BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 268. Aantal = 24.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (koper)
135/53

/
Aelbrecht Jansz Scheren dienaar met de zwaardendienaar met de zwaarden
1564-03-13
Aelbrecht Jansz Scheren dienaar met de zwaarden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.058
199/1
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/8/0-16
Cornelies Joesten dienderdiender
1558-06-08
Cornelies Joesten diender
TiendePenning-1561 (eigenaar)Groenesteeg.058
2110/1
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/5-10-0
Cornelis Joostensz baljuws dienaarbaljuws dienaar
1561-12
Cornelis Joostensz baljuws dienaar
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Groenesteeg.062
425/03
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van de Bailly van Rijnlantclompmaecker, dienaer
1581-04
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van de Bailly van Rijnlant
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Groenesteeg.062
426/03
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van de Bailly van Rijnlantclompmaecker, dienaer
1581-04
Cornelis Joostensz clompmaecker, dienaer van den Baillu van Rijnlant
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.057
81/1
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
2/
Cornelis Joostenz baelius dienaerbaelius dienaer
1581-09
Cornelis Joostenz baelius dienaer
Waarboek-67 D-1567 (gemachtigde)Papengracht.029.1
131/05

/
Cornelis Teunisz dienaardienaar
1568-08-24
Cornelis Teunisz dienaar van Jhr. Vincent van Lochorst
Waarboek-67 D-1567 (koper)
82/53

/
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerdedienaer mitten zwaerde
1568-03-23
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerde
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
92/03

/
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerdedienaer mitten zwaerde
1568-04-22
Dirck Willemsz Buys 'sheeren dienaer mitten zwaerde (met Jan Hendricksz Buytewech als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
274/53

/
Erasmus Ghilget dienaar metten zwaardedienaar metten zwaarde
1570-01-01
Erasmus Ghilget dienaar metten zwaarde
TiendePenning-1561 (huurder)Uiterstegracht.023
2098/1

/8-0-0
Gerryt Cornelisz baljuws dienaarbaljuws dienaar
1561-12
Gerryt Cornelisz baljuws dienaar
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.153
90/3

0/
Henric zijn dienaer van buyten slandts ouerdienaer
1581-09
Henric zijn dienaer van buyten slandts ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.050
14/16
Huibrecht Jansz {dienaar}
0/
Huybrecht Jansz zijn dienaerdienaer
1581-09
Huybrecht Jansz zijn dienaer
Volkstelling-1581 (vermelding)Papengracht.029.1
71/1a
Anthonis {dienaar}
0/
huysvrouwe van Thonis den diender die welcke (zo de buren zeyden) drie kinderen heeft ende zo de deur gesloten ende daer niemant innen was es naer gelaten der selver kinderen namen te expresserendiender
1581-09
Marytgen Joosthensdr huysvrouwe van Thonis den diender die welcke (zo de buren zeyden) drie kinderen heeft ende zo de deur gesloten ende daer niemant innen was es naer gelaten der selver kinderen namen te expresseren
TiendePenning-1561 (mede-eigenaar)Boomgaardsteeg.017
288/2

/
Jacob Jansz sheeren dienaer in Sint Michielsheeren dienaer in Sint Michiel
1561-12
Pietertgen Heyndricxdr concubine Jacob Jansz sheeren dienaer in Sint Michiel
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.018-020
211/3

0/
Jan Huygens de schout zijn dienaer hout zijn eygen costdienaer
1581-09
Jan Huygens de schout zijn dienaer hout zijn eygen cost
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.091.3
7/1
Jan Jansz {dienaar}
1/
Jan Jansz eertyts dienaer van den heer v Lochorstdienaer
1581-09
Jan Jansz eertijts diener van den heer van Lochorst
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.091.3
6/1
Jan Jansz {dienaar}
/ 2
Jan Jansz eertyts dienaer van Lochorstdienaer
1583-07-14
Jan Jansz, eertyts dienaer van Lochorst
Waarboek-67 C-1563 (koper)Boomgaardsteeg.017
55/05

/
Jan Jansz ’t Steen dienaar met den zwaardedienaar met den zwaarde
1563-11-08
Jan Jansz ’t Steen dienaar met den zwaarde
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6068/27a

/
Jan Pietersz
Delft
dienaar van Dirck Adriaensz.
1543-04-05
Jan Pietersz
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Middelstegracht.079
382/04

/
Lenaert Louwerysz haer dienderdiender
1558-09-30
Marijtgen Gerytsdr alias Marijtgen Keysers woenende tot Benthuysen mit Lenaert Louwerysz haer diender ende gecoeren voicht in deze saicke
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.108.1
323/04
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz dienaar van de baljuw van Rijnlanddienaar van de baljuw van Rijnland
1561-09-19
Pieter Cornelisz dienaar van de baljuw van Rijnland
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.108.1
339/03
Pieter Cornelisz van Afterbeek
/
Pieter Cornelisz dienaar van de baljuw van Rijnlanddienaar van de baljuw van Rijnland
1565-05-10
Een huys ende erve staende aen de Bredestraet genaemt 'Den Engel'
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.103-107
12/11
Roelant {dienaar}
0/
Roelant uyten Briele diener van 'thuysdiener
1581-09
Roelant uyten Briele diener van 'thuys