BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 28. Aantal = 1.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.031
50/1
Foy Jansz van Brouchoven
/60
Foy van Brouchoven baeliu ende schoutbaeliu, schout
1585
Foy van Brouchoven, baeliu ende schouts huysinge, es getacxeert op 60 gulden