BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 315. Aantal = 6.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.054.1
147/06
Dirck Joostenz {warmoezenier}
/
Dirck Joostenz warmoesknechtwarmoesknecht
1561-01-27
Dirck Joostenz warmoesknecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Boommarkt.013
59/5

0/
Gilles Kaerlssen haere warmoesknechtwarmoesknecht
1581-09
Gilles Kaerlssen haere warmoesknecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.164
119/01
Jacob Matthijsz {warmoezenier}
11/
Jacob Thijsszn warmoesmansknechtwarmoesmansknecht
1581-09
Jacob Thijsszn warmoesmansknecht
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Raamlanden.001
180/03

/
Jan Gerritsz warmoesknechtwarmoesknecht
1569-03-30
Jan Gerritsz warmoesknecht
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.083-087
235/7
Mourijn Jaspersz {warmoezeniersknecht}
0/
Mouring Jasperszwarmoesknecht
1581-09
Mouring Jaspertsz warmoesknecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Sionsteeg.004
186/3

0/
Willem Henricsz Warmoesknech ouerwarmoesknecht
1581-09
Willem Claesz warmoesknecht over