BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 118. Aantal = 84.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.054
1340/1
Adriaen Jansz {hoefsmid-Noordeinde}
/
Adriaen Jansz Huufsmithoefsmid
1588
Adriaen Jansz Huufsmit
Stratenboek-13 (eigenaar)Groenhazengracht.003
160/1
Anna Jansdr {vrouw van Jeroen Joostenz}
/
Anna Jeroensdr
1588
Anna Jeroensdr
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.008
1140/1

/
Arent Jansz smitsmit
1588
Arent Jansz smit
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.021
2170/1

/
Arent Jansz smitsmit
1588
Arent Jansz smit
Stratenboek-13 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.014
140/1

/
Catrijn Geritsdr
1588
Catrijn Geritsdr
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.013
2130/1
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/
Ceeltgen Geritsdr
1588
Ceeltgen Geritsdr
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.022.1
1180/1
Claes Claesz Moy
/
Claes Claesz Moij
1588
Claes Claesz Moij
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.024.2
1210/1
Claes Jansz Craey {wagenaar}
/
Claes Jansz Craei
1588
Claes Jansz Craei
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.017
2150/1

/
Cornelis Claesz backerbacker
1588
Cornelis Claesz backer
Stratenboek-13 (eigenaar)Weddesteeg.013-027
1360/1
Cornelis Claesz van Berckel
/
Cornelis Claesz molenaermolenaer
1588
Cornelis Claesz molenaer
Stratenboek-13 (eigenaar)Groenhazengracht.005
150/1
Cornelis Dircksz Moy {wever}
/
Cornelis Dirxsoon
1588
Cornelis Dirxsoon
Stratenboek-13 (eigenaar)Weddesteeg.029
1350/1

/
Cornelis Huibrechtsoon
1588
Cornelis Huibrechtsoon
Stratenboek-13 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.015
2200/1
Cornelis Jansz Cluft {baggerman, slager}
/
Cornelis Jansz
1588
Cornelis Jansz
Stratenboek-13 (eigenaar)Groenhazengracht.023
2240/1
Cornelis Josephsz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Josepsoon
1588
Cornelis Josepsoon
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.053
2290/1
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
Cornelis Mathijsz lindeweverlindewever
1588
Cornelis Mathijsz lindewever
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.035
2220/1

/
Cornelis Pietersz backers erfgenamen
1588
Cornelis Pietersz backers erfgenamen
Stratenboek-13 (overledene)Noordeinde.035
2220/1a
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz backers erfgenamenbacker
1588
Cornelis Pietersz backers erfgenamen
Stratenboek-13 (eigenaar)Rapenburg.007
130/1

/
Cornelis Pietersz Erfgenamenbacker
1588
Cornelis Pietersz Erfgenamen
Stratenboek-13 (overledene)Rapenburg.007
130/1a
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz Erfgenamenbacker
1588
Cornelis Pietersz Erfgenamen
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.049
2270/1
Cornelis Pietersz Speck {timmerman}
/
Cornelis Pietersz Speck
1588
Cornelis Pietersz Speck
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.010
1150/1
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
/
Cornelis Vincentensz wielmakerwielmaker
1588
Cornelis Vincentensz wielmaker
Stratenboek-13 (eigenaar)Rapenburg.023.1
170/1
Dammas Willemsz {rentmeester}
/
Dammis Willemsz
1588
Dammis Willemsz
Stratenboek-13 (eigenaar)Rapenburg.001
2310/1

/
de erfgenamen van Cornelis Pietersz backer
1588
de erfgenamen van Cornelis Pietersz backer
Stratenboek-13 (overledene)Rapenburg.001
2310/1a
Cornelis Pietersz {bakker}
/
de erfgenamen van Cornelis Pietersz backerbacker
1588
de erfgenamen van Cornelis Pietersz backer
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.009
2110/1

/
de Stat
1588
de Stat
Stratenboek-13 (eigenaar)Sliksteeg.003
2290/1

/
Denis Scheistraet
1588
Denis Scheistraet
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.036-038
1250/1

/
die Kaetsbaen
1588
die Kaetsbaen
Stratenboek-13 (eigenaar)Groenhazengracht.001
170/1
Dignum Pietersdr {vrouw van Reyer Florisz}
/
Dignum Pietersz
1588
Dignum Pietersz
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.023-025
2180/1
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Moij
1588
Dirck Claesz Moij
Stratenboek-13 (eigenaar)Sliksteeg.008-016
2250/1
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Moij
1588
Dirck Claesz Moij
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.055
110/1
Dirck Dircksz Grijp
/
Dirck Dircxsoon Grijp
1588
Dirck Dircxsoon Grijp
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.032-034
1240/1

/
Dirck Geritsz
1588
Dirck Geritsz
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.011
2120/1
Evert Jansz {lakenbereider, brandewijnstoker}
/
Evert brandewijnmanbrandewijnman
1588
Evert brandewijnman
Stratenboek-13 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.017
2210/1
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Joppensz
1588
Floris Joppensz
Stratenboek-13 (eigenaar)Groenhazengracht.017-021
2230/1
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Joppensz
1588
Floris Joppensz
Stratenboek-13 (eigenaar)Sliksteeg.002-004
2270/1
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Joppensz
1588
Floris Joppensz
Stratenboek-13 (eigenaar)KortRapenburg.009
40/1

/
Geertruit Adriaensdr
1588
Geertruit Adriaensdr
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.024.1
1200/1
Gerrit Evertsz {zadelmaker}
/
Gerit Eversz saelmakersaelmaker
1588
Gerit Eversz saelmaker
Stratenboek-13 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.011-013
2190/1
Gerrit Symonsz {lubber, hekelmaker}
/
Gerit Simonsz
1588
Gerit Simonsz
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.040
1260/1
Hendrick Andriesz {snijder}
/
Henrick Andriesz comancoman
1588
Henrick Andriesz coman
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.026
1220/1
Hendrick Gerritsz 't Kind {wagenaar}
/
Henrick Geritssoon
1588
Henrick Geritssoon
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.015
2140/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henrick Hermansz
1588
Henrick Hermansz
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.051
2280/1
Hendrick Reinoutsz {ballenmaker}
/
Henrick Reinoutsz ballemakerballemaker
1588
Henrick Reinoutsz ballemaker
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.044
1280/1
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
IJsbrant Jacobssoon schoemakerschoemaker
1588
IJsbrant Jacobssoon schoemaker
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.019
2160/1
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
/
Jacob Cornelisz cuipercuiper
1588
Jacob Cornelisz cuiper
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.029
2200/1
Jacob Gerritsz {smid}
/
Jacob Geritsz smitsmit
1588
Jacob Geritsz smit
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.043
2250/1
Jacob IJsbrantsz van Couwenhoven
/
Jacob IJsbrant van Couwenhoven
1588
Jacob IJsbrant van Couwenhoven
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.042
1270/1

/
Jacob Jacobsz
1588
Jacob Jacobsz
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.046
1290/1
Jacob Pietersz Sick {kleermaker}
/
Jacob Pietersz snidersnider
1588
Jacob Pietersz snider
Stratenboek-13 (eigenaar)Rapenburg.011-017
150/1
Jacob Aelbrechtsz van Assendelft {van der Bouchorst}
/
Jacop van der Buuchorst
1588
Jacop van der Buuchorst
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.050
1310/1
Jan Adriaensz {bouwman}
/
Jan Adriaensz
1588
Jan Adriaensz
Stratenboek-13 (eigenaar)Rapenburg.009
140/1
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Geritsz Wielmakerwielmaker
1588
Jan Geritsz Wielmaker
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.045-047
2260/1
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Geritsz wielmakerwielmaker
1588
Jan Geritsz wielmaker
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.022.2
1190/1
Jan Jacobsz Cloot {wagenaar}
/
Jan Jacobsz wagenaerwagenaer
1588
Jan Jacobsz wagenaer
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.007
2100/1
Jan Sebastiaensz van Hout {lijndraaier}
/
Jan Nout lijndraierlijndraier
1588
Jan Nout lijndraier
Stratenboek-13 (overledene)Noordeinde.048
1300/1a
Gangelof Symonsz
/
Jannetgen de weduwe van Gangelof
1588
Jannetgen de weduwe van Gangelof
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.048
1300/1
Jannetgen Aelbrechtsdr
/
Jannetgen de weduwe van Gangelof
1588
Jannetgen de weduwe van Gangelof
Stratenboek-13 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.000.3
120/1

/
Joris
1588
Joris
Stratenboek-13 (eigenaar)Galgewater.017-020
1350/1
Louris Cornelisz Schenaert
/
Laurens Cornelisz Schenaert
1588
Laurens Cornelisz Schenaert
Stratenboek-13 (eigenaar)KortRapenburg.005
20/1
Marytgen Adriaensdr {vrouw van Symon Claesz, stijfster}
/
Margriet de Stijfsterstijfster
1588
Margriet de Stijfster
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.052.1
1320/1

/
Mari Jansdr de backsterbackster
1588
Mari Jansdr de backster
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.031-033
2210/1
Marie Woutersdr {vrouw van Willem Willemsz}
/
Mari Woutersdr
1588
Mari Woutersdr
Stratenboek-13 (eigenaar)KortRapenburg.007
30/1
Matthijs Lenaertsz {schipper}
/
Matijs Lovertsz
1588
Matijs Lovertsz
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.012-018
1160/1
Jacob Roelofsz {chirurgijn}
/
Meester Jacop doctordoctor
1588
Meester Jacop doctor
Stratenboek-13 (eigenaar)Rapenburg.021
160/1
Pouwels Aertsz Buys
/
Meester Paulus Buys
1588
Meester Paulus Buys
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.020
1170/1
Mijnsgen Dircksdr {vrouw van Vechter Adriaensz}
/
Meinsse Dircxdr
1588
Meinsse Dircxdr
Stratenboek-13 (eigenaar)Rapenburg.023.2
180/1
Michiel Jansz Roos
/
Michiel Jansz Roos
1588
Michiel Jansz Roos
Stratenboek-13 (eigenaar)Groenhazengracht.000.3
180/1
Pouwels Aertsz Buys
/
Mr Paulus Buys
1588
Mr Paulus Buys
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.052.2
1330/1
Pieter Dircksz Grijp
/
Pieter Dircxsoon Grijp
1588
Pieter Dircxsoon Grijp
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.004
1120/1
Pieter Woutersz {smid}
/
Pieter Woutersz smitsmit
1588
Pieter Woutersz smit
Stratenboek-13 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.019
2220/1
Quirijn Cornelisz Cluft {landman}
/
Quirin Cornelisz
1588
Quirin Cornelisz
Stratenboek-13 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.012
130/1
Rippert Jansz {bakker}
/
Rippert Jansz
1588
Rippert Jansz
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.037
2230/1
Rippert Jansz {bakker}
/
Rippert Jansz
1588
Rippert Jansz
Stratenboek-13 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.003-007
2170/1
Rochus Claesz {zeepziedersknecht}
/
Rochus Claesz
1588
Rochus Claesz
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.006
1130/1
Zeger Huigenz {koopman}
/
Seger Huigensz
1588
Seger Huigensz
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.039-041
2240/1
Zeger Huigenz {koopman}
/
Seger Huigensz
1588
Seger Huigensz
Stratenboek-13 (eigenaar)Sliksteeg.006
2260/1

/
Seger Huigensz
1588
Seger Huigensz
Stratenboek-13 (eigenaar)KortRapenburg.001-003
10/1

/
S[t]atsvollerie
1588
S[t]atsvollerie
Stratenboek-13 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.009
2180/1

/
Toentgen Jans weeskind(eren)
1588
Toentgen Jans weeskind(eren)
Stratenboek-13 (eigenaar)KortRapenburg.011
50/1

/
Trijn Wolphers erfgenamen
1588
Trijn Wolphers erfgenamen
Stratenboek-13 (overledene)KortRapenburg.011
50/1a
Trijntgen Wolphertsdr {vrouw van Lenaert Fredericksz}
/
Trijn Wolphers erfgenamen
1588
Trijn Wolphers erfgenamen
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.027
2190/1
Frederick Arentsz {wagenaar}
/
Vrederick Arentsz
1588
Vrederick Arentsz
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.028-030
1230/1
Frederick Arentsz {wagenaar}
/
Vrederick Arentsz wagenaerwagenaer
1588
Vrederick Arentsz wagenaer
Stratenboek-13 (eigenaar)Sliksteeg.005-013
2280/1
Willem Joppenz {kalkvoerder}
/
Willem Joppensz
1588
Willem Joppensz