BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 127. Aantal = 139.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.036
1260/1
Adriaen Cornelisz Henneman
/
Adriaen Cornelisz schoemakerschoemaker
1588~1597
Adriaen Cornelisz schoemaker
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.036.1
1250/1

/
Adriaen de Schipper hoemakerhoemaker
1588~1597
Adriaen de Schipper hoemaker
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.009-013
380/1
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxsoon Gool
1588~1597
Adriaen Dircxsoon Gool
Stratenboek-22 (eigenaar)NieuweRijn.059
50/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werf
1588~1597
Adriaen Pietersz van der Werf
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.033.1
800/1
Aelbrecht Jansz {brouwersknecht, de jonge}
/
Aelbrecht Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1588~1597
Aelbrecht Jansz brouwersknecht
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.003
830/1

/
Alijt Cornelisdr
1588~1597
Alijt Cornelisdr
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.038
1240/1
Alijd Jacobsdr {beddenmaker}
/
Alijt Jacobsdochter
1588~1597
Alijt Jacobsdochter
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.001
820/1
Andries Jansz {metselaar}
/
Andries Jansz
1588~1597
Andries Jansz
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.040.3
1190/1

/
Anna Claesdr Claes de Winters wedewi
1588~1597
Anna Claesdr Claes de Winters wedewi
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.003
350/1
Anna Hendricksdr {poppenmaakster}
/
Anna Henric
1588~1597
Anna Henric
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.027.5
730/1
Anna Jorisdr {Middelweg}
/
Anna Jorisdochter
1588~1597
Anna Jorisdochter
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.25
1140/1
Anthonis Daniƫlsz {schipper}
/
Anthonis Danielsz schipperschipper
1588~1597
Anthonis Danielsz schipper
Stratenboek-22 (eigenaar)NieuweRijn.049
100/1
Arent Cornelisz {mandenmaker}
/
Arent Cornelisz
1588~1597
Arent Cornelisz
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.014
1340/1
Belytgen Philipsdr van Noorde
/
Beli Philpsdr van Noort
1588~1597
Beli Philpsdr van Noort
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.030
310/1
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Adriaensz
1588~1597
Bruyn Adriaensz
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.07
1050/1
Catrijn Gouwendr {van Dam}
/
Catrijn Gouwen
1588~1597
Catrijn Gouwen
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.024.2
440/1
Catrijn Lenaertsdr {vrouw van Gerrit Anthonisz}
/
Catrijn Lenertsdr
1588~1597
Catrijn Lenertsdr
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.010-012
880/1

/
Catrin Galein
1588~1597
Catrin Galein
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.24
960/1

/
Catrin Gijsbrechtsdr
1588~1597
Catrin Gijsbrechtsdr
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.023
170/1
Ceeltgen Franckendr Paedts van Santhorst
/
Ceeltgen Vrancken Dirck van Heusden weduwi
1588~1597
Ceeltgen Vrancken Dirck van Heusden weduwi
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.055
30/1
Claes Claesz van Leeuwen
/
Claes Claesz van Leeuwen
1588~1597
Claes Claesz van Leeuwen
Stratenboek-22 (eigenaar)NieuweRijn.050-051
90/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxsoon van Montfoort
1588~1597
Claes Dircxsoon van Montfoort
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.001
400/1

/
Claes Henricx
1588~1597
Claes Henricx
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.027.3
710/1

/
Claes Jansz Booch
1588~1597
Claes Jansz Booch
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.03
1010/1

/
Claes Ket
1588~1597
Claes Ket
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.026.1
1310/1

/
Claes van der Wijl
1588~1597
Claes van der Wijl
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.106
850/1
Coen Pietersz van der Grif
/
Coen Pietersz van der Grif
1588~1597
Coen Pietersz van der Grif
Stratenboek-22 (eigenaar)NieuweRijn.036
210/1

/
Coman Allert kinderencoman
1588~1597
Coman Allert kinderen
Stratenboek-22 (overledene)NieuweRijn.036
210/1a
Allert Jacobsz de Haes
/
Coman Allert kinderencoman
1588~1597
Coman Allert kinderen
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.046-048
1370/1
Neeltgen Claesdr Gardijn
/
Cornelia Claesdr
1588~1597
Cornelia Claesdr
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.17
1100/1
Cornelis Adriaensz {brouwersknecht}
/
Cornelis Adriaensz
1588~1597
Cornelis Adriaensz
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.025.1
160/1

/
Cornelis Claesz lakenbereiderlakenbereider
1588~1597
Cornelis Claesz lakenbereider
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.05
1020/1
Cornelis Florisz Pot
/
Cornelis Florisz
1588~1597
Cornelis Florisz
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.027.6
740/1

/
Cornelis Gijsbrechtsz
1588~1597
Cornelis Gijsbrechtsz
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.070
680/1
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Jacobsz Fox snidersnider
1588~1597
Cornelis Jacobsz Fox snider
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.029
780/1

/
Cornelis Jansz timmermantimmerman
1588~1597
Cornelis Jansz timmerman
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.19
1110/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
Cornelis Roelofs
1588~1597
Cornelis Roelofs
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.16
990/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
Cornelis Roelofsz
1588~1597
Cornelis Roelofsz
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.30
940/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
Cornelis Roelofsz scheepmakerscheepmaker
1588~1597
Cornelis Roelofsz scheepmaker
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.053.2
40/1
Cornelis Symonsz {bierdrager}
/
Cornelis Simonsz bierdragerbierdrager
1588~1597
Cornelis Simonsz bierdrager
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.040.5
1170/1

/
Corssensoon
1588~1597
Corssensoon
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.026
450/1

/
Cristiaen van der Strate
1588~1597
Cristiaen van der Strate
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.019.8
610/1
Daem Reyersz {brouwersknecht}
/
Daem Reinoutsz brouwersknechtbrouwersknecht
1588~1597
Daem Reinoutsz brouwersknecht
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.034
290/1
Maerten Willemsz {schoolmeester}
/
de erfgenamen van Mr Maertin
1588~1597
de erfgenamen van Mr Maertin
Stratenboek-22 (eigenaar)NieuweRijn.046-048
110/1
Willem Jan Reyersz van Heemskerck
/
de erfgenamen van Willem Jan Reyersz
1588~1597
de erfgenamen van Willem Jan Reyersz
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.030-032
1290/1

/
de huysinge toebehorende de Pancraeskerck
1588~1597
de huysinge toebehorende de Pancraeskerck
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.019.2
190/1

/
die kerkckmeesteren voors
1588~1597
die kerkckmeesteren voors
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.002
920/1
Dirck Adriaensz {warmoezenier}
/
Dirck Adriaensz warmoesmanwarmoesman
1588~1597
Dirck Adriaensz warmoesman
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.20
980/1
Dirck Aelbrechtsz {kalkvoerder}
/
Dirck Aelbrechtsz
1588~1597
Dirck Aelbrechtsz
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.005
360/1
Dirck Cornelisz {bouwmansknecht-Middelweg}
/
Dirck Cornelisz boumanbouman
1588~1597
Dirck Cornelisz bouman
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.006
900/1
Dirck Jacobsz {linnenwever}
/
Dirck Jacobssoon
1588~1597
Dirck Jacobssoon
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.034
520/1
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck Jacobsz van Montfoort
1588~1597
Dirck Jacobsz van Montfoort
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.12
1000/1
Dirck Maertensz Crack {metselaar}
/
Dirck Maertensz
1588~1597
Dirck Maertensz
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.086
760/1
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/
Dirck Rutgersz
1588~1597
Dirck Rutgersz
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.032
300/1

/
Dirck van Egmont
1588~1597
Dirck van Egmont
Stratenboek-22 (overledene)Nieuwstraat.023
170/1
Dirck Gillisz van Heussen
/
Dirck van Heusden weduwi
1588~1597
Ceeltgen Vrancken Dirck van Heusden weduwi
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.021
180/1
Egbert Jansz van der Plas {timmerman}
/
Egbert Jansz timmermantimmerman
1588~1597
Egbert Jansz timmerman
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.038.1
1230/1

/
Elisabeth Claesdr
1588~1597
Elisabeth Claesdr
Stratenboek-22 (eigenaar)NieuweRijn.035
220/1
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/
geen vermelding [Claes Quirinsz]
1588~1597
geen vermelding [Claes Quirinsz]
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.019.1
240/1

/
geen vermelding [die Kerckmeesteren]
1588~1597
geen vermelding [die Kerckmeesteren]
Stratenboek-22 (eigenaar)Beschuitsteeg.008
230/1
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
geen vermelding [Jan Gijsbrechtsz]
1588~1597
geen vermelding [Jan Gijsbrechtsz]
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.032-034
1270/1
Gerrit Meesz Pot {linnenwever}
/
Gerit Meeusz Pot
1588~1597
Gerit Meeusz Pot
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.001
330/1
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
/
Gerit Willemsz colfmakercolfmaker
1588~1597
Gerit Willemsz colfmaker
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.028
1280/1
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz
uitgang

1588~1597
Gijsbrecht Jorisz
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.004
910/1

/
Griete Antonisdr
1588~1597
Griete Antonisdr
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.23
1130/1

/
Haesgen Vranckendr
1588~1597
Haesgen Vranckendr
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.026.2-028
1300/1
Hans Liefrinck
/
Hans Liefrinck
1588~1597
Hans Liefrinck
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.040.2
1200/1

/
Henrick Lodewicxsoon
1588~1597
Henrick Lodewicxsoon
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.028
320/1

/
Huibrecht Geritsz
1588~1597
Huibrecht Geritsz
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.21
1120/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz
1588~1597
Jacob Thomasz
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.34
930/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1588~1597
Jacob Thomasz brouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.11
1070/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1588~1597
Jacob Thomasz brouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.15
1090/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1588~1597
Jacob Thomasz brouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.040.4
1180/1
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1588~1597
Jacob Thomasz brouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.084
750/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaensz seemtouwerseemtouwer
1588~1597
Jan Adriaensz seemtouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.027.4
720/1

/
Jan Adriaensz witmakerwitmaker
1588~1597
Jan Adriaensz witmaker
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.040.1
1210/1

/
Jan Adriaensz witmakerwitmaker
1588~1597
Jan Adriaensz witmaker
Stratenboek-22 (eigenaar)NieuweRijn.037
200/1
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/
Jan Barentsz hoemakerhoemaker
1588~1597
Jan Barentsz hoemaker
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.019.1a
500/1
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz bogemakerbogemaker
1588~1597
Jan Cornelisz bogemaker
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.002-004
10/1
Jan Cornelisz {metselaar}
/
Jan Cornelisz metselaermetselaer
1588~1597
Jan Cornelisz metselaer
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.036
280/1
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Corssen van de Mors
1588~1597
Jan Corssen van de Mors
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.066-068
670/1
Jan de Trooster
/
Jan de Trooster
1588~1597
Jan de Trooster
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.017.3
490/1
Jan Dircksz van Velsen
/
Jan Dircxsoon van Velsen
1588~1597
Jan Dircxsoon van Velsen
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.019.3
550/1

/
Jan Florissoon Pot
1588~1597
Jan Florissoon Pot
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.008
1360/1

/
Jan Henricxsoon
1588~1597
Jan Henricxsoon
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.019.4
560/1
Jan Hendricksz {turftonner}
/
Jan Henricxsoon de tondertonder
1588~1597
Jan Henricxsoon de tonder
Stratenboek-22 (eigenaar)NieuweRijn.052
80/1

/
Jan Joachimsz van Ilpendam
1588~1597
Jan Joachimsz van Ilpendam
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.010-012
1350/1

/
Jan Simonsz
1588~1597
Jan Simonsz
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.088
770/1
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de jonge}
/
Jonge Dirck Dircxsoon warmoesmanwarmoesman
1588~1597
Jonge Dirck Dircxsoon warmoesman
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.014-016
870/1
Joost Colijn van Menen
/
Joost Colin
1588~1597
Joost Colin
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.025.2
150/1

/
Kerckmeesteren van Pancraeskerck
1588~1597
Kerckmeesteren van Pancraeskerck
Stratenboek-22 (eigenaar)NieuweRijn.055-056
60/1
Louris Huigenz Gael
/
Laurens Huigensz Gal
1588~1597
Laurens Huigensz Gal
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.019.7
600/1
Lens Claesz {brouwersknecht}
/
Lens Claesz brouwersknechtbrouwersknecht
1588~1597
Lens Claesz brouwersknecht
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.008
890/1
Lodewijck Lodewijcksz {mandenmaker}
/
Lodewijck Lodewicxsoon
1588~1597
Lodewijck Lodewicxsoon
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.028
480/1
Loy Pietersz {kaardenmaker}
/
Loij van Gent
1588~1597
Loij van Gent
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.09
1060/1

/
Louis Danielssoon
1588~1597
Louis Danielssoon
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.108
860/1
Machteld Fransdr {Crack}
/
Machtelt Francendr
1588~1597
Machtelt Francendr
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.031
790/1

/
Margriete Jacobsdr
1588~1597
Margriete Jacobsdr
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.033.2
810/1

/
Mari Claesdr wedewi van Quirin Andriesz
1588~1597
Mari Claesdr wedewi van Quirin Andriesz
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
420/1
Marytgen Cornelisdr {vrouw van Cornelis Gerritsz, warmoezenier}
/
Mari Cornelis warmoeswijfwarmoeswijf
1588~1597
Mari Cornelis warmoeswijf
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.027.2
700/1
Marie Jansdr {Nachtegael}
/
Mari Jansdr Philips Nachtegaels weduwe
1588~1597
Mari Jansdr Philips Nachtegaels weduwe
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.040.7
1150/1

/
Mari Pietersdr
1588~1597
Mari Pietersdr
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.027
140/1
Frans Maertensz {schrijver}
/
Meester Frans scriverscriver
1588~1597
Meester Frans scriver
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.040
1220/1
Lodewijck van Treslong III
/
Meester Lodewijck
1588~1597
Meester Lodewijck
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.033
120/1
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Mr Isack Nicolai
1588~1597
Mr Isack Nicolai
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.036-038
530/1
Pieter Gabrielsz Franchoys {schoolmeester}
/
Mr Pieter Franchois schoolmeesterschoolmeester
1588~1597
Mr Pieter Franchois schoolmeester
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.056-058
620/1
Willem van Assendelft
/
Mr Willem van Assendelft
1588~1597
Mr Willem van Assendelft
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.005
840/1

/
Neeltgen Roelendr
1588~1597
Neeltgen Roelendr
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.040.6
1160/1
Niesgen Adriaensdr {Middelweg}
/
Niesgen Adriaensdr
1588~1597
Niesgen Adriaensdr
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.019.2
540/1

/
niet vermeld [Pleyte vermeld Reyer Ottendr]
1588~1597
niet vermeld [Pleyte vermeld Reyer Ottendr]
Stratenboek-22 (overledene)Middelweg.027.2
700/1a
Philips Philipsz Nachtegael IX
/
Philips Nachtegaels weduwe
1588~1597
Mari Jansdr Philips Nachtegaels weduwe
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.28
950/1

/
Phs [Philips] Christoffelsz
1588~1597
Phs [Philips] Christoffelsz
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.040-044
260/1
Pieter Anthonisz {stadstimmerman}
/
Pieter Anthonisz statstimmermanstatstimmerman
1588~1597
Pieter Anthonisz statstimmerman
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.22
970/1
Pieter Cornelisz {schipper}
/
Pieter Cornelisz
1588~1597
Pieter Cornelisz
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.021
630/1
Pieter Jacobsz van Medemblik
/
Pieter Jacobssoon van Utrecht
1588~1597
Pieter Jacobssoon van Utrecht
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.072-074
690/1
Pieter Jacobsz {drapier}
/
Pieter Jacobssoon wolleweverwollewever
1588~1597
Pieter Jacobssoon wollewever
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
470/1
Pouwels Claesz {lepelmaker}
/
Pouwels Claesz lepelmakerlepelmaker
1588~1597
Pouwels Claesz lepelmaker
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.13
1080/1
Quirijn Willemsz {brouwersknecht}
/
Quirin Willemsz Lourisdr
1588~1597
Quirin Willemsz Lourisdr
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.016-018
1330/1
Reinout Symonsz van Oyen
/
Reinout van Oijen
1588~1597
Reinout van Oijen
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.019.5
580/1
Roelof Jansz {schoenmaker}
/
Roelof Jansz schoemakerschoemaker
1588~1597
Roelof Jansz schoemaker
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.006-008
250/1
Symon Hendricksz {brouwersknecht}
/
Simon Henricxz brouwersknechtbrouwersknecht
1588~1597
Simon Henricxz brouwersknecht
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.007
370/1

/
Sweer Jansz van Geerst
1588~1597
Sweer Jansz van Geerst
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.036-040
1320/1

/
t Ruipenest
1588~1597
t Ruipenest
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.011-013
430/1
Thiman Willemsz {smid}
/
Thiman de Smit
1588~1597
Thiman de Smit
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.048.1
570/1
Thomas Adriaensz {drapier}
/
Thomas Adriaensz
1588~1597
Thomas Adriaensz
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.019.1b
510/1

/
Trui Jansdr Bouwen Jansz Keisers weduwe
1588~1597
Trui Jansdr Bouwen Jansz Keisers weduwe
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.07
1030/1
Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Van Dam
1588~1597
Van Dam
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.004.2
905/1

/
Waeterganck
1588~1597
Waeterganck
Stratenboek-22 (overledene)Middelweg.033.2
810/1a
Quirijn Andriesz {linnenwever}
/
wedewi van Quirin Andriesz
1588~1597
Mari Claesdr wedewi van Quirin Andriesz
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.07
1040/1
Catrijn Gouwendr {van Dam}
/
Wedewij van Gerit Arentsz
1588~1597
Wedewij van Gerit Arentsz
Stratenboek-22 (overledene)Koppenhinksteeg.000.07
1040/1a
Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Wedewij van Gerit Arentsz
1588~1597
Wedewij van Gerit Arentsz
Stratenboek-22 (eigenaar)NieuweRijn.053-054
70/1
Adriaen Meesz {bakker}
/
weduwi van Adriaen Meeussoon backerbacker
1588~1597
weduwi van Adriaen Meeussoon backer
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.019.6
590/1

/
Willem Borremans backerbacker
1588~1597
Willem Borremans backer
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.023
640/1

/
Willem Claesz bierdragerbierdrager
1588~1597
Willem Claesz bierdrager
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.006-008
460/1
Willem Claesz {linnenwever-Kerkvierendeel}
/
Willem Claesz lindeweverlindewever
1588~1597
Willem Claesz lindewever
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.029-031
130/1
Willem Govertsz van der Aer
/
Willem Govertsz van der Aer
1588~1597
Willem Govertsz van der Aer
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.057
20/1
Willem Willemsz Ouwelant
/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1588~1597
Willem Willemsz brouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Nieuwstraat.038
270/1

/
Willem Willemsz brouwerbrouwer
1588~1597
Willem Willemsz brouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.015.1
390/1
Wouter Jansz {biertapper, zeepzieder}
/
Wouter in den Orangen Appel
1588~1597
Wouter in den Orangen Appel