BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 283. Aantal = 8.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Korevaarstraat.030.3
6755/85Va
Boudewijn de Mortange {wolkammer}
/
Boudewijn de Mortange
Lille (F.) (geboren van bij Rijssel). gratis; doopsgezind en daarom geen eed afgelegd of borg gesteld.
saaikammer
1583-03-23
Boudewijn de Mortange
Volkstelling-1581 (bewoner)Doelengracht.004.6
288/1
Christian Glorieus {saaikammer}
3/
Christia Glorieus van Poperinghen sayettekemmersayettekemmer
1581-09
Christia Glorieus van Poperinghen sayettekemmer 2s jaer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Groenesteeg.062
7891/81Va
Geleyn Sergeant
/3,2
Geleyn Schergeantszoone
Poperinge (B.) beide getuigen stelden zich borg
saaikammer
1592-12-07
Geleyn Schergeantszoone
Waarboek-67 K-1582 (koper)Groenesteeg.062
144/04
Geleyn Sergeant
/
Geleyn Serjanssone saycamammeresaycammere
1583-03-08
Geleyn Serjanssone saycamammere
Waarboek-67 K-1582 (koper)Groenesteeg.062
140/05
Geleyn Sergeant
/
Geleyn Serjanssone saycameresaycamere
1583-03-08
Geleyn Serjanssone saycamere
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Groenesteeg.062
145/05
Geleyn Sergeant
/
Geleyn Serjanssoone zaykammerezaykammere
1583-03-14
Geleyn Serjanssoone zaykammere
Volkstelling-1581 (bewoner)Clarensteeg.011
83/1
Joost de Goo {saaikammer}
5/
Joost de Goo van omtrent Dijcxmuyden zaeycammer heeft hier ii Jaeren gewoontzaeycammer
1581-09
Joost de Goo van omtrent Dijcxmuyden zaeycammer heeft hier ii Jaeren gewoont
Waarboek-67 L-1584 (koper)Clarensteeg.041
232/04

/
Pieter Couvreur saeycammeresaeycammere
1584-10-08
Pieter Couvreur saeycammere