BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 329. Aantal = 89.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.015
246/05
Adriaen Willemsz {bontwerker}
/
Adriaen Willemsz bontwerkerbontwerker
1561-06-06
Adriaen Willemsz bontwerker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.015
258/06
Adriaen Willemsz {bontwerker}
/
Adriaen Willemsz bontwerkerbontwerker
1563-02-03
Dirck Willemsz snijder; Steven Dircksz droogscheerder als man van Ormtgen Willemsdr tesamen erfgenamen van Adriaen Willemsz bontwerker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.008
142/03
Adriaen Willemsz {bontwerker}
/
Adriaen Willemsz bontwerker broersbontwerker
1562-07-09
Adriaen Willemsz bontwerker en Dirck Willemsz snijder broers
Volkstelling-1581 (overledene)Middelstegracht.055
47/6a
Claes Huigenz {bontwerker}
0/
bestorven kint van Claes Huygensz bontwerkerbontwerker
1581-09
Claes Huygensz bontwerker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.018
8/03
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claas Huygensz bontwerkerbontwerker
1567-07-20
Claas Huygensz bontwerker (met Allert Jacobsz schilder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Groenesteeg.033-037.1
348/06
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claas Huygensz bontwerkerbontwerker
1570-05-05
Claas Huygensz bontwerker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Groenesteeg.033-037.1
400/03
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claas Huygensz bontwerkerbontwerker
1570-08-22
Claas Huygensz bontwerker (met Sander Aalbrechtsz drapier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Burgsteeg.009
376/06
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Hugensz bontwerckerbontwercker
1561-12-10
Claes Hugensz bontwercker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.053
358/12
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Hugensz bontwerckerbontwercker
1565-06-08
Claes Hugensz bontwerckers erve
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Burgsteeg.009
871/07
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Hugensz bontwerckerbontwercker
1567-09-03
kinderen van Claes Hugensz bontwercker en wijlen Marytgen Maertijnsdr
Voogdenboek-A (overledene)Middelstegracht.053
194/04
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Hugensz bontwercker zaligerbontwercker
1580-06-08
Claes Hugensz bontwercker en Maritgen Martijnsdr beide zaliger
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.053
46/1
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygen bontwerckerbontwercker
1558-06-08
Claes Huygen bontwercker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.053
35/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygenss bontwerckerbontwerker
1572-01-23
Claes Huygenss bontwercker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.053
8/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygenss bontwerckerbontwercker
1576-02-28
Claes Huygenss bontwercker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Burgsteeg.009
101/2
Claes Huigenz {bontwerker}
/9/0-18
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1558-06-08
Claes Huygensz bontwercker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.053
294/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1561-08-04
Claes Huygensz bontwercker
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)OudeRijn.022
890/06
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1569-06-16
kind van wijlen Heyman Jansz van Dam en Margriete Aelbrechtsdr nu gehuwd met Claes Huygensz bontwercker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.053
72/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1578-09-19
Claes Huygensz bontwercker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.053
73/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1578-09-20
Claes Huygensz bontwercker
Glippers-1573 (eigenaar)Middelstegracht.053
27/2
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwercker fugityvebontwercker
1573
Claes Huygensz bontwercker fugityve opte Middelstegraft
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Middelstegracht.053
2/05
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwercker haer vaderbontwercker
1581-07-05
Cornelis Aerntsz calckbrander, als man ende voocht van Belytgen Claesdr zijn huysvrouwe, erfgename van Claes Huygensz bontwercker haer vader
TiendePenning-1561 (eigenaar)Burgsteeg.009
1609/2
Claes Huigenz {bontwerker}
/11-0-0
Claes Huygenzbontwerker
1561-12
Claes Huygenz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.053
1965/1
Claes Huigenz {bontwerker}
/10-0-0
Claes Huygenz bontwerkerbontwerker
1561-12
Claes Huygenz bontwerker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Middelstegracht.053
7/1
Claes Huigenz {bontwerker}
/6
Claes Huygenzoon, bontwerckerbontwercker
1572-11-28
Claes Huygenzoon, bontwercker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.053
193/10
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huyghensz bontwerckerbontwercker
1562-07-28
Claes Huyghensz bontwercker
Vetus-1585 (overledene)JanVossensteeg.058-060
187/1b
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/6
d' erffgenamen van Maritgen wedue wijlen Pieter Henricxss bontwerckerbontwercker
1585
d' erffgenamen van Maritgen wedue wijlen Pieter Henricxss bontwerckers huys, verhuyrt, es getaxeert op 6 gulden
Omslag-1573 (vermelding)Middelstegracht.053
78/2
Claes Huigenz {bontwerker}
/0-15
de huysvrouwe van Claes Huygensz, bondwerckerbondwercker
1573-12-19
de huysvrouwe van Claes Huygensz, bondwercker
Omslag-1574 (overledene)Middelstegracht.053
53/1a
Claes Huigenz {bontwerker}
/7/0
De weduwe van Claes Huygenz, bontwercker [doorgehaald]
[doorgehaald]
bontwercker
1574-06-18
De weduwe van Claes Huygenz, bontwercker [doorgehaald]
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.008
142/04
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijder broersbontwerker, snijder
1562-07-09
Adriaen Willemsz bontwerker en Dirck Willemsz snijder broers
Waarboek-67 M-1584 (overledene)JanVossensteeg.058-060
214/18
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
erfgenamen van Pieter Hendricxz bontwerckerbontwercker
1585-01-07
erfgenamen van Pieter Hendricxz bontwercker ende Maria Jacobsdr
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Koppenhinksteeg.002
66/15
Hendrick Pietersz {bontwerker}
/
Hendrick Pietersz bontwerkerbontwerker
1576-07-21
de nagelaten weeskinderen [Claes (3) en Aafgen (10)] van Dirck Anthonisz en Maritgen, dochter van Hendrick Pietersz, bontwerker
Verponding-1644 (eigenaar)Breestraat.085-087
13/1

/25-0
Jacob Burich peltierpeltier
1644
Jacob Burich peltier
Verponding-1644 (eigenaar)Breestraat.085-087
14/1

/15-0
Jacob Burich peltierpeltier
1644
Jacob Burich peltier
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Nieuwstraat.013
95/05
Jacob Jacobsz Goetcoop {drapier}
/
Jacob Jacobsz Goedkoopbontwerker
1568-04-27
Maritgen Pietersdr weduwe van Pieter Jacobsz Goedkoop bontwerker met Jacob Jacobsz Goedkoop als haar voogd in deze zaak
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.017
392/06
Jacob Willemsz {bontwerker}
/
Jacob Willemsz bontwerkerbontwerker
1558-12-30
Jacob Willemsz bontwerker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
900/1
Jacob Willemsz {bontwerker}
/12-0-0
Jacob Willemsz bontwerkerbontwerker
1561-12
Jacob Willemsz bontwerker
Omslag-1573 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
68/1
Jacob Willemsz {bontwerker}
/0-10
Jacob Willemsz, bontwerckerbontwercker
1573-12-19
Jacob Willemsz, bontwercker
Omslag-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
37/1
Jacob Willemsz {bontwerker}
/
Jacob Willemsz, bontwerckerbontwercker
1574-06-18
Jacob Willemsz, bontwercker
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
757/05
Jacob Willemsz {bontwerker}
/
Jacop Willemsz bontwerckerbontwercker
1553-02-25
Willem en Jacop kinderen van Jacop Willemsz bontwercker en wylen Magdalena Jacopsdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.018-020
9/1
Jacob Willemsz {bontwerker}
/12/0-24
Jacop Willemsz bontwerckerbontwercker
1558-06-08
Jacop Willemsz bontwercker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.014
241/08
Jacob Willemsz {bontwerker}
/
Jacop Willemsz oick bontwerckerbontwercker
1551-07-03
Jacop Willemsz oick bontwercker
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5982/20Vb

/
Jan Pieterszbontwerker
1542-07-20
Jan Pietersz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.085-087
14/1
Jan Pietersz {bontwerker}
/3-4-0
Jan Pietersz bontwerckerbontwercker
1601
Jan Pietersz bontwercker
Huwelijksevw-B2 (getuige)Nieuwsteeg.021-023
117/10
Jan Pietersz {bontwerker}
/
Jan Pietersz bontwercker hair vaderbontwercker
1564-08-17
Jan Pietersz bontwercker hair vader
TiendePenning-1561 (huurder)Kloksteeg.023-029
1028/1
Jan Pietersz {bontwerker}
/0-0-0
Jan Pietersz bontwerker bewaarder
de bewoner is bewaarder
bontwerker
1561-12
Jan Pietersz bontwerker bewaarder
Huwelijksevw-B1 (belending)
164/13
Joris Willeboortsz {bontwerker}
/
Joris Willeboirtsz bontwerkerbontwerker
1543-07-12
Joris Willeboirtsz bontwerker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Steenschuur.022.09
61/10
Joris Willeboortsz {bontwerker}
/
Joris Willeboortsz bontwerckerbontwercker
1528-10-13
Joris Willeboortsz bontwercker
TiendePenning-1557 (overledene)Nieuwsteeg.012
73/2a
Joris Willeboortsz {bontwerker}
/8/0-16
Jorys die bontwerckers weduwebontwercker
1558-06-08
Jorys die bontwerckers weduwe
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Langebrug.071-077
241/07
Joris Willeboortsz {bontwerker}
/
Jorys Willeboertsz bontwerckerbontwercker
1551-07-03
Jorys Willeboertsz bontwercker
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Langebrug.063.1
303/06
Joris Willeboortsz {bontwerker}
/
Jorys Willeboirtsz bontwerckers weduwebontwercker
1554-01-12
Gheertruyt Ghijsbrechtsdr Jorys Willeboirtsz bontwerckers weduwe mit hair poirte ende gange daironder gaende
Verponding-1644 (eigenaar)Breestraat.097
6/1

/6-0
Matthys Joppen peltierpeltier
1644
Matthys Joppen peltier
Verponding-1644 (eigenaar)Breestraat.097
7/1

/15-0
Matthys Joppen peltierpeltier
1644
Matthys Joppen peltier
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.171
32/1

/0-6
Pieter Cornelisz bondtwerckerbondtwercker
1573-12-19
Pieter Cornelisz bondtwercker
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.171
23/1

/3/5
Pieter Cornelisz bontwerckerbontwercker
1574-06-18
Pieter Cornelisz, bontwercker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.083
16/1
Pieter Dammasz {bontwerker}
/6-10-0
Pieter Daems bontwerckerbontwercker
1601
Pieter Daems bontwercker
GedwongenLening-1599 (bewoner)Breestraat.083
12/1
Pieter Dammasz {bontwerker}
/25/50
Pieter Daems bontwerkerbontwerker
1599
Pieter Daems bontwerker
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Breestraat.085-087
8081/105a
Pieter Dammasz {bontwerker}
/3,2
Pieter Damespeltier (bontwerker)
1594-06-27
Pieter Dames
Verponding-1632 (eigenaar)Breestraat.085-087
14/1
Pieter Dammasz {bontwerker}
/5-0
Pieter Dammasz bontwerckerbontwercker
1632
Pieter Dammasz bontwercker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.083
16/2
Pieter Dammasz {bontwerker}
6/8-3-0/9-0-0
Pieter Dammaszoon bontwerckersbontwercker
1606-08
Pieter Dammaszoon, bontwerckers eygen huis ende in huir gebruyckt wert bij Abraham van Voort, op zijn aengeven
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.085-087
8325/133b
Pieter Dammasz {bontwerker}
/3,2
Pieter Dammiszpeltier (bontwerker)
1596-11-15
Pieter Dammisz
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.085-087
8441/146b
Pieter Dammasz {bontwerker}
/3,2
Pieter Dammiszpeltier (bontwerker)
1598-09-15
Pieter Dammisz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.085-087
14/1
Pieter Dammasz {bontwerker}
3/4-0-0/4-10-0
Pieter Dammisz peltierspeltiers
1606-08
Pieter Dammisz peltiers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op 't wijfs aengeven
TiendePenning-1543 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.2b
46/1
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/10
Pieter Heijnricxz bontwerckerbontwercker
1544
Pieter Heijnricxz. bontwercker een huijs, siaers
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Middelweg.019.4
68/06
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Hendricksz bontwerkerbontwerker
1560-09-09
Adriaen Danielsz koopman (voor hem zelf) en Vranck Willemsz en Jan Willemsz broers en Pieter Hendricksz bontwerker als voogden van de onmondige weeskinderen van Daniel Willemsz schrijnwerker en Anna Hendricksdr
Waarboek-67 A-1560 (borg)Kaiserstraat.057.5
317/04
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Hendricksz bontwerkerbontwerker
1561-09-02
Gerrit Huybrechtsz voller (met Pieter Hendricksz bontwerker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Middelweg.019.4
14/04
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Hendricksz bontwerkerbontwerker
1562-01-26
Dirck Thonisz warmoesman (met Pieter Hendricksz bontwerker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)JanVossensteeg.058-060
328/14
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Henricxsz bontwerckers weduebontwercker
1577-09-09
Marytgen Pieter Henricxsz bontwerckers weduen huys ende erve
Waarboek-67 G-1578 (overledene)JanVossensteeg.058-060
126/15
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Henricxsz bontwerckers weduebontwercker
1579-01-05
Martgen Pieter Henricxsz bontwerckers wedue
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Nieuwsteeg.018.2b
329/07
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Henricxz bontwerckerbontwercker
1579-07-14
Geryt Arentsz, verwersknecht, als jegens de curateur van den boedel van Alijt Huygendr gecoft hebbende ’t huys van Pieter Henricxz, bontwercker
Waarboek-67 L-1584 (overledene)JanVossensteeg.058-060
167/08
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Heyndericxz bontwerckers weduwebontwercker
1584-06-25
Marytgen Pieters Heyndericxz bontwerckers weduwe
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.019.4
110/2
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/4/0-0
Pieter Heyndricksz bontwerckerbontwercker
1558-06-08
Pieter Heyndricksz bontwercker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Steenschuur.022.09
61/09
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Heyndricxz bontwerckerbontwercker
1528-10-13
Pieter Heyndricxz bontwercker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.2b
70/1
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/11/0-22
Pieter Heyndricxz bontwerckerbontwercker
1558-06-08
Pieter Heyndricxz bontwercker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.2b
959/1
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/12-0-0
Pieter Heyndricxz bontwerkerbontwerker
1561-12
Pieter Heyndricxz bontwerker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)JanVossensteeg.058-060
30/11
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Heyndrixzbontwercker
1581-07-30
Pieter Heyndricxz bontwercker man van Marytgen
Inbrengboek-1540-1559 (voogd)Breestraat.102
369/03
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Heynrickz bontwerckerbontwerker
1558-01-19
Pieter Heynrickz bontwercker
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Nieuwsteeg.018.2b
313/08
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Heynricxz bontwerckerbontwercker
1579-07-03
Pieter Heynricxz bontwercker
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.022.09
36/04
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
Pieter Heynricxz bontwercker zijn vaderbontwercker
1555-11-06
Pieter Heynricxz bontwercker zijn vader
TiendePenning-1561 (eigenaar)Raamsteeg.000.14
1075/2
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/5-10-0
Pieter Heynricxz bontwerkerbontwerker
1561-12
Pieter Heynricxz bontwerker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwstraat.013
1616/1
Pieter Jacobsz Goetcoop {de jonge}
/7-0-0
Pieter Jacobsz bontwerckerbontwercker
1561-12
Pieter Jacobsz bontwercker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwstraat.013
306/05
Pieter Jacobsz Goetcoop {de jonge}
/
Pieter Jacobsz Goetcoop bontwerckerbontwercker
1563-03-22
Pieter Jacobsz Goetcoop bontwercker
Omslag-1583 (bewoner)Donkersteeg.011
57/1
Salomon Noblet
/4
Salomon bontwerckerbontwercker
1583-07-14
Salomon, bontwercker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Donkersteeg.011
6687/83a
Salomon Noblet
/3,15
Salomon Noblet
Antwerpen (B.)
peltier (bontwerker)
1582-12-03
Salomon Noblet
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.055
35/1
Jan Claesz {bontwerker}
/2
ten zelven huyse Jan Claes Huygensz bontwerckerszoonbontwerckerszoon
1581-12
ten zelven huyse Jan Claes Huygensz bontwerckerszoon
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Zonneveldstraat.000.06
287/09
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
wedue van Pieter Henricxz bontwerckerbontwercker
1579-06-05
wedue van Pieter Henricxz bontwercker
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hooglandsekerkgracht.047
157/04
Huig Pietersz {bontwerker}
/
weduwe van Huych Pietersz bontwerkerbontwerker
1569-02-04
Margriete Claasdr weduwe van Huych Pietersz bontwerker met haar broer Claas Claasz scheepmaker als haar voogd in deze zaak
Volkstelling-1581 (overledene)JanVossensteeg.058-060
63/1a
Pieter Hendricksz {bontwerker}
0/
weduwe van Pieter bontwerkerbontwerker
1581-09
Marijtgen Jacobsdr weduwe van Pieter bontwerker spinster
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Nieuwsteeg.018.2b
375/04
Pieter Hendricksz {bontwerker}
/
weduwe van Pieter Hendricksz bontwerkerbontwerker
1565-07-16
Maritgen Jacobsdr weduwe van Pieter Hendricksz bontwerker met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Nieuwstraat.013
95/04
Pieter Jacobsz Goetcoop {de jonge}
/
weduwe van Pieter Jacobsz Goedkoop bontwerkerbontwerker
1568-04-27
Maritgen Pietersdr weduwe van Pieter Jacobsz Goedkoop bontwerker met Jacob Jacobsz Goedkoop als haar voogd in deze zaak