BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 370. Aantal = 3.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.051-053
101/2
Claes Symonsz {hoedenmakersknecht}
0/
Claes Symonsz hoemaeckersknechthoemaeckersknecht
1581-09
Claes Symonsz hoemaeckersknecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Paradijssteeg.004-006
137/5

0/
Cornelis Jacobuszn hoedemaeckersknecht uyt Vrieslant heeft hier gewoont ii jarenhoedemaeckersknecht
1581-09
Cornelis Jacobuszn hoedemaeckersknecht uyt Vrieslant heeft hier gewoont ii jaren
Volkstelling-1581 (bewoner)KortRapenburg.018
41/5

0/
Cornelis Maertensz uyt Den Briel hoedemaekersknecgthoedemaekersknecgt
1581-09
Cornelis Maertenszn uyten Briel hoedemakersknecht