BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 80. Aantal = 14.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
GedwongenLening-1599 (bewoner)Gerecht.002-004
40/1
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/15/30
Gerijt Dircxz van Clavero chipierchipier
1599
Gerijt Dircxz van Clavero chipier
Grachtenboek-41 (eigenaar)Gerecht.002-006
110/1
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Gerit Dircxsoon suppiersuppier
1583~1588
Gerit Dircxsoon suppier
Bonboek-01C (eigenaar)Gerecht.002-004
188/001
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Gerrit Dircxsz van Claversoo chipier
A, 133
chipier
1601 na
Gerrit Dircxsz van Claversoo chipier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Mirakelsteeg.025-031
75/1
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/1-6-0
Gerrit Dircxz chipierchipier
1601
Gerrit Dircxz chipier
Vetus-1585 (eigenaar)Gerecht.002-004
119/1
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/5
Geryt Dircxz chipierchipier
1585
Geryt Dircxzoon chipiers huysken, es getacxeert op 5 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerecht.002-004
128/1
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/3-4-0
Geryt Dircxz chipierchipier
1601
Geryt Dircxz chipier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerecht.002-004
129/1
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/0-0-0
Geryt Dircxz chipierchipier
1601
Geryt Dircxz, chipier
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Diefsteeg.020
218/03
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Geryt Dircxz chippierchippier
1582-04-05
Geryt Dircxz schipper
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Diefsteeg.020
220/03
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Geryt Dircxz chippierchippier
1582-04-05
Geryt Dircxz schipper
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Gerecht.002-004
49/04
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Geryt Dircxz cippiercippier
1581-08-18
Geryt Dircxz cippier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerecht.002-004
130/1
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/2-5-0
Geryt Dircxz van Claversoo chipierchipier
1601
Geryt Dircxz van Claversoo, chipier
Vetus-1585 (eigenaar)Gerecht.002-004
120/1
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/12
Geryt Dircxzoon chipiers huyschipier
1585
Geryt Dircxzoon chipiers huys, es getacxeert op 12 gulden
Omslag-1583 (bewoner)Gerecht.002-004
50/1
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/4
Geryt Dirxz cipiercipier
1583-07-14
Geryt Dirxz, cipier
Volkstelling-1581 (overledene)Diefsteeg.020
108/1a
Anthonis Fredericksz {cipier}
0/
wed v wijlen Thonis Fredericxz in zijn leve chipier binnen deser stedechipier
1581-09
Aeltgen Huyghendr wed v wijlen Thonis Fredericxz in zijn leve chipier binnen deser stede