BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 460. Aantal = 7.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (belending)Pieterskerkhof.004
318/07
Neeltgen Cornelisdr {bidster}
/
Cornelia Cornelisdochter de Bidsterbidster
1570-03-16
Cornelia Cornelisdochter de Bidster
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkhof.004
95/08
Neeltgen Cornelisdr {bidster}
/
Cornelia ‘de bidtster’bidtster
1560-11-14
Cornelia ‘de bidtster’
Waarboek-67 D-1567 (belending)Pieterskerkhof.004
499/09
Neeltgen Cornelisdr {bidster}
/
d´erffgenamen van wijlen Cornelia de bidtsterbidtster
1571-03-29
d´erffgenamen van wijlen Cornelia de bidtster
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Pieterskerkhof.004
10/1
Neeltgen Cornelisdr {bidster}
//0-7-4
Neeltgen Cornelisdochter de bidsterbidster
1568
Neeltgen Cornelisdochter, de bidster, over de 7 sc. 4 p. pacht, staende op haer huys ende erve noortwaertd daer naest gelegen en is by desen rendant voor de jaere [15]68 niet ontfangen, mer geheven by de voorn[omde] Cornelis Meesz. van Hout ende oversulcx by hem in reeckeninghe verantwoort folio 7, ergo hier – niet
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkhof.004
526/1
Neeltgen Cornelisdr {bidster}
/7-0-0
Neeltgen Cornelisdr bidsterbidster
1561-12
Neeltgen Cornelisdr bidster
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkhof.004
211/08
Neeltgen Cornelisdr {bidster}
/
Neeltgen die bidsterbidster
1550-05-31
Neeltgen die bidster
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkhof.004
127/1
Neeltgen Cornelisdr {bidster}
/6/0-0
Neeltgen die bidsterbidster
1558-06-08
Neeltgen die bidster