BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BronId = 228. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
125/03

/

1581-12-29
heer ende meester Adriaen Cornelisz wonende op te Nyeuwestraet
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
289/03

/

1582-04-02
ten eersten de meesteren van de huysarmen deser stede als Arent Jan Aertsz Heyndrick Egbertsz ende Adriaen Gerytsz vervangende haer medebroederen in dienste
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
280/03

/

1582-05-03
de erffgenamen van Aeltgen Cornelisdr Joost Vollebrechtsdr weduwe
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
288/03

/
1 Jan Jansz brouwer onze medebroeder in vroetschappe
1581-05
1. Jan Jansz brouwer onze medebroeder in vroetschappe voor 1/6 deel
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
130/03

/
14 januari 1582
1581-05
14 januari 1582
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Botermarkt.006
24/06

/
Adam Jansz
1581-05-31
Adam Jansz in den Draeck, poorter van de stad Delft
Waarboek-67 J-1581 (belending)Vliet.026.2
17/06
Adriaen Adriaensz {turfmaker}
/
Adriaen Adriaensz
1581-07-08
Adriaen Adriaenszoon
Waarboek-67 J-1581 (koper)Uiterstegracht.019.4
333/07
Adriaen Adriaensz {mandenmaker-Uiterstegracht}
/
Adriaen Adriaensz mandemaeckermandemaecker
1582-06-06
Adriaen Adriaensz mandemaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Uiterstegracht.019.4
334/05
Adriaen Adriaensz {mandenmaker-Uiterstegracht}
/
Adriaen Adriaensz mandemakermandemaker
1582-06-06
Adriaen Adriaensz mandemaker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.053-054
19/03
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
/
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
1581-05-08
Adriaen Adriaensz van Leeuwen
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVarkenmarkt.000.3
46/05
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen clompmackerclompmacker
1581-08-12
Adriaen clompmacker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.135.1
331/03
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxsz Tellepeper
1582-05-30
Adriaen Dircxsz Tellepeper
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.135.1
134/05

/
Adriaen Dircxz coman koopman
1582-01-15
Adriaen Dircxz coman
Waarboek-67 J-1581 (koper)
117/53

/
Adriaen Dircxz coman
1581-12-23
Adriaen Dircxz coman
Waarboek-67 J-1581 (koper)
118/53

/
Adriaen Dircxz coman
1581-12-26
Adriaen Dircxz coman
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.133-135
299/03
Adriaen Dircksz Tellepeper
/
Adriaen Dircxz Tellepeper
1582-05
Adriaen Dircxz Tellepeper poorter der stadt Leyden
Waarboek-67 J-1581 (koper)SintJorissteeg.014
321/08
Adriaen Erasmusz {droogscheerder}
/
Adriaen Erasmusz laeckenbereyderlaeckenbereyder
1582-05-25
Adriaen Erasmusz laeckenbereyder
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)LangeMare.047
73/03
Adriaen Florisz {schout}
/
Adriaen Florisz schout van Kalslagenschout van Kalslagen
1581-10-14
Adriaen Florisz schout van Kalslagen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Duizenddraadsteeg.003
29/05
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerijtszcoman
1581-07-30
Adriaen Gerijtsz coman een van de meesteren van de Huysarmen van Leyden
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
30/06
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerijtszcoman
1581-07-30
Adriaen Gerijtsz coman vervangende Aernt Jan Aerntsz drapier. Een van de meesteren van de arme Huysarmen van Leyden
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
300/05
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerytsz
1582-04-02
Adriaen Gerytsz meester van den huysarmen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/28
Adriaen Gerritsz in 't Hart
/
Adriaen Gerytsz
1582-04-02
Adriaen Gerytsz meester van den huysarmen
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Vliet.024
17/08
Adriaen Harmensz {metselaar}
/
Adriaen Harmanszmetselaer
1581-07-08
Adriaen Harmanszoon, metselaer
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.076.1
51/17
Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Adriaen IJsbrandtsz
1581-09-09
Adriaen IJsbrandtsz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)SintJacobsgracht.000.23
341/03
Adriaen Jansz {schipper}
/
Adriaen Jansz steirmansteirman
1582-06-12
Adriaen Jansz steirman
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.020.7
8/20
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Janszoon knotter
1581-07-15
Adriaen Janszoon Knotter
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVarkenmarkt.000.3
25/05
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostensz
1581-07-28
Adriaen Joostensz's tuyn
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVarkenmarkt.000.3
26/05
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostensz
1581-07-28
Adriaen Joostenszoons tuyn
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVarkenmarkt.000.3
47/05
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostensz clompmaeckerclompmaecker
1581-08-12
Adriaen Joostensz clompmaecker
Waarboek-67 J-1581 (borg)5eBinnenvestgracht.000.08
294/05
Adriaen Joostenz {klompenmaker}
/
Adriaen Joostensz clompmaeckerclompmaecker
1582-05-01
Adriaen Joostensz clompmaecker
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Hooigracht.031
144/03
Adriaen Maertensz {schipper}
/
Adriaen Maertynsz, schipper, als echtgenoot van Neeltgen Fredericxdr, wonende tot Enchuysschipper
1582-02-01
Adriaen Maertynsz, schipper, als echtgenoot van Neeltgen Fredericxdr, wonende tot Enchuys
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Hooigracht.031
174/03
Adriaen Maertensz {schipper}
/
Adriaen Martijnsz schipperschipper
1582-02-01
Adriaen Martijnsz schipper als man ende voocht van Neltgen Frederixdr woennende tot Zuchusen in der qualite voor hen zelven
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Hooigracht.031
143/03
Adriaen Maertensz {schipper}
/
Adriaen Martysz Schuppen als echtgenoot van Neeltgen Frederixdr
woonende tot Enchusen

1582-02-01
Adriaen Martysz Schuppen als echtgenoot van Neeltgen Frederixdr
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)NieuweRijn.053-054
19/04
Adriaen Meesz {bakker}
/
Adriaen Meeszbacker
1581-05-08
Adriaen Meesz, backer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Mirakelsteeg.003-013
287/03
Adriaen Michielsz {linnenwever}
/
Adriaen Michielsz lindewever
1582-05-08
Adriaen Michielsz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Boommarkt.014.3
38/10
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Adriaen Pietersz houtcopers weduwehoutcoper
1581-04-03
Adriaen Pietersz weduwe
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Botermarkt.006
24/05

/
Adriaen Symonsz van Groenwegen
1581-05-31
Adriaen Symonsz van Groenwegen, poorter van de stad Delft
Waarboek-67 J-1581 (belending)SintJorissteeg.016
321/09
Adriaen Matthijsz {linnenwever}
/
Adriaen Thijssen poppemaeckerpoppemaecker
1582-05-25
Adriaen Thijssen poppemaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)LangeMare.051-053
15/05
Adriaen Willemsz van Warmond {jonge}
/
Adriaen Willemsz van Warmen
1581-07-18
Adriaen Willemszoon van Warmen, een van de Meesteren van de Arme Weezen
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
309/11
Adriaen Willem Bouwensz van Warmond {oude}
/
Adriaen Willemsz van Warmont
1582-04-02
Adriaen Willemsz van Warmont weesmeester uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Botermarkt.006
24/15

/
Adriaentgen Cornelisdr
1581-05-31
Adriaentgen Cornelisdr, weduwe van wijlen Jan Adriaensz, poorterssche van de stad Delft
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.023
304/07
Adriana Jansdr {Coedijck}
/
Adriaentgen Jansdr
1582-04-20
Adriaentgen Jansdr wedue van Pieter Pieter Codyck
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.023
303/09
Adriana Jansdr {Coedijck}
/
Adriaentgen Jansdr
1582-04-22
Adriana Jansdr wedue van Pieter Pietersz Codyc
Waarboek-67 J-1581 (belending)SintJorissteeg.012
321/10
Adriaentgen Matthijsdr {spinster}
/
Adriana weduwe van Jan Tip
1582-05-25
d'ander zyde Adriana weduwe van Jan Tip
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Korevaarstraat.000.04
272/07
Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch
/
Aefgen Aelbrechtsdr weduwe wijlen mr Gerard van Hugeveen
1582-04-30
Aefgen Aelbrechtsdr weduwe wijlen mr. Gerard van Hugeveen
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.055-056
19/06
Alijd Dircksdr Hoens {Cock}
/
Ael C
1581-05-08
???
Waarboek-67 J-1581 (begunstigde)Kloksteeg.004
66/13

/
Aelbont
1581-10-07
Aelbont
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Korevaarstraat.000.04
272/03

/
Aelbrecht Cornelisz
1582-04-30
Aelbrecht Cornelisz ende als enich erfgenamen van wylen Cornelisz Claes Adriaensz
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Korevaarstraat.000.04
272/11

/
Aelbrecht Cornelisz
1582-04-30
Aelbrecht Cornelisz voor hem zelven, ende als oom en voogt van Neeltgen Jan Aelbrechtsz' dr, 't samen erffgenamen van Marytgen Jansdr leste huysvrouw van de voors. Cornelis Claesz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Garenmarkt.000.05
8/13
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxz
1581-07-15
Aelbrecht Dircxz mit 't huysken dat van Willem Aelbrechtszoon gecomen es
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
308/11
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxz Bral
1582-04-02
Aelbrecht Dircxz Bral
Waarboek-67 J-1581 (belending)Garenmarkt.000.09
8/08
Aelbrecht Dircksz Bral
/
Aelbrecht Dircxzoon Bral
1581-07-15
zuyden Aelbrecht Dircxzoon Bral mede erffgenaem van Haesgen Mr. Claes de Wilden weduwe
Waarboek-67 J-1581 (koper)Pieterskerkstraat.020
69/07
Aelbrecht Harmensz {Breestraat}
/
Aelbrecht Harmansz van der Goude
1581-10-13
Aelbrecht Harmansz van der Goude
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.080
51/09
Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}
/
Aelbrecht Pietersz
1581-09-09
weduwe van Aelbrecht Pietersz
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeRijn.018-020
136/08
Aeltgen Jansdr {van Griecken}
/
Aeltgen Jan van Griecken weduwe
1582-01-05
Aeltgen Jan van Griecken weduwe
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.036
439/07
Aeltgen Meesdr {de Haes}
/
Aeltgen Meesdr
1581-08-01
Aeltgen Meesdr coman Allart Jacopsz de Haes weduwe
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.086
45/11
Aeltgen Willemsdr {vrouw van Jan Lenaertsz}
/
Aeltgen Willemsdr
Aeltgen Willemsdr weduwe van Jan Lenaertsz stoeldraaier

1581-08-10
Aeltgen Willemsdr weduwe
Waarboek-67 J-1581 (belending)Rapenburg.115-117
259/10
Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Joris Lenaerts}
/
aen d' een zyde de voorn vercoopster zelver
1582-04-27
aen d' een zyde de voorn. vercoopster zelver
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Hogewoerd.044-046
166/03

/
Aeriaentgen Pietersdr
1582-02-15
Aeriaentgen Pietersdr
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
89/03

/
Aernt Dircxz van Gruthuysen voor d'eene helfte ende Heyndric Harmansz ende Marytge Dircxdr weduwe van Floris Jansz bode voor d'ander helfte
1581-11-20
Aernt Dircxz van Gruthuysen voor d'eene helfte ende Heyndric Harmansz ende Marytge Dircxdr weduwe van Floris Jansz bode voor d'ander helfte
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)
30/07
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Aernt Jan Aerntszdrapier
1581-07-30
Aernt Jan Aerntsz drapier wordt vervangen door Adriaen Gerijtsz coman. Een van de meesterenm van de arme Huysarmen van Leyden
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Duizenddraadsteeg.003
29/07
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Aernt Janszdrapier
1581-07-30
Aernt Jansz drapier. wordt vervangen door Heyndrick Egbertsz, brouwer, een van de meesteren van de Huysarmen van Leyden
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)OudeVarkenmarkt.019
175/03
Arent Jansz {OudeVarkenmarkt}
/
Aernt naergelaten weeskinderen
1582-02
Aernt [ende] Maria naergelaten weeskinderen van Jan Eewoutsz ende Machtelt Aerntsdr beijde overleden
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
131/53

/
Aernt Warnaertsz
1581-12-28
Aernt Warnaertsz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)NieuweRijn.065
263/08
Aefgen Meesdr {}
/
Aertgen Meeszdrs als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broeder
1582-04-28
Aertgen Meeszdrs als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broeder
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.065
264/08
Aefgen Meesdr {}
/
Aertgen Meeszdrs gemeyn erffgenamen van za Jacob Meesz
1582-04-28
Aertgen Meeszdrs gemeyn erffgenamen van za Jacob Meesz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
308/16
Agnietgen Jansdr van Egmont
/
Agnietgen Jansdr van Egmont (haar moeder)
1582-04-02
Margriete d'onbejaerde dochter van Claes Dircxz Gool gewonnen aen Agnietgen Jansdr van Egmont
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Botermarkt.006
24/22
Aelwijn Aelwijnsz {de oude}
/
Alewijn Alewijnsz
1581-05-31
Alewijn Alewijnsz
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)OudeRijn.124
153/03
Aeltgen Gijsbrechtsdr van der Does {van Wassenaer, van Eck}
/
Alijdgen Ghijsbrechtdr
1582-02-09
Alijdgen Ghijsbrechtdr
Waarboek-67 J-1581 (overledene)NieuweRijn.036
439/08
Allert Jacobsz de Haes
/
Allart Jacopsz de Haes comancoman
1581-08-01
coman Allart Jacopsz de Haes weduwe
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)NieuweRijn.053-054
19/07
Allert Quirijnsz {}
/
Allart Quierinsz
1581-05-08
Allart Quierinsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.027
10/08
Allert Willemsz van Sassenheim
/
Allart Willemszoon van Zassenhem
1581-07-08
daeronder gaende ende daeraen Allart Willemszoon van Zassenhem mit zijn huys ende erve
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.039
63/12
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/
alle erffgenamen van Cornelis Frederickz
1580-01-27
alle erffgenamen van Cornelis Frederickz [hun oom, broer van Dominicus Fredericksz]
Waarboek-67 J-1581 (borg)OudeRijn.104
145/06
Allert Jacobsz {kalkbrander}
/
Allert Jacobsz calcbrandercalcbrander
1582-02-02
Allert Jacobsz calcbrander
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.138
433/05
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/
Ambrosius Pieters schoemaeckerschoemaecker
1582-08-20
Ambrosius Pieters schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Breestraat.138
434/04
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/
Ambrosius Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1582-08-20
Ambrosius Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.041
63/14
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz cruydenierdercruydenierder
1580-01-27
Andries Claesz cruydenierder
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Breestraat.041
311/03
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz Marechal cruydenierdercruydenierder
1582-05-17
Andries Claesz Marechal cruydenierder
Waarboek-67 J-1581 (borg)
58/05
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz Mariael
1581-09-26
Andries Claesz Mariael
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
292/03
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz van Marechal cruydenierder ende Pieter Adriaensz Schoudt cuypercruydenierder
1582-05-10
Andries Claesz van Marechal cruydenierder ende Pieter Adriaensz Schoudt cuyper
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/46
Andries Huigenz van Torenvliet
/
Andries Huygensz van Thorenvliet
1582-04-02
Andries Huygensz van Thorenvliet vervangende zijn broeder en suster
Waarboek-67 J-1581 (belending)Garenmarkt.000.11
8/11
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacopsz drapierdrapier
1581-07-15
daeraen Andries Jacopsz drapier
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hooglandsekerkgracht.006
254/04
Andries Jaspersz van Vesanevelt
/
Andries Jaspersz backerbacker
1582-04-28
Andries Jaspersz backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeRijn.126
153/11
Andries Mourijnsz {koperslager}
/
Andries Mourijnsz coperslagercoperslager
1582-02-09
Andries Mourijnsz coperslager
Waarboek-67 J-1581 (belending)Maarsmansteeg.008.2
293/13
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz cramercramer
1582-04-02
Andries Pietersz tromper cramer in de Boret
Waarboek-67 J-1581 (belending)Raamlanden.001
307/24
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pietersz tromper cramercramer
1582-04-02
Andries Pietersz tromper cramer in de Vergulden Boret
Waarboek-67 J-1581 (koper)Raamlanden.001
300/15
Andries Pietersz Tromper {kramer}
/
Andries Pieterz tromper cramertromper cramer
1582-04-02
Andries Pietersz tromper cramer in den Vergulden Boret
Waarboek-67 J-1581 (belending)Doezastraat.001.09
442/07
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot
1582-04-23
Andries Schot
Waarboek-67 J-1581 (executeur)Korevaarstraat.000.04
272/18
Andries van Medemblik
/
Andries van Medenblick
1582-04-30
Andries van Medenblick
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
283/03

/
Andries van Medenblick als procuratie hebbende van Aelbrecht Cornelisz als eenich erffgenaem van wijlen Cornelis Claes Adriaensz
1582-05-05
Andries van Medenblick als procuratie hebbende van Aelbrecht Cornelisz als eenich erffgenaem van wijlen Cornelis Claes Adriaensz
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
183/03

/
Andries van Medenblyc als in de plaetse van Geryt van Hogeveen Melisz onderwint van de boedel van Cornelis Claes Adriaensz
1582-01-20
Andries van Medenblyc als in de plaetse van meester Geryt van Hogeveen Melisz onderwint van de boedel van Cornelis Claes Adriaensz ten behoeve van diens schuldeisers
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Breestraat.041
311/05

/
Anna Claesdr
1582-05-17
Anna Claesdr huysvrouw van Pieter Adriaensz Schout
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.010
50/03

/
Anna Cornelisdr
1581-08-28
Anna Cornelisdr procuratie hebbende van Claes Jansz van Deventer haer man
Waarboek-67 J-1581 (koper)Ketelboetersteeg.017.1
56/04
Anna Jansdr {uitdraagster}
/
Anna Jansdr d'uytdraechsteruytdraechster
1581-09-14
Anna Jansdr d'uytdraechster
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Ketelboetersteeg.017.1
55/04
Anna Jansdr {uitdraagster}
/
Anna Jansdr uytdraechsteruytdraechster
1581-09-14
Anna Jansdr uytdraechster, in dese geholpen bij Geryt Jacobsz van Brenen haer gecoren voocht
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Kaiserstraat.057
335/08

/
Anna Vredericxcdr
1582-05-31
Anna Vredericxcdr weduwe was van Jan Gerytsz Slingelant
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Kaiserstraat.057
340/07

/
Anne Vredericxdr
1582-05-31
Anne Vredericxdr weduwe van Jan Gerytsz Slingeland
Waarboek-67 J-1581 (koper)Middelstegracht.113
139/05

/
Annetgen Adriaensdr weduwe van Jan Willemsz bostelman
1582-01
Annetgen Adriaensdr weduwe van Jan Willemsz bostelman
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Middelstegracht.113
140/04

/
Annetgen Adriaensdr weduwe van Jan Willemsz bostelman
1582-01-28
Annetgen Adriaensdr weduwe van Jan Willemsz bostelman
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.145
136/06
Annetgen Allertsdr {vrouw van Claes Claesz}
/
Annetgen Allertsdr weduwe van Claes Claeszoon tinnegieter
1582-01-05
Annetgen Allertsdr weduwe van Claes Claeszoon, tinnegieter
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.051-053
342/09
Annetgen Pietersdr {vrouw van Claes Harmensz}
/
Annetgen Harmansdr
Annetgen Harmensdr moet een verschrijving zijn; het moet zijn Annetgen Pietersdr weduwe van Claes Harmansz

1582-05-31
Streckende voor uyte Maren tot achter aen Annetgen Harmansdr weduwe van Claes Harmansz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaiserstraat.008.3
313/09
Anna Claesdr {Kaiserstraat}
/
Annetgen Quyrynsdr weduwe van Jan Quyrynsz lindewever
1582-05-19
Belegen hebbende aen d'een zyde Annetgen Quyrynsdr
Waarboek-67 J-1581 (borg)Hooigracht.024.1
62/06
Anthonis Anthonisz {linnenwever}
/
Anthonis Anthonisz lindeweverlindewever
1581-10-05
Anthonis Anthonisz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.000.25
173/04
Anthonis Daniëlsz {schipper}
/
Anthonis Danielsz schuytvoerderschuytvoerder
1582-02-17
Anthonis Danielsz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (borg)Mirakelsteeg.026-028
323/07
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz
1582-05-25
Anthonis Jansz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Clarensteeg.039
261/03
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1582-04-30
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Clarensteeg.039
262/03
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwerleertouwer
1582-04-30
Anthonis Jansz leertouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Mirakelsteeg.030-032
322/10
Anthonis Jansz {leertouwer}
/
Anthonis Jansz leertouwer
1582-05-25
Streckende voor uyt Ste. Niclaessteegge voornt. tot achter aen Anthonis Jansz voors. zijn erve
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.029.2
144/12
Anthonis Meesz {bouwman}
/
Anthonis Meeusz van Ougstgeest
1582-02-01
Anthonis Meeusz van Ougstgeest
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.029.2
174/06
Anthonis Meesz {bouwman}
/
Anthonis Meeusz van Ougstgeest
1582-02-01
Anthonis Meeusz van Ougstgeest
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.029.2
143/13
Anthonis Meesz {bouwman}
/
Anthonis Meeusz van Outtgeest
1582-02-01
Anthonis Meeusz van Outtgeest
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
121/03

/
Antonis Bouwensz bierdrager
1582-01-03
Antonis Bouwensz bierdrager
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Boommarkt.009-010
440/10

/
Appellona Symonsdr
moeder van Claes Jobpenz

1583-10-09
Appellona Symonsdr
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.135.1
331/04
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircxsz van Gruthyysen
1582-05-30
Arent Dircxsz van Gruthyysen
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.133-135
299/04
Arent Dircksz van Gruythuysen
/
Arent Dircxz van Gruthuysen botercoperbotercoper
1582-05
Arent Dircxz van Gruthuysen botercoper
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
88/03

/
Arent Dirxz Gruthuysen voor hem selven ende als voocht van Marie Dircxdr weduwe wijlen Floris Jansz boode die hij in desen verving ende hem daervooren sterck maeckte ende Henrick Hermansz schoemaecker als man ende voocht van Neeltgen Dirxdr allealle
1581-11-18
Arent Dirxz Gruthuysen voor hem selven ende als voocht van Marie Dircxdr weduwe wijlen Floris Jansz boode die hij in desen verving ende hem daervooren sterck maeckte ende Henrick Hermansz schoemaecker als man ende voocht van Neeltgen Dirxdr alle mede erffgenamen van mr. Dirck Arentsz chirurgijn
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
309/23
Arent Gerrit Ewoutsz van Dam
/
Arent Gerritsz
1582-04-02
Arent Gerritsz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/26
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Arent Jan Aertsz
1582-04-02
Arent Jan Aertsz meester van den huysarmen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)OudeVest.111-121
326/04
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Arent Jan Aertsz
1582-05-12
Arent Jan Aertsz alle meesteren van arme huyssitters der zelver stede
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.000
327/04
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Arent Jan Aertsz
1582-05-12
Arent Jan Aertsz vervangende heure anderen medebroeder alle meesteren vanden huysarmen
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
282/03

/
Arent Jan Aertsz ende Jan Jan Aertsz ende Pieter Jansz chirugijn gebroeders
1582-05-04
Arent Jan Aertsz ende Jan Jan Aertsz ende Pieter Jansz chirugijn gebroeders
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
281/03

/
Arent Jan Aertsz ende Jan Jan Aertsz gebroeders voor haer zelven ende als procuratie hebbende van Pieter Jansz chirurgijn burger der stadt Uytrecht haer broeder van date den 13 maart 1582 verleden voor notarys ende getuygen aldaer
1582-05-04
Arent Jan Aertsz ende Jan Jan Aertsz gebroeders voor haer zelven ende als procuratie hebbende van mr. Pieter Jansz chirurgijn burger der stadt Uytrecht haer broeder van date den 13 maart 1582 verleden voor notarys ende getuygen aldaer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
300/03
Arent Jan Arentsz {drapier}
/
Arent Jan Arentsz
1582-04-02
Arent Jan Arentsz meester van den huysarmen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)OudeVarkenmarkt.019
154/05
Arent Jansz {OudeVarkenmarkt}
/
Arent Jansz (15 jaar)
1578-03-21
Arent Jansz out omtrent 15 naergelaten weeskint
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Uiterstegracht.097-099
314/05
Arent Jansz Coster
/
Arent Jansz costercoster
1582-05-21
Arent Jansz coster als man ende voocht van Maritgen Joostensdr zyn huysvrouwe
Waarboek-67 J-1581 (koper)Raamlanden.002
337/06
Arent Jansz Coster
/
Arent Jansz Coster
1582-06-08
Arent Jansz Coster
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Hogewoerd.044-046
165/05
Adriaentgen Pietersdr {vrouw van Carel Gillisz}
/
Ariaentgen Pietersdr zusters
1582-02-15
Ariaentgen Pietersdr
Waarboek-67 J-1581 (koper)LangeMare.051-053
15/07
Adriaen Ewoutsz {linnenwever}
/
Arien Eewoutszlindewever
1581-07-18
Arien Euwoutsz, lindewever
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)LangeMare.051-053
16/04
Adriaen Ewoutsz {linnenwever}
/
Arien Eewoutszlindewever
1581-07-18
Ariens Eewoutsz, lindewever ende Jan Eewoutsz , zijn broeder en borg
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.138
433/04
Augustijn de Winter {lakenbereider}
/
Augustijn de Wintere
1582-08-20
Augustijn de Wintere
Waarboek-67 J-1581 (borg)5eBinnenvestgracht.000.06
142/05
Augustijn de Winter {lakenbereider}
/
Augustyn de Wintere bayweverbaywever
1582-01-26
Augustyn de Wintere baywever
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.037
439/10
Balten Dircksz van Santen
/
Balten Dircksz van Santen
zoon ontvangt 9 guldens losrente pj

1581-08-01
Balten Dircksz van Santen in de name van zijn zoon en als possesseur van zeeckere vicarie
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Middelstegracht.113
140/03
Balten Gerritsz {lindewever}
/
Balten Gerytsz lindeweverlindewever
1582-01-28
Balten Gerytsz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (borg)Stadsvrijdom.006
12/04
Balten Jansz van Sonnevelt
/
Balten van Zonnevelt Jansz
1581-07-04
Balten van Zonnevelt Jansz als waarborg
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Middelstegracht.113
139/03
Balten Gerritsz {lindewever}
/
Baltgen Gerytsz lindeweverlindewever
1582-01
Baltgen Gerytsz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (belending)Duizenddraadsteeg.005-009
59/09
Barbara Burgersdr {turfvulster}
/
Barbara Burgertdr weduwe wijlen Jacob Claesz van Leyderdorp
1581-09-28
daeraen Barbara Burgertdr weduwe wijlen Jacob Claesz van Leyderdorp
Waarboek-67 J-1581 (belending)Molensteeg.019
151/10
Barbaratgen Jansdr {spinster}
/
Barbara Jansdr
1582-02-01
Barbara Jansdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Molensteeg.019
152/10
Barbaratgen Jansdr {spinster}
/
Barbara Jansdr
1582-02-01
Barbara Jansdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.051-053
342/06
Barbara Thimansdr {koopvrouw}
/
Barbara Thymansdr
1582-05-31
Belent aen d'een zijde Barbara Thymansdr
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
279/03

/
Bartholomees Joostensz tinnegieter ende Cornelis Joostensz schoenmaecker t'samen vervangende ende heurlieden sterckmaeckende voor Trijntgen Joostendr ende Dirck Ariaensz backer man ende noch van Elysabeth Joostendr haerluyder zusters allealle
1582-05-03
Bartholomees Joostensz tinnegieter ende Cornelis Joostensz schoenmaecker t'samen vervangende ende heurlieden sterckmaeckende voor Trijntgen Joostendr ende Dirck Ariaensz backer man ende noch van Elysabeth Joostendr haerluyder zusters alle erffgenamen ende kinderen van Aeltgen Cornelisdr Joost Vollebrechtzs weduwe haerluyder zaliger moeder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.055
2/08
Beatrix Corsdr {Middelstegracht}
/
Beatris Cornelisdochter
1581-07-05
Beatris Cornelisdochter
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.055
133/05
Beatrix Corsdr {Middelstegracht}
/
Beatris Corsdr
1582-01-18
Beatris Corsdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)SintJacobsgracht.000.23
341/05

/
Belegen hebbende aen d'een zyde de Raamsteech
1582-06-12
Belegen hebbende aen d'een zyde de Raamsteech
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Hooigracht.031
143/09
Belytgen Pietersdr {vrouw van Frederick Claesz}
/
Belie Pietersdr
1582-02-01
Belie Pietersdr
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Hooigracht.031
144/11
Belytgen Pietersdr {vrouw van Frederick Claesz}
/
Belye Pietersdr
1582-02-01
Belye Pietersdr
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Middelstegracht.053
2/03
Belytgen Claesdr {vrouw van Cornelis Adriaensz}
/
Belytgen Claesdr
1581-07-05
Cornelis Aerntsz calckbrander, als man ende voocht van Belytgen Claesdr zijn huysvrouwe, erfgename van Claes Huygensz bontwercker haer vader
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.127-129
257/09
Alijd van Blommendael
/
Blomendaels' erve
1582-04
achter aen de zelver Blomendaels'erve
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)5eBinnenvestgracht.015-016
146/06

/
Bouwen Aerntsz
1582-02-03
Bouwen Aerntsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.057
342/08
Bouwen Cornelisz {linnenwever}
/
Bouwen Cornelisz lindeweverlindewever
1582-05-31
d'ander zijde Bouwen Cornelisz lindewever.
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.079
298/05
Bouwen Jansz Keyser van der Morsch
/
Bouwen Jansz Keyser
1582-05-11
Bouwen Jansz Keyser
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.057
135/05
Bouwen Cornelisz {linnenwever}
/
Bouwen lindeweverlindewever
1582-01-24
Bouwen lindewever
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.057
438/05
Bouwen Cornelisz {linnenwever}
/
Bouwen lindeweverlindewever
1582-04-24
Bouwen lindewever
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.106
266/06
Brechte Coenen {appelkoopster}
/
Brechte Coenendr
1582-04-30
Brechte Coenendr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.106
265/05
Brechte Coenen {appelkoopster}
/
Brechte Coenensdr
1582-04-30
Brechte Coenensdr
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Kaiserstraat.057
340/06
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Arentszcuyper
1582-05-31
Bruyn Arentsz beyde cuypers erffgenamen van Anne Vredericxdr weduwe van Jan Gerytsz Slingeland
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Kaiserstraat.057
335/07
Bruin Adriaensz {kuiper}
/
Bruyn Arentsz beyde cuperscuper
1582-05-31
Bruyn Arentsz beyde cupers alle erffgenamen van Anna Vredericxcdr weduwe was van Jan Gerytsz Slingelant
Waarboek-67 J-1581 (belending)Vliet.024
151/11
Bruin Huibrechtsz {schipper}
/
Bruyn Huybertsz
1582-02-01
Bruyn Huybertsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Vliet.024
152/11
Bruin Huibrechtsz {schipper}
/
Bruyn Huybethz
1582-02-01
Bruyn Huybethz
Waarboek-67 J-1581 (koper)Vliet.024
17/04
Bruin Huibrechtsz {schipper}
/
Bruyn Huybrechtszschipper
1581-07-08
Bruyn Huybrehctsz, schipper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Apothekersdijk.026.3
317/06
Carel Gillisz {timmerman}
/
Caerl Giellisz comparant zelver
1582-05-20
Belegen hebbende aen d'een zyde de voorn. Caerl Giellisz
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Apothekersdijk.026.5
317/04
Carel Gillisz {timmerman}
/
Caerl Giellisz timmermantimmerman
1582-05-20
Caerl Giellisz timmerman
Waarboek-67 J-1581 (koper)Apothekersdijk.026.3
306/05
Carel Gillisz {timmerman}
/
Caerll Gielisz timmermantimmerman
1582-05-10
Caerll Gielisz timmerman
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Breestraat.039
63/03
Carel Dominicusz
/
Carel Dominicusz glasemaeckerglasemaecker
1580-01-27
Carel Dominicusz glasemaecker voor hem zelven ende hem sterckmaeckende voor Jannetgen ende Leentgen Dominiusdr
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Hogewoerd.044-046
165/06
Carel Gillisz {timmerman}
/
Carel Gillisz timmermantimmerman
1582-02-15
Carel Gillisz timmerman als man en voocht van Ariaentgen Pietersdr
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Hogewoerd.044-046
166/04
Carel Gillisz {timmerman}
/
Carel Gillisz timmermantimmerman
1582-02-15
Carel Gillisz timmerman als man en voocht van Aeriaentgen Pietersdr
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Middelstegracht.083
158/04
Catrijn Cornelisdr {Sarey}
/
Cartryna Cornelisdr
Catrijn Cornelisdr is moeder van Maerten Jansz Seren

1582-02-02
Cartryna Cornelisdr wedue van mester Jan Serey
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Korevaarstraat.000.04
272/09
Catrijn Jacobsdr van der Graft {van Brenen, van Quackenbosch}
/
Catharina Jacobsdr vander Graft weduwe wijlen Gerrit Aelbrechtszs
boedelhoutster zijns naergelaten boedel

1582-04-30
Catharina Jacobsdr vander Graft weduwe wijlen Gerrit Aelbrechtszs
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
117/03

/
Cathrijn Gijsbrechtsdr weduwe van Aernt Egbertsz mit Evert Claesz van Leeuwen haer zwager ende gecoren voocht in desen
1581-12-23
Cathrijn Gijsbrechtsdr weduwe van Aernt Egbertsz mit Evert Claesz van Leeuwen haer zwager ende gecoren voocht in desen
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.135.1
134/03
Catrijn Gijsbrechtsdr {vrouw van Arent Egbertsz}
/
Cathryn Ghysbrechtsdr Arent Egbertsz weduwe
1582-01-15
Cathryn Ghysbrechtsdr Arent Egbertsz weduwe
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/50
Catrijn Meesdr {vrouw van Jacob Gerritsz}
/
Catrijn Meesendochter
1582-04-02
Catrijn Meesendochter Jacob Gerytsz luytspeelders weduwe
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Middelstegracht.083
157/03
Catrijn Cornelisdr {Sarey}
/
Catrina Cornelisdr
1582-02-03
Catrina Cornelisdr wedue wijlen mester Jan Sarey
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
126/03

/
Catrina Maertensdr weduwe van Arent Jansz Broeders
1582-01-16
Catrina Maertensdr weduwe van Arent Jansz Broeders in desen geholpen bij Thobyas Arentsz Broeders haer zoon ende gecoren voocht
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
308/09
Catrijn Meesdr {vrouw van Jacob Gerritsz}
/
Catryna Meesdr
1582-04-02
Catryn Meesdr Jacob Gerritsz luytspeelders weduwe
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/41
Ceeltgen Cornelisdr {vrouw van Wigger Cornelisz}
/
Ceeltgen Cornelisdr van Schengen
Ceeltgen Cornelisdr van Schengen is moeder van Jan Wiggersz drapier

1582-04-02
Ceeltgen Cornelisdr van Schengen Wigger Cornelisz weduwe
Waarboek-67 J-1581 (belending)Noordeinde.013
336/06
Ceeltgen Gerritsdr {Mast}
/
Ceeltgen Geritsdr
1581-11-01
belent aen d'een zyde Ceeltgen Geritsdr weduwe van Claes Mast lindewever
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.080
51/04
Claes Adriaensz {brouwer}
/
Claes Adriaensz
1581-09-09
weduwe van Claes Adriaensz
Waarboek-67 J-1581 (belending)JanVossensteeg.055-059
169/05
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claes Bouwensz schoelapperschoelapper
1582-02-10
Claes Bouwensz schoelapper
Waarboek-67 J-1581 (koper)Kolfmakersteeg.006
171/04
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claes Bouwensz schoelapperschoelapper
1582-02-12
Claes Bouwensz schoelapper
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Kolfmakersteeg.006
172/04
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claes Bouwensz schoelapperschoelapper
1582-02-12
Claes Bouwensz schoelapper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.097-099
45/08
Claes Claesz {roeper}
/
Claes Claesz backerbacker
1581-08-10
Claes Claesz backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.097-099
315/06
Claes Claesz {roeper}
/
Claes Claesz rouperrouper
1582-05-21
d'ander zyde Claes Claesz rouper
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
58/04
Claes Cornelisz {apotheker}
/
Claes Cornelisz apteeckerapteecker
1581-09-26
Claes Cornelisz apteecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Garenmarkt.006
168/06
Claes Cornelisz {apotheker}
/
Claes Cornelisz apteeckerapteecker
1582-01-29
Claes Cornelisz apteecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)5eBinnenvestgracht.015-016
146/03
Claes Cornelisz Quant {timmerman}
/
Claes Cornelisz Quant, timmerman timmerman
1582-02-03
Claes Cornelisz Quant, timmerman
Waarboek-67 J-1581 (koper)
91/53

/
Claes Cornelisz timmerman
1581-11-21
Claes Cornelisz timmerman
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)LangeMare.051-053
15/06
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noort
1581-07-18
Claes Corneliszoon van Noort, een van de Meesteren van de Arme Weezen
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Donkersteeg.010
299/08
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noort goutsmit
Claes Cornelis van Noorde ontvangt losrenten
goutsmit
1582-05
Claes Cornelis van Noort goutsmit
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.143.2
136/03
Claes Cornelisz van Noorde
/
Claes Cornelisz van Noort goutsmithgoutsmith
1582-01-05
Claes Cornelisz van Noort goutsmith
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
308/15
Claes Dircksz Gool
/
Claes Dircxz Gool (haar vader)
1582-04-02
Margriete d'onbejaerde dochter van Claes Dircxz Gool gewonnen aen Agnietgen Jansdr van Egmont
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/39
Claes Dircksz van Montfoort {de jonge}
/
Claes Dircxz Steen van Montfoort rentenierrentenier
1582-04-02
Claes Dircxz Steen van Montfoort rentenier van goeden gedestineert vanwegen de Witte Nonnen
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Paradijssteeg.049
324/04
Claes Gommersz {slijper}
/
Claes Gommertsz messemackermessemacker
1582-05-26
Claes Gommertsz messemacker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Paradijssteeg.049
325/04
Claes Gommersz {slijper}
/
Claes Gommertsz messemackermessemacker
1582-05-26
Claes Gommertsz messemacker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Raamlanden.001
293/12
Claes Govertsz van der Aer
/
Claes Govertsz van der Aer
1582-04-02
Claes Govertsz van der Aer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.020.8
300/17
Claes Govertsz van der Aer
/
Claes Govertsz van der Aer
1582-04-02
Claes Govertsz van der Aer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Raamlanden.001
307/26
Claes Govertsz van der Aer
/
Claes Govertsz van der Aer
1582-04-02
Claes Govertsz van der Aer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.020.8
8/07
Claes Govertsz van der Aer
/
Claes Govertsz verwers
1581-07-15
welcke poorte ende gange Claes Govertsz verwers huys getimmert es
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.020.8
8/21
Claes Govertsz van der Aer
/
Claes Govertszoon
1581-07-15
Claes Govertszoon voornoemd. Streckende voor uyten oosten van d'oosterlinplaets westwaerts tot eendeels op te voors. Sinte Jacopsgraft ende eendeels aen de knotters ende Claes Govertszoon huys ende erven
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Middelstegracht.053
2/05
Claes Huigenz {bontwerker}
/
Claes Huygensz bontwercker haer vaderbontwercker
1581-07-05
Cornelis Aerntsz calckbrander, als man ende voocht van Belytgen Claesdr zijn huysvrouwe, erfgename van Claes Huygensz bontwercker haer vader
Waarboek-67 J-1581 (belending)Clarensteeg.019-037
261/07
Claes Huigenz Gael
/
Claes Huygensz Gael
1582-04-30
Claes Huygensz Gael
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Clarensteeg.019-037
262/08
Claes Huigenz Gael
/
Claes Huygensz Gaels
1582-04-30
Claes Huygensz Gaels
Waarboek-67 J-1581 (belending)Clarensteeg.019-037
262/07

/
Claes Huygensz Gaels erffgenamen
1582-04-30
Claes Huygensz Gaels erffgenamen
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.200-202
37/03
Claes Jacobsz {perkamentmaker, bakker, drapier}
/
Claes Jacobsz backerbacker
1581-03-12
Claes Jacobsz backer
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
131/03

/
Claes Jacobsz backer als man ende voocht van Cathryna Werboutsdr zijn huysvrouwe erffgename van Mary Gerritsdr weduwe van wijlen Werbout Allertsz ende d'ander mede erffgenamen
1581-12-28
Claes Jacobsz backer als man ende voocht van Cathryna Werboutsdr zijn huysvrouwe erffgename van Mary Gerritsdr weduwe van wijlen Werbout Allertsz ende d'ander mede erffgenamen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)VanDerWerffstraat.076
267/03
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Claes Jansz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.210
268/04
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Claes Jansz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.210
269/05
Claes Jansz {perkamentmaker}
/
Claes Jansz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Claes Jansz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Steenschuur.007-009
328/09
Claes Jansz Knotter
/
Claes Jansz Knotter
1582-05-26
Claes Jansz Knotter
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Steenschuur.007-009
329/08
Claes Jansz Knotter
/
Claes Jansz Knotter
1582-05-26
Claes Jansz Knotter
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Steenschuur.011
330/08
Claes Jansz Knotter
/
Claes Jansz Knotter
1582-05-26
Claes Jansz Knotter
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Hooglandsekerkgracht.010
50/04

/
Claes Jansz van Deventer haer man
1581-08-28
Claes Jansz van Deventer
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Middelstegracht.057
133/04
Claes Jansz {warmoezenier-Middelstegracht}
/
Claes Jansz warmoesmanwarmoesman
1582-01-18
Claes Jansz warmoesman
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Boommarkt.009-010
440/08
Claes Joppenz {kuiper}
/
Claes Jobpenz
1583-10-09
Claes Jobpenz naergelaeten weeskindt out omtrent drie jaeren
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Hogewoerd.044-046
166/07
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joostensz droochscherier
Claes Joostenz voogd van zowel Trijntgen als Miesgen Pietersdrs
droochscherier
1582-02-15
Claes Joostensz droogscherier
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
90/03

/
Claes Joostensz laeckenbereyder
1581-10-28
Claes Joostensz laeckenbereyder
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.214
59/03
Claes Joostenz {droogscheerder}
/
Claes Joostensz lakenbereyderlakenbereyder
1581-09-28
Claes Joostensz lakenbereyder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)OudeRijn.090-102
145/09
Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Claes Lambertsz
1582-02-02
Claes Lambertsz
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.204
65/03
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertensz eertijts drapier
1581-10-03
Claes Maertensz eertijts drapier
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.204
68/03
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertensz eertijts drapierdrapier
1581-10-12
Claes Maertensz eertijts drapier
Waarboek-67 J-1581 (belending)Lobbesteeg.000.3
65/07
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertsz
1581-10-03
tot achter aen voors. Claes Maertsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Lobbesteeg.000.5
113/06
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
Claes Maertsz eertijts drapierdrapier
1581-12-21
Claes Maertsz eertijts drapier
Waarboek-67 J-1581 (borg)Korevaarstraat.000.04
310/06
Claes Pouwelsz {biertapper, accijnsontvanger}
/
Claes Pouwelsz
1582-05-17
Claes Pouwelsz zijn vader als borge
Waarboek-67 J-1581 (borg)Uiterstegracht.021.2
316/04
Claes Rippertsz {smid}
/
Claes Ruppertsz smitsmit
1582-05-22
Claes Ruppertsz smit
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)NieuweRijn.077-078
298/04
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen
1582-05-11
Claes van Leeuwen
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.081
149/03
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1582-02-07
Claes van Leeuwen houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.081
150/03
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1582-02-07
Claes van Leeuwen houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.198
37/07
Claes Cornelisz Vergeyl
/
Claes Vergeyl
1581-03-12
kinderen ende erffgenamen van Claes Vergeyl
Waarboek-67 J-1581 (belending)Groenesteeg.022-024
23/05
Claes Willemsz {bakker}
/
Claes Willemsz bakkerbakker
1581-07-25
Claes Willemsz bakker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hogewoerd.048
165/08
Claesgen Gerritsdr {vrouw van Pieter Michielsz}
/
Claesgen Gerytsdr
1582-02-15
Claesgen Gerytsdr weduwe van Pieter Michielsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hogewoerd.048
166/09
Claesgen Gerritsdr {vrouw van Pieter Michielsz}
/
Claesgen Gerytsdr
moeder van Michiel Pietersz, Aeriaentgen Pietersdr, Trijntgen en Miesgen Pietersdrs

1582-02-15
Claesgen Gerytsdr weduwe van Pieter Michielsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.096
271/06
Claertgen Symonsdr {Gorter}
/
Clara Symonsdr weduwe van Quiryn Dircxs gorter
1582-04-30
Clara Symonsdr weduwe van Quiryn Dircxs gorter
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.096
270/06
Claertgen Symonsdr {Gorter}
/
Clara Symonsdr weduwe van Quyryn Dircxz gorter
1582-04-30
Clara Symonsdr weduwe van Quyryn Dircxz gorter
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Middelstegracht.121-123
35/04

/
Clement Adriaensz
1581-08-05
weduwe van Clement Adriaensz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Middelstegracht.121-123
36/04

/
Clement Adriaensz lindeweverlindewever
1581-08-05
weduwe van Clement Adriaensz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Sliksteeg.002-004
336/03

/
Cornelis Adriaensz
1581-11-01
Cornelis Adriaensz woonende aende Tolbrugge
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Middelstegracht.053
3/03
Cornelis Adriaensz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Aerntsz calckbrandercalckbrander
1581-07-04
Cornelis Aerntsz calckbrander
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Middelstegracht.053
2/04
Cornelis Adriaensz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Aerntsz calckbrandercalckbrander
1581-07-05
Cornelis Aerntsz calckbrander, als man ende voocht van Belytgen Claesdr zijn huysvrouwe, erfgename van Claes Huygensz bontwercker haer vader
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.014.3
163/06
Cornelis Arentsz {drapier-Middelstegracht}
/
Cornelis Aerytsz drapierdrapier
1582-01
Cornelis Aerytsz drapier
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
307/14
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Anthonisz glaeschrijver
Neeltgen Woutersdr is zijn schoonmoeder

1582-04-02
Cornelis Anthonisz glaeschrijver
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.000.2
272/16
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Anthonisz glaesmaeckerglaesmaecker
1582-04-30
Streckende van het afterhuys Cornelis Anthonisz glaesmaecker Cornelis Anthonisz {glasmaker} Steenschuur.000
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.000.2
310/08
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Anthonisz glaesmaeckerglaesmaecker
1582-05-17
Cornelis Anthonisz glaesmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)5eBinnenvestgracht.000.12
28/07
Cornelis Barentsz {linnenwever}
/
Cornelis Barenszlindewever
1581-07-28
Cornelis Barensz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (belending)5eBinnenvestgracht.000.12
27/05
Cornelis Barentsz {linnenwever}
/
Cornelis Barentszlindewever
1581-07-28
Cornelis Barentsz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (borg)Kolfmakersteeg.006
172/05

/
Cornelis Bouwensz bierdragerbierdrager
1582-02-12
Cornelis Bouwensz bierdrager
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Korevaarstraat.000.04
310/04
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
Cornelis Claes Adriaensz brouwerbrouwer
1582-05-17
Cornelis Claes Adriaensz in zijn leven brouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVest.111-121
326/08
Cornelis Claes Lambrechtsz van Swieten
/
Cornelis Claes Lambrechtsz
1582-05-12
d'ander zyde Cornelis Claes Lambrechtsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nonnenveststeeg.006
27/06
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claeszgoutsmith
1581-07-28
Cornelis Claesz goutsmith
Waarboek-67 J-1581 (belending)
28/08

/
Cornelis Claesz
Ik denk dat goutsmith achter Cornelis Claesz en precies boven Hobbe Florisz ( is zeker goudsmid) dus verkeerd staat. Dan is Cornelis Claesz lijndraaiersknecht wonende op Nonnenveststeeg 6
goutsmith
1581-07-28
Cornelis Claesz goutsmith
Waarboek-67 J-1581 (borg)Koppenhinksteeg.005
266/04
Cornelis Corsz {molenaar}
/
Cornelis Claesz molenaermolenaer
1582-04-30
Cornelis Claesz molenaer
Waarboek-67 J-1581 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
138/11
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz van Aeken
1582-01-26
Cornelis Claesz van Aeken
Waarboek-67 J-1581 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
141/10
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz van Aeken
1582-01-26
Cornelis Claesz van Aeken
Waarboek-67 J-1581 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
142/10
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis Claesz van Aken
1582-01-26
Cornelis Claesz van Aken
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Levendaal.038
43/06

/
Cornelis Claesz volrevolre
1581-08-11
weduwe van Cornelis Claesz volte
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kolfmakersteeg.004
172/07
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Cornelis
1582-02-12
Cornelis Cornelis
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Breestraat.039
63/06
Cornelis Cornelisz {Breestraat}
/
Cornelis Cornelisz
1580-01-27
Cornelis Cornelisz als man ende voocht van Duyfgen Dominicusdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Doezastraat.003.1
17/07
Cornelis Cornelisz {bouwman-Nieuwland}
/
Cornelis Cornelisz
1581-07-08
Cornelis Corneliszoon Bouweesters ??? schuyrke
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kolfmakersteeg.004
171/06
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Cornelisz
1582-02-12
Cornelis Cornelisz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.021.3
332/08
Cornelis Cornelisz Boertgen {landman}
/
Cornelis Cornelisz alias 't Boertgen
1582-05-30
d'ander zyde Cornelis Cornelisz alias 't Boertgen
Waarboek-67 J-1581 (koper)SintJacobsgracht.000.23
341/04
Cornelis Cornelisz {snijder}
/
Cornelis Cornelisz cleermaekercleermaeker
1582-06-12
Cornelis Cornelisz cleermaeker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Kaiserstraat.001
83/03
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Cornelisz lindeweverlindewever
1581-11-04
Cornelis Cornelisz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Kaiserstraat.001
84/03
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Cornelisz lindeweverlindewever
1581-11-04
Cornelis Cornelisz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.048
38/08
Cornelis Cornelisz Pot {timmerman}
/
Cornelis Cornelisz Pot
1581-04-03
Cornelis Cornelisz Pot
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.048
5/09
Cornelis Cornelisz Pot {timmerman}
/
Cornelis Cornelisz Pot
1581-07-07
Cornelis Cornelisz Pot
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.098
265/07
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/
Cornelis Cornelisz schoemakerschoemaker
1582-04-30
Streckende voor uyt de voors. steech tot achter aen Cornelis Cornelisz schoemaker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.098
266/08
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/
Cornelis Cornelisz schoenmaeckerschoenmaecker
1582-04-30
Streckende uyt de voors. steech tot achter aen Cornelis Cornelisz schoenmaecker
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Hooigracht.024.1
62/03

/
Cornelis Cornelisz Sprong wonende tot Rottedam
1581-10-05
Cornelis Cornelisz Sprong wonende tot Rottedam als man ende voocht van Jannetgen Heynricxdr erffgename van Heynrick Geritsz glasschrijver
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Kolfmakersteeg.006
171/03
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Cornelisz stocker lindeweverstocker lindewever
1582-02-12
Cornelis Cornelisz stocker lindewever
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Kolfmakersteeg.006
172/03
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
Cornelis Cornelisz stocker lindeweverlindewever
1582-02-12
Cornelis Cornelisz stocker lindewever
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
85/03

/
Cornelis Cornelisz van Rowanen
1581-11-06
Cornelis Cornelisz van Rowanen
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
86/03

/
Cornelis Cornelisz van Rowanen
1581-11-06
Cornelis Cornelisz van Rowanen
Waarboek-67 J-1581 (koper)
82/53

/
Cornelis Dircxz cruydenier
1581-10-08
Cornelis Dircxz cruydenier
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Rapenburg.124.1
170/04
Cornelis Dircksz den Oosterling
/
Cornelis Dircxz den Oosterling
broeder van Geryt Dircxz den Oosterling

1581-12-26
Cornelis Dircxz den Oosterling
Waarboek-67 J-1581 (overledene)OudeRijn.104
145/04
Cornelis Dircksz {schipper-Botersteeg}
/
Cornelis Dircxz schipperschipper
1582-02-02
Cornelis Dircxz schipper
Waarboek-67 J-1581 (koper)Raamlanden.001
300/16
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/
Cornelis Eewoutsz warmoesmanwarmoesman
1582-04-02
Cornelis Eewoutsz warmoesman
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.008
293/14
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/
Cornelis Ewoutsz warmoesmanwarmoesman
1582-04-02
Cornelis Ewoutsz warmoesman
Waarboek-67 J-1581 (belending)Raamlanden.001
307/25
Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}
/
Cornelis Ewoutsz warmoesmanwarmoesman
1582-04-02
Cornelis Ewoutsz warmoesman
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Boommarkt.009-010
440/07
Cornelis Florisz {opperman, bouwman}
/
Cornelis Floriszoon metselaermetselaer
1583-10-09
Cornelis Floriszoon metselaer als voocht ten behoeven van Claes Jobpenz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
278/03

/
Cornelis Geryt Egbertzoon
1582-05-02
Cornelis Geryt Egbertzoon
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)SintJorissteeg.014
321/03
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerytsz Bol schoemaeckerschoemaecker
1582-05-25
Cornelis Gerytsz Bol schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (eigenaar)Haarlemmerstraat.140
164/03
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/
Cornelis Gerytsz clockluyder
In het huis van Cornelis Gerritsz bevindt zich het snijdersambacht. Hij repareert het huis en mag dan tot zijn dood daarin blijven wonen. De hooftmannen van het ambacht betalen gezamenlijk de kosten. Na overlijden van Cornelis Gerritsz en zijn vrouw verva
clockluyder
1582-01-28
Cornelis Gerytsz clockluyder ende snijder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)OudeRijn.015-017
159/08

/
Cornelis Gerytsz cramer
vader van Machtelt Cornelisdr
cramer
1582-02-10
Cornelis Gerytsz cramer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.082
160/07
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/
Cornelis Ghijsbrechtsz zeemtouwerzeemtouwer
1582-02-09
Cornelis Ghijsbrechtsz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.082
161/07
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/
Cornelis Ghijsbrechtsz zeemtouwerzeemtouwer
1582-02-09
Cornelis Ghijsbrechtsz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Botermarkt.017
256/03
Cornelis Gijsbrechtsz Schaeck
/
Cornelis Ghysbertz Schaec
voogd van schuldeiseres Pietergen Gijsbrechtsdr den Oosterling

1582-02-03
Cornelis Ghysbertz Schaec
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Botermarkt.006
24/12

/
Cornelis Govertsz
1581-05-31
Cornelis Govertsz, poorter van de stad Delft
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.036
440/20
Cornelis Harmensz van der Bel
/
Cornelis Harmansz coperslaeger
Cornelis Harmensz van der Bel is belending van 2de onderpand van Jacob Pancraes op Boommarkt.012
coperslaeger
1583-10-09
Cornelis Harmansz coperslaeger
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Botermarkt.005
24/19
Cornelis Havicksz {tinnegieter}
/
Cornelis Havicxz
1581-05-31
Cornelis Havicxz
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Kaiserstraat.021
339/09
Cornelis IJsbrantsz {linnenwever}
/
Cornelis Ijsbrants lindeweverlindewever
1582
Hij comparant mitsgaders Cornelis Ijsbrants lindewever (tekst verder afgekapt)
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
293/10

/
Cornelis IJsbrantsz
1582-04-02
Cornelis Jsbrantsz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
309/13

/
Cornelis Jacobsz de Vries
vader van Cornelis

1582-04-02
Cornelis Jacobsz de Vries
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Middelstegracht.055
2/11

/
Cornelis Jacopszoon lindeweverCornelis Jacopszoon lindewever
1581-07-05
Cornelis Jacopszoon lindewever ende Meynsgen Gerytsdochter
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.192
60/03
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz
1581-09-28
Cornelis Jan Fransz als man ende voocht van zijn huysvroue wijlen weduwe van Claes Jansz Baert
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Hooigracht.099
60/09
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz
1581-09-28
Cornelis Jan Fransz als man ende voocht van zijn huysvroue wijlen weduwe van Claes Jansz Baert
Waarboek-67 J-1581 (koper)VanDerWerffstraat.076
267/05

/
Cornelis Jan Fransz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Cornelis Jan Fransz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.127-135
35/08
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz witmaeckerwitmaker
1581-08-05
Cornelis Jan Fransz witmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.127-135
36/08
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/
Cornelis Jan Fransz witmaeckerwitmaecker
1581-08-05
Cornelis Jan Fransz witmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVarkenmarkt.015
154/11
Cornelis Jansz Cluft {baggerman, slager}
/
Cornelis Jansz
1578-03-21
Cornelis Jansz
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVarkenmarkt.015
175/09
Cornelis Jansz Cluft {baggerman, slager}
/
Cornelis Jansz
1582-02
Cornelis Jansz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Burgsteeg.006
122/09
Cornelis Jansz {koekebakker}
/
Cornelis Jansz couckebacker
1581-11-20
Cornelis Jansz couckebacker
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.016
20/04
Cornelis Jansz den Deen
/
Cornelis Jansz den Deen
1581-07-24
Cornelis Jansz den Deen Pieter Symonsz Zuyck
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.016
21/06
Cornelis Jansz den Deen
/
Cornelis Jansz den Deen
1581-07-24
Cornelis Jansz den Deen samen met Cornelis Ulricxz voogd over Pieter Symonsz Zuyck weeskint , out 20 jaren
Waarboek-67 J-1581 (borg)OudeRijn.124
153/10

/
Cornelis Jansz houtcoperhoutcoper
1582-02-09
Cornelis Jansz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (koper)
278/53

/
Cornelis Jansz schipper
1582-05-02
Cornelis Jansz schipper
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
80/03

/
Cornelis Jansz smit
1581-10-27
Cornelis Jansz smit
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
79/03

/
Cornelis Jansz smith
1581-10-27
Cornelis Jansz smith
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.143.2
136/04
Cornelis Jansz van Slingeland
/
Cornelis Jansz smithsmith
1582-01-05
Cornelis Jansz smith
Waarboek-67 J-1581 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.024
6/05

/
Cornelis Jansz timmermantimmerman
1581-07-12
Cornelis Jansz timmerman
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hooglandsekerkgracht.006
254/05
Cornelis Jansz van Amersfoort
/
Cornelis Jansz van Amersffoort
1582-04-28
Cornelis Jansz van Amersffoort
Waarboek-67 J-1581 (koper)
74/53

/
Cornelis Jansz van Amersfoort
1581-10-14
Cornelis Jansz van Amersfoort
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Uiterstegracht.021.2
316/03
Cornelis Jansz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Jansz van Catwyck schuytvoerderschuytvoerder
1582-05-22
Cornelis Jansz van Catwyck schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.024
13/05

/
Cornelis Joriszoon
1581-07-04
Cornelis Joriszoon
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.135.1
331/05
Cornelis Maertensz {zalmkoper}
/
Cornelis Maertensz zalmcoperzalmcoper
1582-05-30
Cornelis Maertensz zalmcoper
Waarboek-67 J-1581 (vorig-eigenaar)Aalmarkt.022-024
51/20
Cornelis Pietersz Paedts {de oude}
/
Cornelis Paetsz Pietersz
1581-09-09
Cornelis Paetsz Pietersz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Middelstegracht.014.4
163/03
Cornelis Pietersz {linnenwever-Middelstegracht}
/
Cornelis Pietersz lindeweverlindewever
1582-01
Cornelis Pietersz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (koper)
88/53

/
Cornelis Pietersz schuytvoerder
1581-11-18
Cornelis Pietersz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
89/53

/
Cornelis Pietersz schuytvoerder
1581-11-20
Cornelis Pietersz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
91/03

/
Cornelis Pietersz schuytvoerder
1581-11-21
Cornelis Pietersz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)5eBinnenvestgracht.015-016
146/05
Pieter Cornelisz {schuitenvoerder}
/
Cornelis Pietersz schuytvoerderschuytvoerder
1582-02-03
Cornelis Pietersz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.091-095
315/05
Cornelis Pietersz {linnenwever-Uiterstegracht}
/
Cornelis Pietersz werpenweverwerpenwever
1582-05-21
Belegen hebbende aen d'een zyde Cornelis Pietersz werpenweve
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.081
149/04
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Somonsz Stam metselaermetselaer
1582-02-07
Cornelis Somonsz Stam metselaer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Uiterstegracht.098-100
270/03
Cornelis Symonsz {wever}
/
Cornelis Symonsz snydersnyder
1582-04-30
Cornelis Symonsz snyder
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Uiterstegracht.098-100
271/03
Cornelis Symonsz {wever}
/
Cornelis Symonsz snydersnyder
1582-04-30
Cornelis Symonsz snyder
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.081
150/05
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam
1582-02-07
Cornelis Symonsz Stam
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.077-078
298/03
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam houtcoperhoutcoper
1582-05-11
Cornelis Symonsz Stam houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (koper)Kaiserstraat.021
338/08
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam metselaermetselaer
1582-06-08
Cornelis Symonsz Stam metselaer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nieuwstraat.004
318/07
Cornelis Anthonisz {glasmaker}
/
Cornelis Thonis
1582-05-22
daer aen Cornelis Thonis
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.016
20/03
Cornelis Ulricksz {bode-turfdrager}
/
Cornelis Ulricxz
1581-07-24
Cornelis Ulricxz voor Pieter Symonsz Zuyck
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.016
21/05
Cornelis Ulricksz {bode-turfdrager}
/
Cornelis Ulricxz
1581-07-24
Cornelis Ulricxz samen met Cornelis Jansz den Deen voogdenover Pieter Symonsz Zuyck, weeskint out 20 jaren
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
274/03

/
Cornelis van Aecken Claesz
1582-04-30
Cornelis van Aecken Claesz
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)5eBinnenvestgracht.000.08
294/03
Cornelis Claesz van Aken
/
Cornelis van Aecken Claesz
1582-05-01
Cornelis van Aecken Claesz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Rapenburg.099
313/11
Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}
/
Cornelis van Noorde goutsmitgoutsmit
1582-05-19
d'ander zyde Cornelis van Noorde goutsmit
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
290/03

/
Cornelis Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1582-04
ten eersten Cornelis Willeboortsz schoemaecker vanwegen Betgen Pietersdr weduwe van Willeboort Cornelisz zijn moeder voor 1/6 deel
Waarboek-67 J-1581 (koper)
85/53

/
Cornelis Willemsz tinnegieter
1581-11-06
Cornelis Willemsz tinnegieter
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
86/53

/
Cornelis Willemsz tinnegieter
1581-11-06
Cornelis Willemsz tinnegieter
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.126
256/14
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/
Cornelis Willemsz tinnegietertinnegieter
1582-02-03
Streckende voor uyt de Rhyn tot aen Cornelis Willemsz tinnegieters'erve
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.136
433/06
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/
Cornelis Willemsz tinnegietertinnegieter
1582-08-20
Cornelis Willemsz tinnegieter
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.136
434/06
Cornelis Willemsz {tinnegieter}
/
Cornelis Willemsz tinnegietertinnegieter
1582-08-20
Cornelis Willemsz tinnegieter
Waarboek-67 J-1581 (borg)Kaiserstraat.021
338/07
Cornelis IJsbrantsz {linnenwever}
/
Cornelis Ysbrantsz lindeweverlindewever
1582-06-08
Cornelis Ysbrantsz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (koper)
291/53

/
Cors Goversz van der Aer
1581-05
Cors Goversz van der Aer
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.064.2
293/15
Cors Govertsz van der Aer
/
Cors Govertsz van der Aer
1582-04-02
Cors Govertsz van der Aer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Raamlanden.001
308/19
Cors Govertsz van der Aer
/
Cors Govertsz van der Aer
1582-04-02
Cors Govertsz van der Aer
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.064.2
263/13
Cors Govertsz van der Aer
/
Cors Govertsz van der Aer
1582-04-28
Cors Govertsz van der Aer
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.064.2
264/13
Cors Govertsz van der Aer
/
Cors Govertsz vander Aer
1582-04-28
Cors Govertsz vander Aer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.073
18/09
Catrijn Adriaensdr {Hooigracht}
/
Crijn Adriaens
1581-07-12
Crijn Adriaen ?? weduwe van Jacob Pietersz
Waarboek-67 J-1581 (koper)
127/53

/
Cronys van Hondigem
1582-01-16
Cronys van Hondigem
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
128/53

/
Cronys van Hondigem
1582-01-16
Cronys van Hondigem
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Garenmarkt.000.07
8/22
Cunera Dircksdr Duyst
/
Cunera Duysten
1581-07-15
Cunera Duysten
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.019
122/06

/
d' erffgenamen van Cornelis Gerytsz van Poelgeest
1581-11-20
d' erffgenamen van Cornelis Gerytsz van Poelgeest
Waarboek-67 J-1581 (overledene)NieuweRijn.019
122/07
Cornelis Gerritsz van Poelgeest
/
d' erffgenamen van Cornelis Gerytsz van Poelgeest
1581-11-20
d' erffgenamen van Cornelis Gerytsz van Poelgeest
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.023-025
10/07

/
d'ander zijde voor de poorte
1581-07-08
d'ander zijde voor de poorte
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.013.1
437/08

/
d'erffgen van Geertruyt van Oyen
1582-08-21
d'erffgen van Geertruyt van Oyen
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.013.1
437/09
Geertruid Jansdr van Oyen
/
d'erffgen van Geertruyt van Oyen
1582-08-21
d'erffgen van Geertruyt van Oyen
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.015
437/06

/
d'erffgen van Gerrit tafellaeckenwever
1582-08-21
d'erffgen van Gerrit tafellaeckenwever
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.076.1
51/16

/
d'erffgenamen Adriaen IJsbrandtz
1581-09-09
d'erffgenamen IJsbrandtz
Waarboek-67 J-1581 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
142/08

/
d'erffgenamen van Bouwen Jansz lindewever
1582-01-26
d'erffgenamen van Bouwen Jansz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (overledene)5eBinnenvestgracht.000.06
142/09

/
d'erffgenamen van Bouwen Jansz lindewever
1582-01-26
d'erffgenamen van Bouwen Jansz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Breestraat.039
64/03

/
d'erffgenamen van Cornelis Frederickz
1581-10-07
d'erffgenamen van Cornelis Frederickz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.039
64/04
Cornelis Fredericksz {kistenmaker}
/
d'erffgenamen van Cornelis Frederickz
1581-10-07
d'erffgenamen van Cornelis Frederickz
Waarboek-67 J-1581 (begunstigde)Haarlemmerstraat.264
71/07

/
d'erffgenamen van Dirck Aerntsz backer
1581-09-06
d'erffgenamen van Dirck Aerntsz backer
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.264
71/08
Dirck Arentsz {bakker}
/
d'erffgenamen van Dirck Aerntsz backerbacker
1581-09-06
d'erffgenamen van Dirck Aerntsz backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.131
55/08

/
d'erffgenamen van Haesgen Cornelisdr
1581-09-14
d'erffgenamen van Haesgen Cornelisdr
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.131
55/09
Haesgen Cornelisdr {Hartgen/van Dobben}
/
d'erffgenamen van Haesgen Cornelisdr
1581-09-14
d'erffgenamen van Haesgen Cornelisdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.131
56/08

/
d'erffgenamen van Haesgen Cornelisdr
1581-09-14
d'erffgenamen van Haesgen Cornelisdr
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.131
56/09
Haesgen Cornelisdr {Hartgen/van Dobben}
/
d'erffgenamen van Haesgen Cornelisdr
1581-09-14
d'erffgenamen van Haesgen Cornelisdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Pieterskerkstraat.006-010
41/07

/
d'erffgenamen van Joncheer Jacob van der Does
1581-08-07
d'erffgenamen van Joncheer Jacob van der Does
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Pieterskerkstraat.006-010
41/08
Jacob Hendricksz van der Does
/
d'erffgenamen van Joncheer Jacob van der Does
1581-08-07
d'erffgenamen van Joncheer Jacob van der Does
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
307/17

/
d'erffgenamen van Mr Gerrit van der Laen
1582-04-02
d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
Waarboek-67 J-1581 (belending)Pieterskerkstraat.004
436/09

/
d'erffgenamen van Willem Adriaen Ruychvoet
1582-08-21
d'erffgenamen van Willem Adriaen Ruychvoet
Waarboek-67 J-1581 (belending)Rapenburg.019
46/09

/
d'erfgenamen van Pieter Claesz backer
1581-08-12
d'ergenamen van Pieter Claesz backer
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Kaiserstraat.021
338/05

/
Daaniel de Rou metselaermetselaer
1582-06-08
Daaniel de Rou metselaer
Waarboek-67 J-1581 (borg)Uiterstegracht.036
32/04

/
Daniel Aelbrechtsz lindeweverlindewever
1581-07-31
Daniel Aelbrechtsz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (borg)Molen.030
156/06
Daniël Aelbrechtsz {linnenwever}
/
Daniel Aelbrechtsz tafellaeckewevertafellaeckewever
1582-01-28
Daniel Aelbrechtsz tafellaeckewever
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
76/03

/
Davidt Thonisz woonende tot Amsterdam als man ende voocht van Neeltgen Gerytsdr zijn huysvrouwe erffgenamenerffgenamen
1581-10-19
Davidt Thonisz woonende tot Amsterdam als man ende voocht van Neeltgen Gerytsdr zijn huysvrouwe erffgenamen van Geryt Dircxz snijder aer zaliger vader
Waarboek-67 J-1581 (belending)Botermarkt.010
53/06

/
de erffgenamen van Coman Govert Cornelisz van der Aer
1581-09-16
de erffgenamen van Coman Govert Cornelisz van der Aer
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Botermarkt.010
53/07

/
de erffgenamen van Coman Govert Cornelisz van der Aer
1581-09-16
de erffgenamen van Coman Govert Cornelisz van der Aer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Botermarkt.010
54/06

/
de erffgenamen van Coman Govert Cornelisz van der Aer
1581-09-16
de erffgenamen van Coman Govert Cornelisz van der Aer
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Botermarkt.010
54/07

/
de erffgenamen van Coman Govert Cornelisz van der Aer
1581-09-16
de erffgenamen van Coman Govert Cornelisz van der Aer
Waarboek-67 J-1581 (begunstigde)Haarlemmerstraat.262
71/09

/
de erfgenamen van Huych van Bancken
1581-09-06
de erfgenamen van Huych van Bancken
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.262
71/10
Huig Dircksz van Banchem {witmaker}
/
de erfgenamen van Huych van Bancken
1581-09-06
de erfgenamen van Huych van Bancken
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.101
60/10

/
de kinderen van Coman Meeesz
1581-09-28
de kinderen van Coman Meeesz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Hooigracht.101
60/11

/
de kinderen van Coman Meeesz
1581-09-28
de kinderen van Coman Meeesz
Waarboek-67 J-1581 (begunstigde)Hooigracht.024.1
62/13

/
de kinderen van Lambrecht Claes
1581-10-05
de kinderen van Lambrecht Claes
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Hooigracht.024.1
62/14

/
de kinderen van Lambrecht Claes
1581-10-05
de kinderen van Lambrecht Claes
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeRijn.090-102
145/08

/
de kinderen van za Claes Lambertsz
1582-02-02
de kinderen van za Claes Lambertsz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
291/03

/
de meesteren van de huysarmen
1581-05
ten eersten de meesteren van de huysarmen dezer stede als Arent Jan Aertsz ende Henric Egbertsz ende Adriaen Gerytsz vervangende haer medebroederen in dienste
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
176/03

/
de meesteren van Sinte Elyzabets ende 't Vrouwengasthuys mit namen Jan Jansz van Baersdorp superindentent Jan Gerytsz Buytewech Reyer Jacobsz Cornelis Jan Fransz Ysaac Claesz ende Cornelis Jansz houtcoper
1581-05
de meesteren van Sinte Elyzabets ende 't Vrouwengasthuys mit namen Jan Jansz van Baersdorp superindentent Jan Gerytsz Buytewech Reyer Jacobsz Cornelis Jan Fransz Ysaac Claesz ende Cornelis Jansz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
87/03

/
de meesters van de huysarmen der voors stede ende tot derzelver huysarmen behouff
1581-11-04
de meesters van de huysarmen der voors. stede ende tot derzelver huysarmen behouff
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kolfmakersteeg.004
83/06
Cornelis Cornelisz {linnenwever}
/
de voornoemde comparant zelver
1581-11-04
Waarboek-67 J-1581 (belending)VanDerWerffstraat.025.3
325/05
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/
de voors comparant zelver
1582-05-26
de voors. comparant zelver
Waarboek-67 J-1581 (belending)Paradijssteeg.051
325/06
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/
de voors comparant zelver
1582-05-26
de voors. comparant zelver
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.021
122/08
Willem Arent Gerritsz van Dam
/
de voors. comparant zelver
1581-11-20
de voors. comparant zelver
Waarboek-67 J-1581 (belending)Rapenburg.056.1
66/09
Louis Elsevier
/
de voors. Elsvier
1581-10-07
daeraen de voors. Elsvier
Waarboek-67 J-1581 (vorig-eigenaar)Nieuwsteeg.018.2a
52/03
Jaepgen Dircksdr {van Crimpen}
/
de weduwe van Adriaen van Crinpen
1581-09-13
de weduwe van Adriaen van Crinpen
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Nieuwsteeg.018.2a
52/04
Adriaen Adriaensz van Crimpen
/
de weduwe van Adriaen van Crinpen
1581-09-13
de weduwe van Adriaen van Crinpen
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kloksteeg.006
66/10
Dirckgen Jansdr {vrouw van Cornelis Hendricksz, van Nederwaert}
/
de weduwe van Cornelis Heyndrickz spinnewielmaecker
1581-10-07
de weduwe van Cornelis Heyndrickz spinnewielmaecker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Kloksteeg.006
66/11
Cornelis Hendricksz {wielmaker}
/
de weduwe van Cornelis Heyndrickz spinnewielmaeckerspinnewielmaecker
1581-10-07
de weduwe van Cornelis Heyndrickz spinnewielmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.079
150/07
Geertgen Jansdr {vrouw van Jan Dircksz}
/
de weduwe van Dircxsz snyder
1582-02-07
de weduwe van Dircxsz snyder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.079
150/08
Jan Dircksz {snijder}
/
de weduwe van Dircxsz snydersnyder
1582-02-07
de weduwe van Dircxsz snyder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.037
63/16
Marytgen Cornelisdr Paedts
/
de weduwe van Huych Claesz wantsnijder
1580-01-27
doen ter tijt de weduwe van Huych Claesz wantsnijder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.037
63/17
Huig Claesz Gael
/
de weduwe van Huych Claesz wantsnijderwantsnijder
1580-01-27
doen ter tijt de weduwe van Huych Claesz wantsnijder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.079
149/07
Geertgen Jansdr {vrouw van Jan Dircksz}
/
de weduwe van Jan Dircxz snyder
1582-02-07
de weduwe van Jan Dircxz snyder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.079
149/08
Jan Dircksz {snijder}
/
de weduwe van Jan Dircxz snydersnyder
1582-02-07
de weduwe van Jan Dircxz snyder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Koppenhinksteeg.000.23
173/05

/
de weduwe van Jan Willemsz
1582-02-17
de weduwe van Jan Willemsz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Koppenhinksteeg.000.23
173/06

/
de weduwe van Jan Willemsz
1582-02-17
de weduwe van Jan Willemsz
Waarboek-67 J-1581 (begunstigde)Papengracht.029.2
189/09
Marie van Poelgeest {jonkvrouw}
/
de weduwe van joncheer Wolphert van Albout
1582-01-11
24 stuivers erfrente toekomende aan de weduwe van joncheer Wolphert van Albout
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Papengracht.029.2
189/10
Wolphert Albout {jonkheer}
/
de weduwe van joncheer Wolphert van Albout
1582-01-11
24 stuivers erfrente toekomende aan de weduwe van joncheer Wolphert van Albout
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.007-009
328/08

/
de weeskinderen van Claes Jansz Knotter
1582-05-26
de weeskinderen van Claes Jansz Knotter
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.007-009
329/07

/
de weeskinderen van Claes Jansz Knotter
1582-05-26
de weeskinderen van Claes Jansz Knotter
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/12

/
der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries
1582-04-02
der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries onderhout doende aen Cornelis zijn zoon
Waarboek-67 J-1581 (koper)
185/53

/
Dierck Jansz smit
1581-06-20
Dierck Jansz smit
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooglandsekerkchoorsteeg.011-013
62/12
Diewertgen Cornelisdr {kramer}
/
Diewertge Cornelisdr
1581-10-05
Diewertge Cornelisdr erve
Waarboek-67 J-1581 (koper)Kaiserstraat.001
83/04
Dignum Pietersdr {Pauw}
/
Dingunum Pietersdr weduwe van Willem Reynertsz Paeu
1581-11-04
Dingunum Pietersdr weduwe van Willem Reynertsz Paeu
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Kaiserstraat.001
84/04
Dignum Pietersdr {Pauw}
/
Dingunum Pietersdr weduwe van Willem Reynertsz Paeu
1581-11-04
Dingunum Pietersdr weduwe van Willem Reynertsz Paeu mit Geryt van Brenen Jacobsz haer gecroen voocht in desen
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Boommarkt.009-010
440/14
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirc Gerytsz Smaling
1583-10-09
Dirc Gerytsz Smaling oppervoocht van den onmondigen
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.194
60/07
Dirck Claesz Coenesteyn {bode}
/
Dirck Claesz Coenesteyn bode mitte bussebode mitte busse
1581-09-28
Dirck Claesz Coenesteyn bode mitte busse
Waarboek-67 J-1581 (belending)Noordeinde.023-025
46/07
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Moy
1581-08-12
Dirck Claesz Moy
Waarboek-67 J-1581 (belending)Noordeinde.023-025
47/07
Dirck Claesz Moy
/
Dirck Claesz Moy
1581-08-12
Dirck Claesz Moy
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.019.2
31/07
Dirck Cornelisz Blaeu {snijder}
/
Dirck Cornelis cuypercuyper
1581-07-30
Dirck Cornelis cuyper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Rapenburg.124.1
170/05
Dirck Cornelisz den Oosterling {de oude}
/
Dirck Cornelisz
Dirck Cornelisz is overleden vader van Geryt en Cornelis Dircxzonen

1581-12-26
Dirck Cornelisz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)SintJorissteeg.025
43/08
Dirck Cornelisz {glasmaker}
/
Dirck Cornelisz glaesemackerglaesemacker
1581-08-11
weduwe van Dirck Cornelisz glaesemacker
Waarboek-67 J-1581 (borg)LangeMare.047
73/05
Dirck Cornelisz {schipper}
/
Dirck Cornelisz schipperschipper
1581-10-14
Dirck Cornelisz schipper
Waarboek-67 J-1581 (koper)
119/53

/
Dirck Cornelisz smith
1581-12-29
Dirck Cornelisz smith
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Haarlemmerstraat.140
164/07
Dirck Cornelisz Blaeu {snijder}
/
Dirck Cornelisz snijder
gebruiker van het pand
snijder
1582-01-28
Dirck Cornelisz snijder ende hooftman van het snijdersambacht
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.019.2
70/08
Dirck Cornelisz Blaeu {snijder}
/
Dirck Cornelisz snijder geheyt Blaeutgensnijder
1581-09-10
Dirck Cornelisz snijder geheyt Blaeutgen
Waarboek-67 J-1581 (koper)
191/53

/
Dirck Cristoffelsz van Nieuwenhoven cammer
1582-02
Dirck Cristoffelsz van Nieuwenhoven cammer.
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Steenschuur.020.6
8/19
Dirck Cornelisz den Oosterling {de oude}
/
Dirck den Oosterling
1581-07-15
d'erffgenamen van Dirck den Oosterling
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
309/37
Dirck Dircksz Steen {de oude}
/
Dirck Dircksz Steen de oude
1582-04-02
Dirck Dircksz Steen de oude zijn vader curateur van den boel van Jan Woutersz Steen
Waarboek-67 J-1581 (koper)NieuweRijn.020
122/05
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Dirck Dircxz Steen olyslagerolyslager
1581-11-20
Dirck Dircxz Steen olyslager
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)NieuweRijn.053-054
19/08
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerijtsz Smaling
1581-05-08
Dirck Gerijtsz Smaling
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.080
51/11
Dirck Gerritsz van Kessel
/
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeesterrentmeester
1581-09-09
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdie goederen van Rijnsburch
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
309/09
Dirck Gerritsz Smaling
/
Dirck Gerytsz Smaling
1582-04-02
Dirck Gerytsz Smaling weesmeester uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
192/53

/
Dirck Gristoffelsz van Niewenhoven camer
1582-02
Dirck Gristoffelsz van Niewenhoven camer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.216
59/13
Dirck Hendricksz {perkamentmaker}
/
Dirck Heyndricxz franchinemaeckerfranchinemaecker
1581-09-28
aen d'ander zijde Dirck Heyndricxz franchinemaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.212
7/04
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heyndricxz zeemtouwerzeemtouwer
1581-07-15
Dirck Heyndricxz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.212
33/04
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heyndricxz zeemtouwerzeemtouwer
1581-07-31
Dirck Heyndricxz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
58/03
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heyndricxz zeemtouwerzeemtouwer
1581-09-26
Dirck Heyndricxz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.212
268/06
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heyndricxz zeemtouwerzeemtouwer
1582-04-30
Streckende voor uyt Marendorp tot achter aen de voors. Dirck Heyndricxz schuyr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.212
269/06
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heyndricxz zeemtouwerzeemtouwer
1582-04-30
Streckende voor uyt Marendorp tot after aen de voors. Dirck Heyndricxz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Botermarkt.006
24/10

/
Dirck IJsnoutsz
1581-05-31
Dirck IJsnoutsz, poorter van de stad Delft
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
300/06
Dirck Jacobsz van Montfoort
/
Dirck Jacobsz van Montfoort
1582-04-02
Dirck Jacobsz van Montfoort
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.180-182
48/04

/
Dirck Jansz
1581-08-23
Dirck Jansz Neeltgen Pietersdr weduwe
Waarboek-67 J-1581 (schout)Boommarkt.009-010
440/03

/
Dirck Jansz den Roomschenbaillou ende schout van Warmond
1583-10-09
Dirck Jansz den Roomschen baillou ende schout in den Ambachte ende Heerlickheyt van Waermont
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Middelstegracht.057
133/03
Dirck Jansz den Using
/
Dirck Jansz den Vuyssing
1582-01-18
Dirck Jansz den Vuyssing
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVest.067-071
287/08
Dirck Jansz van der Beeck
/
Dirck Jansz smith
1582-05-08
Dirck Jansz smith
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hooigracht.031
143/12
Dirck Joostenz de Hitten {drapier}
/
Dirck Joostensz de Hittere
1582-02-01
Dirck Joostensz de Hittere
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Hooigracht.031
144/08
Dirck Joostenz de Hitten {drapier}
/
Dirck Joostensz de Hittere vlaming onze inwonende geboren poorter
1582-02-01
Dirck Joostensz de Hittere vlaming onze inwonende geboren poorter
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)LangeMare.055
342/05
Dirck Joostenz {warmoezenier}
/
Dirck Joostensz warmoesman zijn vaderwarmoesman
1582-05-31
Dirck Joostensz warmoesman
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hooigracht.031
174/05
Dirck Joostenz de Hitten {drapier}
/
Dirck Joostenzoon de Hittere
1582-02-01
Dirck Joostenzoon de Hittere
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)VanDerWerffstraat.076
267/06

/
Dirck Jorisz
was vorige eigenaar

1582-04-30
Dirck Jorisz
Waarboek-67 J-1581 (koper)Boommarkt.021-022
39/05

/
Dirck Maertensz houtcoperhoutcoper
1581-05
Dirck Maertensz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.138-140
35/09

/
Dirck Mourinszoon
1581-08-05
Dirck Mourinszoon
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.138-140
36/09

/
Dirck Mouwerint
1581-08-05
Dirck Mouwerint
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.000.25
173/03
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz Pot timmermantimmerman
1582-02-17
Dirck Pietersz Pot timmerman
Waarboek-67 J-1581 (koper)NieuweRijn.022
303/07
Dirck Pietersz {timmerman}
/
Dirck Pietersz timmermantimmerman
1582-04-22
Dirck Pietersz timmerman
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)NieuweRijn.022
304/04
Dirck Pietersz {timmerman}
/
Dirck Pieterszoon timmermantimmerman
1582-04-20
Dirck Pieterszoon timmerman
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelweg.040.7
173/07
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Potten
1582-02-17
Dirck Potten
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/35
Dirck Dircksz Steen {de jonge}
/
Dirck Steen zeepzieder
vervangende zijn mede erffgenamen
zeepzieder
1582-04-02
Dirck Steen zeepzieder
Waarboek-67 J-1581 (borg)Uiterstegracht.098-100
271/05
Dirck Anthonisz {linnenwever}
/
Dirck Thonisz lindeweverlindewever
1582-04-30
Dirck Thonisz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (borg)Nieuwsteeg.018.2a
52/06
Dirck Rutgersz Troost {schout}
/
Dirck Troost Rutgaertsz schout van Ougstgeest ende Sassenhem
1581-09-13
Dirck Troost Rutgaertsz schout van Ougstgeest ende Sassenhem
Waarboek-67 J-1581 (overledene)NieuweRijn.037
439/04
Dirck Franckenz {appelkoopman, verwer}
/
Dirck Vranckenz boomgaertmanboomgaertman
1581-08-01
weduwe wijlen Dirck Vranckenzoon boomgaertman
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.054-056
162/06
Dirckgen Ulricksdr {van Catwijck}
/
Dirckgen Ulricxdr
1582-02-02
Dirckgen Ulricxdr weduwe van Pieter Maertenz van Catwijck
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Molensteeg.017
152/03
Dirckgen Wijnaertsdr {Doe}
/
Dirckgen Wyversdr weduwe van Pieter Gerytsz
1582-02-01
Dirckgen Wyversdr weduwe van Pieter Gerytsz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Molensteeg.017
151/03
Dirckgen Wijnaertsdr {Doe}
/
Dirckgen Wyversdr weduwe van Pieter Gerytsz Doe
1582-02-01
Dirckgen Wyversdr, weduwe van Pieter Gerytsz Doe
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Breestraat.039
63/07
Duifgen Dominicusdr {Breestraat}
/
Duyfgen Dominicusdr
1580-01-27
Cornelis Cornelisz als man ende voocht van Duyfgen Dominicusdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.001.3
298/07

/
Duyvelshoorn
1582-05-11
Duyvelshoorn
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.210
7/05
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Eduert Corneliszoon zeemtouwerzeemtouwer
1581-07-15
Eduert Corneliszoon zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (borg)Middelstegracht.113
140/06
Eemsgen Adriaensdr {vrouw van Anthonis Gerritsz}
/
Eemsgen Adriaensdr weduwe van Thonis Gerytsz
1582-01-28
Eemsgen Adriaensdr weduwe van Thonis Gerytsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.039
1/06

/
een gange ende poorte
1581-07-03
een gange ende poorte
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.039
63/20

/
een poort ende gange daertoe behorende ende uytgaende in Jan van Doortensteech
1581-10-07
met een poort ende gange daertoe behorende ende uytgaende in Jan van Doortensteech
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Steenschuur.011
330/03
Elisabeth Gijsbrechtsdr van Duvenvoorde
/
Elisabeth van Duivenvoorde
1582-05-26
Elisabeth van Duivenvoorde
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.080
51/08
Lysbeth Claesdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz}
/
Elysabeth Claesdr
1581-09-09
Elysabeth Claesdr weduwe van Aelbrecht Pietersz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Mirakelsteeg.026-028
322/04
Lysbeth Michielsdr {Doncker}
/
Elysabeth Michielsdr
1582-05-25
Elysabeth Michielsdr
Waarboek-67 J-1581 (borg)Uiterstegracht.019.4
334/06
Engel Adriaensz {mandenmaker}
/
Engel Adriaensz mandemakermandemaker
1582-06-06
Engel Adriaensz mandemaker borg
Waarboek-67 J-1581 (belending)Bouwelouwensteeg.001-005
14/06
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1581-07-12
Engel Adriaensz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Mirakelsteeg.026-028
323/03
Engelbrecht Dircksz Doncker {kramer}
/
Engelbrecht Dircxsz cramercramer
1582-05-25
Engelbrecht Dircxsz cramer
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Mirakelsteeg.034-040
322/09
Engelbrecht Dircksz Doncker {kramer}
/
Engelbrecht Dircxz cramercramer
1582-05-25
Engelbrecht Dircxz cramer
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Mirakelsteeg.026-028
322/03
Engelbrecht Dircksz Doncker {kramer}
/
Engelbrecht Dircxz cramer man ende voogt van Elysabeth Michielsdr zijn huysvrowcramer
1582-05-25
Engelbrecht Dircxz cramer man ende voogt van Elysabeth Michielsdr zijn huysvrow
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.038
439/09
Engel Adriaensz {mandenmaker}
/
Enghel Adriaensz mandemaeckermandemaecker
1581-08-01
Enghel Adriaensz mandemaecker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Hooigracht.024.1
62/05
Hendrick Gerritsz {glasmaker}
/
erffgename van Heynrick Geritsz glasschrijverglasschrijver
1581-10-05
Cornelis Cornelisz Sprong wonende tot Rottedam als man ende voocht van Jannetgen Heynricxdr erffgename van Heynrick Geritsz glasschrijver
Waarboek-67 J-1581 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
141/08

/
erffgenamen van Bouwen Jansz lindewever
1582-01-26
erffgenamen van Bouwen Jansz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (overledene)5eBinnenvestgracht.000.06
141/09

/
erffgenamen van Bouwen Jansz lindewever
1582-01-26
erffgenamen van Bouwen Jansz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.020.6
8/19
Jannetgen Fransdr van Dusseldorp {van Weesp, den Oosterling}
/
erffgenamen van Dirck den Oosterling
1581-07-15
d'erffgenamen van Dirck den Oosterling
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/36

/
erffgenamen van Dirck Dircksz Steen de oude
1582-04-02
erffgenamen van Dirck Dircksz Steen de oude
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/32

/
erffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
1582-04-02
erffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/47

/
erffgenamen van Jannetgen Vrankendr
Jannetgen Vrankendr is moeder van Andries Huygensz van Thorenvliet en van zijn broer en zus

1582-04-02
erffgenamen van Jannetje Vrankendr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Garenmarkt.000.07
8/16
Ermgaert Willemsdr {vrouw van Pieter Jacobsz}
/
erffgenamen van Pieter Jacobsz verwer
1581-07-15
daeraen d'erffgenamen van Pieter Jacobsz verwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.056-058
4/07

/
erffgenamen van Reyer Ghijsbrechtsz
1581-07-09
d'een zijde d'erffgenamen van Reyer Ghijsbrechtsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
138/09

/
erfgenamen van Bouwen Jansz lindeweverlindewever
1582-01-26
erfgenamen van Bouwen Jansz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (overledene)5eBinnenvestgracht.000.06
138/10

/
erfgenamen van Bouwen Jansz lindeweverlindewever
1582-01-26
erfgenamen van Bouwen Jansz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Hooigracht.031
143/11
Claes Maertensz {smid}
/
erfgenamen van Claes Martynsz smit
1582-02-01
erfgenamen van Claes Martynsz smit
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Hooigracht.031
143/10
Neeltgen Dircksdr {vrouw van Claes Maertensz}
/
erfgenamen van Neeltgen Dirxdr
hoorluder zalige grootemoeder

1582-02-01
erfgenamen van Neeltgen Dirxdr
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Korevaarstraat.000.04
272/04
Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}
/
erfgenamen van wylen Cornelis Claes Adriaensz
1582-04-30
enich erfgenamen van wylen Cornelis Claes Adriaensz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.002
337/03
Ermgaert Willemsdr {vrouw van Pieter Jacobsz}
/
Erm Willemsdr weduwe van wijlen Pieter Jacobsz
1582-06-08
Erm Willemsdr weduwe van wijlen Pieter Jacobsz
Waarboek-67 J-1581 (koper)Mirakelsteeg.003-013
287/04
Ermgaert Jansdr {bakker}
/
Ermgaert Jansdr weduwe van Huych Cornelisz backer
1582-05-08
Ermgaert Jansdr weduwe van Huych Cornelisz backer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/07
Ermgaert Willemsdr {vrouw van Pieter Jacobsz}
/
Ermtgen Willemsdr
Ermgaert Willemsdr komt ook op voor Geertruyt, Marytgen, Zyburch en Adriana haar dochters van wie Pieter Jacobsz de Vries de vader is

1582-04-02
Ermtgen Willemsdr wedue van Pieter Jacobsz de verwer
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.210
269/04
Evert Claesz van Leeuwen
/
Evert Claesz van Leeuwen
1582-04-30
Evert Claesz van Leeuwen
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.210
33/05
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1581-07-31
Evert Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.210
268/03
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1582-04-30
Evert Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.210
269/03
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1582-04-30
Evert Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Botermarkt.018
256/12
Evert Jacobsz {lakenkoopman, korenkoper}
/
Evert Jacobsz
1582-02-03
belendt zynde aen d'een zyde Evert Jacobsz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
179/03

/
Evert Jansz barrendewinvercoper
1582-02-24
Evert Jansz barrendewinvercoper
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
180/03

/
Evert Jansz brandewijnman
1582-02-24
Evert Jansz brandewijnman
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
181/03

/
Evert Jansz brandewinvercoper
1582-02-24
Evert Jansz brandewinvercoper
Waarboek-67 J-1581 (begunstigde)Kloksteeg.004
66/14
Evert Quirijnsz {bakker, kastelein}
/
Evert Quierinsz casteleyn van den Hove van Hollantcasteleyn
1581-10-07
Evert Quierinsz casteleyn van den Hove van Hollant
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.102
295/04
Evert Willemsz {kleermaker, kousenmaker}
/
Evert Willemsz cousmaeckercousmaecker
1582-05-11
Evert Willemz cousmaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.102
296/04
Evert Willemsz {kleermaker, kousenmaker}
/
Evert Willemsz cousmaeckercousmaecker
1582-05-11
Evert Willemsz cousmaecker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Middelstegracht.044.1
18/04

/
Fijtgen Jorisdr
Fijtgen Jorisdr: de moeder Jan Lambrechtsz: de vader Lambrecht Jansz : de zoon

1581-07-12
Fijtgen Jorisdr, weduwe van Jan Lambrechtsz, die als waerborge compareerde
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Stadsvrijdom.006
12/03
Floris Jansz van Sonnevelt
/
Floris Jansz van Zonnevelt
1581-07-04
Floris Jansz van Zonnevelt
Waarboek-67 J-1581 (koper)Sliksteeg.002-004
336/04
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Jaspersz verckencoperverckencoper
1581-11-01
Floris Jaspersz verckencoper
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)OudeVarkenmarkt.009
26/03
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Jobpensz
1581-07-28
Floris Jobpensz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
25/03
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Joppensz
1581-07-28
Floris Joppensz
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVarkenmarkt.017
175/08
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Joppenz
1582-02
Floris Joppenz mitte hoochcamer
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVarkenmarkt.017
154/10
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Joppenzoon
1578-03-21
Floris Joppenzoon
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.043
73/06
Floris Michielsz {zeemtouwersknecht}
/
Floris Michielsz leertouwerleertouwer
1581-10-14
Floris Michielsz leertouwer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.006
254/03
Floris Jansz van Sonnevelt
/
Floris van Sonnevelt Jansz
1582-04-28
Floris van Sonnevelt Jansz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooglandsekerkgracht.006
255/06
Floris Jansz van Sonnevelt
/
Florys Jansz
1582-04-22
Florys Jansz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.006
255/03
Floris Jansz van Sonnevelt
/
Florys van Sonnevelt Jansz
1582-04-22
Florys van Sonnevelt Jansz
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
284/03

/
Florys van Zonnevelt Jansz
1582-05-02
Florys van Zonnevelt Jansz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.016
174/08
Foy Claesz van Noorde {glasmaker}
/
Foy Claes glasemaker
1582-02-01
Foy Claes glasemaker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.016
163/07
Foy Claesz van Noorde {glasmaker}
/
Foy Claesz
1582-01
Foy Claesz
Waarboek-67 J-1581 (koper)
77/53

/
Foy Claesz glaesmaecker
1581-10-21
Foy Claesz glaesmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.016
143/15
Foy Claesz van Noorde {glasmaker}
/
Foy Claesz glaesmakersglaesmakers
1582-02-01
Foy Claesz glaesmakers
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.016
144/14
Foy Claesz van Noorde {glasmaker}
/
Foy Claesz, glaesmaeckerglaesmaecker
1582-02-01
Foy Claesz, glaesmaecker
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Steenschuur.011
328/07
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van BrouchovenDyckgraef ende Bally van Rynlandt
1582-05-26
Foy van Brouchoven Dyckgraef ende Bally van Rynlandt
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Steenschuur.011
330/04
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven Dyckgrave ende Bailly van Rhynlant
1582-05-26
Foy van Brouchoven Dyckgrave ende Bailly van Rhynlant
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Steenschuur.011
329/04
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouckhoven Dyckgraeff ende Bailly van RynlandtBailly van Rynlandt
1582-05-26
Foy van Brouckhoven Dyckgraeff ende Bailly van Rynlandt
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.111
139/07
Franck Gerritsz {linnenwever}
/
Franc Gerytsz lindeweverlindewever
1582-01
Franc Gerytsz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.111
140/10
Franck Gerritsz {linnenwever}
/
Franc Gerytsz lindeweverlindewever
1582-01-28
Franc Gerytsz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
77/03

/
Franchoys Heynx drapier
1581-10-21
Franchoys Heynx drapier
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Diefsteeg.016
436/03
François Massazia
/
Franchoys Massazia
1582-08-21
Franchoys Massazia
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
78/03

/
Francois Heynck drapier
1581-10-21
Francois Heynck drapier
Waarboek-67 J-1581 (borg)Pieterskerkstraat.004
40/04
François Massazia
/
Francois Massazia
1581-08-08
Francois Massazia
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Gerecht.002-004
42/03
François Massazia
/
Francois Massazie
1581-08-08
Francois Massazie
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Gerecht.002-004
49/03
François Massazia
/
Francois Massazie
1581-08-18
Francois Massazie
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
309/19

/
Frans Anthonisz
Frans Anthonisz is vader van Marytgen

1582-04-02
Frans Anthonisz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
307/16
Frans Cornelisz {drapier}
/
Frans Cornelisz
1582-04-02
Frans Cornelisz weduwe
Waarboek-67 J-1581 (koper)Kaiserstraat.008.2
313/08

/
Frans Jansz cleermackercleermacker
1582-05-19
Frans Jansz, cleermacker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.058
162/05
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz cleermaeckercleermaecker
1582-02-02
Frans Jansz cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaiserstraat.023-027
338/09
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz snidersnider
1582-06-08
belent aen d'een zyde Frans Jansz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaiserstraat.023-027
339/07
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz snijdersnijder
1582
belent aen de zijde Frans Jansz snijder met zijn poort
Waarboek-67 J-1581 (belending)Koppenhinksteeg.000.01
254/06
Frans Lourisz {kuiper}
/
Frans Lourisz cupercuper
1582-04-28
Streckende voor uyt voors. graft tot achter aen 't huys ende erve toecomende Frans Lourisz cuper
Waarboek-67 J-1581 (voogd)OudeRijn.015-017
159/05
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz cleermaeckercleermaker
1582-02-10
Frans Reyersz cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
120/03

/
Frans Reyersz cleermaecker met procuratie van Jacob Ruben van Ypren van 23 oktober 1578
1581-12-29
Frans Reyersz cleermaecker met procuratie van Jacob Ruben van Ypren van 23 oktober 1578
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
273/03

/
Frederic Aerntsz in de Valck
1582-04-30
Frederic Aerntsz in de Valck
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Hooigracht.031
144/10
Frederick Claesz {smid}
/
Frederick Claesz smitsmid
1582-02-01
Frederick Claesz smit
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.051-053
15/09
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Frederick Dircxz vellecopervellcoper
1581-07-18
Frederick Dircxz, vellecoper
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.051-053
16/07
Frederick Dircksz {vellenkoper}
/
Frederick Dircxz vellecopervellecoper
1581-07-18
Frederick Dircxz, vellecopers erve
Waarboek-67 J-1581 (koper)
283/53

/
Frederick Symonsz Tielt
1582-05-05
Frederick Symonsz Tielt
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Hooigracht.031
143/08
Frederick Claesz {smid}
/
Fredericxk Claesz smitsmit
1582-02-01
Fredericxk Claesz smit
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Breestraat.013.2
437/03
Frederick Arentsz {wagenaar}
/
Fredricx Aerntsz voormanvoorman
1582-08-21
Fredricx Aerntsz voorman
Waarboek-67 J-1581 (mede-eigenaar)Molen.030
137/05
Gangelof Symonsz
/
Gangeloff Symonsz timmermantimmerman
1582-01
Gangeloff Symonsz timmerman
Waarboek-67 J-1581 (koper)
76/53

/
Garbrant Juriaensz schipper ofte zeilman
1581-10-19
Garbrant Juriaensz schipper ofte zeilman
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)LangeMare.051-053
15/03
Garbrant Meesz {de jongste}
/
Garbrant Meesz
1581-07-18
Garbrant Meesz een van de Meesteren van de Arme Weezen
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Papengracht.012-014
297/07

/
Garbrant Pietersz
1582-05-13
Garbrant Pietersz haren man
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Papengracht.012-014
297/05

/
Garbrant Remersz Cloeten openbaer notarysopenbaer notarys
1582-05-13
Garbrant Remersz Cloeten openbaer notarys
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)SintJorissteeg.014
321/04
Goolte Gijsbrechtsdr {uitdraagster}
/
Geeltgen Ghysbrechtsdr weduwe van Janz timmerman
1582-05-25
Geeltgen Ghysbrechtsdr weduwe van Janz timmerman
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Rapenburg.117.1
258/06
Gerlof Joostenz {schoorsteenveger}
/
Geerloff Joostensz
1582-04-27
Geerloff Joostensz
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hooglandsekerkgracht.006
255/04
Geertgen Jansdr {vrouw van Jan Jansz}
/
Geertgen Jansdr weduwe van Jan Jansz smit
1582-04-22
Geertgen Jansdr weduwe van Jan Jansz smit
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
284/53

/
Geertgen Jansdr weduwe van Jan Jansz smit mit Jan van Binckhorst notarys publyc haer gecoorn voocht in desen
1582-05-02
Geertgen Jansdr weduwe van Jan Jansz smit mit Jan van Binckhorst notarys publyc haer gecoorn voocht in desen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)OudeRijn.086
260/03
Geertgen Jansdr {vrouw van Jan Jansz}
/
Geertgen Jansdr weduwe van Jan Jansz smith
1582-02-02
Geertgen Jansdr weduwe van Jan Jansz smith
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Botermarkt.006
24/21
Geertgen Willemsdr Cuyser
/
Geertgen Willemsdr
1581-05-31
Geertgen Willemsdr, weduwe van Alewijn Alewijnsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Gerecht.006
42/05
Geertruid Hillebrantsdr {naaister}
/
Geertruyt Hillebrantsdr
1581-08-08
Geertruyt Hillebrantsdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Gerecht.006
49/05
Geertruid Hillebrantsdr {naaister}
/
Geertruyt Hillebrantsdr
1581-08-18
Geertruid Hillebrantsdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Langebrug.113.02
52/11
Joris Griffius Buys
/
Georgius Griphius
1581-09-13
achter aen Georgius Griphius
Waarboek-67 J-1581 (borg)OudeRijn.086
260/06
Gerberch Florisdr {uitdraagster}
/
Gerberch Florysdr uytdraegster weduwe wijlen Cornelis Augustynszuytdraegster
1582-02-02
Gerberch Florysdr uytdraegster weduwe wijlen Cornelis Augustynsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.052
19/05
Gerrit Adriaen IJsbrantsz van Brenen
/
Gerijt Adriaensz van Brenen
1581-05-08
Gerijt Adriaen van Brenen
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.051-053
15/10

/
Gerijt Arienszkouckman
1581-07-18
Gerijt Ariensz, kouckman
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Nonnenveststeeg.006
28/05
Gerrit Adriaensz {verwer}
/
Gerijt Ariensz
De vrouw van Jacob Cornelisz is Hillegont Gerritsdr van Haerlem, en mogelijk een dochter van Gerrit Ariensz verwer van Haerlem
verwer
1581-07-28
Gerijt Ariensz verwer van Haerlem, man van Marytgen Allerts
Waarboek-67 J-1581 (belending)LangeMare.051-053
16/08
Gerrit Adriaensz {schipper}
/
Gerijt Ariensz kouckmankouckman
1581-07-18
Gerijt Ariensz kouckman
Waarboek-67 J-1581 (belending)Groenesteeg.018
23/06
Gerrit Jansz Vlaming
/
Gerijt Jansz Vlaming
1581-07-25
Gerijt Jansz Vlaming
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Bouwelouwensteeg.007-009
14/05
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerijt Roelofszschoemaecker
1581-07-12
Gerijt Roelofsz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)
25/04

/
Gerijt Symonszvarckenlibber
1581-07-28
Gerijt Symonsz, varckenlibber
Waarboek-67 J-1581 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.016
20/06
Gerrit Symonsz Suyck
/
Gerijt Symonsz Zuyck, broer van Pieter Symonsz Zuyck
vader: Symon Jansz Zuyck moeder: Magdelena Gerijtsdr' zoon: Gerijt Symonsz Zuyck zoon: Pieter Symons Zuyck
cleermacker
1581-07-24
Gerijt Symonsz Zuyck, broer van Pieter Symonsz Zuyck ( 20 jaar), cleermacker, kind van Symon Jansz Zuyck, cleermacker en Magdelena Gerijtsdr beyde Zaliger
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.016
21/03
Gerrit Symonsz Suyck
/
Gerijt Symonsz Zuyck, broer van Pieter Symonsz Zuyck
vader: Symon Jansz Zuyck moeder: Magdelena Gerijtsdr' zoon: Gerijt Symonsz Zuyck zoon: Pieter Symons Zuyck
cleermacker
1581-07-24
Gerijt Symonsz Zuyck
Waarboek-67 J-1581 (voogd)OudeVarkenmarkt.019
154/03
Gerrit Arentsz {}
/
Gerit Aertsz boumanbouman
1578-03-21
Gerit Aertsz bouman vervangende Jan Adriaensz bouman, behoude oom en voocht
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Botermarkt.008-009
54/03
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerit Wiggersz van Duvelandt
1581-09-16
Gerit Wiggersz van Duvelandt
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hooigracht.024.1
62/07
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Geritt Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1581-10-05
Geritt Roeloffsz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Raamlanden.001
300/08
Gerrit Adriaensz de Vrije
/
Gerrit de Vrij
1582-04-02
Gerrit de Vrij als man en voocht van Truytgen Aerentsdr
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Garenmarkt.008
167/03
Gerrit Dircksz den Oosterling
/
Gerrit Dircxz den Oosterling
1582-01-29
Gerrit Dircxz den Oosterling
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Garenmarkt.008
168/03
Gerrit Dircksz den Oosterling
/
Gerrit Dircxz den Oosterling
1582-01-29
Gerrit Dircxz den Oosterling
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
118/03

/
Gerrit ende Cornelis Dircxz den Oosterling gebroeders ten behouve van Dirck Dirck Cornelisz
1581-12-26
Gerrit ende Cornelis Dircxz den Oosterling gebroeders ten behouve van Dirck Dirck Cornelisz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/44
Gerrit Jacobsz van der Mije
/
Gerrit Jacobsz onder de clock
1582-04-02
Gerrit Jacobsz onder de clock
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.013
330/09
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Gerrit Jacobsz van Breenen
1582-05-26
d'ander zyde voor Gerrit Jacobsz van Breenen
Waarboek-67 J-1581 (koper)
112/53

/
Gerrit Jansz de Man waert in den Boom
1581-12-20
Gerrit Jansz de Man waert in den Boom
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Uiterstegracht.019.1
70/03
Gerrit Jansz den Binck
/
Gerrit Jansz den Binck
1581-09-10
Gerrit Jansz den Binck als man en voogd van zijn huisvrouw
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Raamlanden.001
308/07
Gerrit Pietersz Lam
/
Gerrit Lammen
1582-04-02
goeden behooren tot Gerrit Lammen of St Pancreas bagijnen
Waarboek-67 J-1581 (belending)Apothekersdijk.017
253/07
Gerrit Quirijnsz {metselaar}
/
Gerrit Quyrynsz metselaermetselaer
1582-04-25
Gerrit Quyrynsz metselaer
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.015
437/07

/
Gerrit tafellaeckenwevertafellaeckenwever
1582-08-21
d'erffgen van Gerrit tafellaeckenwever
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
307/19
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerrit Wiggersz van Duyvelant burgermeesterburgermeester
1582-04-02
Gerrit Wiggersz van Duyvelant burgermeester uyten name van d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.000
300/20
Gerrit Wiggersz van Duivelant
/
Gerrit Wiggertsz van Duvelant burgermeesterburgermeester
1582-04-02
Gerrit Wiggertsz van Duvelant burgermeester
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.065
264/06
Gerrit Meesz {timmerman}
/
Gerryt Meesz gemeyn erffgenamen van za Jacob Meesz
1582-04-28
Gerryt Meesz gemeyn erffgenamen van za Jacob Meesz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Mirakelsteeg.003-013
287/07
Gerrit Cornelisz {zeemtouwer}
/
Geryt Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1582-05-08
Geryt Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Diefsteeg.014
436/08
Gerrit Dircksz {bierdrager, bode}
/
Geryt Dirck bodebode
1582-08-21
t huys gecomen van Geryt Dirck eertijts bode
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Botermarkt.017
256/11
Gerrit Dircksz den Oosterling
/
Geryt Dircksz den Oosterling
voogd van schuldenares Jaepgen Dircksdr {van Crimpen}

1582-02-03
Geryt Dircksz den Oosterling
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Gerecht.002-004
49/04
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Geryt Dircxz cippiercippier
1581-08-18
Geryt Dircxz cippier
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Rapenburg.124.1
170/03
Gerrit Dircksz den Oosterling
/
Geryt Dircxz den Oosterling
broeder van Cornelis Dircxz den Oosterling

1581-12-26
Geryt Dircxz den Oosterling
Waarboek-67 J-1581 (koper)Gerecht.002-004
42/04
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Geryt Dircxz messemaeckermessemaecker
1581-08-08
Geryt Dircxz messemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hogewoerd.015
43/12
Gerrit Hendricksz {bakker, brouwersknecht}
/
Geryt Heyndricxz backerbacker
1581-08-11
Geryt Heyndricxz backer
Waarboek-67 J-1581 (borg)SintJorissteeg.014
321/06
Gerrit Hendricksz Schaeck
/
Geryt Heyndricxz Schaec
1582-05-25
Geryt Heyndricxz Schaec
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Raamlanden.001
308/13
Gerrit Jacobsz van der Mije
/
Geryt Jacobsz
1582-04-02
Gijsbrecht Dircxz Gool voor hem zelven ende vervangende Geryt Jacobsz medevoocht van Margiete
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.013
328/10
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Geryt Jacobsz van Bremen
1582-05-26
Geryt Jacobsz van Bremen
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Ketelboetersteeg.017.1
55/05
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Geryt Jacobsz van Brenen
1581-09-14
Geryt Jacobsz van Brenen haer gecoren voocht
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.013
329/09
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Geryt Jacobsz van Brenen
1582-05-26
Geryt Jacobsz van Brenen
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Uiterstegracht.019.1
31/03
Gerrit Jansz den Binck
/
Geryt Jansz den Binck
1581-07-30
Geryt Jansz den Binck
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)NieuweRijn.065
263/06
Gerrit Meesz {timmerman}
/
Geryt Meesz timmerman tot Alphen als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broedertimmerman
1582-04-28
Geryt Meesz timmerman tot Alphen als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broeder
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)OudeVarkenmarkt.009
26/04
Gerrit Symonsz {lubber, hekelmaker}
/
Geryt Symonsz varckenlibbervarckenlibber
1581-07-28
Geryt Symonsz varckenlibber
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Kaiserstraat.001
84/06
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Geryt van Brenen Jacobsz
1581-11-04
Dingunum Pietersdr weduwe van Willem Reynertsz Paeu mit Geryt van Brenen Jacobsz haer gecroen voocht in desen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/22
Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}
/
Gerytgen Jansdr
1582-04-02
Gerytgen Jansdr Arent Gerritsz weduwe
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
293/06
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Ghijsbert Dircxz Gool
1582-04-02
Ghijsbert Dircxz Gool
Waarboek-67 J-1581 (belending)Duizenddraadsteeg.003
59/08

/
Ghijsbrecht Theunisz turffdragerturffdrager
1581-09-28
daeraen Ghijsbrecht Theunisz turffdrager met zijn erve
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.163
301/04
Gijsbrecht Willemsz {chirurgijn}
/
Ghijsbrecht Willemsz chirurgijnchirurgijn
1582-05-02
Mr Ghijsbrecht Willemsz chirurgijn
Waarboek-67 J-1581 (belending)Groenesteeg.029
2/10
Gijsbrecht Matthijsz {schoenlapper}
/
Ghysbert Thijsz
1581-07-05
Ghysbert Thijsz ende Beatris Cornelisdochter
Waarboek-67 J-1581 (koper)Uiterstegracht.021.2
332/06

/
Ghysbrecht Geritsz
1582-05-30
Ghysbrecht Geritsz
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Steenschuur.022.09
61/03
Gijsbrecht Jorisz {pastoor}
/
Ghysbrecht Jorisz
1581-08-02
Ghysbrecht Jorisz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.184
48/07
Gillis Claesz {vleeshouwer}
/
Gielis Claesz vleyshoudervleyshouwer
1581-08-23
Gielis Claesz vleyshouder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.184
57/08
Gillis Claesz {vleeshouwer}
/
Gielis Claesz vleyshoudervleyshouder
1581-09-16
Gielis Claesz vleyshouder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)OudeRijn.124
153/07
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Gijsbert Henrixz
vader van Jannetgen Gijsbrechtsdr van der Does

1582-02-09
weeskint van Gijsbert Henrixz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
308/12
Gijsbrecht Dircksz Gool
/
Gijsbrecht Dircxz Gool
1582-04-02
Gijsbrecht Dircxz Gool voor hem zelven ende vervangende Geryt Jacobsz medevoocht van Margiete
Waarboek-67 J-1581 (belending)Apothekersdijk.026.4
317/08
Gommer Gommersz {spoelenmaker}
/
Gommer Gommertsz
1582-05-20
Streckende voor uyt den Rhyn tot achter aen Gommer Gommertsz's erve
Waarboek-67 J-1581 (belending)Apothekersdijk.026.4
306/07
Gommer Gommersz {spoelenmaker}
/
Gommer Gommertszoon
1582-05-10
Gommer Gommertszoon
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaiserstraat.019
338/10
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govaerts Heyndericxsz comancoman
1582-06-08
ander zyde Govaerts Heyndericxsz coman.
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
112/03

/
Govert Adriaensz van Brandenburch zeepzieder en Symon Aerntsz lantmeter als procuratie hebbende van Aechte Symonsdr woonende tot Noortwyck zijne moeder volgens zijne gemachtbrieff voor schout en schepenen tot Noortwyck voors gepasseert ende verleden op te
1581-12-20
Govert Adriaensz van Brandenburch zeepzieder en Symon Aerntsz lantmeter als procuratie hebbende van Aechte Symonsdr woonende tot Noortwyck zijne moeder volgens zijne gemachtbrieff voor schout en schepenen tot Noortwyck voors. gepasseert ende verleden op ten 19 juni 1581
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaiserstraat.019
339/08
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Heyndrickz comancoman
1582
d'andere zijde Govert Heyndrickz coman
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVarkenmarkt.011-013
25/06
Margriete Dircksdr {OudeVarkenmarkt}
/
Griete Dircxdr weduwe van Claes Nyclaesz
1581-07-28
Griete Dircxdr weduwe van Claes Nyclaesz
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeVarkenmarkt.011-013
26/06
Margriete Dircksdr {OudeVarkenmarkt}
/
Grietgen Dircxdr weduwe van Claes Nyclaesz
1581-07-28
Grietgen Dircxdr weduwe van Claes Nyclaesz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
293/04
Grietgen Willemsdr {Doesz}
/
Grietgen Doesen
1582-04-02
Grietgen Doesen Maerten Huygensz uyter Hage verwers weduwe
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
300/10
Grietgen Willemsdr {Doesz}
/
Grietgen Doezen
1582-04-02
Grietgen Doezen Maerten Huygensz uyter Hagen verwers weduwe
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Breestraat.039
63/09
Grietgen Dominicusdr {Breestraat}
/
Grietgen Dominicusdr
1580-01-27
Lenart Philipsz als man ende voocht van Grietgen Dominicusdr
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
285/03

/
Grietgen Jansdr Bruyn Willemsz weduwe mit Jan van Binchorst haer gecooren voocht in dese zaecke
1582-05-08
Grietgen Jansdr Bruyn Willemsz weduwe mit Jan van Binchorst haer gecooren voocht in dese zaecke
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
286/03

/
Grietgen Jansdr weduwe van Bruyn Willemsz
1582-05-08
Grietgen Jansdr weduwe van Bruyn Willemsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Rapenburg.124.2
170/11

/
Grietgen Teppertsdr
1581-12-26
Grietgen Teppertsdr
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Botermarkt.017
256/06
Gijsbrecht Cornelisz den Oosterling
/
Gysbert Cornelisz den Oosterling
1582-02-03
Gysbert Cornelisz den Oosterling
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
309/14

/
Haesgen Pieterdr
moeder van Cornelis

1582-04-02
Haesgen Pietersdr
Waarboek-67 J-1581 (mede-eigenaar)Garenmarkt.000.09
8/09
Haesgen Willem Bouwensdr van Warmond {de Wilde}
/
Haesgen Willem Bouwensdr van Warmond
1581-07-15
Haesgen Mr. Claes de Wilden weduwe
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
183/53

/
Hans Dechuyser coopman tot Antwerpen
1582-01-20
Hans Dechuyser coopman tot Antwerpen
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.004
272/17
Hans Eeckhuyser {}
/
Hans Eeckhuyser
1582-04-30
Streckende van het afterhuys Cornelis Anthonisz glaesmaecker tot de schuyr ofte molenhuys van Hans Eeckhuyser
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.002
310/09
Hans Eeckhuyser {}
/
Hans Eerthuyser coopmancoopman
1582-05-17
Hans Eerthuyser coopman van Antwerpen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Doelengracht.000.2
319/03
Hercules Verhoeff
/
Harcules vander Houve
1582-05-23
Harcules vander Houve
Waarboek-67 J-1581 (borg)Molensteeg.008
435/04
Harmen Adriaensz {metselaar}
/
Harman Adriaensz metselaermetselaer
1582-07-31
Harman Adriaensz metselaer
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)LangeMare.055
342/03

/
Harman Dircxsz naergelaten kind
1582-05-31
d'erffgenamen van Harman Dircxsz naergelaten kind van wijlen Anna Harmansdr in haer leven huysvrouwe van voors. Dirck Joostensz
Waarboek-67 J-1581 (koper)Stadsvrijdom.003
148/06
Harmen Evertsz {zeemtouwer}
/
Harman Evertsz zeemtouwerzeemtouwer
1582-02-02
Harman Evertsz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.204
68/04
Harmen Jacobsz {drapier}
/
Harman Jacobsz drapierdrapier
1581-10-12
Harman Jacobsz drapier
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Uiterstegracht.019.1
31/04
Harmen Jansz {linnenwever}
/
Harman Jansz lindeweverlindewever
1581-07-30
Harman Janz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Uiterstegracht.036
34/03
Harmen Jansz {linnenwever}
/
Harman Jansz lindeweverlindewever
1581-07-30
Harman Jansz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Uiterstegracht.036
32/03
Harmen Jansz {linnenwever}
/
Harman Jansz lindeweverlindewever
1581-07-31
Harman Jansz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (koper)Uiterstegracht.019.1
70/06
Harmen Jansz {linnenwever}
/
Harman Jansz lindeweverlindewever
1581-09-10
Harman Jansz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.024
13/04
Harmen de Ridder
/
Harman Ridder schoemaeckerschoemaecker
1581-07-04
Harman Ridder schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.024
6/04
Harmen de Ridder
/
Harman Ridder schoemaeckerschoemaecker
1581-07-12
Harman Ridder schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeRijn.106-110
145/07
Harmen Warnaertsz {pannenbakker}
/
Harman Warnartsz
1582-02-02
Harman Warnartsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Lobbesteeg.000.3
68/07
Claes Maertensz {linnenwever, drapier}
/
hem comparant zelver
1581-10-12
hem comparant zelver
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Botermarkt.006
24/08

/
Hendrick Cornelisz
1581-05-31
Hendrick Cornelisz in den drie cronen, poorter in de stad Delft
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
300/04
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henric Egbertsz
1582-04-02
Henric Egbertsz meester van den huysarmen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/27
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Henric Egbertsz
1582-04-02
Henric Egbertsz meester van den huysarmen
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Hooigracht.031
143/07
Hendrick Jacobsz {schipper}
/
Henric Jacobsz schipper behoude oome ende voogd over Lucia Frederixdrschipper
1582-02-01
Henric Jacobsz schipper behoude oomen ende voogden over Lucia Frederixdr
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Apothekersdijk.015-016
253/03
Hendrick Jansz {bostelman}
/
Henric Jansz bostelmanbostelman
1582-04-25
Henric Jansz bostelman
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
308/08
Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}
/
Henric Quyruynsz van Bergen
1582-04-02
Henric Quyruynsz van Bergen uyten name van Catryna Meesdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.034
34/07
Hendrick Dircksz Breetvelt {brouwersknecht}
/
Henrick Dircxz Breetvelt
1581-07-30
Henrick Dircxz Breetvelt
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.038
34/06
Hendrick Stevensz van Boxel {brouwersknecht}
/
Henrick Evertsz
1581-07-30
Henrick Evertsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.206
68/06

/
Henrick Lenartsz zoutdragerzoutdrager
1581-10-12
Henrick Lenartsz zoutdrager
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
309/49
Hendrick Quirijnsz van Bergen {drapier}
/
Henrick Quyrijnsz van Bergen
1582-04-02
Henrick Quyrijnsz van Bergen vanwegen Catrijn Meesendochter zijn schoonmoeder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hogewoerd.011-013
272/15
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Henrick Vincenten snydersnyder
1582-04-30
Henrick Vincenten snyder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Levendaal.066
305/05
Harper Dircksz {bierdrager}
/
Herper Dircxz biertapperbiertapper
1582-05
Herper Dircxz biertapper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.076
161/06
Hendrick Jansz Nachtegael XI
/
Heyndric Nachtegael
1582-02-09
Heydric Nachtegael
Waarboek-67 J-1581 (koper)
79/53

/
Heyndric van Cayzeel in Vlaenderen timmerman
1581-10-27
Heyndric van Cayzeel in Vlaenderen timmerman
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hogewoerd.011-013
310/07
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Heyndric Vincentenz snijdersnijder
1582-05-17
Heyndric Vincentenz snijder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.102
271/08
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/
Heyndrick Dircxsz Vis
1582-04-30
Heyndrick Dircxsz Vis
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.034
32/07
Hendrick Dircksz Breetvelt {brouwersknecht}
/
Heyndrick Dircxz Breetvelt
1581-07-31
Heyndrick Dircxz Breetvelt
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Duizenddraadsteeg.003
29/06
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndrick Egbertszbrouwer
1581-07-30
Heyndrick Egbertsz brouwer vervangende Aernt Jansz drapier. Een vande meesteren van de Huysarmen van Leyden
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
30/05
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndrick Egbertszbrouwer
1581-07-30
Heyndrick Egbertsz brouwer een van de meesteren vande arme Huysarmen van Leyden
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)OudeVest.111-121
326/06
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndrick Egbertsz
1582-05-12
Heyndrick Egbertsz alle meesteren van arme huyssitters der zelver stede
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.000
327/06
Hendrick Egbertsz van der Hal
/
Heyndrick Egbertsz
1582-05-12
Heyndrick Egbertsz vervangende heure anderen medebroeder alle meesteren vanden huysarmen
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.038
32/06
Hendrick Stevensz van Boxel {brouwersknecht}
/
Heyndrick Everts
1581-07-31
Heyndrick Everts
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.058
162/04
Hendrick Goossenz {smid}
/
Heyndrick Goossensz smitsmit
1582-02-02
Heyndrick Goossensz smit
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Hooigracht.031
144/07
Hendrick Jacobsz {schipper}
/
Heyndrick Jacobsz schipper behoude oome als voogd ten behouve van Lucia Fredricxdrschipper
1582-02-01
Heyndrick Jacobsz schipper behoude oome als voogd ten behouve van Lucia Fredricxdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.206
65/06

/
Heyndrick Lenaertsz soutdragersoutdrager
1581-10-03
Heyndrick Lenaertsz soutdrager
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.076
160/06
Hendrick Jansz Nachtegael XI
/
Heyndrick Nachtegael
1582-02-09
Heyndrick Nachtegael
Waarboek-67 J-1581 (koper)Uiterstegracht.101
44/04
Hendrick Pietersz {lakenwever}
/
Heyndrick Pietersz voerlaeckenredervoerlaeckenreder
1581-08-10
Heyndrick Pietersz voerlaeckenreder een huys ende erve
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Uiterstegracht.101
45/05
Hendrick Pietersz {lakenwever}
/
Heyndrick Pietersz voerlakenredervoerlakenreder
1581-08-10
Heyndrick Pietersz voerlakenreder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nieuwstraat.006-008
318/06
Hendrick Willemsz van Craecken
/
Heyndrick van Craekel
1582-05-22
d'ander zyde voor Heyndrick van Craekel
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
80/53

/
Heyndrick van Kayseel timmerman uyt Vlaenderen
1581-10-27
Heyndrick van Kayseel timmerman uyt Vlaenderen
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.102
270/08
Hendrick Dircksz Vis {perkamentmaker}
/
Heynrick Dircxsz Vis
1582-04-30
Heynrick Dircxsz Vis
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.099
60/12
Cornelis Jan Fransz {witmaker}
/
hij comparant zelve
1581-09-28
hij comparant zelve
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nonnenveststeeg.002
27/08
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz
1581-07-28
Hobbe Florisz' tuyn
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nonnenveststeeg.002
28/09
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz
1581-07-28
Hobbe Florisz's tuyn
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nonnenveststeeg.002
138/12
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz
1582-01-26
Hobbe Florisz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nonnenveststeeg.002
141/11
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florisz
1582-01-26
Hobbe Florisz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nonnenveststeeg.002
142/11
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz
1582-01-26
Hobbe Florysz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nonnenveststeeg.002
294/07
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz
1582-05-01
Hobbe Florysz
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Raamlanden.000
293/17
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmit
Hobbe Florisz goudsmid compareerde als kerkmeester ten behoeve van de kerk, die aanspraak heeft gehad op het ledige erf.
goutsmit
1582-04-02
Hobbe Florysz goutsmit
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Raamlanden.001
309/43
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmitgoutsmit
1582-04-02
Hobbe Florysz goutsmit kerckmeester vervangende zijn medebroederen in dienste
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Raamlanden.001
307/28
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz goutsmith
Hobbe Florisz goudsmid compareerde als kerkmeester ten behouve van de kerk, die aanspraak heeft gehad op het ledige erf
goutsmith
1582-04-02
Hobbe Florysz goutsmith veertich
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
300/07
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz kerckmeesterkerckmeester
1582-04-02
Hobbe Florysz kerckmeester
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
308/06
Hobbe Florisz {goudsmid}
/
Hobbe Florysz kerckmeesterkerckmeester
1582-04-02
Hobbe Florysz kerckmeester
Waarboek-67 J-1581 (koper)
184/53

/
Honestus Hopes de Haro van Loeven
1582-02
Honestus Hopes de Haro van Loeven
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.039
311/09
Honesto Lopez de Haro
/
Honestus Lopes de Haro
1582-05-17
Honestus Lopes de Haro
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
300/13
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/
Huybrecht Aelwijnsz waerdijnwaerdijn
1582-04-02
Huybrecht Aelwijnsz waerdijn
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
293/03
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/
Huybrecht Alewijnsz waerdeynwaerdeyn
1582-04-02
Huybrecht Alewijnsz waerdeyn
Waarboek-67 J-1581 (borg)Molen.030
155/05
Huibrecht Jacobsz {molenaar}
/
Huybrecht Jacobsz molenaermolenaer
1582-01-28
Huybrecht Jacobsz molenaer
Waarboek-67 J-1581 (borg)Steenschuur.022.09
61/06
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Huybrecht Jansz cleermackercleermacker
1581-08-02
Huybrecht Jansz cleermacker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Boommarkt.016
38/04
Huig Claesz Gael
/
Huych Claesz Gael
1581-04-03
weduwe van Huych Claesz Gael
Waarboek-67 J-1581 (overledene)JanVossensteeg.041-045
169/08
Huig Claesz Gael
/
Huych Claesz Gael
1582-02-10
Huych Claesz Gael
Waarboek-67 J-1581 (borg)Middelstegracht.053
2/07
Huig Claesz {schoenmaker}
/
Huych Claesz schoemaeckerschoemaecker
1581-07-05
Huych Claesz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.013.2
437/05

/
Huych Cornelis schoemaeckerschoemaecker
1582-08-21
Huych Cornelis schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Diefsteeg.018
436/06
Huig Cornelisz {glasmaker}
/
Huych Cornelisz glaesmaeckerglaesmaecker
1582-08-21
Huych Cornelisz glaesmaecker weduwe Meynsgen Ottendr
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.046
5/05
Huig Claesz Gael
/
Huych Gael Claesz
1581-07-07
Louris Gael Huygensz ons medebroeder in vruntschappe als procuratie hebbende van Marie Cornelisdr weduwe ende boedelhouster van de naergelaten goederen van zaliger Huych Gael Claesz zijne moeder
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Boommarkt.009-010
440/11
IJsbrant Pancraesz {Boommarkt}
/
IJsbrandt Pancraesz
IJsbrandt Pancraesz is broer van Jacob Pancraes

1583-10-09
IJsbrandt Pancraesz buyrman ende gesworen bode in den voors. Ambachte van Warmont
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.037
439/11

/
IJsbrant
weeskind ontvangt 6 guldens losrente pj

1581-08-01
IJsbrant woonende tot Amsterdam in de name van zeeckere weeskint
Waarboek-67 J-1581 (koper)
188/53

/
IJsbrant Dammasz uyte Caech kaescoper
1582-03-02
IJsbrant Dammasz uyte Caech kaescoper
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
187/53

/
IJsbrant Dammisz uyte Cage kaescoper
1582-02
IJsbrant Dammisz uyte Cage kaescoper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Ketelboetersteeg.017.3
312/07

/
IJsbrant Joriaensz
1582-05-10
IJsbrant Joriaensz
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Steenschuur.022.09
61/04
Ermgaert Fransdr {vrouw van Hendrick Pietersz}
/
Irmgaert Fransdr
1581-08-02
Irmgaert Fransdr poorterse deser stede mit Jan van Binchorst haer voocht in dese
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
75/03

/
Irmgaert Willemsdr weduwe van wijlen Pieter Jacopsz blaeuverwer
1581-10-14
Irmgaert Willemsdr weduwe van wijlen Pieter Jacopsz blaeuverwer met Jan van Binchorst notaris publyck haer voocht in dese zaecke
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Kaiserstraat.021
339/05

/
Jacob Anthonis haer vader
1582
Jacob Anthonis haer vader ende gecozen voocht
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Uiterstegracht.101
44/06

/
Jacob Anthonisz snijder
voormalig eigenaar
snijder
1581-08-10
Jacob Anthonisz snijder
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Uiterstegracht.101
45/03

/
Jacob Anthonisz snijdersnijder
1581-08-10
Jacob Anthonisz snijder
Waarboek-67 J-1581 (borg)Ketelboetersteeg.017.1
55/06
Jacob Barentsz {snijder}
/
Jacob Barensz snijdersnijder
1581-09-14
Jacob Barensz snijder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
307/07
Jacob Claesz van Swieten
/
Jacob Claesz houtcoperhoutcoper
1582-04-02
mede erffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
309/33
Jacob Claesz van Swieten
/
Jacob Claesz houtcoper
Jan Gerritsz Buytewech is gemachtigde van de erfgenamen
houtcoper
1582-04-02
haer mede erffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Mirakelsteeg.001
287/06
Jacob Claesz {turfdrager}
/
Jacob Claesz turfdragerturfdrager
1582-05-08
Jacob Claesz turfdrager
Waarboek-67 J-1581 (belending)Raamlanden.001
308/18
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelis van Berckel lakencoperlakencoper
1582-04-02
Jacob Cornelis van Berckel
Waarboek-67 J-1581 (koper)Raamlanden.001
307/23
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelisz van Berckellaeckencooper
1582-04-02
Jacob Cornelisz van Berckel
Waarboek-67 J-1581 (belending)Maarsmansteeg.008.1
300/18
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelisz van Berckel laeckencoperlaeckencoper
1582-04-02
Jacob Cornelisz van Berckel lackencoper gebijnaemt Soos
Waarboek-67 J-1581 (belending)Maarsmansteeg.008.1
293/16
Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}
/
Jacob Cornelisz van Berckel wantsnijderwantsnijder
1582-04-02
Jacob Cornelisz van Berckel gebijnaemt Soos
Waarboek-67 J-1581 (koper)Nonnenveststeeg.006
27/04
Jacob Cornelisz {lijndraaier}
/
Jacob Cornelisz van Rotterdam
1581-07-28
Jacob Cornelisz van Rotterdam
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Nonnenveststeeg.006
28/03
Jacob Cornelisz {lijndraaier}
/
Jacob Cornelisz van Rotterdam
De vrouw van Jacob Cornelisz is Hillegont Gerritsdr van Haerlem, en mogelijk een dochter van Gerrit Ariensz verwer van Haerlem

1581-07-28
Jacob Cornelisz van Rotterdam
Waarboek-67 J-1581 (borg)NieuweRijn.022
304/05

/
Jacob Corneliszoon
1582-04-20
Jacob Corneliszoon
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.138
434/05
Jacob Daniëlsz van Leeuwen
/
Jacob Daniels van Leeuwen
1582-08-20
Jacob Daniels van Leeuwen
Waarboek-67 J-1581 (belending)Diefsteeg.014
436/07

/
Jacob Dircxsz cleermaekercleermaeker
1582-08-21
Jacob Dircxsz cleermaeker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.180-182
57/06
Jacob Dircksz den Dubbelden
/
Jacob Dircxz metselaermetselaer
1581-09-16
Jacob Dircxz metselaer
Waarboek-67 J-1581 (koper)
75/53

/
Jacob Dircxz van der Goude
1581-10-14
vrij
Waarboek-67 J-1581 (overledene)NieuweRijn.022
303/05
Jacob Engelbrechtsz {tinnegieter}
/
Jacob Engebrechtsz
1582-04-22
weduwe van Jacob Engebrechtsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.190
60/08
Jacob Fransz {metselaar}
/
Jacob Fransz metselaermetselaer
1581-09-28
Jacob Fransz metselaer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
185/03

/
Jacob Geritsz bode mette roede der voors stede als curateur bij schout burgermeesterenburgermeesteren
1581-06-20
Jacob Geritsz bode mette roede der voors. stede als curateur bij schout burgermeesteren ende gerechte der selver stede gestelt over den onbeheerden ende verlaten boedel van Bonefaes Ghijsbrechtszoon smith zaliger volgens zijn acte van curatele van 26 augustus 1579
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
308/10
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerritsz luytspeelderluytspeelder
1582-04-02
Jacob Gerritsz luytspeelders weduwe Catryna Meesdr
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
309/51
Jacob Gerritsz {luitspeler}
/
Jacob Gerytsz luytspeelderluytspeelder
1582-04-02
Jacob Gerytsz luytspeelder
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Botermarkt.006
24/09

/
Jacob Hugensz van Dussen
1581-05-31
Jacob Hugensz van Dussen, poorter van de stad Delft
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)LangeMare.059
135/03
Jacob Jansz {apotheker}
/
Jacob Jans apteecker tot Delfftapteecker
1582-01-24
Jacob Jans apteecker tot Delfft
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)LangeMare.059
438/03
Jacob Jansz {apotheker}
/
Jacob Jansz apteeckerapteecker
1582-04-24
Jacob Jansz apteecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Papengracht.034
42/09
Jacob Jansz {bierdrager}
/
Jacob Jansz bierdragerbierdrager
1581-08-08
Jacob Jansz bierdrager
Waarboek-67 J-1581 (belending)Papengracht.034
49/09
Jacob Jansz {bierdrager}
/
Jacob Jansz bierdragerbierdrager
1581-08-18
Jacob Jansz bierdrager
Waarboek-67 J-1581 (borg)Apothekersdijk.026.3
306/04
Jacob Jansz van Dam
/
Jacob Jansz van Dam
1582-05-10
Jacob Jansz van Dam
Waarboek-67 J-1581 (curator)Papengracht.012-014
297/10

/
Jacob Jansz viscoperviscoper
1582-05-13
Jacob Jansz viscoper curateur van 't sterffhuys van Reynou Pietersdr
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Botermarkt.006
24/14

/
Jacob Jansz,
1581-05-31
wijlen Jacob Jansz , zeylmacker , Trijntgen Robbrechtsdr is zijn weduwe
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.115
139/08
Jacob Joostenz {perkamentmaker}
/
Jacob Joostensz
1582-01
Jacob Joostensz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.115
140/09
Jacob Joostenz {perkamentmaker}
/
Jacob Joostensz witmaeckerwitmaecker
1582-01-28
Jacob Joostensz witmaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Vliet.024
17/03

/
Jacob Maertensz smithsmith
1581-07-08
Jacob Maertensz, smith
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Hooigracht.073
18/10
Jacob Pieter Arentsz {drapier}
/
Jacob Pietersz
1581-07-12
Crijn Adriaen , weduwe van Jacob Pietersz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
309/03
Jacob Pietersz de Vries {verwer}
/
Jacob Pietersz de Vriese verwerverwer
1582-04-02
d'erfgenamen van Jacob Pietersz de Vriese
Waarboek-67 J-1581 (belending)NieuweRijn.075-076
298/06
Jacob Quirinsz van Banchem
/
Jacob Quierijnsz van Banchen
1582-05-11
Jacob Quierijnsz van Banchen
Waarboek-67 J-1581 (koper)
72/53

/
Jacob Spronckz innewoonder derzelver stede
1581-09-06
Jacob Spronckz innewoonder derzelver stede
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.262
71/04
Jacob Sponssen {bouwman}
/
Jacob Sprotis
1581-09-06
Jacob Sprotis
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Boommarkt.009-010
440/13
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomansz brouwerbrouwer
1583-10-09
Jacob Thomasz van Swieten oppervoocht van den onmondigen
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
309/15
Jacob Thomasz van Swieten
/
Jacob Thomasz brouwer
Marytgen is dochter van Marytgen Jacobsdr de Vries en van Frans Anthonisz
brouwer
1582-04-02
Jacob Thomasz brouwer meester van Sinte Cathijnen Gasthuys uyten name der erffgenamen van Jacob Pietersz die Vriesse onderhout doende aen Marytgen
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Kaiserstraat.057
340/11

/
Jacob Thonisz haer vader
1582-05-31
Jacob Thonisz haer vader
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Breestraat.039
63/10
Jacob Aelbrechtsz van Assendelft {van der Bouchorst}
/
Jacob Verbouchorst
1580-01-27
ende Jacob Verbouchorst als man ende voocht van Maritgen Dominicusdr
Waarboek-67 J-1581 (borg)Middelstegracht.014.4
163/04
Jacob Willemsz van Leeuwen {klokkenluider}
/
Jacob Willemsz clockluyderclockluyder
1582-01
Jacob Willemsz clockluyder
Waarboek-67 J-1581 (koper)Molensteeg.008
435/05
Jacob Willemsz {schuitenvoerdersknecht}
/
Jacob Willemsz schuytvoerderschuytvoerder
1582-07-31
Jacob Willemsz schuytvoerder
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Botermarkt.017
256/09
Jaepgen Dircksdr {van Crimpen}
/
Jacoba Dircx dochter weduwe van Adriaens van Crympen Adriaens zoon
1582-02-03
Jacoba Dircx dochter weduwe van Adriaens van Crympen Adriaens zoon
Waarboek-67 J-1581 (belending)Noordeinde.017
336/08
Jacob Cornelisz {kuiper-Noordeinde}
/
Jacop Cornelisz cupercuper
1581-11-01
Streckende voor uyt de voors. stege tot achter aen Jacop Cornelisz cupers erve
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.065
264/05
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacop Meesz schoenmaecker gemeyn erffgenamen van za Jacob Meeszschoenmaecker
1582-04-28
Jacop Meesz schoenmaecker gemeyn erffgenamen van za Jacob Meesz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)NieuweRijn.065
263/05
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacop Meesz schoenmaker poorteren der voors stede als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broederschoenmaker
1582-04-28
Jacop Meesz schoenmaker poorteren der voors. stede als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broeder
Waarboek-67 J-1581 (borg)Rapenburg.117.1
259/06
Jaepgen Jorisdr {vrouw van Adriaen Willemsz}
/
Jaepgen Jorysdr weduwe van Adriaen Willemsz van Veen
1582-04-27
Jaepgen Jorysdr weduwe van Adriaen Willemsz van Veen
Waarboek-67 J-1581 (belending)Koppenhinksteeg.000.01
255/07

/
Jan 's cupercuper
1582-04-22
Jan 's cuper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaiserstraat.001
171/07
Jan Adriaensz {warmoezenier-Cellebroedersgracht}
/
Jan Adriaens
1582-02-12
Jan Adriaens
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Botermarkt.006
24/16

/
Jan Adriaensz
1581-05-31
wijlen Jan Adriaensz . Adriaentgen Cornelisdr is zijn weduwe
Waarboek-67 J-1581 (belending)Vliet.022
17/05
Jan Adriaensz Moyt
/
Jan Adriaenszmetselaer
1581-07-08
Jan Adriaensz, metselaer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Nonnenveststeeg.006
27/03

/
Jan Adriaenszlindewever
1581-07-28
Jan Adriaensz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Clarensteeg.041
262/09
Jan Adriaensz {boterkruier}
/
Jan Adriaensz botercruyerbotercruyer
1582-04-30
Jan Adriaensz botercruyer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Clarensteeg.041
261/06
Jan Adriaensz {boterkruier}
/
Jan Adriaensz botercryerbotercryer
1582-04-30
Jan Adriaensz botercryer
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Korevaarstraat.000.04
272/05
Jan Adriaensz de Wilde
/
Jan Adriaensz de Wilde uyte name van zijn huysvrouw
1582-04-30
Jan Adriaensz de Wilde Jan Adriaensz de Wilde uyte name van zijn huysvrouw
Waarboek-67 J-1581 (borg)VanDerWerffstraat.076
267/04

/
Jan Adriaensz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Jan Adriaensz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)
275/53

/
Jan Adriaensz warmoesman
1581-04-29
Jan Adriaensz warmoesman
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
277/03

/
Jan Adriaensz warmoesman
1581-05
Jan Adriaensz warmoesman
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaiserstraat.001
83/07
Jan Adriaensz {warmoezenier-Cellebroedersgracht}
/
Jan Adriaensz warmoesmanwarmoesman
1581-11-04
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
276/03

/
Jan Adriaensz warmoesman
1582-05-03
Jan Adriaensz warmoesman
Waarboek-67 J-1581 (koper)Middelweg.040.3
160/05
Jan Adriaensz {witmaker}
/
Jan Adriaensz witmaeckerwitmaecker
1582-02-09
Jan Adriaensz witmaecker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.210
268/05
Jan Adriaensz {witmaker}
/
Jan Adriaensz witmaeckerwitmaecker
1582-04-30
Jan Adriaensz witmaecker
Waarboek-67 J-1581 (voogd)OudeVarkenmarkt.019
154/04
Jan Adriaensz {bouwman}
/
Jan Adriaenszoon boumanbouman
1578-03-21
Jan Adriaenszoon bouman behoude oom ende voocht
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaiserstraat.001
172/08
Jan Adriaensz {warmoezenier-Cellebroedersgracht}
/
Jan Adryaensz
1582-02-12
Jan Adryaensz
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Middelweg.040.3
161/04
Jan Adriaensz {witmaker}
/
Jan Adryaensz witmaeckerwitmaecker
1582-02-09
Jan Adryaensz witmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)JanVossensteeg.056
30/12
Jan Aelbrechtsz {kleermaker}
/
Jan Aelbrechtszsnijder
1581-07-30
Jan Aelbrechtsz snijder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
307/10
Jan Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Jan Aelbrechtsz vader van Neeltgen
1582-04-02
erffgen van Jan Aelbrechtsz haer vader
Waarboek-67 J-1581 (belending)5eBinnenvestgracht.000.10
294/06
Jan Arentsz {kwastenmaker}
/
Jan Arensz quastemaecker
1582-05-01
Jan Arensz quastemaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)NieuweRijn.037
439/06
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/
Jan Baerntsz hoedemaeckerhoedemaecker
1581-08-01
Jan Baerntsz hoedemaecker
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Haarlemmerstraat.140
164/04
Jan Barentsz {snijder}
/
Jan Barentsz snijder
gebruiker van het pand
snijder
1582-01-28
Jan Barentsz snijder ende hooftman van het snijdersambacht
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Hooigracht.031
143/06
Jan Claesz {schrijnwerker}
/
Jan Claesz timmerman
behoude oome ende voogd over Lucia Frederixdr
timmerman
1582-02-01
Jan Claesz timmerman
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Hooigracht.031
144/06
Jan Claesz {schrijnwerker}
/
Jan Claesz timmerman behoude oome als voogd ten behouve van Lucia Fredricxdrtimmerman
1582-02-01
Jan Claesz timmerman behoude oome als voogd ten behouve van Lucia Fredricxdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nieuwsteeg.018.1
52/10
Jan Claesz {tinnegieter}
/
Jan Claesz tinnegietertinnegieter
1581-09-13
Jan Claesz tinnegieter
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Botermarkt.006
24/11

/
Jan Claesz van Zorge
1581-05-31
Jan Claesz van Zorge, poorter van de stad Delft
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/34
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelis boochmaeckerboochmaecker
1582-04-02
Jan Cornelisz boochmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Rapenburg.122
170/09
Jan Cornelisz {kuiper}
/
Jan Cornelis cuypercuyper
1581-12-26
Jan Cornelis cuyper
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
293/09
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz boochmackerboochmacker
1582-04-02
Jan Cornelisz boochmacker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
300/14
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz boochmaeckerboochmaecker
1582-04-02
Jan Cornelisz boochmaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)
129/53

/
Jan Cornelisz Craen tot Haserswoude
1582-01-06
Jan Cornelisz Craen tot Haserswoude
Waarboek-67 J-1581 (belending)Vrouwensteeg.005
149/09
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snydersnyder
1582-02-07
Jan Cornelisz snyder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Vrouwensteeg.005
150/09
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snydersnyder
1582-02-07
Jan Cornelisz snyder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Apothekersdijk.014
253/06
Jan Corsz {timmerman}
/
Jan Corssen
1582-04-25
Jan Corssen
Waarboek-67 J-1581 (borg)Apothekersdijk.015-016
253/05
Jan Corsz {timmerman}
/
Jan Corssen timmermantimmerman
1582-04-25
Jan Corssen timmerman
Waarboek-67 J-1581 (eigenaar)OudeVarkenmarkt.014
46/03
Jan Dammasz {de oude, grasmaaier}
/
Jan Dammusz harinmanharinman
1581-08-12
Jan Dammusz harinman
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)OudeVarkenmarkt.003-007
47/03
Jan Dammasz {de oude, grasmaaier}
/
Jan Dammusz harinmanharinman
1581-08-12
Jan Dammusz harinman
Waarboek-67 J-1581 (belending)Bouwelouwensteeg.011-015
14/07
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/
Jan Danielszschoemaecker
1581-07-12
Jan Danielszoon mede schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Uiterstegracht.097-099
314/04
Jan de Block {verwer}
/
Jan de Block verwerverwer
1582-05-21
Jan de Block verwer
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Uiterstegracht.097-099
315/04
Jan de Block {verwer}
/
Jan de Block verwerverwer
1582-05-21
Jan de Block verwer
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.204
65/05
Jan Dircksz {leertouwer}
/
Jan Dirckz leertouwerleertouwer
1581-10-03
Jan Dirckz leertouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Pieterskerkstraat.006-010
41/09

/
Jan Dircxz comancoman
1581-08-07
Jan Dircxz coman
Waarboek-67 J-1581 (koper)
120/53

/
Jan Dircxz van Haestrecht
1581-12-29
Jan Dircxz van Haestrecht
Waarboek-67 J-1581 (borg)LangeMare.051-053
16/05
Jan Ewoutsz {linnenwever}
/
Jan Eewoutszlindewever
1581-07-18
Jan Eewoutsz, mede lindewever aals borge. Broer van Arien Eewoutsz
Waarboek-67 J-1581 (borg)Middelstegracht.053
3/05
Jan Florisz Klinkhamer {scheepmaker}
/
Jan Florisz scheepmaeckerscheepmaecker
1581-07-04
Jan Florisz scheepmaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Groenesteeg.020
23/03
Jan Fransz {steenplaatser}
/
Jan Franszsteenplaester
1581-07-25
Jan Fransz, steenplaetser, woonende tot Leyderdorp
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Groenesteeg.020
22/03
Jan Fransz {steenplaatser}
/
Jan Fransz steenplaetsersteenplaetser
1581-07-25
Jan Fransz, steenplaetser, wonende tot Leyderdorp
Waarboek-67 J-1581 (koper)Uiterstegracht.097-099
314/08
Jan Fransz van Herentals {drapier, ouderling}
/
Jan Fransz van Herentaels
1582-05-21
Jan Fransz van Herentaels
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Raamlanden.001
307/05
Jan Gerritsz Buytewech
/
Jan Gerritsz Buytewech
1582-04-02
Jan Gerritsz Buytewech man en voocht van Lijsbeth Jacobsdr
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Rapenburg.124.1
170/07
Jan Gerritsz van Weesp
/
Jan Geryts van Weesph
1581-12-26
Jan Geryts van Weesph
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Boommarkt.009-010
440/15
Jan Gerritsz Buytewech
/
Jan Gerytsz Butewech
1583-10-09
Jan Gerytsz Butewech oppervoocht van den onmondigen
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Raamlanden.001
309/30
Jan Gerritsz Buytewech
/
Jan Gerytsz Buytewech
1582-04-02
Jan Gerytsz Buytewech man en voocht van Lijsbeth Jacobsdr zijn huysvrouw
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
293/08
Jan Gerritsz de Haes
/
Jan Gerytsz de Haes
1582-04-02
weduwe van Jan Gerytsz de Haes
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.100
295/05
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/
Jan Gerytsz Gool cuypercuyper
1582-05-11
Jan Gerytsz Gool cuyper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.100
296/05
Jan Gerritsz Gool {kuiper}
/
Jan Gerytsz Gool cuypercuyper
1582-05-11
Jan Geryts Gool cuyper
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
178/03

/
Jan Gerytsz waermoesman
1582-02-20
Jan Gerytsz waermoesman
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
177/03

/
Jan Gerytsz warmoesman
1582-02-20
Jan Gerytsz warmoesman
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
309/16
Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)
/
Jan Ghijsbrechtsz corncoper
Marytgen is dochter van Marytgen Jacobsdr de Vries en van Frans Anthonisz
corncoper
1582-04-02
Jan Ghijsbrechtsz corncoper meester van Sinte Cathrijnen Gasthuys uyten name der erffgenamen van Jacob Pietersz die Vriesse onderhout doende aen Marytgen
Waarboek-67 J-1581 (belending)Schoolsteeg.004
10/06
Jan Gijsbrechtsz Hoochconter
/
Jan Ghysbrechtszoon Hoochcouter
1581-07-08
Jan Ghysbrechtszoon Hoochcouter mit zijn huys ende erve
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)OudeRijn.104
145/05
Jan Govertsz {schipper}
/
Jan Govertsz schipperschipper
1582-02-02
Jan Govertsz schipper
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Botermarkt.008-009
54/04
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz cleermakercleermaker
1581-09-16
Jan Harmansz cleermaker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Botermarkt.008-009
53/04
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1581-09-16
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Haarlemmerstraat.140
164/05
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijder
gebruider van het pand
snijder
1582-01-28
Jan Harmansz van Uytrecht snijder ende hooftman van het snijdersambacht
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.041
311/07
Jan Hendricksz {snijder}
/
Jan Hendricxz cleermaeckercleermaecker
1582-05-17
Jan Hendricxz cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Rapenburg.124.2
170/10
Jan Hendricksz {slotenmaker}
/
Jan Henricx slootemakerslootemaker
1581-12-26
Jan Henricx slootemaker
Waarboek-67 J-1581 (voogd)OudeRijn.124
153/05
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Henricxz backerbacker
1582-02-09
Jan Henricxz backer als oome en voocht
Waarboek-67 J-1581 (belending)Botermarkt.007
24/17
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heyndricxzbacker
1581-05-31
Jan Heyndricxz, backer
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
292/53

/
Jan Heyndricxz cleermaecker
1582-05-10
Jan Heyndricxz cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Uiterstegracht.098-100
270/05

/
Jan Heyndricxz lindeweverlindewever
1582-04-30
Jan Heyndricxz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Uiterstegracht.098-100
271/04

/
Jan Heyndricxz lindeweverlindewever
1582-04-30
Jan Heyndricxz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaardesteeg.015
43/13
Jan Hendricksz {voller}
/
Jan Heyndricxz volrevolre
1581-08-11
Jan Heyndricxz volre
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.041
63/15
Jan Hendricksz {snijder}
/
Jan Heyndriksz cleermackercleermacker
1581-10-07
nu Jan Heyndriksz cleermacker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Botermarkt.007
53/05
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heynricxz backer
1581-09-16
Jan Heynricxz backer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Botermarkt.007
54/05
Jan Hendricksz van der Does
/
Jan Heynricxz backer
1581-09-16
Jan Heynricxz backer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Botermarkt.006
24/07

/
Jan Jacobsz
1581-05-31
Jan Jacobszoon in't Beterhuys, poorter van de Stad Delft
Waarboek-67 J-1581 (borg)Uiterstegracht.098-100
270/04
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz stoeldrayerstoeldrayer
1582-04-30
Jan Jacobsz stoeldrayer
Waarboek-67 J-1581 (borg)Middelstegracht.057
133/07
Jan Jacobsz {stoeldraaier}
/
Jan Jacobsz Stuel
1582-01-18
Jan Jacobsz Stuel
Waarboek-67 J-1581 (koper)Pieterskerkstraat.004
41/04
Jan Jacobsz van den Berg {soldaat}
/
Jan Jacobsz Verberch
1581-08-07
Jan Jacobsz Verberch van Amsterdam
Waarboek-67 J-1581 (koper)Pieterskerkstraat.004
40/05
Jan Jacobsz van den Berg {soldaat}
/
Jan Jacobsz Verberch
1581-08-08
Jan Jacobsz Verberch van Amsterdam
Waarboek-67 J-1581 (belending)Groenhazengracht.017-021
154/12

/
Jan Jansz
1578-03-21
Jan Janz
Waarboek-67 J-1581 (belending)
25/08

/
Jan Janszbotercoper
1581-07-28
Jan Jansz botercopers'erve
Waarboek-67 J-1581 (belending)
26/08

/
Jan Janszbotercoper
1581-07-28
Jan Jansz erve
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.038
440/21
Jan Jansz van Berendrecht VIbis {smid}
/
Jan Jansz Berendrecht smit
Jan Jansz van Berendrecht VIbis is belending van 2de onderpand van Jacob Pancraes op Boommarkt.012
smit
1583-10-09
Jan Jansz Berendrecht smit
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
309/10
Jan Jansz Knotter
/
Jan Jansz brouwerbrouwer
1582-04-02
Jan Jansz Knotter weesmeester uyten name der erffgenamen van Cornelis Jacobsz de Vries
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.043
318/03
Jan Jansz Buytewech
/
Jan Jansz Buytewech laekenbereiderlaekenbereider
1582-05-22
Jan Jansz Buytewech laekenbereider
Waarboek-67 J-1581 (belending)Groenhazengracht.017-021
175/10

/
Jan Jansz Jutten
1582-02
Jan Jansz Jutten
Waarboek-67 J-1581 (belending)Donkersteeg.006
331/07
Jan Jansz {koekebakker}
/
Jan Jansz koekebackers achterhuyskoekebacker
1582-05-30
treckende voor uyt die stege tot achter aen Jan Jansz koekebackers achterhuys
Waarboek-67 J-1581 (belending)Donkersteeg.006
134/08
Jan Jansz {koekebakker}
/
Jan Jansz kouckebackerkouckebacker
1582-01-15
Jan Jansz kouckebacker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Donkersteeg.006
299/06
Jan Jansz {koekebakker}
/
Jan Jansz kouckebackerkouckebacker
1582-05
Jan Jansz kouckebacker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.021.1
332/07
Jan Jansz {linnenwever-Uiterstegracht}
/
Jan Jansz lindeweverlindewever
1582-05-30
belegen hebbende aen d'een zyde Jan Jansz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (belending)Rapenburg.135.2
442/05
Jan Jansz {smid-Rapenburg}
/
Jan Jansz smitsmit
1582-04-23
Jan Jansz smit
Waarboek-67 J-1581 (koper)Nieuwsteeg.018.2a
52/07
Jan Jansz van Gameren {de oude}
/
Jan Jansz uijtdrageruijtdrager
1581-09-13
Jan Jansz uijtdrager
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.000
300/19
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp burgermeesterburgermeester
1582-04-02
Jan Jansz van Baersdorp burgermeester
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
307/20
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Jansz van Baersdorp burgermeesterburgermeester
1582-04-02
Jan Jansz van Baersdorp burgermeester uyten name van d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Middelstegracht.044.1
18/11
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz van Binchorst
1581-07-12
Jan Jansz van Binchorst haar gecoren voocht
Waarboek-67 J-1581 (voogd)NieuweRijn.022
303/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz van Binchorst
1582-04-22
Jan Jansz van Binchorst gecoren voocht van Neeltgen Thymansdr
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Rapenburg.117.1
259/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan Jansz van Binchorst
voogd van de verkoopster Trijntgen Adriaensdr {Rapenburg}

1582-04-27
Jan Jansz van Binchorst
Waarboek-67 J-1581 (belending)Apothekersdijk.015-016
253/08
Jan Jansz van Rossum {de jongste}
/
Jan Jansz van Rossum
1582-04-25
Streckende voor uyten Rhyn tot achter aen Jan Jansz van Rossum Jan Jansz van Rossum {de jongste} poorte, ingaende in Jan Kenneweg Stechjen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Apothekersdijk.026.3
306/03
Jan Jansz van Rossum {de jongste}
/
Jan Jansz van Rossum
1582-05-10
Jan Jansz van Rossum
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Apothekersdijk.026.5
317/03
Jan Jansz van Rossum {de jongste}
/
Jan Jansz van Rossum
1582-05-20
Jan Jansz van Rossum
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nieuwsteeg.018.2b
52/08
Jan Jansz van Gameren {de oude}
/
Jan Jansz voors. zelver
1581-09-13
Jan Jansz voors. zelver
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.023-025
10/05
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Janszoon van Baersdorpburgemeester van Leiden
1581-07-08
Jan Janszoon van Baersdorp burgemeester van Leiden
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.023-025
11/05
Jan Jansz van Baersdorp {de oude}
/
Jan Janszoon van Baersdorpburgemeester van Leiden
1581-07-08
Jan Janszoon van Baersdorp burgemeester van Leiden
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Kaiserstraat.057
340/05
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachimszcuyper
1582-05-31
Jan Joachimsz beyde cuypers erffgenamen van Anne Vredericxdr weduwe van Jan Gerytsz Slingeland
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Kaiserstraat.057
335/06
Jan Joachimsz {kuiper}
/
Jan Joachimzcuper
1582-05-31
Jan Joachimz beyde cupers alle erffgenamen van Anna Vredericxcdr weduwe was van Jan Gerytsz Slingelant
Waarboek-67 J-1581 (belending)JanVossensteeg.041-045
169/06
Jan de Kneuvel {wever}
/
Jan Keuvel
1582-02-10
Jan Keuvel
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Middelstegracht.044.1
18/05

/
Jan Lambrechtsz
Fijtgen Jorisdr: de moeder Jan Lambrechtsz: de vader Lambrecht Jansz : de zoon

1581-07-12
Fijtgen Jorisdr, weduwe van Jan Lambrechtsz,
Waarboek-67 J-1581 (belending)Pieterskerkhof.022
69/08
Jan Lourisz {bakker}
/
Jan Lourisz
1581-10-13
Jan Lourisz
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Boommarkt.013
147/03
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz burgermeesterburgermeester
1582-01-02
Jan Lucasz burgermeester
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.212
7/03
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaer
1581-07-15
Jan Lucasz van Wassenaer, onse medebroeder in schependomme
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.212
33/03
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaer
1581-07-31
Jan Lucasz van Wassenaer
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
307/22
Jan Lucasz van Wassenaer
/
Jan Lucasz van Wassenaer burgermeesterburgermeester
1582-04-02
Jan Lucasz van Wassenaer burgermeester uyten name van d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)OudeVarkenmarkt.019
175/07

/
Jan Maertensz bouman woonende in Walchren
1582-02
Jan Maertensz bouman woonende in Walchren
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.076.1
51/18
Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}
/
Jan Marcus van Ypre
1581-09-09
Jan Marcusz van Ypre
Waarboek-67 J-1581 (koper)OudeVarkenmarkt.019
154/09
Jan Maertensz {bouwman}
/
Jan Martijnszoon
1578-03-21
Jan Martijnszoon woenende in Walchern omtrent den vere
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.150-154
30/09
Jan Meesz van Assendelft {chirurgijn}
/
Jan Meeszchirurgijn
1581-07-30
Jan Meesz chirurgijn's muyr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.104
158/09
Jan Obertsz {Hans de koekebakker}
/
Jan Opertsz
1582-02-02
Jan Opertsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.104
157/09
Jan Obertsz {Hans de koekebakker}
/
Jan Opertsz
1582-02-03
Jan Opertsz
Waarboek-67 J-1581 (borg)Middelweg.040.3
160/04
Jan Jacobsz Paedts
/
Jan Paets Jacobsz boucdruckerboucdrucker
1582-02-09
Jan Paets Jacobsz boucdrucker
Waarboek-67 J-1581 (begunstigde)Papengracht.029.2
189/11
Jan Cornelisz Paedts van Santhorst
/
Jan Paets van Santhorst
1582-01-11
24 gulden losrente pj toekomende aan Jan Paets van Santhorst
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
309/17
Jan Cornelisz Paedts van Santhorst
/
Jan Paets van Santhorst
Marytgen is dochter van Marytgen Jacobsdr de Vries en Frans Anthonisz

1582-04-02
Jan Paets van Santhorst meester van Sinte Catrijnen Gasthuys uyten name der erffgenamen van Jacob Pietersz die Vriesse onderhout doende aen Marytgen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/45
Jan Cornelisz Paedts van Santhorst
/
Jan Paets van Zanthorst
1582-04-02
Jan Paets van Zanthorst
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Boommarkt.009-010
440/12
Jacob Pancraes {timmerman}
/
Jan Pancraesz timmerman
Jacob Pancraes is broer van IJsbrandt Pancraesz
timmerman
1583-10-09
Jan Pancraesz timmerman
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Botermarkt.017
256/04

/
Jan Pietersz
voogd van schuldeiseres Pietergen Gijsbrechtsdr den Oosterling

1582-02-03
Jan Pietersz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Rapenburg.135.1
441/03

/
Jan Pietersz Buck
1582-04-23
Jan Pietersz Buck wonende tot Amsterdam
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Rapenburg.135.1
442/03

/
Jan Pietersz Buck
1582-04-23
Jan Pietersz Buck wonende tot Amsterdam
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Molensteeg.017
151/05
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
Jan Pietersz Doe haar zoon en voogd
1582-02-01
Jan Pietersz Doe haar zoon en voogd
Waarboek-67 J-1581 (koper)
126/53

/
Jan Pietersz lindewever
1582-01-16
Jan Pietersz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Molensteeg.008
435/03
Jan Pietersz {linnenwever}
/
Jan Pietersz lindeweverlindewever
1582-07-31
Jan Pietersz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
127/03

/
Jan Pietersz rietdecker
1582-01-16
Jan Pietersz rietdecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)
128/03

/
Jan Pietersz rietdecker
1582-01-16
Jan Pietersz rietdecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)LangeMare.054
4/03

/
Jan Pietersz scheepmaeckerscheepmaecker
1581-07-09
Jan Pietersz scheepmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Apothekersdijk.026.2
306/06
Jan Pietersz van Dam
/
Jan Pietersz van Dam
1582-05-10
Jan Pietersz van Dam
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.051
317/07
Jan Pietersz van Dam
/
Jan Pietersz van Dam met zyn poort ende gange
1582-05-20
d'ander zyde Jan Pietersz van Dam
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.013-017
31/06
Jan Pietersz {veenman}
/
Jan Pietersz van Zoeterwoude
1581-07-30
Jan Pietersz van Zoeterwoude
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.013-017
70/07
Jan Pietersz {veenman}
/
Jan Pietersz van Zoeterwoude
1581-09-10
Jan Pietersz van Zoeterwoude
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Middelstegracht.083
157/04

/
Jan Sarey
1582-02-03
wedue wijlen mester Jan Sarey
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Middelstegracht.083
158/05

/
Jan Serey
1582-02-02
wedue van mester Jan Serey
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Boommarkt.009-010
440/06
Jan Symonsz {bouwman}
/
Jan Symonsz boumanbouman
1583-10-09
Jan Symonsz bouman als voocht ten behoeven van Claes Jobpenz
Waarboek-67 J-1581 (borg)Uiterstegracht.019.1
70/05
Jan Symonsz den Binck {schipper}
/
Jan Symonsz de Binck vader
1581-09-10
Jan Symonsz de Binck vader van de comparant
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.041
311/04
Jan Jansz van Berendrecht VIbis {smid}
/
Jan van Berendrecht stads smithstads smith
1582-05-17
Jan van Berendrecht stads smith
Waarboek-67 J-1581 (voogd)NieuweRijn.037
439/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1581-08-01
Jan van Binchorst
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Kloksteeg.004
66/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1581-10-07
Trijntgen Jacobsdr van der Laen weduwe van Hans Lamp van Lubeeck, met Jan van Binchorst haer voocht in desen
Waarboek-67 J-1581 (voogd)5eBinnenvestgracht.000.06
138/04
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1582-01-26
Jan van Binchorst
Waarboek-67 J-1581 (voogd)5eBinnenvestgracht.000.06
141/04
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1582-01-26
Jan van Binchorst
Waarboek-67 J-1581 (voogd)OudeRijn.086
260/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
voogd van Geertgen Jansdr

1582-02-02
Jan van Binchorst
Waarboek-67 J-1581 (voogd)OudeRijn.086
260/09
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
voogd van

1582-02-02
Jan van Binchorst Gerberch Florysdr
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Raamlanden.001
308/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1582-04-02
Jan van Binchorst
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Clarensteeg.039
262/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1582-04-30
Jan van Binchorst
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Papengracht.012-014
297/04
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1582-05-13
Jan van Binchorst
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Steenschuur.011
328/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1582-05-26
Jan van Binchorst
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Uiterstegracht.021.2
332/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst
1582-05-30
Jan van Binchorst
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Steenschuur.022.09
61/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst haer voocht
1581-08-02
Irmgaert Fransdr poorterse deser stede mit Jan van Binchorst haer voocht in dese
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Kaiserstraat.008.2
313/07
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarysnotarys
1582-05-19
Jan van Binchorst notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Breestraat.080
51/10
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst notarys publeyck
Jan Jansz van Binchorst is voogd van Marytgen Claesdr en van Lysbeth Claesdr
notarys publeyck
1581-09-09
Jan van Binchorst notarys publeyck
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Kaiserstraat.057
335/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarisopenbaer notaris
1582-05-31
Jan van Binchorst openbaer notaris
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Kaiserstraat.021
338/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarisopenbaer notaris
1582-06-08
Jan van Binchorst openbaer notaris
Waarboek-67 J-1581 (voogd)SintJorissteeg.014
321/07
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst openbaer notarysopenbaer notarys
1582-05-25
Jan van Binchorst openbaer notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Doelengracht.000.2
319/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binchorst upenbaer notarysupenbaer notarys
1582-05-23
Jan van Binchorst upenbaer notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Raamlanden.001
300/12
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binckhorst notarysnotarys
1582-04-02
Jan van Binchorst notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Ketelboetersteeg.017.5
312/05
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Binckhorst openbaer notarysnotarys
1582-05-10
Jan van Binckhorst openbaer notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Raamlanden.001
293/11
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Jan van Brinckhorst notarys
voogd van Grietgen Willemsdr en Jannetgen Wijnaertsdr
notarys
1582-04-02
Jan van Brinckhorst notarys
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Nonnenveststeeg.006
28/06

/
Jan van der Binchorst
1581-07-28
Jan van der Binchorst haer gecoren voocht in dese als borgersse
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Raamlanden.002
337/05
Jan Jansz van Schuilenburch
/
Jan van der Schulenburch
1582-06-08
Jan van der Schulenburch
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Breestraat.080
51/05
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarissecretaris
1581-09-09
Jan van Hout secretaris
Waarboek-67 J-1581 (belending)Nieuwsteeg.018.3
52/09
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarys met zijne thuyn
1581-09-13
daeraen Jan van Hout secretarys der voors. stede met zeeckere zijne thuyn
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.214
59/04
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Jan van Zonnevelt Maertensz
1581-09-28
Jan van Zonnevelt Maertensz
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Mirakelsteeg.026-028
323/06
Jan Jansz van Schuilenburch
/
Jan vander Schulenburch
1582-05-25
Jan vander Schulenburch
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.085-087
158/08
Jan Jansz Speck {linnenwever}
/
Jan Verspeck
1582-02-02
Jan Verspeck
Waarboek-67 J-1581 (belending)Middelstegracht.085-087
157/08
Jan Jansz Speck {linnenwever}
/
Jan Verspeck
1582-02-03
Jan Verspeck
Waarboek-67 J-1581 (borg)Uiterstegracht.019.1
31/05
Jan Walichsz {kuiper}
/
Jan Walichsz cuypercuyper
1581-07-30
Jan Walichsz cuyper
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
309/40
Jan Wiggersz {drapier}
/
Jan Wiggersz drapierdrapier
1582-04-02
Jan Wiggersz drapier uyten name van Ceeltgen Cornelisdr van Schengen
Waarboek-67 J-1581 (borg)5eBinnenvestgracht.000.06
138/05

/
Jan Willemsz lindeweverlindewever
1582-01-26
Jan Willemsz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (borg)Lobbesteeg.000.7
113/05
Jan Willemsz van Zuylen {schoenlapper}
/
Jan Willemsz schoelapperschoelapper
1581-12-21
Jan Willemsz schoelapper
Waarboek-67 J-1581 (koper)5eBinnenvestgracht.015-016
146/04

/
Jan Willemsz van Ypren
1582-02-03
Jan Willemsz van Ypren
Waarboek-67 J-1581 (koper)Koppenhinksteeg.005
265/04
Jan Willemsz {perkamentmaker}
/
Jan Willemz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Jan Willemz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Koppenhinksteeg.005
266/03
Jan Willemsz {perkamentmaker}
/
Jan Willemz franchynmaeckerfranchynmaecker
1582-04-30
Jan Willemz franchynmaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Levendaal.036
43/03

/
Jan Woutersz lindeweverlindewever
1581-08-11
Jan Woutersz lindewever
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
309/38
Jan Woutersz Steen
/
Jan Woutersz Steen
1582-04-02
Jan Woutersz Steen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
309/05

/
Jannetgen
1582-04-02
Jannetgen de dochter van Jacob Pietersz de Vriesche verwer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Breestraat.039
63/04
Jannetgen Dominicusdr {linnennaaister}
/
Jannetgen Dominicusdr
1580-01-27
Carel Dominicusz glasemaecker voor hem zelven ende hem sterckmaeckende voor Jannetgen ende Leentgen Dominicusdr
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)OudeRijn.124
153/06
Jannetgen Gijsbrechtsdr van der Does
/
Jannetgen Ghijsbrechtsdr
1582-02-09
Jannetgen Ghijsbrechtsdr out omtrent 18 jaren naer gelaten weeskint van Gijsbert Henrixz en Maritgen Jansdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.253
153/14
Jannetgen Gijsbrechtsdr van der Does
/
Jannetgen Ghijsbrechtsdr
1582-02-09
t weeskints erve
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Hooigracht.024.1
62/04

/
Jannetgen Heynricxdr erffgename van Heynrick Geritsz glasschrijver
1581-10-05
Cornelis Cornelisz Sprong wonende tot Rottedam als man ende voocht van Jannetgen Heynricxdr erffgename van Heynrick Geritsz glasschrijver
Waarboek-67 J-1581 (koper)Mirakelsteeg.026-028
322/05

/
Jannetgen Thomasdr weduwe van Mr Phillips Taerlings
1582-05-25
Jannetgen Thomasdr weduwe van Mr Phillips Taerlings
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Mirakelsteeg.026-028
323/04

/
Jannetgen Thomasdr weduwe willen Mr Phillips Taerlings
1582-05-25
Jannetgen Thomasdr weduwe wijlen Mr Phillips Taerlings
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
309/48

/
Jannetgen Vrankendr
1582-04-02
Jannetgen Vrankendr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.078
51/14
Jannetgen Willemsdr
/
Jannetgen Willemsdr
1581-09-09
Jannetgen Willemsdr Jorys Pietersz wedue
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
293/07
Jannetgen Wijnaertsdr
/
Jannetgen Wingersdr
1582-04-02
Jannetgen Wingersdr weduwe van Jan Gerytsz de Haes
Waarboek-67 J-1581 (overledene)SintJorissteeg.014
321/05

/
Janz timmerman
1582-05-25
weduwe van Janz timmerman
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.046
5/06
Jasper Dircksz Grijp {schipper}
/
Jasper Dirckxz schipperschipper
1581-07-07
Jasper Dirckxz schipper
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Boommarkt.016
38/05
Jasper Dircksz Grijp {schipper}
/
Jasper Dircxz
1581-04-03
Jasper Dircxz
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Boommarkt.021-022
39/03
Jasper Dircksz Grijp {schipper}
/
Jasper Dircxz schipperschipper
1581-05
Jasper Dircxz schipper
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Middelweg.040.3
160/03
Jasper Jansz van Banchem
/
Jasper van Banchen
1582-02-09
Jasper van Banchen
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Middelweg.040.3
161/03
Jasper Jansz van Banchem
/
Jasper van Banchen
1582-02-09
Jasper van Banchen
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)LangeMare.059
135/04
Jeroen Fredericksz {warmoezenier}
/
Jeroen Vredericxz warmoesmanwarmoesman
1582-01-24
Jeroen Vredericxz warmoesman
Waarboek-67 J-1581 (koper)LangeMare.059
438/04
Jeroen Fredericksz {warmoezenier}
/
Jerooen Vredericx warmoesmanwarmoesman
1582-04-24
Jerooen Vredericx warmoesman
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Boommarkt.009-010
440/09
Job Claesz {bouwman}
/
Job Claesz bouman
vader van Claes Jobpenz
bouman
1583-10-09
Job Claesz bouman
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.127-129
55/10
Alijd van Blommendael
/
Joffrou van Blommendael
1581-09-14
Joffrou van Blommendael
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.127-129
56/10
Alijd van Blommendael
/
Joffrou van Blommendael
1581-09-14
Joffrou van Blommendael
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Garenmarkt.000.07
9/05
Jan van der Does (Janus Dousa)
/
Johan van der Does
1581-07-15
Joncheer Johan van der Does, heer tot Noortwijck
Waarboek-67 J-1581 (borg)Steenschuur.011
328/04

/
Johan van Duyvenvoorde haren zoon
1582-05-26
Johan van Duyvenvoorde haren zoon
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)OudeRijn.015-017
159/03
Jan Jansz van Rijswijck {de jonge}
/
Johan van Rhijswijck Johansz
1582-02-10
Johan van Rhijswijck Johansz
Waarboek-67 J-1581 (voogd)OudeRijn.015-017
159/04
Jan Jansz van Rijswijck {de jonge}
/
Johan van Rhijswijck Johansz
1582-02-10
Johan van Rhijswijck mede voocht van Machtelt Cornelisdr
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Botermarkt.017
256/08
Jan Maertensz van Sonnevelt
/
Johan van Zonnevelt Matynsz
1582-02-03
Johan van Zonnevelt Matynsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.127-129
312/08
Alijd van Blommendael
/
Joncfrou Alijdt van Blommendael
1582-05-10
Joncfrou Alijdt van Blommendael wedue van za. Adriaen van Naeltwijc
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.127-129
257/08
Adriaen van Naeltwijck
/
Joncheer Adriaen van Naeltwyck
1582-04
Joncheer Adriaen van Naeltwyck
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Garenmarkt.000.07
8/05
Aelbrecht van Raephorst
/
Joncheer Aelbrecht van Raephorst haer schoonsoon haer gecoren voocht
1581-07-15
Joncvrouwe Marie Huybrechts Sloots, weduwe van wilen Willem van Culenburch in zijn leven baillu van Rijnlant, mit Joncheer Aelbrecht van Raephorst haer schoonsoon, haer gecoren voocht in dese saecke heeft verkocht aan
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Papengracht.029.2
189/03
Floris Jutphaes
/
joncheer Floris Iutphaesjoncheer
1582-01-11
joncheer Floris Iutphaes als specialycken procuratie hebbende van ioncheer Guido van Meerkercken ende van joncvrouwe Theodorica van Wijlck zijne huysvrouwe, volgende zijn gemachtbrieff voor burgermesteren, schepenen ende raed van der stede van Bruggen op ten 27 november 1581
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Papengracht.029.2
189/04
Guido van Meetkerken
/
joncheer Guido van Meerkerckenjoncheer
1582-01-11
joncheer Floris Iutphaes als specialycken procuratie hebbende van ioncheer Guido van Meerkercken ende van joncvrouwe Theodorica van Wijlck zijne huysvrouwe, volgende zijn gemachtbrieff voor burgermesteren, schepenen ende raed van der stede van Bruggen op ten 27 november 1581
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Doelengracht.000.2
320/03
Hercules Verhoeff
/
Joncheer Hercules vander Houvejonkheer
1582-05-23
Joncheer Hercules vander Houve
Waarboek-67 J-1581 (koper)Garenmarkt.000.07
8/06
Jan van der Does (Janus Dousa)
/
Joncheer Johan van der Does, heer tot Noortwijck
1581-07-15
Joncheer Johan van der Does, heer tot Noortwijck
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Nieuwsteeg.018.2a
52/05
Pieter le Feure
/
Joncheer Piere le Feure van Werckendam
1581-09-13
Joncheer Piere le Feure van Werckendam
Waarboek-67 J-1581 (koper)Doelengracht.000.2
319/07
Pieter van Grispere
/
Joncheer Pieter van Chrisperenjonkheer
1582-05-23
Joncheer Pieter van Chrisperen
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Doelengracht.000.2
320/04
Pieter van Grispere
/
Joncheer Pieter van Chrysperenjonkheer
1582-05-23
Joncheer Pieter van Chrysperen
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Steenschuur.011
328/03
Elisabeth Gijsbrechtsdr van Duvenvoorde
/
Jonckvrouwe Elizabeth van Duyvenvoorde
1582-05-26
Jonckvrouwe Elizabeth van Duyvenvoorde
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Steenschuur.011
329/03
Elisabeth Gijsbrechtsdr van Duvenvoorde
/
Jonckvrouwe Elysabeth van Duyvenvoorde
1582-05-26
Jonckvrouwe Elysabeth van Duyvenvoorde
Waarboek-67 J-1581 (koper)Papengracht.029.2
189/06
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
/
joncvrouwe Adriaen van Nassouwe
1582-01-11
joncvrouwen Adriaen van Nassouwe, Anna van Liere ende Zusanna van Ette
Waarboek-67 J-1581 (koper)Papengracht.029.2
189/07
Anna van Lier
/
joncvrouwe Anna van Liere
1582-01-11
joncvrouwen Adriaen van Nassouwe, Anna van Liere ende Zusanna van Ette
Waarboek-67 J-1581 (borg)Papengracht.012-014
297/03
Catrijn van Heemskerck
/
Joncvrouwe Cathalma van Heemskerck
borgstelling heeft op 8 juni 1581 plaatsgevonden

1582-05-13
Joncvrouwe Cathalma van Heemskerck
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Garenmarkt.000.07
9/03
Maria Huibrechtsdr Sloot
/
Joncvrouwe Marie Huybrechts Sloots weduwe
1581-07-15
Joncvrouwe Marie Huybrechts Sloots, weduwe van zaliger Joncheer Willem van Culenburch in zijn leven baillu van Rijnlant
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Garenmarkt.000.07
8/03
Maria Huibrechtsdr Sloot
/
Joncvrouwe Marie Huybrechts Sloots, weduwe
1581-07-15
Joncvrouwe Marie Huybrechts Sloots, weduwe van wilen Willem van Culenburch in zijn leven baillu van Rijnlant, mit Joncheer Aelbrecht van Raephorst haer schoonsoon, haer gecoren voocht in dese saecke heeft verkocht aan
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Papengracht.029.2
189/05
Theodora van Wijck
/
joncvrouwe Theodorica van Wijlck zijne huysvrouwejonkvrouw
1582-01-11
joncheer Floris Iutphaes als specialycken procuratie hebbende van ioncheer Guido van Meerkercken ende van joncvrouwe Theodorica van Wijlck zijne huysvrouwe, volgende zijn gemachtbrieff voor burgermesteren, schepenen ende raed van der stede van Bruggen op ten 27 november 1581
Waarboek-67 J-1581 (koper)Papengracht.029.2
189/08
Susanna van Etten
/
joncvrouwe Zusanna van Ette
1582-01-11
joncvrouwen Adriaen van Nassouwe, Anna van Liere ende Zusanna van Ette
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.092
45/10
Jonephy Huigendr {vrouw van Ewout Claesz}
/
Joneffitgen Huychensdr
1581-08-10
Joneffitgen Huychensdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.127-129
257/07
Alijd van Blommendael
/
Jonfrouw van Blomendael weduwe van za Joncheer Adriaen van Naeltwyck
1582-04
aen d'ander zyde de poorte ende gange van Jonfrouw van Blomendael
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001
307/03
Adriaen Willemsz van Warmond {jonge}
/
Jonge Adriaen Willemsz van Warmont
1582-04-02
Jonge Adriaen Willemsz van Warmont
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
307/08
Garbrant Meesz {de jongste}
/
Jonge Garbalt Meesz
1582-04-02
Garbalt Meesz vanwegen Neeltgen Jansdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Steenschuur.020.2-3
8/15
Garbrant Meesz {de jonge}
/
jonge Garbrant Meesz
1581-07-15
daeraen jonge Garbrant Meesz
Waarboek-67 J-1581 (belending)SintJacobsgracht.000.08
8/12
Jan Jansz van Berendrecht VII {de jonge}
/
Jonge Jan van Berendrecht
1581-07-15
daeraen Jonge Jan van Berendrecht
Waarboek-67 J-1581 (koper)
281/53

/
Joos Weyt
1582-05-04
Joos Weyt
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
282/53

/
Joos Weyt
1582-05-04
Joos Weyt
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Steenschuur.011
330/05
Joost Sybrantsz Buyck
/
Joost Buyck Sybrantsz van Amsterdamme
1582-05-26
Joost Buyck Sybrantsz van Amsterdamme
Waarboek-67 J-1581 (koper)Steenschuur.011
328/06
Joost Sybrantsz Buyck
/
Joost Buyck Zybrantsz
1582-05-26
Joost Buyck Zybrantsz van Amsterdammer
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Steenschuur.011
329/05
Joost Sybrantsz Buyck
/
Joost Buyck Zybrantsz
1582-05-26
Joost Buyck Zybrantsz van Amsterdamme
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
119/03

/
Joost Jacobsz
1581-12-29
Joost Jacobsz Jacob Thomasz brouwer ende Jan Gijsbrechtsz coorncoper ende vervangende ende henluyden sterck maeckende voor Jan Paetz van Zanthorst Cornelisz ende Andries Schot haerluyder medebroederen alle meesteren van St Cathrijnen gasthuys deser stede
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)
125/53

/
Joost Jacobsz
1581-12-29
Joost Jacobsz Jacob Thomasz brouwer ende Jan Ghijsbrechtsz coorncoper vervangende ende heurluyder starck maeckende voor Jan Paets van Santhorst Cornelisz ende Andries Schot haer medebroeders alle meesteren van St Catarinengasthuys binnen der voors. stede
Waarboek-67 J-1581 (koper)
179/53

/
Joost Jansz lindewever
1582-02-24
Joost Jansz lindewever