BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 268. Aantal = 40.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (koper)Weddesteeg.019-021
135/04

/
Aelbrecht Jansz 's heren dienaar met de zwaardendienaar met de zwaarden
1564-03-13
Aelbrecht Jansz 's heren dienaar met de zwaarden
Waarboek-67 C-1563 (koper)Weddesteeg.023-027
135/07

/
Aelbrecht Jansz 's heren dienaar met de zwaardendienaar met de zwaarden
1564-03-13
Aelbrecht Jansz 's heren dienaar met de zwaarden
Waarboek-67 B-1562 (koper)5eBinnenvestgracht.000.24
91/05
Aelbrecht Jansz {dienaar}
/
Aelbrecht Jansz schoutsdienaarschoutsdienaar
1562-04-21
Aelbrecht Jansz schoutsdienaar
TiendePenning-1561 (huurder)5eBinnenvestgracht.000.22
742/1
Aelbrecht Jansz {dienaar}
/10-8-0
Aelbrecht Schouten dienaardienaar
1561-12
Aelbrecht Schouten dienaar
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.039-040
18/09
Claes {dienaar}
0/
Claes sijn diener van Mechelendiener
1581-09
Claes sijn diener van Mechelen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.058
199/1
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/8/0-16
Cornelies Joesten dienderdiender
1558-06-08
Cornelies Joesten diender
TiendePenning-1561 (eigenaar)Groenesteeg.058
2110/1
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/5-10-0
Cornelis Joostensz baljuws dienaarbaljuws dienaar
1561-12
Cornelis Joostensz baljuws dienaar
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Groenesteeg.062
425/03
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van de Bailly van Rijnlantclompmaecker, dienaer
1581-04
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van de Bailly van Rijnlant
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Groenesteeg.062
426/03
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van de Bailly van Rijnlantclompmaecker, dienaer
1581-04
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van den Baillu van Rijnlant
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.057
81/1
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
2/
Cornelis Joostenz baelius dienaerbaelius dienaer
1581-09
Cornelis Joostenz baelius dienaer
Waarboek-67 D-1567 (gemachtigde)Papengracht.029.1
131/05

/
Cornelis Teunisz dienaardienaar
1568-08-24
Cornelis Teunisz dienaar van Jhr. Vincent van Lochorst
Waarboek-67 A-1560 (belending)5eBinnenvestgracht.000.32
43/06
Cornelis Willemsz {dienaar}
/
Cornelis Willemsz 's heeren dienaer's heeren dienaer
1560-08-05
Cornelis Willemsz 's heeren dienaer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Sterrenwachtlaan.000.08b
82/07
Dirck Willemsz Buys {dienaar}
/
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerdedienaer mitten zwaerde
1568-03-23
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerde
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Sterrenwachtlaan.000.08b
92/03
Dirck Willemsz Buys {dienaar}
/
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerdedienaer mitten zwaerde
1568-04-22
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerde (met Jan Henricxsz Buytewech als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)5eBinnenvestgracht.000.24
274/05
Erasmus Ghilget {dienaar}
/
Erasmus Ghilget dienaar metten zwaardedienaar metten zwaarde
1570-01-01
Erasmus Ghilget dienaar metten zwaarde
Testament-A2 (testateur)5eBinnenvestgracht.000.24
209/03
Erasmus Ghilget {dienaar}
/
Erasmus Giliet 's heeren dienaer mette zwaerdes heeren dienaer mette zwaerde
1570-03-13
Erasmus Giliet 's heeren dienaer mette zwaerde
TiendePenning-1561 (huurder)Uiterstegracht.051
2098/1

/8-0-0
Gerryt Cornelisz baljuws dienaarbaljuws dienaar
1561-12
Gerryt Cornelisz baljuws dienaar
TiendePenning-1557 (huurder)Kaiserstraat.057.5
61/1

/0/0-0
Gheryt Jansz den nyeuwen diender
te wec 2,5 st
diender
1558-06-08
Gheryt Jansz den nyeuwen diender
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.153
90/3
Hendrick {dienaar}
0/
Henric zijn dienaer van buyten slandts ouerdienaer
1581-09
Henric zijn dienaer van buyten slandts ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/16
Huibrecht Jansz {dienaar}
0/
Huybrecht Jansz zijn dienaerdienaer
1581-09
Huybrecht Jansz zijn dienaer
Volkstelling-1581 (vermelding)Papengracht.029.1
71/1a
Anthonis {dienaar}
0/
huysvrouwe van Thonis den dienderdiender
1581-09
Marytgen Joosthensdr huysvrouwe van Thonis den diender die welcke (zo de buren zeyden) drie kinderen heeft ende zo de deur gesloten ende daer niemant innen was es naer gelaten der selver kinderen namen te expresseren
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Koddesteeg.024-030
115/03
Jacob van Tricht {bediende}
/
Jacob Cornelisz van Tricht dienaer mette zwaerdedienaer mette zwaerde
1585-04-04
Jacob Cornelisz van Tricht dienaer mette zwaerde
TiendePenning-1561 (mede-eigenaar)Boomgaardsteeg.017
288/2
Jan Jansz het Steen {dienaar}
/7-0-0
Jacob Jansz sheeren dienaer in Sint Michielsheeren dienaer in Sint Michiel
1561-12
Pietertgen Heyndricxdr concubine Jacob Jansz sheeren dienaer in Sint Michiel
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Koddesteeg.024-030
114/03
Jacob van Tricht {bediende}
/
Jacob van Tricht dienaer mette zwaerdedienaer metten zwaerde
1585-04-04
Jacob van Tricht dienaer mette zwaerde
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.018-020
211/3
Jan Huigenz {dienaar}
0/
Jan Huygens de schout zijn dienaer hout zijn eygen costdienaer
1581-09
Jan Huygens de schout zijn dienaer hout zijn eygen cost
Waarboek-67 E-1571 (belending)Langebrug.091.3
37/08
Jan Jansz {dienaar}
/
Jan Janss dienaer van de Vrouwe van Lochorsts ervedienaer
1572-01-29
Jan Janss dienaer van de Vrouwe van Lochorsts erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)Langebrug.091.3
92/08
Jan Jansz {dienaar}
/
Jan Janss eertijts dienaer van die vrouwe van Lochorstdienaer
1576-08-09
Jan Janss eertijts dienaer van die vrouwe van Lochorst huys ende erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Langebrug.091.3
547/09
Jan Jansz {dienaar}
/
Jan Jansz dienaer van de Vrouwe van Lochorsts ervedienaer
1566-07-23
Jan Jansz dienaer van de Vrouwe van Lochorsts erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)Langebrug.091.3
85/09
Jan Jansz {dienaar}
/
Jan Jansz dienaer van den Vrouwe van Lochorsts ervedienaer
1568-03-31
Jan Jansz dienaer van den Vrouwe van Lochorsts erve
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.091.3
6/1
Jan Jansz {dienaar}
/2
Jan Jansz eertyts dienaer van de heer van Lochorstdienaer
1581-12
Jan Jansz eertyts dienaer van de heer van Lochorst
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.091.3
7/1
Jan Jansz {dienaar}
1/
Jan Jansz eertyts dienaer van den heer v Lochorstdienaer
1581-09
Jan Jansz eertijts diener van den heer van Lochorst
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.091.3
6/1
Jan Jansz {dienaar}
/ 2
Jan Jansz eertyts dienaer van Lochorstdienaer
1583-07-14
Jan Jansz, eertyts dienaer van Lochorst
Waarboek-67 C-1563 (belending)Boomgaardsteeg.017
312/16
Jan Jansz het Steen {dienaar}
/
Jan Jansz tsheeren dienaers ervedienaer
1565-03-27
Jan Jansz tsheeren dienaers erve
Waarboek-67 C-1563 (koper)Boomgaardsteeg.017
55/05
Jan Jansz het Steen {dienaar}
/
Jan Jansz ’t Steen dienaar met den zwaardedienaar met den zwaarde
1563-11-08
Jan Jansz ’t Steen dienaar met den zwaarde
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6068/27a

/
Jan Pietersz
Delft
dienaar van Dirck Adriaensz.
1543-04-05
Jan Pietersz
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Middelstegracht.079
383/04

/
Lenaert Louwerysz haer dienderdiender
1558-09-30
Marijtgen Gerytsdr alias Marijtgen Keysers woenende tot Benthuysen mit Lenaert Louwerysz haer diender ende gecoeren voicht in deze saicke
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.108.1
323/04
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz dienaar van de baljuw van Rijnlanddienaar van de baljuw van Rijnland
1561-09-19
Pieter Cornelisz dienaar van de baljuw van Rijnland
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.108.1
339/03
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz dienaar van de baljuw van Rijnlanddienaar van de baljuw van Rijnland
1565-05-10
Een huys ende erve staende aen de Bredestraet genaemt 'Den Engel'
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.103-107
12/11
Roelant {dienaar}
0/
Roelant uyten Briele diener van 'thuysdiener
1581-09
Roelant uyten Briele diener van 'thuys
Waarboek-67 C-1563 (overledene)5eBinnenvestgracht.000.32
25/04
Cornelis Willemsz {dienaar}
/
weduwe van Cornelis Willemsz gerechtsdienaergerechtsdienaer
1563-08-09
Niesgen Hendricksdr eertijds weduwe van Cornelis Willemsz gerechtsdienae r met David Egbertsz als haar voogd in deze zaak