BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 125. Aantal = 38.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.090
140/1

/
Adriaen Bouwensz waert in Coudecerckwaert
1588
Adriaen Bouwensz waert in Coudecerck
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.068
30/1

/
Adriaen Halewijn
1588
Adriaen Halewijn
Stratenboek-20 (overledene)Hogewoerd.088.2
130/1a
Aelbrecht Corsz {visser}
/
Aelbrecht Korssen weduwe
1588
Cornelia Clemensdr Aelbrecht Korssen weduwe
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.092-096
150/1
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meeusz olislagerolislager
1588
Aelwijn Meeusz olislager
Stratenboek-20 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.008
310/1
Anna Jansdr {vrouw van Barent Symonsz}
/
Anna Jansdr
1588
Anna Jansdr
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.088.2
130/1

/
Cornelia Clemensdr Aelbrecht Korssen weduwe
1588
Cornelia Clemensdr Aelbrecht Korssen weduwe
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.070
40/1
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz
1588
Cornelis Cornelisz
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.086
110/1
Cornelis Fransz {bierdrager}
/
Cornelis Fransz bierdragerbierdrager
1588
Cornelis Fransz bierdrager
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.099
190/1
Cornelis Fransz {bierdrager}
/
Cornelis Fransz bierdragerbierdrager
1588
Cornelis Fransz bierdrager
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.089
240/1
Cornelis Huymensz {lijndraaier}
/
Cornelis Harmansz lijndraierlijndraier
1588
Cornelis Harmansz lijndraier
Stratenboek-20 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.015
380/1
Cornelis Jacobsz {voller}
/
Cornelis Jacobssoon lindeweverlindewever
1588
Cornelis Jacobssoon lindewever
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.066
20/1
Cornelis Symonsz {warmoezenier}
/
Cornelis Simonsz boomgertmanboomgertman
1588
Cornelis Simonsz boomgertman
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.081-083
260/1
Trijntgen Adriaens/Pietersdr {vrouw van Jan Adriaensz}
/
Crijncgen Jansdr
1588
Crijncgen Jansdr
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.103
170/1
Dirck Philipsz {boomgaardenier}
/
Dirck Philpssoon
1588
Dirck Philpssoon
Stratenboek-20 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.017
370/1
Dirck Willeboortsz {schuitenvaarder}
/
Dirck Wilboortsz schuytvoerderschuijtvoerder
1588
Dirck Wilboortsz schuytvoerder
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.084
90/1
Floris Hendricksz {smid}
/
Florsi Henricxsoon huufsmithuufsmit
1588
Florsi Henricxsoon huufsmit
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.097
200/1

/
Henrick Adriaensz backerbacker
1588
Henrick Adriaensz backer
Stratenboek-20 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.006
300/1

/
Henrick Jansz schuytvoerderschuijtvoerder
1588
Henrick Jansz schuytvoerder
Stratenboek-20 (eigenaar)Levendaal.078
350/1

/
Herman Jacobssoon baggermanbaggerman
1588
Herman Jacobssoon baggerman
Stratenboek-20 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.019
360/1
Jacob Fransz {rietdekker}
/
Jacob Fransz rietdeckerrietdecker
1588
Jacob Fransz rietdecker
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.064
10/1
Jacob Jansz {wijnkoper}
/
Jacob Jansz wijncoperwijncoper
1588
Jacob Jansz wijncoper
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.077-079
390/1
Jacob Willemsz van den Burch
/
Jacop Willemsz van den Burch burgemeester
1588
Jacop Willemsz van den Burch burgemeester
Stratenboek-20 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.002
280/1
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxsoon coorncopercoorncoper
1588
Jan Henricxsoon coorncoper
Stratenboek-20 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.004
290/1
Jan Jansz van Baersdorp {de jonge}
/
Jan Jansz van Baersdorp
1588
Jan Jansz van Baersdorp
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.074
60/1
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachimsz cuypercuijper
1588
Jan Joachimsz cuyper
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.076-078
70/1

/
Jan Joachimsz van Ilpendam
1588
Jan Joachimsz van Ilpendam
Stratenboek-20 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.012
330/1

/
Jan Michielssoon
1588
Jan Michielssoon
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.080-082
80/1
Mees Claesz {olieslager}
/
Meeus Claesz olislagerolislager
1588
Meeus Claesz olislager
Stratenboek-20 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.010
320/1

/
Neeltgen Cornelis
1588
Neeltgen Cornelis
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.101
180/1
Pieter Pietersz Speck
/
Pieter Pietersz timmermantimmerman
1588
Pieter Pietersz timmerman
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.072
50/1
Pieter Pietersz {wielmaker}
/
Pieter Pietersz wielmakerwielmaker
1588
Pieter Pietersz wielmaker
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.088.1
120/1
Pietergen Gerritsdr {vrouw van Matthijs Symonsz}
/
Pietergen Geritsdr Tijs Simonsz weduwe
1588
Pietergen Geritsdr Tijs Simonsz weduwe
Stratenboek-20 (overledene)Hogewoerd.088.1
120/1a
Matthijs Symonsz {kuiper}
/
Tijs Simonsz weduwe
1588
Pietergen Geritsdr Tijs Simonsz weduwe
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.084.1
100/1

/
watergang
1588
watergang
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.091-095
230/1
Willem Aelbrechtsz Berchey
/
Willem Aelbrechtsz Berchey
1588
Willem Aelbrechtsz Berchey
Stratenboek-20 (eigenaar)Levendaal.080-082
340/1
Willem Aelbrechtsz Berchey
/
Willem Berchey
1588
Willem Berchey
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.085-087
250/1
Willem Cornelisz Goes
/
Willem Cornelisz Gues
1588
Willem Cornelisz Gues
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.107-109
160/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1588
Willem Willemsz brouwer