BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 136. Aantal = 63.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.041-045
700/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/
Abraham Cornelisz van der Merse
1590~1597
Abraham Cornelisz van der Merse
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.004-006
110/1

/
Adriaen Jansz leertouwerleertouwer
1590~1597
Adriaen Jansz leertouwer
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.038-044
40/1
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
1590~1597
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.037
680/1
Anna Jansdr Sarey
/
Anna Jans Serai
1590~1597
Anna Jans Serai
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.047-051
710/1

/
Anna Jans Serai
1590~1597
Anna Jans Serai
Stratenboek-31 (eigenaar)ZuidRundersteeg.003-005
460/1
Carel Gillisz {timmerman}
/
Carel Gielisz
1590~1597
Carel Gielisz
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.046
450/1

/
Catalina Houfnagel
1590~1597
Catalina Houfnagel
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.013-025
160/1
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noort
1590~1597
Claes Cornelisz van Noort
Stratenboek-31 (eigenaar)Vollersgracht.039-043
350/1
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noort
1590~1597
Claes Cornelisz van Noort
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.027-033
660/1
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noort
1590~1597
Claes Cornelisz van Noort
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.046-50
30/1
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxz vant Montfoort
1590~1597
Claes Dircxz vant Montfoort
Stratenboek-31 (eigenaar)VanDerWerffstraat.024
510/1

/
Claes Libaert
1590~1597
Claes Libaert
Stratenboek-31 (eigenaar)Vollersgracht.023
330/1
Claes Rijckaert
/
Claes Riquaert
1590~1597
Claes Riquaert
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.052
20/1

/
Claes Willemsz
1590~1597
Claes Willemsz
Stratenboek-31 (eigenaar)Vollersgracht.032-040
250/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxsz de notecraker
dezelfde als Paradijssteeg 27-37
notecraker
1590~1597
Cornelis Dircxsz de notecraker
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.027-037
170/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxz voors
dezelfde als Vollersgracht 32-40

1590~1597
Cornelis Dircxz voors.
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.055-059
730/1
Cornelis Florisz {opperman, bouwman}
/
Cornelis Florisz metselaermetselaer
1590~1597
Cornelis Florisz metselaer
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.003
140/1
Christiaen Poret
/
Cristiaen Poret
1590~1597
Cristiaen Poret
Stratenboek-31 (eigenaar)OudeVest.095-097
620/1

/
de huisinge gecomen van Abcou
1590~1597
de huisinge gecomen van Abcou
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.015-017
640/1

/
de huisinge gecomen van Abcou
1590~1597
de huisinge gecomen van Abcou
Stratenboek-31 (eigenaar)Vollersgracht.055
370/1

/
de Stat
1590~1597
de Stat
Stratenboek-31 (eigenaar)Vollersgracht.007-015
310/1
Dionys van der Steenstrate
/
Denis van Steenstraten
1590~1597
Denis van Steenstraten
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.002-004
610/1
Dionys van der Steenstrate
/
Denis van Steenstraten
1590~1597
Denis van Steenstraten
Stratenboek-31 (eigenaar)Vollersgracht.025-037
340/1
Dirck Pietersz Vougen
/
Dirck Pietersz Vougen
1590~1597
Dirck Pietersz Vougen
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.021-025
650/1
Francina {Burchgraaf}
/
Francina Burchgraef
1590~1597
Francina Burchgraef
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.058
360/1
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1590~1597
Frans Cornelisz houtcoper
Stratenboek-31 (eigenaar)OudeVest.123-143
120/1
Gerrit Fransz van Merwen
/
Gerit Fransz van Meruwen
1590~1597
Gerit Fransz van Meruwen
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.028
560/1

/
Gielis
1590~1597
Gielis
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.008
100/1
Gijsbrecht Cornelisz van Duvenvoorde
/
Gijsbrecht Cornelisz
1590~1597
Gijsbrecht Cornelisz
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.053
720/1
Huibrecht Adriaensz Moyt
/
Huibrecht Adriaensz Moit
1590~1597
Huibrecht Adriaensz Moit
Stratenboek-31 (eigenaar)Vollersgracht.045-053
360/1

/
Jacop de Lopes
1590~1597
Jacop de Lopes
Stratenboek-31 (eigenaar)NoordRundersteeg.008-010
420/1

/
Jan Cornelisz Booch
1590~1597
Jan Cornelisz Booch
Stratenboek-31 (eigenaar)OudeVest.111-121
130/1
Jan Dircksz {timmerman}
/
Jan Dircxsoon timmermantimmerman
1590~1597
Jan Dircxsoon timmerman
Stratenboek-31 (eigenaar)Vollersgracht.012-018
270/1
Jan Dircksz {timmerman}
/
Jan Dircxz timmerman
dezelfde als Paradijssteeg 5-11
timmerman
1590~1597
Jan Dircxz timmerman
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.005-011
150/1
Jan Dircksz {timmerman}
/
Jan Dircxz voors timmerman
dezelfde als Vollersgracht 12-18
timmerman
1590~1597
Jan Dircxz voors. timmerman
Stratenboek-31 (eigenaar)NoordRundersteeg.012
410/1

/
Jan Florisz Pot
1590~1597
Jan Florisz Pot
Stratenboek-31 (eigenaar)ZuidRundersteeg.013-015
480/1

/
Jan Harmansz
1590~1597
Jan Harmansz
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.010
90/1
Jan Corsz van der Morsch
/
Jan Kerssen van der Mors
1590~1597
Jan Kerssen van der Mors
Stratenboek-31 (eigenaar)Vollersgracht.017-021
320/1

/
Jan van Lebacker
1590~1597
Jan van Lebacker
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.026
570/1

/
Jan Wins
1590~1597
Jan Wins
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.013
630/1

/
Margriete Willemsdr
1590~1597
Margriete Willemsdr
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.014-016
70/1
Marie Daniëlsdr {Cley}
/
Mari Danielsdr
1590~1597
Mari Danielsdr
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.020-036
50/1
Marie Daniëlsdr {Cley}
/
Mari Danielsdr weduwe van Jan Claesz Cley
1590~1597
Mari Danielsdr weduwe van Jan Claesz Cley
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.061-063
740/1

/
Mari Pieters weduwe van Jan Simonsz
1590~1597
Mari Pieters weduwe van Jan Simonsz
Stratenboek-31 (eigenaar)NoordRundersteeg.004-006
430/1
Lieven Pouwelsz {kaarsmaker}
/
Meester Lievin
1590~1597
Meester Lievin
Stratenboek-31 (eigenaar)VanDerWerffstraat.026-030
500/1

/
Michiel van de Driessche
1590~1597
Michiel van de Driessche
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.056
10/1
Lieven Pouwelsz {kaarsmaker}
/
Mr Lievin
1590~1597
Mr. Lievin
Stratenboek-31 (eigenaar)OudeVest.099-109
300/1
Pieter Cornelisz van der Morsch
/
Peter van de Mersce beenhouwerbeenhouwer
1590~1597
Peter van de Mersce beenhouwer
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.039
690/1
Pieter Anthonisz Vlack {poortwachter, witmakersknecht}
/
Pieter Antonisz Vlack
1590~1597
Pieter Antonisz Vlack
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.048-050
520/1
Pieter Longespee
/
Pieter Longespe [doorgestreept: Catalina Houfnagel]
1590~1597
Pieter Longespe [doorgestreept: Catalina Houfnagel]
Stratenboek-31 (eigenaar)VanDerWerffstraat.032-034
490/1

/
Pieter van de Woude
1590~1597
Pieter van de Woude
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.016.1
60/1

/
Roel Jansz
1590~1597
Roel Jansz
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.012
80/1

/
Roel Jansz
1590~1597
Roel Jansz
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.035
670/1

/
Roelant Robin
1590~1597
Roelant Robin
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.039
180/1

/
Stoffel Jacobsz
1590~1597
Stoffel Jacobsz
Stratenboek-31 (eigenaar)Vollersgracht.042
240/1

/
Stoffel Jacobsz
1590~1597
Stoffel Jacobsz
Stratenboek-31 (eigenaar)VanDerWerffstraat.034.1
200/1
Franck Ottenz de Man
/
Vranck Ottensz
1590~1597
Vranck Ottensz
Stratenboek-31 (overledene)Paradijssteeg.020-036
50/1a
Jan Pietersz Cley {waard}
/
weduwe van Jan Claesz Cley
1590~1597
Mari Danielsdr weduwe van Jan Claesz Cley
Stratenboek-31 (eigenaar)Vollersgracht.020-030
260/1
Willem Jacobsz de Milde
/
Willem de Milde cum socys
1590~1597
Willem de Milde cum socys
Stratenboek-31 (eigenaar)JanVossensteeg.006-008
600/1

/
Willem Pau
1590~1597
Willem Pau
Stratenboek-31 (eigenaar)ZuidRundersteeg.007-011
470/1
Wouter Jansz {speelman}
/
Wouter Jansz
1590~1597
Wouter Jansz
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.041-043
190/1

/
Zweer Jansz
1590~1597
Zweer Jansz
Stratenboek-31 (eigenaar)Vollersgracht.044
230/1

/
Zweer Jansz
1590~1597
Zweer Jansz