BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 26. Aantal = 29.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Poorterboeken-E-1588 (poorter)FaliedeBegijnhof.021
8743/178a
Adolf Thomasz van Spranckhuysen
/
Adolphus van Spranghuysen
Mörs (D.) (Meurs) Gratis; tegelijk met zijn collegae ds. Festus Hommius en Egbertus Aemilii
predikant
1603-02-26
Adolphus van Spranghuysen
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.080
94/1
Andries Symonsz Hagius
/2
Andreas Hagens predicant van Rynsborchpredicant van Rynsborch
1583-07-14
Andreas Hagens, predicant van Rynsborch
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.080
104/1
Andries Symonsz Hagius
5/
Andries Haghius diener des godelicken woorts tot Rijnsburchdiener des godelicken woorts
1581-09
Andries Haghius diener des godelicken woorts tot Rijnsburch
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.080
95/1
Andries Symonsz Hagius
/2
Andries Hagius predicant tot Rhynsburchpredicant
1581-12
Andries Hagius predicant tot Rhynsburch
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Papengracht.029.5
50/03
Arent Gillisz {slotenmaker, predikant}
/
Arent Gilliszoon dienaer des Godlicke woont tot Leymuydendienaer van Godlicke
1582-11-16
Arent Gilliszoon dienaer des Godlicke woont tot Leymuyden
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.040
223/1

3/3-0-0/3-15-0
Christiaen predicantpredicant
1606-08
Des stadts huys in huyer gebruyct wert bij Christiaen .., predicant, op zijn aengeven
Ondertrouw-NH-E (bruidegom)Langebrug.031-035
51/08a
Daniël Castellanus {predikant}
/
Daniel Castellanus
ondertrouw
dienaar goddelijke woord van de franse gemeente
1603-04-01
Daniel Castellanus
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Groenesteeg.004-008
8744/178a
Egbert Aemilius {predikant}
/
Egbertus Aemilii
Groningen gratis; tegelijk met zijn collegae ds. Festus Hommius en Adolphus van Spanchuysen
predikant
1603-02-26
Egbertus Aemilii
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.030
231/1

6//9-0-0
Egbertus predicantpredicant
1606-08
D'erffgenamen van dr Heurnius huys dat in huyer gebruyct wert bij Egbertus, predicant, opt wijff aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Groenesteeg.004-008
161/2
Egbert Aemilius {predikant}
1/1-5-0/1-0-0
Egbertus [Aemilius] predicantpredikant
1606-08
Egbertus [Aemilius], predicant, bewoont bij Neeltgen Papen opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Groenesteeg.004-008
162/2
Egbert Aemilius {predikant}
1/2-0-0/1-5-0
Egbertus [Aemilius] predicantpredikant
1606-08
Dezelve, bewoont bij Symon de Bels opt aengeven van dezelve
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Breestraat.091
8742/178a
Festus Hommius {predikant}
/
Festus Hommius
Leeuwarden gratis; tegelijk met zijn collegae Spranckhuysen en Aemilii.
predikant
1603-02-26
Festus Hommius
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.022.05
1041/1
François Jansz Put {predikant}
/
Franchois Put predicantpredicant
1585
Franchois Put predicant
Volkstelling-1581 (bewoner)Mandenmakerssteeg.000.4
89/4
Hendrick {predikant}
0/
Heyndrick…z een predicant geweest tot Nieumegen ende in de Palspredicant
1581-09
Heyndrick….z een predicant geweest tot Nieumegen ende in de Pals
Waarboek-67-02M-1611 (koper)Kloksteeg.021.2
999/04

/
Jan Robinsz dienaer des Goddelicken Woorts van de Engelsche gemenedienaer des Goddelicken Woorts
1611-05-05
Jan Robinsz dienaer des Goddelicken Woorts van de Engelsche gemene
Ondertrouw-NH-C (getuige)Boommarkt.016
84/06d

/
Johannes Boogaert predikant van Haerlem
ondertrouw
predikant van Haerlem
1594-06-17
Johannes Boogaert predikant van Haerlem
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8001/94Vb
Lucas Trelcat {predikant, de oude}
/3,2
Lucas Trelcatpredikant
1593-11-01
Lucas Trelcat
Poorterboeken-D-1532 (borg)
7053/102b
Lucas Trelcat {predikant, de oude}
/
Luycas Trelcatpredikant bij de Waalse gemeente
1586-03-14
Luycas Trelcat
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8660/169a
Lucas Lucasz Trelcat {predikant, de jonge}
/
meester Lucas Trelcat (de jonge)
Gratis en geen getuigen; samen met Lucas Trelcat sr. en Pouwels en Daniel Trelcat.
predikant
1601-10-31
meester Lucas Trelcat (de jonge)
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8659/169a
Lucas Trelcat {predikant, de oude}
/
meester Lucas Trelcat (de oude)
Gratis en geen getuigen; samen met Lucas Trelcat jr. en Pouwels en Daniel Trelcat
predikant
1601-10-31
meester Lucas Trelcat (de oude)
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.031-035
43/1
Daniël Castellanus {predikant}
7/13-10-0/10-10-0
mr Daniel [Castellanus] Walsche predicantpredicant
1606-08
mr. Daniel [Castellanus], Walsche predicant huys eygen ende zelfs bewoont, heeft op 't jongwijfs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.031-035
53/1
Daniël Castellanus {predikant}
1/2-0-0/1-5-0
mr Daniel [Castellanus] Walsche predycants achterhuispredycant
1606-08
mr. Daniel [Castellanus] Walsche predycants achterhuis
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Papengracht.013-017
156/1
Lucas Lucasz Trelcat {predikant, de jonge}
/10-0-0
mr Lucas Trelcatius, dienaer des Goddelicken Woortdienaer des Goddelicken Woort
1601
mr. Lucas Trelcatius, dienaer des Goddelicken Woort
Bonboek-02B (eigenaar)Rapenburg.115-117
64/001

/
mr. Hugo Godier dienaer des Goddelicken Woorts in de Engelsche gemeente alhier
AA, 217
dienaer des Goddelicken Woorts
1617 na
mr. Hugo Godier dienaer des Goddelicken Woorts in de Engelsche gemeente alhier
Omslag-1575 (huurder)Langebrug.060.4
53/1
Pieter Cornelisz {predikant}
/18/0-19-2-ob
Pieter Cornelis, predicant, huurt van de confiscatiên, derdedeelpredicant
1575-09-01
Pieter Cornelis, predicant, huurt van de confiscatiên, derdedeel
Glippers-1574-4563 (huurder)Garenmarkt.000.19
4/1
Pieter Cornelisz {predikant}
/0
Pieter Cornelissen dienaer des godlicken woorts tot Leyden
totaalbedrag 9 pond. "Was middelre tijt den dienaren des godlicken woorts vrije huyshuyr verghundt, in der vougen dat de rendant van de selve 9 pond niet en heeft ontfangen."
dienaer des godlicken woorts
1574
Pieter Cornelissen dienaer des godlicken woorts tot Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.023.05
40/2
Pieter Cornelisz {predikant}
0/
Pieter Cornelisz diener des godlicken woortsdiener des godlicken woorts
1581-09
Pieter Cornelisz diener des godlicken woorts
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)FaliedeBegijnhof.039
229/04a
Pieter Ottenz Hack {predikant}
/
Pieter Hackius
ondertrouw
predikant
1586-01-11
Pieter Hackius
Schoorsteengeld-1606 (huurder)FaliedeBegijnhof.021
239/1
Adolf Thomasz van Spranckhuysen
8/6-0-0/12-0-0
predicant Spranckhuysenpredicant
1606-08
Des stadts huys dat bij den predicant Spranckhuysen wert gebruyckt, op zijn aengeven