BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 329. Aantal = 64.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.015
246/05
Adriaen Willemsz {bontwerker}
/
Adriaen Willemsz bontwerkerbontwerker
1561-06-06
Adriaen Willemsz bontwerker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.015
258/06
Adriaen Willemsz {bontwerker}
/
Adriaen Willemsz bontwerkerbontwerker
1563-02-03
Dirck Willemsz snijder; Steven Dircksz droogscheerder als man van Ormtgen Willemsdr tesamen erfgenamen van Adriaen Willemsz bontwerker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.008
142/03
Adriaen Willemsz {bontwerker}
/
Adriaen Willemsz bontwerker broersbontwerker
1562-07-09
Adriaen Willemsz bontwerker en Dirck Willemsz snijder broers
Volkstelling-1581 (overledene)Middelstegracht.055
47/6a
Claes Huigenz {bontwerker}
0/
bestorven kint van Claes Huygensz bontwerkerbontwerker
1581-09
Claes Huygensz bontwerker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.018
8/03
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claas Huygensz bontwerkerbontwerker
1567-07-20
Claas Huygensz bontwerker (met Allert Jacobsz schilder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Groenesteeg.033-037.1
348/06
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claas Huygensz bontwerkerbontwerker
1570-05-05
Claas Huygensz bontwerker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Groenesteeg.033-037.1
400/03
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claas Huygensz bontwerkerbontwerker
1570-08-22
Claas Huygensz bontwerker (met Sander Aalbrechtsz drapier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Burgsteeg.009
376/06
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Hugensz bontwerckerbontwercker
1561-12-10
Claes Hugensz bontwercker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.053
358/12
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Hugensz bontwerckerbontwercker
1565-06-08
Claes Hugensz bontwerckers erve
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Burgsteeg.009
871/07
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Hugensz bontwerckerbontwercker
1567-09-03
kinderen van Claes Hugensz bontwercker en wijlen Marytgen Maertijnsdr
Voogdenboek-A (overledene)Middelstegracht.053
194/04
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Hugensz bontwercker zaligerbontwercker
1580-06-08
Claes Hugensz bontwercker en Maritgen Martijnsdr beide zaliger
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.053
46/1
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygen bontwerckerbontwercker
1558-06-08
Claes Huygen bontwercker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.053
35/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygenss bontwerckerbontwerker
1572-01-23
Claes Huygenss bontwercker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.053
8/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygenss bontwerckerbontwercker
1576-02-28
Claes Huygenss bontwercker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Burgsteeg.009
101/2
Claes Huigenz {bontwerker}
/9/0-18
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1558-06-08
Claes Huygensz bontwercker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.053
294/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1561-08-04
Claes Huygensz bontwercker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.053
72/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1578-09-19
Claes Huygensz bontwercker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.053
73/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1578-09-20
Claes Huygensz bontwercker
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Middelstegracht.053
27/2
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwercker fugityvebontwercker
1573
Claes Huygensz bontwercker fugityve opte Middelstegraft
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Middelstegracht.053
2/05
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwercker haer vaderbontwercker
1581-07-05
Cornelis Aerntsz calckbrander, als man ende voocht van Belytgen Claesdr zijn huysvrouwe, erfgename van Claes Huygensz bontwercker haer vader
TiendePenning-1561 (eigenaar)Burgsteeg.009
1609/2
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygenzbontwerker
1561-12
Claes Huygenz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.053
1965/1
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygenz bontwerkerbontwerker
1561-12
Claes Huygenz bontwerker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Middelstegracht.053
7/1
Claes Huigenz {bontwerker}
/6
Claes Huygenzoon, bontwerckerbontwercker
1572-11-28
Claes Huygenzoon, bontwercker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.053
193/10
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huyghensz bontwerckerbontwercker
1562-07-28
Claes Huyghensz bontwercker
Vetus-1585 (overledene)JanVossensteeg.058-060
187/1b
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/6
d' erffgenamen van Maritgen wedue wijlen Pieter Henricxss bontwerckerbontwercker
1585
d' erffgenamen van Maritgen wedue wijlen Pieter Henricxss bontwerckers huys, verhuyrt, es getaxeert op 6 gulden
Omslag-1573 (vermelding)Middelstegracht.053
78/2
Claes Huigenz {bontwerker}
/0-15
de huysvrouwe van Claes Huygensz, bondwerckerbondwercker
1573-12-19
de huysvrouwe van Claes Huygensz, bondwercker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.008
142/04
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijder broersbontwerker, snijder
1562-07-09
Adriaen Willemsz bontwerker en Dirck Willemsz snijder broers
Waarboek-67 F-1576 (ouder)Koppenhinksteeg.002
66/15
Hendrick Pietersz {bontwerker}
/
Hendrick Pietersz bontwerkerbontwerker
1576-07-21
de nagelaten weeskinderen [Claes (3) en Aafgen (10)] van Dirck Anthonisz en Maritgen, dochter van Hendrick Pietersz, bontwerker
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Nieuwstraat.013
95/05
Jacob Jacobsz Goetcoop {drapier}
/
Jacob Jacobsz Goedkoopbontwerker
1568-04-27
Maritgen Pietersdr weduwe van Pieter Jacobsz Goedkoop bontwerker met Jacob Jacobsz Goedkoop als haar voogd in deze zaak
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.017
391/06
Jacob Willemsz {bontwerker}
/
Jacob Willemsz bontwerkerbontwerker
1558-12-30
Jacob Willemsz bontwerker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
900/1
Jacob Willemsz {bontwerker}
/12-0-0
Jacob Willemsz bontwerkerbontwerker
1561-12
Jacob Willemsz bontwerker
Omslag-1573 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
68/1
Jacob Willemsz {bontwerker}
/0-10
Jacob Willemsz, bontwerckerbontwercker
1573-12-19
Jacob Willemsz, bontwercker
Omslag-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
37/1
Jacob Willemsz {bontwerker}
/
Jacob Willemsz, bontwerckerbontwercker
1574-06-18
Jacob Willemsz, bontwercker
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
757/05
Jacob Willemsz {bontwerker}
/
Jacop Willemsz bontwerckerbontwercker
1553-02-25
Willem en Jacop kinderen van Jacop Willemsz bontwercker en wylen Magdalena Jacopsdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
9/1
Jacob Willemsz {bontwerker}
/12/0-24
Jacop Willemsz bontwerckerbontwercker
1558-06-08
Jacop Willemsz bontwercker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.085-087
14/1

/3-4-0
Jan Pietersz bontwerckerbontwercker
1601
Jan Pietersz bontwercker
Huwelijksevw-B1 (belending)
164/13

/
Joris Willeboirtsz bontwerkerbontwerker
1543-07-12
Joris Willeboirtsz bontwerker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Steenschuur.022.09
61/10
Joris Willeboortsz {bontwerker}
/
Joris Willeboortsz bontwerckerbontwercker
1581-08-02
Joris Willeboortsz bontwercker
TiendePenning-1557 (overledene)Nieuwsteeg.012
73/2a
Joris Willeboortsz {bontwerker}
/8/0-16
Jorys die bontwerckers weduwebontwercker
1558-06-08
Jorys die bontwerckers weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Langebrug.063.1
302/06
Joris Willeboortsz {bontwerker}
/
Jorys Willeboirtsz bontwerckers weduwebontwercker
1554-01-12
Gheertruyt Ghijsbrechtsdr Jorys Willeboirtsz bontwerckers weduwe mit hair poirte ende gange daironder gaende
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
157/03

/
Margriete Claasdr bontwerkerbontwerker
1569-02-04
Margriete Claasdr weduwe van Huych Pietersz bontwerker met haar broer Claas Claasz scheepmaker als haar voogd in deze zaak
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.171
32/1

/0-6
Pieter Cornelisz bondtwerckerbondtwercker
1573-12-19
Pieter Cornelisz bondtwercker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.083
16/1

/6-10-0
Pieter Daems bontwerckerbontwercker
1601
Pieter Daems bontwercker
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Rapenburg.069
8081/105a
Pieter Dammasz {bontwerker}
/3,2
Pieter Damespeltier (bontwerker)
1594-06-27
Pieter Dames
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.083
16/2
Pieter Dammasz {bontwerker}
6/8-3-0/9-0-0
Pieter Dammaszoon bontwerckersbontwercker
1606-08
Pieter Dammaszoon, bontwerckers eygen huis ende in huir gebruyckt wert bij Abraham van Voort, op zijn aengeven
Poorterboeken-E-1588 (borg)Rapenburg.069
8325/133b
Pieter Dammasz {bontwerker}
/3,2
Pieter Dammiszpeltier (bontwerker)
1596-11-15
Pieter Dammisz
Poorterboeken-E-1588 (borg)Rapenburg.069
8441/146b
Pieter Dammasz {bontwerker}
/3,2
Pieter Dammiszpeltier (bontwerker)
1598-09-15
Pieter Dammisz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.085-087
14/1
Pieter Dammasz {bontwerker}
3/4-0-0/4-10-0
Pieter Dammisz peltierspeltiers
1606-08
Pieter Dammisz peltiers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op 't wijfs aengeven
Waarboek-67 A-1560 (borg)Kaiserstraat.032-038
317/04
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Hendricksz bontwerkerbontwerker
1561-09-02
Gerrit Huybrechtsz voller (met Pieter Hendricksz bontwerker als borg)
Waarboek-67 G-1578 (overledene)JanVossensteeg.058-060
126/15
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Henricxsz bontwerckers weduebontwercker
1579-01-05
Martgen Pieter Henricxsz bontwerckers wedue
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Nieuwsteeg.018.2b
329/07
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Henricxz bontwerckerbontwercker
1579-07-14
Geryt Arentsz, verwersknecht, als jegens de curateur van den boedel van Alijt Huygendr gecoft hebbende ’t huys van Pieter Henricxz, bontwercker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.2b
70/1
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/11/0-22
Pieter Heyndricxz bontwerckerbontwercker
1558-06-08
Pieter Heyndricxz bontwercker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Steenschuur.022.09
61/09
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Heyndricxz bontwerckerbontwercker
1581-08-02
Pieter Heyndricxz bontwercker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.2b
959/1
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/12-0-0
Pieter Heyndricxz bontwerkerbontwerker
1561-12
Pieter Heyndricxz bontwerker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)JanVossensteeg.058-060
30/11
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Heyndrixzbontwercker
1581-07-30
Pieter Heyndricxz bontwercker man van Marytgen
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Breestraat.102
368/03
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Heynrickz bontwerckerbontwerker
1558-01-19
Pieter Heynrickz bontwercker
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Nieuwsteeg.018.2b
313/08
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Heynricxzbontwercker
1579-07-03
Pieter Heynricxz bontwercker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwstraat.013
1616/1
Pieter Jacobsz Goetcoop
/7-0-0
Pieter Jacobsz bontwerckerbontwercker
1561-12
Pieter Jacobsz bontwercker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwstraat.013
306/05
Pieter Jacobsz Goetcoop
/
Pieter Jacobsz Goetcoop bontwerckerbontwercker
1563-03-22
Pieter Jacobsz Goetcoop bontwercker
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.055
35/35
Jan Claesz {bontwerker}
/2
ten zelven huyse Jan Claes Huygensz bontwerckerszoonbontwerckerszoon
1581-12
ten zelven huyse Jan Claes Huygensz bontwerckerszoon
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Zonneveldstraat.000.06
287/09
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
wedue van Pieter Henricxz bontwerckerbontwercker
1579-06-05
wedue van Pieter Henricxz bontwercker
Volkstelling-1581 (overledene)JanVossensteeg.058-060
63/1a
Pieter Hendricksz {bontwerker}
0/
weduwe van Pieter bontwerkerbontwerker
1581-09
Marijtgen Jacobsdr weduwe van Pieter bontwerker spinster
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Nieuwsteeg.018.2b
375/04
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
weduwe van Pieter Hendricksz bontwerkerbontwerker
1565-07-16
Maritgen Jacobsdr weduwe van Pieter Hendricksz bontwerker met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Nieuwstraat.013
95/04
Pieter Jacobsz Goetcoop
/
weduwe van Pieter Jacobsz Goedkoop bontwerkerbontwerker
1568-04-27
Maritgen Pietersdr weduwe van Pieter Jacobsz Goedkoop bontwerker met Jacob Jacobsz Goedkoop als haar voogd in deze zaak