BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 89. Aantal = 4.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.051-057
422/1
Jacob Hendricksz van der Does
/30-0-0
Jacob van der Doeshoogheemraad Rijnland
1561-12
Jacob van der Does
Testament-A1 (executeur)Steenschuur.023.02
217/28
Jan Franckenz van Alckemade
/
Jan van Alcmade hoge heemraedt van Rijnlanthoge heemraedt van Rijnlant
1541-07-12
Jan van Alcmade hoge heemraedt van Rijnlant
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Papengracht.018-020
475/04 04
Lieven Willemsz van Boschuysen
/
weduwe van jhr Lieven van Boschuysenhoogheemraad van Rijnland
1566-02-13
Jonkvrouwe Catharina van der Graft weduwe van jhr. Lieven van Boschuysen in zijn leven hoogheemraad van Rijnland met Adriaan Gerritsz eertijds brouwer als haar voogd in deze zaak
TiendePenning-1561 (eigenaar)Lokhorststraat.015-029
549/1
Willem van Lockhorst
/60-0-0
[Willem] van Lochorst heerhoogheemraad rijnland
1561-12
[Willem] van Lochorst heer