BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 10. Aantal = 22.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grachtenboek-07 (eigenaar)NieuweRijn.072
70/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claessoon soutsiedersoutsieder
1586-03-27
Claes Claessoon soutsieder
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.028
100/1

/
Claes Cornelisz
1586-03-27
Claes Cornelisz
Grachtenboek-07 (eigenaar)Watersteeg.000.4
80/1
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/
Claes Ketelaer
1586-03-27
Claes Ketelaer
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.030
110/1
Claes Rippertsz {smid}
/
Claes Rippersz
1586-03-27
Claes Rippersz
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.034
130/1
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/
Dirck Anthonisz boomgaertmanboomgaertman
1586-03-27
Dirck Anthonisz boomgaertman
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.052
190/1
Dirck Jacobsz {warmoezenier}
/
Dirck Jacobsz warmoes [en?] timmermanwarmoes
1586-03-27
Dirck Jacobsz warmoes [en?] timmerman
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.036-038
140/1
Dirck Ottenz de Man
/
Dirck Ottensz
1586-03-27
Dirck Ottensz
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.040
150/1
Gerrit Willemsz {kuiper, wijnverlater}
/
Gerit Willemsz wijnverlaterwijnverlater
1586-03-27
Gerit Willemsz wijnverlater
Grachtenboek-07 (eigenaar)NieuweRijn.069-070
50/1
Govert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}
/
Govert Adriaenszoon seepsiederseepsieder
1586-03-27
Govert Adriaenszoon seepsieder
Grachtenboek-07 (eigenaar)NieuweRijn.071
60/1
IJsbrant Jacobsz van der Bouchorst
/
IJsbrant Jacobsz van Buuchorst
1586-03-27
IJsbrant Jacobsz van Buuchorst
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.056.2
220/1
Jeroen Dircksz {kuiper}
/
Jeroen van Lochorst
1586-03-27
Jeroen van Lochorst
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.056.1
210/1
Cors Aelbrechtsz {visser}
/
Kors Aelbrechtsz
1586-03-27
Kors Aelbrechtsz
Grachtenboek-07 (eigenaar)NieuweRijn.064.2
30/1
Cors Govertsz van der Aer
/
Kors Govertsz
1586-03-27
Kors Govertsz
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.054
200/1
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
/
Lambrecht Thomasz
1586-03-27
Lambrecht Thomasz
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.044-046
170/1
Michiel Pietersz {glasmaker}
/
Michiel Pieterszoon
1586-03-27
Michiel Pieterszoon
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.026
90/1
Olof Meesz {vleeshouwer}
/
Oorlof Meesz
1586-03-27
Oorlof Meesz
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.050
180/1
Pieter Cornelisz Schaeck {Hogewoerd}
/
Pieter Cornelisz Schaeck
1586-03-27
Pieter Cornelisz Schaeck
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.042
160/1
Pieter Michielsz {glasmaker, de jonge}
/
Pieter Michielsz glaesmakerglaesmaker
1586-03-27
Pieter Michielsz glaesmaker
Grachtenboek-07 (eigenaar)NieuweRijn.064.1
20/1
Symon Dircksz {bakker, mandenmaker}
/
Simon Dircxzoon
1586-03-27
Simon Dircxzoon
Grachtenboek-07 (eigenaar)NieuweRijn.063
10/1
Willem Cornelisz {koekebakker}
/
Willem Corneliszoon
1586-03-27
Willem Corneliszoon
Grachtenboek-07 (eigenaar)Hogewoerd.032
120/1
Willem Jacobsz {voerlakenreder}
/
Willem Jacobsz
1586-03-27
Willem Jacobsz
Grachtenboek-07 (eigenaar)NieuweRijn.065-068
40/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1586-03-27
Willem Willemsz brouwer