BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 85. Aantal = 6.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
152/03
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Zassenhem alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stedekerckmeester
1580-07-07
Allert Willemsz van Zassenhem alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
153/03

/
de kerckmeesteren van de drie parochie kercken der voors.kerckmeesteren
1580-07-07
de kerckmeesteren van de drie parochie kercken der voors.
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
300/07
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz kerckmeesterkerckmeester
1582-04-02
Hobbe Florysz kerckmeester
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
308/06
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz kerckmeesterkerckmeester
1582-04-02
Hobbe Florysz kerckmeester
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
152/06
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp haar medebroeder alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stedekerckmeester
1580-07-07
Jan Jansz van Baersdorp haar medebroeder alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
152/04
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaer alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stedekerckmeester
1580-07-07
Jan Lucasz van Wassenaer alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede