BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 297. Aantal = 15.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kaiserstraat.006.4
11/10
Cornelis Evertsz {kwastenmaker}
/
Cornelis Evertsz quastemaeckerquastemaecker
1580-03-15
Streckende voor uyt Rapenburch tot achter op die Cellebroedersgraft met een poorte, belent aen d'een zijde van den selve poorte Cornelis Evertsz quastemaecker ende aen d'ander sijde Maritgen Mesdr ongehude persoon.
Waarboek-67 F-1576 (overledene)OudeVarkenmarkt.011
580/07

/
die wedue van Dirck Vranckensz quastemakerquastemaker
1578-06-17
die wedue van Dirck Vranckensz quastemaker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)OudeVarkenmarkt.011
581/09

/
die weduwe van Dirck Vranckensz quastemaickerquastemaicker
1578-06-17
die weduwe van Dirck Vranckensz quastemaicker
Vetus-1585 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.12
255/1
Jan Arentsz {kwastenmaker}
/6
Jan Adriaenss quastemaeckerquastemaecker
1585
Jan Adriaenss quastemaeckers huysken es getacxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)5eBinnenvestgracht.000.10
161/1
Jan Arentsz {kwastenmaker}
5/
Jan Arentsz quastemaeckerquastemaecker
1581-09
Jan Arentsz quastemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Aalmarkt.019-020
18/2

3/6-5-0/4-10-0
Jeroen Janszoon quastemaeckersquastemaecker
1606-08
Jeroen Janszoon quastemaeckers huys dat in huyre gebruyct Claes Jeroensz, heeft op 't wijffs aengeven schoorsteenen
Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)Koddesteeg.040
239/07
Jeroen Jansz {kwastenmaker}
/
Jeronimus Janszn quastmakerquastmaker
1593-01-27
kinderen van wijlen Philip Taerling en Jannetje Thomasdr nu gehuwd met Jeronimus Janszn quastmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
289/03

/
Mathijs Jacobsz kwastenmakerkwastenmaker
1565-02-12
Mathijs Jacobsz kwastenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.026-030
53/1
Pieter Adriaensz {kwastenmaker}
2/
Pieter Adriaensz van Lis quastemaeckerquastemaecker
1581-09
Pieter Adriaensz van Lis quastemaecker omtrent vi jaer
TiendePenning-1561 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.018
727/2
Matthijs Jacobsz {kwastenmaker}
2/5-0-0
Thys Jacobsz quastemaicker (1 van 2)
2 kamers
quastemaicker
1561-12
Thys Jacobsz quastemaicker 2 kamers
TiendePenning-1561 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.018
727/22
Matthijs Jacobsz {kwastenmaker}
2/5-0-0
Thys Jacobsz quastemaicker (2 van 2)
2 kamers
quastemaicker
1561-12
Thys Jacobsz quastemaicker 2 kamers
Volkstelling-1581 (overledene)Kaiserstraat.006.4
72/1a
Cornelis Evertsz {kwastenmaker}
0/
weduwe van Cornelis de quastemakerquastemaker
1581-09
Cathrijn Jacobsdr weduwe van Cornelis de quastemaker
Waarboek-67 D-1567 (overledene)
112/04

/
weduwe van Thijs Jacobsz kwastenmakerkwastenmaker
1568-06-11
Katrijn Jacobsdr weduwe van Thijs Jacobsz kwastenmaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kaiserstraat.006.4
378/09
Willem {kwastenmaker}
/
Willem de quastmaeckerquastmaecker
1581-04-26
Willem de quastmaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Kaiserstraat.006.4
165/08
Willem {kwastenmaker}
/
Willem quastemaeckerquastemaecker
1583-04-18
twee camerkens Willem quastemaecker