BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 408. Aantal = 1.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (belending)Nieuwsteeg.043.4
138/05
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz gaernsiedergaernsieder
1568-10-08
Cornelis Reyersz gaernsieder