BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 364. Aantal = 9.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.019-021
300/1
Cornelis Jacobsz Bies
/1-6-0
Cornelis Jacobsz Bies ende Jan Pietersss huys ende loywerffloyer
1601
Cornelis Jacobsz Bies ende Jan Pieterss.s huys ende loywerff
Oud-belastingboek-1601 (mede-eigenaar)Bouwelouwensteeg.019-021
301/2

/1-6-0
deselve Cornelis Jacobss ende Jan Pieterszloyer
1601
Cornelis Jacobsz Bies ende Jan Pieterss.s huys ende loywerff
Oud-belastingboek-1601 (mede-eigenaar)Bouwelouwensteeg.019-021
300/2

/1-6-0
ende Jan Pietersss huys ende loywerffloyer
1601
Cornelis Jacobsz Bies ende Jan Pieterss.s huys ende loywerff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.001-005
295/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/1-6-0
Engel Adriaenszs huys ende loyerffloyer
1601
Engel Adriaensz.s huys ende loyerff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lombardsteeg.007-019
83/1
Gerrit Lenaertsz van Grootvelt
/1-6-0
Gerrit Lenaertsz schoemaeckers loywerffloyer
1601
Gerrit Lenaertsz schoemaeckers loywerff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.008
56/1

/0-0-0
Jan Adriaenszs loyerffloyer
1601
Jan Adriaensz.s loyerff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.000.5
294/1

/?-6-0
Jan Pieterszs loyerffloyer
1601
Jan Pietersz.s loyerff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.011-017
127/1

/2-5-0
Marie Paetsen kinderen schuyr ende loywerffloyer
1601
Marie Paetsen kinderen schuyr ende loywerff
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Duizenddraadsteeg.011-017
127/1a
Marytgen Jansdr Paedts {vrouw van Adriaen Huigenz}
/2-5-0
Marie Paetsen kinderen schuyr ende loywerffloyer
1601
Marie Paetsen kinderen schuyr ende loywerff