BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 478. Aantal = 3.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Lobbesteeg.000.3
44/05
Andries Gillisz {turfdrager}
/
Andries Gillisz zoutdraegerzoutdraeger
1584-02-16
Andries Gillisz zoutdraeger
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.206
68/06

/
Henrick Lenartsz zoutdragerzoutdrager
1581-10-12
Henrick Lenartsz zoutdrager
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.206
65/06

/
Heyndrick Lenaertsz soutdragersoutdrager
1581-10-03
Heyndrick Lenaertsz soutdrager