BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 300. Aantal = 11.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.167-169
64/10
Aefgen Gerritsdr van Stolck {dienstbode}
0/
Aefgen Geritsdr van Stolck ende heur dienstbodendienstbode
1581-09
Aefgen Geritsdr van Stolck ende heur dienstboden
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.060.4
87/6
Annetgen Jansdr {dienstbode}
0/
Annetgen Jansdr van Homade dienstbodedienstbode
1581-09
Annetgen Jansdr van Homade dienstbode
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.002
4/2
Gerburch Gillisdr {dienstbode}
0/
Burrichgen Gillisdr haer dienstbodedienstbode
1581-09
Burrichgen Gillisdr haer dienstbode
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.163
62/12
Cecilia Jansdr van {dienstbode}
0/
Cecilea Jansdr van Poperingen uit West Vlaenderen dienstbodedienstbode
1581-09
Cecilia Jansdr van Popingen uut Vlaenderen dienstbode
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.080
4/3
Geertgen Cornelisdr {dienstbode}
0/
Geertgen Cornelisdr van Reynsburch haer dienstjonckvr(ouw)edienstjonckvr
1581-09
Geertgen cornelisdr van Reynsburch haer dienstjonckvr(ouw)e
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.07
146/10

0/
Grietgen Gielisdr dienstjoncfroudienstjoncfrou
1581-09
Grietgen Gielisdr dienstjoncfrou
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.042-044
2/4

0/
Henric van Stienebels zijn dienstboodedienstboode
1581-09
Henric van Stienevelt zijn dienstboode besturve NN kint van Gerit van Stienevelt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.167-169
64/11
Hillegond Willemsdr {dienstbode}
0/
Hillegont Willemsdr van Alkmaer heur dienstbodedienstbode
1581-09
Hillegont Willemsdr van Alcmaer heur dienstboden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.131
20/09
Janneken Joostendr van Swevegem {dienstbode}
0/
Janneken Joostendr van Swevegem uuyt Vlaenderen dienstbodedienstbode
1581-09
Janneken Joostendr van Swevegem uuyt Vlaenderen dienstbode
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.060.1
91/8
Proontgen Turcx {dienstbode}
0/
Proontgen Turcx beyde van Poperinge dienstbodedienstbode
1581-09
Proontgen Turcx ende
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.060.1
91/9
Trijntgen Claesdr {dienstbode}
0/
Trijn Claesdr beyde van Poperingen dienstbodedienstbode
1581-09
Trijn Claesdr beyde van Poperingen dienstboden