BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 335. Aantal = 5.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Steenschuur.007-009
233/20

/
curateur van Symon Jan Reyersz boedelcurateur
1583-05-28
curateur van Symon Jan Reyersz boedel
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.022-026
31/05
Pieter Aelbrechtsz Roos {waard}
/
de nagelaten boedel van Pieter Aalbrechtsz Rooscurator
1572-01-05
Simon Dirck Hobbenz curator door de stad aangesteld in plaats van Pieter Adriaansz Storm over de nagelaten boedel van Pieter Aalbrechtsz Roos verklaart dat genoemde Storm op 25 april 1570 heeft verkocht
Waarboek-67 K-1582 (curator)Rapenburg.016.1
317/03
Jacob Aertsz Spruyt
/
Mr Jacop Aertsz Spruyt curateurcurateur
1583-07-15
Mr Jacop Aertsz Spruyt curateur
Waarboek-67 F-1576 (curator)Breestraat.137
79/03
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem Claesz van Oudevliet curator
1576-07-13
Willem Claesz van Oudevliet, curator over de boedel van Pieter Bouwensz van Dorp; Cornelis Gerritsz Bol, schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr; Gerrit Adriaensz, linnenwever als man van Ormtgen Bouwensdr; Jan Adriaensz Moyt, metselaar en Adriaen Dircksz, scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz, koopman en genoemde Jan Moyt en Govert Hendricksz als voogden van voorgenoemde Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz en Jan Moyt als man van Maritgen Cornelisdr en Boudewijn Cornelisz, timmerman, beide kinderen van Aefgen Bouwensdr en Cornelis Jacobsz; allen erfgenamen van Pieter Bouwensz van Dorp
Waarboek-67 K-1582 (curator)Rapenburg.029-031
289/05
Willem Claesz van Oudevliet
/
Willem van Oudevlietcurator
1583-06-29
Willem van Oudevliet