BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 32. Aantal = 87.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Oud-belastingboek-C2 (eigenaar)OudeSingel.116
73/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van de Werff burgemeesterburgemeester
1611 na
Adriaen Pietersz van de Werff burgemeester
Bonboek-08A (eigenaar)OudeSingel.116
44/001
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werf burgemeesterburgemeester
1616 na
Adriaen Pietersz van der Werf burgemeester
Bonboek-08A (verkoper)OudeSingel.116
44/021
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werf burgemeesterburgemeester
1616-06-29
Adriaen Pietersz van der Werf burgemeester
Verponding-1632 (eigenaar)Breestraat.095
8/1
Christoffel Dircksz van Nieuwenhoven
/18-0
Christoffel Dircs van Nieuwenhoven burgemeesterburgemeester
1632
Christoffel Dircs van Nieuwenhoven burgemeester
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Rapenburg.016.1
268/06
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz burgemeesterburgemeester
1577-06-08
Claes Adriaensz eertijds burgemeester
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Rapenburg.016.2
268/09
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz burgemeesterburgemeester
1577-06-08
Claes Adriaensz eertijds burgemeester
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)SintJorissteeg.033
100/03
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/
Claes Adriaensz burgemeester
Hebben verkocht (elk een ¼ deel) allen erfgenamen van Mr.Claes de Wilde als man van zijn echtgenote, mede namens de overige erfgenamen van Adriaen Claesz, vroeger brouwer
burgemeester
1580-05-27
Claes Adriaensz burgemeester als man ende vocht van zijn huysvrouwe
Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.006
30/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/
Claes Adriaensz burgemeesterburgemeester
1588
Claes Adriaensz burgemeester
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Donkersteeg.010
94/1
Claes Cornelisz van Noorde {goudsmid}
5/12-0-0/7-10-0
Claes Cornelisz van Noort burgermeesterburgermeester
1606-08
Claes Cornelisz. van Noort, burgermeester, eygen ende bruycker opt aengeven van zijn dochter
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.130-132
71/03
Claes Huigenz Gael
/
Claes Gael Huigensz burgemeesterburgemeester
1580-03-15
Claes Gael Huigensz burgemeester met Louwens Huigensz Gael zijn broer
Grachtenboek-15 (eigenaar)Steenschuur.022.02
150/1
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willemsz burgemeesterburgemeester
1587-07-03
Claes Willemsz burgemeester
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.073.1
206/06
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willemsz van Warmen Burgemeesterburgemeester
1577-10-12
Claes Willemsz van Warmen Burgemeester
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.017
537/01
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willemsz van Warmondt burgemeesterburgemeester
1589-08-04
Claes Willemsz van Warmondt burgemeester
Waarboek-67 K-1582 (koper)KortRapenburg.005-009.1
164/05
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willemsz van Warmontburgermeester
1583-04-18
Johan van Brouchoven ende Claes Willemsz van Warmont burgermeesteren der voors. stede
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.022.02
1038/1
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willemsz van Warmont burgemeesterburgemeester
1585
Claes Willemsz van Warmont burgemeester
Stratenboek-17 (eigenaar)Steenschuur.022.02
100/1
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willemszoon van Warmont burgemeesterburgemeester
1597-07-25
Claes Willemszoon van Warmont burgemeester
Huwelijksevw-B2 (getuige)Maarsmansteeg.014.1
208/04
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerijtsz de Haes zijn vaderburgemeester
1577-12-06
Cornelis Gerijtsz de Haes zijn vader
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.111
429/05
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes burgemeesterburgemeester
1578-01-29
Pieter Adriaensz van der Werff Cornelis Gerritsz de Haes Jan Lucasz van Wassenaer ende mr. Symon Fransz van Merwen burgermeesteren van Leiden
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Hooigracht.064
99/03
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes burgemeesterburgemeester
1578-11-01
Cornelis Gerritsz de Haes burgemeester en Jacob Allertsz de Haes medebroeder in schependom als voogden van Gerrit Jansz de Haes oudt omtrent xv jaren naer gelaten weeskint van Coomen (?) Jan Jacobsz de Haes
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.015
20/05
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes jegenwoordich burgermeesterburgermeester
1578-01-09
Cornelis Gerritsz de Haes jegenwoordich burgermeester
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Apothekersdijk.026.5
512/03
Cornelis Jacobsz van Noorde III
/
Cornelis van Noorde burgemeesterburgemeester
1571-04-21
Cornelis van Noorde burgemeester en Pieter Claasz van Balen als voogden van Ysabella Claasdr onmondig weeskind van Claas Pietersz en Catharina Gillisdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Donkersteeg.019
630/03
Cornelis Jacobsz van Noorde III
/
Cornelis van Noorde burgemeesterburgemeester
1571-11-03
Cornelis van Noorde burgemeester van Leiden
Omslag-1573 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.042-044
59/1
Cornelis Jacobsz van Noorde III
/2-15
Cornelis van Noorde burghemeesterburghemeester
1573-12-19
Cornelis van Noorde burghemeester
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.062-066
290/05
Cornelis Jacobsz van Noorde III
/
Cornelis van Noorden burgemeesterburgemeester
1574-01-20
Cornelis van Noorden burgemeester van Leiden als erfgenaam van zijn schoonmoeder Floris van Oyen (sic)
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Donkersteeg.013-017
536/03
Cornelis Jacobsz van Noorde III
/
Cornelis van Noort burgemeesterburgemeester
1571-05-19
Cornelis van Noort burgemeester als man en voogd van Geertruyd van Berendrecht (¾ deel) en Pieter Claasz van Balen als vader en voogd van Barich (Baartgen!?) Pietersdr (¼ deel); met Joris van Cats als borg
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.268
35/03

/
de Burgemeesteren deser stedeburgemeester
1584-12-19
de Burgemeesteren deser stede
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeVest.183-195
359/08
Pieter Adriaensz van der Werff
/
de seemtouwerie van Pieter Adriaenssburgemeester
1574-05-17
de seemtouwerie van Pieter Adriaenss jegenwoordich burgermeester deser stede
Waarboek-67 E-1571 (borg)GeenPerceel.000
555/04
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck Jacobsz van Montfoort burgemeesterburgemeester
1575-06-20
Dirck Jacobsz van Montfoort burgemeester van Leiden en Adriaan Arentsz van Leeuwen stellen zich borg
Huwelijksevw-B2 (overledene)Hooigracht.039-041
139/24
Dirck van Berckenrode
/
Dirck van Berckenrode bij leven burgermeester der stede van Haerlemburgermeester
1567-07-19
Dirck van Berckenrode bij leven burgermeester der stede van Haerlem
Omslag-1573 (vermelding)NieuweRijn.005-006
7/1a
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dirick Jacoebszburghemeester
1573-12-19
de huysvrouwe van Dirick Jacoebsz burghemeester
Voogdenboek-A (ouder)Pieterskerkchoorsteeg.012
257/03
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerards Wiggersz van Duvelandt burgemeesterburgemeester
1582-07-11
Gerards Wiggersz van Duvelandt burgemeester van deze stad gewonnen bij Clemeijns van Zijl Claesdr zijn zaliger huisvrouw
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
307/19
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerrit Wiggersz van Duyvelant burgermeesterburgermeester
1582-04-02
Gerrit Wiggersz van Duyvelant burgermeester uyten name van d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.000
300/20
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerrit Wiggertsz van Duvelant burgermeesterburgermeester
1582-04-02
Gerrit Wiggertsz van Duvelant burgermeester
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.268
34/03
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Geryt Wiggertsz van Duvelandtburgemeester
1584-12-19
Geryt Wiggertsz van Duvelandt, verkoop van stadswege
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.013-015
39/1
Jacob Allertsz de Haes
4/
Jacob Allertsz burgermrburgermr
1581-09
Jacob Allertsz burgermr
Huwelijksevw-B2 (getuige)Donkersteeg.006
142/04

/
Jacob Doesen burgermeester der stede van Delft zijn oomburgermeester
1568-01-15
Jacob Doesen burgermeester der stede van Delft zijn oom
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.268
34/05
Jacob Thomasz van Swieten {brouwer}
/
Jacob Thomaszburgemeester
1584-12-19
Jacob Thomasz voor hen zelven ende vervangende Willem Jansz van Heemskerck.C
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Steenschuur.011
42/03
Jacob Symonsz van Loo
/
Jacob van Loo burgemeesterburgemeester
1567-12-08
Jacob van Loo burgemeester
Huwelijksevw-B2 (getuige)Rapenburg.081-083
144/07
Jacob Jacobsz van Loo
/
Jacob van Loo burgermeester deser stedeburgermeester
1568-02-09
Jacob van Loo getrout hebbende Petronella van den Hooch Claesdr
Huwelijksevw-B2 (getuige)Rapenburg.081-083
149/11
Jacob Jacobsz van Loo
/
Jacob van Loo haere zwager burgermeesterburgermeester
1568-05-22
Jacob van Loo haere zwager
Poorterboeken-D-1532 (borg)Langebrug.051-057
6077/28Vb
Jacob Hendricksz van der Does
/
Jacop van der Doesburgemeester
1544-05-17
Jacop van der Does
Waarboek-67 D-1567 (koper)Garenmarkt.000.13
609/04
Jan Gerritsz Buytewech
/
Jan Gerritsz Buytwech oud-burgemeesteroud-burgemeester
1571-09-27
Jan Gerritsz Buytwech oud-burgemeester van Leiden
Kaart-PV1002.8A (eigenaar)Stadsvrijdom.006
997/1
Jan IJsnoutsz van Nes
/
Jan IJsnoutsz burgermrburgermr
1611-05-25
Jan IJsnoutsz burgermr
Volkstelling-1574 (bewoner)Botermarkt.023
53/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
7/
Jan Janssen burgermeester
Wanthuis
burgermeester
1574-08-07
Jan Janssen burgermeester
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.268
34/04
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorpburgemeester
1584-12-19
Jan Jansz van Baersdorp,erkoop van stadswege
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.000
300/19
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp burgermeesterburgermeester
1582-04-02
Jan Jansz van Baersdorp burgermeester
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
307/20
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp burgermeesterburgermeester
1582-04-02
Jan Jansz van Baersdorp burgermeester uyten name van d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.027
119/1
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/16-12-0
Jan Jansz van Baersdorp burgermeesterburgermeester
1601
Jan Jansz van Baersdorp burgermeester
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.023-025
10/05
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Janszoon van Baersdorpburgemeester van Leiden
1581-07-08
Jan Janszoon van Baersdorp burgemeester van Leiden
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.023-025
11/05
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Janszoon van Baersdorpburgemeester van Leiden
1581-07-08
Jan Janszoon van Baersdorp burgemeester van Leiden
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Boommarkt.013
147/03
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz burgermeesterburgermeester
1582-01-02
Jan Lucasz burgermeester
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Maarsmansteeg.006
93/05
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz burgermeester deser stede haar zoonburgermeester
1578-10-28
Adriana Cornelisdr wedue van Lucas Dircxsz (bijgestaan door Jan Lucasz burgermeester deser stede haar zoon en voogd)
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Donkersteeg.021
170/03
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaerburgemeester
1579-02-20
Jan Lucasz van Wassenaer, jegenwoordig burgemeester dezer stede
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.111
429/06
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaer burgemeesterburgemeester
1578-01-29
Pieter Adriaensz van der Werff Cornelis Gerritsz de Haes Jan Lucasz van Wassenaer ende mr. Symon Fransz van Merwen burgermeesteren van Leiden
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
307/22
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaer burgermeesterburgermeester
1582-04-02
Jan Lucasz van Wassenaer burgermeester uyten name van d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Donkersteeg.021
171/03
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaer, burgemeesterburgemeester
1579-02-20
Jan Lucasz van Wassenaer, burgemeester
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Stadsvrijdom.006
252/03
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz, burgemeesterburgemeester
1579-05-12
Jan Lucasz, burgemeester
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.105
3/1
Jan Dircksz van Brouchoven
/2-0
Jan van Brouchooven burghemeesterburghemeester
1573-12-19
Jan van Brouchooven burghemeester
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.079
39/2
Jan IJsnoutsz van Nes
4/6-9-0/6-0-0
Jan Ysnoutsz van der Nes burgermeesterburgermeester
1606-08
Jan Ysnoutsz. van der Nes, burgermeester, opt aengeven van Passchier Fijne als huyrder
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.121
7/1
Joost Jacobsz de Bije
/4-0
Joest Jacoebsz burghemeesterburghemeester
1573-12-19
Joest Jacoebsz burghemeester
Waarboek-67 K-1582 (koper)KortRapenburg.005-009.1
164/04
Jan Dircksz van Brouchoven
/
Johan van Brouchovenburgermeester
1583-04-18
Johan van Brouchoven ende Claes Willemsz van Warmont burgermeesteren der voors. stede
Waarboek-67 K-1582 (belending)Stadsvrijdom.006
153/09
Jan Dircksz van Brouchoven
/
Johan van Brouchoven burgemeesterburgemeester
1583-03-31
oost Johan van Brouchoven burgemeester der stadt Leyden ende rentmeester van Rhijnlant
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Steenschuur.022.04
132/03
Joost Jacobsz de Bije
/
Joost Jacobsz burgemeesterburgemeester
1572-08-20
Joost Jacobsz burgemeester van Leiden en Huych Jansz van Alkemade als voogden over Maarten Cornelisz Elisabeth Cornelia en Maritgen Cornelisdr onmondige weeskinderen van Cornelis Jacobsz van der Maes en Aaltgen Pietersdr
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Uiterstegracht.132.3
175/21
Joost Jacobsz de Bije
/
Joost Jacobsz eertyts burgermeester deze stedeburgermeester
1571-02-17
Joost Jacobsz eertyts burgermeester deze stede
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.121
6/1
Joost Jacobsz de Bije
/100
Joost Jacobsz, burgermeesterburgermeester
1572-11-28
Joost Jacobsz, burgermeester
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.055-056
9/1
Louris Huigenz Gael
/12-12-0
Lourys Huygensz Gael burgermrburgermr
1601
Lourys Huygensz Gael burgermr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.045
18/1
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/10-10-0
Meester IJzaack Claesz burgermrburgermr
1601
Meester IJzaack Claesz burgermr
Huwelijksevw-B2 (getuige)Rapenburg.081-083
144/10
Cornelis Claesz van der Hooch
/
Mr. Cornelis van den Hooch mede burgermeester deser stedeburgermeester
1568-02-09
Mr. Cornelis van den Hooch mede burgermeester deser stede
Huwelijksevw-B2 (getuige)Rapenburg.081-083
149/10
Cornelis Claesz van der Hooch
/
Mr. Cornelis van den Hooge haer broeder burgermeesterburgermeester
1568-05-22
Mr. Cornelis van den Hooge haer broeder burgermeester
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.111
429/07
Symon Fransz van Merwen
/
mr. Symon Fransz van Merwen burgemeesterburgemeester
1578-01-29
Pieter Adriaensz van der Werff Cornelis Gerritsz de Haes Jan Lucasz van Wassenaer ende mr. Symon Fransz van Merwen burgermeesteren van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (koper)
235/53

/
Pieter Adriaensz van der Werf burgemeesterburgemeester
1577-05-07
Pieter Adriaensz van der Werf burgemeester
Waarboek-67 F-1576 (koper)OudeVest.183-195
246/04
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz van der Werf burgemeesterburgemeester
1577-05-14
Pieter Adriaensz van der Werf burgemeester
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.000
300/21
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz van der Werf burgermeesterburgermeester
1582-04-02
Pieter Adriaensz van der Werf burgermeester
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)OudeVest.111-121
326/03
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Pieter Adriaensz van der Werffburgemeester
1582-05-12
Pieter Adriaensz van der Werff, jegenwoordich burgemeester der voors. stede als superintendent
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.111
429/04
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz van der Werff burgemeesterburgemeester
1578-01-29
Pieter Adriaensz van der Werff Cornelis Gerritsz de Haes Jan Lucasz van Wassenaer ende mr. Symon Fransz van Merwen burgermeesteren van Leiden
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
307/21
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz van der Werff burgermeesterburgermeester
1582-04-02
Pieter Adriaensz van der Werff burgermeester uyten name van d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
Waarboek-67 F-1576 (borg)NieuweRijn.011
174/04
Pieter Pietersz Oom van Ofwegen
/
Pieter Oom Pietersz burgemeesterburgemeester
1577-02-26
Pieter Oom Pietersz burgemeester
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.023.10
57/1
Pieter Pietersz Oom van Ofwegen
/35
Pieter Oom Pietersz burgermeesterburgermeester
1585
Pieter Oom Pieterszoon burgermeesters huysinge, es getacxeert op 35 gulden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Breestraat.092-094
55/08a
Pieter Pietersz Oom van Ofwegen
/
Pieter Pietersz Oomburgemeester Leyden
1577-05-25
Pieter Pietersz Oom
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.046-048
12/1
Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}
8/
Willem Jansz v Heemskerck burgermrburgermr
1581-09
Willem Jansz van Heemskerck burgermeester
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.046-048
220/06
Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}
/
Willem Jansz van Heemskerc burgemeester deser stede haer vaderburgemeester
1580-04-04
Willem Jansz van Heemskerc burgemeester deser stede haer vader
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.268
34/06
Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}
/
Willem Jansz van Heemskerckburgemeester
1584-12-19
Willem Jansz van Heemskerck, is niet aanwezig, verkoop van stadswege
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hogewoerd.010.1
500/03
Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}
/
Willem Jansz van Heemskerck burgemeesterburgemeester
1575-05-10
Willem Jansz van Heemskerck burgemeester
Waarboek-67 H-1580 (koper)Langebrug.113.10
102/06
Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}
/
Willem Jansz van Heemskerck burgemeesterburgemeester
1580-05-14
Willem Jansz van Heemskerck, burgemeester
Grachtenboek-05 (eigenaar)NieuweRijn.046-048
270/1
Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}
/
Willem Jansz van Heemskerck burgemeesterburgemeester
1584-07-09
Willem Jansz van Heemskerck burgemeester
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hogewoerd.010.1
514/04
Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}
/
Willem Jansz van Heemskerck burgemeester van Leidenburgemeester
1575-05-20
Willem Jansz van Heemskerck burgemeester van Leiden
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Steenschuur.023.04
50/03
Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}
/
Willem van Heemskerc Jansz burgemeesterburgemeester
1580-04-18
Willem van Heemskerc Jansz burgemeester der selver stede