BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 180. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
84/03

/

1575-10-02
geen onroerend goed beschreven
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
50/03

/

1576-05-25
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
75/03

/

1576-07-12
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
87/03

/

1576-07-28
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
142/03

/

1577-01-06
haar een kamer in het hofje heeft toegezegd
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
208/03

/

1577-04-01
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
265/53

/

1577-06-11
regeling omtrent de aflossing van een rente (Leproosmeesters)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
265/03

/

1577-06-11
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
307/03

/

1577-08-16
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Stadsvrijdom.006
378/03

/

1577-12-06
een stuk land aan de Maredijk
Waarboek-67 F-1576 (koper)Stadsvrijdom.006
378/53

/

1577-12-06
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
428/03

/

1578-01-29
de broers Hendrick van Craecken en meester Huybrecht Merevin
Waarboek-67 F-1576 (koper)
472/53

/

1578-02-29
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
483/03

/

1578-03-09
dezelfde personen komen voor in F-476
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
485/03

/

1578-03-10
belasting:
Waarboek-67 F-1576 (koper)
485/53

/

1578-03-10
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
499/03

/

1578-03-22
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
517/03

/

1578-04-08
belasting:
Waarboek-67 F-1576 (koper)
517/53

/

1578-04-08
Waarboek-67 F-1576 (koper)
520/53

/

1578-04-08
belasting:
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
537/03

/

1578-04-21
de erven van oude Dirck Jansz (Meester Simon Jansz chirurgijn als man van Anna Dircksdr Gijsbrecht Dircksz Gool als man van Geertgen Dircksdr Elsgen en Maritgen Dircksdochters)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
557/03

/

1578-05-10
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
589/03

/

1578-06-28
(de voogden van de weeskinderen) Cornelis Elisabet en Ermgaert zijn minderjarige broer en zusters
Waarboek-67 F-1576 (belending)Paradijssteeg.039
354/06

/
't convent van Schagen
1577-10-04
't convent van Schagen
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.152
291/11
Pieter Joostenz {in 't Jopenvat}
/
't Joopenvat toecomende Pieter Joost Willemsz
1577-08-02
't Joopenvat toecomende Pieter Joost Willems.z
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.154-162
148/09

/
't voors. achterhuysgen ende poorte
1577-01-21
't voors. achterhuysgen ende poorte
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
262/03

/
(leeg)
1577-06-06
(leeg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
472/03

/
29 februari 1578
1578-02-29
29 februari 1578
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.012
329/08
Aefgen Pietersdr {den Dubbelden}
/
Aafgen Pietersdr (overleden moeder)
1577-09-09
Maria en Catharina dochters van Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar en Aafgen Pietersdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Warmoesmarkt.011
207/03
Aefgen Pietersdr {vrouw van Andries Allertsz, van Gameren}
/
Aafgen Pietersdr wed van Mr Andries Aalbertsz vrijvechtmeester
1577-04-01
Aafgen Pietersdr wed van Mr Andries Aalbertsz vrijvechtmeester
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Noordeinde.050
107/10
Aechte Vincentendr
/
Aagte (14 jaar) kinderen en erfgenamen van Vincent Jansz
1576
Aagte (14 jaar) kinderen en erfgenamen van Vincent Jansz
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Burgsteeg.012
329/12
Aechte Cornelisdr den Dubbelden
/
Aagte (oud 8 jaar) nagelaten weeskind
1577-09-09
Pieter Pietersz Soutman, schipper en Bonifaas Gijsbrechtsz als voogden over Aagte (oud 8 jaar) nagelaten weeskind van Cornelis Dircksz den Dubbelden, metselaar en Maritgen Jansdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Garenmarkt.000.11
267/06

/
Aagte Pietersdr hun zuster
1577-06-12
Pieter Davidsz goudsmid als man van Maritgen Pietersdr tevens voor Aagte Pietersdr hun zuster wonende te A'dam
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooigracht.096
311/04

/
Aaltgen Hendricksdr
1577-08-22
Grietgen en Aaltgen Hendricksdr (bijgestaan door Steven Dircksz en met Jacob Quyrijnsz timmerman als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)NieuweRijn.075-076
319/04
Aeltgen Hendricksdr Spijckerboor
/
Aaltgen Hendricksdr ongehuwde personen
1577-08-30
Grietgen en Aaltgen Hendricksdr ongehuwde personen
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
198/03

/
Aaltgen Vranckendr
1577-03-16
Aaltgen Vranckendr ongehuwd
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Nieuwstraat.005
88/08

/
Aaltgen zijn moeder
1576-07-17
Aaltgen zijn moeder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.138
361/12
Abraham Gerritsz {koperslager}
/
Abraham Gerritsz coperslagercoperslager
1577-10-02
Abraham Gerritsz coperslager
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.052
184/11

/
achtergelaten bij Willebrant Cornelisz cuyper
1577-03-05
die huysinge achtergelaten bij Willebrant Cornelisz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Botermarkt.028
291/04
Adriaen Arentsz de Man
/
Adriaan Arentsz korenkoper diens vaderkorenkoper
1577-08-02
Jan Adriaansz oud omtrent 12 jaar nagelaten weeskind van Adriaan Arentsz korenkoper en Jacobgen Claasdr
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.173
275/04
Adriaen Pietersz van Schoonhoven
/
Adriaan Pietersz van Schoonhoven wonende te Rotterdam
1577-05-04
Adriaan Pietersz van Schoonhoven wonende te Rotterdam
Waarboek-67 F-1576 (borg)Haarlemmerstraat.047-049
252/04
Adriaen Symonsz {waard, molenaar}
/
Adriaan Simonsz molenaarmolenaar
1577-05-22
Adriaan Simonsz molenaar
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.152
202/04

/
Adriaan Willemsz roodziederroodverwer
1577-03-22
Adriaan Willemsz roodzieder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.076.1
444/10
Adriaen Reyersz van Brenen
/
Adriaen
1578-01-11
Adriaen
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)OudeRijn.062-066
20/05
Adriaen Michielsz {OudeRijn}
/
Adriaen (13)
1576-03-23
Adriaen (13) Jan (11) Michiel (4) en Anna (7)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Vliet.026.2
387/53
Adriaen Adriaensz {turfmaker}
/
Adriaen Adriaensz landarbeiderlandarbeider
1577-12-21
Adriaen Adriaensz landarbeider met Jan Jacobsz Paets boekverkoper als borg
Waarboek-67 F-1576 (koper)Vliet.026.2
388/53
Adriaen Adriaensz {turfmaker}
/
Adriaen Adriaensz landarbeiderlandarbeider
1577-12-21
Adriaen Adriaensz landarbeider
Waarboek-67 F-1576 (koper)NieuweRijn.053-054
299/05
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
/
Adriaen Arentsz van Leeuwen
1577-08-02
Adriaen Arentsz van Leeuwen
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Kaiserstraat.032-038
150/11

/
Adriaen Claesz van Utrecht
1577-01-25
Adriaen Claesz van Utrecht als man van Anna Arentsdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.032-033
123/09
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Corneliss
1576-11-01
een poortgen ende gange die gebruyckt wert off competeert an de huysinge van Garbrant Symonss gecomen ende nu bij de voorn. Adriaen Corneliss bewoont wert ende wedue van Warnaer Antoniss, coppedraeyer
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.032-033
596/10
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Cornelisz
1576-11-01
een poort ende gange die gebruyct wert off competeert aen die huysinge van Garbrant Symonsz erfgenamen ende nu bij de voorn Adriaen Cornelisz bewoont wert ende de wedue van Warnaer Anthonisz coppedrayer
Waarboek-67 F-1576 (borg)
389/04

/
Adriaen Cornelisz de Zwart
1577-11-23
op 23 november 1577 verklaart Adriaen Cornelisz de Zwart zich borg voor de dijkgraaf
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwstraat.053.2
112/13
Adriaen Cornelisz {priester}
/
Adriaen Cornelisz schoolmeesters erveschoolmeester
1576-09-22
Adriaen Cornelisz schoolmeesters erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.032-033
255/07
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Cornelisz schoudt van Wassenaerschoudt van Wassenaer
1577-05-25
Adriaen Cornelisz schoudt van Wassenaer
Waarboek-67 F-1576 (koper)Nieuwstraat.013
123/05
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Cornelisz schoutschout
1576-11-01
Adriaen Cornelisz schout van Wassenaar en Voorschoten
Waarboek-67 F-1576 (koper)Nieuwstraat.013
596/05
Adriaen Cornelisz de Zwarte
/
Adriaen Cornelisz schout van Wassenaar en Voorschotenschout
1576-11-01
Adriaen Cornelisz schout van Wassenaar en Voorschoten
Waarboek-67 F-1576 (koper)Kaiserstraat.003
542/04
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Adriaen Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1578-04-23
Adriaen Cornelisz schuitvoerder
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Krauwelsteeg.004.01
62/53

/
Adriaen Cornelisz stadsomroeperstadsomroeper
1576-06-04
Adriaen Cornelisz stadsomroeper
Waarboek-67 F-1576 (koper)
61/53

/
Adriaen Cornelisz stadsroeperstadsroeper
1576-06-04
Adriaen Cornelisz stadsroeper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
121/04

/
Adriaen Cornelisz tot Benthuizen
1576-10-31
Adriaen Cornelisz tot Benthuizen als erfgenaam van zijn vader Cornelis Simonsz, vogelaar
Waarboek-67 F-1576 (belending)Levendaal.046
206/10

/
Adriaen Cornelisz vollervoller
1577-03-22
Adriaen Cornelisz voller
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
63/05
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircksz Gool
1576-06-08
Gijsbrecht Dircksz Gool en Cornelis Gerritsz de Haes als voogden van Adriaen Dircksz Gool
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.003
116/04
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircksz koopmankoopman
1576-09-28
Adriaen Dircksz koopman poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (koper)Doezastraat.001.19
306/05
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircksz koopmankoopman
1577-08-14
Adriaen Dircksz koopman wonende op de Hogewoerd
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.003
368/04
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircksz koopmankoopman
1577-11-11
Adriaen Dircksz koopman
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.172-174
369/03
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircksz koopmankoopman
1577-11-11
Adriaen Dircksz koopman
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hogewoerd.010
420/03
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircksz koopmankoopman
1578-01-25
Adriaen Dircksz koopman
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.010
448/03
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircksz koopmankoopman
1578-02-12
Adriaen Dircksz koopman (poorter van Leiden; met Pieter Claesz snijder als borg)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Uiterstegracht.054.2
77/10
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircksz scheepmakerscheepmaker
1576-07-13
Jan Adriaensz Moyt metselaar en Adriaen Dircksz scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz koopman en genoemde Jan Moyt en Govert Hendricksz als voogden van voorgenoemde Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz en Jan Moyt als man van Maritgen Cornelisdr en Boudewijn Cornelisz timmerman beide kinderen van Aefgen Bouwensdr en Cornelis Jacobsz; allen erfgenamen van Pieter Bouwensz van Dorp
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Vliet.030
78/11
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircksz scheepmakerscheepmaker
1576-07-13
Jan Adriaensz Moyt metselaar en Adriaen Dircksz scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz koopman
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.137
79/11
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircksz scheepmakerscheepmaker
1576-07-13
Jan Adriaensz Moyt, metselaar en Adriaen Dircksz, scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz, koopman
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Maarsmansteeg.014.1
337/13
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircksz scheepmakerscheepmaker
1577-09-20
Adriaen Dircksz scheepmaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.137
76/06
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircksz scheepmaker nu zeemtouwerscheepmaker nu zeemtouwer
1576-07-13
met Adriaen Dircksz scheepmaker nu zeemtouwer als borg
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.023
100/13
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxz Ghool
1576-08-18
Adriaen Dircxz Ghool
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.023
294/06
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxz Gool
1577-07-23
Adriaen Dircxz Gool
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.023
372/07
Adriaen Dircksz Gool
/
Adriaen Dircxz Gool
1577-11-15
Adriaen Dircxz Gool
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.005
27/04
Adriaen Ewoutsz {schuitenvoerder}
/
Adriaen Ewoutsz schuitvoerderschuitenvoerder
1576-04-18
Jan Ewoutsz linnenwever en Adriaen Ewoutsz schuitvoerder; tevens voor Grietgen Jansdr hun moeder en voor hun zusters; allen als erfgenamen van Elisabeth Jansdr weduwe van Garbrant Claesz
Waarboek-67 F-1576 (vorig-eigenaar)Breestraat.084
314/06
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerritsz (vader van Dieuwertgen)
1575-05-04
Adriaen Gerritsz (vader van Dieuwertgen)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.001
325/07
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerritsz comencomen
1577-09-06
Adriaen Gerritsz comens huysinge
Waarboek-67 F-1576 (belending)Pieterskerkhof.024
90/06

/
Adriaen Gerritsz cuyper
1576-08-01
Adriaen Gerritsz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Levendaal.024
122/03
Adriaen Gerritsz Moyt
/
Adriaen Gerritsz Moyt poorter
1576-11-06
Adriaen Gerritsz Moyt poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
126/03

/
Adriaen Gerritsz timmermantimmerman
1576-11-26
Adriaen Gerritsz timmerman wonende in Leiden
Waarboek-67 F-1576 (koper)
97/53

/
Adriaen Govertsz van Delft
1576-08-21
Adriaen Govertsz van Delft
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Vliet.022
205/03
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaen Harmansz metselaarmetselaar
1577-03-25
Adriaen Harmansz metselaar
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vliet.026.1
357/16
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaen Harmensz metselaermetselaer
1577-10-24
Adriaen Harmensz metselaer
Waarboek-67 F-1576 (vermelding)Vliet.030
78/07

/
Adriaen Hendricksz
1576-07-13
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz
Waarboek-67 F-1576 (vermelding)Breestraat.137
79/07

/
Adriaen Hendricksz
1576-07-13
Cornelis Gerritsz Bol, schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.001
288/07
Adriaen Huigenz {houtzager}
/
Adriaen Huygensz houtcoperhoutcoper
1577-07-16
Adriaen Huygensz houtcoper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
120/03

/
Adriaen Huygensz houtzagerhoutzager
1576-10-31
Adriaen Huygensz houtzager poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (koper)Uiterstegracht.001
136/05
Adriaen Huigenz {houtzager}
/
Adriaen Huygensz houtzagerhoutzager
1576-12-22
Adriaen Huygensz houtzager
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.001
490/06
Adriaen Huigenz {houtzager}
/
Adriaen Huygensz houtzagerhoutzager
1578-03-15
Adriaen Huygensz houtzager
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.001
489/08
Adriaen Huigenz {houtzager}
/
Adriaen Huygensz houtzagerhoutzager
1578-03-17
Adriaen Huygensz houtzager
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Aalmarkt.027-028.1
419/13
Arent Jacobsz Does
/
Adriaen Jacobsz broer van Huybrecht Jacobsz
1578-01-20
Pieter Werboutsz als gerechtigde tot de erfdelen van Adriaen en Jacob broers van Huybrecht Jacobsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.020.7
394/15
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Janss Knotter drapierdrapier
1577-07-15
Adriaen Janss Knotter drapier
Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJacobsgracht.000.23
320/09

/
Adriaen Janss stierman
1577-08-31
Adriaen Janss stierman
Waarboek-67 F-1576 (borg)Levendaal.052
127/04

/
Adriaen Jansz bodebode
1576-11-28
Ewout Pietersz Hofland mr.voller (met Adriaen Jansz bode als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooigracht.028
493/03
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter waerdeynwaerdeyn
1578-03-18
Adriaen Jansz Knotter waerdeyn (met zijn broer Claes Jansz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hooigracht.028
501/03
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter waerdeynwaerdeyn
1578-03-24
Adriaen Jansz Knotter waerdeyn
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
132/03

/
Adriaen Jansz van Rossum
1576-12-10
Adriaen Jansz van Rossum wonende te Delft (met Jan Claesz van Oegstgeest als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
580/03

/
Adriaen Joostensz klompenmakerklompenmaker
1578-06-17
Adriaen Joostensz klompenmaker (met als borg Cornelis Joostensz klompenmaker)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
581/03

/
Adriaen Joostensz klompenmakerklompenmaker
1578-06-17
Adriaen Joostensz klompenmaker
Waarboek-67 F-1576 (vermelding)VanDerWerffstraat.042-048
556/09
Adriaen Corsz {wolwever}
/
Adriaen Korssen wolleweverwollewever
1578-05-10
Adriaen Korssen wollewever
Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJorissteeg.016
10/09
Adriaen Matthijsz {linnenwever}
/
Adriaen Mathijsz lindeweverlindewever
1576-03-10
Adriaen Mathijsz lindewever
Waarboek-67 F-1576 (belending)LangeMare.057
422/06
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meess
1578-01-26
Adriaen Meess
Waarboek-67 F-1576 (borg)Vliet.032
169/04
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz bakkerbakker
1577-02-19
Simon Arentsz bakker poorter van Leiden (met Adriaen Meesz bakker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vismarkt.005
303/09
Adriaen Mourijnsz {rentmeester}
/
Adriaen Mourijnsz rentmeester van Leuwenhorstrentmeester
1577-08-10
Adriaen Mourijnsz rentmeester van Leuwenhorst
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.033
300/07
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Adriaen Pieter Garrebrantsz
1577-08-07
Adriaen Pieter Garrebrantsz
Waarboek-67 F-1576 (koper)Maarsmansteeg.008.2
303/06
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Adriaen Pietersz kramerkramer
1577-08-10
Adriaen Pietersz kramer
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.173
276/16
Adriaen Pietersz van Schoonhoven
/
Adriaen Pietersz van Schoonhoven
1577-07-01
Adriaen Pietersz van Schoonhoven wonende te Rotterdam met zijn zwager Jacob Gerritsz schipper wonende te Leiden
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Steenschuur.023.11
172/06
Adriaen Quirijnsz {Steenschuur}
/
Adriaen Quyrijnsz
1577-02-23
Adriaen Quyrijnsz en Claes Quyrijnsz, voor hen zelf maar ook namens Simon Quyrijnsz hun onmondige broer en voor Catharina Quyrijnsdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.076.1
408/11
Adriaen Reyersz van Brenen
/
Adriaen Reyersz
1578-01-11
Adriaen IJsbrant en Reyer kinderen van Reyer Adriaenszn en Geertgen Adriaensdr van der Houff
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
445/03

/
Adriaen Willem Bouwensz de Jonge
1578-02-05
Adriaen Willem Bouwensz de Jonge (met als borg zijn broer Claes Willemsz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
446/03

/
Adriaen Willem Bouwensz de Jonge
1578-02-06
Adriaen Willem Bouwensz de Jonge
Waarboek-67 F-1576 (belending)LangeMare.048.2
346/08

/
Adriaen Willemss boumanbouman
1577-10-05
Adriaen Willemss bouman
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Rapenburg.036
212/07

/
Adriaen Willemsz
1577-03-30
Lenaert Cornelisz als man van Anna Willemsdr en tevens voor Adriaen Willemsz en Willemtgen Willemsdr, zijn zwager en schoonzuster
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.043
569/04
Adriaen Willemsz {bakker}
/
Adriaen Willemsz bakkerbakker
1578-05-26
Adriaen Willemsz bakker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
377/03

/
Adriaen Willemsz bouwmanbouwman
1577-12-06
Adriaen Willemsz bouwman (met Dirck Jansz bouwman als borg)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.152
203/04

/
Adriaen Willemsz roodziederroodverwer
1577-03-22
Adriaen Willemsz roodzieder
Waarboek-67 F-1576 (koper)
132/53

/
Adriaen Willemsz van Oegstgeest
1576-12-10
Adriaen Willemsz van Oegstgeest
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
155/03

/
Adriaen Willemsz verververver
1577-02-01
Adriaen Willemsz verver poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Mandemakersteeg.009
137/03
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
1576-12-30
Adriana Adriaansdr weduwe van Claas Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
48/03

/
Adriana Adriaensdr brouwerbrouwer
1576-05-23
Adriana Adriaensdr weduwe van Claes Lambrechtsz brouwer zijn zuster
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooigracht.043-045
138/03
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriana Adriaensdr weduwe van Claes Lambrechtsz brouwer
1576-12
Adriana Adriaensdr weduwe van Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.042
225/04
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriana Adriaensdr zijn overleden vrouw
1577-04-19
voor hemzelf en als voogd van de kinderen nagelaten door zijn vrouw Adriana Adriaansdr
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hogewoerd.041
518/04

/
Adriana Claesdr erfgename van Maria Claesdr haar zuster
1578-04-08
Adriana Claesdr op haar beurt erfgename van haar zuster Maria Claesdr gehuwd met Geleyn Pietersz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hooigracht.011
312/03
Adriaentgen Cornelisdr Pot {Maarsmansteeg}
/
Adriana Cornelisdr weduwe van Lucas Dircksz
1577-08-22
Adriana Cornelisdr weduwe van Lucas Dircksz en Jan Gijsbrechtsz bakker als erfgenamen van Gerrit Cornelisz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Maarsmansteeg.009
587/03
Adriaentgen Cornelisdr Pot {Maarsmansteeg}
/
Adriana Cornelisdr weduwe van Lucas Dircxsz
1578-06-30
Adriana Cornelisdr weduwe van Lucas Dircxsz mede-erfgenaam van haar zuster Maritgen Cornelisdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Maarsmansteeg.009
588/03
Adriaentgen Cornelisdr Pot {Maarsmansteeg}
/
Adriana Cornelisdr weduwe van Lucas Dircxz
1578-06-30
Adriana Cornelisdr weduwe van Lucas Dircxz bijgestaan door haar zoon Jan Lucasz burgemeester Cornelis Cornelisz timmerman en Jan Ghijsbrechtsz schepen als man van Aeffgen Cornelisdr allen erfgenamen van hun zuster Marritgen Cornelisdr (met als borg genoemde Jan Lucasz)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooigracht.090
167/03

/
Adriana Cornelisdr weduwe van Willem Jansz schipper
1577-02-13
Adriana Cornelisdr weduwe van Willem Jansz schipper en Maritgen Simonsdr weduwe van Dirck Huygensz schipper (bijgestaan door Steffen Dircksz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Zonneveldstraat.000.12
244/04
Adriaentgen Daniëlsdr {vrouw van Jan Anthonisz}
/
Adriana Danielsdr uitdraagster weduwe van Gerrit Arentsz kleermakeruitdraagster
1577-05-03
Adriana Danielsdr uitdraagster weduwe van Gerrit Arentsz kleermaker en moeder van Gerrit hun weeskind van twee jaar oud (met haar zuster Alijt Danielsdr uitdraagster als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)
103/07

/
Adriana Gerrits zelver
1576-09-06
Adriana Gerrits zelver
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooigracht.027.2
187/04

/
Adriana Gerritsdr
1577-03-06
Claes Jansz Bol inwoner van Delft en Adriana Gerritsdr (bijgestaan door Steven Dircksz) beiden erfgenamen van Maritgen Ewoutsdr huisvrouw van Gijsbrecht Cornelisz metselaar (met Thyman Jacobsz tingieter als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)
103/04

/
Adriana Gerritsdr weduwe van Jan Harmansz schoenlapper
1576-09-06
Adriana Gerritsdr weduwe van Jan Harmansz schoenlapper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.135
555/06
Adriana Jansdr {Coedijck}
/
Adriana Jansdr weduwe van Pieter Pietersz Codijk
1578-05-03
Adriana Jansdr, weduwe van Pieter Pietersz Codijk (bijgestaan door Steffen Dircksz en met Claes Jansz Moyt als borg), voor de andere helft
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.023
189/10
Adriana Jansdr {Coedijck}
/
Adriana Jansdr weduwe wijlen Pieter Codijck
1577-03-11
Adriana Jansdr weduwe wijlen Pieter Codijck
Waarboek-67 F-1576 (koper)
92/53

/
Adriana Pietersdr
1576-08-09
Adriana Pietersdr ongehuwd
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Nieuwsteeg.010
106/04

/
Aechgen Romboutsdr
1576-05-26
Sebastiaen Blasiusz van Schiedam als man van Aechgen Romboutsdr erfgenamen van Jan Romboutsz haar broer (met Bastiaen Lambrechtsz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.002-004
567/11
Aechte Cornelisdr den Dubbelden
/
Aechte (3 jaar) weeskind van Cornelis Dircksz
1578-05-23
Pieter Pietersz, zoutman en Bonifaes Gijsbrechtsz, smit als voogden over Aechte (3 jaar) (en Dirck en Jan, overleden), weeskinderen van Cornelis Dircks den Doubelden (overleden) en Maria Jansdr (levend), als mede-erfgenamen van Dirck en Aefgen
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Burgsteeg.012
568/10
Aechte Cornelisdr den Dubbelden
/
Aechte (3 jaar), weeskind van Cornelis Dircksz den Doubelden
1578-05-23
Aechte (3 jaar), weeskind van Cornelis Dircksz den Doubelden, metselaar (overleden) en Maritgen Jansdr (levend)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.002
18/05
Aechte Claesdr {vrouw van Anthonis Adriaensz}
/
Aechte Claesdr wedue van Anthonis Adriaensz
1576-03-12
Aechte Claesdr wedue van Anthonis Adriaensz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwstraat.003
88/22

/
Aechte Jan Conincx
1576-07-17
Aechte Jan Conincx
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Burgsteeg.012
573/13
Aechte Cornelisdr den Dubbelden
/
Aechte minderjarig weeskind van Cornelis Dircksz den Doubelden
1578-05-29
Aechte minderjarig weeskind van Cornelis Dircksz den Doubelden
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.081.1
56/05
Alijd van Rhoon {van Eyck}
/
Aechte Pietersdr weduwe van mr Pieter van Eyck
1576-05-31
Aechte Pietersdr weduwe van mr. Pieter van Eyck (bijgestaan door Mathijs van Bancken)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burgsteeg.010
568/22
Aefgen Cornelisdr {Burgsteeg}
/
Aef Cornelisdr wonende tot Haerlem
1578-05-23
Aef Cornelisdr wonende tot Haerlem
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burgsteeg.010
329/20
Aefgen Cornelisdr {Burgsteeg}
/
Aef Cornelisdr woonende tot Haerlem
1577-09-09
Aef Cornelisdr woonende tot Haerlem
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Maarsmansteeg.009
588/08
Aefgen Cornelisdr Pot
/
Aeffgen Cornelisdr
1578-06-30
Jan Ghijsbrechtsz schepen als man van Aeffgen Cornelisdr allen erfgenamen van hun zuster Marritgen Cornelisdr (met als borg genoem
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.002
66/13
Aefgen Dircksdr Buys
/
Aefgen (10) weeskinderen van Dirck Anthonisz en Maritgen Hendricksdr
1576-07-21
de nagelaten weeskinderen [Claes (3) en Aafgen (10)] van Dirck Anthonisz en Maritgen, dochter van Hendrick Pietersz, bontwerker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burgsteeg.010
573/21
Aefgen Cornelisdr {Burgsteeg}
/
Aefgen Cornelisdr tot Haerlem
1578-05-29
Aefgen Cornelisdr tot Haerlem
Waarboek-67 F-1576 (belending)Zonneveldstraat.000.10
244/10
Aefgen Hendricksdr {kousenmaakster}
/
Aefgen Henricxdr wantsnijtsterwantsnijtster
1577-05-03
Aefgen Henricxdr wantsnijtster
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.262
58/07
Aefgen Jansdr {van Banchem}
/
Aefgen Jansdr haar moeder
1576-06-05
IJsbrant Hendricksz geboren op Vlieland en nu woonachtig in Danzig gehuwd met haar stiefdochter Jannetgen Huygensdr van Bancken (uit het huwelijk met Aefgen Jansdr zijn eerste vrouw)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hoogstraat.005
171/06
Aefgen Jansdr {tinnegietster}
/
Aefgen Jansdr weduwe van Jacob Borritsz tingietertinnegieter
1577-02-22
Aefgen Jansdr weduwe van Jacob Borritsz tingieter
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.012
568/18
Aefgen Pietersdr {den Dubbelden}
/
Aefgen Pietersdr
1578-05-23
De erfgenamen van Dirck Cornelisz den Doubelden metselaar en Aefgen Pietersdr (beide overleden)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
402/03

/
Aefgen Pietersdr kuiperkuiper
1578-01-09
Aefgen Pietersdr weduwe van Pieter Adriaensz kuiper (bijgestaan door Steffen Dircksz en met Huybrecht Jansz kleermaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
403/03

/
Aefgen Pietersdr kuiperkuiper
1578-01-09
Aefgen Pietersdr weduwe van Pieter Adriaensz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.050.1
234/05
Aefgen Pietersdr {vrouw van Andries Allertsz, van Gameren}
/
Aefgen Pietersdr wedue van Meester Andries
1577-05-06
Aefgen Pietersdr wedue van Meester Andries
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Kaiserstraat.032-038
150/14

/
Aegjen Hendricksdr
1577-01-25
Jan Quyrijnsz als man van Aegjen Hendricksdr
Waarboek-67 F-1576 (kind)Aalmarkt.022-024
245/07
Aechte Cornelisdr Paedts
/
Aegte (hun weeskinderen)
1577-05-13
Aegte (hun weeskinderen)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwsteeg.018.3
118/09
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Ael Huygendr Huych Pietersz Coedijcx wedue erve
1576-10-15
Ael Huygendr Huych Pietersz Coedijcx wedue erve
Waarboek-67 F-1576 (koper)Pieterskerkstraat.012-014
476/53
Aelbrecht Aelbrechtsz {kleermaker, klokkenluider}
/
Aelbert Aelbertsz kleermakerkleermaker
1578-03-02
Aelbert Aelbertsz kleermaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
28/03

/
Aelbert Bom visservisser
1576-04-20
Aelbert Bom visser met Neeltgen Clementsdr zijn huisvrouw tante van Ermgaert (oud 9 jaar) nagelaten weeskind van Jacob Jansz steenplaatser en Alijt Clementsdr (beiden †)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.005
368/06
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelis slotemaeckerslotemaecker
1577-11-11
Aelbrecht Cornelis slotemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.005
116/06
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz slotemaeckerslotemaecker
1576-09-28
Aelbrecht Cornelisz slotemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.023.08
362/07
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxsz Bral
1577-10-30
Aelbrecht Dircxsz Bral
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.023.08
391/07
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxz Bral
1577-12-27
Aelbrecht Dircxz Bral
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
233/03

/
Aelbrecht en Simon van Hogendorp als en namens de overige erfgenamen van hun vader Thomas van Hogendorp
1577-05-01
Aelbrecht en Simon van Hogendorp als en namens de overige erfgenamen van hun vader Thomas van Hogendorp
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Noordeinde.050
107/09
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1576
Aelbrecht Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.025.1
372/05
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Hendricksz schoenmaker haer vaderschoenmaker
1577-11-15
Aeltgen Aelbrechtsdr weduwe van Hendrick Hendricksz van Breda (bijgestaan door haar vader Aelbrecht Hendricksz schoenmaker)
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.073
210/07
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxsz schoemaeckerschoemaecker
1577-03-30
Aelbrecht Heyndricxsz schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Rapenburg.028.6
249/07
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbrecht Pietersz Tromper
1577-05-17
Aelbrecht Pietersz Tromper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.025.1
86/07
Aeltgen Aelbrechtsdr {de Haes}
/
Aeltgen Aelbrechtsdr wedue van Jan Allartsz
1576-07-24
Aeltgen Aelbrechtsdr wedue van Jan Allartsz
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooigracht.025.1
372/03
Aeltgen Aelbrechtsdr {de Haes}
/
Aeltgen Aelbrechtsdr weduwe van Hendrick Hendricksz
1577-11-15
Aeltgen Aelbrechtsdr weduwe van Hendrick Hendricksz van Breda (bijgestaan door haar vader Aelbrecht Hendricksz schoenmaker)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Nieuwsteeg.021-023
231/04

/
Aeltgen Evertsdr
1577-04-26
Barent Hendricksz als man van Aeltgen Evertsdr; Jan Arentsz als man van Maritgen Evertsdr tevens voor Neeltgen Jansdr weduwe van Joachim Evertsz allen wonende te Amersfoort en nog namens Annetgen Evertsdr weduwe van Mathijs Jansz chirurgijn tesamen erfgenerfgenamen van hun zuster Yda Evertsdr, weduwe van mr. Albrecht Cornelisz Verbeeck, schoolmeester te Leiden (met Jacob Barentsz, kleermaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Middelweg.040.2
396/13
Aeltgen Josephsdr {vrouw van Jan Lambrechtsz}
/
Aeltgen Jozefsdr
1578-01-04
erfgenamen van Jan Lambrechtsz metselaar en Aeltgen Jozefsdr
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
513/03

/
Aeltgen Reyersdochter
1577-04-06
Aeltgen Reyersdochter onmondige ende naer gelaten weeskint van zaliger van Reyer Tymansz van Loesecom
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Noordeinde.043
128/06

/
Aeltgen Roelofsdr
1576-12-04
Jacob Warnaertsz als man van Elsgen Roelofsdr tevens namens Philips Tielmansz als man van Aeltgen Roelofsdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Kaiserstraat.032-038
150/19

/
Aeltgen Sandersdr
1577-01-25
Maritgen Sandersdr huisvrouw van Thonis Arentsz en Aeltgen Sandersdr
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.046
439/05

/
Aernoult van Vonderen
1578-02-03
Aernoult van Vonderen afkomstig uit Emmerich
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.046
440/04

/
Aernoult van Vonderen
1578-02-03
Aernoult van Vonderen afkomstig uit Emmerich (met als borg Maillaert Burchgraef)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Rapenburg.014
156/04
Aechte Claesdr {vrouw van Jan Lucasz}
/
Agatha Claesdr
1577-02-01
Jan Lucasz biertapper als man en voogd van Agatha Claesdr (met Anthonis Meesz bouwman wonende in Leiden als borg)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.136
361/05
Agatha Huibrechtsdr de Jonge {Chanu}
/
Agatha de Jonge
1577-10-02
Hector van Chanu wonende tot Weesp voor hem ende als vader ende gerechte voocht van jan Chanu zijn zoon geteelt bij Agatha de Jonge zijn za huysvrou
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.069-071
343/05
Agnietgen Pietersdr {Broers}
/
Agniet Pietersdr weduwe van Jan Cornelisz Broers
1577-10-01
Agniet Pietersdr weduwe van Jan Cornelisz Broers en van Anna Pietersdr weduwe van mr. Franck Gerritsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Houtstraat.001
139/07
Agnietgen Claesdr {moederoverste}
/
Agniete Claesdr moeder van Pieter Symonss Baghijnhoffmoeder van Pieter Symonss Baghijnhoff
1576-12-30
Agniete Claesdr moeder van Pieter Symonss Baghijnhoff
Waarboek-67 F-1576 (voogd)LangeMare.098
462/10
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Albert Pietersz Tromper schoenmaker, neefschoenmaker
1578-02-21
Pieter Claes Simonsz, oom en Albert Pietersz Tromper, schoenmaker, neef, als voogden van Christina en Pietertgen, weeskinderen van voornoemde Simon Claesz
Waarboek-67 F-1576 (borg)Garenmarkt.006
366/04
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Alewijn Meesz
1577-11-08
Mees Alewijnsz (met Alewijn Meesz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Koppenhinksteeg.002
66/11
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aalbrechtsz drapierdrapier
1576-07-21
Cornelis Hendricksz korenkoper en Alexander Aalbrechtsz drapier als voogden over de nagelaten weeskinderen [Claes (3) en Aafgen (10)] van Dirck Anthonisz en Marit¬gen, dochter van Hendrick Pietersz, bontwerker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Uiterstegracht.021.5
37/06
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz drapierdrapier
1576-05-14
Alexander Aelbrechtsz drapier
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Burgsteeg.012
329/03
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz drapierdrapier
1577-09-09
Alexander Aelbrechtsz drapier tevens als plaatsvervanger van Jacob Jacobsz Goetcoop vanwege diens ouderdom als voogden over Maria en Catharina dochters van Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar en Aafgen Pietersdr
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Burgsteeg.012
573/03
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz drapierdrapier
1578-05-29
Alexander Aelbrechtsz drapier en Jacob Jacobsz Goetcoop als voogden van Maria en Katrijn Dircksdr zussen meerderjarige dochters van Dirck Cornelisz den Doubelden;
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.027.3
296/07
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz medetrapiermedetrapier
1577-07-24
Alexander Aelbrechtsz medetrapier
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Burgsteeg.012
568/03
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz, drapierdrapier
1578-05-23
Alexander Aelbrechtsz, drapier (ook namens Jacob Jacobsz Goetcoop), voogden over Maria (ca. 24 jaar) en Katerina (16 jaar), weeskinderen van Dirck en Aefgen
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooglandsekerkgracht.002-004
564/04
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Albertsz drapierdrapier
1578-05-16
Jacop Jacobsz Goedcoop ende Alexander Albertsz drapier in den name als voogden van Maria out omtrent 24 ende Katerina 26 jaeren naergelaten weeskinderen van Dirc Cornelisz ende den Dubbelden gewonnen by Aefgen Pietersdr beide za ge
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooglandsekerkgracht.002-004
567/05
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Albertsz drapierdrapier
1578-05-23
Alexander Albertsz, drapier, medevoogd (ook namens Jacob Jacobsz Goetcoop) over Maria (ca. 24 jaar) en Katerina (16 jaar), weeskinderen en erfgenamen van Dirck en Aefgen
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.052
49/04
Alijd Reyersdr {Breestraat}
/
Alij onbejaarde dochter
1576-05-24
Alij onbejaarde dochter van Reyer Thymansz van Beuzecom tingieter en Anna Hendricksdr (beiden †)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.059
442/10
Aeltgen Isaac Symonszdr van der Graft
/
Alijd
1578-02-03
de weeskinderen van Isaac Simonsz van der Graft en Machtelt Claesdr de Waert te weten Damiaen Simon Haesgen en Alijd
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Steenschuur.022.12
224/21
Aeltgen Cornelisdr den Oosterling
/
Alijd Cornelis den Oosterlings dr weduwe van Pouwels Foyens de Bruyn
1577-04-01
Alijd Cornelis den Oosterlings dr weduwe van Pouwels Foyens de Bruyn
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hooigracht.025.1
100/08
Aeltgen Aelbrechtsdr {de Haes}
/
Alijdt Aelbrechtsdr weduwe van Jan Allertsz de Haes
1576-08-18
Alijdt Aelbrechtsdr weduwe van Jan Allertsz de Haes
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.052
83/05
Alijd Reyersdr {Breestraat}
/
Alijdt onvolwassen dochter van Reyer Thymansz van Beuzecom tingieter
1576-07-20
Alijdt onvolwassen dochter van Reyer Thymansz van Beuzecom tingieter
Waarboek-67 F-1576 (belending)Zonneveldstraat.000.14
244/07
Aeltgen Daniëlsdr {uitdraagster}
/
Alijdt ten oosten
1577-05-03
Alijdt ten oosten
Waarboek-67 F-1576 (borg)Zonneveldstraat.000.12
244/06
Aeltgen Daniëlsdr {uitdraagster}
/
Alijt Danielsdr uitdraagsteruitdraagster
1577-05-03
met haar zuster Alijt Danielsdr uitdraagster als borg
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.055-056
299/06
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/
Alijt Dircxsdr wedue van wijlen Jan Cornelisz Cock
1577-08-02
Alijt Dircxsdr wedue van wijlen Jan Cornelisz Cock
Waarboek-67 F-1576 (koper)
547/53

/
Alijt Gijsbrechtsdr schipperschipper
1578-05-01
Alijt Gijsbrechtsdr weduwe van Aelbrecht Tonisz schipper 2/8 part van (Alijt bezit reeds 6/8 part)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Pieterskerkgracht.000.1
484/10
Aeltgen Gijsbrechtsdr {hekelaar}
/
Alijt Gijsbrechtsdr weduwe van Aelbrecht Thonisz schipper
1578-03-10
Alijt Gijsbrechtsdr weduwe van Aelbrecht Thonisz schipper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelweg.038
114/07
Alijd Jacobsdr {beddenmaker}
/
Alijt haer zuster
1576-09-25
Meynsgen Jacob Brouwers ende Alijt haer zuster
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Kaiserstraat.024.1
324/04
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijt Huygendr weduwe van Huych Pietersz Codijck
1577-09-04
Jan Marcusz van Ieperen waard in De Vechtende Leeuw als gemachtigde van Alijt Huygendr weduwe van Huych Pietersz Codijck
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Middelweg.040.2
396/06
Alijd Jansdr {vrouw van Jan Matthijs}
/
Alijt Jansdr
1578-01-04
Jan Mathijsz warmoesman als man van Alijt Jansdr
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.052
40/10
Alijd Reyersdr {Breestraat}
/
Alijt, onbejaarde wees van Reyer Thymansz van Beuzecom en Anna Havicksdr
1576-05-17
Alijt, onbejaarde wees van Reyer Thymansz van Beuzecom en Anna Havicksdr
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Kaiserstraat.032-038
150/29
Jacob Jansz {appelkoopman}
/
alle tesamen erfgenamen van Jacob Jansz, boomgaardman hun oom
1577-01-25
alle tesamen erfgenamen van Jacob Jansz, boomgaardman hun oom
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.089
469/09
Hendrick Adamsz {Haarlemmerstraat}
/
allen kinderen en erfgenamen van Hendrick Adamsz
1578-02-27
allen kinderen en erfgenamen van Hendrick Adamsz, op zijn beurt erfgenaam van Reyer Adamsz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hooigracht.025.1
100/03
Allert Jansz de Haes
/
Allert (5 jaar)
1576-08-18
Allert (5 jaar) Pieter (3 jaar) en Jannetgen (15 jaar)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.021.4
37/12
Allert Jacobsz de Haes
/
Allert Jacobss de Haeze
1576-05-14
Allert Jacobss de Haeze
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieterskerkhof.002
2/10
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1576-02-13
Frans Fransz brouwer als voogd van Harck Allertsz weeskind van Allert Jacobsz schilder en Neeltgen Martijnsdr vervangende Allert Quirijnsz zijn zwager en zijn medevoogd
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.053-054
110/14
Allert Quirijnsz {}
/
Allert Quirijnss
1576
Allert Quirijnss
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Pieterskerkhof.002
2/08
Allert Quirijnsz {}
/
Allert Quirijnsz zijn zwager
1576-02-13
Frans Fransz brouwer als voogd van Harck Allertsz weeskind van Allert Jacobsz schilder en Neeltgen Martijnsdr vervangende Allert Quirijnsz zijn zwager en zijn medevoogd
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)NieuweRijn.053-054
299/03
Allert Quirijnsz {}
/
Allert Quyrijn Allertsz poorter
1577-08-02
Allert Quyrijn Allertsz poorter van Leiden (met Oude Dirck Dircksz Steen als borg)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.093
404/05
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz
1578-01-11
Allert Willemsz
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.099
327/07
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Sassenheim
omen en voogden van het genoemde weeskind

1577-09-06
Allert Willemsz van Sassenheim
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Breestraat.080
290/04
Pietergen Dielofsdr {vrouw van Dirck Adriaensz Mast, Claes Adriaensz}
/
als man van Pietertgen Dielofsdr
1577-07-18
als man van Pietertgen Dielofsdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.057
441/07
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claes aptekerapotheker
1578-02-03
Andries Claes apteker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.057
442/14
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claes aptekerapotheker
1578-02-03
Andries Claes apteker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Kaiserstraat.009
335/04
Andries Cornelisz van Torenvliet
/
Andries Cornelisz van Torenvliet
1577-09-14
Jan Pietersz van der Heyden (met Andries Cornelisz van Torenvliet als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hoogstraat.005
171/04
Andries Cornelisz van Torenvliet
/
Andries Cornelisz zijn zoon
1577-02-22
Cornelis Huygensz schepen (met zijn zoons Andries en Vranck Cornelisz als borgen)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Groenesteeg.015
406/04
Andries Gerritsz {warmoezenier}
/
Andries Gerritsz
1578-01-11
Jan Gerritsz warmoesman (voor zichzelf en als gemachtigde van Andries Gerritsz Grietgen Gerritsdr jonge Dirck en oude Dirck Gerritszonen)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Groenesteeg.015
456/04
Andries Gerritsz {warmoezenier}
/
Andries Gerritsz
1578-02-18
Andries Gerritsz; Jonge Dirck ende Oude Dirck Gerritsz.n; Grietgen en Maritgen Gerritsdr.n
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.022
31/08

/
Andries Jacobss drapierdrapier
1576-04-21
Andries Jacobss drapier
Waarboek-67 F-1576 (mede-eigenaar)Garenmarkt.000.11
267/08
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz
1577-06-12
Andries Jacobsz
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Vrouwensteeg.018
69/03
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz draepierdraepier
1576-06-25
Andries Jacobsz draepier ende Jop Huygensz schoemaeker als toezienders van den armenhuyse van Jerusalem gelegen opte cellebroedersgraft
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Aalmarkt.022-024
245/10
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz drapier voogddrapier
1577-05-13
Andries Jacobsz drapier voogd
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Maarsmansteeg.008.2
303/04

/
Andries Jacobsz erfgen v Maritgen Rombouts
1577-08-10
Andries Jacobsz erfgen v Maritgen Rombouts
Waarboek-67 F-1576 (koper)Garenmarkt.000.11
267/09
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz waardijnwaardijn
1577-06-12
Andries Jacobsz waardijn van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burgsteeg.012
329/26
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Janss Heynoom cum socys
1577-09-09
een camer ende erve toecomende Andries Janss Heynoom cum socys
Waarboek-67 F-1576 (eigenaar)Breestraat.069-071
284/06
Andries Jansz Schot
/
Andries Jansz Schot
1577-07-18
Andries Jansz Schot
Waarboek-67 F-1576 (koper)Maarsmansteeg.012
313/06
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz bakkerbakker
1577-08-24
Andries Jaspersz bakker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.159
3/09
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1576-02-15
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.094
311/08
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1577-08-22
Andries Pietersz cramer
Waarboek-67 F-1576 (koper)
435/53

/
Andries Pietersz cramercramer
1578-02-01
Andries Pietersz cramer (inwonende poorter)
Waarboek-67 F-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.2
308/04
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz kramerkramer
1577-08-15
Andries Pietersz kramer
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.069-071
353/03
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot
1577-10-29
Andries Schot vroedschap Agniet Pietersdr weduwe van Jan Cornelis Broersz en Anna Pietersdr weduwe van mr. Franc Gerritsz
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Breestraat.069-071
343/03
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot poorter
1577-10-01
Andries Schot poorter van Leiden als man van Maritgen Pietersdr en in plaats van Agniet Pietersdr weduwe van Jan Cornelisz Broers en van Anna Pietersdr weduwe van mr. Franck Gerritsz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)OudeRijn.062-066
20/08
Anna Michielsdr {OudeRijn}
/
Anna (7)
1576-03-23
Adriaen (13) Jan (11) Michiel (4) en Anna (7)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Stadsvrijdom.006
166/03

/
Anna Adriaensdr de Milde
1577-02-12
Anna Adriaensdr de Milde weduwe van Cornelis Willemsz (bijgestaan door Steffen Dircksz)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Kaiserstraat.032-038
150/12

/
Anna Arentsdr
1577-01-25
Adriaen Claesz van Utrecht als man van Anna Arentsdr
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Middelweg.019.3
19/03

/
Anna Cornelisdr
1576-03-19
Anna Cornelisdr ongehuwd
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)SintUrsulasteeg.014
529/04
Annetgen Dircksdr van Heemskerck {van der Mije}
/
Anna Dircksdr
1578-04-18
Meester Simon Jansz chirurgijn (als man van Anna Dircksdr) Ghijsbrecht Dircksz Gool (als man van Geertgen Dircksdr) en Maritgen Dircksdr (bijgestaan door haar zwager Ghijsbrecht voornoemd) gezusters en erfgenamen van oude Dirck Jansz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
140/03
Anna Engelsdr {weesmoeder}
/
Anna Engelsdr moedermoeder
1576-12-26
Anna Engelsdr moeder van het HG Weeshuis
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Aalmarkt.027-028.1
68/10
Anna Jansdr Cortenbosch
/
Anna Jansdr vanwege een huys geneampt d'Oliphantwijnverlater
1576-06-18
ende noch haer comparantes partie als een recht 16e deel van den huyse ende erve genaempt d'Oliphant, staende ende gelegen mede alhier omtrent de Vischbrugge
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.042-044
439/06
Annetgen Jansdr {Oliekruik}
/
Anna Jansdr wedue van Cornelis Jansz Olicruyck
1578-02-03
Anna Jansdr wedue van Cornelis Jansz Olicruyck
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Langebrug.113.06
118/04
Anna Jansdr Cortenbosch
/
Anna Jansdr weduwe van Claes Vranckensz van Dorp schoenmaker
1576-10-15
Anna Jansdr weduwe van Claes Vranckensz van Dorp schoenmaker (bijgestaan door Steffen Dircksz klerk ter secretarie)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Clarensteeg.043
381/04
Anna Jansdr Sarey
/
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Willemsz kuiper
1577-12-19
Anna Jansdr weduwe van Cornelis Willemsz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Langebrug.113.06
68/04
Anna Jansdr Cortenbosch
/
Anna Jansdr wijnverlater weduwe van Bartholomeus Feurnierwijnverlater
1576-06-18
Anna Jansdr wijnverlaters uitdraagster weduwe van Bartholomeus Feurnier (bijgestaan door Steffen Dircksz klerk ter secretarie)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.069-071
343/07
Anna Pietersdr {vrouw van Franck Gerritsz}
/
Anna Pietersdr weduwe van mr Franck Gerritsz
1577-10-01
Anna Pietersdr weduwe van mr. Franck Gerritsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)LangeMare.051-053
422/11
Anna van de Oude Weteringe {LangeMare}
/
Anna van de Oude Weteringe
1578-01-26
Anna van de Oude Weteringe
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Aalmarkt.027-028.1
419/04
Anna Willeboortsdr
/
Anna Willeboortsdr
1578-01-20
Anna Willeboortsdr
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.052
40/06
Anna Willeboortsdr
/
Anna Willeboortsdr zijn vrouw
1576-05-17
erfgenamen van Huybrecht Jacobsz in 'Den Olifant' en zijn vrouw Anna Willeboortsdr, die zij als borgen voor genoemde Reyer aan de genoemde Jan Claesz achter zijn
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Rapenburg.036
212/06

/
Anna Willemsdr
1577-03-30
Lenaert Cornelisz als man van Anna Willemsdr en tevens voor Adriaen Willemsz en Willemtgen Willemsdr, zijn zwager en schoonzuster
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.173
276/07
Anna Willemsdr {vrouw van Anthonis Cornelisz}
/
Anna Willemsdr
1577-07-01
Anthonis Cornelisz, timmerman als man van Anna Willemsdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.145
31/09
Annetgen Allertsdr {vrouw van Claes Claesz}
/
Annatgen Allertsdr wedue wijlen Claes Claess tinnegieters schuyr
1576-04-21
Annatgen Allertsdr wedue wijlen Claes Claess tinnegieters schuyr
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.161
3/04
Annetgen Jansdr van Leeuwen
/
Annatgen van Leuwen Jansdr
1576-02-15
Huych Adriaensz als man ende voocht van Annatgen van Leuwen Jansdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.142
328/09
Anna Engelsdr {weesmoeder}
/
Anne Engelsdr, tante van de kinderen
1577-09-09
Anne Engelsdr, tante van de kinderen bijgestaan door Cornelis Meesz van Hout (voor 5/8 delen)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.012
323/09
Anna Adriaensdr {Hooigracht}
/
Annetgen Adriaensdr gesusteren
1577-09-05
Eemsch ende Annetgen Adriaensdr gesusteren
Waarboek-67 F-1576 (borg)Haarlemmerstraat.135.1
53/04
Annetgen Allertsdr {vrouw van Claes Claesz}
/
Annetgen Allertsdr zijn [schoon]moeder
1576-05-25
Claes Cornelisz goudsmid (met zijn moeder Annetgen Allertsdr als borg bijgestaan door Lenaert Cornelisz)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Nieuwsteeg.021-023
231/09

/
Annetgen Evertsdr weduwe van Mathijs Jansz chirurgijn
1577-04-26
Annetgen Evertsdr weduwe van Mathijs Jansz chirurgijn tesamen erfgenerfgenamen van hun zuster Yda Evertsdr, weduwe van mr. Albrecht Cornelisz Verbeeck, schoolmeester te Leiden (met Jacob Barentsz, kleermaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
302/03

/
Annetgen Simonsdr
1577-08-08
Annetgen Simonsdr weduwe van Willem Matheusz van Langer (bijgestaan door Willem Willemsz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.163
164/05
Anthonis Anthonisz {linnenwever}
/
Anthonis Anthonisz linnenweverlinnenwever
1577-02-08
Anthonis Anthonisz linnenwever
Waarboek-67 F-1576 (koper)Gangetje.002
242/05
Anthonis Anthonisz Duren
/
Anthonis Anthonisz van Duren vechtmeestervechtmeester
1577-05-09
mr. Anthonis Anthonisz van Duren vechtmeester
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
272/53

/
Anthonis Anthonisz van Duyren vechtmeestervechtmeester
1577-06-25
mr. Anthonis Anthonisz van Duyren vechtmeester (met Louris Andriesz wijntapper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwstraat.028
274/07
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmermantimmerman
1577-07-01
Anthonis Cornelisz timmerman
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Breestraat.173
276/06
Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}
/
Anthonis Cornelisz timmermantimmerman
1577-07-01
Anthonis Cornelisz, timmerman als man van Anna Willemsdr
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.027.1
258/05
Anthonis de Droger
/
Anthonis de Droge
1577-05-13
Anthonis de Droge
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.027.1
296/06
Anthonis de Droger
/
Anthonis de Drooge drapierdrapier
1577-07-24
Anthonis de Drooge drapier
Waarboek-67 F-1576 (borg)Rapenburg.014
156/05
Anthonis Meesz {bouwman}
/
Anthonis Meesz bouwmanbouwman
1577-02-01
Jan Lucasz biertapper als man en voogd van Agatha Claesdr (met Anthonis Meesz bouwman wonende in Leiden als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.101
486/08
Anthonis Anthonisz {linnenwever}
/
Antonis Antonisz lindewerverlindewerver
1578-03-14
Antonis Antonisz lindewerver
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.066
367/07
Anthonis Willemsz {brouwersknecht}
/
Antonis Willemsz brouwersknechtbrouwersknecht
1577-11-11
Antonis Willemsz brouwersknecht
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
454/13

/
Appolonia Jacobsdr ongehuwd
1578-02-01
samen ook namens Appolonia Jacobsdr ongehuwd
Waarboek-67 F-1576 (belending)Pieterskerkgracht.001
484/12
Arent Claesz van Leeuwen
/
Arent Claesz van Leeuwen
1578-03-10
Arent Claesz van Leeuwen
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.054.1
73/05
Arent Cornelisz {schrijnwerker}
/
Arent Cornelisz schrijnwerkerschrijnwerker
1576-07-09
Arent Cornelisz schrijnwerker
Waarboek-67 F-1576 (koper)
173/53

/
Arent Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1577-02-23
Arent Cornelisz schuitvoerder
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
464/03

/
Arent Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1578-02-21
Arent Cornelisz schuitvoerder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
465/03

/
Arent Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1578-02-26
Arent Cornelisz schuitvoerder [met Cornelis Adriaensz schuitvoerder (bijgenaamd Wittebol) als borg]
Waarboek-67 F-1576 (koper)
248/53

/
Arent Dircksz koopmankoopman
1577-05-15
Arent Dircksz koopman
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Vliet.026.2
387/03
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircksz van Gruuthuysen
1577-12-21
Arent Dircksz van Gruuthuysen
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Vliet.026.2
388/03

/
Arent Dircksz van Gruuthuysen; Maritgen Dircksdr weduwe van Floris Jansz
1577-12-21
Arent Dircksz van Gruuthuysen; Maritgen Dircksdr weduwe van Floris Jansz in zijn leven bode met de roede van Leiden; Hendrick Harmansz schoenmaker als man van Neeltgen Dircksdr; Pieter Cornelisz scheepmaker als man van Margriet Dircksdr en Hendrick Huyge
Waarboek-67 F-1576 (koper)Vliet.026.2
357/04
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircksz van Gruythuysen
1577-10-24
Arent Dircksz van Gruythuysen
Waarboek-67 F-1576 (belending)Papengracht.029.5
209/07
Arent Gillisz {slotenmaker}
/
Arent Gielisz
1577-04-01
een huysgen dat Arent Gielisz aen hemzelffs behoudt
Waarboek-67 F-1576 (koper)Noordeinde.052.1
191/05
Arent Gillisz {slotenmaker}
/
Arent Gillisz slotenmakerslotenmaker
1577-03-11
Arent Gillisz slotenmaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Houtstraat.000.9
209/03
Arent Gillisz {slotenmaker}
/
Arent Gillisz slotenmakerslotenmaker
1577-04-01
Arent Gillisz slotenmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Steenschuur.023.07
362/03
Arent Huigenz {Steenschuur}
/
Arent Huygensz
1577-10-30
mr. Arent Huygensz
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
157/53

/
Arent Jacobsz
1577-02-01
Arent Jacobsz alias Arent Doeze
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
170/03

/
Arent Jacobsz alias Douze
1577-02-21
Arent Jacobsz alias Douze
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Nieuwstraat.005
88/14

/
Arent Jansz
1576-07-17
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
84/53

/
Arent Jansz drapierdrapier
1575-10-02
Arent Jansz drapier en Cornelis Arentsz en Dirck Jacobsz van der Graft als voogden van Maritgen (15 jaar) en Sophia (13 jaar) onmondige weeskinderen van genoemde Arent Jansz en Jaapgen Willemsdr (ꝉ)
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Steenschuur.022.12
224/23

/
Arent Jansz drapierdrapier
1577-04-01
Arent Jansz drapier
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Garenmarkt.002
526/07
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Arent Jansz drapierdrapier
1578-04-17
Arent Jansz drapier
Waarboek-67 F-1576 (koper)Garenmarkt.002
535/08
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Arent Jansz drapierdrapier
1578-04-19
Arent Jansz drapier medevoogd
Waarboek-67 F-1576 (borg)Haarlemmerstraat.043
466/08
Arent Maertensz {bouwman}
/
Arent Martensz bouwman tot Oestgeest
1578-02-26
Arent Martensz bouwman tot Oestgeest
Waarboek-67 F-1576 (belending)Scheepmakersteeg.002.2
353/10
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemaeckerschoenmaker
1577-10-29
Arent Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.116.1
408/21
Arent Tielmansz
/
Arent Tielmansz ijsercramer
1578-01-11
Arent Tielmansz ijsercramer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Warmoesmarkt.023
316/08
Adriaen Maertensz de Zwart
/
Ariaen Maertsz backerbacker
1577-08-27
Ariaen Maertsz backer
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Vrouwensteeg.018
69/05

/
armenhuyse van Jerusalem
1576-06-25
Andries Jacobsz draepier ende Jop Huygensz schoemaeker als toezienders van den armenhuyse van Jerusalem gelegen opte cellebroedersgraft
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.149
237/05
Balten Dircksz van Santen
/
Balten Dircksz van Zanten
1577-05-08
Balten Dircksz van Zanten
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.030-032
237/06
Balten Dircksz van Santen
/
Balten Dircxsz voirn
1577-05-08
Balten Dircxsz voirn.t zelffs
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.019
544/05
Battista Montvaldonne {lommerdhouder}
/
Baptista de Monte Waldonno tafelhoudertafelhouder
1578-04-25
Baptista de Monte Waldonno tafelhouder (lombard)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)NieuweRijn.060-061
194/04
Barbara Aelbrechtsdr {vrouw van Gerrit Matthijsz, Jan Huigensz}
/
Barbara Aalbrechtsdr
1577-03-14
Jan Huygensz van Leeuwen houtkoper als man van Barbara Aalbrechtsdr (met zijn vader Huych Adriaensz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)OudeRijn.140-142
259/08
Barbara Bouwensdr {vrouw van Cornelis Quirijnsz}
/
Barbara Bouwensdr
1577-05-30
Cornelis en Jan Bouwensz broers ooms en voogden over Bouwen en Katherijn nagelaten weeskinderen van Cornelis Quyrijnsz scheepmaker en Barbara Bouwensdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Rapenburg.036
212/12
Barbara Daniëlsdr {vrouw van Willem Jacob Lambrechtsz}
/
Barbara Danielsdr
1577-03-30
tesamen tevens voor Willem Jacob Lambrechtsz als man van Barbara Danielsdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)LangeMare.098
462/05
Barbara Pietersdr {vrouw van Symon Claesz}
/
Barbara Pietersdr furiose, weduwe van Simon Claesz, schoenmaker
1578-02-21
Job Dircksz warmoesman en Lenaert Willemsz schoenmaker als voogden van Barbara Pietersdr furiose weduwe van Simon Claesz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)LangeMare.051-053
422/07
Barbara Thimansdr {koopvrouw}
/
Barbara Thonisdr wedue van Jan Floryss lindewever
1578-01-26
Barbara Thonisdr wedue van Jan Floryss lindewever
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Nieuwsteeg.021-023
231/03

/
Barent Hendricksz
1577-04-26
Barent Hendricksz als man van Aeltgen Evertsdr; Jan Arentsz als man van Maritgen Evertsdr tevens voor Neeltgen Jansdr weduwe van Joachim Evertsz allen wonende te Amersfoort en nog namens Annetgen Evertsdr weduwe van Mathijs Jansz chirurgijn tesamen erfgenerfgenamen van hun zuster Yda Evertsdr, weduwe van mr. Albrecht Cornelisz Verbeeck, schoolmeester te Leiden (met Jacob Barentsz, kleermaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)SintJorissteeg.018-020
10/04
Barent Lambrechtsz {molenaar}
/
Barent Lambrechtsz
1576-03-10
Claes Cornelisz van Noorde en Barent Lambrechtsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwebrugsteeg.008
301/17
Anna Jansdr {vrouw van Barent Symonsz}
/
Barent Symonss wedue
1577-08-08
Barent Symonss wedue
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwebrugsteeg.008
301/18
Barent Symonsz {voller}
/
Barent Symonss wedue
1577-08-08
Barent Symonss wedue
Waarboek-67 F-1576 (belending)WillemDanielsteeg.000.04
218/07

/
Barent Thonisz cramercramer
1577-03-31
Barent Thonisz cramer
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.092
374/05
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Tijdincx
1577-11-28
Barent Tijdincx
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.050.1
234/03
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Tijdingszn
1577-05-06
Barent Tijdingszn
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.052
234/07
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Tijdingszn
1577-05-06
Barent Tijdingszn
Waarboek-67 F-1576 (belending)Papengracht.024
332/08
Bartholomeus Adriaensz
/
Bartholomeeus Meeusz legwerckerlegwercker
1577-09-07
Bartholomeeus Meeusz legwercker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.262
57/07
Bartholomeus Huigenz van Banchem
/
Bartholomeus Huygensz zijn zwager haar broer
1576-06-06
zijn zwager Bartholomeus Huygensz eveneens te Danzig
Waarboek-67 F-1576 (koper)
161/53

/
Bartholomeus Jorisz linnenweverlinnenwever
1577-02-04
Bartholomeus Jorisz linnenwever
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hooigracht.042
584/05
Bartholomeus Dircksz Vergeyl
/
Bartolomeus Vergeyl (16 jaar)
1578-06-26
De voogden van Pieter Vergeyl (17 jaar) en Bartolomeus Vergeyl (16 jaar) weeskinderen van Dirck Pietersz Vergeyl kleermaker en Meynsgen Meeusdr
Waarboek-67 F-1576 (borg)Nieuwsteeg.010
106/06

/
Bastiaen Lambrechtsz schrijnwerkerschrijnwerker
1576-05-26
Sebastiaen Blasiusz van Schiedam als man van Aechgen Romboutsdr erfgenamen van Jan Romboutsz haar broer (met Bastiaen Lambrechtsz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.019
293/05
Battista Montvaldonne {lommerdhouder}
/
Batista Montvaldonne
1577-07-17
Batista Montvaldonne
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Molensteeg.004-006
449/06
Beatrix Pietersdr {Molensteeg}
/
Beatrijs Pietersdr weduwe van Aelbrecht Jansz bouwman
1578-11-21
Cornelis Huybrechtsz bouwman als man van Maritgen Jansdr; Screvel Jansz landman voor zichzelf en Beatrijs Pietersdr weduwe van Aelbrecht Jansz bouwman; allen als erfgenamen van Annetgen Jansdr weduwe van Maerten Arentsz
Waarboek-67 F-1576 (koper)Burgsteeg.012
568/20
Beatrix Jansdr {koopvrouw}
/
Beatris Jansdr
1578-05-23
Cornelis Jansz timmerman en Beatris Jansdr broer en zus
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vliet.030
78/18
Aefgen Bouwensdr van Dorp
/
beide kinderen van Aefgen Bouwensdr
1576-07-13
Jan Moyt als man van Maritgen Cornelisdr en Boudewijn Cornelisz, timmerman, beide kinderen van Aefgen Bouwensdr en Cornelis Jacobsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.137
79/17
Aefgen Bouwensdr van Dorp
/
beide kinderen van Aefgen Bouwensdr
1576-07-13
beide kinderen van Aefgen Bouwensdr
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
142/53

/
Belije Gerritsdr scheepmakerscheepmaker
1577-01-06
Belije Gerritsdr weduwe van Willem Cornelisz scheepmaker (bijgestaan door Cornelis Meesz)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)LangeMare.098
462/08
Belytgen Symonsdr {van Hout}
/
Belijtgen Simonsdr
1578-02-21
Jacob Cornelisz van Hout, als man van Belijtgen Simonsdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Kaiserstraat.057.3
414/07

/
Belitgen Jansdochter wedue van Joost Heyndricxsz schuytvorder
1578-01-21
Belitgen Jansdochter wedue van Joost Heyndricxsz schuytvorder
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
179/03

/
bij
1577-02-28
van een zeeckere huysinge ende erve staende ende gelegen binnen deser stede opte Hoogewoert bij hem gedaen jegens Jan Zweertsz van Pol vulgariter Jan van der Graft
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Burgsteeg.012
329/11
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonifaas Gijsbrechtsz
1577-09-09
Pieter Pietersz Soutman, schipper en Bonifaas Gijsbrechtsz als voogden over Aagte (oud 8 jaar) nagelaten weeskind van Cornelis Dircksz den Dubbelden, metselaar en Maritgen Jansdr
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Uiterstegracht.021.5
37/03
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonifaes Ghijsbrechtsz smitsmit
1576-05-14
Bonifaes Ghijsbrechtsz smit
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Burgsteeg.012
573/12
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonifaes Gijsbrechtsz smidsmid
1578-05-29
Bonifaes Gijsbrechtsz smid
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooglandsekerkgracht.002-004
567/10
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonifaes Gijsbrechtsz smitsmit
1578-05-23
Pieter Pietersz, zoutman en Bonifaes Gijsbrechtsz, smit als voogden over Aechte (3 jaar) (en Dirck en Jan, overleden), weeskinderen van Cornelis Dircks den Doubelden (overleden) en Maria Jansdr (levend), als mede-erfgenamen van Dirck en Aefgen
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Burgsteeg.012
568/09
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonifaes Gijsbrechtsz smitsmid
1578-05-23
Pieter Pietersz, zoutman (ook namens Bonifaes Gijsbrechtsz, smit), voogden over Aechte (3 jaar), weeskind van Cornelis Dircksz den Doubelden, metselaar (overleden) en Maritgen Jansdr (levend)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.052
40/07
Reyer Thimansz {tinnegieter}
/
borgen van Reyer Thymansz van Beuzecom tingieter (overleden)tinnegieter
1576-05-17
borgen van Reyer Thymansz van Beuzecom tingieter (overleden)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Uiterstegracht.054.2
77/16
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Boudewijn Cornelisz timmerman
1576-07-13
Boudewijn Cornelisz timmerman beide kinderen van Aefgen Bouwensdr en Cornelis Jacobsz; allen erfgenamen van Pieter Bouwensz van Dorp
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Vliet.030
78/17
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Boudewijn Cornelisz timmermantimmerman
1576-07-13
Jan Moyt als man van Maritgen Cornelisdr en Boudewijn Cornelisz, timmerman, beide kinderen van Aefgen Bouwensdr en Cornelis Jacobsz
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.137
79/16
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Boudewijn Cornelisz timmermantimmerman
1576-07-13
Jan Moyt als man van Maritgen Cornelisdr en Boudewijn Cornelisz, timmerman, beide kinderen van Aefgen Bouwensdr en Cornelis Jacobsz
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)OudeRijn.140-142
259/05
Bouwen Cornelisz {Oude Rijn}
/
Bouwen
1577-05-30
Cornelis en Jan Bouwensz broers ooms en voogden over Bouwen en Katherijn nagelaten weeskinderen van Cornelis Quyrijnsz scheepmaker en Barbara Bouwensdr
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
525/03

/
Bouwen Adriaensz
1578-04-08
Bouwen Adriaensz
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Kaiserstraat.023-027
522/03
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/
Bouwen Adriaensz dezer stadt metselaarstadsmetselaar
1578-04-08
Bouwen Adriaensz dezer stadt metselaar als voogd van Ormgaert Jansdr erffgenaem van Geertruyt Jansdochter haer beste moeder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Kaiserstraat.003
542/03
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/
Bouwen Adriaensz metselaarmetselaar
1578-04-23
Bouwen Adriaensz metselaar
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
524/03

/
Bouwen Adriaensz stadsmetselaarstadsmetselaar
1578-04-14
Bouwen Adriaensz stadsmetselaar
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
461/53
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/
Bouwen Adriaensz stadsmrmetselaarstadsmr.metselaar
1578-02-20
Bouwen Adriaensz stadsmr.metselaar (met Jan Adriaensz Moyt als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Rapenburg.112
463/53
Bouwen Adriaensz van Catwijck
/
Bouwen Adriaensz stadsmrmetselaarstadsmr.metselaar
1578-02-20
Bouwen Adriaensz stadsmr.metselaar
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
523/03

/
Bouwen Adriaensz stadsmrmetselaarstadsmr.metselaar
1578-04-08
Bouwen Adriaensz stadsmr.metselaar
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Maarsmansteeg.019
5/05
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Bouwen Corneliszmetselaar
1576-02-23
Bouwen Cornelisz
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Pieterskerkstraat.012-014
476/03
Bouwen Cornelisz {linnenwever}
/
Bouwen Cornelisz linnenweverlinnenwever
1578-03-02
Bouwen Cornelisz linnenwever voor hemzelf
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Maarsmansteeg.021
113/05
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Bouwen Cornelisz timmermantimmerman
1576-09-22
Bouwen Cornelisz timmerman
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Maarsmansteeg.014.1
337/11
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Bouwen Cornelisz timmermantimmerman
1577-09-20
Bouwen Cornelisz timmerman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.121
347/07
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Janss Keyser
1577-10-11
Bouwen Janss Keyser
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.019
12/08
Bouwen Jansz Paedts
/
Bouwen Paedts Janss
1576-03-06
Bouwen Paedts Janss
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieterskerkstraat.012-014
476/16
Bouwen Quirijnsz {linnenwever}
/
Bouwen Quyrijnsz
1578-03-02
Claes Bouwensz (6 jaar), nagelaten weeskind van Bouwen Quyrijnsz en Maritgen Claesdr, ook een kleinkind van genoemde Maritgen Bouwensdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.106
27/11
Brechte Coenen {appelkoopster}
/
Brechte Coenendr
1576-04-18
Brechte Coenendr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Levendaal.056.1
530/08

/
Brechtenpoorte
1578-04-19
Brechtenpoorte
Waarboek-67 F-1576 (koper)
506/53

/
Broer Jansz
1578-04-01
Broer Jansz
Waarboek-67 F-1576 (koper)
375/53

/
brouwerbrouwer
1577-11-29
aan Hendrick Egbertsz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
111/03

/
burgemeesters van Leiden vrijwaring voor
1576-09-01
burgemeesters van Leiden vrijwaring voor
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Vliet.035
370/04

/
burgemeesters en het Gerecht
1577-11-12
Jan Arentsz leidekker door burgemeesters en het Gerecht benoemd als curator over de nagelaten goederen van Catharina Jansdr
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
121/03

/
burgemeesters van Leiden
1576-10-31
Waarboek-67 F-1576 (belending)Apothekersdijk.026.5
186/06
Carel Gillisz {timmerman}
/
Caerl Gielisz timmermantimmerman
1577-03-05
Caerl Gielisz timmerman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwsteeg.025
231/15
Carel Dominicusz
/
Carel Dominicusz glaesschrijverglaesschrijver
1577-04-26
Carel Dominicusz glaesschrijver
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
534/03

/
Catarina Jansdr linneweverlinnewever
1578-04-21
Catarina Jansdr weduwe van Cornelis Fransz linnewever
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Pieterskerkgracht.000.1
484/03
Catrijn Willeboortsdr {vrouw van Engel Hendricksz}
/
Catharijn Willeboortsdr
1578-03-10
Catharijn Willeboortsdr (bijgestaan door Steffen Dircksz) mede namens Mees Willeboortsz die in ‘Oostlant’ verblijft; samen erfgenamen van hun broer Pieter Willeboortsz en hun zusters Marie en Anna Willeboortsdr
Waarboek-67 F-1576 (koper)Houtstraat.002
139/04
Catrijn Anthonisdr {vrouw van Cornelis Jacobsz}
/
Catharina Anthonisdr zijn zuster weduwe van Cornelis Jacobsz scheepmaker
1576-12-30
Catharina Anthonisdr zijn zuster weduwe van Cornelis Jacobsz scheepmaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
305/03

/
Catharina Cornelisdr
1577-08-14
Catharina Cornelisdr weduwe van mr. Jan Sarey met haar zoon Maerten Jansz Sarey als haar voogd in deze zaak (tevens borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Papengracht.022
332/04

/
Catharina Cornelisdr
1577-09-07
Gerrit Cornelisz van Griecken als man van Catharina Cornelisdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Burgsteeg.012
329/06
Trijntgen Dircksdr den Dubbelden
/
Catharina Dircksdr
1577-09-09
Maria en Catharina dochters van Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar en Aafgen Pietersdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
351/03

/
Catharina en Anna
1577-10-19
Catharina en Anna dochters van Joost Huygensz ongehuwd (bijgestaan door hun neef Cornelis Willemsz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Nieuwstraat.005
88/18
Catharina Fransdr {Nieuwstraat}
/
Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
1576-07-17
Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hooigracht.005-007
4/03
Catrijn Garbrantsdr
/
Catharina Garbrantsdr weduwe van Dirck Stevensz van Wijngaerden
1576-02-15
Catharina Garbrantsdr weduwe van Dirck Stevensz van Wijngaerden
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.135.1
53/06
Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Arent Egbertsz}
/
Catharina Gijsbrechtsdr weduwe van Arent Egbertsz snijder
1576-05-25
Catharina Gijsbrechtsdr weduwe van Arent Egbertsz snijder
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.135.1
95/04
Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Arent Egbertsz}
/
Catharina Gijsbrechtsdr weduwe van Arent Egbertsz van Rijnsburg
1576-08-18
Catharina Gijsbrechtsdr weduwe van Arent Egbertsz van Rijnsburg (bijgestaan door Steffen Dircksz klerk ter secretarie)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)NieuweRijn.090
54/03
Catrijn Goossendr {vrouw van Mees Jansz}
/
Catharina Goossendr weduwe van Mees Jansz scheepmaker
1576-05-27
Catharina Goossendr weduwe van Mees Jansz scheepmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
219/03

/
Catharina Goossensdr
1577-04-15
Catharina Goossensdr haar moeder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)NieuweRijn.090
51/03
Catrijn Goossendr {vrouw van Mees Jansz}
/
Catharina Goossensdr weduwe van Mees Jansz scheepmaker
1576-05-26
Catharina Goossensdr weduwe van Mees Jansz scheepmaker (bijgestaan door haar zoon Thyman Meesz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Vliet.034
130/04
Catrijn Goossendr {vrouw van Mees Jansz}
/
Catharina Goossensdr weduwe van Mees Jansz scheepmaker
1576-12-07
Catharina Goossensdr weduwe van Mees Jansz scheepmaker (bijgestaan door Steffen Dircksz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Uiterstegracht.001
130/10
Catrijn Goossendr {vrouw van Mees Jansz}
/
Catharina Goossensdr weduwe van Mees Jansz scheepmaker
1576-12-07
Catharina Goossensdr weduwe van Mees Jansz scheepmaker (bijgestaan door Steffen Dircksz)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Uiterstegracht.001
136/03
Catrijn Goossendr {vrouw van Mees Jansz}
/
Catharina Goossensdr weduwe van Mees Jansz scheepmaker
1576-12-22
Catharina Goossensdr weduwe van Mees Jansz scheepmaker met Steffen Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
177/03

/
Catharina Jacobsdr bouwmanbouwman
1577-02-25
Catharina Jacobsdr weduwe van Mouwerijn Cornelisz bouwman (bijgestaan door Cornelis Adri-aensz; tevens borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.092-094
193/05
Catharina Jacobsdr de Milde
/
Catharina Jacobsdr de Milde weduwe van Jacob Pietersz
1577-03-13
Catharina Jacobsdr de Milde weduwe van Jacob Pietersz van Amsterdam
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.199-201
178/03
Catharina Jacobsdr {vrouw van Mourijn Cornelisz}
/
Catharina Jacobsdr wedue van Mouwerijn Cornelisz bouwman
1577-02-25
Catharina Jacobsdr wedue van Mouwerijn Cornelisz bouwman (bijgestaan door Cornelis Adriaensz)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vliet.035
370/05
Catharina Jansdr {vrouw van Willem Arentsz}
/
Catharina Jansdr
1577-11-12
Jan Arentsz leidekker door burgemeesters en het Gerecht benoemd als curator over de nagelaten goederen van Catharina Jansdr
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hooigracht.050
184/08
Trijntgen Jansdr {van Velsen}
/
Catharina Jansdr weduwe van Dirck Pietersz van Velsen
1577-03-05
Jan Dircksz van Velsen en Catharina Jansdr weduwe van Dirck Pietersz van Velsen (bijgestaan door Joost Jansz van Rijn)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Langebrug.060.2
184/16
Trijntgen Jansdr {van Velsen}
/
Catharina Jansdr weduwe van Dirck Pietersz van Velsen
1577-03-05
Jan Dircksz van Velsen en Catharina Jansdr weduwe van Dirck Pietersz van Velsen (bijgestaan door Joost Jansz van Rijn)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
217/03

/
Catharina Meesdr luitspelerluitspeler
1577-04-13
Catharina Meesdr weduwe van Jacob Gerritsz luitspeler
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
219/53

/
Catharina Meesdr spelmakerspelmaker
1577-04-15
Catharina Meesdr weduwe van Hendrick Reyersz spelmaker (bijgestaan door Steffen Dircksz)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Vliet.003
133/04
Catrijn Meesdr {de oude, vrouw van Hendrick Reyersz}
/
Catharina Meesendr weduwe van Hendrick Reyersz spellenmaker
1576-12-12
Catharina Meesendr weduwe van Hendrick Reyersz spellenmaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Steenschuur.023.11
172/09
Trijntgen Quirijnsdr van Strijen
/
Catharina Quyrijnsdr
1577-02-23
Adriaen Quyrijnsz en Claes Quyrijnsz, voor hen zelf maar ook namens Simon Quyrijnsz hun onmondige broer en voor Catharina Quyrijnsdr; alle erfgenamen van Quyrijn Claes Garbrantsz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
25/03

/
Catharina Willeboortsdr boomgaardmanboomgaardman
1576-04-05
Catharina Willeboortsdr weduwe van Engel Hendricksz boomgaardman
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.050
26/03
Catrijn Willeboortsdr {vrouw van Engel Hendricksz}
/
Catharina Willeboortsdr weduwe van Engel Hendricksz
1576-04-05
Catharina Willeboortsdr weduwe van Engel Hendricksz boomgaardman met Jan Dircksz van Velsen als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.076.1
408/08
Trijntgen Adriaensdr van Brenen
/
Catrijn Adriaensdr
1578-01-11
Ghijsbrecht Cornelisz Schaeck als man van Catrijn Adriaensdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.076.1
444/07
Trijntgen Adriaensdr van Brenen
/
Catrijn Adriaensdr
1578-01-11
Catrijn Adriaensdr
Waarboek-67 F-1576 (koper)
200/53

/
Catrijn Cornelisdr linnenlakenverkoopsterlinnenlakenverkoopster
1577-03-16
Catrijn Cornelisdr linnenlakenverkoopster
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Middelweg.040.2
396/04
Catrijn Jansdr {de oude, Stoter}
/
Catrijn Jansdr
1578-01-04
Cornelis Thymansz Stoter notaris als man van Catrijn Jansdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
533/03

/
Catrijn Jansdr linnenweverlinnenwever
1578-04-21
Catrijn Jansdr weduwe van Cornelis Fransz linnenwever (met als voogd en borg haar broer Cornelis Jansz)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.135
555/04
Catrijn Pietersdr Coedijck IV {de Boys/van Yperen}
/
Catrijn Pietersdr
1578-05-03
Jan Marcusz van Yperen waard In den Vechtende Leeuw als man van Catrijn Pietersdr voor de ene helft (met Paridom Barentsz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Aalmarkt.027-028.1
419/05
Catrijn Willeboortsdr {vrouw van Engel Hendricksz}
/
Catrijn Willeboortsdr weduwe van Engel Hendricksz
1578-01-20
Catrijn Willeboortsd zuster van Anna Willeboortsz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Aalmarkt.027-028.1
432/03
Catrijn Willeboortsdr {vrouw van Engel Hendricksz}
/
Catrijn Willeboortsdr weduwe van Engel Hendricksz
1578-01-31
Catrijn Willeboortsdr weduwe van Engel Hendricksz en Mees Willeboortsz zus en broer van Anna Willeboortsdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
215/03

/
Catrina Arentsdr schoenmakerschoenmaker
1577-04-03
Catrina Arentsdr weduwe van Frans Corsz schoenmaker (bijgestaan door Steven Dircksz)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)LangeMare.048.1
346/03
Catrijn Dircksdr {LangeMare}
/
Catrina Dircksdr weduwe van Jacob IJsbrantsz
1577-10-05
Catrina Dircksdr weduwe van Jacob IJsbrantsz houtvester (bijgestaan door Steven Dircksz als voogd en met haar broer Claes Dircksz Overvest als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)SintJacobsgracht.000.17
211/03
Catrijn Meesdr {vrouw van Jacob Gerritsz}
/
Catrina Meesdr weduwe van Jacob Gerritsz luitspeler
1577-04-02
Catrina Meesdr weduwe van Jacob Gerritsz luitspeler met haar zoon Pieter Maertensz (sic) als haar voogd in deze zaak (met Cornelis Jansz lakenkoper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.135
565/04
Catrijn Pietersdr Coedijck IV {de Boys/van Yperen}
/
Catrina Pietersdr
1578-05-21
Jan Marcusz van Yperen waard In den Vechtende Leeuw als man van Catrina Pietersdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Rapenburg.117.1
133/08
Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Joris Lenaerts}
/
Catryna Arentsdr wedue van Joris Lenaertsz brouwersknecht
1576-12-12
Catryna Arentsdr wedue van Joris Lenaertsz brouwersknecht
Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJacobsgracht.000.14
176/05
Ceeltgen Cornelisdr {vrouw van Wigger Cornelisz}
/
Ceeltgen Cornelisdr weduwe van Wigger Cornelisz
1577-02-26
Ceeltgen Cornelisdr weduwe van Wigger Cornelisz
Waarboek-67 F-1576 (borg)Middelweg.019.3
279/04
Vincent Pietersz {witmaker}
/
Cent Pietersz witmakerwitmaker
1577-07-05
Pieter Cornelisz schoenmaker (met Cent Pietersz witmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Rapenburg.091
326/05
Vincent Pietersz {witmaker}
/
Cent Pietersz witmakerwitmaker
1577-09-06
Trijntgen Maertensdr weduwe van Arent Jansz Broeder (bijgestaan door haar zoon Jan Arentsz en met Cent Pietersz witmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.150-154
304/05
Charles van Graefschape
/
Charel van Graefschape
1577-08-12
Guilhelm Trotijn en Charel van Graefschape
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.073
578/53
Christiaen Anthonisz {metselaar}
/
Christiaan Anthonisz metselaarmetselaar
1578-06-11
Christiaan Anthonisz metselaar uit Delft
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)LangeMare.098
462/11
Christina Symonsdr {LangeMare}
/
Christina (weeskinderen van voornoemde Simon Claesz)
1578-02-21
Pieter Claes Simonsz, oom en Albert Pietersz Tromper, schoenmaker, neef, als voogden van Christina en Pietertgen, weeskinderen van voornoemde Simon Claesz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vliet.026.2
357/13
Christina Dircksdr {vrouw van Dirck Jacobsz}
/
Christina Dircksdr zijn vrouw
1577-10-24
allen erfgenamen van zijn vrouw Christina Dircksdr
Waarboek-67 F-1576 (koper)Noordeinde.050
107/12
Stijntgen Ewoutsdr {vrouw van Vincent Jansz, Jan Adriaensz}
/
Christina Ewoutsdr
1576
Christina Ewoutsdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Noordeinde.050
107/03
Stijntgen Ewoutsdr {vrouw van Vincent Jansz, Jan Adriaensz}
/
Christina Ewoutsdr weduwe van Vincent Jansz
1576
Christina Ewoutsdr weduwe van Vincent Jansz in 'Den Gulden Wagen' (bijgestaand door Lenaert Willemsz schoenmaker)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.080
290/03
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claas Adriaansz eertijds burgemeester van Leiden
1577-07-18
Claas Adriaansz eertijds burgemeester van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.112
338/05
Claes Andriesz Suyck
/
Claas Andries Zuyck
1577-08-02
Claas Andries Zuyck
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Vismarkt.006
64/08

/
Claas Anthonisz zwager
1576-07-10
Claas Anthonisz zwager
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Botermarkt.007
278/03
Claes Jacobsz van Swieten
/
Claas Jacobsz houtkoperhoutkoper
1577-06-16
Claas Jacobsz houtkoper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.042
225/03
Claes Jansz Knotter
/
Claas Jansz Knotter
1577-04-19
voor hemzelf en als voogd van de kinderen nagelaten door zijn vrouw Adriana Adriaansdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.010
6/03
Claertgen Claesdr {Hogewoerd}
/
Claertgen Claesdr ongehuwd
1576-02-24
Claertgen Claesdr ongehuwd (bijgestaan door Claes Jansz Moyt)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
7/03

/
Claertgen Claesdr zusterzuster
1576-02-24
Claertgen Claesdr zijn zuster
Waarboek-67 F-1576 (borg)Rapenburg.092
353/05
Claertgen Ulricksdr {Speelman}
/
Claertgen Ulricksdr
1577-10-29
Jan Cornelisz lakenbereider poorter van Leiden (borgen Claertgen Ulricksdr en haar zoon Ulrick Cornelisz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)NieuweRijn.052
110/06
Claes Pietersz Gool
/
Claes (13 jaar)
1576
Dirck (15 jaar), Claes (13 jaar), Frans (12 jaar), Egbert (7 jaar), Pieter (2½ jaar) en Maria (10 jaar)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.002
66/12
Claes Dircksz Buys
/
Claes (3) weeskinderen van Dirck Anthonisz en Maritgen Hendricksz
1576-07-21
de nagelaten weeskinderen [Claes (3) en Aafgen (10)] van Dirck Anthonisz en Maritgen, dochter van Hendrick Pietersz, bontwerker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Rapenburg.016.1
156/07
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaenss eertijts burgermeester
1577-02-01
Claes Adriaenss eertijts burgermeester deser stede
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Rapenburg.016.1
268/06
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz burgemeesterburgemeester
1577-06-08
Claes Adriaensz eertijds burgemeester
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Rapenburg.016.2
268/09
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz burgemeesterburgemeester
1577-06-08
Claes Adriaensz eertijds burgemeester
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Kolfmakersteeg.030
384/03

/
Claes Adriaensz kramerkramer
1577-12-21
Claes Adriaensz kramer
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Kolfmakersteeg.030
385/03

/
Claes Adriaensz kramerkramer
1577-12-21
Claes Adriaensz kramer (met Joris Willemsz Hartgen als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.144
328/12
Claes Adriaensz {mandenmaker}
/
Claes Adriaensz mandemaeckermandemaecker
1577-09-09
Claes Adriaensz mandemaecker
Waarboek-67 F-1576 (getuige)Hogewoerd.058-060
264/00e

/
Claes Alewijnsz
1577-06-08
Claes Alewijnsz ende Jan Dircxz insgelijcx buyrluyden
Waarboek-67 F-1576 (koper)Clarensteeg.038-042
334/04
Claes Anthonisz Duivekerck {Clarensteeg}
/
Claes Anthonisz Duivekerck van Warmond
1577-09-12
Claes Anthonisz Duivekerck van Warmond
Waarboek-67 F-1576 (koper)JanVossensteeg.027-033
334/06
Claes Anthonisz Duivekerck {Clarensteeg}
/
Claes Anthonisz Duivekerck van Warmond
1577-09-12
Claes Anthonisz Duivekerck van Warmond
Waarboek-67 F-1576 (borg)NieuweRijn.086-087
55/13
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz olieslager broers
1576-05-25
Jan Jorisz van Schiedam woonachtig te Leiden op de Gansoord (met Dirck Gerritsz Smaling en de broers Jacob Anthonisz houtkoper en Claes Anthonisz olieslager als borgen)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Korevaarstraat.028.4
354/14
Claes Cornelisz {apotheker}
/
Claes apteeckers tuynapteecker
1577-10-04
Claes apteeckers tuyn
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Pieterskerkstraat.012-014
476/15
Claes Bouwensz {Pieterskerkstraat}
/
Claes Bouwensz (6 jaar)
1578-03-02
Claes Bouwensz (6 jaar), nagelaten weeskind van Bouwen Quyrijnsz en Maritgen Claesdr, ook een kleinkind van genoemde Maritgen Bouwensdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Papengracht.036
546/05
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claes Bouwensz schoelapperschoelapper
1578-04-28
Claes Bouwensz schoelapper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Papengracht.036
594/06
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claes Bouwensz schoelapperschoelapper
1578-06-30
Claes Bouwensz schoelapper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Papengracht.036
287/06
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claes Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1577-07-17
Claes Bouwensz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
452/03

/
Claes Brugman
1578-02-15
Claes Brugman
Waarboek-67 F-1576 (koper)NieuweRijn.072
321/05
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claesz zoutziederzeepzieder
1577-08-31
Claes Claesz zoutzieder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
558/03

/
Claes Cornelisz apothekerapotheker
1578-05-14
mr. Claes Cornelisz apotheker (met zijn zwager Andries Claesz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.027.2
187/09
Claes Cornelisz de Bruyn
/
Claes Cornelisz de Bruyn
1577-03-06
Claes Cornelisz de Bruyn
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.027.2
258/06
Claes Cornelisz de Bruyn
/
Claes Cornelisz de Bruyn
1577-05-13
Claes Cornelisz de Bruyn
Waarboek-67 F-1576 (borg)Nieuwstraat.030
274/04
Claes Cornelisz de Bruyn
/
Claes Cornelisz de Bruyn
1577-07-01
Cornelis Claesz de Bruyn (met Claes Cornelisz de Bruyn als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooigracht.027.2
296/03
Claes Cornelisz de Bruyn
/
Claes Cornelisz de Bruyn poorter
1577-07-24
Claes Cornelisz de Bruyn poorter van Leiden (met zijn vader Cornelis Claesz de Bruyn als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.135.1
53/03
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz goudsmidgoudsmid
1576-05-25
Claes Cornelisz goudsmid (met zijn moeder Annetgen Allertsdr als borg bijgestaan door Lenaert Cornelisz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.135.1
95/03
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz goudsmidgoudsmid
1576-08-18
Claes Cornelisz goudsmid
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.090
167/08
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz goudsmidgoudsmid
1577-02-13
Claes Cornelisz goudsmid
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.123
347/05
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1577-10-11
Claes Cornelisz schoenmaker en Thonis Adriaensz tingieter
Waarboek-67 F-1576 (koper)
433/53
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1578-01-31
Claes Cornelisz schoenmaker alias ‘Vlaschman’
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
434/53

/
Claes Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1578-01-31
Claes Cornelisz schoenmaker (met als borg Jacob Meessen schoenmaker)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)SintJorissteeg.018-020
10/03
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noorde
1576-03-10
Claes Cornelisz van Noorde en Barent Lambrechtsz
Waarboek-67 F-1576 (koper)Vliet.035
370/06
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noorde goudsmidgoudsmid
1577-11-12
Claes Cornelisz van Noorde goudsmid
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.101-103
199/06
Claes Daemsz de Waert
/
Claes de Waertwaert
1577-03-19
Claes de Waert
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.101-103
228/05
Claes Daemsz de Waert
/
Claes de Waertwaert
1577-04-09
Claes de Waert
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
344/03

/
Claes Dircksz linnenweverlinnenwever
1577-10-08
Claes Dircksz linnenwever (met Pieter Rembrantsz linnenwever als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Uiterstegracht.051-053
349/05
Claes Dircksz Roggenbrood {linnenwever}
/
Claes Dircksz linnenweverlinnenwever
1577-10-14
Claes Dircksz linnenwever
Waarboek-67 F-1576 (borg)LangeMare.048.1
346/06

/
Claes Dircksz Overvest
1577-10-05
Catrina Dircksdr weduwe van Jacob IJsbrantsz houtvester (bijgestaan door Steven Dircksz als voogd en met haar broer Claes Dircksz Overvest als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
572/03

/
Claes Dircksz van Leeuwen
1578-05-28
Claes Dircksz van Leeuwen
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
571/03

/
Claes Dircksz van Leeuwen houtkoperhoutkoper
1578-05-28
Claes Dircksz van Leeuwen houtkoper
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Steenschuur.020.6
394/10
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircksz van Montfoort
1577-07-15
Claes Dircksz van Montfoort en genoemde Gerrit Dircksz nog als voogd van Elisabeth oud ca. 24 jaar dochter van Dirck Cornelis Cornelisz den Oosterling
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.050-051
110/15
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxss van Montfoort
1576
Claes Dircxss van Montfoort
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.050
184/06

/
Claes Engelsz
1577-03-05
Cornelis Engelsz Jan Engelsz Cornelis Claesz erfgenamen van Claes Engelsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Mandemakersteeg.011
137/10
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Floriss medeschippermedeschipper
1576-12-30
Claes Floriss medeschipper
Waarboek-67 F-1576 (koper)
250/53

/
Claes Florisz en Jan Egbertsz
1577-05-18
Claes Florisz en Jan Egbertsz hun broer ende wijlen man van voorn. Baertgen
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
262/53
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florisz schipperschipper
1577-06-06
Claes Florisz schipper poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hogewoerd.089
301/08
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florisz schipperschipper
1577-08-08
Gerrit Jansz woonachtig in Delft Cornelis Jansz schuitvoerder en Jan Jansz kuiper poorters van Leiden; allen erfgenamen van Maritgen Cornelisdr weduwe van Jan Willemsz Buys lijndraaier (met Claes Florisz schipper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vliet.012
218/06

/
Claes Fransz lindeweverlindewever
1577-03-31
Claes Fransz lindewever
Waarboek-67 F-1576 (koper)
168/53

/
Claes Fransz linnenweverlinnenwever
1577-02-14
Claes Fransz linnenwever
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
500/03

/
Claes Fransz perkamentmakerperkamentmaker
1578-03-24
Claes Fransz perkamentmaker (met als borg Jan Claesz kuiper)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Haarlemmerstraat.238
162/06
Claes Fransz {witmaker}
/
Claes Fransz perkamentmaker hun vaderperkamentmaker
1577-02-04
Claes Fransz perkamentmaker hun vader
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Middelweg.040.2
396/09
Claes Gerritsz {linnenwever}
/
Claes Gerritsz linnenweverlinnenwever
1578-01-04
Claes Gerritsz linnenwever namens zijn broer Dirck Gerritsz metselaar wonende te Alkmaar als man van Jannetgen Jansdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.011
586/07
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
1578-06-30
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.011
587/08
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
1578-06-30
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.011
588/11
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
1578-06-30
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
Waarboek-67 F-1576 (koper)
445/53

/
Claes Govertsz
1578-02-05
Claes Govertsz (van der Aer) verver
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
446/53

/
Claes Govertsz
1578-02-06
Claes Govertsz (van der Aer) verver (met als borg Willem Govertsz verver)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.053
8/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygenss bontwerckerbontwercker
1576-02-28
Claes Huygenss bontwercker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Groenesteeg.038
341/03

/
Claes Huygensz van Hazerswoude
1577-09-26
Claes Huygensz van Hazerswoude
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hogewoerd.058-060
264/08
Claes Jacobsz {schoenmaker}
/
Claes Jacobsz
1577-06-08
Jan, Lambrecht, Dirck en Claes Jacobszn en Grietgen Jacobsdr haere zuster (bijgestaan door Sander Aelbrechtsz), tevens optredend voor hun broer Mouwerijn Jacobsz
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Haarlemmerstraat.102
80/04

/
Claes Jacobsz kleermakerkleermaker
1576-07-13
Claes Jacobsz kleermaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.058-060
263/08
Claes Jacobsz {schoenmaker}
/
Claes Jacobszn
1577-06-07
Jan Lambrecht Dirck en Claes Jacobszn en Grietgen Jacobsdr (bijgestaan door Sander Aelbrechtsz) tevens optredend voor hun broer Mouwerijn Jacobsz
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Apothekersdijk.027
186/03

/
Claes Jan Oom Jansz van Amsterdam
1577-03-05
Claes Jan Oom Jansz van Amsterdam (met Hobbe Florisz goudsmid als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Nieuwstraat.005
88/15

/
Claes Jansz
1576-07-17
Jan, Pieter, Frans, Arent en Claes Jansz en tevens voor Teetgen en Maritgen Jansdr, zijn broers en zusters en Catharina Fransdr weduwe van Cornelis Jansz haringman
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooigracht.027.2
187/03
Claes Jansz Bol
/
Claes Jansz Bol
1577-03-06
Claes Jansz Bol inwoner van Delft en Adriana Gerritsdr (bijgestaan door Steven Dircksz) beiden erfgenamen van Maritgen Ewoutsdr huisvrouw van Gijsbrecht Cornelisz metselaar (met Thyman Jacobsz tingieter als borg)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hogewoerd.010
6/04
Claes Jansz Moyt
/
Claes Jansz Moyt
1576-02-24
Claertgen Claesdr ongehuwd (bijgestaan door Claes Jansz Moyt)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.135
555/09
Claes Jansz Moyt
/
Claes Jansz Moyt
1578-05-03
Adriana Jansdr, weduwe van Pieter Pietersz Codijk (bijgestaan door Steffen Dircksz en met Claes Jansz Moyt als borg), voor de andere helft
Waarboek-67 F-1576 (borg)Haarlemmerstraat.011
213/04
Claes Jansz Moyt
/
Claes Jansz Moyt zijn zoon
1577-04-04
Jan Claesz houtkoper poorter van Leiden (met zijn zoon Claes Jansz Moyt als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Groenhazengracht.000.3
240/04
Claes Jansz Moyt
/
Claes Jansz Moyt zijn zoon
1577-05-09
Jan Claesz houtkoper (met zijn zoon Claes Jansz Moyt als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Apothekersdijk.001-003
325/04
Claes Jansz Moyt
/
Claes Jansz Moyt zijn zoon
1577-09-06
Claes Jansz Moyt zijn zoon
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)JanVossensteeg.061-063
153/03
Claes Jansz {scheepmaker}
/
Claes Jansz scheepmakerscheepmaker
1577-01-30
Claes Jansz scheepmaker (met Zweer Gerritsz snijder als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hooigracht.028
493/04
Claes Jansz Knotter
/
Claes Jansz zijn broer
1578-03-18
Adriaen Jansz Knotter waerdeyn (met zijn broer Claes Jansz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)OudeRijn.024
31/04
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joostensz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1576-04-21
Claes Joostensz laeckenbereyder
Waarboek-67 F-1576 (koper)OudeRijn.024
32/05
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joostenz lakenbereiderlakenbereider
1576-04-21
Claes Joostenz lakenbereider
Waarboek-67 F-1576 (koper)SintJorissteeg.031
201/53
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/
Claes Lambrechtsz koperslagerkoperslager
1577-03-22
Claes Lambrechtsz koperslager
Waarboek-67 F-1576 (koper)
538/53

/
Claes Lambrechtsz koperslagerkoperslager
1578-04-21
Claes Lambrechtsz koperslager en inwonende poorter
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Watersteeg.000.4
541/04
Claes Lambrechtsz {ketelboeter}
/
Claes Lambrechtsz koperslagerkoperslager
1578-04-21
Claes Lambrechtsz koperslager (met als borg Michiel Pietersz schuitvoerder)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)VanDerWerffstraat.042-048
556/03
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertensz drapierdrapier
1578-05-10
Claes Maertensz drapier en Cornelis Jansz linnenwever als voogden van Jan Vranckensz Jonck aankomend gezel (ca. 22 jaar) wees van Vranck Gillisz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.049
261/05

/
Claes Pietersz lindeweverlindewever
1577-06-04
Claes Pietersz lindewever
Waarboek-67 F-1576 (belending)Groenesteeg.058
417/08
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Poolen
1578-01-23
Claes Poolen
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.054.1
73/03
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz biertapperbiertapper
1576-07-09
Claes Pouwelsz biertapper (met Frans Jansz van Berendrecht als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.012-014
86/06
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/
Claes Quierijnsz lindeweverlinnenwever
1576-07-24
Claes Quierijnsz lindewever
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
435/03

/
Claes Quyrijn Claesz lakenbereiderlakenbereider
1578-02-01
Claes Quyrijn Claesz lakenbereider (inwonende poorter; met als borg Louris Andriesz van Swaenswijck)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Steenschuur.023.11
172/07
Claes Quirijnsz {Steenschuur}
/
Claes Quyrijnsz
1577-02-23
Adriaen Quyrijnsz en Claes Quyrijnsz, voor hen zelf maar ook namens Simon Quyrijnsz hun onmondige broer en voor Catharina Quyrijnsdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJacobsgracht.000.17
320/07
Claes Quirijnsz Quartelaer
/
Claes Quyrijnsz
1577-08-31
Claes Quyrijnsz
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
217/53

/
Claes Quyrijnsz lakenkoperlakenkoper
1577-04-13
Claes Quyrijnsz lakenkoper (met Louris Andriesz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Middelstegracht.012-014
33/04
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/
Claes Quyrijnsz linnenweverlinnenwever
1576-04-24
Claes Quyrijnsz linnenwever
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Middelstegracht.012-014
34/04
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/
Claes Quyrijnsz linnenweverlinnenwever
1576-04-24
Claes Quyrijnsz linnenwever
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)NieuweRijn.090
54/05
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/
Claes Quyrijnsz linnenwever
1576-05-27
Claes Quyrijnsz linnenwever
Waarboek-67 F-1576 (koper)SintJacobsgracht.000.17
211/05
Claes Quirijnsz Quartelaer
/
Claes Quyrijnsz voorheen lakenkopervoorheen lakenkoper
1577-04-02
Claes Quyrijnsz voorheen lakenkoper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.041
77/22
Claes Rembrantsz {linnenwever}
/
Claes Rembrantsz
1576-07-13
Claes Rembrantsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.136-138
259/12
Claes Remijsz {zeilmaker}
/
Claes Remijsz zeylmaeckerzeylmaecker
1577-05-30
Claes Remijsz zeylmaecker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
399/03

/
Claes Renijsz zeilmakerzeilmaker
1578-01-08
Claes Renijsz zeilmaker poorter van Leiden (met zijn broer Jacob Reynysz zeilmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
400/03

/
Claes Reynijsz zeilmakerzeilmaker
1578-01-08
Claes Reynijsz zeilmaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.041
569/05
Claes Rippertsz {smid}
/
Claes Rippersz smithsmith
1578-05-26
Claes Rippersz smith
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.041
518/07
Claes Rippertsz {smid}
/
Claes Rippertsz smidsmid
1578-04-08
Claes Rippertsz smid
Waarboek-67 F-1576 (koper)NieuweRijn.028
158/07
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Sebastiaensz smitsmit
1577-01-11
Claes Sebastiaensz smit
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.034
475/03
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Sebastiaenszn smid broerssmid
1578-03-02
Claes en Pieter Sebastiaensz.n gebroeders smeden ooms ende voogden over Sebastiaen (uitlandig) en Cornelis (oud ca. 19 jaar) kinderen van Jan Cornelisz snijder en Aechte Sebastiaensdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.077-078
319/10
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen Dircxsz houtcoperhoutcoper
1577-08-30
Marritgen Jansdr wedue van Claes Aelbrechtsz soutman
Waarboek-67 F-1576 (borg)Steenschuur.022.12
224/09
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes van Montfoort Dircxz
1577-04-01
Claes van Montfoort Dircxz
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.028
88/23
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Zebastiaensz smitsmid
1576-07-17
Claes Zebastiaensz smit
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)SintJorissteeg.018-020
10/05
Claesgen Cornelisdr Dulpaert
/
Claesgen Cornelisdr haar zoons weeskind (ca 10 jaar)
1576-03-10
Claesgen Cornelisdr haar zoons weeskind (ca 10 jaar)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.008
228/07
Wouter Arentsz {koopman}
/
coman Wouter Aertszcoman
1577-04-09
coman Wouter Aertsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.085-087
469/12
Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}
/
Commertgen Gommersdochter wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeter
1578-02-27
Commertgen Gommersdochter wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeter
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.085-087
477/12
Gommertgen Gommersdr {vrouw van Hendrick Barentsz, Lucas Arentsz}
/
Commertgen Gommersdr wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeter
1578-03-04
Commertgen Gommersdr wedue van Lucas Arentsz in zijn leven lantmeter
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.017
293/06

/
convent van Sincte Barberen
1577-07-17
convent van Sincte Barberen
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Koppenhinksteeg.004
67/03
Neeltgen Dircksdr {Buys}
/
Cornelia Dircksdr weduwe van Anthonis Pietersz warmoesman
1576-06-21
Cornelia Dircksdr weduwe van Anthonis Pietersz warmoesman (bijgestaan door haar zwager Jan Pietersz Buys)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.034
475/06
Cornelis Jansz {Breestraat}
/
Cornelis (oud ca 19 jaar)
1578-03-02
Sebastiaen (uitlandig) en Cornelis (oud ca. 19 jaar) kinderen van Jan Cornelisz snijder en Aechte Sebastiaensdr
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Haarlemmerstraat.199-201
178/05

/
Cornelis Adriaensz
1577-02-25
Catharina Jacobsdr wedue van Mouwerijn Cornelisz bouwman (bijgestaan door Cornelis Adriaensz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
48/53

/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1576-05-23
Cornelis Adriaensz eertijds brouwer
Waarboek-67 F-1576 (borg)Noordeinde.052.1
191/04
Cornelis Adriaensz {scheepmaker}
/
Cornelis Adriaensz scheepmakerscheepmaker
1577-03-11
Jacob Pietersz kuiper (met Cornelis Adriaensz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
376/03

/
Cornelis Adriaensz van Barrevelt schepenschepen
1577-12-05
Cornelis Adriaensz van Barrevelt schepen en Hobbe Florisz voogden over de nagelaten weeskinderen van Louris Florisz
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
104/53

/
Cornelis Adriaensz verververver
1576-09-06
Cornelis Adriaensz verver te Delft
Waarboek-67 F-1576 (koper)Botermarkt.023
119/04
Cornelis Anthonisz {linnenwever, koopman}
/
Cornelis Anthonisz linnenweverlinnenwever
1576-10-22
Cornelis Anthonisz linnenwever
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.000.2
116/05
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Antonisz glaesemaeckerglaesemaecker
1576-09-28
Cornelis Antonisz glaesemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Kaiserstraat.006.1
35/08
Cornelis Barentsz {linnenwever}
/
Cornelis Baerentss lindeweverlindewever
1576-04-26
Cornelis Baerentss lindewever scheytmuyr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Kaiserstraat.006.1
131/09
Cornelis Barentsz {linnenwever}
/
Cornelis Barentsz lindeweverlindewever
1576-12-05
de scheytmuyr van Cornelis Barentsz, lindewever
Waarboek-67 F-1576 (schout)Hogewoerd.058-060
264/00a

/
Cornelis Barentsz schoudt tot Jaepswoudeschoudt
1577-06-08
Cornelis Barentsz schoudt tot Jaepswoude
Waarboek-67 F-1576 (koper)
236/53

/
Cornelis Bartholomeusz koopmankoopman
1577-05-16
Cornelis Bartholomeusz koopman
Waarboek-67 F-1576 (voogd)OudeRijn.140-142
259/03
Cornelis Bouwensz {drapier}
/
Cornelis Bouwensz
1577-05-30
Cornelis en Jan Bouwensz broers ooms en voogden over Bouwen en Katherijn nagelaten weeskinderen van Cornelis Quyrijnsz scheepmaker en Barbara Bouwensdr
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.043-045
138/06
Cornelis Bouwensz van Sempel
/
Cornelis Bouwensz brouwersknechtbrouwersknecht
1576-12
Cornelis Bouwensz brouwersknecht
Waarboek-67 F-1576 (koper)Uiterstegracht.106-110
470/06
Cornelis Bouwensz {arbeidsman}
/
Cornelis Bouwensz van Leiderdorp
1578-02-27
Cornelis Bouwensz van Leiderdorp
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Mandemakersteeg.009
137/05
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claasz haar zoon
1576-12-30
Cornelis Claasz haar zoon
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
11/53
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1576-03-10
Cornelis Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hooigracht.050
184/05

/
Cornelis Claesz
1577-03-05
Cornelis Engelsz Jan Engelsz Cornelis Claesz erfgenamen van Claes Engelsz
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.089
469/07
Cornelis Claesz {Haarlemmerstraat}
/
Cornelis Claesz
1578-02-27
Cornelis Claesz als man van Pietertgen Hendricksdr (tevens optreden namens niet genoemde anderen)
Waarboek-67 F-1576 (belending)
454/17

/
Cornelis Claesz brouwerbrouwer
1578-02-01
Cornelis Claesz brouwer
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Nieuwstraat.030
274/03
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Cornelis Claesz de Bruyn
1577-07-01
Cornelis Claesz de Bruyn (met Claes Cornelisz de Bruyn als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hooigracht.027.2
296/04
Cornelis Claesz de Bruyn
/
Cornelis Claesz de Bruyn zijn vader
1577-07-24
Claes Cornelisz de Bruyn poorter van Leiden (met zijn vader Cornelis Claesz de Bruyn als borg)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.043-045
138/05
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claesz haar zoon
1576-12
met Cornelis Claesz haar zoon als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (koper)Middelstegracht.006
151/05
Cornelis Claesz {linnenwever}
/
Cornelis Claesz linnenweverlinnenwever
1577-01-18
Cornelis Claesz linnenwever
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.089
477/07
Cornelis Claesz {Haarlemmerstraat}
/
Cornelis Claesz man van Pietertgen Hendricksdr
1578-03-04
Cornelis Claesz man van Pietertgen Hendricksdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Weddesteeg.013-027
72/12
Cornelis Claesz van Berckel
/
Cornelis Claesz molenaer tuynmolenaer
1576-06-23
Cornelis Claesz molenaer tuyn
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.086
115/07
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz van Aken
1576-09-26
Cornelis Claesz van Aken
Waarboek-67 F-1576 (begunstigde)Garenmarkt.002
535/14

/
Cornelis Coenen
1578-04-19
Cornelis off Maria Coenen
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.136
488/08
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelis van Rouanen
1578-03-18
Cornelis Cornelis van Rouanen (met Jacob Jacobsz kuiper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Doezastraat.001.19
306/06
Cornelis Cornelisz {bouwman-Nieuwland}
/
Cornelis Cornelisz boumanbouman
1577-08-14
Cornelis Cornelisz bouman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.111
413/07
Cornelis Cornelisz {bouwman-Hooigracht}
/
Cornelis Cornelisz bouwmanbouwman
1578-01-20
Cornelis Cornelisz bouwman
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hooigracht.107-109
592/04
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/
Cornelis Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1578-06-30
Outgaert Dircxz smid (met als borg Cornelis Cornelisz schoenmaker)
Waarboek-67 F-1576 (schout)Hogewoerd.058-060
264/00d

/
Cornelis Cornelisz schoudt tot Leyderdorpschoudt
1577-06-08
Cornelis Cornelisz schoudt tot Leyderdorp
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Maarsmansteeg.009
586/03
Cornelis Cornelisz Pot {timmerman}
/
Cornelis Cornelisz timmermantimmerman
1578-06-30
Cornelis Cornelisz timmerman mede erfgenaam van Marritgen Cornelisdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Maarsmansteeg.009
588/06
Cornelis Cornelisz Pot {timmerman}
/
Cornelis Cornelisz timmermantimmerman
1578-06-30
Cornelis Cornelisz timmerman en Jan Ghijsbrechtsz schepen als man van Aeffgen Cornelisdr allen erfgenamen van hun zuster Marritgen Cornelisdr (met als borg genoem
Waarboek-67 F-1576 (koper)
315/53

/
Cornelis Cornelisz van Medemblik
1577-08-26
Cornelis Cornelisz van Medemblik
Waarboek-67 F-1576 (koper)Steenschuur.023.11
172/10
Cornelis Cornelisz {timmerman-Steenschuur}
/
Cornelis Cornelisz van Rijnsburg
1577-02-23
Cornelis Cornelisz van Rijnsburg
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.136
361/09
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz van Rouanen
1577-10-02
Cornelis Cornelisz van Rouanen
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.136
487/08
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz van Rouanen
1578-03-18
Cornelis Cornelisz van Rouanen
Waarboek-67 F-1576 (koper)Koppenhinksteeg.000.04
222/04
Cornelis Cornelisz Noordvis {visser}
/
Cornelis Cornelisz visservisser
1577-04-01
Cornelis Cornelisz visser
Waarboek-67 F-1576 (koper)
351/53

/
Cornelis Dammasz timmermantimmerman
1577-10-19
Cornelis Dammasz timmerman
Waarboek-67 F-1576 (borg)Haarlemmerstraat.210
498/05
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dirck Mourijnsz schoenmakerschoenmaker
1578-03-21
Evert Cornelisz zeemtouwer (met als borg Cornelis Dirck Mourijnsz schoenmaker)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
146/03

/
Cornelis Dircksz
1577-01-14
Cornelis Dircksz als man van Ormtgen Cornelisdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)NieuweRijn.004
109/06

/
Cornelis Dircksz bouwmanbouwman
1576-09-06
Cornelis Dircksz bouwman
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Pieterskerkhof.010
108/03
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircksz kruidenierkruidenier
1576
Cornelis Dircksz kruidenier; Jan Jansz van Berendrecht smid en Dirck Dircksz glasmaker voogden van de nagelaten kinderen van Hendrick Dircksz lakenscheerder en Neeltgen Jan Robbendr (beiden †)
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Middelweg.040.2
396/07
Cornelis Dircksz {warmoezenier}
/
Cornelis Dircksz warmoesmanwarmoesman
1578-01-04
Cornelis Dircksz warmoesman als man van Jonge Catrijn Jansdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.236
162/08
Cornelis Dircksz {warmoezenier}
/
Cornelis Dircxss warmoesmanwarmoesman
1577-02-04
Cornelis Dircxss warmoesman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.014.2
337/18
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxsz cruydeniercruydenier
1577-09-20
Cornelis Dircxsz cruydenier
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.130
495/07
Cornelis Dircksz {hoedenmaker}
/
Cornelis Dircxsz hoedemaeckerhoedenmaker
1578-03-19
Cornelis Dircxsz hoedemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.130
496/07
Cornelis Dircksz {hoedenmaker}
/
Cornelis Dircxsz hoedemaeckerhoedenmaker
1578-03-20
Cornelis Dircxsz hoedemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.014.2
193/08
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxz cruydenierkruidenier
1577-03-13
Cornelis Dircxz cruydenier
Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJacobsgracht.000.08
267/13
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxz cruydeniercruydenier
1577-06-12
Cornelis Dircxz cruydeniers huys ende erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.014.2
292/07
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxz cruydeniercruydenier
1577-07-20
Cornelis Dircxz cruydenier
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hooigracht.050
184/03

/
Cornelis Engelsz
1577-03-05
Cornelis Engelsz Jan Engelsz Cornelis Claesz erfgenamen van Claes Engelsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.008
151/08
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/
Cornelis Ewoutss warmoesmanwarmoesman
1577-01-18
Cornelis Ewoutss warmoesman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.008
86/05
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/
Cornelis Ewoutsz warmoesmanwarmoezenier
1576-07-24
Cornelis Ewoutsz warmoesman
Waarboek-67 F-1576 (belending)JanVossensteeg.059
153/06
Cornelis Florisz {opperman, bouwman}
/
Cornelis Florisz opermanoperman
1577-01-30
Cornelis Florisz operman
Waarboek-67 F-1576 (koper)
29/53

/
Cornelis Florisz oppermanopperman
1576-04-24
Cornelis Florisz opperman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Gangetje.004-008
242/06
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerrit Egbertsz
1577-05-09
Cornelis Gerrit Egbertsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.025
22/06
Cornelis Gerritsz {appelkoopman}
/
Cornelis Gerrits appelcooperappelcooper
1576-03-01
Cornelis Gerrits appelcooper
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Papengracht.036
287/05

/
Cornelis Gerritsz
1577-07-17
Geertgen Jansdr weduwe van Jacob Harmansz kuiper (bijgestaan door Cornelis Gerritsz)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.019
113/09
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoemaeckerschoemaecker
1576-09-22
Cornelis Gerritsz Bol schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Uiterstegracht.054.2
77/05
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1576-07-13
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr; Gerrit Adriaensz linnenwever als man van Ormtgen Bouwensdr; Jan Adriaensz Moyt metselaar en Adriaen Dircksz scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz koopman en genoemde Jan Moyt en Govert Hendricksz als voogden van voorgenoemde Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz en Jan Moyt als man van Maritgen Cornelisdr en Boudewijn Cornelisz timmerman beide kinderen van Aefgen Bouwensdr en Cornelis Jacobsz; allen erfgenamen van Pieter Bouwensz van Dorp
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Vliet.030
78/05
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1576-07-13
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Breestraat.137
79/05
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
1576-07-13
Cornelis Gerritsz Bol, schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Maarsmansteeg.019
181/03
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1577-02-28
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)SintJorissteeg.031
201/08
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
1577-03-22
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Levendaal.044
206/08
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1577-03-22
erfgenamen van Maritgen Romboutsdr ongehuwd (bijgestaan door Steven Dircksz en met Cornelis Gerritsz Bl schoenmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Maarsmansteeg.019
216/03
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1577-04-10
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Maarsmansteeg.014.1
337/07
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1577-09-20
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Rapenburg.097
295/53
Cornelis Gerritsz {bouwman}
/
Cornelis Gerritsz bouwmanbouwman
1577-07-24
Cornelis Gerritsz bouwman te Hillegom en Joost Cornelisz van Haarlem bleker (tegenwoordig woonachtig in Leiden)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Rapenburg.097
457/04
Cornelis Gerritsz {bouwman}
/
Cornelis Gerritsz bouwmanbouwman
1578-02-20
Cornelis Gerritsz bouwman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.118
562/07
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz colfmaeckerkolfmaker
1578-05-16
Cornelis Gerritsz colfmaecker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.118
563/06
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz colfmaeckerkolfmaker
1578-05-16
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.118
561/05
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz colfmaecker als eerste ende principael schuldenaerkolfmaker
1578-05-16
Cornelis Gerritsz colfmaecker als eerste ende principael schuldenaer ende Henrick Harmensz Blomsteyn schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Maarsmansteeg.014.1
337/17
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haas vroedschap
1577-09-20
Cornelis Gerritsz de Haas vroedschap
Waarboek-67 F-1576 (voogd)NieuweRijn.086-087
55/04
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1576-05-25
Jacob Allertsz de Haes en Cornelis Gerritsz de Haes als voogden van de drie weeskinderen van Jan Jacobsz de Haes met name Pieter en Jacob (buitenslands vertoevend) en uit het eerste huwelijk en Gerrit (13 jaar) uit het laatste huwelijk
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Warmoesmarkt.014-015
42/03
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1576-06-00
Cornelis Gerritsz de Haes en Jacob Allertsz de Haes als voogden en ten behoeve van het onmondige weeskind van Jan Jacobsz de Haes
Waarboek-67 F-1576 (voogd)
63/04
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1576-06-08
Gijsbrecht Dircksz Gool en Cornelis Gerritsz de Haes als voogden van Adriaen Dircksz Gool
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Haarlemmerstraat.142
328/03
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1577-09-09
Cornelis Gerritsz de Haes en Lenaert Simonsz Dou drapier als voogden van Engel Cornelisz en Maritgen Cornelisdr nagelaten weeskinderen van Cornelis Jansz van Tol en Geertruyt Engelsdr (voor 3/8 delen)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.091
469/14
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1578-02-27
Cornelis Gerritsz de Haes ende Jan Danielsz schoemacker t’zamen
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.091
477/14
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1578-03-04
Cornelis Gerritsz de Haes ende Jan Danielsz schoenmaecker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Aalmarkt.022-024
245/08
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes voogd
1577-05-13
Cornelis Gerritsz de Haes voogd
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hooigracht.027.1
258/04
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haeze
1577-05-13
Jan Gerritsz de Haeze poorter van Leiden (met zijn broer Cornelis Gerritsz de Haeze als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.118
560/07
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz kolfmaeckerkolfmaecker
1578-05-16
Cornelis Gerritsz kolfmaecker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.116.4
560/06
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz kolfmakerkolfmaker
1578-05-16
Cornelis Gerritsz kolfmaker
Waarboek-67 F-1576 (koper)
126/53

/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1576-11-26
Cornelis Gerritsz lijmzieder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Middelstegracht.062-064
367/06
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz lijmziederlijmzieder
1577-11-11
Cornelis Gerritsz lijmzieder poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (koper)
399/53

/
Cornelis Gerritsz scheepmakerscheepmaker
1578-01-08
Cornelis Gerritsz scheepmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
400/53

/
Cornelis Gerritsz scheepmakerscheepmaker
1578-01-08
Cornelis Gerritsz scheepmaker (met Zijburch Woutersdr weduwe van Gerrit Claesz voller als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Maarsmansteeg.019
5/06
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1576-02-23
Cornelis Gerritsz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.062-064
367/08
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritsz voorn
1577-11-11
Cornelis Gerritsz voorn
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.025
21/06
Cornelis Gerritsz {appelkoopman}
/
Cornelis Gerytss appelcooperappelkoopman
1576-03-24
Cornelis Gerytss appelcooper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hooigracht.042
584/08
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/
Cornelis Ghijsbrechtsz kleermakerkleermaker
1578-06-26
Cornelis Ghijsbrechtsz kleermaker ( met als borg Dirck Jansz den Using linnenwever)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Steenschuur.022.12
224/15
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
1577-04-01
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.001
227/05
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
1577-04-20
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.001
503/07
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
1578-03-27
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.001
314/13
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Gijsbrechtsz Schaecx erve
1577-08-25
Cornelis Gijsbrechtsz Schaecx erve
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.137
251/04
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/
Cornelis Gijsbrechtsz zeemtouwerzeemtouwer
1577-05-22
Dirck Pietersz Pot timmerman (met Cornelis Gijsbrechtsz zeemtouwer als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.036
105/05
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz cooperslagercooperslager
1576-09-03
Cornelis Harmansz cooperslager
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Koppenhinksteeg.002
66/10
Cornelis Hendricksz {korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz korenkoperkorenkoper
1576-07-21
Cornelis Hendricksz korenkoper en Alexander Aalbrechtsz drapier als voogden over de nagelaten weeskinderen [Claes (3) en Aafgen (10)] van Dirck Anthonisz en Marit¬gen, dochter van Hendrick Pietersz, bontwerker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.199-201
397/09
Cornelis Heymansz {bouwman}
/
Cornelis Heymanss boumanbouwman
1577-12-14
Cornelis Heymanss bouman
Waarboek-67 F-1576 (koper)
177/53

/
Cornelis Heymansz bouwmanbouwman
1577-02-25
Cornelis Heymansz bouwman
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.199-201
178/06
Cornelis Heymansz {bouwman}
/
Cornelis Heymansz bouwmanbouwman
1577-02-25
Cornelis Heymansz bouwman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.199-201
178/07
Cornelis Heymansz {bouwman}
/
Cornelis Heymensz
1577-02-25
Cornelis Heymensz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Levendaal.022
122/07
Cornelis Hendricksz {timmerman, Hemelkijcker}
/
Cornelis Heynricxz alias den Hemelkijcker
1576-11-06
Cornelis Heynricxz alias den Hemelkijcker z.g. nu toecomende S. Katrijnengasthuys
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Molensteeg.004-006
449/03
Cornelis Huibrechtsz {bouwman}
/
Cornelis Huybrechtsz bouwmanbouwman
1578-11-21
Cornelis Huybrechtsz bouwman als man van Maritgen Jansdr; Screvel Jansz landman voor zichzelf en Beatrijs Pietersdr weduwe van Aelbrecht Jansz bouwman; allen als erfgenamen van Annetgen Jansdr weduwe van Maerten Arentsz
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.136
361/08
Cornelis Huibrechtsz de Jonge
/
Cornelis Huybrechtsz de Jonge
1577-10-02
Cornelis Huybrechtsz de Jonge
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.136
487/07
Cornelis Huibrechtsz de Jonge
/
Cornelis Huybrechtsz de Jonge
1578-03-18
Hector van Chanu te Weesp voor hemzelf en als vader van Jan van Chanu voor de ene helft en Jan Jansz van Berendrecht smid en Daniel Jacobsz houtkoper (beiden namens Cornelis Huybrechtsz de Jonge) voor de andere helft
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.136
488/07
Cornelis Huibrechtsz de Jonge
/
Cornelis Huybrechtsz de Jonge
1578-03-18
Hector van Chanu te Weesp voor hemzelf en als vader van Jan van Chanu voor de ene helft en Jan Jansz van Berendrecht smid en Daniel Jacobsz houtkoper (beiden namens Cornelis Huybrechtsz de Jonge) voor de andere helft
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Haarlemmerstraat.262
58/05
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/
Cornelis Huybrechtsz perkamentmakerperkamentmaker
1576-06-05
Grietgen Allertsdr weduwe van Huych van Bancken (bijgestaan door haar zwager Cornelis Huybrechtsz perkamentmaker)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hooigracht.065
260/04
Cornelis Huibrechtsz {witmaker}
/
Cornelis Huybrechtsz perkamentmakerperkamentmaker
1577-06-04
Cornelis Huybrechtsz perkamentmaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hoogstraat.004
171/09
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygensz
1577-02-22
Cornelis Huygensz
Waarboek-67 F-1576 (koper)Stadsvrijdom.006
165/53

/
Cornelis Huygensz schepenschepen
1577-02-12
Cornelis Huygensz schepen
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hoogstraat.005
171/03
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis Huygensz schepenschepen
1577-02-22
Cornelis Huygensz schepen (met zijn zoons Andries en Vranck Cornelisz als borgen)
Waarboek-67 F-1576 (koper)
474/53

/
Cornelis Huygensz van Haestert baljuwsbodebaljuwsbode
1578-03-02
Cornelis Huygensz van Haestert baljuwsbode van Rijnland
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
473/04

/
Cornelis Huygensz van Haestert, baljuwsbode van Rijnland
1578-02-29
Cornelis Huygensz van Haestert, baljuwsbode van Rijnland
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hogewoerd.089
301/09
Cornelis Huymensz {lijndraaier}
/
Cornelis Huymensz lijndraaierlijndraaier
1577-08-08
Cornelis Huymensz lijndraaier poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (koper)
183/53

/
Cornelis IJsbrantsz voerlakenredervoerlakenreder
1577-03-02
Cornelis IJsbrantsz voerlakenreder
Waarboek-67 F-1576 (borg)NieuweRijn.088-089
489/06
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantsz voerlakenredervoerlakenreder
1578-03-17
Evert Joostensz scheepsmaker (met Havick Joostensz tinnegieter en Cornelis IJsbrantsz voerlakenreder als borgen)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Middelstegracht.047
261/03

/
Cornelis IJsbrantsz voorlakenredervoorlakenreder
1577-06-04
Cornelis IJsbrantsz voorlakenreder poorter
Waarboek-67 F-1576 (getuige)Hogewoerd.058-060
264/00c

/
Cornelis Jacobsz
1577-06-08
Jaecob Aertsz Spruyt ende Cornelis Jacobsz buyrluyden aldaer
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
183/03

/
Cornelis Jacobsz Bien wolweverwolwever
1577-03-02
Cornelis Jacobsz Bien eertijds wolwever (met zijn zoon Floris Cornelisz bierdrager als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Molensteeg.016
130/08
Cornelis Jacobsz {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz lindeweverlindewever
1576-12-07
Cornelis Jacobsz lindewever
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)OudeRijn.176-178
23/05
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olieslagerolieslager
1576-04-02
Cornelis Jacobsz olieslager (poorter van Leiden)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.073
578/06
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olieslagerolieslager
1578-06-11
met Steven Dircksz als voogd en Cornelis Jacobsz olieslager als borg
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
238/03

/
Cornelis Jacobsz van der Does
1577-05-04
Cornelis Jacobsz van der Does (met Gerrit Jacobsz drapier als borg)
Waarboek-67 F-1576 (curator)Diefsteeg.016
348/03

/
Cornelis Jacobsz van Noorde advocaatadvocaat
1577-10-11
Cornelis Jacobsz van Noorde als vervanger van mr. Thibault Borckelmans advocaat te Mechelen in opdracht van Jonkvrouwe Louise Baradot weduwe van François van Dijcke
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.111
592/07
Cornelis Jan Bouwensz {bouwman}
/
Cornelis Jan Bouwensz boumanbouman
1578-06-30
Cornelis Jan Bouwensz bouman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.111
593/08
Cornelis Jan Bouwensz {bouwman}
/
Cornelis Jan Bouwensz boumanbouman
1578-06-30
Cornelis Jan Bouwensz bouman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burgsteeg.006
568/25
Cornelis Jansz {koekebakker}
/
Cornelis Janssen kouckebackerkoekbakker
1578-05-23
Cornelis Janssen kouckebacker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burgsteeg.006
573/25
Cornelis Jansz {koekebakker}
/
Cornelis Jansz kouckebackerkoekbakker
1578-05-29
Cornelis Jansz kouckebacker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)VanDerWerffstraat.042-048
556/04

/
Cornelis Jansz linnenweverlinnenwever
1578-05-10
Claes Maertensz drapier en Cornelis Jansz linnenwever als voogden van Jan Vranckensz Jonck aankomend gezel (ca. 22 jaar) wees van Vranck Gillisz
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Koppenhinksteeg.004
67/06
Cornelis Jansz {rietdekker}
/
Cornelis Jansz rietdekkerrietdekker
1576-06-21
Cornelis Jansz rietdekker haar zwager als man van Grietgen Anthonisdr van genoemde Anthonis Pietersz
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.000.17
88/25
Cornelis Jansz {rietdekker}
/
Cornelis Jansz rietdekkerrietdekker
1576-07-17
Cornelis Jansz rietdekker
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Koppenhinksteeg.002
66/08
Cornelis Jansz {rietdekker}
/
Cornelis Jansz rietdekkerrietdekker
1576-07-21
Cornelis Jansz rietdekker als man van Margriete Anthonisdr zwagers van Neeltgen Dircksdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hogewoerd.089
301/04
Cornelis Jansz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Jansz schuitvoerderschuitvoerder
1577-08-08
Gerrit Jansz woonachtig in Delft Cornelis Jansz schuitvoerder en Jan Jansz kuiper poorters van Leiden; allen erfgenamen van Maritgen Cornelisdr weduwe van Jan Willemsz Buys lijndraaier (met Claes Florisz schipper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
29/03

/
Cornelis Jansz smidsmid
1576-04-24
Cornelis Jansz smid wonende aan de Haarlemmerstraat als voogd van Neeltgen Pietersdr (17) nagelaten weeskind van Pieter Ponciaensz metselaar; mede namens zijn medevoogd Jan Jansz metselaar (oom) wonende te Rotterdam
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.089
469/11
Cornelis Jansz {snijder-Marendorp}
/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1578-02-27
Cornelis Jansz snijder (poorter van Leiden)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.089
477/11
Cornelis Jansz {snijder-Marendorp}
/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1578-03-04
Cornelis Jansz snijder (met Zweer Gerritsz snijder en Job Dircksz warmoesman als borgen)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Burgsteeg.012
568/19
Cornelis Jansz {timmerman-Burgsteeg}
/
Cornelis Jansz timmermantimmerman
1578-05-23
Cornelis Jansz timmerman en Beatris Jansdr broer en zus
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Burgsteeg.012
573/19
Cornelis Jansz {timmerman-Burgsteeg}
/
Cornelis Jansz timmermantimmerman
1578-05-29
Cornelis Jansz timmerman en Beatris Jansdr broer en zus (Beatris bijgestaan door Cornelis Meesz van Hout)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)VanDerWerffstraat.042-048
556/07

/
Cornelis Jansz voor zichzelf
1578-05-10
Mede genoemde Cornelis Jansz voor zichzelf
Waarboek-67 F-1576 (borg)Doezastraat.001.19
306/04

/
Cornelis Jansz zijn zwager
1577-08-14
Pieter Maertensz zijdelakenverkoper (met zijn zwager Cornelis Jansz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.047-049
252/05

/
Cornelis Jaspersz timmermantimmerman
1577-05-22
Cornelis Jaspersz timmerman
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
253/53

/
Cornelis Jaspersz timmermantimmerman
1577-05-22
Cornelis Jaspersz timmerman (met François Messazia als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)
580/04
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostensz klompenmakerklompenmaker
1578-06-17
Adriaen Joostensz klompenmaker (met als borg Cornelis Joostensz klompenmaker)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Noordeinde.010
72/07
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/
Cornelis Joostenz Clomp baljuwsbode van Rijnland zijn schoonvaderbaljuwsbode van Rijnland
1576-06-23
Dirck Cornelisz smid met zijn schoonvader Cornelis Joostenz Clomp baljuwsbode van Rijnland als borg
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Middelweg.019.3
19/04

/
Cornelis Mathijsz warmoesmanwarmoesman
1576-03-19
Cornelis Mathijsz warmoesman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Langebrug.058.2
322/05
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Houdt
1577-00-03
Cornelis Meesz van Houdt
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Haarlemmerstraat.102
80/08
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout
1576-07-13
bijgestaan door Cornelis Meesz van Hout
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.084
115/05
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout
1576-09-26
Cornelis Meesz van Hout
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Haarlemmerstraat.142
328/10
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout
1577-09-09
Anne Engelsdr, tante van de kinderen bijgestaan door Cornelis Meesz van Hout (voor 5/8 delen)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Haarlemmerstraat.195-197
397/08
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout
1577-12-14
Katrijn Hendricksdr weduwe van Arent Dircksz mandenmaker met Cornelis Meesz van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooglandsekerkgracht.002-004
567/14
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout klerkklerk
1578-05-23
Maria Jansdr (bijgestaan door Cornelis Meesz van Hout, klerk van de weeskamer) als erfgename van haar overleden kinderen Dirck en Jan
Waarboek-67 F-1576 (voogd)SintJorissteeg.018-020
10/08
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout klerk van de weeskamerklerk van de weeskamer
1576-03-10
Cornelis Meesz van Hout klerk van de weeskamer
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.099
327/06
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout klerk van de weeskamerklerk van de weeskamer
1577-09-06
Cornelis Meesz van Hout klerk van de weeskamer
Waarboek-67 F-1576 (borg)Langebrug.113.06
68/06
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout
1576-06-18
Cornelis Meeusz van Hout
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Uiterstegracht.106-110
470/03
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout
1578-02-27
Cornelis Meeusz van Hout gemachtigd om op te treden voor Gerrit Dircksz van Poelgeest (oud 21 of 22 jaar) nagelaten weeskind van heeren ? Dircksz van Poelgeest kanunnik te Naaldwijk
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Rapenburg.101
576/12
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout klerk ter weeskamerklerk ter weeskamer
1578-06-10
Jooste Cornelisdr vroedvrouw (met Cornelis Meeusz van Hout klerk ter weeskamer als voogd) haar broer Louris Cornelisz kleermaker en haar zwager Cornelis Symonsz metselaar als borg
Waarboek-67 F-1576 (voogd)OudeRijn.062-066
20/11
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout klerk van de weeskamerklerk van de weeskamer
1576-03-23
Cornelis Meeusz van Hout klerk van de weeskamer
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.082
41/09
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout klerk van de Weeskamerklerk
1576-06-30
Cornelis Meeusz van Hout klerk van de Weeskamer
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.025.1
100/10
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout klerk van de weeskamerklerk
1576-08-18
Cornelis Meeusz van Hout klerk van de weeskamer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwstraat.015
123/06
Cornelis Pietersz Buys
/
Cornelis Pieterss Buys
1576-11-01
Cornelis Pieterss Buys
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwstraat.015
596/06
Cornelis Pietersz Buys
/
Cornelis Pietersz Buys
1576-11-01
Cornelis Pietersz Buys
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwstraat.015
255/09
Cornelis Pietersz Buys
/
Cornelis Pietersz Buys
1577-05-25
Cornelis Pietersz Buys
Waarboek-67 F-1576 (belending)Noordeinde.052.1
107/14

/
Cornelis Pietersz cuyper
1576
Cornelis Pietersz cuyper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
464/53

/
Cornelis Pietersz schuitvoerderschuitvoerder
1578-02-21
Cornelis Pietersz schuitvoerder (met Jan Lucasz biertapper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)
465/53

/
Cornelis Pietersz schuitvoerderschuitvoerder
1578-02-26
Cornelis Pietersz schuitvoerder
Waarboek-67 F-1576 (begunstigde)Kaiserstraat.003
542/07

/
Cornelis Pietersz schuitvoerder
1578-04-23
Cornelis Pietersz schuitvoerder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
309/03

/
Cornelis Pietersz van Noorde en Foy van Brouchoven baljuwbaljuw
1577-08-16
Cornelis Pietersz van Noorde en Foy van Brouchoven baljuw van Rijnland en schout van Leiden en Job Huygensz als voogden over Anna Marie Machteld Beatris Anna en Jonas onvolwassen kinderen van Gerrit Foyensz van Tetrode en Margriete Pietersdr van Noorde (b
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.052
299/08
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis Pietersz van Noort goutsmitgoutsmit
1577-08-02
Cornelis Pietersz van Noort goutsmit
Waarboek-67 F-1576 (vorig-eigenaar)OudeRijn.136-138
259/11
Cornelis Quirijnsz {scheepmaker}
/
Cornelis Quyrijnsz
1577-05-30
Cornelis Symonsz voors. zelver mit twee husen ende erven, eertijts Cornelis Quyrijnsz mede behoort hebbende
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooigracht.079.2
141/03
Cornelis Quirijnsz Capiteyns {drapier}
/
Cornelis Quyrijnsz scheepmakerscheepmaker
1577-01-03
Cornelis Quyrijnsz scheepmaker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)OudeRijn.140-142
259/07
Cornelis Quirijnsz {scheepmaker}
/
Cornelis Quyrijnsz scheepmakerscheepmaker
1577-05-30
Cornelis en Jan Bouwensz broers ooms en voogden over Bouwen en Katherijn nagelaten weeskinderen van Cornelis Quyrijnsz scheepmaker en Barbara Bouwensdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwsteeg.043.4
543/08
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz gaernsiedergaernsieder
1578-04-25
Cornelis Reyersz gaernsieder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.199-201
178/09

/
Cornelis Rijckenz
1577-02-25
Cornelis Rijckenz
Waarboek-67 F-1576 (borg)Garenmarkt.002
526/08
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/
Cornelis sijn soonedrapier
1578-04-17
met Cornelis sijn soone als borg
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Rapenburg.095
35/03
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Simonsz metselaarmetselaar
1576-04-26
Cornelis Simonsz metselaar
Waarboek-67 F-1576 (koper)Middelweg.027.5
98/53

/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1576-08-24
Cornelis Simonsz schipper poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
101/03

/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1576-08-30
Cornelis Simonsz schipper (poorter van Leiden)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
200/03

/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1577-03-16
Cornelis Simonsz schipper (met Pieter Pietersz Zoutman als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)OudeRijn.140-142
259/09
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1577-05-30
Cornelis Simonsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.119
545/03
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Simonsz Stam metselaarmetselaar
1578-04-30
Cornelis Simonsz Stam metselaar
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
44/53

/
Cornelis Simonsz Stoter voor hemzelf en namens zijn vrouw Catharina Jansdr
1576-05-15
Cornelis Simonsz Stoter voor hemzelf en namens zijn vrouw Catharina Jansdr
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Rapenburg.095
131/03
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Simonsz van der Houf neef
1576-12-05
Cornelis Simonsz van der Houf zijn neef (zusteling)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Rapenburg.088
559/09
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam metselaermetselaer
1578-05-15
Cornelis Symonsz Stam metselaer
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.140-142
259/10
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz voors
1577-05-30
Cornelis Symonsz voors. zelver mit twee husen ende erven, eertijts Cornelis Quyrijnsz mede behoort hebbende
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooigracht.014
323/03
Cornelis Matthijsz {warmoezenier}
/
Cornelis Thijsz warmoesliedenwarmoeslieden
1577-09-05
Cornelis en Jan Thijsz warmoeslieden
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hooigracht.006-008
323/11
Cornelis Matthijsz {warmoezenier}
/
Cornelis Thijsz warmoesliedenwarmoeslieden
1577-09-05
Cornelis en Jan Thijsz warmoeslieden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.000.2
368/05
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Thoniss glaessemaeckerglaessemaecker
1577-11-11
Cornelis Thoniss glaessemaecker
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Middelweg.040.2
395/03
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz Stoter notarisnotaris
1578-01-04
Cornelis Thymansz Stoter notaris als man van Catrijn Jansdr; Jan Mathijsz warmoesman als man van Alijt Jansdr; Cornelis Dircksz warmoesman als man van Jonge Catrijn Jansdr en Claes Gerritsz linnenwever namens zijn broer Dirck Gerritsz metselaar wonende t
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Middelweg.040.2
396/03
Cornelis Thimansz Stoter
/
Cornelis Thymansz Stoter notarisnotaris
1578-01-04
Cornelis Thymansz Stoter notaris als man van Catrijn Jansdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Kloksteeg.017-019
162/15

/
Cornelis van der Laen
1577-02-04
Cornelis van der Laens erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.057
160/09
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wijnaertss schuyreschipper
1577-02-04
Cornelis Wijnaertss schuyre
Waarboek-67 F-1576 (belending)Groenesteeg.017.1
406/12
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemss schoelapperschoelapper
1578-01-11
Cornelis Willemss schoelapper
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.003
109/10
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz backerbacker
1576-09-06
Cornelis Willemsz backer
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)OudeRijn.053
413/03
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz boterkoperboterkoper
1578-01-20
Cornelis Willemsz boterkoper (met onze medebroeder Pieter Adriaensz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.107-109
345/04
Cornelis Willemsz Buys
/
Cornelis Willemsz Buys
1577-10-05
Cornelis Willemsz Buys
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hogewoerd.107-109
486/05
Cornelis Willemsz Buys
/
Cornelis Willemsz Buys
1578-03-14
Cornelis Willemsz Buys
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Pieterskerkstraat.012-014
476/10
Cornelis Willemsz {droogscheerder}
/
Cornelis Willemsz lakenscheerder
1578-03-02
Cornelis Willemsz lakenscheerder ‘behoude’ oom van Elisabeth (5 jaar)
Waarboek-67 F-1576 (koper)
257/53

/
Cornelis Willemsz linnenweverlinnenwever
1577-05-28
Cornelis Willemsz linnenwever
Waarboek-67 F-1576 (koper)Groenesteeg.017.1
147/04
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz schoenlapperschoenlapper
1577-01-21
Cornelis Willemsz schoenlapper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Middelstegracht.028
160/05
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz schoenlapperschoenlapper
1577-02-04
Cornelis Willemsz schoenlapper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.065-067
125/53
Cornelis Willemsz {verwer}
/
Cornelis Willemsz verververver
1576-11
Cornelis Willemsz verver
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
451/03

/
Cornelis Willemsz zuivelverkoperzuivelverkoper
1578-02-14
Cornelis Willemsz zuivelverkoper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
453/03

/
Cornelis Willemsz zuivelverkoperzuivelverkoper
1578-02-14
Cornelis Willemsz zuivelverkoper
Waarboek-67 F-1576 (borg)Koppenhinksteeg.000.24
424/05

/
Cornelis Willemszoon
1578-01-28
zijn broers Jan, Cornelis en Hendrick Willemszonen
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
479/53

/
Cors Aelbertsz visservisser
1578-03-04
Cors Aelbertsz visser
Waarboek-67 F-1576 (koper)
480/53

/
Cors Aelbertsz visservisser
1578-03-04
Cors Aelbertsz visser
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vrouwensteeg.014
220/07

/
Cors Cornelisz snijdersnijder
1577-04-15
Cors Cornelisz snijder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Groenesteeg.036
341/06
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors de korfmakerkorfmaker
1577-09-26
Cors de korfmaker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Uiterstegracht.074
214/04
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircksz korfmakerkorfmaker
1577-04-05
Cors Dircksz korfmaker (poorter)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
246/03

/
Cors Dircksz korfmakerkorfmaker
1577-05-14
Cors Dircksz korfmaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Uiterstegracht.047
417/04

/
Cors Dircksz korfmakerkorfmaker
1578-01-23
Willem Cornelisz rietdekker (poorter van Leiden en met Cors Dircksz korfmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.003-005
516/05
Quirijntgen Maertensdr {vrouw van Dirck Ponsz}
/
Crintgen Maertens Dirck Ponsz wielmaeckers weduwe
1578-04-08
Crintgen Maertens Dirck Ponsz in zijn leven wielmaeckers weduwe
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.073
591/09
Christiaen Anthonisz {metselaar}
/
Cristiaen Anthonisz
1578-06-30
ende nu bij eene Cristiaen Anthonisz gecoft is
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.073
595/05
Christiaen Anthonisz {metselaar}
/
Cristiaen Anthonisz metselaarmetselaar
1578-07-03
Cristiaen Anthonisz, metselaar uit Delft ( met als borg Gerrit Henricxsz in’t Schaeck)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.073
579/08
Christiaen Anthonisz {metselaar}
/
Cristiaen Antonisz
1578-06-13
voors. Geertgens huysinge ende nu bij eenen Cristiaen Antonisz gecoft
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
61/03

/
Cunera Davidtsdr schoorsteenvegerschoorsteenveger
1576-06-04
Cunera Davidtsdr weduwe van Lodewijck Pietersz schoorsteenveger (bijgestaan door Pieter Adriaensz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Krauwelsteeg.004.01
62/03

/
Cunera Davidtsdr schoorsteenvegerschoorsteenveger
1576-06-04
Cunera Davidtsdr weduwe van Lodewijck Pietersz schoorsteenveger
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.075-077
508/04
Cunera Dircksdr Duyst
/
Cunera Duysten Dircksdr zijn moeder
1577-09-09
Jan IJsnoutsz (handelende namens Cunera Duysten Dircksdr zijn moeder)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.073.2
508/08
Cunera Dircksdr Duyst
/
Cunera voors
1577-09-09
aen d’ander zijde ende achter de voors Cunera voors zelver
Waarboek-67 F-1576 (belending)Groenesteeg.010.2
27/17

/
d'erffgenaemen van Phillips van Zonnevelt
1576-04-18
d'erffgenaemen van Phillips van Zonnevelt
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Groenesteeg.010.2
27/18

/
d'erffgenaemen van Phillips van Zonnevelt
1576-04-18
d'erffgenaemen van Phillips van Zonnevelt
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.110
338/08

/
d'erffgenamen ende comparanten zelver (gebr Zuyck)
1577-08-02
d'erffgenamen ende comparanten zelver (gebr. Zuyck)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwstraat.014
502/07

/
d'erffgenamen van Adriaen Engelsz snijder
1578-03-24
d'erffgenamen van Adriaen Engelsz in zijn leven snijder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwstraat.014
502/08

/
d'erffgenamen van Adriaen Engelsz snijdersnijder
1578-03-24
d'erffgenamen van Adriaen Engelsz in zijn leven snijder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Sliksteeg.003
188/09

/
d'erffgenamen van Adriaen Govertss zeepsierie
1577-03-09
d'erffgenamen van Adriaen Govertss zeepsierie
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Sliksteeg.003
188/10
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
d'erffgenamen van Adriaen Govertss zeepsierie
1577-03-09
d'erffgenamen van Adriaen Govertss zeepsierie
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vliet.037
370/07

/
d'erffgenamen van Adriaen Pietersz Boytgen
1577-11-12
d'erffgenamen van Adriaen Pietersz Boytgen
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vliet.037
370/08
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
d'erffgenamen van Adriaen Pietersz Boytgen
1577-11-12
d'erffgenamen van Adriaen Pietersz Boytgen
Waarboek-67 F-1576 (belending)Papengracht.022
332/09

/
d'erffgenamen van Adriaen van Crimpen erve
1577-09-07
d'erffgenamen van Adriaen van Crimpen erve
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Papengracht.022
332/10
Adriaen Dircksz van Crimpen
/
d'erffgenamen van Adriaen van Crimpen erve
1577-09-07
d'erffgenamen van Adriaen van Crimpen erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.076.1
290/15
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
d'erffgenamen van Adriaen Ysbrantsz nu bij Jan Marcusz
1577-07-18
d'erffgenamen van Adriaen Ysbrantsz nu bij Jan Marcusz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.058-060
263/12

/
d'erffgenamen van Anthonis Clementsz
1577-06-07
d'erffgenamen van Anthonis Clementsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hogewoerd.058-060
263/13
Anthonis Clementsz {appelkoper}
/
d'erffgenamen van Anthonis Clementsz
1577-06-07
d'erffgenamen van Anthonis Clementsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Garenmarkt.002
366/09
Neeltgen Claesdr Mast
/
d'erffgenamen van Claes Mast Adriaenss
1577-11-08
d'erffgenamen van Claes Mast Adriaenss
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Garenmarkt.002
366/09
Claes Adriaensz Mast
0/
d'erffgenamen van Claes Mast Adriaenss
1577-11-08
d'erffgenamen van Claes Mast Adriaenss
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.072.2
214/06

/
d'erffgenamen van Dirck Jansz scheemaecker
1577-04-05
d'erffgenamen van Dirck Jansz scheemaecker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Uiterstegracht.072.2
214/07
Dirck Jansz {scheepmaker}
/
d'erffgenamen van Dirck Jansz scheemaeckerscheemaecker
1577-04-05
d'erffgenamen van Dirck Jansz scheemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.092
167/09

/
d'erffgenamen van Geertruyt Tijsensdr
1577-02-13
d'erffgenamen van Geertruyt Tijsensdr
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.092
167/10
Geertruid Matthijsdr {vrouw van Frans Claesz}
/
d'erffgenamen van Geertruyt Tijsensdr
1577-02-13
d'erffgenamen van Geertruyt Tijsensdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwstraat.010
502/09

/
d'erffgenamen van Ghijsbert Gerritsz schoelapper
1578-03-24
d'erffgenamen van Ghijsbert Gerritsz in sijn leven schoelapper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwstraat.010
502/10

/
d'erffgenamen van Ghijsbert Gerritsz schoelapperschoelapper
1578-03-24
d'erffgenamen van Ghijsbert Gerritsz in sijn leven schoelapper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vismarkt.005
81/13

/
d'erffgenamen van Grietgen Adriaendr
1576-07-20
d'erffgenamen van Grietgen Adriaendr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Langebrug.113.02
244/11

/
d'erffgenamen van Henrick van Wijngaerden
1577-05-03
d'erffgenamen van Henrick van Wijngaerden
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Langebrug.113.02
244/12
Hendrick van Wijngaarden
/
d'erffgenamen van Henrick van Wijngaerden
1577-05-03
d'erffgenamen van Henrick van Wijngaerden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Gerecht.002-004
287/09

/
d'erffgenamen van Hillegont Heermans
1577-07-17
d'erffgenamen van Hillegont Heermans
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Gerecht.002-004
287/10
Hillegond Heermans
/
d'erffgenamen van Hillegont Heermans
1577-07-17
d'erffgenamen van Hillegont Heermans
Waarboek-67 F-1576 (belending)Papengracht.034
287/07

/
d'erffgenamen van Huych Cornelisz
1577-07-17
d'erffgenamen van Huych Cornelisz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.016-018
323/06

/
d'erffgenamen van Jacob de Vries
1577-09-05
d'erffgenamen van Jacob de Vries
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.016-018
323/07
Jacob Pietersz de Vries {verwer}
/
d'erffgenamen van Jacob de Vries
1577-09-05
d'erffgenamen van Jacob de Vries
Waarboek-67 F-1576 (belending)LangeMare.048.1
359/08

/
d'erffgenamen van Jacob Ysbrants
1577-06-02
d'erffgenamen van Jacob Ysbrants
Waarboek-67 F-1576 (overledene)LangeMare.048.1
359/09
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
d'erffgenamen van Jacob Ysbrants
1577-06-02
d'erffgenamen van Jacob Ysbrants
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.054-056
195/08

/
d'erffgenamen van Jan Claesz backer
1577-03-16
d'erffgenamen van Jan Claesz backer
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.054-056
195/090
Jan Claesz {bakker}
/
d'erffgenamen van Jan Claesz backer
1577-03-16
d'erffgenamen van Jan Claesz backer
Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJacobsgracht.000.13
211/06

/
d'erffgenamen van Jan Claesz van Egmont
1577-04-02
d'erffgenamen van Jan Claesz van Egmont met een poorte ende gange daer bezijden gaende
Waarboek-67 F-1576 (overledene)SintJacobsgracht.000.13
211/07
Jan Claesz van Egmont
/
d'erffgenamen van Jan Claesz van Egmont
1577-04-02
d'erffgenamen van Jan Claesz van Egmont met een poorte ende gange daer bezijden gaende
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.055-056
112/14

/
d'erffgenamen van Jan Cornelisz Cock
1576-09-22
d'erffgenamen van Jan Cornelisz Cock
Waarboek-67 F-1576 (overledene)NieuweRijn.055-056
112/15
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/
d'erffgenamen van Jan Cornelisz Cock
1576-09-22
d'erffgenamen van Jan Cornelisz Cock
Waarboek-67 F-1576 (belending)Kloksteeg.015
162/13

/
d'erffgenamen van Lambrecht Janss
1577-02-04
d'erffgenamen van Lambrecht Janss
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Kloksteeg.015
162/14

/
d'erffgenamen van Lambrecht Janss
1577-02-04
d'erffgenamen van Lambrecht Janss
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.039-041
138/07

/
d'erffgenamen van meester Cornelis Pieterss
1576-12
d'erffgenamen van meester Cornelis Pieterss
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.039-041
138/08
Cornelis Pietersz {chirurgijn}
/
d'erffgenamen van meester Cornelis Pieterss
1576-12
d'erffgenamen van meester Cornelis Pieterss
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.053-054
299/09

/
d'erffgenamen van mr Floris van Thol
1577-08-02
d'erffgenamen van mr Floris van Thol
Waarboek-67 F-1576 (overledene)NieuweRijn.053-054
299/10
Floris Jansz van Tol
/
d'erffgenamen van mr Floris van Thol
1577-08-02
d'erffgenamen van mr Floris van Thol
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.150
202/09
Quirijn Claesz {bode}
/
d'erffgenamen van Quyrijn Claesz snijdersnijder
1577-03-22
d'erffgenamen van Quyrijn Claesz snijder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.021
5/08
Claes Gerritsz van Dorp
/
d'erffgenamen van za Claes Gerritss van Dorp
1576-02-23
d'erffgenamen van za. Claes Gerritss van Dorp
Waarboek-67 F-1576 (eigenaar)Vismarkt.006
64/11

/
d'erfgenamen ofte crediteurs van Meeus Havicxz
1576-07-10
d'erfgenamen ofte crediteurs van Meeus Havicxz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vismarkt.006
64/12
Mees Havicksz {tinnegieter/kapitein}
/
d'erfgenamen ofte crediteurs van Meeus Havicxz
1576-07-10
d'erfgenamen ofte crediteurs van Meeus Havicxz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vismarkt.005
64/13

/
d'erfgenamen van Adriaen Govertszoon, zeepzieder
1576-07-10
Adriaen Govertszoon zeepzieder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vismarkt.005
64/14
Adriaen Govertsz {zeepzieder}
/
d'erfgenamen van Adriaen Govertszoon, zeepziederzeepzieder
1576-07-10
Adriaen Govertszoon zeepzieder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.175
276/17
Pouwels Cornelisz {}
/
d'erfgenamen van Cornelis Meeus Aelwijnsz
1577-07-01
d'erfgenamen van Cornelis Meeus Aelwijnsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.175
276/18
Cornelis Meesz {verwer}
/
d'erfgenamen van Cornelis Meeus Aelwijnsz
1577-07-01
d'erfgenamen van Cornelis Meeus Aelwijnsz
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.173
275/03
Dirck Willemsz {snijder}
/
d'erfgenamen van Dirck Willemsz
1577-05-04
d'erfgenamen van Dirck Willemsz (zie F276)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.010
372/10

/
d'erfgenamen van Frans Mast
1577-11-15
d'erfgenamen van Frans Mast schuyre ende erve
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Middelstegracht.010
372/11
Frans Claesz Mast
/
d'erfgenamen van Frans Mast
1577-11-15
d'erfgenamen van Frans Mast schuyre ende erve
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Noordeinde.012-014
72/09
Dirck Hendricksz van der Does
/
d'erfgenamen van Joncheer Dideric van der Dues
1576-06-23
d'erfgenamen van Joncheer Dideric van der Dues
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.025.2
372/08

/
d'erfgenamen van Wijngaert Jansz
1577-11-15
d'erfgenamen van Wijngaert Jansz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.025.2
372/09
Wijnaert Jansz {drapier}
/
d'erfgenamen van Wijngaert Jansz
1577-11-15
d'erfgenamen van Wijngaert Jansz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.098
311/09

/
d'erfgenamen van Willem Pietersz timmerman
1577-08-22
d'erfgenamen van Willem Pietersz timmerman
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.098
311/10
Willem Pietersz {timmerman, warmoezenier}
/
d'erfgenamen van Willem Pietersz timmermantimmerman
1577-08-22
d'erfgenamen van Willem Pietersz timmerman
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.059
442/07
Dammas Isaac Symonsz van der Graft
/
Damiaen
1578-02-03
de weeskinderen van Isaac Simonsz van der Graft en Machtelt Claesdr de Waert te weten Damiaen Simon Haesgen en Alijd
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Noordeinde.010
72/03
Dammas Willemsz {rentmeester}
/
Dammas Willemsz
1576-06-23
Dammas Willemsz als gemachtigde van de schuldeisers van Reinout Hendricksz zadelmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.043
466/03
Dammas Pietersz {poortwachter}
/
Dammes Pietersz poortier van de Reynsburgerpoortpoortier van de Reynsburgerpoort
1578-02-26
Dammes Pietersz poortier van de Reynsburgerpoort
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.043
467/03
Dammas Pietersz {poortwachter}
/
Dammes Pietersz portierportier van de Rijnsburgerpoort
1578-02-26
Dammes Pietersz portier van de Rijnsburgerpoort en zijn broer Jacob Pietersz kuiper
Waarboek-67 F-1576 (borg)NieuweRijn.075-076
319/06
Dammas Willemsz {rentmeester}
/
Dammes Willemsz rentmeesterrentmeester
1577-08-30
Dammes Willemsz rentmeester
Waarboek-67 F-1576 (koper)Uiterstegracht.056
129/05
Daniël Aelbrechtsz {linnenwever}
/
Daniel Aelbrechtsz linnenweverlinnenwever
1576-12-07
Daniel Aelbrechtsz linnenwever
Waarboek-67 F-1576 (belending)Aalmarkt.015-016
229/05
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz
1577-04-23
Daniel Jacobsz
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Aalmarkt.014
229/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1577-04-23
Daniel Jacobsz houtkoper
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.136
361/07
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1577-10-02
Daniel Jacobsz houtkoper
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.136
487/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1578-03-18
Hector van Chanu te Weesp voor hemzelf en als vader van Jan van Chanu voor de ene helft en Jan Jansz van Berendrecht smid en Daniel Jacobsz houtkoper (beiden namens Cornelis Huybrechtsz de Jonge) voor de andere helft
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Breestraat.136
488/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1578-03-18
Hector van Chanu te Weesp voor hemzelf en als vader van Jan van Chanu voor de ene helft en Jan Jansz van Berendrecht smid en Daniel Jacobsz houtkoper (beiden namens Cornelis Huybrechtsz de Jonge) voor de andere helft
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Uiterstegracht.054.2
77/04
Pieter Bouwensz van Dorp
/
de boedel van Pieter Bouwensz van Dorp
1576-07-13
over de boedel van Pieter Bouwensz van Dorp; Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr; Gerrit Adriaensz linnenwever als man van Ormtgen Bouwensdr; Jan Adriaensz Moyt metselaar en Adriaen Dircksz scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz koopman en genoemde Jan Moyt en Govert Hendricksz als voogden van voorgenoemde Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz en Jan Moyt als man van Maritgen Cornelisdr en Boudewijn Cornelisz timmerman beide kinderen van Aefgen Bouwensdr en Cornelis Jacobsz; allen erfgenamen van Pieter Bouwensz van Dorp
Waarboek-67 F-1576 (belending)Koppenhinksteeg.004
66/16
Neeltgen Dircksdr {Buys}
/
de boedelhoudster voors zelve mit haer cleene huys ende erve
1576-07-21
de boedelhoudster voors zelve mit haer cleene huys ende erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.020-021
189/09
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
de brouwerie van Willem Arentss
1577-03-11
de brouwerie van Willem Arentss
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
74/03

/
De burgemeesters
1576-07-12
De burgemeesters
Waarboek-67 F-1576 (belending)Kaiserstraat.015
335/14

/
de Cellebroeders toebehoort hebbende
1577-09-14
zeeckere erve de Cellebroeders toebehoort hebbende
Waarboek-67 F-1576 (overledene)NieuweRijn.086-087
55/08
Jan Jacobsz de Haes
/
de drie weeskinderen van Jan Jacobsz de Haes
1576-05-25
de drie weeskinderen van Jan Jacobsz de Haes met name Pieter en Jacob (buitenslands vertoevend) bij zijne voorhuysvrouwe en Gerrit (13 jaar) uit het laatste huwelijk
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vrouwensteeg.006
469/17

/
de erffgenamen van Cornelis Symonsz goutsmit
1578-02-27
de erffgenamen van Cornelis Symonsz goutsmits schuyre ende erve
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vrouwensteeg.006
469/18
Cornelis Symonsz {goudsmid}
/
de erffgenamen van Cornelis Symonsz goutsmitgoutsmit
1578-02-27
de erffgenamen van Cornelis Symonsz goutsmits schuyre ende erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)Boomgaardsteeg.012
3/10

/
de erffgenamen van Frans Garbrantsz
1576-02-15
de erffgenamen van Frans Garbrantsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Boomgaardsteeg.012
3/11
Frans Garbrantsz {drapier}
/
de erffgenamen van Frans Garbrantsz
1576-02-15
de erffgenamen van Frans Garbrantsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooglandsekerkgracht.002-004
567/04
Aefgen Pietersdr {den Dubbelden}
/
De erfgenamen van Aefgen Pietersdr
1578-05-23
De erfgenamen van Dirck Cornelisz den Doubelden metselaar en Aefgen Pietersdr (beide overleden) te weten:
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooglandsekerkgracht.002-004
567/03
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
De erfgenamen van Dirck Cornelisz den Doubelden metselaarmetselaar
1578-05-23
De erfgenamen van Dirck Cornelisz den Doubelden metselaar en Aefgen Pietersdr (beide overleden) te weten:
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.012
568/17
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
De erfgenamen van Dirck Cornelisz den Doubelden metselaarmetselaar
1578-05-23
De erfgenamen van Dirck Cornelisz den Doubelden metselaar en Aefgen Pietersdr (beide overleden) te weten:
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.238
162/04
Geertruid Matthijsdr {vrouw van Frans Claesz}
/
de erfgenamen van Geertruyt Mathijsdr
1577-02-04
de erfgenamen van Geertruyt Mathijsdr, eertijds gehuwd met Frans Claesz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.238
162/03

/
de erfgenamen van Geertruyt Mathijsdr, eertijds gehuwd met Frans Claesz
1577-02-04
de erfgenamen van Geertruyt Mathijsdr, eertijds gehuwd met Frans Claesz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Kloksteeg.017-019
162/10
Geertruid Matthijsdr {vrouw van Frans Claesz}
/
de erfgenamen van Geertruyt Mathijsdr, eertijds gehuwd met Frans Claesz
1577-02-04
de erfgenamen van Geertruyt Mathijsdr, eertijds gehuwd met Frans Claesz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Vrouwensteeg.018
69/08

/
de erfgenamen van heer Willem van Zijl
1576-06-25
de erfgenamen van heer Willem van Zijl
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vrouwensteeg.018
69/09
Willem Pietersz van Zijl {priester}
/
de erfgenamen van heer Willem van Zijl
1576-06-25
de erfgenamen van heer Willem van Zijl
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.052
40/05
Huibrecht Jacobsz Does {vishandelaar}
/
de erfgenamen van Huybrecht Jacobsz in 'Den Olifant'
1576-05-17
erfgenamen van Huybrecht Jacobsz in 'Den Olifant' en zijn vrouw Anna Willeboortsdr, die zij als borgen voor genoemde Reyer aan de genoemde Jan Claesz achter zijn
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.052
40/04

/
de erfgenamen van Huybrecht Jacobsz in 'Den Olifant' en zijn vrouw Anna Willeboortsdr
1576-05-17
erfgenamen van Huybrecht Jacobsz in 'Den Olifant' en zijn vrouw Anna Willeboortsdr, die zij als borgen voor genoemde Reyer aan de genoemde Jan Claesz achter zijn
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.076.1
408/03
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
de erven van Adriaen IJsbrantsz
1578-01-11
de erven van Adriaen IJsbrantsz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.076.1
409/03

/
de erven van Adriaen IJsbrantsz
1578-01-11
de erven van Adriaen IJsbrantsz (te weten: Gerrit Adriaensz van Brenen Jacob Willemsz vander Burch als man van Marike Adriaensdr Ghijsbrecht Cornelisz Schaeck als man van Catrijn Adriaensdr en Willem en IJsbrant Dirckszoons vissers als voogden van Adriae
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.076.1
409/04
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
de erven van Adriaen IJsbrantsz
1578-01-11
de erven van Adriaen IJsbrantsz (te weten: Gerrit Adriaensz van Brenen Jacob Willemsz vander Burch als man van Marike Adriaensdr Ghijsbrecht Cornelisz Schaeck als man van Catrijn Adriaensdr en Willem en IJsbrant Dirckszoons vissers als voogden van Adriae
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.076.1
410/03

/
de erven van Adriaen IJsbrantsz
1578-01-11
de erven van Adriaen IJsbrantsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.076.1
410/04
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
de erven van Adriaen IJsbrantsz
1578-01-11
de erven van Adriaen IJsbrantsz
Waarboek-67 F-1576 (begunstigde)Garenmarkt.002
535/12

/
de erven van Cornelis Jansz Moyt
1578-04-19
de erven van Cornelis Jansz Moyt
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Garenmarkt.002
535/13
Cornelis Jansz Moyt {bierdrager}
/
de erven van Cornelis Jansz Moyt
1578-04-19
de erven van Cornelis Jansz Moyt
Waarboek-67 F-1576 (belending)Warmoesmarkt.010.2
207/08

/
de gange ende afterpoorte van des voors statshuyze
1577-04-01
de gange ende afterpoorte van des voors statshuyze
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Langebrug.059-061
521/03

/
de gastmeesters van het St-Elisabethgasthuis
1578-03-29
de gastmeesters van het St.-Elisabethgasthuis
Waarboek-67 F-1576 (belending)5eBinnenvestgracht.008
384/08

/
de huysinge eertijts de Cellyten
1577-12-21
de huysinge, eertijts de Cellyten
Waarboek-67 F-1576 (belending)5eBinnenvestgracht.008
385/08

/
de huysinge eertijts de Cellyten
1577-12-21
de huysinge, eertijts de Cellyten
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vismarkt.007
81/12

/
de huysinge genaemt 'Die Spiegel'
1576-07-20
de huysinge genaemt 'Die Spiegel'
Waarboek-67 F-1576 (belending)Rapenburg.112
459/07

/
de huysinge genaemt Den Arck
1578-02-21
de huysinge genaemt Den Arck
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.171
276/19

/
de huysinge genaemt Rutenburch
1577-07-01
de huysinge genaemt Rutenburch
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.007
586/08
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
de huysinge van Ghijsbrecht Dircxsz
1578-06-30
de huysinge van Ghijsbrecht Dircxsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.012
81/14
Pouwels Willemsz van Torenvliet
/
de huysinge van Pouwels van Thoorenvliet Willemsz
1576-07-20
de huysinge van Pouwels van Thoorenvliet Willemsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Korevaarstraat.028.4
443/14
Claes Cornelisz {apotheker}
/
de ingang van Claes apoteeckers tuynapoteecker
1577-10-04
die poorte ende ingang van Claes apoteeckers tuyn
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Rapenburg.086
559/03

/
de kinderen en erfgenamen van Gijsbrecht Jansz
1578-05-15
de kinderen en erfgenamen van Gijsbrecht Jansz van Haerlem, houtkoper tot Dordrecht.
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burgsteeg.008
329/21

/
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Janss schilder
1577-09-09
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Janss schilder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.008
329/22
Lucas Jansz {schilder}
/
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Janss schilderschilder
1577-09-09
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Janss schilder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burgsteeg.008
573/22
Niesgen Lucasdr {oude vrijster}
/
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Jansz schilder
1578-05-29
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.008
573/24
Lucas Jansz {schilder}
/
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Jansz schilderschilder
1578-05-29
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burgsteeg.008
573/23
Jaepgen Lucasdr {oude vrijster}
/
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Jansz schilder
1578-05-29
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burgsteeg.008
568/23
Niesgen Lucasdr {oude vrijster}
/
de kinderen ende erfgenaemen van Lucas Jansz schilder
1578-05-23
de kinderen ende erfgenaemen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.008
568/24
Lucas Jansz {schilder}
/
de kinderen ende erfgenaemen van Lucas Jansz schilderschilder
1578-05-23
de kinderen ende erfgenaemen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Vliet.030
78/14
Govert Hendricksz {koopman}
/
de kinderen van Govert Hendricksz koopmankoopman
1576-07-13
Jan Adriaensz Moyt metselaar en Adriaen Dircksz scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz koopman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burgsteeg.006
329/23

/
de kinderen van Hillegont Gerrit Pietersz Lams wedue
1577-09-09
de kinderen van Hillegont Gerrit Pietersz Lams wedue
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Nieuwstraat.005
88/09

/
de kinderen van Jan Andriesz van Eyck
1576-07-17
de kinderen van Jan Andriesz van Eyck
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwstraat.005
88/10
Jan Andriesz van Eyck
/
de kinderen van Jan Andriesz van Eyck
1576-07-17
de kinderen van Jan Andriesz van Eyck
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Maarsmansteeg.014.1
337/15
Truitgen Bouwensdr van Dorp
/
de kinderen van Truitgen Bouwensdr
1577-09-20
de kinderen van Truitgen Bouwensdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Maarsmansteeg.014.1
337/14

/
de kinderen van Truitgen Bouwensdr en voornoemde Govert Hendricksz
1577-09-20
de kinderen van Truitgen Bouwensdr en voornoemde Govert Hendricksz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Uiterstegracht.054.2
77/12
Truitgen Bouwensdr van Dorp
/
de kinderen van Truytgen Bouwensdr
1576-07-13
de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz koopman en genoemde Jan Moyt en Govert Hendricksz als voogden van voorgenoemde Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz en Jan Moyt als man van Maritgen Cornelisdr en Boudewijn Cornelisz timmerman beide kinderen van Aefgen Bouwensdr en Cornelis Jacobsz; allen erfgenamen van Pieter Bouwensz van Dorp
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vliet.030
78/13
Truitgen Bouwensdr van Dorp
/
de kinderen van Truytgen Bouwensdr
1576-07-13
Jan Adriaensz Moyt metselaar en Adriaen Dircksz scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz koopman
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.137
79/13
Truitgen Bouwensdr van Dorp
/
de kinderen van Truytgen Bouwensdr
1576-07-13
Jan Adriaensz Moyt, metselaar en Adriaen Dircksz, scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz, koopman
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Vliet.030
78/12

/
de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz koopman
1576-07-13
Jan Adriaensz Moyt metselaar en Adriaen Dircksz scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz koopman
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Uiterstegracht.054.2
77/11

/
de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz, koopman
1576-07-13
de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz koopman en genoemde Jan Moyt en Govert Hendricksz als voogden van voorgenoemde Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz en Jan Moyt als man van Maritgen Cornelisdr en Boudewijn Cornelisz timmerman beide kinderen van Aefgen Bouwensdr en Cornelis Jacobsz; allen erfgenamen van Pieter Bouwensz van Dorp
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.137
79/12

/
de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz, koopman
1576-07-13
Jan Adriaensz Moyt, metselaar en Adriaen Dircksz, scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz, koopman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Noordeinde.022.1
342/08

/
de kinderen van Vincent Janss wagenaer
1577-10-02
de kinderen van Vincent Janss wagenaer
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Noordeinde.022.1
342/09
Vincent Jansz {wagenaar}
/
de kinderen van Vincent Janss wagenaerwagenaer
1577-10-02
de kinderen van Vincent Janss wagenaer
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Nieuwstraat.005
88/03

/
de kinderen van zijn broer Wijnand Andriesz (overleden)
1576-07-17
de kinderen van zijn broer Wijnand Andriesz (overleden)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwstraat.005
88/04
Wijnand Andriesz van Eyck
/
de kinderen van zijn broer Wijnand Andriesz (overleden)
1576-07-17
de kinderen van zijn broer Wijnand Andriesz (overleden)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Nieuwstraat.005
88/05

/
de kinderen van zijn zus Barbara Andriesdr (overleden)
1576-07-17
de kinderen van zijn broer Wijnand Andriesz (overleden)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwstraat.005
88/06
Barbara Andriesdr van Eyck {Boeytgen}
/
de kinderen van zijn zus Barbara Andriesdr (overleden)
1576-07-17
de kinderen van zijn broer Wijnand Andriesz (overleden)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.059
460/06
Isaac Symonsz van der Graft
/
de onmondige weeskinderen van Ysaack Symonss van der Graft
1578-02-21
de onmondige weeskinderen van Ysaack Symonss van der Graft ende Machtelt Claes Duwaertsdr
Waarboek-67 F-1576 (vermelding)Breestraat.059
460/05

/
de onmondige weeskinderen van Ysaack Symonss van der Graft ende Machtelt Claes Duwaertsdr
1578-02-21
de onmondige weeskinderen van Ysaack Symonss van der Graft ende Machtelt Claes Duwaertsdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Aalmarkt.026.2
419/17

/
de poorte ende gange aencomende Cornelis Claesz van Aecken en Jan van Hout secretaris dezer stede
1578-01-20
de poorte ende gange aencomende d’een helft Cornelis Claesz van Aecken ende d’ander helft Jan van Hout secretaris dezer stede
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.050
234/08

/
de poorte ende gange van Ste Stevensclooster
1577-05-06
de poorte ende gange van St.e Stevensclooster
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.092-094
91/03

/
de regenten van het Sionshof op de Papengracht
1576-07-06
de regenten van het Sionshof op de Papengracht
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Noordeinde.010
72/04

/
de schuldeisers van Reinout Hendricksz zadelmaker
1576-06-23
Dammas Willemsz als gemachtigde van de schuldeisers van Reinout Hendricksz zadelmaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vliet.022
205/05

/
de slopstege
1577-03-25
de slopstege
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
401/03

/
de stad
1578-01-09
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.059
441/04
Isaac Symonsz van der Graft
/
de voogden van de weeskinderen van Isaac Simonsz van der Graft
1578-02-03
de voogden van de weeskinderen van Isaac Simonsz van der Graft en Machtelt Claesdr de Waert
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.059
441/03

/
de voogden van de weeskinderen van Isaac Simonsz van der Graft en Machtelt Claesdr de Waert
1578-02-03
de voogden van de weeskinderen van Isaac Simonsz van der Graft en Machtelt Claesdr de Waert
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.042
584/03

/
De voogden van Pieter en Bartolomeus Vergeyl
1578-06-26
De voogden van Pieter Vergeyl (17 jaar) en Bartolomeus Vergeyl (16 jaar) weeskinderen van Dirck Pietersz Vergeyl kleermaker en Meynsgen Meeusdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Levendaal.058
530/07
Pieter Ewoutsz Hoflant
/
de voornoemde comparant zelver (Pieter Ewoutsz Hoflant)
1578-04-19
de voornoemde comparant zelver (Pieter Ewoutsz Hoflant)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.001
51/09
Catrijn Goossendr {vrouw van Mees Jansz}
/
de voors Catharina Goossensdr
1576-05-26
de voors. Catharina Goossensdr huysinge ende erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.023.12
172/12
Ida Symonsdr {vrouw van Quirijn Claes Garbrantsz}
/
de voors erffgenamen van Quyrijn Claes Garbrantsz
1577-02-23
de voors erffgenamen van Quyrijn Claes Garbrantsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Steenschuur.023.12
172/13
Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}
/
de voors erffgenamen van Quyrijn Claes Garbrantsz
1577-02-23
de voors erffgenamen van Quyrijn Claes Garbrantsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.050
570/13
Diewertgen van der Laen
/
de wedue ende erffgenamen Jonchere Henrics van Assendelft
1578-05-23
de wedue ende erffgenamen Jonchere Henrics van Assendelft
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.050
570/14
Hendrick van Assendelft
/
de wedue ende erffgenamen Jonchere Henrics van Assendelft
1578-05-23
de wedue ende erffgenamen Jonchere Henrics van Assendelft
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.014.2
548/06
Goolte Gijsbrechtsdr {uitdraagster}
/
de wedue ende erffgenamen van Jan Jansz Pinck
1578-05-01
de wedue ende erffgenamen van Jan Jansz Pinck
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Middelstegracht.014.2
548/07
Jan Jansz Pinck {timmerman}
/
de wedue ende erffgenamen van Jan Jansz Pinck
1578-05-01
de wedue ende erffgenamen van Jan Jansz Pinck
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vismarkt.003
18/07
Aefgen Pietersdr {vrouw van Andries Allertsz, van Gameren}
/
de wedue ende erffgenamen van meester Andries Allertss vrijvechtmeester
1576-03-12
de wedue ende erffgenamen van meester Andries Allertss vrijvechtmeester
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vismarkt.003
18/08
Andries Allertsz {vechtmeester}
/
de wedue ende erffgenamen van meester Andries Allertss vrijvechtmeestervrijvechtmeester
1576-03-12
de wedue ende erffgenamen van meester Andries Allertss vrijvechtmeester
Waarboek-67 F-1576 (belending)Pieterskerkgracht.009
365/06
Sophia Willemsdr {van Crimpen}
/
de wedue ende erffgenamen van wijlen Adriaen van Crimpen
1577-11-02
de wedue ende erffgenamen van wijlen Adriaen van Crimpen
Waarboek-67 F-1576 (belending)Molensteeg.008
449/12
Neeltgen Jansdr {commenijswinkelierster}
/
de wedue van Bouwen Joosten
1578-11-21
de wedue van Bouwen Joosten
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Molensteeg.008
449/13
Bouwen Joostenz van Dorp
/
de wedue van Bouwen Joosten
1578-11-21
de wedue van Bouwen Joosten
Waarboek-67 F-1576 (belending)LangeMare.051-053
422/09
Annetgen Pietersdr {vrouw van Claes Harmensz}
/
de wedue van Claes Harmansz
1578-01-26
de wedue van Claes Harmansz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)LangeMare.051-053
422/10
Claes Harmensz {leidekker}
/
de wedue van Claes Harmansz
1578-01-26
de wedue van Claes Harmansz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Noordeinde.008
72/10
Heyltgen Jansdr {vrouw van Cornelis Jansz}
/
de wedue van Cornelis Jansz smit
1576-06-23
de wedue van Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Noordeinde.008
72/11
Cornelis Jansz {smid-Noordeinde}
/
de wedue van Cornelis Jansz smitsmit
1576-06-23
de wedue van Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 F-1576 (belending)Molensteeg.012
52/09

/
de wedue van Erasmus de volre
1576-05-01
de wedue van Erasmus de volre
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Molensteeg.012
52/10
Erasmus Dircksz {voller}
/
de wedue van Erasmus de volre
1576-05-01
de wedue van Erasmus de volre
Waarboek-67 F-1576 (belending)Rapenburg.110
459/05

/
de wedue van Gerrit Cornelisz baillysbode
1578-02-21
de wedue van Gerrit Cornelisz baillysbode
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Rapenburg.110
459/06

/
de wedue van Gerrit Cornelisz baillysbode
1578-02-21
de wedue van Gerrit Cornelisz baillysbode
Waarboek-67 F-1576 (belending)Garenmarkt.004
366/07
Trijntgen Franckendr {Gool}
/
de wedue van Jacob Aelwijnss
1577-11-08
de wedue van Jacob Aelwijnss
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Garenmarkt.004
366/08
Jacob Aelwijnsz Gool
/
de wedue van Jacob Aelwijnss
1577-11-08
de wedue van Jacob Aelwijnss
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.050
26/09

/
de wedue van Jacop Dircxss warmoesman
1576-04-05
de wedue van Jacop Dircxss warmoesman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.081-083
301/11
Trijntgen Adriaens/Pietersdr {vrouw van Jan Adriaensz}
/
de wedue van Jan Adriaensz smit
1577-08-08
de wedue van Jan Adriaensz smit
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hogewoerd.081-083
301/12
Jan Adriaensz {smid}
/
de wedue van Jan Adriaensz smitsmit
1577-08-08
de wedue van Jan Adriaensz smit
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.037-039
134/05
Diewertgen Claesdr {bleker, vrouw van Jan Broersz, Cornelis Dircksz}
/
de wedue van Jan Broersz
1576-12-06
de wedue van Jan Broersz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.037-039
134/06
Jan Broersz {drapier}
/
de wedue van Jan Broersz
1576-12-06
de wedue van Jan Broersz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Pieterskerkhof.004.5
212/15
Maria Spruyt van Kriekenbeek
/
de wedue van Joncheer Johan van Oostrum
1577-03-30
de wedue van Joncheer Johan van Oostrum
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieterskerkhof.004.5
212/16
Jan van Oostrum {de oude}
/
de wedue van Joncheer Johan van Oostrumjoncheer
1577-03-30
de wedue van Joncheer Johan van Oostrum
Waarboek-67 F-1576 (belending)StilleRijn.016.2
347/08
Gerburch Cornelisdr {vrouw van Cornelis Evertsz}
/
de wedue van mr Cornelis Evertsz barbier
1577-10-11
de wedue van mr. Cornelis Evertsz barbier
Waarboek-67 F-1576 (overledene)StilleRijn.016.2
347/09
Cornelis Evertsz {barbier}
/
de wedue van mr Cornelis Evertsz barbierbarbier
1577-10-11
de wedue van mr. Cornelis Evertsz barbier
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.073
591/07
Geertruid Cornelisdr {vrouw van Ozier Claesz}
/
de wedue van Ozier Claesz
1578-06-30
de wedue van Ozier Claesz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.073
591/08
Ozier Claesz {vleeshouwer}
/
de wedue van Ozier Claesz
1578-06-30
de wedue van Ozier Claesz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.040
584/10
Dirckgen Wijnaertsdr {Doe}
/
de wedue van Pieter Gerritsz Doe
1578-06-26
de wedue van Pieter Gerritsz Doe
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.040
584/11
Pieter Gerritsz Doe
/
de wedue van Pieter Gerritsz Doe
1578-06-26
de wedue van Pieter Gerritsz Doe
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.048
26/07
Claesgen Gerritsdr {vrouw van Pieter Michielsz}
/
de wedue van Pieter Michelsz schuytvoerder
1576-04-05
de wedue van Pieter Michelsz schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hogewoerd.048
26/08
Pieter Michielsz {schuitenvoerder}
/
de wedue van Pieter Michelsz schuytvoerderschuytvoerder
1576-04-05
de wedue van Pieter Michelsz schuytvoerder
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.030
596/11
Adriana Claesdr {vrouw van Warnaert Anthonisz}
/
de wedue van Warnaer Anthonisz coppedrayer
1576-11-01
een poort ende gange die gebruyct wert off competeert aen die huysinge van Garbrant Symonsz erfgenamen ende nu bij de voorn Adriaen Cornelisz bewoont wert ende de wedue van Warnaer Anthonisz coppedrayer
Waarboek-67 F-1576 (overledene)NieuweRijn.030
596/12
Warnaert Anthonisz {lantaarnmaker, koppendraaier}
/
de wedue van Warnaer Anthonisz coppedrayercoppedrayer
1576-11-01
een poort ende gange die gebruyct wert off competeert aen die huysinge van Garbrant Symonsz erfgenamen ende nu bij de voorn Adriaen Cornelisz bewoont wert ende de wedue van Warnaer Anthonisz coppedrayer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.056
129/07

/
de wedue van wijlen Bouwen Pieterss
1576-12-07
de wedue van wijlen Bouwen Pieterss
Waarboek-67 F-1576 (belending)Burgsteeg.014
512/08

/
de weduwe van Frans Willemsz timmerman
1578-04-04
de weduwe van Frans Willemsz timmerman
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.014
512/09

/
de weduwe van Frans Willemsz timmerman
1578-04-04
de weduwe van Frans Willemsz timmerman
Waarboek-67 F-1576 (begunstigde)Houtstraat.000.9
209/08
Marie van Poelgeest {jonkvrouw}
/
de weduwe van Jhr. Wolfert Albout
1577-04-01
de weduwe van Jhr. Wolfert Albout
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Houtstraat.000.9
209/09
Wolphert Albout {jonkheer}
/
de weduwe van Jhr. Wolfert Albout
1577-04-01
de weduwe van Jhr. Wolfert Albout
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwsteeg.008
106/07
Cornelia van Zoetelingskerken
/
de weduwe van z Jan van Berendrecht
1576-05-26
de weduwe van z. Jan van Berendrecht
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwsteeg.008
106/08
Jan Claesz van Berendrecht
/
de weduwe van z Jan van Berendrecht
1576-05-26
de weduwe van z. Jan van Berendrecht
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
55/07
Gerrit Jansz de Haes {de jonge}
/
de weeskinderen Gerrit (13 jaar)
1576-05-25
de drie weeskinderen van Jan Jacobsz de Haes met name Pieter en Jacob (buitenslands vertoevend) bij zijne voorhuysvrouwe en Gerrit (13 jaar) uit het laatste huwelijk
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
55/06
Jacob Jansz de Haes
/
de weeskinderen Jacob (buitenslands vertoevend)
1576-05-25
de drie weeskinderen van Jan Jacobsz de Haes met name Pieter en Jacob (buitenslands vertoevend) bij zijne voorhuysvrouwe en Gerrit (13 jaar) uit het laatste huwelijk
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)NieuweRijn.086-087
55/05
Pieter Jansz de Haes {de oude}
/
de weeskinderen Pieter
1576-05-25
de drie weeskinderen van Jan Jacobsz de Haes met name Pieter en Jacob (buitenslands vertoevend) bij zijne voorhuysvrouwe en Gerrit (13 jaar) uit het laatste huwelijk
Waarboek-67 F-1576 (belending)Barbarasteeg.001
89/10

/
de weeskinderen van Henrick Ulricxss volre
1576-08-01
de weeskinderen van Henrick Ulricxss volre
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Barbarasteeg.001
89/11
Hendrick Ulricksz {voller}
/
de weeskinderen van Henrick Ulricxss volrevolre
1576-08-01
de weeskinderen van Henrick Ulricxss volre
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.059
442/11
Isaac Symonsz van der Graft
/
de weeskinderen van Isaac Simonsz van der Graft
1578-02-03
de weeskinderen van Isaac Simonsz van der Graft en Machtelt Claesdr de Waert
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.118
221/05

/
de weeskinderen van Reyer Adriaen IJsbrantsz
1577-03-22
de weeskinderen van Reyer Adriaen IJsbrantsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.118
221/06
Reyer Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
de weeskinderen van Reyer Adriaen IJsbrantsz
1577-03-22
de weeskinderen van Reyer Adriaen IJsbrantsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.105
552/06
Arent van Dorp
/
des voors van Dorps huysinge
1578-04-22
des voors van Dorps huysinge
Waarboek-67 F-1576 (belending)Aalmarkt.021
444/23

/
deze stede botermarct
1578-01-11
deze stede botermarct
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.029
21/07

/
die huyssinge toecomende die voorn comparanten selver
1576-03-24
die huyssinge toecomende die voorn comparanten selver
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.026.2
160/06

/
die kinderen ende erffgenamen van Cornelis Mathijss
1577-02-04
die kinderen ende erffgenamen van Cornelis Mathijss
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Middelstegracht.026.2
160/07
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
die kinderen ende erffgenamen van Cornelis Mathijss
1577-02-04
die kinderen ende erffgenamen van Cornelis Mathijss
Waarboek-67 F-1576 (vermelding)Breestraat.092-094
91/09

/
die kinderen van Jan Pietersz Schoutgen
1576-07-06
die kinderen van Jan Pietersz Schoutgen
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.092-094
91/10
Jan Pietersz Schout
/
die kinderen van Jan Pietersz Schoutgen
1576-07-06
die kinderen van Jan Pietersz Schoutgen
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.027
21/13

/
die voorn comparanten selver
1576-03-24
die voorn comparanten selver
Waarboek-67 F-1576 (belending)Duizenddraadsteeg.003
498/07
Ida Bruinendr {vrouw van Roelof Huigenz}
/
die voors. Yde Brunen
1578-03-21
die voors. Yde Brunen
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.151
71/07

/
die wedue van Dirck Joosten witmaecker
1576-07-02
die wedue van Dirck Joosten witmaecker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Middelstegracht.151
71/08
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
die wedue van Dirck Joosten witmaeckerwitmaecker
1576-07-02
die wedue van Dirck Joosten witmaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.172
71/10

/
die wedue van Garbrant Janss van Gisph
1576-07-02
die wedue van Garbrant Janss van Gisph
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Uiterstegracht.172
71/11
Garbrant Jansz {drapier}
/
die wedue van Garbrant Janss van Gisph
1576-07-02
die wedue van Garbrant Janss van Gisph
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.012
174/08
Aefgen Pietersdr {vrouw van Andries Allertsz, van Gameren}
/
die wedue van mr Andris Allertsz in zijn leven vrijvechtmeester
1577-02-26
Jan Jansz als getrout hebbende die wedue van mr. Andris Allertsz in zijn leven vrijvechtmeester
Waarboek-67 F-1576 (belending)Rapenburg.126
543/09
Trijntgen Dircksdr van Santen
/
die wedue van mr Cornelis Pietersz chirurgijn
1578-04-25
die wedue van mr Cornelis Pietersz chirurgijn
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Rapenburg.126
543/10
Cornelis Pietersz Verdonck {chirurgijn}
/
die wedue van mr Cornelis Pietersz chirurgijnchirurgijn
1578-04-25
die wedue van mr Cornelis Pietersz chirurgijn
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.073
284/08
Geertruid Cornelisdr {vrouw van Ozier Claesz}
/
die wedue van Ozier Claesz vleyshouder
1577-07-18
die wedue van Ozier Claesz vleyshouder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.073
284/09
Ozier Claesz {vleeshouwer}
/
die wedue van Ozier Claesz vleyshoudervleyshouder
1577-07-18
die wedue van Ozier Claesz vleyshouder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vliet.028
357/14
Gerritgen Claesdr {vrouw van Willem Ponsz}
/
die wedue van Willem Porss metselaer
1577-10-24
die wedue van Willem Porss, metselaer
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vliet.028
357/15
Willem Ponsz {metselaar}
/
die wedue van Willem Porss metselaer
1577-10-24
die wedue van Willem Porss, metselaer
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.180-182
23/06

/
die weduwe van Adriaen Pouwess scheepmaker
1576-04-02
die weduwe van Adriaen Pouwess scheepmaker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)OudeRijn.180-182
23/07
Adriaen Pouwelsz {scheepmaker}
/
die weduwe van Adriaen Pouwess scheepmakerscheepmaker
1576-04-02
die weduwe van Adriaen Pouwess scheepmaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.059
194/08
Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}
/
die weduwe van Oliphier Phillipsz
1577-03-14
die weduwe van Oliphier Phillipsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)NieuweRijn.059
194/09
Olivier Philipsz {lakenbereider}
/
die weduwe van Oliphier Phillipsz
1577-03-14
die weduwe van Oliphier Phillipsz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vliet.005-007
133/06

/
die weeskinderen van Gerrit Foyensz
1576-12-12
die weeskinderen van Gerrit Foyensz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Vliet.005-007
133/07
Gerrit Foysz van Tetrode
/
die weeskinderen van Gerrit Foyensz
1576-12-12
die weeskinderen van Gerrit Foyensz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.088
167/11
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de jonge}
/
Dierick Diericksz warmoesmanwarmoesman
1577-02-13
Dierick Diericksz warmoesman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Apothekersdijk.018
15/06

/
Dieuwer gesusteren
1576-03-14
Dieuwer ende Trijn gesusteren
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.084
314/05
Diewertgen Adriaensdr in 't Hart
/
Dieuwertgen Adriaensdr
1575-05-04
Pouwels Cornelisz als man en voogd van Dieuwertgen Adriaensdr
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.175
314/10
Diewertgen Adriaensdr in 't Hart
/
Dieuwertgen Adriaensdr
1577-08-25
Dieuwertgen Adriaensdr
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Steenschuur.019.2
226/04
Diewertgen Jacobsdr Paedts
/
Dieuwertgen Jacobsdr zijn vrouw
1577-04-22
Dieuwertgen Jacobsdr zijn vrouw
Waarboek-67 F-1576 (belending)Apothekersdijk.018
14/06

/
Dieuwertgen Jansdochter gesusteren
1576-03-14
Dieuwertgen ende Trijn Jansdochter gesusteren
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.026
493/06
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
/
Dieuwertgen Thonisdr wedue van Quyerijn Tonisz
1578-03-18
Dieuwertgen Thonisdr wedue van Quyerijn Tonisz
Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJorissteeg.008-010
569/07
Diewertgen Egbertsdr {Hogewoerd}
/
Diewer Jansdr Rombout de cammaeckers wedue
1578-05-26
Diewer Jansdr Rombout de cammaeckers wedue
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
454/05

/
Dingnan Wolfertsdr
1578-02-01
Willem Wolfertsz uit Noordwijk voor Gijsbrecht Thonisz uit Noordwijk als man van Dingnan Wolfertsdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Groenhazengracht.001
240/06
Dignum Pietersdr {vrouw van Reyer Florisz}
/
Dingnem Pietersdr
1577-05-09
Dingnem Pietersdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.054-056
40/12
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dircgen Ulricxdr wedue van Pieter Maertsz van Catwijck
1576-05-17
Dircgen Ulricxdr wedue van Pieter Maertsz van Catwijck
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vrouwensteeg.018
220/08
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dircgen Ulricxsdr Pieter Jacobsz.s wedue
1577-04-15
Dircgen Ulricxsdr Pieter Jacobsz.s wedue
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.054-056
49/08
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dircgen Ulricxsdr wedue van Pieter Maertsz van Catwijck
1576-05-24
Dircgen Ulricxsdr wedue van Pieter Maertsz van Catwijck
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)NieuweRijn.052
110/05
Dirck Pietersz Gool
/
Dirck (15 jaar)
1576
Dirck (15 jaar), Claes (13 jaar), Frans (12 jaar), Egbert (7 jaar), Pieter (2½ jaar) en Maria (10 jaar)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Koppenhinksteeg.000.20
531/06
Dirck Aelbrechtsz {kalkvoerder}
/
Dirck Aelbrechtsz schipperschipper
1578-04-19
Dirck Aelbrechtsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
532/53

/
Dirck Aelbrechtsz schipperschipper
1578-04-19
Dirck Aelbrechtsz schipper (met als borg Jan Hendriksz)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vliet.006-008
218/05
Dirck Allertsz {bouwman}
/
Dirck Allertsz boumanbouman
1577-03-31
Dirck Allertsz bouman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vliet.006-008
218/08
Dirck Allertsz {bouwman}
/
Dirck Allertsz wedues erve
1577-03-31
Dirck Allertsz wedues erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)Koppenhinksteeg.002
67/08
Dirck Anthonisz Buys
/
Dirck Anthonisz warmoesmanwarmoesman
1576-06-21
Dirck Anthonisz warmoesman
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Koppenhinksteeg.002
66/10
Dirck Anthonisz Buys
/
Dirck Anthonisz, warmoesman (†), zoon van Neeltgen Dircksdrwarmoesman
1576-07-21
Dirck Anthonisz, warmoesman (†), zoon van Neeltgen Dircksdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.090
91/06
Dirck Barentsz {apotheker}
/
Dirck Baerentsz apoteecker
1576-07-06
Dirck Baerentsz apoteecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.090
193/07
Dirck Barentsz {apotheker}
/
Dirck Barentsz apteeckerapotheker
1577-03-13
Dirck Barentsz apteecker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.090
292/03
Dirck Barentsz {apotheker}
/
Dirck Barentsz aptekerapteker
1577-07-20
Dirck Barentsz apteker woonende tot Norden in den graefschappe van Oost Vrieslant
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Noordeinde.050
107/06
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Mooy voerman gehuwd met Anna Vincentsdr
1576
Dirck Claesz Mooy voerman gehuwd met Anna Vincentsdr
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.012
329/07
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar (overleden vader)metselaar
1577-09-09
Maria en Catharina dochters van Dirck Cornelisz den Dubbelden metselaar en Aafgen Pietersdr