BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 194. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
19/03

/

1578
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
6/03

/

1578-05-15
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)
13/53

/

1578-07-18
is niet gedaan …
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
13/03

/

1578-07-18
Waarboek-67 G-1578 (koper)
18/53

/

1578-07-20
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
95/03

/

1578-10-28
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
245/03

/

1579-05-12
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)
245/53

/
1 Adriana Gerritsdr
1579-05-12
1. Adriana Gerritsdr (weduwe van Joris Claessen schipper) ‘moeye ende voeytster’ van Alijt Florysdr (het ca. 8 jaar oude weeskind van Floris Geritsz van Abbenbrouck en Aechte Pietersdr mede zaliger) met Wolphart Garbrantsz schipper als voogd en
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
18/03

/
20 juli 1578
1578-07-20
20 juli 1578
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Korevaarstraat.022
295/04

/
Adriaen Adriaens voller
als procuratie hebbende van haar man (gepasseerd voor de magistraat van Rotterdam, 12 juni 1579)
voller
1579-06-08
Adriaen Adriaens, voller
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)OudeVest.217
266/07
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
/
Adriaen Adriaenszcalckbrander
1579-05-19
Adriaen Adriaensz calckbrander
Waarboek-67 G-1578 (koper)Nieuwsteeg.018.2a
293/06
Adriaen Adriaensz van Crimpen
/
Adriaen Adriaensz van Crimpen, luitenant van de Baljuw van Rijnland
1579-06-13
Adriaen Adriaensz van Crimpen, luitenant van de Baljuw van Rijnland
Waarboek-67 G-1578 (koper)OudeVest.217
259/07
Adriaen Adriaensz {kalkbrander}
/
Adriaen Adriaensz, kalkbranderkalkbrander
1579-05-17
Adriaen Adriaensz, kalkbrander
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Papengracht.012-014
289/03

/
Adriaen Adriaensz, rietdekkerrietdekker
1579-06-03
Adriaen Adriaensz, rietdekker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Papengracht.012-014
291/06

/
Adriaen Adriaensz, rietdekkerrietdekker
1579-06-03
Adriaen Adriaensz, rietdekker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Middelstegracht.016
142/12

/
Adriaen Arentsdr
1579-01-15
Jan Arentsz warmoesman vervangende Cornelis Arentsz, Jopgen Arentsdr ende Adriaen Arentsdr hem comparants gebroeders ende zusters
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Middelstegracht.016
149/12

/
Adriaen Arentsdr
1579-01-15
Jan Arentsz warmoesman vervangende Cornelis Arentsz Jopgen Arentsdr ende Adriaen Arentsdr hem comparants gebrueder ende zusters
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Steenschuur.012
306/07
Adriaen Arentsz de Man
/
Adriaen Arentsz coorncopercoorncoper
1579-06-25
Adriaen Arentsz coorncoper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Krauwelsteeg.000.13
469/06

/
Adriaen Arentsz mandenmakermandenmaker
1580-01-30
met als borg Adriaen Arentsz mandenmaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)NieuweRijn.053-054
389/11
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
/
Adriaen Arentsz van Leeuwen
1579-10-02
Adriaen Arentsz van Leeuwen
Waarboek-67 G-1578 (koper)NieuweRijn.053-054
337/05
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
/
Adriaen Arentsz van Leeuwen korenkoperkorenkoper
1579-08-03
Adriaen Arentsz van Leeuwen, korenkoper, poorter
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)NieuweRijn.053-054
338/05
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
/
Adriaen Arentsz van Leeuwen korenkoper poorterkorenkoper
1579-08-03
Adriaen Arentsz van Leeuwen, korenkoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.053-054
39/15
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
/
Adriaen Arentsz van Leeuwens
1578-08-11
Adriaen Arentsz van Leeuwens huys ofte erve
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Kaardesteeg.017
351/03
Adriaen Claesz {bediende}
/
Adriaen Claeszschouten dienaar
1579-08-19
Adriaen Claesz
Waarboek-67 G-1578 (koper)Kaardesteeg.017
352/04
Adriaen Claesz {bediende}
/
Adriaen Claeszschouten dienaar
1579-08-19
Adriaen Claesz
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Kaiserstraat.033
137/04
Arent Coenenz {schoenlapper}
/
Adriaen Coenen van Schevelingen
1579-01-12
Adriaen Coenen van Schevelingen
Waarboek-67 G-1578 (koper)Kaiserstraat.033
136/04
Arent Coenenz {schoenlapper}
/
Adriaen Coenen van Schrevelingen
1579-01-12
Adriaen Coenen van Schrevelingen
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
249/03

/
Adriaen Cornelissen schuitvoerderschuitvoerder
1579-05-09
Adriaen Cornelissen schuitvoerder poorter
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.030-032
40/06
Adriaen Cornelisz {linnenwever-Middelstegracht}
/
Adriaen Cornelisz linnenweverlinnenwever
1578-08-12
Adriaen Cornelisz linnenwever
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelweg.036
346/09
Adriaen Cornelisz Henneman
/
Adriaen Cornelisz schoelapperschoelapper
1579-08-12
dander zijde Adriaen Cornelisz, schoelapper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
248/03

/
Adriaen Cornelisz schuitvoerderschuitvoerder
1579-05-09
Adriaen Cornelisz schuitvoerder poorter
Waarboek-67 G-1578 (borg)Koenesteeg.016
174/04
Adriaen Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Adriaen Cornelisz schuytvoerderschuytvoerder
1579-02-24
Adriaen Cornelisz schuytvoerder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Herensteeg.035-039
146/04
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircxz mede scheepmakerscheepmaker
1579-02-04
Adriaen Dircxz mede scheepmaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Herensteeg.035-039
144/04
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircxz scheepmaeckerscheepmaecker
1579-02-04
Adriaen Dircxz scheepmaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Herensteeg.035-039
146/06
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircxz voorn.
1579-02-04
Adriaen Dircxz voorn.
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Langebrug.113.02
317/11

/
Adriaen Florisz van Adrichem
1579-06-09
drie cameren staende in de Zonneveltstege eertijts toebehoort hebbende aen Adriaen Florisz van Adrichem
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.155
204/07
Adriaen Fransz {wijntapper}
/
Adriaen Fransz, wijntapper
1579-04-??
Adriaen Fransz, wijntapper
Waarboek-67 G-1578 (voogd)
281/04
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerritsz
1579-05-26
Adriaen Gerritsz (namens Immetgen Jansdr, zijn vrouw)
Waarboek-67 G-1578 (voogd)
283/05
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerritsz
1579-05-26
Adriaen Gerritsz (namens Immetgen Jansdr, zijn vrouw)
Waarboek-67 G-1578 (borg)Haarlemmerstraat.088-090
429/06

/
Adriaen Gerritszcoman
1579-11-12
met Adriaen Gerritsz coman borg
Waarboek-67 G-1578 (borg)Haarlemmerstraat.088-090
430/06

0/
Adriaen Gerritszcoman
1579-11-12
met Adriaen Gerritsz coman borg
Waarboek-67 G-1578 (belending)Aalmarkt.026.1
382/07
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerritsz comancoman
1579-09-30
Adriaen Gerritsz coman
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Pieterskerkhof.024
326/04
Adriaen Gerritsz {kuiper-Noordeinde}
/
Adriaen Gerritsz cuypercuyper
1579-07-23
Adriaen Gerritsz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (koper)
248/53

/
Adriaen Gerritsz kleermakerkleermaker
1579-05-09
Adriaen Gerritsz kleermaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)
249/53

/
Adriaen Gerritsz kleermakerkleermaker
1579-05-09
Adriaen Gerritsz kleermaker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Salomonsteeg.002
492/03
Adriaen Gerritsz {schuitenvoerder}
/
Adriaen Gerritsz lindeweverlindewever
1580-02-20
Adriaen Gerritsz lindewever
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Salomonsteeg.002
493/03

/
Adriaen Gerritsz lindeweverlindewever
1580-02-20
Adriaen Gerritsz lindewever
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.024
159/07
Adriaen Gerritsz Moyt
/
Adriaen Gerritsz Moyt
1579-02-12
belegen aen die eene zijde Adriaen Gerritsz Moyt
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelstegracht.012-014
161/05
Adriaen Gerritsz Moyt
/
Adriaen Gerritsz Moyt
1579-02-18
Adriaen Gerritsz Moyt, zijn zwager
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.021-023
492/08
Adriaen Gerritsz {schuitenvoerder}
/
Adriaen Gerritsz zelver
1580-02-20
Adriaen Gerritsz zelver
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.021-023
493/08
Adriaen Gerritsz {schuitenvoerder}
/
Adriaen Gerrytsz zelver
1580-02-20
Adriaen Gerrytsz zelver
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Levendaal.019-021
21/04
Adriaen Harmensz {schoenmaker}
/
Adriaen Harmansz, schoenmakerschoenmaker
1577-08-27
Adriaen Harmansz, schoenmaker (½)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Levendaal.019-021
22/04
Adriaen Harmensz {schoenmaker}
/
Adriaen Harmansz, schoenmakerschoenmaker
1577-08-27
Adriaen Harmansz, schoenmaker (½)
Waarboek-67 G-1578 (borg)Uiterstegracht.074
455/05

/
Adriaen Huygensz
1579-12-30
Adriaen Huygensz als borge
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Hooigracht.064
99/07
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter
1578-11-01
Adriaen Jansz Knotter en Jan Claesz cuyper als voogden van Jannetgen Zas (?) Henricxsdr oudt
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Breestraat.155
204/05
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter
1579-04-??
Adriaen Jansz Knotter, en Havic Joostens, tinnegieter, als voogden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwstraat.038
105/05

/
Adriaen Janszoon biertapperbiertapper
1578-11-20
een zijde deurgaende Adriaen Jans zoon,biertapper in den Gulden Rogge
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.054.3
278/07
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meesz
1579-05-25
Adriaen Meesz man en voogd van Trijntgen Arentsdr
Waarboek-67 G-1578 (koper)
17/53

/
Adriaen Mourijnsz rentmeesterrentmeester
1578-07-20
Adriaen Mourijnsz rentmeester van Leeuwenhorst
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.173
169/06
Adriaen Pietersz van Schoonhoven
/
Adriaen Pieterss schipperschipper
1579-02-20
d'ander zijde Adriaen Pieterss, schipper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Hooigracht.087
459/07
Adriaen Pietersz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Pietersz van der Werve
1580-01-15
Adriaen Pietersz van der Werve
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Breestraat.173
378/10
Adriaen Pietersz van Schoonhoven
/
Adriaen Pietersz van Schoonhoven
1579-09-23
Adriaen Pietersz van Schoonhoven
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Breestraat.173
379/08
Adriaen Pietersz van Schoonhoven
/
Adriaen Pietersz van Schoonhoven
1579-09-23
Adriaen Pietersz van Schoonhoven
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Boommarkt.021-022
111/04
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Adriaen Pietersz, houtkoperhoutkoper
1578-12-08
weduwe van Adriaen Pietersz, houtkoper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Rapenburg.101
376/07
Adriaen Pietersz {bouwman}
/
Adriaen Pieterszoon boumanbouman
1579-09-22
Adriaen Pieterszoon bouman
Waarboek-67 G-1578 (borg)Rapenburg.101
377/07
Adriaen Pietersz {bouwman}
/
Adriaen Pieterszoon boumanbouman
1579-09-22
Adriaen Pieterszoon bouman
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Apothekersdijk.012
234/04
Adriaen Ponsz {schuitenmaker}
/
Adriaen Ponsz schuytmakerschuytmaker
1579-05-02
Adriaen Ponsz, schuytmaker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Apothekersdijk.012
235/05
Adriaen Ponsz {schuitenmaker}
/
Adriaen Ponsz, schuytmakerschuytmaker
1579-05-01
Adriaen Ponsz, schuytmaker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Botermarkt.006
75/12

/
Adriaen Symonsz
1578-09-12
Adriaen Symonsz
Waarboek-67 G-1578 (borg)KortRapenburg.001-003
217/04
Adriaen Matthijsz {linnenwever}
/
Adriaen Thijss, linnenwever
1579-02-10
Adriaen Thijss, linnenwever
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.018.2
317/07
Adriaen Adriaensz van Crimpen
/
Adriaen van Crimpen
1579-06-09
het erve van Adriaen van Crimpen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.018.2a
313/16
Adriaen Adriaensz van Crimpen
/
Adriaen van Crimpen
1579-07-03
Adriaen van Crimpen belending noortsijde huysinge van Alijd Huygendr gecomen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.018.2a
329/15
Adriaen Adriaensz van Crimpen
/
Adriaen van Crimpen
1579-07-14
de principale huysinge van den voors Alijt Huygendr gecomen, jegenwoordelick bij Adriaen van Crimpen bewoont
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.017
428/06
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/
Adriaen Willem Bouwensz verwerverwer
1579-11-07
Adriaen Willem Bouwensz verwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.002
303/09
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/
Adriaen Willemsz
1579-06-25
Adriaen Willemsz schuyre
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.002
306/10
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/
Adriaen Willemsz
1579-06-25
Adriaen Willemsz schuyre
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
238/03

/
Adriaen Willemsz Prins
1579-05-06
Adriaen Willemsz Prins (man en voogd van Engeltgen Gerritsdr huisvrouw van za. Hendrick Cornelisz smid) (met Mathijs Gerritsz uit Warmond als borg)
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
239/03

/
Adriaen Willemsz Prins
1579-05-06
Adriaen Willemsz Prins
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.016
303/07

/
Adriaen Willemsz verwerverwer
1579-06-25
Adriaen Willemsz verwer als mede erffgenaem van Joost Willemsz Porsman
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.016
306/08

/
Adriaen Willemsz verwerverwer
1579-06-25
Adriaen Willemsz verwer als mede erffgenaem van Joost Willemsz Porsman
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.003-005
113/08
Adriaen Ponsz {schuitenmaker}
/
Adriaens Ponsz
1578-12-03
Adriaens Ponsz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Haarlemmerstraat.003-005
114/08
Adriaen Ponsz {schuitenmaker}
/
Adriaens Ponsz
1578-12-03
Adriaens Ponsz
Waarboek-67 G-1578 (koper)Botermarkt.006
75/13

/
Adriaentgen Cornelisdr weduwe van Jan Adriaensz
1578-09-12
Adriaentgen Cornelisdr weduwe van Jan Adriaensz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Kaiserstraat.026-030
35/11
Adriaentgen Gerritsdr {vrouw van Jan Harmensz}
/
Adriaentgen wedue van Jan Harmansz schoelapper
1578-08-05
Adriaentgen wedue van Jan Harmansz schoelapper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Maarsmansteeg.006
93/03
Adriaentgen Cornelisdr Pot {Maarsmansteeg}
/
Adriana Cornelisdr wedue van Lucas Dircxsz
1578-10-28
Adriana Cornelisdr wedue van Lucas Dircxsz (bijgestaan door Jan Lucasz burgermeester deser stede haar zoon en voogd)
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Rapenburg.029-031
457/03
Adriaentgen Cornelisdr Pot {Maarsmansteeg}
/
Adriana Cornelisdr wedue van Lucas Dircxz en haeren erven
1580-01-01
Adriana Cornelisdr wedue van Lucas Dircxz en haeren erven
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Breestraat.019-021
457/08
Adriaentgen Cornelisdr Pot {Maarsmansteeg}
/
Adriana Cornelisdr wedue van Lucas Dircxz en haeren erven
1580-01-01
Adriana Cornelisdr wedue van Lucas Dircxz en haeren erven
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Stadsvrijdom.006
457/14
Adriaentgen Cornelisdr Pot {Maarsmansteeg}
/
Adriana Cornelisdr wedue van Lucas Dircxz en haeren erven
1580-01-01
Adriana Cornelisdr wedue van Lucas Dircxz en haeren erven
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.083
2/06
Adriana Fransdr {van der Does}
/
Adriana Fransdr houtcoopster wedue wijlen Cornelis Havicxzhoutcoopster
1578-07-02
Adriana Fransdr houtcoopster wedue wijlen Cornelis Havicxz
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.083
1/06
Adriana Fransdr {van der Does}
/
Adriana Franss wedue van Cornelis Havicxz
1578-06-30
Adriana Franss wedue van Cornelis Havicxz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.070-072
461/09
Adriana Adriaensdr van Barrevelt {van Swieten}
/
Adriane Adriaensdr overleden moeder
1580-01-20
alle kinderen ende erffgenamen van zaliger Claes Lambrechtszoon brouwer ende Adriane Adriaensdr haerluyder overleden vaeder ende moeder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Rapenburg.028.4
251/04
Aechte Hendricksdr van Boschuysen
/
Aechgen Heynricxdr van Bosschuysen
1579-05-08
Aechgen Heynricxdr van Bosschuysen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Diefsteeg.004
393/09
Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}
/
Aechte Brunendochter wedue van Maerten van Sonnevelt
1579-10-25
Aechte Brunendochter wedue van Maerten van Sonnevelt
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Maarsmansteeg.002
184/04
Aechte Claesdr {vrouw van Anthonis Adriaensz}
/
Aechte Claesdr
1579-03-06
Aechte Claesdr weduwe van Anthonis Adriaensz voornt
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Maarsmansteeg.002
183/03
Aechte Claesdr {vrouw van Anthonis Adriaensz}
/
Aechte Claesdr weduwe van Anthonis Adriaensz coman genaempt Lange Thonis ende boelhoutster zijns naergelaten boedel ende goederen
1579-03-12
Aechte Claesdr weduwe van Anthonis Adriaensz coman genaempt Lange Thonis ende boelhoutster zijns naergelaten boedel ende goederen
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)FaliedeBegijnhof.022
383/03
Aechte Claesdr {vrouw van Jan Lucasz}
/
Aechte Claesdr weduwe van Jan Lucasz biertapper in sijn leven
1579-09-29
Aechte Claesdr weduwe van Jan Lucasz biertapper in sijn leven als erfgenaem van Geertgen Claesdr haer za. zuster mit Louris Cornelisz Schenaert haer gecoren voocht
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Garenmarkt.000.15
222/04
Aechte Fransdr van Dusseldorp {van de Velde}
/
Aechte Fransdr, weduwe van Abraham Jacobsz
1579-04-17
Aechte Fransdr, weduwe van Abraham Jacobsz
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Groenesteeg.038
385/05
Aechte Pietersdr {vrouw van Andries Andriesz, Pieter Pietersz}
/
Aechte Pietersdr weduwe van Andries Geritsz
1579-10-09
Aechte Pietersdr weduwe van Andries Geritsz met Jan Jansz van Binchorst haer gecoiren voocht
Waarboek-67 G-1578 (koper)Groenesteeg.038
384/06
Aechte Pietersdr {vrouw van Andries Andriesz, Pieter Pietersz}
/
Aechte Pietersdr weduwe van Andries Gerritsz
1579-10-09
Aechte Pietersdr weduwe van Andries Gerritsz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.022.2
85/07
Aechte Vincentendr
/
Aechte Vincenten dochter gesusteren
1578-10-20
Frederick Arentsz in de Witten Valck en Aelbrecht Heyndricxsz schoenmaker beiden voogden over Aechte ende Elizabeth Vincenten dochteren gesusteren onmondige ende naegelaeten weeskinderen van Vincent Jansz in den Gulden wagen van Vincent Jansz in den Gulden wagen
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.022.1
117/08
Aechte Vincentendr
/
Aechte Vincentendr
1578-12-16
Aechte Vincentendr
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Noordeinde.022.1
122/06
Aechte Vincentendr
/
Aechte Vincentendr
1578-12-29
Dirck Claesz Moy in De Gulden Wagen, Frederick Arentsz in De Witte Valc en Aelbert Henricksz schoenmaker (als voogden van de zusjes Aechte en Elizabeth Vincentendr, weeskinderen van Vincent Jansz in De Gulden Wagen)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Rapenburg.119
354/06
Aefgen Cornelisdr {vrouw van Claes Bouwensz}
/
Aeffgen
1579-08-22
Aelffgen, Katarijntgen en Dirckgen Cornelis dochters
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Rapenburg.119
355/06
Aefgen Cornelisdr {vrouw van Claes Bouwensz}
/
Aeffgen Cornelisdochter
1579-08-22
Aeffgen, Katrijntgen en Dirckgen Cornelis dochters, kinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz Bont, bouwman en Appolonia Dircxsdr, beiden overleden
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Haarlemmerstraat.088-090
429/03
Aefgen Rembrantsdr {vrouw van Jan Pietersz}
/
Aeffgen Rembrantsdr weduwe van Jan Pietersz kuiper
1579-11-12
Aeffgen Rembrantsdr weduwe van Jan Pietersz kuiper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.088-090
430/03
Aefgen Rembrantsdr {vrouw van Jan Pietersz}
0/
Aeffgen Rembrantsdr weduwe van Jan Pietersz kuiper
1579-11-12
Aeffgen Rembrantsdr weduwe van Jan Pietersz kuiper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
25/04

/
Aefgen Pietersdr
1578-07-04
Aefgen Pietersdr, eerder weduwe van Jacob Woutersz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)NieuweRijn.019
30/03
Aefgen Pietersdr {vrouw van Claes Jansz}
/
Aefgen Pietersdr
1578-07-30
Aefgen Pietersdr, weduwe van Claes Jansz, schuitvoerder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)NieuweRijn.019
32/03
Aefgen Pietersdr {vrouw van Claes Jansz}
/
Aefgen Pietersdr weduwe van Claes Jansz schuitvoerder
1578-07-30
Aefgen Pietersdr weduwe van Claes Jansz schuitvoerder
Waarboek-67 G-1578 (overledene)LangeMare.069
296/15
Aechte Cornelisdr {Goetcoop}
/
Aegten Cornelisdr
1579-06-09
Jacobs Pietersz Goetcoop ende Aegten Cornelisdr beyde zaliger
Waarboek-67 G-1578 (belending)Koppenhinksteeg.000.10
465/15
Aeltgen Wassenaer
/
Ael Wassenaer
1580-01-24
Ael Wassenaer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Koppenhinksteeg.000.10
466/15
Aeltgen Wassenaer
/
Ael Wassenaer
1580-01-24
Ael Wassenaer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.086
429/09
Aeltgen Willemsdr {vrouw van Jan Lenaertsz}
/
Ael Willemsdr weduwe van Jan Heyndricxz stoeldraeyer
1579-11-12
Ael Willemsdr weduwe van Jan Heyndricxz stoeldraeyer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.086
430/09
Aeltgen Willemsdr {vrouw van Jan Lenaertsz}
0/
Ael Willemsdr weduwe van Jan Heyndricxz stoeldraeyer
1579-11-12
Ael Willemsdr weduwe van Jan Heyndricxz stoeldraeyer
Waarboek-67 G-1578 (koper)Hogewoerd.088.2
155/06
Aelbrecht Corsz {visser}
/
Aelbert Corssen, visservisser
1579-02-03
Aelbert Corssen, visser
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Hogewoerd.088.2
156/03
Aelbrecht Corsz {visser}
/
Aelbert Corssen, visservisser
1579-02-03
Aelbert Corssen, visser
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.022.1
122/05
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Henricksz schoenmaker
1578-12-29
Dirck Claesz Moy in De Gulden Wagen, Frederick Arentsz in De Witte Valc en Aelbert Henricksz schoenmaker (als voogden van de zusjes Aechte en Elizabeth Vincentendr, weeskinderen van Vincent Jansz in De Gulden Wagen)
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.022.1
117/06
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Henricxz schoenmakerschoenmaker
1578-12-16
Aelbert Henricxz, schoenmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.073
99/20
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Heyndricxsz schoemaeckerschoemaecker
1578-11-01
Aelbert Heyndricxsz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Botermarkt.015.1
314/10
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/
Aelbert Pietersztinnegieter
1579-07-08
Aelbert Pietersz tinnegieter echtgenoor za. van
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.028.6
153/06
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz schoemakerschoemaker
1579-02-15
aen d'ander zijde Aelbert Pietersz, schoemaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.028.6
154/06
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz, schoemakerschoemaker
1579-02-15
Aelbert Pietersz, schoemaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Barbarasteeg.001
206/03
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Corneliszslotemaker
1579-04-06
Aelbrecht Cornelisz, slotemaker, en poorter dezer stede
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Barbarasteeg.001
205/03
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Corneliszslotemaker
1579-04-16
Aelbrecht Cornelisz, slotemaker, en poorter dezer stede
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Maarsmansteeg.002
189/03
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
1579-02-18
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen , poorter deser zelver stede
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Maarsmansteeg.002
183/08
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
1579-03-12
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen als man en voogd van voors. Claesgen
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Maarsmansteeg.002
184/03
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/
Aelbrecht Cornelisz van Leuwen
1579-03-06
Aelbrecht Cornelisz van Leuwen coman vulgariter Lange Thonis als man ende voogd van Claesgen Anthonisdr
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Maarsmansteeg.002
184/06
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/
Aelbrecht Cornelisz van Leuwen comancoman
1579-03-06
Aelbrecht Cornelisz van Leuwen coman vulgariter Lange Thonis als man ende voogd van Claesgen Anthonisdr
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Barbarasteeg.008
220/09
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz, slotemaeckerslotemaecker
1579-04-13
Aelbrecht Cornelisz, slotemaecker,
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.005
232/08
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbrecht Cornelisz, slotemaeckerslotemaecker
1579-05-01
Hoochwoert tot after aen 't huys ofte erve van Aelbrecht Cornelisz, slotemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.023.08
313/13
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxzdrapier
1579-07-03
belending tuin: Aelbrecht Dircxz drapier
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.023.08
44/06
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxz Bral
1578-08-18
daeraen Aelbrecht Dircxz Bral
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.023.08
268/10
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxz Bral
1579-05-20
Aelbrecht Dircxz Bral
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.023.08
329/12
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxz drapierdrapier
1579-07-14
Aelbrecht Dircxz drapier
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooigracht.055
213/05
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heijndricxsz, schoenmakerschoenmaker
1579-04-10
Aelbrecht Heijndricxsz, schoenmaker, als erfgenaam van Cornelis Aelbrechtsz, zijn zoon
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.022.2
85/06
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxsz schoenmakerschoenmaker
1578-10-20
Frederick Arentsz in de Witten Valck en Aelbrecht Heyndricxsz schoenmaker beiden voogden over Aechte ende Elizabeth Vincenten dochteren gesusteren onmondige ende naegelaeten weeskinderen van Vincent Jansz in den Gulden wagen van Vincent Jansz in den Gulden wagen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelweg.033.1
29/10
Aelbrecht Jansz {brouwersknecht, de jonge}
/
Aelbrecht Jansz brouwersknechtbrouwersknecht
1578-07-30
Aelbrecht Jansz brouwersknecht ende Querijn Andrisz lindewever beyde haer erven
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.090
275/07
Aelbrecht Dircksz {waard}
/
Aelbrecht Oude Dirck
1579-05-25
Aelbrecht Oude Dirck
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.090
273/08
Aelbrecht Dircksz {waard}
/
Aelbrecht Oude Dirck
1579-05-26
Aelbrecht Oude Dirck wedue van
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.090
274/07
Aelbrecht Dircksz {waard}
/
Aelbrecht Oude Dirck
1579-05-26
Aelbrecht Oude Dirck za wedue van
Waarboek-67 G-1578 (belending)Botermarkt.015.1
311/09
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/
Aelbrecht Pietersz
Lysbeth Claesdochter Aelbert Pietersz tinnegieter zijn weduwe
tinnegieter
1579-07-03
Aelbrecht Pietersz in zijn leven tinnegieter
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Botermarkt.015.1
315/12
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/
Aelbrecht Pietersz
1579-07-08
Aelbrecht Pietersz echtgenoot za.
Waarboek-67 G-1578 (belending)Bouwelouwensteeg.000.5
100/06
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbrecht Pietersz Tromper
1578-11-04
Aelbrecht Pietersz Tromper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hooigracht.055
211/03
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrechts Heijnricxz, schoenmaker
Aelbrechts Heijnricxz, schoenmaker, als erfgenaam van Cornelis Aelbrechtsz, zijn zoon
schoenmaker
1579-04-10
Aelbrechts Heijnricxz, schoenmaker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
129/03
Aeltgen Andriesdr {Dulmanhorst}
/
Aeltgen Andriesdr
1/6 deel

1579-01-15
Aeltgen Andriesdr
Waarboek-67 G-1578 (mede-eigenaar)Breestraat.028
246/05
Aeltgen Andriesdr {Dulmanhorst}
/
Aeltgen Andriesdr
1579-05-09
Aeltgen Andriesdr
Waarboek-67 G-1578 (koper)Zonneveldstraat.000.06
287/06
Aeltgen Daniëlsdr {uitdraagster}
/
Aeltgen Danielsdr, weduwe van Gerrit Adriaensz Voet
1579-06-05
Aeltgen Danielsdr, weduwe van Gerrit Adriaensz Voet
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkgracht.000.1
246/08
Aeltgen Gijsbrechtsdr {hekelaar}
/
Aeltgen Ghijsbrechtsdr wedue van Aelbert Thonisz
1579-05-09
Aeltgen Ghijsbrechtsdr wedue van Aelbert Thonisz
Waarboek-67 G-1578 (koper)Vrouwensteeg.003
340/05

/
Aeltgen Hillebrantsdr craemstercraemster
1579-08-07
heeft verkocht aan Aeltgen Hillebrantsdr, craemster
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Vrouwensteeg.003
341/05

/
Aeltgen Hillebrantsdr craemstercraemster
1579-08-07
Aeltgen Hillebrantsdr, craemster
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Middelstegracht.041
302/19
Aeltgen Meesdr {vrouw van Claes}
/
Aeltgen Meesz
1579-06-18
Jan ende Mees Claes zonen ende Neeltgen Claesdr geteelt aan Aeltgen Meesz
Waarboek-67 G-1578 (koper)Hogewoerd.092-096
275/05
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meesz
Aelwijn Meesz getrouwd met Brechte Dircksdr samen 5 kinderen Claes Maritgen Steffen Hillegont Willemtgen

1579-05-25
Aelwijn Meesz poorter der voors. stede
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Rapenburg.085-087.1
272/03
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meesz
1579-05-26
Aelwijn Meesz
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Hogewoerd.092-096
274/05
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meesz
Aelwijn Meesz getrouwd met Brechte Dircksdr samen 5 kinderen Claes Maritgen Steffen Hillegont Willemtgen

1579-05-26
Aelwijn Meesz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hogewoerd.092-096
273/04
Aelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}
/
Aelwijn Meesz poorter der voors. stede
Aelwijn Meesz getrouwd met Brechte Dircksdr samen 5 kinderen Claes Maritgen Steffen Hillegont Willemtgen

1579-05-26
Aelwijn Meesz mede erfgenaem van zaliger Meester Claes Cornelisz de Wilde
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.052
325/09
Louris Cornelisz Schenaert
/
aen weder sijde hij comparant selfs
1578-11-05
aen weder sijde hij comparant selfs
Waarboek-67 G-1578 (belending)Vrouwensteeg.016
325/08
Louris Cornelisz Schenaert
/
aen weder sijde hij comparant selfs
1578-11-05
aen weder sijde hij comparant selfs
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.112
147/06
Arent Fransz {kuiper}
/
Aernt Fransz cuypercuyper
1579-02-06
Aernt Fransz cuyper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Middelstegracht.041
302/09
Aefgen Meesdr {}
/
Aertgen Meeszdr
1579-06-18
Aertgen Meeszdrs, alle gebroeders ende gezusters voor negen 13de paerten
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Rapenburg.119
90/03
Aechte Claesdr {vrouw van Jan Lucasz}
/
Agatha Claesdr wedue van Jan Lucasz biertapper
1578-10-23
Agatha Claesdr wedue van Jan Lucasz biertapper
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Rapenburg.119
11/05
Aechte Claesdr {vrouw van Jan Lucasz}
/
Agatha Claesdr weduwe van Jan Lucasz biertapper
1578-07-17
Agatha Claesdr, weduwe van Jan Lucasz, biertapper (bijgestaan door haar zwager Claes Claesz van Bodegraven)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Rapenburg.119
89/03
Aechte Claesdr {vrouw van Jan Lucasz}
/
Agatha Claesdr weduwe van Jan Lucasz biertapper
1578-10-23
Agatha Claesdr weduwe van Jan Lucasz biertapper (bijgestaan door Louris Cornelisz Schenaert haar voogd)
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.055
26/06
Agnietgen Jansdr van Egmont
/
Agnes
1578-07-28
Margriete Claesdr, nagelaten weeskind van Claes Dircksz Gool en Agnes
Waarboek-67 G-1578 (belending)Houtstraat.001
323/09
Agnietgen Claesdr {moederoverste}
/
Agniete Claesdr ongehoude persoon
Agniete vinden zit ook in Houtstraat.004-005

1579-07-21
Agniete Claesdr ongehoude persoon
Waarboek-67 G-1578 (belending)Bouwelouwensteeg.000.5
265/06
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Albrecht Pietersz schoemaecker
1579-05-18
Belent ende belegen aen die een zijde Albrecht Pietersz, schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (voogd)NieuweRijn.053-054
389/04
Sander Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Alexander Aelbrechtsz drapierdrapier
1579-10-02
Jacob Jacob Gerritsz bode ende Alexander Aelbrechtsz drapier in den name als voochden
Waarboek-67 G-1578 (ouder)NieuweRijn.003
37/11
Aeltgen Lambrechtsdr {vrouw van Jan Pietersz, Jacob Gerritsz}
0/
Alijd Lambrechtsdr
1578-08-08
een gelijk bedrag voor de kinderen van Alijd Lambrechtsdr, huisvrouw van Jacob Jacob Gerritsz, bode met de roede van Leiden
Waarboek-67 G-1578 (ouder)Hogewoerd.097
38/11
Aeltgen Lambrechtsdr {vrouw van Jan Pietersz, Jacob Gerritsz}
/
Alijd Lambrechtsdr
1578-08-08
een gelijk bedrag voor de kinderen van Alijd Lambrechtsdr, huisvrouw van Jacob Jacob Gerritsz, bode met de roede van Leiden
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeVest.033.1
269/03

/
Alijd Rijckendr
1579-05-20
Alijd Rijckendr met Cornelis Jansz van Amsersvoort haar man ende voocht erfgenaem van haar zuster Deliaen Rijckendr
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Nieuwsteeg.018.2b
112/05
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijt Huygendr
weduwe van Huych Pietersz Codijck

1576-10-29
Alijt Huygendr
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Nieuwsteeg.018.2b
313/07
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijt Huygendr
1579-07-03
Alijt Huygendr uit de boedel van haar gecoft hebbende 't huys gecomen van Pieter Heynricxz bont wercker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Nieuwsteeg.018.2b
329/08
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijt Huygendr
1579-07-14
Geryt Arentsz, verwersknecht, als jegens de curateur van den boedel van Alijt Huygendr gecoft hebbende ’t huys van Pieter Henricxz, bontwercker
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Nieuwsteeg.018.2a
329/16
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
Alijt Huygendr
1579-07-14
de principale huysinge van den voors Alijt Huygendr gecomen, jegenwoordelick bij Adriaen van Crimpen bewoont
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.036
131/10
Aeltgen Meesdr {de Haes}
/
Alijt Meusdr
1579-01-02
Alijt Meusdr Allert Jacobsz de Hazen weduwe
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
129/11

/
Alijt Willemsdr
1/3 deel

1579-01-15
Alijt Willemsdr
Waarboek-67 G-1578 (belending)Aalmarkt.026.1
381/07
Alijd Gerritsdr {van Sonnevelt}
/
Alijtgen Gerritsdr Philips van Zonnevelts weduwe
1579-09-29
Alijtgen Gerritsdr Philips van Zonnevelts weduwe
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Hooigracht.094
29/04
Allert Jacobsz {kalkbrander}
/
Allaert Jacobsz kalkbranderkalkbrander
1578-07-30
Allaert Jacobsz kalkbrander
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Hooigracht.094
33/03
Allert Jacobsz {kalkbrander}
/
Allaert Jacobsz kalkbranderkalkbrander
1578-07-30
Allaert Jacobsz kalkbrander
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.021.4
348/06
Allert Jacobsz de Haes
/
Allert Jacobsz de Haes
1579-08-14
dander zijde Allert Jacobsz de Haes
Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.036
131/11
Allert Jacobsz de Haes
/
Allert Jacobsz de Hazen weduwe
1579-01-02
Alijt Meusdr Allert Jacobsz de Hazen weduwe
Waarboek-67 G-1578 (borg)Uiterstegracht.054.1
229/04
Allert Quirijnsz {}
/
Allert Quirynsz
1579-04-24
Allert Quirynsz
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Garenmarkt.000.15
222/08
Allert Quirijnsz {}
/
Allert Quyrijnsz
1579-04-17
Allert Quyrijnsz, man en voogd
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Houtstraat.000.5
336/03
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allert Willemsz van Sassenheim kerkmeester
1579-08-03
Allert Willemsz van Sassenheim, Bouwen Jansz Keyser, Hobbe Florisz, goudsmid en Jacob Anthonisz, houtkoper, allevier kerkmeesteren van de drie Leidse parochiekerken
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelstegracht.048.1
180/04

/
als erffgenaem van Cornelis Gielisz witmaecker zijn broeder
1579-02-28
als erffgenaem van Cornelis Gielisz witmaecker zijn broeder
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Houtstraat.000.6
335/06
François Massazia
/
als gecoft hebbende de huysinge van Franchois Messasia
1579-08-03
erit Bouwensz schrienwercker, als gecoft hebbende de huysinge van Franchois Messasia
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Houtstraat.000.6
336/09
François Massazia
/
als gecoft hebbende de huysinge van Fransois Messasie
1579-08-03
Gerit Bouwensz scrienwercker, als gecoft hebbende de huysinge van Fransois Messasie
Waarboek-67 G-1578 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.12
465/13
Marytgen Pietersdr {de jonge}
/
als voocht voors. (Marytgen Pietersdr)
1580-01-24
Jan Gerritsz als voocht voors.
Waarboek-67 G-1578 (belending)
281/10

/
ander zijde de wedue van Willem Quyrinsz leydecker
1579-05-26
ende aen d'ander zijde de wedue van Willem Quyrinsz leydecker.
Waarboek-67 G-1578 (belending)
283/10

/
ander zijde de wedue van Willem Quyrinsz leydecker
1579-05-26
ende aen d'ander zijde de wedue van Willem Quyrinsz leydecker.
Waarboek-67 G-1578 (belending)Kaardesteeg.019
351/06
Nelletgen Pietersdr Bom {Dulpaert}
/
ander zijde Nel Pieters
1579-08-19
ander zijde Nel Pieters, wedue van Hendrick Cornelisz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Kaardesteeg.019
352/06
Nelletgen Pietersdr Bom {Dulpaert}
/
ander zijde Nel Pieters
1579-08-19
ander zijde Nel Pieters, wedue van Hendrick Cornelisz
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.049
350/06

/
Andries Claes
1579-08-18
Anna Claesdr met Andries Claes als haar voogd
Waarboek-67 G-1578 (koper)Breestraat.041
197/04
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claeszcruyenierder
1579-03-30
Andries Claesz cruyenierder mitsgaders Anna Claesdr out omtrent 24 ende Maria Claesdr 19 jaeren, broeder ende zusters naer gelaten kinderen ende erffgenamen van Claes Andriesz molenaer overleden oft omtrent Amstelredamme gewonnen bij Christina Jansdr laetst huysvrouwe van den comparant voorn.
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Noordeinde.049
349/04
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz Mareschal, apothekerapotheker
1579-08-18
Andries Claesz Mareschal apotheker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.049
350/04
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz Mareschal, apothekerapotheker
1579-08-18
Andries Claesz Mareschal apotheker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
168/06
Andries Cornelisz van Torenvliet
/
Andries Cornelisz van tHoornvliet
1579-02-18
De jegenwoordige meesteren van 't Vrouwen Gasthuys binnen dezer stede
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Houtstraat.002
323/05
Andries Cornelisz van Torenvliet
/
Andries Cornelisz van Torenvliet meester van het Vrouwengasthuis
1579-07-21
Willem Willem Bouwensz, Cornelis Claes Lambrechtsz en Andries Cornelisz van Torenvliet (vervangende medebroeder Hendrick Willemsz), allen meesteren van het Vrouwengasthuis
Waarboek-67 G-1578 (overledene)
129/09
Andries Jansz Heynoom {bierdrager}
/
Andries Heyn Oom
1579-01-15
erfgenamen van Andries Heyn Oom, hun (schoon)vader
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.136
386/04
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1579-10-13
Andries Huygensz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Garenmarkt.000.11
263/10
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz
1579
Andries Jacobsz
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooigracht.049
427/04
Andries Jacobsz {brouwer}
/
Andries Jacobsz brouwerbrouwer
1579-12-03
Henrick Egbertsz en Andries Jacobsz, brouwers, als gevolg van geleverd bier
Waarboek-67 G-1578 (belending)Stadsvrijdom.006
252/05
Andries Pietersz {kramer}
/
Andries Pietersz, cramercramer
1579-05-12
Belegen hebbende aen de oostzijde Andries Pietersz, cramer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooigracht.094
29/03
Andries Pietersz {kramer}
/
Andries Pietersz, kramerkramer
1578-07-30
Andries Pietersz, kramer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooigracht.094
33/04
Andries Pietersz {kramer}
/
Andries Pietersz, kramerkramer
1578-07-30
Andries Pietersz, kramer
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Diefsteeg.006.2
393/13
Andries Jacobsz van Campen
/
Andris Jacobsz waerdeijnwaerdeijn
1579-10-25
Andris Jacobsz waerdeijn als voocht van de weeskinderen van Cornelis Pieters Paets
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.159
286/11
Andries Pietersz {kramer}
/
Andris Pietersz cramer
1579-06-09
Belent ende belegen aen die eene zijde Andris Pietersz, cramer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.159
288/11
Andries Pietersz {kramer}
/
Andris Pietersz cramer
1579-06-09
Belent ende belegen aen die eene zijde Andris Pietersz, cramer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.057
26/10
Andries Claesz Mareschal
/
Andrisz Claesz, cruyenierdercruyenierder
1578-07-28
Belent hebbende aen d'een zijde ten zuden Andrisz Claesz, cruyenierder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)NieuweRijn.003
37/09
Anna Dircksdr {Hogewoerd}
/
Anna (2 jaar)
1578-08-08
Anna (2 jaar)
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hogewoerd.097
38/09
Anna Dircksdr {Hogewoerd}
/
Anna (2 jaar)
mede-erfgenamen van Martgen Barentsdr

1578-08-08
Anna (2 jaar)
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Noordeinde.049
349/05
Anna Claesdr {Breestraat}
/
Anna Claesdr
1579-08-18
Anna Claesdr met Andries Claes als haar voogd
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.049
350/05
Anna Claesdr {Breestraat}
/
Anna Claesdr
1579-08-18
Anna Claesdr met Andries Claes als haar voogd
Waarboek-67 G-1578 (koper)Breestraat.041
197/05
Anna Claesdr {Breestraat}
/
Anna Claesdr (24)
1579-03-30
Andries Claesz cruyenierder mitsgaders Anna Claesdr out omtrent 24 ende Maria Claesdr 19 jaeren, broeder ende zusters naer gelaten kinderen ende erffgenamen van Claes Andriesz molenaer overleden oft omtrent Amstelredamme gewonnen bij Christina Jansdr laetst huysvrouwe van den comparant voorn.
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Korenbrugsteeg.001
109/08
Annetgen Dircksdr Visscher
/
Anna Dircxdr
1578-10-10
Anna Dircxdr
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Korenbrugsteeg.001
110/08
Annetgen Dircksdr Visscher
/
Anna Dircxdr
1578-10-10
Louris Andriesz van Swaenswijck als man en voogd van Anna Dircxdr
Waarboek-67 G-1578 (borg)Breestraat.140
221/09
Anna Engelsdr {weesmoeder}
/
Anna Engelsdr
1579-04-15
met Anna Engelsdr, grootmoeder en borg
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.106-110
279/05
Anna Gerritsdr {vrouw van Govert Claesz}
/
Anna Gerritsdr
1579-05-26
Anna Gerritsdr wedue van Govert Claesz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Uiterstegracht.048-052
36/03
Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}
/
Anna Pietersdr
1578-08-08
Anna Pietersdr, weduwe van Coen Dircksz, timmerman
Waarboek-67 G-1578 (borg)Boommarkt.002-002a
36/11
Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}
/
Anna Pietersdr
onderpand

1578-08-08
Anna Pietersdr
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.022.2
85/04
Anna Vincentendr
/
Anna Vincentendr
1578-10-20
Dirck Claesz Moy in de Gulden Wagen man en voogd van Anna Vincentendr
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.022.1
117/04
Anna Vincentendr
/
Anna Vincentendr
1578-12-16
Anna Vincentendr
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Breestraat.155
204/08
Annetgen Dircksdr Visscher
/
Anna Visschers Dircxdr
1579-04-??
gewonnen bij Anna Visschers Dircxdr en Ermgaert Fransdr
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.091-095
158/10
Annetgen Fredericksdr {NieuweRijn}
/
Annatgen Vredericxdr
1579-02-09
lle erfgenamen van Annatgen Vredericxdr, weduwe van Jan Gherritsz Slingelandt,
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Nieuwsteeg.010
305/04

/
Anne Willemsz
1579-06-24
Anne Willemsz huysvrou van Jan Rombouts snyder beyde za ende
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)NieuweRijn.035
74/07

/
Anthonide de Droge Vlaming
1578-09-22
Anthonide de Droge Vlaming
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Maarsmansteeg.002
184/05
Anthonis Adriaensz {koopman}
/
Anthonis Adriaensz
1579-03-06
weduwe van Anthonis Adriaensz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Maarsmansteeg.002
183/04
Anthonis Adriaensz {koopman}
/
Anthonis Adriaensz coman genaempt Lange Thonis
vader van Claesgen Anthonisdr
coman
1579-03-12
Anthonis Adriaensz coman genaempt Lange Thonis
Waarboek-67 G-1578 (koper)Houtstraat.002
323/07
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
/
Anthonis Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1579-07-21
Anthonis Bouwensz, schoenmaker, poorter
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.071-073
294/08
Anthonis Clementsz {appelkoper}
/
Anthonis Clementsz
1579-06-10
weduwe van Anthonis Clementsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.071-073
174/08
Anthonis Clementsz {appelkoper}
/
Anthonis Clementsz boomgaertman in zijn levenboomgaertman
1579-02-24
Anthonis Clementsz boomgaertman in zijn leven
Waarboek-67 G-1578 (koper)Groenesteeg.038
223/06

/
Anthonis Corduanier, baaiweverbaaiwever
1579-04-22
Anthonis Corduanier, baaiwever, uit Ieper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Groenesteeg.015
188/05
Anthonis de Droger
/
Anthonis de Droger drapierdrapier
1579-03-20
Anthonis de Droger drapier inwonende poorter der voors. stede
Waarboek-67 G-1578 (belending)Clarensteeg.032-036
458/07
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis de leertouwerleertouwer
1579-12-28
daeraen Anthonis de leertouwer
Waarboek-67 G-1578 (borg)Groenesteeg.012
202/05

/
Anthonis de Marque
1579-03-27
Anthonis de Marque
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.014
202/07

/
Anthonis de Marque
1579-03-27
Anthonis de Marque
Waarboek-67 G-1578 (belending)Vliet.002-004
3/15
Anthonis Meesz {bouwman}
/
Anthonis Meesz boumanbouman
1578-07-02
Anthonis Meesz bouman
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Rapenburg.119
90/05
Anthonis Meesz {bouwman}
/
Anthonis Meesz boumanbouman
1578-10-23
Anthonis Meesz bouman burger van Leiden
Waarboek-67 G-1578 (koper)Rapenburg.119
89/06
Anthonis Meesz {bouwman}
/
Anthonis Meesz bouman poorterbouman
1578-10-23
Anthonis Meesz bouman poorter van Leiden
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Rapenburg.119
355/03
Anthonis Meesz {bouwman}
/
Anthonis Meesz bouwman
Anthonis Meesz, bouwman, stiefvader van Jan Pietersz
bouwman
1579-08-22
Anthonis Meesz, bouwman, stiefvader van Jan Pietersz te Leiden
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Rapenburg.119
354/03
Anthonis Meesz {bouwman}
/
Anthonis Meesz, bouwman
Anthonis Meesz, bouwman, stiefvader van Jan Pietersz
bouwman
1579-08-22
Anthonis Meesz, bouwman
Waarboek-67 G-1578 (borg)OudeRijn.126
80/06

/
Anthonis Rubens van Brugge
1577-07-12
Anthonis Rubens van Brugge
Waarboek-67 G-1578 (belending)Barbarasteeg.011
31/05
Anthonis Thimansz {kuiper}
/
Anthonis Tymonsz cuypercuyper
1578-06-08
Streckende tot achter aen Anthonis Tymonsz cuypers erve
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.014
203/05

/
Anthonis van Marque
het zou Anthonis Jacobsz {drapier} kunnen zijn

1579-03-27
Anthonis van Marque mit zijn huys ende erve ende met de wederhelfte van de voors. stege
Waarboek-67 G-1578 (koper)Groenesteeg.015
187/04

/
Anthonis van Marque baeyweverbaeywever
1579-03-05
Anthonis van Marque baeywever geboren van Comene uut Vlaenderen
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Groenesteeg.015
188/04

/
Anthonis van Marque bayweverbaywever
1579-03-20
Anthonis van Marque baywever van Comene uyt Vlaenderen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.046.3
200/06
Apollonia Hendricksdr {vrouw van Dionys Hendricksz}
/
Appollonia Nijs
1579-03-27
Appollonia Nijs
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.046.3
201/06
Apollonia Hendricksdr {vrouw van Dionys Hendricksz}
/
Appollonia Nijs
1579-03-27
Appollonia Nijs
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.119
354/10
Apollonia Dircksdr {vrouw van Cornelis Jacobsz}
/
Appolonia Dircxdr
Aelffgen, Katarijntgen en Dirckgen Cornelis dochters, weeskinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz Bont en Appolonia Dircxdr, beiden overleden

1579-08-22
Cornelis Jacobsz Bont en Appolonia Dircxdr, beiden overleden
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.119
355/10
Apollonia Dircksdr {vrouw van Cornelis Jacobsz}
/
Appolonia Dircxdr
Aelffgen, Katarijntgen en Dirckgen Cornelis dochters, weeskinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz Bont en Appolonia Dircxdr, beiden overleden

1579-08-22
kinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz Bont, bouwman en Appolonia Dircxsdr, beiden overleden
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)
129/06
Arent Claesz van Leeuwen
/
Arent Claesz van Leeuwen
1579-01-15
Arent Claesz van Leeuwen als man en voogd van Luit Andriesdr
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Breestraat.028
246/03
Arent Claesz van Leeuwen
/
Arent Claesz van Leeuwen
1579-05-09
Arent Claesz van Leeuwen namens Luijten Andriesdr (zijn vrouw)
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
247/03

/
Arent Claesz van Leeuwen namens Luytgen Andriesdr
1579-05-13
Arent Claesz van Leeuwen namens Luytgen Andriesdr (zijn vrouw) en
Waarboek-67 G-1578 (belending)Korevaarstraat.018-020
292/07
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/
Arent Cornelisz drapierdrapier
1579-06-08
Belent aen den eene zijde Arent Cornelisz drapier ofte volre
Waarboek-67 G-1578 (belending)Korevaarstraat.018-020
295/07
Arent Cornelisz Brenen {voerlakenreder}
/
Arent Cornelisz drapierdrapier
1579-06-08
Belent aen den eene zijde Arent Cornelisz drapier ofte volre
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hooigracht.055
211/05
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircxsz van Gruthuys
1579-04-10
Ende Arent Dircxsz van Gruthuys, voor d'ander helfte
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooigracht.055
212/05
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircxsz van Gruthuys
1579-04-10
Ende Arent Dircxsz van Gruthuys, voor d'ander helfte
Waarboek-67 G-1578 (borg)Hogewoerd.021-023
220/04
Arent Gerritsz {linnenwever}
/
Arent Gerritsz, linnenweverlinnenwever
1579-04-13
bijgestaan door Arent Gerritsz, linnenwever als borg
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.088-090
388/07
Adriaen Jacobsz {lakenbereider}
/
Arent Jacobsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1579-10-20
Arent Jacobsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.088-090
392/07
Adriaen Jacobsz {lakenbereider}
/
Arent Jacobsz voerlaeckenreervoerlaeckenreer
1579-10-20
Arent Jacobsz voerlaeckenreer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Levendaal.022
160/07
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Arent Jans Aertsz
1579-02-27
Arent Jans Aertsz vervangende haer andere medebroeders, alle huyszitten meesteren
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.097-099
27/06
Arent Jansz Coster
/
Arent Jansz Coster
1578-07-28
Arent Jansz Coster, gebijnaemt Streckende voor uyte voors. graft tot after aen die stedewalle.
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.097-099
28/06
Arent Jansz Coster
/
Arent Jansz Coster
1578-07-28
Arent Jansz Coster, gebijnaemt Streckende voor uyte voors. graft tot after aen die stedewalle.
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Uiterstegracht.097-099
267/04
Arent Jansz Coster
/
Arent Jansz Coster
1579-05-20
Arent Jansz Coster nu man ende voocht van Maritgen Joostendr weduwe van Cornelis Jacobsz raemwachter
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Botermarkt.006
45/03

/
Arent Jansz drapierdrapier
1578-08-21
Arent Jansz, drapier
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Molensteeg.011
127/05

/
Arent Jansz, rietdekkerrietdekker
1579-01-10
Arent Jansz, rietdekker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Molensteeg.011
128/03

/
Arent Jansz, rietdekkerrietdekker
1579-01-10
Arent Jansz, rietdekker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Breestraat.076.2
304/05
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemakerschoemaker
1579-06-15
Arent Pietersz schoemaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.019
276/07
Arent Christoffelsz
/
Arent Stoffelsz
1579-05-25
Meester Arent Stoffelsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.019
277/07
Arent Christoffelsz
/
Arent Stoffelsz
1579-05-25
Meester Arent Stoffelsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.116.3
230/07

/
Arent Thulmansz
nalaet van za. Oth Jansz, slothemaker

1579-04-02
Belent ende belegen hebbende aen die een sijde Arent Thulmansz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.054.3
278/10
Arent Wollebrantsz {bakker}
/
Arent Wollebrantsz
vader Arent Wollebrantsz moeder Beatrix Symonsdr Zoon Symon Arentsz Dochter Floortje Arentsdr getrouwd met Jan Jansz Dochter Trijntgen getrouwd met Adriaen Meursz Dochter Dieuwertgen Arentsdr getrouwd met Dirck Cornelisz snijder
backer
1579-05-25
Arent Wollebrantsz getrouwd met Beatrix Symonsdr
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Korevaarstraat.022
292/06

/
Arien Ariensz, houtzagerhoutzager
1579-06-08
Arien Ariensz, houtzager, wonend te Rotterdam
Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.001-007
289/08

/
arme huysinge van Syon
1579-06-03
d'ander zijde d'arme huysinge van Syon
Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.001-007
291/08

/
arme huysinge van Syon
1579-06-03
d'ander zijde d'arme huysinge van Syon
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.012-014
161/06
Augustijn de Winter {lakenbereider}
/
Augustijn de Winter
1579-02-18
Augustijn de Winter, geboren van Hontschoten, uit Vlaanderen
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Middelstegracht.012-014
162/03
Augustijn de Winter {lakenbereider}
/
Augustijn de Wintere, baeyweverbaeywever
1579-02-18
Augustijn de Wintere, baeywever, geboren van Honschoten uyt Vlaenderen
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hogewoerd.088.2
155/03

/
Baerte Corssendr
1579-02-03
Baerte Corssendr , weduwe van Jan Arentsz, hoefslager
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hogewoerd.088.2
156/04

/
Baerte Corssendr
1579-02-03
Baerte Corssendr , weduwe van Jan Arentsz, hoefslager
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Pieterskerkhof.036-038
83/04
Baertgen Dircksdr van Reigersberg {van Montfoort}
/
Baerte Dircxsdr
1578-10-26
Dirck van Montfoort Jacobsz man en voogd van Baerte Dircxsdr en Claes Dircz van Montfoort borg
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.023.06
268/08
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
Baertgen Willem Bouwensz
In 1577 wordt haar partner Mattheus Pietersz Schuitvoerder

1579-05-20
Baertgen Willem Bouwensz
Waarboek-67 G-1578 (gemachtigde)Haarlemmerstraat.118-120
131/03
Balten Dircksz van Santen
/
Balten Dircxz van Zancten
1579-01-02
als possesseur van zeeckere vicarie wijlen gelegen hebbende in Ste Pancras kercke alhier op Ste Elizabeths
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.113
150/06
Balten Gerritsz {lindewever}
/
Balten Gerritsz haer zoon
1579-02-09
Balten Gerritsz haer zoon
Waarboek-67 G-1578 (koper)
238/53
Balten Jansz van Banchem
/
Balten Jansz van Bancken poorterpoorter
1579-05-06
Balten Jansz van Bancken poorter
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)
239/53
Balten Jansz van Banchem
/
Balten Jansz van Bancken poorterpoorter
1579-05-06
Balten Jansz van Bancken poorter (met Cornelis Harmansz koperslager als borg)
Waarboek-67 G-1578 (borg)StilleRijn.007
312/05
Balten Jansz van Sonnevelt
/
Balten van Zonnevelt Jansz
1579-07-03
Balten van Zonnevelt Jansz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.025
326/09

/
Barbara Brunen tot Delf
1579-07-23
Barbara Brunen tot Delf
Waarboek-67 G-1578 (belending)Kolfmakersteeg.013
254/09
Barbara Gijsbrechtsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}
/
Barbara Ghijsdr weduwe van Cornelis Cornelisz metselaer
1579-05-09
ander zijde Barbara Ghijsdr, weduwe van Cornelis Cornelisz, metselaer.
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeRijn.054-056
258/07
Barbara Werboutsdr {vrouw van Jan Claesz}
/
Barbara Wermboutsdr
1579-05-02
Claesz bakker en pargamentmaker en Barbara Werboutsd
Waarboek-67 G-1578 (borg)
25/06
Barent Aelbrechtsz {kramer}
/
Barent Aelbrechtsz koopmankoopman
1578-07-04
Barent Aelbrechtsz koopman als zijn borg
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenhazengracht.005
405/08
Barent Fransz {metselaar}
/
Barent Fransszn metselaermetselaer
1579-11-09
Barent Fransszn metselaer
Waarboek-67 G-1578 (gemachtigde)Nieuwsteeg.010
305/06
Barent Lambrechtsz {schrijnwerker}
/
Barent Lambrechtsz boomhaertshouc
1579-06-24
Barent Lambrechtsz boomhaertshouc
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)
129/08
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
/
Barent Tijdincksz van Oosterhaven
1579-01-15
Barent Tijdincksz van Oosterhaven als man en voogd van Machtelt Andriesdr
Waarboek-67 G-1578 (koper)Langebrug.113.02
317/06
Bartholomeus Griffius Buys
/
Bartholomees Buys van Woeringen
1579-06-09
Bartholomees Buys van Woeringen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.113.02
329/17
Bartholomeus Griffius Buys
/
Bartholomeus Buis geseyt Griphius
1579-07-14
Over aen Bartholomeus Buis geseyt Griphius, mette huysinge bij hem gecoft van d’erffgenamen van joncheer Henrick van Wijngaerden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.113.02
313/17
Bartholomeus Griffius Buys
/
Bartholomeus Buys geseyt Griphius
Zonneveldstraat.000.04 is ook Langebrug113.2

1579-07-03
Bartholomeus Buys geseyt Griphius mitte huysinge bij hem gecoft van de erfgenamen van Joncheere Heynrick van Wijngaeren
Waarboek-67 G-1578 (koper)Schoolsteeg.010.6
307/04
Bartholomeus Aelbrechtsz {gaardenier}
/
Bartolemeus Aelbrechtsz gardenierdergardenierder
1579-06-26
Bartolemeus Aelbrechtsz gardenierder
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Schoolsteeg.010.6
308/04
Bartholomeus Aelbrechtsz {gaardenier}
/
Bartolemeus Aelbrechtsz gardenierdergardenierder
1579-06-26
Bartolemeus Aelbrechtsz gardenierder poorter der voors stede
Waarboek-67 G-1578 (belending)SintJorissteeg.031
282/08
Sebastiaen Pietersz {klompenmaker}
/
Bastiaen Pietersz, clompenmaeckerclompenmaecker
1579-05-25
Bastiaen Pietersz, clompenmaecker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.003
37/06
Beatrix Dircksdr {Hogewoerd}
/
Beatrix
1578-08-08
Beatrix
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.097
38/06
Beatrix Dircksdr {Hogewoerd}
/
Beatrix (kind)
alle drie overleden

1578-08-08
Beatrix
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.054.3
278/11
Beatrix Symonsdr {vrouw Arent Wollebrantsz}
/
Beatrix Symonsdr
vader Arent Wollebrantsz moeder Beatrix Symonsdr Zoon Symon Arentsz Dochter Floortje Arentsdr getrouwd met Jan Jansz Dochter Trijntgen getrouwd met Adriaen Meursz Dochter Dieuwertgen Arentsdr getrouwd met Dirck Cornelisz snijder

1579-05-25
Beatrix Symonsdr getrouwd met Arent Wollebrantsz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hooigracht.037
77/03
Belytgen Philipsdr van Noorde
/
Bele van Noorde Phillipsdr
1578-09-23
Bele van Noorde Phillipsdr met volmacht van Joachim Dircxsz van Lübeck (echtgenoot vanaf 1578-02-05)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Breestraat.155
204/04
Belytgen Adriaensdr {Breestraat}
/
Belie
1579-04-??
Dirck en Belie, weeskinderen van Adriaen Fransz, wijntapper, gewonnen bij Anna Visschers Dircxdr en Ermgaert Fransdr
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.018.1
293/07
Bouwen Cornelisz van Dorp
/
Bouwen Cornelisz timmermantimmerman
1579-06-13
Bouwen Cornelisz timmerman
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.079
123/05
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Janssen Keyzer
1578-12-29
Bouwen Janssen Keyzer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Houtstraat.000.5
336/04
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz Keyser kerkmeester
1579-08-03
Allert Willemsz van Sassenheim, Bouwen Jansz Keyser, Hobbe Florisz, goudsmid en Jacob Anthonisz, houtkoper, allevier kerkmeesteren van de drie Leidse parochiekerken
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Haarlemmerstraat.121
16/03
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz Keyser mede-vroedschapmede-vroedschap
1578-07-19
Bouwen Jansz Keyser mede-vroedschap
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.121
90/06
Neeltgen Jansdr {commenijswinkelierster}
/
Bouwen Joostenszs wedue
1578-10-23
Bouwen Joostenszs wedue
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.121
90/07
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostenszs wedue
1578-10-23
Bouwen Joostenszs wedue
Waarboek-67 G-1578 (bewoner)Pieterskerkstraat.004
301/07
Brechte Coenen {appelkoopster}
/
Brechte Koenen weduwe van Pieter Florys Buys
1579-06-15
Brechte Koenen weduwe van Pieter Florys Buys
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hogewoerd.091-095
157/03
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Arentsz cuypercuyper
1579-02-09
Bruyn Arentsz, cuyper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hogewoerd.091-095
158/05
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Arentsz cuypercuyper
1579-02-09
Bruyn (?) Arentsz, cuyper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelstegracht.014.4
425/06

/
Bruyn Cornelisz
1579-12-03
Ermgaert Jansdr, garenziedster (bijgestaan door Jan Jansz vander Binchorst, haar voogd) als gemachtigde van Marytgen Claesdr) met als borg Bruyn Cornelisz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)StilleRijn.016.2
464/11
Gerburch Cornelisdr {vrouw van Cornelis Evertsz}
/
Burchgen Cornelisdr weduwe van Mr. Cornelis Evertsz
1579-12-01
Burchgen Cornelisdr weduwe van Mr. Cornelis Evertsz
Waarboek-67 G-1578 (koper)
14/53

/
burgemeesters van Leiden
1578-07-18
burgemeesters van Leiden
Waarboek-67 G-1578 (borg)Apothekersdijk.012
235/04
Carel Dominicusz
/
Carel Dommicusz glaesmakerglaesmaker
1579-05-01
Carel Dommicusz, glaesmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.085-087.1
272/07

/
Catarina Jansdr
1579-05-26
Catarina Jansdr
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Papengracht.012-014
289/05
Catrijn van Heemskerck
/
Catharina Bartholomeusdr van Heemskerck
1579-06-03
Catharina Bartholomeusdr van Heemskerck, weduwe van Cornelis van der Almey
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Papengracht.012-014
291/03
Catrijn van Heemskerck
/
Catharina Bartholomeusdr van Heemskerck
1579-06-03
Catharina Bartholomeusdr van Heemskerck, weduwe van Cornelis van der Almey
Waarboek-67 G-1578 (koper)Warmoesmarkt.013
244/04
Trijntgen Jan Pietersdr van der Heyde
/
Catharina van der Heyde Jansdr zijn dochter
1579-05-09
Catharina van der Heyde Jansdr zijn dochter (met Jan Jansz drapier als voogd)
Waarboek-67 G-1578 (belending)Vliet.043
310/10

/
Cathrijn Pietersdr
1579-05-31
Cathrijn Pietersdr weduwe van Quierijn Dircxz Capiteyn
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)LangeMare.069
296/10
Catrijn Jacobsdr Goetcoop
/
Catrijn (14 jaar)
1579-06-09
Catrijn xiiii
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Uiterstegracht.047
261/04
Trijntgen Cornelisdr {vrouw van Jan Obertsz}
/
Catrijn Willemsdr
1579-05-12
Jan Obertsz, backer, als man en voogd van Catrijn Willemsdr
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Uiterstegracht.047
262/04
Trijntgen Cornelisdr {vrouw van Jan Obertsz}
/
Catrijn Willemsdr
1579-05-12
Jan Obertsz, backer, als man en voogd van Catrijn Willemsdr
Waarboek-67 G-1578 (koper)Hooigracht.024.2
106/05
Catrijn Lenaertsdr {vrouw van Gerrit Anthonisz}
/
Catrijna Lenaertsdr, weduwe van Gerit Thonisz, schoenmaker
1578-12-01
Catrijna Lenaertsdr, weduwe van Gerit Thonisz, schoenmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.010.3
202/06

/
Catrijnen Gasthuys
1579-03-27
Catrijnen gasthuys
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.010.3
203/06

/
Catrijnen Gasthuys
1579-03-27
Catrijnen Gasthuys
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Barbarasteeg.012
196/03
Catrijn Andriesdr de Becloven
/
Catrina Andriesdr
1579-03-31
Catrina Andriesdr, weduwe van Willem Thomasz voerlaeckenreder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Maarsmansteeg.006
93/06
Catrijn Cornelisdr {linnenlakenkoopster}
/
Catrina Cornelisdr lindenlakenverkoopsterlindenlakenverkoopster
1578-10-28
Catrina Cornelisdr lindenlakenverkoopster ongehuwde persoon
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Barbarasteeg.012
195/03
Catrijn Andriesdr de Becloven
/
Catryna Andries
1579-03-31
Catryna Andries weduwe van Willem Thomasz, voerlaeckenreder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Rapenburg.035-057
178/06
Catrijn Garbrantsdr
/
Catryna Garbrantsdr weduwe van Dirck Stevensz van Wyngaerden
Zij ontvangt de rechten op de panden van de gemeente

1578-12-24
Catryna Garbrantsdr weduwe van Dirck Stevensz van Wyngaerden
Waarboek-67 G-1578 (borg)Uiterstegracht.047
262/06
Vincent Pietersz {witmaker}
/
Cent Pieters witmakerwitmaker
1579-05-12
Cent Pieters witmaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.025-027
494/04
Charles Bochart
/
Charles Bochart
1580-02-06
Charles Bochart ende zijn huysvrouwe
Waarboek-67 G-1578 (koper)
101/06
Carel van Bourgondië
/
Charles van Bourgongie regent van het voors armenhuyse
1578-11-18
conform de akte van consent ondertekend door Charles van Bourgongie, IJsbrant van Merode en Johan van Mathenesse, als regenten van het voors. armenhuyse
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.041
197/08
Christina Jansdr {van Berendrecht}
/
Christina Jansdr
1579-03-30
Andries Claesz cruyenierder mitsgaders Anna Claesdr out omtrent 24 ende Maria Claesdr 19 jaeren, broeder ende zusters naer gelaten kinderen ende erffgenamen van Claes Andriesz molenaer overleden oft omtrent Amstelredamme gewonnen bij Christina Jansdr laetst huysvrouwe van den comparant voorn.
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)SintJacobsgracht.000.08
263/04
Christina Willeboortsdr van Stopenburch
/
Christina Willeboortsdr
1579
Cornelis Dircxsz, kruidenier, als een voogd van Christina Willeboortsdr
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.034
40/08
Sijtgen Jorisdr {Middelstegracht}
/
Cijtgen Jorisdr
1578-08-12
d'ander zijde Cijtgen Jorisdr
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)OudeRijn.054-056
258/04
Claes Jansz {scheepmaker}
/
Claes
1579-05-02
de weeskinderen naergelaten bij Claesz, bakker en pargamentmaker, en Barbara Werboutsd
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.144
126/16
Claes Adriaensz {mandenmaker}
/
Claes Adriaens
in de Vrouwencamp

1579-01-05
onderpand: Claes Adriaens' huys ende erve
Waarboek-67 G-1578 (koper)Uiterstegracht.047
261/06
Claes Adriaensz {linnenwever-Uiterstegracht}
/
Claes Adriaensz linnenweverlinnenwever
1579-05-12
Claes Adriaensz linnenwever
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Uiterstegracht.047
262/05
Claes Adriaensz {linnenwever-Uiterstegracht}
/
Claes Adriaensz linnenweverlinnenwever
1579-05-12
Claes Adriaensz linnenwever
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.144
126/05
Claes Adriaensz {mandenmaker}
/
Claes Adriaensz, mandemakermandemaker
1579-01-05
bijgestaan door haar man Claes Adriaensz, mandemaker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Barbarasteeg.004
241/07
Claes Adriaensz {linnenwever-Barbarasteeg}
/
Claes Aertsz linnenweverlinnenwever
1579-05-06
Claes Aertsz linnenwever poorter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Stadsvrijdom.006
457/18

/
Claes Alewyn Claesz's erffgenamen
1580-01-01
noort Claes Alewyn Claesz's erffgenamen
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Stadsvrijdom.006
457/19
Claes Aelwijn Claesz van Swanenburg {van der Hooch}
/
Claes Alewyn Claesz's erffgenamen
1580-01-01
noort Claes Alewyn Claesz's erffgenamen
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.041
197/07
Claes Andriesz {molenaar}
/
Claes Andriesz molenaermolenaer
1579-03-30
Andries Claesz cruyenierder mitsgaders Anna Claesdr out omtrent 24 ende Maria Claesdr 19 jaeren, broeder ende zusters naer gelaten kinderen ende erffgenamen van Claes Andriesz molenaer overleden oft omtrent Amstelredamme gewonnen bij Christina Jansdr laetst huysvrouwe van den comparant voorn.
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)JanVossensteeg.027-033
458/03
Claes Anthonisz Duivekerck {Clarensteeg}
/
Claes Anthonisz Duyvekerck van Warmont
1579-12-28
Claes Anthonisz Duyvekerck van Warmont
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.022.1
253/08
Claes Claesz Moy
/
Claes Claess Moy, wagenaerwagenaer
1579-05-14
Claes Claess Moy, wagenaer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.097-099
267/08
Claes Claesz {roeper}
/
Claes Claeszrouper
1579-05-20
Claes Claesz rouper
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.003-005
113/06
Claes Claesz Moy
/
Claes Claesz Moy
1578-12-03
Claes Claesz Moy als man en voogd voor Maritgen Ponsen
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.003-005
114/06
Claes Claesz Moy
/
Claes Claesz Moy
1578-12-03
Claes Claesz Moy als man en voogd voor Maritgen Ponsen,
Waarboek-67 G-1578 (koper)Noordeinde.022.1
117/11
Claes Claesz Moy
/
Claes Claesz Moy metselaarmetselaar
1578-12-16
Claes Claesz Moy, metselaar
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Noordeinde.022.1
122/09
Claes Claesz Moy
/
Claes Claesz Moy, metselaarmetselaar
1578-12-29
Claes Claesz Moy, metselaar
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Rapenburg.119
11/07

/
Claes Claesz van Bodegraven haar zwager
1578-07-17
Agatha Claesdr, weduwe van Jan Lucasz, biertapper (bijgestaan door haar zwager Claes Claesz van Bodegraven)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Raamlanden.003
422/03
Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Claes Claesz zoutziederzoutzieder
1579-10-01
Claes Claesz , zoutzieder, poorter, mede-erfgenaam Willem Bouwensz, zijn grootvader
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Korevaarstraat.028.4
12/03
Claes Cornelisz {apotheker}
/
Claes Cornelisz apothekerapotheker
1578-07-18
Claes Cornelisz apotheker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.092-096
273/05
Claes Cornelisz de Wilde
/
Claes Cornelisz de Wilde, meester
1579-05-26
Meester Claes Cornelisz de Wilde
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.123
16/06
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-07-19
Claes Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.123
464/17
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoemakerschoemaker
1579-12-01
Claes Cornelisz schoemaker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Hogewoerd.021-023
232/04
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz van der Maes
1579-05-01
Claes Cornelisz van der Maes
Waarboek-67 G-1578 (borg)Haarlemmerstraat.136
386/05
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz van der Maes
1579-10-13
Claes Cornelisz van der Maes
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.055
26/05
Claes Dircksz Gool
/
Claes Dircksz Gool
1578-07-28
Margriete Claesdr, nagelaten weeskind van Claes Dircksz Gool en Agnes
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)NieuweRijn.077-078
123/04
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes Dircksz van Leeuwen, houtkoperhoutkoper
1578-12-29
Claes Dircksz van Leeuwen, houtkoper, poorter
Waarboek-67 G-1578 (belending)VanDerWerffstraat.002-004
467/15
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxsz van Montfoort
1580-01-01
ende nu gecoft bij Claes Dircxsz van Montfoort
Waarboek-67 G-1578 (belending)VanDerWerffstraat.002-004
468/15
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxsz van Montfoort
1580-01-01
ende nu gecoft bij Claes Dircxsz van Montfoort
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Korenbrugsteeg.001
109/12
Claes Dircksz Visscher
/
Claes Dircxz
1578-10-10
eertijds gehuwd geweest met Claes Dircxz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Korenbrugsteeg.001
110/12
Claes Dircksz Visscher
/
Claes Dircxz eertijts haar man
1578-10-10
Tonis Jansz als man en voogd van Grietgen Jacobsdr eertijds gehuwd geweest met Claes Dircxz
Waarboek-67 G-1578 (borg)Pieterskerkhof.036-038
83/05
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircz van Montfoort
1578-10-26
Dirck van Montfoort Jacobsz man en voogd van Baerte Dircxsdr en Claes Dircz van Montfoort borg
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Rapenburg.021
405/03
Claes Huigenz Gael
/
Claes Gael Huygensszn burgemeester
1579-11-09
Claes Gael Huygensszn burgemeester
Waarboek-67 G-1578 (executeur)StilleRijn.016.2
464/06
Claes Huigenz Gael
/
Claes Gael Huygensz burgermeester
1579-12-01
Claes Gael Huygensz burgermeester
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Levendaal.008
134/03
Claes Gijsbrechtsz {rietdekker}
/
Claes Ghijsbrechtsz rietdekker
beiden poorters
rietdekker
1579-01-05
Claes Ghijsbrechtsz rietdekker (met Jan Janssen Butewech als borg) (beiden poorters)
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.008
209/09
Claes Gijsbrechtsz {rietdekker}
/
Claes Ghijsbrechtsz, rietdeckerrietdecker
1579-04-09
uytgang van den zelven boedel ende het erff van Claes Ghijsbrechtsz, rietdecker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Levendaal.008
135/06
Claes Gijsbrechtsz {rietdekker}
/
Claes Gijsbrechtsz, rietdekkerrietdekker
1579-01-05
Claes Gijsbrechtsz, rietdekker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelstegracht.014.4
143/23
Claes Govertsz {vuilnisvaarder}
/
Claes Goverts vullensvoeders weduwevullensvoerder
1579-01-15
Griete Claes Govertsdochter vullensvoeders weduwe
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelstegracht.014.4
142/23
Claes Govertsz {vuilnisvaarder}
/
Claes Goverts vullensvoerders weduwevullensvoerder
1579-01-15
Griete Claes Govertsdr vullensvoerders weduwe
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.053
72/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1578-09-19
Claes Huygensz bontwercker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.053
73/09
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwerckerbontwercker
1578-09-20
Claes Huygensz bontwercker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Diefsteeg.019
391/05
Claes IJsbrantsz {schuitenvoerder}
/
Claes IJsbrantsz schuytvoerderschuytvoerder
1579-10-21
Claes IJsbrantsz schuytvoerder
Waarboek-67 G-1578 (voogd)OudeRijn.054-056
257/03
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz bakker
Claes Jacobsz, bakker en Pieter Claesz, schipper, te samen vervangende Pieter Werboutsz, absent, als voogden
bakker
1579-05-02
Claes Jacobsz bakker en Pieter Claesz schipper, te samen vervangende Pieter Werboutsz, absent, als voogden
Waarboek-67 G-1578 (voogd)OudeRijn.054-056
258/06
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz bakkerbakker
1579-05-02
Claesz, bakker en pargamentmaker, en Barbara Werboutsd
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.173
257/15
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz voorn
1579-05-02
ende achter Claes Jacobsz voorn zelve
Waarboek-67 G-1578 (voogd)LangeMare.069
296/11
Claes Jansz {warmoezenier-Lange Mare}
/
Claes Jans warmoesmanwarmoesman
1579-06-09
Claes Jans warmoesman behoude ooms Jans Cornelis cleermakerende Jan Claes zoon Roos vleyshouder voochden over Cornelis Jacobsz, oudt omtrent xx jaren, Clara zestien ende Catrijn xiiii
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeRijn.054-056
257/07
Claes Jansz {scheepmaker}
/
Claes Jansz
weeskinderen van Jan Claesz, bakker, en Barbara Wermboutsdr

1579-05-02
Claes Jans zonen, gebroeders
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Bouwelouwensteeg.041-043
299/03
Claes Jansz {lijmziedersknecht}
/
Claes Jansz franchijnmaeckerfranchijnmaecker
1579-06-16
Claes Jansz franchijnmaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Sterrenwachtlaan.000.08
25/08
Claes Jansz {slijper}
/
Claes Jansz messemackermessemacker
1578-07-04
Claes Jansz messemacker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Koppenhinksteeg.000.30
490/10
Claes Jansz {schipper}
/
Claes Janszs schippers wedueschipper
1580-01-14
Trijntgen Claes Janszs schippers wedue
Waarboek-67 G-1578 (borg)Uiterstegracht.097-099
267/06

/
Claes Joostenz
1579-05-20
Claes Joostenz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Levendaal.023
21/08

/
Claes Lambrechtsz
1577-08-27
wedue van Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Levendaal.023
22/08

/
Claes Lambrechtsz
1577-08-27
wedue van Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 G-1578 (ouder)OudeVest.217
266/06
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtszbrouwer
1579-05-19
Claes Lambrechtsz brouwer en vader van Cornelis Huych en Lambrecht
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Koddesteeg.040
191/06
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1579-03-21
Cornelis Huych ende Lambrecht, gebrueders zoonen van Claes Lambrechtsz, brouwer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.070-072
462/03
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz brouwerbrouwer
1580-01-20
Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeVest.217
259/06
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtsz, brouwerbrouwer
1579-05-17
zonen en erfgenamen van Claes Lambrechtsz, brouwer, in zijn leven hun vader
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.070-072
461/08
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambrechtszoon brouwer overleden vaederbrouwer
1580-01-20
alle kinderen ende erffgenamen van zaliger Claes Lambrechtszoon brouwer ende Adriane Adriaensdr haerluyder overleden vaeder ende moeder
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Groenesteeg.038
223/04
Claes Maertensz {Hoogmade}
/
Claes Maertensz van Hoogmade
1579-04-22
weduwe van Claes Maertensz van Hoogmade
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.058
261/09
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Polen
1579-05-12
Claes Polen erve der gaende
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.058
256/08
Claes Polenz {schuitvoerder}
/
Claes Polen, schuytvoerderschuytvoerder
1579-05-15
ander sijde Claes Polen, schuytvoerder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Zegersteeg.001-015
333/04
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwels biertapperbiertapper
1579-07-27
Claes Pouwels biertapper, poorter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.054.1
278/13
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelszbiertapper
1579-05-25
Claes Pouwelsz biertapper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Groenesteeg.033-037.1
72/04
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/
Claes Quyrijnsz voorlakenredervoorlakenreder
1578-09-19
Claes Quyrijnsz voorlakenreder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Middelstegracht.012-014
161/03
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/
Claes Quyrynsz, lindeweverlindewever
1579-02-18
Claes Quyrynsz, lindewever
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Middelstegracht.012-014
162/05
Claes Quirijnsz van Luijnenburch
/
Claes Quyrynsz, lindeweverlindewever
1579-02-18
Claes Quyrynsz, lindewever
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Barbarasteeg.001
206/06
Claes Rippertsz {smid}
/
Claes Rippersz smidsmid
1579-04-06
Claes Rippersz, smid
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Barbarasteeg.001
205/05
Claes Rippertsz {smid}
/
Claes Rippersz smidsmid
1579-04-16
Claes Rippersz, smid
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.030
152/07
Claes Rippertsz {smid}
/
Claes Rippertsz smitsmit
1579-02-06
Claes Rippertsz smit
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.028
71/07
Claes Sebastiaensz {smid}
/
Claes Sebastiaensz smithsmith
1578-09-13
Claes Sebastiaensz smith
Waarboek-67 G-1578 (koper)
171/04
Claes Symonsz Oom {visser}
/
Claes Symon oom visschervisscher
1579-02-20
Claes Symon oom visscher
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)
170/03

/
Claes Symons Oomss
1579-02-20
Claes Symons Oomss
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)StilleRijn.007
312/04
Claes Symonsz Oom {visser}
/
Claes Symonszvisser
1579-07-03
Claes Symonsz poorter en visser
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Breestraat.070-072
461/04
Claes Symonsz van Swieten
/
Claes Symonsz naergelaten weeskint van Symon Claesz
1580-01-20
Cornelis Claes Lambrechtsz voor hemzelven ende als voocht van Claes Symonsz naergelaten weeskint van Symon Claesz zijn broeder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Breestraat.070-072
462/04
Claes Symonsz van Swieten
/
Claes Symonsz naergelaten weeskint van Symon Claesz
1580-01-20
Cornelis Claes Lambrechtsz voor hemzelven ende als voocht van Claes Symonsz naergelaten weeskint van Symon Claesz zijn broeder
Waarboek-67 G-1578 (koper)StilleRijn.007
309/05
Claes Symonsz Oom {visser}
/
Claes Symonsz Visschervisscher
1579-06-20
Claes Symonsz Visscher
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.081
341/09
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen
1579-08-07
Streckende voor uyte voors. steech tot aftger aen Claes van Leeuwens erve
Waarboek-67 G-1578 (belending)StilleRijn.008-011
309/08
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willem Bouwensz schepen
1579-06-20
Claes Willem Bouwensz schepen
Waarboek-67 G-1578 (belending)StilleRijn.008-011
309/09
Claes Willem Bouwensz van Warmond
/
Claes Willem Bouwensz schepen
1579-06-20
Claes Willem Bouwensz schepen
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Maarsmansteeg.002
184/07
Claesgen Anthonisdr {van Leeuwen}
/
Claesgen Anthonisd
1579-03-06
Claesgen Anthonisd
Waarboek-67 G-1578 (koper)Maarsmansteeg.002
183/06
Claesgen Anthonisdr {van Leeuwen}
/
Claesgen Claesgen Anthonisdr {van Leeuwen}
1579-03-12
Claesgen Claesgen Anthonisdr {van Leeuwen}
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Koenesteeg.016
177/04
Claesgen Gerritsdr {vrouw van Pieter Michielsz}
/
Claesgen Gerritsdr weduwe van Pieter Michielsz
1579-02-27
Claesgen Gerritsdr weduwe van Pieter Michielsz
Waarboek-67 G-1578 (koper)Koenesteeg.016
174/05
Claesgen Gerritsdr {vrouw van Pieter Michielsz}
/
Claesgen Gerritsdr weduwe van Pieter Michielsz schuytvoerder
1579-02-24
Claesgen Gerritsdr weduwe van Pieter Michielsz schuytvoerder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Breestraat.175
378/05
Claesgen Jacobsdr Gool
/
Claesgen Jacob Aelwijnsz's dochter
1579-09-23
Claesgen Jacob Aelwijnsz's dochter poortersse
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Breestraat.175
379/03
Claesgen Jacobsdr Gool
/
Claesgen Jacob Aelwijnszsdr
1579-09-23
Claesgen Jacob Aelwijnszsdr
Waarboek-67 G-1578 (koper)Breestraat.175
192/05
Claesgen Jacobsdr Gool
/
Claesgen Jacob Aelwijszoons dochter
Zie G-scan 109

1579-03
Claesgen Jacob Aelwijnzoons dochter ende haeren erffven
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.003
271/08

/
Claesgen Jacobsdrlindenayster
1579-05-25
Claesgen Jacobsdr lindenayster
Waarboek-67 G-1578 (koper)Breestraat.175
169/04
Claesgen Jacobsdr Gool
/
Claesgen Jacobsdr lindenaeysterlindenaeyster
1579-02-20
Claesgen Jacobsdr, lindenaeyster
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.177.1
243/08

/
Claesgen Jacobsdr lindenaeysterlindenaeyster
1579-05-09
Claesgen Jacobsdr lindenaeyster
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)LangeMare.069
296/09

/
Clara (16 jaar)
1579-06-09
Clara zestien
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)NieuweRijn.003
37/08
Clara Dircksdr {Hogewoerd}
/
Clara (9 jaar)
1578-08-08
Clara (9 jaar)
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hogewoerd.097
38/08
Clara Dircksdr {Hogewoerd}
/
Clara (9 jaar)
mede-erfgenamen van Martgen Barentsdr

1578-08-08
Clara (9 jaar)
Waarboek-67 G-1578 (koper)Botermarkt.006
75/15

/
Clem Jansz den Draeck
1578-09-12
Clem Jansz den Draeck
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Uiterstegracht.048-052
36/04
Coen Dircksz Buytewech {timmerman}
/
Coen Dircksz timmermantimmerman
1578-08-08
weduwe van Coen Dircksz, timmerman
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Boommarkt.002-002a
36/12
Coen Dircksz Buytewech {timmerman}
/
Coen Dircksz timmerman
onderpand
timmerman
1578-08-08
weduwe van Coen Dircksz, timmerman
Waarboek-67 G-1578 (belending)Kloksteeg.023-029
290/05
Arent Dircksz Bockenberg
/
CommandurieCommandurie
1579-06-05
Belent in 't geheel aen d'een sijde de huysingen eertijts competerende tot de Commandurie
Waarboek-67 G-1578 (belending)Vliet.002-004
90/08
Anthonis Meesz {bouwman}
/
comparants huysinge
1578-10-23
comparants huysinge
Waarboek-67 G-1578 (belending)Sionsteeg.000.4
278/14

/
Convent van Ste Michiels huys
1579-05-25
Convent van Ste Michiels huys
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Garenmarkt.008-010.1
4/05
Neeltgen Cornelisdr Offgen {vrouw van Martijn Roelofsz}
/
Cornelia Cornelisdr weduwe van Maerten Roelofsz
1578-07-02
Cornelia Cornelisdr weduwe van Maerten Roelofsz met Pieter Cornelisz haar zwager als voogd
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Rapenburg.123
3/05
Neeltgen Cornelisdr Offgen {vrouw van Martijn Roelofsz}
/
Cornelia Cornelisdr weduwe van Martijn Roelofs
1578-07-02
Cornelia Cornelisdr weduwe van wijlen Martijn Roelofsz (bijgestaan door haar zwager Pieter Cornelisz)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Rapenburg.123
3/09
Neeltgen Jacobsdr {vrouw van Dirck Cornelis de Graeff, Cornelis Willemsz}
/
Cornelia Jacobsdr weduwe van Dirck Cornelisz de Graeff
1578-07-02
Cornelis Willem Joostenz als man ende vocht van Cornelia Jacobsdr wijlen weduwe van Dirck Cornelisz de Graeff alias de Ruter
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Garenmarkt.008-010.1
4/09
Neeltgen Jacobsdr {vrouw van Dirck Cornelis de Graeff, Cornelis Willemsz}
/
Cornelia Jacobsdr wijlen weduwe van Dirck Cornelisz de Graeff
1578-07-02
Cornelis Willem Joostenz als man ende voocht van Cornelia Jacobsdr wijlen weduwe van Dirck Cornelisz de Graeff alias den Ruter
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
34/03
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis
zonen van Claes Lambrechtsz brouwer

1578-08-02
Cornelis
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Koddesteeg.040
191/03
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis
1579-03-21
Cornelis Huych ende Lambrecht, gebrueders zoonen van Claes Lambrechtsz, brouwer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeVest.217
259/03
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis
1579-05-17
Cornelis Huych en Lambrecht gebroeders zonen en erfgenamen van Claes Lambrechtsz, brouwer, in zijn leven hun vader
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Koenesteeg.016
177/03

/
Cornelis Adriaens schuytvoerderschuytvoerder
1579-02-27
Cornelis Adriaens schuytvoerder
Waarboek-67 G-1578 (belending)StilleRijn.005-006
312/06
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz
1579-07-03
Cornelis Adriaenszoon
Waarboek-67 G-1578 (belending)StilleRijn.008-011
312/07
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz
1579-07-03
Cornelis Adriaensz streckende voor uyte Rijn tot after aen voors. Cornelis Adriaensz
Waarboek-67 G-1578 (koper)Koppenhinksteeg.000.17
420/04
Cornelis Adriaensz {brouwersknecht}
/
Cornelis Adriaenszkuiper
1579-11-28
Cornelis Adriaensz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.119
16/05
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1578-07-19
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
79/03

/
Cornelis Adriaensz brouwerbrouwer
1578-10-10
Cornelis Adriaensz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (mede-eigenaar)
101/09
Cornelis Adriaensz van Zuyrendael
/
Cornelis Adriaensz haar broer
1578-11-18
Cornelis Adriaensz haar broer
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Levendaal.022
159/05
Cornelis Adriaensz Wittebol {schuitenvoerder}
/
Cornelis Adriaensz schuitvoerderschuitvoerder
1579-02-12
Cornelis Adriaensz, schuitvoerder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Levendaal.022
160/11
Cornelis Adriaensz Wittebol {schuitenvoerder}
/
Cornelis Adriaensz schuitvoerder
poorter der voors. stede
schuitvoerder
1579-02-12
Cornelis Adriaensz, schuitvoerder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Koenesteeg.016
174/03

/
Cornelis Adriaensz schuytvoerderschuytvoerder
1579-02-24
Cornelis Adriaensz schuytvoerder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)StilleRijn.007
309/03
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
1579-06-20
Cornelis Adriaensz van Barrevelt ons mede broeder in rade
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)StilleRijn.007
312/03
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
1579-07-03
Cornelis Adriaensz van Barrevelt onse medebroeder in Rade
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.055
211/04
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtsz
1579-04-10
als erfgenaam van Cornelis Aelbrechtsz, zijn zoon
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.055
213/06
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtsz
1579-04-10
als erfgenaam van Cornelis Aelbrechtsz, zijn zoon
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.055
214/09
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtszoons
1579-04-10
Streckende voor uyte voors. graft tot after aen Cornelis Aelbrechtszoons
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.026.2
215/09
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtszoons
1579-04-10
Streckende voor uyte voors. graft tot after aen Cornelis Aelbrechtszoons
Waarboek-67 G-1578 (belending)LangeMare.071.2
296/19
Cornelis Schouten {kuiper}
/
Cornelis Aernt Schouten cupercuper
1579-06-09
Cornelis Aernt Schouten cuper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hogewoerd.015
182/03
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Anthonisz glaesmaecker poorter der voors. stedeglaesmaecker
1579-03-12
Cornelis Anthonisz glaesmaecker poorter der voors. stede
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Middelstegracht.016
142/10

/
Cornelis Arentsz
1579-01-15
Jan Arentsz warmoesman vervangende Cornelis Arentsz, Jopgen Arentsdr ende Adriaen Arentsdr hem comparants gebroeders ende zusters
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Middelstegracht.016
149/10

/
Cornelis Arentsz
1579-01-15
Jan Arentsz warmoesman vervangende Cornelis Arentsz Jopgen Arentsdr ende Adriaen Arentsdr hem comparants gebrueder ende zusters
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Middelstegracht.016
143/08

/
Cornelis Arentsz
1579-01-17
Cornelis Arentsz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Uiterstegracht.097-099
27/03
Cornelis Adriaensz {pottenbakker-Uiterstegracht}
/
Cornelis Arentsz pottenbakkerpottenbakker
1578-07-28
Cornelis Arentsz, pottenbakker, poorter van Leiden
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Uiterstegracht.097-099
28/03
Cornelis Adriaensz {pottenbakker-Uiterstegracht}
/
Cornelis Arentsz pottenbakkerpottenbakker
1578-07-28
Cornelis Arentsz, pottenbakker, poorter van Leiden
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)
25/03

/
Cornelis Arentsz schipperschipper
1578-07-04
Cornelis Arentsz, schipper wonende in Brielle, man van Aefgen Pietersdr
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Levendaal.006
132/04
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaenssz
1579-01-05
Cornelis Claes Adriaenssz
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Levendaal.006
133/06
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaenssz
1579-01-05
Cornelis Claes Adriaenssz
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Levendaal.008
134/06
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaensz
1579-01-05
Cornelis Claes Adriaensz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Levendaal.008
135/04
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaensz
1579-01-05
Cornelis Claes Adriaensz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Levendaal.008
209/05
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaensz
1579-04-09
Cornelis Claes Adriaensz
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
210/06
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaensz
1579-04-09
Cornelis Claes Adriaensz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Steenschuur.004
345/06
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaensz weduwe
1578-05-26
Cornelis Claes Adriaensz ende gebymaemt den Rugen
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
168/04
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claes Lambrechtsz
1579-02-18
De jegenwoordige meesteren van 't Vrouwen Gasthuys binnen dezer stede
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)OudeVest.217
266/03
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claes Lambrechtsz
1579-05-19
Cornelis Huych en Lambrecht zonen van Claes Lambrechtsz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Breestraat.070-072
461/03
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claes Lambrechtsz
1580-01-20
Cornelis Claes Lambrechtsz voor hemzelven ende als voocht van Claes Symonsz naergelaten weeskint van Symon Claesz zijn broeder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Houtstraat.002
323/04
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claes Lambrechtsz meester van het Vrouwengasthuis
1579-07-21
Willem Willem Bouwensz, Cornelis Claes Lambrechtsz en Andries Cornelisz van Torenvliet (vervangende medebroeder Hendrick Willemsz), allen meesteren van het Vrouwengasthuis
Waarboek-67 G-1578 (belending)Weddesteeg.013-027
407/11
Cornelis Claesz van Berckel
/
Cornelis Claesz huys ende erve
1579-11-14
Cornelis Claesz huys ende erve
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Levendaal.038
172/09
Cornelis Claesz {voller}
/
Cornelis Claesz vollervoller
1579-02-18
Cornelis Claesz voller
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.010
406/03
Cornelis Claesz van Berckel
/
Cornelis Claeszoon molenaermolenaer
1579-11-14
Cornelis Claeszoon molenaer inwonende poorter
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Noordeinde.010
407/03
Cornelis Claesz van Berckel
/
Cornelis Claeszoon molenaermolenaer
1579-11-14
Cornelis Claeszoon molenaer
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Hooigracht.111
410/03
Cornelis Cornelisz {bouwman-Hooigracht}
/
Cornelis Cornelis zoon alias Neel Jan Bouwensz
1579-11-12
Cornelis Cornelis zoon alias Neel Jan Bouwensz
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)
129/12

/
Cornelis Cornelisz
1579-01-15
Cornelis Cornelisz man en voogd van Alijt Willemsdr
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Botermarkt.014
314/07
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/
Cornelis Corneliszcoorncoper
1579-07-08
Cornelis Cornelisz coorncoper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Botermarkt.014
315/07
Cornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}
/
Cornelis Corneliszcoorncoper
1579-07-08
Cornelis Cornelisz coorncoper en echtgenoot za. van Marie Jans
Waarboek-67 G-1578 (borg)Kaiserstraat.024.2
35/06
Cornelis Cornelisz Cock
/
Cornelis Cornelisz Cocklinnenwever
1578-08-05
Cornelis Cornelisz Cock, linnenwever als borg
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Steenschuur.018
186/04
Cornelis Cornelisz Cunst
/
Cornelis Cornelisz Cunst drapierdrapier
1579-03-04
Cornelis Cornelisz Cunst drapier
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Steenschuur.018
185/05
Cornelis Cornelisz Cunst
/
Cornelis Cornelisz Cunst drapierdrapier
1579-03-06
Cornelis Cornelisz Cunst drapier
Waarboek-67 G-1578 (borg)Koppenhinksteeg.000.28
490/05
Cornelis Cornelisz Noordvis {visser}
/
Cornelis Cornelisz mede visschervisscher
1580-01-14
Cornelis Cornelisz mede visscher
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelweg.038.1
334/07

/
Cornelis Cornelisz van Heemskerck
1579-08
Cornelis Cornelisz van Heemskerck
Waarboek-67 G-1578 (belending)
339/07

/
Cornelis Cornelisz van Heemskerk
1579-08-05
ander zijde Cornelis Cornelisz van Heemskerk
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.136
121/06
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz van Rawanen
1578-12-27
Cornelis Cornelisz van Rawanen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.136
120/06
Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}
/
Cornelis Cornelisz van Rowanen
1578-12-26
Cornelis Cornelisz van Rouanen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.023.11
44/07
Cornelis Cornelisz {timmerman-Steenschuur}
/
Cornelis Cornelisz, timmermantimmerman
1578-08-18
d'ander zijde Cornelis Cornelisz, timmerman
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Hooigracht.111
409/03
Cornelis Cornelisz {bouwman-Hooigracht}
/
Cornelis Corneliszn alias Neel
1579-11-12
Cornelis Corneliszn alias Neel Cornelis Jan Bouwensz
Waarboek-67 G-1578 (koper)
79/53

/
Cornelis Cornelsz zoonzoon
1578-10-10
Cornelis Cornelsz zoon
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Rapenburg.101
377/12
Cornelis Corsz {schipper}
/
Cornelis Corsz
1579-09-22
Cornelis Corsz
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Rapenburg.101
376/05
Cornelis Corsz {schipper}
/
Cornelis Corsz schipperschipper
1579-09-22
Cornelis Corsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (koper)Rapenburg.101
377/05
Cornelis Corsz {schipper}
/
Cornelis Corsz schipperschipper
1579-09-22
Cornelis Corsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.004
209/07
Cornelis Dammasz {timmerman, bakker}
/
Cornelis Dammaszoon
1579-04-09
Cornelis Dammaszoon
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.004
210/07
Cornelis Dammasz {timmerman, bakker}
/
Cornelis Dammaszoon
1579-04-09
Cornelis Dammaszoon
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.004
132/07
Cornelis Dammasz {timmerman, bakker}
/
Cornelis Dammisz, timmermantimmerman
1579-01-05
westzijde Cornelis Dammisz, timmerman
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.004
133/08
Cornelis Dammasz {timmerman, bakker}
/
Cornelis Dammisz, timmermantimmerman
1579-01-05
westzijde Cornelis Dammisz, timmerman
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)OudeVest.043.2-045
424/04
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dirck Rippersz
1579-12-03
Cornelis Dirck Rippersz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.014.2
330/08
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dirck Rippersz cruyenierdercruyenierder
1579-07-23
Cornelis Dirck Rippersz cruyenierder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Rapenburg.123
3/12
Cornelis Dircksz de Graeff
/
Cornelis Dircksz
1578-07-02
Pieter Cornelisz voorn ende Cornelis Gerrit Egbertsz als voogden over Cornelis Dircksz onmondig weeskint van Dirck Cornelisz voorn gewonnen bij Cornelia Jacobsdr
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeVest.043.2-045
260/04
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircksz Rippertz
1579-05-18
Cornelis Dircksz Rippertz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Donkersteeg.011
130/03
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircx, schoenmaker
poorter
schoenmaker
1579-01-14
Cornelis Dircx, schoenmaker, poorter
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)SintJacobsgracht.000.08
263/03
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxsz kruidenierkruidenier
1579
Cornelis Dircxsz, kruidenier, als een voogd van Christina Willeboortsdr
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.004.4
124/06
Marie Lubbrantsdr {Middelstegracht}
/
Cornelis Dircxz cuypers weduwe
1578-12-28
Cornelis Dircxz cuypers weduwe
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelstegracht.004.4
124/07
Cornelis Dircksz {turfdrager, kuiper}
/
Cornelis Dircxz cuypers weduwecuyper
1578-12-28
Cornelis Dircxz cuypers weduwe
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.086
456/07
Cornelis Fransz {bierdrager}
/
Cornelis Fransz bierdraegerbierdraeger
1580-01-02
Cornelis Fransz bierdraeger mit een poortgen ofte slopgen deurgaende tot inden Rijn
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Levendaal.036
172/03
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis gebroeders
1579-02-18
Cornelis Huijch ende Lambrecht gebroeders, zoonen en erfgenaemen van Claes Lambrechtsz haer luijder vader
Waarboek-67 G-1578 (belending)Stadsvrijdom.006
411/14
Marytgen Allertsdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/
Cornelis Geritsz appelcopers wedue
1579-11-17
Cornelis Geritsz appelcopers wedue
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Stadsvrijdom.006
411/15
Cornelis Gerritsz {appelkoopman}
/
Cornelis Geritsz appelcopers wedue
1579-11-17
Cornelis Geritsz appelcopers wedue
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.025
220/07
Cornelis Gerritsz {appelkoopman}
/
Cornelis Geritsz, appelcoperappelcoper
1579-04-13
Belent ende belegen aen die eene zijde d'erfgenaemen Cornelis Geritsz, appelcoper
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Rapenburg.123
3/11
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerrit Egbertsz
1578-07-02
Pieter Cornelisz voorn ende Cornelis Gerrit Egbertsz als voogden over Cornelis Dircksz onmondig weeskint van Dirck Cornelisz voorn gewonnen bij Cornelia Jacobsdr
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelstegracht.059
41/06
Cornelis Gerrit Egbertsz {brouwer}
/
Cornelis Gerrit Egbertsz
1578-08-12
Cornelis Gerrit Egbertsz als borg
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelstegracht.050
194/05
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/
Cornelis GerritszStadhuisbewaerder
1579-03-26
Cornelis Gerritsz stadhuisbewaerder die als waerborge voor de schepenen en broeder van Maerten Gerritsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Stadsvrijdom.006
252/07
Cornelis Gerritsz {appelkoopman}
/
Cornelis Gerritsz appelcoperappelcoper
1579-05-12
erffgennamen van Cornelis Gerritsz, appelcoper
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Breestraat.140
221/05
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes
1579-04-15
Cornelis Gerritsz de Haes voogd van Engel en Maria, weeskinderen
Waarboek-67 G-1578 (borg)NieuweRijn.035
74/05
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes broer
1578-09-22
Cornelis Gerritsz de Haes broer
Waarboek-67 G-1578 (borg)NieuweRijn.035
74/09
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes broer
1578-09-22
Cornelis Gerritsz de Haes broer
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Hooigracht.064
99/03
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes burgemeesterburgemeester
1578-11-01
Cornelis Gerritsz de Haes burgemeester en Jacob Allertsz de Haes medebroeder in schependom als voogden van Gerrit Jansz de Haes oudt omtrent xv jaren naer gelaten weeskint van Coomen (?) Jan Jacobsz de Haes
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.015
20/05
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes jegenwoordich burgermeesterburgermeester
1578-01-09
Cornelis Gerritsz de Haes jegenwoordich burgermeester
Waarboek-67 G-1578 (borg)Maarsmansteeg.014.1
330/07
Cornelis Gerritsz de Haes
/
Cornelis Gerritsz de Haes zijn vader
1579-07-23
Pieter Cornelisz de Haes (met zijn vader Cornelis Gerritsz de Haes als borg), beide wonend in de Maarsmansteeg
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.021-023
232/07
Cornelis Gerritsz {appelkoopman}
/
Cornelis Gerritsz, appelcoperappelcoper
1579-05-01
d'erffgenamen van Cornelis Gerritsz, appelcoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.118
230/09
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz, colfmaeckercolfmaecker
1579-04-02
d'ander sijde Cornelis Gerritsz, colfmaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.057.1
409/15
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritszoon lijmsiederlijmsieder
1579-11-12
Cornelis Gerritszoon lijmsieder
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.057.1
410/14
Cornelis Gerritsz {lijmzieder}
/
Cornelis Gerritszoon lijmsiederlijmsieder
1579-11-12
Cornelis Gerritszoon lijmsieder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.001
243/06
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
1579-05-09
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
Waarboek-67 G-1578 (borg)Steenschuur.003
271/05
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
1579-05-25
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.001
271/06
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
1579-05-25
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck
Waarboek-67 G-1578 (borg)Hooigracht.087
460/06
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck zijn vaeder
1580-01-15
Cornelis Ghijsbrechtsz Schaeck zijn vaeder als borge
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelstegracht.048.1
179/04

/
Cornelis Gillisz witmaecker zijn broederwitmaecker
1579-02-28
Cornelis Gillisz witmaecker zijn broeder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Botermarkt.006
75/09

/
Cornelis Govertsz
1578-09-12
Cornelis Govertsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.092-096
274/09
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
Cornelis Havicxz
1579-05-26
Cornelis Havicxz belasting toecomende weeskind van
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.121
11/08
Cors Hendricksz {koopman}
/
Cornelis Henricxz stoeldraeyerstoeldraeyer
1578-07-17
Cornelis Henricxz stoeldraeyer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.022
195/07

/
Cornelis Heyndricxz
nu toecomende aan Catrijnen Gasthuys Waarschijnlijk timmerman

1579-03-31
Cornelis Heyndricxz, hemeltinker gebijnaempt
Waarboek-67 G-1578 (belending)Herensteeg.035-039
144/06
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/
Cornelis Heyndricxz timmermantimmerman
1579-02-04
Cornelis Heyndricxz timmerman
Waarboek-67 G-1578 (belending)Herensteeg.035-039
146/05
Cornelis Hendricksz {timmerman}
/
Cornelis Heyndricxz timmermantimmerman
1579-02-04
Cornelis Heyndricxz timmerman
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Levendaal.022
160/12
Cornelis Hendricksz {timmerman, Hemelkijcker}
/
Cornelis Heyndricxz timmermantimmerman
1579-02-27
Cornelis Heyndricxz, timmerman
Waarboek-67 G-1578 (koper)Diefsteeg.019
390/05
Cornelis IJsbrantsz {linnenwever}
/
Cornelis IJsbrantsz lindeweverlindewever
1579-10-21
Cornelis IJsbrantsz lindewever
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Diefsteeg.019
391/04
Cornelis IJsbrantsz {linnenwever}
/
Cornelis IJsbrantsz lindeweverlindewever
1579-10-21
Cornelis IJsbrantsz lindewever
Waarboek-67 G-1578 (borg)Uiterstegracht.086
392/04
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1579-10-20
Cornelis IJsbrantsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelstegracht.004.2
124/04
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis IJsbrantszoon, voerlakenredervoerlakenreder
1578-12-28
Cornelis IJsbrantszoon, voerlakenreder
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Uiterstegracht.097-099
267/05

/
Cornelis Jacobszraemwachter
1579-05-20
Cornelis Jacobsz raemwachter echtgen oot za van Maritgen Joostendr nu getrouwd met Arent Jansz Coster haar man ende voocht
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)LangeMare.069
296/08
Cornelis Jacobsz Goetcoop
/
Cornelis Jacobsz (20 jaar)
1579-06-09
Cornelis Jacobsz, oudt omtrent xx
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.119
354/09
Cornelis Jacobsz {bouwman}
/
Cornelis Jacobsz Bont
Aelffgen, Katarijntgen en Dirckgen Cornelis dochters, weeskinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz Bont en Appolonia Dircxdr, beiden overleden

1579-08-22
Cornelis Jacobsz Bont en Appolonia Dircxdr, beiden overleden
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.119
355/09
Cornelis Jacobsz {bouwman}
/
Cornelis Jacobsz Bont
Aelffgen, Katarijntgen en Dirckgen Cornelis dochters, weeskinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz Bont en Appolonia Dircxdr, beiden overleden

1579-08-22
kinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz Bont, bouwman en Appolonia Dircxsdr, beiden overleden
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelweg.032-034
347/07
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Jacobsz Fock snijdersnijder
1579-08-12
Cornelis Jacobsz Fock snijder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.070
23/06
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Jacobsz Focxsnijder
1578-04-28
Belent ende belegen aen die eene zijde Cornelis Jacobsz Focx
Waarboek-67 G-1578 (koper)Groenesteeg.033-037.1
72/05
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz linnenweverlinnenwever
1578-09-19
Cornelis Jacobsz linnenwever
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Groenesteeg.033-037.1
73/04
Cornelis Jacobsz Bien {linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz linnenweverlinnenwever
1578-09-20
Cornelis Jacobsz linnenwever
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)OudeRijn.174.1
107/03
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olieslagerolieslager
1578-12-06
Cornelis Jacobsz, olieslager, poorter
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeRijn.174.1
108/03
Cornelis Jacobsz {bouwman, olieslager}
/
Cornelis Jacobsz olieslagerolieslager
1578-12-06
Cornelis Jacobsz, olieslager, poorter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.111
224/07
Cornelis Jan Bouwensz {bouwman}
/
Cornelis Jan Bouwensz
1579-04-23
Cornelis Jan Bouwensz
Waarboek-67 G-1578 (ouder)Hooigracht.111
409/04
Cornelis Jan Bouwensz {bouwman}
/
Cornelis Jan Bouwensz
1579-11-12
Cornelis Jan Bouwensz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.111
233/07
Cornelis Jan Bouwensz {bouwman}
/
Cornelis Jan Bouwensz boumanbouman
1579-03-11
d'ander zijde Cornelis Jan Bouwensz bouman
Waarboek-67 G-1578 (belending)Bouwelouwensteeg.041-043
299/06
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz
1579-06-16
thuyn toecomende Cornelis Jan Fransz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.140
121/08
Cornelis Jansz van Tol
/
Cornelis Janssen van Tol
1578-12-27
d'erffgenamen van Cornelis Janssen van Tol
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Levendaal.049
99/15

/
Cornelis Janssz wedue
1578-11-01
Maria Mathijsdr Cornelis Janssz wedue
Waarboek-67 G-1578 (borg)Rapenburg.119
355/12

/
Cornelis Jansz
1579-08-22
Cornelis Jansz
Waarboek-67 G-1578 (koper)Steenschuur.018
186/09
Cornelis Jansz Bontecraey
/
Cornelis Jansz Bontecraey
1579-03-04
Cornelis Jansz Bontecraey
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Steenschuur.018
185/09
Cornelis Jansz Bontecraey
/
Cornelis Jansz Bontecraey
1579-03-06
Cornelis Jansz Bontecraey
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Uiterstegracht.086
388/03
Cornelis Jansz Bontecraey
/
Cornelis Jansz Bontecraey
1579-10-20
Cornelis Jansz Bontecraey poorter
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Uiterstegracht.086
392/03
Cornelis Jansz Bontecraey
/
Cornelis Jansz Bontecray
1579-10-20
Cornelis Jansz Bontecray gebijnaempt
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.000.28
490/03
Cornelis Jansz {koekebakker}
/
Cornelis Jansz couckebackercouckebacker
1580-01-14
Cornelis Jansz couckebacker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
281/03
Cornelis Jansz den Deen
/
Cornelis Jansz den Deen
1579-05-26
Cornelis Jansz den Deen
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
283/04
Cornelis Jansz den Deen
/
Cornelis Jansz den Deen
1579-05-26
Cornelis Jansz den Deen
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Boommarkt.021-022
111/05
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz haar schoonzoon
1578-12-08
bijgestaan door Cornelis Jansz, haar schoonzoon als voogd en borg
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.17
420/03
Cornelis Jansz {rietdekker}
/
Cornelis Jansz rietdekkerrietdekker
1579-11-28
Cornelis Jansz rietdekker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.000.17
421/03
Cornelis Jansz {rietdekker}
/
Cornelis Jansz rietdekkerrietdekker
1579-11-28
Cornelis Jansz rietdekker
Waarboek-67 G-1578 (koper)OudeVest.033.1
231/05
Cornelis Jansz van Amersfoort
/
Cornelis Jansz van Amersfoort
1579-04-27
Cornelis Jansz van Amersfoort
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)OudeVest.033.1
269/04
Cornelis Jansz van Amersfoort
/
Cornelis Jansz van Amersvoort
1579-05-20
Cornelis Jansz van Amersvoort man ende voocht van Alijd Rijckendr erfgenaem van haar zuster Deliaen Rijckendr
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.140
120/08
Cornelis Jansz van Tol
/
Cornelis Jansz van Tol
1578-12-26
d'erffgenamen van Cornelis Jansz van Tol
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.140
221/07
Cornelis Jansz van Tol
/
Cornelis Jansz van Tol
1579-04-15
Cornelis Jansz van Tol en Geertruit Engelsdr
Waarboek-67 G-1578 (borg)Molensteeg.011
128/04

/
Cornelis Jansz, rietdekker
Cornelis Jansz {rietdekkersknecht}?
rietdekker
1579-01-10
Cornelis Jansz, rietdekker
Waarboek-67 G-1578 (koper)KortRapenburg.001-003
217/05
Cornelis Jeroensz {houtzager}
/
Cornelis Jeroensz, houtzagerhoutzager
1579-02-10
Cornelis Jeroensz, houtzager
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)KortRapenburg.001-003
218/03
Cornelis Jeroensz {houtzager}
/
Cornelis Jeroensz, houtzagerhoutzager
1579-02-10
Cornelis Jeroensz, houtzager
Waarboek-67 G-1578 (belending)Korevaarstraat.030.1
12/05
Cornelis Jorisz {voller}
/
Cornelis Jorisz
1578-07-18
Cornelis Jorisz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Korevaarstraat.030.1
99/17
Cornelis Jorisz {voller}
/
Cornelis Jorisz volrevolre
1578-11-01
Gerrit Wiggersz van Duveland Cornelis Jorisz, volre ende mit noch anderen
Waarboek-67 G-1578 (voogd)5eBinnenvestgracht.012
331/08
Cornelis Lourisz Quant
/
Cornelis Lourisz Quant
1579-07-27
Jannetgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Jansz uit Zoeterwoude (met Cornelis Lourisz Quant als voogd)
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.179
257/18
Cornelis Maertensz {zalmkoper}
/
Cornelis Maertensz zalmcoperzalmcoper
1579-05-02
de huysinge ende erve, genaemd Leyderdorp, nu behorende Cornelis Maertensz, zalmcoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.179
258/15
Cornelis Maertensz {zalmkoper}
/
Cornelis Maertensz zalmcoper in huis genaemd Leyderdorpzalmcoper
1579-05-02
aen huysinge ende erve wijlen genaemt Leyderdorp, nu behoorende Cornelis Maertensz zalmcoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.006-008
105/06
Cornelis Matthijsz {warmoezenier}
/
Cornelis Mathijsz, warmoesmanwarmoesman
1578-11-20
aen d'ander zijde Cornelis Mathijsz, warmoesman
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)KortRapenburg.001-003
218/05
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
Cornelis Mathysz linnenweverlinnenwever
1579-02-10
Cornelis Mathysz linnenwever
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)KortRapenburg.001-003
217/03
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
Cornelis Mathysz, linnenweverlinnenwever
1579-02-10
Cornelis Mathysz, linnenwever
Waarboek-67 G-1578 (koper)
91/53

/
Cornelis Matijs lindeweverlindewever
1578-10-27
Cornelis Matijs lindewever
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Noordeinde.053
92/04
Cornelis Matthijsz {linnenwever}
/
Cornelis Matijsz lindeweverlindewever
1578-10-27
Cornelis Matijsz lindewever
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Breestraat.155
204/10
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Houtordinans
1579-04-??
Cornelis Meesz van Hout, ordinans (?) en gezworen klerk van de weeskamer
Waarboek-67 G-1578 (voogd)LangeMare.069
296/07
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeus zoon van Houtclerc
1579-06-09
Alle drie mit Cornelis Meeus zoon van Hout, clerc ter weeskamere
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Langebrug.058.2
166/03
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Houtclerck ter weescamer
1579-02-16
Cornelis Meeusz van Hout, ordinaris ende gezworen clerck ter weescamer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Langebrug.058.2
167/03
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Houtclerck ter weescamer
1579-02-16
Cornelis Meessen van Hout, zine schoonvader
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Breestraat.140
221/10
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeuwsz van Hout, klerkklerk ordonaris van de Weeskamer
1579-04-15
Cornelis Meeuwsz van Hout klerk ordonaris voogd van Anna Engelsdr
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Haarlemmerstraat.144
126/06
Cornelis Cornelisz {metselaar}
/
Cornelis metzelaermetzelaer
1579-01-05
Cornelis Metzelaer (als medevoogd over Marritgen Lourisdr, ca. 15 jr, weeskind van Louris en Elizabeth)
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Middelstegracht.014.4
419/05
Cornelis Pietersz {linnenwever-Middelstegracht}
/
Cornelis Pieterszlinnenwever
1579-11-22
Cornelis Pietersz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.091-095
436/05
Cornelis Pietersz {linnenwever-Uiterstegracht}
/
Cornelis Pietersz
1579-12-14
Cornelis Pietersz. Aende noortzyde
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Middelstegracht.014.4
426/04
Cornelis Pietersz {linnenwever-Middelstegracht}
/
Cornelis Pietersz linnenweverlinnenwever
1579-12-03
Cornelis Pietersz linnenwever met Ermgaert Andriesdr weduwe van Hendrick Adriaensz, backer (bijgestaan door Gerrit Jacobsz van Breenen haar voogd) als borg
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Noordeinde.049
349/07
Cornelis Pietersz Speck {timmerman}
/
Cornelis Pietersz Speck, timmermantimmerman
1579-08-18
Cornelis Pietersz Speck timmerman
Waarboek-67 G-1578 (koper)Noordeinde.049
350/09
Cornelis Pietersz Speck {timmerman}
/
Cornelis Pietersz Speck, timmermantimmerman
1579-08-18
Cornelis Pietersz Speck timmerman
Waarboek-67 G-1578 (koper)
281/07

/
Cornelis Pietersz Voys
Cornelis Pietersz Buys ???

1579-05-26
Cornelis Pietersz Voys
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)
283/03

/
Cornelis Pietersz Voys
Cornelis Pietersz Buys ???

1579-05-26
Cornelis Pietersz Voys
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.014.4
425/07
Cornelis Pietersz {linnenwever-Middelstegracht}
/
Cornelis Pietersz weverwever
1579-12-03
Cornelis Pietersz wever
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.052
39/11
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis Pietersz, ghoutsmitghoutsmit
1578-08-11
Cornelis Pietersz ghoutsmit
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.091-095
27/05
Cornelis Pietersz {linnenwever-Uiterstegracht}
/
Cornelis Pietersz, voerlakenwevervoerlakenwever
1578-07-28
Cornelis Pietersz, voerlakenwever
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.091-095
28/05
Cornelis Pietersz {linnenwever-Uiterstegracht}
/
Cornelis Pietersz, voerlakenwevervoerlakenwever
1578-07-28
Cornelis Pietersz, voerlakenwever
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.026
106/10
Quirijn Anthonisz {schoenmaker}
/
Cornelis Quyrijnsz's weduwe
1578-12-01
Dieuwertgen Cornelis Quyrijnsz's weduwe
Waarboek-67 G-1578 (belending)Koppenhinksteeg.000.16
465/14
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
Cornelis Roeloffsz scheepmaeckerscheepmaecker
1580-01-24
Cornelis Roeloffsz scheepmaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Koppenhinksteeg.000.16
466/14
Cornelis Roelofsz {scheepmaker}
/
Cornelis Roeloffsz scheepmaeckerscheepmaecker
1580-01-24
Cornelis Roeloffsz scheepmaecker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)LangeMare.074
467/04
Cornelis Symonsz {vleeshouwer, de oude}
/
Cornelis Symonsz Heerman zijn vader
1580-01-01
Dirck Cornelisz, vleeshouwer als erfgenaam van Cornelis Symonsz Heerman, zijn vader
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.151
141/04
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz schipperschipper
1579-01-24
Cornelis Symonsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)OudeRijn.146-150
141/06
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz schipper
onderpand

1579-01-24
Cornelis Symonsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (koper)OudeRijn.002-016
140/04
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz schipperschipper
1579-01-26
Cornelis Symonsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Middelstegracht.151
140/06
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz schipperschipper
1579-01-26
Cornelis Symonsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.083
341/07
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam
1579-08-07
belent ende belegen aen deen zijde Cornelis Symonsz Stam
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Vrouwensteeg.003
340/03
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam Verhouff metselaarmetselaar
1579-08-07
Cornelis Symonsz Stam Verhouff, metselaar, poorter
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Vrouwensteeg.003
341/03
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam Verhouff, metselaarmetselaar
1579-08-07
Cornelis Symonsz Stam Verhouff, metselaar, en Louris Cornelis Schenaert Inzake de koop van
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hogewoerd.015
181/03
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Thonis glaesmaecker poorter der voors.glaesmaecker
1579-03-19
Cornelis Thonis glaesmaecker poorter der voors.
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.086
20/07
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis van Aecken huysinge
1578-01-09
Cornelis van Aecken huysinge
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.081-083
272/06
Cornelis van Mierop
/
Cornelis van Mierop
1579-05-26
Cornelis van Mierop
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.052
337/06
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde Pietersz goutsmitgoutsmit
1579-08-03
Cornelis van Noorde Pietersz, goutsmit
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.052
389/15
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde Pietersz goutsmitgoutsmit
1579-10-02
Cornelis van Noorde Pietersz goutsmit
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.001
37/19
Cornelis Huigenz van Torenvliet
/
Cornelis van Torenvliet Huygensz
1578-08-08
Cornelis van Torenvliet Huygensz
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)NieuweRijn.013-015
342/04

/
Cornelis van Zoutelande Gielisz
1579-08-07
Yde Dircxsdr (Cornelis van Zoutelande Gielisz, haar man en voogd)
Waarboek-67 G-1578 (koper)Noordeinde.010
406/05
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
/
Cornelis Vincentensz wielmakerwielmaker
1579-11-14
Cornelis Vincentensz wielmaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Noordeinde.010
407/04
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
/
Cornelis Vincentensz wielmakerwielmaker
1579-11-14
Cornelis Vincentensz wielmaker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.057
211/10
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wijnaertsz
1579-04-10
d'ander zijde Jan Wiggersz, als nazaet van Cornelis Wijnaertsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.057
212/08
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wijnaertsz
1579-04-10
d'ander zijde Jan Wiggersz, als nazaet van Cornelis Wijnaertsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.057
213/10
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wijnaertsz
1579-04-10
d'ander zijde Jan Wiggersz, als nazaet van Cornelis Wijnaertsz
Waarboek-67 G-1578 (borg)SintJacobsgracht.000.08
263/05
Cornelis Willeboortsz van Stopenburch
/
Cornelis Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1579
Cornelis Willeboortsz schoemaecker als borge
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Rapenburg.123
3/08
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/
Cornelis Willem Joostenz
1578-07-02
Cornelis Willem Joostenz als man ende vocht van Cornelia Jacobsdr wijlen weduwe van Dirck Cornelisz de Graeff alias de Ruter
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Garenmarkt.008-010.1
4/08
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/
Cornelis Willem Joostenz
1578-07-02
Cornelis Willem Joostenz als man ende voocht van Cornelia Jacobsdr wijlen weduwe van Dirck Cornelisz de Graeff alias den Ruter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.030-032
40/07
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemss schoelapperschoelapper
1578-08-12
Belent ende belegen aen d'een zijde Cornelis Willemss, schoelapper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Doezastraat.023
319/07
Cornelis Willemsz {bouwman}
/
Cornelis Willemsz
in omslag 1575 zat hij daar ergens
bouman
1579-07-13
Cornelis Willemsz bouman
Waarboek-67 G-1578 (belending)Doezastraat.023
320/07
Cornelis Willemsz {bouwman}
/
Cornelis Willemszbouman
1579-07-13
Cornelis Willemsz bouman
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Haarlemmerstraat.058
219/03
Cornelis Willemsz {droogscheerder}
/
Cornelis Willemsz droogscheerderdroogscheerder
1579-04-14
Cornelis Willemsz droogscheerder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.058
236/03
Cornelis Willemsz {droogscheerder}
/
Cornelis Willemsz droogscheerderdroogscheerder
1579-05-02
Cornelis Willemsz droogscheerder poorter
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
84/03

/
Cornelis Willemsz hanenmeesterhanenmeester
1578-10-18
Cornelis Willemsz hanenmeester woont in Rotterdam
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.017.1
214/08
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz schoelapperschoelapper
1579-04-10
d'ander zijde Cornelis Willemsz schoelapper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.017.1
215/08
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Willemsz schoelapperschoelapper
1579-04-10
d'ander zijde Cornelis Willemsz schoelapper
Waarboek-67 G-1578 (borg)NieuweRijn.003
37/15
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz suyvelcoper zijnen broedersuyvelcoper
1578-08-08
Cornelis Willemsz suyvelcoper zijnen broeder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)
463/03
Cornelis Willemsz {verwer}
/
Cornelis Willemsz verwerverwer
1580-01-22
Cornelis Willemsz verwer, poorter
Waarboek-67 G-1578 (borg)Steenschuur.018
185/11
Cornelis IJsbrantsz {drapier}
/
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1579-03-06
Cornelis Ysbrantsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.000.17
421/04
Cornelis Adriaensz {brouwersknecht}
/
Cornelisz Adriaenszkuiper
1579-11-28
Cornelisz Adriaensz, kuiper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Vrouwensteeg.014
145/03

/
Cors Cornelisz snijdersnijder
1579-02-04
Cors Cornelisz snijder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Vrouwensteeg.016
173/06

/
Cors Cornelisz snijdersnijder
1579-02-24
Cors Cornelisz snijder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Uiterstegracht.074
455/03
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dirckxsz corffmaeckercorffmaecker
1579-12-30
Cors Dirckxsz corffmaecker poorter der voors. stede
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.036
385/08
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircx corfmaeckercorfmaecker
1579-10-09
Cors Dircx corfmaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.036
223/07
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircxsz, corfmakercorfmaker
1579-04-22
Belent ende belegen aen d'een zijde Cors Dircxsz, corfmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.036
384/08
Cors Dircksz {voller, korfmaker}
/
Cors Dircxz corfmakercorfmaker
1579-10-09
Cors Dircxz corfmaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.000.28
490/04
Quirijn Cornelisz {visser}
/
Crijn Cornelisz visschervisscher
1580-01-14
Crijn Cornelisz visscher
Waarboek-67 G-1578 (bewoner)Noordeinde.020
253/06
Quirijn Symonsz {poortwachter}
/
Crijn Symonszportier
1579-05-14
jegenwoordelick bij Crijn Symonsz portier
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.018.2a
112/11
Adriaen Adriaensz van Crimpen
/
Crimpen Adriaens
1576-10-29
d'ander zijde Crimpen Adriaensz. Streckende tot achter aen des Voors. Jan van Hout zijn thuyn.
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.003-005
113/05
Quirijntgen Maertensdr {vrouw van Dirck Ponsz}
/
Crintgen Maertensdr hun zuster
1578-12-03
Maritgen ende Neeltgen Maertensdrs erfgenamen van hun zuster Crintgen Maertensdr voor een helft
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.003-005
114/05
Quirijntgen Maertensdr {vrouw van Dirck Ponsz}
/
Crintgen Maertensdr hun zuster
1578-12-03
Maritgen ende Neeltgen Maertensdrs erfgenamen van hun zuster Crintgen Maertensdr voor een helft
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Kaiserstraat.008.2
387/03

/
Cristiaen Brant van Lubeeck
1579-10-17
Cristiaen Brant van Lubeeck
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.016
419/07
Quirijn Jansz {voller}
/
Cryn Jan Simonsz
1579-11-22
ende aen d'ander zijde Cryn Jan Simonsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Stadsvrijdom.006
457/20
Cunera Dircksdr Duyst
/
Cunera Duysten Dircksdr weduwe van IJssenout Jansz brouwer
1580-01-01
west Cunera Duysten Dircksdr weduwe van IJssenout Jansz brouwer
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Middelstegracht.050
193/05

/
Cytgen Jorisdr
1579-03-26
Cytgen Jorisdr weese van Jan Reyersz verruwersknecht
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.077-079
294/10

/
d'erffgemen [sic] van za Willem Dircxz olislagers
1579-06-10
d'erffgemen [sic] van za. Willem Dircxz olislagers
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.184-186
491/11

/
d'erffgenaemen van Adriaen Heeren scheepmaecker
1579-10-18
ten westen d'erffgenaemen van Adriaen Heeren scheepmaecker huys
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.184-186
491/12
Adriaen Herenz {scheepmaker}
/
d'erffgenaemen van Adriaen Heeren scheepmaeckerscheepmaecker
1579-10-18
ten westen d'erffgenaemen van Adriaen Heeren scheepmaecker huys
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.050
111/08

/
d'erffgenaemen van Meester Gerit Verlaen
1578-12-08
d'erffgenaemen van Meester Gerit Verlaen
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.050
111/09
Gerrit van der Laen {IVe}
/
d'erffgenaemen van Meester Gerit Verlaen
1578-12-08
d'erffgenaemen van Meester Gerit Verlaen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.115
150/07

/
d'erffgenaemen van Reyer Willemsz witmaker
1579-02-09
d'erffgenaemen van Reyer Willemsz witmaker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelstegracht.115
150/08
Reyer Willemsz {witmaker}
/
d'erffgenaemen van Reyer Willemsz witmakerwitmaker
1579-02-09
d'erffgenaemen van Reyer Willemsz witmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.055-056
39/12

/
d'erffgenamen van Alijd Cornelisdr wedue Johans Cornelisz Kock brouwer
1578-08-11
d'erffgenamen van Alijd Cornelisdr wedue Johans Cornelisz Kock brouwer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.055-056
39/13
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/
d'erffgenamen van Alijd Cornelisdr wedue Johans Cornelisz Kock brouwer
1578-08-11
d'erffgenamen van Alijd Cornelisdr wedue Johans Cornelisz Kock brouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.055-056
337/07

/
d'erffgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
1579-08-03
d'erffgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.055-056
337/08
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/
d'erffgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
1579-08-03
d'erffgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.071-073
174/07

/
d'erffgenamen van Anthonis Clementsz boomgaertman in zijn leven
1579-02-24
d'erffgenamen van Anthonis Clementsz boomgaertman in zijn leven
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.025
232/06
Marytgen Allertsdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/
d'erffgenamen van Cornelis Gerritsz
1579-05-01
d'erffgenamen van Cornelis Gerritsz, appelcoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.140
121/07

/
d'erffgenamen van Cornelis Janssen van Tol
1578-12-27
d'erffgenamen van Cornelis Janssen van Tol
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.140
120/07

/
d'erffgenamen van Cornelis Jansz van Tol
1578-12-26
d'erffgenamen van Cornelis Jansz van Tol
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.085
460/08

/
d'erffgenamen van Gerrit van Oyen bierdraeger
1580-01-15
d'erffgenamen van Gerrit van Oyen bierdraeger
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.085
460/09
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
d'erffgenamen van Gerrit van Oyen bierdraegerbierdraeger
1580-01-15
d'erffgenamen van Gerrit van Oyen bierdraeger
Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.113.02
50/07

/
d'erffgenamen van Henrick van Wijngaerden
1578-08-23
d'erffgenamen van Henrick van Wijngaerden
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Langebrug.113.02
50/08
Hendrick van Wijngaarden
/
d'erffgenamen van Henrick van Wijngaerden
1578-08-23
d'erffgenamen van Henrick van Wijngaerden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.024.1
106/07

/
d'erffgenamen van Heyndrick Geritsz, glaesscrijver
1578-12-01
d'erffgenamen van Heyndrick Geritsz, glaesscrijver
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.024.2
106/08
Hendrick Gerritsz {glasmaker}
/
d'erffgenamen van Heyndrick Geritsz, glaesscrijverglaesscrijver
1578-12-01
d'erffgenamen van Heyndrick Geritsz, glaesscrijver
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.012-014
406/08

/
d'erffgenamen van Jacob van der Dues
1579-11-14
d'erffgenamen van Jacob van der Dues
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Noordeinde.012-014
406/09
Dirck Hendricksz van der Does
/
d'erffgenamen van Jacob van der Dues
1579-11-14
d'erffgenamen van Jacob van der Dues
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.012-014
407/09

/
d'erffgenamen van Jacob van der Dues
1579-11-14
d'erffgenamen van Jacob van der Dues
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Noordeinde.012-014
407/10
Dirck Hendricksz van der Does
/
d'erffgenamen van Jacob van der Dues
1579-11-14
d'erffgenamen van Jacob van der Dues
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.003-007
37/20

/
d'erffgenamen van Jan Frans Ghijsbrechtsz
1578-08-08
d'erffgenamen van Jan Frans Ghijsbrechtsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeRijn.003-007
37/21
Jan Frans Gijsbrechtsz
/
d'erffgenamen van Jan Frans Ghijsbrechtsz
1578-08-08
d'erffgenamen van Jan Frans Ghijsbrechtsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.018
185/12

/
d'erffgenamen van Joost Willemsz drapier
1579-03-06
d'erffgenamen van Joost Willemsz drapier
Waarboek-67 G-1578 (belending)Molensteeg.004-006
320/08

/
d'erffgenamen van Lysbeth Dirc Hobbensz
1579-07-13
d'erffgenamen van Lysbeth Dirc Hobbensz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.087
180/10
Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}
/
d'erffgenamen van Oliphier Philippsz
1579-02-28
d'erffgenamen van Oliphier Philippsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.146-148
126/11

/
d'erffgenamen van Rijclandt Jan Fransz brouwers wedue
1579-01-05
d'erffgenamen van Rijclandt, Jan Fransz brouwers wedue
Waarboek-67 G-1578 (belending)Aalmarkt.001-002
145/08

/
d'erffgenamen van Zybrant Gerritsz buttercoper
1579-02-04
d'erffgenamen van Zybrant Gerritsz buttercoper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Aalmarkt.001-002
145/09
Sybrant Gerritsz {zuivelkoper}
/
d'erffgenamen van Zybrant Gerritsz buttercoperbuttercoper
1579-02-04
d'erffgenamen van Zybrant Gerritsz buttercoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.184-186
327/09

/
d'erfgenamen van Adriaen Heerensz scheepmaker
1579-07-23
d'erfgenamen van Adriaen Heerensz scheepmaker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeRijn.184-186
327/10
Adriaen Herenz {scheepmaker}
/
d'erfgenamen van Adriaen Heerensz scheepmakerscheepmaker
1579-07-23
d'erfgenamen van Adriaen Heerensz scheepmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.184-186
328/09

/
d'erfgenamen van Adriaen Heerensz scheepmaker
1579-07-23
d'erfgenamen van Adriaen Heerensz scheepmakers huys ende erve
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeRijn.184-186
328/10
Adriaen Herenz {scheepmaker}
/
d'erfgenamen van Adriaen Heerensz scheepmakerscheepmaker
1579-07-23
d'erfgenamen van Adriaen Heerensz scheepmakers huys ende erve
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.029.2
419/09

/
d'erfgenamen van Jacob van Endegeest
1579-11-22
d'erfgenamen van Jacob van Endegeest
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.096
29/08

/
d'erfgenamen van Jan Henricxz timmerman
1578-07-30
d'erfgenamen van Jan Henricxz, timmerman
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.096
29/09
Jan Hendricksz {timmerman}
/
d'erfgenamen van Jan Henricxz timmermantimmerman
1578-07-30
d'erfgenamen van Jan Henricxz, timmerman
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.012-014
72/08

/
d'erfgenamen van Joncheer Dideric van der Dues
1576-06-23
d'erfgenamen van Joncheer Dideric van der Dues
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.087
179/09
Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}
/
d'erfgenamen van Oliphier Philipsz
1579-02-28
d'erfgenamen van Oliphier Philipsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.113.03
313/19

/
d'erfgenamen van Pieter Quierijnsz schrienwercker
1579-07-03
de schuyren van d'erfgenamen van Pieter Quierijnsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Langebrug.113.03
313/20
Pieter Quirijnsz {schrijnwerker}
/
d'erfgenamen van Pieter Quierijnsz schrienwerckerschrienwercker
1579-07-03
Pieter Quierijnsz schrienwercker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.071-073
177/08
Quirijntgen Cornelisdr {appelkoopster}
/
d'erfgenamen van wijlen Anthonis Clementsz boogaertman
1579-02-27
d'erfgenamen van wijlen Anthonis Clementsz boogaertman
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.033
457/07
Cornelis Huigenz de Groot
/
D. Cornelis de Groot
1580-01-01
D. Cornelis de Groot, mede deurgaende
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeRijn.011-013
190/05

/
Dammas Gout vader ende voocht
1579-02-13
Dammas Gout vader ende voocht van zijne onmondige kinderen geprocureert bij Maria van Rijswijck, zine zalige huysvrouwe
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.056
302/28
Daniël Aelbrechtsz {linnenwever}
/
Daniel Aelbrechtsz lindewever
Daniel Aelbrechtsz lindewever
lindewever
1579-06-18
Daniel Aelbrechtsz lindewever
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Uiterstegracht.021.5
348/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz, houtkoperhoutkoper
1579-08-14
Daniel Jacobsz, houtkoper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Uiterstegracht.045
270/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacopsz van Leeuwen
1579-05
Daniel Jacopsz van Leeuwen
Waarboek-67 G-1578 (belending)
25/09
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/
Daniel Jansz comencomen
1578-07-04
Daniel Jansz comen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Kaiserstraat.026-030
35/10
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/
Daniel Jansz comencomen
1578-08-05
daeraen Daniel Jansz, comen
Waarboek-67 G-1578 (curator)OudeRijn.011-013
190/04

/
Daniel van Wijngaerden
1579-02-13
Daniel van Wijngaerden, als procuratie hebbende van Dammas Gout als vader ende voocht van zijne onmondige kinderen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Korevaarstraat.001-003
34/08
David Joostenz {boterkruier}
/
Davidt Joosten van Ouwelant
1578-08-02
halve of gemeene gevel aen 't huys ende erve toebehorende Davidt Joosten van Ouwelant
Waarboek-67 G-1578 (belending)Sterrenwachtlaan.000.17
331/16

/
de Aelmoeshuyskens van voors. Joostenpoort
1579-07-27
de Aelmoeshuyskens van voors. Joostenpoort
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.085
459/10

/
de erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraeger
1580-01-15
de erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraeger
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.085
459/11
Gerrit Jacobsz van Oyen
/
de erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraegerbierdraeger
1580-01-15
de erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraeger
Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.113.02
293/09

/
de erffgenamen van Henrick van Wijngaerden
1579-06-13
de erffgenamen van Henrick van Wijngaerden
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Langebrug.113.02
293/10
Hendrick van Wijngaarden
/
de erffgenamen van Henrick van Wijngaerden
1579-06-13
de erffgenamen van Henrick van Wijngaerden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Botermarkt.013
314/11

/
de erffgenamen van Jan Cornelisz den Deen
1579-07-08
de erffgenamen van Jan Cornelisz den Deen
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Rapenburg.119
11/03

/
de erfgenamen van Claes Lambrechtsz
1578-07-17
de erfgenamen van Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.119
11/04
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
de erfgenamen van Claes Lambrechtsz
1578-07-17
de erfgenamen van Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Langebrug.113.02
313/18

/
de erfgenamen van Joncheere Heynrick van Wijngaeren
1579-07-03
Joncheere Heynrick van Wijngaeren
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Langebrug.113.02
313/18
Hendrick van Wijngaarden
/
de erfgenamen van Joncheere Heynrick van Wijngaeren
1579-07-03
Joncheere Heynrick van Wijngaeren
Waarboek-67 G-1578 (belending)Aalmarkt.026.2
381/09
Jan van Hout
/
de gange toecomende Jan van Hout
1579-09-29
de gange toecomende Jan van Hout
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.144
126/20

/
de Heyligen Geesthuyse alhier tot Leyden
in de Vrouwencamp

1579-01-05
een huys ende erve gecomen van Dirck Janssen coster / Coster nu behorende de Heyligen Geesthuyse alhier tot Leyden
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Houtstraat.000.5
335/03

/
de huidige kerkmeesteren van de drie Leidse hoofdkerken
1579-08-03
de huidige kerkmeesteren van de drie Leidse hoofdkerken
Waarboek-67 G-1578 (koper)FaliedeBegijnhof.022
383/07

/
de jegenwoordige Burgermeesteren deser stede
1579-09-29
de jegenwoordige Burgermeesteren deser stede ofte dit namaels wesen zullen
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeRijn.011-013
190/13

/
de jonge Maritgen van Rijswijc
1579-02-13
Meester Gerard de Bont docter in medicinen ende Frans Reyersz cleermacker voogden van de onbejaerde kinderen van oude ende jonge Maritgens van Rijswijc allen erffgenamen van Oude Johan van Rijswijck ende Machtelt van Buten
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.055-056
389/13

/
de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwer
1579-10-02
de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.055-056
389/14
Jan Cornelisz Cock {brouwer}
/
de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwerbrouwer
1579-10-02
de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkgracht.005.1
246/10

/
de kinderen van Ghijsbrecht Dircxsz cruyenierdercruyenierder
1579-05-09
de kinderen van Ghijsbrecht Dircxsz cruyenierder
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Pieterskerkgracht.005.1
246/11
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
de kinderen van Ghijsbrecht Dircxsz cruyenierdercruyenierder
1579-05-09
de kinderen van Ghijsbrecht Dircxsz cruyenierder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.080-082
456/05

/
de kinderen van Mees Claesz eertijts olyslaeger
1580-01-02
de kinderen van Mees Claesz eertijts olyslaeger
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.080-082
456/06
Mees Claesz {olieslager}
/
de kinderen van Mees Claesz eertijts olyslaegerolyslaeger
1580-01-02
de kinderen van Mees Claesz eertijts olyslaeger
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Vliet.045.1
310/03

/
de Meesteren van 't Arme Weeshuis
1579-05-31
de Meesteren van 't Arme Weeshuis
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Levendaal.019-021
21/03

/
de meesters van het St-Catharijnengasthuis
1577-08-27
de meesters van het St.-Catharijnengasthuis (½)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Levendaal.019-021
22/03

/
de meesters van het St-Catharijnengasthuis
1577-08-27
de meesters van het St.-Catharijnengasthuis (½)
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkhof.022
326/07

/
de nasaet van Jan Lourisz backer
1579-07-23
de nasaet van Jan Lourisz backer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Pieterskerkhof.022
326/08
Jan Lourisz {bakker}
/
de nasaet van Jan Lourisz backerbacker
1579-07-23
de nasaet van Jan Lourisz backer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeRijn.011-013
190/11

/
de onbejaerde kinderen van oude ende jonge Maritgens van Rijswijc
1579-02-13
Meester Gerard de Bont docter in medicinen ende Frans Reyersz cleermacker voogden van de onbejaerde kinderen van oude ende jonge Maritgens van Rijswijc allen erffgenamen van Oude Johan van Rijswijck ende Machtelt van Buten
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeRijn.011-013
190/12

/
de oude Maritgen van Rijswijc
1579-02-13
Meester Gerard de Bont docter in medicinen ende Frans Reyersz cleermacker voogden van de onbejaerde kinderen van oude ende jonge Maritgens van Rijswijc allen erffgenamen van Oude Johan van Rijswijck ende Machtelt van Buten
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Zonneveldstraat.000.06
287/04
Alijd Huigendr {Coedijck}
/
de overleden Alijd Pieter Codijcx wedue
1579-06-05
Lenaerd van Overvest, notaris publick (curator over de onbeheerde boedel van de overleden Alijd, weduwe van Pieter Codijcx)
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.007
381/10
Willem Silvius
/
de schuyre van Meester Willem Silvius
1579-09-29
de schuyre van Meester Willem Silvius
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Rapenburg.035-057
178/04

/
de stad
1578-12-24
de stad
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
237/03

/
De twee nagelaten weeskinderen van Cornelis Jansz van Tol en Geertruyt Engelsdr
1579-04-15
De twee nagelaten weeskinderen van Cornelis Jansz van Tol en Geertruyt Engelsdr
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Haarlemmerstraat.127
464/14

/
de voochden van 't weeskint van Balten Cornelis backer
1579-12-01
de voochden van 't weeskint van Balten Cornelis backer
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Koppenhinksteeg.000.12
466/10
Dirck Maertensz Crack {metselaar}
/
de voorn. Dirck Maertensz
1580-01-24
de voorn. Jan Pietersz en Dirck Maertensz elck in den name van zyn huysvrouwe
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Koppenhinksteeg.000.12
466/08
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
de voorn. Jan Pietersz
1580-01-24
de voorn. Jan Pietersz en Dirck Maertensz elck in den name van zyn huysvrouwe
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.108.1
110/14
Pieter Oom Pietersz van Ofwegen
/
de voors Pieter Pietersz Oom
1578-10-10
de voors Pieter Pietersz Oom mette voors erfgenamen zelver
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Koppenhinksteeg.000.12
465/08
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
de voors. Jan Pietersz als man ende voocht
1580-01-24
Daervan de voors. Jan Pietersz als man ende voocht van Marrytgen Pietersdr ende Dirck Maertensz als man ende voocht van Griete Pietersdr, ende Jan Gerritsz als voocht voors. t'samen d'ander helfte competeren
Waarboek-67 G-1578 (mede-eigenaar)FaliedeBegijnhof.022
383/08

/
de voors. stede
1579-09-30
daer van die wederhelfte van 't voors. huysgen es competerende de voors. stede
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)LangeMare.050-052
418/04

/
de vrouw van Frans Jansz
1579-11-17
Frans Jansz cuyper als man ende voocht van zijn huysvrouw erffgen van Pieter Gerritsz schrienwercker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.121
89/07
Neeltgen Jansdr {commenijswinkelierster}
/
de wedue van Bouwen Joostensz
1578-10-23
de wedue van Bouwen Joostensz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.121
89/08
Bouwen Joostenz van Dorp
/
de wedue van Bouwen Joostensz
1578-10-23
de wedue van Bouwen Joostensz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkgracht.024
391/08
Rusgen Maertensdr
/
de wedue van Claes Veenman
1579-10-21
de wedue van Claes Veenman
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Pieterskerkgracht.024
391/09
Claes Cornelisz {metselaar}
/
de wedue van Claes Veenman
1579-10-21
de wedue van Claes Veenman
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.004.4
125/06
Marie Lubbrantsdr {Middelstegracht}
/
de wedue van Cornelis Dircxszoon, cuyper
1578-12-28
de wedue van Cornelis Dircxszoon, cuyper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelstegracht.004.4
125/07
Cornelis Dircksz {turfdrager, kuiper}
/
de wedue van Cornelis Dircxszoon, cuypercuyper
1578-12-28
de wedue van Cornelis Dircxszoon, cuyper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.066-070
73/06
Neeltgen Gerritsdr {Groenesteeg}
/
de wedue van Huybert Jansz pottebacker
1578-09-20
de wedue van Huybert Jansz pottebacker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Uiterstegracht.066-070
73/07
Huibrecht Jansz {pottenbakker}
/
de wedue van Huybert Jansz pottebackerpottebacker
1578-09-20
de wedue van Huybert Jansz pottebacker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Kaiserstraat.008.3
387/06
Anna Claesdr {Kaiserstraat}
/
de wedue van Jan Quyrijnsz bierdraeger
1579-10-17
de wedue van Jan Quyrijnsz bierdraeger
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Kaiserstraat.008.3
387/07
Jan Quirijnsz {linnenwever, bierdrager}
/
de wedue van Jan Quyrijnsz bierdraegerbierdraeger
1579-10-17
de wedue van Jan Quyrijnsz bierdraeger
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.047
12/07
Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}
/
de wedue van Maerten van Zonnevelt
1578-07-18
de wedue van Maerten van Zonnevelts erve
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Levendaal.049
12/08
Maerten van Sonnevelt
/
de wedue van Maerten van Zonnevelt
1578-07-18
de wedue van Maerten van Zonnevelts erve
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.138
386/07
Jannetgen Quirijnsdr {Haarlemmerstraat}
/
de wedue van Mr. Meynaert Jansz
1579-10-13
de wedue van Mr. Meynaert Jansz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.138
386/08
Meynaert Jansz {chirurgijn}
/
de wedue van Mr. Meynaert Jansz
1579-10-13
de wedue van Mr. Meynaert Jansz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.113.03
317/08
Marytgen Jansdr {vrouw van Pieter Quirijnsz}
/
de weduwe ende de erffgenamen van Pieter Quierijnsz
1579-06-09
de weduwe ende de erffgenamen van Pieter Quierijnsz aen de suytsijde van het principale huys
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.099
376/09
Immetgen Arentsdr {Does}
/
de weduwe ende erffgenamen van Jacob Arentsz Doesz scheepmaker
1579-09-22
de weduwe ende erffgenamen van Jacob Arentsz Doesz scheepmaker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.099
376/10
Jacob Arentsz Does
/
de weduwe ende erffgenamen van Jacob Arentsz Doesz scheepmakerscheepmaker
1579-09-22
de weduwe ende erffgenamen van Jacob Arentsz Doesz scheepmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.099
377/09
Immetgen Arentsdr {Does}
/
de weduwe ende erffgenamen van Jacob Arentsz Dousz
1579-09-22
de weduwe ende erffgenamen van Jacob Arentsz Dousz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.099
377/10
Jacob Arentsz Does
/
de weduwe ende erffgenamen van Jacob Arentsz Dousz
1579-09-22
de weduwe ende erffgenamen van Jacob Arentsz Dousz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.038
172/08
Neeltgen Woutersdr {vrouw van Cornelis Claesz}
/
de weduwe van Cornelis Claesz voller
1579-02-18
de weduwe van Cornelis Claesz voller
Waarboek-67 G-1578 (belending)Barbarasteeg.014
159/09
Quirijntgen Gijsbrechtsdr {vrouw van Hendrick Jansz}
/
de weduwe van Henrick Jansz slotemaecker
1579-02-12
de weduwe van Henrick Jansz slotemaecker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Barbarasteeg.014
159/10
Hendrick Jansz {slotenmaker}
/
de weduwe van Henrick Jansz slotemaeckerslotemaecker
1579-02-12
de weduwe van Henrick Jansz slotemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.103
227/08
Trijntgen Dircksdr {Rapenburg}
/
de weduwe van Jacob Jacobsz lindewever
1579-04-25
de weduwe van Jacob Jacobsz lindewever
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.103
227/09
Jacob Jacobsz {linnenwever}
/
de weduwe van Jacob Jacobsz lindeweverlindewever
1579-04-25
de weduwe van Jacob Jacobsz lindewever
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.034
172/12
Marytgen Jacobsdr {vrouw van Lenaert Jacobsz}
/
de weduwe van Lenaert Jacopsz
1579-02-18
de weduwe van Lenaert Jacopsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.023
250/09
Adriana Jansdr {Coedijck}
/
de weduwe van Pieter Codijc
1579-05-09
de weduwe van Pieter Codijc
Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.023
250/10
Pieter Pietersz Coedijck IV
/
de weduwe van Pieter Codijc
1579-05-09
de weduwe van Pieter Codijc
Waarboek-67 G-1578 (begunstigde)Diefsteeg.006.2
393/14

/
de weeskinderen van Cornelis Pieters Paets
1579-10-25
Andris Jacobsz waerdeijn als voocht van de weeskinderen van Cornelis Pieters Paets
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Diefsteeg.006.2
393/15
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
de weeskinderen van Cornelis Pieters Paets
1579-10-25
Andris Jacobsz waerdeijn als voocht van de weeskinderen van Cornelis Pieters Paets
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.177
257/16

/
de weeskinderen van Lambert Jacobsz tot Haerlem
1579-05-02
de weeskinderen van Lambert Jacobsz tot Haerlem
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.177
257/17
Lambrecht Jacobsz {perkamentmaker}
/
de weeskinderen van Lambert Jacobsz tot Haerlem
1579-05-02
de weeskinderen van Lambert Jacobsz tot Haerlem
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.177
258/13

/
de weeskinderen van Lambrecht Jacobsz tot Haerlem
1579-05-02
de weeskinderen van Lambrecht Jacobsz tot Haerlem
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.177
258/14
Lambrecht Jacobsz {perkamentmaker}
/
de weeskinderen van Lambrecht Jacobsz tot Haerlem
1579-05-02
de weeskinderen van Lambrecht Jacobsz tot Haerlem
Waarboek-67 G-1578 (belending)LangeMare.048.2
418/08

/
de zoutkeete
1579-11-17
de zoutkeete
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeVest.033.1
269/05

/
Deliaen Rijckendr
1579-05-20
Deliaen Rijckendr zuster van Alijd Rijckendr
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.052
246/13

/
den armen van de vrouwen
1579-05-09
den armen van de vrouwen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.018
122/13

/
den boomgaert wijlen behorende die van der Does
1578-12-29
Ende daer aen den boomgaert wijlen behorende die van der Does ende nu eenen van Alcmaere
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.004-010
457/13

/
den tuyn behoorende aen 's princen logement
1580-01-01
streckende voor uyt het Noorteynde tot achter aenden tuyn behoorende aen 's princen logement
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkgracht.024
390/08
Rusgen Maertensdr
/
den wedue van Claes Veenman
1579-10-21
den wedue van Claes Veenman
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Pieterskerkgracht.024
390/09
Claes Cornelisz {metselaar}
/
den wedue van Claes Veenman
1579-10-21
den wedue van Claes Veenman
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.022.1
85/11

/
der vercoopers voornomt zelve
1578-10-20
der vercoopers voornomt zelve
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.054-056
324/11
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
des voors comparants sijtmuyr
1578-11-05
des voors comparants sijtmuyr
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.188
491/09

/
deser stede turffloodse
?

1579-10-18
ten noorden deser stede turffloodse daer het jegenwoordige erffken aen plach te behooren
Waarboek-67 G-1578 (belending)Kaiserstraat.039-043
101/12

/
die huysinge van de voors Betanien
1578-11-18
die huysinge van de voors Betanien
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.022
96/11

/
die kinderen ende erffgenamen van Wouter Dirckxz Stien timmerman
1578-10-29
die kinderen ende erffgenamen van Wouter Dirckxz Stien timmermans erve
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.022
96/12
Wouter Dircksz Steen
/
die kinderen ende erffgenamen van Wouter Dirckxz Stien timmerman
1578-10-29
die kinderen ende erffgenamen van Wouter Dirckxz Stien timmermans erve
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Noordeinde.018
122/14
Dirck Hendricksz van der Does
0/
die van der Does
1578-12-29
Ende daer aen den boomgaert wijlen behorende die van der Does ende nu eenen van Alcmaere
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkhof.036-038
343/08
Ida Claesdr {van Brenen}
/
die wedue van Adriaen Ysbrantsz
1579-08-10
ander zijde die wedue van Adriaen Ysbrantsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.066-070
72/06
Neeltgen Gerritsdr {Groenesteeg}
/
die wedue van Huybert Jansz pottebacker
1578-09-19
die wedue van Huybert Jansz pottebacker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Uiterstegracht.066-070
72/07
Huibrecht Jansz {pottenbakker}
/
die wedue van Huybert Jansz pottebackerpottebacker
1578-09-19
die wedue van Huybert Jansz pottebacker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkstraat.020
326/10
Marytgen Cornelisdr Paedts
/
die weduwe van Huych Claesz Gael
1579-07-23
die weduwe van Huych Claesz Gaels huys ende erve
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Pieterskerkstraat.020
326/11
Huig Claesz Gael
/
die weduwe van Huych Claesz Gael
1579-07-23
die weduwe van Huych Claesz Gaels huys ende erve
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.023.07
329/13
Grietgen Willemsdr {Doesz}
/
die weduwe van Maerten Huygensz verwer
1579-07-14
die weduwe van Maerten Huygensz verwer
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Steenschuur.023.07
329/14
Maerten Huigenz {verwer}
/
die weduwe van Maerten Huygensz verwerverwer
1579-07-14
die weduwe van Maerten Huygensz verwer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.073
8/06
Geertruid Cornelisdr {vrouw van Ozier Claesz}
/
die weedue van Ozier Claesz
1578-07-04
die weedue van Ozier Claesz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.073
8/07
Ozier Claesz {vleeshouwer}
/
die weedue van Ozier Claesz
1578-07-04
die weedue van Ozier Claesz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Haarlemmerstraat.054.3
278/08
Diewertgen Arentsdr {vrouw van Dirck Cornelisz}
/
Dieuwertgen Arentsdr
vader Arent Wollebrantsz moeder Beatrix Symonsdr Zoon Symon Arentsz Dochter Floortje Arentsdr getrouwd met Jan Jansz Dochter Trijntgen getrouwd met Adriaen Meursz Dochter Dieuwertgen Arentsdr getrouwd met Dirck Cornelisz snijder

1579-05-25
Dieuwertgen Arentsdr erfgenaem van Arent Wollebrantsz bakker en Beatrix Symonsdr getrouwd met Dirck Cornelisz snijder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.026
106/09
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
/
Dieuwertgen Cornelis Quyrijnsz's weduwe
1578-12-01
Streckende voor uyt de Hoeygraft tot after aen Dieuwertgen Cornelis Quyrijnsz's weduwe
Waarboek-67 G-1578 (borg)Breestraat.175
192/11
Diewertgen Adriaensdr in 't Hart
/
Diewertgen Adriaensdr
1579-03
Diewertgen Adriaensdr echtgenote van Pouwels Cornelisz
Waarboek-67 G-1578 (koper)Salomonsteeg.002
492/05
Diewertgen Dircksdr {appelkoopster}
/
Diewertgen Dircxdr Gerrit Dircxz weduwe
1580-02-20
Diewertgen Dircxdr Gerrit Dircxz weduwe
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Salomonsteeg.002
493/04
Diewertgen Dircksdr {appelkoopster}
/
Diewertgen Dircxdr weduwe van Gerrit Dircxz
1580-02-20
Diewertgen Dircxdr weduwe van Gerrit Dircxz mit Gerryt Jacobsz van Brenen haer gecoren voocht
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.048.1
201/07

/
Dionys Hendricxz
1579-03-27
Dionys Hendricxz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.048.1
200/07

/
Dionys Heyndricxz
1579-03-27
Dionys Hendricxz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Donkersteeg.009.1
130/06
Dionys Jansz de Goede
/
Dionys Jansz, comencomen
1579-01-14
Belent ende belegen aen d'een sijde Dionys Jansz, comen
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)
95/53

/
Dirc Jansz den Huysing lindeweverlindewever
1578-10-28
Dirc Jansz den Huysing lindewever poorter van Leiden (bijgestaan door Cornelis Bouwensz als borge). Is schuldig
Waarboek-67 G-1578 (borg)Steenschuur.014
303/04
Dirck Walichsz
/
Dirc Walicsz slotemakerslotemaker
1579-06-25
Dirc Walicsz slotemaker zijn zoon
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.054-056
325/10
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dircgen Ulricxdr sijtmuyr
1578-11-05
Dircgen Ulricxdr sijtmuyr
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Breestraat.155
204/03
Dirck Adriaen Fransz {Breestraat}
/
Dirck
1579-04-??
Dirck en Belie, weeskinderen van Adriaen Fransz, wijntapper, gewonnen bij Anna Visschers Dircxdr en Ermgaert Fransdr
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.034
152/06
Dirck Anthonisz {boomgaardman}
/
Dirck Anthonisz appelcoperappelcoper
1579-02-06
Dirck Anthonisz appelcoper
Waarboek-67 G-1578 (koper)Breestraat.175
378/07
Dirck Barentsz {apotheker}
/
Dirck Baerntsz apotekaerapotekaer
1579-09-23
Dirck Baerntsz apotekaer poorter
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Breestraat.175
379/04
Dirck Barentsz {apotheker}
/
Dirck Baerntsz apotekaerapotekaer
1579-09-23
Dirck Baerntsz apotekaer poorter
Waarboek-67 G-1578 (koper)Uiterstegracht.127-135
297/06
Dirck Barentsz {apotheker}
/
Dirck Barentsz apothekerapotheker
1579-06-08
Dirck Barentsz apotheker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Uiterstegracht.127-135
298/03
Dirck Barentsz {apotheker}
/
Dirck Barentsz apothekerapotheker
1579-06-08
Dirck Barentsz apotheker
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Noordeinde.022.2
85/03
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Moy in de Gulden Wagen
1578-10-22
Dirck Claesz Moy in de Gulden Wagen man en voogd van Anna Vincentendr
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
88/03

/
Dirck Claesz Moy in de Gulden Wagen
1578-10-22
Dirck Claesz Moy in de Gulden Wagen Frederick Arentsz in de Witte Valck en Aelbert Heyndricxsz schoenmaker de laatste twee voogden van Achte en Elizabeth zusjes en minderjarige weeskinderen van Vincent Janz in de Gulden Wagen
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Noordeinde.022.1
122/03
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Moy in De Gulden Wagen
1578-12-29
Dirck Claesz Moy in De Gulden Wagen, Frederick Arentsz in De Witte Valc en Aelbert Henricksz schoenmaker (als voogden van de zusjes Aechte en Elizabeth Vincentendr, weeskinderen van Vincent Jansz in De Gulden Wagen)
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Noordeinde.022.1
117/03
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Moy in den Gulden Wagen
1578-12-16
Dirck Claesz Moy in den Gulden Wagen
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)
86/53

/
Dirck Claesz Moy waardwaard
1578-10-22
Dirck Claesz Moy waard in de Gulden Wagen
Waarboek-67 G-1578 (koper)
87/53

/
Dirck Claesz Moy waardwaard
1578-10-22
Dirck Claesz Moy waard in de Gulden Wagen
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Levendaal.019-021
21/05
Dirck Claesz {veenman}
/
Dirck Claesz van Oude Wetering
1577-08-27
Dirck Claesz van Oude Wetering
Waarboek-67 G-1578 (koper)Levendaal.019-021
22/06
Dirck Claesz {veenman}
/
Dirck Claesz van Oude Wetering
1577-08-27
Dirck Claesz van Oude Wetering
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.054.3
278/09
Dirck Cornelisz {snijder}
/
Dirck Corneliszsnijder
1579-05-25
Dirck Cornelisz snijderman en voogd van Dieuwertgen Arentsdr
Waarboek-67 G-1578 (overledene)SintJorissteeg.025
280/06
Dirck Cornelisz {glasmaker}
/
Dirck Cornelisz
1579-05-25
Dirck Cornelisz echtgenoot za van Neeltgen Willemsdr
Waarboek-67 G-1578 (borg)Steenschuur.003
243/04

/
Dirck Cornelisz snijdersnijder
1579-05-09
Symon Arentsz/Adriaensz bakker (met Dirck Cornelisz snijder als borg)
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Maarsmansteeg.002
183/11
Dirck Cornelisz Vinck
/
Dirck Cornelisz Vinck
was voogd bij de eerdere koop

1579-03-12
Dirck Cornelisz Vinck
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)LangeMare.074
467/03
Dirck Cornelisz Vet {vleeshouwer}
/
Dirck Cornelisz vleeshouwervleeshouwer
1580-01-01
Dirck Cornelisz, vleeshouwer als erfgenaam van Cornelis Symonsz Heerman, zijn vader
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Clarensteeg.006
467/08
Dirck Cornelisz Vet {vleeshouwer}
/
Dirck Cornelisz vleeshouwervleeshouwer
1580-01-01
Dirck Cornelisz vleeshouwer mit een huysgen uytgaende in de Claesstege
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)LangeMare.110
467/11
Dirck Cornelisz Vet {vleeshouwer}
/
Dirck Cornelisz vleeshouwer
1580-01-01
Dirck Cornelisz vleeshouwer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)LangeMare.074
468/03
Dirck Cornelisz Vet {vleeshouwer}
/
Dirck Cornelisz vleeshouwervleeshouwer
1580-01-01
Dirck Cornelisz, vleeshouwer als erfgenaam van Cornelis Symonsz Heerman, zijn vader
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Clarensteeg.006
468/08
Dirck Cornelisz Vet {vleeshouwer}
/
Dirck Cornelisz vleeshouwervleeshouwer
1580-01-01
Dirck Cornelisz vleeshouwer mit een huysgen uytgaende in de Claesstege
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.055
92/05
Dirck Dircksz Grijp
/
Dirck Dircsz glaeschrijverglaeschrijver
1578-10-27
Dirck Dircsz glaeschrijver
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.055
349/10
Dirck Dircksz Grijp
/
Dirck Dircxs, glasmakerglasmaker
1579-08-18
Dirck Dircxs glasmaker, als borg
Waarboek-67 G-1578 (borg)Noordeinde.049
350/08
Dirck Dircksz Grijp
/
Dirck Dircxs, glasmakerglasmaker
1579-08-18
Dirck Dircxs glasmaker, als borg
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Stadsvrijdom.006
411/06
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de jonge}
/
Dirck Dircxsz warmoesmanwarmoesman
1579-11-17
Lysbeth Jansdr wedue van Claes Willemsz bouman met Dirck Dircxsz warmoesman haer gecoren voocht
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Breestraat.041
197/09
Dirck Dircksz Grijp
/
Dirck Dircxz Grijpglaesmaker
1579-03-30
Dirck Dircx zoon voocht van de minderjaerigen kinderen van Claes Andriesz en Christina Jansdr
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Middelstegracht.016
142/08
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de jonge}
/
Dirck Dircxz warmoesmanwarmoesman
1579-01-15
Lysbeth Jansdr weduwe van Claes Dircxz bouman mit Dirck Dircxz warmoesman haer gecoren voocht
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Middelstegracht.016
149/08
Dirck Dircksz {warmoezenier-Hooigracht, de oude}
/
Dirck Dircxz warmoesman haer gecoren voochtwarmoesman
1579-01-15
Lysbeth Jansdr weduwe van Claes Dircxz bouman mit Dirck Dircxz warmoesman haer gecoren voocht
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Middelstegracht.016
142/18
Dirck Gerritsz {Middelstegracht}
/
Dirck Gerrits
1579-01-15
Dirck Gerrits de zoon van Gerrit Jansz pannebacker in sijn leven
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Middelstegracht.016
149/18
Dirck Gerritsz {Middelstegracht}
/
Dirck Gerritsz
1579-01-15
Dirck Gerritsz de zoon van Gerrit Jansz pannebacker in zijn leven
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Middelstegracht.016
143/15

/
Dirck Gerritsz
1579-01-17
Dirck Gerritsz de soon van Gerrit Jansz pannebacker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Barbarasteeg.012
195/05
Dirck Gerritsz {linnenwever}
/
Dirck Gerritszvoerlakenreder
1579-03-31
Dirck Gerritsz voerlaeckenreder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Barbarasteeg.012
196/07
Dirck Gerritsz {linnenwever}
/
Dirck Gerritszvoerlaeckenreder
1579-03-31
Dirck Gerritsz voerlaeckendreder
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)NieuweRijn.053-054
337/04
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerritsz Smaling
1579-08-03
Marytgen Franckendr (bijgestaan door Dirck Gerritsz Smaling haar man en voogd)heeft verkocht
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)NieuweRijn.053-054
338/03
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerritsz Smaling
1579-08-03
Dirck Gerritsz Smaling, tegenwoordig burgemeester der voors. stede, als man en voogd van Marytgen Franckendr
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeRijn.188
491/04
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerritsz Smaling burgermeester
1579-10-18
Dirck Gerritsz Smaling
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.020
159/08
Dirck Gerritsz {linnenwever}
/
Dirck Gerritsz voerlaeckenreedervoerlaeckenreeder
1579-02-12
d'ander zijde Dirck Gerritsz, voerlaeckenreeder
Waarboek-67 G-1578 (executeur)StilleRijn.016.2
464/04
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerrytsz Smaling burgermeester
1579-12-01
Dirck Gerrytsz Smaling burgermeester
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Nieuwsteeg.018.2a
293/03
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Hendricksz zeemtouwerzeemtouwer
1579-06-13
Dirck Hendricksz, zeemtouwer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Nieuwsteeg.018.3
329/03
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Hendricksz zeemtouwerzeemtouwer
1579-07-14
Dirck Hendricksz zeemtouwer
Waarboek-67 G-1578 (gemachtigde)Middelstegracht.016
142/14
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Hendricxz
1579-01-15
Dirck Hendricxz als man ende voocht van Liefgen Dircx dochter vervangende Jonge ende Oude Maritgens sijn schoonzusters
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Nieuwsteeg.018.2b
112/03
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Henricxz, zeemtouwerzeemtouwer
1576-10-29
Dirck Henricxz, zeemtouwer
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Middelstegracht.016
143/11
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heyndricx
1579-01-17
Dirck Heyndricx als man ende voocht van Lieffgen Dircxdr
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Middelstegracht.016
149/14
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heyndricxz als man ende voocht
1579-01-15
Dirck Heyndricxz als man ende voocht van Liefgen Dircxdr vervangende Jonge ende Ouwe Maritgen zijn schoonsusters
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Nieuwsteeg.018.3
313/03
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heynricxzzeemtouwer
1579-07-03
Dirck Heynricxz zeemtouwer
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Stadsvrijdom.006
411/07
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heynryckszoon Louff zeemtouwerzeemtouwer
1579-11-17
Dirck Heynryckszoon Louff zeemtouwer als man ende voocht van Yeffgen Dircxsdr
Waarboek-67 G-1578 (koper)Botermarkt.006
75/06

0/
Dirck IJsnoutsz
1578-09-12
Dirck IJsnoutsz Jan Jacobsz Henrick Cornelisz Cornellis Govertsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.002-004
343/07
Dirck Jacobsz van Reigersberg
/
Dirck Jacobsz gortergorter
1579-08-10
Belent ende belegen aen de eene zijde Dirck Jacobsz, gorter
Waarboek-67 G-1578 (borg)NieuweRijn.013-015
342/05
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck Jacobsz van Montfoort
1579-08-07
Dirck Jacobsz van Montfoort, onze medebroeder
Waarboek-67 G-1578 (borg)Herensteeg.035-039
144/05

/
Dirck Jacopsz scheepmaecker (...) zijn vader ende borgescheepmaecker
1579-02-04
Dirck Jacopsz scheepmaecker (...) zijn vader ende borge
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.057
41/08
Dirck Jansz den Using
/
Dirck Janss lindeweverlindewever
1578-08-12
Belent ende belegen aen die eene zijde Dirck Janss, lindewever
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.016.2
42/06
Dirck Jansz Dorst {linnenwever}
/
Dirck Janss, lyndeweverlyndewever
1578-08-13
d'ander zijde Dirck Janss, lyndewever
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.144
126/19

/
Dirck Janssen Coster
Dirck Jansz {snijder}?

1579-01-05
een huys ende erve gecomen van Dirck Janssen Coster nu behorende de Heyligen Geesthuyse alhier tot Leyden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkstraat.004
301/10
Dirck Jansz Uytenhage van Ruyven
/
Dirck Jansz brouwerbrouwer
1579-06-15
Dirck Jansz brouwer tot Delf
Waarboek-67 G-1578 (koper)
94/53

/
Dirck Jansz den Huysing lindenweverlindenwever
1579-03-23
Dirck Jansz den Huysing lindenwever poorter van Leiden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.039
302/25
Dirck Jansz den Using
/
Dirck Jansz den Huyssinck weverwever
1579-06-18
Dirck Jansz den Huyssinck wever
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.039
423/09
Dirck Jansz den Using
/
Dirck Jansz Nusing
1579-12-02
Dirck Jansz Nusing
Waarboek-67 G-1578 (koper)Raamlanden.003
422/05

/
Dirck Jansz raamwachterraamwachter
1579-10-01
Dirck Jansz raamwachter
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.174
107/06
Dirck Jansz van Leeuwen {scheepmaker}
/
Dirck Jansz scheepmaeckerscheepmaecker
1578-12-06
Dirck Jansz, scheepmaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Vismarkt.004
93/09
Dirck Jansz van Potterloo
/
Dirck Jansz uuyten Hage Catrijn Cornelisdr schoonbroeder
1578-10-28
Dirck Jansz uuyten Hage Catrijn Cornelisdr schoonbroeder
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.174
108/06
Dirck Jansz van Leeuwen {scheepmaker}
/
Dirck Jansz, scheepmaeckerscheepmaecker
1578-12-06
Dirck Jansz, scheepmaecker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Stadsvrijdom.006
151/04
Dirck Joostenz {warmoezenier}
/
Dirck Joostensz
1579-02-07
Dirck Joostensz ende Thonis Harmansz tsamen
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Middelstegracht.151
141/05
Dirck Joostenz {perkamentmaker}
/
Dirck Joostenz franchijnmakerfranchijnmaker
1579-01-24
Dirck Joostenz franchijnmaker
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Koppenhinksteeg.000.12
465/10
Dirck Maertensz Crack {metselaar}
/
Dirck Maertensz als man ende voocht
1580-01-24
Dirck Maertensz als man ende voocht van Griete Pietersdr
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.000.12
466/05
Dirck Maertensz Crack {metselaar}
/
Dirck Maertsz metselaermetselaar
1580-01-24
Jan Pietersz Doe schoemaecker ende Dirck Maertsz metselaer elcx voor hem zelven
Waarboek-67 G-1578 (koper)Koppenhinksteeg.000.12
465/05
Dirck Maertensz Crack {metselaar}
/
Dirck Maertszoon metselaar sijne zwagermetselaar
1580-01-24
Dirck Maertszoon metselaar sijne zwager
Waarboek-67 G-1578 (borg)Groenesteeg.010.3
225/05

/
Dirck Phillipsz van der Beets
1579-04-23
Dirck Phillipsz van der Beets zijn borg
Waarboek-67 G-1578 (koper)Bouwelouwensteeg.000.1
265/05
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz bakkerbakker
1579-05-18
Dirck Pietersz, bakker, medepoorter
Waarboek-67 G-1578 (borg)Doezastraat.019-021
320/04
Dirck Pieter Meesz {timmerman}
/
Dirck Pietersz Meesen timmermantimmerman
1579-07-13
Dirck Pietersz Meesen timmerman
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.004
37/18
Dirck Quirijnsz {pottenbakker}
/
Dirck Quirijnsz potbackerpotbacker
1578-08-08
Dirck Quirijnsz potbacker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.024.2
106/04
Dirck Anthonisz {zeilmaker}
/
Dirck Thonisz, zeilmaker
Gerit Thonisz, schoenmaker en Dirck Anthonisz {zeilmaker} zijn broers
zeilmaker
1578-12-01
weduwe van Dirck Thonisz, zeilmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.038
165/05
Dirck Gillisz van Heussen
/
Dirck van Heusden
1579-02-16
toecomende Dirck van Heusden
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Pieterskerkhof.036-038
83/03
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck van Montfoort Jacobsz
1578-10-26
Dirck van Montfoort Jacobsz man en voogd van Baerte Dircxsdr en Claes Dircz van Montfoort borg
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Pieterskerkhof.036-038
96/03
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck van Montfoort Jacobsz
1578-10-29
Dirck van Montfoort Jacobsz, onsen medebrueder in vruetschappe
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Pieterskerkhof.036-038
97/03
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck van Montfoort Jacobsz
1578-10-29
Dirck van Montfoort Jacobsz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Levendaal.022
160/06
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck van Montfoort Jacobsz
superintendent van de gemeen huyszitten

1579-02-27
Dirck van Montfoort Jacobsz
Waarboek-67 G-1578 (borg)NieuweRijn.053-054
389/12
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck van Montfoort Jacobsz zine schoonvader
1579-10-02
Dirck van Montfoort Jacobsz zine schoonvader (onse medebroeder in Rade)
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.118-120
131/05
Dirck Franckenz {appelkoopman, verwer}
/
Dirck Vranckenss, verruwer en appelkoper
1579-01-02
Dirck Vranckenss, verruwer en appelkoper
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)NieuweRijn.037
131/08
Dirck Franckenz {appelkoopman, verwer}
/
Dirck Vranckenss, verruwer en appelkoperverruwer en appelkoper
1579-01-02
Dirck Vranckenss, verruwer en appelkoper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)NieuweRijn.038
164/03

/
Dirck Vranckensz, boomgaardmanboomgaardman
1579-02-16
Dirck Vranckensz, boomgaardman
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)NieuweRijn.038
165/04

/
Dirck Vranckensz, boomgaardmanboomgaardman
1579-02-16
Dirck Vranckensz, boomgaardman
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.092-096
275/04
Dirck Willemsz van den Burch
/
Dirck Willemsz
1579-05-25
Dirck Willemsz broer van Jacob Willemsz van der Burch
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.092-096
274/04
Dirck Willemsz van den Burch
/
Dirck Willemsz
1579-05-26
Dirck Willemsz za en zijn erffgenaem Jacob Willemsz
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)NieuweRijn.003
37/14
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmsiederlijmsieder
1578-08-08
Dirck Willemsz lijmsieder
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Hogewoerd.097
38/14
Dirck Willemsz {lijmzieder}
/
Dirck Willemsz lijmzieder man van Ermgaert Lambertsdrlijmzieder
1578-08-08
Dirck Willemsz lijmzieder man van Ermgaert Lambertsdr
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Korenbrugsteeg.001
109/05
Dirck Willemsz Visscher {de oude}
/
Dirck Willemsz Visscher
1578-10-10
Pieter Oom Pietersz als getrout gehad hebbende Maritgen IJsbrantsdochter wedue wijlen Dirck Willemsz Visscher
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Korenbrugsteeg.001
109/09
Dirckgen Dircksdr Visscher
/
Dircken Dircxdr
1578-10-10
Dircken Dircxdr
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Korenbrugsteeg.001
110/09
Dirckgen Dircksdr Visscher
/
Dircken Dircxdr
1578-10-10
Dircken Dircxdr
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Rapenburg.119
354/08
Dirckgen Cornelisdr {Vliet}
/
Dirckgen
Dircgen 13 jaar oud ( Bron: Weeskamer Leiden Voogdenboek A 1575 - 1592 )

1579-08-22
Dirckgen Cornelis dochters,
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Rapenburg.119
355/08
Dirckgen Cornelisdr {Vliet}
/
Dirckgen Cornelisdochter
Dircgen 13 jaar oud ( Bron: Weeskamer Leiden Voogdenboek A 1575 - 1592 )

1579-08-22
Aeffgen, Katrijntgen en Dirckgen Cornelis dochters, kinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz Bont, bouwman en Appolonia Dircxsdr, beiden overleden
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Middelweg.032-034
346/03

/
Dirckgen Gerits haar broer
1579-08-12
Dirckgen Gerits haar broer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Middelweg.032-034
347/04

/
Dirckgen Gerits haar broer
1579-08-12
erfgename van Pieter Geritsz, haar broer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Vrouwensteeg.018
324/03
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dirckgen Ulricksdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck drapier
1578-11-05
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}, weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck, drapier (met Gerrit Jacobsz als voogd)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Vrouwensteeg.020
324/07
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dirckgen Ulricksdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck drapier
1578-11-05
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}, weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck, drapier (met Gerrit Jacobsz als voogd)
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Vrouwensteeg.018
325/03
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dirckgen Ulricksdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck drapier
1578-11-05
Dirckgen Ulricksdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck drapier
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Vrouwensteeg.020
325/06
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dirckgen Ulricksdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck drapier
1578-11-05
Dirckgen Ulricksdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck drapier
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Vrouwensteeg.016
173/03
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dirckgen Ulricxdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck
1579-02-24
Dirckgen Ulricxdr weduwe van Pieter Maertensz van Catwijck Pieter Maertensz van Catwijck overledene
Waarboek-67 G-1578 (koper)Vrouwensteeg.014
145/05
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dirckien Ulricxsdr wedue van Pieter Maertsz van Catwijck
1579-02-04
Dirckien Ulricxsdr wedue van Pieter Maertsz van Catwijck
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooglandsekerkgracht.013-015
380/03
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dircxz Steen den Ouder
1579-09-25
Dircxz Steen den Ouder ofte den Houde van desen bij zijnen wille
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Bouwelouwensteeg.041-043
299/05

/
Dirk Jansz lindeweverlindewever
1579-06-16
Dirk Jansz lindewever
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)NieuweRijn.038
164/05
Dirck Gillisz van Heussen
/
Dr van Hoessen
1579-02-16
Dr van Hoessen staende op 't voors. erve
Waarboek-67 G-1578 (belending)LangeMare.108
467/12
Adriaen Pietersz Vergeyl
/
driaen Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1580-01-01
driaen Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.001.3
123/07

/
Duijvelshorn genaemt
1578-12-29
Duijvelshorn genaemt
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)NieuweRijn.020
30/08
Duifgen Jansdr Paedts {van Poelgeest}
/
Duyf Paets
1578-07-30
Duyf Paets
Waarboek-67 G-1578 (belending)Langebrug.113.03
329/19

/
d’erffgenamen van Pieter Quyrijns schrienwercker
1579-07-14
de schuyren van d’erffgenamen van Pieter Quyrijns schrienwercker
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Langebrug.113.03
329/20
Pieter Quirijnsz {schrijnwerker}
/
d’erffgenamen van Pieter Quyrijns schrienwerckerschrienwercker
1579-07-14
de schuyren van d’erffgenamen van Pieter Quyrijns schrienwercker
Waarboek-67 G-1578 (belending)5eBinnenvestgracht.014
331/15

/
een Aelmoeshuysken van Joostenpoort
1579-07-27
een Aelmoeshuysken van Joostenpoort
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.309
327/08

/
een huys ende erve toecomende die voors. stad
1579-07-23
een huys ende erve toecomende die voors. stad
Waarboek-67 G-1578 (belending)Houtstraat.001
381/13

/
een huys erve toebehoorende Pieter Symonsz bagijnen
1579-09-29
een huys erve toebehoorende Pieter Symonsz bagijnen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.309
328/08

/
een huys toecomende dese stadt
1579-07-23
een huys toecomende dese stadt
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooglandsekerkgracht.022
334/06
Arent van Treslong
/
een poort ende gange besijden gaende 't voors. huys, toecomende Arent van Treslonge
1579-08
een poort ende gange besijden gaende 't voors. huys, toecomende Arent van Treslonge
Waarboek-67 G-1578 (belending)Koppenhinksteeg.000.26
490/06

/
een poorte ende gange daer van een vierdepaert aen den voors. huysinge behoort
1580-01-14
een poorte ende gange daer van een vierdepaert aen den voors. huysinge behoort
Waarboek-67 G-1578 (belending)
339/06

/
een poorte ende uytgang toecomende Aerent van Treslong
1579-08-05
een poorte ende uytgang toecomende Aerent van Treslong
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.084.1
456/08

/
een poortgen ofte slopgen deurgaende tot inden Rijn
1580-01-02
Cornelis Fransz bierdraeger mit een poortgen ofte slopgen deurgaende tot inden Rijn
Waarboek-67 G-1578 (belending)MooiJapiksteeg.006.2
197/11

/
een provenhuis
1579-03-30
een provenhuis
Waarboek-67 G-1578 (belending)Zegersteeg.001-015
333/05
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/
een thuyn toecomende de voors. Claes Pouwelsz
1579-07-27
een thuyn toecomende de voors. Claes Pouwelsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.018
122/15

/
eenen van Alcmaere
1578-12-29
Ende daer aen den boomgaert wijlen behorende die van der Does ende nu eenen van Alcmaere
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Korenbrugsteeg.001
110/05
Dirck Willemsz Visscher {de oude}
/
eertijts weduwe van Dirck Willemsz Visscher
1578-10-10
Pieter Pietersz Oom weduwnaar van genoemde Maritgen IJsbrantsdr eertijts weduwe van Dirck Willemsz Visscher
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Breestraat.138
121/03
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eleman Gerritsz koperslagerkoperslager
1578-12-27
Eleman Gerritsz, koperslager (met Steven Gerritsz zijn broer, grootwerker, als borg)
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Breestraat.138
120/03
Eleman Gerritsz {koperslager}
/
Eleman Gerritsz, koperslagerkoperslager
1578-12-26
Eleman Gerritsz, koperslager
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Barbarasteeg.004
241/04
Lysbeth Reyersdr {vrouw van Adriaen Barentsz, Jacob Maertensz Rijck}
/
Elisabeth Reijers weduwe van Adriaen Barentsz beeldesnijder
1579-05-06
Jacob Rijcken boomgaardman namens zijn vrouw Elisabeth Reijers weduwe van Adriaen Barentsz beeldesnijder (met Pieter Dircxsz boomgaardman als borg)
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Breestraat.040.1
175/04
Lysbeth Jacobsdr de Vrije
/
Elizabet de Vrije 13 naergelaten weeskinderen van Jacob de Vrije Adriaensz en Isabelle van Noorde Pietersdr
1579-02
Elizabet de Vrije 13 (jaren oud) naergelaten weeskinderen van Jacob de Vrije Adriaensz en Isabelle van Noorde Pietersdr
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Haarlemmerstraat.144
126/03
Lysbeth Arentsdr {vrouw van Louris Willemsz, Claes Adriaensz}
/
Elizabeth Arentsdr weduwe van Louris Willemsz snijder
woont nu met haar nieuwe man op OudeRijn.034

1579-01-05
Elizabeth Arentsdr, weduwe van Louris Willemsz, snijder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)OudeRijn.011-013
190/08

/
Elizabeth van Rijswijc
1579-02-13
Mateus Eewoutsz man ende voocht van Elizabeth van Rijswijc
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.022.2
85/08
Lysbeth Vincentendr
/
Elizabeth Vincenten dochter gesusteren
1578-10-20
Frederick Arentsz in de Witten Valck en Aelbrecht Heyndricxsz schoenmaker beiden voogden over Aechte ende Elizabeth Vincenten dochteren gesusteren onmondige ende naegelaeten weeskinderen van Vincent Jansz in den Gulden wagen van Vincent Jansz in den Gulden wagen
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.022.1
117/07
Lysbeth Vincentendr
/
Elizabeth Vincentendr
1578-12-16
Aechte en Elizabeth Vincentendrs gezusteren onmondige ende naergelaeten weeskinderen van Vincent Jansz in de Gulden Wagen
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Noordeinde.022.1
122/07
Lysbeth Vincentendr
/
Elizabeth Vincentendr
1578-12-29
Dirck Claesz Moy in De Gulden Wagen, Frederick Arentsz in De Witte Valc en Aelbert Henricksz schoenmaker (als voogden van de zusjes Aechte en Elizabeth Vincentendr, weeskinderen van Vincent Jansz in De Gulden Wagen)
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.010
134/08
Elsgen Gerritsdr {spinster}
/
Elsgen Jansdr van Westfaelen
1579-01-05
boedel toebehorende ende aende suytzijde Elsgen Jansdr van Westfaelen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Levendaal.010
135/07
Elsgen Gerritsdr {spinster}
/
Elsgen Jansdr van Westfaelen
1579-01-05
boedel toebehorende ende aende suytzijde Elsgen Jansdr van Westfaelen
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Diefsteeg.006.2
393/06
Lysbeth Adriaensdr {faliemaakster}
/
Elysabeth Arentsdr wedue wijlen Claes Hendricxsz
1579-10-25
Elysabeth Arentsdr wedue wijlen Claes Hendricxsz met Gerit Jacobsz van Brenen haer voocht in desen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.010
105/08

/
ende Grietgen Cornelisdren
1578-11-20
Maritgen ende Grietgen Cornelisdren
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeRijn.011-013
190/15
Machteld Cornelisdr van Zijl/van Buyten
/
ende Machtelt van Buten
1579-02-13
Meester Gerard de Bontdocter in medicinen ende Frans Reyersz cleermacker voogden van de onbejaerde kinderen van oude ende jonge Martigens van Rijswijc allen erffgenamen van Oude Johan van Rijswijck ende Machtelt van Buten
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.025-027
494/05
Marytgen Adriaensdr {van Hoogstraten-Bochard}
/
ende zijn huysvrouwe
1580-02-06
Charles Bochart ende zijn huysvrouwe
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Breestraat.140
221/03
Engel Cornelisz van Tol
/
Engel
1579-04-15
Engel en Maria, weeskinderen van Cornelis Jansz van Tol en Geertruit Engelsdr
Waarboek-67 G-1578 (koper)NieuweRijn.038
164/04
Engel Adriaensz {mandenmaker}
/
Engel Adriaensz , mandenmaker mandenmaker
1579-02-16
Engel Adriaensz , mandenmaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)NieuweRijn.038
165/03
Engel Adriaensz {mandenmaker}
/
Engel Adriaensz , mandenmaker mandenmaker
1579-02-16
Engel Adriaensz , mandenmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.038
131/09
Engel Adriaensz {mandenmaker}
/
Engel Adriaensz mandemakermandemaker
1579-01-02
Engel Adriaensz mandemaker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Bouwelouwensteeg.001-005
100/05
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaensz schoemakerschoemaker
1578-11-04
Engel Adriaensz mede schoemaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Barbarasteeg.002
241/09
Engeltgen Matthijsdr {spinster}
/
Engeltgen Thijssendr gesusters
1579-05-06
Jannetgen ende Engeltgen Thijssendr.en, gesusters, ongehoude personen
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.004
345/05

/
erffgen van Cornelis Claes Adriaensz
1578-05-26
Belent ende belegen aen die eene zijde d erffgen van Cornelis Claes Adriaensz ende gebymaemt den Rugen
Waarboek-67 G-1578 (overledene)LangeMare.050-052
418/05
Pieter Gerritsz {schrijnwerker}
/
erffgen van Pieter Gerritsz schrienwerckerschrienwercker
1579-11-17
erfgename van Pieter Gerritsz schrijnwerker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.004.2
93/07

/
erffgenaam van Mr. Andries Allertsz
1578-10-28
erffgenaam van Mr. Andries Allertsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Maarsmansteeg.004.2
93/08
Andries Allertsz {vechtmeester}
/
erffgenaam van Mr. Andries Allertsz
1578-10-28
erffgenaam van Mr. Andries Allertsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Steenschuur.023.06
268/07

/
Erffgenamen van Baertgen Willem Bouwensz
1579-05-20
Erffgenamen van Baertgen Willem Bouwensz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.039
197/12

/
erffgenamen van Cornelis Fredericxz
1579-03-30
erffgenamen van Cornelis Fredericxz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.039
197/13
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/
erffgenamen van Cornelis Fredericxz
1579-03-30
Cornelis Fredericxz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Boomgaardsteeg.012
286/14
Marytgen Jansdr de Goede
/
erffgenamen van Frans Garbrantsz
1579-06-09
Streckende voor van den voors. strate tot after aen d'erffgenamen van Frans Garbrantsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Boomgaardsteeg.012
286/15
Frans Garbrantsz {drapier}
/
erffgenamen van Frans Garbrantsz
1579-06-09
Streckende voor van den voors. strate tot after aen d'erffgenamen van Frans Garbrantsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Boomgaardsteeg.012
288/14
Marytgen Jansdr de Goede
/
erffgenamen van Frans Garbrantsz
1579-06-09
Streckende voor van den voors. strate tot after aen d'erffgenamen van Frans Garbrantsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Boomgaardsteeg.012
288/15
Frans Garbrantsz {drapier}
/
erffgenamen van Frans Garbrantsz
1579-06-09
Streckende voor van den voors. strate tot after aen d'erffgenamen van Frans Garbrantsz
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Breestraat.031
284/10

/
erffgenamen van Jacob Pietersz heling
1578-02-01
erffgenamen van Jacob Pietersz heling
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Breestraat.031
284/11

/
erffgenamen van Jacob Pietersz heling
1578-02-01
erffgenamen van Jacob Pietersz heling
Waarboek-67 G-1578 (belending)Botermarkt.013
315/09

/
erffgenamen van Jan Cornelisz den Deen
1579-07-08
erffgenamen van Jan Cornelisz den Deen
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.015-017
190/18

/
erffgenamen van Jan van Rijswijc
1579-02-13
de voors. erffgenamen zelve mit een d'eender huys ende erve
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.015-017
190/18
Jan van Rijswijck {de oude}
0/
erffgenamen van Jan van Rijswijc
1579-02-13
de voors. erffgenamen zelve mit een d'eender huys ende erve
Waarboek-67 G-1578 (belending)Molensteeg.004-006
319/08

/
erffgenamen van Lysbeth Dirck Hobbensz
1579-07-13
erffgenamen van Lysbeth Dirck Hobbensz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Kloksteeg.021.2
290/06
Catrijn Cornelisdr {Sarey}
/
erffgenamen van meester Jan Sareij
1579-06-05
d'ander sijde voor de weduwe ende erffgenamen van meester Jan Sareij
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Kloksteeg.021.2
290/07
Jan Maertensz Sarey
/
erffgenamen van meester Jan Sareij
1579-06-05
d'ander sijde voor de weduwe ende erffgenamen van meester Jan Sareij
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.087
201/08

/
erffgenamen van Oliphier Philipsz
1579-03-27
erffgenamen van Oliphier Philipsz'erve
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.087
200/08

/
erffgenamen van Oliphier Phillipsz
1579-03-27
erffgenamen van Oliphier Phillipsz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)OudeRijn.011-013
190/14
Jan van Rijswijck {de oude}
/
erffgenamen van oude Johan van Rijswijck
oude Johan van Rijswijc zijn vrouw Machtelt van Buten kinderen Maria van Rijswijc za. vrouw van Damas Gout Elizabeth van Rijswijc vrouw van Mateus Ewoutsz Kleinderen oude en jonge Martigens van Rijswijc

1579-02-13
Meester Gerard de Bont docter in medicinen ende Frans Reyersz cleermacker voogden van de onbejaerde kinderen van oude ende jonge Maritgens van Rijswijc allen erffgenamen van Oude Johan van Rijswijck ende Machtelt van Buten
Waarboek-67 G-1578 (belending)Aalmarkt.026.1
322/06

/
erffgenamen van Philips van Zonnevelt
1579-07-18
erffgenamen van Philips van Zonnevelt
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Stadsvrijdom.006
411/12
Pouwels Jansz {warmoezenier}
/
erffgenamen van Pouwels Jansz warmoesman
1579-11-17
erffgenamen van Pouwels Jansz warmoesman haerluyder broeder ende oom zaliger
Waarboek-67 G-1578 (belending)Apothekersdijk.011.2
234/06

/
erffgenamen van Quyrijn Robbertsz
1579-05-01
d'erffgenamen van Quyrijn Robbertsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Apothekersdijk.011.2
235/06

/
erffgenamen van Quyrijn Robbertsz
1579-05-01
Belent hebbende aen d'een sijde d'erffgenamen van Quyrijn Robbertsz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.126
314/13

/
erffgenamen van Vranck Jansz Cock
1579-07-08
erffgenamen van Vranck Jansz Cock's erven
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.126
315/13

/
erffgenamen van Vranck Jansz Cock
1579-07-08
erffgenamen van Vranck Jansz Cock 's erven
Waarboek-67 G-1578 (overledene)StilleRijn.016.2
464/09
Baertgen Jacobsdr {van Warmond}
/
erffgenamen van za. Baertgen Willem Bouwensz' weduwe
1579-12-01
Jan Adriaensz de Wilde mit zijn mede erffgenamen van za. Baertgen Willem Bouwensz' weduwe
Waarboek-67 G-1578 (overledene)StilleRijn.016.2
464/10
Willem Bouwensz van Warmond
/
erffgenamen van za. Baertgen Willem Bouwensz' weduwe
1579-12-01
Jan Adriaensz de Wilde mit zijn mede erffgenamen van za. Baertgen Willem Bouwensz' weduwe
Waarboek-67 G-1578 (belending)Stadsvrijdom.006
252/06
Marytgen Allertsdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/
erffgennamen van Cornelis Gerritsz appelcoper
1579-05-12
aen de zuytzijde d'erffgennamen van Cornelis Gerritsz, appelcoper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Nieuwstraat.005
71/04
Gerrit Andriesz van Eyck
/
erfgenaam van Gerrit Andriesz za vader
1578-09-13
erfgenaam van Gerrit Andriesz za. vader
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Middelstegracht.059
41/05
Margriete Pietersdr {Middelstegracht}
/
erfgenaam van Margriete Pietersdr
1578-08-12
erfgenaam van Margriete Pietersdr
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.025
220/06
Marytgen Allertsdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}
/
erfgenaemen Cornelis Geritsz appelcoper
1579-04-13
Belent ende belegen aen die eene zijde d'erfgenaemen Cornelis Geritsz, appelcoper
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Levendaal.036
172/06
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
erfgenaemen van Claes Lambrechtsz haer luijder vader
1579-02-18
Cornelis Huijch ende Lambrecht gebroeders, zoonen en erfgenaemen van Claes Lambrechtsz haer luijder vader
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hogewoerd.091-095
157/08
Annetgen Fredericksdr {NieuweRijn}
/
erfgenamen van Annatgen Vredericxdr, weduwe van Jan Gherritsz Slingelandt
1579-02-09
alle erfgenamen van Annatgen Vredericxdr, weduwe van Jan Gherritsz Slingelandt
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.092
29/06

/
erfgenamen van Geertruyt Thijssendr
1578-07-30
d'erfgenamen van Geertruyt Thijssendr
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooigracht.092
29/07
Geertruid Matthijsdr {vrouw van Frans Claesz}
/
erfgenamen van Geertruyt Thijssendr
1578-07-30
d'erfgenamen van Geertruyt Thijssendr
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Langebrug.113.04
313/22

/
erfgenamen van Henrick Dircxz
1579-07-03
erfgenamen van Henrick Dircxz
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Langebrug.113.04
313/23
Hendrick Dircksz {droogscheerder}
/
erfgenamen van Henrick Dircxzdroochscheyrier
1579-07-03
Heynrick Dircxz droochscheyrier