BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 266. Aantal = 21.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.021
126/09
Adriana Philipsdr {conventuaal}
0/
Adriana Philipsdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)conventuaal
1581-09
Adriana Philipsdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.021
126/10
Aechte Reyersdr {conventuaal}
0/
Aechte Reyersdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)conventuaal
1581-09
Aechte Reyersdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.021
126/02
Aefgen Gerritsdr {conventuaal}
0/
Aefgen Gerytsdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)conventuaal
1581-09
Aefgen Gerytsdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.021
126/08
Anna Jansdr {conventuaal}
0/
Anna Jansdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)conventuaal
1581-09
Anna Jansdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.021
126/06
Diewertgen Rutgersdr {conventuaal}
0/
Dieuwer Ruttendr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)conventuaal
1581-09
Dieuwer Ruttendr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)
Vetus-1585 (eigenaar)JanVossensteeg.069
140/1
Duifgen Jacobsdr {bagijn-Abcoude}
/5
Duyffgen Jacobsdr eertijts conventuele t'Abcoudeconventuale
1585
Duyffgen Jacobsdr eertijts conventuele t'Abcoude huysken verhuyert es getaxeert op 5 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.015
120/1
Lysbeth Pietersdr {conventuaal}
3/
Elysabeth Pietersdr conventuaelconventuael
1581-09
Elysabeth Pietersdr eertijts conventuael int convent van Abcoude binnen Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004.3
6/04
Geertgen van Zijl {conventuaal}
0/
Geerte van Zijl (al eertijds conventualie in Poel voorschreven)conventualie
1581-09
Geerte van Zijl (al eertijds conventualie in Poel voorschreven)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.021
126/07
Grietgen Jansdr {conventuaal}
0/
Grietgen Jansdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)conventuaal
1581-09
Grietgen Jansdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.021
126/05
Marytgen Adriaensdr {conventuaal}
0/
Marytgen Adriaensdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)conventuaal
1581-09
Marytgen Adriaensdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004.3
6/05
Marytgen Cornelisdr {conventuaal}
0/
Marytgen Cornelisdr (al eertijds conventualie in Poel voorschreven)conventualie
1581-09
Marytgen Cornelisdr (al eertijds conventualie in Poel voorschreven)
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004.3
6/06
Marytgen Gerritsdr {conventuaal}
0/
Marytgen Gerytsdr van Zoeterwoude (al eertijds conventualie in Poel voorschreven)conventualie
1581-09
Marytgen Gerytsdr van Zoeterwoude (al eertijds conventualie in Poel voorschreven)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.021
126/11
Marytgen Hendricksdr {conventuaal}
0/
Marytgen Henricxdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)conventuaal
1581-09
Marytgen Henricxdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.021
126/03
Marytgen Jansdr {conventuaal}
0/
Marytgen Jansdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)conventuaal
1581-09
Marytgen Jansdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004.3
6/07
Marytgen Jansdr {Poel, conventuaal}
0/
Marytgen Jansdr van Zwamerdam (al eertijds conventualie in Poel voorschreven)conventualie
1581-09
Marytgen Jansdr van Zwammerdam al eertijts conventualen in Poel voors.
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004.3
6/08
Mijnsgen Gijsbrechtsdr {conventuaal}
0/
Meynsgen Ghysbersdr van Haestrecht (al eertijds conventualie in Poel voorschreven)conventualie
1581-09
Meynsgen Ghijsbersdr van Haestrecht al eertijts conventualen in Poel voors.
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004.3
6/02
Cornelia Symonsdr {conventuaal}
0/
Neeltgen Symonsdr (al eertijds conventualie in Poel voorschreven)conventualie
1581-09
Neeltgen Symonsdr al eertijts conventualen in Poel voors.
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004.3
6/03
Petronella Bartholomeusdr {conventuaal}
0/
Petronella Bertholomeesdr (al eertijds conventualie in Poel voorschreven)conventualie
1581-09
Petronella Bertholomeesdr (al eertijds conventualie in Poel voorschreven)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.021
126/01
Reimpgen Gerritsdr {conventuaal}
11/
Reymtgen Gerytsdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)conventuaal
1581-09
Reymtgen Gerytsdr al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.021
126/04
Toontgen Barentsdr {conventuaal}
0/
Thoontgen Barentsdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)conventuaal
1581-09
Thoontgen Barentsdr (al eertijts conventualen in Romenburch buyten Leyden)
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.004.3
6/09
Willemtgen Symonsdr {conventuaal}
0/
Willemtgen Symonsdr van Oestgeest (al eertijds conventualie in Poel voorschreven)conventualie
1581-09
Willemtgen Symonsdr van Oestgheest al eertijts conventualen in Poel voors.