BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 438. Aantal = 26.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.019.2
74/1
Claes Willemsz van Dijck
2/
Claes Willemsz van Dijck alias Honthaeck brandewijntapperbrandewijntapper
1581-09
Claes Willemsz van Dijck alias Hontsaeck brandewijntapper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.078
155/06
Cornelis Jansz {brandewijnverkoper}
/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1564-04-17
Cornelis Jansz brandewijnverkoper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Wolsteeg.005
168/05
Cornelis Jansz {brandewijnverkoper}
/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1564-05-17
Cornelis Jansz brandewijnverkoper
Waarboek-67 C-1563 (borg)Groenesteeg.017.1
395/04

/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1565-08-30
Gerrit Foyenz koopman (met Cornelis Jansz brandewijnverkoper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Wolsteeg.005
504/03
Cornelis Jansz {brandewijnverkoper}
/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1566-04-03
Cornelis Jansz brandewijnverkoper (met Mathijs Willemsz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelstegracht.153-155
511/04

/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1566-04-28
Quirijn Dircksz pottenbaker (met Cornelis Jansz brandewijnverkoper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.078
630/03
Cornelis Jansz {brandewijnverkoper}
/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1567-03-08
Cornelis Jansz brandewijnverkoper
Waarboek-67 D-1567 (koper)Wolsteeg.005
15/04
Cornelis Jansz {brandewijnverkoper}
/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1567-08-22
Cornelis Jansz brandewijnverkoper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
171/03

/
Cornelis Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1569-03-22
Cornelis Jansz brandewijnverkoper (met Willem Cornelisz mandenmaker als borg)
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8295/129Va

/3,2
Dirck Mathijsz
Gouda
brandewijnverkoper
1596-06-07
Dirck Mathijsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.000.7
47/1
Engeltgen Jansdr {brandewijnverkoper}
4/
Engeltgen Jansdr brandewijntapster wed wijlen Jan Willemsz van Renunt
Wegener heeft deze voor 5 geteld
brandewijntapster
1581-09
Engeltgen Jansdr brandewijntapster wed wijlen Jan Willemsz van Renunt
Omslag-1583 (bewoner)Houtstraat.000.7
30/1
Engeltgen Jansdr {brandewijnverkoper}
/6
Engeltjen Jansdr brandewyntapsterbrandewyntapster
1583-07-14
Engeltjen Jansdr, brandewyntapster
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.011
2120/1
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert brandewijnmanbrandewijnman
1588
Evert brandewijnman
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hooigracht.081
447/03
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1579-12-21
Evert Jansz, brandewijnverkoper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooigracht.081
448/03
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert Jansz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1579-12-21
Evert Jansz, brandewijnverkoper
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.011
365/1
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/12
Evert Janszoon brandewijnmanbrandewijnman
1585
Evert Janszoon brandewijnmans huys es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.011
336/1
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/-
Everts Janszoon brandewijnsmanbrandewijnsman
1585
Everts Janszoon brandewijnsmans plaet es met 't voorhuys getacxeert daeromme hier niet
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.123
192/1

/3-4-0
Henrick Henricxz brandewijnmanbrandewijnman
1601
Henrick Henricxz brandewijnman
Omslag-1574 (bewoner)Vliet.013
4/1
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/1/0
Huybert Jansz, brandewynmanbrandewynman
1574-06-18
Huybert Jansz, brandewynman
Omslag-1573 (eigenaar)Vliet.013
7/1
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/0-2
Huybrecht Jansz, brandewynmanbrandewijnverkoper
1573-12-19
Huybrecht Jansz, brandewynman
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6063/26Va

/
Jan Cornelisz
Enkhuizen
brandewijnverkoper
1542-08-02
Jan Cornelisz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6211/45b

/
Jan Corneliszbrandewijnverkoper
1556-06-20
Jan Cornelisz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.080
46/04
Jan Cornelisz {brandewijnverkoper}
/
Jan Cornelisz brandewijnverkoperbrandewijnverkoper
1560-08-07
mr. Jan Cornelisz brandewijnverkoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.080
2743/2
Jan Cornelisz {brandewijnverkoper}
/
Jan Cornelisz mr brandewijnverkoper brouwerbrandewijnverkoper, brouwer
1561-12
Jan Cornelisz mr brandewijnverkoper brouwer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Houtstraat.000.7
195/1
Lucas Pietersz {brandewijnverkoper}
7/7-4-0/10-10-0
Luycas Pieterss brandewijnmansbrandewijnman
1606-08
Luycas Pieterss brandewijnmans huys eygen ende zelffs bewoont, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Houtstraat.000.8
196/2
Lucas Pietersz {brandewijnverkoper}
3/5-0-0/4-10-0
Luycas Pieterss brandewijnmansbrandewijnman
1606-08
deselve zijn huys in huyer wert gebruyct bij Marette, op Lucas aengeven