BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 272. Aantal = 29.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Doezastraat.001.19
563/08
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
de weduwe van Jacop Gerritsz luytspelreluytspelre
1575-07-03
de weduwe van Jacop Gerritsz luytspelre
Omslag-1575 (overledene)Doezastraat.000.06
39/1a
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerijtsz, luijtspeelder, wedluijtspeelder
1575-09-01
Jacob Gerijtsz, luijtspeelder, wed.
Waarboek-67 B-1562 (belending)Raamlanden.002
97/08
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Geritsz luytspeelderluytspeelder
1562-04-24
Jacob Geritsz luytspeelder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.19
409/06
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerritss luytspeelderluytspeelder
1574-10-26
Jacob Gerritss luytspeelder
Waarboek-67 B-1562 (borg)Steenschuur.018
215/04
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerritsz luitspelerluitspeler
1562-12-01
Jacob Gerritsz luitspeler
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)GeenPerceel.000
114/03

/
Jacob Gerritsz luitspelerluitspeler
1568-06-26
Jacob Gerritsz luitspeler
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.19
8/08
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerritsz luytspeelderluytspeelder
1571-11-25
Jacob Gerritsz luytspeelder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.19
134/07
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerritsz luytspeelderluytspeelder
1572-08-26
Jacob Gerritsz luytspeelder
Glippers-1573 (huurder)Steenschuur.020.1
29/1
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/17-0-0
Jacob Gerritsz luytspeelderluytspeelder
1573
Jacob Gerritsz luytspeelder
Glippers-1574 (huurder)Steenschuur.020.1
40/1
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/16-0-0
Jacob Gerritsz luytspeelderluytspeelder
1574
Jacob Gerritsz luytspeelder
Volkstelling-1574 (bewoner)Doezastraat.000.06
127/1
Jacob Gerritsz {luitspeler}
9/
Jacob Gerritsz luytspeelder
Nieuwland
luytspeelder
1574-08-07
Jacob Gerritsz luytspeelder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
308/10
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerritsz luytspeelderluytspeelder
1582-04-02
Jacob Gerritsz luytspeelders weduwe Catryna Meesdr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Doezastraat.001.19
124/05
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerritszoon luytspeelderluytspeelder
1572-06-19
Jacob Gerritszoon luytspeelder
TiendePenning-1561 (huurder)Breestraat.143
241/1
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/33-0-0
Jacob Gerrytsz luitspelerluitspeler, [drapenier]
1561-12
Jacob Gerrytsz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Doezastraat.001.19
1098/2
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/15-0-0
Jacob Gerrytsz luitspelerluitspeler
1561-12
Jacob Gerrytsz luitspeler
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeRijn.075-079
403/09
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerrytsz luytspeelders weduweluytspeelder
1579-08-17
Jacob Gerrytsz luytspeelders weduwe
GedwongenLening-1572 (bewoner)Doezastraat.000.06
18/1
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/20
Jacob Gerrytsz, luytspeelderluytspeelder
1572-11-28
Jacob Gerrytsz, luytspeelder
Huwelijksevw-B1 (belending)Boomgaardsteeg.021
124/16
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerytsz luitspelerluitspeler
1537-08-27
Jacob Gerytsz luitspeler
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
309/51
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerytsz luytspeelderluytspeelder
1582-04-02
Jacob Gerytsz luytspeelder
Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Botermarkt.018
309/14
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacop Gerrits luytspeelderluytspeelder
1583-07-05
Jacop Gerrits luytspeelder
Vroedschapsboek-K-L (overledene)Doezastraat.000.06
213/C13a
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacop Gerytsz luytspeelreluytspeelre
1584-07-14
Jacop Gerytsz luytspeelre
Omslag-1573 (eigenaar)Doezastraat.000.06
48/1
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/0-2
Jaoeb Gherritsz, luytspeelderluytspeelder
1573-12-19
Jaoeb Gherritsz, luytspeelder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkhof.002
231/1

3/5-13-0/4-10-0
Mr Joachim luytslagersluytslager
1606-08
Mr. Joachim luytslagers huys en zelffs bewoont, heeft op zijn aengeven
Vetus-1585 (overledene)Doezastraat.000.06
1052/1a
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/0
Trijn Meessen Jacop Gerytszsoon luytspeelderluytspeelder
1585
Trijn Meessen Jacop Gerytszsoon luytspeelders huys es getacxeert op 36 gulden
Volkstelling-1581 (overledene)Doezastraat.000.06
105/1a
Jacob Gerritsz {luitspeler}
0/
wed v Jacop Gerytsz luytspelerluytspeler
1581-09
Cathrijna Meesdr wed v Jacop Gerytsz luytspeler
GedwongenLening-1576 (overledene)Doezastraat.000.06
31/1a
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/0
wedue van Jacop Gerytsz luytspeelreluytspeelre
1576
wedue van Jacop Gerytsz luytspeelre
Omslag-1583 (overledene)Doezastraat.000.06
48/1a
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
wedue van Jacop Gerytsz luytspelereluytspelere
1583-07-14
wedue van Jacop Gerytsz,
Waarboek-67 F-1576 (overledene)SintJacobsgracht.000.17
211/04
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
weduwe van Jacob Gerritsz luitspelerluitspeler
1577-04-02
Catrina Meesdr weduwe van Jacob Gerritsz luitspeler met haar zoon Pieter Maertensz (sic) als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Jansz lakenkoper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)SintJacobsgracht.000.17
217/04
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
weduwe van Jacob Gerritsz luitspelerluitspeler
1577-04-13
Catharina Meesdr weduwe van Jacob Gerritsz luitspeler