BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 85. Aantal = 10.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Dienstboek-A1 (vermelding)Breestraat.076.1
156303/06
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen Ysbransz kerkmeester van Sinte Pieterskerckekerkmeester
1563-02-21
de kermeesteren van Sinte Pieterskercke Adriaen Ysbransz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
152/03
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Zassenhem alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stedekerckmeester
1580-07-07
Allert Willemsz van Zassenhem alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
153/03

/
de kerckmeesteren van de drie parochie kercken der voors.kerckmeesteren
1580-07-07
de kerckmeesteren van de drie parochie kercken der voors.
Dienstboek-A1 (vermelding)Hogewoerd.092-096
156303/07
Dirck Willemsz van den Burch
/
Dirck Willemsz kerkmeester van Sinte Pieterskerckekerkmeester
1563-02-21
de kermeesteren van Sinte Pieterskercke Dirck Willemsz
Dienstboek-A1 (vermelding)Breestraat.125
156303/04
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/
Gerryt Boeckelsz kerkmeester van Sinte Pieterskerckekerkmeester
1563-02-21
de kermeesteren van Sinte Pieterskercke Gerryt Boeckelsz
Dienstboek-A1 (vermelding)Breestraat.155
156303/05
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
Gerryt Roelofsz kerkmeester van Sinte Pieterskerckekerkmeester
1563-02-21
de kermeesteren van Sinte Pieterskercke Gerryt Roelofsz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
300/07
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz kerckmeesterkerckmeester
1582-04-02
Hobbe Florysz kerckmeester
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
308/06
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz kerckmeesterkerckmeester
1582-04-02
Hobbe Florysz kerckmeester
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
152/06
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp haar medebroeder alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stedekerckmeester
1580-07-07
Jan Jansz van Baersdorp haar medebroeder alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
152/04
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaer alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stedekerckmeester
1580-07-07
Jan Lucasz van Wassenaer alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede