BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 268. Aantal = 23.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (koper)
135/53

/
Aelbrecht Jansz Scheren dienaar met de zwaardendienaar met de zwaarden
1564-03-13
Aelbrecht Jansz Scheren dienaar met de zwaarden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.058
199/1
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/8/0-16
Cornelies Joesten dienderdiender
1558-06-08
Cornelies Joesten diender
TiendePenning-1561 (eigenaar)Groenesteeg.058
2110/1
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/5-10-0
Cornelis Joostensz baljuws dienaarbaljuws dienaar
1561-12
Cornelis Joostensz baljuws dienaar
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Groenesteeg.062
425/03
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van de Bailly van Rijnlantclompmaecker, dienaer
1581-04
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van de Bailly van Rijnlant
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Groenesteeg.062
426/03
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van de Bailly van Rijnlantclompmaecker, dienaer
1581-04
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van den Baillu van Rijnlant
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.057
81/1
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
2/
Cornelis Joostenz baelius dienaerbaelius dienaer
1581-09
Cornelis Joostenz baelius dienaer
Waarboek-67 D-1567 (gemachtigde)Papengracht.029.1
131/05

/
Cornelis Teunisz dienaardienaar
1568-08-24
Cornelis Teunisz dienaar van Jhr. Vincent van Lochorst
Waarboek-67 D-1567 (koper)
82/53

/
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerdedienaer mitten zwaerde
1568-03-23
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerde
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
92/03

/
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerdedienaer mitten zwaerde
1568-04-22
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerde (met Jan Hendricksz Buytewech als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
274/53

/
Erasmus Ghilget dienaar metten zwaardedienaar metten zwaarde
1570-01-01
Erasmus Ghilget dienaar metten zwaarde
TiendePenning-1561 (huurder)Uiterstegracht.023
2098/1

/8-0-0
Gerryt Cornelisz baljuws dienaarbaljuws dienaar
1561-12
Gerryt Cornelisz baljuws dienaar
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.153
90/3

0/
Henric zijn dienaer van buyten slandts ouerdienaer
1581-09
Henric zijn dienaer van buyten slandts ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/16
Huibrecht Jansz {dienaar}
0/
Huybrecht Jansz zijn dienaerdienaer
1581-09
Huybrecht Jansz zijn dienaer
TiendePenning-1561 (mede-eigenaar)Boomgaardsteeg.017
288/2

/
Jacob Jansz sheeren dienaer in Sint Michielsheeren dienaer in Sint Michiel
1561-12
Pietertgen Heyndricxdr concubine Jacob Jansz sheeren dienaer in Sint Michiel
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.018-020
211/3

0/
Jan Huygens de schout zijn dienaer hout zijn eygen costdienaer
1581-09
Jan Huygens de schout zijn dienaer hout zijn eygen cost
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.091.3
7/1
Jan Jansz {dienaar}
1/
Jan Jansz eertyts dienaer van den heer v Lochorstdienaer
1581-09
Jan Jansz eertijts diener van den heer van Lochorst
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.091.3
6/1
Jan Jansz {dienaar}
/ 2
Jan Jansz eertyts dienaer van Lochorstdienaer
1583-07-14
Jan Jansz, eertyts dienaer van Lochorst
Waarboek-67 C-1563 (koper)Boomgaardsteeg.017
55/05

/
Jan Jansz ’t Steen dienaar met den zwaardedienaar met den zwaarde
1563-11-08
Jan Jansz ’t Steen dienaar met den zwaarde
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6068/27a

/
Jan Pietersz
Delft
dienaar van Dirck Adriaensz.
1543-04-05
Jan Pietersz
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Middelstegracht.079
382/04

/
Lenaert Louwerysz haer dienderdiender
1558-09-30
Marijtgen Gerytsdr alias Marijtgen Keysers woenende tot Benthuysen mit Lenaert Louwerysz haer diender ende gecoeren voicht in deze saicke
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.108.1
323/04
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz dienaar van de baljuw van Rijnlanddienaar van de baljuw van Rijnland
1561-09-19
Pieter Cornelisz dienaar van de baljuw van Rijnland
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.108.1
339/03
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz dienaar van de baljuw van Rijnlanddienaar van de baljuw van Rijnland
1565-05-10
Een huys ende erve staende aen de Bredestraet genaemt 'Den Engel'
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.103-107
12/11
Roelant {dienaar}
0/
Roelant uyten Briele diener van 'thuysdiener
1581-09
Roelant uyten Briele diener van 'thuys