BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 133. Aantal = 62.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.093
530/1
Andries Appelman
/
Andries appelmanappelman
1591
Andries appelman
Stratenboek-28 (eigenaar)Spijkerboorsteeg.006
100/1

/
Anna Engebrechtsdr
1591
Anna Engebrechtsdr
Stratenboek-28 (eigenaar)Spijkerboorsteeg.008-012
90/1
Broer Jansz {smid}
/
Broer Jansz
1591
Broer Jansz
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwensteeg.009.1
430/1
Claertgen Claesdr {Vrouwensteeg}
/
Claertgen Claesdr
1591
Claertgen Claesdr
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
650/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz vleishouwervleishouwer
1591
Claes Cornelisz vleishouwer
Stratenboek-28 (eigenaar)Apothekersdijk.036
440/1
Claes Willemsz {schuitenvoerder}
/
Claes Willemsz
1591
Claes Willemsz
Stratenboek-28 (eigenaar)StilleRijn.005-006
580/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz
1591
Cornelis Adriaensz
Stratenboek-28 (eigenaar)StilleRijn.008-011
600/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz van Bernevelt
1591
Cornelis Adriaensz van Bernevelt
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.083
390/1

/
Cornelis Dircxsoon
1591
Cornelis Dircxsoon
Stratenboek-28 (eigenaar)StilleRijn.014.1
620/1
Cornelis Gerritsz van Oyen
/
Cornelis Geritsz
1591
Cornelis Geritsz
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.015
270/1
Cornelis Hendricksz {haringman}
/
Cornelis Henricxsoon
1591
Cornelis Henricxsoon
Stratenboek-28 (eigenaar)LangeMare.079
60/1
Cornelis Jacobsz Goetcoop
/
Cornelis Jacobsz
1591
Cornelis Jacobsz
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.089
510/1
Cornelis Jansz {snijder-Marendorp}
/
Cornelis Jansz snidersnider
1591
Cornelis Jansz snider
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.098
150/1
Cunera Claesdr {Haarlemmerstraat}
/
Cunera Claesdr
1591
Cunera Claesdr
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwenkerk.000
330/1

/
de Vrouwenkerk
1591
de Vrouwenkerk
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.005-011
250/1

/
die Kerckmeesteren van de Vrouwenkerck
1591
die Kerckmeesteren van de Vrouwenkerck
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.082
220/1
Diewertgen IJsbrantsdr {vrouw van Lodewijck Willemsz}
/
Dieuwer IJsbrants
1591
Dieuwer IJsbrants
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwensteeg.007
420/1
Dirck Cornelisz {kistenmaker}
/
Dirck Cornelisz kistemakerkistemaker
1591
Dirck Cornelisz kistemaker
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.017
280/1
Dirck Jansz {linnenwever-Vrouwenkerkkoorstraat}
/
Dirck Jansz
1591
Dirck Jansz
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.013
260/1

/
Doe Jacobssoon
1591
Doe Jacobssoon
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwensteeg.006
480/1
Egbert Jansz van der Plas {timmerman}
/
Egbert Jansz
1591
Egbert Jansz
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.102
130/1
Evert Willemsz {kleermaker, kousenmaker}
/
Evert Willemsz hoemakerhoemaker
1591
Evert Willemsz hoemaker
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.121
640/1
Ewout Pietersz {glasmaker}
/
Ewout Pietersz glasemakerglasemaker
1591
Ewout Pietersz glasemaker
Stratenboek-28 (eigenaar)LangeMare.081.1
50/1
Frans Adriaensz van Leeuwen
/
Frans Adriaensz
1591
Frans Adriaensz
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.110
20/1
Frans Adriaensz van Leeuwen
/
Frans Adriaensz brouwerbrouwer
1591
Frans Adriaensz brouwer
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.094
170/1
Geertgen Damendr {viskoper}
/
Geertruit Damendr
1591
Geertruit Damendr
Stratenboek-28 (eigenaar)StilleMare.003-009
680/1
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/
Gerit Fransz
1591
Gerit Fransz
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.119
630/1
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/
Gerit Fransz vleishouwervleishouwer
1591
Gerit Fransz vleishouwer
Stratenboek-28 (eigenaar)StilleRijn.016.2
660/1
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/
Gerit Fransz vleishouwervleishouwer
1591
Gerit Fransz vleishouwer
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.085-087
500/1
Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}
/
Gommer Jansdr
1591
Gommer Jansdr
Stratenboek-28 (eigenaar)LangeMare.075-077
70/1
Harmen Evertsz {zeemtouwer}
/
Herman Evertsz
1591
Herman Evertsz
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.117
610/1

/
Herper Jansz
1591
Herper Jansz
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.095
540/1

/
Ide Hillebrantsdr
1591
Ide Hillebrantsdr
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.088-090
190/1
Jacob Jacobsz {kramer}
/
Jacob Jacobssoon cramercramer
1591
Jacob Jacobssoon cramer
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.096
160/1

/
Jan Badewinsz
1591
Jan Badewinsz
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.127
670/1

/
Jan Baltensz backerbacker
1591
Jan Baltensz backer
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwensteeg.005
410/1
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snidersnider
1591
Jan Cornelisz snider
Stratenboek-28 (eigenaar)StilleRijn.001
450/1
Jan de Block {verwer}
/
Jan de Block
1591
Jan de Block
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.078
240/1
Jan Jansz Does {linnenwever}
/
Jan Doesz
1591
Jan Doesz
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwensteeg.008
470/1
Jan Engelsz van Aecken
/
Jan Engelsz
1591
Jan Engelsz
Stratenboek-28 (eigenaar)LangeMare.120-122
10/1
Jan Fransz {smid}
/
Jan Fransz smitsmit
1591
Jan Fransz smit
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.100
140/1
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/
Jan Geritsz Gool cuipercuiper
1591
Jan Geritsz Gool cuiper
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.1
340/1
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutssoon
1591
Jan IJsnoutssoon
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.073.2
350/1
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutssoon
1591
Jan IJsnoutssoon
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.079
370/1
Jan IJsnoutsz van der Nes
/
Jan IJsnoutssoon
1591
Jan IJsnoutssoon
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.080
230/1

/
Jan Pietersz
1591
Jan Pietersz
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwensteeg.010
460/1
Lenaert Philipsz {scheepmaker}
/
Lenaert Philpssoon
1591
Lenaert Philpssoon
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.081
380/1
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz Schenaert
1591
Louris Cornelisz Schenaert
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.108
30/1

/
Lysbeth Jansdochter
1591
Lysbeth Jansdochter
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.019
290/1

/
Mari Jan van Houdegem weduwe
1591
Mari Jan van Houdegem weduwe
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.097
550/1

/
Mr Cornelis Dircxsoon
1591
Mr. Cornelis Dircxsoon
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwensteeg.003
400/1

/
onbekend [volgens Pleyte een 'ledige plaats']
1591
onbekend [volgens Pleyte een 'ledige plaats']
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.084
210/1
Pieter IJsbrantsz Pannekoek {stoeldraaier}
/
Pieter IJsbrantsz
1591
Pieter Ijsbrantsz
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.092
180/1

/
Pieter Willemsz
1591
Pieter Willemsz
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.091
520/1

/
Pietergen Jacobsdr
1591
Pietergen Jacobsdr
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.106
40/1
Rembrant Jansz van Rossum
/
Rembrant Jansz vleishouwervleishouwer
1591
Rembrant Jansz vleishouwer
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.075-077
360/1
Roelof Dammasz {kuiper}
/
Roelof Dammisz
1591
Roelof Dammisz
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.101-105
590/1
Symon Jansz {kuiper}
/
Simon Jansz cuipercuiper
1591
Simon Jansz cuiper
Stratenboek-28 (eigenaar)StilleRijn.004
570/1

/
Sweer Gerritsz
1591
Sweer Gerritsz
Stratenboek-28 (eigenaar)LangeMare.073
300/1
Willem Daniƫlsz {houtzager}
/
Willem Danielsz
1591
Willem Danielsz
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.099
560/1
Willem Mattheusz {koekebakker}
/
Willem Mateussoon
1591
Willem Mateussoon
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.086
200/1
Willemtgen Jansdr {Haarlemmerstraat}
/
Willemgen Jansdr
1591
Willemgen Jansdr