BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 177. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.003
97/07

/
(leeg)
1562-04-24
(leeg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.001
98/07

/
(leeg)
1562-04-24
(leeg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)
137/53

/
Aafgen Pietersdr
1562-06-30
Aafgen Pietersdr weduwe van Dirck Dircksz brouwersknecht
Waarboek-67 B-1562 (borg)Zonneveldstraat.000.20
213/06
Aechgen Pietersdr {Zonneveldstraat}
/
Aagje haar dochter
1562-11-20
Alijdt van Roon, weduwe en boedelhoudster van Pieter Gerritsz, glasmaker, met Jan van Hout als voogd in deze zaak (met haar dochter Aagje als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hogewoerd.074
161/04
Aechte Goossendr {Hogewoerd}
/
Aagte Goossens (zijn zijn ongehuwde kinderen)
1562-08-08
zijn ongehuwde kinderen Aagte, Aaltgen en Gerritgen Goossens en Hendrick zijn zoon
Waarboek-67 B-1562 (koper)Korenbrugsteeg.002
46/04

/
Aalbrecht Anthonisz schoenmakerschoenmaker
1562-02-06
Aalbrecht Anthonisz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
183/03

/
Aaltgen Cornelisdr weduwe van Adriaen Govertsz
1562-10-02
Aaltgen Cornelisdr weduwe van Adriaen Govertsz met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hogewoerd.074
161/05
Aeltgen Goossendr {vrouw van Jan Gerritsz Keiser}
/
Aaltgen Goossens (zijn zijn ongehuwde kinderen)
1562-08-08
zijn ongehuwde kinderen Aagte, Aaltgen en Gerritgen Goossens en Hendrick zijn zoon
Waarboek-67 B-1562 (borg)Levendaal.026
128/04
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Aart Gerritsz brouwerbrouwer
1562-06-08
Arent Gerritsz (met Aart Gerritsz brouwer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.138
154/07
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritsz coperslagercoperslager
1562-03-04
Abraham Gerritsz coperslager
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.022
279/07
Abraham Willemsz {schoenmaker}
/
Abraham Willemsz schoemaickerschoemaicker
1563-02-25
Abraham Willemsz schoemaicker
Waarboek-67 B-1562 (borg)Hooigracht.062
269/04
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/
Adriaan Dirck Ottensz brouwerbrouwer
1563-02-15
Adriaan Dirck Ottensz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Garenmarkt.010.2
93/04

/
Adriaan Fyck Dircksz van Hoeve
1562-03-23
Adriaan Fyck Dircksz van Hoeve
Waarboek-67 B-1562 (koper)Vismarkt.005
34/05
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaan Govertsz zeepziederzeepzieder
1562-02-12
Adriaan Govertsz zeepzieder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.048
113/07
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaan Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1562-04-27
Adriaan Jacobsz hoedenmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hooigracht.062
269/05
Adriaen Franckenz {van Zoetermeer}
/
Adriaan Vranckensz van Zoetermeer
1563-02-15
Adriaan Vranckensz van Zoetermeer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.073
81/03
Adriaen Willemsz {olieslager}
/
Adriaan Willemsz olieslagerolieslager
1562-04-03
Adriaan Willemsz olieslager
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Pieterskerkgracht.009
143/03
Adriaen Adriaensz van Crimpen
/
Adriaen Adriaensz van Crimpen
1562-06-16
Adriaen Adriaensz van Crimpen
Waarboek-67 B-1562 (borg)Koppenhinksteeg.000.24
138/04

/
Adriaen Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1562-03-17
Adriaen Dircksz schuitvoerder (met Adriaen Adriaensz zeemtouwer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaiserstraat.035-037
9/08

/
Adriaen Alwijnsz bouwmanbouwman
1562-01-17
Adriaen Alwijnsz bouwman
Waarboek-67 B-1562 (curator)Hogewoerd.022
57/07
Adriaen Andriesz {drapier}
/
Adriaen Andriesz drapenierdrapier
1561-12-13
Mourijn Claesz en Adriaen Andriesz, drapeniers als curateurs van de boedel van Cornelis Damenz die door de stad Leiden onder voogdij of curatele was geplaatst
Waarboek-67 B-1562 (belending)Garenmarkt.010.3-012
93/12
Adriaen Andriesz {drapier}
/
Adriaen Andriesz drapenierderdrapenierder
1562-03-23
Adriaen Andriesz drapenierder
Waarboek-67 B-1562 (koper)
255/05

/
Adriaen Arentsz scheepmakerscheepmaker
1563-01-30
Adriaen Arentsz scheepmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.035
316/08
Adriaen Barentsz {beeldsnijder}
/
Adriaen Baerentsz beeldesnijderbeeldsnijder
1563-03-09
Adriaen Baerentsz beeldesnijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.177.1
103/06
Adriaen Barentsz {beeldsnijder}
/
Adriaen Baerntss beeldesnijderbeeldesnijder
1562-05-05
Adriaen Baerntss beeldesnijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.035
241/09
Adriaen Barentsz {beeldsnijder}
/
Adriaen Baerntsz beeldesnijerbeeldsnijder
1562-12-05
Adriaen Baerntsz beeldesnijer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Groenesteeg.007.1
126/11
Adriaen Cornelisz {voller}
/
Adriaen Corneliss volrevolre
1562-06-09
Adriaen Corneliss volre
Waarboek-67 B-1562 (koper)
319/53

/
Adriaen Cornelisz kuiperkuiper
1562-11-18
Adriaen Cornelisz kuiper
Waarboek-67 B-1562 (borg)Kolfmakersteeg.015
185/04

/
Adriaen Cornelisz linnenweverlinnenwever
1562-07-24
Jan Jacobsz bakker (met Adriaen Cornelisz linnenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.053
114/05
Adriaen Cornelisz Henneman
/
Adriaen Cornelisz schoenmaeckerschoenmaecker
1562-05-20
Adriaan Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)
10/53

/
Adriaen Cornelisz wolweverwolwever
1562-01-12
Adriaen Cornelisz wolwever
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.111
272/04

/
Adriaen Cornelisz wolweverwolwever
1563-02-15
Adriaen Cornelisz wolwever
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hooigracht.023
77/05
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircksz Gool drapenierdrapenier
1562-03-17
Adriaen Dircksz Gool drapenier
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.24
138/03
Adriaen Dircksz Cronkel {schuitenvoerder}
/
Adriaen Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1562-03-17
Adriaen Dircksz schuitvoerder (met Adriaen Adriaensz zeemtouwer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.24
174/03
Adriaen Dircksz Cronkel {schuitenvoerder}
/
Adriaen Dircksz schuitvoerderschuitvoerder
1562-09-10
Adriaen Dircksz schuitvoerder (met Adriaen Adriaensz zeemtouwer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.049.1-051
114/07
Adriaen Dircksz Marck
/
Adriaen Dircxz Koyman
1562-05-20
Adriaen Dircxz Koyman
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.072
196/09
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaen Engelsz backerbacker
1562-10-20
Adriaen Engelsz backer
Waarboek-67 B-1562 (schuldeiser)Middelstegracht.002.3
199/03
Adriaen Engelsz {bakker}
/
Adriaen Engelsz bakkerbakker
1562-10-29
Adriaen Engelsz bakker
Waarboek-67 B-1562 (voogd)OudeRijn.041
168/06
Adriaen Engelsz {snijder}
/
Adriaen Engelsz snijdersnijder
1562-08-22
Adriaen Engelsz snijder en Andries Huygensz schoenmaker als voogden over Barent en Jan onmondige weeskinderen van Jacob Barentsz korenmeter en Cunera Gerritssdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Spijkerboorsteeg.008-012
62/06
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Geritss brouwer
1562-03-06
Adriaen Geritss brouwer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Kolfmakersteeg.016
53/05
Adriaen Gerritsz {schrijnwerker}
/
Adriaen Gerritsz
1562-02-25
Philips van Zonnevelt als man van Aeltgen Gerritsdr en Adriaen Gerritsz
Waarboek-67 B-1562 (koper)LangeMare.081.1
59/04
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerritsz brouwerbrouwers
1562-03-03
Adriaen Gerritsz en Egbert Gerritsz brouwers
Waarboek-67 B-1562 (koper)Levendaal.026
128/05
Adriaen Gerritsz Moyt
/
Adriaen Gerritsz Meut
1562-06-08
Adriaen Gerritsz Meut
Waarboek-67 B-1562 (koper)
125/53

/
Adriaen Gerritsz wolweverwolwever
1562-06-09
Adriaen Gerritsz wolwever
Waarboek-67 B-1562 (koper)
131/53

/
Adriaen Gerritsz wolweverwolwever
1562-06-09
Adriaen Gerritsz wolwever
Waarboek-67 B-1562 (koper)
358/53

/
Adriaen Gerritsz wolweverwolwever
1563-06-07
Adriaen Gerritsz wolwever
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.074
364/07
Adriaen Gerritsz {kuiper-Uiterstegracht}
/
Adriaen Gerritsz zwager
1563-06-17
Adriaen Gerritsz hun zwager
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
243/03

/
Adriaen Gijsbrechtsz vollervoller
1563-01-08
Adriaen Gijsbrechtsz voller
Waarboek-67 B-1562 (koper)
239/53

/
Adriaen Gijssen klokkenluiderklokkenluider
1562-12-31
Adriaen Gijssen klokkenluider
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vismarkt.005
60/07
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
Adriaen Govertsz seepsiederseepsieder
1562-03-05
Adriaen Govertsz seepsieder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Vliet.022
247/04
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaen Harmansz
1563-01-16
Adriaen Harmansz metselaar
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.024
247/05
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaen Harmansz voirs
1563-01-16
Adriaen Harmansz voirs
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.088-089
122/07
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adriaen Henricxz houdtcooperhoudtcooper
1562-05-29
Adriaen Henricxz houdtcooper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vrouwenkerkkoorstraat.019
62/07
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobss hoedemaker
1562-03-06
Adriaen Jacobss hoedemaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
111/03
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1562-04-28
Adriaen Jacobsz hoedenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.102
275/03
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1563-02-17
Adriaen Jacobsz hoedenmaker (met Hendrick Engelsz vroeger schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.048
194/09
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobsz hoemackerhoemacker
1562-10-15
Adriaen Jacobsz hoemacker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Levendaal.028
128/06
Adriaen Jansz {voller-Levendaal28}
/
Adriaen Janss mr.volremr.volre
1562-06-08
Adriaen Janss mr.volre
Waarboek-67 B-1562 (koper)
354/05

/
Adriaen Jansz
1563-06-02
Adriaen Jansz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Zonneveldstraat.007-018
342/09
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter
1563-05-13
Adriaen Jansz Knotter
Waarboek-67 B-1562 (borg)JanVossensteeg.057
217/05
Adriaen Jansz {snijder}
/
Adriaen Jansz snijdersnijder
1562-12-02
Heer Claesz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade met Louris Cornelisz als zijn voogd in deze zaak (met Adriaen Jansz snijder en Arent Wolbrantsz bakker als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Levendaal.030
254/08

/
Adriaen Jansz volrevolre
1563-01-28
Adriaen Jansz mede volre
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Levendaal.018
155/03
Adriaen Matthijsz {boekbinder}
/
Adriaen Mathijsz boekbinderboekbinder
1562-07-28
Adriaen Mathijsz boekbinder (met Claes Hendricksz leidekker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Levendaal.018
117/03
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Adriaen Pieter Garbrantsz
1562-05-21
Adriaen Pieter Garbrantsz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.037
78/10
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Adriaen Pieterss Boeytgen
1562-03-23
Adriaen Pieterss Boeytgens erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)
255/06

/
Adriaen Pietersz comancoman
1563-01-30
Adriaen Pietersz coman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.208
238/06
Adriaen Pietersz {snijder}
/
Adriaen Pietersz snijdersnijder
1562-12-29
Adriaen Pietersz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)
354/06

/
Adriaen Pieterszoen Boytgen comancoman
1563-06-02
Adriaen Pieterszoen Boytgen coman
Waarboek-67 B-1562 (koper)Levendaal.018
117/04
Adriaen Matthijsz {boekbinder}
/
Adriaen Thijsz boekbinderboekbinder
1562-05-21
Adriaen Thijsz boekbinder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.060
269/07
Adriaen Thomasz {verwer, wever}
/
Adriaen Tomasz
1563-02-15
Adriaen Tomasz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.088-090
297/09

/
Adriaen van Bleyswijcx
1563-03-10
Adriaen van Bleyswijcx erve
Waarboek-67 B-1562 (koper)Langebrug.025
311/27
Adriaen Franckenz {van Zoetermeer}
/
Adriaen Vranckensz
1563-03-27
Adriaen Vranckensz
Waarboek-67 B-1562 (koper)
245/53

/
Adriaen Willemsz ballenmakerballenmaker
1563-01-08
Adriaen Willemsz ballenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.015
258/06
Adriaen Willemsz {bontwerker}
/
Adriaen Willemsz bontwerkerbontwerker
1563-02-03
Dirck Willemsz snijder; Steven Dircksz droogscheerder als man van Ormtgen Willemsdr tesamen erfgenamen van Adriaen Willemsz bontwerker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.008
142/03
Adriaen Willemsz {bontwerker}
/
Adriaen Willemsz bontwerker broersbontwerker
1562-07-09
Adriaen Willemsz bontwerker en Dirck Willemsz snijder broers
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Diefsteeg.021
19/03
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/
Adriaen Willemsz heemraadsbodeheemraadsbode
1562-01-29
Adriaen Willemsz heemraadsbode (met Christoffel Evertsz snijder als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Pieterskerkstraat.016
176/53
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/
Adriaen Willemsz heemraadsbodeheemraadsbode
1562-09-12
Adriaen Willemsz heemraadsbode
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Vliet.015-017
320/03
Adriaen Willemsz {olieslager}
/
Adriaen Willemsz olieslagerolieslager
1563-04-17
Adriaen Willemsz olieslager als erfgenaam van zijn vader Willem Pietersz (met Jasper Gerritsz bakker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (gemachtigde)Breestraat.011
266/07
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen Ysbrantsz
1563-02-04
Jacob Jansz van der Graft mr. Floris van Tol Philips Nachtegaal en Adriaen Ysbrantsz als gemachtigden van Jan van der Bouckhorst
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.025
311/19
Adriana Gerritsdr van Zijl
/
Adriana Gerritsdr van Zijl
1563-03-27
Cornelis Jacobsz (van) Nieuwcoop als man van Adriana Gerritsdr van Zijl
Waarboek-67 B-1562 (belending)KortRapenburg.007
95/08
Adriana Hendricksdr {vrouw van Adriaen Claesz}
/
Adriana Henricxdr Adriaen Claess schuytvoerders weduwe
1562-04-23
Adriana Henricxdr Adriaen Claess schuytvoerders weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.079
8/07
Adriaentgen Jaspersdr {Middelstegracht}
/
Adriana Jasparsdr van Bleeswijck
1562-01-17
Adriana Jasparsdr van Bleeswijck
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.019
212/05
Adriana Lourisdr {vrouw van Pieter Claesz}
/
Adriana Louwerisdrbakker
1562-07-31
Pieter Claesz bakker als man van Adriana Louwerisdr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.075-077
209/03
Adriana Pietersdr {vrouw van Arent Jansz}
/
Adriana Pietersdr weduwe van Arent Jansz voller
1562-11-14
Adriana Pietersdr weduwe van Arent Jansz voller mit Davidt Egbertsz haer gecoren voocht
Waarboek-67 B-1562 (belending)Steenschuur.010
142/09
Aechte Cornelisdr {Steenschuur}
/
Aechte Cornelisdr
1562-07-09
Aechte Cornelisdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Zonneveldstraat.000.10
69/07
Aefgen Hendricksdr {kousenmaakster}
/
Aeffgen Henricxdr coussemastercoussemaster
1562-02-09
Aeffgen Henricxdr coussemaster
Waarboek-67 B-1562 (belending)Zonneveldstraat.000.10
3/08
Aefgen Hendricksdr {kousenmaakster}
/
Aefgen Henricxdr cousmaeckstercousmaeckster
1562-01-07
Aefgen Henricxdr cousmaeckster
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.259-263
325/06
Aefgen Pietersdr {vrouw van Dirck Dircksz}
/
Aefgen Pietersdr weduwe wijlen Dirck Dircxz brouwersknecht
1563-04-22
Aefgen Pietersdr weduwe wijlen Dirck Dircxz brouwersknecht
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
20/03

/
Aegte Bruynendr
1562-01-16
Aegte Bruynendr weduwe van Jacob Gillisz (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met Cornelis Willemsz leidekker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
198/10
Aelbrecht Aelbrechtsz {schipper}
/
Aelbrecht Aelbrechtszoon
nog niet bekend

1562-10-29
Aelbrecht Aelbrechtszoon
Waarboek-67 B-1562 (borg)Koppenhinksteeg.000.24
250/04
Aelbrecht Garbrantsz {mandenmaker}
/
Aelbrecht Garbrantsz mandenmakermandenmaker
1563-01-26
Huych Cornelisz warmoesman (met Aelbrecht Garbrantsz mandenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.073
264/08
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Henricxz schoemaicker
1563-02-06
Aelbrecht Henricxz schoemaicker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.186
246/09
Aelbrecht Hendricksz {drukker}
/
Aelbrecht Henricxz schoemakerschoemaker
1563-01-12
Aelbrecht Henricxz schoemaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)
91/53

/
Aelbrecht Jansz schoutsdienaarschoutsdienaar
1562-04-21
Aelbrecht Jansz schoutsdienaar
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hogewoerd.022
57/12
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbrecht Pietersz Tromper
1561-12-13
Aelbrecht Pietersz Tromper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vismarkt.006
34/06
Alijd Cornelisdr {vrouw van Havick Meesz}
/
Aelijt Cornelisdr Havick Meesss weduwe
1562-02-12
Aelijt Cornelisdr Havick Meess.s weduwe
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Kolfmakersteeg.016
53/04
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/
Aeltgen Gerritsdr
1562-02-25
Philips van Zonnevelt als man van Aeltgen Gerritsdr en Adriaen Gerritsz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.020
57/13
Arent Dircksz {koopman}
/
Aernt Dircxz comankoopman
1561-12-13
Aernt Dircxz coman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Barbarasteeg.015
147/06

/
Aernt Gerit Eeuwoutszoen
1562-07-14
Aernt Gerit Eeuwoutszoen
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaiserstraat.006.1
282/06
Arent Harmensz {schoenlapper}
/
Aernt Harmansz
1563-02-27
Aernt Harmansz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.079
333/07
Arent Hendricksz {Breestraat}
/
Aernt Heyndricxz weeskint
1563-04-28
Aernt Heyndricxz onmondige weeskint van wijlen mr Heynrick Heynricxz chirurgijn en Hillegont Aerntsdochter beyde za.ge.
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kolfmakersteeg.018
53/09
Arent Jansz Broeder {Exalto}
/
Aernt Janss Broeder
1562-02-25
Aernt Janss Broeder
Waarboek-67 B-1562 (belending)SintJacobsgracht.000.18
348/05

/
Aernt Symonsz volrevolre
1563-05-29
Aernt Symonsz volre
Waarboek-67 B-1562 (belending)SintJacobsgracht.000.18
205/05

/
Aernt Symonszoon volrevolre
1562-11-05
Aernt Symonszoon volre
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Plaatsteeg.000.03
322/09
Arent {wijnroeier}
/
Aernt wijnverlaters weduewijnverlater
1563-04-21
Aernt wijnverlaters wedue
Waarboek-67 B-1562 (koper)
105/05
Alijd Cornelisdr {vrouw van Havick Meesz}
/
Alijdt Cornelisdr weduwe van Havick Meesz
1562-05-06
Alijdt Cornelisdr weduwe van Havick Meesz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.150-154
285/04
Aeltgen Gerritsdr {van Banchem}
/
Alijdt Gerritsdr weduwe van Claes Cornelisz van Bancken
1563-02-27
Alijdt Gerritsdr weduwe van Claes Cornelisz van Bancken
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.013
226/03
Aeltgen Gijsbrechtsdr {hekelaar}
/
Alijdt Gijsbrechtsdr weduwe van Aelbrecht Thonisz
1562-12-17
Alijdt Gijsbrechtsdr weduwe van Aelbrecht Thonisz met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelweg.040.3
47/03
Alijd Govertsdr {vrouw van Claes chirurgijn}
/
Alijdt Govertsdr weduwe van mr Claes chirurgijn
1562-02-18
Alijdt Govertsdr weduwe van mr. Claes chirurgijn (bijgestaan door Cornelis Thymansz)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Zonneveldstraat.000.20
213/03
Alijd van Roon
/
Alijdtgen van Roon weduwe van Pieter Gerytsz glaesmaecker
1562-11-20
Alijdt van Roon, weduwe en boedelhoudster van Pieter Gerritsz, glasmaker, met Jan van Hout als voogd in deze zaak (met haar dochter Aagje als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaiserstraat.022
94/05
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijt Huygendr Huych Pieterss Codijcx weduwe
1562-04-23
Alijt Huygendr Huych Pieterss Codijcx weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.005
307/06
Alijd Jacobsdr {Middelweg}
/
Alijt Jacobsdr
1563-03-24
Alijt Jacobsdr haar buurvrouw
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.003
307/05
Alijd Jacobsdr {Middelweg}
/
Alijt Jacobsdr haar buurvrouw
1563-03-24
Alijt Jacobsdr haar buurvrouw
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Apothekersdijk.013
85/06

/
Alijt nagelaten kinderen
1562-01-31
mr. Frans Adriaensz en Claes Adriaensz broers en Daniel Jacobsz scheepmaker allen voogden over Alijt en Joostgen nagelaten kinderen van Adriaen Jacobsz scheepmaker en Alijt Cornelisdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.081.1
333/12
Alijd van Rhoon {van Eyck}
/
Alijtgen Jan Roon dochter Pieter Geritsz glaseschrivers weduwe
1563-04-28
Alijtgen Jan Roon dochter Pieter Geritsz glaseschrivers weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Groenesteeg.007.2
24/08

/
Alijtgen Ottendr
1562-01-31
Alijtgen Ottendr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.214
121/08

/
Alijtgen Thonisdr schuyer
1562-05-27
Alijtgen Thonisdr schuyer
Waarboek-67 B-1562 (borg)Groenesteeg.054
214/04

/
Allert Claesz verversknechtverversknecht
1562-11-28
Quyrijn Jansz alias Mooiweer (met Allert Claesz verversknecht als borg)
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Kloksteeg.002.2
101/03

/
Allert Gijsbrechtsz stoeldraaier van Delftstoeldraaier
1562-05-02
Allert Gijsbrechtsz stoeldraaier van Delft als man van Joostgen Jacobsdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.021.4
317/09
Allert Jacobsz de Haes
/
Allert Jacopsz de Haes
1563-04-16
Allert Jacopsz de Haes
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Pieterskerkgracht.009
119/05
Marytgen van Crimpen
/
als man van Maritgen van Crimpen
1562-03-05
Pieter Pietersz als man van Maritgen van Crimpen
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelweg.007
123/03
Amelis Kerstantsz van Oy
/
Amelis Kerstantsz van Oy priesterpriester
1561-09-03
mr. Amelis Kerstantsz van Oy priester kanunnik in het St. Pancrascollege en deken van Rijnland met Pieter Adriaensz Storm als zijn voogd in deze zaak (met Jan van Adrichem als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)JanVossensteeg.058-060
181/11
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Hugensz schoemakerschoemaker
1562-09-25
Andries Hugensz schoemaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)JanVossensteeg.058-060
135/03
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1562-06-16
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (voogd)OudeRijn.041
168/07
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1562-08-22
Adriaen Engelsz snijder en Andries Huygensz schoenmaker als voogden over Barent en Jan onmondige weeskinderen van Jacob Barentsz korenmeter en Cunera Gerritssdr
Waarboek-67 B-1562 (voogd)LangeMare.090
362/04
Andries Jansz Suyck
/
Andries Jansz Zuyck
1563-06-11
met Andries Jansz Zuyck als haar voogd in deze zaak; Andries Jansz Zuyck Simon Jansz Zuyck en Willem Jansz Zuyck als voogden van Cornelis en Annetgen weeskinderen van Pieter Philipsz Verdonck (met Jan Pietersz Verdonck als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Stadsvrijdom.006
23/53
Andries Pietersz {hoefsmid}
/
Andries Pietersz hoefslagerhoefslager
1562-01-30
Andries Pietersz hoefslager
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.084
177/05
Anna Adriaensdr {vrouw van Jan Harmensz}
/
Anna Adriaensdr
1562-09-18
Jan Harmansz, als man van Anna Adriaensdr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.113.12
345/07
Anna Dircksdr {Langebrug}
/
Anna Dircksdr
1563-05-22
Anna Dircksdr met haar broer Jacob Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (mede-eigenaar)Uiterstegracht.074
364/08
Anna Harmensdr {vrouw van Adriaen Gerritsz}
/
Anna Harmansdochter sijn huysvrouwe
1563-06-17
Anna Harmansdochter sijn huysvrouwe
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.003
26/07
Anna Hendricksdr {poppenmaakster}
/
Anna Hendricksdr
1562-02-06
Anna Hendricksdr hun zuster
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelweg.003
307/03
Anna Hendricksdr {poppenmaakster}
/
Anna Hendricksdr
1563-03-24
Anna Hendricksdr wonende op het St. Pancraskerkhof met Cornelis Jansz snijder als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)BuitenLeiden.000
100/09
Anna van Hoogstraten {van Torenvliet}
/
Anna Hoochstraeten zijn huysvrouwe
1562-04-23
Anna Hoochstraeten zijn huysvrouwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.107
272/05

/
Anna Pietersdr Huych Huygensz Craens weduwe
1563-02-15
Anna Pietersdr Huych Huygensz Craens weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.084.1
177/14
Annetgen Pietersdr {bakster}
/
Anna Pietersdr Lambrecht Barentsz.s weduwe
1562-09-18
Anna Pietersdr, Lambrecht Barentsz.s weduwe mit haer poerte ende gange
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
355/03

/
Anna Pietersdr met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
1563-06-02
Anna Pietersdr met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)LangeMare.090
362/08
Annetgen Pietersdr Verdonck
/
Annetgen (weeskinderen van Pieter Philipsz Verdonck)
1563-06-11
Cornelis en Annetgen weeskinderen van Pieter Philipsz Verdonck (met Jan Pietersz Verdonck als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kloksteeg.004
101/09
Anna Jansdr {van der Laen}
/
Annetgen Jansdr, Oude Jacob van der Laenen weduwe
1562-05-02
Annetgen Jansdr, Oude Jacob van der Laenen weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Raamsteeg.000.26
205/06
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmermantimmerman
1562-11-05
Anthonis Cornelisz timmerman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Raamsteeg.000.26
348/06
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz tymmermantymmerman
1563-05-29
Anthonis Cornelisz tymmerman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.113.12
345/06
Anthonis Huigenz {Delft}
/
Anthonis Huygensz te Delft
1563-05-22
Anthonis Huygensz te Delft en Anna Dircksdr met haar broer Jacob Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.088-089
122/06
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Thymanss cuypercuyper
1562-05-29
Anthonis Thymanss cuyper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Duizenddraadsteeg.003
321/06

/
Antonis Adriaensz cuypercuyper
1563-04-17
Antonis Adriaensz cuyper
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.053
6/03
Arent Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Arent Claeszmetselaar
1562-01-16
Arent Claesz metselaar (met zijn zoon Jacob Arentsz kuiper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)
207/53

/
Arent Claesz
1562-11-10
Arent Claesz metselaar
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelstegracht.153-155
246/03
Arent Claesz {brouwer}
/
Arent Claesz
1563-01-12
Arent en Pieter Claesz broers als erfgenamen van Claes Arentsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Bakkersteeg.012
139/04

/
Arent Dircksz linnenwever zijn zoonlinnenwever
1562-06-06
Dirck Aalbertsz als gemachtigde van zijn zoon Arent Dircksz linnenwever (met Dirck Aalbertsz en Maritgen Claesdr als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Barbarasteeg.015
128/07
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Arent Geritss voors
1562-06-08
Arent Geritss voors. selver zijn erve
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.000
2/03
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Arent Gerrit Ewoutsz
1562-01-05
Arent Gerrit Ewoutsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Levendaal.026
33/03
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Arent Gerrit Ewoutsz
1562-02-07
Arent Gerrit Ewoutsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.000
36/03
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Arent Gerrit Ewoutsz
1562-02-07
Arent Gerrit Ewoutsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.000
37/03

/
Arent Gerrit Ewoutsz
1562-02-07
Arent Gerrit Ewoutsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.001
38/03

/
Arent Gerrit Ewoutsz
1562-02-07
Arent Gerrit Ewoutsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.010
309/03

/
Arent Gerrit Ewoutsz
1563-03-20
Arent Gerrit Ewoutsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.000
310/03
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Arent Gerrit Ewoutsz
1563-03-31
Arent Gerrit Ewoutsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Kolfmakerveststeeg.000.1
341/03
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Arent Gerrit Ewoutsz
1563-05-08
Arent Gerrit Ewoutsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Levendaal.026
128/03

/
Arent Gerritsz
1562-06-08
Arent Gerritsz (met Aart Gerritsz brouwer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.037-039
241/05
Arent Gijsbrechtsz {Haarlemmerstraat}
/
Arent Gijsbrechtsz
1562-12-05
Pieter Volbrechtsz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak; en Arent Gijsbrechtsz als man van Meesgen Volbrechtsdr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Kaiserstraat.004
282/03
Arent Harmensz {schoenlapper}
/
Arent Harmansz schoenlapperschoenlapper
1563-02-27
Arent Harmansz schoenlapper (met Hendrick Cornelisz metselaar als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.011
280/04
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacobsz kistenmakerkistenmaker
1563-02-25
Arent Jacobsz kistenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.022
76/04

/
Arent van Treslong kanunnikkanunnik
1562-03-20
Arent van Treslong kanunnik in het St. Pancrascollege met Nicolaas van Halle als hun voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (borg)JanVossensteeg.055
217/06
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wolbrantsz bakkerbakker
1562-12-02
Heer Claesz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade met Louris Cornelisz als zijn voogd in deze zaak (met Adriaen Jansz snijder en Arent Wolbrantsz bakker als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Steenschuur.023.12
340/04
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz bakkerbakker
1563-05-10
Balthen Simonsz bakker (met Arent Wollebrantsz bakker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaiserstraat.039-043
9/09

/
armenhuysen Eemaus
1562-01-17
armenhuysen Eemaus
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.028
287/07
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Arys Jansz bierdragerbierdrager
1563-01-18
Arys Jansz bierdrager
Waarboek-67 B-1562 (belending)LangeMare.073
111/06
Baefgen Garbrantsdr {van der Bel}
/
Baeff Garbrantsdr, Jan Claesz van der Bel scippers weduwe
1562-04-28
Baeff Garbrantsdr, Jan Claesz van der Bel scippers weduwe
Waarboek-67 B-1562 (schuldeiser)Maarsmansteeg.005
370/03
Barent Huigenz {koopman}
/
Baernt Huygensz coman en Elysabeth Claesdochter zijne huysvrouwecoman
1561-02-14
Baernt Huygensz coman en Elysabeth Claesdochter zijne huysvrouwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Doezastraat.001.07
197/06
Barent Jansz {verwersknecht}
/
Baernt Jansz verwersknechtverwersknecht
1562-08-04
Baernt Jansz verwersknecht
Waarboek-67 B-1562 (belending)Doezastraat.001.07
350/06
Barent Jansz {verwersknecht}
/
Baernt Jansz verwersknechtverwersknecht
1563-05-14
Baernt Jansz verwersknecht
Waarboek-67 B-1562 (koper)Steenschuur.023.12
96/06
Balten Symonsz {bakker}
/
Balten Simonsz bakkerbakker
1562-10-30
Balten Simonsz bakker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.023.12
340/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balthen Simonsz bakkerbakker
1563-05-10
Balthen Simonsz bakker (met Arent Wollebrantsz bakker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.053
114/03
Balten Symonsz {bakker}
/
Balthen Symonsz backerbacker
1562-05-20
Balten Simonsz bakker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kolfmakersteeg.013
185/08
Barbara Gijsbrechtsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}
/
Barbara Ghijsen
1562-07-24
een huys ende erve toebhoirende Sinte Kathrijnengasthuys bynnen deser stede ende Barbara Ghijsen
Waarboek-67 B-1562 (koper)NieuweRijn.022
49/11
Barent Lambrechtsz {molenaar}
/
Barent Lambrechtsz molenaarmolenaar
1562-02-19
Barent Lambrechtsz molenaar
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.041
168/08
Barent Jacobsz {OudeRijn}
/
Barent onmondige weeskinderen
1562-08-22
Adriaen Engelsz snijder en Andries Huygensz schoenmaker als voogden over Barent en Jan onmondige weeskinderen van Jacob Barentsz korenmeter en Cunera Gerritssdr
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Langebrug.025
311/08
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Thytincxz
1563-03-27
Barent Thytincxz als man van Neeltgen Claesdr van Zijl
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
271/03

/
Barthout Jansz tobeerdertobeerder
1563-02-16
Barthout Jansz tobeerder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.023
41/07
Barthout Barthoutsz {timmerman}
/
Bartout Baertoutsz tymmermantymmerman
1562-02-17
Bartout Baertoutsz tymmerman
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.039-040
284/09
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beatrix Gerritsdr Jonge Dirck Jan Reyersz weduwe
1563-02-27
Beatrix Gerritsdr Jonge Dirck Jan Reyersz weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.039-040
293/11
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beatrix Gerritsdr Jonge Dirck Jan Reyersz weduwe
1563-02-27
Beatrix Gerritsdr Jonge Dirck Jan Reyersz weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.039-040
283/06
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beatrix Gerrytsdr Jonge Dirck Jan Reyerszs weduwe
1563-02-17
Beatrix Gerrytsdr Jonge Dirck Jan Reyersz.s weduwe
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
248/09

/
Beatrix Lenaertsdr
1563-02-14
Jan Pietersz voor hemzelf en als voogd van de weeskinderen van Lenaart Jansz (Jan Pieter Wouter Joost en Geertruyt en Beatrix)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.046
194/05
Beatrix Robrechtsdr {Vergeyl}
/
Beatrix Robbrechtsdr
1562-10-15
Jan Garbrantsz vleeshouwer man van Machtelt Robbrechtsdr en Beatrix Robbrechtsdr met voorn. Jan Garbrantsz als haar voogd
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
188/03

/
Beatrix Thymansdr weduwe van Joris Cornelisz schuitvoerder
1562-10-05
Beatrix Thymansdr weduwe van Joris Cornelisz schuitvoerder (met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.112
140/07
Belytgen Jansdr de Goede {van Bergen}
/
Belye Jansdr
1562-07-01
Quyrijn Dircksz van Bergen als man en voogd van Belye Jansdr
Waarboek-67 B-1562 (koper)Groenesteeg.005.2
126/07
Belytgen Jansdr {vrouw van Heer Claesz}
/
Belytgen Jansdr weduwe van Heer Claesz kuiper
1562-06-09
Belytgen Jansdr weduwe van Heer Claesz kuiper
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.177.2
103/03
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/
Blasius Allertsz stoeldraaierstoeldraaier
1562-05-05
Blasius Allertsz stoeldraaier (met zijn zoon Claes Blasiusz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 B-1562 (voogd)
16/03
Bouwen Claesz Vergeyl
/
Bouwen Claesz Vergeyl
1562-01-26
Bouwen Claesz Vergeyl
Waarboek-67 B-1562 (koper)
315/53
Bouwen Cornelisz {schoenmaker}
/
Bouwen Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1563-04-15
Bouwen Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Langebrug.056.2
322/05
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostensz van Dorp schoenmakerschoenmaker
1563-04-21
Bouwen Joostensz van Dorp schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Levendaal.056.1
145/09

/
Brechtenpoorte
1562-07-11
Brechtenpoorte
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
16/08

/
Brechtgen Volbrechtsdr
1562-01-26
Neeltgen en Brechtgen onmondige weeskinderen van Volbrecht Bouwensz en Barbara Gerritsdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.113.11
345/10
Wyburch Arentsdr {bagijn}
/
Burcgfen Aerntsdr falide bagijnbagijn
1563-05-22
Burcgfen Aerntsdr falide bagijn
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Langebrug.058.3
42/05
Ceeltgen Willemsdr {Langebrug}
/
Celie z.g. zijn dochter en vrouw van Vrederick Adriaensz
1562-02-16
Celie z.g. zijn dochter en vrouw van Vrederick Adriaensz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.103-107
342/03
Christoffel Barberis
/
Christoffel Barberis
1563-05-13
Christoffel Barberis man van Katherina Hendricksdr weduwe van Johan Evangelist de Aladio
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.103-107
327/06
Christoffel Barberis
/
Christoffel barbers
1563-04-26
Christoffel barbers
Waarboek-67 B-1562 (borg)Diefsteeg.021
19/04
Christoffel Evertsz {snijder}
/
Christoffel Evertsz snijdersnijder
1562-01-29
Adriaen Willemsz heemraadsbode (met Christoffel Evertsz snijder als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Levendaal.030
254/03
Stijntgen Dircksdr {tapper}
/
Cijtgen Dircksdr weduwe van Hendrick Jansz
1563-01-28
Cijtgen Dircksdr weduwe van Hendrick Jansz met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.132
170/04
Claes Adriaensz Mast
/
Claas Adriaansz Mast
1562-08-25
Claas Adriaansz Mast
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.136
154/03
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claas Joostensz droogscheerderdroogscheerder
1562-03-04
Claas Joostensz droogscheerder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.179
75/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claas Lambrechtsz brouwerbrouwer
1562-03-17
Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (borg)Maarsmansteeg.008.1
60/04

/
Claas Quyrijnsz zijn zwager
1562-03-05
Claas Quyrijnsz zijn zwager
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Apothekersdijk.013
85/04

/
Claes Adriaensz broers
1562-01-31
mr. Frans Adriaensz en Claes Adriaensz broers en Daniel Jacobsz scheepmaker allen voogden over Alijt en Joostgen nagelaten kinderen van Adriaen Jacobsz scheepmaker en Alijt Cornelisdr
Waarboek-67 B-1562 (borg)Kolfmakersteeg.015
339/04

/
Claes Adriaensz Knotterlinnenwever
1563-05-10
Cornelis Joostensz linnenwever (met Claes Adriaensz Knotter als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)
313/53

/
Claes Adriaensz linnenweverlinnenwever
1563-04-05
Claes Adriaensz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.011
280/03
Claes Adriaensz Mast
/
Claes Adriaensz Mast
1563-02-25
Claes Adriaensz Mast
Waarboek-67 B-1562 (borg)Nieuwsteeg.018.8
368/07
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz zijn vader
1563-07-03
Cornelia Gerritsdr weduwe van Jan Hendricksz blauwverver
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.081-083
184/06
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
Claes Alewijn Claesz
1562-09-26
Claes Alewijn Claesz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Bakkersteeg.016
139/09
Claes Allertsz {schoenmaker}
/
Claes Allaertsz scoelapperscoelapper
1562-06-06
Claes Allaertsz scoelapper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.018
242/07
Claes Allertsz {Haarlemmerstraat}
/
Claes Allertsz
1563-01-05
Claes Allertsz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Groenesteeg.028
260/53

/
Claes Anthonisz bakkerbakker
1563-02-04
Claes Anthonisz bakker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkgracht.024
19/08
Claes Cornelisz {metselaar}
/
Claes Anthonisz metselaermetselaer
1562-01-29
Claes Anthonisz metselaer
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Middelstegracht.153-155
246/05
Claes Arentsz {brouwer}
/
Claes Arentsz
1563-01-12
Arent en Pieter Claesz broers als erfgenamen van Claes Arentsz
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.177.2
103/04
Claes Blasiusz {stoeldraaier}
/
Claes Blasiusz stoeldraaier zijn zoonstoeldraaier
1562-05-05
Blasius Allertsz stoeldraaier (met zijn zoon Claes Blasiusz stoeldraaier als borg)
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Haarlemmerstraat.208
238/05
Claes Bouwensz {bouwman}
/
Claes Bouwensz witmackers weduwe
1562-12-29
Stijn Centendr Claes Bouwensz witmackers weduwe zijn zuster
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.014
85/12
Claes Claesz Moy
/
Claes Claess metselaer alias ‘Moy’metselaer
1562-01-31
Claes Claess metselaer alias ‘Moy’
Waarboek-67 B-1562 (koper)LangeMare.090
291/04

/
Claes Claesz kuiperkuiper
1563-03-04
Claes Claesz kuiper
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.065
302/05
Claes Claesz {scheepmaker}
/
Claes Claesz scheepmaickerscheepmaicker
1563-03-18
Claes Claesz scheepmaicker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Donkersteeg.010
164/05
Claes Claesz {tinnegieter}
/
Claes Claesz tinnegietertinnegieter
1562-05-06
Claes Claesz tinnegieter
Waarboek-67 B-1562 (belending)Donkersteeg.010
201/06
Claes Claesz {tinnegieter}
/
Claes Claesz tinnegietertinnegieter
1562-09-25
Claes Claesz tinnegieter
Waarboek-67 B-1562 (koper)Kaiserstraat.022
94/04

/
Claes Cornelisz bakkerbakker
1562-04-23
Claes Cornelisz bakker
Waarboek-67 B-1562 (voogd)
16/04
Claes Cornelisz Vergeyl
/
Claes Cornelisz Vergeyl
1562-01-26
Claes Cornelisz Vergeyl
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.069-071
81/06
Claes Cornelisz {vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz vleyschouwervleyschouwer
1562-04-02
Claes Cornelisz vleyschouwer
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Rapenburg.135.2
350/10
Claes Cornelisz {warmoezenier}
/
Claes Cornelisz warmoesman weduwe
1563-05-14
Meynsgen Gerytsdochter Claes Cornelisz warmoesman weduwen schuyr ende erve
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Rapenburg.135.2
197/10
Claes Cornelisz {warmoezenier}
/
Claes Cornelisz warmoesmans weduwe
1562-08-04
Meynsgen Gerrytsdr Claes Cornelisz warmoesmans weduwes schuyer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.091-095
367/03
Claes Dircksz Roggenbrood {linnenwever}
/
Claes Dircksz linnenweverlinnenwever
1563-06-28
Claes Dircksz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (borg)
105/04

/
Claes Evertsz zijn schoonvader
1562-05-06
Ysbrant Jacobsz schoenmaker (met zijn schoonvader Claes Evertsz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.051
347/10
Claes Florisz {goudsmid}
/
Claes Florisz goutsmitgoutsmit
1563-07-10
Claes Florisz goutsmit
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.210
67/04
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Gijsbrechtsz zijdelakenkoperzijdelakenkoper
1562-03-11
Nicolaes Gerritsz van Dorp (met Claes Gijsbrechtsz zijdelakenkoper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Levendaal.018
155/04
Claes Hendricksz {leidekker}
/
Claes Hendricksz leidekkerleidekker
1562-07-28
Adriaen Mathijsz boekbinder (met Claes Hendricksz leidekker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.053
193/10
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huyghensz bontwerckerbontwercker
1562-07-28
Claes Huyghensz bontwercker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.102
46/06
Claes Jacobsz Meyn
/
Claes Jacobss Meyn appelcooper In Den Helmappelcooper
1562-02-06
Claes Jacobss Meyn appelcooper In Den Helm
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.053.1
6/08
Claes Jacobsz {bezemmaker}
/
Claes Jacobsz besemmaickerbesemmaicker
1562-01-16
Claes Jacobsz besemmaicker
Waarboek-67 B-1562 (borg)Hooigracht.023
77/04
Claes Jacobsz van Lindenburgh
/
Claes Jacobsz zijn vader
1562-03-17
Simon Claesz van Lindenburch (met zijn vader Claes Jacobsz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.128
50/08
Claes Jansz de Goede
/
Claes Janss de Guede erve
1562-02-25
Claes Janss de Guede erve
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.226-228
274/06
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz
1563-02-17
Claes Jansz
Waarboek-67 B-1562 (koper)JanVossensteeg.058-060
135/04
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1562-06-16
Claes Jansz de Goede
Waarboek-67 B-1562 (koper)Rapenburg.112
140/24
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede
1562-07-01
Claes Jansz de Goede
Waarboek-67 B-1562 (belending)
235/06

/
Claes Jansz franchijnmakerfranchijnmaker
1562-12-24
Claes Jansz franchijnmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
30/03
Claes Jansz {koster}
/
Claes Jansz kosterkoster
1562-02-07
Claes Jansz koster van St. Pieterskerk (met Dirck Jansz koster van OLV-kerk als borg)
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Hogewoerd.022
57/09
Claes Jansz Oom
/
Claes Jansz Oom
1561-12-13
Claes Jansz Oom zelf, als man van Geertruyt Damendr
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Hogewoerd.022
57/05
Claes Jansz Oom
/
Claes Jansz Oom haar zwager
1561-12-13
Maritgen Gerritsdr weduwe van Daam Dircksz (bijgestaan door haar zwager Claes Jansz Oom)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.259-263
325/06

/
Claes Jansz snijdersnijder
1563-04-22
Claes Jansz snijder (van Delft)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.021
212/12
Claes Jansz {warmoezenier-Middelstegracht}
/
Claes Jansz warmoesmanwarmoesman
1562-07-31
Claes Jansz warmoesman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.099
305/07
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz witmaeckerwitmaecker
1563-03-22
Claes Jansz witmaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.052.3
200/09
Claes Jansz Brandt
/
Claes Jansz witmaickerwitmaicker
1562-10-29
Claes Jansz witmaicker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.140
154/08
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joestensz
1562-03-04
Claes Joestensz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooigracht.043-045
24/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz
1562-01-31
Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooigracht.043-045
51/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz
1562-02-23
Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 B-1562 (belending)
235/09
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz
1562-12-24
Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 B-1562 (schuldeiser)
104/03

/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1562-05-06
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
106/03

/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1562-05-06
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.204
236/05
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maartensz linnenweverlinnenwever
1562-12-29
Claes Maartensz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.204
238/09
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertensz lindewever
1562-12-29
Claes Maertensz lindewevers erve
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.061
28/03
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz schoenmakerschoenmaker
1562-02-06
Claes Maertensz schoenmaker (met Jacob Vincentsz boomgaardman als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.204
236/06
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertsz voirs zelver
1562-12-29
Claes Maertsz voirs zelver
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kolfmakerveststeeg.000.3
341/06
Claes Pietersz {juwelier}
/
Claes Pietersz inwekerders thuyninwekerder
1563-05-08
Claes Pietersz inwekerders thuyn
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.041
241/08
Claes Pietersz {timmerman}
/
Claes Pietersz timmermantimmerman
1562-12-05
Claes Pietersz timmerman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.041
316/07
Claes Pietersz {timmerman}
/
Claes Pietersz timmermantimmerman
1563-03-09
Claes Pietersz timmerman
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Rapenburg.011-017
212/09

/
Claes Pieterszs weduwe
1562-07-31
Claes Pietersz.s weduwe
Waarboek-67 B-1562 (koper)Groenesteeg.054
214/05
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Polensz schuitvoerderschuitvoerder
1562-11-28
Claes Polensz schuitvoerder
Waarboek-67 B-1562 (borg)Diefsteeg.016
204/04

/
Claes Quyrijnszkruidenier
1562-11-04
Gijsbrecht Dircksz kruidenier (met zijn zwager Claes Quyrijnsz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.030
198/07
Claes Reyer Claesz {veertig}
/
Claes Reyer Claesz
1562-10-29
Claes Reyer Claesz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Donkersteeg.001
208/03
Claes Symonsz {wisselaar}
/
Claes Simonsz wisselaarwisselaar
1562-11-14
Claes Simonsz wisselaar (met zijn zoon Pieter Claesz snijder als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Bakkersteeg.022.1
139/10
Clara Garbijnsdr {vrouw van Cornelis Jansz}
/
Clara Cornelisdr erve
1562-06-06
Clara Cornelisdr erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.067
253/06

/
coman Gielis Willemsz Doe
1563-01-27
coman Gielis Willemsz Doe
Waarboek-67 B-1562 (overledene)NieuweRijn.043
284/12
Govert Willemsz van der Aer
/
coman Goverts weduwe
1563-02-27
coman Goverts weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.127
61/17
Daniël Cornelisz {koopman}
/
comen Daniel Cornelisscomen
1562-03-02
comen Daniel Corneliss
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Nieuwsteeg.018.8
368/05
Cornelia Gerritsdr {Quartelaer}
/
Cornelia Gerritsdr weduwe van Jan Hendricksz blauwverver
1563-07-03
Cornelia Gerritsdr weduwe van Jan Hendricksz blauwverver
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.013
85/14
Cornelia Pietersdr {vogelkoper}
/
Cornelia Pietersdr Cornelis Dircxz vogelcoopers weduevogelcooper
1562-01-31
Cornelia Pietersdr Cornelis Dircxz vogelcoopers weduen schuyer ende erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.016.2
64/06
Neeltgen Pietersdr Boeytgen {vrouw Gerrit Jansz}
/
Cornelia Pieterss (sic) Gerit Janssoens boumans wedue
1562-03-07
Cornelis Pieterss (sic) Gerit Janssoens boumans wedue
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)LangeMare.090
362/07
Cornelis Pietersz Verdonck {chirurgijn}
/
Cornelis (weeskinderen van Pieter Philipsz Verdonck)
1563-06-11
Cornelis en Annetgen weeskinderen van Pieter Philipsz Verdonck (met Jan Pietersz Verdonck als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)
152/53

/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1562-07-21
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.001
74/53

/
Cornelis Adriaensz drapenierdrapenier
1562-03-18
Cornelis Adriaensz drapenier
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.064
193/11
Cornelis Adriaensz {drapier, wolwever}
/
Cornelis Adriaensz drapenierderdrapenierder
1562-07-28
Cornelis Adriaensz drapenierders huys ende erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.064
31/06
Cornelis Adriaensz {drapier, wolwever}
/
Cornelis Aertss wolleweverwollewever
1562-02-07
Cornelis Aertss wollewever
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Langebrug.025
311/24
Cornelis Anthonisz {Rapenburg}
/
Cornelis Anthonisz
1563-03-27
Cornelis Anthonisz als man van Maritgen Cornelisdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.064
150/07
Cornelis Adriaensz {drapier, wolwever}
/
Cornelis Arentsz wolleweverwollewever
1562-07-17
Cornelis Arentsz wollewever
Waarboek-67 B-1562 (belending)StilleRijn.008-011
263/06
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Ariensz brouwerbrouwer
1563-02-08
Cornelis Ariensz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
218/03
Cornelis Augustijnsz van Strienen {glasschilder}
/
Cornelis Augustijnsz glasmakerglasmaker
1562-12-03
Cornelis Augustijnsz glasmaker (met Frederick Adriaensz biertapper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.179
268/04
Cornelis Augustijnsz van Strienen {glasschilder}
/
Cornelis Augustijnsz glasmakerglasmaker
1563-02-12
Cornelis Augustijnsz glasmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Stadsvrijdom.006
357/53

/
Cornelis Augustijnsz glasmakerglasmaker
1563-06-03
Cornelis Augustijnsz glasmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)LangeMare.086
362/13
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Boenenz
1563-06-11
Cornelis Boenenz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Stadsvrijdom.006
186/04
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Boenenz timmermantimmerman
1562-10-02
Cornelis Boenenz timmerman
Waarboek-67 B-1562 (belending)LangeMare.086
352/07
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/
Cornelis Boenenzoen
1563-02-13
Cornelis Boenenzoen
Waarboek-67 B-1562 (belending)LangeMare.088
291/06

/
Cornelis Bouensz
1563-03-04
Cornelis Bouensz
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Nieuwsteeg.018.8
368/03
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaensz als man van Maritgen Jansdr
1563-07-03
Cornelis Claes Adriaensz als man van Maritgen Jansdr erfgename van Cornelia Gerritsdr weduwe van Jan Hendricksz blauwverver (met zijn vader Claes Adriaensz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwsteeg.018.8
96/08
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claess brouwers camer ende ervebrouwer
1562-10-30
Cornelis Claess brouwers camer ende erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwsteeg.018.8
340/07
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claesz brouwers camer ende ervebrouwer
1563-05-10
Cornelis Claesz brouwers camer ende erve
Waarboek-67 B-1562 (borg)Hogewoerd.101
79/04
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Cornelis Claesz de Bruyn
1562-03-24
Pieter Cornelisz den Oosterling (met Cornelis Claesz de Bruyn als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Papengracht.013-017
278/07
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz goudsmidgoudsmid
1563-02-19
Jkvr. Isabella van Diemen weduwe van Dirck van Waardenburg met Peter Eliasz Colijn als haar voogd in deze zaak (met Jan van Adrichem en Cornelis Claesz goudsmid als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
324/04
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz goudsmidgoudsmid
1563-04-20
Pieter Jansz apotheker (met Cornelis Claesz goudsmid als borg)
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Hooigracht.044
167/10
Cornelis Claesz {metselaar}
/
Cornelis Claesz metselaers weduwemetselaer
1562-08-21
Neeltgen Cornelis Claesz metselaers weduwe
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.016.1
64/03

/
Cornelis Claesz van Benthuizen
1562-03-07
Cornelis Claesz van Benthuizen
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Middelstegracht.137-139
7/10
Cornelis Claesz {warmoezenier}
/
Cornelis Claesz warmoesmans weduwewarmoesman
1562-01-13
Neeltgen Huygensdr Cornelis Claesz warmoesmans weduwe
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.022
57/08
Cornelis Dammasz {Hogewoerd}
/
Cornelis Damenz (onder voogdij)
1561-12-13
Mourijn Claesz en Adriaen Andriesz, drapeniers als curateurs van de boedel van Cornelis Damenz die door de stad Leiden onder voogdij of curatele was geplaatst
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwstraat.036
123/09
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dirckss Goels erve
1561-09-03
Cornelis Dirckss Goels erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwstraat.036
26/11
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dirckss Goolen erve
1562-02-06
Cornelis Dirckss Goolen erve
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.010
309/53

/
Cornelis Dircksz Gool
1563-03-20
Cornelis Dircksz Gool
Waarboek-67 B-1562 (borg)Uiterstegracht.088-090
297/04

/
Cornelis Dircksz kuiperkuiper
1563-03-10
Cors Dircksz klompenmaker (met Cornelis Dircksz kuiper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.009
331/07
Cornelis Dircksz {snijder}
/
Cornelis Dircksz snijdersnijder
1563-04-30
Cornelis Dircksz snijder (uit Oegstgeest)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.045
214/07

/
Cornelis Dircxz
1562-11-28
Cornelis Dircxz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Donkersteeg.009.2
249/07
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircxz schoemakerschoemaker
1563-01-15
Cornelis Dircxz schoemaker
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Apothekersdijk.013
85/15
Cornelis Dircksz {vogelkoper}
/
Cornelis Dircxz vogelcoopers weduevogelcooper
1562-01-31
Cornelia Pietersdr Cornelis Dircxz vogelcoopers weduen schuyer ende erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Doezastraat.001.03
197/07
Cornelis Ewoutsz {linnenwever}
/
Cornelis Euwoutsz lindeweverlindewever
1562-08-04
Cornelis Euwoutsz lindewever
Waarboek-67 B-1562 (belending)Doezastraat.001.03
350/07
Cornelis Ewoutsz {linnenwever}
/
Cornelis Ewoutsz lindeweverlindewever
1563-05-14
Cornelis Ewoutsz lindewever
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Rapenburg.129
61/12
Cornelis Ewoutsz {linnenwever}
/
Cornelis Ewoutsz linnenweverlinnenwever
1562-03-02
Hendrick Gerritsz, stoeldraaier en Cornelis Ewoutsz, linnenwever als voogden over Dorothea en Rijkland, onmondige weeskinderen van Jan Hendricksz en Neeltgen Jacobsdr voorn
Waarboek-67 B-1562 (overledene)KortRapenburg.018
82/05a
Cornelis Faesz {bostelman}
/
Cornelis Faessen weduen
1562-04-03
Neeltgen Cornelis Faessen weduen
Waarboek-67 B-1562 (belending)JanVossensteeg.059
217/11
Cornelis Florisz {opperman, bouwman}
/
Cornelis Florysz pannebackerpannebacker
1562-12-02
Cornelis Florysz pannebacker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.099
79/06
Cornelis Fransz {bierdrager}
/
Cornelis Franss bierdragerbierdrager
1562-03-24
Cornelis Franss bierdrager
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.145
7/05
Cornelis Fransz {witmaker}
/
Cornelis Fransz witmakerwitmaker
1562-01-13
Cornelis Fransz witmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
15/03

/
Cornelis Fransz witmakerwitmaker
1562-01-23
Cornelis Fransz witmaker (met Bartholomeus Havicksz tingieter als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.065
349/06
Cornelis Garbrantsz {brouwersknecht, bierdrager}
/
Cornelis Garbrantsz brouwersknechtbrouwersknecht
1563-05-29
Cornelis Garbrantsz brouwersknecht
Waarboek-67 B-1562 (koper)NieuweRijn.066-068
302/04
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerritsz brouwer zijn broerbrouwer
1563-03-18
zijn broer Cornelis Gerritsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)Stadsvrijdom.006
329/53
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1563-04-28
Cornelis Gerritsz de Haes hun broer
Waarboek-67 B-1562 (koper)Stadsvrijdom.006
109/53

/
Cornelis Gerritsz snijdersnijder
1562-05-10
Cornelis Gerritsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.112
140/03
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
/
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
1562-07-01
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
Waarboek-67 B-1562 (koper)
130/53

/
Cornelis Gerritsz vollervoller
1562-06-13
Cornelis Gerritsz voller
Waarboek-67 B-1562 (belending)Steenschuur.001
103/07
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtss bode mitte roedebode mitte roede
1562-05-05
Cornelis Ghijsbrechtss bode mitte roede
Waarboek-67 B-1562 (borg)Boomgaardsteeg.017
233/04
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz bodebode
1562-12-23
David Egbertsz advocaat (met Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roede als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkgracht.001-003
178/06
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
/
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
1562-09-19
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.074
364/04
Cornelis Harmensz {snijder}
/
Cornelis Harmansz snijdersnijder
1563-06-17
Dirck Harmansz linnenwever en Cornelis Harmansz snijder als erfgenamen van Grietgen Hendricksdr weduwe van Harman Dircksz snijder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelweg.003
26/03
Cornelis Hendricksz {Middelweg}
/
Cornelis Hendricksz
1562-02-06
Cornelis Hendricksz en Dorothea Hendricksdr (bijgestaan door Cornelis Thymansz) en samen nog voor hun broer Jacob Hendricksz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooigracht.062
269/03
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
/
Cornelis Hendricksz
1563-02-15
Cornelis Hendricksz
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.226-228
274/07
Cornelis Hendricksz {scheepmaker}
/
Cornelis Hendricksz scheepmakerscheepmaker
1563-02-17
Cornelis Hendricksz scheepmaker als man van Niesgen Jansdr
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Rapenburg.129
61/06
Cornelis Hendricksz {stoeldraaier}
/
Cornelis Hendricksz stoeldraaierstoeldraaier
1562-03-02
Cornelis Hendricksz, stoeldraaier en Cornelis Reyersz, snijder als voogden over Floris en Jan onmondige kinderen nagelaten door Jan Hendricksz voorn. en Dorothea Florisdr zijn eerste huisvrouw
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.060.1
31/07
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobss Bien
1562-02-07
Cornelis Jacobss Bien
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Langebrug.025
311/18
Cornelis Jacobsz van Nieuwcoop
/
Cornelis Jacobsz (van) Nieuwcoop
1563-03-27
Cornelis Jacobsz (van) Nieuwcoop als man van Adriana Gerritsdr van Zijl
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.060.1
150/03
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz Bien wolweverwolwever
1562-07-17
Cornelis Jacobsz Bien wolwever (met Maarten Jansz wolwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Uiterstegracht.101
25/04
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/
Cornelis Jacobsz Gorter
1562-02-06
Jan Jacobsz linnenwever (met Cornelis Jacobsz Gorter als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Uiterstegracht.103-111
32/04
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/
Cornelis Jacobsz Gorter
1562-02-11
Vranck Gillisz Clappecluys (met Cornelis Jacobsz Gorter als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.083
314/10
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/
Cornelis Jacobsz Gorter
1563-02-16
Cornelis Jacobsz Gorter
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.083
353/06
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/
Cornelis Jacobsz Gorter
1563-05-29
Cornelis Jacobsz Gorter
Waarboek-67 B-1562 (borg)Groenesteeg.018
1/04

/
Cornelis Jacobsz Hen
1562-01-03
Jan Gerritsz schipper (met Cornelis Jacobsz Hen als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.001
220/03
Cornelis Jacobsz {raamwachter}
/
Cornelis Jacobsz raamwachterraamwachter
1562-12-02
Cornelis Jacobsz raamwachter
Waarboek-67 B-1562 (borg)Molensteeg.016
195/04
Cornelis Jacobsz {timmerman}
/
Cornelis Jacobsz timmermantimmerman
1562-10-21
Govert Hendricksz snijder (met Cornelis Jacobsz timmerman als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Levendaal.020
155/06
Cornelis Jansz Moyt {bierdrager}
/
Cornelis Janss
1562-07-28
Cornelis Janss
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Kaiserstraat.032-038
78/07

/
Cornelis Janss alias ‘Lange Neelen’ weduwe
1562-03-23
Geerte Lambrechtsdr Cornelis Janss alias ‘Lange Neelen’ weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.062
150/06
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Janss lindeweverlindewever
1562-07-17
Cornelis Janss lindewever
Waarboek-67 B-1562 (voogd)NieuweRijn.043
286/05

/
Cornelis Jansz
1563-03-01
Cornelis Jansz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.042-044
194/08
Cornelis Jansz Oliekruik {bouwman-Marendorp}
/
Cornelis Jansz boumanbouman
1562-10-15
Cornelis Jansz bouman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)KortRapenburg.001-003
102/03

/
Cornelis Jansz bouwmanbouwman
1562-05-02
Cornelis Jansz bouwman en Willem Arentsz leidekker (met Dirck Dircksz Steen olieslager als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Donkersteeg.001
208/05

/
Cornelis Jansz koopmankoopman
1562-11-14
Cornelis Jansz koopman
Waarboek-67 B-1562 (koper)Donkersteeg.009.1
249/05

/
Cornelis Jansz kramerkramer
1563-01-15
Cornelis Jansz kramer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.147-149
7/06
Cornelis Jansz {linnenwever-Middelstegracht147}
/
Cornelis Jansz lindeweverlindewever
1562-01-13
Cornelis Jansz lindewever
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.097-099
367/05

/
Cornelis Jansz lindeweverlindewever
1563-06-28
Cornelis Jansz lindewever
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.062
31/05
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1562-02-07
Cornelis Jansz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (koper)Levendaal.026
151/04
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1562-07-20
Cornelis Jansz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (belending)Levendaal.020
117/05
Cornelis Jansz Moyt {bierdrager}
/
Cornelis Jansz Moyt
1562-05-21
Cornelis Jansz Moyt
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Barbarasteeg.013
147/03
Cornelis Jansz Moyt {bierdrager}
/
Cornelis Jansz Moyt
1562-07-14
Cornelis Jansz Moyt
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Middelweg.003
307/04
Cornelis Jansz {snijder-voogd}
/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1563-03-24
Anna Hendricksdr wonende op het St. Pancraskerkhof met Cornelis Jansz snijder als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.083
189/07
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/
Cornelis Jansz witmakerwitmaker
1562-10-06
Cornelis Jansz witmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Kolfmakersteeg.015
185/05
Cornelis Joostenz {linnenwever}
/
Cornelis Joostensz linnenweverlinnenwever
1562-07-24
Cornelis Joostensz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Doezastraat.001.05
197/03
Cornelis Joostenz {linnenwever}
/
Cornelis Joostensz linnenweverlinnenwever
1562-08-04
Cornelis Joostensz linnenwever (met Jacob Jansz tafellakenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Noordeinde.020
338/05
Cornelis Joostenz {linnenwever}
/
Cornelis Joostensz linnenweverlinnenwever
1563-04-26
Cornelis Joostensz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Kolfmakersteeg.015
339/03
Cornelis Joostenz {linnenwever}
/
Cornelis Joostensz linnenweverlinnenwever
1563-05-10
Cornelis Joostensz linnenwever (met Claes Adriaensz Knotter als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
10/03

/
Cornelis Jorisz linnenweverlinnenwever
1562-01-12
Cornelis Jorisz linnenwever (met Jan Jacobsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.062
31/03
Cornelis Jorisz {linnenwever}
/
Cornelis Jorisz linnenweverlinnenwever
1562-02-07
Cornelis Jorisz linnenwever (met Jan Jacobsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Uiterstegracht.101
149/04
Cornelis Jorisz {linnenwever}
/
Cornelis Jorisz linnenweverlinnenwever
1562-07-17
Louweris Jorisz linnenwever (met Cornelis Jorisz linnenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.097-099
25/06
Cornelis Jorisz {linnenwever}
/
Cornelis Joryss lindeweverlindewever
1562-02-06
Cornelis Joryss lindewever
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.097-099
149/06
Cornelis Jorisz {linnenwever}
/
Cornelis Joryss linnewever
1562-07-17
Cornelis Joryss linnewever
Waarboek-67 B-1562 (koper)
295/04
Cornelis Lambrechtsz {bakker}
/
Cornelis Lambrechtsz bakkerbakker
1562-12-19
Cornelis Lambrechtsz bakker
Waarboek-67 B-1562 (belending)StilleRijn.016.1
263/08
Cornelis Lourisz {houtzager}
/
Cornelis Louwerisz houtzaegers ervehoutzaeger
1563-02-08
Cornelis Louwerisz houtzaegers erve
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.150-154
285/03
Cornelis Jansz Vinck
/
Cornelis Meesz alias Cornelis Jansz
1563-02-27
Cornelis Meesz alias Cornelis Jansz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Steenschuur.023.04
345/12
Cornelis Meesz {verwer}
/
Cornelis Meesz schuyer
1563-05-22
Cornelis Meesz schuyer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.058.2
42/06
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Houdt
1562-02-16
Cornelis Meesz van Houdt
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.058.2
221/05
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Houdt
1562-10-30
Cornelis Meesz van Houdt
Waarboek-67 B-1562 (koper)Noordeinde.035
29/04
Cornelis Pietersz {bakker}
/
Cornelis Pietersz
1562-02-06
Cornelis Pietersz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.017
248/20
Cornelis Pietersz {glasmaker}
/
Cornelis Pietersz
1563-02-14
Cornelis Pietersz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)LangeMare.081.1
59/03
Cornelis Pietersz {bierdrager}
/
Cornelis Pietersz bierdragerbierdrager
1562-03-03
Cornelis Pietersz bierdrager
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
133/03

/
Cornelis Pietersz bouwmanbouwman
1562-06-19
Cornelis Pietersz eertijds bouwman (met Jan Louwerisz bouwman als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Nieuwstraat.015
306/04
Cornelis Pietersz Buys
/
Cornelis Pietersz Buys zijn zwager
1563-03-22
Cornelis Pietersz Buys zijn zwager
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.123
263/07
Cornelis Pietersz {kuiper}
/
Cornelis Pietersz cupercuper
1563-02-08
Cornelis Pietersz cuper
Waarboek-67 B-1562 (koper)Kaiserstraat.031
9/05
Cornelis Pietersz {koopman, uitdrager}
/
Cornelis Pietersz koopmankoopman
1562-01-17
Cornelis Pietersz koopman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
346/03

/
Cornelis Pietersz kramerkramer
1563-05-26
Cornelis Pietersz kramer (met Jacob Jacobsz kramer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.029
21/03
Cornelis Pietersz {kistenmaker}
/
Cornelis Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-01
Cornelis Pietersz schrijnwerker (met zijn schoonvader mr. Jan Cornelisz brandewijnverkoper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)
15/53

/
Cornelis Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-01-23
Cornelis Pietersz schrijnwerker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.029
66/03
Cornelis Pietersz {kistenmaker}
/
Cornelis Pietersz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-03-09
Cornelis Pietersz schrijnwerker (met zijn schoonvader mr. Jan Cornelisz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.081.3
276/07
Cornelis Pietersz van Nieuwkoop
/
Cornelis Pietersz van Nieucoop
1563-02-16
Cornelis Pietersz van Nieucoop
Waarboek-67 B-1562 (koper)Rapenburg.077-079
184/05
Cornelis Pietersz van Nieuwkoop
/
Cornelis Pietersz van Nieuwkoop
1562-09-26
Cornelis Pietersz van Nieuwkoop
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelstegracht.081.3
189/03
Cornelis Pietersz van Nieuwkoop
/
Cornelis Pietersz van Nieuwkoop
1562-10-06
Cornelis Pietersz van Nieuwkoop (met Cors Willemsz droogscheerder als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Stadsvrijdom.006
229/53

/
Cornelis Ponsenz
1562-12-18
Cornelis Ponsenz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Stadsvrijdom.006
232/53

/
Cornelis Ponsenz
1562-12-18
Cornelis Ponsenz
Waarboek-67 B-1562 (belending)
354/08

/
Cornelis Quyrijnsz lindewevers erfnelindewever
1563-06-02
Cornelis Quyrijnsz lindewevers erfne
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
72/03

/
Cornelis Quyrijnsz linnenweverlinnenwever
1562-03-16
Cornelis Quyrijnsz linnenwever (met zijn broer Jan Quyrijnsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Kaiserstraat.032-038
78/05
Cornelis Quirijnsz {linnenwever}
/
Cornelis Quyrijnsz linnenweverlinnenwever
1562-03-23
Cornelis Quyrijnsz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Rapenburg.129
61/07
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz snijdersnijder
1562-03-02
Cornelis Hendricksz, stoeldraaier en Cornelis Reyersz, snijder als voogden over Floris en Jan onmondige kinderen nagelaten door Jan Hendricksz voorn. en Dorothea Florisdr zijn eerste huisvrouw
Waarboek-67 B-1562 (koper)
72/53

/
Cornelis Simonsz linnenweverlinnenwever
1562-03-16
Cornelis Simonsz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (borg)Kaiserstraat.006.4
265/04

/
Cornelis Simonsz linnenwever zijn zoonlinnenwever
1563-02-10
Simon Simonsz bouwman (met zijn zoon Cornelis Simonsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Noordeinde.024.2
230/08
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Simonsz metselaarmetselaar
1562-12-19
Louris Cornelisz snijder en Cornelis Simonsz metselaar
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.170
153/03
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1562-07-29
Cornelis Simonsz schipper (met Jan Hendricksz linnenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaardesteeg.009
254/09
Cornelis Thomasz {voller}
/
Cornelis Thomasz volrevolre
1563-01-28
Cornelis Thomasz volres erve
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Middelweg.003
26/05
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz
1562-02-06
Cornelis Hendricksz en Dorothea Hendricksdr (bijgestaan door Cornelis Thymansz) en samen nog voor hun broer Jacob Hendricksz
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Zonneveldstraat.000.12
69/04
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz
1562-02-09
Lijsbeth Adriaensdr alias ‘Berckgen’ (bijgestaan door Cornelis Thymansz en als borg haar broer Jan Adriaensz voller)
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Middelweg.040.3
47/05
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz
1562-02-18
Alijdt Govertsdr weduwe van mr. Claes chirurgijn (bijgestaan door Cornelis Thymansz)
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Haarlemmerstraat.179
75/06
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz
1562-03-17
Cornelis Thymansz
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Vliet.045.2
87/05
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz
1562-04-10
Margriete Cornelisdr weduwe van Quyrijn Jansz wolwever met Cornelis Thymansz als haar voogd in deze zaak (met Jan Quyrijnsz bierdrager als borg)
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Groenesteeg.005.2
126/05
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz
1562-06-09
Cornelis Thymansz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hogewoerd.015
258/07
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Tonisz glasmakerglasmaker
1563-02-03
Cornelis Thonisz glasmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.002
82/04
Cornelis Cornelisz van Duvenvoorde
/
Cornelis van Duivenvoorde droogscheerder + 6 kinderendroogscheerder
1562-04-03
Cornelis van Duivenvoorde droogscheerder + 6 kinderen
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.047
51/07
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/
Cornelis Vrancken comancoman
1562-02-23
Cornelis Vrancken coman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooigracht.047
115/03
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/
Cornelis Vranckensz coemancoeman
1562-05-20
Cornelis Vranckensz koeman (met zijn zoon Willem Cornelisz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Middelstegracht.059
369/04
Cornelis Franckenz {voorspraak}
/
Cornelis Vranckensz voorspraak bij de Vierschaar van Leidenvoorspraak bij de Vierschaar van Leiden
1563-07-05
Jan Barentsz brouwersknecht (met Cornelis Vranckensz van Delft voorspraak bij de Vierschaar van Leiden als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.047
24/07
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/
Cornelis Vranckensz, comancoman
1562-01-31
Cornelis Vranckensz, coman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
225/03

/
Cornelis Vranckenz koopmankoopman
1562-12-12
Cornelis Vranckenz koopman (met zijn zoon Willem Cornelisz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.226-228
274/09
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wijnertsz
1563-02-17
Cornelis Wijnertsz als man van Geertruyt Jansdr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)NieuweRijn.042-043
172/03

/
Cornelis Willemsz
1562-08-31
Cornelis Willemsz in ‘Den Gulden Horen’ (met zijn zwager Jan Claesz pannenbakker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.075-077
209/07

/
Cornelis Willemsz glaessmaeckerglaessmaecker
1562-11-14
mede gecompareert Geryt Roelofsz ende Cornelis Willemsz glaessmaecker (borgen)
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Breestraat.079
333/06

/
Cornelis Willemsz glaseschriverglaseschriver
1563-04-28
Cornelis Willemsz glaseschriver
Waarboek-67 B-1562 (koper)NieuweRijn.042-043
56/05
Cornelis Willemsz de Milde
/
Cornelis Willemsz in ‘Den Gulden Hoorn’
1562-02-24
Cornelis Willemsz in ‘Den Gulden Hoorn’
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Rapenburg.122
228/03
Cornelis Willemsz van Schiedam {priester}
/
Cornelis Willemsz priesterpriester
1562-12-17
heer Cornelis Willemsz priester volgens diens testament van 24 mei 1559
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.003
97/03

/
Cornelis Willemsz schout te Sassenheimschout te Sassenheim
1562-04-24
Cornelis Willemsz schout te Sassenheim; Jeroen Willemsz schout te Hillegom en Dirck Pietersz wonende te Alkmaar als erfgenamen van Jan Claes Woutersz z.g. tevens als vertegenwoordigers van alle andere erfgenamen
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.001
98/03

/
Cornelis Willemsz schout te Sassenheimschout te Sassenheim
1562-04-24
Cornelis Willemsz schout te Sassenheim; Jeroen Willemsz schout te Hillegom en Dirck Pietersz wonende te Alkmaar als erfgenamen van Jan Claes Woutersz z.g. tevens als vertegenwoordigers van alle andere erfgenamen
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.023.12
96/03
Cornelis Willemsz {schout-Sassenheim}
/
Cornelis Willemsz schout van Sassenheimschout
1562-10-30
Cornelis Willemsz schout te Sassenheim; Jeroen Willemsz schout te Hillegom en Dirck Pietersz wonende te Alkmaar
Waarboek-67 B-1562 (koper)Apothekersdijk.024
41/05
Cornelis Woutersz {timmerman}
/
Cornelis Woutersz timmermantimmerman
1562-02-17
Cornelis Woutersz timmerman
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.044
284/13
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Santen goutsmitgoutsmit
1563-02-27
Cornelis Woutersz van Santen goutsmit
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.044
293/15
Cornelis Woutersz van Santen
/
Cornelis Woutersz van Santen goutsmitgoutsmit
1563-02-27
Cornelis Woutersz van Santen goutsmit
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.088-090
297/03
Cors Dircksz {klompenmaker}
/
Cors Dircksz klompenmakerklompenmaker
1563-03-10
Cors Dircksz klompenmaker (met Cornelis Dircksz kuiper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.103-111
298/05
Cors Dircksz {klompenmaker}
/
Cors Dircksz klompenmakerklompenmaker
1563-03-10
Cors Dircksz klompenmaker
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Pieterskerkgracht.009
119/06

/
Cors Egbertsz
1562-03-05
Cors Egbertsz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Rapenburg.129
61/16
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Hendricksz koopmankoopman
1562-03-02
Cors Hendricksz koopman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.129
231/08
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cors Heynricxz craemercraemer
1562-11-24
Cors Heynricxz craemer
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.043
168/12
Cors Michielsz van Leeuwen
/
Cors Michielsz
1562-08-22
Cors Michielsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.043
178/03
Cors Michielsz van Leeuwen
/
Cors Michielsz van Leeuwen
1562-09-19
Cors Michielsz van Leeuwen (met Jan Woutersz Steen als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Middelstegracht.081.3
189/04
Cors Willemsz {droogscheerder}
/
Cors Willemsz droogscheerderdroogscheerder
1562-10-06
Cornelis Pietersz van Nieuwkoop (met Cors Willemsz droogscheerder als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)NieuweRijn.042
293/07

/
Corstant Willemsz van Alphen
1563-02-27
met Gerrit Jansz muntverver en Corstant Willemsz van Alphen als borgen
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.041
168/03
Cunera Gerritsdr {vrouw van Jacob Barentsz}
/
Cunera Gerritsdr weduwe van Jacob Barentsz
1562-08-22
Cunera Gerritsdr weduwe van Jacob Barentsz met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak; Adriaen Engelsz snijder en Andries Huygensz schoenmaker als voogden over Barent en Jan onmondige weeskinderen van Jacob Barentsz korenmeter en Cunera Gerritssdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Lobbesteeg.000.3
236/07

/
Dammas Dircxz rietdeckerrietdecker
1562-12-29
Dammas Dircxz rietdecker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
203/03

/
Dammas Willemsz
1562-10-31
Dammas Willemsz wonende te Leiderdorp
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.155
223/04
Dammas Willemsz {leidekker}
/
Dammas Willemszleidekker
1562-12-10
Dammas Willemsz
Waarboek-67 B-1562 (executeur)Pieterskerkstraat.018
323/03
Dammas Willemsz {rentmeester}
/
Dammas Willemsz
1563-04-22
Dammas Willemsz met opdracht van het St.-Ursulaklooster binnen Leiden (met Foy van Zijl priester als borg op zijn beurt met Dammas Willemsz als voogd)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.127
231/03
Daniël Cornelisz {koopman}
/
Daniel Cornelisz kramerkramer
1562-11-24
Daniel Cornelisz kramer (met Jacob Hendricksz koopman als borg)
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Apothekersdijk.013
85/05
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz scheepmakerscheepmaker
1562-01-31
mr. Frans Adriaensz en Claes Adriaensz broers en Daniel Jacobsz scheepmaker allen voogden over Alijt en Joostgen nagelaten kinderen van Adriaen Jacobsz scheepmaker en Alijt Cornelisdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.026.4
6/07
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/
Daniel Jansz snijder
1562-01-16
Daniel Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.021.5
317/04

/
Daniel Janz wonende in Den Haag
1563-04-16
Dirck Cornelisz drapier in opdracht van Daniel Janz, wonende in Den Haag en Pietertgen Aalbrechtsdr weduwe van Pieter Dircksz warmoesman
Waarboek-67 B-1562 (koper)Vliet.045.2
337/05
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1563-05-06
Daniel Ysbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
116/03

/
David Egbertsz
1562-05-21
David Egbertsz voorspraak (advocaat)
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Koppenhinksteeg.003
163/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz advocaatadvocaat
1562-08-13
Trijntgen Cornelisdr weduwe van Claes Jansz schipper met David Egbertsz advocaat als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (koper)Boomgaardsteeg.017
216/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz advocaatadvocaat
1562-11-28
David Egbertsz advocaat
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Middelstegracht.039
303/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz advocaatadvocaat
1563-03-19
Neeltgen Jansdr weduwe van Govert Willemsz met David Egbertsz advocaat als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (borg)Groenesteeg.018
326/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz advocaatadvocaat
1563-04-23
Quyrijn Dircksz pottenbakker (met David Egbertsz advocaat als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Ketelboetersteeg.008
35/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1562-02-10
David Egbertsz voorspraak (met Hendrick Engelsz bodel van het St. Pancrascollege)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.053
347/07
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraakvoorspraak
1563-07-10
David Egbertsz voorspraak
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Boomgaardsteeg.017
233/03
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz voorspraeckvoorspraeck
1562-12-23
David Egbertsz advocaat (met Cornelis Gijsbrechtsz bode met de roede als borg)
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Breestraat.075-077
209/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
Davidt Egberts
1562-11-14
Adriana Pietersdr weduwe van Arent Jansz voller mit Davidt Egbertsz haer gecoren voocht
Waarboek-67 B-1562 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
248/17

/
de erfgenamen van Adriana Pietersdr
1563-02-14
Pouwels Willemsz en de erfgenamen van Adriana Pietersdr
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
248/18
Adriana Pietersdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/
de erfgenamen van Adriana Pietersdr
1563-02-14
Pouwels Willemsz en de erfgenamen van Adriana Pietersdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Garenmarkt.010.1
93/10

/
de erfgenamen van Cornelis Willemsz za ge
1562-03-23
de erfgenamen van Cornelis Willemsz za.ge.
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Garenmarkt.010.1
93/11
Cornelis Willemsz Offgen
/
de erfgenamen van Cornelis Willemsz za ge
1562-03-23
de erfgenamen van Cornelis Willemsz za.ge.
Waarboek-67 B-1562 (begunstigde)Hogewoerd.022
57/17
Jacob van Wijngaarden
/
de Heer van Wijngaarden
1561-12-13
6 stuivers pj die de Heer van Wijngaarden daarop heeft (per Kerstavond)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
273/03

/
de Heilige Geestmeesters
1563-02-17
de Heilige Geestmeesters
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.023-025
156/04

/
de Huiszittenmeesters van St Pietersparochie
1562-07-28
de Huiszittenmeesters van St. Pietersparochie
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.023
49/13

/
de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Cornelis Jansz thinnegieterthinnegieter
1562-02-19
de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Cornelis Jansz thinnegieter
Waarboek-67 B-1562 (overledene)NieuweRijn.023
49/14
Cornelis Jansz {tinnegieter}
/
de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Cornelis Jansz thinnegieterthinnegieter
1562-02-19
de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Cornelis Jansz thinnegieter
Waarboek-67 B-1562 (belending)Burgsteeg.004
277/06

/
de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Engebrechtsz tinnegieter
1563-02-18
de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Engebrechtsz tinnegieter
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Burgsteeg.004
277/07
Jacob Engelbrechtsz {tinnegieter}
/
de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Engebrechtsz tinnegietertinnegieter
1563-02-18
de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Engebrechtsz tinnegieter
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.112
140/22

/
de kinderen van Maarten Jansz de Goede
1562-07-01
Oude Mees Garbrantsz als voogd van de kinderen van Maarten Jansz de Goede vervangende Oude Garbrant Meesz zijn zoon en medevoogd die buitenslands verblijft
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Rapenburg.112
140/23
Maerten Jansz de Goede
/
de kinderen van Maarten Jansz de Goede
1562-07-01
Oude Mees Garbrantsz als voogd van de kinderen van Maarten Jansz de Goede vervangende Oude Garbrant Meesz zijn zoon en medevoogd die buitenslands verblijft
Waarboek-67 B-1562 (belending)VanDerWerffstraat.009-017
285/07

/
de schuyer van ’t convent van Schaegen
1563-02-27
de schuyer van ’t convent van Schaegen
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.026.1
52/11

/
de slopstege daironder gaende
1562-02-21
de slopstege daironder gaende
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.022
277/09
Marytgen Barentsdr {vrouw van Gerlof Pietersz}
/
de weduwe ende erfgenaemen van wijlen Gheerloff Pieterszs pottebacker
1563-02-18
de weduwe ende erfgenaemen van wijlen Gheerloff Pietersz.s pottebacker
Waarboek-67 B-1562 (overledene)NieuweRijn.022
277/10
Gerlof Pietersz {pottenbakker}
/
de weduwe ende erfgenaemen van wijlen Gheerloff Pieterszs pottebackerpottebacker
1563-02-18
de weduwe ende erfgenaemen van wijlen Gheerloff Pietersz.s pottebacker
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.166-168
153/07
Neeltgen Jansdr {van der Aer}
/
de weduwe van wijlen coman Govert Willemss
1562-07-29
de weduwe van wijlen coman Govert Willemss
Waarboek-67 B-1562 (overledene)OudeRijn.166-168
153/08
Govert Willemsz van der Aer
/
de weduwe van wijlen coman Govert Willemss
1562-07-29
de weduwe van wijlen coman Govert Willemss
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.009
302/07

/
den armenhuyse van Sinte Anna
1563-03-18
den armenhuyse van Sinte Anna
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.026.1
120/08

/
die arme Huyssitten van Onser Liever Vrouwenprochie
1562-05-26
een schuyer aen zekere cameren mit hoeren erve, toebehoirende die arme Huyssitten van Onser Liever Vrouwenprochie
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.000.3
132/07

/
die stallinge van die heere Van Wijngaerden
1561-04-19
die stallinge van die heere Van Wijngaerden
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.116
228/16

/
die stedewerffne
1562-12-17
die stedewerffne
Waarboek-67 B-1562 (belending)Molensteeg.019
120/06
Marytgen Pietersdr {vrouw van Wijnaert Jansz}
/
die weduwe ende erffgenaemen van wijlen Wijnaert Janss campslager
1562-05-26
die weduwe ende erffgenaemen van wijlen Wijnaert Janss campslager
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Molensteeg.019
120/07
Wijnaert Jansz {drapier}
/
die weduwe ende erffgenaemen van wijlen Wijnaert Janss campslager
1562-05-26
die weduwe ende erffgenaemen van wijlen Wijnaert Janss campslager
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.026
198/08
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
/
Dieuwer Cornelisdr weduwe wijlen Quyrijn Anthonisz schoemaecker
1562-10-29
Dieuwer Cornelisdr weduwe wijlen Quyrijn Anthonisz schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.011-017
212/08

/
Dieuwertgen Claes Pieterszs weduwe
1562-07-31
Dieuwertgen Claes Pietersz.s weduwe
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Garenmarkt.010.2
93/07

/
Dieuwertgen Doendr zijn huisvrouwe
1562-03-23
Dieuwertgen Doendr zijn huisvrouwe
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.048
113/03

/
Dieuwertgen Foppendr weduwe van Gijsbrecht Jacobsz schoenmaker
1562-04-27
Dieuwertgen Foppendr weduwe van Gijsbrecht Jacobsz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (gemachtigde)Bakkersteeg.012
139/03

/
Dirck Aalbertsz
1562-06-06
Dirck Aalbertsz als gemachtigde van zijn zoon Arent Dircksz linnenwever (met Dirck Aalbertsz en Maritgen Claesdr als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Bakkersteeg.012
139/05

/
Dirck Aalbertsz
1562-06-06
Dirck Aalbertsz als gemachtigde van zijn zoon Arent Dircksz linnenwever (met Dirck Aalbertsz en Maritgen Claesdr als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (belending)
183/09

/
Dirck Aelbrechtsz wolleweverwollewever
1562-10-02
Dirck Aelbrechtsz wollewever
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.002
351/03

/
Dirck Claesz glasmakerglasmaker
1563-05-28
Dirck Claesz glasmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)KortRapenburg.012.1
363/10
Dirck Claesz Tollenaer {metselaar}
/
Dirck Claesz metselaarmetselaar
1563-06-21
Dirck Claesz metselaar
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.021.5
317/07
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaermetselaer
1563-04-16
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaer
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Rapenburg.112
140/17
Dirck Cornelisz den Oosterling {de jonge}
/
Dirck Cornelisz den Oosterling
1562-07-01
Dirck Cornelisz den Oosterling en Pieter Dircksz Gool voors. als voogden van onmondige weeskinderen van Cornelis Jansz de Goede
Waarboek-67 B-1562 (executeur)Uiterstegracht.021.5
317/03

/
Dirck Cornelisz drapierdrapier
1563-04-16
Dirck Cornelisz drapier in opdracht van Daniel Janz, wonende in Den Haag en Pietertgen Aalbrechtsdr weduwe van Pieter Dircksz warmoesman
Waarboek-67 B-1562 (koper)Levendaal.026
33/04

/
Dirck Cornelisz vellenmanvellenman
1562-02-07
Dirck Cornelisz vellenman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Levendaal.026
151/03

/
Dirck Cornelisz vellenmanvellenman
1562-07-20
Dirck Cornelisz vellenman
Waarboek-67 B-1562 (borg)Middelstegracht.052.1
144/06

/
Dirck Dircksz Steen
1562-07-13
Neeltgen Thymansdr weduwe van Jacob Engebrechtsz met Jacob Joostensz als haar voogd in deze zaak (met Dirck Dircksz Steen als haar borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Hooigracht.091
162/06
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen
1562-08-13
Neeltgen Thymansdr weduwe van Jacob Engelbrechtsz tingieter met Jan Cornelisz van Hout als haar voogd in deze zaak (met Dirck Dircksz Steen als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)KortRapenburg.001-003
102/05
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1562-05-02
Cornelis Jansz bouwman en Willem Arentsz leidekker (met Dirck Dircksz Steen olieslager als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)NieuweRijn.071
196/04
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen olieslagerolieslager
1562-10-20
Joost Pietersz bakker (met Dirck Dircksz Steen olieslager; Gijsbrecht Joostensz brouwer en Engebrecht Joostensz bakker als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.021-023
39/05
Dirck Gerritsz {glasmaker}
/
Dirck Geritss glaesmakerglaesmaker
1562-02-13
Dirck Geritss glaesmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.053
347/08

/
Dirck Gerrit Horst van Amsterdam
1563-07-10
Dirck Gerrit Horst van Amsterdam
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
91/03

/
Dirck Gerritsz
1562-04-21
Dirck Gerritsz metselaar (met Gerrit Cornelisz bezemmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.074
364/03
Dirck Harmensz {snijder}
/
Dirck Harmansz linnenweverlinnenwever
1563-06-17
Dirck Harmansz linnenwever en Cornelis Harmansz snijder als erfgenamen van Grietgen Hendricksdr weduwe van Harman Dircksz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)
86/53

/
Dirck Harmansz priesterpriester
1562-04-08
heer Dirck Harmansz priester ende Jacobine Jansdr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.028
344/03
Dirck Harmensz {priester}
/
Dirck Harmansz priesterpriester
1563-05-14
heer Dirck Harmansz priester en Jacobine Jacobsdr elk met Jan van Hout als voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (koper)
355/53

/
Dirck Hendricksz brouwersknechtbrouwersknecht
1563-06-02
Dirck Hendricksz brouwersknecht
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
356/03

/
Dirck Hendricksz brouwersknechtbrouwersknecht
1563-06-03
Dirck Hendricksz brouwersknecht (met Willem Huygensz verversknecht als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)
235/10
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/
Dirck Henricxz franchijnmakerfranchijnmaker
1562-12-24
Dirck Henricxz franchijnmakers schuyer ende erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.009
266/10
Dirck Jacobsz in de Rosmolen
/
Dirck Jacobsz, timmerman
1563-02-04
Dirck Jacobsz, timmerman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.001-007
266/11
Dirck Jacobsz in de Rosmolen
/
Dirck Jacobszs erve
1563-02-04
Dirck Jacobsz.s erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.042-044
195/08
Dirck Jacobsz {scheepmaker}
/
Dirck Jacopsz sceepmaeckersceepmaecker
1562-10-21
Dirck Jacopsz sceepmaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.220
332/07
Dirck Jansz Roeten {zeemtouwer}
/
Dirck Jan Roeten voors
1563-04-28
Dirck Jan Roeten voors
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.222
332/03
Dirck Jansz Roeten {zeemtouwer}
/
Dirck Jan Roetenz
1563-04-28
Dirck Jan Roetenz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.103
79/07
Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}
/
Dirck Janss snijdersnijder
1562-03-24
Dirck Janss snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.085-087
314/11
Dirck Jansz {koehouder}
/
Dirck Jansz coemancoeman
1563-02-16
Dirck Jansz coeman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.118-120
228/13

/
Dirck Jansz Eenhoorns weduwe
1562-12-17
Dirck Jansz Eenhoorns weduwe
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Rapenburg.118-120
228/14
Dirck Jansz Eenhoorn
/
Dirck Jansz Eenhoorns weduwe
1562-12-17
Dirck Jansz Eenhoorns weduwe
Waarboek-67 B-1562 (borg)Doezastraat.001.05
350/04

/
Dirck Jansz linnenwever
1563-05-14
Louweris Dircksz metselaar (met Dirck Jansz linnenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Uiterstegracht.103-111
298/04
Dirck Jansz den Using
/
Dirck Jansz Nusin linnenweverlinnenwever
1563-03-10
Franck Gillisz poppenmaker (met Dirck Jansz Nusin linnenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Rapenburg.129
61/15
Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}
/
Dirck Jansz snijdersnijder
1562-03-02
met Dirck Jansz, snijder als borg
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.159
246/08
Dirck Jansz van Vliet
/
Dirck Jansz van Vliet
1563-01-12
Dirck Jansz van Vliet
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.159
264/07
Dirck Jansz van Vliet
/
Dirck Jansz van Vliet
1563-02-06
Dirck Jansz van Vliet
Waarboek-67 B-1562 (koper)Duizenddraadsteeg.001
121/04
Dirck Jansz Roeten {zeemtouwer}
/
Dirck Jansz witmakerwitmaker
1562-05-27
Dirck Jansz witmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelstegracht.159
253/03
Dirck Jansz van Vliet
/
Dirck Jansz witmakerwitmaker
1563-01-27
Dirck Jansz witmaker (met Jan Jansz linnenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Duizenddraadsteeg.001
321/03
Dirck Jansz Roeten {zeemtouwer}
/
Dirck Jansz witmakerwitmaker
1563-04-17
Dirck Jansz witmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.151
264/06
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joestenz franchijnmaickerfranchijnmaicker
1563-02-06
Dirck Joestenz franchijnmaicker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.151
246/07
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostensz francijnmakerfrancijnmaker
1563-01-12
Dirck Joostensz francijnmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.016.2
132/10

/
Dirck Mast
1561-04-19
Dirck Mast
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.089
18/03
Dirck Adriaensz Mast
/
Dirck Mast
1562-01-27
Dirck Mast
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Steenschuur.006
142/08
Dirck Ottenz {van Meerburg}
/
Dirck Ottensz weduwe
1562-07-09
Dirck Ottensz weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)
16/13

/
Dirck Pietersz
1562-01-26
Dirck Pietersz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.003
97/05

/
Dirck Pietersz
1562-04-24
Cornelis Willemsz schout te Sassenheim; Jeroen Willemsz schout te Hillegom en Dirck Pietersz wonende te Alkmaar als erfgenamen van Jan Claes Woutersz z.g. tevens als vertegenwoordigers van alle andere erfgenamen
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Raamlanden.001
98/05

/
Dirck Pietersz
1562-04-24
Cornelis Willemsz schout te Sassenheim; Jeroen Willemsz schout te Hillegom en Dirck Pietersz wonende te Alkmaar als erfgenamen van Jan Claes Woutersz z.g. tevens als vertegenwoordigers van alle andere erfgenamen
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.023.12
96/05
Dirck Pietersz {van Alkmaar}
/
Dirck Pietersz
1562-10-30
Cornelis Willemsz schout te Sassenheim; Jeroen Willemsz schout te Hillegom en Dirck Pietersz wonende te Alkmaar
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.104
314/07
Dirck Pietersz {Uiterstegracht}
/
Dirck Pietersz
1563-02-16
Dirck Pietersz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.027-029
166/06
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz houtcooperhoutcooper
1562-08-17
Dirck Pietersz houtcooper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.042
167/11
Dirck Pietersz {Vergeyl}
/
Dirck Pietersz snijdersnijder
1562-08-21
Dirck Pietersz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.115
127/05
Dirck Pietersz van Velsen
/
Dirck Pietersz van Velsen
1562-03-14
Een huys ende erve staende ende gelegen an de Bredestraet genaempt ‘Het Moriaenshooft’.
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.117
224/03
Dirck Pietersz van Velsen
/
Dirck Pietersz van Velsen poorter
1562-12-05
Dirck Pietersz van Velsen poorter van Leiden (met zijn zoon Jan Dircksz van Velsen als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Stadsvrijdom.006
229/03

/
Dirck Ponsenz; Adriaen Ponsenz wielmakerwielmaker
1562-12-18
Dirck Ponsenz; Adriaen Ponsenz wielmaker; Maritgen Ponsendr en Gerritgen Ponsendr elk met Dirck Ponsenz als hun voogd in deze zaak als erfgenamen van Pons Dircksz hun vader en van Baafgen Ponsendr hun zuster. Lenaart Willemsz schoenmaker als man van Meesg
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Stadsvrijdom.006
232/03

/
Dirck Ponsenz; Adriaen Ponsenz wielmakerwielmaker
1562-12-18
Dirck Ponsenz; Adriaen Ponsenz wielmaker; Maritgen Ponsendr en Gerritgen Ponsendr elk met Dirck Ponsenz als hun voogd in deze zaak als erfgenamen van Pons Dircksz hun vader en van Baafgen Ponsendr hun zuster. Lenaart Willemsz schoenmaker als man van Meesg
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Stadsvrijdom.006
343/03

/
Dirck Ponsz
1563-05-14
Dirck Ponsz Cornelis Ponsz Adriaen Ponsz wielmakers; Maritgen Ponsdr en Gerritgen Ponsdr beide met Dirck Ponsz als voogd in deze zaak samen erfgenamen van Pons Dircksz en Baafgen Ponsdr hun zuster; Lenaart Willemsz schoenmaker als man van Meesgen Gerritsd
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
40/03

/
Dirck Simonsz
1562-02-16
Dirck Simonsz (met zijn zoon Anthonis Dircksz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)KortRapenburg.012.1
363/06
Dirck Symonsz {bezemmaker}
/
Dirck Simonsz bezemmakerbezemmaker
1563-06-21
Simon Jansz paardenberijder; Peter Hendricksz tapper als man van Jannetgen Jansdr en Dirck Simonsz bezemmaker als man van Geertgen Jansdr als erfgenamen van Neeltgen Pietersdr weduwe van Cornelis Faasz bostelman (tevens elkaars borgen)
Waarboek-67 B-1562 (koper)KortRapenburg.001-003
102/06
Dirck Symonsz {bouwman, molenaar}
/
Dirck Simonsz bouwmanbouwman
1562-05-02
Dirck Simonsz bouwman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
14/03

/
Dirck Thonisz warmoesmanwarmoesman
1562-01-26
Dirck Thonisz warmoesman (met Pieter Hendricksz bontwerker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.133-135
208/08
Dirck Anthonisz {warmoezenier}
/
Dirck Tonisz warmoesmanwarmoesman
1562-11-14
Dirck Tonisz warmoesman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.059
192/05
Dirck Hendricksz van der Does
/
Dirck van der Does
1562-10-13
Dirck van der Does
Waarboek-67 B-1562 (belending)Noordeinde.012-014
338/06
Dirck Hendricksz van der Does
/
Dirck van der Does
1563-04-26
Dirck van der Does
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Kaiserstraat.032-038
78/03
Dirck Pietersz van Velsen
/
Dirck van Velsen
1562-03-23
Dirck van Velsen (met zijn zoon Jan Dircksz van Velsen als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Groenesteeg.017.1
279/04
Dirck Pietersz van Velsen
/
Dirck van Velsen
1563-02-25
Jan Dircksz van Velsen (met zijn vader Dirck van Velsen als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
261/03

/
Dirck Willeboortsz vollervoller
1563-02-04
Dirck Willeboortsz voller
Waarboek-67 B-1562 (koper)Koppenhinksteeg.000.24
250/05
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmziederlijmzieder
1563-01-26
Dirck Willemsz lijmzieder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Kaiserstraat.057.3
12/04
Dirck Willemsz {lijndraaier}
/
Dirck Willemsz lijndraaierlijndraaier
1562-01-22
Jan Pietersz van der Goude en Dirck Willemsz lijndraaier; erfgenamen van hun tante Maritgen Arentsdr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.015
258/03
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1563-02-03
Dirck Willemsz snijder; Steven Dircksz droogscheerder als man van Ormtgen Willemsdr tesamen erfgenamen van Adriaen Willemsz bontwerker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.008
142/04
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijder broersbontwerker, snijder
1562-07-09
Adriaen Willemsz bontwerker en Dirck Willemsz snijder broers
Waarboek-67 B-1562 (koper)Rapenburg.127
231/05
Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}
/
Dirckgen Louwerisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtszvroedvrouw
1562-11-24
Dirckgen Louwerisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.127
244/03
Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}
/
Dirckgen Louwerisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtszvroedvrouw
1563-01-08
Dirckgen Louwerisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz met haar zoon Louweris Cornelisz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (koper)Burgsteeg.002
277/05
Dominicus Gerritsz Doe
/
Dominicus Gerritsz goudsmidgoudsmid
1563-02-18
Dominicus Gerritsz goudsmid
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.129
61/13
Dorothea Jansdr {Rapenburg}
/
Dorothea (onmondige kinderen)
1562-03-02
Hendrick Gerritsz, stoeldraaier en Cornelis Ewoutsz, linnenwever als voogden over Dorothea en Rijkland, onmondige weeskinderen van Jan Hendricksz en Neeltgen Jacobsdr voorn
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelweg.003
26/04
Dorothea Hendricksdr {Middelweg}
/
Dorothea Hendricksdr
1562-02-06
Cornelis Hendricksz en Dorothea Hendricksdr (bijgestaan door Cornelis Thymansz) en samen nog voor hun broer Jacob Hendricksz
Waarboek-67 B-1562 (belending)
255/07

/
Duyfgen Quyrijn Hubrechtsz ballemaickers weduwe
1563-01-30
Duyfgen Quyrijn Hubrechtsz ballemaickers weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.023-025
336/06

/
dye Arme Huyssitten van Sinte Pietersparochie
1563-05-05
dye Arme Huyssitten van Sinte Pietersparochie
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.036
290/05
Job Jansz {snijder}
/
d’erffgenaemen van Jop Jansz snijdersnijder
1563-01-18
d’erffgenaemen van Jop Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.132.3
272/09

/
d’erffgenaemen van mr Cornelis Pietersz erve
1563-02-15
d’erffgenaemen van mr Cornelis Pietersz erve
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Uiterstegracht.132.3
272/10
Cornelis Pietersz {chirurgijn}
/
d’erffgenaemen van mr Cornelis Pietersz erve
1563-02-15
d’erffgenaemen van mr Cornelis Pietersz erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.150-154
135/08

/
d’erffgenamen van Cornelis Mathijsz van Bancken
1562-06-16
d’erffgenamen van Cornelis Mathijsz van Bancken za.ge
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.150-154
135/09
Cornelis Matthijsz van Banchem
/
d’erffgenamen van Cornelis Mathijsz van Bancken
1562-06-16
d’erffgenamen van Cornelis Mathijsz van Bancken za.ge
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.001
26/08

/
d’erffgenamen van Dirck Meess
1562-02-06
d’erffgenamen van Dirck Meess
Waarboek-67 B-1562 (belending)Barbarasteeg.003
39/06

/
d’erffgenamen van Meyne
1562-02-13
d’erffgenamen van Meyne
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Barbarasteeg.003
39/07

/
d’erffgenamen van Meyne
1562-02-13
d’erffgenamen van Meyne
Waarboek-67 B-1562 (belending)Barbarasteeg.001
39/11
Gerrit Hendricksz {chirurgijn}
/
d’erffgenamen van mr Gerit Henricxz chyrurgijn
1562-02-13
d’erffgenamen van mr Gerit Henricxz chyrurgijn
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kloksteeg.002.1
101/07

/
d’erffgenamen van wijlen coman Cornelis Dircxz Ghijs
1562-05-02
d’erffgenamen van wijlen coman Cornelis Dircxz Ghijs
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Kloksteeg.002.1
101/08
Cornelis Dircksz Ghijs
/
d’erffgenamen van wijlen coman Cornelis Dircxz Ghijscoman
1562-05-02
d’erffgenamen van wijlen coman Cornelis Dircxz Ghijs
Waarboek-67 B-1562 (belending)Groenesteeg.005.1
126/09

/
d’erffgenamen van wijlen mr Cornelis Pietersz
1562-06-09
d’erffgenamen van wijlen mr Cornelis Pietersz
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Groenesteeg.005.1
126/10
Cornelis Pietersz {chirurgijn}
/
d’erffgenamen van wijlen mr Cornelis Pietersz
1562-06-09
d’erffgenamen van wijlen mr Cornelis Pietersz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwstraat.029-031
56/08

/
d’erffgenamen van wijlen Pieter Stopen erve
1562-02-24
d’erffgenamen van wijlen Pieter Stopen erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.073-075
364/10

/
d’erfgenaemen van wijlen Maritgen Evert Beyerss wedue
1563-06-17
d’erfgenaemen van wijlen Maritgen, Evert Beyerss wedue
Waarboek-67 B-1562 (belending)
218/06

/
d’erfgenamen van Cornelis Willemsz baggerman
1562-12-03
d’erfgenamen van Cornelis Willemsz baggerman
Waarboek-67 B-1562 (overledene)
218/07

/
d’erfgenamen van Cornelis Willemsz baggermanbaggerman
1562-12-03
d’erfgenamen van Cornelis Willemsz baggerman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Donkersteeg.003-005
208/06
Catrijn Gouwendr {van Dam}
/
d’erfgenamen van Gouwe Martynsdr
1562-11-14
d’erfgenamen van Gouwe Martynsdr
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Donkersteeg.003-005
208/07

/
d’erfgenamen van Gouwe Martynsdr
1562-11-14
d’erfgenamen van Gouwe Martynsdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.036
288/07
Job Jansz {snijder}
/
d’erfgenamen van Job Jansz snijderkleermaker
1563-03-04
d’erfgenamen van Job Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)VanDerWerffstraat.009-017
135/06

/
een erve toebehoirende ’t Scagensusterhuys
1562-06-16
een erve toebehoirende ’t Scagensusterhuys
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.019.2
167/08

/
een huis van het Sinte Catherinengasthuys
1562-08-21
een huys ende erve toebehoirende Sinte Catherinengasthuys
Waarboek-67 B-1562 (belending)JanVossensteeg.056
135/05

/
een huys ende erve toebehoirende ’t Vrouwengasthuys
1562-06-16
een huys ende erve toebehoirende ’t Vrouwengasthuys
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.113-115
298/07

/
een ledich erve toebehoirende der stede van Leyden
1563-03-10
een ledich erve toebehoirende der stede van Leyden
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.113-115
32/07

/
een ledich erve toebehoirende deser stede van Leyden
1562-02-11
een ledich erve toebehoirende deser stede van Leyden
Waarboek-67 B-1562 (eigenaar)Langebrug.101
327/04
Oth Hack
/
eertijts toebehoirende mr Oth Hack
1563-04-26
eertijts toebehoirende mr. Oth Hack
Waarboek-67 B-1562 (belending)Zonneveldstraat.000.14
69/08
Ewout Cornelisz {scheepmaker}
/
Eeuwout Corneliss scheepmakerscheepmaker
1562-02-09
Eeuwout Corneliss scheepmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Zonneveldstraat.000.14
3/07
Ewout Cornelisz {scheepmaker}
/
Eewout Cornelisz sceepmaickersceepmaicker
1562-01-07
Eewout Cornelisz sceepmaicker
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Steenschuur.019
233/07
Egbert Adriaensz {voller}
/
Egbert Adriaensz weduwe
1562-12-23
Lijsbeth Dircxdr Egbert Adriaensz weduwe
Waarboek-67 B-1562 (koper)Spijkerboorsteeg.008-012
62/05
Egbert Gerritsz {brouwer}
/
Egbert Gerritsz brouwerbrouwer
1562-03-06
Egbert Gerritsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)
141/53

/
Egbert Gerritsz brouwerbrouwer
1562-08-06
Egbert Gerritsz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)LangeMare.081.1
59/05
Egbert Gerritsz {brouwer}
/
Egbert Gerritsz brouwersbrouwers
1562-03-03
Adriaen Gerritsz en Egbert Gerritsz brouwers
Waarboek-67 B-1562 (koper)
43/53

/
Elisabeth Cornelisdr
1562-02-17
Elisabeth Cornelisdr weduwe van Wigger Cornelisz timmerman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)NieuweRijn.017
179/04
Elsgen Jan Reyersznsdr van Heemskerck
/
Elsgen Jan Reyersdr zijn vrouw
1562-09-22
Huych de Groot als man en voogd van Elsgen Jan Reyersdr (met Willem Jan Reyersz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (schuldeiser)Maarsmansteeg.005
370/04
Elisabeth Claesdr {vrouw van Barent Huigenz}
/
Elysabeth Claesdochter zijne huysvrouwe
1561-02-14
Baernt Huygensz coman en Elysabeth Claesdochter zijne huysvrouwe
Waarboek-67 B-1562 (koper)
225/53

/
Emptgen Claesdr
1562-12-12
Emptgen Claesdr weduwe van Hendrick Foppensz voller
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.041
168/09
Jan Jacobsz {OudeRijn}
/
en Jan onmondige weeskinderen
1562-08-22
Adriaen Engelsz snijder en Andries Huygensz schoenmaker als voogden over Barent en Jan onmondige weeskinderen van Jacob Barentsz korenmeter en Cunera Gerritssdr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelstegracht.153-155
246/04
Pieter Claesz {brouwer}
/
en Pieter Claesz
1563-01-12
Arent en Pieter Claesz broers als erfgenamen van Claes Arentsz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Levendaal.002
142/11
Annetgen Joostendr {drapenierster}
/
ende Anna Joostendr erve
1562-07-09
ende Anna Joostendr erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.019
159/09
Jan Lourisz {bakker}
/
ende Jan Louwysz erven
1562-08-03
ende Jan Louwysz erven
Waarboek-67 B-1562 (borg)NieuweRijn.071
196/06
Engelbrecht Joostenz {bakker}
/
Engebrecht Joostensz bakkerbakker
1562-10-20
Joost Pietersz bakker (met Dirck Dircksz Steen olieslager; Gijsbrecht Joostensz brouwer en Engebrecht Joostensz bakker als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.039-041
51/05

/
erffgenaemen van wijlen mr Cornelis Pieterss
1562-02-23
erffgenaemen van wijlen mr. Cornelis Pieterss
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Hooigracht.039-041
51/06
Cornelis Pietersz {chirurgijn}
/
erffgenaemen van wijlen mr Cornelis Pieterss
1562-02-23
erffgenaemen van wijlen mr. Cornelis Pieterss
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.021.2
77/07

/
erffgenamen van Cornelis Havicss
1562-03-17
erffgenamen van Cornelis Havicss
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Hooigracht.021.2
77/08
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
erffgenamen van Cornelis Havicss
1562-03-17
erffgenamen van Cornelis Havicss
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.041
178/07

/
erffgenamen van wijlen Jacob Baerntsz, cornmeter
1562-09-19
erffgenamen van wijlen Jacob Baerntsz, cornmeter
Waarboek-67 B-1562 (overledene)OudeRijn.041
178/08

/
erffgenamen van wijlen Jacob Baerntsz, cornmeter
1562-09-19
erffgenamen van wijlen Jacob Baerntsz, cornmeter
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.039-041
24/05

/
erffgenamen van wijlen mr Cornelis Pietersz
1562-01-31
erffgenamen van wijlen mr. Cornelis Pietersz
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Hooigracht.039-041
24/06
Cornelis Pietersz {chirurgijn}
/
erffgenamen van wijlen mr Cornelis Pietersz
1562-01-31
erffgenamen van wijlen mr. Cornelis Pietersz
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Steenschuur.020.1
252/04

/
erfgenaam van Claas Arentsz Coster zijn vader
1563-01-08
erfgenaam van Claas Arentsz Coster zijn vader
Waarboek-67 B-1562 (overledene)NieuweRijn.022
49/08
Gerlof Pietersz {pottenbakker}
/
erfgenaam van Geerlof Pietersz pottenbakkerpottenbakker
1562-02-19
erfgenaam van Geerlof Pietersz pottenbakker
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Vliet.015-017
320/04
Willem Pietersz {olieslager}
/
erfgenaam van zijn vader Willem Pietersz
1563-04-17
Adriaen Willemsz olieslager als erfgenaam van zijn vader Willem Pietersz (met Jasper Gerritsz bakker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Hooigracht.083
22/05

/
erfgename van haar moeder Reym Stevensdr weduwe van Simon Gerritsz
1562-01-30
mr. Frans Jacobsz organist als man en voogd van Neeltgen Simonsdr erfgename van haar moeder Reym Stevensdr weduwe van Simon Gerritsz
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Uiterstegracht.074
364/05
Grietgen Hendricksdr {vrouw van Harmen Dircksz}
/
erfgenamen van Grietgen Hendricksdr weduwe van Harman Dircksz snijder
1563-06-17
erfgenamen van Grietgen Hendricksdr weduwe van Harman Dircksz snijder
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Kaiserstraat.057.3
12/05
Marytgen Arentsdr {Kaiserstraat}
/
erfgenamen van hun tante Maritgen Arentsdr
1562-01-22
Jan Pietersz van der Goude en Dirck Willemsz lijndraaier; erfgenamen van hun tante Maritgen Arentsdr
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Raamlanden.003
97/06

/
erfgenamen van Jan Claes Woutersz
1562-04-24
Cornelis Willemsz schout te Sassenheim; Jeroen Willemsz schout te Hillegom en Dirck Pietersz wonende te Alkmaar als erfgenamen van Jan Claes Woutersz z.g. tevens als vertegenwoordigers van alle andere erfgenamen
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Raamlanden.001
98/06

/
erfgenamen van Jan Claes Woutersz
1562-04-24
Cornelis Willemsz schout te Sassenheim; Jeroen Willemsz schout te Hillegom en Dirck Pietersz wonende te Alkmaar als erfgenamen van Jan Claes Woutersz z.g. tevens als vertegenwoordigers van alle andere erfgenamen
Waarboek-67 B-1562 (overledene)KortRapenburg.012.1
363/08
Neeltgen Pietersdr {vrouw van Cornelis Faesz}
/
erfgenamen van Neeltgen Pietersdr weduwe van Cornelis Faasz bostelman
1563-06-21
erfgenamen van Neeltgen Pietersdr weduwe van Cornelis Faasz bostelman (tevens elkaars borgen)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwstraat.017
306/06

/
erfgenamen van wijlen Jacob Claesz, houtcoper ende Alijt Henricxdr
1563-03-22
erfgenamen van wijlen Jacob Claesz, houtcoper ende Alijt Henricxdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaardesteeg.021-023
318/06

/
Erm Theesen
1563-04-16
Erm Theesen
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.112
140/16
Ermgaert Maertensdr {de Goede}
/
Ermptgen Maartensdr
1562-07-01
Hendrick Quyrijnsz als man en voogd van Ermptgen Maartensdr
Waarboek-67 B-1562 (overledene)KortRapenburg.012.1
361/07b
Cornelis Faesz {bostelman}
/
erven van Cornelis Faasz bostelmanbostelman
1563-06-18
erven van Neeltgen Pietersdr en Cornelis Faasz bostelman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)KortRapenburg.010.2
361/03
Neeltgen Pietersdr {vrouw van Cornelis Faesz}
/
erven van Neeltgen Pietersdr en Cornelis Faasz bostelman
1563-06-18
erven van Neeltgen Pietersdr en Cornelis Faasz bostelman
Waarboek-67 B-1562 (overledene)KortRapenburg.010.2
361/04
Cornelis Faesz {bostelman}
/
erven van Neeltgen Pietersdr en Cornelis Faasz bostelmanbostelman
1563-06-18
erven van Neeltgen Pietersdr en Cornelis Faasz bostelman
Waarboek-67 B-1562 (belending)KortRapenburg.012.1
361/07

/
erven van Neeltgen Pietersdr en Cornelis Faasz bostelman
1563-06-18
erven van Neeltgen Pietersdr en Cornelis Faasz bostelman
Waarboek-67 B-1562 (overledene)KortRapenburg.012.1
361/07a
Neeltgen Pietersdr {vrouw van Cornelis Faesz}
/
erven van Neeltgen Pietersdr en Cornelis Faasz bostelman
1563-06-18
erven van Neeltgen Pietersdr en Cornelis Faasz bostelman
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Langebrug.025
311/26
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/
erven Willem Pietersz van Zijl priesterpriester
1563-03-27
erven Willem Pietersz van Zijl priester
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Middelstegracht.073-075
364/12
Evert Beyersz {Middelstegracht}
/
Evert Beyerss wedue
1563-06-17
d’erfgenaemen van wijlen Maritgen, Evert Beyerss wedue
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.084
8/09
Evert Vincentenz {Uiterstegracht}
/
Evert Centen
1562-01-17
Evert Centen
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.084
124/03
Evert Vincentenz {Uiterstegracht}
/
Evert Centenz
1562-06-02
Evert Centenz metselaar (met zijn schoonvader Quyrijn Pietersz van Blanckenburch als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Rapenburg.117.1
270/05

/
Evert Hendricksz koopmankoopman
1563-02-16
Evert Hendricksz koopman
Waarboek-67 B-1562 (koper)Zonneveldstraat.000.20
213/07
Evertgen Cornelisdr {van Potterloo}
/
Evertgen Cornelisdr
1562-11-20
Evertgen Cornelisdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.019
212/14

/
Ewout Cornelisz wolleweverwollewever
1562-07-31
Ewout Cornelisz wollewever
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Stadsvrijdom.006
329/03
Ewout Gerritsz de Haes
/
Ewout Gerritsz de Haes
1563-04-28
Ewout Gerritsz de Haes Jacob Gerritsz de Haes en Jan Gerritsz de Haes als erfgenamen van hun vader Gerrit Jacobsz de Haes
Waarboek-67 B-1562 (koper)Levendaal.030
254/06
Ewout Pietersz Hoflant
/
Ewout Pietersz vollervoller
1563-01-28
Ewout Pietersz voller
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.129
61/08
Floris Jansz {Rapenburg}
/
Floris (onmondige kinderen)
1562-03-02
Cornelis Hendricksz, stoeldraaier en Cornelis Reyersz, snijder als voogden over Floris en Jan onmondige kinderen nagelaten door Jan Hendricksz voorn. en Dorothea Florisdr zijn eerste huisvrouw
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.041
262/53
Floris Cornelisz Bien {bierdrager}
/
Floris Corneliszbierdrager
1563-02-04
Floris Cornelisz bierdrager
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwsteeg.037
366/05
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/
Floris Cornelisz stoeldraeyerstoeldraeyer
1563-06-23
Floris Cornelisz stoeldraeyer
Waarboek-67 B-1562 (belending)KortRapenburg.012.2
365/05
Floris Gerritsz Abbenbrouck
/
Floris Geritsz
1563-06-20
Floris Geritsz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hogewoerd.111
308/05
Floris Hendricksz {smid}
/
Floris Hendricksz smidsmid
1563-03-23
Goossen Sybrantsz en Floris Hendricksz smeden
Waarboek-67 B-1562 (belending)Ketelboetersteeg.010
35/07
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Janss snijdersnijder
1562-02-10
Floris Janss snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.134
170/07
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Janss snijdersnijder
1562-08-25
Floris Janss snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.134
83/04
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz snijder zijn broersnijder
1562-04-04
Floris Jansz snijder zijn broer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.165
4/03

/
Floris Pieter Florisz van Cralingen
1562-01-07
Floris Pieter Florisz van Kralingen
Waarboek-67 B-1562 (belending)KortRapenburg.012.2
363/11
Floris Gerritsz Abbenbrouck
/
Florys Gerytsz Abbenbrouck
1563-06-21
Florys Gerytsz Abbenbrouck
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.067
349/07
Floris Pietersz {warmoezenier}
/
Florys Pietersz Goetcoop warmoesmanwarmoesman
1563-05-29
Florys Pietersz Goetcoop warmoesman
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Breestraat.163
4/08

/
Foeye de glasmaickers weduweglasmaicker
1562-01-07
Foeye de glasmaickers weduwe
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Haarlemmerstraat.048
113/05

/
Fop Gijsbrechtsz haar zoon
1562-04-27
Fop Gijsbrechtsz haar zoon
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.144
181/07

/
Fop Pietersz kuiperkuiper
1562-09-25
Jacob Cornelisz wolwever; Hendrick Cornelisz snijder; Trijntgen Cornelisdr weduwe van Claes Jansz schipper met voorn. Jacob Cornelisz als haar voogd (met Fop Pietersz kuiper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Pieterskerkstraat.018
323/05
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
Foy van Zijl priesterpriester
1563-04-22
Dammas Willemsz met opdracht van het St.-Ursulaklooster binnen Leiden (met Foy van Zijl priester als borg op zijn beurt met Dammas Willemsz als voogd)
Waarboek-67 B-1562 (overledene)BuitenLeiden.000
100/16
François van Hoogstraten
/
Franchoys Hoochstraeten heuren vader ende schoenvader wijlen
1562-04-23
Franchoys Hoochstraeten heuren vader ende schoenvader wijlen
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.088-090
297/05
Franck Gillisz {poppenmaker}
/
Franck Gillisz poppenmakerpoppenmaker
1563-03-10
Franck Gillisz poppenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.103-111
298/03
Franck Gillisz {poppenmaker}
/
Franck Gillisz poppenmakerpoppenmaker
1563-03-10
Franck Gillisz poppenmaker (met Dirck Jansz Nusin linnenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.019
222/05
François Massazia
/
François Messagia
1562-12-09
François Messagia
Waarboek-67 B-1562 (borg)Langebrug.103-107
342/06
François Massazia
/
François Messazia tafelhoudertafelhouder
1563-05-13
François Messazia tafelhouder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Apothekersdijk.013
85/03

/
Frans Adriaensz broers
1562-01-31
mr. Frans Adriaensz en Claes Adriaensz broers en Daniel Jacobsz scheepmaker allen voogden over Alijt en Joostgen nagelaten kinderen van Adriaen Jacobsz scheepmaker en Alijt Cornelisdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.010
169/05
Frans Claesz Mast
/
Frans Claess Mast
1562-08-21
Frans Claess Mast
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.010
77/10
Frans Claesz Mast
/
Frans Claess Mast lindeweverlindewever
1562-03-17
Frans Claess Mast lindewever
Waarboek-67 B-1562 (koper)Stadsvrijdom.006
107/53

/
Frans Dircksz van Leeuwen brouwerbrouwer
1562-05-08
Frans Dircksz van Leeuwen brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.002-016
164/06
Frans Jansz van Dusseldorp II
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1562-05-06
Frans Fransz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.002-016
201/05
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz brouwerbrouwer
1562-09-25
Frans Fransz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.002-016
201/07
Frans Fransz van Dusseldorp
/
Frans Fransz voirs selver
1562-09-25
Frans Fransz voirs. selver
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.167-169
4/06
Frans Garbrantsz {drapier}
/
Frans Garbrantsz drapenierder
was toen reeds overleden; moet zijn weduwe betreffen
drapenierder
1562-01-07
Frans Garbrantsz drapenierder
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Boomgaardsteeg.012
223/09
Frans Garbrantsz {drapier}
/
Frans Garbrantsz weduwe
1562-12-10
Mary Jansdr Frans Garbrantsz weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.124.1
228/10
Catrijn Jansdr {vrouw van Pieter Michielsz, Gool}
/
Frans Gerrytsz Goelen weduwe
1562-12-17
Frans Gerrytsz Goelen weduwe
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Rapenburg.124.1
228/11
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
Frans Gerrytsz Goelen weduwe
1562-12-17
Frans Gerrytsz Goelen weduwe
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Hooigracht.083
22/03
Frans Jacobsz van Merwen
/
Frans Jacobsz organistorganist
1562-01-30
mr. Frans Jacobsz organist als man en voogd van Neeltgen Simonsdr erfgename van haar moeder Reym Stevensdr weduwe van Simon Gerritsz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.134
154/09

/
Frans Janss snijdersnijder
1562-03-04
Frans Janss snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Donkersteeg.007
249/06

/
Frans Jansz
1563-01-15
Frans Jansz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.134
83/03

/
Frans Jansz snijdersnijder
1562-04-04
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Donkersteeg.009.1
249/03

/
Frans Jansz snijdersnijder
1563-01-15
Frans Jansz snijder (met Gerrit Fransz vleeshouwer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Barbarasteeg.015
147/05

/
Frans Mast
1562-07-14
Frans Mast
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Groenesteeg.054
157/03

/
Frans Simonsz
1562-08-03
Frans Simonsz wonende te Haarlem (met Quyrijn Pietersz Blanckenberg als borg)
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Houtstraat.000.7
187/06
Frans Wiggersz {apotheker}
/
Frans Wiggertsz aptekers weduweapteker
1562-10-03
Heyltgen Jorisdr Frans Wiggertsz aptekers weduwe
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.179
268/03
Frederick Adriaensz {snijder}
/
Frederick Adriaansz snijdersnijder
1563-02-12
Frederick Adriaansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (borg)
218/04

/
Frederick Adriaensz biertapperbiertapper
1562-12-03
Cornelis Augustijnsz glasmaker (met Frederick Adriaensz biertapper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.040.4
296/05

/
Frederick Adriaensz biertapperbiertapper
1563-03-10
Frederick Adriaensz biertapper
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Groenesteeg.028
260/03
Fijtgen Anthonisdr Moer
/
Fytgen Anthonisdr weduwe van Gijsbrecht Jansz
1563-02-04
Fytgen Anthonisdr weduwe van Gijsbrecht Jansz met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met haar zoon mr. Cornelis Gijsbrechtsz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.172
7/07
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz comencomen
1562-01-13
Garbrant Jansz comen met zijn ledich erve
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.014.1
169/04
Garbrant Jansz {drapier}
/
Garbrant Jansz drapenierdrapier
1562-08-21
Garbrant Jansz drapenier
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.077
8/06
Garbrant Meesz {de oude}
/
Garbrant Meeusz
1562-01-17
Garbrant Meeusz
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.032-033
306/09
Garbrant Symonsz {wijntapper}
/
Garbrant Symonsz
1563-03-22
Garbrant Symonsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.204
236/03

/
gasthuismeesters van St Katharijnengasthuis binnen Leiden
1562-12-29
gasthuismeesters van St. Katharijnengasthuis binnen Leiden
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaiserstraat.032-038
78/06

/
Geerte Lambrechtsdr Cornelis Janss alias ‘Lange Neelen’ weduwe
1562-03-23
Geerte Lambrechtsdr Cornelis Janss alias ‘Lange Neelen’ weduwe
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)KortRapenburg.012.1
363/07
Geertgen Jansdr {vrouw van Dirck Symonsz}
/
Geertgen Jansdr
1563-06-21
Simon Jansz paardenberijder; Peter Hendricksz tapper als man van Jannetgen Jansdr en Dirck Simonsz bezemmaker als man van Geertgen Jansdr als erfgenamen van Neeltgen Pietersdr weduwe van Cornelis Faasz bostelman (tevens elkaars borgen)
Waarboek-67 B-1562 (koper)NieuweRijn.042
293/08
Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}
/
Geertgen Jorisdr weduwe van Barent Claesz schilder
1563-02-27
Geertgen Jorisdr weduwe van Barent Claesz schilder
Waarboek-67 B-1562 (koper)NieuweRijn.042
284/14
Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}
/
Geertgen Jorisdr weduwe van Barent Claesz schilder
1563-03-01
Geertgen Jorisdr weduwe van Barent Claesz schilder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaiserstraat.033
9/06

/
Geertgen van Colen
1562-01-17
Geertgen van Colen
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.022
57/10
Geertruid Damendr
/
Geertruyt Damendr
1561-12-13
Claes Jansz Oom zelf, als man van Geertruyt Damendr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.226-228
274/10
Geertgen Jansdr {vrouw van Cornelis Wijnaertsz, Jan Wiggersz}
/
Geertruyt Jansdr
1563-02-17
Cornelis Wijnertsz als man van Geertruyt Jansdr
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Burgsteeg.002
190/03
Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}
/
Geertruyt Jansdr weduwe van Barent Claasz schilder
1562-10-07
Geertruyt Jansdr weduwe van Barent Claasz schilder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
248/08

/
Geertruyt Lenaertsdr
1563-02-14
Jan Pietersz voor hemzelf en als voogd van de weeskinderen van Lenaart Jansz (Jan Pieter Wouter Joost en Geertruyt en Beatrix)
Waarboek-67 B-1562 (bewoner)5eBinnenvestgracht.000.04
63/05

/
Geertruyt Pietersdr, weduwe van wijlen Willem Symon Judenz
1562-03-05
Geertruyt Pietersdr, weduwe van wijlen Willem Symon Judenz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)BuitenLeiden.000
100/15
Gerburch van Hoogstraten
/
Gerburch Hoochstraeten
1562-04-23
Gerburch Hoochstraeten
Waarboek-67 B-1562 (belending)Koppenhinksteeg.000.05
47/09

/
Gerit Egbertss erve
1562-02-18
Gerit Egbertss erve
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Breestraat.079
333/03
Gerrit Hendricksz Schaeck
/
Gerit Heyndricxz backerbacker
1563-04-28
Gerrit Hendricksz bakker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.085
54/06
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
Gerit Jacobss van Oyen bierdragerbierdrager
1562-02-23
Gerit Jacobss van Oyen bierdrager
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Uiterstegracht.016.2
64/07
Gerrit Jansz {bouwman}
/
Gerit Janssoens boumans weduebouman
1562-03-07
Cornelis Pieterss (sic) Gerit Janssoens boumans wedue
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Breestraat.079
333/05

/
Gerit Roelofsz
1563-04-28
Gerit Roelofsz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.027
55/06
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerit Wiggersz
1562-02-26
Gerit Wiggersz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.084
177/08
Gerrit Adriaensz {Hogewoerd}
/
Gerrit
1562-09-18
Gerrit en Neeltgen, onmondige weeskinderen van Adriaen Gerritsz, smid; tesamen tevens vervangende Maritgen Adriaensdr
Waarboek-67 B-1562 (koper)Levendaal.042
11/04

/
Gerrit Arentsz snijdersnijder
1562-01-20
Gerrit Arentsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Zonneveldstraat.000.12
69/06
Gerrit Arentsz {snijder}
/
Gerrit Arentsz snijdersnijder
1562-02-09
Gerrit Arentsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.101
327/03
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/
Gerrit Boeckelsz Buytewech
1563-04-26
Gerrit Boeckelsz Buytewech
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)SintJacobsgracht.000.20
205/03
Gerrit Claesz van Egmont
/
Gerrit Claasz van Egmond
1562-11-05
Gerrit Claasz van Egmond
Waarboek-67 B-1562 (koper)Duizenddraadsteeg.001
321/04

/
Gerrit Cornelisz boomgaardmanboomgaardman
1563-04-17
Gerrit Cornelisz boomgaardman
Waarboek-67 B-1562 (borg)Burgsteeg.002
277/04
Gerrit Cornelisz {kistenmaker}
/
Gerrit Cornelisz kistenmakerkistenmaker
1563-02-18
Gerrit Cornelisz kistenmaker
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Boomgaardsteeg.017
216/04
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/
Gerrit Dircksz bode met de roedebode
1562-11-28
Pietertgen Hendricksdr met Gerrit Dircksz bode met de roede van Leiden als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (borg)Middelstegracht.145
7/04

/
Gerrit Dircksz drapenierdrapenier
1562-01-13
Huych Cornelisz warmoesman (met Gerrit Dircksz drapenier als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Middelstegracht.052.2
200/06

/
Gerrit Dircksz haar zwager
1562-10-29
Gerrit Dircksz haar zwager
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.113.12
345/04
Gerrit Dircksz {linnenwever}
/
Gerrit Dircksz linnenweverlinnenwever
1563-05-22
Gerrit Dircksz linnenwever te Leiderdorp; Gerrit Louwerisz huikenmaker te Leiden; Anthonis Huygensz te Delft en Anna Dircksdr met haar broer Jacob Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (koper)Kaiserstraat.003
148/05
Gerrit Dircksz {schoenmaker}
/
Gerrit Dircksz schoenlapperschoenlapper
1562-04-29
Gerrit Dircksz schoenlapper
Waarboek-67 B-1562 (koper)Kaiserstraat.003
99/05
Gerrit Dircksz {schoenmaker}
/
Gerrit Dircksz schoenlapperschoenlapper
1562-04-30
Gerrit Dircksz schoenlapper
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.019.1e
167/06
Gerrit Dircksz van Kessel
/
Gerrit Dircksz van Kessel
1562-08-21
Gerrit Dircksz van Kessel
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.002
82/03
Gerrit Foysz van Tetrode
/
Gerrit Foeyenz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-04-03
Gerrit Foeyenz schrijnwerker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.003
270/06
Gerrit Foysz van Tetrode
/
Gerrit Foyensz coomancooman
1563-02-16
Gerrit Foyensz cooman
Waarboek-67 B-1562 (koper)Groenesteeg.017.1
279/05
Gerrit Foysz van Tetrode
/
Gerrit Foynensz koopmankoopman
1563-02-25
Gerrit Foynensz koopman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Spijkerboorsteeg.008-012
62/03
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/
Gerrit Fransz vleeshouwervleeshouwer
1562-03-06
Gerrit Fransz vleeshouwer (met zijn broer Jan Fransz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
141/03
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/
Gerrit Fransz vleeshouwervleeshouwer
1562-08-06
Gerrit Fransz vleeshouwer (met Cornelis Dirck Mouwerijnsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Donkersteeg.009.1
249/04
Gerrit Fransz {vleeshouwer}
/
Gerrit Fransz vleeshouwervleeshouwer
1563-01-15
Frans Jansz snijder (met Gerrit Fransz vleeshouwer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.132
170/05
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/
Gerrit Gerritsz snijdersnijder
1562-08-25
Gerrit Gerritsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Kaardesteeg.019
318/04
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Gerrit Hendricksz brouwersknechtbrouwersknecht
1563-04-16
Gerrit Hendricksz brouwersknecht
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)BuitenLeiden.000
100/03
Gerrit Fransz van Hoogstraten
/
Gerrit Hoogstraten
1562-04-23
mr. Gerrit Hoogstraten; Jan Maartensz Meesters als man van Hillegont van Hoogstraten; Rijck Evertsz als man van Marie Hoogstraten; Jan Cornelisz als man van Anna Hoogstraten etc.
Waarboek-67 B-1562 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
324/05

/
Gerrit Huybrechtsz Bel
1563-04-20
Gerrit Huybrechtsz Bel
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Rapenburg.112
140/04
Gerrit Jacobsz van der Mije
/
Gerrit Jacobsz
1562-07-01
Gerrit Jacobsz als man en voogd van Heyltgen Jansdr
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.001
38/53

/
Gerrit Jacobsz drapenierdrapenier
1562-02-07
Gerrit Jacobsz drapenier
Waarboek-67 B-1562 (koper)Groenesteeg.018
326/05
Gerrit Jacobsz {metselaar}
/
Gerrit Jacobsz metselaarmetselaar
1563-04-23
Gerrit Jacobsz metselaar
Waarboek-67 B-1562 (borg)NieuweRijn.042
284/06

/
Gerrit Jacobsz muntververmuntverver
1563-02-27
met Gerrit Jacobsz muntverver en en Kerstant Willemsz van Alphen als borgen
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.002-016
164/04
Gerrit Jansz de Wijs
/
Gerrit Jansz de Wijs
1562-05-06
Gerrit Jansz de Wijs
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.002-016
201/03
Gerrit Jansz de Wijs
/
Gerrit Jansz de Wijs
1562-09-25
Gerrit Jansz de Wijs (met Pieter Pieter Jorisz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.001
73/53

/
Gerrit Jansz drapenierdrapenier
1562-03-17
Gerrit Jansz drapenier
Waarboek-67 B-1562 (borg)LangeMare.090
352/04
Gerrit Jansz Munt
/
Gerrit Jansz Munt zijn zoon
1563-02-13
Jan Willemsz Munt droogscheerder (met zijn zoon Gerrit Jansz Munt als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)NieuweRijn.042
293/06

/
Gerrit Jansz muntververmuntverver
1563-02-27
met Gerrit Jansz muntverver en Corstant Willemsz van Alphen als borgen
Waarboek-67 B-1562 (borg)LangeMare.104
50/04
Gerrit Jansz Munt
/
Gerrit Jansz verver zijn zoonverver
1562-02-25
Gerrit Jansz verver zijn zoon
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.102
275/05
Gerrit Lourisz {hoedenmaker}
/
Gerrit Louwerisz hoedenmakerhoedenmaker
1563-02-17
Gerrit Louwerisz hoedenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.113.12
345/05
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Gerrit Louwerisz huikenmakerhuikenmaker
1563-05-22
Gerrit Louwerisz huikenmaker te Leiden; Anthonis Huygensz te Delft en Anna Dircksdr met haar broer Jacob Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
255/03

/
Gerrit Mathijsz vollervoller
1563-01-30
Gerrit Mathijsz voller (met zijn neef Havick Pietersz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.000
2/04
Gerrit Quirijnsz {drapier}
/
Gerrit Quyrijnsz
1562-01-05
Gerrit Quyrijnsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
129/03

/
Gerrit Splintersz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-06-11
Gerrit Splintersz schrijnwerker (met zijn broer Jan Splintersz bakker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Vrouwensteeg.016
267/03
Gerrit van der Laen {IVe}
/
Gerrit van der Laan licentiaatlicentiaat
1563-02-12
mr. Gerrit van der Laan licentiaat in beide rechten
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Langebrug.025
311/06
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerrit Wiggertsz
1563-03-27
Gerrit Wiggertsz als man van Meynsgen Claesdr van Zijl
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.027
336/03
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerrit Wiggertsz korenkoper
1563-05-05
Gerrit Wiggertsz korenkoper
Waarboek-67 B-1562 (koper)Maarsmansteeg.008.1
60/05
Gerrit Willemsz {kramer}
/
Gerrit Willemsz kramer
1562-03-05
Gerrit Willemsz kramer
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
158/03

/
Gerrit Willemsz priesterpriester
1562-07-29
heer Gerrit Willemsz priester met Adriaen Cornelisz als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.027
336/04

/
Gerrit Ysbrantsz
1563-05-05
Gerrit Ysbrantsz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.144
181/08

/
Gerrit Ysbrantsz pelswerkerpelswerker
1562-09-25
Gerrit Ysbrantsz pelswerker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hogewoerd.074
161/06
Gerritgen Goossendr {vrouw van Gerrit Pietersz}
/
Gerritgen Goossens (zijn zijn ongehuwde kinderen)
1562-08-08
zijn ongehuwde kinderen Aagte, Aaltgen en Gerritgen Goossens en Hendrick zijn zoon
Waarboek-67 B-1562 (belending)Diefsteeg.014
204/07
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/
Gerryt Dircxz, bode mitte roede
1562-11-04
Gerryt Dircxz, bode mitte roede
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.085
90/05
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
Gerryt Jacobsz van Oyen
1562-04-17
Gerryt Jacobsz van Oyen
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.085
22/09
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
Gerryt Jacobsz van Oyen bierdragerbierdrager
1562-01-30
Gerryt Jacobsz van Oyen bierdrager
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.086
292/07
Gerrit Jansz {koopman, drapier}
/
Gerryt Jansz coemancoeman
1563-03-03
Gerryt Jansz coeman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.153
223/06
Gerrit Roelofsz van der Mije
/
Gerryt Roeloffsz
1562-12-10
Gerryt Roeloffsz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.125
112/09
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/
Geryt Boeckelsz Buytenwech
1562-05-06
Geryt Boeckelsz Buytenwech
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.098-100
353/07

/
Geryt Melisz witmaeckerwitmaecker
1563-05-29
Geryt Melisz ende Henrick Dircxz witmaeckers erfnen
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.075-077
209/06

/
Geryt Roelofsz
1562-11-14
mede gecompareert Geryt Roelofsz ende Cornelis Willemsz glaessmaecker (borgen)
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Middelstegracht.113
272/08
Gerrit Franckenz {wolwever}
/
Geryt Vranckensz weduwe
1563-02-15
Neeltgen Geryt Vranckensz weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Noordeinde.048
102/09
Gangelof Symonsz
/
Ghangeloff Symonss timmermantimmerman
1562-05-02
Ghangeloff Symonss timmermans erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.095-099
327/08
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/
Gherit Bockelsz voirs zelver
1563-04-26
Gherit Bockelsz voirs zelver
Waarboek-67 B-1562 (belending)Groenesteeg.015
279/06

/
Gherit Cornelis
1563-02-25
Gherit Cornelis
Waarboek-67 B-1562 (belending)Duizenddraadsteeg.002
238/08
Gerrit Jansz de Wijs
/
Gherit Jansz de Wijs
1562-12-29
Gherit Jansz de Wijs
Waarboek-67 B-1562 (belending)Duizenddraadsteeg.002
236/08
Gerrit Jansz de Wijs
/
Gherit Jansz de Wijsen
1562-12-29
Gherit Jansz de Wijsen
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Garenmarkt.000.03
252/08
Gerrit Jansz {bouwman}
/
Gherit Jansz van Zoeterwouts wedue
1563-01-08
Neeltgen Pietersdr Gherit Jansz van Zoeterwouts wedue
Waarboek-67 B-1562 (koper)NieuweRijn.066-068
281/04
Gerrit Willemsz Ouwelant
/
Gherit Willemsz brouwer zijn zwagerbrouwer
1562-10-01
Gerrit Willemsz brouwer zijn zwager
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.112
140/27
Gijsbrecht Claesz {scheepmaker}
/
Ghijsbert Claess sceepmakersceepmaker
1562-07-01
Ghijsbert Claess sceepmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Maarsmansteeg.008.1
34/08
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbert Dircxz cruyenierdercruyenierder
1562-02-12
Ghijsbert Dircxz cruyenierder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.074
335/07
Goossen Hendricksz {smid}
/
Ghoossen Henricxz smitsmit
1563-04-22
Ghoossen Henricxz smit
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.210
121/05
Gillis Pietersz {perkamentmaker}
/
Gielis Pieterss franchijnmakerfranchijnmaker
1562-05-27
Gielis Pieterss franchijnmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.210
321/05
Gillis Pietersz {perkamentmaker}
/
Gielis Pietersz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1563-04-17
Gielis Pietersz franchijnmaecker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Garenmarkt.010.2
93/09
Gijsbrecht Cornelisz den Oosterling
/
Gijsbrecht Cornelisz den Oosterling
1562-03-23
Gijsbrecht Cornelisz den Oosterling
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Maarsmansteeg.008.1
60/03
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1562-03-05
Gijsbrecht Dircksz kruidenier
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Diefsteeg.016
204/03
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1562-11-04
Gijsbrecht Dircksz kruidenier (met zijn zwager Claes Quyrijnsz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)
354/04
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1563-06-02
Jan Dircksz koopman (met Gijsbrecht Dircksz kruidenier als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Diefsteeg.018
204/06
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircxz voirs
1562-11-04
Gijsbrecht Dircxz voirs
Waarboek-67 B-1562 (borg)NieuweRijn.071
196/05
Gijsbrecht Joostenz {brouwer}
/
Gijsbrecht Joostensz brouwerbrouwer
1562-10-20
Joost Pietersz bakker (met Dirck Dircksz Steen olieslager; Gijsbrecht Joostensz brouwer en Engebrecht Joostensz bakker als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
86/03

/
Gijsbrecht Jorisz priesterpriester
1562-04-08
heer Gijsbrecht Jorisz priester en kanunnik van St. Pancrascollege met David Egbertsz als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
248/11

/
Gijsbrecht Pietersz
1563-02-14
Gijsbrecht Pietersz
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Levendaal.034
13/05
Gijsbrecht van der Voort
/
Gijsbrecht van der Voort
1562-01-24
Maritgen Pietersdr weduwe van Gerrit Cornelisz goudsmid (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met haar broer Jan Pietersz van der Heyden apotheker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.04
359/03
Gillis Carlier {Kamerik}
/
Gillis Carlier van Kamerijk
1563-06-07
Gillis Carlier van Kamerijk inwoner van Leiden
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.210
67/05
Gillis Pietersz {perkamentmaker}
/
Gillis Pietersz witmakerwitmaker
1562-03-11
Gillis Pietersz witmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Langebrug.101
327/05
Godschalck Jansz van Wijngaarden
/
Godschalck van Wijngaarden
1563-04-26
Godschalck van Wijngaarden
Waarboek-67 B-1562 (koper)Langebrug.095-099
92/04
Godschalck Jansz van Wijngaarden
/
Godschalck van Wingerden
1562-03-28
Godschalck van Wingerden
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.095-099
342/08
Godschalck Jansz van Wijngaarden
/
Godtschalck van Wijngaerden
1563-05-13
Godtschalck van Wijngaerden
Waarboek-67 B-1562 (koper)
40/53

/
Goes Jansz
1562-02-16
Goes Jansz (van Harderwijk)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.053
6/05
Gommer Gommersz {spoelenmaker}
/
Gommer Gommersz spoelmakerspoelmaker
1562-01-16
Gommer Gommersz spoelmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.095-099
327/09
Godschalck Jansz van Wijngaarden
/
Goodschalck van Wijngaerden voirs oick zelver
1563-04-26
Goodschalck van Wijngaerden voirs oick zelver
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.060.1
150/05
Goossen Harmensz {brouwersknecht}
/
Goosen Harmansz brouwersknechtbrouwersknecht
1562-07-17
Goosen Harmansz brouwersknecht
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.074
161/03
Goossen Hendricksz {smid}
/
Goosen Hendricksz smidsmid
1562-08-08
Goosen Hendricksz smid
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hogewoerd.111
308/04
Goossen Sybrantsz {smid}
/
Goossen Sybrantsz smidsmid
1563-03-23
Goossen Sybrantsz en Floris Hendricksz smeden
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Molensteeg.016
195/03
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Hendricksz snijdersnijder
1562-10-21
Govert Hendricksz snijder (met Cornelis Jacobsz timmerman als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.034
195/06
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Heydricxz voirs
1562-10-21
Govert Heydricxz voirs
Waarboek-67 B-1562 (overledene)NieuweRijn.043
293/14
Govert Willemsz van der Aer
/
Govert Willemsz weduwe
1563-02-27
Govert Willemsz weduwe
Waarboek-67 B-1562 (koper)
80/53

/
Griete Gerritsdr
1562-04-01
Griete Gerritsdr weduwe van Hubert Lucasz brouwersknecht
Waarboek-67 B-1562 (belending)Zonneveldstraat.007-018
327/07

/
Grietgen Otten van Engen
1563-04-26
Grietgen Otten van Engen
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwsteeg.010
327/11
Margriete Ottendr van Ingen {vrouw van Arent}
/
Grietgen Ottendr
1563-04-26
Grietgen Ottendr.s huys ende opcamer uuytgaende in de Nyeuwestege
Waarboek-67 B-1562 (koper)NieuweRijn.041
283/04
Haesgen Willemsdr {vrouw van Hendrick Cornelisz}
/
Haasgen Willemsdr weduwe van Hendrick Cornelisz metselaar zijn zuster
1563-02-17
Haasgen Willemsdr weduwe van Hendrick Cornelisz metselaar zijn zuster
Waarboek-67 B-1562 (belending)Watersteeg.000.1
57/15
Volckgen Rippertsdr {koopvrouw}
/
haer susteren
1561-12-13
Neeltgen Rippersdr mit haer susteren
Waarboek-67 B-1562 (belending)Watersteeg.000.1
57/16
Geertgen Rippertsdr {Watersteeg}
/
haer susteren
1561-12-13
Neeltgen Rippersdr mit haer susteren
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.041
56/06
Haesgen Willemsdr {vrouw van Hendrick Cornelisz}
/
Haesgen Willemsdr
1562-02-24
Haesgen Willemsdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.041
172/07
Haesgen Willemsdr {vrouw van Hendrick Cornelisz}
/
Haesgen Willemsdr
1562-08-31
Haesgen Willemsdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.041
284/08
Haesgen Willemsdr {vrouw van Hendrick Cornelisz}
/
Haesgen Willemsdr
1563-02-27
Haesgen Willemsdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.041
293/10
Haesgen Willemsdr {vrouw van Hendrick Cornelisz}
/
Haesgen Willemsdr
1563-02-27
Haesgen Willemsdr
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Langebrug.056.1
322/07
Jan Adriaensz {wijnverlater}
/
Hans wijnverlaters weduewijnverlater
1563-04-21
Hans wijnverlaters wedue
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.041
168/10
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/
Harman Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1562-08-22
Harman Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.006
77/12
Harmen Dircksz {brouwersknecht}
/
Harman Dircxz brouwersknechtbrouwersknecht
1562-03-17
Harman Dircxz brouwersknecht
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.004
231/09
Harmen Dircksz {schuitenvoerder}
/
Harman Dircxz schuytvoerderschuytvoerder
1562-11-24
Harman Dircxz schuytvoerder
Waarboek-67 B-1562 (belending)LangeMare.075-077
111/08
Harmen Evertsz {zeemtouwer}
/
Harman Evertss witmaickerwitmaicker
1562-04-28
Harman Evertss witmaicker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Nieuwsteeg.039
366/03

/
Harman Florisz chirurgijnchirurgijn
1563-06-23
mr. Harman Florisz chirurgijn
Waarboek-67 B-1562 (borg)Groenesteeg.033-037.1
193/04
Harmen Jansz Gool
/
Harman Jansz houtzagerhoutzager
1562-07-28
Lourens Dircksz metselaar (met Harman Jansz houtzager als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Kolfmakerveststeeg.000.1
341/04
Harmen Jansz {varkenskoopman}
/
Harman Jansz varkenkopervarkenskoopman
1563-05-08
Harman Jansz varkenkoper
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelweg.019.8
118/03
Harmen Jansz {verwersknecht}
/
Harman Jansz verversknechtverversknecht
1562-05-25
Harman Jansz verversknecht (met Pieter Jacobsz verver als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Groenesteeg.030
260/07
Harmen Jansz Gool
/
Harman Janszoen houtzaegerhoutzaeger
1563-02-04
Harman Janszoen houtzaeger
Waarboek-67 B-1562 (belending)5eBinnenvestgracht.000.14
341/05
Harmen Jansz {varkenskoopman}
/
Harmen Jansz voors
1563-05-08
Harmen Jansz voors
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Vismarkt.006
34/07
Havick Meesz {tinnegieter}
/
Havick Meesss weduwe
1562-02-12
Aelijt Cornelisdr Havick Meess.s weduwe
Waarboek-67 B-1562 (borg)
255/04

/
Havick Pietersz zijn neef
1563-01-30
Gerrit Mathijsz voller (met zijn neef Havick Pietersz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Doezastraat.001.05
350/05
Heer Adriaensz {metselaar}
/
Heer Adriaensz metselaarmetselaar
1563-05-14
Heer Adriaensz metselaar
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.031-035
312/06
Arent Willemsz Thou
/
heer Aernt Thou Willemsz medepriesterpriester
1563-02-01
heer Aernt Thou Willemsz medepriester
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)JanVossensteeg.055
217/03
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
Heer Claesz Ruyt priesterpriester
1562-12-02
Heer Claesz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade met Louris Cornelisz als zijn voogd in deze zaak (met Adriaen Jansz snijder en Arent Wolbrantsz bakker als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)JanVossensteeg.057
217/08
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/
Heer Claesz Ruyt priesterpriester
1562-12-02
Heer Claesz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade met Louris Cornelisz als zijn voogd in deze zaak (met Adriaen Jansz snijder en Arent Wolbrantsz bakker als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.019.1d
167/07
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/
heer Dirck Jansz den Blauwen
1562-08-21
heer Dirck Jansz den Blauwen
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkgracht.024
76/11
Dirck Lourisz {priester}
/
heer Dirck Louriss, priester vicaris in Sincte Pieterskerckepriester vicaris
1562-03-20
heer Dirck Louriss, priester vicaris in Sincte Pieterskercke
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.025
311/03
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/
heer Foy Pietersz van Zijl (priester)priester
1563-03-27
heer Foy Pietersz van Zijl (priester) met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkgracht.030-032
344/07
Gerrit Claesz Gool
/
heer Gheryt Claesz Goel canonick van Sinte Pancraeskerckecanonick
1563-05-14
heer Gheryt Claesz Goel, canonick van Sinte Pancraeskercke
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooglandsekerkgracht.028
344/09
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
heer Ghijsbrecht Jorisz medecanonick van Sinte Pancraescanonick
1563-05-14
heer Ghijsbrecht Jorisz medecanonick van Sinte Pancraes huys ende erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Papengracht.017-021
132/11
Jan Jansz {priester}
/
heer Jan Jansz priesterpriester
1561-04-19
heer Jan Jansz priester
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.013
226/10
Jan Pietersz van Hoorn
/
heer Jan Pietersz priesterpriester
1562-12-17
heer Jan Pietersz priesters schuyere
Waarboek-67 B-1562 (belending)Houtstraat.000.8
187/08

/
heer Jan Wittensz
1562-10-03
heer Jan Wittensz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkstraat.020
323/07
Quirijn Claesz {priester}
/
heer Quyrin Claesz priesterpriester
1563-04-22
heer Quyrin Claesz priester
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.007
26/10
Steven Jansz van Bouckelwaert
/
heer Steven Janss, canonick van Sincte Pancrascollegiecanonick
1562-02-06
heer Steven Janss, canonick van Sincte Pancrascollegie
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaiserstraat.009
53/10
Toucheyn {zangmeester}
/
heer Touzeyn eertijts zangmeester van Sincte Pieterskerck
1562-02-25
heer Touzeyn, eertijts zangmeester van Sincte Pieterskercken erve
Waarboek-67 B-1562 (executeur)OudeRijn.026
52/03
Willem van Lockhorst
/
heer Willem van Lokhorst ridderridder
1562-02-21
Willem van Lokhorst ridder heer Vincent van Lokhorst en jonkvrouwe Marie Spruyts weduwe van Jan van Oostrum (bijgestaan door haar oom Olmer Rutgaert Willemsz) tevens als voogden van Jan en Marie nagelaten kinderen van Jan van Oostrum
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.025
311/10
Hendrick Claesz van Zijl {schrijver}
/
Hendrick
1563-03-27
met elkaar ook nog eens optredend namens Hendrick, Oude Aaltgen, Margriete en Job Hendricksz als man van Jonge Aaltgen wonende te Danswijck (Danzig?)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Burgsteeg.002
190/05
Hendrick Barentsz {kuiper}
/
Hendrick Barentsz kuiper haar zoonkuiper
1562-10-07
Hendrick Barentsz kuiper haar zoon
Waarboek-67 B-1562 (borg)Kaiserstraat.004
282/04
Hendrick Cornelisz Nap {metselaar}
/
Hendrick Cornelisz metselaarmetselaar
1563-02-27
Arent Harmansz schoenlapper (met Hendrick Cornelisz metselaar als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.144
181/04

/
Hendrick Cornelisz snijdersnijder
1562-09-25
Jacob Cornelisz wolwever; Hendrick Cornelisz snijder; Trijntgen Cornelisdr weduwe van Claes Jansz schipper met voorn. Jacob Cornelisz als haar voogd (met Fop Pietersz kuiper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Korenbrugsteeg.002
46/03
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Hendrick Dircksz schoenmakerschoenmaker
1562-02-06
Hendrick Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Vliet.045.2
337/03
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Hendrick Dircksz schoenmakerschoenmaker
1563-05-06
Hendrick Dircksz schoenmaker (met Jan Jansz in ‘Den Spiegel’ als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Vliet.045.2
87/07
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Hendrick Dircxz schoenmakerschoenmaker
1562-04-10
Hendrick Dircxz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (borg)Ketelboetersteeg.008
35/04
Hendrick Engelsz {drapier}
/
Hendrick Engelsz bodel van het St. Pancrascollegebodel van het St. Pancrascollege
1562-02-10
David Egbertsz voorspraak (met Hendrick Engelsz bodel van het St. Pancrascollege)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.102
275/04

/
Hendrick Engelsz vroeger schuitvoerderschuitvoerder
1563-02-17
Hendrick Engelsz vroeger schuitvoerder
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Rapenburg.129
61/11
Hendrick Gerritsz {stoeldraaier}
/
Hendrick Gerritsz stoeldraaierstoeldraaier
1562-03-02
Hendrick Gerritsz, stoeldraaier en Cornelis Ewoutsz, linnenwever als voogden over Dorothea en Rijkland, onmondige weeskinderen van Jan Hendricksz en Neeltgen Jacobsdr voorn
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.025
311/20
Hendrick Gerritsz van Zijl
/
Hendrick Gerritsz van Zijl (verblijft in het buitenland)
1563-03-27
met elkaar ook nog eens optredend namens Hendrick Gerritsz van Zijl hun in het buitenland verblijvende broer
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hogewoerd.074
161/07
Hendrick Goossenz {smid}
/
Hendrick Goossens zijn zoon
1562-08-08
zijn ongehuwde kinderen Aagte, Aaltgen en Gerritgen Goossens en Hendrick zijn zoon
Waarboek-67 B-1562 (koper)
360/53

/
Hendrick Hendricksz brouwersknechtbrouwersknecht
1563-06-17
Hendrick Hendricksz brouwersknecht
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.020
242/04

/
Hendrick Hendricksz linnenweverlinnenwever
1563-01-05
Hendrick Hendricksz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.075
184/07
Hendrick Jan Meesz {houtkoper}
/
Hendrick Jan Meesz
1562-09-26
Hendrick Jan Mensz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooigracht.028
198/03
Hendrick Jan Meesz {houtkoper}
/
Hendrick Jansz houtkoperhoutkoper
1562-10-29
Hendrick Jansz eertijds houtkoper (met Jacob Meesz houtkoper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.020
242/03

/
Hendrick Jansz linnenweverlinnenwever
1563-01-05
Hendrick Jansz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (borg)Breestraat.123
112/06
Hendrick Jansz Eenhoorn
/
Hendrick Jansz priesterpriester
1562-05-06
Hendrick Jansz priester
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelstegracht.077
8/03
Hendrick Jansz {raamwachter}
/
Hendrick Jansz raamwachterraamwachter
1562-01-17
Hendrick Jansz raamwachter (met Jan Jansz van Bancken en Quyrijn Claesz verver als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)SintJorissteeg.017
160/03
Hendrick Jansz {slotenmaker}
/
Hendrick Jansz slotenmakerslotenmaker
1562-08-06
Hendrick Jansz slotenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Nieuwstraat.015
306/03
Hendrick Jansz Zas
/
Hendrick Jansz Zas
1563-03-22
Hendrick Jansz Zas
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelstegracht.071
65/03
Hendrick Loyenz {linnenwever}
/
Hendrick Loyensz linnenweverlinnenwever
1562-03-09
Hendrick Loyensz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (koper)Steenschuur.022.09
259/05
Hendrick Pietersz {verwer}
/
Hendrick Pietersz droogscheerderdroogscheerder
1563-02-03
Hendrick Pietersz droogscheerder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.000
310/53

/
Hendrick Pietersz droogscheerderdroogscheerder
1563-03-31
Hendrick Pietersz droogscheerder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Raamlanden.012
71/53

/
Hendrick Pietersz lakenbereiderlakenbereider
1562-03-17
Hendrick Pietersz lakenbereider
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Rapenburg.112
140/15
Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}
/
Hendrick Quyrijnsz
1562-07-01
Hendrick Quyrijnsz als man en voogd van Ermptgen Maartensdr
Waarboek-67 B-1562 (koper)Barbarasteeg.001
39/04
Hendrick Ulricksz {voller}
/
Hendrick Ulricksz vollervoller
1562-02-13
Hendrick Ulricksz voller
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.011-013
258/09
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Henrick Centensz snijdersnijder
1563-02-03
Henrick Centensz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaiserstraat.018
94/07
Hendrick Cornelisz Nap {metselaar}
/
Henrick Corneliss Nap metselairmetselair
1562-04-23
Henrick Corneliss Nap metselair
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaiserstraat.018
320/09
Hendrick Cornelisz Nap {metselaar}
/
Henrick Cornelisz metselaermetselaar
1563-04-17
Henrick Cornelisz metselaer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.102
353/08
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/
Henrick Dircxz witmaeckerwitmaecker
1563-05-29
Henrick Dircxz witmaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwsteeg.035
366/07
Hendrick Gerritsz {verwersknecht}
/
Henrick Geritsz verwersknechtverwersknecht
1563-06-23
Henrick Geritsz verwersknecht
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Diefsteeg.019
19/07
Hendrick Lambrechtsz {bakker}
/
Henrick Lambrechtsz backers weduwebacker
1562-01-29
Henrick Lambrechtsz backers weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.019
212/11

/
Henrick Pietersz
1562-07-31
Henrick Pietersz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.113.02
69/09
Hendrick van Wijngaarden
/
Henrick van Wijngaerden
1562-02-09
Henrick van Wijngaerden
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.113.02
213/10
Hendrick van Wijngaarden
/
Henrick van Wijngaerden
1562-11-20
Henrick van Wijngaerden
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.113.02
3/09
Hendrick van Wijngaarden
/
Henrick van Wijngairden
1562-01-07
Henrick van Wijngairden
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.064
269/06
Hendrick Jansz Zas
/
Henrick Zas Jansz
1563-02-15
Henrick Zas Jansz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Barbarasteeg.001
39/08

/
Heyltgen Dirckdr wedue wijlen Dirck Eewoutss volre
1562-02-13
Heyltgen Dirckdr wedue wijlen Dirck Eewoutss volre
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.112
140/05
Heyltgen Jansdr de Goede {van der Mije}
/
Heyltgen Jansdr
1562-07-01
Gerrit Jacobsz als man en voogd van Heyltgen Jansdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Houtstraat.000.8
187/05
Heyltgen Jansdr {vrouw van Frans Wiggersz}
/
Heyltgen Jorisdr Frans Wiggertsz aptekers weduwe
1562-10-03
Heyltgen Jorisdr Frans Wiggertsz aptekers weduwe
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Hogewoerd.076-078
335/05
Heyman Dircksz van Santen
/
Heyman Dircksz van Zanten
1563-04-22
Jannetgen Dircksdr weduwe van Anthonis Claes Joostensz met Heyman Dircksz van Zanten als haar voogd in deze zaak (borgen in de marge onduidelijk)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Uiterstegracht.053.2-061
334/04
Heyman Dircksz van Santen
/
Heyman Dircksz van Zanten
1563-04-28
Jacob Wermboutsz witmaker (met Heyman Dircksz van Zanten als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.059-061
248/23
Hendrick Dircksz {konijnenkoopman}
/
Heyndrick conijncooperconijncooper
1563-02-14
Heyndrick conijncooper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.102
314/08
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/
Heyndrick Dircxz Visch
1563-02-16
Heyndrick Dircxz Visch
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwsteeg.035
228/15
Hendrick Gerritsz {verwersknecht}
/
Heyndrick Gerrytsz
1562-12-17
Heyndrick Gerrytsz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaardesteeg.017
318/05

/
Heyndrick Kerstantsz drapierdrapier
1563-04-16
Heyndrick Kerstantsz drapier
Waarboek-67 B-1562 (belending)Molensteeg.014
195/07
Hendrick Willemsz {voller}
/
Heyndrick Willemsz volderscnechtvolderscnecht
1562-10-21
Heyndrick Willemsz volderscnecht
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.058
150/08
Hendrick Loyenz {linnenwever}
/
Heynrick Loeyensz lindeweverlindewever
1562-07-17
Heynrick Loeyensz lindewever
Waarboek-67 B-1562 (belending)KortRapenburg.010.2
363/12
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
Hillebrant Jacobsz schoemaickerschoemaicker
1563-06-21
Hillebrant Jacobsz schoemaicker
Waarboek-67 B-1562 (koper)KortRapenburg.010.2
361/05
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
Hillebrant Jacobsz schoenmakerschoenmaker
1563-06-18
Hillebrant Jacobsz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Breestraat.079
333/09
Hillegond Arentsdr {Breestraat}
/
Hillegont Aerntsdochter beyde za.ge.
1563-04-28
Aernt Heyndricxz onmondige weeskint van wijlen mr Heynrick Heynricxz chirurgijn en Hillegont Aerntsdochter beyde za.ge.
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)BuitenLeiden.000
100/07
Hillegond van Hoogstraten {Brunt/Meesters}
/
Hillegont Hoochstraeten zijn huysvrouwe
1562-04-23
mr. Gerrit Hoogstraten; Jan Maartensz Meesters als man van Hillegont van Hoogstraten; Rijck Evertsz als man van Marie Hoogstraten; Jan Cornelisz als man van Anna Hoogstraten etc.
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kaiserstraat.032-038
78/08

/
Hillegont Jacob Claess vuylensvoerders weduwe
1562-03-23
Hillegont Jacob Claess vuylensvoerders weduwe
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooigracht.087
90/03

/
Huiszittenmeesters van St Pancrasparochie
1562-04-17
Huiszittenmeesters van St. Pancrasparochie
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Houtstraat.000.8
187/03

/
Huiszittenmeesters van St Pietersparochie
1562-10-03
Huiszittenmeesters van St. Pietersparochie
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.066-070
193/06
Huibrecht Jansz {pottenbakker}
/
Huybrecht Jansz pottebackerpottebacker
1562-07-28
Huybrecht Jansz pottebacker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelstegracht.145
7/03
Huig Cornelisz {warmoezenier}
/
Huych Cornelisz warmoesmanwarmoesman
1562-01-13
Huych Cornelisz warmoesman (met Gerrit Dircksz drapenier als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Koppenhinksteeg.000.24
138/05
Huig Cornelisz {warmoezenier}
/
Huych Cornelisz warmoesmanwarmoesman
1562-03-17
Huych Cornelisz warmoesman
Waarboek-67 B-1562 (koper)Koppenhinksteeg.000.24
174/53
Huig Cornelisz {warmoezenier}
/
Huych Cornelisz warmoesmanwarmoesman
1562-09-10
Huych Cornelisz warmoesman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.24
250/03
Huig Cornelisz {warmoezenier}
/
Huych Cornelisz warmoesmanwarmoesman
1563-01-26
Huych Cornelisz warmoesman (met Aelbrecht Garbrantsz mandenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.052.2
305/05
Huig Cornelisz {warmoezenier}
/
Huych Cornelisz warmoesmanwarmoesman
1563-03-22
Huych Cornelisz warmoesman
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)NieuweRijn.017
179/03
Hugo Cornelisz de Groot
/
Huych de Groot
1562-09-22
Huych de Groot als man en voogd van Elsgen Jan Reyersdr (met Willem Jan Reyersz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hogewoerd.061
28/05
Huig Dircksz {barbier}
/
Huych Dircksz chirurgijnchirurgijn
1562-02-06
mr. Huych Dircksz chirurgijn
Waarboek-67 B-1562 (borg)Rapenburg.077-079
184/04
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircksz schoenmakerschoenmaker
1562-09-26
Jacob Jansz appelkoper (met Huych Dircksz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.159
253/05

/
Huych Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1563-01-27
Huych Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Middelstegracht.107
272/06

/
Huych Huygensz Craens weduwe
1563-02-15
Anna Pietersdr Huych Huygensz Craens weduwe
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Groenhazengracht.001
159/03

/
Huych Jacobsz steenplaatsersteenplaatser
1562-08-03
Huych Jacobsz steenplaatser (met Jeroen Joostensz steenplaatser als borg
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Kaiserstraat.022
94/06
Huig Pietersz Coedijck II
/
Huych Pieterss Codijcx weduwe
1562-04-23
Alijt Huygendr Huych Pieterss Codijcx weduwe
Waarboek-67 B-1562 (belending)Papengracht.011
132/06

/
Huych Pietersz
1561-04-19
Huych Pietersz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Pieterskerkgracht.014-016
312/03
Huig Jansz van Alckemade
/
Huych van Alkemade
1563-02-01
Huych van Alkemade
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.017
222/06

/
huysinge ende erve toebehoirende ’t convent van Sinte Barbarensusterhuys
1562-12-09
huysinge ende erve toebehoirende ’t convent van Sinte Barbarensusterhuys
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Stadsvrijdom.006
357/03

/
Isabella van Diemen
1563-06-03
Jfr Isabella van Diemen weduwe van Dirck van Waardenburch met David Egbertsz voorspraak als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.011-017
212/07
Jacob Aelbrechtsz van Assendelft {van der Bouchorst}
/
Jacob Aelbrechtsz
1562-07-31
Jacob Aelbrechtsz
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Hooigracht.027.1
169/09
Jacob Arentsz {huikenmaker}
/
Jacob Arentsz hoeyckemakers weduwehoeyckemaker
1562-08-21
Jacob Arentsz hoeyckemakers weduwe
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
207/03

/
Jacob Arentsz kuiperkuiper
1562-11-10
Jacob Arentsz kuiper
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.053
6/04
Jacob Adriaensz {kuiper}
/
Jacob Arentsz kuiper zijn zoonkuiper
1562-01-16
Arent Claesz metselaar (met zijn zoon Jacob Arentsz kuiper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Rapenburg.099
265/08
Jacob Arentsz Does
/
Jacob Arentsz scheepmaickers weduwe mede mit een poortescheepmaicker
1563-02-10
Ymmetgen Arentsdr Jacob Arentsz scheepmaickers weduwe mede mit een poorte ende gange
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Kaiserstraat.032-038
78/09

/
Jacob Claess vuylensvoerders weduwe
1562-03-23
Hillegont Jacob Claess vuylensvoerders weduwe
Waarboek-67 B-1562 (koper)
16/11

/
Jacob Claesz metselaermetselaer
1562-01-26
Jacob Claesz metselaar
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
175/03

/
Jacob Claesz wolweverwolwever
1562-09-16
Jacob Claesz wolwever (met Willem Claesz wolwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)
191/53

/
Jacob Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1562-10-12
Jacob Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.079
333/11
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1563-04-28
Jacob Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)IrDriessenstraat.004
305/11
Jacob Cornelisz {wolwever}
/
Jacob Cornelisz wollewever alias Swaerte Jaepwollewever
1563-03-22
Jacob Cornelisz wollewever alias Swaerte Jaep
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.144
181/03

/
Jacob Cornelisz wolweverwolwever
1562-09-25
Jacob Cornelisz wolwever; Hendrick Cornelisz snijder; Trijntgen Cornelisdr weduwe van Claes Jansz schipper met voorn. Jacob Cornelisz als haar voogd (met Fop Pietersz kuiper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Koppenhinksteeg.000.04
359/05
Jacob de Laydune
/
Jacob de Laydune van Kamerijk
1563-06-07
Nicolaas Mahieu en Jacob de Laydune beiden mede van Kamerijk
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.031
257/05
Jacob de Milde
/
Jacob de Milde stadssecretarisstadssecretaris
1563-01-30
mr. Jacob de Milde stadssecretaris
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Langebrug.113.12
345/08
Jacob Dircksz {glasmaker}
/
Jacob Dircksz
1563-05-22
Anna Dircksdr met haar broer Jacob Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.113.12
345/03
Jacob Dircksz {glasmaker}
/
Jacob Dircksz glasmakerglasmaker
1563-05-22
Jacob Dircksz glasmaker wonende in Leiden; Gerrit Dircksz linnenwever te Leiderdorp; Gerrit Louwerisz huikenmaker te Leiden; Anthonis Huygensz te Delft en Anna Dircksdr met haar broer Jacob Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (belending)Groenesteeg.031
193/07
Jacob Dircksz {landman}
/
Jacob Dircxz lantmanlantman
1562-07-28
Jacob Dircxz lantman
Waarboek-67 B-1562 (koper)Langebrug.113.12
345/09
Jacob Egbertsz {priester}
/
Jacob Egbertsz priesterpriester
1563-05-22
heer Jacob Egbertsz priester
Waarboek-67 B-1562 (borg)Steenschuur.018
215/04
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerritsz luitspelerluitspeler
1562-12-01
Jacob Gerritsz luitspeler
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelweg.003
26/06
Jacob Hendricksz {Middelweg}
/
Jacob Hendricksz hun broeder
1562-02-06
Cornelis Hendricksz en Dorothea Hendricksdr (bijgestaan door Cornelis Thymansz) en samen nog voor hun broer Jacob Hendricksz
Waarboek-67 B-1562 (borg)Rapenburg.127
231/04

/
Jacob Hendricksz koopmankoopman
1562-11-24
Daniel Cornelisz kramer (met Jacob Hendricksz koopman als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Kaiserstraat.031
9/04

/
Jacob Hendricksz zijn broer
1562-01-17
Quyrijn Hendricksz scheepmaker (met zijn broer Jacob Hendricksz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.125
231/07
Jacob Hendricksz {bezemmaker}
/
Jacob Henrickz besemmaeckerbesemmaecker
1562-11-24
Jacob Henrickz besemmaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.135.3
197/08
Jacob Hendricksz {koopman}
/
Jacob Heyndricxz comancoman
1562-08-04
Jacob Heyndricxz coman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.135.3
350/08
Jacob Hendricksz {koopman}
/
Jacob Heyndricxz comancoman
1563-05-14
Jacob Heyndricxz coman
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kolfmakersteeg.014
53/08
Jacob Jacobsz {bezemmaker}
/
Jacob Jacobss besemakerbesemaker
1562-02-25
Jacob Jacobss besemaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.005
26/09
Jacob Jacobsz van Jutfaes
/
Jacob Jacobss gortergorter
1562-02-06
Jacob Jacobss gorter
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.005
123/07
Jacob Jacobsz van Jutfaes
/
Jacob Jacobss van Jutfaes
1561-09-03
Jacob Jacobss van Jutfaes
Waarboek-67 B-1562 (echtgenoot)Garenmarkt.010.2
93/06

/
Jacob Jacobsz Duynm
1562-03-23
Jacob Jacobsz Duynm
Waarboek-67 B-1562 (borg)Steenschuur.022.09
259/04
Jan Jacobsz Goetcoop
/
Jacob Jacobsz Goedkoop
1563-02-03
Maarten Huygensz blauwverver (met Jacob Jacobsz Goedkoop als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.043-045
115/06
Jacob Jacobsz {Zwaentgen}
/
Jacob Jacobsz in ‘t Swaentgen
1562-05-20
Jacob Jacobsz in ‘t Swaentgen
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vrouwenkerkkoorstraat.017
111/05
Jacob Jansz de Wijs
/
Jacob Janss de Wijs
1562-04-28
Jacob Janss de Wijs
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vrouwenkerkkoorstraat.017
62/08
Jacob Jansz de Wijs
/
Jacob Janss de Wijs erve
1562-03-06
Jacob Janss de Wijs erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)KortRapenburg.005
102/07
Jacob Jansz {linnenwever}
/
Jacob Janss lindeweverlindewever
1562-05-02
Jacob Janss lindewever
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.086
124/07
Jacob Jansz {opperman}
/
Jacob Janss opermanoperman
1562-06-02
Jacob Janss operman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.077-079
184/03
Jacob Jansz {appelkoopman}
/
Jacob Jansz appelkoperappelkoopman
1562-09-26
Jacob Jansz appelkoper (met Huych Dircksz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.121
263/03

/
Jacob Jansz kuiperkuiper
1563-02-08
Jacob Jansz kuiper (met Jan Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.054.1
27/05

/
Jacob Jansz lapververlapverver
1562-02-06
Jacob Jansz lapverver
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.086
297/06
Jacob Jansz {opperman}
/
Jacob Jansz opermanoperman
1563-03-10
Jacob Jansz operman
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Steenschuur.019.2
233/09
Jacob Jansz Paedts
0/
Jacob Jansz Paedt weduwe
1562-12-23
Marie Claesdr Jacob Jansz Paedt weduwe
Waarboek-67 B-1562 (borg)Doezastraat.001.05
197/04
Jacob Jansz {tafellakenwever}
/
Jacob Jansz tafellakenwevertafellakenwever
1562-08-04
Cornelis Joostensz linnenwever (met Jacob Jansz tafellakenwever als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Noordeinde.020
338/03
Jacob Jansz {tafellakenwever}
/
Jacob Jansz tafellakenweverlakenwever
1563-04-26
Jacob Jansz tafellakenwever (met Jasper Jansz koekenbakker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Kolfmakersteeg.015
339/05

/
Jacob Jansz tafellakenwevertafellakenwever
1563-05-10
Jacob Jansz tafellakenwever
Waarboek-67 B-1562 (belending)Steenschuur.022.10
259/06
Jacob Jansz van der Graft
/
Jacob Jansz van der Graft
1563-02-03
Jacob Jansz van der Graft
Waarboek-67 B-1562 (gemachtigde)Breestraat.011
266/04
Jacob Jansz van der Graft
/
Jacob Jansz van der Graft
1563-02-04
Jacob Jansz van der Graft mr. Floris van Tol Philips Nachtegaal en Adriaen Ysbrantsz als gemachtigden van Jan van der Bouckhorst
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Middelstegracht.052.1
144/05

/
Jacob Joostensz
1562-07-13
Neeltgen Thymansdr weduwe van Jacob Engebrechtsz met Jacob Joostensz als haar voogd in deze zaak (met Dirck Dircksz Steen als haar borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.177
75/08
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/
Jacob Lambrechtss backerbacker
1562-03-17
Jacob Lambrechtss backer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.177
268/06
Jacob Lambrechtsz {bakker}
/
Jacob Lambrechtsz backerbacker
1563-02-12
Jacob Lambrechtsz backer
Waarboek-67 B-1562 (borg)Noordeinde.052.1
95/04
Jacob Matthijsz {kuiper}
/
Jacob Mathijsz kuiper
1562-04-23
Jan Hendricksz Buytenwech (met Jacob Mathijsz kuiper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)LangeMare.079
59/06
Jacob Matthijsz {wolwever}
/
Jacob Mathijsz wolleweverwollewever
1562-03-03
Jacob Mathijsz wollewever
Waarboek-67 B-1562 (borg)Hooigracht.028
198/04
Jacob Meesz {houtkoper}
/
Jacob Meesz houtkoperhoutkoper
1562-10-29
Hendrick Jansz eertijds houtkoper (met Jacob Meesz houtkoper als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Kloksteeg.002.2
101/11

/
Jacob Pieterss van Delft
1562-05-02
Jacob Pieterss van Delft
Waarboek-67 B-1562 (koper)Vliet.025
166/05
Jacob Pietersz {waard}
/
Jacob Pietersz
1562-08-17
Jacob Pietersz in ‘De Caetsbaen’
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.009
331/06
Jacob Pietersz {waard}
/
Jacob Pietersz in de Kaatsbaan
1563-04-30
Katrijn Simonsdr weduwe van Adriaen Willemsz Wassenaar met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Jacob Pietersz in de Kaatsbaan als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Noordeinde.052.1
95/05
Jacob Pietersz Sick {kuiper}
/
Jacob Pietersz kuiperkuiper
1562-04-23
Jacob Pietersz kuiper
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.071
65/53
Jacob Pietersz {linnenwever}
/
Jacob Pietersz linnenweverlinnenwever
1562-03-09
Jacob Pietersz linnenwever
Waarboek-67 B-1562 (koper)SintJacobsgracht.000.20
348/04
Jacob Pietersz Paedts
/
Jacob Pietersz Paedts drapenierdrapenier
1563-05-29
Jacob Pietersz Paedts drapenier
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.155
223/03
Jacob Rutgersz {leidekker}
/
Jacob Ruttensz leidekkerleidekker
1562-12-10
Jacob Ruttensz leidekker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.040.5
296/06
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwerbrouwer
1563-03-10
Jacob Thomasz brouwer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.055
145/07
Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}
/
Jacob Vincentenz snijdersnijder
1562-07-11
Jacob Vincentenz snijder
Waarboek-67 B-1562 (borg)Hogewoerd.061
28/04
Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}
/
Jacob Vincentsz boomgaardmanboomgaardenier
1562-02-06
Claes Maertensz schoenmaker (met Jacob Vincentsz boomgaardman als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.053.2-061
330/06
Jacob Werboutsz {witmaker}
/
Jacob Wermboutsz haar zoon
1563-04-28
Jacob Wermboutsz haar zoon
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.053.2-061
334/03
Jacob Werboutsz {witmaker}
/
Jacob Wermboutsz witmakerwitmaker
1563-04-28
Jacob Wermboutsz witmaker (met Heyman Dircksz van Zanten als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.135
68/05
Jacob Willemsz Langevelt
/
Jacob Willemsz van Langevelt
1562-02-09
Jacob Willemsz van Langevelt
Waarboek-67 B-1562 (belending)IrDriessenstraat.004
200/13
Jacob Cornelisz {wolwever}
/
Jacob wollewever alias ‘Swaerte Jaep’wollewever
1562-10-29
Jacob wollewever alias ‘Swaerte Jaep’
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.028
344/04
Jacobmijn Jacobsdr {beddenmaakster}
/
Jacobine Jacobsdr
1563-05-14
heer Dirck Harmansz priester en Jacobine Jacobsdr elk met Jan van Hout als voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.032-034
344/08
Jacobmijn Jacobsdr {beddenmaakster}
/
Jacobmyne Jacobsdr voors
1563-05-14
Jacobmyne Jacobsdr voors
Waarboek-67 B-1562 (belending)Botermarkt.018
154/12
Jacob Huibrechtsz {tinnegieter}
/
Jacop Hubrechtsz
1562-03-04
Jacop Hubrechtsz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.124.2
228/12

/
Jacop Jansz
1562-12-17
Jacop Jansz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.206
238/07

/
Jaepgen Allertsdr
1562-12-29
Jaepgen Allertsdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Levendaal.056.1
173/08
Jaepgen Jacobsdr {bagijn}
/
Jaepgen Jacobsdr falide bagijnen
1562-08-26
Jaepgen Jacobsdr falide bagijnen
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.226-228
274/11
Jan Jansz {Haarlemmerstraat226}
/
Jan (onmondige kinderen van Trijntgen Jansdr en Jan Claesz)
1563-02-17
Jan, Quyrijn en van Oude en Jonge Jannetgen, kinderen van Trijntgen Jansdr en Jan Claesz, lijmzieder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Rapenburg.129
61/09
Jan Jansdr {Rapenburg}
/
Jan (onmondige kinderen)
1562-03-02
Cornelis Hendricksz, stoeldraaier en Cornelis Reyersz, snijder als voogden over Floris en Jan onmondige kinderen nagelaten door Jan Hendricksz voorn. en Dorothea Florisdr zijn eerste huisvrouw
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.049
150/09
Jan Adriaensz Zot {linnenwever}
/
Jan Adriaenss lindeweverlindewever
1562-07-17
Jan Adriaenss lindewever
Waarboek-67 B-1562 (borg)Zonneveldstraat.000.12
3/05
Jan Adriaensz Berchey
/
Jan Adriaensz alias Berckhey haar broer
1562-01-07
Lijsbeth Adriaensdr Berckhey (bijgestaan door Pieter Adriaensz Storm en met haar broer Jan Adriaensz alias Berckhey als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.084
177/03
Jan Adriaensz {smid}
/
Jan Adriaensz smidsmid
1562-09-18
Jan Adriaensz smid
Waarboek-67 B-1562 (borg)Zonneveldstraat.000.12
69/05
Jan Adriaensz Berchey
/
Jan Adriaensz voller haar broervoller
1562-02-09
Lijsbeth Adriaensdr alias ‘Berckgen’ (bijgestaan door Cornelis Thymansz en als borg haar broer Jan Adriaensz voller)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Korevaarstraat.028.1
304/06
Jan Adriaensz {voller}
/
Jan Adriaensz volrevolre
1563-03-20
Jan Adriaensz volre
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.056-058
118/06
Jan Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Jan Aelbrechtss drapenierderdrapenierder
1562-05-25
Jan Aelbrechtss drapenierder
Waarboek-67 B-1562 (voogd)BuitenLeiden.000
100/12
Jan Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Jan Aelbrechtsz
1562-04-23
Jan Aelbrechtsz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.056-058
269/08
Jan Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Jan Aelbrechtsz
1563-02-15
Jan Aelbrechtsz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.081.3
189/05
Jan Arentsz {bouwman}
/
Jan Arentsz bouwmanbouwman
1562-10-06
Jan Arentsz bouwman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelstegracht.081.3
353/03
Jan Arentsz {bouwman}
/
Jan Arentsz bouwmanbouwman
1563-05-29
Jan Arentsz bouwman
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Stadsvrijdom.006
23/03

/
Jan Arentsz smidsmid
1562-01-30
Jan Arentsz smid
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.039
303/06
Jan Arentsz {bouwman}
/
Jan Arentsz van Homa
1563-03-19
Jan Arentsz van Homa
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Middelstegracht.059
369/03
Jan Barentsz {bakker}
/
Jan Barentsz brouwersknechtbrouwersknecht
1563-07-05
Jan Barentsz brouwersknecht (met Cornelis Vranckensz van Delft voorspraak bij de Vierschaar van Leiden als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Uiterstegracht.091-095
367/04

/
Jan Bartholomeusz tafellakenwevertafellakenwever
1563-06-28
Jan Bartholomeusz tafellakenwever
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.037-039
316/06
Jan Broersz {drapier}
/
Jan Broersz drapenierdrapier
1563-03-09
Jan Broersz drapenier
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Steenschuur.020.1
252/03
Jan Claesz {koster}
/
Jan Claasz Costercoster
1563-01-08
Jan Claasz Coster als erfgenaam van Claas Arentsz Coster zijn vader
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.013
85/13
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claes erve
1562-01-31
Jan Claes erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.177
75/09
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claess backerbacker
1562-03-17
Jan Claess backer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.012
85/11
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claess houtcooperhoutcooper
1562-01-31
Jan Claess houtcooper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.177
268/07
Jan Claesz {bakker}
/
Jan Claesz backerbacker
1563-02-12
Jan Claesz backer
Waarboek-67 B-1562 (belending)Steenschuur.020.1
219/08
Jan Claesz {koster}
/
Jan Claesz Costercoster
1562-12-01
Jan Claesz Coster
Waarboek-67 B-1562 (belending)Steenschuur.023.11
96/07
Jan Claesz van Egmont
/
Jan Claesz Egmont
1562-10-30
Jan Claesz Egmont
Waarboek-67 B-1562 (belending)Steenschuur.023.11
340/06
Jan Claesz van Egmont
/
Jan Claesz Egmont
1563-05-10
Jan Claesz Egmont
Waarboek-67 B-1562 (belending)Groenhazengracht.000.3
159/06
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1562-08-03
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.020
241/10
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoperhoutkoper
1562-12-05
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.020
316/09
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoperhoutkoper
1563-03-09
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 B-1562 (koper)
346/53

/
Jan Claesz koperslagerkoperslager
1563-05-26
Jan Claesz koperslager
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Stadsvrijdom.006
108/03

/
Jan Claesz pannenbakkerpannenbakker
1562-05-09
Jan Claesz pannenbakker
Waarboek-67 B-1562 (borg)NieuweRijn.042-043
172/04

/
Jan Claesz pannenbakkerpannenbakker
1562-08-31
Cornelis Willemsz in ‘Den Gulden Horen’ (met zijn zwager Jan Claesz pannenbakker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.170
153/05

/
Jan Claesz schipperschipper
1562-07-29
Jan Claesz schipper
Waarboek-67 B-1562 (koper)Nieuwsteeg.018.7
134/04
Jan Claesz {schrijnwerker}
/
Jan Claesz schrijnwerker
koop gaat niet door
schrijnwerker
1562-06-25
Jan Claesz schrijnwerker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Langebrug.058.3
221/04
Jan Claesz {schrijnwerker}
/
Jan Claesz schrijnwerkerschrijnwerker
1562-10-30
Jan Claesz schrijnwerker