BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 321. Aantal = 11.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.050
31/1
Bartholomeus Pietersz {bouwmansknecht}
2/
Bartolomeus Pietersz van Heemstede hier gewoont zes jaerenboumansknecht
1581-09
Bartolomeus Pietersz van Heemstede boumansknecht hier gewoont zes jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.005
154/1
Dirck Cornelisz {bouwmansknecht-Middelweg}
7/
Dirck Cornelis bouwknecht St Elisabeth Gasthuysbouwknecht
1581-09
Dirck Cornelisz bouknecht van St Elysabeth Gasthuys
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.005
168/1
Dirck Cornelisz {bouwmansknecht-Middelweg}
/5
Dirck Corneliss bouknechtbouknecht
1585
Dirck Corneliss bouknechts huys es getaxeert op 5 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.106
82/1
Dirck Cornelisz {bouwmansknecht-Marendorp}
2/
Dirck Cornelisz van Soetermeerbouwknecht
1581-09
Dirck Cornelisz bouknecht van Soetermeer alhier gewoont VI jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Mirakelsteeg.003-013
34/1
Gerrit Jansz {bouwmansknecht}
3/
Gerrit Janssen lantknecht van Emden hier een jaer gewoont hebbendelantknecht
1581-09
Gerrit Janssen lantknecht van Emden hier een jaer gewoont hebbende
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.029
6/4
Gerrit Dircksz {bouwman}
0/
Geryt Dircxsz haer bouknecht van Oestgeest over 18 jarenbouknecht
1581-09
Geryt Dircxsz haer bouknecht van Oestgeest over 18 jaren
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.200-202
166/6

0/
Jan Mourijnszn bou of lantknecht van Sassenheim heeft gewoont 4 Jarenbou- of lantknecht
1581-09
Jan Mourijnszn bou of lantknecht van Sassenheim heeft gewoont 4 Jaren
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.002-010
182/03
Marytgen Jansdr {bouwmeid}
0/
Maritgen Jans Dochter boumeytboumeyt
1581-09
Maritgen Jansdochter boumeyt van Soeterwoude alhier gewoont een jaer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8024/98a

/3,2
meester Jheronimus Jansz
beide getuigen stelden zich borg
landwerker (boerenknecht)
1594-01-28
meester Jheronimus Jansz
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.050-051
10/8
Pieter Cornelisz {bouwmansknecht}
0/
Pieter Cornelisz bouknegt van Lis alhier gewoont 3 jaerenbouknegt
1581-09
Pieter Cornelisz bouknegt van Lis alhier gewoont 3 jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.121
72/1
Willem Cornelisz {brouwersknecht, moutmaker}
6/
Willem Cornelisz brouwersknechtboumansknecht
1581-09
Willem Cornelisz van Leyden brouwersknecht