BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 215. Aantal = 102.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Glipperhuur-1574 (info)Hogewoerd.036-038
1/0a

/
1574 Reeckeninghe
1574
1574 Reeckeninghe van de verhuyerde huysinghe binnen deser stede van Leyden de anno 1574 Andries Scot
Glipperhuur-1574 (huurder)Maarsmansteeg.001-003
10/1
Adriaen Cornelisz de Milde
/21-0-0
Adriaen Cornelisz de Milde cruydenierdercruydenierder
1574
Adriaen Cornelisz de Milde cruydenierder
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Uiterstegracht.025-031
29/2
Willem Arentsz Ouwelant
/
als voren [Willem Arentsz brouwer fugityve]brouwer
1574
als voren [Willem Arentsz brouwer fugityve, upte Vuyterstegraft]
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.07
19/2
Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
alsvoren [Gerrit van Dam fugityve]
1574
alsvoren [Gerrit van Dam fugityve], inde voirsz Coppenincxsteeghe
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Hogewoerd.036-038
1/2
Anthonis Muyshout
/
Anthonis Muyshout fugitive
1574
Anthonis Muyshout opte Hoogewoert
Glipperhuur-1574 (huurder)Doezastraat.000.06
46/1

/7-0-0
Arent Claesz
1574
Arent Claesz
Glipperhuur-1574 (huurder)Middelweg.019.1d
20/1
Arent Goossenz Spanjaard {Middelweg}
/12-0-0
Arent Goosensz alias Spanjaert
1574
Arent Goosensz alias Spanjaert
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Botermarkt.028
13/2
Arent Lievensz {bakker}
/
Arent Lievensz backer fugityvebacker
1574
Arent Lievensz backer fugityve, opten Nieuwen Rijn
Glipperhuur-1574 (huurder)Pieterskerkhof.004.5
33/1
Charles Bochart
/21-0-0
Charles Bochart
1574
Charles Bochart
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.034
26/2
Christiaen Reyersz {kanunnik}
/
Christiaen Reyerszoon canonick fugityvecanonick
1574
Christiaen Reyerszoon canonick fugityve, op de Hoogelantse Kerckgraft
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Diefsteeg.013
47/2
Christoffel Evertsz {snijder}
/
Christoffel fugityve
1574
Christoffel fugityve, inde Dyefsteeghe
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Haarlemmerstraat.128
45/2
Claes Jansz de Goede
/
Claes Jansz de Goede fugityve
1574
Claes Jansz de Goede fugityve, in Marendorp
Glipperhuur-1574 (overledene)Hogewoerd.036-038
1/1a

/
Claes Koenenz weduwe
1574
Joncfrouwe Cornelis Soetelinskercke latitante
Glipperhuur-1574 (huurder)Middelstegracht.001.3
27/1
Cornelis Adriaensz van Barrevelt
/6-0-0
Cornelis Adriaensz eertijts brouwereertijts brouwer
1574
Cornelis Adriaensz eertijts brouwer
Glipperhuur-1574 (huurder)Langebrug.103-107
36/1
Cornelis Aelwijnsz van Poelgeest
/24-0-0
Cornelis Aelwijnszoon van Poelgeest schout van Leyderdorpschout van Leyderdorp
1574
Cornelis Aelwijnszoon van Poelgeest schout van Leyderdorp
Glipperhuur-1574 (huurder)NieuweRijn.020-021
15/1
Cornelis Aelwijnsz van Poelgeest
/27-0-0
Cornelis Alewijnsz van Poelgeest schout van Leyderdorpschout van Leyderdorp
1574
Cornelis Alewijnsz van Poelgeest schout van Leyderdorp
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Nieuwstraat.015
17/2
Cornelis Pietersz Buys
/
Cornelis Buys fugityve
1574
de zelve Cornelis Buys fugityve, opt Hoogelantsche Kerckhoff
Glipperhuur-1574 (huurder)Diefsteeg.013
47/1

/3-0-0
Cornelis Cornelisz snijder van Catwijcksnijder
1574
Cornelis Cornelisz snijder van Catwijck
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Kaiserstraat.031
37/2
Cornelis Pietersz {koopman, uitdrager}
/
Cornelis Pietersz oude cleercooper fugityeoude cleercooper
1574
Cornelis Pietersz oude cleercooper fugitye, twee camerkens staende upte Cellebroedersgraft
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Breestraat.143
3/2
Cornelis Claesz van der Hooch
/
Cornelis van der Hooge fugityve
1574
Cornelis van der Hooge fugitive aen de Breede straet
Glipperhuur-1574 (eigenaar)OudeVest.043.2-045
30/2

/
de bisschop van Haerlembisschop
1574
de bisschop van Haerlem, inde Vrouwencampe
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Breestraat.080
6/2

/
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven
1574
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven, opte Breestraat
Glipperhuur-1574 (overledene)Breestraat.080
6/2a
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven
1574
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven, opte Breestraat
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Breestraat.080
8/2

/
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven
1574
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven, inde Mandenmaeckerssteeghe
Glipperhuur-1574 (overledene)Breestraat.080
8/2a
Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}
/
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven
1574
de erfgenamen van Claes Ysaac fugityven
Glipperhuur-1574 (huurder)Maarsmansteeg.007
9/1
Marytgen Jansdr {kruidenier}
/24-0-0
de huysvrouwe van Ghijsbrecht Dircxz cuydenierder
1574
de huysvrouwe van Ghijsbrecht Dircxz cuydenierder
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.5
33/2
Maria Spruyt van Kriekenbeek
/
de joffrou van Oostrom fugityve
1574
de joffrou van Oostrom fugityve, up Rapenburch
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Diefsteeg.016
31/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
de selve Ghijsbrecht Dircxz fugityve
1574
de selve Ghijsbrecht Dircxz fugityve, inde Diefsteeghe
Glipperhuur-1574 (huurder)Nieuwstraat.015
17/1

/10-0-0
die huysvrouwe van Cornelis Buys
1574
die huysvrouwe van Cornelis Buys
Glipperhuur-1574 (huurder)Koppenhinksteeg.000.07
18/1
Dielof Adriaensz {substituut-baljuw}
/16-0-0
Dieloff Adriaensz substituyt van de bailiu van Rijnlantsubstituyt van de bailiu
1574
Dieloff Adriaensz substituyt van de bailiu van Rijnlant
Glipperhuur-1574 (huurder)Breestraat.080
8/1

/3-10-0
Dirck Adriaenszoon bierdragherbierdragher
1574
Dirck Adriaenszoon bierdragher
Glipperhuur-1574 (huurder)Garenmarkt.000.13
50/1
Dirck Dircksz van Aelsmeer
/16-0-0
Dirck Dircxz van Aelsmeer
1574
Dirck Dircxz van Aelsmeer
Glipperhuur-1574 (eigenaar)SintJorissteeg.033
2/2
Dirck Gerritsz Cortleven {voller, linnenwever}
/
Dirck Gerritsz fugityve
1574
Dirck Gerritsz fugitive
Glipperhuur-1574 (huurder)Breestraat.031
24/1
Dirck Gerritsz van Kessel
/29-0-0
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdije van Reynsburchrentmeester
1574
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdije van Reynsburch
Glipperhuur-1574 (eigenaar)NieuweRijn.005-006
16/2
Dirck Jacobsz van Uitgeest
/
Dirck Jacobsz coorencooper fugityvecoorencooper
1574
Dirck Jacobsz coorencooper fugityve, opten Nieuwen Rijn
Glipperhuur-1574 (huurder)Breestraat.137
4/1
Dirck Walichsz
/8-0-0
Dirck Walichsz slotemaeckerslotemaecker
1574
Dirck Walichsz slotemaecker
Glipperhuur-1574 (huurder)Hooigracht.039-041
21/1
Dirck Wesselsz {leertouwer}
/5-10-0
Dirck Wesselszoon leertouwerleertouwer
1574
Dirck Wesselszoon leertouwer
Glipperhuur-1574 (huurder)Steenschuur.022.10
39/1
Floris Cornelisz {stoeldraaier}
/7-10-0
Florys Corneliszoon stoeldrayerstoeldrayer
1574
Florys Corneliszoon stoeldrayer
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Nonnensteeg.016-020
34/2
François Persijn
/
Franchoys van Persijn fugityve
1574
Franchoys van Persijn fugityve, inden Nonnensteeghe
Glipperhuur-1574 (huurder)Levendaal.047
44/1
Gerrit Adriaensz {schuitenvoerder}
/1-10-0
Gerrit Adriaensz schuytvoerderschuytvoerder
1574
Gerrit Adriaensz schuytvoerder
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.07
18/2
Gerrit Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Gerrit van Dam fugityve
1574
Gerrit van Dam fugityve, twee huysingen staende inde Coppenincxsteeghe
Glipperhuur-1574 (huurder)Maarsmansteeg.012
41/1
Gerrit Jacobsz van der Graft
/22-0-0
Gerrit van der Graft
1574
Gerrit van der Graft
Glipperhuur-1574 (huurder)NieuweRijn.029
12/1

/20-0-0
Geryt Cornelisz backerbacker
1574
Geryt Cornelisz backer
Glipperhuur-1574 (huurder)Botermarkt.028
13/1
Gijsbrecht Cornelisz Schaeck
/25-0-0
Ghijsbrecht Cornelisz Schaeck
1574
Ghijsbrecht Cornelisz Schaeck
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Maarsmansteeg.001-003
10/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder fugityvecruydenierder
1574
Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder fugityve, in de Maersmansteeghe
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Middelweg.019.1d
20/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder fugityvecruydenierder
1574
Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder fugityve, opte Middelwech
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
41/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder fugityvecruyenierder
1574
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder fugityve, inde Maersmansteeghe
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Maarsmansteeg.007
9/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz fugityve
1574
de selve Ghijsbrecht Dircxz fugityve, inde Maersmansteeghe
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Pieterskerkgracht.005.1
42/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz fugityve
1574
Ghijsbrecht Dircxz fugityve, up Sinte Pieters kerckgraft
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Haarlemmerstraat.053
25/2
Gommer Gommersz {spoelenmaker}
/
Gommer Gommersz fugitive
1574
Gommer Gommersz fugitive [adres niet genoemd]
Glipperhuur-1574 (huurder)Uiterstegracht.023
28/1
Harper Huigenz {lakenbereider}
/4-0-0
Harper Huygensz lindeweverlindewever
1574
Harper Huygensz lindewever
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Dolhuissteeg.007-009
23/2
Cornelis Jansz {pastoor}
/
heer Cornelis Jansz eertijts pastoor van [de Vrouwenkerck] fugityve
broer en zus, zie GlipperHuur1573
eertijts pastoor
1574
heer Cornelis Jansz eertijts pastoor van deselve kerck [Vrouwenkerck] fugityve, een huysinghe staende achter die Vrouwenkerck
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Nieuwstraat.036
48/2
Jan Willemsz {kanunnik}
/
heer Jan Willemsz canoninck fugityvecanoninck
1574
heer Jan Willemsz canoninck fugityve, upte Nieuwestraet
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Hooigracht.039-041
21/2
Hendrick Gerritsz van Amsterdam
/
Heyndrick Gerytsz tot Amsterdam
1574
Heyndrick Gerytsz tot Amsterdam, opte Hoygraft
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Breestraat.050
7/2
Hendrick van Assendelft
/
Heyndrick van Assendelft fugityve
1574
Heyndrick van Assendelft fugityve, inden Vrouwensteeghe
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Breestraat.031
24/2
Hendrick van der Laen {Vm}
/
Heynrick van der Laen fugityve
1574
Heynrick van der Laen fugityve, aende Breedestraet
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Maarsmansteeg.008.1
11/2
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelisz laekencoper fugityvelaekencoper
1574
Jacob Cornelisz laekencoper fugityve, in de Maersmansteeghe
Glipperhuur-1574 (huurder)Steenschuur.020.1
40/1
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/16-0-0
Jacob Gerritsz luytspeelderluytspeelder
1574
Jacob Gerritsz luytspeelder
Glipperhuur-1574 (huurder)Langebrug.095-099
35/1
Jacob Gerritsz {vleeshouwer}
/9-0-0
Jacob Gherritsz vleyshouwervleyshouwer
1574
Jacob Gherritsz vleyshouwer
Glipperhuur-1574 (huurder)Breestraat.131
5/1
Jacob Philipsz {kleermaker}
/3-0-0
Jacob Philipsz snijdersnijder
1574
Jacob Philipsz snijder
Glipperhuur-1574 (huurder)Breestraat.050
7/1

/4-0-0
Jacob Pietersz van Catwijck
1574
Jacob Pietersz van Catwijck
Glipperhuur-1574 (huurder)Koppenhinksteeg.000.07
19/1
Jan Adriaensz {witmaker}
/6-0-0
Jan Adriaenszoon witmaeckerwitmaecker
1574
Jan Adriaenszoon witmaecker
Glipperhuur-1574 (huurder)Breestraat.080
6/1
Jan Cornelisz van Heusden
/24-0-0
Jan Cornelisz van Huesden
1574
Jan Cornelisz van Huesden
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Garenmarkt.000.13
50/2
Jan Dircksz van der Burch {brouwer}
/
Jan Dircxz brouwer fugityvebrouwer
1574
eertijt gecompeteert hebbende Jan Dircxz brouwer fugityve, upte Oosterlingplaets
Glipperhuur-1574 (huurder)Langebrug.113.05
43/1

/12-0-0
Jan Jansz de Blinde
1574
Jan Jansz de Blinde
Glipperhuur-1574 (huurder)Uiterstegracht.025-031
29/1

/3-0-0
Jan Jansz pannebanckerpannebancker
1574
Jan Jansz pannebancker
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005
32/2
Jan Hendricksz Knijf
/
Jan Knijff
1574
eertijts gecompereert hebbende Jan Knijff, in St. Pieters Ker(c)ksteeghe
Glipperhuur-1574 (huurder)Breestraat.143
3/1
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretaris deser stedesecretaris deser stede
1574
Jan van Hout
Glipperhuur-1574 (huurder)Garenmarkt.006
38/1

/12-10-0
Jannetgen Jansdr
1574
Jannetgen Jansdr
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Langebrug.095-099
35/2
Cornelia van Zoetelingskerken
/
joffrou Cornelia Zoetelinskercke fugityve
1574
joffrou Cornelia Zoetelinskercke fugityve, upte Voldersgraft
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Langebrug.103-107
36/2
Bartha van Almonde
/
joffrou van Offhem fugityve
1574
joffrou van Offhem fugityve, upte voirsz. Voldersgraft
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Steenschuur.020.1
40/2
Garbrant Meesz {de jonge}
/
jonghe Garbrant Meesz fugityve
1574
eertijts ghecompeteert hebbende jonghe Garbrant Meesz fugityve, up Styenschuyer
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Doezastraat.000.06
46/2
Garbrant Meesz {de jongste}
/
jonghe Garbrant Meeszoon fugityve
1574
jonghe Garbrant Meeszoon fugityve, om den houck vande Oosterlingplaets
Glipperhuur-1574 (eigenaar)NieuweRijn.066-068
14/2
Willem Willemsz Ouwelant
/
Jonghe Willem Willemsz brouwer fugityvebrouwer
1574
Jonghe Willem Willemsz brouwer fugityve, een huysinge met die brouwerije genaempt die Lelie, staende opte Gansoort
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Middelstegracht.001.3
27/2
Joost Adriaensz van Sonnevelt
/
Joost van Zonnevelt fugityve
1574
Joost van Zonnevelt fugityve, zeeckere camerkens staende upte Vuyterstegraft
Glipperhuur-1574 (huurder)OudeVest.043.2-045
30/1

/16-0-0
Lambrecht Janszoon styenplaetserstyenplaetser
1574
Lambrecht Janszoon styenplaetser
Glipperhuur-1574 (huurder)Hogewoerd.036-038
1/1

/5-5-0
Lijsbeth Heyndricxdochter Claes Koenenz weduwe
1574
Eerst ontvanghe van Lijsbeth Heyndricxdochter Claes Koenenz weduwe
Glipperhuur-1574 (huurder)Maarsmansteeg.008.1
11/1
Louris Cornelisz Schenaert
/30-0-0
Lourys Cornelisz snijdersnijder
1574
Lourys Cornelisz snijder
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Langebrug.113.05
43/2
Maerten Symonsz Dou
/
Marten Symonsz Dou figutyve
1574
Marten Symonsz Dou figutyve, upte Voldersgraft
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Levendaal.047
44/2
Maerten van Sonnevelt
/
Marten van Zonnevelt figutyve
1574
drye oude camerkens staende up Levendeel, gecompeteert hebbende bij Marten van Zonnevelt figutyve
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Diefsteeg.004
49/2
Maerten van Sonnevelt
/
Marten van Zonnevelt figutyve
1574
Marten van Zonnevelt figutyve, inde Corte Dyeffsteeghe
Glipperhuur-1574 (huurder)Diefsteeg.016
31/1
Marytgen Jansdr {kruidenier}
/5-0-0
Marytgen Jansdochter huysvrouwe van Ghijsbrecht Dircxzoon cruyenierder
1574
Marytgen Jansdochter huysvrouwe van Ghijsbrecht Dircxzoon cruyenierder
Glipperhuur-1574 (huurder)SintJorissteeg.033
2/1

/17-10-0
Mathijs Heyndricxzoon brouwersknechtbrouwersknecht
1574
Mathijs Heyndricxzoon brouwersknech
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Garenmarkt.006
38/2
Mees Aelwijnsz van Swanenburg
/
Mees Aelwijnsz fugityve
1574
Mees Aelwijnsz fugityve, upte Oosterlingplaetse
Glipperhuur-1574 (huurder)Kaiserstraat.031
37/1
Mees Fransz {vleeshouwer}
/8-0-0
Mees Fransz vleyshoudervleyshouder
1574
Mees Fransz vleyshouder
Glipperhuur-1574 (huurder)Hooglandsekerkgracht.034
26/1
Adriaen Adamsz {chirurgijn}
/20-0-0
Mr Adriaen Adamsz chirurgijnchirurgijn
1574
Mr. Adriaen Adamsz chirurgijn
Glipperhuur-1574 (huurder)NieuweRijn.005-006
16/1
Reyer Jansz {chirurgijn, waard}
/15-0-0
Mr Reyer Jansz waerdt in de Merijminnewaerdt
1574
Mr. Reyer Jansz waerdt in de Merijminne
Glipperhuur-1574 (huurder)Dolhuissteeg.007-009
23/1

/13-0-0
Nelletgen Jansdr
broer en zus, zie GlipperHuur1573

1574
Nelletgen Jansdr
Glipperhuur-1574 (info)Hogewoerd.036-038
1/0b

/
Ontvang ende Incoomste van de verhuyerde huysen
1574
Ontvang ende Incoomste van de verhuyerde huysen; harcomende van de fugityven, absenten ende latiterende personen binnen deser stede van Leyden.Bij den rentmeester Andries Schot int openbaer verhuert aen deze nabeschrevene personen voir den tijt van eenen jaere vande meye anno 1574. Ende over sulcx expirerende den laetste Aprilis anno 75 Te betaelen eenderde paert gereede ende die rest ter expiratie van dese seve huyse all naer vermogen ende breeder blijck ende bij de voiwaerden daer vande zijnde gemaeckt in ponden van 40 groten, schillingen ende penningen naer advenant.
Glipperhuur-1574 (huurder)Diefsteeg.004
49/1

/6-0-0
Philipsgen Willemsdr
1574
Philipsgen Willemsdr
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Breestraat.137
4/2
Pieter Quaetgelaet
/
Pieter Quaetgelaet fugityve
1574
Pieter Quaetgelaet fugitive aende Breede straet
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Breestraat.131
5/2
Pieter Quaetgelaet
/
Pieter Quaetgelaet fugityve
1574
den voorn. Pieter Quaetgelaet, in de Ketelboeterssteeghe
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Steenschuur.022.10
39/2
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Reyer Jacobsz fugityve
1574
Reyer Jacobsz fugityve, op Styenschuyer
Glipperhuur-1574 (huurder)NieuweRijn.066-068
14/1
Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}
/27-0-0
Symon Dirck Hobbensz
1574
Symon Dirck Hobbensz
Glipperhuur-1574 (huurder)Nonnensteeg.016-020
34/1
Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}
/10-0-0
Symon Dirck Hobbensz
1574
Symon Dirck Hobbensz
Glipperhuur-1574 (huurder)Pieterskerkgracht.005.1
42/1
Symon Dirck Hobbesz {rentmeester}
/11-0-0
Symon Dirck Hobbensz
1574
Symon Dirck Hobbensz
Glipperhuur-1574 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.005
32/1
Symon Jansz {snijder}
/11-0-0
Symon Jansz snijdersnijder
1574
Symon Jansz snijder
Glipperhuur-1574 (eigenaar)NieuweRijn.020-021
15/2
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
Willem Arentsz brouwer fugityvebrouwer
1574
Willem Arentsz brouwer fugityve, een huysinge ende brouwerije staende opten Nieuwen Rijn
Glipperhuur-1574 (eigenaar)Uiterstegracht.023
28/2
Willem Arentsz Ouwelant
/
Willem Arentsz brouwer fugityvebrouwer
1574
Willem Arentsz brouwer fugityve, upte voirsz Vuyterstegraft
Glipperhuur-1574 (huurder)Haarlemmerstraat.128
45/1
Willem Dircksz Visscher
/13-0-0
Willem Dircxz Visscher
1574
Willem Dircxz Visscher
Glipperhuur-1574 (huurder)Nieuwstraat.036
48/1

/12-0-0
Willem Pietersz van Reynsburch
1574
Willem Pietersz van Reynsburch
Glipperhuur-1574 (huurder)Haarlemmerstraat.053
25/1
Willem Quirijnsz {goudsmit}
/13-0-0
Willem Quyerincxz goudsmidtgoudsmidt
1574
Willem Quyerincxz goudsmidt