BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 46. Aantal = 687.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8502/153Va

/3,2
Abel de Mey
Bailleul (F., Belle) borg: Jan de Kneuvel
baaidrapier
1599-11-26
Abel de Mey
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8684/171Vb

/3,2
Abel de Mey
Bailleul (F., Belle)
baaidrapier
1602-04-05
Abel de Mey
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.017
134/04

/
Adriaan Andriesz drapenierder zijn schoonvaderdrapenierder
1564-03-10
Pieter Werboutsz witmaker (met zijn schoonvader Adriaan Andriesz drapenierder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Garenmarkt.012
368/07
Adriaen Andriesz {drapier}
/
Adriaan Andriesz drapierdrapier
1553-03-04
Adriaan Andriesz drapier
Waarboek-67 D-1567 (koper)Garenmarkt.012
366/08
Adriaen Andriesz {drapier}
/
Adriaan Andriesz drapierdrapier
1570-06-03
Adriaan Andriesz drapier heeft gekocht van Claas Gijsbrechtsz en Garbrant Simonsz voogden van Maritgen Jacobsdr nagelaten weeskind van Jacob Meesz houthandelaar en Jannetgen Simonsdr
Waarboek-67 E-1571 (borg)Hooigracht.094
164/06

/
Adriaan Andriesz drapierdrapier
1572-11-28
Ermgaart Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz bakker met Foy van Brouchoven stadssecretaris van Leiden (met Adriaan Andriesz drapier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Zonneveldstraat.007-018
350/05
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaan Jansz drapenierdrapenier
1561-10-31
Adriaan Jansz drapenier
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.022
58/06
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaan Jansz drapenierderdrapenierder
1563-11-13
Katrijn Garbrantsdr weduwe van Dirck Stevensz met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Adriaan Jansz drapenierder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.028
171/06
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaan Jansz drapenierderdrapenierder
1564-04-24
Adriaan Jansz drapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Garenmarkt.010.3-012
7/1
Adriaen Andriesz {drapier}
/30/3-0
Adriaen Anderiesz drapenyederdrapenyeder
1558-06-08
Adriaen Anderiesz drapenyeder 2 huysen eygenaer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Garenmarkt.010.3-012
1036/1
Adriaen Andriesz {drapier}
/30-0-0
Adriaen Andrieszdrapier
1561-12
Adriaen Andriesz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Garenmarkt.012
1036/2
Adriaen Andriesz {drapier}
/-
Adriaen Andrieszdrapier
1561-12
Adriaen Andriesz
Waarboek-67 B-1562 (curator)Hogewoerd.022
57/07
Adriaen Andriesz {drapier}
/
Adriaen Andriesz drapenierdrapier
1561-12-13
Mourijn Claesz en Adriaen Andriesz, drapeniers als curateurs van de boedel van Cornelis Damenz die door de stad Leiden onder voogdij of curatele was geplaatst
Waarboek-67 B-1562 (belending)Garenmarkt.010.3-012
93/12
Adriaen Andriesz {drapier}
/
Adriaen Andriesz drapenierderdrapenierder
1562-03-23
Adriaen Andriesz drapenierder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Raamsteeg.008
543/06
Adriaen Andriesz {drapier}
/
Adriaen Andriesz drapierdrapier
1571-05-31
Adriaen Andriesz drapier
TiendePenning-1561 (huurder)Kaardesteeg.005
1372/1

/4-11-0
Adriaen Claesz drapierdrapier
1561-12
Adriaen Claesz drapier
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hooigracht.023
77/05
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircksz Gool drapenierdrapenier
1562-03-17
Adriaen Dircksz Gool drapenier
Vetus-1585 (eigenaar)Herensteeg.018.4
128/1
Adriaen Ham {drapier}
/
Adriaen Ham saeydrapiersaeydrapier
1585
Adriaen Hame, saeydrapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Herensteeg.018.4
143/1
Adriaen Ham {drapier}
/3-4-0
Adriaen Ham saeydrapiersaeydrapier
1601
Adriaen Ham saeydrapier
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.020.7
394/15
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Janss Knotter drapierdrapier
1577-07-15
Adriaen Janss Knotter drapier
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.033
17/1
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/30
Adriaen Pieter Garbrantszdrapier
1576
Adriaen Pieter Garbrantsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.033
95/1
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
2/
Adriaen Pieter Garbrantsz drapierdrapier
1581-09
Adriaen Pieter Garbrantsz drapier
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hooigracht.046
383/04
Adriaen Willemsz Prins
/
Adriaen Willems zoon Prins drapierdrapier
1581-04-26
Adriaen Willems zoon Prins drapier
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.010.3-012
159/1
Adriaen Andriesz {drapier}
6/
Adrien Andriesz drapierdrapier
1581-09
Adrien Andriesz drapier
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Garenmarkt.000.09
293/03
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbert Dircksz drapierdrapier
1583-06-25
Aelbert Dircksz drapier
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.069
245/03
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dirck Pietersz drapierdrapier
1551-08-21
Aelbrecht Dirck Pietersz drapier
TiendePenning-1557 (huurder)SintJacobsgracht.000.15
40/1

/18/1-16
Aelbrecht Dircksz drapenyerderdrapenyerder
1558-06-08
Aelbrecht Dircksz drapenyerder
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)
74/03

/
Aelbrecht Dircksz drapierdrapier
1580-05-20
Aelbrecht Dircksz drapier met Bruin Cornelisz leidekker als borg
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)
75/03

/
Aelbrecht Dircksz drapierdrapier
1580-05-20
Aelbrecht Dircksz drapier
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.023.08
313/13
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxzdrapier
1579-07-03
belending tuin: Aelbrecht Dircxz drapier
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.023.08
83/07
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxz drapenierderdrapenierder
1560-10-18
Aelbrecht Dircxz drapenierder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.023.08
329/12
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxz drapierdrapier
1579-07-14
Aelbrecht Dircxz drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8698/173b

/3,2
Aernoult Ghijsseldrapier en kammer
1602-05-13
Aernoult Ghijssel
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)
30/07
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Aernt Jan Aerntszdrapier
1581-07-30
Aernt Jan Aerntsz drapier wordt vervangen door Adriaen Gerijtsz coman. Een van de meesterenm van de arme Huysarmen van Leyden
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Garenmarkt.002
9/1
Arent Jan Arentsz {drapier}
/30
Aernt Jan Aerntsz drapierdrapier
1576
Aernt Jan Aerntsz drapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.002
96/1
Arent Jan Arentsz {drapier}
/7-14-0
Aernt Jan Aerntsz drapierdrapier
1601
Aernt Jan Aerntsz drapier
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.002
165/1
Arent Jan Arentsz {drapier}
4/
Aernt Jan Aertsz drapierdrapier
1581-09
Aernt Jan Aertsz drapier
Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.002
96/1
Arent Jan Arentsz {drapier}
/24
Aernt Jan Aertsz drapierdrapier
1585
Aernt Jan Aertszoon drapiers huys es getacxeert op 24 gulden
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6118/34b

/
Aernt Janszdrapier
1548-05-29
Aernt Jansz
TiendePenning-1561 (huurder)Garenmarkt.000.03
1046/1
Arent Jan Arentsz {drapier}
/22-0-0
Aernt Janszdrapier
1561-12
Aernt Jansz
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Duizenddraadsteeg.003
29/07
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Aernt Janszdrapier
1581-07-30
Aernt Jansz drapier. wordt vervangen door Heyndrick Egbertsz, brouwer, een van de meesteren van de Huysarmen van Leyden
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.052
471/07

/
Aernt Jansz (huiszittenmeester)drapier
1581-06-15
De meesteren van de arme huyszitten der voors stede: Pieter Adriaensz van der Werff onze medebroeder in schependomme superintendent Sander Aelbrechtsz Heynrick Egbertsz ende Adriaen Gerritsz coman vervangende Aernt Jansz drapier haer medebroeder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Barbarasteeg.003
207/07

/
Aernt Jansz drapierdrapier
1564-07-31
Aernt Jansz drapier
Waarboek-67 C-1563 (belending)Barbarasteeg.003
255/07

/
Aernt Jansz drapierdrapier
1564-12-01
Aernt Jansz drapier
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8775/181a

/3,2
Aert Jansz
Oisterwijk (Oosterwijck in Brabant)
drapier
1603-06-23
Aert Jansz
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Koppenhinksteeg.002
66/11
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aalbrechtsz drapierdrapier
1576-07-21
Cornelis Hendricksz korenkoper en Alexander Aalbrechtsz drapier als voogden over de nagelaten weeskinderen [Claes (3) en Aafgen (10)] van Dirck Anthonisz en Marit¬gen, dochter van Hendrick Pietersz, bontwerker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Uiterstegracht.021.5
37/06
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz drapierdrapier
1576-05-14
Alexander Aelbrechtsz drapier
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Burgsteeg.012
329/03
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz drapierdrapier
1577-09-09
Alexander Aelbrechtsz drapier tevens als plaatsvervanger van Jacob Jacobsz Goetcoop vanwege diens ouderdom als voogden over Maria en Catharina dochters van Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar en Aafgen Pietersdr
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Burgsteeg.012
573/03
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz drapierdrapier
1578-05-29
Alexander Aelbrechtsz drapier en Jacob Jacobsz Goetcoop als voogden van Maria en Katrijn Dircksdr zussen meerderjarige dochters van Dirck Cornelisz den Doubelden;
Waarboek-67 G-1578 (voogd)NieuweRijn.053-054
389/04
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz drapierdrapier
1579-10-02
Jacob Jacob Gerritsz bode ende Alexander Aelbrechtsz drapier in den name als voochden
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Garenmarkt.000.03
246/04
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz drapier man en voocht van huysvrouwdrapier
1583-06-03
Alexander Aelbrechtsz drapier man en voocht van huysvrouw
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.027.3
296/07
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz medetrapiermedetrapier
1577-07-24
Alexander Aelbrechtsz medetrapier
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Burgsteeg.012
568/03
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz, drapierdrapier
1578-05-23
Alexander Aelbrechtsz, drapier (ook namens Jacob Jacobsz Goetcoop), voogden over Maria (ca. 24 jaar) en Katerina (16 jaar), weeskinderen van Dirck en Aefgen
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooglandsekerkgracht.002-004
564/04
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Albertsz drapierdrapier
1578-05-16
Jacop Jacobsz Goedcoop ende Alexander Albertsz drapier in den name als voogden van Maria out omtrent 24 ende Katerina 26 jaeren naergelaten weeskinderen van Dirc Cornelisz ende den Dubbelden gewonnen by Aefgen Pietersdr beide za ge
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooglandsekerkgracht.002-004
567/05
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Albertsz drapierdrapier
1578-05-23
Alexander Albertsz, drapier, medevoogd (ook namens Jacob Jacobsz Goetcoop) over Maria (ca. 24 jaar) en Katerina (16 jaar), weeskinderen en erfgenamen van Dirck en Aefgen
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hooigracht.072-074
576/24
Hillebrant Willemsz {drapier}
/
allen erfgenamen van Hillebrant Willemsz drapenierderdrapenierder
1566-10-11
Dirck Hillebrantsz, voorlakenreder; Willem Hillebrantsz, houtcoper voor hemzelf en Jan Jansz, boterkoper als man van Kathrijn Hillebrantsdr, tevens voor Roelof, Jacob en Volpert Hille-brantsz; Hendrick Bruynenz als man van Aaltgen Hillebrantsdr; Maritgen Geertruyt en Margriete Hillebrantsdr; Jan Willemsz als man van Margriete Cornelis Hillebrantsdr; Kors, Jacob, Jan, Pieter, Alijdt en Cunera, eveneens kinderen van Cornelis Hillebrantsz; allen erfgenamen van Hillebrant Willemsz, drapenierder
Aflezingsboek-D (vermelding)Garenmarkt.010.3-012
193/1.4.1.2
Andries Adriaen Andriesz {drapier}
/
Andries Adriaensz drapierdrapier
1578-04-25
Andries Adriaensz drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8033/99Vb

/3,2
Andries Claeszdrapier
1594-02-25
Andries Claesz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8606/163b

/3,2
Andries Claeszdrapier
1601-01-22
Andries Claesz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.042
32/1

/5-3-0
Andries Claesz drapierdrapier
1601
Andries Claesz drapier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.000.11
610/07
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobss drapierdrapier
1571-09-28
Andries Jacobss drapier
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.022
31/08

/
Andries Jacobss drapierdrapier
1576-04-21
Andries Jacobss drapier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.000.11
609/08
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobss drapierderdrapierder
1571-09-27
Andries Jacobss drapierder
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Vrouwensteeg.018
69/03
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz draepierdraepier
1576-06-25
Andries Jacobsz draepier ende Jop Huygensz schoemaeker als toezienders van den armenhuyse van Jerusalem gelegen opte cellebroedersgraft
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
140/03

/
Andries Jacobsz drapenierderdrapenierder
1564-03-17
Andries Jacobsz drapenierder voor hemzelf; Jan Pietersz Schout en Gerrit Jorisz Munt als voogden over Jacob en Maritgen onmondige weeskinderen van Pieter Jansz Paets en Geertruyt Roelofsdr zijn eerste vrouw; mede namens Aagte Pietersdr
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Weddesteeg.013-027
288/06
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz drapierdrapier
1574-01-20
Cornelis Gerritsz de Haes Huybrecht Jacobsz tingieter en Andries Jacobsz drapier als voogden
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelweg.036.1
32/03
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz drapierdrapier
1580-04-26
Andries Jacobsz drapier
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelweg.036.1
33/09
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz drapierdrapier
1580-04-26
Andries Jacobsz drapier
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Aalmarkt.022-024
245/10
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz drapier voogddrapier
1577-05-13
Andries Jacobsz drapier voogd
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Mandemakersteeg.002-004
597/05
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz trapiertrapier
1575-09-07
Andries Jacobsz trapier
Omslag-1573 (bewoner)Garenmarkt.000.11
14/1
Andries Jacobsz van Campen
/0-8
Andries Jacoebsz drapierdrapier
1573-12-19
Andries Jacoebsz, drapier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Garenmarkt.000.11
515/11
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacopsz drapierdrapier
1571-04-01
Andries Jacopsz drapier
Waarboek-67 J-1581 (belending)Garenmarkt.000.11
8/11
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacopsz drapierdrapier
1581-07-15
daeraen Andries Jacopsz drapier
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.022
290/1

/
Andries Jacopsz drapierdrapier
1583-07-27
Andries Jacopsz drapier
Volkstelling-1581 (teller)Lokhorststraat.015-029
0/0d
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacopsz drapier veertichdrapier
1581-09
Andries Jacopsz drapier veertich
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)OudeRijn.180-182
246/03

/
Andryes Jacopsz drapierdrapier
1580-12-31
Andryes Jacopsz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.002
1424/1
Annetgen Joostendr {drapenierster}
/8-0-0
Annetgen Joostendr drapiersterdrapierster
1561-12
Annetgen Joostendr drapierster
Waarboek-67 G-1578 (borg)Groenesteeg.015
188/05
Anthonis de Droger
/
Anthonis de Droger drapierdrapier
1579-03-20
Anthonis de Droger drapier inwonende poorter der voors. stede
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.027.1
296/06
Anthonis de Droger
/
Anthonis de Drooge drapierdrapier
1577-07-24
Anthonis de Drooge drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)Apothekersdijk.015-016
8307/130Vc
Anthonis de Vos {saaiwever}
/3,2
Anthonis de Vosdrapier
1596-08-02
Anthonis de Vos
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8214/121b

/3,2
Anthonis Parent
Poperinge (B.)
baaidrapier
1595-10-06
Anthonis Parent
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7011/97Va

/3,15
Anthonis van Achterzoon
Hondschoote (F.)
drapier
1585-11-26
Anthonis van Achterzoon
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8100/107c

/3,2
Anthonis van der Hagedrapier
1594-07-22
Anthonis van der Hage
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.015
36/1
Anthonis Jacobsz {drapier}
6/
Anthonys Jacobsz van Sint Weynoutsbergen drapierderdrapierder
1581-09
Anthonys Jacobsz van St Weynoutsbergen drapierder hyer gewoont ontrent 2 jaer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6607/78a

/
Antonis Jacopsz
Coudekerque (F.; bij Duinkerken; Kudekercke) gratis; via Engeland; geboren van Kudekercke ende laetst gewoont hebbende te Wynoxberge
drapier
1579-06-24
Antonis Jacopsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Korevaarstraat.018-020
292/07
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/
Arent Cornelisz drapierdrapier
1579-06-08
Belent aen den eene zijde Arent Cornelisz drapier ofte volre
Waarboek-67 G-1578 (belending)Korevaarstraat.018-020
295/07
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/
Arent Cornelisz drapierdrapier
1579-06-08
Belent aen den eene zijde Arent Cornelisz drapier ofte volre
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelweg.015.1
257/07

/
Arent Jansz drapenierdrapenier
1561-06-19
Arent Jansz drapenier
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.008-009
37/1
Arent Dircksz van Gruythuysen
/0-18
Arent Jansz drapierdrapier
1573-12-19
Arent Jansz drapier
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
84/53

/
Arent Jansz drapierdrapier
1575-10-02
Arent Jansz drapier en Cornelis Arentsz en Dirck Jacobsz van der Graft als voogden van Maritgen (15 jaar) en Sophia (13 jaar) onmondige weeskinderen van genoemde Arent Jansz en Jaapgen Willemsdr (ꝉ)
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Steenschuur.022.12
224/23

/
Arent Jansz drapierdrapier
1577-04-01
Arent Jansz drapier
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Garenmarkt.002
526/07
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Arent Jansz drapierdrapier
1578-04-17
Arent Jansz drapier
Waarboek-67 F-1576 (koper)Garenmarkt.002
535/08
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Arent Jansz drapierdrapier
1578-04-19
Arent Jansz drapier medevoogd
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Botermarkt.006
45/03

/
Arent Jansz drapierdrapier
1578-08-21
Arent Jansz, drapier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.011-013
193/1

/10/0-20
Arent Jansz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Arent Jansz trapenierder
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8320/132Vc

/3,2
Artus du Pierebaaidrapier
1596-11-11
Artus du Piere
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.170
123/1
Arys Kestier {drapier}
6/
Arys Kestier van Ypre drapier heeft hier vier jaren gewoontdrapier
1581-09
Arys Kestier van Ypre drapier heeft hier vier jaren gewoont
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.018
48/1
Boudewijn Warnaertsz {drapier}
3/
Boudewyn Wenaer van Eecken drapierdrapier
1581-09
Boudewijn Wemaer van Eecken drapier heeft hyer gewoont 2 jaer
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6072/27Vb

/
Bruyn Willemszdrapier
1543-11-03
Bruyn Willemsz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7220/119a

/3,15
Caerl Blanckaert
Nieuwkerke (B.)
baaidrapier
1587-02-05
Caerl Blanckaert
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8199/119Vc

/3,2
Chaerl Bleffier
Krombeke (B.)
drapier
1595-08-28
Chaerl Bleffier
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8684/171Va

/3,2
Christiaen Oge
Ieper (B.)
baaidrapier
1602-04-05
Christiaen Oge
Waarboek-67 C-1563 (koper)SintJacobsgracht.000.17
154/05
Claes Maertensz de Zwart
/
Claas Maartensz de Zwart drapierdrapier
1564-04-17
Claas Maartensz de Zwart drapier
Waarboek-67 D-1567 (koper)Lobbesteeg.000.3
577/11
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claas Maartensz drapenierderdrapenierder
1571-07-28
Claas Maartensz drapenierder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Bouwelouwensteeg.000.5
6/03

/
Claas Maartensz drapenierderdrapenierder
1571-11-23
Claas Maartensz drapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.198
137/1
Claes Cornelisz Vergeyl
/11/0-22
Claes Cornelisz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Claes Cornelisz trapenierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.198
2311/1
Claes Cornelisz Vergeyl
/13-0-0
Claes Cornelisz Vergeyl drapierdrapier
1561-12
Claes Cornelisz Vergeyl drapier
TiendePenning-1561 (huurder)Middelstegracht.077
1974/1

/10-0-0
Claes Daendelsz drapierdrapier
1561-12
Claes Daendelsz drapier
TiendePenning-1561 (huurder)Steenschuur.023.11
951/1
Claes Dircksz Gool
/21-10-0
Claes Dircxz Gooldrapier
1561-12
Claes Dircxz Gool
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.171
65/1
Claes Gerardsz {drapier}
5/
Claes Geraert van Yperen baytrapierbaytrapier
1581-09
Claes Geraert van Yperen uuyt Vlaeneren baytrapier 2 jaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.045
12/1
Claes Gerrit Florisz {drapier}
/18/1-16
Claes Gheryt Florysz drapenierderdrapenierder
1558-06-08
Claes Gheryt Florysz drapenierder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6016/23Va

/
Claes Gijsbrechtsz
Rijnsburg
drapier
1542-07-23
Claes Gijsbrechtsz
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.128-130
24/1
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
6/
Claes Jacobsz drapenierderdrapenier
1581-09
Claes Jacobsz drapenierder
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.128-130
20/20
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/7
Claes Jacopsz backer ofte drapierbacker ofte drapier
1581-12
Claes Jacopsz backer ofte drapier
Waarboek-67 F-1576 (voogd)VanDerWerffstraat.042-048
556/03
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertensz drapierdrapier
1578-05-10
Claes Maertensz drapier en Cornelis Jansz linnenwever als voogden van Jan Vranckensz Jonck aankomend gezel (ca. 22 jaar) wees van Vranck Gillisz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.204
68/03
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertensz eertijts drapierdrapier
1581-10-12
Claes Maertensz eertijts drapier
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.204
30/1
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/3,5/10
Claes Maertsz drapierdrapier
1574-06-18
Claes Maertsz, drapier
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Plaatsteeg.000.06
6/03
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertsz eertijts drapierdrapier
1580-03-01
Claes Maertsz eertijts drapier
Waarboek-67 J-1581 (belending)Lobbesteeg.000.5
113/06
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertsz eertijts drapierdrapier
1581-12-21
Claes Maertsz eertijts drapier
Voogdenboek-A (voogd)Uiterstegracht.088-090
20/01
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Martijnsz drapierdrapier
1575-07-15
Claes Martijnsz drapier en Cornelis Jansz lindewever voogden
Omslag-1573 (bewoner)Haarlemmerstraat.204
35/1
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/0-12
Claes Meartensz drapierdrapier
1573-12-19
Claes Meartensz, drapier
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.014.3
110/1
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/
Corneelis Adryaensz drapierdrapier
1584-07-09
Corneelis Adryaensz drapier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.023.01
52/1
Cornelis Garbrantsz {drapier}
/18/0-36
Cornelies Garbrantsz trapenierderdrapier
1558-06-08
Cornelies Garbrantsz trapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.023.02
53/2
Cornelis Garbrantsz {drapier}
/
Cornelies Garbrantsz trapenierder
1558-06-08
Cornelies Garbrantsz trapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.062
105/1
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
/13/0-26
Cornelies Heyndricxsz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Cornelies Heyndricxsz trapenierder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)SintJacobsgracht.000.12
275/03
Cornelis Adriaen Claesz {drapier}
/
Cornelis Adriaan Claasz drapierdrapier
1570-01-05
Cornelis Adriaan Claasz drapier
Waarboek-67 A-1560 (koper)SintJacobsgracht.000.12
69/05
Cornelis Adriaen Claesz {drapier}
/
Cornelis Adriaansz drapenierdrapenier
1560-09-09
Cornelis Adriaansz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)SintJacobsgracht.000.12
79/05
Cornelis Adriaen Claesz {drapier}
/
Cornelis Adriaansz drapenierdrapenier
1560-10-09
Cornelis Adriaansz drapenier
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.014.3
50/1
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/17
Cornelis Adriaenss drapier in 't Hooge Huysdrapier
1585
Cornelis Adriaenss drapier in 't Hooge Huys es getaxeert op 17 gulden
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.001
74/53

/
Cornelis Adriaensz drapenierdrapenier
1562-03-18
Cornelis Adriaensz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.064
294/10
Cornelis Adriaensz {drapier, wolwever}
/
Cornelis Adriaensz drapenierderdrapenierder
1561-08-04
Cornelis Adriaensz drapenierders huys
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.064
193/11
Cornelis Adriaensz {drapier, wolwever}
/
Cornelis Adriaensz drapenierderdrapenierder
1562-07-28
Cornelis Adriaensz drapenierders huys ende erve
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.060.3
88/6
Cornelis Adriaensz {drapier-Boomgaardsteeg}
0/
Cornelis Adriaensz drapierdrapier
1581-09
Cornelis Adriaensz drapier
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Levendaal.036
205/03

/
Cornelis Aerntsz drapenier wonende te Rijnsburgdrapenier
1561-03-18
Cornelis Aerntsz drapenier wonende te Rijnsburg (met zijn zuster Maritgen Arentsdr weduwe van Adriaen Jansz mr.voller als borg)
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.014.3
19/19
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/12
Cornelis Aerntszz drapierdrapier
1581-12
Cornelis Aerntszz drapier
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.014.3
25/1
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
5/
Cornelis Aertsz drapier schutterdrapier
1581-09
Cornelis Aertsz drapier schutter
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.014.3
163/06
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/
Cornelis Aerytsz drapierdrapier
1582-01
Cornelis Aerytsz drapier
Waarboek-67 C-1563 (borg)Groenesteeg.040
257/04
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/
Cornelis Arentsz drapenierderdrapenierder
1564-12-18
met Cornelis Arentsz drapenierder als borg
Aflezingsboek-E (vermelding)Middelstegracht.014.3
106/1.1.7.0
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/
Cornelis Arentsz drapierdrapier
1580-11-22
Cornelis Arentsz drapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.014.3
71/1
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/5-9-0
Cornelis Arentsz drapierdrapier
1601
Cornelis Arentsz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.069
1894/1
Cornelis Bouwensz {drapier}
/18-0-0
Cornelis Bouwenszdrapier
1561-12
Cornelis Bouwensz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.069
133/04
Cornelis Bouwensz {drapier}
/
Cornelis Bouwensz drapenierdrapenier
1561-01-17
Cornelis Bouwensz drapenier
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.069
28/1
Cornelis Bouwensz {drapier}
/12
Cornelis Bouwensz drapierdrapier
1576
Cornelis Bouwensz drapier
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.069
55/55
Cornelis Bouwensz {drapier}
/14
Cornelis Bouwensz drapierdrapier
1581-12
Cornelis Bouwensz drapier
Waarboek-67 D-1567 (voogd)
86/05
Cornelis Bouwensz {drapier}
/
Cornelis Bouwensz drapier haar zoondrapier
1568-04-03
Maritgen Cornelisdr weduwe van Bouwen Pietersz met haar zoon Cornelis Bouwensz drapier als haar voogd in deze zaak
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.069
253/03
Cornelis Bouwensz {drapier}
/
Cornelis Bouwensz drapier zaligerdrapier
1582-04-18
Cornelis Bouwensz drapier en Anna Adriaensdr beide zaliger
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.069
14/1
Cornelis Bouwensz {drapier}
/6
Cornelis Bouwensz, daropierdaropier
1572-11-28
Cornelis Bouwensz, daropier
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.069
22/1
Cornelis Bouwensz {drapier}
/0-16
Cornelis Bouwenzs, drapierdrapier
1573-12-19
Cornelis Bouwenzs, drapier
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6166/40a

/
Cornelis Claeszdrapier
1552-06-13
Cornelis Claesz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.040-044
160/05
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Cornelis Claesz de Bruin drapenierdrapenier
1561-02-06
Cornelis Claesz de Bruin drapenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)Uiterstegracht.036
16/04
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Cornelis Claesz de Bruyn drapenierdrapenier
1560-07-10
Cornelis Claesz de Bruyn drapenier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.031
1955/1
Cornelis Claesz de Bruyn
/10-0-0
Cornelis Claesz [die Bruyn] drapierdrapier
1561-12
Cornelis Claesz [die Bruyn] drapier
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Steenschuur.018
186/04
Cornelis Cornelisz Cunst
/
Cornelis Cornelisz Cunst drapierdrapier
1579-03-04
Cornelis Cornelisz Cunst drapier
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Steenschuur.018
185/05
Cornelis Cornelisz Cunst
/
Cornelis Cornelisz Cunst drapierdrapier
1579-03-06
Cornelis Cornelisz Cunst drapier
Huwelijksevw-B1 (getuige)Maarsmansteeg.023
180/04
Cornelis Cornelisz {drapier}
/
Cornelis Cornelisz drapierdrapier
1546-02-09
Cornelis Cornelisz drapier gehuwd met Celia Pieter Heynricksz Buys weduwe zijn moeder
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7568/50Va

/3,2
Cornelis de Bout
Krombeke (B.) op de getuigenis van Maerten Tieuwele en Jan Baes.
drapier
1590-04-28
Cornelis de Bout
Grote-Bewijzen-B (borg)Middelstegracht.001.1
455/19

/
Cornelis Dircxz draepenierderdraepenierder
1536-03-30
Pieter Jansz van Rossen vleyshouder Matheus Gerytsz tymmerman en Cornelis Dircxz draepenierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwstraat.036
1704/1
Cornelis Dircksz Gool
/20-0-0
Cornelis Dircxz Gool drapierdrapier
1561-12
Cornelis Dircxz Gool drapier
Waarboek-67 A-1560 (borg)Breestraat.161
81/06
Cornelis Garbrantsz {drapier}
/
Cornelis Garbrantsz drapenierdrapenier
1560-10-14
Cornelis Garbrantsz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.023.01
53/06
Cornelis Garbrantsz {drapier}
/
Cornelis Garbrantsz drapenierderdrapier
1560-08-16
Cornelis Garbrantsz drapenierder
Waarboek-67 E-1571 (koper)
33/53

/
Cornelis Gerritsz drapierdrapier
1572-01-15
Cornelis Gerritsz drapier
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7254/123Va

/3,15
Cornelis Herrepart
Alveringem (B.) (Aelveringen) op de getuigenis van Jan Boy en Jacob Wallaert.
drapier
1587-05-25
Cornelis Herrepart
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.062
1731/1
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
/16-0-0
Cornelis Heyndricxzdrapier
1561-12
Cornelis Heyndricxz
Voogdenboek-A (ouder)Middelstegracht.029
219/03
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantsz drapierdrapier
1581-04-20
Cornelis IJsbrantsz drapier en voerlaeckenreeder gewonnen bij Elizabet Jansdr zijn zaliger huisvrouw
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.029
35/1
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
4/
Cornelis IJsbrantsz weduwnaar schutterdrapier
1581-09
Cornelis IJsbrantsz drapier weduwenaer schutter
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.079.2
616/05
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis Quierijnsz drapierdrapier
1571-10-11
Cornelis Quierijnsz drapier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.079.2
569/07
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis Quierijnszoon drapierdrapier
1571-07-19
Cornelis Quierijnszoon drapier
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.079.2
419/05
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis Quyrijnsz drapierdrapier
1565-10-07
Cornelis Quyrijnsz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.079.2
1889/1
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/15-0-0
Cornelis Quyrinszdrapier
1561-12
Cornelis Quyrinsz
Waarboek-67 F-1576 (borg)Garenmarkt.002
526/08
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/
Cornelis sijn soonedrapier
1578-04-17
met Cornelis sijn soone als borg
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.057
631/11
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Weynertsz trapeniertrapenier
1567-03-10
Cornelis Weynertsz trapenier
Waarboek-67 C-1563 (borg)Legewerfsteeg.012-014
353/04
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wijnaartsz drapierdrapier
1565-06-06
Frans Gerritsz Doe droogscheerder (met Cornelis Wijnaartsz drapier als borg)
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.025.2
119/03
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wijnaertsz drapierdrapier
1577-10-25
Cornelis Wijnaertsz drapier gewonnen bij Geertruijt Jansdr
Huwelijksevw-B1 (belending)Garenmarkt.010.1
132/14
Cornelis Willemsz Offgen
/
Cornelis Willemsz drapierdrapier
1539-01-26
Cornelis Willemsz drapier
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Garenmarkt.010.1
339/07
Cornelis Willemsz Offgen
/
Cornelis Willemsz eertijts drapenierderdrapenierder
1556-03-17
Cornelis Willemsz eertijts drapenierder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Garenmarkt.010.1
340/06
Cornelis Willemsz Offgen
/
Cornelis Willemsz eertijts drapenierderdrapenierder
1556-03-23
Cornelis Willemsz eertijts drapenierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.057
1900/1
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/13-0-0
Cornelis Wynaertszdrapier
1561-12
Cornelis Wynaertsz
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.057
17/1
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/0-12
Cornelis Wynaertsz, drapierdrapier
1573-12-19
Cornelis Wynaertsz, drapier
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.029
23/23
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/10
Cornelis Ysbrantsz drapierdrapier
1581-12
Cornelis Ysbrantsz drapier
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.029
45/1
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/24
Cornelis Ysbrantsz drapierdrapier
1585
Cornelis Ysbrantsz drapier
Waarboek-67 G-1578 (borg)Steenschuur.018
185/11
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1579-03-06
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenreder
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7934/86Va

/3,2
Cristiaen Ooge
Ieper (B.)
baaidrapier
1593-04-05
Cristiaen Ooge
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Molensteeg.027.1
418/13
Wijnaert Jansz {drapier}
/
d' erffgenamen van Wijnaert Jansz camslagerdrapier
1574-11-20
d' erffgenamen van Wijnaert Jansz camslager
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Hogewoerd.033
428/07
Daniël Pieter Garbrantsz {drapier}
/
Daniel Pietersz drapenierder
1534-03-31
kinderen van Daniel Pietersz drapenierder en wijlen Maria Pietersdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Koenesteeg.000.11
35/08
Wijnaert Jansz {drapier}
/
de wedue van Wijnaert Jansz drapierdrapier
1560-07-30
de wedue van Wijnaert Jansz drapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.042
33/1

/0-0-0
deselve Andries Claesz drapierdrapier
1601
deselve Andries Claesz drapier
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.016.3
202/1
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/4
dezelve Sander Aelbertss drapierdrapier
1585
dezelve Sander Aelbertss drapiers huys verhuyert es getaxeert op 4 gulden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.020.6
150/1
Dirck Cornelisz den Oosterling {de oude}
/25/2-10
Dirck Corneliesz drapenyerderdrapenyerder
1558-06-08
Dirck Corneliesz drapenyerder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.020.6
327/06
Dirck Cornelisz den Oosterling {de oude}
/
Dirck Cornelisz den Oosterlynck drapenierderdrapenierder
1561-09-30
Dirck Cornelisz den Oosterlynck drapenierder
Waarboek-67 B-1562 (executeur)Uiterstegracht.021.5
317/03

/
Dirck Cornelisz drapierdrapier
1563-04-16
Dirck Cornelisz drapier in opdracht van Daniel Janz, wonende in Den Haag en Pietertgen Aalbrechtsdr weduwe van Pieter Dircksz warmoesman
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.020.6
1192/1

/25-0-0
Dirck Cornelisz Oosterling drapierdrapier
1561-12
Dirck Cornelisz Oosterling drapier
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.031
69/69
Dirck Joostenz de Hitten {drapier}
/6
Dirck de Hitte drapierdrapier
1581-12
Dirck de Hitte drapier
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamsteeg.000.32
523/05

/
Dirck Jansz Coster drapenierderdrapenierder
1566-05-08
Dirck Jansz Coster drapenierder
TiendePenning-1561 (huurder)Nieuwstraat.057
1630/1
Dirck Gillisz van Heussen
/21-0-0
Dirck [Gillisz] van Heussen drapier
eigenares is zijn moeye (schoonmoeder)
drapier
1561-12
Dirck [Gillisz] van Heussen drapier
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.031
126/1
Dirck Joostenz de Hitten {drapier}
2/
Dirick de Hitte van Iperendrapierder
1581-09
Dirick de Hitte drapierder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.062
411/08
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
/
d’erfgenamen van Cornelis Heyndricxs Wollebrantszdrapier
1578-01-20
d’erfgenamen van Cornelis Heyndricxs Wollebrantsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.025.2
100/12
Wijnaert Jansz {drapier}
/
erfgenamen van Wijnaert Jansz drapierdrapier
1576-08-18
erfgenamen van Wijnaert Jansz drapier
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6015/23b

/
Evert Corneliszdrapier
1542-07-23
Evert Cornelisz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Haarlemmerstraat.050
5938/17Vb
Ewout Franckenz {schrijver}
/
Ewout Vranckenzdrapenier
1542-07-14
Ewout Vranckenz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8311/131b

/3,2
Ferdinando Geschier
Komen (B.)
drapier
1596-08-19
Ferdinando Geschier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7960/89Vc

/3,2
Franchoys Claeszbaaidrapier
1593-06-18
Franchoys Claesz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7961/89Vc

/3,2
Franchoys Claeszbaaidrapier
1593-06-18
Franchoys Claesz
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.016
142/21
François Hendricksz {drapier}
/
Franchoys Hencx drapier
François Encx, borg in G120?
drapier
1579-01-15
Franchoys Hencx drapier inwoender der voors. stede
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Middelstegracht.016
143/18
François Hendricksz {drapier}
/
Franchoys Hencx drapierdrapier
1579-01-17
Franchoys Hencx drapier inwoender deser stede
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.016
149/21
François Hendricksz {drapier}
/
Franchoys Heycx drapierdrapier
1579-01-15
Franchoys Heycx drapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.027.1
116/1

/7-0-0
Franchoys Storm baeydrapierbaeydrapier
1601
Franchoys Storm baeydrapier
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8806/183a

/
Franchoys Thoris (de jonge)
Poperinge (B.) werd poorter door zijn vader en deed zelf eed volgens de keur
baaidrapier
1600-01-03
Franchoys Thoris (de jonge)
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.245
320/03
François Sebastijn {baaiwever}
/
Franck Jansz Bastijn drapenierderdrapenierder
1581-03-07
Franck Jansz Bastijn drapenierder
Waarboek-67 G-1578 (borg)Breestraat.138
120/05
François Hendricksz {drapier}
/
François Encx, drapierdrapier
1578-12-26
Pieter Longespee, metselaar, geboren in Ieper in Vlaanderen (met François Encx, drapier als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Groenesteeg.015
406/10
François Hendricksz {drapier}
/
François Hendricksz drapierdrapier
1578-01-11
François Hendricksz drapier (poorter)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Groenesteeg.015
456/09
François Hendricksz {drapier}
/
François Hendricksz drapierdrapier
1578-02-18
François Hendricksz drapier (poorter van Leiden)
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6027/24b

/
Frans Corneliszdrapier
1542-07-23
Frans Cornelisz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Doezastraat.000.14
210/06
Frans Cornelisz {drapier}
/
Frans Cornelisz drapierdrapier
1561-04-11
Frans Cornelisz drapier
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.167-169
4/06
Frans Garbrantsz {drapier}
/
Frans Garbrantsz drapenierder
was toen reeds overleden; moet zijn weduwe betreffen
drapenierder
1562-01-07
Frans Garbrantsz drapenierder
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8201/119Vb

/3,2
Frans Porrethbaaidrapier
1595-08-28
Frans Porreth
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.014.1
169/04
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz drapenierdrapier
1562-08-21
Garbrant Jansz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.172
9/07
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz drapenierderdrapenierder
1560-06-25
Garbrant Jansz drapenierder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.065-069
269/07
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz drapenierderdrapenierder
1561-07-16
Garbrant Jansz drapenierders erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.065-069
296/05
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz drapenierderdrapenierder
1561-08-04
Garbrant Jansz drapenierder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.065-069
298/08
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz drapenierderdrapenierder
1561-08-07
Garbrant Jansz, drapenierders erve
TiendePenning-1561 (eigenaar)Papengracht.016
476/1
Garbrant Meesz {de oude}
/20-0-0
Garbrant Meesz [van Nierop] de oude drapierdrapier
1561-12
Garbrant Meesz [van Nierop] de oude drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.018
1423/1
Garbrant Meesz {de jonge}
/19-0-0
Garbrant Meesz [van Nierop] jonge drapierdrapier
1561-12
Garbrant Meesz [van Nierop] jonge drapier
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Botermarkt.017
57/07
Gerrit Jacobsz van der Mije
/
Gerit Jacobsz drapierdrapier
1584-03-09
Gerit Jacobsz drapier
Waarboek-67 B-1562 (borg)Middelstegracht.145
7/04

/
Gerrit Dircksz drapenierdrapenier
1562-01-13
Huych Cornelisz warmoesman (met Gerrit Dircksz drapenier als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooigracht.022
446/06
Gerrit Dircksz Noes/Slobbe {drapier}
/
Gerrit Dircksz drapenierdrapenier
1570-11-29
Petronella Dircksdr wonende te Gorcum met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak en Jan Gerritsz haar zoon beide handelend namens Gerrit Dircksz drapenier
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.022
58/07
Gerrit Dircksz Noes/Slobbe {drapier}
/
Gerrit Dircksz Noes drapenierderdrapenierder
1563-11-13
Gerrit Dircksz Noes drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.027.3
60/03
Gerrit Dircksz Noes/Slobbe {drapier}
/
Gerrit Dircksz Noes drapenierderdrapenierder
1563-11-17
Gerrit Dircksz Noes drapenierder als erfgenaam van Maritgen weduwe van Evert Beyersz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.001
38/53

/
Gerrit Jacobsz drapenierdrapenier
1562-02-07
Gerrit Jacobsz drapenier
Volkstelling-1574 (bewoner)Garenmarkt.014
53/1
Gerrit Jacobsz van der Mije
7/
Gerrit Jacobsz drapier
Nieuwland
drapier
1574-08-07
Gerrit Jacobsz drapier
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Breestraat.055
26/03
Gerrit Jacobsz van der Mije
/
Gerrit Jacobsz drapierdrapier
1578-07-28
Gerrit Jacobsz drapier voor hemzelf
Kerven-1581 (bewoner)Garenmarkt.014
100/100
Gerrit Jacobsz van der Mije
/32
Gerrit Jacobsz drapierdrapier
1581-12
Gerrit Jacobsz drapier
Rijckhuisen (vermelding)Garenmarkt.014
79/3
Gerrit Jacobsz van der Mije
/
Gerrit Jacobsz van der Mijen onder de Clock drapierdrapier
1572-07-22
Gerrit Jacobsz van der Mijen onder de Clock drapier; tr: Heyltje Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.000
388/03
Gerrit Jansz {koopman, drapier}
/
Gerrit Jansz drapenierdrapenier
1561-12-22
Gerrit Jansz drapenier
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.001
73/53

/
Gerrit Jansz drapenierdrapenier
1562-03-17
Gerrit Jansz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)Raamlanden.001
389/04
Gerrit Quirijnsz {drapier}
/
Gerrit Quyrijnsz drapenierdedrapenierder
1561-12-23
Gerrit Quyrijnsz drapenier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Garenmarkt.014
1037/1
Gerrit Jacobsz van der Mije
/22-0-0
Gerryt Jacobszdrapier
1561-12
Gerryt Jacobsz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.086
1639/1
Gerrit Jansz {koopman, drapier}
/15-0-0
Gerryt Jansz drapierdrapier
1561-12
Gerryt Jansz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Groenesteeg.015
1820/1

/8-0-0
Gerryt Jansz drapierdrapier
1561-12
Gerryt Jansz drapier
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6079/28Vb

/
Geryt Dircxz
opte Hoygraft
drapier
1544-05-29
Geryt Dircxz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Groenesteeg.015
395/06
Gerrit Dircksz Noes/Slobbe {drapier}
/
Geryt Dircxz drapierdrapier
1565-08-30
Geryt Dircxz drapier
Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.014
104/1
Gerrit Jacobsz van der Mije
/22
Geryt Jacopsz drapierdrapier
1585
Geryt Jacopss drapiers huys es getacxeert op 22 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Garenmarkt.014
105/1
Gerrit Jacobsz van der Mije
/0
Geryt Jacopsz drapierdrapier
1585
deszelven Geryt Jacopss achterhuys met 't voorhuys getacxeert zijnde daeromme hier niet
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.6
74/1

/4-16-0
Geryt Vranckenz drapierdrapier
1601
Geryt Vranckenz drapier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.065-069
51/1
Garbrant Jansz {drapier}
/10/0-20
Gharbrant Jansz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Gharbrant Jansz trapenierder
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8034/99Vc

/3,2
Giellis Franszdrapier
1594-02-25
Giellis Fransz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8635/166Vc

/3,2
Giellis Maesdrapier
1601-06-15
Giellis Maes
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
608/03

/
Gijsbrecht Dircksz Gool en Gerrit Jacobsz drapierdrapier
1575-10-12
Gijsbrecht Dircksz Gool en Gerrit Jacobsz drapier als voogden over Grietgen onmondig weeskind van Claas Dircksz Gool en Agniese Jansdr (beiden †)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.052.2
15/1

/2-0-0
Gommer Gommersz drapierdrapier
1601
Gommer Gommersz drapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.095
181/1

/8-7-0
Gommer Gommersz drapierdrapier
1601
Gommer Gommersz drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8191/118c

/3,2
Guilliames Verbruggebaaidrapier
1595-07-31
Guilliames Verbrugge
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.055
125/1
Harmen Jacobsz {drapier}
/12
Harman Jacobss drapierdrapier
1585
Harman Jacobss drapiers huys es getacxeert op 12 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.055
117/1
Harmen Jacobsz {drapier}
3/
Harman Jacobsz drapierdrapier
1581-09
Harman Jacobsz drapier
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.204
68/04
Harmen Jacobsz {drapier}
/
Harman Jacobsz drapierdrapier
1581-10-12
Harman Jacobsz drapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.055
153/1
Harmen Jacobsz {drapier}
/5-3-0
Harman Jacobsz drapierdrapier
1601
Harman Jacobsz drapier
Waarboek-67 L-1584 (gemachtigde)Lobbesteeg.000.3
53/05
Harmen Jacobsz {drapier}
/
Harman Jacobsz drapier ooc als waerborghedrapier
1584-02-16
Harman Jacobsz drapier ooc als waerborghe
Waarboek-67 G-1578 (koper)Hooigracht.055
211/06
Harmen Jacobsz {drapier}
/
Harman Jacobsz, drapierdrapier
1579-04-10
Harman Jacobsz, drapier
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Hooigracht.055
212/03
Harmen Jacobsz {drapier}
/
Harman Jacobsz, drapierdrapier
1579-04-10
Harman Jacobsz, drapier
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Hooigracht.055
213/03
Harmen Jacobsz {drapier}
/
Harman Jacobsz, drapierdrapier
1579-04-10
Harman Jacobsz, drapier
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.055
460/10
Harmen Jacobsz {drapier}
/
Harman Jacopszdrapenierder
1581-06-09
Harman Jacopsz drapenierder
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.055
61/61
Harmen Jacobsz {drapier}
/7
Harman Jacopsz drapierdrapier
1581-12
Harman Jacopsz drapier
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Diefsteeg.006.2
393/04
Harmen Jacobsz {drapier}
/
Harmen Jacobsz drapierdrapier
1579-10-25
Louris Cornelis Schenaert als actie hebbende van Harmen Jacobsz drapier mede erffgenaem van Gerit Mathijsz
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Hooigracht.055
212/04
Hendrick Corsz {drapier}
/
Heijnrick Kerstantsz, drapierdrapier
1579-04-10
Heijnrick Kerstantsz, drapier
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Hooigracht.055
213/04
Hendrick Corsz {drapier}
/
Heijnrick Kerstantsz, drapierdrapier
1579-04-10
Heijnrick Kerstantsz, drapier
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.059
18/1
Hendrick Corsz {drapier}
/0-12
Heindrich Korstiaensz, drapierdrapier
1573-12-19
Heindrich Korstiaensz, drapier
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hogewoerd.042
178/04
Hendrick Engelsz {drapier}
/
Hendrick Engelsz drapenierdrapenier
1561-02-14
Engel Hendricksz schuitvoerder (met zijn vader Hendrick Engelsz drapenier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Steenschuur.019.2
312/03
Hendrick Corsz {drapier}
/
Hendrick Kerstantsz drapierdrapier
1565-03-27
Hendrick Kerstantsz drapier
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaardesteeg.017
127/03

/
Hendrick Korstantsz drapierdrapier
1564-03-01
Hendrick Korstantsz drapier (met Claas Fransz perkamentmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Steenschuur.019.2
226/03
Hendrick Corsz {drapier}
/
Hendrick Korstensz drapierdrapier
1577-04-22
Hendrick Korstensz drapier
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Steenschuur.023.07
391/03
Hendrick Corsz {drapier}
/
Hendrick Korstensz drapierdrapier
1577-12-27
Hendrick Korstensz drapier
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Garenmarkt.002
535/03
Hendrick Corsz {drapier}
/
Hendrick Korstenz drapierdrapier
1578-04-19
Hendrick Korstenz drapier als voogd van Neeltgen Claesdr Mast (weeskind van Claes Adriaensz Mast en Geertruyt Frans Golendr) met als borg Pieter Philipsz van Noorden zwager van Neeltgen Claesdr
Waarboek-67 C-1563 (koper)Doezastraat.000.14
283/06
Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}
/
Hendrick Quyrijnsz drapierdrapier
1565-02-05
Hendrick Quyrijnsz drapier
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.059
496/15
Hendrick Corsz {drapier}
/
Henrick Kerstantsz drapierdrapier
1566-03-20
Henrick Kerstantsz drapier
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6284/54Vb

/
Henrick Korstenszdrapenier
1562-03-14
Henrick Korstensz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Doezastraat.000.14
341/09
Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}
/
Henrick Quyrijnss drapierdrapier
1570-04-20
Henrick Quyrijnss drapier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.059
117/1
Hendrick Corsz {drapier}
/9/0-18
Heynderick Corstensz drapenierderdrapenierder
1558-06-08
Heynderick Corstensz drapenierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.066-068
1632/1
Hendrick Engelsz {drapier}
/9-0-0
Heyndrick Engelszdrapier
1561-12
Heyndrick Engelsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.066-068
1/1
Hendrick Engelsz {drapier}
/9/0-18
Heyndrick Engelsz drapenierderdrapenierder
1558-06-08
Heyndrick Engelsz drapenierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.064
1732/1
Hendrick Jansz Zas
/18-0-0
Heyndrick Jansz Zasdrapier
1561-12
Heyndrick Jansz Zas
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.064
106/1
Hendrick Jansz Zas
/15/0-30
Heyndrick Jansz Zas trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Heyndrick Jansz Zas trapenierder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaardesteeg.017
318/05

/
Heyndrick Kerstantsz drapierdrapier
1563-04-16
Heyndrick Kerstantsz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.059
1899/1
Hendrick Corsz {drapier}
/
Heyndrick Korszdrapier
1561-12
Heyndrick Korsz
TiendePenning-1561 (huurder)Doezastraat.001.19
1098/1
Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}
/15-0-0
Heyndrick Quyrinsz drapierdrapier
1561-12
Heyndrick Quyrinsz drapier
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.059
299/10
Hendrick Corsz {drapier}
/
Heynrick Korstantz drapenyerderdrapenyerder
1553-10-25
Heynrick Korstantz drapenyerder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Doezastraat.000.14
505/06

/
Heynrick Quirijnss drapierdrapier
1571-04-07
Heynrick Quirijnss drapier
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.000.14
102/1
Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}
4/
Heynrick Quyrijnsz Bergen drapierdrapier
1581-09
Heynrick Quyrijnsz Bergen drapier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.072-074
3/1
Hillebrant Willemsz {drapier}
/12/0-24
Hillebrant Willemsz drapenierderdrapenierder
1558-06-08
Hillebrant Willemsz drapenierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.072-074
1634/1
Hillebrant Willemsz {drapier}
/14-0-0
Hillebrant Willemsz drapierdrapier
1561-12
Hillebrant Willemsz drapier
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.023.03
38/1
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
4/
Hubert Aelwijnsz drapierdrapier
1581-09
Hubert Aelwijnsz drapier
Grote-Bewijzen-C (belending)Steenschuur.023.03
1/23
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/
Hubert Aelwynszn drapierdrapier
1578-05-16
Hubert Aelwynszn drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.023.03
943/1
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/24-0-0
Hubrecht Alewynsz [van Swanenburg]drapier
1561-12
Hubrecht Alewynsz [van Swanenburg]
Waarboek-67 E-1571 (koper)Raamlanden.002
195/53

/
Huybrecht Aalwijnsz drapierdrapier
1573-03-28
Huybrecht Aalwijnsz drapier
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.023.03
53/05
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/
Huybrecht Aelwijnsz drapenierderdrapenierder
1560-08-16
Huybrecht Aelwijnsz drapenierder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Steenschuur.023.03
104/06
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/
Huybrecht Aelwijnsz drapierdrapier
1580-01-29
d'een zijde Huybrecht Aelwijnsz, drapier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.023.03
54/1
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/19/1-18
Huybrecht Aelwynsz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Huybrecht Aelwynsz trapenierder
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
175/03

/
Huybrecht Alewijnsz trapiertrapier
1577-02-26
Huybrecht Alewijnsz trapier
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)SintJacobsgracht.000.12
176/03
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/
Huybrecht Alewijnsz trapiertrapier
1577-02-26
Huybrecht Alewijnsz trapier
Waarboek-67 H-1580 (belending)Steenschuur.023.03
50/06
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/
Huybrecht Alewynsz drapierdrapier
1580-04-18
Huybrecht Alewynsz drapier
Aflezingsboek-D (vermelding)Garenmarkt.010.3-012
193/1.1.2.6
Huig Adriaen Andriesz {drapier}
/
Huych Adriaen Andriesz drapierdrapier
1578-04-25
Huych Adriaen Andriesz drapier
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.014.3
419/06
Huig Adriaensz {drapier}
/
Huych Adriaenszdrapier
1579-11-22
Belent aen d' een zijden Huych Adriaensz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.014.3
425/08
Huig Adriaensz {drapier}
/
Huych Adriaensz drapierdrapier
1579-12-03
Huych Adriaensz drapier
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.014.3
426/08
Huig Adriaensz {drapier}
/
Huych Adriaensz drapierdrapier
1579-12-03
Huych Adriaensz drapier
GedwongenLening-1572 (bewoner)Middelstegracht.014.3
8/1
Huig Adriaensz {drapier}
/10
Huych Adriaensz, drapierdrapier
1572-11-28
Huych Adriaensz, drapier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.014.3
26/1
Huig Adriaensz {drapier}
/13/0-26
Huych Ariensz trapenyerdertrapenyerder
1558-06-08
Huych Ariensz trapenyerder
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7998/94c

/3,2
Huych van Hammedrapier
1593-10-29
Huych van Hamme
Waarboek-67 C-1563 (belending)SintJacobsgracht.000.19
154/07
Huig Wijnaertsz {drapier}
/
Huych Wijnartszoon drapenierderdrapenierder
1564-04-17
Huych Wijnartszoon drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
114/03

/
Huych Wijnertsz drapenierderdrapenierder
1564-02-15
Huych Wijnertsz drapenierder (met zijn broer Cornelis Wijnertsz drapenierder als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.19
1071/1
Huig Wijnaertsz {drapier}
/16-0-0
Huych Wynaertszdrapier
1561-12
Huych Wynaertsz
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8133/110Va

/3,2
Isaack de Ron
Saint-Pol in Artois (F.) (St. Pol-sur-Ternoise) beide getuigen stelden zich borg.
baaidrapier
1594-09-16
Isaack de Ron
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hooigracht.019
355/04
Jacob de Keuvere {drapier}
/
Jacob de Keuerdrapier
1581-04-07
Jacob de Keuer uyt Vlaenderen
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.019
137/1
Jacob de Keuvere {drapier}
5/
Jacob de Keure van Nieukerck drapierderdrapierder
1581-09
Jacob de Keure van Nieukerck drapierder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.058.2
116/1

/4-10-0
Jacob de Zitter zaeytrappierzaeytrappier
1601
Jacob de Zitter zaeytrappier
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)NieuweRijn.009-010
6/04

/
Jacob Gerritsz drapenierdrapenier
1560-06-18
Jacob Gerritsz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (borg)Rapenburg.135.1
214/04

/
Jacob Gerritsz drapenierdrapenier
1561-04-14
Jan Cornelisz Bout schrijnwerker (met Jacob Gerritsz drapenier als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Doezastraat.000.16
341/03
Jacob Gerritsz van der Mije {de oude}
/
Jacob Gerritsz drapierdrapier
1570-04-20
Jacob Gerritsz drapier
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Doezastraat.000.18
341/05
Jacob Gerritsz van der Mije {de oude}
/
Jacob Gerritsz drapierdrapier
1570-04-20
Jacob Gerritsz drapier
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Doezastraat.000.20
341/07
Jacob Gerritsz van der Mije {de oude}
/
Jacob Gerritsz drapierdrapier
1570-04-20
Jacob Gerritsz drapier
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
128/03

/
Jacob Gerritsz drapierdrapier
1572-07-17
Jacob Gerritsz drapier
Rijckhuisen (vermelding)
88/3
Jacob Gerritsz van der Mije {de oude}
/
Jacob Gerritsz van der Mijen drapierdrapier
1574-10-14
Jacob Gerritsz van der Mijen drapier loco ...; tr: Marytje van Heussen Steffensd
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooglandsekerkgracht.002-004
567/06
Jacob Jacobsz Goetcoop {drapier}
/
Jacob Jacobsz Goetcoopdrapier
1578-05-23
Alexander Albertsz, drapier, medevoogd (ook namens Jacob Jacobsz Goetcoop) over Maria (ca. 24 jaar) en Katerina (16 jaar), weeskinderen en erfgenamen van Dirck en Aefgen
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Burgsteeg.012
573/04
Jacob Jacobsz Goetcoop {drapier}
/
Jacob Jacobsz Goetcoopdrapier
1578-05-29
Alexander Aelbrechtsz drapier en Jacob Jacobsz Goetcoop als voogden van Maria en Katrijn Dircksdr zussen meerderjarige dochters van Dirck Cornelisz den Doubelden;
Waarboek-67 L-1584 (belending)SintJacobsgracht.000.18
47/07
Jacob Pietersz Paedts
/
Jacob Paets Pietersz drappierdrappier
1584-02-23
Jacob Paets Pietersz drappier
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hooigracht.073
517/05
Jacob Pieter Arentsz {drapier}
/
Jacob Pieter Aertsz drapierdrapier
1571-04-29
Jacob Pieter Aertsz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.073
1892/1
Jacob Pieter Arentsz {drapier}
/8-0-0
Jacob Pieterszdrapier
1561-12
Jacob Pietersz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.073
133/05
Jacob Pieter Arentsz {drapier}
/
Jacob Pietersz drapenierderdrapier
1561-01-17
Jacob Pietersz drapenierder
Waarboek-67 B-1562 (koper)SintJacobsgracht.000.20
348/04
Jacob Pietersz Paedts
/
Jacob Pietersz Paedts drapenierdrapenier
1563-05-29
Jacob Pietersz Paedts drapenier
Waarboek-67 L-1584 (belending)SintJacobsgracht.000.18
40/06
Jacob Pietersz Paedts
/
Jacob Pietersz Paets drappierdrappier
1584-02-12
Jacob Pietersz Paets drappier
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.027.2
296/05

/
Jacob Ruben drapierdrapier
1577-07-24
Jacob Ruben drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8210/120Vc

/3,2
Jacob Sijs
Wijtschate (B.) (Witsgaten)
baaidrapier
1595-09-22
Jacob Sijs
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8242/124Vb

/3,2
Jacob Sijs
Wijtschate (B.) (Witsgeten)
baaidrapier
1596-01-12
Jacob Sijs
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7609/54a

/3,2
Jacob Tieuwele
Hondschoote (F.) op de getuigenis van Anthonis van Achterzeel en Jan de Werff.
drapier
1590-07-20
Jacob Tieuwele
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7998/94b

/3,2
Jacob van Eeste
Halluin (F., Halewijn)
drapier
1593-10-29
Jacob van Eeste
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8015/96Va

/3,2
Jacob Weyns
Westouter (B.) (Westoutre in Vlaenderen) beide getuigen stelden zich borg
drapier
1593-12-24
Jacob Weyns
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.073
23/1
Jacob Pieter Arentsz {drapier}
/0-8
Jacoeb Pieter Aertsz, drapierdrapier
1573-12-19
Jacoeb Pieter Aertsz, drapier
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.019
81/81
Jacob de Keuvere {drapier}
/8
Jacop de Keuere drapierdrapier
1581-12
Jacop de Keuere drapier
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6684/82Vb

/
Jacop de Keveredrapier
1582-10-10
Jacop de Kevere
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.134
108/1

/40/4-0
Jacop Gerytsz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Jacop Gerytsz trapenierder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.073
312/09
Jacob Pieter Arentsz {drapier}
/
Jacop Pieter Aerntsz drapenierderdrapier
1554-06-22
Jacop Pieter Aerntsz drapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.073
110/1
Jacob Pieter Arentsz {drapier}
/7/0-14
Jacop Pietersz drapeniederdrapenieder
1558-06-08
Jacop Pietersz drapenieder
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.18
130/1
Jacob Pietersz Paedts
7/
Jacop Pietersz Paedts drapierdrapier
1581-09
Jacop Pietersz Paedts drapier
Waarboek-67 E-1571 (belending)SintJacobsgracht.000.20
493/06
Jacob Pietersz Paedts
/
Jacop Pieterszoon trapenierdertrapenierder
1575-04-16
Jacop Pieterszoon trapenierder
Kaart-PV1122.1 (eigenaar)Kaiserstraat.010.0
39/1

/
Jaecques de Cryrier drapierdrapier
1603-06-17
Jaecques de Cryrier drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8198/119c

/3,2
Jaecques Hennebodrapier
1595-08-28
Jaecques Hennebo
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.023.10
950/1
Jan Adriaensz de Wilde
/24-0-0
Jan Adriaen Willem Bouwensz [de Wilde]drapier
1561-12
Jan Adriaen Willem Bouwensz [de Wilde]
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.056-058
118/06
Jan Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Jan Aelbrechtss drapenierderdrapenierder
1562-05-25
Jan Aelbrechtss drapenierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.056-058
1729/1
Jan Aelbrechtsz van Quackenbosch
/18-0-0
Jan Aelbrechtszdrapier
1561-12
Jan Aelbrechtsz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.019
1406/1
Jan Arentsz {drapier}
/12-0-0
Jan Aerntsz drapierdrapier
1561-12
Jan Aerntsz drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8143/112b

/
Jan Aertsz
Dunkerque (F.) (Duynkercken)
drapier en vleesverkoper
1594-11-18
Jan Aertsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.019
241/12
Jan Arentsz {drapier}
/
Jan Aertsz drapierdrapier
1579-05-06
Jan Aertsz drapier
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.021.1
17/1
Jan Jan Aertsz {drapier}
/12
Jan Aertsz, drapierdrapier
1572-11-28
Jan Aertsz, drapier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.019
190/1
Jan Arentsz {drapier}
/12/0-24
Jan Arentsz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Jan Arentsz trapenierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.065
1896/1

/11-0-0
Jan Arysz drapierdrapier
1561-12
Jan Arysz drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8550/156Vc

/3,2
Jan Blixdrapier
1600-02-28
Jan Blix
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8500/153c

/3,2
Jan Bodaertdrapier
1599-10-15
Jan Bodaert
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8396/141b

/3,2
Jan Bouderijbaaidrapier
1598-01-30
Jan Bouderij
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8615/164b

/3,2
Jan Bouderybaaidrapier
1601-03-12
Jan Boudery
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.037-039
316/06
Jan Broersz {drapier}
/
Jan Broersz drapenierdrapier
1563-03-09
Jan Broersz drapenier
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.017
201/05

/
Jan Claasz Coster drapenierderdrapenierder
1564-07-26
Jan Claasz Coster drapenierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.13
1068/1
Jan Claesz van Egmont
/20-0-0
Jan Claesz van Egmont drapierdrapier
1561-12
Jan Claesz van Egmont drapier
Waarboek-67 B-1562 (belending)Steenschuur.023.11
368/10
Jan Claesz van Egmont
/
Jan Claesz van Egmont drapierdrapier
1563-07-03
Jan Claesz van Egmont drapier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.022
84/1
Jan Cornelisz {drapier}
/10/0-20
Jan Corneliesz drapenierderdrapenierder
1558-06-08
Jan Corneliesz drapenierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.095
1881/1
Jan Cornelisz van der Booch
/15-0-0
Jan Corneliszdrapier
1561-12
Jan Cornelisz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.022
118/03
Jan Cornelisz {drapier}
/
Jan Cornelisz drapenierdrapenier
1560-12-24
Jan Cornelisz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.095
124/10
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz drapenierdrapenier
1560-12-31
Jan Cornelisz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.022
213/03
Jan Cornelisz {drapier}
/
Jan Cornelisz drapenierdrapenier
1561-04-12
Jan Cornelisz drapenier
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.001
220/53
Jan Cornelisz {drapier}
/
Jan Cornelisz drapenierdrapenier
1562-12-02
Jan Cornelisz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.095
313/07
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz drapenier haar zoondrapenier
1561-08-28
De helffte van een huysinge ende erve ...
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.095
105/05
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz drapenier zijn zwagerdrapenier
1560-12-11
De helfte van een een huys
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamlanden.013
98/53

/
Jan Cornelisz drapenierderdrapenierder
1564-01-28
Jan Cornelisz drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.052.2
583/05
Jan Cornelisz {drapier}
/
Jan Cornelisz drapenierderdrapenierder
1566-11-03
Jan Cornelisz drapenierder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6813/88Va

/
Jan de Kneure
Bailleul (F., Belle) gratis
baaidrapier
1583-09-05
Jan de Kneure
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8260/125Vc

/3,2
Jan de Mol
Bailleul (F., Belle)
baaidrapier
1596-02-16
Jan de Mol
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8343/135Vc

/3,2
Jan de Molbaaidrapier
1597-04-11
Jan de Mol
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8582/160b

/3,2
Jan de Mortierbaaidrapier
1600-09-08
Jan de Mortier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8351/136b

/3,2
Jan de Visscher
Ronse (B.)
drapier
1597-05-12
Jan de Visscher
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8100/107b

/3,2
Jan de Vrint
Ronse (B.)
drapier
1594-07-22
Jan de Vrint
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6414/68Va

/1,58
Jan Florisz
Lisse
drapier
1571-07-07
Jan Florisz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.049
288/1

/2-0-0
Jan Florisz drapierdrapier
1601
Jan Florisz drapier
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hogewoerd.035
300/06
Jan Cabeliau
/
Jan Françoisz Cabbelliau drapierdrapier
1577-08-07
Jan Françoisz Cabbelliau drapier van Gent
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.097-099
267/09
Jan Fransz van Herentals {drapier, ouderling}
/
Jan Franszdrapier
1579-05-20
Jan Fransz drapier
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.004.3
190/1

/
Jan Fransz drapierdrapier
1584-07-09
Jan Fransz drapier
Vetus-1585 (eigenaar)IrDriessenstraat.002
146/1
Jan Gerritsz {drapier}
/5
Jan Gerritss drapierdrapier
1585
Jan Gerritss drapiers huys verhuyert es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.091
147/1
Jan Gerritsz {drapier}
/20
Jan Gerritss drapierdrapier
1585
Jan Gerritss drapiers huys opten houck es getaxeert op 20 gulden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.027.1
506/09
Jan Gerritsz de Haes
/
Jan Gerritsz de Haes trapenierderdrapier
1575-05-14
Jan Gerritsz de Haes trapenierder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.017
134/05

/
Jan Gerritsz drapenierderdrapenierder
1564-03-10
Jan Gerritsz drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.017
201/03

/
Jan Gerritsz drapenierderdrapenierder
1564-07-26
Jan Gerritsz drapenierder (met Mouwerijn Claasz drapenierder als borg)
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.091
46/46
Jan Gerritsz {drapier}
/25
Jan Gerritsz van Catwyck drapierdrapier
1581-12
Jan Gerritsz van Catwyck drapier
Waarboek-67 B-1562 (borg)Noordeinde.024.2
230/06

/
Jan Gerritsz van Leiderdorp drapierdrapier
1562-12-19
Margriete weduwe van Arent Marcusz met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Jan Gerritsz van Leiderdorp drapier als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.027.1
1915/1
Jan Gerritsz de Haes
/14-0-0
Jan Gerrytsz de Haes drapierdrapier
1561-12
Jan Gerrytsz de Haes drapier
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.091
99/1
Jan Gerritsz {drapier}
4/
Jan Gerrytsz drapierdrapier
1581-09
Jan Gerrytsz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.045
1519/1

/22-0-0
Jan Gerryt[sz] van Leydersdorpdrapier
1561-12
Jan Gerryt[sz] van Leydersdorp
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.091
106/1.2.1.3
Jan Gerritsz {drapier}
/
Jan Gerytszdrapier
1580-11-22
Jan Gerytsz
Waarboek-67 C-1563 (belending)NieuweRijn.045
553/08

/
Jan Gerytsz drapenierderdrapenierder
1566-08-14
Jan Gerytsz drapenierder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)IrDriessenstraat.002
178/1
Jan Gerritsz {drapier}
/1-12-0
Jan Gerytsz drapiers weduwedrapier
1601
Jan Gerytsz drapiers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)IrDriessenstraat.002
178/1a
Jan Gerritsz {drapier}
/1-12-0
Jan Gerytsz drapiers weduwedrapier
1601
Jan Gerytsz drapiers weduwe
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Steenschuur.014
306/04
Jan Gillisz van Halewijn
/
Jan Gieliszdrapier
1579-06-25
Jan Gielisz huerluyt dapier gebooren van Aelwyn belegen bij Meenen in Vlaenderen
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8022/98a

/3,2
Jan Goethals
Gent (B.) de getuige stelde zich ook borg
baaidrapier
1594-01-24
Jan Goethals
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7974/91Vb

/3,2
Jan Heurluthdrapier
1593-07-30
Jan Heurluth
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8673/170c

/3,2
Jan Huybrechtszdrapier
1602-01-11
Jan Huybrechtsz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8259/125Vb

/3,2
Jan Jacomijn
Hondschoote (F.)
drapier
1596-02-16
Jan Jacomijn
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.021.1
354/06
Jan Jan Aertsz {drapier}
/
Jan Jan Aertszdrapier
1581-04-07
Jan Jan Aertsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.021.1
294/05
Jan Jan Aertsz {drapier}
/
Jan Jan Aertsz drapierdrapier
1577-07-23
Jan Jan Aertsz drapier
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.198
350/05
Jan Jan Aertsz {drapier}
/
Jan Jan Aertsz drapierdrapier
1581-04-04
Jan Jan Aertsz drapier
Waarboek-67 H-1580 (borg)Haarlemmerstraat.196
350/11
Jan Jan Aertsz {drapier}
/
Jan Jan Aertsz drapierdrapier
1581-04-04
Jan Jan Aertsz drapier
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.021.1
355/06
Jan Jan Aertsz {drapier}
/
Jan Jan Aertsz drapierdrapier
1581-04-07
Jan Jan Aertsz drapier
Waarboek-67 G-1578 (borg)Hooigracht.066-068
23/04
Jan Jan Aertsz {drapier}
/
Jan Jan Aertsz,drapierdrapier
1578-04-28
Jan Jan Aertsz, drapier als borg
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.021.1
512/08
Jan Jan Aertsz {drapier}
/
Jan Jan Aertszoon drapierdrapier
1575-03-12
Jan Jan Aertszoon drapier
Kerven-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.02
77/77
Jan Aertsz {drapier}
/6
Jan Jan Aertszz drapier
moet zijn Jan Aertsz drapier!
drapier
1581-12
Jan Jan Aertszz drapier
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.021.1
78/78
Jan Jan Aertsz {drapier}
/45
Jan Jan Aertszz drapierdrapier
1581-12
Jan Jan Aertszz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.021.1
1920/1
Jan Jan Aertsz {drapier}
/18-0-0
Jan Janszdrapier
1561-12
Jan Jansz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.021.1
104/05
Jan Jan Aertsz {drapier}
/
Jan Jansz drapenierdrapenier
1560-08-30
Jan Jansz drapenier
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.021.1
77/09
Jan Jan Aertsz {drapier}
/
Jan Jansz drapenierderdrapenierder
1562-03-17
Jan Jansz drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.021.1
368/08
Jan Jan Aertsz {drapier}
/
Jan Jansz drapierdrapier
1565-07-11
Jan Jansz drapier
Waarboek-67 G-1578 (borg)Warmoesmarkt.013
244/05

/
Jan Jansz drapierdrapier
1579-05-09
Catharina van der Heyde Jansdr zijn dochter (met Jan Jansz drapier als voogd)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamlanden.000
649/53

/
Jan Jansz trapeniertrapenier
1567-04-28
Jan Jansz trapenier
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.023
135/1

/15,5/0-31
Jan Jansz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Jan Jansz trapenierder
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8215/121Vb
Jan Kersteman {drapier}
/3,2
Jan Kerstemandrapier
1595-10-13
Jan Kersteman
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8553/157b
Jan Kersteman {drapier}
/3,2
Jan Kerstemanbaaidrapier
1600-04-10
Jan Kersteman
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8702/173a

/3,2
Jan le Grand
Hesdin in Artois (F.) (geboren in Artoys bij Hedeyn) beide getuigen stelden zich borg
baaidrapier
1602-06-07
Jan le Grand
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7992/93Vb

/3,2
Jan Malebesay
Poperinge (B.)
drapier
1593-10-08
Jan Malebesay
Waarboek-67 G-1578 (koper)Uiterstegracht.054.1
229/05
Jan Otterman {baaiwever}
/
Jan Outermandrapier
1579-04-24
Jan Outerman van Eeck in Vlaanderen, drapier
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7960/89Va

/3,2
Jan Pietersz Questroy
Bailleul (F., Belle)
baaidrapier
1593-06-18
Jan Pietersz Questroy
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8824/184Va

/
Jan Pietersz van Dijcke
werd poorter door zijn vader Pieter van Dijcke en op diens verklaring, en deed zelf eed volgens de keur.
baaidrapier
1602-07-26
Jan Pietersz van Dijcke
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.19
23/1

/5-15-0
Jan Pietersz van Santen trapiertrapier
1601
Jan Pietersz van Santen trapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8220/122c

/3,2
Jan Pont
Nieuwkerke (B.)
baaidrapier
1595-10-30
Jan Pont
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.061
116/1

/9/0-18
Jan Quyrijnsz drapenierderdrapenierder
1558-06-08
Jan Quyrijnsz drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamlanden.003
41/53

/
Jan Quyrijnsz drapierdrapier
1563-10-20
Jan Quyrijnsz drapier
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.042
631/10

/
Jan Quyrincx drapenierderdrapenierder
1567-03-10
Jan Quyrincx drapenierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.061
1898/1

/10-0-0
Jan Quyrinsz drapierdrapier
1561-12
Jan Quyrinsz drapier
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8009/96a

/3,2
Jan Tete
Halluin (F., Halewijn)
drapier
1593-11-26
Jan Tete
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7153/112Va

/3,15
Jan Vaillant
Hondschoote (F.) op de getuigenis van Jan Herrewijn en Cornelis Suloff.
drapier
1586-09-29
Jan Vaillant
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7560/50a

/3,2
Jan van den Berch
Meulebeke (B.) (Meulebeec in Vlaenderen) op de getuigenis van Jan de Feyere en Jan Marveille.
drapier
1590-04-14
Jan van den Berch
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.011
140/01
Jan van der Zande {drapier}
16/
Jan van der Zande van Eckdrapier
1581-09
Jan van der Zande van Eeck drapier heeft hyer gewoont 2 jaer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8191/118a

/3,2
Jan van Eede
Gent (B.)
drapier
1595-07-31
Jan van Eede
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.061
83/3
Jan van Staveren
0/
Jan van Staveren drapierdrapier
1581-09
Jan van Staveren drapier
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7008/97a

/3,15
Jan Wecsteen
Bailleul (F., Belle)
drapier
1585-11-14
Jan Wecsteen
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.057
126/1
Jan Wiggersz {drapier}
/16
Jan Wiggerss drapierdrapier
1585
Jan Wiggerss drapiers huys es ghetaxeert op 16 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.057
60/60
Jan Wiggersz {drapier}
/13
Jan Wiggersz drapierdrapier
1581-12
Jan Wiggersz drapier
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
309/40
Jan Wiggersz {drapier}
/
Jan Wiggersz drapierdrapier
1582-04-02
Jan Wiggersz drapier uyten name van Ceeltgen Cornelisdr van Schengen
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Haarlemmerstraat.054.3
349/07
Jan Wiggersz {drapier}
/
Jan Wiggersz drapier oome en borg van Katerijne Adriaensdr weeskint van Adriaen Wiggersz en Immetgen Lenaertsdr beiden za.
Lenaert Phillipsz heeft een dochter :Immetgen Lenaertsdr Jan Wiggersz heeft een broer Adriaen Wiggersz Immetgen en Adriaen hebben een dochter Katerijne
drapier
1581-03-31
Jan Wiggersz drapier oome en borg van Katerijne Adriaensdr omtrent 1 jaar out naergelaten weeskint van Adriaen Wiggersz en Immetgen Lenaertsdr beiden za.
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Haarlemmerstraat.054.3
347/07
Jan Wiggersz {drapier}
/
Jan Wiggersz drapier oome van Katerijne Adriaensdr en borg
Lenaert Phillipsz heeft een dochter :Immetgen Lenaertsdr Jan Wiggersz heeft een broer Adriaen Wiggersz Immetgen en Adriaen hebben een dochter Katerijne
drapier
1581-03-31
Jan Wiggersz drapier voogd en oome van Katerijne Adriaensdr naergelaten weeskind van Adryaen Wiggersz cuyper en Immetgen Lenaertsdr beiden overleden
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Haarlemmerstraat.054.3
348/07
Jan Wiggersz {drapier}
/
Jan Wiggersz drapier oome van Katerijne Adriaensdr en borg
Lenaert Phillipsz heeft een dochter :Immetgen Lenaertsdr Jan Wiggersz heeft een broer Adriaen Wiggersz Immetgen en Adriaen hebben een dochter Katerijne
drapier
1581-03-31
Jan Wiggersz drapier voogd en oomer van Katerijne Adriaensdr naergelaten weeskint van Adriaen Wiggersz cuype en Immetgen Lenaertsdr beiden overleden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.057
116/1
Jan Wiggersz {drapier}
3/
Jan Wiggertsz drapierder schutterdrapierder
1581-09
Jan Wiggertsz drapierder schutter
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7918/84Va

/3,2
Jan Yewijns
Bailleul (F., Belle) beide getuigen stelden zich borg
drapier
1593-02-05
Jan Yewijns
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7225/119Va

/3,15
Jaques de Wever
Izenberge (B.) (Ysenberch in Vlaenderen) op de getuigenis van Franchoys Heussic en Franchoys de Hegere.
drapier
1587-03-24
Jaques de Wever
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7999/94Va

/3,2
Jasper Frans
Vastembrich uyt 't Lant van Luyck (Luik, B.) beide getuigen stelden zich borg
drapier
1593-10-29
Jasper Frans
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7966/90Vb

/3,2
Jasper van der Hagenbaaidrapier
1593-07-05
Jasper van der Hagen
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8031/99c

/3,2
Jiellis van Strate
Wervik (B.)
drapier
1594-02-11
Jiellis van Strate
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5865/10Vb

/
Joest Willemszdrapenier
1539-10-10
Joest Willemsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.004.1
14/2

/
Joest Willemsz drappenyerderdrappenyerder
1558-06-08
Joest Willemsz drappenyerder
Waarboek-67 A-1560 (koper)Steenschuur.018
169/06
Garbrant Meesz {de jonge}
/
Jonge Garbrant Meesz drapenierdrapenier
1561-02-12
Jonge Garbrant Meesz drapenier
Voogdenboek-A (ouder)Steenschuur.023.02
80/03
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/
Jonge Pieter Paedts Pietersz drapierdrapier
1576-07-20
Jonge Pieter Paedts Pietersz drapier gewonnen bij zijn zaliger huisvrouw Maritgen Cornelis Reijersdr
TiendePenning-1557 (huurder)Steenschuur.002
198/1
Pieter Pietersz Paedts {de jonge}
/22/2-4
Jonge Pieter Paedts trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Jonge Pieter Paedts trapenierder
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.033
125/1
Joris Willeboortsz van den Burch
7/
Joorijs Willeboordsz drapierdrapier
1581-09
Joorys Willeboortsz drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8485/151b

/3,2
Joos Bisschopdrapier
1599-06-28
Joos Bisschop
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7970/91b

/3,2
Joos Harinckdrapier
1593-07-19
Joos Harinck
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8302/130b

/3,2
Joost Billethbaaidrapier
1596-06-21
Joost Billeth
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.016
75/1
Joost Willemsz Porsman (Dedel)
/
Joost Willemsz Dedel gezeyt Porsman drapierdrapier
1564-11-10
Joost Willemsz Dedel gezeyt Porsman drapier loco Mr Jacob de Milde; tr Maria van Leeuwen van Leyden Claesdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Steenschuur.016
215/07
Joost Willemsz Porsman (Dedel)
/
Joost Willemsz drapierdrapier
1562-12-01
Joost Willemsz drapier
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Steenschuur.018
185/13
Joost Willemsz Porsman (Dedel)
/
Joost Willemsz drapierdrapier
1579-03-06
Joost Willemsz drapier
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.033
68/68
Joris Willeboortsz van den Burch
/4
Jorys Willeboortsz drapierdrapier
1581-12
Jorys Willeboortsz drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8204/120c

/3,2
Kaerl Vasseur
Bailleul (F., Belle)
drapier
1595-09-01
Kaerl Vasseur
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7996/94a

/3,2
Laurens Baerten
Halluin (F., Halewijn) beide getuigen stelden zich borg
drapier
1593-10-22
Laurens Baerten
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
192/03

/
Lenaert Simonsz Dou drapierdrapier
1577-03-12
Lenaert Simonsz Dou drapier medevoogd van Margriet Pietersdr oud ca. 25 jaar nagelaten weeskind van Pieter Dircksz stadschirurgijn van Leiden tevens als vervanger van Jacob Jacobsz Goedkoop als medevoogd wegens diens hoge ouderdom; weesmeesters hebben on
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Haarlemmerstraat.142
328/04
Lenaert Symonsz Dou
/
Lenaert Simonsz Dou drapierdrapier
1577-09-09
Cornelis Gerritsz de Haes en Lenaert Simonsz Dou drapier als voogden van Engel Cornelisz en Maritgen Cornelisdr nagelaten weeskinderen van Cornelis Jansz van Tol en Geertruyt Engelsdr (voor 3/8 delen)
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Breestraat.095
453/07
Lenaert Symonsz Dou
/
Lenaert Symonsz Doudrapier
1581-05-31
Lenaert Symonsz Dou
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Breestraat.095
454/10
Lenaert Symonsz Dou
/
Lenaert Symonsz Doudrapier
1581-05-31
Lenaert Symonsz Dou
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Breestraat.095
455/07
Lenaert Symonsz Dou
/
Lenaert Symonsz Doudrapier
1581-05-31
Lenaert Symonsz Dou
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7119/109a

/3,15
Lourens Doude
Hondschoote (F.) op de getuigenis van Franchoys en Jacob Gerardts.
drapier
1586-06-25
Lourens Doude
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7992/93Vc

/3,2
Lourys Coen
Leisele (B.)
drapier
1593-10-08
Lourys Coen
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.089
100/1
Louris Jorisz {drapier}
7/
Lourys Joorysz drapierdrapier
1581-09
Lourys Jooryszn drapier
Waarboek-67 A-1560 (gemachtigde)Nieuwstraat.053.2
130/03
Maerten Huigenz {verwer}
/
Maarten Huygensz drapenierdrapenier
1560-12-09
Maarten Huygensz drapenier als gemachtigde van de kinderen en erfgenamen van Nanning Jansz schilder (procuratie verleden voor notaris Pieter Adriaensz Storm op 1 februari 1559)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.142
2293/1
Machteld Engelsdr {drapier}
/7-0-0
Machtelt Engelsdrdrapier
1561-12
Machtelt Engelsdr
Waarboek-67 A-1560 (koper)Steenschuur.023.07
83/04
Maerten Huigenz {verwer}
/
Maerten Huygensz drapenierdrapenier
1560-10-18
Maerten Huygensz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.113.05
166/12
Maerten Symonsz Dou
/
Maerten Symonsz Dou drapenierder
1561-02-10
Maerten Symonsz Dou drapenierder
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7871/79Vb

/3,2
Maillaert Pupping
wonende opte Broertgensgraft
drapier
1592-09-28
Maillaert Pupping
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.021.2
135/1
Maljaert Burchgraaf
9/
Maliaert Burggrave van Iperen drapier schutter
file 204
drapier
1581-09
Maliaert Burggrave van Iperen drapier heeft hyer gewoont vijff jaer schutter
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7834/76b

/3,2
Marcus Clays
Nieuwkerke (B.)
drapier
1592-05-05
Marcus Clays
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.001.03
18/1

/6-8-0
Marcus de Wit zaey- en baeytrapierzaey- en baeytrapier
1601
Marcus de Wit zaey- en baeytrapier
Volkstelling-1581 (bewoner)SintUrsulasteeg.022
17/1
Marytgen Lourisdr {drapier}
2/
Maritgen Lourisdr van Leydendrapenierster
1581-09
Maritgen Lourisdr van Leyden drapenierster ongehuwede persoon
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.021.4
133/1

/12/0-24
Marten Harkensz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Marten Harkensz trapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.05
43/1
Maerten Symonsz Dou
/12/0-24
Marten Symonsz Dou trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Marten Symonsz Dou trapenierder
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8767/180a

/3,2
Marteyn Proevo
Linselles (F.) (Leynselle bij Rijssele) beide getuigen stelden zich borg
baaidrapier
1603-06-02
Marteyn Proevo
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6114/33Va

/
Martijn Huygenz
Den Haag
drapier
1548-04-30
Martijn Huygenz
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.010.2
160/1
Martina Jansdr {van den Berch}
8/
Martina Jansdochter weduwe van Cornelis Vranckensz van den Berch drapeniersterdrapenierster
1581-09
Martina Jansdochter weduwe van Cornelis Vranckensz van den Berch drapenierster
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kloksteeg.021.4
1026/2

/
Martyn Harricxzdrapier
1561-12
Martyn Harricxz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.113.05
932/1
Maerten Symonsz Dou
/14-0-0
Martyn Symonsz Doudrapier
1561-12
Martyn Symonsz Dou
Kerven-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.02
80/80
Marie Garbrantsdr {drapier}
/32
Mary Garbrantsdr drapeniersterdrapenierster
1581-12
Mary Garbrantsdr drapenierster
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.031
72/72
Marytgen Jansdr Paedts {vrouw van Adriaen Huigenz}
/25
Mary Paetz drapenierster met haer kinderendrapenierster
1581-12
Mary Paetz drapenierster met haer kinderen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.022.08
1182/1

/18-0-0
Marytgen Garbrantsdr drapiersterdrapierster
1561-12
Marytgen Garbrantsdr drapierster
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.022.08
140/1

/16/0-32
Marytgen Garbrantsdr trapenyerdertrapenyerder
1558-06-08
Marytgen Garbrantsdr trapenyerder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.105
655/1
Marie Gerritsdr {drapierster}
/10-0-0
Marytgen Gerrytsdr drapiersterdrapierster
1561-12
Marytgen Gerrytsdr drapierster
TiendePenning-1561 (huurder)Molensteeg.009
1133/1

/3-18-0
Marytgen Reyersdr drapiersterdrapierster
1561-12
Marytgen Reyersdr drapierster
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.073-075
1973/1
Marytgen Dircksdr {vrouw van Evert Beyers}
/14-0-0
Marytgen weduwe van Evert Beyersz drapiersterdrapierster
1561-12
Marytgen weduwe van Evert Beyersz
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7998/94a

/3,2
Mathees van Hamme
Halluin (F., Halewijn) beide getuigen stelden zich borg
drapier
1593-10-29
Mathees van Hamme
Waarboek-67 A-1560 (koper)Raamlanden.002
382/04
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Mees Aalwijnsz drapenierdrapenier
1561-12-18
Mees Aalwijnsz drapenier
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.002
48/03

/
Mees Aalwijnsz drapenierdrapenier
1562-02-19
Mees Aalwijnsz drapenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)Raamlanden.013
375/53

/
Mees Aelwijnsz drapenierdrapenier
1561-11-21
Mees Aelwijnsz drapenier
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.000
37/53

/
Mees Aelwijnsz drapenierdrapenier
1562-02-07
Mees Aelwijnsz drapenier
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Garenmarkt.006
339/08
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Mees Aelwijnsz drapenierderdrapenierder
1556-03-17
Mees Aelwijnsz drapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Garenmarkt.006
3/1
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/17/1-14
Mees Aelwijnsz drapenyerderdrapenyerder
1558-06-08
Mees Aelwijnsz drapenyerder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Garenmarkt.006
340/05
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Mees Aelwijnsz drapyerdrapyer
1556-03-23
Mees Aelwijnsz drapyer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Raamlanden.013
14/03

/
Mees Alewijnsz drapenierdrapenier
1563-07-31
Mees Alewijnsz drapenier
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Raamlanden.002
15/03
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Mees Alewijnsz drapenierdrapenier
1563-07-31
Mees Alewijnsz drapenier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Garenmarkt.006
1032/1
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/20-0-0
Mees Alewynsz [van Swanenburg]drapier
1561-12
Mees Alewynsz [van Swanenburg]
TiendePenning-1557 (eigenaar)Garenmarkt.008
4/1
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/30/3-0
Mees Corneliesz drapenyderdrapenyder
1558-06-08
Mees Corneliesz drapenyder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Raamlanden.000
406/03
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/
Mees Cornelisz drapenierdrapenier
1574-10-23
Mees Cornelisz drapenier
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Garenmarkt.008
339/06
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/
Mees Cornelisz drapenierder
een vierdeel en een zestiende deel
drapenierder
1556-03-17
Mees Cornelisz drapenierder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Garenmarkt.008
340/04
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/
Mees Cornelisz drapenierderdrapenierder
1556-03-23
Mees Cornelisz drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamlanden.001
377/53
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/
Mees Cornelisz drapierdrapier
1565-07-19
Mees Cornelisz drapier
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Barbarasteeg.008
613/13
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/
Mees Cornelisz drapierdrapier
1575-11-08
Mees Cornelisz drapier
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Garenmarkt.008
613/09
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/
Mees Cornelisz drapierdrapier
1575-11-08
Mees Cornelisz drapier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.070
2/1
Mees Jansz {lakenkoopman}
/11/0-22
Mees Jansz drapenierderdrapenierder
1558-06-08
Mees Jansz drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Koppenhinksteeg.000.05
343/11
Mees Jansz {lakenkoopman}
/
Mees Jansz drapierdrapier
1565-05-16
Mees Jansz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Garenmarkt.008
1033/1
Mees Cornelisz {drapier, apotheker}
/30-0-0
Mees [Cornelisz]apotheker, [drapenier]
1561-12
Mees [Cornelisz]
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.224
274/16
Melten Quirijnsz {drapier}
/
Melten Quyrijnsz drapierdrapier
1563-02-17
Melten Quyrijnsz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.224
2332/1
Melten Quirijnsz {drapier}
/8-0-0
Melthen Quyrinsz drapierdrapier
1561-12
Melthen Quyrinsz drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8623/165b

/3,2
Michiel de Molijndrapier
1601-05-01
Michiel de Molijn
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8053/101Va

/3,2
Michiel Harman
Ieper (B.)
drapier
1594-05-09
Michiel Harman
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8794/182Va

/
Michiel Thoris
werd poorter door zijn vader Franchoys Thoris en deed zelf eed volgens de keur
drapier
1597-11-10
Michiel Thoris
Waarboek-67 B-1562 (curator)Hogewoerd.022
57/06
Mourijn Claesz van Leeuwen
/
Mourijn Claesz drapenierdrapier
1561-12-13
Mourijn Claesz en Adriaen Andriesz, drapeniers als curateurs van de boedel van Cornelis Damenz die door de stad Leiden onder voogdij of curatele was geplaatst
Rijckhuisen (vermelding)Raamsteeg.012
72/2
Mourijn Claesz van Leeuwen
/
Mourijn Claesz van Leeuwen drapierdrapier
1559-11-11
Mourijn Claesz van Leeuwen drapier loco Willem Bouwensz van Warmondt
TiendePenning-1561 (eigenaar)Garenmarkt.000.21
1055/1
Mourijn Claesz van Leeuwen
/14-0-0
Mouryn Claesz [van Leeuwen]drapier
1561-12
Mouryn Claesz [van Leeuwen]
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.017
201/04

/
Mouwerijn Claasz drapenierderdrapenierder
1564-07-26
Jan Gerritsz drapenierder (met Mouwerijn Claasz drapenierder als borg)
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6154/38Vb

/
Mouwerijn Claeszdrapier
1551-01-12
Mouwerijn Claesz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.013
375/03

/
Mouwerijn Claesz drapenierdrapenier
1561-11-21
Mouwerijn Claesz drapenier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Garenmarkt.000.21
25/1
Mourijn Claesz van Leeuwen
/12/0-24
Mouwerijn Claesz trapenyerdertrapenyerder
1558-06-08
Mouwerijn Claesz trapenyerder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Garenmarkt.000.03
246/15
Cornelis Bouwensz {drapier}
/
naergelaten weeskinderen van Cornelis Bouwensz drapierdrapier
1583-06-03
naergelaten weeskinderen van Cornelis Bouwensz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Uiterstegracht.053.1
2117/1

/6-10-0
Neeltgen Dircxdr drapiersterdrapierster
1561-12
Neeltgen Dircxdr drapierster
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.092
1642/1
Neeltgen Jacobsdr {vrouw van Louris Dircksz}
/22-0-0
Neeltgen Jacobsdr drapiersterdrapier
1561-12
Neeltgen Jacobsdr drapierster
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.072
858/12
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
Olivier Phillipsz drapierdrapier
1565-04-03
Olivier Phillipsz drapier
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hooigracht.061
496/12

/
onmondige weeskinderen van Jan Quyrijnsz drapierdrapier
1566-03-20
Cornelis Roelof en Jannetgen onmondige weeskinderen van Jan Quyrijnsz drapier en Neeltgen Simonsdr
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.011
140/05

0/
Paeschier de Smit van Meenen drapierdrapier
1581-09
Paeschier de Smit van Meenen drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7966/90Vc

/3,2
Pauls Becaubaaidrapier
1593-07-05
Pauls Becau
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7703/63a

/
Pauwels Baert
Bailleul (F., Belle) gratis vanwege zijn armoede.
drapier
1591-03-12
Pauwels Baert
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.072-074
107/1.3.2.0
Pieter Jacobsz {drapier}
/
Pieter Adriaensz (!) drapierdrapier
1580-11-22
Pieter Adriaensz (!) drapier
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.035
38/1
Pieter Adriaensz {drapier}
3/
Pieter Adriaensz schutterdrapier
1581-09
Pieter Adriaenszoon drapier schutter
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.035
27/27
Pieter Adriaensz {drapier}
/8
Pieter Aerntsz drapierdrapier
1581-12
Pieter Aerntsz drapier
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.049
416/07
Pieter Claesz {drapier}
/
Pieter Claesz drapierdrapier
1578-01-23
Pieter Claesz drapier
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.049
417/06
Pieter Claesz {drapier}
/
Pieter Claesz drapierdrapier
1578-01-23
Pieter Claesz drapier
Vetus-1585 (eigenaar)Hoefstraat.019
126/1

/
Pieter Claesz laeckentrapierlaeckentrapier
1585
Pieter Claesz laeckentrapier nieut huys (erf breet 22 r voet in '93 gek. v. Oloff Reyersz)
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6991/94b

/
Pieter Claesz Parrementierdrapier
1584-05-19
Pieter Claesz Parrementier
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6690/83a

/
Pieter Claesz Veecke
Poperinge (B.)
drapier
1582-12-06
Pieter Claesz Veecke
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.049
261/07
Pieter Claesz {drapier}
/
Pieter Claesz, drapierdrapier
1579-05-12
Pieter Claesz drapier
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.087
47/47
Pieter Cornelisz Schaeck
/16
Pieter Cornelisz Schaeck drapierdrapier
1581-12
Pieter Cornelisz Schaeck drapier
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.150-154
297/04
Pieter de Bert
/
Pieter de Bert van Poperingen drapierdrapier
1577-07-30
Pieter de Bert van Poperingen drapier
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8260/125Va

/3,2
Pieter de Hoghe
Nieuwkerke (B.)
baaidrapier
1596-02-16
Pieter de Hoghe
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8500/153a

/3,2
Pieter de Hossche
Bailleul (F., Belle)
drapier
1599-10-15
Pieter de Hossche
Waarboek-67 A-1560 (borg)Uiterstegracht.060.1
359/06

/
Pieter Dircksz drapenierdrapier
1561-11-22
bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Pieter Dircksz drapenier als borg
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hooigracht.083
54/04
Pieter Dircksz {drapier, warmoezenier}
/
Pieter Dircksz drapenierdrapenier
1562-02-23
Pieter Dircksz drapenier
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.083
419/06
Pieter Dircksz {drapier, warmoezenier}
/
Pieter Dircksz drapierdrapier
1565-10-07
Pieter Dircksz drapier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.083
569/08
Pieter Dircksz {drapier, warmoezenier}
/
Pieter Dircxz drapierdrapier
1571-07-19
Pieter Dircxz drapier
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.083
616/06
Pieter Dircksz {drapier, warmoezenier}
/
Pieter Dircxz drapierdrapier
1571-10-11
Pieter Dircxz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hoogstraat.006
1553/1
Pieter Dircksz Gool
/26-0-0
Pieter Dircxz [Fransz] Gool drapierdrapier
1561-12
Pieter Dircxz [Fransz] Gool drapier
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.040
167/12
Pieter Gerritsz Doe
/
Pieter Gerrytsz Due drapenierderdrapenierder
1562-08-21
Pieter Gerrytsz Due drapenierders schuyeren ende erven
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.117
70/1
Pieter Godschalck {drapier}
3/
Pieter Goodschalc van Honschoten in Vlaenderen eertijds trapiertrapier
1581-09
Pieter Goodschalc van Honschoten in Vlaenderen eertijds trapier
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8455/147Va

/3,2
Pieter Hobbele
Nieuwkerke (B.)
baaidrapier
1599-01-29
Pieter Hobbele
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.069-071
2575/1

/20-0-0
Pieter Huygenzdrapier
1561-12
Pieter Huygenz
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.072-074
111/1
Pieter Jacobsz {drapier}
/-
Pieter Jacobss drapierdrapier
1585
Pieter Jacobss drapiers achterhuys getacxeert zijnde met 't voorhuys oversulcx alhier niet
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.056-058
523/09
Pieter Jacobsz {drapier}
/
Pieter Jacobsz drapierdrapier
1571-04-15
Pieter Jacobsz drapier
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hooigracht.062
207/08
Pieter Jacobsz van Medemblik
/
Pieter Jacobsz drapierdrapier
1573-04-28
Pieter Jacobsz drapier
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.056-058
411/06
Pieter Jacobsz {drapier}
/
Pieter Jacobsz drapierdrapier
1578-01-20
Pieter Jacobsz drapier
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.062
99/12
Pieter Jacobsz van Medemblik
/
Pieter Jacobsz drapierdrapier
1578-11-01
Pieter Jacobsz drapier
Bonboek-05A (eigenaar)Hooigracht.072-074
255/000
Pieter Jacobsz {drapier}
/
Pieter Jacobsz drapierdrapier
1585
Pieter Jacobsz drapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.072-074
3/1
Pieter Jacobsz {drapier}
/6-8-0
Pieter Jacobsz drapierdrapier
1601
Pieter Jacobsz drapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.072-074
111/1
Pieter Jacobsz {drapier}
/0-0-0
Pieter Jacobsz drapierdrapier
1601
Pieter Jacobsz drapier
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.072-074
3/1
Pieter Jacobsz {drapier}
/20
Pieter Jacobsz drapier hebbende twee gevelsdrapier
1585
Pieter Jacobss drapiers huys hebbende twee gevels es getacxeert op 20 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.072-074
112/1
Pieter Jacobsz {drapier}
4/
Pieter Jacobsz trapenierder ende wollewever schuttertrapenierder
1581-09
Pieter Jacobssen trapenierder ende wollewever schutter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.072-074
4/1
Pieter Jacobsz {drapier}
3/8-15-0/4-10-0
Pieter Jacobsz trapiertrapier
1606-08
Pieter Jacobsz., trapier, eygen dat hij bewoont opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.072-074
117/1
Pieter Jacobsz {drapier}
1/es getaxeert onder 't voorhuys op 8-15-0/1-10-0
Pieter Jacobsz trapiertrapier
1606-08
Pieter Jacobsz., trapier, eygen opt aengeven van dezelve
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.072-074
18/1
Pieter Jacobsz {drapier}
/5/0
Pieter Jacobsz, drapierdrapier
1574-06-18
Pieter Jacobsz, drapier
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.072-074
6/3.3.3.0
Pieter Jacobsz {drapier}
/
Pieter Jacopsz drapierdrapier
1578-09-29
Pieter Jacopsz drapier
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.072-074
43/3.3.3.0
Pieter Jacobsz {drapier}
/
Pieter Jacopsz drapierdrapier
1579-05-25
Pieter Jacopsz drapier
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hooigracht.056-058
413/03
Pieter Jacobsz {drapier}
/
Pieter Jacopsz drapierdrapier
1581-05-05
Pieter Jacopsz drapier
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hooigracht.056-058
414/03
Pieter Jacobsz {drapier}
/
Pieter Jacopsz drapierdrapier
1581-05-05
Pieter Jacopsz drapier
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.072-074
70/70
Pieter Jacobsz {drapier}
/12
Pieter Jacopsz drapierdrapier
1581-12
Pieter Jacopsz drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Steenschuur.020.2-3
1194/1
Pieter Jansz Paedts {de jonge}
/22-0-0
Pieter Jansz Paedtsdrapier
1561-12
Pieter Jansz Paedts
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8528/154Va

/3,2
Pieter Kouwet
Bailleul (F., Belle) de getuige stelde zich ook borg
baaidrapier
1599-12-10
Pieter Kouwet
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8670/170c

/3,2
Pieter Lotendrapier
1602-01-11
Pieter Loten
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8671/170c

/3,2
Pieter Lotendrapier
1602-01-11
Pieter Loten
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
295/03

/
Pieter Mees Garbrantsz drapenierdrapenier
1561-08-05
Pieter Mees Garbrantsz drapenier (met Willem Cornelisz rietdekker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Steenschuur.020.2-3
327/07
Pieter Jansz Paedts {de jonge}
/
Pieter Paets Jansz mededrapenierdermededrapenierder
1561-09-30
Pieter Paets Jansz mededrapenierder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7037/100Va

/3,15
Pieter Pauwelaer
op attestestatie van Matheus Platevoet, predikant te Leiden.
drapier
1586-02-04
Pieter Pauwelaer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.047-049
2566/1
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/18-0-0
Pieter Pieter Jorysz [van Cortevelt]drapier
1561-12
Pieter Pieter Jorysz [van Cortevelt]
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.025.1
372/06
Pieter Pietersz Balde {drapier}
/
Pieter Pietersz Balde trapeniertrapenier
1577-11-15
Pieter Pietersz Balde trapenier poorter van Leiden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Apothekersdijk.024
2626/2
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pietersz drapierdrapier
1561-12
Pieter Pietersz drapier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Apothekersdijk.024
87/2
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pietersz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Pieter Pietersz trapenierder
TiendePenning-1557 (huurder)Garenmarkt.000.05
17/1

/19/1-18
Pieter Quyrynsz trapenyerdertrapenyerder
1558-06-08
Pieter Quyrynsz trapenyerder
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8308/131b

/3,2
Pieter Royaert
Nieuwkerke (B.)
drapier
1596-08-05
Pieter Royaert
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8302/130c

/3,2
Pieter Schoutetebaaidrapier
1596-06-21
Pieter Schoutete
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7607/53Va

/3,2
Pieter Schrevele
Doornik (B.) op de getuigenis van Kaques Matieu en Jasper Nollens.
drapier
1590-07-20
Pieter Schrevele
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7010/97Va

/3,15
Pieter van der Reese
Ronse (B.) op de getuigenis van Cornelis Heynricxz. en Heyndric van Dam, poorters
drapier
1585-11-19
Pieter van der Reese
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7102/107a

/3,15
Pieter van Dijcke
Nieuwkerke op de getuigenis van Jan Boey en Pieter Permentier.
baaidrapier
1586-06-03
Pieter van Dijcke
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8623/165c

/3,2
Pieter van Penedrapier
1601-05-01
Pieter van Pene
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.011
140/10

0/
Pieter Vermolen van Meenen drapierderdrapierder
1581-09
Pieter Vermolen van Meenen drapierder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.012
225/06

/
Pieter Vorisuin drapierdrapier
1579-04-23
Belent ende belegen aen die eene sijde Pieter Vorisuin, drapier
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Groenesteeg.012
202/04

/
Pieter Vorisumdrapier
1579-03-27
Pieter Vorisum drapier
Waarboek-67 G-1578 (koper)Groenesteeg.012
203/04

/
Pieter Vorisumdrapier
1579-03-27
Pieter Vorisum
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.136
2282/1
Quirijn Dircksz van Bergen
/22-0-0
Quyrin Dircxz van Bergendrapier
1561-12
Quyrin Dircxz van Bergen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.136
109/1
Quirijn Dircksz van Bergen
/20/2-0
Quyryn Dircxsz van Bergen trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Quyryn Dircxsz van Bergen trapenierder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooigracht.035
344/05
Reyer Jacobsz van Oyen {drapier}
/
Reyer Jacobss van Oyen drapierdrapier
1570-04-20
Reyer Jacobss van Oyen drapier
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.035
1908/1
Reyer Jacobsz van Oyen {drapier}
/10-0-0
Reyer Jacobsz drapier witmakerdrapier witmaker
1561-12
Reyer Jacobsz drapier witmaker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.035
67/67
Reyer Jacobsz van Oyen {drapier}
/10
Reyer Jacopsz van Oyen drapierdrapier
1581-12
Reyer Jacopsz van Oyen drapier
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.035
480/07
Reyer Jacobsz van Oyen {drapier}
/
Reyer van Oyen
Reyer [Jacobsz] van Oyen, drapier
drapier
1581-06-28
Reyer van Oyen
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hooigracht.028
501/05
Reyer Jacobsz van Oyen {drapier}
/
Reyer van Oyen drapierdrapier
1578-03-24
Reyer van Oyen drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8198/119b
Robrecht Hennebo
/3,2
Robbert Hennebodrapier
1595-08-28
Robbert Hennebo
Waarboek-67 D-1567 (koper)SintJacobsgracht.000.10
16/05

/
Roelof Pietersz Paets drapierdrapier
1567-08-26
Roelof Pietersz Paets drapier
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.008
251/000

/
Rogier Poleth fusteyn- ende saeytrapier
A, 94v
fusteyn- ende saeytrapier
1612
Rogier Poleth fusteyn- ende saeytrapier
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8600/162a

/3,2
Samuel Schoutete
Sandwich (E.) de getuige stelde zich ook borg
baaidrapier
1600-12-08
Samuel Schoutete
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.027.3
60/53
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Sander Aalbrechtsz drapenierderdrapenierder
1563-11-17
Sander Aalbrechtsz drapenierder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.027.3
45/07
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Sander Aalbrechtsz drapierdrapier
1563-10-20
Sander Aalbrechtsz drapier
Waarboek-67 D-1567 (borg)Groenesteeg.033-037.1
400/04
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Sander Aalbrechtsz drapierdrapier
1570-08-22
Claas Huygensz bontwerker (met Sander Aalbrechtsz drapier als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Middelstegracht.044.3
488/04
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Sander Aalbrechtsz drapierdrapier
1571-03-06
Jan Bouwensz boekdrukker (met Sander Aalbrechtsz drapier als borg)
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.018
201/1
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/6
Sander Aelbertss drapierdrapier
1585
Sander Aelbertss drapiers huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.014.2
169/07
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Sander Aelbrechtsz drapeneerderdrapeneerder
1562-08-21
Sander Aelbrechtsz drapeneerder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooigracht.027.1
58/03
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Sander Aelbrechtsz drapenierdrapenier
1562-03-02
Sander Aelbrechtsz drapenier
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.002
351/53
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Sander Aelbrechtsz drapierdrapier
1563-05-28
Sander Aelbrechtsz drapier
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Uiterstegracht.018
226/1a
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Sander Aelbrechtsz drapiers erffgenamendrapier
1601
Sander Aelbrechtsz drapiers erffgenamen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.027.3
1913/1
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/14-0-0
Sander Aelbrechtsz [van Quakenbos]drapier
1561-12
Sander Aelbrechtsz [van Quakenbos]
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8592/161a

/3,2
Symon Hennibo
Bondues (F.) beide getuigen stelden zich borg. Gezien de letter M in de marge was hij mennist= doopsgezind.
baaidrapier
1600-11-03
Symon Hennibo
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.061
32/32
Jan van Staveren
/4
ten zelven huyse Jan van Staveren drapierdrapier
1581-12
ten zelven huyse Jan van Staveren drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8775/181c
Matthijs Matthijsz {drapier}
/3,2
Thijs Mathijszdrapier
1603-06-23
Thijs Mathijsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.048.1
382/07
Thomas Adriaensz {drapier}
/
Thomas Adriaens zoon drapierdrapier
1581-04-26
Thomas Adriaens zoon drapier
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.048.1
383/06
Thomas Adriaensz {drapier}
/
Thomas Adriaens zoon drapierdrapier
1581-04-26
Thomas Adriaens zoon drapier
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.048.1
138/1
Thomas Adriaensz {drapier}
/15
Thomas Adriaenss drapierdrapier
1585
Thomas Adriaenss drapiers huys es getacxeert op 15 gulden
Waarboek-67 H-1580 (borg)Levendaal.060
222/07
Thomas Adriaensz {drapier}
/
Thomas Adriaensz drapenierderdrapenierder
1580-10-28
Thomas Adriaensz drapenierder
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
412/03

/
Thomas Adriaensz drapierdrapier
1578-01-20
Thomas Adriaensz drapier
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.048.1
123/1
Thomas Adriaensz {drapier}
4/
Thomas Adriaensz drapierdrapier
1581-09
Thomas Adriaensz drapier schutter
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.048.1
83/83
Thomas Adriaensz {drapier}
/8
Thomas Adriaensz drapierdrapier
1581-12
Thomas Adriaensz drapier
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooigracht.060
411/03
Thomas Adriaensz {drapier}
/
Thonis Adriaensz drapierdrapier
1578-01-20
Thonis Adriaensz drapier
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6015/23a
Thiman Jansz van Naerden
/
Thyman Jansz van Naerden
Naarden
drapier
1542-07-23
Thyman Jansz van Naerden
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8793/182a

/
Tobias Ghijs
Leiden werd poorter door zijn vader Allaert Ghijs van Ieper (B.) en deed zelf eed volgens de keur.
baaidrapier en nog minderjarig
1597-08-26
Tobias Ghijs
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8113/108Vc

/3,2
Vincent de Coninckdrapier
1594-08-08
Vincent de Coninck
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6255/51Va

/
Vranck Pijnssen
Delft
drapenier
1560-07-16
Vranck Pijnssen
Volkstelling-1581 (overledene)SintJacobsgracht.000.19
127/1a
Huig Wijnaertsz {drapier}
0/
wed v Huych Wynartsz drapierdrapier
1581-09
Marytgen Aris wed v Huych Wynartsz drapier
Volkstelling-1581 (overledene)Breestraat.054-056
12/1a
Pieter Maertensz van Catwijck
0/
wed v Pieter Maertsz drapierdrapier
1581-09
Dircgen Ulricxdr wed v Pr Maertsz drapier
Volkstelling-1581 (overledene)SintJacobsgracht.000.14
132/1a
Wigger Cornelisz {drapier}
0/
wed v Wigger Cornelisz drapierdrapier
1581-09
Seelgen Cornelisdr wed v Wigger Corn z drapier
Volkstelling-1581 (overledene)Uiterstegracht.120-130
64/1a
Bouwen Pietersz Boeytgen
0/
wed van Bouwen Pieterszdrapier
1581-09
Bouwen Pietersz drapier
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Lobbesteeg.000.3
53/04
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
wedue van Claes Maertsz drapierdrapier
1584-02-16
wedue van Claes Maertsz drapier
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Doezastraat.000.10
210/08
Lenaert Arentsz {drapier}
/
wedue van Lenaert Aerntsz drapierdrapier
1561-04-11
wedue van Lenaert Aerntsz drapier
Waarboek-67 D-1567 (overledene)
86/04
Bouwen Pietersz Boeytgen
/
weduwe van Bouwen Pietersz drapierdrapier
1568-04-03
Maritgen Cornelisdr weduwe van Bouwen Pietersz met haar zoon Cornelis Bouwensz drapier als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Lobbesteeg.000.3
44/04
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
weduwe van Claes Maertsz drappierdrappier
1584-02-16
weduwe van Claes Maertsz drappier
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Uiterstegracht.064
358/04
Cornelis Adriaensz {drapier, wolwever}
/
weduwe van Cornelis Arentsz drapenierderdrapenierder
1565-06-08
Neeltgen Andriesdr weduwe van Cornelis Arentsz drapenierder met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met haar broer Jan Andriesz printer als borg)
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Middelstegracht.044.4
552/04
Cornelis Adriaensz {drapier, wolwever}
/
weduwe van Cornelis Arentsz drapierdrapier
1571-06-22
Cornelia Andriesdr weduwe van Cornelis Arentsz drapier met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Doezastraat.000.14
283/04
Frans Cornelisz {drapier}
/
weduwe van Frans Cornelisz drapierdrapier
1565-02-05
Neeltgen Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz drapier met Cornelis Anthonisz glazenier als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (overledene)SintJacobsgracht.000.19
320/04
Huig Wijnaertsz {drapier}
/
weduwe van Huych Wijnaartsz drapierdrapier
1577-08-31
weduwe van Huych Wijnaartsz drapier
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.054
170/04
Jan Bouwensz {drapier}
/
weduwe van Jan Bouwensz drapierdrapier
1572-12-11
Maritgen Cornelisdr weduwe van Jan Bouwensz drapier
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Doezastraat.000.10
509/04
Lenaert Arentsz {drapier}
/
weduwe van Lenaart Aartsz drapierdrapier
1566-04-22
Aaltgen Pietersdr weduwe van Lenaart Aartsz drapier met Gerrit Thonisz schoenmaker als haar voogd in deze zaak (met Rombout Pietersz wantsnijder als borg)
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Vrouwensteeg.018
324/04
Pieter Maertensz van Catwijck
/
weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck drapierdrapier
1578-11-05
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}, weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck, drapier (met Gerrit Jacobsz als voogd)
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Vrouwensteeg.018
325/04
Pieter Maertensz van Catwijck
/
weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck drapierdrapier
1578-11-05
Dirckgen Ulricksdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck drapier
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hooigracht.094
642/04
Pieter Pietersz {bakker, drapier}
/
weduwe van Pieter Pietersz drapenierdrapier
1576-02-03
Ermpgen Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz drapenier met Andries Adriaansz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Molensteeg.027.1
73/04
Wijnaert Jansz {drapier}
/
weduwe van Wijnaard Jansz drapierdrapier
1563-12-01
Maritgen Pieterdr weduwe van Wijnaard Jansz drapier met haar zoon Spijck Wijnaardsz als haar voogd in deze zaak (met haar zoon Cornelis Wijnaartsz als borg)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooigracht.055
2/04
Wijnaert Jansz {drapier}
/
weduwe van Wijnaert Jansz drapenierdrapier
1560-05-29
weduwe van Wijnaert Jansz drapenier
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Garenmarkt.002
535/05
Claes Adriaensz Mast
/
weeskind van Claes Adriaensz Mastdrapier
1578-04-19
Hendrick Korstenz drapier als voogd van Neeltgen Claesdr Mast (weeskind van Claes Adriaensz Mast en Geertruyt Frans Golendr) met als borg Pieter Philipsz van Noorden zwager van Neeltgen Claesdr
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Garenmarkt.002
535/06
Geertruid Fransdr Gool {Mast}
/
weeskind van Geertruyt Frans Golendrdrapier
1578-04-19
Hendrick Korstenz drapier als voogd van Neeltgen Claesdr Mast (weeskind van Claes Adriaensz Mast en Geertruyt Frans Golendr) met als borg Pieter Philipsz van Noorden zwager van Neeltgen Claesdr
Volkstelling-1581 (overledene)Hooigracht.048.1
123/4a

0/
wesende de dogter van Jan Quiringsz drapierdrapier
1581-09
Jannetgen Jansdr wesende de dogter van Jan Quiringsz drapier ongehuwde persoon
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.14
32/1
Wigger Cornelisz {drapier}
/9/0-18
Wiegger Corneliesz drapenyerderdrapenyerder
1558-06-08
Wiegger Corneliesz drapenyerder
TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.14
1062/1
Wigger Cornelisz {drapier}
/9-0-0
Wigger Corneliszdrapier
1561-12
Wigger Cornelisz
Waarboek-67 A-1560 (belending)SintJacobsgracht.000.14
69/08
Wigger Cornelisz {drapier}
/
Wigger Cornelisz drapenierderdrapenierder
1560-09-09
Wigger Cornelisz drapenierder
Waarboek-67 A-1560 (belending)SintJacobsgracht.000.14
79/08
Wigger Cornelisz {drapier}
/
Wigger Cornelisz drapenierderdrapenierder
1560-10-09
Wigger Cornelisz drapenierder
Waarboek-67 E-1571 (belending)SintJacobsgracht.000.14
493/07
Wigger Cornelisz {drapier}
/
Wigger Corneliszoon medetrapenierdermedetrapenierder
1575-04-16
Wigger Corneliszoon medetrapenierder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.055
299/11
Wijnaert Jansz {drapier}
/
Wijnairt Jansz mede drapenyerderdrapenyerder
1553-10-25
Wijnairt Jansz mede drapenyerder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.025.2
365/05
Wijnaert Jansz {drapier}
/
Wijnart Jansz drapenierderdrapenierder
1558-01-12
Wijnart Jansz drapenierder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
270/03

/
Willem Adriaansz drapierdrapier
1569-12-28
Willem Adriaansz drapier (met Rombout Pietersz wantsnijder als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Rapenburg.034.2
230/04
Willem Adriaen Claesz {drapier}
/
Willem Adriaen Claesz drapierdrapier
1577-04-26
Pieter Adriaensz vleeshouwer wonende te Delft (met Willem Adriaen Claesz drapier als borg)
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.023.09
53/53
Willem Adriaen Claesz {drapier}
/10
Willem Adriaen Claeszzdrapier
1581-12
Willem Adriaen Claeszz
Omslag-1583 (bewoner)Steenschuur.023.09
48/1
Willem Adriaen Claesz {drapier}
/10
Willem Adriaens Claesz drapierdrapier
1583-07-14
Willem Adriaens Claesz, drapier
Waarboek-67 G-1578 (borg)OudeVest.217
266/08
Willem Adriaen Claesz {drapier}
/
Willem Adriaenszdrapier
1579-05-19
Willem Adriaensz
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Steenschuur.023.09
10/1
Willem Adriaen Claesz {drapier}
/6
Willem Adriaensz drapierdrapier
1576
Willem Adriaensz drapier
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.023.09
44/1
Willem Adriaen Claesz {drapier}
3/
Willem Adriaensz drapierdrapier
1581-09
Willem Adriaensz drapier
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.023.09
56/1
Willem Adriaen Claesz {drapier}
/26
Willem Adriaensz drapierdrapier
1585
Willem Adriaenszoon drapiers huys, es getacxeert op 26 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.023.09
66/1
Willem Adriaen Claesz {drapier}
/8-7-0
Willem Adriaensz drapierdrapier
1601
Willem Adriaensz drapier
Aflezingsboek-E (vermelding)Steenschuur.023.09
108/2.3.7.5
Willem Adriaen Claesz {drapier}
/
Willem Adriaenszndrapier
1580-11-22
Willem Adriaenszn
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.051
45/1
Willem Dircksz {lakenbereider}
5/
Willem Dircxsz schutterdrapier
1581-09
Willem Dircxz drapier schutter
Kerven-1581 (bewoner)Middelstegracht.051
32/32
Willem Dircksz {lakenbereider}
/8
Willem Dircxz drapierdrapier
1581-12
Willem Dircxz drapier
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.060.1
91/1
Willem Gan {drapier}
9/
Willem Gan baytrappierbaytrappier
1581-09
Willem Gan van Nieuwkerken in Vlaanderen bay trapier 3 jaren
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6690/83b

/
Willem Gannedrapier
1582-12-06
Willem Ganne
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6763/85Va

/
Willem Ganne
Poperinge (B.) gratis
baaidrapier
1583-03-29
Willem Ganne
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Haarlemmerstraat.156
50/08
Willem Gan {drapier}
/
Willem Ganne drappier van Poperingedrappier
1584-02-20
Willem Ganne drappier van Poperinge
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8100/107a

/3,2
Willem van der Hagen
Ronse (B.) beide getuigen stelden zich borg
baaidrapier
1594-07-22
Willem van der Hagen
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8015/96Vc

/3,2
Willem van der Linden
Bailleul (F., Belle)
drapier
1593-12-24
Willem van der Linden
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.079
13/1
Wollebrant Jansz {drapier}
/
Wollebrant Jansz drapierdrapier
1601-03-28
Wollebrant Jansz drapier
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.131
7975/91Vb
Wouter Alewijn {drapier}
/3,2
Wouter Aelwijndrapier
1593-07-30
Wouter Aelwijn
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.055
119/2
Wijnaert Jansz {drapier}
/8/0-16
Wyngaert Jansz drapenierderdrapenierder
1558-06-08
Wyngaert Jansz drapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.025.2
133/1
Wijnaert Jansz {drapier}
/11/0-22
Wyngert Jansz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Wyngert Jansz trapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.230
157/2
Wijnaert Jansz {drapier}
/
Wynnert Jansz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Wynnert Jansz trapenierder
TiendePenning-1561 (huurder)Rapenburg.115-117
660/1

/6-0-0
Zanna [Jacobsdr] Bouten drapiersterdrapierster
1561-12
Zanna [Jacobsdr] Bouten drapierster
TiendePenning-1561 (huurder)Doezastraat.001.11
1093/1
Susanna Gerritsdr Bonten {drapierster}
/3-5-0
Zanna [Jacobsdr] Bouten drapiersterdrapierster
1561-12
Zanna [Jacobsdr] Bouten drapierster