BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 36. Aantal = 82.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Glippers-1574-4563 (huurder)NieuweRijn.032-033
7/1
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/21-0-0
Adriaen Cornelissen schout van Voorschotenschout
1574
Adriaen Cornelissen schout van Voorschoten
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6435/70Vb
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Corneliszschout van Voorschoten
1575-01-22
Adriaen Cornelisz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6579/77b
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Cornelisz de Zwarteschout
1578-04-19
Adriaen Cornelisz de Zwarte
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.032-033
255/07
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Cornelisz schoudt van Wassenaerschoudt van Wassenaer
1577-05-25
Adriaen Cornelisz schoudt van Wassenaer
Waarboek-67 F-1576 (koper)Nieuwstraat.013
123/05
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Cornelisz schoutschout
1576-11-01
Adriaen Cornelisz schout van Wassenaar en Voorschoten
Waarboek-67 H-1580 (gemachtigde)Middelweg.019.1e
118/03

/
Adriaen Cornelisz schout tot Voorschoetenschout
1580-06-07
Adriaen Cornelisz schout tot Voorschoeten als speciale gemachticht van Aechte Symonsdr weduwe van Jan Cops ende Neeltgen Dircxdr weduwe van Claes Cops, beyde uuyt Texel
Waarboek-67 F-1576 (koper)Nieuwstraat.013
596/05
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Cornelisz schout van Wassenaar en Voorschotenschout
1576-11-01
Adriaen Cornelisz schout van Wassenaar en Voorschoten
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)NieuweRijn.032-033
28/03
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Cornelisz van der Houff schoudt vanden Hogenveen, woonende tot Voorschtenschoudt vanden Hogenveen
1580-02-27
Adriaen Cornelisz van der Houff schoudt vanden Hogenveen, woonende tot Voorschten
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)LangeMare.047
73/03
Adriaen Florisz {schout}
/
Adriaen Florisz schout van Kalslagenschout van Kalslagen
1581-10-14
Adriaen Florisz schout van Kalslagen
Waarboek-67 M-1584 (voogd)Uiterstegracht.111-115
193/05
Adriaen Florisz {schout}
/
Adriaen Florysz Schout van CalslagenSchout
1585-04-28
Adriaen Florysz Schout van Calslagen
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooglandsekerkgracht.046-048
657/07
Aelwijn Claesz van Harmelen {schout}
/
Aelwijn Claesz schout tot Leyderdorpschout
1547-02-05
Aelwijn Claesz schout tot Leyderdorp
Crim-Vonnisboek-03 (aanvrager)Botermarkt.017
57/04
Balten Jansz van Bancken
/
Balthen Janszn van Banchem schout van Katwijkschout van Katwijk
1593-02-18
Balthen Janszn van Banchem schout van Katwijk
Grote-Bewijzen-B (gemachtigde)Middelweg.007
664/07
Claes Dircksz Ket {schout}
/
Claes Dircsz Ket schout tot Coudekerk
1546-09-23
Jan Wittensz van Delft en Claes Dircsz Ket schout tot Coudekerk als gemachtigt van Hadewey Dircksdr Steven Willemsz wede oude moeder.
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkgracht.011-013
176/08
Claes Jansz van Berendrecht
/
Claes van Berendrecht schoudt deser stedeschoudt deser stede
1549-01-12
Claes van Berendrecht schoudt deser stede
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Pieterskerkgracht.011-013
207/05
Claes Jansz van Berendrecht
/
Claes van Berendrecht schoudt deser stedeschoudt deser stede
1550-03-21
Claes van Berendrecht schoudt deser stede
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.031
142/04
Claes Jansz van Berendrecht
/
Claes van Berendrecht schout van Leyden neef van de verkoperschout van Leyden
1547-01-05
Claes van Berendrecht schout van Leyden neef van de verkoper
Glippers-1574 (huurder)Langebrug.103-107
36/1
Cornelis Aelwijnsz van Poelgeest
/24-0-0
Cornelis Aelwijnszoon van Poelgeest schout van Leyderdorpschout van Leyderdorp
1574
Cornelis Aelwijnszoon van Poelgeest schout van Leyderdorp
Glippers-1574 (huurder)NieuweRijn.020-021
15/1
Cornelis Aelwijnsz van Poelgeest
/27-0-0
Cornelis Alewijnsz van Poelgeest schout van Leyderdorpschout van Leyderdorp
1574
Cornelis Alewijnsz van Poelgeest schout van Leyderdorp
Waarboek-67 F-1576 (schout)Hogewoerd.058-060
264/00a

/
Cornelis Barentsz schoudt tot Jaepswoudeschoudt
1577-06-08
Cornelis Barentsz schoudt tot Jaepswoude
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.081-083
71/2
Cornelis Cornelisz Blancke Schoudt
0/
Cornelis Cornelis Blancke Schoudt zijn kint
1581-09
Cornelis Cornelis Blancke Schoudt zijn kint
Waarboek-67 F-1576 (schout)Hogewoerd.058-060
264/00d

/
Cornelis Cornelisz schoudt tot Leyderdorpschoudt
1577-06-08
Cornelis Cornelisz schoudt tot Leyderdorp
Volkstelling-1581 (vermelding)Steenschuur.006
114/8a
Cornelis Michielsz van Rossum {schout}
0/
Cornelis Michielsz schout tot Alphen zijn zoonschout
1581-09
Michiel Cornelisz Cornelis Michielsz schout tot Alphen zijn zoon
Grote-Bewijzen-B (schout)BuitenLeiden.000
1012/01
Cornelis Aelwijnsz van Poelgeest
/
Cornelis van Pelgheest Aelwijnszoon schout inden ambachte van Leyderdorpschout inden ambachte van Leyderdorp
1574-06-20
Cornelis van Pelgheest Aelwijnszoon schout inden ambachte van Leyderdorp
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.001
98/03
Cornelis Willemsz {schout-Sassenheim}
/
Cornelis Willemsz schoudt tot Sassenschoudt tot Sassen
1562-04-24
Cornelis Willemsz schoudt tot Sassen; Jeroen Willemsz schoudt tot Hillegom en Dirck Pietersz woenende tot Alckmaer als erfgenaemen van wijlen Jan Claes Woutersz za.ge. vervangende alle dander erfgenaemen
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.023.12
96/03
Cornelis Willemsz {schout-Sassenheim}
/
Cornelis Willemsz schout van Sassenheimschout
1562-10-30
Cornelis Willemsz schout te Sassenheim; Jeroen Willemsz schout te Hillegom en Dirck Pietersz wonende te Alkmaar
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.002
97/03
Cornelis Willemsz {schout-Sassenheim}
/
Cornelis Willemsz scout tot Sassemscout tot Sassem
1562-04-24
Cornelis Willemsz scout tot Sassem; Jeroen Willemsz scout tot Hillegom en Dirck Pietersz wonende tot Alcmaer als erffgenaemen van wijlen Jan Claes Woutersz zaligen gedachte vervangende alle dander erfgenaemen
Grote-Bewijzen-B (schout)Stadsvrijdom.006
884/01

/
Cornelis Willemszoon scoudt inden amachte van Oestgeestschout
1569-02-11
Cornelis Willemszoon scoudt inden amachte van Oestgeest
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwsteeg.008
527/07
Jan Claesz van Berendrecht
/
de wedue van Jan van Berendrecht in zijn leven schoutschout
1578-04-18
de wedue van Jan van Berendrecht in zijn leven schout deser stede met een poorte ende gange onder de huysinge gaende
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Langebrug.093
86/08
Jan Claesz van Berendrecht
/
de weduwe van Johan van Berendrecht in zijn leven Schoutschout
1583-01-03
de weduwe van Johan van Berendrecht in zijn leven Schout
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Langebrug.095-099
87/08
Jan Claesz van Berendrecht
/
de weduwe van Johan van Berendrecht in zijn leven Schoutschout
1583-01-13
de weduwe van Johan van Berendrecht in zijn leven Schout der voors. stede
Ondertrouw-NH-B (echtgenoot)Steenschuur.022.08
93/08g
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/
Dirc Rutgerts schout
ondertrouw
schout
1589-06-24
Dirc Rutgerts schout
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.086
59/1
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/12
Dirc Rutgertsz schout tot Ougstgeestschout tot Ougstgeest
1583-07-14
Dirc Rutgertsz, schout tot Ougstgeest
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.135.1
170/07
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/
Dirck Rutgaedts Troorst schoudt van Outgeest ende Zassenhemschoudt van Outgeest ende Zassenhem
1583-04-12
Dirck van Kessel rentemeester van de abdie van Reynsburch ende Dirck Rutgaedts Troorst schoudt van Outgeest ende Zassenhem
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.086
64/1
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/12
Dirck Rutgersz schout tot Ougstgeestschout
1581-12
Dirck Rutgersz schout tot Ougstgeest
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.086
106/1
Dirck Rutgersz Troost {schout}
4/
Dirck Rutgertsz schout tot Oestgeestschout
1581-09
Dirck Rutgertsz schout tot Oestgeest
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Hooigracht.086
458/05
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/
Dirck Troost Rutgertszschout
1581-06-05
Dirck Troost Rutgertsz schout in den Ambacht van Oegstgeest, als man en voogd van Martina Pouwelsdr
Voogdenboek-A (voogd)Vliet.005-007
18/01
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foij van Brouchovenschout
1575-07-08
Foij van Brouchoven schout van Leiden en baljuw van Rijnland en Cornelis van Noorde Pietersz. ghoutsmit wonende te Rotterdam oom en neef respectievelijk en voogden
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.031
201/1
Foy Jansz van Brouchoven
/50
Foy van Brouchoven schoutschout
1576
Foy van Brouchoven schout
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.019
293/04
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven schoutschout
1577-07-17
François Messazia tafelhouder (met Foy van Brouchoven schout als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.011
289/08
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven schout deser stedeschout deser stede
1577-07-01
Foy van Brouchoven schout deser stede
Grafboek-PAN (zaakkoper)GeenPerceel.000
11603/1

/
Gerijt Willemsz. scout van Koudekerck
merk
scout van Koudekerck
1550-
Hier leijt in Gerijt Willemsz. scout van Koudekerck ende zijn wijff, sonder eijgendom. Nu Pieter Claes Pouwelsz. Meester Willem Michielsz. van Leeuwen. Cors Mijchgijelsz., anno ‘52. Dit graf overgeset op Beatris Corssedr. ende Cathrijn Jansdr. als wesende van de naeste vrunden, opten 18e januarij 1587, geteijckent [merk].
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Breestraat.075-077
251/03

/
Gerrit Bouwensz schout te Boskoopschout te Boskoop
1573-09-28
Gerrit Bouwensz schout te Boskoop en Adriaan Claasz bode aldaar als voogden van Bouwen Jansz ongehuwde zoon van Jan Bouwensz van Boskoop en Fijtgen Hendricksdr van Nieuwkoop
Waarboek-67 K-1582 (schout)Botermarkt.016
450/03

/
Geryt Claesz Schout van Voerschotenschout van Voerschoten
1583-11-26
Geryt Claesz Schout van Voerschoten
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7994/93Vb
Gijsbrecht Lodewijcksz Trijssen
/3,2
Ghijsbrecht Trijssenssubstituut-schout
1593-10-18
Ghijsbrecht Trijssens
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.105
4/1
Hendrick Jansz van Brouchoven
/0-30
Heindrich van Brouchooven de scoudt van Leydende scoudt van Leyden
1573-12-19
Heindrich van Brouchooven de scoudt van Leyden
Volkstelling-1581 (overledene)Salomonsteeg.001
156/2a
Hendrick van Boschuysen
0/
Henrick van Bosschuysen in zijn leven schout t Alphenschout van Alphen
1581-09
Henrick van Bosschuysen in zijn leven schout t Alphen
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Breestraat.010
179/04
Hendrick Jansz Nachtegael XI
/
Heynrick Nachtegael substituyt van een Schoutsubstituyt van een Schout
1585-05-03
Heynrick Nachtegael substituyt van een Schout met zijn zwager Jan Paetz Jacobsz zijn borg
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.112
238/01
Jacob Jacobsz van Endegeest
/
Jacob Jacobsz van Endegeest schout te Zoeterwoudeschout
1581-11-24
Jacob Jacobsz van Endegeest schout te Zoeterwoude en Dirc Claesz Coenesteijn gezworen bode met de bus tot Leiden behuwde (oom/omen?) en voogden geordonneerd
Waarboek-67 K-1582 (koper)KortRapenburg.011
324/04
Jacob Jacobsz {schout van Katwijk}
/
Jacop Jacopsz schout van Catwijcschout van Catwijc
1583-07-09
Jacop Jacopsz schout van Catwijc
Waarboek-67 G-1578 (gemachtigde)5eBinnenvestgracht.012
331/09

/
Jan Cornelisz van Nierop schout in Zoeterwoudeschout
1579-07-27
Jan Cornelisz van Nierop schout in Zoeterwoude
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.076-078
30/1
Jan Joachimsz van Ilpendam
/8
Jan Jochemsz schout tot Leyderdorpschout
1583-07-14
Jan Jochemsz, schout tot Leyderdorp
Bonboek-04B (eigenaar)Hogewoerd.076-078
52/001
Jan Joachimsz van Ilpendam
/
Jan Jochemsz schout tot Leyderdorp
Vet, 181
schout tot Leyderdorp
1586 na
Jan Jochemsz schout tot Leyderdorp
Huwelijksevw-B2 (getuige)Breestraat.136
140/08
Jan Claesz van Berendrecht
/
Jan van Berendrecht Niclaesz Schout haere neveschout
1567-08-26
Jan van Berendrecht Niclaesz Schout haere neve
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6419/69a
Jan Cornelisz van Heusden
/
Jan van Heusden
Een deel van het verschuldigde recht (f 1,58) werd door hem in korting gebracht op zijn kopergeld (het noodgeld van tijdens het beleg ?)
schout van Lisse
1574-05-13
Jan van Heusden
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6420/69b
Jan Cornelisz van Heusden
/
Jan van Heusdenschout van Lisse
1574-05-13
Jan van Heusden
Waarboek-67 G-1578 (schout)Rapenburg.119
11/00a
Jan Cornelisz van Heusden
/
Jan van Heusden schoudt van Noortwijckschout van Noortwijk
1578-07-17
Jan van Heusden schoudt van Noortwijck
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.001
98/04
Jeroen Willemsz {schout-Hillegom}
/
Jeroen Willemsz schoudt tot Hillegomschout te Hillegom
1562-04-24
Cornelis Willemsz schoudt tot Sassen; Jeroen Willemsz schoudt tot Hillegom en Dirck Pietersz woenende tot Alckmaer als erfgenaemen van wijlen Jan Claes Woutersz za.ge. vervangende alle dander erfgenaemen
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.023.12
96/04
Jeroen Willemsz {schout-Hillegom}
/
Jeroen Willemsz schout te Hillegomschout
1562-10-30
Cornelis Willemsz schout te Sassenheim; Jeroen Willemsz schout te Hillegom en Dirck Pietersz wonende te Alkmaar
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.002
97/04
Jeroen Willemsz {schout-Hillegom}
/
Jeroen Willemsz scout tot Hillegomscout tot Hillegom
1562-04-24
Cornelis Willemsz scout tot Sassem; Jeroen Willemsz scout tot Hillegom en Dirck Pietersz wonende tot Alcmaer als erffgenaemen van wijlen Jan Claes Woutersz zaligen gedachte vervangende alle dander erfgenaemen
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Middelstegracht.077
256/03
Jan Claesz van Berendrecht
/
Johan Nicolaasz van Berendrecht schoutschout
1569-11-19
Johan Nicolaasz van Berendrecht schout van Leiden
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Rapenburg.081-083
149/03
Jan Claesz van Berendrecht
/
Johan van Berendrecht Niclaesz SchoutSchout
1568-05-22
Johan van Berendrecht Niclaesz Schout
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Langebrug.095-099
172/03
Jan Claesz van Berendrecht
/
Johan van Berendrecht Niclaesz schoutetschoutet
1571-01-03
Johan van Berendrecht Niclaesz schoutet der voors. stede
Waarboek-67 D-1567 (belending)5eBinnenvestgracht.000.22
274/07
Jan Claesz van Berendrecht
/
Johan van Berendrecht schoudt deser stedeschoudt deser stede
1570-01-01
Johan van Berendrecht schoudt deser stede
Waarboek-67 D-1567 (belending)5eBinnenvestgracht.000.22
325/09
Jan Claesz van Berendrecht
/
Johan van Berendrecht schout deser stedeschout deser stede
1570-03-23
Johan van Berendrecht schout deser stede
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Breestraat.049
7224/119Va
Johan van Loenersloot
/
Johan van Loenresloot
gratis "om redenen".
stadhouder van de officier (=subsituut-schout)
1587-03-16
Johan van Loenresloot
Waarboek-67 M-1584 (schout)Rapenburg.135.3
29/02a
Jacob Jacobsz van Endegeest
/
Joncheer Jacob Jacobsz van Endegeest schout inden Ambachte van Zoeterwoudeschout
1584-12-16
Joncheer Jacob Jacobsz van Endegeest schout inden Ambachte van Zoeterwoude
Grote-Bewijzen-B (borg)Middelstegracht.001.1
455/13

/
Jonge Jacop Gerytsz schout van Benthuysen oom van Geryt Pieterszschout van Benthuysen
1536-03-30
Jonge Jacop Gerytsz schout van Benthuysen oom van Geryt Pietersz
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.000.2
244/01

/
Lenaerd Adriaensz wonende tot Koudekerk wijlen schoutschout
1581-12-20
Lenaerd Adriaensz wonende tot Koudekerk wijlen schout aldaar en Michiel Geritsz van Koudekerk wonende tot Leiden zijn geordonneerd voogden
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
370/03

/
Lenaert Willemsz schoutschout
1561-12-04
Lenaert Willemsz schout van Zoeterwoude
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkgracht.011-013
119/09
Claes Jansz van Berendrecht
/
Niclaes van Berendrecht scout deser stedescout
1562-03-05
Niclaes van Berendrecht scout deser stede
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkgracht.011-013
143/06
Claes Jansz van Berendrecht
/
Niclaes van Berendrecht scout deser stedescout deser stede
1562-06-16
Niclaes van Berendrecht scout deser stede
Waarboek-67 C-1563 (belending)Steenschuur.022.03
4/05
Claes Jansz van Berendrecht
/
Niclaes van Berendrecht, schoudt deser stedeschout
1563-07-07
Niclaes van Berendrecht, schoudt deser stede
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)NieuweRijn.042-043
56/03
Claes Jansz van Berendrecht
/
Nicolaas van Berendrecht schout van Leidenschout van Leiden
1562-02-24
Nicolaas van Berendrecht schout van Leiden
Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieterskerkgracht.011-013
64/09
Claes Jansz van Berendrecht
/
Nicolaes van Berendrecht schoudt deser stedeschout
1563-11-12
Nicolaes van Berendrecht schoudt deser stede
Huwelijksevw-B2 (getuige)Rapenburg.033.2
102/04
Claes Jansz van Berendrecht
/
Nicolaes van Berendrecht schoudt zijne neveschoudt
1563-04-22
Nicolaes van Berendrecht schoudt zijne neve
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
278/03
Claes Jansz van Berendrecht
/
Nicolaes van Berendrecht schoutschout
1561-07-19
Nicolaes van Berendrecht schout van Leiden
Huwelijksevw-B2 (vermelding)Nonnensteeg.016-020
97/12
Claes Jansz van Berendrecht
/
Nicolaes van Berendrecht Schout der stede van Leydenschout
1562-12-02
Nicolaes van Berendrecht Schout der stede van Leyden
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Aalmarkt.027-028.1
430/03
Pieter Werboutsz {schout}
/
Pieter Werboutsz schoutschout van Sassenheim
1578-01-31
Pieter Werboutsz schout van Sassenheim
Huwelijksevw-B2 (ouder)Botermarkt.001
55/04
Franck van Diemen {schout}
/
Vranck van Diemen schoudt van Delft zijn vaderschoudt van Delft
1559-07-08
Vranck van Diemen schoudt der stede van Delft zijn vader
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.085-087
2/1
Willem Jacobsz van Loo
/32
Willem van Looschoudt
1581-12
Willem van Loo
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.085-087
3/01
Willem Jacobsz van Loo
10/
Willem van Loo schout dezer stedeschout
1581-09
Willem van Loo schout dezer stede
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.036-040
3/1
Isabel {schoutin, van Leeuwen}
2/
Ysebel eertijds schoutinne van Alphen met een dochterken wezende de dochter van Claes van Leeuwen althans secretaris tot Alphenschoutinne
1581-09
Ysebel eertijts schoutinne van Alphen