BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 225. Aantal = 30.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Gerechtsdagboek-D (bon)Breestraat.050
267/15z

/
Gasthuisvierendeel
1596
Gasthuisvierendeel
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Breestraat.033
267/13

/
Opten houc van Jan van Dortensteech aende Bredestraet
1596
Opten houc van Jan van Dortensteech aende Bredestraet
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Breestraat.122
267/05

/
Opten houc van Keurlammenstraet aande Bredestraet
1596
Opten houc van Keurlammenstraet aande Bredestraet
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Steenschuur.023.01
267/23
Lysbeth Willemsdr {vrouw van Cornelis Garbrantsz, van Banchem}
/
Opten houc van tsteenschuyr aende volresgraft aen huijsinge van Bauckes weduwe
1596
Opten houc van tsteenschuyr aende volresgraft aen huijsinge van Bauckes weduwe
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Boommarkt.012
267/18

/
Opten houc vande Baeckelaersteech opten Rijn
1596
Opten houc vande Baeckelaersteech opten Rijn
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Breestraat.161
267/07

/
Opten houc vande Bogaert aende Bredestraet aen Aernt Gerritzoons huijs
1596
Opten houc vande Bogaert aende Bredestraet aen Aernt Gerritzoons huijs
Gerechtsdagboek-D (overledene)Breestraat.161
267/07a
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Opten houc vande Bogaert aende Bredestraet aen Aernt Gerritzoons huijs
1596
Opten houc vande Bogaert aende Bredestraet aen Aernt Gerritzoons huijs
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Steenschuur.019.2
267/08

/
Opten houc vande Bogert opt Steenschuyr aen den Achterbrouc
1596
Opten houc vande Bogert opt Steenschuyr aen den Achterbrouc
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Langebrug.058.3
267/09
Maerten Barentsz {vleeshouwer}
/
Opten houc vande Bogert opte Volresgraft aen Maerten Baerntsz huijs
1596
Opten houc vande Bogert opte Volresgraft aen Maerten Baerntsz huijs
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Botermarkt.020
267/03

/
Opten houc vande Botersteech opten Rijn aende Werelt
1596
Opten houc vande Botersteech opten Rijn aende Werelt
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Breestraat.001-007
267/15

/
Opten houc vande Bredestraet aende Rosmoelen aen St Tonisbrug
1596
Opten houc vande Bredestraet aende Rosmoelen aen St Tonisbrug
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Warmoesmarkt.026
267/02

/
Opten houc vande Coornbrugsteech opten Rijn aen 't Suijckerhuijs
1596
Opten houc vande Coornbrugsteech opten Rijn aen 't Suijckerhuijs
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Breestraat.075-077
267/12
Gerrit Hendricksz Schaeck
/
Opten houc vande Dieffsteech aende Bredestraet aen Schaecken huijs
1596
Opten houc vande Dieffsteech aende Bredestraet aen Schaecken huijs
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Breestraat.135
267/06

/
Opten houc vande Ketelboetersteech aende Bredestraet aen St Jorijs
1596
Opten houc vande Ketelboetersteech aende Bredestraet aen St Jorijs
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Breestraat.089
267/11
Gerrit Adriaensz de Vrije
/
Opten houc vande Korsteech opte Volresgraft aen Gerijt de Vrijen huijs
1596
Opten houc vande Korsteech opte Volresgraft aen Gerijt de Vrijen huijs
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Aalmarkt.028.2
267/20
Mees Dircksz van Weesp
/
Opten houc vande Maersemansteech aende huijsinge van Mees Dircxs
1596
Opten houc vande Maersemansteech aende huijsinge van Mees Dircxs
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Breestraat.090
267/01
Jan Artus Hovius
/
Opten houc vande Maersmansteech aende Bredestraat aen Mr Jan Artus
1596
Opten houc vande Maersmansteech aende Bredestraat aen Mr Jan Artus
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Aalmarkt.019-020
267/19

/
Opten houc vande Mandemaeckersteech opten Rijn
1596
Opten houc vande Mandemaeckersteech opten Rijn
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Steenschuur.023.12
267/24

/
Opten houc vande nieustege aen tsteenschuyr aen Claesgens huijsinge
1596
Opten houc vande nieustege aen tsteenschuyr aen Claesgens huijsinge
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Salomonsteeg.005
267/22

/
Opten houc vande Salomonstraet ende opten houc vande dwersheerenstraet aende westcommanduijrsteech
1596
Opten houc vande Salomonstraet ende opten houc vande dwersheerenstraet aende westcommanduijrsteech
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Schoolsteeg.004
267/14

/
Opten houc vande Varckensteech aande Voiresgraft
1596
Opten houc vande Varckensteech aande Voiresgraft
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Breestraat.050
267/16
Christoffel Plantijn
/
Opten houc vande Vrouwensteech aende Bredestraet aende huijsinge van Plantijn
1596
Opten houc vande Vrouwensteech aende Bredestraet aende huijsinge van Plantijn
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Breestraat.158
267/04

/
Opten houc vande Weversbrug aende Bredestraet aen Antwerpen
1596
Opten houc vande Weversbrug aende Bredestraet aen Antwerpen
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Wolsteeg.005
267/10
Joris Willeboortsz van den Burch
/
Opten houc vande Wolsteech aen Jorijs Verburchs huijs
1596
Opten houc vande Wolsteech aen Jorijs Verburchs huijs
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Zonneveldstraat.007-018
267/21
Jan Jansz Knotter
/
Opten houc vande Zonneveltsteech opte Volresgraft aen Jan Brouwers huijs
1596
Opten houc vande Zonneveltsteech opte Volresgraft aen Jan Brouwers huijs
Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Boommarkt.002-002a
267/17

/
Opten Rijn opten houc vande Weddesteech
1596
Opten Rijn opten houc vande Weddesteech
Gerechtsdagboek-D (bon)Breestraat.089
267/10z

/
Vleeshuis
1596
Vleeshuis
Gerechtsdagboek-D (plaats)Breestraat.090
267/00z

/
Wanthuis
1596
Wanthuis
Gerechtsdagboek-D (plaats)Breestraat.135
267/05z

/
Wolhuis
1596
Wolhuis
Gerechtsdagboek-D (bon)Zonneveldstraat.007-018
267/20z

/
Zevenhuizen
Deze alinea evenzoo; het aantal lantaarnen werd daardoor 8

1596-04-19
Zevenhuizen