdienstmeyt
1581-09
Zwaentgen Willemsdr van Woerden heur dienstmeyt