BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 296. Aantal = 5.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.124
27/6
Douwe Docx {scheepmakersknecht}
0/
Douwe Docx uyt Vrieslandt scheepmakersknecht ouerscheepmaeckersknecht
1581-09
Douwe Docx uyt Vrieslandt scheepmakersknecht ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)5eBinnenvestgracht.000.04
164/1
Yem Jorisz {scheepmakersknecht}
3/
IJem Jorisz scheepmaeckersknechtscheepmaeckersknecht
1581-09
IJem Jorisz scheepmaeckersknecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.010.2
66/1
Jacob Michielsz {scheepmakersknecht}
4/
Jacob Michielsz scheepmaeckersknechtscheepmaeckersknecht
1581-09
Jacob Michielsz scheepmaeckersknecht
Volkstelling-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.034.1
128/1
Jan Jansz {scheepmakersknecht}
4/
Jan Janss scheepmaeckersknechtscheepmaeckersknecht
1581-09
Jan Janss scheepmaeckersknecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.008
50/1
Anthonis Jansz {scheepmakersknecht}
3/
Thonis Jansz scheepmaeckersknechtscheepmaeckersknecht
1581-09
Thonis Jansz scheepmaeckersknecht