BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 93. Aantal = 107.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Poorterboeken-D-1532 (poorter)OudeRijn.136-138
6235/48Va
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Meesz
Haarlem
zeilmaker
1559-01-05
Claes Meesz
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.136-138
2505/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/14-0-0
Claes Meesz zeilmakerzeilmaker
1561-12
Claes Meesz zeilmaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)NieuweRijn.088
281/04
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Meesz zeilmaker zijn broerzeilmaker
1577-07-09
Jacob Meesz zeilmaker inwonend poorter van Leiden (met zijn broer Claes Meesz zeilmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.136-138
172/05
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Meesz zeylmaeckerzeylmaecker
1564-05-16
Claes Meesz zeylmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.164
653/09
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Meesz zeylmaeckerzeylmaecker
1567-05-03
Claes Meesz zeylmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.164
122/09
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Meesz zeylmaeckerzeylmaecker
1568-07-19
Claes Meesz zeylmaecker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.136-138
19/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/20
Claes Meesz zeylmaeckerzeylmaecker
1581-12
Claes Meesz zeylmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.136-138
23/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
3/
Claes Meesz zeylmaecker van Haerlemzeylmaecker
1581-09
Claes Meesz zeylmaecker van Haerlem heeft hier gewoont 24 jaer
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.136-138
19/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/20
Claes Meesz zeylmakerzeylmaker
1583-07-14
Claes Meesz, zeylmaker
Omslag-1575 (eigenaar)OudeRijn.164
30/2
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Meesz, seijlmaeckerseijlmaecker
1575-09-01
Claes Meesz, seijlmaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.136-138
31/07
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Meeusz zeylmaeckerzeylmaecker
1584-01-28
Claes Meeusz zeylmaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.136-138
26/2
Claes Remijsz {zeilmaker}
2/4-0-0/3-0-0
Claes Meeusz zeylmaeckerzeylmaecker
1606-08
Claes Meeusz., zeylmaecker, bewoont bij Gijsbert Cornelisz. opt aengeven van zijn huysvrou
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.166-168
206/05
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Mijsz zeylmaeckerzeylmaecker
1583-05-02
Claes Mijsz zeylmaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.136-138
390/07
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Mijsz zeylmaeckerzeylmaecker
1583-08-18
Claes Mijsz zeylmaecker
Omslag-1575 (eigenaar)OudeRijn.136-138
33/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/10/0-32-0
Claes Mijsz, seijlmaeckerseijlmaecker
1575-09-01
Claes Mijsz, seijlmaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.170
186/06
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Mysz zeylmaeckerzeylmaecker
1583-05-04
Claes Meysz zeylmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.170
8/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/10
Claes Remeys zeylmaeckerzeylmaecker
1585
Claes Remeys zeylmaeckers huys, verhuyert, es getaxeert op 10 gulden
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)OudeRijn.170
233/03
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remigisz zeylemaecker behoude oome voochtzeylemaecker
1584-07-24
Claes Remigisz zeylemaecker eerst voor hen zelven ende noch als behoude oome mitsgaeders Jan Jansz als voochden over Pontiaen oudt omtrent 20 Pieter 17 Henric 13 ende Baefgen 11 jaeren, weeskinderen van Adriaen Ponsz scheepmaker gewonnen bij Jannetgen Hen
Waarboek-67 M-1584 (voogd)OudeRijn.170
16/09
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remigisz zeylmaecker behoude oomezeylmaecker
1584-10-04
Claes Remigisz zeylmaecker behoude oome
Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.136-138
333/07
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remigius zeylmaeckerzeylmaecker
1565-05-05
Claes Remigius zeylmaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.136-138
259/12
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remijsz zeylmaeckerzeylmaecker
1577-05-30
Claes Remijsz zeylmaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.170
211/09
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remijsz zeylmaeckerzeylmaecker
1584-08-29
Claes Remijsz zeylmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.136-138
21/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/22
Claes Remijsz zeylmaeckerzeylmaecker
1585
Claes Remijsz zeylmaeckers huys met zijn erff daer de teer staet es t'samen getaxeert op 22 gulden
Inbrengboek-1540-1559 (koper)OudeRijn.136-138
350/04
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remysz zeylmaeckerzeylmaecker
1556-08-19
Claes Remysz zeylmaecker
Grote-Bewijzen-B (belending)OudeRijn.164
965/12
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remysz zeylmaeckerzeylmaecker
1575-07-22
Claes Remysz zeylmaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)OudeRijn.136-138
15/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/8
Claes Remysz zeylmaeckerzeylmaecker
1576
Claes Remysz zeylmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.170
175/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/-
Claes Remysz zeylmaeckerzeylmaecker
1585
Claes Remysz zeylmaeckers plaetse, es met 't voorhuys getaxeert, alhier niet
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.005
724/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remysz zeylmaeckerzeylmaecker
1601
Claes Remysz zeylmaecker
Kaart-PV1092.2 (eigenaar)Havenkade.005
18/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remysz zeylmaeckerzeylmaecker
1604-07-15
Claes Remysz zeylmaecker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)StilleRijn.012-013
399/03
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Renijsz zeilmakerzeilmaker
1578-01-08
Claes Renijsz zeilmaker poorter van Leiden (met zijn broer Jacob Reynysz zeilmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)StilleRijn.012-013
400/03
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Reynijsz zeilmakerzeilmaker
1578-01-08
Claes Reynijsz zeilmaker
Bonboek-05B (eigenaar)OudeRijn.184-186
337/001
Clement Dircksz {zeilmaker}
/
Clement Dircxz Clock seylmaecker
BB, 181
seylmaecker
1617 na
Clement Dircxz Clock seylmaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.184-186
3/1
Clement Dircksz {zeilmaker}
3/met 't volgende tsamen [getaxeert] 8-3-0/4-10-0
Clement Dircxz zeylmaeckerzeylmaecker
1606-08
Clement Dircxz., zeylmaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van zijn vrou
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.068
65/1a
Willem Dircksz {zeilmaker}
/5-0-0
De wedue van Willem Dircxz seylmaeckerseylmaecker
1601
de wedue van Willem Dircxz seylmaecker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.185-187
136/11
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
de weeskinderen van Dirc Anthonisz zeylmakerzeylmaker
1583-02-28
de weeskinderen van Dirc Anthonisz zeylmaker en Jannetgen Jansdr
TiendePenning-1557 (overledene)Hogewoerd.101
49/1a

/10/0-20
die wedewy van Jacop Willemsz zeylmackerzeylmacker
1558-06-08
die wedewy van Jacop Willemsz zeylmacker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.185-187
179/10
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirc Anthonisz zeylemakerzeylemaecker
1584-07-04
Dirc Anthonisz zeylemaker
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.005-006
89/10
Dirck Claesz {zeilmaker}
/
Dirc Claesz zeijlemaeckerzeijlemaecker
1584-04-25
Dirc Claesz zeijlemaecker
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.012
54/1
Dirck Claesz {zeilmaker}
/12
Dirc Claesz zeylmakerzeylmaker
1583-07-14
Dirc Claesz, zeylmaker
Volkstelling-1581 (overledene)OudeRijn.068
42/1a
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
0/
Dirc Thonisz zeylmaeckerzeylmaecker
1581-09
Dirc Thonisz zeylmaecker
Grote-Bewijzen-B (belending)OudeRijn.068
869/11
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Anthonisz seylmaeckerseylmaecker
1562-10-08
Dirck Anthonisz seylmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.185-187
427/07
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Anthonisz seylmaeckerseylmaecker
1565-10-22
Dirck Anthonisz seylmaecker
Voogdenboek-A (overledene)OudeRijn.068
67/03
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Anthonisz zeijlmaekerzeijlmaeker
1576-03-26
Dirck Anthonisz zeijlmaeker gewonnen in echte bij Jannetgen Jansdr
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.068
2523/1
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/7-0-0
Dirck Anthonisz zeilmakerzeilmaker
1561-12
Dirck Anthonisz zeilmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.185-187
2467/1
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/5-0-0
Dirck Anthonisz zeilmakerzeilmaker
1561-12
Dirck Anthonisz zeilmaker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hooigracht.024.2
340/04
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Anthonisz zeilmaker zijn zoonzeilmaker
1561-10-21
Anthonis Dircksz schoenmaker (met zijn zoon Dirck Anthonisz zeilmaker als borg)
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.068
3/1
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/6
Dirck Anthonisz, zeylmakerzeylmaker
1572-11-28
Dirck Anthonisz, zeylmaker
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.068
10/1
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/2/15
Dirck Antonisz, seylmakerseylmaecker
1574-06-18
Dirck Antonisz, seylmaker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)NieuweRijn.012
86/06a
Dirck Claesz {zeilmaker}
/
Dirck Claeszeilmaker
1580-01-16
Dirck Claes
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.012
110/3.3.4.3
Dirck Claesz {zeilmaker}
/
Dirck Claesz seylmaeckerseylmaecker
1580-11-22
Dirck Claesz seylmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.012
40/1
Dirck Claesz {zeilmaker}
2/
Dirck Claesz seylmaecker schutterseylmaecker
1581-09
Dirck Claesz seylmaecker schutter
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.005-006
55/1
Dirck Claesz {zeilmaker}
/35
Dirck Claesz zeylmaeckerzeylmaecker
1585
Dirck Claess zeylmaeckers huys, es getacxeert op 35 gulden
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.012
49/1
Dirck Claesz {zeilmaker}
/10
Dirck Claeszn zeylmaeckerzeylmaecker
1581-12
Dirck Claeszn zeylmaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.068
508/08
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Thoeniss zeylmaeckerzeylmaecker
1575-05-16
Dirck Thoeniss zeylmaecker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Bouwelouwensteeg.011
143/04
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Thonisz zeilmakerzeilmaker
1564-03-21
Dirck Thonisz zeilmaker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.024.2
106/04
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Thonisz zeilmakerzeilmaker
1578-12-01
weduwe van Dirck Thonisz, zeilmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.068
97/1
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/6,5/0-13
Dirck Tonisz seylmackerseylmacker
1558-06-08
Dirck Tonisz seylmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.185-187
40/2
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/5/0-0
Dirck Tonisz seylmackerseylmacker
1558-06-08
Dirck Tonisz seylmacker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Bouwelouwensteeg.011
224/06
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Tonisz seylmakerseylmaker
1564-09-20
Dirck Tonisz seylmaker
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.068
15/1
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/0-8
Dirick Anthonisz , seylmakerseylmaker
1573-12-19
Dirick Anthonisz , seylmaker
Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.018
910/1
Engel Claesz {zeilmaker}
/
Eingel Claesz seylmaekerseijlmaeker
1583-08-30
Eingel Claesz seylmaeker
Bonboek-05A (eigenaar)NieuweRijn.018
51/001
Engel Claesz {zeilmaker}
/
Engel Claess seylmaecker
Vet, 211
seylmaecker
1586 na
Engel Claess seylmaecker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)NieuweRijn.018
98/05a
Engel Claesz {zeilmaker}
/
Engel Claesz
ondertrouw
zeilmaker
1581-01-07
Engel Claesz
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.018
45/1
Engel Claesz {zeilmaker}
/25
Engel Claesz seylmaeckerseijlmaecker
1585
Engel Claess seylmaeckers huys, es getacxeert op 25 gulden
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.018
45/1
Engel Claesz {zeilmaker}
/10
Engel Claesz zeylmaeckerzeylmaecker
1581-12
Engel Claesz zeylmaecker
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.018
50/1
Engel Claesz {zeilmaker}
/10
Engel Claesz zeylmaeckerzeylmaecker
1583-07-14
Engel Claesz, zeylmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.018
36/1
Engel Claesz {zeilmaker}
2/
Eyngel Claesz seylmaeckerseijlmaecker
1581-09
Eyngel Claesz seylmaecker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)OudeRijn.057
244/03

/
Jacob Cornelisz zeilmakerzeilmaker
1561-06-04
Jacob Cornelisz zeilmaker (van der Goude of gewoon uit Gouda!?); (met Jan Hendricksz en Jan Jansz linnenwevers als borgen)
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Botermarkt.006
457/15

/
Jacob Jansz
weduwnaar van Trijntgen Robbrechtsdr
zeylmaecker
1581-05-16
Jacob Jansz, zeylmaecker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Botermarkt.006
75/16

/
Jacob Jansz, zeilmaker
1578-09-12
Jacob Jansz, zeilmaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.088
136/07
Jacob Remijsz {zeilmaker}
/
Jacob Meess zeylemaeckerzeylemaecker
1576-12-22
Jacob Meess zeylemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)OudeRijn.128-130
109/3.1.7.2
Jacob Remijsz {zeilmaker}
/
Jacob Meesszzeijlmaker
1580-11-22
Jacob Meessz
Waarboek-67 E-1571 (koper)NieuweRijn.088
18/07
Jacob Remijsz {zeilmaker}
/
Jacob Meesz zeilmakerzeilmaker
1571-12-15
Jacob Meesz zeilmaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)NieuweRijn.088
281/03
Jacob Remijsz {zeilmaker}
/
Jacob Meesz zeilmakerzeilmaker
1577-07-09
Jacob Meesz zeilmaker inwonend poorter van Leiden (met zijn broer Claes Meesz zeilmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.088
130/12
Jacob Remijsz {zeilmaker}
/
Jacob Meesz zeylmaeckerzeylmaecker
1576-12-07
Jacob Meesz zeylmaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.128-130
216/07
Jacob Remijsz {zeilmaker}
/
Jacob Meesz zeylmaeckerzeylmaecker
1580-10-15
Jacob Meesz zeylmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.128-130
25/2
Jacob Remijsz {zeilmaker}
0/
Jacob Meesz zeylmaecker haer dochters man schutterzeylmaecker
1581-09
Jacob Meesz zeylmaecker haer dochters man schutter
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.088
51/08
Jacob Remijsz {zeilmaker}
/
Jacob Meusz seylmaeckerseylmaecker
1576-05-26
Jacob Meusz seylmaecker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
560/03
Jacob Michielsz {zeilmaker}
/
Jacob Michielsz zeilmakerzeilmaker
1566-09-10
Jacob Michielsz zeilmaker (met zijn vader Michiel Michielsz als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)NieuweRijn.088
81/08
Jacob Remijsz {zeilmaker}
/
Jacob Remeusz zeilmakerzeilmaker
1572-04-19
Jacob Remeusz zeilmaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)StilleRijn.012-013
399/04
Jacob Remijsz {zeilmaker}
/
Jacob Reynysz zeilmaker zijn broerzeilmaker
1578-01-08
Claes Renijsz zeilmaker poorter van Leiden (met zijn broer Jacob Reynysz zeilmaker als borg)
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hogewoerd.088.1
28/05

/
Jacob Willemsz zeylmakerzeylmaker
1541-07-17
Jacob Willemsz zeylmaker
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.088
5/1
Jacob Remijsz {zeilmaker}
/4
Jacoeb Rennes seylmakerseylmaker
1573-12-19
Jacoeb Rennes seylmaker
Omslag-1583 (overledene)OudeRijn.128-130
22/1a
Jacob Remijsz {zeilmaker}
/
Jacop Meesz zeylmakers weduezeylmaker
1583-07-14
Jacop Meesz zeylmakers wedue
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5844/7Vb

/
Jacop Willemszzeilmaker
1538-09-28
Jacop Willemsz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.130
29/2
Mees Jacobsz {zeilmaker}
2/7-5-0/3-0-0
Meeus Jacobsz zeylmaeckerzeylmaecker
1606-08
Meeus Jacobsz., zeylmaecker, bewoont bij Gijsbrecht Jansz. opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.130
30/1
Mees Jacobsz {zeilmaker}
3/7-5-0/4-10-0
Meeus Jacobsz zeylmaeckerzeylmaecker
1606-08
Dezelve, eygen ende gebruyct opt aengeven van zijn persoon
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.185-187
169/1

/4-0-0
Neeltgen Cornelisdr Willem Dircxz seylmaekers wedueseylmaeker
1601
Neeltgen Cornelisdr Willem Dircxz seylmaekers wedue
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.128-130
22/1
Jacob Remijsz {zeilmaker}
/12
ten zelven huyse Jacop Meesz zeylmaecker haer dochters manzeylmaecker
1581-12
ten zelven huyse Jacop Meesz zeylmaecker haer dochters man
Ondertrouw-NH-E (bruidegom)OudeRijn.132
8/05a
Tobias Gijsbrechtsz Schaeck
/
Thobias Ghijsbertsz Schaeck wed. Catherijne Fredericxdr
ondertrouw
zeilmaker
1602-06-27
Thobias Ghijsbertsz Schaeck wed. Catherijne Fredericxdr
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)OudeRijn.132
533/03
Tobias Gijsbrechtsz Schaeck
/
Thobijas Ghijsbertsz Schaeck zeilmaker weduwnaar van Catherijne Fredericxdrzeilmaker
1602-07-17
Thobijas Ghijsbertsz Schaeck zeilmaker weduwnaar van Catherijne Fredericxdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.134
30/1
Tobias Gijsbrechtsz Schaeck
/4-0-0
Tobias Ghijsbrechtszoon seylmaeckerseylmaecker
1601
Tobias Ghijsbrechtszoon seylmaecker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)OudeRijn.068
208/04
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
weduwe Dirck Anthonis zeylmaeckerzeylmaecker
1582-03
Jannetgen Jansdr weduwe Dirck Anthonis zeylmaecker in desen geholpen mit mr. Ghijsbert Willems chirurgijn haer gecoren voocht
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.185-187
373/06
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
weduwe van Dirck Anthonisz seylmaecker mit Jan van Binchorst openbaer notaris haer gecoren voocht in desenseylmaecker
1582-06-30
Jannetgen Jansdochter weduwe van Dirck Anthonisz seylmaecker mit Jan van Binchorst openbaer notaris haer gecoren voocht in desen
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.185-187
360/04
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
weduwe van Dirck Anthonisz zeilmakerzeilmaker
1574-05-19
Jannetgen Jansdr weduwe van Dirck Anthonisz zeilmaker met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 J-1581 (overledene)OudeRijn.068
201/04
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
weduwe van Dirck Anthonisz zeylmaeckerzeylmaecker
1582-03-16
Jannetgen Jansdr weduwe van Dirck Anthonisz zeylmaecker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.185-187
137/11
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
weeskinderen van Dirc Anthonisz zeylmakerzeylmaker
1583-02-28
weeskinderen van Dirc Anthonisz zeylmaker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Botermarkt.006
24/14

/
wijlen Jacob Jansz zeylmackerzeylmacker
1581-05-31
Trijntgen Robbrechtsdr, weduwe van wijlen Jacob Jansz, zeylmacker, poorterssche van de stad Delft
Stratenboek-26 (eigenaar)Haarlemmerstraat.185-187
590/1

/
Willem Dircxsoon seilmakerseilmaker
1591
Willem Dircxsoon seilmaker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.185-187
138/1

/8
Willem Dircxss zeylmaeckerzeylmaecker
1585
Willem Dircxss zeylmaeckers huys, verhuyert, es getaxeert op 8 gulden
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.068
33/08
Willem Dircksz {zeilmaker}
/
Willem Dircxzfelseylmaker
1584-02-09
Willem Dircxz
Waarboek-67 L-1584 (koper)Haarlemmerstraat.185-187
33/05

/
Willem Dircxz felseylmakerfelseylmaker
1584-02-09
Willem Dircxz felseylmaker
Waarboek-67 L-1584 (koper)OudeRijn.068
9/05
Willem Dircksz {zeilmaker}
/
Willem Dircxz Tel zeijlmaeckerzeijlmaecker
1584-01-14
Willem Dircxz Tel zeijlmaecker
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)OudeRijn.068
10/05
Willem Dircksz {zeilmaker}
/
Willem Dircxz Tel zeijlmaeckerzeijlmaecker
1584-01-14
Willem Dircxz Tel zeijlmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.068
47/1
Willem Dircksz {zeilmaker}
/15
Willem Dircxz zeylmaeckerzeylmaecker
1585
Willem Dircxz zeylmaeckers huys, es getaxeert op 15 gulden
Waarboek-67 M-1584 (borg)Doezastraat.001.11
96/05
Willem Dircksz {zeilmaker}
/
Willem Dircxz zeylmaeckerzeylmaecker
1585-02-04
Willem Dircxz zeylmaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.158-162
14/1

3/5-13-0/4-10-0
Willem Feyssen zeylmaeckerzeylmaecker
1606-08
Willem Feyssen, zeylmaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van zijn persoon