BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 402. Aantal = 22.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.171
56/1
Claes Gerardsz {drapier}
/12
Claes Gerardt van Ypre bayrederbayreder
1581-12
Claes Gerardt van Ypre bayreder
Bonboek-06C (eigenaar)Mirakelsteeg.034-040
168/001

/
Dirck Thomasz wollebaeywercker
BB, 236
wollebaeywercker
1617 na
Dirck Thomasz wollebaeywercker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6775/86a

/
Franchoys Clais
Eecke (F.) gratis
baaiwerker
1583-05-17
Franchoys Clais
Poorterboeken-D-1532 (borg)
7013/97Vc

/
Franchoys Claysbaaiwerker
1585-11-26
Franchoys Clays
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8265/126c

/3,2
Franchoys van Couwenbergebaaiwerker
1596-03-15
Franchoys van Couwenberge
Volkstelling-1581 (bewoner)Korevaarstraat.030.3
212/3
Geleyn de Croo
0/
Gyleyn de Croo van Scatselmoy (?) by Simpol (?) baywercker heeft hier gewoont drie jarenbaywercker
1581-09
Gyleyn de Croo van Scatselmoy (?) by Simpol (?) baywercker heeft hier gewoont drie jaren
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6764/85Va

/
Jan Gielisz Huyrluyt
Halluin (F.) (Haluwijn) gratis.
baaiwerker
1583-03-29
Jan Gielisz Huyrluyt
Aflezingsboek-E (vermelding)Koppenhinksteeg.014-016
109/3.1.2.5
Joost Colijn
/
Joost baeyer Vlaminckbaeyer
1580-11-22
Joost baeyer Vlaminck
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.061
31/1
Louris van Staveren {lakenbereider}
/4
Louris van Staveren baeyewerckerbaeyewercker
1581-12
Louris van Staveren baeyewercker
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.061
33/1
Louris van Staveren {lakenbereider}
/4
Lourys van Staveren baywerckerbaywercker
1583-07-14
Lourys van Staveren, baywercker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.025.1
133/1
Maljaert Schavot {baaiwerker}
8/
Maliaert Scavoort van Haringenbaeywercker
1581-09
Maliaert Scavoot van Haringen baeywercker heeft hyer gewoont 3 jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.005.2
40/1
Meynaert Bommaer {baaiwerker}
8/
Meynert Bommaer baeywerkerbaeywerker
1581-09
Meynert Bommaer baeywercker heeft hyer gewoont 4 jaer ende es van Nieuker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.030
132/1
Michiel de Droge {baaireder}
7/
Michiel de Droe uyt Vlanderenbayreeder
1581-09
Michiel de Droe uyt Vlanderen bayreeder gewoont derdalff jaer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6765/85Va

/
Michiel de Droge
Eecke (F.) gratis.
baaiwerker
1583-03-29
Michiel de Droge
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.030
92/1
Michiel de Droge {baaireder}
/6
Michiel de Droge uyt Vlaenderen baeyrederbaeyreder
1581-12
Michiel de Droge uyt Vlaenderen baeyreder
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8574/159c

/3,2
Pasquier Nijsbaaiwerker
1600-07-24
Pasquier Nijs
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.066-068
73/1
Pieter de Cock {lakenfabrikant}
/4
Pieter de Cocx bayrederbayreder
1581-12
bayreder
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.062
75/1
Pieter Jacobsz van Medemblik
/8
Pieter Jacobsz Medenblyc bayrederbayreder
1581-12
Pieter Jacobsz Medenblyc bayreder
Kerven-1581 (bewoner)Middelweg.007
106/1
Pieter Schouteten {baaiwerker}
/6
Pieter Schoutete van Meenen bayerederbayereder
1581-12
Pieter Schoutete van Meenen bayereder
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8630/166a

/3,2
Pieter Ysaack
Kemmel (B.) borg: Jan de Huyssere
baaiwerker
1601-05-25
Pieter Ysaack
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8427/144Va

/3,2
Symon Vermoere
Sandwich (E.)
baaiwerker
1598-06-15
Symon Vermoere
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.015
109/1
Willem Gan {drapier}
/18
Willem Gannen baeywerckerbaeywercker
1585
Willem Gannen baeywerckers huys es getaxeert op 18 gulden