BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 130. Aantal = 40.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.152-156
300/1

/
Abraham Wernaertssoon
1591-11-11
Abraham Wernaertssoon
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.170
340/1

/
Adriaen Cornelisz
1591-11-11
Adriaen Cornelisz
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.252-256
70/1
Adriaen Jacobsz van Dam {bouwman}
/
Adriaen Jacobssoon van Dam
1591-11-11
Adriaen Jacobssoon van Dam
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeVest.217
60/1

/
Adrian Jacobssoon
1591-11-11
Adrian Jacobssoon
Stratenboek-25 (eigenaar)Legewerfsteeg.012-014
170/1
Aeltgen Dircksdr {vrouw van Pieter Woutersz}
/
Aeltgen Dircxdr
1591-11-11
Aeltgen Dircxdr
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.251
200/1
Anthonis Gillisz {perkamentmakersknecht}
/
Antonis Gielisz seemtouwerseemtouwer
1591-11-11
Antonis Gielisz seemtouwer
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.166-168
330/1
Baen Cornelisz {scheepmaker}
/
Baen Cornelisz scheepmakerscheepmaker
1591-11-11
Baen Cornelisz scheepmaker
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.140-142
260/1
Trijntgen Jacobsdr {vrouw van Bartholomeus Hendricksz}
/
Catrijn Jacobsdr
1591-11-11
Catrijn Jacobsdr
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.132
240/1
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claes van Medenblick
1591-11-11
Claes van Medenblick
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.180-182
380/1
Cornelis Adriaensz {scheepmaker}
/
Cornelis Adriaensz scheepmakerscheepmaker
1591-11-11
Cornelis Adriaensz scheepmaker
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.269
280/1

/
Cornelis Florissoon
1591-11-11
Cornelis Florissoon
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.146-150
290/1
Cornelis Florisz {smid}
/
Cornelis Florissoon smitsmit
1591-11-11
Cornelis Florissoon smit
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.172
350/1
Cornelis Gerritsz {schipper}
/
Cornelis Geritssoon
1591-11-11
Cornelis Geritssoon
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.164
320/1
Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}
/
Cornelis Ijsbrantssoon
1591-11-11
Cornelis Ijsbrantssoon
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.176-178
370/1
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobssoon
1591-11-11
Cornelis Jacobssoon
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.244-246
90/1
Cornelis Matthijsz {bouwman}
/
Cornelis Mathijsz
1591-11-11
Cornelis Mathijsz
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.253
210/1
Cors Jansz van der Morsch
/
Cors Jansz
1591-11-11
Cors Jansz
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.309
410/1

/
de Stat
1591-11-11
de Stat
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.262
40/1

/
Dieuwer Bouwensdr
1591-11-11
Dieuwer Bouwensdr
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.158-162
310/1
Dirck Dircksz {warmoezenier-OudeRijn}
/
Dirck Dircxsoon warmoesmanwarmoesman
1591-11-11
Dirck Dircxsoon warmoesman
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.174
360/1
Dirck Jansz van Leeuwen {scheepmaker}
/
Dirck Jansz scheepmakerscheepmaker
1591-11-11
Dirck Jansz scheepmaker
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.230
190/1

/
Geertruit Jansdr
1591-11-11
Geertruit Jansdr
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.240.1
120/1
Hendrick Claesz van Zijl {schrijver}
/
Henrick van Zijl
1591-11-11
Henrick van Zijl
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.268
10/1
Huig Lijcken {molenaar}
/
Huych Lijcken
1591-11-11
Huych Lijcken
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.234
140/1
Immetgen Gijsbrechtsdr {van der Does}
/
Immetgen Gijsbrechtsdr
1591-11-11
Immetgen Gijsbrechtsdr
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.184-186
390/1
Jacob Adriaensz {scheepmaker}
/
Jacob Adriaensz scheepmakerscheepmaker
1591-11-11
Jacob Adriaensz scheepmaker
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.144
270/1
Jacob Jansz {olieslager}
/
Jacob Jansz olislagerolislager
1591-11-11
Jacob Jansz olislager
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
400/1
Jan Badewijnsz {lijndraaier}
/
Jan Badewinssoon
1591-11-11
Jan Badewinssoon
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.248-250
80/1
Jan Pietersz {pannenbakker}
/
Jan Pietersz
1591-11-11
Jan Pietersz
Stratenboek-25 (eigenaar)Legewerfsteeg.004-010
180/1

/
Job Dircxsoon
1591-11-11
Job Dircxsoon
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.259-263
250/1
Job Jansz van Blommendael
/
Job Jansz
1591-11-11
Job Jansz
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.264
30/1
Marytgen Dircksdr {OudeVest}
/
Mari Dircxdr
1591-11-11
Mari Dircxdr
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.260
50/1
Marytgen Gijsbrechtsdr {vrouw van Pieter Cornelisz}
/
Mari Gijsbrechtsdr
1591-11-11
Mari Gijsbrechtsdr
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.242
100/1
Matthijs Jansz {bouwman}
/
Mathijs Jansz
1591-11-11
Mathijs Jansz
Stratenboek-25 (eigenaar)Legewerfsteeg.016-022
160/1
Meynaert Gerritsz {perkamentmaker}
/
Meinert Geritsz
1591-11-11
Meinert Geritsz
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.255-257
220/1
Neeltgen Cornelisdr {bakker}
/
Neeltgen Cornelisdr
1591-11-11
Neeltgen Cornelisdr
Stratenboek-25 (eigenaar)OudeRijn.128-130
230/1
Neeltgen Hendricksdr van der Does
/
Neeltgen Henricksdr
1591-11-11
Neeltgen Henricksdr
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238
130/1
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz
1591-11-11
Pieter Adriaensz
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.266
20/1

/
St Jansclooster
1591-11-11
St. Jansclooster
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.240.2
110/1
Wigger Cornelisz {schoenmaker}
/
Wigger Cornelissoon
1591-11-11
Wigger Cornelissoon