BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 186. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.17
41/1
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/12/0-24
Aarent Jacopsz
1558-06-08
Aarent Jacopsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.18
31/1

/8/0-16
Aarent Symonsz wolderwolder
1558-06-08
Aarent Symonsz wolder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.022
35/2
Abraham Willemsz {schoenmaker}
/
Abraham Willemsz mit sijn medebroeders
1558-06-08
Abraham Willemsz mit sijn medebroeders
TiendePenning-1557 (huurder)NieuweRijn.016
35/1

/20/2-0
Acht Corneliesdr
1558-06-08
Acht Corneliesdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.036
112/1
Adam Jansz {zuivelverkoper}
/6/0-0
Adam Jansz
1558-06-08
Adam Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Garenmarkt.010.3-012
7/1
Adriaen Andriesz {drapier}
/30/3-0
Adriaen Anderiesz drapenyederdrapenyeder
1558-06-08
Adriaen Anderiesz drapenyeder 2 huysen eygenaer
TiendePenning-1557 (huurder)Maarsmansteeg.017
114/1

/25/2-10
Adriaen Barentsz coemancoeman
1558-06-08
Adriaen Barentsz coeman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.118
86/2
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen IJsbrantsz
1558-06-08
Adriaen IJsbrantsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.116.4
87/2
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen IJsbrantsz
1558-06-08
Adriaen IJsbrantsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.074
9/2
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz
1558-06-08
Adriaen Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.068
10/2
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz
1558-06-08
Adriaen Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.068
12/2
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz
1558-06-08
Adriaen Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Aalmarkt.017-018
87/2
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz
1558-06-08
Adriaen Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)StilleRijn.015
57/2
Adriaen Jansz van Barrevelt
/
Adriaen Jansz brouwerbrouwer
1558-06-08
Adriaen Jansz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.068
11/1
Adriaen Jansz van Barrevelt
/28/2-16
Adriaen Jansz weesmeesterweesmeester
1558-06-08
Adriaen Jansz weesmeester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.076.2
7/2
Adriaen Dircksz van Crimpen
/
Adriaen van Crympen
1558-06-08
Adriaen van Crympen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.042
22/1
Adriaen van Sonnevelt
/20/2-0
Adriaen van Zonnevelt
1558-06-08
Adriaen van Zonnevelt
TiendePenning-1557 (huurder)Aalmarkt.019-020
88/2
Adriaen Jansz van Barrevelt
/33/3-6
Adriaen voirs
1558-06-08
Adriaen voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.076.1
8/1
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/36/3-12
Adriaen Ysbrantsz
1558-06-08
Adriaen Ysbrantsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.010
49/1
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/35/3-10
Adriaen Ysbrantsz
1558-06-08
Adriaen Ysbrantsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.040.3
134/1

/3/0-0
Aech Rutendr
1558-06-08
Aech Rutendr
TiendePenning-1557 (huurder)Noordeinde.039-041
251/1

/5/0-0
Aecht Fransdr
1558-06-08
Aecht Fransdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.010
202/1
Aechte Cornelisdr {Steenschuur}
/13/0-26
Aecht Koeyntgens
1558-06-08
Aecht Koeyntgens
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vrouwensteeg.014
73/2

/
Aechte
1558-06-08
Aechte
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.159
86/1

/5,5
Aechte Jansdr
1558-06-08
Aechte Jansdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenhazengracht.023
226/1

/6/0-0
Aechte Larnbrechtsdr, wedewy van Jan Hyessge
1558-06-08
Aechte Larnbrechtsdr, wedewy van Jan Hyessge
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.011
25/2
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Ael Coedicks
1558-06-08
Ael Coedicks
TiendePenning-1557 (eigenaar)Weddesteeg.029
285/1
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Ael Coedicxs 2 camers
te weck 1 st

1558-06-08
Ael Coedicxs 2 camers
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.3
69/2
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Ael Coedijcxs
1558-06-08
Ael Coedijcxs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.2a
71/1
Alijd Huigendr {Coedijck}
/22/2-4
Ael Coedijcxs
1558-06-08
Ael Coedijcxs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.1
72/2
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Ael Coedijcxs
1558-06-08
Ael Coedijcxs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vismarkt.006
20/1
Aeltgen Havicksdr
/26/2-12
Ael Havijcks
1558-06-08
Ael Havijcks
TiendePenning-1557 (eigenaar)Sliksteeg.003
229/1
Aeltgen Havicksdr
/5/0-0
Ael Havycxs
bewont om Gods wille

1558-06-08
Ael Havycxs
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.073
90/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/12/0-24
Aelbrech Heynderickz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Aelbrech Heynderickz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.252-256
167/1
Aelbrecht Sandersz {bouwman}
/12/0-24
Aelbrech Tsaerssen boumanbouman
1558-06-08
Aelbrech Tsaerssen bouman
TiendePenning-1557 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.006
97/1

/8/0-16
Aelbrecht Aelbrechtsz snijdersnijder
1558-06-08
Aelbrecht Aelbrechtsz snijder
TiendePenning-1557 (huurder)Langebrug.113.07
45/1

/9/0-18
Aelbrecht Arentsz cuypercuyper
1558-06-08
Aelbrecht Arentsz cuyper
TiendePenning-1557 (huurder)SintJacobsgracht.000.15
40/1

/18/1-16
Aelbrecht Dircksz drapenyerderdrapenyerder
1558-06-08
Aelbrecht Dircksz drapenyerder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.046
64/1
Aelbrecht Mattheusz {linnenwever}
/5/0-0
Aelbrecht Matesen liendeweverliendewever
1558-06-08
Aelbrecht Matesen liendewever
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.019
26/1
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/5/0-10
Aelbrecht Pieters weeverweever
1558-06-08
Aelbrecht Pieters weever
TiendePenning-1557 (huurder)Vismarkt.005
19/1

/28/2-16
Aellewijn Aellewijnsz
1558-06-08
Aellewijn Aellewijnsz
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.230
157/1

/0/0-0
Aeltgen
doorgehaald: Jacop Pietersz Soudtman pannebacker eygenair

1558-06-08
Aeltgen
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.020
118/1

/6/0-0
Aeltgen Arentsdr
1558-06-08
Aeltgen Arentsdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.030
132/2

/
Aeltgen cammackercammacker
1558-06-08
Aeltgen cammacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.007
47/2
Alijd Hendricksdr {van Swieten}
/
Aeltgen Jacop Claeszs wedewy
1558-06-08
Aeltgen Jacop Claeszs wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.087
103/1
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/6/0-0
Aeltgen Jan Corneliesz wedewy
1558-06-08
Aeltgen Jan Corneliesz wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Korevaarstraat.030.1
34/1

/4/0-0
Aeltgen Martensdr
1558-06-08
Aeltgen Martensdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.009
106/1

/8/0-16
Aeltgen Pietersdr naeysternaeyster
1558-06-08
Aeltgen Pietersdr naeyster
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.002-006
124/1

/5/0-0
Aeltgen Ruetten provenyert in dat cloester
1558-06-08
Aeltgen Ruetten provenyert in dat cloester
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.11
38/1
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/24/2-8
Aerent Gerrytsz
1558-06-08
Aerent Gerrytsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.142
76/1
Arent Cornelisz {droogscheerder}
/
Aerst Corneliesz droechscherderdroechscherder
1558-06-08
Aerst Corneliesz droechscherder
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.143
81/1

/0/0-2,5
Alijdt
te weck 2,5 s

1558-06-08
Alijdt
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.098.1-100
120/1

/13/0-26
Alijdt Ghijsbrechtsdr wartdynne in Die Roscamwartdynne
1558-06-08
Alijdt Ghijsbrechtsdr wartdynne in Die Roscam
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.055-056
5/1
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/25/2-10
Alijdt Jan Corneliesz Cocx wedewy
1558-06-08
Alijdt Jan Corneliesz Cocx wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.092-094
4/1
Allert Andriesz {appelkoper}
/19/1-18
Allart Andriesz appelcoeperappelcoeper
1558-06-08
Allart Andriesz appelcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.090
5/2
Allert Andriesz {appelkoper}
/18/1-16
Allart Andriesz appelcoeperappelcoeper
1558-06-08
Allart Andriesz appelcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vismarkt.003
17/2
Allert Andriesz {appelkoper}
/
Allert Anderiesz appelcoeperappelcoeper
1558-06-08
Allert Anderiesz appelcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.004.2
13/2
Allert Andriesz {appelkoper}
/
Allert Anderysz
1558-06-08
Allert Anderysz
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.012
38/2
Allert Andriesz {appelkoper}
/10/0-20
Allert Andriesz appelcoeperappelcoeper
1558-06-08
Allert Andriesz appelcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeVest.087-093
64/1
Allert Andriesz {appelkoper}
/0/0-2
Allert appelcoeper een thuynappelcoeper
1558-06-08
Allert appelcoeper een thuyn
TiendePenning-1557 (huurder)Kaiserstraat.026-030
65/1

/1/0-0
Allert Heyndricxsz
te weck 1 st

1558-06-08
Allert Heyndricxsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.021.4
185/1
Allert Jacobsz de Haes
/3/0-0
Allert Jacopsz de Haes een erf
1558-06-08
Allert Jacopsz de Haes een erf
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.053-054
6/1
Allert Quirijnsz {}
/20/2-0
Allert Quyrynsz
1558-06-08
Allert Quyrynsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.025
1/1
Allert Willemsz van Sassenheim
/24/2-8
Allert Willemsz
1558-06-08
Allert Willemsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Burgsteeg.012
93/1
Aeltgen Claesdr {Gool}
/10/0-20
Alydt Claesdr wedewy van Geryt Fransen Goel
1558-06-08
Alydt Claesdr wedewy van Geryt Fransen Goel
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.034
20/1
Alijd Hendricksdr {van Swieten}
/40/4-0
Alyt Jacop Claesz houtcoepers wedewy
1558-06-08
Alyt Jacop Claesz houtcoepers wedewy
TiendePenning-1557 (plaats)Kaiserstraat.032-038
63/0a

/
An die ander zijde van de graft
1558-06-08
An die ander zijde van de graft
TiendePenning-1557 (plaats)Breestraat.158
69/0a

/
an die Brestrat
1558-06-08
an die Brestrat
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.092-094
118/2

/
Anderies Claesz
1558-06-08
Anderies Claesz
TiendePenning-1557 (huurder)Hooglandsekerkgracht.028
124/1

/6/0-0
Anderies Daemenz
1558-06-08
Anderies Daemenz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.036-038
268/1
Andries Allertsz {stoeldraaier}
/14/0-28
Andries Allertsz in De Caesbaen
1558-06-08
Andries Allertsz in De Caesbaen
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.118-120
104/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
/16/1-12
Andries Huygensz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Andries Huygensz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.011-017
146/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
/0/0-0
Andries Huygensz schoemacker
1 st
schoemacker
1558-06-08
Andries Huygensz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)JanVossensteeg.058-060
118/2
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygenz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Andries Huygenz schoemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.019
10/1

/8/0-16
Andries Symonsz
1558-06-08
Andries Symonsz
TiendePenning-1557 (huurder)Kaiserstraat.057.2
58/1

/1/0-0
Anna besemmackersbesemmackers
1558-06-08
Anna besemmackers
TiendePenning-1557 (eigenaar)Apothekersdijk.028.1
82/1
Annetgen Lourisdr {vrouw van Bouwen Jansz}
/4/0-0
Anna Bouwensdr wedewy
1558-06-08
Anna Bouwensdr wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.141.1
233/1

/0/0-0
Anna Claesdr
te weeck 1s

1558-06-08
Anna Claesdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vrouwensteeg.006
70/1
Anna Cornelisdr {Vrouwensteeg}
/6/0-0
Anna Corneliesdr
1558-06-08
Anna Corneliesdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.076
94/1
Anna Jansdr {linnennaaister}
/4/0-0
Anna Jansdr
1558-06-08
Anna Jansdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.013
152/1

/4/0-0
Anna Jansdr
1558-06-08
Anna Jansdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.002
206/1
Annetgen Joostendr {drapenierster}
/6/0-0
Anna Joestendr
1558-06-08
Anna Joestendr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.004
132/1
Anna Jansdr {van der Laen}
/6/0-0
Anna Verlaen
1558-06-08
Anna Verlaen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.008
201/1
Anna {vrouw van Willem Quirijnsz}
/9/0-18
Anna Willem Quyrynsz wedewy
1558-06-08
Anna Willem Quyrynsz wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.016-018
46/1

/7/0-14
Anne Steven Jansdr
1558-06-08
Anne Steven Jansdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.010.2
75/1
Annetgen Rijckendr {vrouw van Cornelis Bouwensz}
/0/0-0
Annetgen die wedewy
1 st

1558-06-08
Annetgen die wedewy
TiendePenning-1557 (huurder)Maarsmansteeg.002
15/1
Anthonis Adriaensz {koopman}
/32/3-4
Anthonies Arenz
1558-06-08
Anthonies Arenz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.130
81/1
Anthonis Aelbrechtsz {schoenmaker}
/6/0-0
Anthonis Aelbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1558-06-08
Anthonis Aelbrechtsz schoemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.111-113
5/1

/24/2-8
Anthonis Carlieren wedewy
1558-06-08
Anthonis Carlieren wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.111-113
5/1a

/24/2-8
Anthonis Carlieren wedewy
1558-06-08
Anthonis Carlieren wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.062
140/1

/0/0-0
Anthonis Fransen wever
1s 1gr
wever
1558-06-08
Anthonis Fransen wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.086-087
6/1
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/22/2-4
Anthonis Jacopsz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Anthonis Jacopsz houtcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.028-030
155/2
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacopsz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Anthonis Jacopsz houtcoeper
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.309
70/1

/1/0-0
Anthonis Jansz
te weck 1 st

1558-06-08
Anthonis Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.022.03
145/1
Anthonis Fransz van Dusseldorp
/60/6-0
Anthonys Fransz brouwerbrouwer
1558-06-08
Anthonys Fransz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.091
3/1
Anthonis Thimansz {kuiper}
/8/0-16
Antones Tymensz cuypercuyper
1558-06-08
Antones Tymensz cuyper
TiendePenning-1557 (huurder)Uiterstegracht.092-094
118/1

/0/0-0
Antonis Arentsz
te weck 2s

1558-06-08
Antonis Arentsz
TiendePenning-1557 (huurder)LangeMare.046
3/1
Apollonia {LangeMare}
/0/0-1,5
Appelony
1558-06-08
Appelony
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.028
67/1
Arent Cornelisz de Man
/28/2-16
Arant Corneliesz backerbacker
1558-06-08
Arant Corneliesz backer
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.177.1
37/1

/16/0-32
Arent Arentsz
1558-06-08
Arent Arentsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.108
21/2

/8/0-16
Arent Arentsz ketelboeterketelboeter
1558-06-08
Arent Arentsz ketelboeter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.006
46/1

/30/3-0
Arent Claesz corencoepercorencoeper
1558-06-08
Arent Claesz corencoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.028
16/1
Arent Claesz {kuiper}
/12/0-24
Arent Claesz cuyperkuiper
1558-06-08
Arent Claesz cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.096
93/1
Arent Claesz Tollenaer {metselaar}
/6/0-0
Arent Claesz tollenairtollenair
1558-06-08
Arent Claesz tollenair
TiendePenning-1557 (huurder)Levendaal.047
17/1

/0/0-0
Arent Codde wolder
te weck 2 st
wolder
1558-06-08
Arent Codde wolder
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.076.1
17/2
Arent Cornelisz {linnenwever}
/
Arent Cornelisz lyndeweverlyndewever
1558-06-08
Arent Cornelisz lyndewever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.099
97/1

/14/0-28
Arent die coeperslagers wedewy
1558-06-08
Arent die coeperslagers wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.004
82/1
Arent Harmensz {schoenlapper}
/1/0-0
Arent die schoelapper
1 st
schoelapper
1558-06-08
Arent die schoelapper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.020
9/1
Arent Dircksz {koopman}
/12/0-24
Arent Dircksz coemencoemen
1558-06-08
Arent Dircksz coemen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kolfmakerveststeeg.000.1
181/2
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Arent Gerytsz
1558-06-08
Arent Gerytsz
TiendePenning-1557 (huurder)Apothekersdijk.017
93/1
Arent Gerlofsz {wolwever}
/6,5/0-13
Arent Gherloefsz weverwever
1558-06-08
Arent Gherloefsz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.042
266/1
Adriaen Gerritsz {kuiper-Noordeinde}
/7/0-14
Arent Gherytsz cuypercuyper
1558-06-08
Arent Gherytsz cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.046-054
103/1

/13/0-26
Arent Govertsz scepmackerscepmacker
1558-06-08
Arent Govertsz scepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.183
39/2
Arent Jacobsz {schrijnwerker}
/
Arent Jacopsz
1558-06-08
Arent Jacopsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.091
8/1
Arent Jansz Broeder {Exalto}
/14/0-28
Arent Jansz Broeder
1558-06-08
Arent Jansz Broeder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.011-013
193/1

/10/0-20
Arent Jansz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Arent Jansz trapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.060
104/1
Adriaen Thomasz {verwer, wever}
/8/0-16
Arent Thomeszverwer
1558-06-08
Arent Thomesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.103
88/1
Arent Willemsz {leidekker}
/6/0-0
Arent Willemsz leydeckerleydecker
1558-06-08
Arent Willemsz leydecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)JanVossensteeg.055
74/2
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz backerbacker
1558-06-08
Arent Wollebrantsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.3
100/1
Arent Wollebrantsz {bakker}
/12/0-24
Arent Wollebrantsz backerbacker
1558-06-08
Arent Wollebrantsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.035-037
51/1

/5/0-0
Arien Aelwijnsz
1558-06-08
Arien Aelwijnsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.266
176/1

/4/0-0
Arien Ariensz
1558-06-08
Arien Ariensz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.009.2
7/1

/11/0-22
Arien Ariensz backerbacker
1558-06-08
Arien Ariensz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.035
15/1
Adriaen Barentsz {beeldsnijder}
/6/0-0
Arien Barentsz beldesnijderbeldesnijder
1558-06-08
Arien Barentsz beldesnijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.177.1
37/2
Adriaen Barentsz {beeldsnijder}
/
Arien Barentsz beldesnijerbeldesnijer
1558-06-08
Arien Barentsz beldesnijer
TiendePenning-1557 (eigenaar)KortRapenburg.007
288/2
Adriaen Claesz van Petten {schuitvoerder}
/
Arien Claesz
1558-06-08
Arien Claesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.062-066
99/1
Adriaen Claesz {koopman}
/8,5/0-17
Arien Claesz coemen
1558-06-08
Arien Claesz coemen
TiendePenning-1557 (huurder)Langebrug.113.02
40/1

/6/0-0
Arien Claesz mandemackermandemacker
1558-06-08
Arien Claesz mandemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.045.3
119/1
Adriaen Claesz {scheepmaker}
/5/0-0
Arien Claesz schepmackerschepmacker
1558-06-08
Arien Claesz schepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.016.1
162/2

/
Arien Claesz woenende tot Bendthuysen
1558-06-08
Arien Claesz woenende tot Bendthuysen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.006
12/1
Adriaentgen Cornelisdr Pot {Maarsmansteeg}
/20/2-0
Arien Corneliesdr wedewy van Lucas Dirckz
1558-06-08
Arien Corneliesdr wedewy van Lucas Dirckz
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.042
59/1

/9/0-18
Arien Corneliesz cuyppercuypper
1558-06-08
Arien Corneliesz cuypper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.003
20/1
Adriaen Cornelisz Mijnheer {wolwever}
/5/0-0
Arien Corneliesz weeverweever
1558-06-08
Arien Corneliesz weever
TiendePenning-1557 (huurder)NieuweRijn.046-048
10/1
Adriaen Daniëlsz {koopman}
/18/1-16
Arien Daendelsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Arien Daendelsz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.012-014
6/1
Adriaen Dircksz van Meerburg {de jonge}
/60/6-0
Arien Dirck Ottensz brouwerbrouwer
1558-06-08
Arien Dirck Ottensz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.111
92/1
Adriaen Dircksz Marck
/
Arien Dirckz boumanbouman
1558-06-08
Arien Dirckz bouman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.24
30/1
Adriaen Dircksz Cronkel {schuitenvoerder}
/8/0-16
Arien Dircxsz Cronkel scipperscipper
1558-06-08
Arien Dircxsz Cronkel scipper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.025
31/1
Adriaen Dircksz Gorter
/
Arien Dircxz
te weeck 1s

1558-06-08
Arien Dircxz
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.072
8/1
Adriaen Engelsz {bakker}
/18/0-36
Arien Engelsz backerbacker
1558-06-08
Arien Engelsz backer
TiendePenning-1557 (huurder)Kaiserstraat.003
27/1

/7/0-14
Arien Evertsz metsselairmetsselair
1558-06-08
Arien Evertsz metsselair
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.118
86/1
Adriaen Foppenz {messenmaker}
/9/0-18
Arien Foeppen messemackermessemacker
1558-06-08
Arien Foeppen messemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.112
21/1
Arent Fransz {kuiper}
/15/0-30
Arien Fransz cuypercuyper
1558-06-08
Arien Fransz cuyper
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.143
22/1

/31/3-2
Arien Gerytsz
1558-06-08
die huer ingaende Alreheilige
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.029
22/1
Adriaen Gerritsz Moyt
/4/0-0
Arien Gerytsz wolderwolder
1558-06-08
Arien Gerytsz wolder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Korevaarstraat.028.4
33/1

/5/0-0
Arien Gerytsz wolderwolder
1558-06-08
Arien Gerytsz wolder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.110
65/1
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/122/12-4
Arien Gherytsz brouwerbrouwer
1558-06-08
Arien Gherytsz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.024
111/1
Adriaen Harmensz {metselaar}
/7/0-14
Arien Harmensz metselaermetselaer
1558-06-08
Arien Harmensz metselaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.008
100/1
Adriaen Herenz {korendrager}
/4,5/0-0
Arien Heeren coerendraghercoerendragher
1558-06-08
Arien Heeren coerendragher
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.184-186
69/1
Adriaen Herenz {scheepmaker}
/12/0-24
Arien Heeren schepmackerschepmacker
1558-06-08
Arien Heeren schepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.088-089
5/2
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Arien Heydericksz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Arien Heydericksz houtcoeper
TiendePenning-1557 (huurder)Vliet.030
108/1

/6/0-0
Arien Heyndericksz coemencoemen
1558-06-08
Arien Heyndericksz coemen
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.083
8/1
Adriaen Hendricksz van der Does
/19/1-18
Arien Heyndricksz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Arien Heyndricksz houtcoeper
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.028.5
106/1

/6/0-0
Arien Heyndricxsz tymmermantymmerman
1558-06-08
Arien Heyndricxsz tymmerman
TiendePenning-1557 (huurder)KortRapenburg.007
288/1
Adriana Hendricksdr {vrouw van Adriaen Claesz}
/6/0-0
Arien Heyndricxszs wedewy
1558-06-08
Arien Heyndricxszs wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.038-040
58/1
Adriaen Hendricksz {bouwman}
/12/0-24
Arien Heynricxz boumanbouman
1558-06-08
Arien Heynricxz bouman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.031
174/1
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/8/0-16
Arien Huygenz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Arien Huygenz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.053
23/1
Adriaen Jacobsz {voorspraak}
/18/1-16
Arien Jacopsz
1558-06-08
Arien Jacopsz
TiendePenning-1557 (huurder)Groenesteeg.038
129/1
Adriaen Jacobsz Tas {bierdrager}
/0/0-1
Arien Jacopsz bierdragerbierdrager
1558-06-08
Arien Jacopsz bierdrager
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.102
74/1
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/6,5/0-13
Arien Jacopsz hoemackerhoemacker
1558-06-08
Arien Jacopsz hoemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Noordeinde.054
291/1

/0/0-0
Arien Jan
te weck 1 st

1558-06-08
Arien Jan
TiendePenning-1557 (huurder)Vismarkt.003
17/1

/22/2-4
Arien Jansz
1558-06-08
Arien Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.093
1/1
Adriaen Jansz {schipper}
/9/0-18
Arien Jansz stuermanstuerman
1558-06-08
Arien Jansz stuerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.028
218/1
Adriaen Jansz {voller-Levendaal28}
/6/0-0
Arien Jansz wolderwolder
1558-06-08
Arien Jansz wolder
TiendePenning-1557 (huurder)Houtstraat.000.4
101/1

/7/0-14
Arien Lammen
1558-06-08
Arien Lammen
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.124.2
95/1

/6/0-0
Arien meester Jans weduwe
1558-06-08
Arien meester Jans weduwe
TiendePenning-1557 (huurder)Vrouwenkerksteeg.004
96/1

/5/0-0
Arien Nyclaesz
1558-06-08
Arien Nyclaesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.014.2
25/2
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Arien Pieter Garbrantsz
1558-06-08
Arien Pieter Garbrantsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.033
173/1
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/18/1-16
Arien Pieter Garbrantsz
1558-06-08
Arien Pieter Garbrantsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.018
213/2
Adriaen Pieter Garbrantsz {van Strijen}
/
Arien Pieter Garbrantsz
1558-06-08
Arien Pieter Garbrantsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
6/1
Adriana Pietersdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/22/2-4
Arien Pietersdr
1558-06-08
Arien Pietersdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.037
113/1
Adriaen Pietersz Boeytgen
/
Arien Pietersz coemencoemen
1558-06-08
Arien Pietersz coemen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.208
142/1
Adriaen Pietersz {snijder}
/5/0-0
Arien Pietersz snijdersnijder
1558-06-08
Arien Pietersz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.180-182
68/1
Adriaen Pouwelsz {scheepmaker}
/13/0-26
Arien Pouwelsz schepmackerschepmacker
1558-06-08
Arien Pouwelsz schepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.180-182
74/2
Adriaen Pouwelsz {scheepmaker}
/
Arien Pouwelsz schepmackerschepmacker
1558-06-08
Arien Pouwelsz schepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.029
175/1
Adriaen Matthijsz {boekbinder}
/5/0-0
Arien Thysz boeckbynderboeckbynder
1558-06-08
Arien Thysz boeckbynder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.127-129
15/1
Adriaen van Naeltwijck
/28/2-16
Arien van Naeltwijck
1558-06-08
Arien van Naeltwijck
TiendePenning-1557 (eigenaar)Ketelboetersteeg.023-025
83/1
Adriaen van Naeltwijck
/3/0-0
Arien van Naeltwijck
1558-06-08
Arien van Naeltwijck
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.135
18/1
Adriaen Franckenz {van Zoetermeer}
/31/3-2
Arien Vrancken
1558-06-08
Arien Vrancken
TiendePenning-1557 (huurder)LangeMare.057
13/1

/7/0-14
Arien Wientgens
1558-06-08
Arien Wientgens
TiendePenning-1557 (huurder)Langebrug.009-011
151/1

/1/0-0
Arien Willemsz
te weck 1 st

1558-06-08
Arien Willemsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.021
44/1
Adriaen Willemsz Cruytpenning
/7/0-14
Arien Willemsz comancoman
1558-06-08
Arien Willemsz coman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaardesteeg.007
157/1
Adriaen Willemsz {voller}
/0/0-0
Arien Willemsz wolderwolder
1558-06-08
Arien Willemsz wolder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Houtstraat.006
121/2

/
Arientgen Jansdr
1558-06-08
Arientgen Jansdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.110
91/1
Andries Jansz Suyck
/10/1-0
Arrys Jansz droechscherderdroechscherder
1558-06-08
Arrys Jansz droechscherder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.124.1
96/1

/20/2-0
Arys Jansz schepmackerschepmacker
1558-06-08
Arys Jansz schepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.006-008
80/1
Augustijn Gerritsz van Strienen
/8/0-16
Augustijn Gerytsz glaesemackerglasmaker
1558-06-08
Augustijn Gerytsz glaesemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.073
3/2
Baefgen Garbrantsdr {van der Bel}
/
Baef Verbel
1558-06-08
Baef Verbel
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.121
49/1
Balten Cornelisz {metselaar, bakker}
/9,5/0-19
Balten Corneliesz metsselaermetsselaer
1558-06-08
Balten Corneliesz metsselaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.030-032
28/2
Balten Dircksz van Santen
/
Balten Dircxsz
1558-06-08
Balten Dircxsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.04
37/1
Balten Dircksz van Santen
/7,5/0-15
Balten Dircxsz coerencoepercoerencoeper
1558-06-08
Balten Dircxsz coerencoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)JanVossensteeg.027-033
61/2
Balten Cornelisz {metselaar, bakker}
/
Balten metsselairmetsselair
1558-06-08
Balten metsselair
TiendePenning-1557 (eigenaar)Clarensteeg.038-042
60/1
Balten Cornelisz {metselaar, bakker}
/1/0-0
Balten metsselair vijf camers
elck te weck 1 st
metsselair
1558-06-08
Balten metsselair vijf camers
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.053
90/1
Balten Symonsz {bakker}
/9/0-18
Balten Symonsz backerbacker
1558-06-08
Balten Symonsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kolfmakersteeg.026
16/1

/0/0-0
Bankerys Jansz metsselaer
1,5st
metsselaer
1558-06-08
Bankerys Jansz metsselaer
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.028.4
107/1
Barbaratgen Cornelisdr
/6/0-0
Barber Corneliesdr
1558-06-08
Barber Corneliesdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kolfmakersteeg.013
11/1
Barbara Gijsbrechtsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}
/0/0-0
Barber Ghysbrechtsdr
1 st

1558-06-08
Barber Ghysbrechtsdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.12
34/2

/
Barber woenende in De Haege
1558-06-08
Barber woenende in De Haege
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.021-023
77/2
Barent Barentsz {snijder}
/
Barent Barentsz snijdersnijder
1558-06-08
Barent Barentsz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.021-023
78/1
Barent Barentsz {snijder}
/7/0-14
Barent Barentsz snijdersnijder
1558-06-08
Barent Barentsz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenhazengracht.005
208/1
Barent Fransz {metselaar}
/5/0-0
Barent Fransz metsselaermetsselaer
1558-06-08
Barent Fransz metsselaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Doezastraat.001.07
63/1
Barent Jansz {verwersknecht}
/7/0-14
Barent Jansz verwersknechtverwersknecht
1558-06-08
Barent Jansz verwersknecht
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.021.1
49/1
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/14/0-28
Barent Lambrechtsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Barent Lambrechtsz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)JanVossensteeg.067
115/1
Baertgen Fransdr {JanVossensteeg}
/1/0-0
Bartgen
1558-06-08
Bartgen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.023.06
57/1
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/24/2-8
Bartgen wed Willem Bouwensz
1558-06-08
Bartgen wed Willem Bouwensz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Korevaarstraat.032-036
37/2
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Bartgen Willem Bouwensz's wedewy
1558-06-08
Bartgen Willem Bouwensz's wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.018
205/2
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Bartgen Willem Bouwnesz wedewy
1558-06-08
Bartgen Willem Bouwnesz wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Steenschuur.018
205/2a
Willem Bouwensz van Warmond
/
Bartgen Willem Bouwnesz wedewy
1558-06-08
Bartgen Willem Bouwnesz wedewy
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.011
50/1

/6,5/0-13
Beatrijs
1558-06-08
Beatrijs
TiendePenning-1557 (huurder)Pieterskerkgracht.022
46/1

/3,5/0-0
Beatrus
1558-06-08
Beatrus
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.218
153/1

/6/0-0
Beatrys Clemensdr
1558-06-08
Beatrys Clemensdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.039-040
16/1
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/36/3-12
Beiaterys Gerytsdr wedewy van Jonge Dirck Jan Reyersz
1558-06-08
Beiaterys Gerytsdr wedewy van Jonge Dirck Jan Reyersz
TiendePenning-1557 (huurder)Koppenhinksteeg.000.16
33/1

/0/0-0
Belgen
te weck 1 st

1558-06-08
Belgen
TiendePenning-1557 (huurder)Kaiserstraat.010.0
77/1

/1/0-0
Bely Luten
1 st

1558-06-08
Bely Luten
TiendePenning-1557 (eigenaar)Barbarasteeg.001
179/1

/0/0-0
Belytgen
1 st

1558-06-08
Belytgen
TiendePenning-1557 (huurder)Noordeinde.046
264/1

/4/0-0
Beyatrus
1558-06-08
Beyatrus
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.057
122/2
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beyatrys Gherytsdr wedewy van Jonge Dirck Jansz
1558-06-08
Beyatrys Gherytsdr wedewy van Jonge Dirck Jansz
TiendePenning-1557 (overledene)Nieuwstraat.057
122/2a
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de jonge}
/
Beyatrys Gherytsdr wedewy van Jonge Dirck Jansz
1558-06-08
Beyatrys Gherytsdr wedewy van Jonge Dirck Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.002-004
123/2
Beatrix Gerritsd van Steenevelt
/
Beyatrys voirs
1558-06-08
Beyatrys voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.027
176/1
Blasius Allertsz {stoeldraaier}
/10/0-20
Blaserus Allertsz stoeldrayerstoeldrayer
1558-06-08
Blaserus Allertsz stoeldrayer
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.092
2/1
Bonifaes Gijsbrechtsz {smid}
/
Bonefaeys Ghijsbrechtsz smitsmit
1558-06-08
Bonefaeys Ghijsbrechtsz smit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.041
114/1
Belytgen Pietersdr {van Dorp}
/8/0-16
Bouwen Gerytsz van Dorp schoemackers wedewy
1558-06-08
Bouwen Gerytsz van Dorp schoemackers wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Vliet.041
114/1a
Bouwen Gerritsz van Dorp
/8/0-16
Bouwen Gerytsz van Dorp schoemackers wedewyschoemacker
1558-06-08
Bouwen Gerytsz van Dorp schoemackers wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.079
12/1
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Bouwen Jansz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.023
28/1

/
Bouwen Willems wert bewondt om Godtwillen by ...
1558-06-08
Bouwen Willems wert bewondt om Godtwillen by ...
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.010-014
129/1
Bruin Claesz {schrijnwerker}
/6/0-0
Bruyn Jansz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Bruyn Jansz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)KortRapenburg.001-003
286/1

/8/0-16
Bruyn Jansz tymmermantymmerman
1558-06-08
Bruyn Jansz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.046
96/1
Bruin Willemsz {droogscheerder}
/5/0-0
Bruyn Willemsz droechscherderdroechscherder
1558-06-08
Bruyn Willemsz droechscherder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.097
98/1

/10/0-20
Burchgen
1558-06-08
Burchgen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Boommarkt.024
71/1

/9/0-18
Burgert Meesz
1558-06-08
Burgert Meesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.055
22/1
Carel Gillisz {timmerman}
/6/0-0
Carel Giellysz
1558-06-08
Carel Giellysz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Apothekersdijk.026.5
84/1
Carel Gillisz {timmerman}
/7/0-14
Carel Giellysz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Carel Giellysz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.075-076
14/1
Catrijn Gerritsdr {koopman}
/22/2-4
Catherine Gerytsdr coemenkoehouder
1558-06-08
Catherine Gerytsdr coemen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Aalmarkt.025
102/1
Ceeltgen {van Sonnevelt}
/24/2-8
Ceeltgen van Zonnevelt wedewy van Jan van Zonnevelt
1558-06-08
Ceeltgen van Zonnevelt wedewy van Jan van Zonnevelt
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.013
40/1
Christoffel Evertsz {snijder}
/6/0-0
Christoffel die snijdersnijder
1558-06-08
Christoffel die snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.029
24/1
Claes Sebastiaensz {smid}
/12/0-24
Clae Bastiaensz smytsmyt
1558-06-08
Clae Bastiaensz smyt
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.021.4
52/1
Claertgen Jansdr van Os
/20/2-0
Claer van Oes
1558-06-08
Claer van Oes
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.078
19/1

/6/0-0
Claertgen Thyssendr
1558-06-08
Claertgen Thyssendr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bakkersteeg.016
125/2

/
Claertgen woenende tot Haerlem
1558-06-08
Claertgen woenende tot Haerlem
TiendePenning-1557 (huurder)Groenesteeg.018
50/1

/0/0-1
Claes
1558-06-08
Claes
TiendePenning-1557 (huurder)Apothekersdijk.020
99/1

/6/0-0
Claes Aelbrechtsz
1558-06-08
Claes Aelbrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.131
16/2

/
Claes Aelbrechtsz kinderen
1558-06-08
Claes Aelbrechtsz kinderen
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.131
16/2a
Claes Aelbrechtsz Gel
/
Claes Aelbrechtsz kinderen
1558-06-08
Claes Aelbrechtsz kinderen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.081-083
3/1
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/5,5/0-0
Claes Aelwijnsz
1558-06-08
Claes Aelwijnsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.081-083
4/1
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/42/4-4
Claes Aelwijnsz
1558-06-08
Claes Aelwijnsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Garenmarkt.002
1/1
Claes Adriaensz Mast
/19/1-18
Claes Aeriaensz Mast
1558-06-08
Claes Aeriaensz Mast
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.009
5/1

/14/1-8
Claes Allertsz
1558-06-08
Claes Allertsz
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.077
56/1

/0/0-2,5
Claes Anderiesz
1558-06-08
Claes Anderiesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.000.2
92/1
Claes Andriesz {goudsmid}
/13/0-26
Claes Anderiesz goudtsmyt
1558-06-08
Claes Anderiesz goudtsmyt
TiendePenning-1557 (eigenaar)StilleRijn.001
67/1

/16/0-32
Claes Ariensz backerbacker
1558-06-08
Claes Ariensz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Papengracht.013-017
89/1
Claes Adriaensz {brouwer}
/20/2-0
Claes Ariensz burghermeester
1558-06-08
Claes Ariensz burghermeester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Molensteeg.010
90/1

/0/0-1,5
Claes Ariensz wedewy
1,5s

1558-06-08
Claes Ariensz wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Molensteeg.010
90/1a

/0/0-1,5
Claes Ariensz wedewy
1,5s

1558-06-08
Claes Ariensz wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.153-155
85/2
Claes Arentsz {brouwer}
/
Claes Brammer
1558-06-08
Claes Brammer
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.065
4/1
Claes Claesz {scheepmaker}
/15/0-30
Claes Claesz schepmaeckerschepmaecker
1558-06-08
Claes Claesz schepmaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.050
99/1
Claes Claesz {stoeldraaier}
/7/0-14
Claes Claesz stoeldrayerstoeldrayer
1558-06-08
Claes Claesz stoeldrayer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.010
17/1
Claes Claesz {tinnegieter}
/
Claes Claesz tynneghietertynneghieter
1558-06-08
Claes Claesz tynneghieter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.002
42/1
Claes Cornelisz {apotheker}
/24/2-8
Claes Cornelies apteckeraptecker
1558-06-08
Claes Cornelies aptecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.073
16/1
Claes Cornelisz {vleeshouwer}
/15/0-30
Claes Cornelies vleyshoudervleyshouder
1558-06-08
Claes Cornelies vleyshouder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.067
113/1
Claes Cornelisz van Banchem
/14/0-28
Claes Corneliesz
1558-06-08
Claes Corneliesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkgracht.024
45/1
Claes Cornelisz {metselaar}
/
Claes Corneliesz messelaermesselaer
1558-06-08
Claes Corneliesz messelaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.198
137/1
Claes Cornelisz Vergeyl
/11/0-22
Claes Cornelisz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Claes Cornelisz trapenierder
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.077
55/1

/8/0-16
Claes Daendelsz
1558-06-08
Claes Daendelsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.101-103
2/1
Claes Daemsz de Waert
/18/1-16
Claes die wardtwardt
1558-06-08
Claes die wardt
TiendePenning-1557 (huurder)Uiterstegracht.060.1
142/1

/0/0-0
Claes Dircxz
te weeck 1 st

1558-06-08
Claes Dircxz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.008
130/1

/7/0-14
Claes Dirxz kosterkoster
1558-06-08
Claes Dirxz koster
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.001.3
18/1

/0/0-0
Claes Doncker
te weck 1s

1558-06-08
Claes Doncker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.010
74/1
Claes Florisz {goudsmid}
/10/0-20
Claes Florysz goudtsmh
1558-06-08
Claes Florysz goudtsmh
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.238
160/1
Claes Fransz {witmaker}
/13/0-26
Claes Fransz witmackerwitmacker
1558-06-08
Claes Fransz witmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.1
7/1
Claes Gerritsz van Dorp
/13/0-26
Claes Gerytsz van Dorp
1558-06-08
Claes Gerytsz van Dorp
TiendePenning-1557 (eigenaar)Aalmarkt.027-028.1
104/2
Claes Gerritsz van Dorp
/
Claes Gerytsz van Dorp
1558-06-08
Claes Gerytsz van Dorp
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.045
12/1
Claes Gerrit Florisz {drapier}
/18/1-16
Claes Gheryt Florysz drapenierderdrapenierder
1558-06-08
Claes Gheryt Florysz drapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.021
115/1
Claes Gerritsz van Dorp
/32/3/4
Claes Gherytsz van Dorp
1558-06-08
Claes Gherytsz van Dorp
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.210
149/2
Claes Gerritsz van Dorp
/
Claes Gherytsz van Dorp
1558-06-08
Claes Gherytsz van Dorp
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.011
111/1
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
/20/2-0
Claes Ghijsbrechtsz
1558-06-08
Claes Ghijsbrechtsz
TiendePenning-1557 (huurder)Aalmarkt.017-018
87/1

/21/2-2
Claes Ghysbrechtsz in 't Boemtgen
1558-06-08
Claes Ghysbrechtsz in 't Boemtgen
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.152-156
62/2

/
Claes Govertsz schepmackerschepmacker
1558-06-08
Claes Govertsz schepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Ketelboetersteeg.021
84/1

/3/0-0
Claes Harmans schoelapperschoelapper
1558-06-08
Claes Harmans schoelapper
TiendePenning-1557 (huurder)Vrouwenkerkkoorstraat.019
4/1

/5/0-0
Claes Harmansz
1558-06-08
Claes Harmansz
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.043-045
123/1

/10/0-20
Claes Harmansz tapper
1558-06-08
Claes Harmansz tapper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.108
66/1
Claes Hendricksz {leidekker}
/9/0-18
Claes Heyndricxsz leydeckerleydecker
1558-06-08
Claes Heyndricxsz leydecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.053
46/1
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygen bontwerckerbontwercker
1558-06-08
Claes Huygen bontwercker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Burgsteeg.009
101/2
Claes Huigenz {bontwerker}
/9/0-18
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1558-06-08
Claes Huygensz bontwercker
TiendePenning-1557 (huurder)JanVossensteeg.071
113/1

/1/0-0
Claes Jacobsz
1 st

1558-06-08
Claes Jacobsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.053.1
23/1
Claes Jacobsz {bezemmaker}
/5/0-0
Claes Jacopsz besemmackerbesemmacker
1558-06-08
Claes Jacopsz besemmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.091
101/2
Claes Jacobsz {snijder}
/11/0-22
Claes Jacopsz snijdersnijder
1558-06-08
Claes Jacopsz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.006
40/1
Claes Jacobsz {snijder}
/14/0-28
Claes Jacopsz snyders wedewy
1558-06-08
Claes Jacopsz snyders wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.200-202
138/1
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/7/0-14
Claes Jacopsz witmackerwitmacker
1558-06-08
Claes Jacopsz witmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.022
10/2

/
Claes Jan Noem
1558-06-08
Claes Jan Noem
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.060.4
55/1
Claes Jansz Oom
/20/2-0
Claes Jan Oem
1558-06-08
Claes Jan Oem
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.060.1
142/2
Claes Jansz {leidekker}
/
Claes Jansz
1558-06-08
Claes Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.058
143/1
Claes Jansz {leidekker}
/0/0-0
Claes Jansz
1 s

1558-06-08
Claes Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.060.2
141/1

/0/0-0
Claes Jansz 2 huysen
te weck 1 st

1558-06-08
Claes Jansz 2 huysen
TiendePenning-1557 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.003
3/1
Claes Jansz {antieksnijder}
/7,5/0-15
Claes Jansz antycksnijderantycksnijder
1558-06-08
Claes Jansz antycksnijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.021.5
186/1
Claes Jansz {leidekker}
/0/0-1,5
Claes Jansz deckerdecker
1558-06-08
Claes Jansz decker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.015
240/1
Claes Jansz {messenmaker}
/5/0-0
Claes Jansz messemackermessemacker
1558-06-08
Claes Jansz messemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.060.4
54/2
Claes Jansz Oom
/
Claes Jansz Oem
1558-06-08
Claes Jansz Oem
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.128
107/1
Claes Jansz de Goede
/25/2-10
Claes Jansz olyslagerolyslager
1558-06-08
Claes Jansz olyslager
TiendePenning-1557 (huurder)Steenschuur.005
41/1

/8/0-16
Claes Jansz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Claes Jansz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.001-005
219/1

/4/0-0
Claes Jansz schoemacker een loy-erfschoemacker
1558-06-08
Claes Jansz schoemacker een loy-erf
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.30
28/1
Claes Jansz {schipper}
/
Claes Jansz scipperscipper
1558-06-08
Claes Jansz scipper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.021
298/1
Claes Jansz {warmoezenier-Middelstegracht}
/9/0-18
Claes Jansz warmmesmanwarmmesman
1558-06-08
Claes Jansz warmmesman
TiendePenning-1557 (huurder)Hogewoerd.090
44/1

/12/0-24
Claes Jorysz tappertapper
1558-06-08
Claes Jorysz tapper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.203-205
44/2
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz
1558-06-08
Claes Lambrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.090-102
45/2
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz
1558-06-08
Claes Lambrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.106-110
46/1
Claes Lambrechtsz van Swieten
/5/0-0
Claes Lambrechtsz
1558-06-08
Claes Lambrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.043-045
123/2
Claes Lambrechtsz van Swieten
/10/0-20
Claes Lambrechtsz
1558-06-08
Claes Lambrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bakkersteeg.018.2
127/2
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwer
1558-06-08
Claes Lambrechtsz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.020-022
158/1
Claes Lenaertsz {baggerman}
/0/0-0
Claes Lenartsz
1s 1gr

1558-06-08
Claes Lenartsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.028.4
107/2

/
Claes Marcen
1558-06-08
Claes Marcen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.061
102/1
Claes Maertensz {schoenmaker}
/4/0-0
Claes Marcen schoemackerschoemacker
1558-06-08
Claes Marcen schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.204
140/1
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/5/0-0
Claes Martensz lyndeweverlyndewever
1558-06-08
Claes Martensz lyndewever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.057
105/1
Claes Maertensz {smid}
/7/0-14
Claes Martensz smitsmit
1558-06-08
Claes Martensz smit
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.012
35/1

/6/0-0
Claes Martynsz
1558-06-08
Claes Martynsz
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.184
132/1

/8/0-16
Claes Pardum
1558-06-08
Claes Pardum
TiendePenning-1557 (huurder)Groenhazengracht.001
206/1

/7,5/0-15
Claes Parmafoy
1558-06-08
Claes Parmafoy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.016
29/1
Claes Pietersz {juwelier}
/25/2-10
Claes Pieters joelierderjoelierder
1558-06-08
Claes Pieters joelierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.039-041
250/1
Diewertgen Claesdr {coman}
/9/0-18
Claes Pietersz coemens wedewy
1558-06-08
Claes Pietersz coemens wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Noordeinde.039-041
250/1a
Claes Pietersz {coman}
/9/0-18
Claes Pietersz coemens wedewycoemen
1558-06-08
Claes Pietersz coemens wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.039-041
251/2
Diewertgen Claesdr {coman}
/5/0-0
Claes Pietersz comens wedewy
1558-06-08
Claes Pietersz comens wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Noordeinde.039-041
251/2a
Claes Pietersz {coman}
/5/0-0
Claes Pietersz comens wedewycomen
1558-06-08
Claes Pietersz comens wedewy
TiendePenning-1557 (huurder)Aalmarkt.019-020
88/1

/33/3-6
Claes Pietersz in De Roes
1558-06-08
Claes Pietersz in De Roes
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.041
17/2
Claes Pietersz {timmerman}
/
Claes Pietersz tymmermantymmerman
1558-06-08
Claes Pietersz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Apothekersdijk.022
89/1

/7,5/0-15
Claes Pietersz tymmermantymmerman
1558-06-08
Claes Pietersz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.03
150/1
Claes Pietersz {zoutdrager, linnenwever}
/5/0-0
Claes Pietersz verwerverwer
1558-06-08
Claes Pietersz verwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.212
150/1
Claes Pietersz {witmaker}
/5,5/0-0
Claes Pietersz witmackerwitmacker
1558-06-08
Claes Pietersz witmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Molensteeg.016
93/1

/0/0-0
Claes Pouwelsz
1 s 1 gr

1558-06-08
Claes Pouwelsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.030
89/1
Claes Reyer Claesz {veertig}
/15/0-30
Claes Reyersz
1558-06-08
Claes Reyersz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.041
39/1
Claes Rembrantsz {linnenwever}
/6,5/0-13
Claes Reymbrantsz lyndeweverlyndewever
1558-06-08
Claes Reymbrantsz lyndewever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.001
11/1
Claes Symonsz {wisselaar}
/7/0-14
Claes Symonsz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Claes Symonsz goutsmit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.150-154
123/2
Claes Cornelisz van Banchem
/
Claes van Bancken
1558-06-08
Claes van Bancken
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.023
135/2
Claes Jacobsz van Lindenburgh
/15,5/0-31
Claes van Lyndenburch
1558-06-08
Claes van Lyndenburch
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.029-031
303/1
Claes Jacobsz van Lindenburgh
/28/2-16
Claes van Lyndenburch
1558-06-08
Claes van Lyndenburch
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.008
41/2
Grietgen Backuut {vrouw van Claes Jacobsz}
/
Claes voirs [weduwe]
1558-06-08
Claes voirs [weduwe]
TiendePenning-1557 (overledene)Hooglandsekerkgracht.008
41/2a
Claes Jacobsz {snijder}
/
Claes voirs [weduwe]
1558-06-08
Claes voirs [weduwe]
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.041-045
18/1

/8/0-16
Claes Vranckensz wedewy noch een huys dat sy selver bewondt ende staet slecht
1558-06-08
Claes Vranckensz wedewy noch een huys dat sy selver bewondt ende staet slecht
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.010
4/1
Claes Willemsz {vuilnisvaarder}
/8/0-16
Claes Willemsz
1558-06-08
Claes Willemsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.045
41/1
Claes Willemsz {wolwever}
/6,5/0-13
Claes Willemsz wolleweverwollewever
1558-06-08
Claes Willemsz wollewever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.080
98/2
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/4/0-0
Claes Ysack
1558-06-08
Claes Ysack
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.080
5/1
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/25/2-10
Claes Ysack Claesz
1558-06-08
Claes Ysack Claesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.036
18/1
Allert Jacobsz de Haes
/23/2-6
Coeman Allert Jacopsz de Hascoeman
1558-06-08
Coeman Allert Jacopsz de Has
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.005
108/1
Barent Huigenz {koopman}
/12/0-24
Coeman Barent Huygenszcoeman
1558-06-08
Coeman Barent Huygensz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.083
35/2
Adam Reyersz {koopman}
/
coemen Adam
1558-06-08
coemen Adam
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.085-087
36/1
Adam Reyersz {koopman}
/17/1-14
coemen Adam twee huysencoemen
1558-06-08
coemen Adam twee huysen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.089
36/11
Adam Reyersz {koopman}
/17/1-14
coemen Adam twee huysencoemen
1558-06-08
coemen Adam twee huysen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.002.1
134/2
Aechte Pietersdr {Ghijs}
/
Coemen Cornelies Dircksz weduwe
1558-06-08
Coemen Cornelies Dircksz weduwe
TiendePenning-1557 (overledene)Kloksteeg.002.1
134/2a
Cornelis Dircksz Ghijs
/
Coemen Cornelies Dircksz weduweCoemen
1558-06-08
Coemen Cornelies Dircksz weduwe
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.063-065
85/1

/10/0-20
coemen Cornelies Jan Rueten
of comen, koopman?
coemen
1558-06-08
coemen Cornelies Jan Rueten
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.067
87/1

/14/0-28
Coemen Gielsen wedewy
1558-06-08
Coemen Gielsen wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)OudeRijn.067
87/1a

/14/0-28
Coemen Gielsen wedewy
1558-06-08
Coemen Gielsen wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Boommarkt.002-002a
50/1
Coen Dircksz Buytewech {timmerman}
/10/0-20
Coen Dircxz tymmermantymmerman
1558-06-08
Coen Dircxz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.035
112/1

/7/0-14
Comelies Jansz's wedewy
1558-06-08
Comelies Jansz's wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Vliet.035
112/1a

/7/0-14
Comelies Jansz's wedewy
1558-06-08
Comelies Jansz's wedewy
TiendePenning-1557 (huurder)Langebrug.113.09
47/1

/9/0-18
Commertgen Pietersdr
1558-06-08
Commertgen Pietersdr
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.055
119/1
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/8/0-16
Cornelies Aelbrechtsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cornelies Aelbrechtsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.3
91/1
Cornelis Aelbrechtsz {slotenmaker}
/5/0-0
Cornelies Aelbrechtsz sloetemackersloetemacker
1558-06-08
Cornelies Aelbrechtsz sloetemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.184
132/2
Cornelis Andriesz van Vesanevelt
/8/0-16
Cornelies Andriesz boumanbouman
1558-06-08
Cornelies Andriesz bouman
TiendePenning-1557 (huurder)Uiterstegracht.016.1
162/1

/0/0-0
Cornelies Arentsz
te weeck 1 s 2 gr

1558-06-08
Cornelies Arentsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.036
222/2

/
Cornelies Arentsz woonende tot Reynsburch
1558-06-08
Cornelies Arentsz woonende tot Reynsburch
TiendePenning-1557 (eigenaar)StilleRijn.008-011
48/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/6/0-0
Cornelies Ariensz brouwer een turf schuyerbrouwer
1558-06-08
Cornelies Ariensz brouwer een turf schuyer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Korevaarstraat.028.3
32/2

/
Cornelies Ariensz calckbereydercalckbereyder
1558-06-08
Cornelies Ariensz calckbereyder
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.086
89/1
Cornelis Boenensz {timmerman, appelkoper}
/0/0-2
Cornelies Bouwensz
1558-06-08
Cornelies Bouwensz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.039
38/1

/8/0-16
Cornelies Bouwensz verwerverwer
1558-06-08
Cornelies Bouwensz verwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkhof.002
128/2

/
Cornelies Claesz brouwerbrouwer
1558-06-08
Cornelies Claesz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.002
198/2
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelies Claesz brouwerbrouwer
1558-06-08
Cornelies Claesz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.004
199/1
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/70/7-0
Cornelies Claesz brouwerbrouwer
1558-06-08
Cornelies Claesz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.010
207/2
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelies Claesz brouwerbrouwer
1558-06-08
Cornelies Claesz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.031
35/1
Cornelis Claesz de Bruyn
/7/0-14
Cornelies Claesz die Bruyen
1558-06-08
Cornelies Claesz die Bruyen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.086
2/1
Cornelis Claesz van Aken
/18/1-16
Cornelies Claesz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Cornelies Claesz goutsmit
TiendePenning-1557 (huurder)LangeMare.072
15/1

/6/0-0
Cornelies Claesz kockkock
1558-06-08
Cornelies Claesz kock
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.013-015
37/1

/
Cornelies Claesz mandemacker (doorgehaald)mandemacker
1558-06-08
Cornelies Claesz mandemacker (doorgehaald)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.044
95/1
Cornelis Claesz {metselaar}
/9/0-18
Cornelies Claesz metsselaermetselaar
1558-06-08
Cornelies Claesz metsselaer
TiendePenning-1557 (huurder)Watersteeg.000.6
13/1

/6/0-0
Cornelies Claesz schoelapperschoelapper
1558-06-08
Cornelies Claesz schoelapper
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.068
12/1
Cornelis Claesz Cock
/9/0-18
Cornelies Claesz vleyshoudervleyshouder
1558-06-08
Cornelies Claesz vleyshouder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.137-139
80/1
Cornelis Claesz {warmoezenier}
/9/0-18
Cornelies Claesz voirs
1558-06-08
Cornelies Claesz voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.023
30/2

/
Cornelies Claesz warmmesmanwarmmesman
1558-06-08
Cornelies Claesz warmmesman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.038
223/1
Cornelis Claesz {voller}
/2/0-0
Cornelies Claesz wolderwolder
1558-06-08
Cornelies Claesz wolder
TiendePenning-1557 (huurder)LangeMare.040-044
2/1

/1/0-1
Cornelies coemancoeman
1558-06-08
Cornelies coeman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.004
44/1
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/22/2-4
Cornelies Corneliesz tynnegietertynnegieter
1558-06-08
Cornelies Corneliesz tynnegieter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.014
71/1
Cornelis Cornelisz {wever, de oude}
/0/0-0
Cornelies Corneliesz wever
1 st
wever
1558-06-08
Cornelies Corneliesz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bakkersteeg.012
124/1

/2,5/0-0
Cornelies Corneliesz weverwever
1558-06-08
Cornelles Corneliesz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.259-263
55/2
Stijntgen Pietersdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}
/
Cornelies Corneliesz's wedewy
1558-06-08
Comalies Comaliesz's wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Haarlemmerstraat.259-263
55/2a
Cornelis Cornelisz {timmerman}
/
Cornelies Corneliesz's wedewy
1558-06-08
Comalies Comaliesz's wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.023
187/2

/
Cornelies Cruel
1558-06-08
Cornelies Cruel
TiendePenning-1557 (huurder)Langebrug.113.10
48/1

/12/0-24
Cornelies Damesz
1558-06-08
Cornelies Damesz
TiendePenning-1557 (huurder)Vrouwensteeg.018
75/1

/4/0-0
Cornelies de lapper huyrvroulapper
1558-06-08
Cornelies de lapper huyrvrou
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.126
94/1

/11/0-22
Cornelies die gaerenzyedergaerenzyeder
1558-06-08
Cornelies die gaerenzyeder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.145
23/1

/10/0-20
Cornelies Dircksz tynnegieter
1558-06-08
Cornelies Dircksz tynnegieter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.093
83/1
Cornelis Dircksz {verwersknecht}
/7/0-14
Cornelies Dircxsz
1558-06-08
Cornelies Dircxsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.236
159/1
Cornelis Dircksz {warmoezenier}
/7/0-14
Cornelies Dircxsz warm(oe)smanwarm(oe)sman
1558-06-08
Cornelies Dircxsz warm(oe)sman
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.049
43/1

/
Cornelies Dircxz
1558-06-08
Cornelies Dircxz
TiendePenning-1557 (huurder)Levendaal.062
238/1

/0/0-0
Cornelies Florysz
te weck 2st

1558-06-08
Cornelies Florysz
TiendePenning-1557 (eigenaar)KortRapenburg.012.1
44/2
Neeltgen Pietersdr {vrouw van Cornelis Faesz}
/
Cornelies Florysz's wedewy
1558-06-08
Cornelies Florysz's wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)KortRapenburg.012.1
44/2a
Cornelis Faesz {bostelman}
/
Cornelies Florysz's wedewy
1558-06-08
Cornelies Florysz's wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)KortRapenburg.010.2
45/1
Neeltgen Pietersdr {vrouw van Cornelis Faesz}
/6/0-0
Cornelies Florysz's wedewy
1558-06-08
Cornelies Florysz's wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)KortRapenburg.010.2
45/1a
Cornelis Faesz {bostelman}
/6/0-0
Cornelies Florysz's wedewy
1558-06-08
Cornelies Florysz's wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)KortRapenburg.018
41/2
Neeltgen Pietersdr {vrouw van Cornelis Faesz}
/
Cornelies Franssens wedewy
1558-06-08
Cornelies Franssens wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)KortRapenburg.018
41/2a
Cornelis Faesz {bostelman}
/
Cornelies Franssens wedewy
1558-06-08
Cornelies Franssens wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)KortRapenburg.014-016
42/1
Neeltgen Pietersdr {vrouw van Cornelis Faesz}
/2/0-0
Cornelies Fransz's wedewy 't werckhuys
1558-06-08
Cornelies Fransz's wedewy 't werckhuys
TiendePenning-1557 (overledene)KortRapenburg.014-016
42/1a
Cornelis Faesz {bostelman}
/2/0-0
Cornelies Fransz's wedewy 't werckhuys
1558-06-08
Cornelies Fransz's wedewy 't werckhuys
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.023.01
52/1
Cornelis Garbrantsz {drapier}
/18/0-36
Cornelies Garbrantsz trapenierderdrapier
1558-06-08
Cornelies Garbrantsz trapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.023.02
53/2
Cornelis Garbrantsz {drapier}
/
Cornelies Garbrantsz trapenierder
1558-06-08
Cornelies Garbrantsz trapenierder
TiendePenning-1557 (huurder)OudeRijn.132
86/1

/0/0-0
Cornelies Gerytsz
te weck 1,5 st

1558-06-08
Cornelies Gerytsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.071
7/1
Jannetgen Jacobsdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/18/0-36
Cornelies Gerytsz lapverwers wedewy
1558-06-08
Cornelies Gerytsz lapverwers wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)NieuweRijn.071
7/1a
Cornelis Gerritsz {verwer}
/18/0-36
Cornelies Gerytsz lapverwers wedewylapverwer
1558-06-08
Cornelies Gerytsz lapverwers wedewy
TiendePenning-1557 (huurder)Pieterskerkhof.002
128/1

/10/0-20
Cornelies Gherytsen snijdersnijder
1558-06-08
Cornelies Gherytsen snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.072.2
125/1

/0/0-1,5
Cornelies Gherytsz
1558-06-08
Cornelies Gherytsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.025
177/1
Cornelis Gerritsz {appelkoopman}
/12/0-24
Cornelies Gherytsz appelcoeperappelcoeper
1558-06-08
Cornelies Gherytsz appelcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.057
48/1

/6,5/0-13
Cornelies Ghijbrechtsz mit die gemeen erfgenamen
1558-06-08
Cornelies Ghijbrechtsz mit die gemeen erfgenamen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.001
39/1
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/10/0-20
Cornelies Ghijsbrechtsz
1558-06-08
Cornelies Ghijsbrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.109
91/1
Cornelis Gijsbrechtsz {Schenaert}
/7/0-14
Cornelies Ghijsbrechtsz
1558-06-08
Cornelies Ghijsbrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kolfmakersteeg.006
23/2

/
Cornelies Ghijsbrechtsz bewairder dair van
1558-06-08
Cornelies Ghijsbrechtsz bewairder dair van
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.240.2
162/1
Cornelis Gijsbrechtsz {wielmaker}
/6,5/0-13
Cornelies Ghysbrechtsdr wielmackerwielmacker
1558-06-08
Cornelies Ghysbrechtsdr wielmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.001-003
69/1
Cornelis Gijsbrechtsz van Dorp
/14/0-28
Cornelies Ghysbrechtsz coemancoeman
1558-06-08
Cornelies Ghysbrechtsz coeman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.4
92/2

/
Cornelies Ghysbrechtsz snydersnyder
1558-06-08
Cornelies Ghysbrechtsz snyder
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.034
91/1
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/12/0-24
Cornelies Goel snijdersnijder
1558-06-08
Cornelies Goel snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.007
4/1

/8,5/0-17
Cornelies Goessensz smitsmit
1558-06-08
Cornelies Goessensz smit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.015.2
55/1
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/12/0-24
Cornelies Heyndericxsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cornelies Heyndericxsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.022
215/1
Cornelis Hendricksz {timmerman, Hemelkijcker}
/6/0-0
Cornelies Heyndricksz kiestemackerkiestemacker
1558-06-08
Cornelies Heyndricksz kiestemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.062
105/1
Cornelis Hendrick Wollebrantsz
/13/0-26
Cornelies Heyndricxsz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Cornelies Heyndricxsz trapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.106.2
108/1
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/6/0-0
Cornelies Heyndricxsz tymmermantymmerman
1558-06-08
Cornelies Heyndricxsz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.029
79/1
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/22/2-4
Cornelies Huygensz
1558-06-08
Cornelies Huygensz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.122-126
105/1
Cornelis Jacobsz van der Maes
/13/0-26
Cornelies Jacops vlascoepervlascoeper
1558-06-08
Cornelies Jacops vlascoeper
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.150-154
123/1

/14/1-8
Cornelies Jacopsz
1558-06-08
Cornelies Jacopsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.001
25/2
Cornelis Jacobsz {bouwman}
/
Cornelies Jacopsz boumanbouman
1558-06-08
Cornelies Jacopsz bouman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.001
26/2
Cornelis Jacobsz {bouwman}
/
Cornelies Jacopsz boumanbouman
1558-06-08
Cornelies Jacopsz bouman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.003
27/2
Cornelis Jacobsz {bouwman}
/
Cornelies Jacopsz boumanbouman
1558-06-08
Cornelies Jacopsz bouman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.007
29/2
Cornelis Jacobsz {bouwman}
/
Cornelies Jacopsz boumanbouman
1558-06-08
Cornelies Jacopsz bouman
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.176-178
67/1
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/20/2-0
Cornelies Jacopsz boumanbouman
1558-06-08
Cornelies Jacopsz bouman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.002-004
124/1
Cornelis Jacobsz {bouwman}
/14/1-8
Cornelies Jacopsz boumanbouman
1558-06-08
Cornelies Jacopsz bouman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.015
41/1

/6/0-0
Cornelies Jacopsz glaesmackerglaesmacker
1558-06-08
Cornelies Jacopsz glaesmacker
TiendePenning-1557 (huurder)Apothekersdijk.024
87/1

/8/0-16
Cornelies Jacopsz Nyeucoep
1558-06-08
Cornelies Jacopsz Nyeucoep
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.010
121/1
Cornelis Jacobsz {timmerman}
/9/0-18
Cornelies Jacopsz tymmermantymmerman
1558-06-08
Cornelies Jacopsz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.012
121/11
Cornelis Jacobsz {timmerman}
/9/0-18
Cornelies Jacopsz tymmermantymmerman
1558-06-08
Cornelies Jacopsz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kolfmakersteeg.030
14/1
Cornelis Jansz {schipper-Kolfmakersteeg}
/1/0-0
Cornelies Jansz
1558-06-08
Cornelies Jansz
TiendePenning-1557 (huurder)Kaiserstraat.021
37/1

/1/0-1
Cornelies Jansz
1558-06-08
Cornelies Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.014
53/1
Cornelis Jansz van Tol
/22/2-4
Cornelies Jansz Bel schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cornelies Jansz Bel schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.042-044
107/1
Cornelis Jansz Oliekruik {bouwman-Marendorp}
/18/1-16
Cornelies Jansz boumanbouman
1558-06-08
Cornelies Jansz bouman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.017
240/1

/4/0-0
Cornelies Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1558-06-08
Cornelies Jansz brouwersknecht
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.150-154
122/1
Cornelis Jansz Vinck
/
Cornelies Jansz corencoeper ende
1558-06-08
Cornelies Jansz corencoeper ende
TiendePenning-1557 (huurder)Korenbrugsteeg.003-005
40/1

/9/0-18
Cornelies Jansz hoeckemackerhoeckemacker
1558-06-08
Cornelies Jansz hoeckemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Vliet.021
107/1
Cornelis Jansz {schrijnwerker}
/10/0-20
Cornelies Jansz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Cornelies Jansz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.066
14/1
Cornelis Jansz {lakenkoopman}
/16/0-32
Cornelies Jansz lindelackencoperlindelackencoper
1558-06-08
Cornelies Jansz lindelackencoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.014
48/1
Cornelis Jansz {linnenwever-onbekend}
/
Cornelies Jansz lyendeweverlyendewever
1558-06-08
Cornelies Jansz lyendewever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.020
214/1
Cornelis Jansz Moyt {bierdrager}
/7/0-14
Cornelies Jansz Moeyt
1558-06-08
Cornelies Jansz Moeyt
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.188
72/1
Cornelis Jansz {smid-OudeRijn}
/1,5/0-0
Cornelies Jansz smitsmit
1558-06-08
Cornelies Jansz smit
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.184-186
73/1

/6/0-0
Cornelies Jansz smitsmit
1558-06-08
Cornelies Jansz smit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.008
281/1
Cornelis Jansz {smid-Noordeinde}
/6/0-0
Cornelies Jansz smitsmit
1558-06-08
Cornelies Jansz smit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.006
131/1
Cornelis Jansz Pancraes
/5/0-0
Cornelies Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Cornelies Jansz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.014
34/1
Cornelis Jansz {timmerman-Breestraat}
/8/0-16
Cornelies Jansz tiemmermantiemmerman
1558-06-08
Cornelies Jansz tiemmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.018
119/1

/13/0-26
Cornelies Jansz tymmermantymmerman
1558-06-08
Cornelies Jansz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bakkersteeg.022.1
128/2
Cornelis Jansz {de oude, timmerman}
/
Cornelies Jansz tymmerman
1558-06-08
Cornelies Jansz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.018
120/1

/0/0-0
Cornelies Jansz tymmerman 2 camers
te weck 1 st
tymmerman
1558-06-08
Cornelies Jansz tymmerman 2 camers
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.032-038
63/1
Cornelis Jansz {de oude, timmerman}
/
Cornelies Jansz tymmerman vijf camers
te weck elk 1st

1558-06-08
Cornelies Jansz tymmerman vijf camers
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.035
120/2

/
Cornelies Jansz's wedewy
1558-06-08
Cornelies Jansz's wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Vliet.035
120/2a

/
Cornelies Jansz's wedewy
1558-06-08
Cornelies Jansz's wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.058
199/1
Cornelis Joostenz {baljuwsbode}
/8/0-16
Cornelies Joesten dienderdiender
1558-06-08
Cornelies Joesten diender
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.013
33/1
Cornelis Lambrechtsz {speelman}
/7/0-14
Cornelies Lammen spelmanspelman
1558-06-08
Cornelies Lammen spelman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Apothekersdijk.017
93/2

/
Cornelies Louwerysz boumanbouman
1558-06-08
Cornelies Louwerysz bouman
TiendePenning-1557 (huurder)StilleRijn.016.1
56/1
Cornelis Lourisz {houtzager}
/7,5/0-15
Cornelies Louwerysz lyndeweverlyndewever
1558-06-08
Cornelies Louwerysz lyndewever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.024-026
156/2
Cornelis Lourisz {schuitenvoerder}
/4/0-0
Cornelies Louwerysz woenende te ...
1558-06-08
Cornelies Louwerysz woenende te ...
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.019
297/1

/6/0-0
Cornelies Martensz weverwever
1558-06-08
Cornelies Martensz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.058.1
62/2
Cornelis Meesz van Hout
/7,5/0-15
Cornelies Meessen van Houdt
1558-06-08
Cornelies Meessen van Houdt
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.058.2
61/1
Cornelis Meesz van Hout
/7/0-14
Cornelies Meessen van Houdt scryverscryver
1558-06-08
Cornelies Meessen van Houdt scryver
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.016-018
82/2
Cornelis Jansz Paedts van Santhorst
/
Cornelies Paedts
1558-06-08
Cornelies Paedts
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.013-015
142/1
Cornelis Jansz Paedts van Santhorst
/10/0-20
Cornelies Paedts
1558-06-08
Cornelies Paedts
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.023.02
51/2
Cornelis Jansz Paedts van Santhorst
/
Cornelies Paedts op die Hoeygraft
1558-06-08
Cornelies Paedts op die Hoeygraft
TiendePenning-1557 (eigenaar)JanVossensteeg.021-025
62/1
Cornelis Pietersz {bierdrager}
/1/0-0
Cornelies Pietersz
1 st

1558-06-08
Cornelies Pietersz
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.033
126/1
Cornelis Pietersz Buys
/9/0-18
Cornelies Pietersz Bues
1558-06-08
Cornelies Pietersz Bues
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
50/1
Cornelis Pietersz {kuiper}
/8,5/0-17
Cornelies Pietersz cuypercuyper
1558-06-08
Cornelies Pietersz cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Houtstraat.000.3
102/1

/6/0-0
Cornelies Pietersz tymmermantymmerman
1558-06-08
Cornelies Pietersz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.042-043
14/2

/
Cornelies Pietersz uuytdrageruuytdrager
1558-06-08
Cornelies Pietersz uuytdrager
TiendePenning-1557 (huurder)OudeRijn.057
88/1

/10/0-20
Cornelies Pietersz van Nyecoep
1558-06-08
Cornelies Pietersz van Nyecoep
TiendePenning-1557 (eigenaar)Houtstraat.000.1
104/1
Cornelis Rembrantsz {koopman}
/9/0-18
Cornelies Rembrantsz coeman
1558-06-08
Cornelies Rembrantsz coeman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.028.5
106/2

/
Cornelies Rembrantsz coeman
1558-06-08
Cornelies Rembrantsz coeman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.195-197
42/1
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/7/0-14
Cornelies Ryckensz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cornelies Ryckensz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.072
15/2
Cornelis Symonsz {vleeshouwer, de oude}
/
Cornelies Symonsz
1558-06-08
Cornelies Symonsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.074
16/1
Cornelis Symonsz {vleeshouwer, de oude}
/8/0-16
Cornelies Symonsz
1558-06-08
Cornelies Symonsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.115-117
94/1
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelies Symonsz metsselaermetsselaer
1558-06-08
Cornelies Symonsz metsselaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.023
13/1
Cornelis Dircksz van Delft
/10/0-20
Cornelies van Deelft
1558-06-08
Cornelies van Deelft
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.108.1
95/2
Cornelis Cornelisz van Duvenvoorde
/
Cornelies van Duvenworden
1558-06-08
Cornelies van Duvenworden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.014
120/2
Cornelis Jacobsz van Noorde
/
Cornelies van Noerden schepen
1558-06-08
Cornelies van Noerden schepen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.042-044
55/1
Cornelis Jacobsz van Noorde
/24/2-8
Cornelies van Noirde schepen
1558-06-08
Cornelies van Noirde schepen
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.059
119/1

/5,5/0-0
Cornelies van Oeyen
1558-06-08
Cornelies van Oeyen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.096
122/2
Cornelis Jansz {Speelman-timmerman}
/0/0-2
Cornelies voirs
1558-06-08
Cornelies voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.094
123/1
Cornelis Jansz {Speelman-timmerman}
/8/0-16
Cornelies voirs
1558-06-08
Cornelies voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bakkersteeg.022.2
129/2
Cornelis Jansz {de oude, timmerman}
/
Cornelies voirs
1558-06-08
Cornelies voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.186
133/1
Cornelis Andriesz van Vesanevelt
/15/0-30
Cornelies voirs
1558-06-08
Cornelies voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.188
134/2
Cornelis Andriesz van Vesanevelt
/6/0-0
Cornelies voirs
1558-06-08
Cornelies voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.150-154
124/1
Cornelis Jansz Vinck
/4/0-0
Cornelies voors een lech erf
1558-06-08
Cornelies voors een lech erf
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.047
122/2
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/6,5/0-13
Cornelies Vrancken coemencoemen
1558-06-08
Cornelies Vrancken coemen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.029
68/1
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/
Cornelies Vranckensz coemancoeman
1558-06-08
Cornelies Vranckensz coeman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.006-008
145/1
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/0/0-1,5
Cornelies Vranckensz coemen
een thuyn
coemen
1558-06-08
Cornelies Vranckensz coemen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.039
30/1
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/10/0-20
Cornelies Vrerycsxz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Cornelies Vrerycsxz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.033
35/1
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/5/0-0
Cornelies Vrerycxsz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Cornelies Vrerycxsz kystemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Groenesteeg.030
132/1

/
Cornelies Willemsz
1558-06-08
0/0-1
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.152
70/1
Cornelis Willem Joostenz (Dedel)
/14/1-8
Cornelies Willemsz glaesemackerglaesemacker
1558-06-08
Cornelies Willemsz glaesemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.107-109
4/1
Cornelis Willemsz de Milde
/32/3-4
Cornelies Willemsz in Den Gulden Horen
1558-06-08
Cornelies Willemsz in Den Gulden Horen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
31/1
Cornelis Willemsz {wantsnijder}
/18/1-16
Cornelies Willemsz laeckencoeperlaeckencoeper
1558-06-08
Cornelies Willemsz laeckencoeper
TiendePenning-1557 (huurder)Doezastraat.000.12
55/1

/10/0-20
Cornelies Willemsz Lant backerbacker
1558-06-08
Cornelies Willemsz Lant backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.08
46/1
Cornelis Willemsz {leidekker}
/12/0-24
Cornelies Willemsz leydeckerleydecker
1558-06-08
Cornelies Willemsz leydecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.09
47/2
Cornelis Willemsz {leidekker}
/
Cornelies Willemsz leydecker
1558-06-08
Cornelies Willemsz leydecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.027
61/1
Cornelis Willemsz {schipper}
/5,5/0-0
Cornelies Willemsz schipperschipper
1558-06-08
Cornelies Willemsz schipper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.011
6/1
Cornelis Woutersz van Santen
/14/0-28
Cornelies Woutersz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Cornelies Woutersz goutsmit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Mirakelsteeg.001
41/1

/0/0-0
Cornelis ...z 4 camers
elck te weeck 1 st

1558-06-08
Cornelis ...z 4 camers
TiendePenning-1557 (eigenaar)Raamsteeg.010
9/1
Cornelis Allertsz den Hagenaar
/12/0-24
Cornelis Allertsz den Hagenaer
1558-06-08
Cornelis Allertsz den Hagenaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.2
6/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/18/1-16
Cornelis Dirckz cruyenierder
1558-06-08
Cornelis Dirckz cruyenierder
TiendePenning-1557 (huurder)Steenschuur.022.07
141/1
Cornelis Dircksz Gool
/13/0-26
Cornelis Dircxsz Goel
1558-06-08
Cornelis Dircxsz Goel
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.083
61/1
Cornelis Jacobsz Gorter {witmaker}
/6/0-0
Cornelis Jacopsz fransijnwerkerfransijnwerker
1558-06-08
Cornelis Jacopsz fansijnwerker
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.203-205
44/1

/9/0-18
Cornelis Jansz
1558-06-08
Cornelis Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.096
121/2
Cornelis Jansz {Speelman-timmerman}
/
Cornelis Jansz tymmermantymmerman
1558-06-08
Cornelis Jansz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.023
29/1

/18/0-36
Cornelis Jansz tynnegieter syn kinderen
1558-06-08
Cornelis Jansz tynnegieter syn kinderen
TiendePenning-1557 (overledene)NieuweRijn.023
29/1a
Cornelis Jansz {tinnegieter}
/18/0-36
Cornelis Jansz tynnegieter syn kinderentynnegieter
1558-06-08
Cornelis Jansz tynnegieter syn kinderen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.021-022
34/1
Cornelis Jansz Vinck
/23/2-6
Cornelis Jansz Winck
1558-06-08
Cornelis Jansz Winck
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.080
84/1
Cornelis Pietersz {mandenmaker}
/6/0-0
Cornelis Pietersz mandemackermandemacker
1558-06-08
Cornelis Pietersz mandemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.15
40/2

/
Cornelis Willemsz leydecker
1558-06-08
Cornelis Willemsz leydecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.048
126/1
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/0/0-1
Cors Dircxz volder
1s 1 gr
volder
1558-06-08
Cors Dircxz volder
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.123
127/1
Cors Hendricksz {koopman}
/9/0-18
Cors Heyndricksz
1558-06-08
Cors Heyndricksz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.017
30/1
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/19/1-18
Cors Jacopsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cors Jacopsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.078
85/2
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/
Cors Jacopsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cors Jacopsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.036
57/1

/5/0-0
Cors Quyrijnsz snijdersnijder
1558-06-08
Cors Quyrijnsz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.042-046
127/2
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors voirs
1558-06-08
Cors voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.055
47/1
Cors Willemsz {droogscheerder}
/9/0-18
Cors Willemsz
1558-06-08
Cors Willemsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.016
28/1
Quirijn Jansz {voller}
/6/0-0
Crijn Jan Symonsz wolderwolder
1558-06-08
Crijn Jan Symonsz wolder
TiendePenning-1557 (huurder)Langebrug.049
30/1

/3,5/0-0
Crijntgen
1558-06-08
Crijntgen
TiendePenning-1557 (huurder)Aalmarkt.022-024
100/1

/18/1-16
Cristyn Evertsdr
1558-06-08
Cristyn Evertsdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Korevaarstraat.028.2
31/1
Quirijn Pouwelsz {voller}
/4/0-0
Cryn Pouwelsz wolderwolder
1558-06-08
Cryn Pouwelsz wolder
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeVest.073-077
43/1
Claes Pietersz Stom {OudeVest}
/0/0-0
Ctaas Pletersz
1 st

1558-06-08
Ctaas Pletersz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.048-052
147/2
Coen Dircksz Buytewech {timmerman}
/
Cuen Dircxsz tymmermantymmerman
1558-06-08
Cuen Dircxsz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.059
12/1

/5,5/0-0
Daem Claesz schuytvorderschuytvorder
1558-06-08
Daem Claesz schuytvorder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.127
129/1
Daniël Cornelisz {koopman}
/10/0-20
Daendel Corneliesz
1558-06-08
Daendel Corneliesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.2
90/1
Daniël Florisz {schoenmaker}
/7/0-14
Daendel Florysz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Daendel Florysz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)StilleRijn.012-013
59/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/9/0-18
Daendel Jacopsz schepmackerschepmacker
1558-06-08
Daendel Jacopsz schepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Apothekersdijk.026.4
85/2
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/
Daendel Jansz
1558-06-08
Daendel Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.046-048
10/2
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/
Daendel Willemsz
1558-06-08
Daendel Willemsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.102
96/1
Daniël Willemsz {schrijnwerker}
/17/1-14
Daendel Willemsz clockluyderclockluyder
1558-06-08
Daendel Willemsz clockluyder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.008
16/1
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/10/0-20
Daendel Ysbrantsz scheemackerscheemacker
1558-06-08
Daendel Ysbrantsz scheemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.055
24/1
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/11/0-22
Dammas Claesz schilderschilder
1558-06-08
Dammas Claesz schilder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.181
38/1
Dammas Dircksz {rietdekker}
/9/0-18
Dammas Dircxsz rietdeckerrietdecker
1558-06-08
Dammas Dircxsz rietdecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.189-193
41/2
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammas Dircxsz rietdeckerrietdecker
1558-06-08
Dammas Dircxsz rietdecker
TiendePenning-1557 (huurder)StilleRijn.015
57/1
Dammas Pietersz {schipper}
/5/0-0
Dammas Pietersz ende wort bewondt om niet
1558-06-08
Dammas Pietersz ende wort bewondt om niet
TiendePenning-1557 (huurder)Donkersteeg.021
4/1
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/12/0-24
Dammes Claesz
1558-06-08
Dammes Claesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Clarensteeg.002
23/2
Dammas Dircksz {rietdekker}
/
Dammes Dircksz rietdeckerrietdecker
1558-06-08
Dammes Dircksz rietdecker
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.023.1
299/1
Dammas Willemsz {rentmeester}
/8/0-16
Dammes Willemsz
1558-06-08
Dammes Willemsz
TiendePenning-1557 (bon)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
0/0a

/
Dat bon van Over 't Hof
1558-06-08
Dat bon van Over 't Hof
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.002-006
124/2

/
dat Cloester van Sint Orsselen
1558-06-08
dat Cloester van Sint Orsselen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Lokhorststraat.016-024
65/1

/niet
dat groet schoel der stede van Leyden
1558-06-08
dat groet schoel der stede van Leyden
TiendePenning-1557 (plaats)Haarlemmerstraat.052
103/0a

/
dat Huyssiten Huys
1558-06-08
dat Huyssiten Huys
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.036-040
54/1

/nyet
dat Ruepeneest ende syn arme begynnen erg nyet
1558-06-08
dat Ruepeneest ende syn arme begynnen erg nyet
TiendePenning-1557 (bon)Breestraat.099
0/0a

/
Dat Wolhuys bon
1558-06-08
Dat Wolhuys bon
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.100
97/1
David Egbertsz {voorspraak}
/18/1-16
David Egbertsz
1558-06-08
David Egbertsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Mirakelsteeg.000.3
42/1
David Willemsz {Mirakelsteeg}
/0/0-0
Davidt Willemsz
1 st

1558-06-08
Davidt Willemsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vrouwensteeg.018
75/2

/
de arme huyssen van Jerusalem
1558-06-08
de arme huyssen van Jerusalem
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.175
36/2
Pouwels Cornelisz {}
/
de kinderen van Beatrijs Pouwelsdr
1558-06-08
de kinderen van Beatrijs Pouwelsdr
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.175
36/2a
Beatrix Pouwelsdr {vrouw van Cornelis Meesz}
/
de kinderen van Beatrijs Pouwelsdr
1558-06-08
de kinderen van Beatrijs Pouwelsdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.050-051
8/1

/28/2-16
de kinderen van Grietgen Reyersdr
1558-06-08
de kinderen van Grietgen Reyersdr
TiendePenning-1557 (overledene)NieuweRijn.050-051
8/1a
Margriete Dircksdr {vrouw van Reyer Claesz}
/28/2-16
de kinderen van Grietgen Reyersdr
1558-06-08
de kinderen van Grietgen Reyersdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.014.4
27/1
Griete Dircksdr {vrouw van Claes Govertsz}
/5,5/0-0
de wedewy van Claes Govertsz
1558-06-08
de wedewy van Claes Govertsz
TiendePenning-1557 (overledene)Middelstegracht.014.4
27/1a
Claes Govertsz {vuilnisvaarder}
/5,5/0-0
de wedewy van Claes Govertsz
1558-06-08
de wedewy van Claes Govertsz
TiendePenning-1557 (overledene)NieuweRijn.052
7/1a
Dirck Fransz Gool
/
de wedewy van Dirck Fransen Goel
1558-06-08
de wedewy van Dirck Fransen Goel
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.059-063
305/1
Dirckgen Dirck Boelensdr van Lindenburgh
/41/4-2
de wedewy van Jacop Florysz van Montfort
1558-06-08
de wedewy van Jacop Florysz van Montfort
TiendePenning-1557 (overledene)Rapenburg.059-063
305/1a
Jacob Florisz van Montfoort
/
de wedewy van Jacop Florysz van Montfort
1558-06-08
de wedewy van Jacop Florysz van Montfort
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintUrsulasteeg.014
109/1
Marytgen Claesdr {Heemskerck}
/1,5/0-0
de wedewy van Oude Dirck Jans
5 camers te weck 1 st

1558-06-08
de wedewy van Oude Dirck Jans
TiendePenning-1557 (overledene)SintUrsulasteeg.014
109/1a
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/1,5/0-0
de wedewy van Oude Dirck Jans
5 camers te weck 1 st

1558-06-08
de wedewy van Oude Dirck Jans
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintUrsulasteeg.016
109/11
Marytgen Claesdr {Heemskerck}
/
de wedewy van Oude Dirck Jans
5 camers te weck 1 st

1558-06-08
de wedewy van Oude Dirck Jans
TiendePenning-1557 (overledene)SintUrsulasteeg.016
109/11a
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
de wedewy van Oude Dirck Jans
5 camers te weck 1 st

1558-06-08
de wedewy van Oude Dirck Jans
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintUrsulasteeg.018
109/11
Marytgen Claesdr {Heemskerck}
/
de wedewy van Oude Dirck Jans
5 camers te weck 1 st

1558-06-08
de wedewy van Oude Dirck Jans
TiendePenning-1557 (overledene)SintUrsulasteeg.018
109/11a
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
de wedewy van Oude Dirck Jans
5 camers te weck 1 st

1558-06-08
de wedewy van Oude Dirck Jans
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintUrsulasteeg.020
109/11
Marytgen Claesdr {Heemskerck}
/
de wedewy van Oude Dirck Jans
5 camers te weck 1 st

1558-06-08
de wedewy van Oude Dirck Jans
TiendePenning-1557 (overledene)SintUrsulasteeg.020
109/11a
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
de wedewy van Oude Dirck Jans
5 camers te weck 1 st

1558-06-08
de wedewy van Oude Dirck Jans
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintUrsulasteeg.022
109/11
Marytgen Claesdr {Heemskerck}
/
de wedewy van Oude Dirck Jans
5 camers te weck 1 st

1558-06-08
de wedewy van Oude Dirck Jans
TiendePenning-1557 (overledene)SintUrsulasteeg.022
109/11a
Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}
/
de wedewy van Oude Dirck Jans
5 camers te weck 1 st

1558-06-08
de wedewy van Oude Dirck Jans
TiendePenning-1557 (overledene)Diefsteeg.019
43/2a
Hendrick Lambrechtsz {bakker}
/10/0-20
de weduwe voirs (van Heyndrick Lambrechtsz backer)backer
1558-06-08
de weduwe voirs (van Heyndrick Lambrechtsz backer)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.019
43/2
Jutgen Dircksdr {kamster}
/
de weduwe voirs (van Heyndrick Lambrechtsz backer)
1558-06-08
de weduwe voirs (van Heyndrick Lambrechtsz backer)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.021
37/2
Marytgen Hendricksdr {de Goede}
/
deselve Maritgen wedewy van Jan Claesen die Goede
1558-06-08
deselve Maritgen wedewy van Jan Claesen die Goede
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.028
115/1

/7/0-14
Dick Symons vleyshoudervleyshouder
1558-06-08
Dick Symons vleyshouder
TiendePenning-1557 (plaats)Diefsteeg.011
39/0a

/
die ander zijde van die stech
1558-06-08
die ander zijde van die stech
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vrouwensteeg.020
76/2

/
die arme huyssen van Sinte Anna Cloester
1558-06-08
die arme huyssen van Sinte Anna Cloester
TiendePenning-1557 (plaats)Barbarasteeg.001
179/0a

/
die Barber stech
1 st

1558-06-08
die Barber stech
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.003
167/2

/
Die boelhoudster van Heyndrick Dircxsz Bietter smit mit Phillips Heyndricxszsmit
1558-06-08
Die boelhoudster van Heyndrick Dircxsz Bietter smit mit Phillips Heyndricxsz
TiendePenning-1557 (plaats)LangeMare.084
21/0a

/
die Claesstech
1558-06-08
die Claesstech
TiendePenning-1557 (plaats)Kloksteeg.013
128/0a

/
die Clockstech tot an 't Kerkchoff
1558-06-08
die Clockstech tot an 't Kerkchoff
TiendePenning-1557 (plaats)OudeVest.099-109
65/0a

/
die closter van Abpcou in die poirt
1558-06-08
die closter van Abpcou in die poirt
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.065
34/1

/8/0-18
Die Coemens Colf
1558-06-08
Die Coemens Colf
TiendePenning-1557 (plaats)Kolfmakersteeg.009
9/0a

/
Die Colfmackers stech
1558-06-08
Die Colfmackers stech
TiendePenning-1557 (plaats)Hooigracht.108
21/0a

/
die Coppleynstech
1558-06-08
die Coppleynstech
TiendePenning-1557 (plaats)Hooglandsekerksteeg.008
100/0a

/
die Corsstech
1558-06-08
die Corsstech
TiendePenning-1557 (plaats)Groenesteeg.048
126/0a

/
Die Corte Groenestech
1558-06-08
Die Corte Groenestech
TiendePenning-1557 (plaats)Raamsteeg.010
9/0a

/
Die Corte Raemstech
1558-06-08
Die Corte Raemstech
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.033
36/1

/11/0-22
Die erfgenaemen van Meester Jacop van Veen
1558-06-08
Die erfgenaemen van Meester Jacop van Veen
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.033
36/1a

/11/0-22
Die erfgenaemen van Meester Jacop van Veen
1558-06-08
Die erfgenaemen van Meester Jacop van Veen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.180-182
131/2
Cornelis Matthijsz van Banchem
/
die erfgenamen van Cornelies Mathysz
1558-06-08
die erfgenamen van Cornelies Mathysz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.011
39/1

/4/0-0
die erfgenamen van Jannetgen Vyncken
1558-06-08
die erfgenamen van Jannetgen Vyncken
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.023.12
63/1

/18/1-16
die erfgenamen van Maritgen Jan Claes Woutersz weduwe
1558-06-08
die erfgenamen van Maritgen Jan Claes Woutersz weduwe
TiendePenning-1557 (overledene)Steenschuur.023.12
63/1a
Marytgen {vrouw van Jan Claes Woutersz}
/18/1-16
die erfgenamen van Maritgen Jan Claes Woutersz weduwe
1558-06-08
die erfgenamen van Maritgen Jan Claes Woutersz weduwe
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.126
94/2

/
die erfgenamen van Maritgen Jan Claes Woutersz weduwe
1558-06-08
die erfgenamen van Maritgen Jan Claes Woutersz weduwe
TiendePenning-1557 (overledene)Rapenburg.126
94/2a

/
die erfgenamen van Maritgen Jan Claes Woutersz weduwe
1558-06-08
die erfgenamen van Maritgen Jan Claes Woutersz weduwe
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.124.2
95/2

/
die erfgenamen voirs
1558-06-08
die erfgenamen voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.048
139/2

/
die Fale beghijnnen
1558-06-08
die Fale beghijnnen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.048
140/2

/
die Fale beghijnnen
1558-06-08
die Fale beghijnnen
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.001
46/1

/10/0-20
Die gemeen creditoirs
1558-06-08
Die gemeen creditoirs
TiendePenning-1557 (plaats)Hooglandsekerkgracht.002-004
39/0a

/
die Hoegelansche kerckgraft
1558-06-08
die Hoegelansche kerckgraft
TiendePenning-1557 (plaats)Rapenburg.030-032
117/0a

/
die Houtstrat
1558-06-08
die Houtstrat
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.098.1
1/1

/0/0-0
Die huysinge van Jacop Jansz Deynman nu die stede toe hoert. Heeft dit jaer ledich gestaen ergo nyet
1558-06-08
Die huysinge van Jacop Jansz Deynman nu die stede toe hoert. Heeft dit jaer ledich gestaen ergo nyet
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.071-073
309/1

/0/0-0
die Jacop Pynycssen Convent
1558-06-08
die Jacop Pynycssen Convent
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.038
25/1

/11/0-22
Die kinderen ende erffgenamen van Symon Claesz smit
1558-06-08
Die kinderen ende erffgenamen van Symon Claesz smit
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.038
25/1a
Symon Claesz {smid}
/11/0-22
Die kinderen ende erffgenamen van Symon Claesz smit
1558-06-08
Die kinderen ende erffgenamen van Symon Claesz smit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.035
32/1

/6/0-0
Die kinderen van Arent die cnoeppemackercnoeppemacker
1558-06-08
Die kinderen van Arent die cnoeppemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.023.04
55/1

/30/3-0
die kinderen van Cornelies Meessen
1558-06-08
die kinderen van Cornelies Meessen
TiendePenning-1557 (overledene)Steenschuur.023.04
55/1a
Cornelis Meesz {verwer}
/30/3-0
die kinderen van Cornelies Meessen
1558-06-08
die kinderen van Cornelies Meessen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.10
48/2

/
die kinderen van Cornelies Messen
1558-06-08
die kinderen van Cornelies Messen
TiendePenning-1557 (overledene)Langebrug.113.10
48/2a
Cornelis Meesz {verwer}
/
die kinderen van Cornelies Messen
1558-06-08
die kinderen van Cornelies Messen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.022.12
136/1

/17/0-34
Die kinderen van Cornelies Piertersz Oesterlyn
1558-06-08
Die kinderen van Cornelies Piertersz Oesterlyn
TiendePenning-1557 (overledene)Steenschuur.022.12
136/1a
Cornelis Pietersz den Oosterling
/17/0-34
Die kinderen van Cornelies Piertersz Oesterlyn
1558-06-08
Die kinderen van Cornelies Piertersz Oesterlyn
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.123
127/2

/
Die kinderen van Cornelies Willemsz Otten
1558-06-08
Die kinderen van Cornelies Willemsz Otten
TiendePenning-1557 (overledene)Rapenburg.123
127/2a
Cornelis Willemsz Offgen
/
Die kinderen van Cornelies Willemsz Otten
1558-06-08
Die kinderen van Cornelies Willemsz Otten
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.015
44/1

/24/2-8
Die kinderen van Cornelies Willemz Ottgen
1558-06-08
Die kinderen van Cornelies Willemz Ottgen
TiendePenning-1557 (overledene)Steenschuur.015
44/1a
Cornelis Willemsz Offgen
/24/2-8
Die kinderen van Cornelies Willemz Ottgen
1558-06-08
Die kinderen van Cornelies Willemz Ottgen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.163
31/1

/10/0-20
Die kinderen van Foey Jacops glaesmackerglaesmacker
1558-06-08
Die kinderen van Foey Jacops glaesmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.029
38/1
Catrijn Gillisdr {van Balen}
/12/0-24
die kinderen van Gielles Giellysz
1558-06-08
die kinderen van Gielles Giellysz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.029
38/2
Carel Gillisz {timmerman}
/12/0-24
die kinderen van Gielles Giellysz
1558-06-08
die kinderen van Gielles Giellysz
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.029
38/4a
Gillis Gillisz {bode}
/12/0-24
die kinderen van Gielles Giellysz
1558-06-08
die kinderen van Gielles Giellysz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.029
38/4
Wijntgen Gillisdr {vrouw van Symon Daniëlsz}
/12/0-24
die kinderen van Gielles Giellysz
1558-06-08
die kinderen van Gielles Giellysz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.029
38/3
Arent Gillisz {slotenmaker}
/12/0-24
die kinderen van Gielles Giellysz
1558-06-08
die kinderen van Gielles Giellysz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.020.2-3
152/1

/20/0-2
die kinderen van Grietgen Graefs
1558-06-08
die kinderen van Grietgen Graefs
TiendePenning-1557 (eigenaar)KortRapenburg.011
290/1

/4/0-0
Die kinderen van Lenart Vrerycxsz schuytvorderschuytvorder
1558-06-08
Die kinderen van Lenart Vrerycxsz schuytvorder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.079
14/1

/10/0-20
Die kinderen van Meester Heyndrick berbier
1558-06-08
Die kinderen van Meester Heyndrick berbier
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.079
14/1a
Hendrick Hendricksz {chirurgijn}
/10/0-20
Die kinderen van Meester Heyndrick berbierberbier
1558-06-08
Die kinderen van Meester Heyndrick berbier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.075-077
15/2

/
Die kinderen van Meester Heyndrick berbierberbier
1558-06-08
Die kinderen van Meester Heyndrick berbier
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.075-077
15/2a
Hendrick Hendricksz {chirurgijn}
/
Die kinderen van Meester Heyndrick berbierberbier
1558-06-08
Die kinderen van Meester Heyndrick berbier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vismarkt.010
24/1

/18/1-16
die kinderen van Meester Pieter uuyt die Wick
1558-06-08
die kinderen van Meester Pieter uuyt die Wick
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.7
65/1

/5,5/0-0
die kinderen van meester Thys berbierberbier
1558-06-08
die kinderen van meester Thys berbier
TiendePenning-1557 (eigenaar)Schoolsteeg.004
39/1

/14/0-28
die kinderen van Volbrech Bouwensz
1558-06-08
die kinderen van Volbrech Bouwensz
TiendePenning-1557 (plaats)Burgsteeg.010
94/0a

/
Die Korrenbrech stech
1558-06-08
Die Korrenbrech stech
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.103-107
24/1
Jan Evangelist de Aladio
/30/3-0
die lombertlombert
1558-06-08
die lombert
TiendePenning-1557 (plaats)Molensteeg.002.1
85/0a

/
Die Moelenstech
1558-06-08
Die Moelenstech
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.091.3
19/1

/6/0-0
die pastoir van Homae
1558-06-08
die pastoir van Homae
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.3
125/1

/15/0-30
die pater van de Fale beghijnnen
1558-06-08
die pater van de Fale beghijnnen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Doezastraat.001.05
61/2

/
Die Pieters kerck
1558-06-08
Die Pieters kerck
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkgracht.011-013
63/1
Claes Jansz van Berendrecht
/29/2-18
die Schoudt van Leyden
1558-06-08
die Schoudt van Leyden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kolfmakersteeg.004
24/2

/
die selfde (Cornelies Ghijsbrechtsz)
1558-06-08
die selfde (Cornelies Ghijsbrechtsz)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.015
34/1

/0/0-0
die Sellebroeders Convent
1558-06-08
die Sellebroeders Convent
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.116
99/1

/6/0-0
die stede loes ofte arck
1558-06-08
die stede loes ofte arck
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.022.04
144/2
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/
Die voirs. wedewy
1558-06-08
Die voirs. wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Steenschuur.022.04
144/2a
Abraham Jacobsz van Velde
/
Die voirs. wedewy
1558-06-08
Die voirs. wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkstraat.016
18/1

/0/0-0
die vrouwen broeders tot Haerlem
1558-06-08
die vrouwen broeders tot Haerlem
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.036
26/1
Catrijn {vrouw van Job Jansz}
/7/0-14
Die wedewy ende erffgenaemen van Job Jansz snijder
1558-06-08
Die wedewy ende erffgenaemen van Job Jansz snijder
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.036
26/1a
Job Jansz {snijder}
/7/0-14
Die wedewy ende erffgenaemen van Job Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Die wedewy ende erffgenaemen van Job Jansz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.022.05
143/1
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/18/1-16
Die wedewy van Abraham Jacopsz
1558-06-08
Die wedewy van Abraham Jacopsz
TiendePenning-1557 (overledene)Steenschuur.022.05
143/1a
Abraham Jacobsz van Velde
/18/1-16
Die wedewy van Abraham Jacopsz
1558-06-08
Die wedewy van Abraham Jacopsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.076-078
37/1
Jannetgen Dircksdr {vrouw van Anthonis Claes Joostenz}
/20/2-0
die wedewy van Anthonis Claes Joesten
1558-06-08
die wedewy van Anthonis Claes Joesten
TiendePenning-1557 (overledene)Hogewoerd.076-078
37/1a
Anthonis Claes Joostenz {Hogewoerd}
/20/2-0
die wedewy van Anthonis Claes Joesten
1558-06-08
die wedewy van Anthonis Claes Joesten
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.112-114
100/1

/6,5/0-13
die wedewy van Claes Jacops bostelmanbostelman
1558-06-08
die wedewy van Claes Jacops bostelman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.037
31/2

/
Die wedewy van Cornelies Claesz wandtsnijderwandtsnijder
1558-06-08
Die wedewy van Cornelies Claesz wandtsnijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.013
43/1
Catrijn Jansdr {vrouw van Pieter Michielsz, Gool}
/18/0-36
Die wedewy van Frans Gerytsz Gool ende die kinderen
1558-06-08
Die wedewy van Frans Gerytsz Gool ende die kinderen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.013
43/1a
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/18/0-36
Die wedewy van Frans Gerytsz Gool ende die kinderen
1558-06-08
Die wedewy van Frans Gerytsz Gool ende die kinderen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.003
103/1
Neeltgen Thimansdr {waslichter}
/8/0-16
Die wedewy van Jacob Engebrechtsz
1558-06-08
Die wedewy van Jacob Engebrechtsz
TiendePenning-1557 (overledene)Nieuwstraat.003
103/1a
Jacob Engelbrechtsz {tinnegieter}
/8/0-16
Die wedewy van Jacob Engebrechtsz
1558-06-08
Die wedewy van Jacob Engebrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.143
22/2
Alijd Hendricksdr {van Swieten}
/
Die wedewy van Jacop Claesz houtcoeper
1558-06-08
Die wedewy van Jacop Claesz houtcoeper
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.143
22/2a
Jacob Claesz van Swieten
/
Die wedewy van Jacop Claesz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Die wedewy van Jacop Claesz houtcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.049
9/1

/13/1-6
die wedewy van Jacop Franssen
1558-06-08
die wedewy van Jacop Franssen
TiendePenning-1557 (overledene)NieuweRijn.049
9/1a

/13/1-6
die wedewy van Jacop Franssen
1558-06-08
die wedewy van Jacop Franssen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.011
6/1

/9/0-18
die wedewy van Jacop Jorysz coemen
1558-06-08
die wedewy van Jacop Jorysz coemen
TiendePenning-1557 (overledene)Haarlemmerstraat.011
6/1a

/9/0-18
die wedewy van Jacop Jorysz coemencoemen
1558-06-08
die wedewy van Jacop Jorysz coemen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.096
117/1a
Jacob Pietersz {metselaar}
/7/0-14
Die wedewy van Jacop Pietersz
1558-06-08
Die wedewy van Jacop Pietersz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.096
117/1
Erckenraad Huigendr {vrouw van Jacob Pietersz}
/7/0-14
Die wedewy van Jacop Pietersz backerbacker
1558-06-08
Die wedewy van Jacop Pietersz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.040-044
79/1
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/5/0-0
die wedewy van Jan Cock
1558-06-08
die wedewy van Jan Cock
TiendePenning-1557 (overledene)Nieuwstraat.040-044
79/1a
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/
die wedewy van Jan Cock
1558-06-08
die wedewy van Jan Cock
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.003-007
54/1
Rijcklant Jorisdr {vrouw van Jan Frans Gijsbrechtsz}
/66/6-12
Die wedewy van Jan Fransen brouwer wy
1558-06-08
Die wedewy van Jan Fransen brouwer wy
TiendePenning-1557 (overledene)OudeRijn.003-007
54/1a
Jan Frans Gijsbrechtsz
/66/6-12
Die wedewy van Jan Fransen brouwer wy
1558-06-08
Die wedewy van Jan Fransen brouwer wy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.173
35/1

/7/0-14
die wedewy van Jan Otten
1558-06-08
die wedewy van Jan Otten
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.019
32/1
Baertgen Meesdr {Paedts}
/24/2-8
Die wedewy van Jan Paedts Bouwensz
1558-06-08
Die wedewy van Jan Paedts Bouwensz
TiendePenning-1557 (overledene)NieuweRijn.019
32/1a
Jan Bouwensz Paedts
/24/2-8
Die wedewy van Jan Paedts Bouwensz
1558-06-08
Die wedewy van Jan Paedts Bouwensz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Doezastraat.000.10
56/1
Neeltgen Pietersdr {vrouw van Lenaert Arentsz}
/16/0-32
die wedewy van Lenaert Arentsz
1558-06-08
die wedewy van Lenaert Arentsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.035
172/1
Catrijn Dircksdr {Smaling}
/14/0-28
die wedewy van meester Geryt
1558-06-08
die wedewy van meester Geryt
TiendePenning-1557 (overledene)Hogewoerd.035
172/1a
Gerrit Jansz Smaling
/14/0-28
die wedewy van meester Geryt
1558-06-08
die wedewy van meester Geryt
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.1
102/1

/5/0-0
die wedewy van meester Jan die costercoster
1558-06-08
die wedewy van meester Jan die coster
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.034
53/1
Hillegond van Hoogstraten {Brunt/Meesters}
/20/2-0
die wedewy van meester Renyer Bruynten
1558-06-08
die wedewy van meester Renyer Bruynten
TiendePenning-1557 (overledene)Hooglandsekerkgracht.034
53/1a
Reinier Brunt
/20/2-0
die wedewy van meester Renyer Bruynten
1558-06-08
die wedewy van meester Renyer Bruynten
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.013-017
25/1

/7/0-14
Die wedewy van Pieter Claesz brouwer
1558-06-08
Die wedewy van Pieter Claesz brouwer
TiendePenning-1557 (overledene)Middelstegracht.013-017
25/1a

/
Die wedewy van Pieter Claesz brouwer
1558-06-08
Die wedewy van Pieter Claesz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.028
29/1

/12/0-24
Die wedewy van Pieter Willemsz warmoesman
1558-06-08
Die wedewy van Pieter Willemsz warmoesman
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.028
29/1a

/
Die wedewy van Pieter Willemsz warmoesmanwarmoesman
1558-06-08
Die wedewy van Pieter Willemsz warmoesman
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.059
12/2
Margriete Jansdr {vrouw van Symon Andriesz Oom}
/5,5/0-0
die wedewy van Symen Oem schuytvorder
1558-06-08
die wedewy van Symen Oem schuytvorder
TiendePenning-1557 (overledene)LangeMare.059
12/2a
Symon Andriesz Oom {schipper}
/5,5/0-0
die wedewy van Symen Oem schuytvorderschuytvorder
1558-06-08
die wedewy van Symen Oem schuytvorder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Ketelboetersteeg.012-014
91/1
Pietergen Jansdr {vogelkoper}
/13/0-26
Die wedewy van Symon Dircxsz vogelcoeper
1558-06-08
Die wedewy van Symon Dircxsz vogelcoeper
TiendePenning-1557 (overledene)Ketelboetersteeg.012-014
91/1a
Symon Dircksz {vogelkoper}
/
Die wedewy van Symon Dircxsz vogelcoepervogelcoeper
1558-06-08
Die wedewy van Symon Dircxsz vogelcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.127
52/1

/8/0-16
die wedewy van Symon Oem schuytwoerder
1558-06-08
die wedewy van Symon Oem schuytwoerder
TiendePenning-1557 (overledene)Haarlemmerstraat.127
52/1a

/
die wedewy van Symon Oem schuytwoerderschuytwoerder
1558-06-08
die wedewy van Symon Oem schuytwoerder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Plaatsteeg.000.10
79/2

/
Die wedewy van Vranck Jansz Cock
1558-06-08
Die wedewy van Vranck Jansz Cock
TiendePenning-1557 (overledene)Plaatsteeg.000.10
79/2a
Franck Jansz Cock
/
Die wedewy van Vranck Jansz Cock
1558-06-08
Die wedewy van Vranck Jansz Cock
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.022.06
142/1

/15/0-30
Die wedewy van Willem Jacopsz
1558-06-08
Die wedewy van Willem Jacopsz
TiendePenning-1557 (overledene)Steenschuur.022.06
142/1a

/15/0-30
Die wedewy van Willem Jacopsz
1558-06-08
Die wedewy van Willem Jacopsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.035-037
50/2

/
die wedewy voirs
1558-06-08
die wedewy voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkgracht.009
61/1
Sophia Willemsdr {van Crimpen}
/41/4-2
die weduwe ende die kinderen van de Baylyu
1558-06-08
die weduwe ende die kinderen van de Baylyu
TiendePenning-1557 (overledene)Pieterskerkgracht.009
61/1a
Adriaen Dircksz van Crimpen
/41/4-2
die weduwe ende die kinderen van de Baylyu
1558-06-08
die weduwe ende die kinderen van de Baylyu
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.028.3
108/1
Annetgen Jacobsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}
/5/0-0
die weduwe van Cornelies Corneliesz turfdreger
1558-06-08
die weduwe van Cornelies Corneliesz turfdreger
TiendePenning-1557 (overledene)Rapenburg.028.3
108/1a
Cornelis Cornelisz {snijder, turfdrager}
/5/0-0
die weduwe van Cornelies Corneliesz turfdreger
1558-06-08
die weduwe van Cornelies Corneliesz turfdreger
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.04
42/1

/8/0-16
die weduwe van Dirck Jan Roelofsz scherder
1558-06-08
die weduwe van Dirck Jan Roelofsz scherder
TiendePenning-1557 (overledene)Langebrug.113.04
42/1a

/8/0-16
die weduwe van Dirck Jan Roelofsz scherderscherder
1558-06-08
die weduwe van Dirck Jan Roelofsz scherder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Houtstraat.000.2
103/2
Catrijn Jansdr {vrouw van Pieter Michielsz, Gool}
/
die weduwe van Frans Gerytsz Goel Trijntgen
1558-06-08
die weduwe van Frans Gerytsz Goel Trijntgen
TiendePenning-1557 (overledene)Houtstraat.000.2
103/2a
Frans Gerritsz Gool {Goel}
/
die weduwe van Frans Gerytsz Goel Trijntgen
1558-06-08
die weduwe van Frans Gerytsz Goel Trijntgen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.017
42/1
Jutgen Dircksdr {kamster}
/5/0-0
die weduwe van Heyndrick Lambrechtsz backer
1558-06-08
die weduwe van Heyndrick Lambrechtsz backer
TiendePenning-1557 (overledene)Diefsteeg.017
42/1a
Hendrick Lambrechtsz {bakker}
/5/0-0
die weduwe van Heyndrick Lambrechtsz backerbacker
1558-06-08
die weduwe van Heyndrick Lambrechtsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
5/2

/
die weduwe van Jacop aptecker
1558-06-08
die weduwe van Jacop aptecker
TiendePenning-1557 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
5/2a

/
die weduwe van Jacop apteckeraptecker
1558-06-08
die weduwe van Jacop aptecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.112
101/1
Marytgen Hendricksdr {de Goede}
/13/0-26
die weduwe van Jan Claesz die Guede
1558-06-08
die weduwe van Jan Claesz die Guede tot hoir lyf
TiendePenning-1557 (overledene)Rapenburg.112
101/1
Jan Claes Cornelisz de Goede
/13/0-26
die weduwe van Jan Claesz die Guede
1558-06-08
die weduwe van Jan Claesz die Guede tot hoir lyf
TiendePenning-1557 (overledene)Langebrug.113.06
44/1a
Jan Dircksz Cortenbosch {de oude}
/12/0-24
die weduwe van Jan Dircxz wynverlaterwynverlater
1558-06-08
die weduwe van Jan Dircxz wynverlater
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.06
44/1
Aechte Gerritsdr {Cortenbosch}
/12/0-24
die weduwe van Jan Dircxz, wynverlater
1558-06-08
die weduwe van Jan Dircxz, wynverlater
TiendePenning-1557 (overledene)Aalmarkt.015-016
82/1a
Adriaen Jacobsz {scheepmaker}
/12/0-24
die weeskinderen van Adriaen Jacopsz in zijn leven schepmackerschepmacker
1558-06-08
die weeskinderen van Adriaen Jacopsz in zijn leven schepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Aalmarkt.015-016
82/1

/12/0-24
die weeskinderen van Adriaen Jacopsz in zijn leven schepmacker
1558-06-08
die weeskinderen van Adriaen Jacopsz in zijn leven schepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.046-048
56/1

/12/0-24
die weeskinderen van Willeboert Jorysz lichterlichter
1558-06-08
die weeskinderen van Willeboert Jorysz lichter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.043
116/1
Trijntgen Pietersdr {Capiteyns}
/0/0-0
die zelfde 4 camers daer achter an
te weck 1 st

1558-06-08
die zelfde 4 camers daer achter an
TiendePenning-1557 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.006
97/2a
Dirck Rippertsz
/
Dierck Rippers wedewy
1558-06-08
Dierck Rippers wedewy
TiendePenning-1557 (huurder)JanVossensteeg.058-060
118/1

/7/0-14
Diewer Heyndricxsdr
1558-06-08
Diewer Heyndricxsdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.009
110/1

/30/3-0
Diewer in de Pot
1558-06-08
Diewer in de Pot
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.240.1
161/1

/8/0-16
Diewer Jansdr
1558-06-08
Diewer Jansdr
TiendePenning-1557 (overledene)Kolfmakersteeg.017-019
13/1a

/1/0-0
Dirck Adriaensz wedewy
1 st

1558-06-08
Dirck Adriaensz wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.033-037.1
136/1

/
Dirck Aersten snijdersnijder
1558-06-08
Dirck Aersten snijder
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.054
101/1

/8/0-16
Dirck Cappeteyn verwerverwer
1558-06-08
Dirck Cappeteyn verwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.12
50/1
Dirck Claes Maertensz {Langebrug}
/6/0-0
Dirck Claes Marssen
1558-06-08
Dirck Claes Marssen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.147-149
83/1
Dirck Claesz Roggenbrood
/7,5/0-15
Dirck Claesz
1558-06-08
Dirck Claesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.023
29/1
Dirck Claesz Roggenbrood
/0/0-0
Dirck Claesz 2 cameren
te weck 1s

1558-06-08
Dirck Claesz 2 cameren
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
101/1
Dirck Claesz {schoenmaker}
/6/0-0
Dirck Claesz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Dirck Claesz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.085
104/1
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/6/0-0
Dirck Cornelies graefmackergraefmacker
1558-06-08
Dirck Cornelies graefmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.116
103/1

/14/1-8
Dirck Cornelies schoemacker twee huysen
twee huysen
schoemacker
1558-06-08
Dirck Cornelies schoemacker twee huysen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.048.1
97/2
Dirck Cornelisz den Dubbelden
/
Dirck Corneliesz den Dubbelden metsselaermetsselaer
1558-06-08
Dirck Corneliesz den Dubbelden metsselaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.020.6
150/1
Dirck Cornelisz den Oosterling {de oude}
/25/2-10
Dirck Corneliesz drapenyerderdrapenyerder
1558-06-08
Dirck Corneliesz drapenyerder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.050
27/1

/8/0-16
Dirck Dircxsz cuypercuyper
1558-06-08
Dirck Dircxsz cuyper
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.158-162
63/1
Dirck Dircksz {warmoezenier-OudeRijn}
/13/0-26
Dirck Dircxsz warmesmanwarmesman
1558-06-08
Dirck Dircxsz warmesman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Molensteeg.004-006
88/1

/12/0-24
Dirck Dircxz kueman
twee huysen naest malcander
kueman
1558-06-08
Dirck Dircxz kueman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.016-018
33/1
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/15/0-30
Dirck Dircxz Stien
1558-06-08
Dirck Dircxz Stien
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.024.2
273/1

/14/0-28
Dirck Gerytsz in Sinte Louweris
1558-06-08
Dirck Gerytsz in Sinte Louweris
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.141
21/1

/12/0-24
Dirck Gerytsz wijnverlaeterwijnverlaeter
1558-06-08
Dirck Gerytsz wijnverlaeter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
178/1
Dirck Gerritsz {glasmaker}
/1/1-8
Dirck Gherytsz glaesmackerglaesmacker
1558-06-08
Dirck Gherytsz glaesmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.032
107/1
Dirck Hendricksz {bakker}
/8/0-16
Dirck Heyndericksz backerbacker
1558-06-08
Dirck Heyndericksz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.034
153/1
Dirck Hendricksz Breetvelt {brouwersknecht}
/5/0-0
Dirck Heyndericxsz brouwersknechtbrouwersknecht
1558-06-08
Dirck Heyndericxsz brouwersknecht
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.010.3
74/1
Dirck Hendricksz {korenmeter}
/0/0-0
Dirck Heyndricxsz coerenmeetter
1 st
coerenmeetter
1558-06-08
Dirck Heyndricxsz coerenmeetter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.216
152/1

/5/0-0
Dirck Heyndricxsz franssynmackerfranssynmacker
1558-06-08
Dirck Heyndricxsz franssynmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.07
45/2
Dirck Hendricksz {Langebrug}
/
Dirck Heyndricxz woenende tot Alphen
1558-06-08
Dirck Heyndricxz woenende tot Alphen
TiendePenning-1557 (eigenaar)JanVossensteeg.035
81/2
Dirck Hoflant
/
Dirck Hoeflandt
1558-06-08
Dirck Hoeflandt
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.016.2
30/1
Dirck Hoflant
/5,5/0-0
Dirck Hoeflant wolderwolder
1558-06-08
Dirck Hoeflant wolder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Aalmarkt.003
78/1
Dirck IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Dirck IJsbrantsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Dirck IJsbrantsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.036-038
92/1
Dirck Jacobsz van Montfoort
/26/2-12
Dirck Jacobsz
1558-06-08
Dirck Jacobsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.034
91/2
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck Jacopsz
1558-06-08
Dirck Jacopsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.005-006
42/1
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/25/2-10
Dirck Jacopsz corencoeppercorencoepper
1558-06-08
Dirck Jacopsz corencoepper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.002-004
136/2
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
Dirck Jacopsz gortergorter
1558-06-08
Dirck Jacopsz gorter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.006
76/2
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
Dirck Jacopsz gorttergortter
1558-06-08
Dirck Jacopsz gortter
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.028
25/2
Dirck Jacobsz in de Rosmolen
/18/1-16
Dirck Jacopsz in de Roesmolen
1558-06-08
Dirck Jacopsz in de Roesmolen
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.028
105/2
Dirck Jacobsz in de Rosmolen
/8/0-16
Dirck Jacopsz in de Roesmollen
1558-06-08
Dirck Jacopsz in de Roesmollen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.042-044
104/1
Dirck Jacobsz {scheepmaker}
/12/0-24
Dirck Jacopsz scepmackerscepmacker
1558-06-08
Dirck Jacopsz scepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.009
51/2
Dirck Jacobsz in de Rosmolen
/
Dirck Jacopsz tymmermantymmerman
1558-06-08
Dirck Jacopsz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.001-007
52/1
Dirck Jacobsz in de Rosmolen
/20/2-0
Dirck Jacopsz tymmermantymmerman
1558-06-08
Dirck Jacopsz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.5
93/1
Dirck Jansz {snijder, koster}
/5/0-0
Dirck Jans snydersnyder
1558-06-08
Dirck Jans snyder
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.098
94/1

/7/0-14
Dirck Jansz backerbacker
1558-06-08
Dirck Jansz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.085-087
62/1
Dirck Jansz {koehouder}
/7/0-14
Dirck Jansz boumanbouman
1558-06-08
Dirck Jansz bouman
TiendePenning-1557 (huurder)Botermarkt.020
59/1
Dirck Jansz {snijder, koster}
/33/3-6
Dirck Jansz coster
1558-06-08
Dirck Jansz coster
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.118-120
98/1
Dirck Jansz Eenhoorn
/9/0-18
Dirck Jansz Eenhoerren glaesemakerglaesemaker
1558-06-08
Dirck Jansz Eenhoerren glaesemaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.058
3/1
Dirck Jansz {mandemaker}
/10/0-20
Dirck Jansz mandemackermandemacker
1558-06-08
Dirck Jansz mandemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Hogewoerd.086
41/1

/9/0-18
Dirck Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Dirck Jansz snijder
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.005.1
22/1

/6/0-0
Dirck Jansz weeverweever
1558-06-08
Dirck Jansz weever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.220
154/1
Dirck Jansz Roeten {zeemtouwer}
/12/0-24
Dirck Jansz witmacker 2 huysenwitmacker
1558-06-08
Dirck Jansz witmacker 2 huysen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.222
154/11
Dirck Jansz Roeten {zeemtouwer}
/12/0-24
Dirck Jansz witmacker 2 huysenwitmacker
1558-06-08
Dirck Jansz witmacker 2 huysen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.032-034
113/1
Dirck Jaspersz van Vesanevelt
/15/0-30
Dirck Jaspersz boumanbouman
1558-06-08
Dirck Jaspersz bouman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.054.1
146/1

/0-2
Dirck Joesten
1558-06-08
Dirck Joesten
TiendePenning-1557 (eigenaar)Papengracht.028
79/1
Dirck Corsz {tinnegieter}
/9/0-18
Dirck Korssen tynnegietertynnegieter
1558-06-08
Dirck Korssen tynnegieter
TiendePenning-1557 (huurder)Ketelboetersteeg.010
90/1

/6/0-0
Dirck Lubbertsz ende is gerumdt
1558-06-08
Dirck Lubbertsz ende is gerumdt
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.089
9/1
Dirck Adriaensz Mast
/18/1-16
Dirck Mast
1558-06-08
Dirck Mast
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.006
200/1
Neeltgen Pietersdr {van Meerburg}
/15/0-30
Dirck Ottensz's wedewy
1558-06-08
Dirck Ottensz's wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Steenschuur.006
200/1a
Dirck Ottenz {van Meerburg}
/15/0-30
Dirck Ottensz's wedewy
1558-06-08
Dirck Ottensz's wedewy
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.047
122/1

/6,5/0-13
Dirck Ottez coemencoemen
1558-06-08
Dirck Ottez coemen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.027-029
110/1
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/8/0-16
Dirck Pietersz
1558-06-08
Dirck Pietersz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.042
94/1
Dirck Pietersz {Vergeyl}
/7/0-14
Dirck Pietersz snijdersnijder
1558-06-08
Dirck Pietersz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.003-005
3/1
Dirck Ponsz {wielmaker}
/9/0-18
Dirck Ponsen wielmacker
1558-06-08
Dirck Ponsen wielmacker
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.099
1/2a
Dirck Rippertsz
/
Dirck Rippers wedewy
1558-06-08
Gryetgen Dirck Rippers wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.004
98/2a
Dirck Rippertsz
/
Dirck Rippers wedewy
1558-06-08
Dirck Rippers wedewy
TiendePenning-1557 (huurder)Hogewoerd.022
10/1

/16/0-32
Dirck Tonisz appelcoeperappelcoeper
1558-06-08
Dirck Tonisz appelcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.185-187
40/2
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Tonisz seylmackerseylmacker
1558-06-08
Dirck Tonisz seylmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.068
97/1
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/6,5/0-13
Dirck Tonisz seylmackerseylmacker
1558-06-08
Dirck Tonisz seylmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.059
20/1
Dirck Hendricksz van der Does
/30/3-0
Dirck van der Does
1558-06-08
Dirck van der Does
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.018
278/2
Dirck Hendricksz van der Does
/
Dirck van der Dous
1558-06-08
Dirck van der Dous
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.016
279/2
Dirck Hendricksz van der Does
/
Dirck van der Dous
1558-06-08
Dirck van der Dous
TiendePenning-1557 (huurder)Nieuwstraat.057
122/1
Dirck Gillisz van Heussen
/21/2-2
Dirck van Hoessen
1558-06-08
Dirck van Hoessen
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.138
77/1

/9/0-18
Dirck Vranckenz
1558-06-08
Dirck Vranckenz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.003
196/1
Dirck Willemsz Tellepeper
/14/0-28
Dirck Willemsz coemencoemen
1558-06-08
Dirck Willemsz coemen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.092-096
45/1
Dirck Willemsz van den Burch
/30/3-0
Dirck Willemsz olyslagerolyslager
1558-06-08
Dirck Willemsz olyslager
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.146
74/1
Dirck Willemsz {snijder}
/12/0-24
Dirck Willemsz snijdersnijder
1558-06-08
Dirck Willemsz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.057-059
25/1

/6/0-0
Dirck Woutersz lyndeweverlyndewever
1558-06-08
Dirck Woutersz lyndewever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.158
69/1
Dirck Woutersz van Santen
/25/2-10
Dirck Woutersz tapper
1558-06-08
Dirck Woutersz tapper
TiendePenning-1557 (huurder)Uiterstegracht.018
159/1

/0/0-0
Dirck(gen) Reyersdr
1 st 1 gr

1558-06-08
Dirck(gen) Reyersdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.054-056
16/1
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/16/0-32
Dirckgen Ulryck Martensz wedewy
1558-06-08
Dirckgen Ulryck Martensz wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.025
60/1

/4/0-0
Doeu Bouwensz
1558-06-08
Doeu Bouwensz
TiendePenning-1557 (huurder)Warmoesmarkt.011
25/1
Dominicus Gerritsz Doe
/32/3-4
Domynekus Gherytsz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Domynekus Gherytsz goutsmit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.008
26/1
Dominicus Fredericksz {glasmaker}
/6/0-0
Domynekus Vrerycxsz glaesmackerglaesmacker
1558-06-08
Domynekus Vrerycxsz glaesmacker
TiendePenning-1557 (huurder)Uiterstegracht.016.2
161/1

/0/0-0
Duijfgen Jansdr
1 s 1,5 gr

1558-06-08
Duijfgen Jansdr
TiendePenning-1557 (huurder)Kaiserstraat.001
25/1

/0/0-0
Dyevertgen
te weck 1,5 st

1558-06-08
Dyevertgen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.116
100/1

/4/0-0
een lech erff
1558-06-08
een lech erff
TiendePenning-1557 (plaats)Middelstegracht.023
28/0a

/
Een poertgen
1558-06-08
Een poertgen
TiendePenning-1557 (plaats)Garenmarkt.002
1/0a

/
Eerst beghinnende an die Oesterlijnplats
1558-06-08
Eerst beghinnende an die Oesterlijnplats
TiendePenning-1557 (overledene)Steenschuur.019
69/1a
Egbert Adriaensz {voller}
/6/0-0
Egbert Arentsz wedewy
1558-06-08
Liesbedt Dircxsdr Egbert Arentsz wedewy
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.019
138/1

/14/0-28
Egbert Gerytsz
1558-06-08
Egbert Gerytsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.005-007
99/2
Marytgen {vrouw van Pieter Luitenz, Pieter Wesselsz}
/5/0-0
ende Mary Pieter Lueten
1558-06-08
ende Mary Pieter Lueten
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.142
119/1
Aechte Pietersdr {vrouw van Engel Arentsz}
/6/0-0
Engel Arentsz wedewy
1558-06-08
Engel Arentsz wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Haarlemmerstraat.142
119/1a
Engel Arentsz {Haarlemmerstraat}
/
Engel Arentsz wedewy
1558-06-08
Engel Arentsz wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.042
22/1
Engel Hendricksz {schuitenvoerder, boomgaardenier}
/10/0-20
Engel Heyndricksz schuytvorderschuytvorder
1558-06-08
Engel Heyndricksz schuytvorder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Molensteeg.012
91/1
Erasmus Dircksz {voller}
/0/0-0
Erasemus schuytworder
1 st 1 gr
schuytworder
1558-06-08
Erasemus schuytworder
TiendePenning-1557 (huurder)Kaiserstraat.019
36/1

/1/0-1
Erck Claesdr
1558-06-08
Erck Claesdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.023
59/1
Evert Jansz {metselaar}
/5,5/0-0
Evert Jansz metselaermetselaer
1558-06-08
Evert Jansz metselaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.062
238/2
Evert Jansz {metselaar}
/
Evert Jansz metsselaermetsselaer
1558-06-08
Evert Jansz metsselaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.1
89/2

/
Ewoudt Arentsz verwerverwer
1558-06-08
Ewoudt Arentsz verwer
TiendePenning-1557 (huurder)Levendaal.018
213/1
Ewout Pietersz Hoflant
/8/0-16
Ewout Pieters wolderwolder
1558-06-08
Ewout Pieters wolder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Scheepmakersteeg.002.2
117/1
Ewout Fredericksz {poortwachter}
/
Ewout Vrerycxsz poirtier van Cuepoertpoirtier van Cuepoert
1558-06-08
Ewout Vrerycxsz poirtier van Cuepoert
TiendePenning-1557 (eigenaar)KortRapenburg.012.2
43/1
Floris Gerritsz Abbenbrouck
/5,5/0-0
Florys Gherytsz
1558-06-08
Florys Gherytsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Apothekersdijk.027
83/2
Floris Hobbesz
/18/0-36
Florys Hobbensz
1558-06-08
Florys Hobbensz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.012.1
116/1
Floris Hobbesz
/8/0-16
Florys Hobbenz
1558-06-08
Florys Hobbenz
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.013-015
36/1
Floris Jacobsz van Montfoort
/60/6-0
Florys Jacopsz
2 huysen geweest

1558-06-08
Florys Jacopsz mit een huysinge 't welck twe huysen geweest zijn
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.008-009
48/1
Floris Jacobsz van Montfoort
/44/4-8
Florys Jacopsz
1558-06-08
Florys Jacopsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.073-074
15/1
Floris Jansz Snoey {scheepmaker}
/18/1-16
Florys Jansz Snoey scepmackerscepmacker
1558-06-08
Florys Jansz Snoey scepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.067
211/1
Floris Pietersz {warmoezenier}
/0/0-0
Florys Pietersz
te weck 1 s 1 gr

1558-06-08
Florys Pietersz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.245
48/1

/18/1-16
Florys pottebackers wedewy
1558-06-08
Florys pottebackers wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Haarlemmerstraat.245
48/1a

/18/1-16
Florys pottebackers wedewypottebacker
1558-06-08
Florys pottebackers wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.165
32/2

/
Florys van Cralijnen
1558-06-08
Florys van Cralijnen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.010.1
5/1

/15/0-30
Fop Pietersz cuypercuyper
1558-06-08
Fop Pietersz cuyper
TiendePenning-1557 (huurder)Hoogstraat.005
48/1

/18/0-36
Frans Bortelmeesz droechscherderdroechscherder
1558-06-08
Frans Bortelmeesz droechscherder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Doezastraat.000.14
54/2
Frans Cornelisz {drapier}
/
Frans Corneliesz
1558-06-08
Frans Corneliesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.009.1
8/2

/8/0-16
Frans Fransz snijdersnijder
1558-06-08
Frans Fransz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.007
9/1

/6/0-0
Frans Fransz snijdersnijder
1558-06-08
Frans Fransz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.167-169
33/1
Frans Garbrantsz {drapier}
/20/2-0
Frans Garbrantsz
1558-06-08
Frans Garbrantsz
TiendePenning-1557 (huurder)Uiterstegracht.143
234/1

/0/0-0
Frans Harmensz lijndrayer
te weeck 1s
lijndrayer
1558-06-08
Frans Harmensz lijndrayer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.009
293/1

/6,5/0-13
Frans Huygensz in 't Verloren Schap
1558-06-08
Frans Huygensz in 't Verloren Schap
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.002-004
38/1

/10/0-20
Frans Jacopsz cuyper zijn erfgenamen
1558-06-08
Frans Jacopsz cuyper zijn erfgenamen
TiendePenning-1557 (overledene)Hooglandsekerkgracht.002-004
38/1a

/10/0-20
Frans Jacopsz cuyper zijn erfgenamencuyper
1558-06-08
Frans Jacopsz cuyper zijn erfgenamen
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.002-016
1/1
Frans Jansz van Dusseldorp II
/75/7-10
Frans Jansz brouwerbrouwer
1558-06-08
Frans Jansz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.126
106/1
Frans Jansz van Dusseldorp I
/4,5/0-0
Frans Jansz brouwer een lech erf
een lech erf
brouwer
1558-06-08
Frans Jansz brouwer een lech erf
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.134
79/1

/8/0-16
Frans Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Frans Jansz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.010
23/1
Frans Claesz Mast
/12/0-24
Frans Mast twee huizen
twee huizen

1558-06-08
Frans Mast twee huizen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.012-014
23/11
Frans Claesz Mast
/12/0-24
Frans Mast twee huizen
twee huizen

1558-06-08
Frans Mast twee huizen
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.062-066
98/1
Frans Pietersz {timmerman}
/6/0-0
Frans Pietersz tymmermantymmerman
1558-06-08
Frans Pietersz tymmerman
TiendePenning-1557 (huurder)Levendaal.010
207/1

/10/0-20
Frans Tonisz
1558-06-08
Frans Tonisz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.111
92/2

/
Fy Crackgen wedewy
1558-06-08
Fy Crackgen wedewy
TiendePenning-1557 (huurder)Hogewoerd.026
15/1
Fijtgen Jacobsdr {Hogewoerd}
/9,5/0-19
Fye Jacopsdr
1558-06-08
Fye Jacopsdr
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.111-113
7/1

/5/0-0
Fynsent van Rapers
1558-06-08
Fynsent van Rapers
TiendePenning-1557 (huurder)Steenschuur.022.11
137/1

/10/0-20
Fytgen Pietersdr huervrou
1558-06-08
Fytgen Pietersdr huervrou
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.048
263/1
Gangelof Symonsz
/6/0-0
Gangelof Symonsz tymmermantymmerman
1558-06-08
Gangelof Symonsz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.013
5/1

/8/0-16
Geertgen Claesdr met Lysbeth
1558-06-08
Geertgen Claesdr met Lysbeth
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.148.1
73/1
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Gerrijt Louwerisz hoeyckemackerhoeyckemacker
1558-06-08
Gerrijt Louwerisz hoeyckemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.002-016
18/2
Gerrit Jansz de Wijs
/18/0-36
Gerrit Jansz raemwachterraemwachter
1558-06-08
Gerrit Jansz raemwachter
TiendePenning-1557 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.015.2
7/1

/8/0-16
Gertgen Pietersdr
1558-06-08
Gertgen Pietersdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.092-094
3/1
Geertgen Claesdr {lakenkoopvrouw}
/16/1-12
Gertruyt Claesdr zydelackencopsterzydelackencopster
1558-06-08
Gertruyt Claesdr zydelackencopster
TiendePenning-1557 (huurder)JanVossensteeg.073-075
112/1

/0/0-0
Geryt Arentsz
te weck 1,5 st

1558-06-08
Geryt Arentsz
TiendePenning-1557 (huurder)Langebrug.101
23/1
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/8/0-16
Geryt Boekelsz
1558-06-08
Geryt Boekelsz
TiendePenning-1557 (huurder)Steenschuur.003
40/1
Gerrit Claesz van Egmont
/8/0-16
Geryt Claesz van Egmondt
1558-06-08
Geryt Claesz van Egmondt
TiendePenning-1557 (huurder)Uiterstegracht.023
187/1

/6/0-0
Geryt Corenliesz
1558-06-08
Geryt Corenliesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.059
87/1
Gerrit Cornelisz {bezemmaker}
/12/0-24
Geryt Corneliesz besenmackerbesenmacker
1558-06-08
Geryt Corneliesz besenmacker
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.171
34/1

/12/0-24
Geryt Corneliesz kiestemackerkistenmaker
1558-06-08
Geryt Corneliesz kiestemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.144
75/1

/10/0-20
Geryt Corneliesz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Geryt Corneliesz kystemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Vismarkt.004
18/1
Gerrit Adriaensz de Vrije
/23/2-6
Geryt de Vrij
1558-06-08
Geryt de Vrij
TiendePenning-1557 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.028-030
5/1

/9/0-18
Geryt Huybrechtsz cuypercuyper
1558-06-08
Geryt Huybrechtsz cuyper
TiendePenning-1557 (huurder)Garenmarkt.014
8/1
Gerrit Jacobsz van der Mije
/20/2-0
Geryt Jacopsz huerman
1558-06-08
Geryt Jacopsz huerman
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.242
163/1

/1/0-0
Geryt Jansz
te weck 1 st

1558-06-08
Geryt Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.036
130/1

/0/0-1
Geryt Pouwelsz
1558-06-08
Geryt Pouwelsz
TiendePenning-1557 (huurder)Bakkersteeg.022.2
129/1

/1,5/0-0
Geryt Rys
te weck 1 st

1558-06-08
Geryt Rys
TiendePenning-1557 (huurder)Burgsteeg.009
101/1

/9/0-18
Geryt Tonysz
1558-06-08
Geryt Tonysz
TiendePenning-1557 (huurder)Korevaarstraat.024-026
29/1

/9/0-18
Geryt Valken wolderwolder
1558-06-08
Geryt Valken wolder
TiendePenning-1557 (huurder)Nieuwsteeg.018.1
72/1

/13/0-26
Geryt Willemsz backerbacker
1558-06-08
Geryt Willemsz backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.116
101/1
Garbrant Arentsz {vleeshouwer}
/5/0-0
Gharbarnt Arentsz vleyshoudervleyshouder
1558-06-08
Gharbarnt Arentsz vleyshouder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.065-069
51/1
Garbrant Jansz {drapier}
/10/0-20
Gharbrant Jansz trapenierdertrapenierder
1558-06-08
Gharbrant Jansz trapenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.023.07
58/1
Garbrant Meesz {de oude}
/60/6-0
Gharbrant Meessen verwerverwer
1558-06-08
Gharbrant Meessen verwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
106/1
Grietgen Jacobsdr {van Sonnevelt}
/20/2-0
Gherijtgen Heyndrick Paedts van Zonnevelts wedewy
1558-06-08
Gherijtgen Heyndrick Paedts van Zonnevelts wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.022
30/1
Gerlof Pietersz {pottenbakker}
/24/2-8
Gherlof Pietersz pottebackerpottebacker
1558-06-08
Gherlof Pietersz pottebacker
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.185-187
40/1

/5/0-0
Ghertgen
1558-06-08
Ghertgen
TiendePenning-1557 (eigenaar)StilleRijn.016.1
56/2

/
Ghertgen Corneliesdr
1558-06-08
Ghertgen Corneliesdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.015
98/1

/5/0-0
Ghertgen Sebastiaen Jansdr
1558-06-08
Ghertgen Sebastiaen Jansdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.013.1
45/1
Geertruid Jansdr van Oyen
/6/0-0
Ghertruyt Jansdr van Oeyen backsterbackster
1558-06-08
Ghertruyt Jansdr van Oeyen backster
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.005
45/1
Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}
/22/2-4
Ghertruyt Jorysdr comen
1558-06-08
Ghertruyt Jorysdr comen
TiendePenning-1557 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
1/1

/8/0-16
Ghertruyt Rappers appelcopperappelcopper
1558-06-08
Ghertruyt Rappers appelcopper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.082
7/1
Geertruid Claesdr Vergeyl
/13/0-26
Ghertruyt Vergheyl
1558-06-08
Ghertruyt Vergheyl
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.125
14/1
Gerrit Boeckelsz Buytewech
/36/3-12
Ghery Boeckelsz Buytewech
1558-06-08
Ghery Boeckelsz Buytewech
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.20
30/2
Gerrit Claesz van Egmont
/
Ghery Claesz van Egmondt
1558-06-08
Ghery Claesz van Egmondt
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.066-068
5/1
Gerrit Egbertsz {brouwer, de oude}
/75/7-10
Gheryt Aelbrechtsz brouwerbrouwer
1558-06-08
Gheryt Aelbrechtsz brouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.040-044
1/1
Gerrit Andriesz van Eyck
/5/0-10
Gheryt Andriesz tymmermantymmerman
1558-06-08
Gheryt Andriesz tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kolfmakersteeg.028-030
15/1
Gerrit Claesz {wolwever}
/1/0-0
Gheryt Claesz weverwever
1558-06-08
Gheryt Claesz wever
TiendePenning-1557 (huurder)OudeRijn.180-182
74/1

/7,5/0-15
Gheryt colfmackercolfmacker
1558-06-08
Gheryt colfmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
4/1
Gerrit Cornelisz {goudsmid}
/7,5/0-15
Gheryt Corneliesz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Gheryt Corneliesz goutsmit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.013.2
44/1
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/7/0-14
Gheryt Corneliesz schilderschilder
1558-06-08
Gheryt Corneliesz schilder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.034
221/1
Gerrit Cornelisz {goudsmid}
/6/0-0
Gheryt Corneliesz smitsmit
1558-06-08
Gheryt Corneliesz smit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.014
24/1
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/6/0-0
Gheryt Dircxsz bierdregerbierdreger
1558-06-08
Gheryt Dircxsz bierdreger
TiendePenning-1557 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.3
86/1
Gerrit Dircksz Buytewech {snijder}
/6/0-0
Gheryt Dircxsz snydersnyder
1558-06-08
Gheryt Dircxsz snyder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.11
49/2
Gerrit Dircksz {linnenwever}
/
Gheryt Dircxz wever woenende tot Reynsburchwever
1558-06-08
Gheryt Dircxz wever woenende tot Reynsburch
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.002
40/1
Gerrit Foysz van Tetrode
/10/0-20
Gheryt Foyensz
1558-06-08
Gheryt Foyensz
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.112
47/1
Gerrit Fransz Doe
/46/4-12
Gheryt Fransz Doe
1558-06-08
Gheryt Fransz Doe
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.104.2
110/1
Gerrit Gerritsz {verwersknecht}
/7/0-14
Gheryt Gerytsz verwersknechtverwersknecht
1558-06-08
Gheryt Gerytsz verwersknecht
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.026
65/1
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/18/1-16
Gheryt Ghysbrechtsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Gheryt Ghysbrechtsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Ketelboetersteeg.008
89/1

/6/0-0
Gheryt Giellesz
1558-06-08
Gheryt Giellesz
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.176-178
130/1

/6/0-0
Gheryt Heyndricxsz
1558-06-08
Gheryt Heyndricxsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.015
113/1
Gerrit Jacobsz de Haes
/
Gheryt Jacopsz de Haes
1558-06-08
Gheryt Jacopsz de Haes
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.086
9/1
Gerrit Jansz {koopman, drapier}
/13/0-26
Gheryt Jansz coemencoemen
1558-06-08
Gheryt Jansz coemen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.120
85/1
Gerrit Jansz {messenmaker}
/
Gheryt Jansz messemackermessemacker
1558-06-08
Gheryt Jansz messemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.083
11/1
Gerrit Jansz {schoenmaker}
/10/0-20
Gheryt Jansz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Gheryt Jansz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.045-047
123/1

/7/0-14
Gheryt Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Gheryt Jansz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.015
43/1
Gerrit Jansz Kanter
/8/0-16
Gheryt Jansz tafelackewevertafelackewever
1558-06-08
Gheryt Jansz tafelackewever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.063
11/1
Gerrit Jansz van den Burch {de oude}
/5/0-0
Gheryt Jansz van der Burch
1558-06-08
Gheryt Jansz van der Burch
TiendePenning-1557 (overledene)Garenmarkt.000.03
16/2a
Gerrit Jansz {bouwman}
/
Gheryt Jansz's wedewy
1558-06-08
Gheryt Jansz's
TiendePenning-1557 (eigenaar)Garenmarkt.000.03
16/2
Neeltgen Pietersdr Boeytgen {vrouw Gerrit Jansz}
/
Gheryt Jansz's wedewy uuyt Die Weijpoert
1558-06-08
Gheryt Jansz's wedewy, uuyt Die Weijpoert, eygenaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.091
56/1
Gerrit Joostenz {timmerman}
/7/0-14
Gheryt Joesten tymmermantymmerman
1558-06-08
Gheryt Joesten tymmerman
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.060-061
1/1
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/14/1-8
Gheryt Mathysz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Gheryt Mathysz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.019
32/1
Gerrit Pellenz {koperslager}
/
Gheryt Pellegrumsz coeperslagercoeperslager
1558-06-08
Gheryt Pellegrumsz coeperslager
TiendePenning-1557 (eigenaar)Steenschuur.014
203/1

/19/1-18
Gheryt Quyrynsz kistemackerkistemacker
1558-06-08
Gheryt Quyrynsz kistemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.03
41/1

/11/0-22
Gheryt Quyrynsz kystemackerkystemacker
1558-06-08
Gheryt Quyrynsz kystemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.153
26/1
Gerrit Roelofsz van der Mije
/30/3-0
Gheryt Roelofsz burgermeester
1558-06-08
Gheryt Roelofsz burgermeester
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.002-004
123/1
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/15/0-30
Gheryt Thysz met die houttuyn ende 't huys dair after
1558-06-08
Gheryt Thysz met die houttuyn ende 't huys dair after
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.040
108/2

/
Gheryt van Alckemade
1558-06-08
Gheryt van Alckemade
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.114
89/1
Gerrit Dircksz van Kessel
/20/2-0
Gheryt van Kessel
1558-06-08
Gheryt van Kessel
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.040-044
2/2
Gerrit Andriesz van Eyck
/
Gheryt voirs
1558-06-08
Gheryt voirs
TiendePenning-1557 (huurder)Aalmarkt.027-028.1
104/1

/18/1-16
Gheryt Vranckensz in de Olyfant
1558-06-08
Gheryt Vranckensz in de Olyfant
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.003-005
10/1
Gerrit IJsbrantsz {kalkbrander}
/18/1-16
Gheryt Ysbrantsz
1558-06-08
Gheryt Ysbrantsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.000.5
220/1

/0/0-0
Gheryt Ysbrantsz
1 st

1558-06-08
Gheryt Ysbrantsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.037
171/1
Gillis Florisz {schoenmaker}
/7/0-14
Ghielles Florysz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Ghielles Florysz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.1
11/1
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/22/2-4
Ghijsbrech Dircksz
1558-06-08
Ghijsbrech Dircksz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.017
114/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrech Dircxsz
1558-06-08
Ghijsbrech Dircxsz
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.008
22/1

/
Ghijsbrech Jacopsz hoemackerhoemacker
1558-06-08
Ghijsbrech Jacopsz hoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.048
105/1

/10/0-20
Ghijsbrech Jacopsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Ghijsbrech Jacopsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.132
80/2

/
Ghijsbrech Joesten backerbacker
1558-06-08
Ghijsbrech Joesten backer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Papengracht.029.1
93/1
Gijsbrecht Cornelisz {goudsmid}
/5/0-0
Ghijsbrecht Corneliesz goutsmitgoutsmit
1558-06-08
Ghijsbrecht Corneliesz goutsmit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.002
15/2
Gijsbrecht Cornelisz van Campen
/
Ghijsbrecht Cornelisz
1558-06-08
Ghijsbrecht Cornelisz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.007
109/1
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/32/3-4
Ghijsbrecht Dircxsz
1558-06-08
Ghijsbrecht Dircxsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.016
23/1

/7/0-14
Ghijsbrecht Jacopsz snijdersnijder
1558-06-08
Ghijsbrecht Jacopsz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.028
133/1
Fijtgen Anthonisdr Moer
/0/0-1,5
Ghijsbrecht Jansz wedewy
1558-06-08
Ghijsbrecht Jansz wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Groenesteeg.028
133/1a
Gijsbrecht Jansz {voller}
/0/0-1,5
Ghijsbrecht Jansz wedewy
1558-06-08
Ghijsbrecht Jansz wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.016
56/1
Gijsbrecht Joostenz {bakker}
/24/2-8
Ghijsbrecht Joosten backerbacker
1558-06-08
Ghijsbrecht Joosten backer
TiendePenning-1557 (huurder)Nieuwsteeg.018.3
69/1

/10/0-20
Ghijsbrecht van den Boegardt
1558-06-08
Ghijsbrecht van den Boegardt
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.095-099
21/1
Godschalck Jansz van Wijngaarden
/24/2-8
Ghoedtschalck van Wijngarde
1558-06-08
Ghoedtschalck van Wijngarde
TiendePenning-1557 (huurder)KortRapenburg.018
41/1

/0/0-1,5
Ghoessen die cleermackercleermacker
1558-06-08
Ghoessen die cleermacker
TiendePenning-1557 (huurder)OudeRijn.002-016
18/1

/18/0-36
Ghoessen Ghijsbrechtsz
1558-06-08
Ghoessen Ghijsbrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.074
36/1
Goossen Hendricksz {smid}
/9/0-18
Ghoessen Heyndricxsz smitsmit
1558-06-08
Ghoessen Heyndricxsz smit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.005
195/1
Gommer Gommersz {spoelenmaker}
/7/0-14
Ghommer Gommersz spoelmackerspoelmacker
1558-06-08
Ghommer Gommersz spoelmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.064.2
3/1
Govert Willemsz van der Aer
/20/2-0
Ghovert Willemsz coemencoemen
1558-06-08
Ghovert Willemsz coemen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.006
97/2
Grietgen Hendricksdr Ripperts
/
Ghrietgen Dierck Rippers wedewy
1558-06-08
Ghrietgen Dierck Rippers wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.004
98/2
Grietgen Hendricksdr Ripperts
/
Ghrietgen Dirck Rippers wedewy
1558-06-08
Ghrietgen Dirck Rippers wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkgracht.007
60/1

/0/0-0
Ghrietgen Symonsdr
1558-06-08
Ghrietgen Symonsdr
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.117.1
95/1

/19,5/1-19
Ghysbrech Claesz
1558-06-08
Ghysbrech Claesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.025
64/1
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/20/2-0
Ghysbrech Ghysbrechtsz
1558-06-08
Ghysbrech Ghysbrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.251
52/1
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/1/0-0
Ghysbrech Heyndricxsz
1558-06-08
Ghysbrech Heyndricxsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.106.1
109/1
Gijsbrecht Claesz {scheepmaker}
/14/0-28
Ghysbrecht Claesz schepmackerschepmacker
1558-06-08
Ghysbrecht Claesz schepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.027.2
131/1
Gijsbrecht Cornelisz {metselaar}
/6,5/0-13
Ghysbrecht Corneliesz metselaermetselaer
1558-06-08
Ghysbrecht Corneliesz metselaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.108
107/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghysbrecht Dircxsz cruyenierdercruyenierder
1558-06-08
Ghysbrecht Dircxsz cruyenierder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkgracht.005.2
59/1
Gijsbrecht Fransz {organist}
/8/0-16
Ghysbrecht Fransz
1558-06-08
Ghysbrecht Fransz
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.124
85/1
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Ghysbrecht Heyndricksz schepmackerschepmacker
1558-06-08
Ghysbrecht Heyndricksz schepmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.123
13/1
Gillis Dircksz
/24/2-8
Gielles Dircxsz in de Eenhorren
1558-06-08
Gielles Dircxsz in de Eenhorren
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.034
106/1
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Heynderycksz coemencoemen
1558-06-08
Govert Heynderycksz coemen
TiendePenning-1557 (huurder)Langebrug.009-011
150/1

/0/0-0
Griet Jorysdr
te weck 2 st

1558-06-08
Griet Jorysdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.045.2
118/1
Margriete Cornelisdr {vrouw van Quirijn Jansz}
/3,5/0-0
Grietge die wedewy karembewarster
1558-06-08
Grietge die wedewy karembewarster
TiendePenning-1557 (overledene)Vliet.045.2
118/1a
Quirijn Jansz {wolwever}
/3,5/0-0
Grietge die wedewy karembewarster
1558-06-08
Grietge die wedewy karembewarster
TiendePenning-1557 (eigenaar)Levendaal.040
224/1
Grietgen Claesdr {vrouw van Harmen Pietersz}
/2/0-0
Grietgen
1558-06-08
Grietgen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Garenmarkt.000.17
23/1

/16/1-12
Grietgen Garbrantsdr
1558-06-08
Grietgen Garbrantsdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.074
124/1
Grietgen Hendricksdr {vrouw van Harmen Dircksz}
/0/0-1-1
Grietgen Heyndricksdr
1558-06-08
Grietgen Heyndricksdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
107/1
Grietgen Jacobsdr {van Sonnevelt}
/10/0-20
Grietgen Jacopsdr
1558-06-08
Grietgen Jacopsdr
TiendePenning-1557 (huurder)Burgsteeg.003
98/1

/13/0-26
Grietgen Symonsdr
1558-06-08
Grietgen Symonsdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.002
99/1
Grietgen Hendricksdr Ripperts
/8/0-16
Grietgen voirs
1558-06-08
Grietgen voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.099
1/2
Grietgen Hendricksdr Ripperts
/
Gryetgen Dirck Rippers wedewy
1558-06-08
Gryetgen Dirck Rippers wedewy
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.008-014
123/1
Hadewij Claesdr {Haarlemmerstraat}
/3/0-0
Hadewy Claesdr
1558-06-08
Hadewy Claesdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.043
40/1
Haesgen Jansdr {vrouw van Bartholomeus Jansz}
/7/0-14
Haesgen Jansdr
1558-06-08
Haesgen Jansdr
TiendePenning-1557 (huurder)Vrouwensteeg.016
74/1

/5/0-0
Haesken die heckelsterheckelster
1558-06-08
Haesken die heckelster
TiendePenning-1557 (huurder)NieuweRijn.042-043
14/1

/17/1-14
Hans de verwer syn kintverwer
1558-06-08
Hans de verwer syn kint
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.056.1
64/1
Lysbeth Dircksdr {vrouw van Hans de wijnverlater}
/6/0-0
Hans die wijnverlaeters wedewy
1558-06-08
Hans die wijnverlaeters wedewy
TiendePenning-1557 (overledene)Langebrug.056.1
64/1a
Jan Adriaensz {wijnverlater}
/
Hans die wijnverlaeters wedewy
1558-06-08
Hans die wijnverlaeters wedewy
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.082
4/1
Jan Maertensz Meesters
/20/2-0
Hans Martensz
1558-06-08
Hans Martensz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kolfmakersteeg.008
22/1
Harck Pietersz {voller}
/0/0-0
Harck Pietersz wolder
1 st
wolder
1558-06-08
Harck Pietersz wolder
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.259-263
55/1

/0/0-0
Harman
te weck 1 st

1558-06-08
Harman
TiendePenning-1557 (eigenaar)Korevaarstraat.022
28/1

/3/0-0
Harman brouwersknechtbrouwersknecht
1558-06-08
Harman brouwersknecht
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.004-006
101/1
Harmen Dircksz {snijder}
/6/0-0
Harman Dircxsz snijdersnijder
1558-06-08
Harman Dircxsz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.075-077
2/1
Harmen Evertsz {zeemtouwer}
/5/0-0
Harman Evertsz
1558-06-08
Harman Evertsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.049.2
109/1
Harmen Gerritsz {kolfmaker}
/6/0-0
Harman Gerytsz colfmackercolfmacker
1558-06-08
Harman Gerytsz colfmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkstraat.002.1
21/1
Harmen Harmensz {snijder}
/6/0-0
Harman Harmansz snijdersnijder
1558-06-08
Harman Harmansz snijder
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.026
92/1

/8/0-16
Harman Jansz
1558-06-08
Harman Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.008
75/1
Arent Willemsz Thou
/
heer Arent Willemsz priesterpriester
1558-06-08
heer Arent Willemsz priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.019
4/2
Arent Jacobsz {priester}
/
heer Arent woenende in Den Haege
1558-06-08
heer Arent woenende in Den Haege
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.1
126/1
Adriaen van Dam {priester}
/6/0-0
Heer Arien van Dam
1558-06-08
Heer Arien van Dam
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.052
137/1
Bonaventura Gerritsz
/12/0-24
heer Bonnaventuerpriester
1558-06-08
heer Bonnaventuer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkgracht.000.1
55/1
Heer Claesz {kuiper}
/10/0-20
Heer Claesz tappertapper
1558-06-08
Heer Claesz tapper
TiendePenning-1557 (huurder)Houtstraat.000.6
100/1

/7,5/0-15
Heer die snijdersnijder
1558-06-08
Heer die snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.019.1d
115/1
Dirck Jansz den Blauwen {priester}
/7/0-14
heer Dirck Jansz priesterpriester
1558-06-08
heer Dirck Jansz priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.024
49/1
Dirck Lourisz {priester}
/10/0-20
heer Dirck Louwerysz priesterpriester
1558-06-08
heer Dirck Louwerysz priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Houtstraat.007
122/1
Dirck Symonsz van Houdt {priester}
/8/0-16
heer Dirck Symonsz van Houdt priesterpriester
1558-06-08
heer Dirck Symonsz van Houdt priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.030-032
123/2
Gerrit Claesz Gool
/
heer Geryt Goel canonyck priestercanonyck, priester
1558-06-08
heer Geryt Goel canonyck priester
TiendePenning-1557 (huurder)Plaatsteeg.000.10
79/1

/7/0-14
Heer Geryt van der Goude priesterpriester
1558-06-08
Heer Geryt van der Goude priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.030-032
52/1
Gerrit Claesz Gool
/15/0-30
heer Gheryt Claesz Goel canonyck provenhuyscanonyck provenhuys
1558-06-08
heer Gheryt Claesz Goel canonyck provenhuys
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.028
124/2
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
heer Ghysbrecht Jorysz priesterpriester
1558-06-08
heer Ghysbrecht Jorysz priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkhof.024
13/2
Hendrick Jansz Eenhoorn
/
heer Heyndrick Jansz Eenhoeren
1558-06-08
heer Heyndrick Jansz Eenhoeren
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.093
20/1
Hendrick Jansz Eenhoorn
/7/0-14
Heer Heyndrick Jansz Eenhoeren
1558-06-08
Heer Heyndrick Jansz Eenhoeren
TiendePenning-1557 (eigenaar)Papengracht.017-021
90/1
Jan Jansz {priester}
/20/2-0
heer Jan Janszgeestelijke
1558-06-08
heer Jan Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.022
111/2

/
heer Jan Jansz
1558-06-08
heer Jan Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Schoolsteeg.010
66/1
Jan Pietersz van Hoorn
/6/0-0
heer Jan van Horne priesterpriester
1558-06-08
heer Jan van Horne priester
TiendePenning-1557 (eigenaar)Papengracht.029.4
95/2
Jan Gerritsz de Wit {priester}
/
heer Jan Widt
1558-06-08
heer Jan Widt
TiendePenning-1557 (huurder)Houtstraat.000.2
103/1
Jan Gerritsz de Wit {priester}
/12/0-24
heer Jan Wit
1558-06-08
heer Jan Wit
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkgracht.022
46/2

/
heer Jan woenende ter Goude
1558-06-08
heer Jan woenende ter Goude
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.007
70/1
Amelis Kerstantsz van Oy
/9/0-18
heer Melis decken van Rynlandtdecken
1558-06-08
heer Melis decken van Rynlandt
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.005
71/2
Amelis Kerstantsz van Oy
/
heer Melis voirs
1558-06-08
heer Melis voirs
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.009
31/1
Pieter Jansz {priester}
/7/0-14
heer Pieter Jansz
1558-06-08
heer Pieter Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkstraat.020
15/1
Quirijn Claesz {priester}
/8/0-16
heer Quyryn Claesz
1558-06-08
heer Quyryn Claesz