BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 144. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Oud-belastingboek-1601 (plaats)NieuweRijn.050-051
186/0b

/
't Carnemelcsteechgen Oostzijde
1601
't Carnemelcsteechgen Oostzijde
Oud-belastingboek-1601 (plaats)NieuweRijn.050-051
186/0a

/
't Carnemelcsteechgen Westzijde (onbewoont)
1601
't Carnemelcsteechgen Westzijde (onbewoont)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boomgaardsteeg.010
107/1

/2-11-0
't Gilde van de droochscheerders
1601
't Gilde van de droochscheerders
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Hooglandsekerkgracht.031-033
119/0a

/
't Pancraes Kerckhoff Westzijde Zuytwaerts aen
1601
't Pancraes Kerckhoff Westzijde Zuytwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.004-010
97/1

/0-0-0
't Princen Logement
1601
't Princen Logement
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Minnebroedersgracht.001
762/0a

/
't Slootgen Gods (doorgestreept) Minnebroeders slootgen Oostzijde Noortwaerts aen
1601
't Slootgen Gods (doorgestreept) Minnebroeders slootgen Oostzijde Noortwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Minnebroedersgracht.026
757/0a

/
't Slootgen Gods Westzijde Zuytwaerts aen
1601
't Slootgen Gods Westzijde Zuytwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.098.2
0/1

/0-0-0
't Stadthuys deser stede
1601
't Wanthuys
Oud-belastingboek-1601 (plaats)JanBannensteeg.000.4
146/0a

/
't Steechgen breet V voeten III duymen Oostzijde Noortwerts aen
1601
't Steechgen breet V voeten III duymen Oostzijde Noortwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)JanBannensteeg.000.3
147/0a

/
't Steechgen Westzijde Zuytwerts aen
1601
't Steechgen Westzijde Zuytwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.005.1
723/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
(in de gange) dezelve Cornelis Roelofsz
1601
(in de gange) dezelve Cornelis Roelofsz
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Kaiserstraat.024.1
70/0a

/
(Op de Cellebroeders gracht)
1601
(Op de Cellebroeders gracht)
Oud-belastingboek-1601 (plaats)OudeRijn.003-007
77/0a

/
(Weder Rijn)
1601
(Weder Rijn)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.062-064
7/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/1-12-0
Abraham Cornelisz van der Mersch
1601
Abraham Cornelisz van der Mersch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.078
94/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/1-0-0
Abraham Cornelisz van der Mersch
1601
Abraham Cornelisz van der Mersch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ketelboetersteeg.008
137/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/1-0-0
Abraham Cornelisz van der Mersch
1601
Abraham Cornelisz van der Mersch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoefstraat.046
146/1

/2-0-0
Abraham Cornelisz van der Mersch
1601
Abraham Cornelisz van der Mersch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ketelboetersteeg.008
147/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/3-4-0
Abraham Cornelisz van der Mersch
1601
Abraham Cornelisz van der Mersch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.041-045
197/1
Abraham Cornelisz van der Morsch
/2-10-0
Abraham Cornelisz van der Mersch
1601
Abraham Cornelisz van der Mersch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoefstraat.043
167/1

/2-0-0
Abraham Symonsz, warmoesman
1601
Abraham Symonsz, warmoesman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.152-156
18/1

/11-11-0
Abraham Warnaertsz
1601
Abraham Warnaertsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.152-156
209/1

/0-0-0
Abraham Warnaertsz pannebackerpannebacker
1601
Abraham Warnaertsz pannebacker
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Doelengracht.000.2
43/0a

/
Achtergraft
1601
Achtergraft
Oud-belastingboek-1601 (plaats)JanVossensteeg.048-050
260/0a

/
Achtergraft Noortzijde Oostwaerts aen
1601
Achtergraft Noortzijde Oostwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)OudeVest.183-195
175/0a

/
Achtergraft noortzijde westwaers aen
1601
Achtergraft noortzijde westwaers aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Rapenburg.081-083
210/0a

/
Achtergraft oostzijde zuytwaerts aen
1601
Achtergraft oostzijde zuytwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Groenhazengracht.012-014
55/0a

/
Achterste Doelsteech Noortzijde Oostwearts aen
1601
Achterste Doelsteech Noortzijde Oostwearts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Doelengracht.000.1
49/0a

/
Achterste Doelsteech Zuytzijde Westwaersts aen
1601
Achterste Doelsteech Zuytzijde Westwaersts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Rapenburg.029-031
68/0b

/
Achterste graft Oostzijde Zuytwaerts aen
1601
Achterste graft Oostzijde Zuytwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)5eBinnenvestgracht.000.32
225/0a

/
Achterstegraft westzijde noortwerts aen
1601
Achterstegraft westzijde noortwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.08
102/1

/1-0-0
Adam Gerytsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Adam Gerytsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Papengracht.029.5
145/1

/2-0-0
Adam Henricxz druckerdrucker
1601
Adam Henricxz drucker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.133
185/1

/3-10-0
Adriaen Adraensz van Bleyswijck
1601
Adriaen Adraensz van Bleyswijck
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.097-099
309/1
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
/2-5-0
Adriaen Adriaenss calckbrandercalckbrander
1601
Adriaen Adriaenss calckbrander
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)StilleRijn.008-011
59/1

/2-0-0
Adriaen Adriaensz bierdragers weduwenbierdrager
1601
Adriaen Adriaensz bierdragers weduwen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenesteeg.036
72/1
Adriaen Adriaensz {lijndraaiersknecht}
/1-6-0
Adriaen Adriaensz lijndraeyerlijndraeyer
1601
Adriaen Adriaensz lijndraeyer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.090
5/1
Adriaen Adriaensz van Leeuwen {jonge}
/4-10-0
Adriaen Adriaensz mandemaeckermandemaecker
1601
Adriaen Adriaensz mandemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.010
199/1

/4-10-0
Adriaen Adriaensz mandemaeckermandemaecker
1601
Adriaen Adriaensz mandemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.003
238/1
Adriaen Adriaensz {mandenmaker-Uiterstegracht}
/2-11-0
Adriaen Adriaensz mandemaeckermandemaecker
1601
Adriaen Adriaensz mandemaecker
Oud-belastingboek-1601 (overledene)SintJorissteeg.029
206/1a
Adriaen Adriaensz {mandenmaker-Sint Jorissteeg}
/1-6-0
Adriaen Adriaenszs wedue
1601
Lijsbeth Cornelisdr, Adriaen Adriaensz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.010.3-012
102/1
Adriaen Andriesz {drapier}
/6-8-0
Adriaen Andriesz erffgen
1601
Adriaen Andriess.s erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.010.3-012
103/1
Adriaen Andriesz {drapier}
/7-14-0
Adriaen Andriesz erffgen
1601
deselve erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Raamsteeg.008
108/1
Adriaen Andriesz {drapier}
/2-0-0
Adriaen Andriesz erffgen
1601
Adriaen Andriess.s erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoefstraat.081-087
149/1

/3-4-0
Adriaen Andrieszs erffgenamen
1601
Adriaen Andriesz.s erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.150-152
142/1

/1-12-0
Adriaen Ariensz calcbrandercalcbrander
1601
Adriaen Ariensz calcbrander
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.090
57/1

/8-7-0
Adriaen Bouwensz tappertapper
1601
Adriaen Bouwensz, tapper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.090-102
179/1

/3-10-0
Adriaen Claess cleermaeckercleermaecker
1601
Adriaen Claess cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.033
131/1
Geertgen Jacobsdr {vrouw van Arent Coenenz}
/2-0-0
Adriaen Coenen Pisubus wedue
1601
Adriaen Coenen Piscibus wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Kaiserstraat.033
131/1a
Arent Coenenz {schoenlapper}
/2-0-0
Adriaen Coenen Pisubus wedue
1601
Adriaen Coenen Piscibus wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.030-032
46/1
Adriaen Cornelisz {linnenwever-Middelstegracht}
/2-5-0
Adriaen Cornelisz
1601
Adriaen Cornelisz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.054
335/1

/2-11-0
Adriaen Cornelisz
1601
Adriaen Cornelisz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.036
73/1
Adriaen Cornelisz Henneman
/5-0-0
Adriaen Cornelisz schoelapperschoelapper
1601
Adriaen Cornelisz schoelapper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diefsteeg.011
32/1

/3-10-0
Adriaen Dammasz timmermantimmerman
1601
Adriaen Dammasz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.022
50/1

/1-6-0
Adriaen de cuypercuyper
1601
Adriaen de cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJorissteeg.031
205/1
Adriaen den Hoed {roeper}
/1-12-0
Adriaen den Hoet stadtsroeperstadtsroeper
1601
Adriaen den Hoet, stadtsroeper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.009-013
191/1

/0-0-0
Adriaen Dircxz Gools erffgenamen
1601
Adriaen Dircxz Gools erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Middelweg.009-013
191/1a
Adriaen Dircksz Gool
/0-0-0
Adriaen Dircxz Gools erffgenamen
1601
Adriaen Dircxz Gools erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.068
43/1
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/4-10-0
Adriaen Dircxz scheepmaeckerscheepmaecker
1601
Adriaen Dircxz, scheepmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.106.1
180/1
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/6-16-0
Adriaen Dircxz scheepmakerscheepmaker
1601
Adriaen Dircxz scheepmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.001.19
163/1
Marytgen Adriaensdr {Tellepeper}
/6-0-0
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
1601
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Doezastraat.001.19
163/1a
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
1601
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.001.11
170/1
Marytgen Adriaensdr {Tellepeper}
/2-0-0
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
1601
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Doezastraat.001.11
170/1a
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
1601
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.10
207/1
Marytgen Adriaensdr {Tellepeper}
/1-0-0
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
1601
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)WillemDanielsteeg.000.10
207/1a
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
1601
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.20
210/1
Marytgen Adriaensdr {Tellepeper}
/1-0-0
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
1601
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)WillemDanielsteeg.000.20
210/1a
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
1601
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Molensteeg.011
233/1
Marytgen Adriaensdr {Tellepeper}
/1-6-0
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
1601
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Molensteeg.011
233/1a
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
1601
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Molensteeg.011
237/1
Marytgen Adriaensdr {Tellepeper}
/2-0-0
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
1601
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Molensteeg.011
237/1a
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
1601
Adriaen Dircxz Tellepepers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.009-013
192/1

/0-0-0
Adriaen Dircxzoon Gools erffgenamen
1601
Adriaen Dircxzoon Gools erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Middelweg.009-013
192/1a
Adriaen Dircksz Gool
/0-0-0
Adriaen Dircxzoon Gools erffgenamen
1601
Adriaen Dircxzoon Gools erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeVest.043.1
197/1

/
Adriaen Eewoutsz biertapperbiertapper
1601
Adriaen Eewoutsz biertapper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.068-072
356/1

/2-0-0
Adriaen Erasmusz
1601
Adriaen Erasmusz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.05
172/1
Adriaen Erasmusz {droogscheerder}
/1-6-0
Adriaen Erasmusz droochscheerderdroochscheerder
1601
Adriaen Erasmusz, droochscheerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJorissteeg.014
188/1
Adriaen Erasmusz {droogscheerder}
/3-0-0
Adriaen Erasmusz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Adriaen Erasmusz, laeckenbereyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Minnebroedersgracht.004
760/1
Adriaen Florisz {schout}
/
Adriaen Florisz
1601
Adriaen Florisz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.026
252/1
Marytgen Quirijnsdr {Moyt}
/1-12-0
Adriaen Gerritsz Moyts weduwe
1601
Adriaen Gerritsz Moyts weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Levendaal.026
252/1a
Adriaen Gerritsz Moyt
/
Adriaen Gerritsz Moyts weduwe
1601
Adriaen Gerritsz Moyts weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.024
320/1
Adriaen Gerritsz Moyt
/0-0-0
Adriaen Gerritsz Moyts weduwe
1601
Adriaen Gerritsz Moyts weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.143
26/1
Adriaen Gerritsz van Borssen
/16-0-0
Adriaen Gerritsz van Borssen
1601
Adriaen Gerritsz van Borssen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.119
61/1
Adriaen Gerritsz van Borssen
/6-10-0
Adriaen Gerritsz van Borssen
1601
Adriaen Gerritsz van Borssen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.119
72/1
Adriaen Gerritsz van Borssen
/2-16-0
Adriaen Gerritsz van Borssen zijn stallinge
1601
Adriaen Gerritsz van Borssen zijn stallinge
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.024
133/1

/3-0-0
Adriaen Gerritsz van Breda
1601
Adriaen Gerritsz van Breda
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.143
133/1
Adriaen Gerritsz van Borssen
/1-6-0
Adriaen Gerytss van Borssens achterhuys
1601
Adriaen Gerytss van Borssens achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.001
2/1
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/5-15-0
Adriaen Gerytsz comancoman
1601
Adriaen Gerytsz coman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kennewegsteeg.000.5
133/1
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/1-6-0
Adriaen Gerytsz comancoman
1601
Adriaen Gerytsz coman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.143
129/1
Adriaen Gerritsz van Borssen
/1-12-0
Adriaen Gerytsz van Borssen achterhuys
1601
Adriaen Gerytsz van Borssen achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.003
171/1
Adriaen Gerritsz {snijder}
/2-11-0
Adriaen Gerytsz van Breda
1601
Adriaen Gerytsz van Breda
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.040-044
3/1

/1-6-0
Adriaen Gerytsz van Velsen
1601
Adriaen Gerytsz van Velsen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.021-023
109/1

/4-10-0
Adriaen Gerytsz, schuytvoerder
1601
Adriaen Gerytsz, schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Herensteeg.018.4
143/1
Adriaen Ham {drapier}
/3-4-0
Adriaen Ham saeydrapiersaeydrapier
1601
Adriaen Ham saeydrapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.028
225/1

/2-11-0
Adriaen Hamen
1601
Adriaen Hamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.064
75/1

/2-11-0
Adriaen Harmanss slotemaeckerslotemaecker
1601
Adriaen Harmanss slotemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.240.2
158/1

/4-10-0
Adriaen Heeren
1601
Adriaen Heeren
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diefsteeg.015
34/1
Adriaen Hendricksz {messenmaker}
/3-10-0
Adriaen Henricxz messemaeckermessemaecker
1601
Adriaen Henricxz messemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boommarkt.007.4
95/1
Adriaen Hendricksz {timmerman}
/2-0-0
Adriaen Henricxz timmermantimmerman
1601
Adriaen Henricxz, timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boommarkt.007.4
94/1

/1-12-0
Adriaen Henricxz, hoedemaecker
1601
Adriaen Henricxz, hoedemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.023
40/1

/1-0-0
Adriaen Huygensz houtsagerhoutsager
1601
Adriaen Huygensz houtsager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.001
237/1
Adriaen Huigenz {houtzager}
/2-11-0
Adriaen Huygensz houtzagerhoutzager
1601
Adriaen Huygensz houtzager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.011
244/1
Adriaen Jacobsz {warmoezenier}
/2-18-0
Adriaen Jacobsz Rockeveen
1601
Adriaen Jacobsz Rockeveen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.252-256
163/1
Adriaen Jacobsz van Dam {bouwman}
/5-15-0
Adriaen Jacobsz van Dam
1601
Adriaen Jacobsz van Dam
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.102
89/1
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/3-11-0
Adriaen Janss coperslagercoperslager
1601
Adriaen Janss coperslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.102
108/1
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/0-0-0
Adriaen Janss coperslagers achterhuyscoperslager
1601
Adriaen Janss coperslagers achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.019-021
224/1
Arent Jansz Coster
/1-6-0
Adriaen Janss Coster
1601
Adriaen Janss coster
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Herensteeg.008-010
150/1

/3-4-0
Adriaen Jansz cleermaeckercleermaecker
1601
Adriaen Jansz cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.020.7
216/1

/14-8-0
Adriaen Jansz Knotters erffgen
1601
Adriaen Jansz Knotters erffgen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Steenschuur.020.7
216/1a
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotters erffgen
1601
Adriaen Jansz Knotters erffgen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Zonneveldstraat.007-018
17/1

/15-0-0
Adriaen Jansz Knotters erffgenamen
1601
Adriaen Jansz Knotters erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Zonneveldstraat.007-018
17/1a
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotters erffgenamen
1601
Adriaen Jansz Knotters erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.035-057
77/1

/1-12-0
Adriaen Jansz Knotters erffgenamen
1601
Adriaen Jansz Knotters erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Rapenburg.035-057
77/1a
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotters erffgenamen
1601
Adriaen Jansz Knotters erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.157
33/1
Adriaen Jansz {lakenbereider}
/9-12-0
Adriaen Jansz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Adriaen Jansz laeckenbereyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.063
142/1

/2-0-0
Adriaen Jansz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Adriaen Jansz, schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.048
33/1

/5-10-0
Adriaen Joosten cuypercuyper
1601
Adriaen Joosten, cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Barbarasteeg.013
222/1

/2-0-0
Adriaen Louwen
1601
Adriaen Louwen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.064
353/1

/2-0-0
Adriaen Louwen
1601
Adriaen Louwen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.064
129/1

/1-0-0
Adriaen Louwen schuytvoerderschuytvoerder
1601
Adriaen Louwen, schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.046
331/1

/2-0-0
Adriaen Louwen schuytvoerderschuytvoerder
1601
Adriaen Louwen, schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.015.2
102/1

/9-12-0
Adriaen Maertsz de Zwart
1601
Adriaen Maertsz de Zwart
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
40/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/8-7-0
Adriaen Maertsz de Zwart backerbacker
1601
Adriaen Maertsz de Zwart backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.023
46/1
Adriaen Maertensz de Zwart
/0-0-0
Adriaen Maertsz de Zwart backers achterhuys
1601
Adriaen Maertsz de Zwart backers achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoefstraat.021
125/1

/2-0-0
Adriaen Maertsz straetmaecker
1601
Adriaen Maertsz straetmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.053-054
10/1

/18-15-0
Adriaen Meesz backers erffgen
1601
Adriaen Meesz backers erffgen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)NieuweRijn.053-054
10/1a
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backers erffgenbacker
1601
Adriaen Meesz backers erffgen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.053-054
190/1
Trijntgen Arentsdr {vrouw van Adriaen Meesz}
/3-4-0
Adriaen Meesz backers wedue
1601
Adriaen Meesz backers wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)NieuweRijn.053-054
190/1a
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz backers weduebacker
1601
Adriaen Meesz backers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.016.1
233/1

/3-17-0
Adriaen Michielsz
1601
Adriaen Michielsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vismarkt.005
22/1
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/13-0-0
Adriaen Mourijnsz rentmr van Leeuwenhorstrentmr
1601
Adriaen Mourijnsz rentmr van Leeuwenhorst
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
116/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/2-0-0
Adriaen Pieterss van der Werff
1601
Adriaen Pieterss van der Werff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.059
192/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/0-0-0
Adriaen Pieterss van der Werff
1601
Adriaen Pieterss van der Werff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.023
147/1
Adriaen Pietersz {bouwman}
/5-15-0
Adriaen Pietersz bouman
1601
Adriaen Pietersz bouman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.059
5/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/15-15-0
Adriaen Pietersz van der Werff
1601
Adriaen Pietersz vd Werff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.009
3/1
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/3-4-0
Adriaen Pietersz van der Werff ende Maritgen Symonsdr Jacob Quyrijnsz v Banckens wed
1601
Adriaen Pietersz van der Werff ende Maritgen Symonsdr Jacob Quyrijnsz v Banckens wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.018
105/1
Adriaen Pietersz van Polanen
/12-16-0
Adriaen Pietersz van Polanen
1601
Adriaen Pietersz van Polanen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.108
151/1
Marytgen Pietersdr {koopvrouw}
/3-10-0
Adriaen Pietersz Vergeyls wedue
1601
Adriaen Pietersz Vergeyls wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)LangeMare.108
151/1a
Adriaen Pietersz Vergeyl
/3-10-0
Adriaen Pietersz Vergeyls wedue
1601
Adriaen Pietersz Vergeyls wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)ZuidSingel.012
796/1

/
Adriaen Pyetersz ballemaecker
1601
Adriaen Pyetersz ballemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.040
328/1

/1-6-0
Adriaen Thijss
1601
Adriaen Thijss
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJorissteeg.016
189/1
Adriaen Matthijsz {linnenwever}
/2-11-0
Adriaen Thijss lindeweverlindewever
1601
Adriaen Thijss lindewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJorissteeg.016
171/1
Adriaen Matthijsz {linnenwever}
/--0
Adriaen Thijss lindewever (doorgehaald)lindewever
1601
Adriaen Thijss lindewever (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Salomonsteeg.008.1
104/1
Adriaen Reinoutsz van Sonnevelt
/4-3-0
Adriaen van Sonnevelt
1601
Adriaen van Sonnevelt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Burgsteeg.002
144/1
Adriaen Reinoutsz van Sonnevelt
/5-3-0
Adriaen van Sonnevelt
1601
Adriaen van Sonnevelt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeVest.043.1
200/1

/1-0-0
Adriaen van Velsen
1601
Adriaen van Velsen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.043
178/1
Neeltgen Claesdr {vrouw van Adriaen Willemsz}
/5-3-0
Adriaen Willemsz backers weduwe
1601
Adriaen Willemsz backers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.043
178/1a
Adriaen Willemsz {bakker}
/
Adriaen Willemsz backers weduwebacker
1601
Adriaen Willemsz backers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.046
139/1
Adriaen Willemsz Prins
/3-16-0
Adriaen Willemsz Bruys schuytvoerderschuytvoerder
1601
Adriaen Willemsz Bruys schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.040-044
1/1
Adriaen Willemsz {korendrager}
/1-6-0
Adriaen Willemsz coorndragercoorndrager
1601
Adriaen Willlemsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.002
285/1
Margriete Joostendr Dedel
/2-0-0
Adriaen Willemsz van Warmonts wedue
1601
Adriaen Willemsz van Warmonts wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Levendaal.002
285/1a
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/2-0-0
Adriaen Willemsz van Warmonts wedue
1601
Adriaen Willemsz van Warmonts wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.016
283/1

/9-12-0
Adriaen Willemsz verwers wedverwer
1601
Adriaen Willemsz verwers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Levendaal.009-013
92/1a
Adriaen Woutersz {voller}
/
Adriaen Woutersz wed
1601
Crijntgen Joostendr Adriaen Willemsz.s weduwen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diefsteeg.006.1
25/1
Adriana Claesdr {Diefsteeg}
/2-0-0
Adriaentgen Claesdr
1601
Adriaentgen Claesdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.105
176/1

/0-0-0
Adriaentgen de Vrije
1601
Adriaentgen de Vrije
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.030
36/1
Adriana Claesdr {vrouw van Warnaert Anthonisz}
/--0
Adriana Claesdr Warnaer Anthonisz wed
1601
Adriana Claesdr Warnaer Anthonisz wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.035-057
114/1
Adriana Dircksdr van Wijngaarden
/24-0-0
Adriana Dircxdr wed v Adriaen Jansz Knotter
1601
Adriana Dircxdr wed v Adriaen Jansz Knotter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.035-057
112/1
Adriana Dircksdr van Wijngaarden
/2-5-0
Adriana Dircxdr, wedue van Adriaen Jansz Knotter
1601
Adriana Dircxdr, wedue van Adriaen Jansz Knotter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.023
43/1
Adriana Jansdr {Coedijck}
/10-12-0
Adriana Jansdr Pieter Codycx wed
1601
Adriana Jansdr Pieter Codycx wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diefsteeg.004
24/1
Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}
/4-0-0
Aechte Bruinen Maerten v Zonnelvelts wed
1601
Aechte Bruinen Maerten v Zonnelvelts wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.006
86/1
Aechte Claesdr {van Merenburg}
/6-8-0
Aechte Claesdr Henric van Merenburchs wed
1601
Aechte Claesdr Henric van Merenburchs wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Mandemakersteeg.005
15/1
Aechte Gerritsdr de Man
/6-8-0
Aechte de Man Gerytsdr
1601
Aechte de Man Gerytsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.060.2
68/1
Aechte Jansdr {Langebrug}
/2-0-0
Aechte Jansdr voorn
1601
Aechte Jansdr voorn.
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.060.2
69/1
Aechte Jansdr {Langebrug}
/4-10-0
Aechte Jansdr voorn
1601
Aechte Jansdr voorn.
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.060.2
67/1
Aechte Jansdr {Langebrug}
/--0
Aechte Jansdr wed van Corn Huygensz baillys bode
1601
Aechte Jansdr wed van Corn Huygensz baillys bode
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.060.2
80/1
Aechte Jansdr {Langebrug}
/2-0-0
Aechte Jansdr, Cornelis Huygensz baillysboden wedue
1601
Aechte Jansdr, Cornelis Huygensz baillysboden wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.022
111/1
Aechte Woutersdr {vrouw van Joost Adriaensz}
/9-12-0
Aechte Wouters erffgenamen
1601
Aechte Wouters erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.005
160/1
Aefgen Adriaensdr {van Catwijck}
/9-12-0
Aeff Adriaensdr Gijsbrecht Adriaensz van Catwijcx wed
1601
Aeff Adriaensdr, Gijsbrecht Adriaensz van Catwijcx wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Maarsmansteeg.005
160/1a
Gijsbrecht Adriaensz van Catwijck
/
Aeff Adriaensdr Gijsbrecht Adriaensz van Catwijcx wed
1601
Aeff Adriaensdr Gijsbrecht Adriaensz van Catwijcx wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.049
59/1

/3-0-0
Aeff van Dam
1601
Aeff van Dam
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.022.03
33/1
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
/2-11-0
Aeffgen Aelbrechtsdr
1601
Aeffgen Aelbrechtsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.022.03
39/1
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
/13-10-0
Aeffgen Aelbrechtsdr
1601
Aeffgen Aelbrechtsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.034
253/1
Aefgen Govertsdr {vrouw van Willem Cornelisz}
/1-12-0
Aeffgen Govertsdr
1601
Aeffgen Govertsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.032-033
32/1
Aefgen Jansdr Heye {vrouw van Dirck Barentsz}
/3-4-0
Aeffgen Heyendr
1601
Aeffgen Heyendr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.027
87/1

/3-17-0
Aeffgen Jansdr wedue van Cornelis Willemss schipper
1601
Aeffgen Jansdr wedue ende erffgenamen van Cornelis Willemss schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.034
254/1
Aefgen Govertsdr {vrouw van Willem Cornelisz}
/5-3-0
Aefgen Goverts
1601
Aefgen Goverts
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.004.2
16/1
Aefgen Pietersdr {vrouw van Andries Allertsz, van Gameren}
/9-0-0
Aefgen Pietersdr
1601
Aeffgen Pietersdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.146-148
144/1
Aelbrecht Adriaensz {schuitenvoerder}
/1-12-0
Aelbert Adriaensz
1601
Aelbert Adriaensz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.041-045
196/1

/2-0-0
Aelbert Adriaensz backerbacker
1601
Aelbert Adriaensz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.002
18/1
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/12-3-0
Aelbert Cornelisz v Leeuwen
1601
Aelbert Cornelisz v Leeuwen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.033.1
123/1
Aelbrecht Jansz {brouwersknecht, de jonge}
/1-6-0
Aelbert Jansz brouwersknecht (doorgehaald)brouwersknecht
1601
Aelbert Jansz brouwersknecht (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.019
37/1
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/3-4-0
Aelbert Pietersz voerlaeckenreder (doorgehaald)voerlaeckenreder
1601
Aelbert Pietersz voerlaeckenreder (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.182-184
134/1

/1-12-0
Aelbert Symonss schipperschipper
1601
Aelbert Symonss schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Barbarasteeg.008
257/1
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/1-0-0
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1601
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Barbarasteeg.008
302/1
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/3-4-0
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
1601
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.041
56/1
Aelbrecht Florisz {linnenwever}
/2-11-0
Aelbrecht Florisz lindeweverlindewever
1601
Aelbrecht Florisz lindewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.000.05
206/1

/5-3-0
Aelbrecht Gerritsz de Man
1601
Aelbrecht Gerritsz de Man
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoogstraat.004
68/1
Neeltgen Govertsdr van der Aer
/11-0-0
Aelbrecht Gerytsz van Hoogeveens wed
1601
Aelbrecht Gerytsz van Hoogeveens wed
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hoogstraat.004
68/1a
Aelbrecht Gerritsz van Hoogeveen
/11-0-0
Aelbrecht Gerytsz van Hoogeveens wed
1601
Aelbrecht Gerytsz van Hoogeveens wed
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Diefsteeg.013
33/1a
Aelwijn Aelwijnsz {de oude}
/
Aelewijn Aelwijnsz wed coorncoper
1601
Geertgen Willem Cuysers Aelewijn Aelwijnsz wed coorncoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.133-135
109/1

/4-16-0
Aeltgen Adriaensdr
1601
Aeltgen Adriaensdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkgracht.001-003
85/1
Aeltgen Andriesdr {Dulmanhorst}
/3-4-0
Aeltgen Andriesdr voors
1601
Aeltgen Andriesdr voors.
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.025
13/1
Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}
/4-0-0
Aeltgen Cornelis Pietersz s wed
1601
Aeltgen Cornelis Pietersz s wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Legewerfsteeg.012-014
146/1
Aeltgen Dircksdr {vrouw van Pieter Woutersz}
/1-0-0
Aeltgen Dircxdr Pieter Woutersss wedue
1601
Aeltgen Dircxdr, Pieter Wouterss.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.063
141/1

/1-6-0
Aeltgen Gijsbertsdrs erffgenamen
1601
Aeltgen Gijsbertsdr.s erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.039
118/1
Aeltgen Harmensdr {vrouw van Pieter Jansz}
/4-0-0
Aeltgen Harmansdr wed v Pieter Jansz
1601
Aeltgen Harmansdr wed v Pieter Jansz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.045.1
3/1
Aeltgen Cornelisdr {Slobbe}
/3-4-0
Aeltgen Jan Gerytsz Slobben warmoesman wed
1601
Aeltgen Jan Gerytsz Slobben warmoesmans wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.044.4
27/1
Aeltgen Jansdr {Middelstegracht}
/2-11-0
Aeltgen Jansdr
1601
Aeltgen Jansdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerecht.006
132/1

/2-5-0
Aeltgen Jansdr
1601
Aeltgen Jansdr
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Langebrug.058.1
117/1a
Jacob Gerritsz {bode}
/
Aeltgen Lambrechtsdr wed v Jacob Gerytsz boode mitte roedebode
1601
Aeltgen Lambrechtsdr wed v Jacob Gerytsz boode mitte roede
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.058.1
117/1
Aeltgen Lambrechtsdr {vrouw van Jan Pietersz, Jacob Gerritsz}
/3-4-0
Aeltgen Lambrechtsdr wed v Jacob Gerytsz boode mitte roede
1601
Aeltgen Lambrechtsdr wed v Jacob Gerytsz boode mitte roede
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenesteeg.005.1
130/1

/1-12-0
Aeltgen Ottendr
1601
Aeltgen Ottendr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkgracht.001-003
84/1
Aeltgen Andriesdr {Dulmanhorst}
/2-11-0
Aeltgen Pietersdr wed v Salomon Davidtsz v Dulmanhorst gezworen lantmeter
1601
Aeltgen Pietersdr wed v Salomon Davidtsz v Dulmanhorst gezworen lantmeter
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Pieterskerkgracht.001-003
84/1a
Salomon Davidsz van Dulmanhorst
/
Aeltgen Pietersdr wed v Salomon Davidtsz v Dulmanhorst gezworen lantmeter
1601
Aeltgen Pietersdr wed v Salomon Davidtsz v Dulmanhorst gezworen lantmeter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.065
72/1
Aelwijn Aelwijnsz {de jonge}
/5-3-0
Aelwijn Aelwijnsz
1601
Aelwijn Aelwijnsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.08
101/1

/1-0-0
Aelwijn Cornelisz
1601
Aelwijn Cornelisz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.012-016
103/1

/5-15-0
Aelwijn Huybrechtszoon
1601
Aelwijn Huybrechtszoon
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.092-096
58/1
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/11-11-0
Aelwijn Meesz olyslagerolyslager
1601
Aelwijn Meesz, olyslager
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Nieuwstraat.016
172/0a

/
Aen de Kerck
1601
Aen de Kerck
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Doelengracht.000.1
53/0c

/
Aen de Vest
na 1601

1601
Aen de Vest
Oud-belastingboek-1601 (plaats)OudeRijn.083-087
352/0a

/
Aen de Vest
1601
Aen de Vest
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Vismarkt.005
22/0a

/
Aen de Vischmarct Zuytoostwaerts
1601
Aen de Vischmarct Zuytoostwaerts
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Vismarkt.002
19/0a

/
Aen de Vischmarct Zuytwestwaerts
1601
Aen de Vischmarct Zuytwestwaerts
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Warmoesmarkt.011
28/0a

/
Aen de Warmoesmarct Zuytoostwaerts ende wert hier overgesprongen des stadts achterpoorte
1601
Aen de Warmoesmarct Zuytoostwaerts ende wert hier overgesprongen des stadts achterpoorte
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Haarlemmerstraat.062
74/0a

/
Aen de westzijde in Marendorp
1601
Aen de westzijde in Marendorp
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Doezastraat.039
136/0a

/
Aen de westzijde van de Coepoortsgraft, Molenwerff noortzijde oostwerts aen
1601
Aen de westzijde van de Coepoortsgraft, Molenwerff noortzijde oostwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Haven.021
701/0a

/
Aende Noorzijde vande Rijn beginnende aen de haven werstwaerts nae de stadt lopende
1601
Aende Noorzijde vande Rijn beginnende aen de haven werstwaerts nae de stadt lopende
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Waardstraat.000.2
706/0a

/
Aende zuytsijde vande Rijn
1601
Aende zuytsijde vande Rijn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.026.1
220/1

/1-0-0
Aernt Aerntsz
1601
Aernt Aerntsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.024
219/1

/4-0-0
Aernt Aerntsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Aernt Aerntsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.248-250
162/1

/6-8-0
Aernt Cornelisz
1601
Aernt Cornelisz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
8/1
Arent Cornelisz {bakker}
/9-10-0
Aernt Cornelisz backerbacker
1601
Aernt Cornelisz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.016
47/1
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/2-11-0
Aernt Cornelisz Bren
1601
Aernt Cornelisz Bren
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.018-020
48/1
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/1-6-0
Aernt Cornelisz Bren
1601
Aernt Cornelisz Bren
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.027
42/1
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/3-17-0
Aernt Cornelisz Brenen rederreder
1601
Aernt Cornelisz Brenen reder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.025
43/1
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/2-11-0
Aernt Cornelisz Brenen rederreder
1601
Aernt Cornelisz Brenen reder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.049
15/1
Arent Cornelisz {mandenmaker}
/6-8-0
Aernt Cornelisz mandemaeckermandemaecker
1601
Aernt Cornelisz mandemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.14
209/1
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/1-0-0
Aernt Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Aernt Cornelisz schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.1
44/1
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/2-0-0
Aernt Cornelisz stoffmaeckerstoffmaecker
1601
Aernt Cornelisz stoffmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.062-064
312/1
Arent Cornelisz {witmaker}
/1-12-0
Aernt Cornelisz witmaecker cum socijswitmaker
1601
Aernt Cornelisz witmaecker cum socijs
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.081
23/1

/3-0-0
Aernt Cornelisz witmaecker ende Lysbeth Cornelisdrs erffgenamenwitmaecker
1601
Aernt Cornelisz witmaecker ende Lysbeth Cornelisdr.s erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
7/1
Arent Cornelisz {bakker}
/6-10-0
Aernt Cornelisz, backer
1601
Aernt Cornelisz, backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.017
65/1
Arent Cornelisz {bakker}
/0-0-0
Aernt Cornelisz, backer in Den Draeck
1601
Aernt Cornelisz, backer in Den Draeck
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.081
24/1

/3-0-0
Aernt Corneliszs drie camertgens
1601
Aernt Cornelisz.s drie camertgens
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.021
108/1
Arent Dircksz {bakker}
/11-0-0
Aernt Dircxz backerbacker
1601
Aernt Dircxz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.021
109/1

/0-0-0
Aernt Dircxz backer
1601
Aernt Dircxz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.021
110/1

/0-0-0
Aernt Dircxz backer
1601
Aernt Dircxz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.146
127/1

/6-0-0
Aernt Dircxz backerbacker
1601
Aernt Dircxz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.026
150/1
Arent Dircksz van Gruythuysen
/3-4-0
Aernt Dircxz van Gruthuysen
1601
Aernt Dircxz van Gruthuysen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Wolsteeg.003
170/1
Arent Dircksz van Gruythuysen
/2-11-0
Aernt Dircxz van Gruthuysen
1601
Aernt Dircxz van Gruthuysen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.112
187/1

/7-7-0
Aernt Franss cuypers wedue
1601
Aernt Franss cuypers wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.112
187/1a
Arent Fransz {kuiper}
/
Aernt Franss cuypers weduecuyper
1601
Aernt Franss cuypers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.116
39/1

/2-0-0
Aernt Fransz cuypers wedue
1601
Aernt Fransz cuypers wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.116
39/1a
Arent Fransz {kuiper}
/
Aernt Fransz cuypers weduecuyper
1601
Aernt Fransz cuypers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.027
150/1
Arent Vredericxzn {Noordeinde}
/7-5-0
Aernt Fredericxz
1601
Aernt Fredericxz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.027
151/1
Arent Vredericxzn {Noordeinde}
/1-12-0
Aernt Fredericxz
1601
Aernt Fredericxz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.028-030
250/1
Arent Vredericxzn {Noordeinde}
/11-11-0
Aernt Fredericxz
1601
Aernt Fredericxz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.089
7/1

/1-4-0
Aernt Frederycxz Gryp
1601
Aernt Frederycxz Gryp
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.106
150/1
Arent Gerritsz {vleeshouwer}
/5-16-0
Aernt Gerrit Franss
1601
Aernt Gerrit Franss
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.050
333/1
Arent Gerritsz {linnenwever}
/4-0-0
Aernt Gerritsz boomgaertmanboomgaertman
1601
Aernt Gerritsz, boomgaertman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.116.2
150/1
Arent Gerritsz {goudsmid}
/4-0-0
Aernt Gerytsz goutsmithgoutsmith
1601
Aernt Gerytsz goutsmith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.146-150
22/1

/1-12-0
Aernt Gerytsz visscher
1601
Aernt Gerytsz visscher
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.030
43/1

/5-16-0
Aernt Henricxz backerbacker
1601
Aernt Henricxz, backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.002
96/1
Arent Jan Arentsz {drapier}
/7-14-0
Aernt Jan Aerntsz drapierdrapier
1601
Aernt Jan Aerntsz drapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.025-027
182/1
Arent Jansz Coster
/3-4-0
Aernt Janss Coster
1601
Aernt Janss Coster
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.004
255/1
Arent Jansz Coster
/3-4-0
Aernt Janss Coster
1601
Aernt Janss Coster
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.307
226/1

/1-12-0
Aernt Janss lijndraeyerlijndraeyer
1601
Aernt Janss lijndraeyer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.024.1
70/1

/2-0-0
Aernt Janss metselaermetselaer
1601
Aernt Janss metselaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.174
218/1

/2-11-0
Aernt Janss smithsmith
1601
Aernt Janss smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.006.4
54/1

/2-5-0
Aernt Janss snijdersnijder
1601
Aernt Janss snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.095
48/1

/3-17-0
Aernt Jansz
1601
Aernt Jansz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.126
34/1

/--0
Aernt Jansz Boom
1601
Aernt Jansz Boom
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Krauwelsteeg.004.04
165/1
Marytgen Joostendr {vrouw van Cornelis Jacobsz, Coster}
/1-6-0
Aernt Jansz Costers wedue
1601
Aernt Jansz Costers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.021
210/1

/3-4-0
Aernt Jansz houffsmithhouffsmith
1601
Aernt Jansz houffsmith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoefstraat.057
161/1
Arent Jansz Coster
/2-0-0
Aernt Jansz raemwachterraemwachter
1601
Aernt Jansz, raemwachter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.174
9/1

/1-10-0
Aernt Jansz smithsmith
1601
Aernt Jansz smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.086
9/1
Arent Jansz van Griecken
/7-0-0
Aernt Jansz van Griecken
1601
Aernt Jansz van Griecken
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.10
159/1

/1-6-0
Aernt Lodewijczx (doorgehaald)
1601
Aernt Lodewijczx (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Haarlemmerstraat.041
22/1a
Arent Maertensz van der Morsch
/
Aernt Maertszoons weduwe
1601
Anna Henricxdr Aernt Maertszoons weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Scheepmakersteeg.002.2
188/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/2-0-0
Aernt Pieterss Graeff schoemaeckerschoemaecker
1601
Aernt Pieterss Graeff schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.078
78/1
Arent Pietersz {schrijnwerker}
/2-18-0
Aernt Pieterss schrienwerckerschrienwercker
1601
Aernt Pieterss schrienwercker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
64/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/0-0-0
Aernt Pietersz Graeff schoemaeckers achterhuys
1601
Aernt Pietersz Graeff schoemaeckers achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.005
159/1

/2-10-0
Aernt Symonss
1601
Aernt Symonss
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
45/1

/3-0-0
Aernt Symonsz kistemaeckerkistemaecker
1601
Aernt Symonsz kistemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.128
163/1
Arent Symonsz {schrijnwerker}
/6-0-0
Aernt Symonsz schrienwerckerschrienwercker
1601
Aernt Symonsz schrienwercker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.014
87/1

/2-11-0
Aernt Tielmansz
1601
Aernt Tielmansz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.116.1
68/1
Arent Tielmansz
/0-0-0
Aernt Tielmansz ijsercramerijsercramer
1601
Aernt Tielmansz ijsercramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.116.1
151/1
Arent Tielmansz
/6-10-0
Aernt Tielmansz ijsercramerijsercramer
1601
Aernt Tielmansz ijsercramer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.086
118/1
Arent Jansz van Griecken
/0-0-0
Aernt van Griecken
1601
Aernt van Griecken
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkhof.034
259/1

/1-5-0
Aernt van Griecken
1601
Aernt van Griecken
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkhof.034
260/1

/1-5-0
Aernt van Griecken 2e huysgen
1601
Aernt van Griecken 2e huysgen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkhof.034
261/1

/1-5-0
Aernt van Griecken 3e huysgen
1601
Aernt van Griecken 3e huysgen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkhof.034
262/1

/1-5-0
Aernt van Griecken 4e huysgen
1601
Aernt van Griecken 4e huysgen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Langebrug.051-057
61/0a

/
Aernt van Rollandtsstege noortzijde westwaerts aen
1601
Aernt van Rollandtsstege noortzijde westwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Pieterskerkstraat.020
63/0a

/
Aernt van Rollandtsstege zuytzijde oostwaerts aen Es gansch onbewoont ()
1601
Aernt van Rollandtsstege zuytzijde oostwaerts aen. Es gansch onbewoont (..)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJorissteeg.008-010
186/1

/1-6-0
Aerntgen Jansdr ongehuwde persoon
1601
Aerntgen Jansdr, ongehuwde persoon
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.116.2
69/1
Arent Gerritsz {goudsmid}
/0-0-0
Aert Gerytsz goutsmiths achterhuys
1601
Aert Gerytsz goutsmiths achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.085-087
80/1

/1-12-0
Aertgen Pieters Jeroen Dircxzs weduwen
1601
Aertgen Pieters, Jeroen Dircxz.s weduwen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kijfgracht.007
745/1

/
Alexander du Forest
1601
Alexander du Forest
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dolhuissteeg.018
52/1

/1-0-0
Alijd Jansdr
1601
Alijd Jansdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Aalmarkt.026.1
142/1
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/11-4-0
Alijdt Gerytsdr Phillips van Sonnevelts wed
1601
Alijdt Gerytsdr Phillips van Sonnevelts wed
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Aalmarkt.026.1
142/1a
Philips Jansz van Sonnevelt
/
Alijdt Gerytsdr Phillips van Sonnevelts wed
1601
Alijdt Gerytsdr Phillips van Sonnevelts wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.036
104/1
Allert Claesz {veerschipper}
/6-0-0
Allert Claesz veerschipperveerschipper
1601
Allert Claesz veerschipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.094
13/1
Allert Jacobsz {kalkbrander}
/4-0-0
Allert Jacobsz calckbrandercalckbrander
1601
Allert Jacobsz calckbrander
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.018
61/1

/2-0-0
Allert Vermersch schoemaecker ende Roeloff Jansss loywerffschoemaecker
1601
Allert Vermersch, schoemaecker ende Roeloff Janss.s loywerff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.027
65/1
Allert Willemsz van Sassenheim
/7-14-0
Allert Willemsz van Zassem
1601
Allert Willemsz van Zassem
Oud-belastingboek-1601 (mede-eigenaar)Haarlemmerstraat.179
158/1a

/
als getrout hebbende de wedue van Cornelis Maertsz zalmcoper
1601
Jacob Boomgaert als getrout hebbende de wedue van Cornelis Maertsz zalmcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.042
29/1

/0-0-0
also dese zijde van 't steechgen es onbewoont ergo hier
1601
also dese zijde van 't steechgen es onbewoont, ergo hier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.071-077
1/1

/2-18-0
Alydt Dircxdr wed v Rychout van Bochoven
1601
Alydt Dircxdr wed v Rychout van Bochoven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.001
1/1
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/4-10-0
Alydt Gerrytsdr Philps van Sonnevelts wed
1601
Alydt Gerrytsdr Philps van Sonnevelts wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botersteeg.004
135/1

/3-0-0
Ambrosius Pietersz substituyt
1601
Ambrosius Pietersz substituyt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.138
137/1
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/6-8-0
Ambrosius Pietersz substituytsubstituyt
1601
Ambrosius Pietersz substituyt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.007-011
190/1

/4-16-0
Andries Appelman
1601
Andries Appelman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeVest.043.2-045
204/1
Andries Appelman
/5-0-0
Andries appelmanappelman
1601
Andries appelman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Raamsteeg.004-006
106/1
Andries Appelman
/1-6-0
Andries Appelman en Robbrecht Coymans
1601
Andries Appelman ende Robbrecht Coymans
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Raamsteeg.004-006
106/2
Robrecht Coyman
/1-6-0
Andries Appelman en Robbrecht Coymans
1601
Andries Appelman ende Robbrecht Coymans
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.042
32/1

/5-3-0
Andries Claesz drapierdrapier
1601
Andries Claesz drapier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.045
29/1
Andries Claesz Mareschal
/4-0-0
Andries Claesz Marechals
1601
Andries Claesz Marechals
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.057
41/1
Andries Claesz Mareschal
/7-1-0
Andries Claesz Mareschals
1601
Andries Claesz Mareschals
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.057
104/1
Andries Claesz Mareschal
/0-0-0
Andries Claesz Mareschals achterhuys
1601
Andries Claesz Mareschals achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.090
177/1

/3-0-0
Andries de Gorter besaenwerckerbesaenwercker
1601
Andries de Gorter, besaenwercker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.090
178/1

/--0
Andries de Gorter voorn een huys op sijn plaets
1601
Andries de Gorter voorn., een huys op sijn plaets
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Clarensteeg.043
122/1

/1-0-0
Andries de Vogelaer
1601
Andries de Vogelaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.005
89/1

/11-15-0
Andries Gijs zijdenlaeckencopers wedzijdenlaeckencoper
1601
Andries Gijs zijdenlaeckencopers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nonnensteeg.005
101/1

/1-6-0
Andries Jacobsz
1601
Andries Jacobsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.21
22/1
Andries Jacobsz van Campen
/2-0-0
Andries Jacobsz thresorier extraordinarysthresorier extraordinarys
1601
Andries Jacobsz thresorier extraordinarys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.089
198/1

/2-0-0
Andries Jansz brandewijnbranderbrandewijnbrander
1601
Andries Jansz brandewijnbrander
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.001.13
168/1
Marytgen Pietersdr {Schot}
/3-17-0
Andries Jansz Schots wed
1601
Andries Jansz Schots wed
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Doezastraat.001.13
168/1a
Andries Jansz Schot
/
Andries Jansz Schots wed
1601
Andries Jansz Schots wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.048.1
6/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/3-0-0
Andries Jaspersz
1601
Andries Jaspersz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
11/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/31-10-0
Andries Jasperszbacker
1601
Andries Jaspersz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.051-053
131/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/1-6-0
Andries Jaspersz
1601
Andries Jaspersz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.031
132/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/3-0-0
Andries Jaspersz backerbacker
1601
Andries Jaspersz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.031
133/1
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/1-12-0
Andries Jaspersz backerbacker
1601
Andries Jaspersz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeVest.123-143
53/1

/2-11-0
Andries Martegon zeemtouwers huys ende thuynzeemtouwer
1601
Andries Martegon zeemtouwers huys ende thuyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.5
159/1
Andries Michielsz {schoenmaker}
/3-4-0
Andries Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Andries Michielsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.04
271/1

/1-12-0
Andries Michielsz schoenmaeckerschoenmaecker
1601
Andries Michielsz schoenmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.126
33/1
Andries Mourijnsz {koperslager}
/6-0-0
Andries Mouringsz coperslagercoperslager
1601
Andries Mouringsz coperslager
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Maarsmansteeg.008.2
13/1a
Andries Pietersz {kramer}
/
Andries Pietersz cramers wedcramer
1601
Andries Prsz cramers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.029
37/1
Andries Reyersz {NieuweRijn}
/7-14-0
Andries Reyersz
1601
Andries Reyersz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.001.11
172/1
Marytgen Pietersdr {Schot}
/--0
Andries Schots wedue
1601
Andries Schots wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.023
262/1
Andries Huibrechtsz {wever}
/3-11-0
Andryes Huybertsz Roy voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1601
Andryes Huybertsz Roy voerlaeckenreder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.021
18/1
Anna Claesdr {vrouw van Pieter Adriaensz}
/5-3-0
Anna Claesdr weduwe van Pieter Adriaensz cuyper
1601
Anna Claesdr weduwe van Pieter Adriaensz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkstraat.002.2
21/1

/4-0-0
Anna Cornelisdr wed v Willem Cornelisz Tou rietdecker
1601
Anna Cornelisdr wed v Willem Cornelisz Tou rietdecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.041
22/1

/5-3-0
Anna Henricxdr Aernt Maertszoons weduwe
1601
Anna Henricxdr Aernt Maertszoons weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.008
89/1
Anna Jansdr {vrouw van Barent Symonsz}
/2-11-0
Anna Jansdr Barent Symonszs wedue
1601
Anna Jansdr, Barent Symonsz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.028.1
173/1
Anna Jansdr {vrouw van Louris Symonsz}
/4-0-0
Anna Jansdr Louris Symonsz goutslagers wed
1601
Anna Jansdr Louris Symonsz goutslagers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.141.1
334/1

/
Anna Jansdr met 1/2 coornwintmolen op de walle
1601
Anna Jansdr met 1/2 coornwintmolen op de walle
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.113.06
39/1
Anna Jansdr Cortenbosch
/2-0-0
Anna Jansdr van Cortenbosch wed v Corn Dircxz v Nieucoop
1601
Anna Jansdr van Cortenbosch wed v Corn Dircxz v Nieucoop
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.076
61/1
Anna Jansdr {linnennaaister}
/3-10-0
Anna Jansdr wollenaeysterwollenaeyster
1601
Anna Jansdr wollenaeyster
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boommarkt.002-002a
81/1
Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}
/4-16-0
Anna Pietersdr Coen Pietersz timmermans wed
1601
Anna Pietersdr, Coen Pieterss timmermans wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.008
82/1
Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}
/2-0-0
Anna Pietersdr voors
1601
Anna Pietersdr voors.
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.019-021
88/1
Annetgen Adriaensdr {Levendaal}
/2-5-0
Annetgen Adriaensdr
1601
Annetgen Adriaensdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.008.3
57/1
Anna Claesdr {Kaiserstraat}
/3-4-0
Annetgen Claesdr wedue v Jan Quyrynsz
1601
Annetgen Claesdr wedue v Jan Quyrynsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenhazengracht.000.3
168/1
Agnietgen Cornelisdr {Rapenburg}
/1-12-0
Annetgen Cornelisdr wedue wijlen Dammas Willemsz
1601
Annetgen Cornelisdr wedue wijlen Dammas Willemsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.075-079
132/1

/5-3-0
Annetgen Dircxdr
1601
Annetgen Dircxdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.016
65/1
Annetgen Thomasdr {Kaiserstraat}
/0-0-0
Annetgen Geryt Corneliszoon seemtouwers wedue
1601
Annetgen Geryt Corneliszoon seemtouwers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.022
68/1

/1-0-0
Annetgen Govertsdr
1601
Annetgen Govertsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenhazengracht.003
164/1
Anna Jansdr {vrouw van Jeroen Joostenz}
/1-12-0
Annetgen Jheroensdr
1601
Annetgen Jheroensdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)FaliedeBegijnhof.028
219/1
Anna Lucasdr {bagijn}
/2-0-0
Annetgen Lucasdr
1601
Annetgen Lucasdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.033
62/1

/7-14-0
Anthonis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1601
Anthonis Cornelisz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.033
61/1

/0-0-0
Anthonis Cornelisz schoemaeckers achterhuysschoemaecker
1601
Anthonis Cornelisz schoemaeckers achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.090-102
180/1

/3-10-0
Anthonis de schipperschipper
1601
Anthonis de schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Clarensteeg.039
124/1
Anthonis Jansz {leertouwer}
/1-12-0
Anthonis Janss leertouwerleertouwer
1601
Anthonis Janss leertouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.084
50/1
Anthonis Jorisz {Gangetje}
/7-16-0
Anthonis Jorisz Focker
1601
Anthonis Jorisz Focker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.130-132
164/1
Anthonis van den Bosch
/6-8-0
Anthonis van den Bosch
1601
Anthonis van den Bosch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
156/1

/1-12-0
Anthonu Morel
1601
Anthonu Morel
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoefstraat.050
148/1

/2-0-0
Anthony Bucquoy
1601
Anthony Bucquoy
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoefstraat.075-079
154/1

/3-4-0
Anthony de Reviere
1601
Anthony de Reviere
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.073
34/1
Anthonis Lamaire {Breestraat}
/8-0-0
Antoni Lamaire
1601
Antoni Lamaire
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.020
778/1

/
Antonis Buyrman (doorgehaald) dezelve
1601
Antonis Buyrman (doorgehaald) dezelve
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Houtstraat.001
197/1

/2-0-0
Antonis Tymansz cuypers wed
1601
Antonis Tymansz cuypers wed
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Houtstraat.001
197/1a

/
Antonis Tymansz cuypers wedcuyper
1601
Antonis Tymansz cuypers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.021-023
48/1

/1-12-0
Antonis …, vleyshouder
1601
Antonis ….., vleyshouder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.026-027
40/1

/7-8-0
Aper Segersz tinnegieter
1601
Aper Segersz tinnegieter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Prinsessekade.000.03
159/1

/1-3-0
Appellonia Andriesdr
1601
Appellonia Andriesdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Herensteeg.033
166/1

/?-?-0
Appolonia Gerytsdr
1601
Appolonia Gerytsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
9/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/7-10-0
Arent Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1601
Arent Pietersz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.019.3
192/1

/1-12-0
Arien Adriaensz straetmaeckerstraetmaecker
1601
Arien Adriaensz, straetmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.083-087
354/1

/0-0-0
Arys Huybertsz voerlaeckenreder
1601
Arys Huybertsz voerlaeckenreder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.110
20/1b
Andries Jansz {metselaar}
/4-10-0
Arys Jansz metselaermetselaer
1601
Arys Janss metselaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.036
43/1

/2-0-0
Augustijn Cornelisz
1601
Augustijn Cornelisz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.031
121/1
Augustijn de Winter {lakenbereider}
/3-17-0
Augustijn de Winter
1601
Augustijn de Winter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.057
195/1
Augustijn Valkier
/4-16-0
Augustijn Valkier
1601
Augustijn Valkier
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Haarlemmerstraat.259-263
200/0a

/
Backersteech Oostzijde Noortwerts aen
1601
Backersteech Oostzijde Noortwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Haarlemmerstraat.255-257
198/0a

/
Backersteech Westzijde Zuydwerts aen
1601
Backersteech Westzijde Zuydwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haven.013-019
702/1
Baen Cornelisz {scheepmaker}
/
Baen Cornelisz scheepmaeckerscheepmaecker
1601
Baen Cornelisz scheepmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.166-168
13/1
Baen Cornelisz {scheepmaker}
/3-4-0
Baen Cornelisz scheepmakerscheepmaker
1601
Baen Cornelisz scheepmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.166-168
213/1
Baen Cornelisz {scheepmaker}
/0-0-0
Baen Cornelisz scheepmakers achterhuysscheepmaker
1601
Baen Cornelisz scheepmakers achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.06
206/1
Marytgen Evertsdr {vrouw van Jacob Jacobsz, Barent Aelbrechtsz}
/1-0-0
Baernt Aelbrechtszs wedue
1601
Baernt Aelbrechtsz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)WillemDanielsteeg.000.06
206/1a
Barent Aelbrechtsz {kramer}
/
Baernt Aelbrechtszs wedue
1601
Baernt Aelbrechtsz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.043
8/1
Barent Willemsz van Bijlevelt
/6-10-0
Baernt en Cornelis van Bijlevelt
1601
Baernt en Cornelis van Bijlevelt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.043
4/1
Barent Willemsz van Bijlevelt
/0-0-0
Baernt ende Cornelis Willemszonen van Bijlevelt schoemaeckersschoemaecker
1601
Baernt en Cornelis Willemszoonen van Bijlevelt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.043
4/2
Cornelis Willemsz van Bijlevelt
/0-0-0
Baernt ende Cornelis Willemszonen van Bijlevelt schoemaeckersschoemaecker
1601
Baernt en Cornelis Willemszoonen van Bijlevelt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koenesteeg.010-012
109/1
Barent Gijsbrechtsz {linnenwever}
/1-12-0
Baernt Ghijsbrechtsz linneweverlinnewever
1601
Baernt Ghijsbrechtsz, linnewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.115-117
34/1

/3-4-0
Baernt Henrixz
1601
Baernt Henrixz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.081
133/1
Barent Willemsz van Bijlevelt
/5-13-0
Baernt Willemsz
1601
Baernt Willemsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Raamsteeg.003
94/1

/3-4-0
Baertgen Claesdrs erffgenamen
1601
Baertgen Claesdr.s erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)WillemDanielsteeg.000.12
208/1
Baertgen Godschalcksdr {vrouw van Job Arentsz}
/1-0-0
Baertgen Schalcken
1601
Baertgen Schalcken
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Noordeinde.055
130/1a
Dirck Dircksz Grijp
/
Baesgen Adriaensdr wed v Dirck Dircxz Grijp
1601
Baesgen Adriaensdr wed v Dirck Dircxz Grijp
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.055
130/1
Baesgen Adriaensdr {Grijp}
/2-5-0
Baesgen Adriaensdr wed v Dirck Dircxz Grijp
1601
Baesgen Adriaensdr wed v Dirck Dircxz Grijp
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.043
210/1

/1-6-0
Balten Janss huys op 'r erff van Gijsbrecht van Dam
1601
Balten Janss.s huys op 'r erff van Gijsbrecht van Dam
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.224
140/1
Balten Meltensz {linnenwever}
/1-16-0
Balten Nieltenss lindeweverlindewever
1601
Balten Nieltenss, lindewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.030.3
63/1

/3-3-0
Balthen Pietersz pottebackerpottebacker
1601
Balthen Pietersz pottebacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.039-040
24/1
Balten Jansz van Banchem
/9-12-0
Balthen van Banchem
1601
Balthen van Banchem
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Clarensteeg.012-014
64/1
Barbara Gerritsdr {visvrouw}
/3-4-0
Barbara 't vischwijffvischwijff
1601
Barbara 't vischwijff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.119
13/1
Barbara Cornelisdr {Cortenbosch}
/9-12-0
Barbara Cornelisdr Dirck Arentsz van Cortenbosch wed
1601
Barbara Cornelisdr Dirck Arentsz van Cortenbosch wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.09
112/1

/1-6-0
Barbara Jansdr van Haerlem
1601
Barbara Jansdr van Haerlem
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Donkersteeg.004
105/1

/4-16-0
Barbara Willemsdr
1601
Barbara Willemsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.000.10
54/1
Michiel Gerritsz van Poelgeest
/7-14-0
Barbera Cornelisdr Michiel Gerritszs wedue
1601
Barbera Cornelisdr Michiel Gerritsz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.024
125/1
Barbara Jacobsdr {vrouw van Gerrit Maertensz}
/2-5-0
Barbera Jacobsdr
1601
Barbera Jacobsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koenesteeg.026-032
127/1

/1-12-0
Barent Corneliss
1601
Barent Corneliss
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.055
194/1

/2-11-0
Barent Jacobsz
1601
Barent Jacobsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.15
109/1
Lysbeth Adriaensdr {molenaarsvrouw}
/1-12-0
Barent Jansz molenaers wedmolenaer
1601
Barent Jansz molenaers wed
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Sterrenwachtlaan.000.15
109/1a
Barent Jansz {molenaar}
/
Barent Jansz molenaers wedmolenaer
1601
Barent Jansz molenaers wed
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Nieuwebrugsteeg.008
89/1a
Barent Symonsz {voller}
/2-11-0
Barent Symonszs wedue
1601
Anna Jansdr Barent Symonsz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.045
54/1
Aefgen Cornelisdr {vrouw van Bartholomeus Aelbrechtsz}
/2-0-0
Bartelmees Aelbertszoon linnewevers wedue
1601
Bartelmees Aelbertszoon linnewevers wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Middelstegracht.045
54/1a
Bartholomeus Aelbrechtsz {linnenwever}
/
Bartelmees Aelbertszoon linnewevers weduelinnewever
1601
Bartelmees Aelbertszoon linnewevers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.066-070
187/1

/1-12-0
Bartelmees de lindeweverlindewever
1601
Bartelmees de lindewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.140-142
204/1
Trijntgen Jacobsdr {vrouw van Bartholomeus Hendricksz}
/0-0-0
Bartelmees Henricxzs wedue
1601
Bartelmees Henricxz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.140-142
204/1a
Bartholomeus Hendricksz {scheepmaker}
/0-0-0
Bartelmees Henricxzs wedue
1601
Bartelmees Henricxz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.081.2
91/1
Bartholomeus Jorisz {linnenwever}
/2-0-0
Bartelmees Joriss lindeweverlindewever
1601
Bartelmees Joriss lindewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.139
136/1

/1-6-0
Bartelmees van Borsts achterhuys
1601
Bartelmees van Borsts achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kijfgracht.001
742/1

/
Bartholomees Corsz stoeldraeyerstoeldraeyer
1601
Bartholomees Corsz stoeldraeyer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.140-142
25/1
Trijntgen Jacobsdr {vrouw van Bartholomeus Hendricksz}
/6-8-0
Bartholomees Henricxz scheepmaeckers weduwe
1601
Bartholomees Henricxz scheepmaeckers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.140-142
25/1a
Bartholomeus Hendricksz {scheepmaker}
/6-8-0
Bartholomees Henricxz scheepmaeckers weduwescheepmaecker
1601
Bartholomees Henricxz scheepmaeckers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.139
23/1

/8-16-0
Bartholomees van Borst laeckencoperlaeckencoper
1601
Bartholomees van Borst laeckencoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.139
24/1

/4-4-0
Bartholomees van Borst laeckencoperlaeckencoper
1601
Bartholomees van Borst laeckencoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Clarensteeg.006
31/1
Bastiaen Cortyl
/1-12-0
Bastiaen Corteyl
1601
Bastiaen Corteyl
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Pieterskerkhof.034
257/1a
Sebastiaen Emans
/
Bastiaen Eemans wed
1601
Bastiaen Eemans wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkhof.034
257/1
Mijnsgen Jacobsdr {Emans}
/2-11-0
Bastiaen Eemans wed
1601
Bastiaen Eemans wed
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Pieterskerkhof.034
258/1a
Sebastiaen Emans
/
Bastiaen Eemans wedue
1601
Bastiaen Eemans wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkhof.034
258/1
Mijnsgen Jacobsdr {Emans}
/2-10-0
Bastiaen Eemans wedue
1601
Bastiaen Eemans wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.014
55/1
Sebastiaen Jansz {mandemaker}
/6-8-0
Bastiaen Jansz mandemaeckermandemaecker
1601
Bastiaen Janss, mandemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.004
48/1
Beatrix Symonsdr {Kaiserstraat}
/1-12-0
Beatricx Symonsdr
1601
Beatricx Symonsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.055
59/1
Beatrix Corsdr {Middelstegracht}
/5-3-0
Beatris Ponssendr
1601
Beatris Ponssendr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.038-040
203/1

/4-0-0
Beatrix van Dorp
1601
Beatrix van Dorp
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeVest.037-039
184/1

/1-0-0
Beatrix Willemsdr (doorgehaald)
1601
Beatrix Willemsdr (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Vestsloot.014
1/0a

/
Beginnende in de Sincte Catrijnen Veststeech Noortzijde Oostwaerts aen
1601
Beginnende in de Sincte Catrijnen Veststeech Noortzijde Oostwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Gangetje.002
1/0a

/
Beginnende van de Hogewoertsbrugge Noortzijde Westwerts aen
1601
Beginnende van de Hogewoertsbrugge Noortzijde Westwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.024.3
75/1
Belytgen Jansdr {vrouw van Pieter IJsbrantsz}
/1-0-0
Belijtgen Jansdr
1601
Belijtgen Jansdr
Oud-belastingboek-1601 (plaats)StilleRijn.008-011
76/0a

/
Berreveltssteech uyt vier voeten tien duymen Westzijde
1601
Berreveltssteech uyt vier voeten tien duymen Westzijde
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)FaliedeBegijnhof.036
213/1

/0-0-0
Betgen Jeroens
1601
des stadts huys dat gebruyct wert bij Betgen Jeroens
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Sterrenwachtlaan.000.17
108/0a

/
Blaeuwe steech noortzijde oostwerts aen
1601
Blaeuwe steech noortzijde oostwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Sterrenwachtlaan.000.04
99/0a

/
Blaeuwe steech zuytzijde westwaerts aen
1601
Blaeuwe steech zuytzijde westwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Breestraat.161
104/0a

/
Boomgaertsteech Noortzijde lopende van de Bredestraet Westwaerts aen
1601
Boomgaertsteech Noortzijde lopende van de Bredestraet Westwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Steenschuur.019.2
86/0a

/
Boomgaertstege Oostzijde Beginnende aen 't Steenschuyr Noordwaerts aen
1601
Boomgaertstege Oostzijde Beginnende aen 't Steenschuyr Noordwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Langebrug.060.1
74/0a

/
Boomgaertstege Westzijde Lopende Zuytwaerts
1601
Boomgaertstege Westzijde Lopende Zuytwaerts
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Boomgaardsteeg.017
88/0a

/
Boomgaertstege Zuydzijde Oostwaerts aen
1601
Boomgaertstege Zuydzijde Oostwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Langebrug.060.1
72/0a

/
Boomgaertstege Zuytzijde Oostwaerts aen
1601
Boomgaertstege Zuytzijde Oostwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Botermarkt.019
133/0a

/
Botersteech Noortwestzijde Zuytwestwaerts
1601
Botersteech Noortwestzijde Zuytwestwaerts
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Breestraat.142
130/0a

/
Boterstege Zuytoostzijde Noortoostwaerts
1601
Boterstege Zuytoostzijde Noortoostwaerts
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.007-009
270/1
Bouwen Adriaensz {droogscheerder}
/5-15-0
Bouwen Adriaensz
1601
Bouwen Adriaensz
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Rapenburg.112
134/1a
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/
Bouwen Adriaensz metselaers wedmetselaer
1601
Bouwen Adriaensz metselaers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.035
85/1
Bouwen Cornelisz van Dorp
/1-6-0
Bouwen Cornelisz timmermantimmerman
1601
Bouwen Cornelisz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.035
12/1
Bouwen Cornelisz van Dorp
/4-0-0
Bouwen Cornelisz van Dorp
1601
Bouwen Cornelisz van Dorp
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.034
45/1
Bouwen Gijsbrechtsz {schrijnwerker}
/1-12-0
Bouwen Ghijsbertsz scrienwerckerscrienwercker
1601
Bouwen Ghijsbertsz scrienwercker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.019.1b
93/1
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/3-4-0
Bouwen Janss Keysers erffgenamen (doorgehaald)
1601
Bouwen Janss Keysers erffgenamen (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ketelboetersteeg.021
160/1

/2-0-0
Brechgen Gerytsdr
1601
Brechgen Gerytsdr
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Breestraat.097
7/0a

/
Brede Strate zuydwestzijde beginnende aen den Blaeuwen Steen Noortwestwaerts aen lopende ende buygende totten Westen
1601
Brede Strate zuydwestzijde beginnende aen den Blaeuwen Steen Noortwestwaerts aen lopende ende buygende totten Westen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Breestraat.099
1/0a

/
Bredestraet Zuytwestzijde beginnende aen den Blaeuwe Steen Zuytoostwaerts
1601
Bredestraet Zuytwestzijde beginnende aen den Blaeuwe Steen Zuytoostwaerts
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Breestraat.098.2
0/0b

/
Bredestrate Noortzijde beginnende mit 't Stadthuys Noordwaerts aen
1601
Bredestrate Noortzijde beginnende mit 't Stadthuys Noordwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Maarsmansteeg.025
1/0a

/
Breedestrate Noortoostzijde beginnende aen den Blauewen Steen Noortwestwaerts aen lopende
1601
Breedestrate Noortoostzijde beginnende aen den Blauewen Steen Noortwestwaerts aen lopende
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Donkersteeg.011
117/1

/9-12-0
Broer Janss
1601
Broer Janss
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kennewegsteeg.000.7
135/1
Broer Jansz {boomgaardenier}
/1-6-0
Broer Janss boomgaertmanboomgaertman
1601
Broer Janss boomgaertman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.017
137/1

/3-11-0
Broer Janss boomgaertmanboomgaertman
1601
Broer Janss boomgaertman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.001
131/1
Broer Jansz {smid}
/1-12-0
Broer Janss smithsmith
1601
Broer Janss, smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.212
134/1
Broer Jansz {smid}
/3-11-0
Broer Janss smithsmith
1601
Broer Janss, smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Spijkerboorsteeg.008-012
102/1

/3-4-0
Broer Jansz boomgaertmanboomgaertman
1601
Broer Jansz boomgaertman
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Kaiserstraat.057.4
98/0a

/
Broertgens graft westzijde beginnende aen de Vest noortwerts aen
1601
Broertgens graft westzijde beginnende aen de Vest noortwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.030
184/1
Bruin Adriaensz {kuiper}
/3-4-0
Bruyn Adriaensz cuypercuyper
1601
Bruyn Adriaensz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.023.08
65/1
Bruin Cornelisz Couhoorn
/18-0-0
Bruyn Cornelisz van Couhoorn leydeckerleydecker
1601
Bruyn Cornelisz van Couhoorn leydecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.113.08
43/1
Bruin Cornelisz Couhoorn
/8-0-0
Bruyn Cornelisz van Couhorn
1601
Bruyn Cornelisz van Couhorn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.016
50/1
Bruin Huibrechtsz {schipper}
/14-0-0
Bruyn Huybrechtsz schipperschipper
1601
Bruyn Huybrechtsz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.113.08
44/1
Bruin Cornelisz Couhoorn
/2-0-0
Bruyn van Couhorn
1601
Bruyn van Couhorn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.113.09
49/1
Bruin Cornelisz Couhoorn
/4-0-0
Bruyn van Couhorn voorn
1601
Bruyn van Couhorn voorn.
Oud-belastingboek-1601 (bon)Hooigracht.002-004
0/0a

/
Burchstreng
1601
Burchstreng
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoefstraat.069-073
157/1

/3-4-0
Caerl Basijn
1601
Caerl Basijn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.1
20/1
Carel Dominicusz
/1-0-0
Caerl Dominicus (doorgehaald)
1601
Caerl Dominicus (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.027
111/1
Carel Dominicusz
/5-0-0
Caerl Dominicus glaesmaeckerglaesmaecker
1601
Caerl Dominicus glaesmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Zonneveldstraat.000.08
23/1
Carel Dominicusz
/2-11-0
Caerl Dominicusz glaesmaeckerglaesmaecker
1601
Caerl Dominicusz glaesmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.025
110/1
Carel Dominicusz
/5-0-0
Caerl Dominicusz glaesmaeckerglaesmaecker
1601
Caerl Dominicusz glaesmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.026
784/1

/
Caerl ende Willem Joostensz
1601
Caerl ende Willem Joostensz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.026.5
121/1
Carel Gillisz {timmerman}
/5-10-0
Caerl Gillisz thimmermanthimmerman
1601
Caerl Gillisz thimmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Choorlammersteeg.004
73/1
Carel Gillisz {timmerman}
/0-0-0
Caerl Gillisz timmerman
1601
Caerl Gillisz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.019.5
195/1

/1-6-0
Caerl Joosten
1601
Caerl Joosten
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.132
31/1

/7-0-0
Carel Bonet
1601
Carel Bonet
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.023
184/1

/4-16-0
Carel de Meester
1601
Carel de Meester
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)ZuidRundersteeg.003-005
254/1
Carel Gillisz {timmerman}
/3-4-0
Carel Gillisz thimmermanthimmerman
1601
Carel Gillisz thimmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.076.2
8/1

/6-8-0
Catalyna Steen wed v Jacques Laurensz
1601
Catalyna Steen, wedue van ?
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.014
271/1
Catrijn Pietersdr van der Bouchorst
/6-8-0
Catarijna van der Bouchorst Mees Aelwijnsz wed
1601
Catarijna van der Bouchorst Mees Aelwijnsz wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.002-004
88/1
Catharina Adriaensdr van Sonnevelt
/0-0-0
Catarijna van Sonnevelt wed v Dirc Jacobsz van Reygersberch
1601
Catarijna van Sonnevelt wed v Dirc Jacobsz van Reygersberch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.117
172/1

/8-3-0
Cataryna Symonsdr, Claes Ghijsbrechtsz van Dorps wedue
1601
Cataryna Symonsdr, Claes Ghijsbrechtsz van Dorps wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.046
255/1

/1-0-0
Cathalina Houffnagels
1601
Cathalina Houffnagels
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.017
167/1
Catrijn Claesdr {van Rieverding}
/7-14-0
Catrijn Claesdr wed v Jan Baerntsz van Rieverding snijder
1601
Catrijn Claesdr, wedue van Jan Baerntsz van Reverding, snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.011
28/1
Catharina Hillebrantsdr {vrouw van Jan Jansz}
/10-3-0
Catrijn Hillebrantsdr Jan Jansz botercopers wed
1601
Catrijn Hillebrantsdr Jan Jansz botercopers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.058
27/1
Catrijn Jacobsdr {Breestraat}
/6-8-0
Catrijn Jacobsdr wed v Frans Jansz snyder
1601
Catrijn Jacobsdr, wedue van Frans Janss, snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vollersgracht.025-037
288/1
Trijntgen Jansdr {vrouw van Jacob Aelwijnsz}
/2-11-0
Catrijn Jansdr
1601
Catrijn Jansdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kolfmakersteeg.030
187/1

/2-11-0
Catrijn Lubberts de voetsters weduevoetster
1601
Catrijn Lubberts de voetsters wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kolfmakersteeg.030
214/1

/1-0-0
Catrijn Lubberts de voetsters weduevoetster
1601
Catrijn Lubberts de voetsters wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.056-058
13/1
Trijntgen Reyersdr {LangeMare}
/5-3-0
Catrijn Reyersdr
1601
Catrijn Reyersdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.027.2
112/1
Catharina Jansdr van Banchem
/2-11-0
Catrijn van Banchem Jansdr wed v Heyndrick Nachtegael
1601
Catrijn van Banchem Jansdr wedue van Heyndrick Nachtegael
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Schoolsteeg.004
69/1
Catrijn Pietersdr van der Heyde
/1-12-0
Catrijne van der Heyde Pietersdr
1601
Catrijne van der Heyde Pietersdr Jan Ghijsbrechtsz Hoochconter wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Schoolsteeg.004
68/1
Catrijn Pietersdr van der Heyde
/2-0-0
Catrijne van der Heyde Pietersdr Jan Ghijsbrechtsz Hoochconter wed
1601
Catrijne van der Heyde Pietersdr Jan Ghijsbrechtsz Hoochconter wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vollersgracht.025-037
229/1
Trijntgen Jansdr {vrouw van Jacob Aelwijnsz}
/2-11-0
Catryna Jansdr
1601
Catryna Jansdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.013
185/1
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/1-12-0
Ceeltgen Gerritsdr
1601
Ceeltgen Gerritsdr
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Kaiserstraat.004
48/0a

/
Cellebroeders graft oostzijde zuytwerts aen
1601
Cellebroeders graft oostzijde zuytwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.077
164/1
Carel Joostenz {schoolmeester}
/3-4-0
Charle Joosten schoolmeesterschoolmeester
1601
Charle Joosten schoolmeester
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.020
46/1
Marytgen Adriaensdr {van Hoogstraten-Bochard}
/30-0-0
Charles Boucharts wed ende erffgenamen brouwerije
1601
Charles Boucharts wed ende erffgenamen brouwerije
Oud-belastingboek-1601 (overledene)NieuweRijn.020
46/1a
Charles Bochart
/
Charles Boucharts wed ende erffgenamen brouwerijebrouwerije
1601
Charles Boucharts wed ende erffgenamen brouwerije
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korenbrugsteeg.001
157/1

/8-12-0
Charles Trioen 't Gulden Swaert
1601
Charles Trioen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.026
174/1

/1-12-0
Charles van Bomstraet
1601
Charles van Bomstraet
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.030
136/1

/3-0-0
Christiaen de Vinck
1601
Christiaen de Vinck
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kijfgracht.016-018
734/1

/
Christiaen de Vogel
1601
Christiaen de Vogel
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenesteeg.018
142/1

/3-4-0
Christiaen Engelsz van Aecken
1601
Christiaen Engelsz van Aecken
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.007
161/1
Christiaen Poret
/0-0-0
Christiaen Porret apteeckerapteecker
1601
Christiaen Porret, apteecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Aalmarkt.026.2
151/1

/0-0-0
Christiaen Porrets achterhuys
1601
Christiaen Porrets achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Aalmarkt.026.2
152/1

/0-0-0
Christiaen Porrets achterhuys
1601
Christiaen Porrets achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.003
1/1
Christiaen Poret
/0-0-0
Christiaen Porrets thuyn
1601
Christiaen Porrets thuyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.003
50/1
Christiaen Poret
/2-11-0
Christiaen Porrets thuyn
1601
Christiaen Porrets thuyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.105
2/1

/19-4-0
Christiaen Quyrynsz pasteybackerpasteybacker
1601
Christiaen Quyrynsz pasteybacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NoordRundersteeg.004-006
235/1

/2-11-0
Christiaen Stoop
1601
Christiaen Stoop
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.118
147/1

/7-14-0
Christiaen van der Straten
1601
Christiaen van der Straten
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.026
151/1

/4-3-0
Christiaen van der Straten
1601
Christiaen van der Straten
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.118
72/1

/0-0-0
Christiaen Verstratens achterhuys
1601
Christiaen Verstratens achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.001.01
20/1

/2-11-0
Christina Gerytsdr
1601
Christina Gerytsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.001.01
72/1

/2-11-0
Christina Gerytsdr
1601
Christina Gerytsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.045-047
175/1

/1-6-0
Christina Gerytsdr
1601
Christina Gerytsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.2
13/1
Stijntgen Gerritsdr {kramer}
/10-8-0
Christina Gerytsdr Andries Pietersz cramers wed
1601
Christina Gerytsdr Andries Prsz cramers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.008
177/1
Stijntgen Gerritsdr {kramer}
/4-0-0
Christina Gerytsdr Andries Pietersz Trompers wed
1601
Christina Gerytsdr Andries Pietersz Trompers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Salomonsteeg.001
91/1

/5-3-0
Christoffel Guyot
1601
Christoffel Guyot
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.019.5
251/1

/1-12-0
Christoffel Janss brouwersknechtbrouwersknecht
1601
Christoffel Janss brouwersknecht
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.025-027
117/1

/7-10-0
Christoffel van Nierop
1601
Christoffel van Nierop
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.095-099
11/1
Christoffel van Nieuwhof
/16--0
Christoffel van Nieuhoff
1601
Christoffel van Nieuhoff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.101
14/1
Christoffel van Nieuwhof
/2-11-0
Christoffel van Nieuhoff
1601
Christoffel van Nieuhoff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.000.13
200/1
Claertgen Willemsdr {van der Burch}
/11-4-0
Claertgen Willemsdr
1601
Claertgen Willemsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.10
223/1
Claertgen Willemsdr {van der Burch}
/4-10-0
Claertgen Willemsdr Jan Dircxz van der Burchs wed
1601
Claertgen Willemsdr Jan Dircxz van der Burchs wed
Oud-belastingboek-1601 (overledene)SintJacobsgracht.000.10
223/1a
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Claertgen Willemsdr Jan Dircxz van der Burchs wed
1601
Claertgen Willemsdr Jan Dircxz van der Burchs wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.153
144/1

/1-6-0
Claes Adriaensz
1601
Claes Adriaensz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.047
287/1
Claes Adriaensz {linnenwever-Uiterstegracht}
/2-0-0
Claes Adriaensz
1601
Claes Adriaensz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.004-006
3/1
Claes Adriaensz van Leeuwen {de jonge}
/1-12-0
Claes Adriaensz brouwerbrouwer
1601
Claes Adriaensz, brouwer, burgermeesters huys ende brouwerije
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Barbarasteeg.004
261/1
Claes Adriaensz {linnenwever-Barbarasteeg}
/1-6-0
Claes Adriaensz lindeweverlindewever
1601
Claes Adriaensz, lindewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.033
238/1
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/8-7-0
Claes Adriaensz Paets
1601
Claes Adriaensz Paets
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)StilleRijn.008-011
81/1

/4-16-0
Claes Allertsz
1601
Claes Allertsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.110
154/1
Claes Andriesz Suyck
/4-10-0
Claes Andriesz Suyck
1601
Claes Andriesz Suyck
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.110
65/1
Claes Andriesz Suyck
/0-0-0
Claes Andriesz Zuycx achterhuys
1601
Claes Andriesz Zuycx achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.036-038
252/1

/9-12-0
Claes Anthonisz glaesschrijverglaesschrijver
1601
Claes Anthonisz glaesschrijver
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)ZuidSingel.004
800/1
Claes Bartholomeusz {kousenmaker}
/
Claes Barthelmeesz
1601
Claes Barthelmeesz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kalvermarkt.011
707/1
Claes Bartholomeusz {kousenmaker}
/
Claes Bartholomeesz coussemaeckercoussemaecker
1601
Claes Bartholomeesz coussemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Herensteeg.018.2
147/1

/2-0-0
Claes Blanckaert
1601
Claes Blanckaert
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.002-004
196/1
Claes Bouwensz {bouwman}
/4-10-0
Claes Bouwensz boumanbouman
1601
Claes Bouwensz bouman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkhof.002
223/1
Claes Bruinenz {schrijnwerker}
/4-10-0
Claes Bruynen scrienwerckerscrienwercker
1601
Claes Bruynen scrienwercker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.020
130/1

/3-0-0
Claes Claess van Duyndam zoutsiederzoutsieder
1601
Claes Claess van Duyndam zoutsieder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.022.1
234/1
Claes Claesz Moy
/2-11-0
Claes Claesz Moy
1601
Claes Claesz Moy
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.155
32/1
Claes Claesz {tinnegieter, Leeuwarden}
/6-8-0
Claes Claesz tinnegietertinnegieter
1601
Claes Claesz tinnegieter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.074
21/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/9-0-0
Claes Claesz van Duyndam
1601
Claes Claesz van Duyndam
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.002.3
92/1
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/7-0-0
Claes Claesz van Duyndam
1601
Claes Claesz van Duyndam
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.155
105/1
Claes Claesz {tinnegieter, Leeuwarden}
/2-11-0
Claes Claesz, tinnegieter
1601
Claes Claesz, tinnegieter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Salomonsteeg.002
107/1

/3-4-0
Claes Claesz, tinnegieter
1601
Claes Claesz, tinnegieter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.013-025
44/1
Claes Cornelisz van Noorde
/--0
Claes Cornelis van Noordt (doorgehaald)
1601
Claes Cornelis van Noordt (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.067
122/1
Claes Cornelisz {bouwman}
/4-0-0
Claes Cornelisz boumanbouman
1601
Claes Cornelisz bouman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.001
132/1
Claes Cornelisz {koperslager}
/2-0-0
Claes Cornelisz coperslagercoperslager
1601
Claes Cornelisz coperslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.001
133/1
Claes Cornelisz {koperslager}
/4-16-0
Claes Cornelisz coperslagercoperslager
1601
Claes Cornelisz coperslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)KortRapenburg.012.1
65/1

/1-12-0
Claes Cornelisz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Claes Cornelisz, laeckenbereyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Weddesteeg.029
219/1
Claes Cornelisz {molenaar}
/2-0-0
Claes Cornelisz molenaermolenaer
1601
Claes Cornelisz molenaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.035-037
129/1
Claes Cornelisz Quant {timmerman}
/1-0-0
Claes Cornelisz Quant
1601
Claes Cornelisz Quant
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Mirakelsteeg.008-018
101/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/1-0-0
Claes Cornelisz van der Maes thuyn
1601
Claes Cornelisz van der Maes thuyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
63/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/7-3-0
Claes Cornelisz van der Maes vleyshoudervleyshouder
1601
Claes Cornelisz van der Maes vleyshouder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.059
61/1
Claes Cornelisz van der Morsch
/4-16-0
Claes Cornelisz van der Mersch
1601
Claes Cornelisz van der Mersch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vollersgracht.039-043
243/1
Claes Cornelisz van Noorde
/0-0-0
Claes Cornelisz van Noorde
1601
deselve Van Noorde
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vollersgracht.020-030
5/1

/1-15-0
Claes Cornelisz van Noordt
1601
Claes Cornelisz van Noordt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.027-033
202/1
Claes Cornelisz van Noorde
/1-12-0
Claes Cornelisz van Noordt
1601
Claes Cornelisz van Noordt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vollersgracht.039-043
241/1
Claes Cornelisz van Noorde
/0-0-0
Claes Cornelisz van Noordt
1601
Claes Cornelisz van Noordt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vollersgracht.039-043
285/1
Claes Cornelisz van Noorde
/2-0-0
Claes Cornelisz van Noordt
1601
Claes Cornelisz van Noordt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Donkersteeg.009.2
116/1
Claes Cornelisz van Noorde
/7-0-0
Claes Cornelisz van Noort
1601
Claes Cornelisz van Noort
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Donkersteeg.010
102/1
Claes Cornelisz van Noorde
/9-12-0
Claes Cornelisz van Noort schepen
1601
Claes Cornelisz van Noort schepen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Donkersteeg.010
129/1
Claes Cornelisz van Noorde
/0-0-0
Claes Cornelisz van Noorts achterhuys
1601
Claes Cornelisz van Noorts achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Clarensteeg.032-036
116/1
Claes Cornelisz van Noorde
/1-12-0
Claes Cornelisz van Noorts schuyr
1601
Claes Cornelisz van Noorts schuyr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.023
41/1
Claes Cornelisz {vollersknecht}
/1-0-0
Claes Cornelisz voldervolder
1601
Claes Cornelisz volder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.025
44/1
Claes Cornelisz {vollersknecht}
/6-8-0
Claes Cornelisz voldervolder
1601
Claes Cornelisz volder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)KortRapenburg.012.1
76/1

/2-11-0
Claes Cornelisz, laeckenbereyder
1601
Claes Cornelisz, laeckenbereyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.013-015
53/1

/14-16-0
Claes de Sitter, coopman
1601
Claes de Sitter, coopman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.016
293/1
Claes de Steur
/3-10-0
Claes de Steur
1601
Claes de Steur
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.052
73/1

/1-0-0
Claes de vellewasscher (doorgehaald)
1601
Claes de vellewasscher (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.114
67/1
Claes Dircksz den Tel
/0-0-0
Claes Dircxz den Tel schoemaecker
1601
Claes Dircxz den Tel schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.114
152/1
Claes Dircksz den Tel
/12-16-0
Claes Dircxz den Tel schoemaeckerschoemaecker
1601
Claes Dircxz den Tel schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Donkersteeg.003-005
112/1

/3-4-0
Claes Dircxz van der Beeck (doorgehaald)
1601
Claes Dircxz van der Beeck (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.019.4
250/1

/2-0-0
Claes Dircxz warmoesmanwarmoesman
1601
Claes Dircxz warmoesman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.028
21/1
Claes Florisz {appelkoopman}
/6-8-0
Claes Florisz Palesteyn
1601
Claes Florisz Palesteyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Molensteeg.008
248/1
Claes Gerritsz {linnenwever}
/2-3-0
Claes Gerytsz
1601
Claes Gerytsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.008
288/1
Claes Gijsbrechtsz {rietdekker}
/2-11-0
Claes Ghijsbertsz rietdeckerrietdecker
1601
Claes Ghijsbertsz, rietdecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.196
110/1

/1-12-0
Claes Gillisz
1601
Claes Gillisz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.049
38/1
Claes Gommersz {slijper}
/1-6-0
Claes Gommersz slijperslijper
1601
Claes Gommersz, slijper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.020.8
217/1
Marytgen Adriaensdr van der Does
/7-0-0
Claes Govertsz van der Aers wed
1601
Claes Govertsz van der Aers wed
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Steenschuur.020.8
217/1a
Claes Govertsz van der Aer
/
Claes Govertsz van der Aers wedverwer
1601
Claes Govertsz van der Aers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.032
263/1

/4-3-0
Claes Harrewijn
1601
Claes Harrewijn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.22
233/1

/1-6-0
Claes Henricxz
1601
Claes Henricxz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.001
158/1

/1-12-0
Claes Henricxz schipperschipper
1601
Claes Henricxz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.077-085
300/1

/1-6-0
Claes Heyndricxz linnewevers huys ende thuynlinnewever
1601
Claes Heyndricxz linnewevers huys ende thuyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.010.2
273/1
Claes Houcke
/8-8-0
Claes Houcke
1601
Claes Houcke
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.005-009
128/1

/1-12-0
Claes Jacobsz backerbacker
1601
Claes Jacobsz, backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.173
155/1
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/0-0-0
Claes Jacobsz backerbacker
1601
Claes Jacobsz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.022
52/1

/3-4-0
Claes Jacobsz taeffellaeckenwevertaeffellaeckenwever
1601
Claes Jacobsz taeffellaeckenwever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kloksteeg.008
219/1
Claes Jacobsz van Alckemade
/4-10-0
Claes Jacobsz van Alckemade
1601
Claes Jacobsz van Alckemade
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.054
262/1
Claes Jansz van Rodenburch
/7-0-0
Claes Jansz
1601
Claes Jansz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.058-060
69/1
Claes Jansz {bakker}
/5-10-0
Claes Jansz backerbacker
1601
Claes Jansz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.5
75/1
Claes Jansz Bontecraey
/4-0-0
Claes Jansz Bontecraey
1601
Claes Jansz Bontecraey
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.038.1
69/1

/9-12-0
Claes Jansz Buystijn
1601
Claes Jansz Buystijn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.023-031
302/1

/2-12-0
Claes Jansz de Winters wedue
1601
Claes Jansz de Winters wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.014.1
74/1
Claes Jansz {linnenwever}
/3-4-0
Claes Jansz den Nijl
1601
Claes Jansz den Nijl
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.210
132/1
Claes Jansz {perkamentmaker}
/0-0-0
Claes Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1601
Claes Jansz, franchijnmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.141.1
334/0

/2-0-0
Claes Jansz lindewever (doorgehaald)lindewever
1601
Claes Jansz lindewever (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.039
221/1

/1-12-0
Claes Jansz rintmeterrintmeter
1601
Claes Jansz rintmeter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.001-007
94/1
Claes Jansz van Rodenburch
/2-0-0
Claes Jansz scheeptimmermanscheeptimmerman
1601
Claes Jansz scheeptimmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.043
101/1

/3-17-0
Claes Jansz timmermantimmerman
1601
Claes Jansz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.003
31/1

/5-15-0
Claes Jansz Verhooch
1601
Claes Jansz Verhooch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.051-053
152/1

/6-15-0
Claes Jansz Verhooch timmermantimmerman
1601
Claes Jansz Verhooch timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.001-007
95/1
Claes Jansz van Rodenburch
/5-3-0
Claes Jansz voors
1601
Claes Jansz scheeptimmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.001-007
96/1
Claes Jansz van Rodenburch
/9-0-0
Claes Jansz voors
1601
Claes Jansz scheeptimmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.001-007
97/1
Claes Jansz van Rodenburch
/9-0-0
Claes Jansz voors
1601
Claes Jansz scheeptimmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.015
143/1

/2-0-0
Claes Jansz Vos
1601
Claes Jansz Vos
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.132.1
161/1
Claes Joachimsz {kuiper}
/2-0-0
Claes Jochumsz cuypercuyper
1601
Claes Jochumsz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.024
91/1
Claes Joostenz {droogscheerder}
/6-8-0
Claes Joostenz
1601
Claes Joostenz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Papengracht.029.4
146/1

/?-?-0
Claes Joppensz cuyper erffgencuyper
1601
Claes Joppensz cuyper erffgen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.112-114
153/1

/5-10-0
Claes Lenertsz cuypercuyper
1601
Claes Lenertsz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.024
262/1

/2-11-0
Claes Libaert
1601
Claes Libaert
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.020.1
208/1
Claes Lourisz {schrijnwerker}
/2-0-0
Claes Louris schrienwerckerschrienwercker
1601
Claes Louris schrienwercker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.13
110/1

/1-6-0
Claes Lourisz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Claes Lourisz schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.006-008
177/1

/2-11-0
Claes Lourysz
1601
Claes Lourysz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.039
182/1

/1-6-0
Claes Lybaert metselaermetselaer
1601
Claes Lybaert, metselaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Burgsteeg.012
139/1
Claes Bartholomeusz {Burgsteeg}
/4-10-0
Claes Meesz
1601
Claes Meesz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.030.1
58/1

/2-5-0
Claes Oliphiersz
1601
Claes Oliphiersz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.074
22/1

/6-8-0
Claes Oziersz
1601
Claes Oziersz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koddesteeg.009
32/1

/0-0-0
Claes Oziersz
1601
Claes Oziersz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.059-063
89/1
Claes Pietersz van Vierhuysen
/0-0-0
Claes Pietersz coopman van Amsterdam
1601
Claes Pietersz coopman van Amsterdam
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.107-109
187/1
Claes Pietersz Decker {timmerman}
/3-4-0
Claes Pietersz Decker timmermantimmerman
1601
Claes Pietersz Decker timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.092
3/1
Claes Pietersz {smid}
/5-3-0
Claes Pietersz smithsmith
1601
Claes Pietersz smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.026
175/1

/1-6-0
Claes Pietersz Sorch
1601
Claes Pietersz Sorch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.024
265/1

/3-4-0
Claes Pietersz Sorch, warmoesman
1601
Claes Pietersz Sorch, warmoesman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.059-063
109/1
Claes Pietersz van Vierhuysen
/0-0-0
Claes Pietersz van Vierhuysen coopmancoopman
1601
Claes Pietersz van Vierhuysen coopman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.013
51/1
Claes Quirijnsz Quartelaer
/8-0-0
Claes Quyrynsz Quartelaer
1601
Claes Quyrynsz Quartelaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.136-138
29/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/3-4-0
Claes Remysz
1601
Claes Remysz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.005.2
724/1
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remysz zeylmaeckerzeylmaecker
1601
Claes Remysz zeylmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vollersgracht.023
291/1
Claes Rijckaert
/2-11-0
Claes Rijckaert
1601
Claes Rijckaert
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doelengracht.000.3
22/1
Claes Rijckaert
/1-0-0
Claes Rijckaert, eertijts brouwereertijts brouwer
1601
Claes Rijckaert, eertijts brouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koenesteeg.000.13
133/1
Claes Rijckaert
/--0
Claes Rijckaerts thuyn
1601
Claes Rijckaerts thuyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.030
22/1
Claes Rippertsz {smid}
/3-10-0
Claes Rippertsz smithsmith
1601
Claes Rippertsz, smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.041
179/1
Claes Rippertsz {smid}
/5-0-0
Claes Rippertsz smithsmith
1601
Claes Rippertsz, smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.041
185/1
Claes Rippertsz {smid}
/0-0-0
Claes Rippertsz smithsmith
1601
Claes Rippertsz, smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.005-011
83/1
Claes Rijckaert
/?-?-0
Claes Ryckaert
1601
Claes Ryckaert
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.028
38/1
Claes Sebastiaensz {smid}
/9-12-0
Claes Sebastiaensz smithsmith
1601
Claes Sebastiaensz smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Molensteeg.013
231/1

/2-11-0
Claes Symonsz Suyc mandemaeckermandemaecker
1601
Claes Symonsz Suyc mandemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Bakkersteeg.016
92/1
Willemtgen Jansdr {vrouw van Claes Allertsz}
/1-12-0
Claes Thomaszs wedue
1601
Claes Thomasz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Bakkersteeg.016
92/1a
Claes Thomasz {schuitenvoerder}
/
Claes Thomaszs wedue
1601
Claes Thomasz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.068.1
3/1

/3-17-0
Claes van der Laen
1601
Claes van der Laen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.150
124/1
Claes van Leeuwen
/6-0-0
Claes van Leeuwen scrijnwerckerscrijnwercker
1601
Claes van Leeuwen scrijnwercker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.027-033
120/1
Claes Cornelisz van Noorde
/0-0-0
Claes van Noorde
1601
Claes van Noorde
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.208
122/1
Claes Wybenszn {}
/4-0-0
Claes Wibis
1601
Claes Wibis
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.208
123/1
Claes Wybenszn {}
/1-12-0
Claes Wibis voors
1601
Claes Wibis voors.
Oud-belastingboek-1601 (overledene)SintJacobsgracht.000.14
225/1a
Claes Wiggersz {kuiper}
/
Claes Wiggersz cuypers wedcuyper
1601
Ermpgen Corn dr Claes Wiggersz cuypers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
162/1

/1-6-0
Claes Willemsz (doorgehaald)
1601
Claes Willemsz (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.029
41/1

/6-4-0
Claes Willemsz backerbacker
1601
Claes Willemsz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.035.1
105/1
Gerrit Jansz Munt
/5-19-0
Claes Willemsz de Munt (doorgehaald)
1601
Claes Willemsz de Munt (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeVest.041
196/1

/1-6-0
Claes Willemsz thimmermanthimmerman
1601
Claes Willemsz thimmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.022.02
34/1
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/5-0-0
Claes Willemsz van Warmont
1601
Claes Willemsz van Warmont
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.022.02
38/1
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/15-0-0
Claes Willemsz van Warmont
1601
Claes Willemsz van Warmont
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.001
195/1

/?-?-0
Claes Woutersz
1601
Claes Woutersz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.106-110
171/1

/1-12-0
Claes Ysbrantsz bierdragerbierdrager
1601
Claes Ysbrantsz bierdrager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.023.12
69/1
Claesgen Adriaensdr {vrouw van Vincent IJsbrantsz}
/?-?-0
Claesgen Adriaens Sem Ysbrantsz wed
1601
Claesgen Adriaens Sem Ysbrantsz wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.023.12
70/1
Claesgen Adriaensdr {vrouw van Vincent IJsbrantsz}
/0-0-0
Claesgen Adriaensdr, Sem Ysbrantszs wedue
1601
Claesgen Adriaensdr, Sem Ysbrantsz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.023.12
71/1
Claesgen Adriaensdr {vrouw van Vincent IJsbrantsz}
/2-11-0
Claesgen Adriaensdr, Sem Ysbrantszs wedue
1601
Claesgen Adriaensdr, Sem Ysbrantsz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.049
24/1

/1-0-0
Claesgen Jacobsdr
1601
Claesgen Jacobsdr
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Clarensteeg.000.4
28/0a

/
Claessteech breet 1 r VII v Noortzijde Oostwaerts aen
1601
Claessteech breet 1 r VII v Noortzijde Oostwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)JanVossensteeg.035
121/0a

/
Claessteech Suytzijde Westwaerts aen
1601
Claessteech Suytzijde Westwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Nieuwstraat.014
128/0a

/
Cleyne Nyeustraet Noortzijde Westwaerts aen
1601
Cleyne Nyeustraet Noortzijd Westwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Kloksteeg.002.1
215/0a

/
Clockstege noortzijde westwaerts aen lopende naer 't Pieters Kerchoff toe
1601
Clockstege noortzijde westwaerts aen lopende naer 't Pieters Kerchoff toe
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Koddesteeg.009
32/0a

/
Coddesteech br X voeten VI duymen Westzijde Noortwaarts aen
1601
Coddesteech br X voeten VI duymen Westzijde Noortwaarts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)OudeVest.067-071
42/0a

/
Coddesteech Oostzijde Zuytwaerts aen
1601
Coddesteech Oostzijde Zuytwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.018
54/1

/1-12-0
Coen Pietersz boomgaertmanboomgaertman
1601
Coen Pietersz boomgaertman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.106
128/1
Coen Pietersz van der Grif
/2-0-0
Coen Pietersz boomgaertmanboomgaertman
1601
Doe Pietersz boomgaertman
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Boommarkt.002-002a
81/1a
Coen Dircksz Buytewech {timmerman}
/
Coen Pietersz timmermans wedtimmerman
1601
Anna Pietersdr Coen Pietersz timmermans wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.106
19/1
Coen Pietersz van der Grif
/4-16-0
Coen Pietersz van der Griff boomgaertmanboomgaertman
1601
Coen Pietersz van der Griff boomgaertman
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Hogewoerd.065
107/0a

/
Coenesteech Oostzijde Zuytwaerts
1601
Coenesteech Oostzijde Zuytwaerts
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Levendaal.062
130/0a

/
Coenesteech Westzijde Noortwerts aen
1601
Coenesteech Westzijde Noortwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Steenschuur.022.12
49/0a

/
Coepoorts graft oostzijde zuytwaerts aen
1601
Coepoorts graft oostzijde zuytwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Hooglandsekerkchoorsteeg.001
158/0a

/
Coersteech zuytzijde oostwerts aen
1601
Coersteech zuytzijde oostwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Kolfmakerveststeeg.000.7
245/0a

/
Colffmaeckers Veststeech noortzijde oostwerts aen
1601
Colffmaeckers Veststeech noortzijde oostwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Kolfmakersteeg.017-019
188/0a

/
Colffmaeckersteech noortzijde oostwaerts aen
1601
Colffmaeckersteech noortzijde oostwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Kaiserstraat.001
173/0a

/
Colffmaeckersteech zuytzijde westwaerts aen
1601
Colffmaeckersteech zuytzijde westwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Kolfmakerveststeeg.000.2
241/0a

/
Colfmaeckers Veststeech zuytzijde westwaers
1601
Colfmaeckers Veststeech zuytzijde westwaers
Oud-belastingboek-1601 (overledene)NieuweRijn.036
28/1b
Allert Jacobsz de Haes
/
coman Allert de Haezen wed
1601
D' Erffgenamen v Aeltgen Meessendr coman Allert de Haezen wed
Oud-belastingboek-1601 (plaats)OudeVest.043.2-045
201/0a

/
Coman Claessteech oostzijde zuytwaerts aen naer de Camp toe
1601
Coman Claessteech oostzijde zuytwaerts aen naer de Camp toe
Oud-belastingboek-1601 (plaats)OudeVest.043.1
198/0a

/
Coman Claessteech westzijde noortwerts aen
1601
Coman Claessteech westzijde noortwerts aen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sliksteeg.006
188/1

/1-12-0
coman Dieuwertgens erffgenamen
1601
coman Dieuwertgens erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.060-061
3/1
Dirck Daniëlsz {kramer}
/5-10-0
Coman Dirc Danielsz craemercraemer
1601
Coman Dirc Danielsz craemer
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Breestraat.052
30/1a
Govert Hendricksz {koopman}
/9-12-0
coman Goverts Henricxz wed
1601
Jannetgen Cornelisdr, coman Goverts Henricxz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Breestraat.052
117/1a
Govert Hendricksz {koopman}
/2-5-0
coman Goverts Henricxzs wedue
1601
Jannetgen Cornelisdr, coman Goverts Henricxz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Breestraat.052
118/1a
Govert Hendricksz {koopman}
/2-11-0
coman Goverts Henricxzs wedue
1601
Jannetgen Cornelisdr, coman Goverts Henricxz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kloksteeg.023-029
254/1

/4-16-0
Commandurie opten houck van de Heerenstraet
1601
noch een huysinge mede toebehoorende de Commandurie opten houck van de Heerenstraet
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Rapenburg.104.1
183/0a

/
Commanduyrstege Oostzijde Noortwaerts aen lopende
1601
Commanduyrstege Oostzijde Noortwaerts aen lopende
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Scheepmakersteeg.002.3
187/0a

/
Commanduyrstege Westzijde Zuytwaerts aen
1601
Commanduyrstege Westzijde Zuytwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
38/1

/3-0-0
Commer Cornelisz
1601
Commer Cornelisz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.085-087
43/1
Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}
/6-8-0
Commertgen Gommersdochter wedue wijlen Lucas Aerntsz van Bruyningen
1601
Commertgen Gommersdochter wedue wijlen Lucas Aerntsz van Bruyningen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.085-087
98/1
Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}
/2-0-0
Commertgen Gommersdr Lucas Aerntsz van Bruyningens wedue
1601
Commertgen Gommersdr Lucas Aerntsz van Bruyningens wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)FaliedeBegijnhof.021
226/1

/0-0-0
Conventshuysinge Tomas van Spranghuysen
1601
des stadts mit 't conventshuysinge dat bewoont wert bij Tomas van Spranghuysen
Oud-belastingboek-1601 (plaats)Korenbrugsteeg.001
61/0a

/
Coornbrugstege Zuytzijde Noortwaerts aen
1601
Coornbrugstege Zuytzijde Noortwaerts aen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.004
132/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/17-17-0
Corn Cornelisz glaesschrijverglaesschrijver
1601
Corn Cornelisz glaesschrijver
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoogstraat.003
69/1
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/10-12-0
Corn Huygensz v Thorenvliets erffgenamen
1601
Corn Huygensz v Thorenvliets erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoogstraat.002
70/1
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/15-0-0
Corn Huygensz v Thorenvliets erffgenamen
1601
Corn Huygensz v Thorenvliets erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.089
8/1

/2-11-0
Corn Jansz kouckebackerkouckebacker
1601
Corn Jansz kouckebacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.019.1
55/1
Cornelis Jansz {schipper-Steenschuur}
/4-0-0
Corn Jansz schippers wedschipper
1601
Corn Jansz schippers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.003
62/1
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/5-10-0
Corn Willemsz buttercopers wedbotercooper
1601
Corn Willemsz buttercopers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.180-182
222/1
Cornelis Adriaensz {scheepmaker}
/0-0-0
Cornelis Adriaenss
1601
Cornelis Adriaenss
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.021-023
13/1

/4-0-0
Cornelis Adriaensz
1601
Cornelis Adriaensz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeVest.217
165/1

/3-17-0
Cornelis Adriaensz
1601
Cornelis Adriaensz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.053
58/1
Cornelis Adriaensz {schuitenvoerder}
/3-4-0
Cornelis Adriaensz calckbrandercalckbrander
1601
Cornelis Adriaensz calckbrander
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Krauwelsteeg.004.03
164/1

/1-6-0
Cornelis Adriaensz Cort
1601
Cornelis Adriaensz Cort
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.024-026
224/1
Cornelis Adriaensz {pottenbakker-Uiterstegracht}
/5-3-0
Cornelis Adriaensz pottebackerpottebacker
1601
Cornelis Adriaensz pottebacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.180-182
3/1
Cornelis Adriaensz {scheepmaker}
/7-1-0
Cornelis Adriaensz scheepmaeckerscheepmaecker
1601
Cornelis Adriaensz scheepmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerecht.000.5
141/1

/2-0-0
Cornelis Adriaensz Telder
1601
Cornelis Adriaensz Telder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.039
10/1
Cornelis Adriaensz van Zuyrendael
/2-11-0
Cornelis Adriaensz van Suyrendael bode mitter bussebode mitter busse
1601
Cornelis Adriaensz van Suyrendael bode mitter busse
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.045-047
138/1

/3-3-0
Cornelis Adriaensz wielmaeckerwielmaecker
1601
Cornelis Adriaensz wielmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.010
215/1
Cornelis Adriaensz Wittebol {schuitenvoerder}
/3-4-0
Cornelis Adriaensz Wittebol schipperschipper
1601
Cornelis Adriaensz Wittebol schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.020
13/1

/5-3-0
Cornelis Aerntss backerbacker
1601
Cornelis Aerntss backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.093
47/1

/6-8-0
Cornelis Aerntsz van Teteroede
1601
Cornelis Aerntsz van Teteroede
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)StilleRijn.008-011
82/1

/3-11-0
Cornelis Aerntsz van Tethroede
1601
Cornelis Aerntsz van Tethroede
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)StilleRijn.005-006
86/1

/0-0-0
Cornelis Aerntsz van Tethroede brouwerbrouwer
1601
Cornelis Aerntsz van Tethroede brouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)StilleRijn.004
91/1

/0-0-0
Cornelis Aerntsz van Tetrode
1601
Cornelis Aerntsz van Tetrode
Oud-belastingboek-1601 (overledene)NieuweRijn.073
22/1a

/5-3-0
Cornelis Aerntsz weduwe (Claesz is doorgehaald)
1601
Cornelis Aerntsz weduwe (Claesz is doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.000.2
274/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/9-12-0
Cornelis Anthonisz glaesschrijverglaesschrijver
1601
Cornelis Anthonisz, glaesschrijver
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.000.2
297/1
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/1-12-0
Cornelis Anthonisz glaesschrijverglaesschrijver
1601
Cornelis Anthonisz, glaesschrijver
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.014.3
71/1
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/5-9-0
Cornelis Arentsz drapierdrapier
1601
Cornelis Arentsz drapier
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Breestraat.081.1
23/1a
Cornelis Augustijnsz {snijder}
/4-10-0
Cornelis Augustijnszs wedue
1601
Cornelis Augustijnsz.s wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.011-013
268/1

/4-10-0
Cornelis Barentsz lindeweverlindewever
1601
Cornelis Barentsz, lindewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.051-053
135/1

/1-0-0
Cornelis Barentsz varckenslagervarckenslager
1601
Cornelis Barentsz varckenslager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.114
158/1
Cornelis Bartholomeusz {koopman-Haarlemmerstraat}
/8-0-0
Cornelis Bartholomees botercoperbotercoper
1601
Cornelis Bartholomees botercoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.009
3/1

/5-15-0
Cornelis Boomgaert getrout hebbende Marytgen Willemsdr
1601
Cornelis Boomgaert getrout hebbende Marytgen Willemsdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.010
76/1

/2-11-0
Cornelis Bouwenss boumanbouman
1601
Cornelis Bouwenss bouman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.043-045
126/1
Cornelis Bouwensz van Sempel
/4-17-0
Cornelis Bouwenss van Sintpel
1601
Cornelis Bouwenss van Sintpel
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.135.1
184/1

/3-4-0
Cornelis Bouwensz thimmerman (doorgehaald)thimmerman
1601
Cornelis Bouwensz thimmerman (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.069
160/1

/7-7-0
Cornelis Bouwenszs erffgenamen
1601
Cornelis Bouwensz.s erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hooigracht.069
160/1a
Cornelis Bouwensz {drapier}
/7-7-0
Cornelis Bouwenszs erffgenamen
1601
Cornelis Bouwensz.s erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.045
125/1
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/3-0-0
Cornelis Claes Lambrechtsz
1601
Cornelis Claes Lambrechtsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.020.9
218/1
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/12-0-0
Cornelis Claes Lambrechtsz
1601
Cornelis Claes Lambrechtsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.024.2
164/1
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/3-4-0
Cornelis Claes Lambrechtszoon
1601
Cornelis Claes Lambrechtszoon
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.025.1
178/1

/2-11-0
Cornelis Claes van Teylingen
1601
Cornelis Claes van Teylingen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.004.4
79/1

/1-12-0
Cornelis Claesz Clapmuts
1601
Cornelis Claesz Clapmuts
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.006
78/1
Cornelis Claesz {linnenwever}
/3-4-0
Cornelis Claesz linneweverlinnewever
1601
Cornelis Claesz linnewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.017
212/1

/2-11-0
Cornelis Claesz van Immerseel
1601
Cornelis Claesz van Immerseel
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.031
225/1

/1-6-0
Cornelis Cornelisz
1601
Cornelis Cornelisz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.098
15/1
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/4-16-0
Cornelis Cornelisz Altena schoemaeckerschoemaecker
1601
Cornelis Cornelisz Altena schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.021.3
255/1
Cornelis Cornelisz Boertgen {landman}
/5-3-0
Cornelis Cornelisz Broertgen
1601
Cornelis Cornelisz Broertgen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.031
239/1

/5-16-0
Cornelis Cornelisz Clocq
1601
Cornelis Cornelisz Clocq
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.001.3
26/1

/1-0-0
Cornelis Cornelisz Cracx weduwe
1601
Cornelis Cornelisz Cracx weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Aalmarkt.026.2
149/1
Cornelis Cornelisz de Haes
/0-0-0
Cornelis Cornelisz de Haes
1601
Cornelis Cornelisz de Haes
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.134
166/1
Cornelis Cornelisz Goes
/3-10-0
Cornelis Cornelisz Goes
1601
Cornelis Cornelisz Goes
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.013
56/1
Cornelis Cornelisz Goes
/0-0-0
Cornelis Cornelisz Goes achterhuys
1601
Cornelis Cornelisz Goes achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ketelboetersteeg.023-025
162/1

/2-11-0
Cornelis Cornelisz Jonge Dorst slootmaeckerslootmaecker
1601
Cornelis Cornelisz Jonge Dorst slootmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.022
319/1

/2-11-0
Cornelis Cornelisz lindeweverlindewever
1601
Cornelis Cornelisz, lindeweves
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.04
41/1
Cornelis Cornelisz Noordvis {visser}
/4-3-0
Cornelis Cornelisz Noortvis
1601
Cornelis Cornelisz Moortvis
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.052.1
16/1

/2-11-0
Cornelis Cornelisz Ruyter
1601
Cornelis Cornelisz Ruyter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.23
21/1
Cornelis Cornelisz {snijder}
/4-10-0
Cornelis Cornelisz snijdersnijder
1601
Cornelis Cornelisz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.23
71/1
Cornelis Cornelisz {snijder}
/1-12-0
Cornelis Cornelisz snijdersnijder
1601
Cornelis Cornelisz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.023.11
68/1
Cornelis Cornelisz {timmerman-Steenschuur}
/6-10-0
Cornelis Cornelisz timmermantimmerman
1601
Cornelis Cornelisz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.025.3
39/1

/1-12-0
Cornelis Cornelisz Visscher
1601
Cornelis Cornelisz Visscher
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.055
128/1

/3-3-0
Cornelis Cornelisz vleyshoudervleyshouder
1601
Cornelis Cornelisz vleyshouder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Clarensteeg.007
136/1
Cornelis Cornelisz {vleeshouwer}
/2-0-0
Cornelis Cornelisz vleyshoudervleyshouder
1601
Cornelis Cornelisz vleyshouder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.090
142/1
Cornelis Cornelisz Breugom {LangeMare}
/8-0-0
Cornelis Cornelisz vleyshoudervleeshouwer
1601
Cornelis Cornelisz vleyshouder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.051-053
130/1

/3-4-0
Cornelis Cornelisz Witgen
1601
Cornelis Cornelisz Witgen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.012
29/1
Cornelis Cornelisz Goes
/6-8-0
Cornelis Corneliszoon Goes
1601
Cornelis Corneliszoon Goes
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.013
30/1
Cornelis Cornelisz Goes
/11-11-0
Cornelis Corneliszoon Goes
1601
Cornelis Corneliszoon Goes
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.039
141/1
Cornelis Corsz {molenaar}
/2-0-0
Cornelis Corsz molenaermolenaer
1601
Cornelis Corsz molenaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.101
42/1
Cornelis Corsz {schipper}
/3-11-0
Cornelis Corsz schipperschipper
1601
Cornelis Corsz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hoefstraat.031-035
172/1

/4-0-0
Cornelis Corsz, molenaer
1601
Cornelis Corsz, molenaer
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Maarsmansteeg.014.2
5/1a
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis cruydeniers wedcruydenier
1601
Stijntgen Willebrordsdr Cornelis cruydeniers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.022
132/1

/3-0-0
Cornelis Dammasz timmermans wedue
1601
Cornelis Dammasz timmermans wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.083
42/1

/5-3-0
Cornelis Dircxz backerbacker
1601
Cornelis Dircxz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.083
99/1

/0-0-0
Cornelis Dircxz backerbacker
1601
Cornelis Dircxz backer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.040
256/1

/4-10-0
Cornelis Dircxz boumanbouman
1601
Cornelis Dircxz bouman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.17
55/1

/2-11-0
Cornelis Dircxz brouwersknechtbrouwersknecht
1601
Cornelis Dircxz brouwersknecht
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koddesteeg.022
52/1
Cornelis Dircksz {chirurgijn}
/1-0-0
Cornelis Dircxz chirurgijn halve thuyn
1601
Cornelis Dircxz chirurgijn halve thuyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Barbarasteeg.010
256/1
Cornelis Dircksz den Oosterling
/2-0-0
Cornelis Dircxz den Oosterling
1601
Cornelis Dircxz den Oosterling
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Barbarasteeg.010
314/1
Cornelis Dircksz den Oosterling
/1-6-0
Cornelis Dircxz den Oosterlings achterhuys
1601
Cornelis Dircxz den Oosterlings achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.031-033
148/1
Cornelis Dircksz Grijp
/4-10-0
Cornelis Dircxz Grijp
1601
Cornelis Dircxz Grijp
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenhazengracht.005
162/1
Marytgen Barentsdr {Moy}
/2-5-0
Cornelis Dircxz Moy wevers wed
1601
Cornelis Dircxz …..
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Groenhazengracht.005
162/1a
Cornelis Dircksz Moy {wever}
/2-5-0
Cornelis Dircxz Moy wevers wedwever
1601
Cornelis Dircxz …..
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Molensteeg.009
238/1

/2-0-0
Cornelis Dircxz schipperschipper
1601
Cornelis Dircxz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.021
779/1

/
Cornelis Dircxz schipper
1601
Cornelis Dircxz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.022
93/1

/4-10-0
Cornelis Dircxz smithsmith
1601
Cornelis Dircxz smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Burgsteeg.003
147/1
Cornelis Dircksz {smid}
/3-10-0
Cornelis Dircxz smithsmith
1601
Cornelis Dircxz smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.067
125/1
Cornelis Dircksz {timmerman}
/1-6-0
Cornelis Dircxz timmermantimmerman
1601
Cornelis Dircxz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.118-120
132/1
Cornelis Dircksz {timmerman}
/4-0-0
Cornelis Dircxz timmermantimmerman
1601
Cornelis Dircxz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.054
134/1
Cornelis Dircksz {timmerman}
/2-11-0
Cornelis Dircxz timmermantimmerman
1601
Cornelis Dircxz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)ZuidSingel.014
794/1
Cornelis Dircksz {timmerman}
/
Cornelis Dircxz timmerman
1601
Cornelis Dircxz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.016
119/1

/3-13-0
Cornelis Dircxz van Raemsvelt
1601
Cornelis Dircxz van Raemsvelt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.057
145/1

/9-12-0
Cornelis Dircxz van Raemsvelt
1601
Cornelis Dircxz van Raemsvelt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ketelboetersteeg.021
161/1

/1-12-0
Cornelis Dircxz van Raemsvelt
1601
Cornelis Dircxz van Raemsvelt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.088-090
178/1
Cornelis Dircksz {lakenbereider}
/2-0-0
Cornelis Dircxz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1601
Cornelis Dircxz voerlaeckenreder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.006.4
728/1
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/
Cornelis Eeuwouts van Wesen
1601
Cornelis Eeuwouts van Wesen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.008
77/1
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/2-11-0
Cornelis Eeuwoutsz warmoesmanwarmoesman
1601
Cornelis Eeuwoutsz warmoesman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boommarkt.016
106/1
Cornelis Egbertsz {stadstimmerman}
/5-3-0
Cornelis Egbertsz timmermantimmerman
1601
Egbert Janss, timmerman (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)KortRapenburg.006
79/1
Cornelis Egbertsz {stadstimmerman}
/6-0-0
Cornelis Egbertsz, timmermantimmerman
1601
Cornelis Egbertsz, timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.033
81/1

/0-0-0
Cornelis Evertsz
1601
Cornelis Evertsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vollersgracht.017-021
294/1

/2-0-0
Cornelis Floriss
1601
Cornelis Floriss
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.028
87/1

/6-8-0
Cornelis Florisz
1601
Cornelis Florisz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Clarensteeg.019-037
125/1

/1-6-0
Cornelis Florisz metselaermetselaer
1601
Cornelis Florisz metselaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.059
182/1
Cornelis Florisz {opperman, bouwman}
/?-?-0
Cornelis Florisz metselaermetselaer
1601
Cornelis Florisz metselaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.05
46/1
Cornelis Florisz Pot
/2-18-0
Cornelis Florisz Poth
1601
Cornelis Florisz Poth
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.060
14/1
Cornelis Florisz {schoenmaker}
/5-3-0
Cornelis Florisz schoemaeckerschoenmaker
1601
Cornelis Florisz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Minnebroedersgracht.012
758/1

/
Cornelis Forton timmerman
1601
Cornelis Forton timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Minnebroedersgracht.019
771/1

/
Cornelis Foyten
1601
Cornelis Foyten
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.230
142/1

/2-0-0
Cornelis Franss
1601
Cornelis Franss
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.03
45/1

/5-0-0
Cornelis Fransz
1601
Cornelis Fransz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.099
64/1
Cathalina {Hogewoerd}
/3-17-0
Cornelis Fransz bierdragers wedue
1601
Cornelis Fransz bierdragers wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.099
64/1a
Cornelis Fransz {bierdrager}
/
Cornelis Fransz bierdragers weduebierdrager
1601
Cornelis Fransz bierdragers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kalvermarkt.006.2
714/1

/
Cornelis Fransz timmerman
1601
Cornelis Fransz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.001
720/1

/
Cornelis Fransz timmermantimmerman
1601
Cornelis Fransz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.046-048
143/1

/3-4-0
Cornelis Fransz, timmerman
1601
Cornelis Fransz, timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.032-034
18/1

/8-7-0
Cornelis Garbrantsz
1601
Cornelis Garbrantsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.146-148
275/1

/1-12-0
Cornelis Gerritsz
1601
Cornelis Gerritsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.025
242/1
Marytgen Allertsdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/5-3-0
Cornelis Gerritsz appelcopers weduwe
1601
Cornelis Gerritsz appelcopers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.025
242/1a
Cornelis Gerritsz {appelkoopman}
/5-3-0
Cornelis Gerritsz appelcopers weduweappelcoper
1601
Cornelis Gerritsz appelcopers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.108
92/1
Cornelis Gerritsz de Haes
/4-10-0
Cornelis Gerritsz de Haes
1601
Cornelis Gerritsz de Haes
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haven.007-011
703/1
Cornelis Gerritsz {scheepmaker}
/
Cornelis Gerritsz scheepmaeckerscheepmaecker
1601
Cornelis Gerritsz scheepmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.172
217/1
Marytgen Cornelisdr {vrouw van Cornelis Gerritsz, warmoezenier}
/2-5-0
Cornelis Gerritsz schippers wedue
1601
Cornelis Gerritsz schippers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.172
217/1a
Cornelis Gerritsz {schipper}
/2-5-0
Cornelis Gerritsz schippers wedueschipper
1601
Cornelis Gerritsz schippers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.022
127/1

/6-8-0
Cornelis Gerritsz timmermantimmerman
1601
Cornelis Gerritsz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gangetje.004-008
2/1
Marytgen Adriaensdr {vrouw van Cornelis Gerrit Egbertsz}
/12-16-0
Cornelis Gerryt Egbertszoon wed
1601
Cornelis Gerryt Egbertszoons wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Gangetje.004-008
2/1a
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerryt Egbertszoon wed
1601
Cornelis Gerryt Egbertszoon wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
161/1
Marytgen Cornelisdr {vrouw van Cornelis Gerritsz, warmoezenier}
/1-6-0
Cornelis Gerrytsz schippers wedue
1601
Cornelis Gerrytsz schippers wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
161/1a
Cornelis Gerritsz {schipper}
/
Cornelis Gerrytsz schippers wedueschipper
1601
Cornelis Gerrytsz schippers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.083
167/1

/5-10-0
Cornelis Geryt Fransz vleyshoudervleyshouder
1601
Cornelis Geryt Fransz vleyshouder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.028.4
56/1

/2-0-0
Cornelis Gerytsz
1601
Cornelis Gerytsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.140
169/1
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/4-10-0
Cornelis Gerytsz clockluyderclockluyder
1601
Cornelis Gerytsz clockluyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Maarsmansteeg.015
166/1
Cornelis Gerritsz de Haes
/15-0-0
Cornelis Gerytsz de Haes
1601
Cornelis Gerytsz de Haes
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintUrsulasteeg.014
21/1

/1-0-0
Cornelis Gerytsz lantmans camertgen
1601
Cornelis Gerytsz lantmans camertgen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.057.1
197/1

/6-8-0
Cornelis Gerytsz lijmsieders wedue
1601
Cornelis Gerytsz lijmsieders wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.057.1
197/1a
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerytsz lijmsieders weduelijmsieder
1601
Cornelis Gerytsz lijmsieders wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.147
138/1
Cornelis Gerritsz van Oyen
/4-10-0
Cornelis Gerytsz lindeweverlindewever
1601
Cornelis Gerytsz lindewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)StilleRijn.012-013
74/1
Cornelis Gerritsz {scheepmaker}
/4-16-0
Cornelis Gerytsz scheepmaeckerscheepmaecker
1601
Cornelis Gerytsz scheepmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
153/1

/2-12-0
Cornelis Gerytsz scheepmaeckerscheepmaecker
1601
Cornelis Gerytsz scheepmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.172
11/1
Marytgen Cornelisdr {vrouw van Cornelis Gerritsz, warmoezenier}
/7-14-0
Cornelis Gerytsz schippers wedue
1601
Cornelis Gerytsz schippers wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.172
11/1a
Cornelis Gerritsz {schipper}
/7-14-0
Cornelis Gerytsz schippers wedueschipper
1601
Cornelis Gerytsz schippers wedue
Oud-belastingboek-1601 (mede-eigenaar)Hooigracht.082
6/1c
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/4-10-0
Cornelis Ghijbertsz zeemtouwerzeemtouwer
1601
Pieter Dircxz bierdrager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.042
141/1
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/3-17-0
Cornelis Ghijsbrechtszoon Gool cleermaeckercleermaecker
1601
Cornelis Ghijsbrechtszoon Gool cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.040
28/1

/5-3-0
Cornelis Harmensz coperslager (doorgehaald)coperslager
1601
Cornelis Harmensz, coperslager (doorgehaald)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.034
25/1
Cornelis Harmensz van der Bel
/8-7-0
Cornelis Harmensz van der Bel
1601
Cornelis Harmensz van der Bel
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.047
127/1
Cornelis Harmensz van der Bel
/2-10-0
Cornelis Harmensz van der Bel
1601
Cornelis Harmensz van der Bel
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.041
23/1
Cornelis Harmensz van der Bel
/6-8-0
Cornelis Harmensz vd Bel
1601
Cornelis Harmensz vd Bel
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.106.2
179/1
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/2-11-0
Cornelis Henricxz timmermantimmerman
1601
Cornelis Henricxz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Herensteeg.035-039
173/1
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/1-15-0
Cornelis Henricxz, timmerman
1601
Cornelis Henricxz, timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.015
116/1
Cornelis Hendricksz {haringman}
/1-6-0
Cornelis Heyndricxz haringmanharingman
1601
Cornelis Heyndricxz haringman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.027.3
113/1

/2-11-0
Cornelis Huybertsz
1601
Cornelis Huybertsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.076
4/1

/8-17-0
Cornelis Huybertsz wedn van Jannetgen Jansdr
1601
Cornelis Huybertsz wedn van Jannetgen Jansdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.065
158/1
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/7-14-0
Cornelis Huybertsz witmaeckerwitmaecker
1601
Cornelis Huybertsz witmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.017-018
756/1

/
Cornelis Huybrechtsz seemtouwerseemtouwer
1604-04-04
Cornelis Huybrechtsz seemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.044
105/1
Cornelis Huigenz Gael
/2-0-0
Cornelis Huygenss Gaels achterhuys
1601
Cornelis Huygenss Gaels achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.123
15/1
Cornelis Huigenz Gael
/21-3-0
Cornelis Huygensz Gael
1601
Cornelis Huygensz Gael
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.044
35/1
Cornelis Huigenz Gael
/20-4-0
Cornelis Huygensz Gael
1601
Cornelis Huygenss Gael
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.123
166/1
Cornelis Huigenz Gael
/0-0-0
Cornelis Huygensz Gaels achterhuys
1601
Cornelis Huygensz Gaels achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.001
73/1
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/5-0-0
Cornelis Huygensz van Thorenvliets erffgenamen
1601
Cornelis Huygenss van Thorenvliets erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.170
216/1

/2-11-0
Cornelis Jacobsz (van den Burch) lindeweverlindewever
1601
Cornelis Jacobsz (van den Burch) lindewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.019-021
300/1

/1-6-0
Cornelis Jacobsz Bies ende Jan Pietersss huys ende loywerffloyer
1601
Cornelis Jacobsz Bies ende Jan Pieterss.s huys ende loywerff
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.117-123
323/1
Cornelis Jacobsz {bakker}
/1-6-0
Cornelis Jacobsz couckebackercouckebacker
1601
Cornelis Jacobsz couckebacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.070
110/1
Cornelis Jacobsz Fock
/2-0-0
Cornelis Jacobsz Fock
1601
Cornelis Jacobsz Fock
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.070
2/1
Cornelis Jacobsz Fock
/3-17-0
Cornelis Jacobsz Fock snijdersnijder
1601
Cornelis Jacobsz Fock snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.079
101/1
Cornelis Jacobsz Goetcoop
/0-0-0
Cornelis Jacobsz Goetcoop
1601
Cornelis Jacobsz Goetcoop
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.117-123
321/1
Cornelis Jacobsz {bakker}
/3-4-0
Cornelis Jacobsz kouckebackerkouckebacker
1601
Cornelis Jacobsz kouckebacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenesteeg.033-037.1
67/1
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/2-11-0
Cornelis Jacobsz linneweverlinnewever
1601
Cornelis Jacobsz linnewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.024.2
74/1

/2-11-0
Cornelis Jacobsz steenplaatsersteenplaatser
1601
Cornelis Jacobsz steenplaatser
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.011-013
200/1

/1-6-0
Cornelis Jacobsz steenplaetsersteenplaetser
1601
Cornelis Jacobsz steenplaetser
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.079
110/1
Cornelis Jacobsz Goetcoop
/5-15-0
Cornelis Jacobsz vleyshouwervleyshouwer
1601
Cornelis Jacobsz vleyshouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.127-135
111/1
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/3-4-0
Cornelis Jan Franss
1601
Cornelis Jan Franss
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.056
12/1
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/3-17-0
Cornelis Jan Fransz
1601
Cornelis Jan Fransz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.052.3
14/1
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/2-0-0
Cornelis Jan Fransz
1601
Cornelis Jan Fransz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.099
183/1
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/6-8-0
Cornelis Jan Fransz
1601
Cornelis Jan Fransz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.005-011
69/1

/1-6-0
Cornelis Janss cleermaeckercleermaecker
1601
Cornelis Janss cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.08
156/1

/1-6-0
Cornelis Janss lijmsiederlijmsieder
1601
Cornelis Janss, lijmsieder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.083-087
356/1
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/0-0-0
Cornelis Janss lindeweverlindewever
1601
Cornelis Janss lindewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.089
96/1
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/2-0-0
Cornelis Janss linneweverlinnewever
1601
Cornelis Janss linnewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.019.6
252/1
Cornelis Jansz {linnenwever-Uiterstegracht-19}
/2-11-0
Cornelis Janss linneweverlinnewever
1601
Cornelis Janss linnewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.171
154/1
Cornelis Jansz {molenaar}
/4-0-0
Cornelis Janss molenaermolenaer
1601
Cornelis Janss molenaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.137-141
333/1

/2-0-0
Cornelis Janss molenaers erffgenamen
1601
Cornelis Janss molenaers erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.141
117/1

/1-6-0
Cornelis Janss schipperschipper
1601
Cornelis Janss schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.153
339/1

/1-12-0
Cornelis Janss schipperschipper
1601
Cornelis Janss schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.019.1
56/1

/4-0-0
Cornelis Janss schippers wedue
1601
Cornelis Janss schippers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.071
173/1

/1-12-0
Cornelis Janss smithsmith
1601
Cornelis Janss smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.021.2
128/1
Cornelis Jansz van Amersfoort
/1-12-0
Cornelis Janss van Amersfoort
1601
Cornelis Janss van Amersfoort
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.018
284/1
Cornelis Jansz Bontecraey
/8-0-0
Cornelis Jansz Bontecroy
1601
Cornelis Jansz Bontecroy
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.082
80/1

/3-4-0
Cornelis Jansz cleermaeckercleermaecker
1601
Cornelis Jansz cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Doezastraat.000.08
53/1

/7-1-0
Cornelis Jansz den Deens erffgenamen
1601
Cornelis Jansz den Deens erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Doezastraat.000.08
53/1a
Cornelis Jansz den Deen
/
Cornelis Jansz den Deens erffgenamen
1601
Cornelis Jansz den Deens erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.013
99/1
Cornelis Jansz den Deen
/10-5-0
Cornelis Jansz den Deens erfgenamen
1601
Cornelis Jansz den Deens erfgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.032
24/1
Cornelis Jansz {koekebakker}
/8-7-0
Cornelis Jansz kouckebackerkouckebacker
1601
Cornelis Jansz, kouckebacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.09
116/1

/1-5-0
Cornelis Jansz lijndraeyerlijndraeyer
1601
Cornelis Jansz lijndraeyer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.026-030
76/1
Cornelis Jansz {molenaar}
/3-17-0
Cornelis Jansz molenaermolenaer
1601
Cornelis Jansz molenaer
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Uiterstegracht.137-141
333/1a
Cornelis Jansz {molenaar}
/
Cornelis Jansz molenaers erffgenmolenaar
1601
Cornelis Janss molenaers erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.048
332/1

/3-4-0
Cornelis Jansz Schot
1601
Cornelis Jansz Schot
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.016.1
166/1
Cornelis Jansz Steen
/3-11-0
Cornelis Jansz schuytvoerder
1601
Cornelis Jansz schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.143.2
136/1
Adriaentgen Ponsdr {Haarlemmerstraat}
/3-4-0
Cornelis Jansz Slingelants weduwe
1601
Cornelis Jansz Slingelants weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Haarlemmerstraat.143.2
136/1a
Cornelis Jansz van Slingeland
/3-4-0
Cornelis Jansz Slingelants weduwe
1601
Cornelis Jansz Slingelants weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.089
45/1
Cornelis Jansz {snijder-Marendorp}
/3-4-0
Cornelis Jansz snijdersnijder
1601
Cornelis Jansz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.029
120/1

/2-0-0
Cornelis Jansz timmermantimmerman
1601
Cornelis Jansz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.037-039
21/1
Cornelis Jansz van Amersfoort
/6-8-0
Cornelis Jansz van Amersfoort
1601
Cornelis Jansz van Amersfoort
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boommarkt.014.3
104/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
/11-0-0
Cornelis Jansz van Valckenburch houtcoperhoutcoper
1601
Cornelis Jansz van Valckenburch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.018
223/1

/1-6-0
Cornelis Jochumsz cuypercuyper
1601
Cornelis Jochumsz cuyper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.20
235/1

/2-11-0
Cornelis Joostensz ende Cors Dircxz goutsmith
1601
Cornelis Joostensz ende Cors Dircxz goutsmith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.177.1
43/1
Cornelis Joostenz {schoenmaker}
/4-12-0
Cornelis Joostensz in Spangien schoemaeckerschoemaecker
1601
Cornelis Joostensz in Spangien schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenhazengracht.023
192/1
Cornelis Josephsz {schuitenvoerder}
/1-12-0
Cornelis Josephsz botercruyerbotercruyer
1601
Cornelis Josephsoon botercruyers huysken es getacxeert op 5 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.000.1
293/1

/4-?-0
Cornelis Lantheer
1601
Cornelis Lantheer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vrouwenkerk.000
58/1

/2-0-0
Cornelis Maertsz clappermanclapperman
1601
Cornelis Maertsz clapperman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.031
69/1

/2-11-0
Cornelis Marcusz
1601
Cornelis Marcusz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.12
266/1

/2-0-0
Cornelis Mathisz timmermantimmerman
1601
Cornelis Mathisz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.140
136/1

/3-0-0
Cornelis Meess van Dijck capiteyncapiteyn
1601
Cornelis Meess van Dijck capiteyn
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.16
226/1

/3-0-0
Cornelis Meyndertsz
1601
Cornelis Meyndertsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.153
145/1

/1-6-0
Cornelis Michielsz
1601
Cornelis Michielsz
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Breestraat.173
40/1a
Cornelis Michielsz van Rossum {schout}
/3-17-0
Cornelis Michielsz v Rossems wed
1601
Heyltgen van Brouchoven Jansdr Cornelis Michielsz v Rossems wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.013
76/1

/0-0-0
Cornelis Oliphiersz linnewevers wedue
1601
Cornelis Oliphiersz linnewevers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.015-019
73/1
Cornelis Pietersz Paedts {de jongste}
/2-11-0
Cornelis Paets brouwer een turffschuyr in de poort
dit moet een ander zijn
brouwer
1601
Cornelis Paets brouwer een turffschuyr in de poort
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.046-048
185/1
Cornelis Pietersz Paedts {de jongste}
/0-0-0
Cornelis Paets cum socijs
1601
Cornelis Paets cum socijs
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.046-048
17/1
Cornelis Pietersz Paedts {de jongste}
/36-10-0
Cornelis Paets Pieterszoon brouwerijebrouwerije
1601
Cornelis Paets Pieterszoon brouwerije
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.049
137/1
Cornelis Pietersz Speck {timmerman}
/3-4-0
Cornelis Petersz timmermantimmerman
1601
Cornelis Petersz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.218
137/1

/3-4-0
Cornelis Pieterss lindeweverlindewever
1601
Cornelis Pieterss, lindewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.170
32/1

/4-0-0
Cornelis Pieterss metselaermetselaer
1601
Cornelis Pieterss, metselaer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.025
44/1

/1-6-0
Cornelis Pietersz
1601
Cornelis Pietersz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.10
266/2

/
Cornelis Pietersz lindeweverlindewever
1601
Cornelis Pietersz lindewever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.033
184/1

/0-0-0
Cornelis Pietersz Paets
1601
Cornelis Pietersz Paets
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.025
13/1a
Cornelis Pietersz {koopman, uitdrager}
/
Cornelis Pietersz s wed
1601
Aeltgen Cornelis Pietersz s wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.070-072
131/1

/3-0-0
Cornelis Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Cornelis Pietersz, schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.073-075
171/1

/2-0-0
Cornelis Pouwelsz schipperschipper
1601
Cornelis Pouwelsz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Raamsteeg.000.08
63/1

/1-12-0
Cornelis Pouwelsz van Swanenburch
1601
Cornelis Pouwelsz van Swanenburch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Garenmarkt.004
97/1
Cornelis Pouwelsz van Swanenburg
/8-0-0
Cornelis Pouwelsz van Zwanenburch notarisnotaris
1601
Cornelis Pouwelsz van Zwanenburch notaris
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diefsteeg.006.2
26/1

/2-11-0
Cornelis Quyrijnsz glaesscrijverglaesscryver
1601
Cornelis Quyrijnsz glaesscrijver
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diefsteeg.006.2
27/1

/2-11-0
Cornelis Quyrijnsz glaesscrijverglaesscryver
1601
Corn Quyrynsz glaesscryver
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.30
30/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/2-11-0
Cornelis Roelen scheepmakerscheepmaker
1601
Cornelis Roelen scheepmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.16
35/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/3-4-0
Cornelis Roelen scheepmakerscheepmaker
1601
Cornelis Roelen scheepmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.19
56/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/2-11-0
Cornelis Roeloffsz scheepmaeckerscheepmaecker
1601
Cornelis Roeloffsz scheepmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.003-004
722/1
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
Cornelis Roelofsz van Swanenburch
1601
Cornelis Roelofsz van Swanenburch
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.071.2
119/1

/4-10-0
Cornelis Schouten cuypers erffgenamen
1601
Cornelis Schouten cuypers erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)LangeMare.071.2
119/1a
Cornelis Schouten {kuiper}
/
Cornelis Schouten cuypers erffgenamencuyper
1601
Cornelis Schouten cuypers erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.025
16/1

/4-10-0
Cornelis Sijbrantsz van de Waert
1601
Cornelis Sijbrantsz van de Waert
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.019
82/1

/5-3-0
Cornelis Stevensz timmermantimmerman
1601
Cornelis Stevensz timmerman
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Aalmarkt.027
155/1a
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symon Stams wed
1601
Jannetgen Cornelisdr Cornelis Symon Stams wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.069-075
298/1

/2-11-0
Cornelis Symonss snijdersnijder
1601
Cornelis Symonss snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.075
103/1

/3-10-0
Cornelis Symonsz bierdraegerbierdraeger
1601
Cornelis Symonsz, bierdraeger
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.053.2
193/1
Cornelis Symonsz {bierdrager}
/4-10-0
Cornelis Symonsz bierdragerbierdrager
1601
Cornelis Symonsz bierdrager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.066
42/1
Cornelis Symonsz {warmoezenier}
/7-0-0
Cornelis Symonsz boomgaertmanboomgaertman
1601
Cornelis Symonsz, boomgaertman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
119/1
Cornelis Symonsz {warmoezenier}
/2-0-0
Cornelis Symonsz boomgaertmanboomgaertman
1601
Cornelis Symonsz, boomgaertman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kolfmakersteeg.013
191/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/3-4-0
Cornelis Symonsz Stam
1601
Cornelis Symonsz Stam
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boomgaardsteeg.021
87/1

/1-12-0
Cornelis Symonsz turffdragerturffdrager
1601
Cornelis Symonsz turffdrager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boomgaardsteeg.017
88/1

/2-0-0
Cornelis Symonsz turffdragerturffdrager
1601
Cornelis Symonsz turffdrager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.019
89/1

/2-0-0
Cornelis Symonsz turffdrager
Boomgaardsteeg
turffdrager
1601
Cornelis Symonsz turffdrager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.24
232/1

/1-6-0
Cornelis Thijsz tuiniermantuinierman
1601
Cornelis Thijsz tuinierman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.096
14/1

/2-11-0
Cornelis Thonisz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1601
Cornelis Thonisz laeckenbereyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.023
43/1
Cornelis Anthonisz {witmaker}
/1-0-0
Cornelis Thonisz witmaeckerwitmaecker
1601
Cornelis Thonisz witmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Barbarasteeg.007
249/1
Cornelis Ulricksz {bode-turfdrager}
/1-0-0
Cornelis Ulricxz turffdragerturffdrager
1601
Cornelis Ulricxz, turffdrager
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.036
40/1

/5-0-0
Cornelis van de Vandtpassementier
1601
Cornelis van de Vandt, passementier
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.031-033
39/1
Cornelis IJsbrantsz van der Bouchorst
/1-12-0
Cornelis van der Bouchorst
1601
Cornelis van der Bouchorst
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.099
43/1
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/6-8-0
Cornelis van Noorde Pieterss
1601
Cornelis van Noorde Pieterss
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.024
19/1
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/7-10-0
Cornelis van Rowanen
1601
Cornelis van Rowanen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.010
229/1
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
/3-17-0
Cornelis Vincentsz
1601
Cornelis Vincentsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwebrugsteeg.017
97/1
Cornelis Willeboortsz {schuitenvaarder}
/1-12-0
Cornelis Willeboortsz
1601
Cornelis Willeboortsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.132.3
159/1
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/2-0-0
Cornelis Willemsz
1601
Cornelis Willemsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.003-007
76/1

/
Cornelis Willemsz buttercopers erffgenamen
in de poort

1601
Cornelis Willemsz buttercopers erffgenamen twee huyskens
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.003-007
76/1a
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz buttercopers erffgenamen
in de poort
buttercoper
1601
Cornelis Willemsz buttercopers erffgenamen twee huyskens
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.003-007
76/3

/2-10-0
Cornelis Willemsz buttercopers erffgenamen twee huyskens
1601
Cornelis Willemsz buttercopers erffgenamen twee huyskens
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.003-007
76/3a
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/2-10-0
Cornelis Willemsz buttercopers erffgenamen twee huyskensbuttercoper
1601
Cornelis Willemsz buttercopers erffgenamen twee huyskens
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.008
216/1

/2-0-0
Cornelis Willemsz Cuyck schuytvoerderschuytvoerder
1601
Cornelis Willemsz Cuyck schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenesteeg.017.1
137/1
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/1-12-0
Cornelis Willemsz de Rijcken schoelapperschoelapper
1601
Cornelis Willemsz de Rijcken schoelapper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.020.6
214/1
Cornelis Willemsz van Limmen
/10-0-0
Cornelis Willemsz Limme
1601
Cornelis Willemsz Limme
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenesteeg.017.1
51/1
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/0-0-0
Cornelis Willemsz Rijcke lapperlapper
1601
Cornelis Willemsz Rijcke lapper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.077-085
301/1

/1-12-0
Cornelis Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Cornelis Willemsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.002
71/1

/3-4-0
Cornelis Willemsz timmermantimmerman
1601
Cornelis Willemsz, timmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.053.1
291/1
Cornelis Willemsz {linnenwever}
/2-18-0
Cornelis Willemsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1601
Cornelis Willemsz voerlaeckenreder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.015
267/1
Cornelis Willemsz van Zuytbrouck
/5-10-0
Cornelis Willemsz Zuytbrouck
1601
Cornelis Willemsz Zuytbrouck
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Watersteeg.000.4
17/1

/4-4-0
Cornelis Wolphertszoon corffmakercorffmaker
1601
Cornelis Wolphertszoon, corffmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koenesteeg.000.13
134/1

/--0
Cornelis Woutersz van Bijlevelt
1601
Cornelis Woutersz van Bijlevelt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kijfgracht.002
741/1
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/
Cornelis Yeuwoutsz
1601
Cornelis Yeuwoutsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.006.4
793/1

/
Cornelis Yewoutsz
1601
Cornelis Yewoutsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.164
15/1
Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}
/6-8-0
Cornelis Ysbrantsz buttercoperbuttercoper
1601
Cornelis Ysbrantsz buttercoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.174
219/1
Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}
/2-11-0
Cornelis Ysbrantsz caescopercaescoper
1601
Cornelis Ysbrantsz caescoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.029
46/1
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/7-14-0
Cornelis Ysbrantsz drapiers erffgenamen
1601
Cornelis Ysbrantsz drapiers erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.164
212/1
Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}
/2-11-0
Cornelis Ysbrantszs achterhuys
1601
Cornelis Ysbrantsz.s achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.040-044
211/1
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/1-12-0
Cornelis Ysbrantszs erffgenamen
1601
Cornelis Ysbrantsz.s erffgenamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.034
44/1

/2-5-0
Cors Adriaensz warmoesmanwarmoesman
1601
Cors Adriaensz warmoesman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.056.1
37/1
Cors Aelbrechtsz {visser}
/5-0-0
Cors Aelbrechtsz visschervisscher
1601
Cors Aelbrechtsz, visscher
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.004
71/1

/1-0-0
Cors de smith
1601
Cors de smith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Mirakelsteeg.039-041
67/1

/2-11-0
Cors Dircxz
1601
Cors Dircxz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Mirakelsteeg.025-031
74/1

/1-0-0
Cors Dircxz
1601
Cors Dircxz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenesteeg.048
69/1

/2-11-0
Cors Dircxz corffmaeckers weduwe
1601
Cors Dircxz corffmaeckers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Groenesteeg.048
69/1a
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircxz corffmaeckers weduwecorffmaecker
1601
Cors Dircxz corffmaeckers weduwe
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.045.2
2/1
Cors Dircksz {schuitenvoerder}
/2-0-0
Cors Dircxz costercoster
1601
Cors Dircxz coster van Zoeterwoude
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Papengracht.028
121/1
Cors Dircksz {goudsmid}
/5-4-0
Cors Dircxz goutsmithgoutsmith
1601
Cors Dircxz goutsmith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lokhorststraat.016-024
138/1
Cors Dircksz {goudsmid}
/2-10-0
Cors Dircxz goutsmithgoutsmith
1601
Cors Dircxz, goutsmith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Burgsteeg.008
141/1
Cors Dircksz {goudsmid}
/4-10-0
Cors Dircxz goutsmithgoutsmith
1601
Cors Dircxz goutsmith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.011
215/1
Cors Dircksz {goudsmid}
/2-0-0
Cors Dircxz goutsmithgoutsmith
1601
Cors Dircxz goutsmith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.055
124/1
Cors Dircksz {schuitenvoerder}
/1-6-0
Cors Dircxz schuytvoerderschuytvoerder
1601
Cors Dircxz schuytvoerder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Krauwelsteeg.000.04
152/1
Cornelis Dircksz {timmerman}
/1-6-0
Cors Dircxz thimmermanthimmerman
1601
Cors Dircxz, thimmerman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Papengracht.028
104/1
Cors Dircksz {goudsmid}
/1-12-0
Cors Dircxz, goutsmith
1601
Cors Dircxz, goutsmith
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.033
227/1

/1-6-0
Cors Dirczx Paets achterhuys
1601
Cors Dirczx Paets achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koddesteeg.034-036
59/1

/1-6-0
Cors Gerritsz
1601
Cors Gerritsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.064.2
101/1
Cors Govertsz van der Aer
/12-13-0
Cors Govertsz van der Aer
1601
Cors Govertsz van der Aer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.005-007
104/1
Cors Govertsz van der Aer
/6-8-0
Cors Govertsz van der Aer
1601
Cors Govertsz van der Aer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Raamsteeg.067
118/1

/2-11-0
Cors Govertsz van der Aer
1601
Cors Govertsz van der Aer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.121
193/1
Lysbeth Fransdr {vrouw van Cors Hendricksz}
/3-4-0
Cors Henricxz comans wed
1601
Cors Henricxz comans wed
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Rapenburg.121
193/1a
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Henricxz comans wedcoman
1601
Cors Henricxz comans wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.040.5
62/1

/1-12-0
Cors Heyndricxz comans weduecoman
1601
Cors Heyndricxz comans wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Middelweg.040.5
62/1a
Cors Hendricksz {koopman}
/1-12-0
Cors Heyndricxz comans weduecoman
1601
Cors Heyndricxz comans wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.038-040
34/1
Cors Huibrechtsz {vellenbereider}
/5-3-0
Cors Huybertsz vellewasschervellewasscher
1601
Cors Huybertsz vellewasscher
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.034
84/1

/5-3-0
Cors Janss schipperschipper
1601
Cors Janss schipper