BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 297. Aantal = 10.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kaiserstraat.006.4
11/10
Cornelis Evertsz {kwastenmaker}
/
Cornelis Evertsz quastemaeckerquastemaecker
1580-03-15
Streckende voor uyt Rapenburch tot achter op die Cellebroedersgraft met een poorte, belent aen d'een zijde van den selve poorte Cornelis Evertsz quastemaecker ende aen d'ander sijde Maritgen Mesdr ongehude persoon.
Vetus-1585 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.12
255/1
Jan Arentsz {kwastenmaker}
/6
Jan Adriaenss quastemaeckerquastemaecker
1585
Jan Adriaenss quastemaeckers huysken es getacxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)5eBinnenvestgracht.000.10
161/1
Jan Arentsz {kwastenmaker}
5/
Jan Arentsz quastemaeckerquastemaecker
1581-09
Jan Arentsz quastemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Aalmarkt.019-020
18/2

3/6-5-0/4-10-0
Jeroen Janszoon quastemaeckersquastemaecker
1606-08
Jeroen Janszoon quastemaeckers huys dat in huyre gebruyct Claes Jeroensz, heeft op 't wijffs aengeven schoorsteenen
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
289/03

/
Mathijs Jacobsz kwastenmakerkwastenmaker
1565-02-12
Mathijs Jacobsz kwastenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.026-030
53/1
Pieter Adriaensz {kwastenmaker}
2/
Pieter Adriaensz van Lis quastemaeckerquastemaecker
1581-09
Pieter Adriaensz van Lis quastemaecker omtrent vi jaer
TiendePenning-1561 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.018
727/1

/5-0-0
Thys Jacobsz quastemaicker 2 kamers
2 kamers
quastemaicker
1561-12
Thys Jacobsz quastemaicker 2 kamers
Volkstelling-1581 (overledene)Kaiserstraat.006.4
72/1a
Cornelis Evertsz {kwastenmaker}
0/
weduwe van Cornelis de quastemakerquastemaker
1581-09
Cathrijn Jacobsdr weduwe van Cornelis de quastemaker
Waarboek-67 D-1567 (overledene)
112/04

/
weduwe van Thijs Jacobsz kwastenmakerkwastenmaker
1568-06-11
Katrijn Jacobsdr weduwe van Thijs Jacobsz kwastenmaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kaiserstraat.006.4
378/09

/
Willem de quastmaeckerquastmaecker
1581-04-26
Willem de quastmaecker