BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 26. Aantal = 16.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.080
94/1
Andries Symonsz Hagius
/2
Andreas Hagens predicant van Rynsborchpredicant van Rynsborch
1583-07-14
Andreas Hagens, predicant van Rynsborch
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.080
104/1
Andries Symonsz Hagius
5/
Andries Haghius diener des godelicken woorts tot Rijnsburchdiener des godelicken woorts
1581-09
Andries Haghius diener des godelicken woorts tot Rijnsburch
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.080
95/95
Andries Symonsz Hagius
/2
Andries Hagius predicant tot Rhynsburchpredicant
1581-12
Andries Hagius predicant tot Rhynsburch
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Papengracht.029.5
50/03
Arent Gillisz {slotenmaker, predikant}
/
Arent Gilliszoon dienaer des Godlicke woont tot Leymuydendienaer van Godlicke
1582-11-16
Arent Gilliszoon dienaer des Godlicke woont tot Leymuyden
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.040
223/1

3/3-0-0/3-15-0
Christiaen predicantpredicant
1606-08
Des stadts huys in huyer gebruyct wert bij Christiaen .., predicant, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.030
231/1

6//9-0-0
Egbertus predicantpredicant
1606-08
D'erffgenamen van dr Heurnius huys dat in huyer gebruyct wert bij Egbertus, predicant, opt wijff aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Groenesteeg.004-008
161/2

1/1-5-0/1-0-0
Egbertus [Aemilius] predicantpredikant
1606-08
Egbertus [Aemilius], predicant, bewoont bij Neeltgen Papen opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Groenesteeg.004-008
162/2

1/2-0-0/1-5-0
Egbertus [Aemilius] predicantpredikant
1606-08
Dezelve, bewoont bij Symon de Bels opt aengeven van dezelve
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.022.05
41/1

/
Franchois Put predicantpredicant
1585
Franchois Put predicant
Volkstelling-1581 (bewoner)Mandemakersteeg.002-004
89/4

0/
Heyndrick…z een predicant geweest tot Nieumegen ende in de Palspredicant
1581-09
Heyndrick….z een predicant geweest tot Nieumegen ende in de Pals
Waarboek-67-02M-1611 (koper)Kloksteeg.021.2
999/04

/
Jan Robinsz dienaer des Goddelicken Woorts van de Engelsche gemenedienaer des Goddelicken Woorts
1611-05-05
Jan Robinsz dienaer des Goddelicken Woorts van de Engelsche gemene
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.031-035
43/1

7/13-10-0/10-10-0
mr Daniel [Castellanus] Walsche predicantpredicant
1606-08
mr. Daniel [Castellanus], Walsche predicant huys eygen ende zelfs bewoont, heeft op 't jongwijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.031-035
53/1

1/2-0-0/1-5-0
mr Daniel [Castellanus] Walsche predycantspredycant
1606-08
mr. Daniel [Castellanus] Walsche predycants achterhuis
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.023.05
40/2
Pieter Cornelisz {predikant}
0/
Pieter Cornelisz diener des godlicken woortsdiener des godlicken woorts
1581-09
Pieter Cornelisz diener des godlicken woorts
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)FaliedeBegijnhof.039
229/04a
Pieter Ottenz Hack {predikant}
/
Pieter Hackius
ondertrouw
predikant
1586-01-11
Pieter Hackius
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.021
239/1

8/6-0-0/12-0-0
predicant Spranckhuysenpredicant
1606-08
Des stadts huys dat bij den predicant Spranckhuysen wert gebruyckt, op zijn aengeven