BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 77. Aantal = 212.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Rapenburg.133
479/03
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aalbert Cornelisz slotenmakerslotenmaker
1575-04-16
Aalbert Cornelisz slotenmaker en Alijdt Cornelisdr mede optredend voor hun zuster Trijntgen en de meesters van het Armenhuis van Sion
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.133
480/03
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aalbert Cornelisz slotenmakerslotenmaker
1575-04-16
Aalbert Cornelisz slotenmaker en Alijdt Cornelisdr met Lenaart Lourisz als haar voogd in deze zaak mede namens hun zuster Trijntgen en de meesters van het Armenhuis van Sion
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.005
168/05
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aalbrecht Cornelisz slotenmakerslotenmaker
1569-03-15
Aalbrecht Cornelisz slotenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Hogewoerd.007-009
282/05
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aalbrecht Cornelisz slotenmakerslotenmaker
1574-01-11
Aalbrecht Cornelisz slotenmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Noordeinde.018
316/03
Adriaen Bartholomeusz {slotenmaker}
/
Adriaen Bartholomeusz slotenmakerslotenmaker
1561-09-02
Adriaen Bartholomeusz slotenmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.064
75/1

/2-11-0
Adriaen Harmanss slotemaeckerslotemaecker
1601
Adriaen Harmanss slotemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.005
106/1
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
7/
Aelbert Cornelisz slootemaker schutterslootemaker
1581-09
Aelbert Cornelisz slootemaker schutter
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Nieuwsteeg.043.3
227/04
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbert Cornelisz slotemaecker d'erffgenamen van Cornelis Aelbrechtsz slotemaecker haer za. vaderslotemaecker
1582-04-10
Aelbert Cornelisz slotemaecker d'erffgenamen van Cornelis Aelbrechtsz slotemaecker haer za. vader
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.075
252/02
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbert Cornelisz slotemaecker neefslotemaecker
1582-06-29
Cornelis Jan Fransz smit behuwde oom en Aelbert Cornelisz slotemaecker neef zijn voogden geordonneerd
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.005
368/06
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelis slotemaeckerslotemaecker
1577-11-11
Aelbrecht Cornelis slotemaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.005
14/06
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Corneliss slotemaeckerslotemaecker
1571-12-10
Aelbrecht Corneliss slotemaecker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Barbarasteeg.001
206/03
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Corneliszslotemaker
1579-04-06
Aelbrecht Cornelisz, slotemaker, en poorter dezer stede
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Barbarasteeg.001
205/03
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Corneliszslotemaker
1579-04-16
Aelbrecht Cornelisz, slotemaker, en poorter dezer stede
Waarboek-67 K-1582 (koper)Levendaal.049
158/05
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz slootmaeckerslootmaecker
1583-04-14
Aelbrecht Cornelisz slootmaecker
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.005
86/1
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/6
Aelbrecht Cornelisz slootmaeckerslootmaecker
1583-07-14
Aelbrecht Cornelisz, slootmaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.005
116/06
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz slotemaeckerslotemaecker
1576-09-28
Aelbrecht Cornelisz slotemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.005
193/1.4.3.5
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz slotemaeckerslotemaecker
1578-04-25
Aelbrecht Cornelisz slotemaecker
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Barbarasteeg.008
220/09
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz slotemaeckerslotemaecker
1579-04-13
Aelbrecht Cornelisz, slotemaecker,
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.005
232/08
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz slotemaeckerslotemaecker
1579-05-01
Hoochwoert tot after aen 't huys ofte erve van Aelbrecht Cornelisz, slotemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.005
80/1
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/6
Aelbrecht Cornelisz slotemaeckerslotemaecker
1581-12
Aelbrecht Cornelisz slotemaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Nieuwsteeg.043.3
228/04
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz slotemaecker alle erffgenamen van Cornelis Aelbrechtsz slotemaeckerslotemaecker
1582-04-10
Aelbrecht Cornelisz slotemaecker alle erffgenamen van Cornelis Aelbrechtsz slotemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.005
281/08
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz slotemakerslotemaker
1581-01-27
Aelbrecht Cornelisz slotemaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.005
282/08
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz slotemakerslotemaker
1581-01-27
Aelbrecht Cornelisz slotemaker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Levendaal.049
159/03
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael slotemakerslotemaker
1583-04-14
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael slotemaker heeft omtrent 1 jaar geleden verkocht aan
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.005
373/24
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael slotemakers
Aen de Hoogewoert
slotemakers
1579-08-22
straet zuytwaert tot aen Aelbrecht Cornelisz van Berckendael slotemakers erve
Stratenboek-18 (eigenaar)Barbarasteeg.008
640/1
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht slotemakerslotemaker
1588
Aelbrecht slotemaker
Omslag-1573 (bewoner)Hogewoerd.005
69/1
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/0-8
Aelbrecht, Cornelis, slootemakerslootemaker
1573-12-19
Aelbrecht, Cornelis, slootemaker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Nieuwsteeg.043.3
227/05

/
Aeltgen Cornelisdr haerluyder zuster d'erffgenamen van Cornelis Aelbrechtsz slotemaecker haer za. vader
1582-04-10
Aeltgen Cornelisdr haerluyder zuster d'erffgenamen van Cornelis Aelbrechtsz slotemaecker haer za. vader
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Noordeinde.052.1
421/03
Arent Gillisz {slotenmaker, predikant}
/
Aernt Gillisz sloetmaeckersloetmaecker
1581-04-06
Aernt Gillisz sloetmaecker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Noordeinde.052.1
422/03
Arent Gillisz {slotenmaker, predikant}
/
Aernt Gillisz sloetmaeckersloetmaecker
1581-04-29
Aernt Gillisz sloetmaecker
Voogdenboek-A (ouder)Noordeinde.052.1
157/03
Arent Gillisz {slotenmaker, predikant}
/
Aernt Gillisz slotemaeckerslotemaecker
1578-12-03
Aernt Gillisz slotemaeckers weeskinderen gewonnen bij Maritgen Pietersdr zijn zaliger huisvrouw
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Rapenburg.133
479/04

/
Alijdt Cornelisdrslotenmaker
1575-04-16
Aalbert Cornelisz slotenmaker en Alijdt Cornelisdr mede optredend voor hun zuster Trijntgen en de meesters van het Armenhuis van Sion
Glippers-1573 (eigenaar)Hogewoerd.036-038
34/2
Anthonis Muyshout
/
Anthonis Muyshout slotenmaecker fugityveslotenmaecker
1573
Anthonis Muyshout slotenmaecker fugityve opte Hoogewoert
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Noordeinde.052.1
75/07a
Arent Gillisz {slotenmaker, predikant}
/
Arent Gielisz
ondertrouw
slotenmaker
1578-12-20
Arent Gielisz
Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde)Papengracht.029.5
263/05
Arent Gillisz {slotenmaker, predikant}
/
Arent Gillisz slootmaeckerslootmaecker
1567-10-08
Arent Gillisz slootmaecker
Waarboek-67 C-1563 (gemachtigde)Breestraat.029
194/04
Arent Gillisz {slotenmaker, predikant}
/
Arent Gillisz slotenmakerslotenmaker
1564-07-13
Arent Gillisz slotenmaker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Noordeinde.052.1
191/05
Arent Gillisz {slotenmaker, predikant}
/
Arent Gillisz slotenmakerslotenmaker
1577-03-11
Arent Gillisz slotenmaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Houtstraat.000.18
209/03
Arent Gillisz {slotenmaker, predikant}
/
Arent Gillisz slotenmakerslotenmaker
1577-04-01
Arent Gillisz slotenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.3
91/1
Cornelis Aelbrechtsz {slotenmaker}
/5/0-0
Cornelies Aelbrechtsz sloetemackersloetemacker
1558-06-08
Cornelies Aelbrechtsz sloetemacker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Nieuwsteeg.018.4
311/10
Cornelis Aelbrechtsz {slotenmaker}
/
Cornelis Aalbertsz den Hartog slotenmakerslotenmaker
1574-03-16
Cornelis Aalbertsz den Hartog slotenmaker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Doezastraat.001.05
280/04
Cornelis Aelbrechtsz {slotenmaker}
/
Cornelis Aalbertsz slotenmakerslotenmaker
1565-02-03
Heer Adriaansz metselaar (met Cornelis Aalbertsz slotenmaker als borg)
Omslag-1573 (bewoner)Nieuwsteeg.043.3
44/1
Cornelis Aelbrechtsz {slotenmaker}
/0-3
Cornelis Aelbertsz sloetemaickersloetemaiker
1573-12-19
Cornelis Aelbertsz, sloetemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Nieuwsteeg.043.3
373/13
Cornelis Aelbrechtsz {slotenmaker}
/
Cornelis Aelbrechtsz den Hartooch slotemakerslotemaker
1558-02-26
Cornelis Aelbrechtsz den Hartooch slotemaker
Grote-Bewijzen-B (belending)Nieuwsteeg.043.3
921/08
Cornelis Aelbrechtsz {slotenmaker}
/
Cornelis Aelbrechtsz slootemaeckerslootemaecker
1571-11-22
Cornelis Aelbrechtsz slootemaecker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Nieuwsteeg.043.3
228/06
Cornelis Aelbrechtsz {slotenmaker}
/
Cornelis Aelbrechtsz slotemaeckerslotemaecker
1582-04-10
Cornelis Aelbrechtsz slotemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.3
979/1
Cornelis Aelbrechtsz {slotenmaker}
/7-0-0
Cornelis Aelbrechtsz slotenmakerslotenmaker
1561-12
Cornelis Aelbrechtsz slotenmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.166-168
315/04
Cornelis Nicolaesz {slotenmaker}
/
Cornelis Claesz slotenmakerslotenmaker
1561-08-18
Cornelis Claesz slotenmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ketelboetersteeg.023-025
162/1

/2-11-0
Cornelis Cornelisz Jonge Dorst slootmaeckerslootmaecker
1601
Cornelis Cornelisz Jonge Dorst slootmaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.137
25/1

4/8-0-0/6-0-0
Cornelis Cornelisz slootmakersslootmakers
1606-08
Cornelis Cornelisz slootmakers huis eygen ende bruicker zelfs, op zijn aengeven
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.166-168
279/05
Cornelis Nicolaesz {slotenmaker}
/
Cornelis Niclaesz slotemaeckerslotemaecker
1565-02-01
Cornelis Niclaesz slotemaecker
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Nieuwsteeg.043.1
121/1a
Willem Jansz {slotenmaker}
/
D'erffgen v Willem Jansz slotemaeckerslotemaecker
1601
D'erffgen v Willem Jansz slotemaecker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Rapenburg.133
479/06

/
de meesters van het Armenhuis van Sionslotenmaker
1575-04-16
Aalbert Cornelisz slotenmaker en Alijdt Cornelisdr mede optredend voor hun zuster Trijntgen en de meesters van het Armenhuis van Sion
Volkstelling-1574 (overledene)Noordeinde.010
35/1a

0/
de wedue van Cornelis slotemaker
Rapenburg
slotemaker
1574-08-07
de wedue van Cornelis slotemaker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Barbarasteeg.014
159/10
Hendrick Jansz {slotenmaker}
/
de weduwe van Henrick Jansz slotemaeckerslotemaecker
1579-02-12
de weduwe van Henrick Jansz slotemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.137
106/1.1.7.3
Dirck Walichsz
/
Dirc Michielsz slotemakerslotemaker
1580-11-22
Dirc Michielsz slotemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.137
12/03.1.2.5
Dirck Walichsz
/
Dirc Walichsz slootmaeckerslootmaecker
1578-10-25
Dirc Walichsz slootmaecker
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.137
35/1
Dirck Walichsz
/6
Dirc Walichsz slootmaeckerslootmaecker
1583-07-14
Dirc Walichsz, slootmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.137
22/1
Dirck Walichsz
/6-8-0
Dirc Walichsz slootmaeckerslootmaecker
1601
Dirc Walichsz slootmaecker
Voogdenboek-A (voogd)Nieuwstraat.005
329/02
Dirck Walichsz
/
Dirc Walichsz slotemaker gezwagersslotemaker
1584-02-03
Pieter Jansz van den Bosch en Dirc Walichsz slotemaker gezwagers zijn voogden geordonneerd
Waarboek-67 G-1578 (borg)Steenschuur.014
303/04
Dirck Walichsz
/
Dirc Walicsz slotemakerslotemaker
1579-06-25
Dirc Walicsz slotemaker zijn zoon
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.126
471/09
Dirck Jansz {slotenmaker}
/
Dirck Jansz sloetemaeckersloetemaecker
1537-02-01
Dirck Jansz sloetemaecker
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.126
743/22
Dirck Jansz {slotenmaker}
/
Dirck Jansz slotemaeckers wedeslotemaecker
1550-08-13
Dirck Jansz slotemaeckers wede
TiendePenning-1543 (eigenaar)Breestraat.126
62/1
Dirck Jansz {slotenmaker}
/10
Dirck Jansz slotemaickerslotemaicker
1544
Dirck Jansz. slotemaicker een huijs, siaers
Grote-Bewijzen-B (belending)Raamlanden.011
185/19
Dirck Jansz {slotenmaker}
/
Dirck Jansz slotenmakerslotenmaker
1527-05-04
Dirck Jansz slotenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.137
32/1
Dirck Walichsz
5/
Dirck Walichsz slootemaecker schutterslootemaecker
1581-09
Dirc Walichgsz Slootemaker schutter
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.137
31/1
Dirck Walichsz
/6
Dirck Walichsz slootmaeckerslootmaecker
1581-12
Dirck Walichsz slootmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.137
21/1
Dirck Walichsz
/20
Dirck Walichsz slootmaeckerslootmaecker
1585
Dirck Walichzoon slootmaeckers huys, es getacxeert op 20 gulden
Glippers-1574 (huurder)Breestraat.137
4/1
Dirck Walichsz
/8-0-0
Dirck Walichsz slotemaeckerslotemaecker
1574
Dirck Walichsz slotemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.137
195/3.2.1.3
Dirck Walichsz
/
Dirck Walichsz slotemaeckerslotemaecker
1578-04-25
Dirck Walichsz slotemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.137
555/11
Dirck Walichsz
/
Dirck Walichsz slotemaeckerslotemaecker
1578-05-03
Dirck Walichsz slotemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.137
6/3.2.1.3
Dirck Walichsz
/
Dirck Walichsz slotemaeckerslotemaecker
1578-09-29
Dirck Walichsz slotemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.137
565/07
Dirck Walichsz
/
Dirck Walichsz slotemakerslotenmaker
1578-05-21
Dirck Walichsz slotemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.137
43/3.2.1.3
Dirck Walichsz
/
Dirck Walichsz slotemakerslotemaker
1579-05-25
Dirck Walichsz slotemaker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.137
251/05
Dirck Walichsz
/
Dirck Walichsz slotenmakerslotenmaker
1577-05-22
Dirck Walichsz slotenmaker
Volkstelling-1574 (bewoner)Breestraat.137
95/1
Dirck Walichsz
3/
Dirick Valichsz sloetemacker
Wolhuis
sloetemacker
1574-08-07
Dirick Valichsz sloetemacker
Bonboek-07C (eigenaar)Haarlemmerstraat.038
38/001

/
Harmen Adriaensz slotemaecker
B783
slotemaecker
1607 na
Harmen Adriaensz slotemaecker
Volkstelling-1574 (bewoner)Levendaal.024
224/1
Hendrick Jansz {slotenmaker}
7/
Hendrick Janssen slotemaker
Hogewoerd
slotemaker
1574-08-07
Hendrick Janssen slotemaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)SintJorissteeg.017
160/03
Hendrick Jansz {slotenmaker}
/
Hendrick Jansz slotenmakerslotenmaker
1562-08-06
Hendrick Jansz slotenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJorissteeg.017
1379/1
Hendrick Jansz {slotenmaker}
/4-0-0
Heyndrick Jansz slotenmakerslotenmaker
1561-12
Heyndrick Jansz slotenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.056
99/1
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/6/0-0
Huych Corneliesz sloetmackersloetmacker
1558-06-08
Huych Corneliesz sloetmacker
Vetus-1585 (eigenaar)JanVossensteeg.067
141/1
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/5
Huych Corneliss slootemaeckerslootemaecker
1585
Huych Corneliss slootemaeckers huysken verhuyert es getaxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.056
45/1
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/9
Huych Corneliss slotemaeckerslotemaecker
1585
Huych Corneliss slotemaeckers huys opten houck es getaxeert op 9 gulden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Haarlemmerstraat.056
17/05a
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/
Huych Corneliszslotenmaker
1575-11-05
Huych Cornelisz
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.056
220/06
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/
Huych Cornelisz sloetemaeckersloetemaecker
1584-09-07
Huych Cornelisz sloetemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.056
42/1
Huig Cornelisz {slotenmaker}
3/
Huych Cornelisz sloetemaecker van Leydensloetemaecker
1581-09
Huych Cornelisz sloetemaecker van Leyden
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.056
143/07
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/
Huych Cornelisz sloetemaickersloetemaicker
1561-01-27
Huych Cornelisz sloetemaicker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.056
22/1
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/2
Huych Cornelisz slootemaeckerslootemaecker
1581-12
Huych Cornelisz slootemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.019
83/1
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/3-10-0
Huych Cornelisz slootmaeckerslootmaecker
1601
Huych Cornelisz slootmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.056
47/1
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/3-0-0
Huych Cornelisz slootmaeckerslootmaecker
1601
Huych Cornelisz slootmaecker
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)OudeRijn.019
123/1
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/
Huych Cornelisz slootmaeckerslootmaecker
1617 na
Huych Cornelisz slootmaecker
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.056
23/1
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/2
Huych Cornelisz slootmakerslootmaker
1583-07-14
Huych Cornelisz, slootmaker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.056
177/06
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/
Huych Cornelisz slotemaeckerslotemaecker
1584-07-03
Huych Cornelisz slotemaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.056
617/09
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/
Huych Cornelisz slotemakerslotemaker
1575-11-17
Huych Cornelisz slotemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.056
2760/1
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/7-0-0
Huych Cornelisz slotenmakerslotenmaker
1561-12
Huych Cornelisz slotenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.056
469/03
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/
Huych Cornelisz slotenmakerslotenmaker
1566-02-01
Huych Cornelisz slotenmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.056
219/06
Huig Cornelisz {slotenmaker}
/
Huych Cornelisz, slotemaeckerslotemaecker
1579-04-14
Belent ende belegen hebben aen d'een zijde Huych Cornelisz, slotemaecker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Vrouwenkerksteeg.004
221/03
Jan Claesz {slotenmaker}
/
Jan Claesz slotenmakerslotenmaker
1561-04-24
Jan Claesz slotenmaker (met mr. Cornelis Simonsz slotenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.021-023
35/08
Jan Corsz {slotenmaker}
/
Jan Corss slotemaeckerslotemaecker
1567-11-08
Jan Corss slotemaecker
Waarboek-67 M-1584 (belending)Haarlemmerstraat.021-023
68/08
Jan Corsz {slotenmaker}
/
Jan Corsz sloetmaeckersloetmaecker
1585-01-30
Jan Corsz sloetmaecker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Koddesteeg.040
11/04

/
Jan Heeren slotenmakerslotenmaker
1576-03-10
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst als curator van de achtergelaten boedel van Jan Heeren slotenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Diefsteeg.017
568/03
Jan Hendricksz {slotenmaker}
/
Jan Hendricksz slotenmakerslotenmaker
1575-07-12
Jan Hendricksz slotenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Diefsteeg.017
569/03
Jan Hendricksz {slotenmaker}
/
Jan Hendricksz slotenmakerslotenmaker
1575-07-12
Jan Hendricksz slotenmaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Kaiserstraat.007
380/04
Jan Hendricksz {slotenmaker}
/
Jan Hendricksz slotenmakerslotenmaker
1577-12-16
Pieter Maertensz inwonend poorter van Leiden (met Jan Hendricksz slotenmaker als borg)
Waarboek-67 J-1581 (belending)Rapenburg.124.2
170/10
Jan Hendricksz {slotenmaker}
/
Jan Henricx slootemakerslootemaker
1581-12-26
Jan Henricx slootemaker
Grachtenboek-16 (eigenaar)Rapenburg.124.2
410/1
Jan Hendricksz {slotenmaker}
/
Jan Henricx slotemakerslotemaker
1587-07-03
Jan Henricx slotemaker
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.124.2
116/1
Jan Hendricksz {slotenmaker}
/11
Jan Henricxz slootemaeckerslootemaecker
1585
Jan Henricxzoon slootemaeckers huys; es getacxeert op 11 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.124.2
128/1
Jan Hendricksz {slotenmaker}
/2-0-0
Jan Henricxz slootmaeckerslootmaecker
1601
Jan Henricxz slootmaecker
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Kaiserstraat.009
76/07
Jan Hendricksz {slotenmaker}
/
Jan Henricxz slotemaecker broederslotemaecker
1585-02-09
Jan Henricxz slotemaecker broeder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.124.2
132/1
Jan Hendricksz {slotenmaker}
3/2-10-0/3-15-0
Jan Henricxz slotemaeckersslotemaecker
1606-08
Jan Henricxz slotemaeckers huys eygen ende zelffs bewoondt, op haer aengeven
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.124.2
75/1
Jan Hendricksz {slotenmaker}
5/
Jan Henrixzoon slootemaeckerslootemaecker
1581-09
Jan Henricxzoon slotemaecker
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.108
107/1
Jan Hendricksz {slotenmaker}
/9/0-18
Jan Heyndericxsz sloetmackersloetmacker
1558-06-08
Jan Heyndericxsz sloetmacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.124.2
983/1
Jan Hendricksz {slotenmaker}
/6-0-0
Jan Heyndricxzslotenmaker
1561-12
Jan Heyndricxz
Grote-Bewijzen-B (belending)Rapenburg.124.2
945/08
Jan Hendricksz {slotenmaker}
/
Jan Heynrickz sloetemaeckersloetemaecker
1573-12-21
Jan Heynrickz sloetemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.063
101/1
Jan Jansz {slotenmaker}
/4/0-0
Jan Jansz sloetemackersloetemacker
1558-06-08
Jan Jansz sloetemacker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.011
126/11
Jan Jansz {slotenmaker}
/
Jan Jansz sloetemaeckersloetemaecker
1564-02-26
Jan Jansz sloetemaecker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.063
93/03
Jan Jansz {slotenmaker}
/
Jan Jansz slotenmakerslotenmaker
1560-11-09
Jan Jansz slotenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.011
391/1
Jan Jansz {slotenmaker}
/12-0-0
Jan Jansz slotenmakerslotenmaker
1561-12
Jan Jansz slotenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.011
214/03
Jan Jansz {slotenmaker}
/
Jan Jansz slotenmakerslotenmaker
1564-08-14
Jan Jansz slotenmaker (met Adriaan Arentsz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (vermelding)
372/04

/
Jan Jansz slotenmakerslotenmaker
1574-06-10
Jan Jansz slotenmaker
Volkstelling-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.021-023
10/1
Jan Corsz {slotenmaker}
3/
Jan Korsen slotemaker
Overmare Rijnzijde
slotemaker
1574-08-07
Jan Korsen slotemaker
Volkstelling-1581 (teller)Apothekersdijk.035.1
0/0f
Jan Corsz {slotenmaker}
/
Jan Korssensz slotemaker (bonmeesteren)slotemaker
1581-09
Jan Korstensz slotemaker (bonmeesteren)
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.021-023
27/1
Jan Corsz {slotenmaker}
/4
Jan Korstansz slotemaeckerslotemaecker
1583-07-14
Jan Korstansz, slotemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.021-023
37/1
Jan Corsz {slotenmaker}
3/
Jan Korsz slotemaker bonmrslotemaker
1581-09
Jan Korssen slotemaker bonmeester
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.021-023
2557/1
Jan Corsz {slotenmaker}
/11-0-0
Jan Korsz slotenmakerslotenmaker
1561-12
Jan Korsz slotenmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.021-023
57/08
Jan Corsz {slotenmaker}
/
Jan Korszoon slootemaeckerslootemaecker
1568-02-02
Jan Korszoon slootemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.021-023
11/1
Jan Corsz {slotenmaker}
/10/0-20
Jan Kortsensz sloetmacker (1 van 2)
2 huysen
sloetmacker
1558-06-08
Jan Kortsensz sloetmacker 2 huysen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.021-023
11/21
Jan Corsz {slotenmaker}
/10/0-20
Jan Kortsensz sloetmacker (2 van 2)
2 huysen
sloetmacker
1558-06-08
Jan Kortsensz sloetmacker 2 huysen
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.021-023
27/1
Jan Corsz {slotenmaker}
/4
Jan Kortstentsz slotemaeckerslotemaecker
1581-12
Jan Kortstentsz slotemaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.011
3/08
Jan Jansz {slotenmaker}
/
Jans Jansz sloetemaickersloetemaicker
1560-06-07
Jans Jansz sloetemaicker
Waarboek-67 M-1584 (borg)Pieterskerkhof.024
139/04
Joris Cornelisz {slotenmaker}
/
Joorys Cornelisz slootemaeckerslootemaecker
1585-04-20
Joorys Cornelisz slootemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
164/1
Joris Cornelisz {slotenmaker}
4/
Joris Cornelisz slotemaeckerslotemaecker
1581-09
Joris Corneliszoon slotemaecker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Kolfmakersteeg.004
83/04
Joris Cornelisz {slotenmaker}
/
Joris Cornelisz slotemaeckerslotemaecker
1581-11-04
Joris Cornelisz slotemaecker
Stratenboek-09 (eigenaar)Diefsteeg.020
300/1
Joris Cornelisz {slotenmaker}
/
Joris Cornelisz slotemakerslotemaker
1588~1597
Joris Cornelisz slotemaker
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
142/1
Joris Cornelisz {slotenmaker}
/2
Jorys Corneliszslotemaecker
1581-12
Jorys Cornelisz
Vetus-1585 (eigenaar)Diefsteeg.020
23/1
Joris Cornelisz {slotenmaker}
/11
Jorys Cornelisz slootmaeckerslootmaecker
1585
Jorys Corneliszoon slootmaeckers huys genaemt 't Vergulden Slot, es getacxeert op 11 gulden
TiendePenning-1561 (huurder)Vliet.043
679/1

/7-10-0
Jorys slotenmakerslotenmaker
1561-12
Jorys slotenmaker
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Noordeinde.052.1
7/07
Arent Gillisz {slotenmaker, predikant}
/
kinderen van Aernt Gilliszoon slotemakerslotemaker
1578-12-12
kinderen van Aernt Gilliszoon slotemaker en wijlen Maritgen Pietersdr
Waarboek-67 A-1560 (koper)Noordeinde.032-034
383/06
Louris Claesz {slotenmaker}
/
Louris Claesz slotenmakerslotenmaker
1561-12-19
Louris Claesz slotenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.177.2
258/1
Louris Claesz {slotenmaker}
/9-0-0
Lourys Claeszslotenmaker
1561-12
Lourys Claesz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.177.2
326/03
Louris Claesz {slotenmaker}
/
Louweris Claasz slotenmakerslotenmaker
1561-09-26
Louweris Claasz slotenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.177.2
38/1
Louris Claesz {slotenmaker}
/8/0-16
Louweris Claesz sloetemackersloetemacker
1558-06-08
Louweris Claesz sloetemacker
Waarboek-67 B-1562 (borg)5eBinnenvestgracht.000.26
125/06
Louris Claesz {slotenmaker}
/
Louweris Claesz slotenmakerslotenmaker
1562-06-09
Maritgen Jansdr weduwe van Jan Jansz Cruyff voller met Jan Jansz Quack voller als haar voogd in deze zaak (met Louweris Claesz slotenmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.173
276/11
Marytgen Ottendr {vrouw van Cors Dircksz}
/
Maria nagelaten weeskind van Oth Jansz slotenmaker en Maria Danielsdr
1577-07-01
Maria, nagelaten weeskind van Oth Jansz, slotenmaker en Maria Danielsdr, erfgename van Erckenraet Jansdr zijn tante, in haar leven huisvrouw van genoemde Dirck Willemsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.089
7/1
Cornelis Symonsz {slotenmaker}
/6/0-0
meester Cornelies sloetmackersloetmacker
1558-06-08
meester Cornelies sloetmacker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.021-023
452/08
Jan Corsz {slotenmaker}
/
meester Jan Castiaensz, slotemaeckerslotemaecker
1581-05
meester Jan Castiaensz, slotemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.021-023
11/1

/12
Meester Jan Thismus slootemaeckerslootemaecker
1585
Meester Jan Thismus slootemaeckers huys, es getaxeert op 12 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.147
28/1
Moses Christiaensz {slotenmaker}
/4-16-0
Moyses Christiaensz slootmaeckerslootmaecker
1601
Moyses Christiaensz slootmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Herensteeg.006
151/1

/3-4-0
Moyses Christiaensz slootmaeckerslootmaecker
1601
Moyses Christiaensz slootmaecker
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.021-023
580/1
Jan Corsz {slotenmaker}
/
Mr Jan Corsz slotemakerslotemaker
1591
Mr. Jan Corsz slotemaker
Stratenboek-32 (eigenaar)Clarensteeg.011
590/1

/
Mr Jan slotemakerslotemaker
1588~1597
Mr Jan slotemaker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Vrouwenkerksteeg.004
221/04
Cornelis Symonsz {slotenmaker}
/
mr. Cornelis Simonsz slotenmakerslotenmaker
1561-04-24
Jan Claesz slotenmaker (met mr. Cornelis Simonsz slotenmaker als borg)
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.021-023
241/07
Jan Corsz {slotenmaker}
/
mr. Jan Corstensz slootmaeckerslootmaecker
1582-04-20
mr. Jan Corstensz slootmaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.021-023
431/10
Jan Corsz {slotenmaker}
/
Mr. Jan Kerstansz slootemaeckerslootemaecker
1581-05-12
Mr. Jan Kerstansz slootemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.021-023
240/06
Jan Corsz {slotenmaker}
/
mr. Jan Kerstiaens slotemaeckerslotemaecker
1582-04-20
mr. Jan Kerstiaens slotemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.24
39/6

0/
noch een zoon van Adriaen Gillisz slootemaeckerslootemaecker
1581-09
noch een soon van Adriaen Gielisz slootemaecker NN
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.116.1
88/1
Oth Jansz {slotenmaker}
/
Oedt Jansz sloetmackersloetmacker
1558-06-08
Oedt Jansz sloetmacker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Watersteeg.000.6
367/04
Olof Jansz {slotenmaker}
/
Olof Jansz slootmakerslootmaker
1581-04-15
Olof Jansz slootmaker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Watersteeg.000.6
361/07
Olof Jansz {slotenmaker}
/
Olof Janszoon slotemaeckerslotenmaker
1581-04-13
Olof Janszoon slotemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Watersteeg.000.6
18/1
Olof Jansz {slotenmaker}
2/2-0-0/2-10-0
Oloff Janss slotemakerslotenmaker
1606-08
Oloff Janss slotemaker dat hij bewoont
Volkstelling-1581 (bewoner)Watersteeg.000.6
15/1
Olof Jansz {slotenmaker}
5/
Oloff Jansz slootemakerslotemaker
1581-09
Oloff Jansz slootemaker van Munster hier gewoont vii jaren
Waarboek-67 K-1582 (belending)Watersteeg.000.6
124/10
Olof Jansz {slotenmaker}
/
Oolof slotemaeckerslotemaecker
1583-02-11
Oolof slotemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Watersteeg.000.6
267/09
Olof Jansz {slotenmaker}
/
Oolof slotemaickerslotemaicker
1583-03-25
Oolof slotemaicker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Watersteeg.000.6
362/07
Olof Jansz {slotenmaker}
/
Ooloff Jansz slootmakerslotenmaker
1581-04-13
Ooloff Jansz slootmaker
Stratenboek-18 (eigenaar)Watersteeg.000.6
130/1
Olof Jansz {slotenmaker}
/
Oorlof Jansz slotenmakerslotenmaker
1588
Oorlof Jansz slotenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.116.1
212/1
Oth Jansz {slotenmaker}
/15-0-0
Oth Janszslotenmaker
1561-12
Oth Jansz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.116.1
422/06
Oth Jansz {slotenmaker}
/
Oth Jansz slotemaeckerslotemaecker
1565-10-17
Oth Jansz slotemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.116.1
424/07
Oth Jansz {slotenmaker}
/
Oth Jansz slotemaeckerslotemaecker
1565-10-22
Oth Jansz slotemaecker
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.116.1
41/03
Oth Jansz {slotenmaker}
/
Oth Jansz slotemaeckerslotemaecker
1575-12-09
Oth Jansz slotemaecker gewonnen in echte bij Maritgen Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Middelstegracht.029
277/03
Oth Jansz {slotenmaker}
/
Oth Jansz slotenmakerslotenmaker
1561-07-19
Oth Jansz slotenmaker als man van Maritgen Danielsdr en verder als gemachtigde van Jan Jansz wonende te Eikenduinen
Waarboek-67 C-1563 (borg)Breestraat.146
97/04
Oth Jansz {slotenmaker}
/
Oth Jansz slotenmakerslotenmaker
1564-01-03
Dirck Willemsz snijder (met Oth Jansz slotenmaker als borg)
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.116.1
230/08
Oth Jansz {slotenmaker}
/
Oth Jansz slothemakerslothemaker
1579-04-02
nalaet van za. Oth Jansz, slothemaker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)JanVossensteeg.055-059
175/1

2/2-0-0/2-10-0
Pieter Ghijsele slootmakerslootmaker
1606-08
Pieter Ghijsele, slootmaker, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van deselve
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8772/180Va

/3,2
Pieter Gijselen
Dunkerque (F.) (Duynkercke) beide getuigen stelden zich borg
slotenmaker
1603-06-13
Pieter Gijselen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Salomonsteeg.001
93/1
Pouwels Willemsz {slotenmaker}
/5-3-0
Pouwels Willemsz van Breda slotemaeckerslotemaecker
1601
Pouwels Willemsz van Breda, slotemaecker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Breestraat.040.1
175/11
Quirijn Cornelisz van Montfoort
/
Quirijn Cornelisz slotemaker int Gulden Gebitslotemaker
1579-02
Quirijn Cornelisz slotemaker int Gulden Gebit
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.041
162/05
Quirijn Cornelisz {slotenmaker}
/
Quyrijn Cornelisz slotemaickerslotemaicker
1548-01-24
Quyrijn Cornelisz slotemaicker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Breestraat.055
26/08
Quirijn Cornelisz van Montfoort
/
Quyrijn Cornelisz slotenmakerslotenmaker
1578-07-28
Quyrijn Cornelisz slotenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Vliet.026.2
424/04
Quirijn Cornelisz {slotenmaker}
/
Quyrijn Cornelisz slotenmaker wonende te Delftslotenmaker
1575-01-05
Quyrijn Cornelisz slotenmaker wonende te Delft
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.109
425/04
Quirijn Cornelisz {slotenmaker}
/
Quyrijn Cornelisz slotenmaker wonende te Delftslotenmaker
1575-01-05
Quyrijn Cornelisz slotenmaker wonende te Delft
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.011
4/1

/10/0-20
Quyryn Corneliesz sloetemackersloetemacker
1558-06-08
Quyryn Corneliesz sloetemacker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hooigracht.046
324/03

/
Servaes Jansz slotemaickerslotemaicker
1555-08-14
Servaes Jansz slotemaicker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.091-095
301/23
Anthonis Jansz {slotenmaker}
/
Thonis Jansz slotemaeckerslotemaecker
1577-08-08
Thonis Jansz slotemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.091-095
332/06
Anthonis Jansz {slotenmaker}
/
Thonis slotemaeckerslotemaecker
1579-07-27
Thonis slotemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.091-095
157/15

/
Thonis Thonisz slotemaeckerslotemaecker
1579-02-09
Thonis Thonisz slotemaecker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Rapenburg.133
479/05

/
Trijntgen hun zusterslotenmaker
1575-04-16
Aalbert Cornelisz slotenmaker en Alijdt Cornelisdr mede optredend voor hun zuster Trijntgen en de meesters van het Armenhuis van Sion
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.149
24/1
Walich Dircksz {slotenmaker}
/10/0-20
Walich Dircksz sloetemackersloetemacker
1558-06-08
Walich Dircksz sloetemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Raamsteeg.000.10.1
49/2
Walich Dircksz {slotenmaker}
/5,5/0-0
Walich Dircksz sloetemackersloetemacker
1558-06-08
Walich Dircksz sloetemacker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.147
63/07
Walich Dircksz {slotenmaker}
/
Walich Dircksz slotenmakerslotenmaker
1568-02-16
Walich Dircksz slotenmaker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Steenschuur.014
303/03
Walich Dircksz {slotenmaker}
/
Walich Dircxzslotemaker
1579-06-25
Walich Dircxz dezer stede slotemaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Steenschuur.014
306/03
Walich Dircksz {slotenmaker}
/
Walich Dircxzslotemaker
1579-06-25
Walich Dircxz dezer stede slotemaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.149
219/07
Walich Dircksz {slotenmaker}
/
Walich Dircxz sloetmakersloetmaker
1561-04-19
Walich Dircxz sloetmaker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.149
41/1
Walich Dircksz {slotenmaker}
/10
Walich Dircxz slootemaeckerslootemaecker
1581-12
Walich Dircxz slootemaecker
Vetus-1585 (overledene)Raamsteeg.000.10.1
1064/1a
Walich Dircksz {slotenmaker}
/
Walich Dircxz slootemaeckers weduweslootemaecker
1585
Neeltgen Maertensdr Walich Dircxz slootemaeckers weduwen huys verhuyert es getacxeert op 8 gulden
Waarboek-67 B-1562 (belending)Raamsteeg.000.10.1
130/08
Walich Dircksz {slotenmaker}
/
Walich Dircxz slotemakerslotemaker
1562-06-13
Walich Dircxz slotemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.149
44/1
Walich Dircksz {slotenmaker}
2/
Walich Dircxz slotemakerslotemaker
1581-09
Walich Dircxz slotemaker
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.149
17/1
Walich Dircksz {slotenmaker}
/4/0
Walich Dircxz, slotemakerslotemaeker
1574-06-18
Walich Dircxz, slotemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.149
12/03.1.3.3
Walich Dircksz {slotenmaker}
/
Walich Dircz slootmaeckerslootmaecker
1578-10-25
Walich Dircz slootmaecker
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.149
26/1
Walich Dircksz {slotenmaker}
/0-8
Walich diricxsz slootemakerslootemaker
1573-12-19
Walich diricxsz slootemaker
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Steenschuur.014
48/14
Walich Dircksz {slotenmaker}
/
Walich Dirxsz slotenmakerslotenmaker
1571-07-13
Walich Dirxsz slotenmaker als kopers van het weeskinds vaders huising aan het Steenschuur
Omslag-1583 (overledene)Breestraat.149
43/1a
Walich Dircksz {slotenmaker}
/
Walich Dirxz slootmakers wedueslootmaker
1583-07-14
Walich Dirxz slootmakers wedue
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Breestraat.149
218/21
Walich Dircksz {slotenmaker}
/
wedue van Walich Dircxz slotemaeckerslotemaecker
1584-09-06
wedue van Walich Dircxz slotemaecker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Levendaal.024
122/05
Hendrick Jansz {slotenmaker}
/
weduwe van Hendrick Jansz slotenmakerslotenmaker
1576-11-06
Quyrina Huybrechtsdr weduwe van Hendrick Jansz slotenmaker (bijgestaan door Jan Jansz van Berendrecht stadssmid)
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Noordeinde.032-034
513/04
Louris Claesz {slotenmaker}
/
weduwe van Louris Claasz slotenmakerslotenmaker
1571-04-22
Maritgen Christoffelsdr weduwe van Louris Claasz slotenmaker met Arent Jansz Broeder als haar voogd in deze zaak (met Ermgaart Jansdr weduwe van Huych Cornelisz als borg)
Grote-Bewijzen-B (overledene)Breestraat.116.1
794/04
Oth Jansz {slotenmaker}
/
wijlen Ot Jansz slotemaeckerslotemaecker
1567-06-20
kind van wijlen Ot Jansz slotemaecker en Maritgen Danielsdr
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.1
109/1
Willem Jansz {slotenmaker}
/12
Willem Jansz slootemaeckerslootemaecker
1585
Willem Janszoon slootemaeckers huys; es getacxeert op 12 gulden
Waarboek-67 H-1580 (belending)Nieuwsteeg.043.1
192/05
Willem Jansz {slotenmaker}
/
Willem Jansz slotemaeckerslotemaecker
1580-09-08
Willem Jansz slotemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.043.1
68/1
Willem Jansz {slotenmaker}
2/
Willem Jansz slotemaeckerslotemaecker
1581-09
Willem Jansz slotemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.043.1
191/06
Willem Jansz {slotenmaker}
/
Willem Jansz slotemaeckerslotemaecker
1583-04-22
Willem Jansz slotemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.043.1
192/06
Willem Jansz {slotenmaker}
/
Willem Jansz slotemaeckerslotemaecker
1583-04-22
Willem Jansz slotemaecker
Stratenboek-07 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.1
350/1
Willem Jansz {slotenmaker}
/
Willem Jansz slotemakerslotemaker
1588~1597
Willem Jansz slotemaker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Nieuwsteeg.043.1
7/11
Willem Jansz {slotenmaker}
/
Willem Jansz slotenmakerslotenmaker
1578-07-06
Willem Jansz slotenmaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Nieuwsteeg.043.1
15/09
Willem Jansz {slotenmaker}
/
Willem Jansz slotenmakerslotenmaker
1578-07-17
Willem Jansz slotenmaker (met zijn broer Jan Jansz kleermaker als borg)