BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 73. Aantal = 45.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Plaatsteeg.000.03
322/09
Arent {wijnroeier}
/
Aernt wijnverlaters weduewijnverlater
1563-04-21
Aernt wijnverlaters wedue
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Aalmarkt.027-028.1
68/10
Anna Jansdr Cortenbosch
/
Anna Jansdr vanwege een huys geneampt d'Oliphantwijnverlater
1576-06-18
ende noch haer comparantes partie als een recht 16e deel van den huyse ende erve genaempt d'Oliphant, staende ende gelegen mede alhier omtrent de Vischbrugge
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Langebrug.113.06
68/04
Anna Jansdr Cortenbosch
/
Anna Jansdr wijnverlater weduwe van Bartholomeus Feurnierwijnverlater
1576-06-18
Anna Jansdr wijnverlaters uitdraagster weduwe van Bartholomeus Feurnier (bijgestaan door Steffen Dircksz klerk ter secretarie)
Volkstelling-1574 (bewoner)Warmoesmarkt.012
19/1
Anna Jansdr Cortenbosch
2/
Anna wynverlaester
Wanthuis
wijnroeier
1574-08-07
Anna wynverlaester
Grachtenboek-38 (eigenaar)Langebrug.113.06
180/1
Anna Jansdr Cortenbosch
/
Anne wijnverlaeterswijnverlaeter
1583~1588
Anne wijnverlaeters
TiendePenning-1557 (overledene)Langebrug.113.06
44/1a
Jan Dircksz Cortenbosch {de oude}
/12/0-24
die weduwe van Jan Dircxz wynverlaterwynverlater
1558-06-08
die weduwe van Jan Dircxz wynverlater
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nonnenveststeeg.002
56/06
Dirck Gerritsz {wijnroeier}
/
Dirck Gerritsz wijnverlaterwijnverlater
1563-11-08
Louweris Florisz bode met de roede van Leiden en Dirck Gerritsz wijnverlater
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.141
21/1

/12/0-24
Dirck Gerytsz wijnverlaeterwijnverlaeter
1558-06-08
Dirck Gerytsz wijnverlaeter
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)OudeVest.043.2-045
424/03
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/
Gerit Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1579-12-03
Gerit Willemsz wijnverlater
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.040
150/1
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/
Gerit Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1586-03-27
Gerit Willemsz wijnverlater
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.040
1340/1
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/
Gerit Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1588
Gerit Willemsz wijnverlater
Poorterboeken-E-1588 (borg)Hogewoerd.040
7944/87Vb
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/3,2
Gerrit Willemszwijnverlater
1593-05-07
Gerrit Willemsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.040
24/1
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
6/
Gerrit Willemsz wijnverlaeter schutterwijnverlater
1581-09
Gerrit Willemsz wijnverlaeter schutter
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hogewoerd.040
7/1
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/6
Gerrit Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1576
Gerrit Willemsz wijnverlater
Waarboek-67 F-1576 (koper)
571/53

/
Gerrit Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1578-05-28
Gerrit Willemsz wijnverlater en Cornelis Dirck Rippertsz
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
572/53

/
Gerrit Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1578-05-28
Gerrit Willemsz wijnverlater en Cornelis Dirck Ripperts
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeVest.043.2-045
260/03
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/
Gerrit Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1579-05-18
Gerrit Willemsz wijnverlater
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.040
19/19
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/12
Gerrit Willemsz wynverlaterwynverlater
1581-12
Gerrit Willemsz wynverlater
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.040
28/1
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/16
Geryt Willemss wijnverlaterwijnverlater
1585
Geryt Willemss wijnverlaters huys es getaxeert op 16 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.010.1
7/1
Gerrit Willemsz van der Heyde {Hogewoerd}
/10-10-0
Geryt Willemsz wijnverlaeterwijnverlaeter
1601
Geryt Willemsz, wijnverlaeter
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.042
1024/12
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/
Geryt Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1577-01-01
Cornelis Aelbert oude Dircksz en Geryt Willemsz wijnverlater deser stede
Grote-Bewijzen-B (belending)Hogewoerd.040
1024/13
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/
Geryt Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1577-01-01
Geryt Willemsz wijnverlater
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.040
107/2.1.7.4
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/
Geryt Willemsznwijnverlater
1580-11-22
Geryt Willemszn
Omslag-1583 (overledene)Langebrug.056.1
97/1a
Jan Adriaensz {wijnverlater}
/
Hans de wynverlater's weduewynverlater
1583-07-14
Hans de wynverlater's wedue
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Langebrug.056.1
322/07
Jan Adriaensz {wijnverlater}
/
Hans wijnverlaters weduewijnverlater
1563-04-21
Hans wijnverlaters wedue
Volkstelling-1581 (overledene)Langebrug.056.1
98/1a
Jan Adriaensz {wijnverlater}
0/
Jan Adriaensz wijnverlaters wedwijnverlater
1581-09
Elysabeth Dircxdr Jan Adriaensz wijnverlaters wed
Kerven-1581 (overledene)Langebrug.056.1
90/90a
Jan Adriaensz {wijnverlater}
/
Jan Adriaensz wijnverlaters weduwewijnverlaters
1581-12
Elysabeth Dircxdr Jan Adriaensz wynverlaters weduwe
Vetus-1585 (overledene)Langebrug.056.1
111/1a
Jan Adriaensz {wijnverlater}
/
Jan Aerntsz wijnverlaters wedwijnverlater
1585
Lysbeth Dircxdr Jan Aerntsz wijnverlaters wed
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Breestraat.095
126/04
Jan Claesz {wijnroeier}
/
Jan Claasz stadswijnverlaterstadswijnverlater
1572-07-08
Jan Claasz stadswijnverlater
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.095
124/04
Jan Claesz {wijnroeier}
/
Jan Claasz wijnverlaterwijnroeier
1572-06-19
Jan Claasz wijnverlater
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.095
125/04
Jan Claesz {wijnroeier}
/
Jan Claasz wijnverlaterwijnverlater
1572-07-08
Jan Claasz wijnverlater
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.095
2/1
Jan Claesz {wijnroeier}
/0-6
Jan Claes wynverlaterwynverlater
1573-12-19
Jan Claes, wynverlater
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.095
194/07
Jan Claesz {wijnroeier}
/
Jan Claess wijnverlaterwijnverlater
1573-03-25
Jan Claess wijnverlater
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Breestraat.095
453/04

/
Jan Claeszwijnverlader
1581-05-31
Jan Claesz
Waarboek-67 H-1580 (ouder)Breestraat.095
454/05

/
Jan Claesz
pleegvader van Jannetgen Jansdr
wijnverlater
1581-05-31
Jan Claesz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Breestraat.095
454/06

/
Jan Claeszwijnverlater
1581-05-31
Jan Claesz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Breestraat.095
455/04

/
Jan Claeszwijnverlaeter
1581-05-31
Jan Claesz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.095
421/07
Jan Claesz {wijnroeier}
/
Jan Claesz wijnverlaeterwijnverlaeter
1574-12-13
Jan Claesz wijnverlaeter
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Vliet.006-008
157/04

/
Jan Dircksz wijnverlaterwijnverlater
1564-03-24
Jacob Lambrechtsz te Zoeterwoude; Jan Dircksz wijnverlater te Den Haag en Dirck Dircksz wonende te Leiden voogden over Andries en Aafgen onmondige weeskinderen van Michiel Andriesz bouwman en Trijntgen Dircksdr zijn eerste huisvrouw;
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.056.1
131/1

4/4-0-0/6-0-0
Jan Pieters wijnverlaterwijnverlater
1606-08
Jan Pieters wijnverlater huis eygen ende zelfs bewoont, op 't wijfs aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.056.1
132/1

/3-4-0
Jan Pietersz van Tienen wijnverlaterwijnverlater
1601
Jan Pietersz van Tienen wijnverlater
Waarboek-67 C-1563 (belending)Plaatsteeg.000.03
462/08
Machteld Dircksdr {vrouw van Arent}
/
Machtelt wijnverlaeterwijnverlaeter
1566-01-19
Machtelt wijnverlaeter
Grachtenboek-38 (overledene)Langebrug.056.1
20/1a
Jan Adriaensz {wijnverlater}
/
weduwe van Hans de wijnverlaeterwijnverlaeter
1583~1588
Lysbeth Dirckxdr weduwe van Hans de wijnverlaeter
TiendePenning-1561 (overledene)Langebrug.056.1
283/1a
Jan Adriaensz {wijnverlater}
/8-0-0
weduwe van Jan Aerntszwijnverlater
1561-12
Lysbeth
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Langebrug.113.06
166/09
Jan Dircksz Cortenbosch {de oude}
/
weeskinderen van Jan Dircksz wijnverlater en Aegte Gerritsdrwijnroeier
1561-02-10
Dirck Jan en Gerrit onmondige weeskinderen van Jan Dircksz wijnverlater en Aegte Gerritsdr